Relatiemagazine van Woonstad Rotterdam Nummer 4 December De Jonge Stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Relatiemagazine van Woonstad Rotterdam Nummer 4 December 2010. De Jonge Stad"

Transcriptie

1 Relatiemagazine van Woonstad Rotterdam Nummer 4 December 2010 De Jonge Stad

2 De Jonge Stad Inhoud In 2009 was Rotterdam de eerste Jongerenhoofdstad van Europa. Niet voor niets. Rotterdam is een van de weinige steden die verjongt en daar mogen we blij om zijn, zoniet dolgelukkig. Het biedt enorme kansen. Kansen die we met beide handen moeten grijpen. Jongeren zorgen voor levendigheid, genereren werkgelegenheid en nieuwe (creatieve) initiatieven. Ze houden de (wijk)economie draaiende en dragen bij aan de leefbaarheid van de stad. Daarom willen we jongeren binden aan Rotterdam. Samen met gemeente, onderwijs, bedrijfsleven en andere betrokken partijen. gen, hechten jonge mensen veel waarde aan goede ontmoetingsplekken en voorzieningen in de buurt. Ook die conclusie nemen we ter harte. In dit nummer van WIJ Rotterdam, dat in zijn geheel gewijd is aan jongeren, komt een groot aantal enthousiaste deelnemers van de inspiratieavond aan het woord. Inclusief een paar van de jongste deelnemers waaronder Aruna Vermeulen die pleit voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van leegstaande kantoorpanden in het centrum. En Marit Naerebout die vindt dat Woonstad Rotterdam haar wijken beter op de kaart moet zetten. Om maar wat te noemen. Wij van Woonstad Rotterdam buigen ons intern de komende tijd in ieder geval over de vraag hoe we al die goede ideeën in het vat kunnen gieten. We zullen niet alle voorstellen uitvoeren, en ook niet alles tegelijk, maar u en de jongeren van Rotterdam zullen zeker nog van ons horen. Arjan Schakenbos, bestuurder Woonstad Rotterdam 4 Jullie moeten keihard investeren in jongeren 6 Uitspraak in beeld Ronald Tilleman 8 We moeten de boer op Dennis Lausberg 10 Aruna, Ewout, Marit en Sarhane aan het woord Maar hoe pak je dat het beste aan? En wat willen en kunnen wij als wooncorporatie met en voor jongeren in Rotterdam doen? Over die vragen wilden we het graag eens hebben met betrokken professionals en met jongeren zelf. Daarom organiseerde Woonstad Rotterdam op maandagavond 25 oktober een inspiratiebijeenkomst met als thema: Woonstad Rotterdam en de Jonge Stad. Het was een zinvolle bijeenkomst waar veel goede ideeën zijn gedeeld en nieuwe contacten zijn gelegd. Woonstad Rotterdam kent haar (potentiële) jonge klanten onvoldoende, zo blijkt. En daar moeten we snel wat aan doen. Jongeren veel directer benaderen. Naar scholen, ontmoetingsplekken, werkplekken toe om te laten zien wie we zijn en wat we voor hen kunnen betekenen. We moeten ons niet enkel richten op de kansrijke jongeren - universitaire en hbo-studenten - zo benadrukten verschillende deelnemers. Rotterdam is van oudsher een ambachtsstad en nog steeds verdienen de meeste jongeren hun inkomen met hun handen. Laten we hen vooral niet vergeten. Daarnaast is extra inzet nodig voor minder kansrijke jongeren, zodat ook zij kunnen meekomen in de samenleving. Voor wat betreft onze core business: naast wonin- 12 Uitspraak in beeld Nanning Narendz 14 Op RDM Campus komen leren, werken en ontwikkelen bij elkaar 16 Profs aan het woord 18 Uitspraak in beeld Jan van der Ploeg 20 We gaan snellere vormen van communicatie inzetten Marja de Bruyn 22 Uitspraak in beeld David Adams Colofon Dit is een uitgave van Woonstad Rotterdam, december 2010 Teksten en redactie De Nieuwe Lijn Vormgeving Harrie Remie Fotografie David Adams, Nanning Barendsz, Jan van der Ploeg, Marjolein van Rotterdam, Ronald Tilleman en Marijke Volkers Drukwerk Kapsenberg van Waesberge Oplage 1000 WIJ ROTTERDAM WIJ ROTTERDAM

3 Jullie moeten keihard investeren in jongeren Wat zou Woonstad Rotterdam moeten, willen en kunnen doen voor en met jongeren in Rotterdam? Ruim veertig collega s van Woonstad Rotterdam, externe professionals en jongerenvertegenwoordigers kwamen maandagavond 25 oktober bij elkaar in trattoria Borgo d Aneto in Feijenoord. Onder het genot van een Italiaanse maaltijd en in een informele sfeer zochten ze met elkaar naar antwoorden op deze veelomvattende vraag. Doel was niet het formuleren van pasklare antwoorden, maar - zoals de naam al zegt - om geïnspireerd te raken en elkaar te inspireren. Regiomanager Dennis Lausberg, initiator van de themabijeenkomst, legde tijdens zijn inleiding de nadruk op de kansen die jongeren de stad bieden. Bestuursvoorzitter Arjen Schakenbos onderstreepte die nog eens. Ik was een tijdje terug in Parkstad (Limburg) en zag wat de vergrijzing daar aanricht, zei hij. Ik wilde wel op mijn blote knieën terug naar Rotterdam. We zijn een jonge stad, dat biedt enorme kansen, op het gebied van werk, wonen en leefbaarheid. De vraag is nu hoe we die jongeren beetpakken. Hoe we ze bereiken en binden aan Rotterdam. Ineke Bakker, directeur van Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS): Dat doe je door jongeren uit te nodigen, met hen in gesprek te gaan over creatieve oplossingen en hen zo te leren kennen. Door je vooraf af te vragen welke jongeren met welke behoeftes je in je panden wilt onderbrengen. Pas daarna begin je met bouwen of renoveren en niet andersom. Bied daarnaast goede diensten aan. Verbind verschillende mensen en netwerken met elkaar. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan hoger opgeleiden die een kluspand aanschaffen en hulp nodig hebben met de verbouwing. Ze kunnen daarvoor jongeren inschakelen die handig zijn en springen om werkervaring. Zo verbind je kansarm met kansrijk. Woonstad Rotterdam kan die twee groepen bij elkaar brengen. Woonbegeleiding De Rotterdamse schrijver en journalist Sander de Kramer hamerde op het belang van de grote groep jonge ambachtslieden. Richt je niet alleen op de bollebozen, maar ook op de jonge loodgieters, de schoenmakers en bouwvakkers, zei hij. De voormalige hoofdredacteur van de Rotterdamse Straatkrant uitte zijn zorgen over de forse groep jongeren met schulden. Ik sprak onlangs nog een jongen van 19 jaar met zeventienduizend euro schuld. Zeventienduizend euro! En hij is niet de enige. Mijn advies? Bied jongeren zonodig woonbegeleiding aan wanneer ze voor het eerst een woning van je huren. Nog meer betrokken gasten maakten hun opwachting. Zo pleitte Illias El Hadioui, socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, naast economische, sociale en fysieke investeringen voor een vierde pijler: de pedagogische. Creëer plekken waar jongeren sociale vaardigheden kunnen opdoen. En denk eens na over bijvoorbeeld een betere aansluiting tussen de straatcultuur en het onderwijs. Het eerste is vooral masculien, het tweede overwegend feminien. Daar is sprake van een enorme mismatch, met alle gevolgen van dien. Wil van der Hoek, voormalig directeur van Stadshavens, zette uiteen hoe de herontwikkeling van het RDM gebied op Heijplaat tot stand is gekomen. De voormalige scheepswerf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is herontwikkeld tot RDM Campus. Het is nu een plek waar leerlingen van het mbo, hbo én bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van duurzame en innovatieve oplossingen in bouw, mobiliteit en energie. De RDM campus geldt nu als lichtend voorbeeld van hoe behoeften van de markt en jongeren op elkaar kunnen worden afgestemd. En van hoe je jongeren bindt aan de stad [zie ook pagina 14]. In kleine groepjes formuleerden deelnemers aan de avond antwoorden op de vraag wat ze verwachten van een goede woningcorporatie als het gaat om jongeren. Naast een fijne woning, hechten jongeren veel waarde aan een prettige woonomgeving en goede buurtvoorzieningen, zo wisten ze. Creëer daarnaast voldoende ontmoetingsplekken. De informatievoorziening aan jongeren moet ook beter, vonden veel deelnemers. Jongeren weten niet wat Woonstad Rotterdam doet, kennen veel buurten in Rotterdam niet en zijn vaak niet goed op de hoogte van het woningtoewijzingsysteem. Voor jongeren is het ingewikkeld en lastig woonruimte bij een corporatie te vinden: lange wachttijden, generale procedures en woningen die te krijgen zijn passen niet bij hun leefgewoontes. Persoonlijke benadering Wat moet Woonstad dan doen om een klantgerichte organisatie voor jongeren te zijn? Ga naar ze toe en vraag het ze, was het meest gehoorde advies. Benader ze niet alleen via sociale media, maar vooral ook persoonlijk. Ga naar plekken waar ze elkaar ontmoeten, scholen, buurthuizen et cetera. En benader sleutelfiguren of leidersfiguren en leg op die manier contact met de diverse groepen jongeren. Start een onderzoek om meer inzicht in hun woonwensen te krijgen. Welke jongeren huisvesten wij nu eigenlijk en wat zijn hun wensen en bevindingen? Dat zijn de vragen die moeten worden gesteld. En, vind het wiel niet opnieuw uit, maar ga eens kijken bij collegacorporaties. Vestia heeft bijvoorbeeld een uitgebreide website met allerlei handige informatie en tips over wonen voor jongeren. Kortom: Woonstad Rotterdam moet werken aan goede contacten met jongeren, werkelijk naar ze luisteren en hen goed informeren over haar producten en diensten, zich veel duidelijker profileren en haar wijken en buurten duidelijker op de kaart zetten. Daarnaast is maatwerk van belang, want dé jongere bestaat niet. Sander de Kramer: Jullie moeten keihard investeren in jongeren. Dat is in het belang van jongeren, van de stad en van jullie zelf. WIJ ROTTERDAM WIJ ROTTERDAM

4 Uitspraak in beeld Jongeren brengen leven in de brouwerij Fotograaf Ronald Tilleman Jongeren komen vaak negatief in het nieuws. Maar het overgrote deel van de jonge mensen doet het gewoon prima. Dat wil ik met deze foto laten zien. Dit zijn twee studenten van het Grafisch Lyceum, jongeren uit het alternatieve circuit die geen vlieg kwaad doen. Sterker nog, deze jongeren dragen hun steentje bij aan de ontwikkeling van Rotterdam als creatieve stad. Bovendien brengen studenten leven in de brouwerij. WIJ ROTTERDAM WIJ ROTTERDAM

5 We moeten de boer op Dennis Lausberg, regiomanager Woonstad Rotterdam: Gerben In t Hout, programmamanager in Overschie Woonwensen van jongeren per wijk in kaart brengen Woonstad Rotterdam heeft geen inzicht in het totale aantal (potentiële) jonge klanten, en dus ook niet in wat hun wensen Edwin Dortland, programmamanager in Feijenoord (deelgemeente) Zorg ook voor een stabiele woonomgeving In een aantal wijken lonkt de criminaliteit voor jongeren. Het is moeilijk voor ze om er buiten te blijven als er op hun eigen zijn. Dat moeten we per wijk gaan uitzoeken. Pas dan kunnen straathoek wordt gedeald. Dus als je het hebt over het werken we onze producten en diensten gerichter inzetten en jongeren aan aantrekkelijke wijken, moet je ook werken aan een stabiele binden aan de stad. In woonwijken tegen het centrum aan, zo- woonomgeving. Aan goede voorzieningen, aan opleidingen en We moeten met jongeren in gesprek gaan en hen beter leren kennen. Alleen dan kunnen we ons woningaanbod toesnijden op hun wensen en hen binden aan de stad. De inspiratieavond heeft ons antwoorden gegeven op de vraag hoe we dat kunnen doen, zegt regiomanager Dennis Lausberg, initiator van de bijeenkomst. als het Oude Westen en Kralingen, maakt Woonstad Rotterdam nog onvoldoende gebruik van haar bestaande bezit om kansrijke groepen aan de stad te binden. Maar ook op Zuid moeten we ons inzetten voor voldoende, goede en betaalbare huizen. Tegelijkertijd dienen we te beseffen, dat goede woningen en buurten niet de enige drijfveren zijn voor jongeren om zich ergens te vestigen of te blijven. Werk is minstens zo belangrijk. aan kansen op werk, zodat jongeren niet op straat hangen. Het Foyer Sandelingplein en stageleercentrum Overtref Jezelf in Rotterdam-Zuid zijn goede voorbeelden van plaatsen waar jongeren kansen geboden worden om - met coaching - alles uit zichzelf te halen. Woonstad Rotterdam maakt deze projecten al jaren mogelijk. Het was de hoogste tijd dat we met elkaar in gesprek gingen over de jongeren in onze stad. Over hoe we hen kunnen bereiken en beter kunnen bedienen, zegt Lausberg. Rotterdam Gerdie Bours, programmamanager in het Oude Noorden Samen met jongeren initiatieven ontwikkelen Nico Ros, programmanager in Charlois (deelgemeente) Jongeren op Zuid zijn juist gehecht aan hun buurt is een jonge stad in vergelijking met andere grote steden, we Ik denk dat we jongeren waar mogelijk bij onze lopende Niet alle jongeren willen in Noord wonen. Veel jongeren op kunnen niet om jongeren heen. Daarom heb ik de aanzet gege- projecten voor jeugd en jongeren moeten betrekken. In het Zuid zijn juist gehecht aan hun wijk en willen daar graag blijven ven voor deze bijeenkomst. Het was een goede avond, prettig Oude Noorden zijn we bezig met de opbouw van wijkcentrum wonen. Het liefst in de buurt waar ze zijn opgegroeid. In de na- informeel en door de opdeling in kleine discussiegroepen kon- Het Klooster in de Ruivenstraat, waarvoor nog geen duidelijk bijheid van hun familie en vrienden. Dat hoor ik vaak en ik vind den alle deelnemers hun zegje doen. Ik heb veel goede ideeën toekomstbeeld is. Op de inspiratieavond heb ik Isis Spuijbroek het een positief geluid. De vraag is hoe we deze (potentiële) en ervaringen gehoord. Daar kunnen we zeker mee verder. van het OBR ontmoet. Zij is Creatief Strateeg en heeft ervaring jonge klanten kunnen bereiken en aan ons kunnen binden. Van Wat vond je het meest inspirerend? met het betrekken van creatieve jongeren bij het opzetten van allerlei initiatieven. Ze is eveneens bedenker van het Ontwik- jongeren hoor ik dat ze een directe benadering op prijs stellen. Face to face. Sarhane Hacene, zelf jong en veelzijdig bezig als Enkele jonge deelnemers benadrukten dat we hun leeftijdge- kellab, een interdisciplinair laboratorium waar wordt gewerkt headhunter, bestuurslid van Stichting Afri en regisseur, gaf aan noten veel directer moeten aanspreken met ons aanbod. Veel aan nieuwe oplossingen voor Rotterdam die passen bij de om contacten te leggen via sleutelfiguren en rolmodellen in de jongeren lezen de Woonkrant niet. Dat is een feit. We moeten actuele ontwikkelingen. Het OBR is, als mede-eigenaar, onze wijk. Daarmee bedoelde hij zowel de succesvolle jongere als de ze opzoeken, er naar toe. Naar scholen, ontmoetingsplekken, partner bij de ontwikkeling van Het Klooster. Isis en ik hebben leider van een hanggroep. Vervolgens moeten we goed onder- werkplekken om te laten zien wie we zijn en wat we voor hen afgesproken dat we gaan uitzoeken of en hoe we de inbreng zoeken wat de wensen zijn van de jongeren op Zuid. Het vraagt kunnen doen. We hebben ruim woningen in ons bezit. van jongeren, via het Ontwikkellab, kunnen organiseren bij de om een investering, maar die zal zich zeker terugverdienen. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. ontwikkeling van Het Klooster. jongeren hebben goede woonbegeleiding nodig. Daar zijn ze De deelnemers benadrukten ook dat we ons niet alleen moet richten op kansrijke jongeren, op studenten van hbo en universiteit. Rotterdam is niet alleen een kennisstad, ook een zelf beter mee af en wij uiteindelijk ook. Initiatieven zoals de Woonfoyer op het Sandelingeplein, waar risicojongeren worden opgevangen, zijn een mooi voorbeeld van hoe bijzondere doel- Barbara van Steen, programmamanager in Feijenoord (deelgemeente) Zoek naar nieuwe aansprekende methodes Mirjam van Oosterhout, programmamanager in Charlois (deelgemeente) We moeten keuzes maken Uit de gesprekken met jongeren kwam naar voren dat het vakmanstad. Mbo ers vormen de grootste groep, laten we dat groepen kunnen worden opgevangen. Veel jongeren weten helemaal niet wat Woonstad Rotterdam belangrijk is om keuzes te maken. Het is beter je te richten vooral niet vergeten. Dus we kunnen wel mooie voorzieningen voor studenten realiseren, zoals het Studentenkwartier op Hoe hoog is de noodzaak? doet. Dat maken we blijkbaar onvoldoende duidelijk. Een woonpas aanvragen en reageren op woningen in de woonkrant op één groep jongeren, dan op alle jongeren tegelijkertijd. Bovendien moeten we steeds goed in de peiling houden wat de Dordtselaan. Dat moeten we ook zeker blijven doen. Maar Er is een enorme sense of urgengy, bij alle corporaties die is voor de meesten bovendien not done. We moeten veel beter het belang is van onze jonge klanten. What s in it for them? Het daarnaast is het belangrijk om jongeren die werken en leren in deze stad actief zijn wordt die gevoeld. We moeten nu iets laten zien wat we in de aanbieding hebben, daarvoor moeten Studentenkwartier op de Dordtselaan vind ik een fantastisch combineren een goede, betaalbare plek te bieden. gaan doen. We zullen op dit terrein ook zeker de samenwer- we naar ontmoetingsplekken van jongeren toe en persoon- voorbeeld van een geslaagd project. Woonstad Rotterdam king zoeken met de collega s in de regio Rijnmond. Het nieuwe lijke contacten leggen. En op zoek naar nieuwe, aansprekende koopt er gefaseerd woningen aan en die worden opgeknapt en Daarnaast verdienen jongeren die een steuntje in de rug nodig woonruimtebemiddelingsysteem, waarbij de woonwensen methodes. Het aanbieden van een Woonexperience is een goed verbouwd. Inmiddels wonen er nu ruim tachtig studenten. Zij hebben onze aandacht. Spreker/columnist Sander de Kramer van de klant centraal staan, vraagt hier ook om. We kunnen voorbeeld van hoe dat kan. Jongeren kunnen dan een weekend zetten zich actief in voor de wijk en in ruil daarvoor krijgen ze had een punt, toen hij het had over het grote aantal jongeren ongetwijfeld iets van elkaar opsteken. Maar laten we op kleine of paar dagen proefwonen in een buurt die ze aantrekkelijk een ruime kamer en korting op de huur. met schulden en huurachterstanden. Dat is een probleem. Die schaal beginnen, niet alles tegelijk doen. vinden, maar nog niet zo goed kennen. WIJ ROTTERDAM WIJ ROTTERDAM

6 Aruna Vermeulen (34), oprichtster van het HipHopHuis Ewout Versloot (22), medewerker Klantcontactcentrum Marit Naerebout (23) woont in het Studentenkwartier Sarhane Hacene (26) van Stichting Afri Maak iemand verantwoordelijk Ga niet voorbij aan de straatcultuur Zet je wijken beter op de kaart Werk aan goede ontmoetingsplekken Ik vind het positief dat ze bij Woonstad Rotterdam werk willen maken van het binden van jongeren aan de stad. Stap 2 is nu dat ze de daad bij het woord voegen en iemand verantwoordelijk maken voor jongerenhuisvesting. Het lijkt mij ook goed dat Woonstad nu verder gaat op de deelthema s die tijdens de inspiratieavond zijn besproken. Organiseer met jongeren in verschillende wijken in de stad themabijeenkomsten. Bijeenkomsten over woonwensen en bijeenkomsten over hoe te communiceren met jongeren. Een derde themabijeenkomst zou moeten gaan over het gebruik van de lege (kantoor)panden in en nabij het centrum, een stokpaardje van Rotterdamse Nieuwe. Er staan zoveel panden leeg, tegelijkertijd willen verschillende partijen dat ons centrum levendiger wordt en jongeren willen een leuke woonruimte. De betrokken stakeholders (Bureau Binnenstad, deelgemeente Rotterdam Centrum, winkeliers, wooncorporaties, onderwijsinstellingen et cetera) zouden samen met jongeren afspraken kunnen maken hoe ze jongeren (tijdelijk) kunnen huisvesten in deze panden. In ons HipHopHuis komen uiteenlopende jongeren over de vloer die worstelen met de vraag waar ze kunnen en willen wonen, hoe en waar ze een huis kunnen vinden, wat dat moet kosten en hoe ze dat kunnen regelen. Ik wil zo n themabijeenkomst hier best helpen faciliteren. Ja, dat is een uitnodiging aan Woonstad Rotterdam! Aruna Vermeulen heeft met twee collega s het HipHopHuis opgezet, aan de Coolhaven, samen runnen ze de voorziening. Ze is ook lid van de Rotterdamse Nieuwe, de jongerenclub van de Economic Development Board Socioloog Illias El Hadioui, een van de sprekers tijdens de inspiratieavond, heeft de vinger op de zere plek gelegd. We kunnen wel gaan investeren in mooie woningen, de wijkeconomie en sociale projecten, maar we kunnen niet voorbijgaan aan de straatcultuur, die is vooral op Zuid sterk ontwikkeld. Ik denk dat een combinatie van duidelijk beleid en het stellen van heldere regels, samen met de zorg voor goede voorzieningen, kunnen leiden tot een afname van het hangen op straat. Woonstad Rotterdam kan wel hulp bieden, door bijvoorbeeld panden beschikbaar te stellen voor voorzieningen. De gemeente draagt de zorg voor beleid en handhaving. Los van de vraag bij wie de hoofdverantwoordelijkheid ligt, geeft het ook weer aan hoe belangrijk het is dat de verschillende betrokken organisaties goed samenwerken. Daarvan hangt het af of initiatieven van de grond komen. Een andere belangrijke vraag die we moeten beantwoorden, is hoe we jongeren het beste bereiken en met welke middelen. Er zijn inmiddels zoveel kanalen. De sociale media schieten als wortels uit de grond. Woonstad Rotterdam moet voorkomen dat ze achter de feiten aanloopt. Dat ze niet begint met hyves, terwijl de meeste jongeren er alweer klaar mee zijn, bijvoorbeeld. Om feeling te houden met wat jongeren beweegt en hoe ze communiceren, trekt Woonstad Rotterdam bewust jonge mensen aan. Mensen zoals ik, die contact hebben met leeftijdgenoten en die hun ogen en oren goed open houden. Best slim, vind ik. Ewout combineert zijn werk voor het KCC met een studie Sinds een half jaar woon ik in het Studentenkwartier op de Dordtselaan, een nieuw project van Woonstad Rotterdam en de gemeente. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb een prettige kamer in een opgeknapt huis, er wonen nog veel meer studenten in de straat, er zit een supermarkt om de hoek en de metro stopt voor de deur. Ik voel me er bovendien veilig, juist omdat we als studenten onderling zoveel contact hebben. En omdat we veel doen voor andere bewoners in de buurt. In ruil voor klusjes in de wijk, krijgen wij een ruime kamer en korting op de huurprijs. Je leert zo snel veel mensen kennen en dat is leuk. Het maakt dat je je thuis voelt. Maar ik besef ook dat dit project vrij uniek is. Er is veel reclame voor gemaakt. Ik kwam het Studentenkwartier op het spoor via een advertentie op de website van de Hogeschool Rotterdam. Maar voor de meeste andere woningen maakt Woonstad Rotterdam geen reclame. Jongeren moeten er relatief veel moeite voor doen om erachter te komen hoe ze kans maken op een woning en in welke buurt ze willen wonen. Eigenlijk te veel moeite, zo bleek ook tijdens de inspiratieavond. De informatievoorziening moet veel beter en Woonstad Rotterdam moet meer naar de jonge klanten toe. Ze opzoeken op de plekken waar ze komen, denk aan locaties in de wijken, scholen, maar ook digitale ontmoetingsplekken. Als ik bij Woonstad Rotterdam zou werken, zou ik de wijken veel meer op de kaart zetten. Elke wijk in Rotterdam heeft zijn eigen sfeer en beleving. Dat moet de wooncorporatie veel meer uitventen. Daar zijn jongeren gevoelig voor. Zo n inspiratiebijeenkomst over jongeren organiseren, dat moet Woonstad Rotterdam vaker doen, en dan de volgende keer met nog meer jongeren erbij. Nu waren er maar een stuk of tien mensen onder de dertig jaar. Nodig dan niet alleen de maatschappelijk geslaagde types uit, maar ook de jongeren die hard moeten werken voor een schamel loon, of minder geluk hebben in het leven. Die verdienen ook een kans en een goed dak boven hun hoofd. Ik heb veel interessante ideeën gehoord. Voor mij staat in ieder geval als een paal boven water dat je naast woningen moet werken aan een goede ontmoetingsplek in de wijk. Een plek waar jongeren hun vrienden kunnen ontmoeten, waar ze competenties kunnen ontwikkelen waarmee ze verder komen in het leven. Waar ze kunnen sporten, stage lopen, hun verjaardag vieren, noem het maar op. Woonstad Rotterdam kan de jongeren bereiken via sleutelfiguren, mensen zoals ik die veel contacten hebben met jongeren in de buurt. Ik wil die rol graag vervullen en Woonstad Rotterdam en jongeren bij elkaar brengen. Letterlijk, want ondanks alle nieuwe media, hebben jongeren ook gewoon behoefte aan persoonlijk contact. Face-to-face met elkaar praten, dat werkt nog altijd het beste. Sarhane is secretaris en bestuurslid van Stichting Afri. De stichting vertegenwoordigt de belangen van een grote groep multiculturele jongeren, voornamelijk afkomstig uit de deelgemeente Feijenoord. Afri organiseert en ondersteunt eveneens activiteiten voor en van jongeren. Sarhane is tevens regisseur van Les Banlieus, een film met en over jongeren uit Rotterdam (EDBR). Een jonge en ambitieuze adviesraad, die de economi- sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt nu Feijenoord. In de film vragen ze om aandacht voor de achterstandswijken sche kansen voor jong Rotterdam wil vergroten. ruim drie jaar bij de wooncorporatie. Marit is studente verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam. waarin zij opgroeien. 10 WIJ ROTTERDAM WIJ ROTTERDAM 11

7 Uitspraak in beeld Jongeren als pioniers in de wijk Fotograaf Nanning Barendsz Deze foto heb ik afgelopen zomer gemaakt van jongeren van het Studentenkwartier aan de Dordtselaan. Voor mij zijn ze het toonbeeld van pionierschap. Twee jaar geleden is Woonstad Rotterdam samen met de gemeente begonnen met een studentenhuisvestingsproject op deze plek, niet de allerbeste buurt van Rotterdam. Inmiddels wonen er ruim tachtig studenten op de Dordtselaan die zich actief inzetten voor de wijk. Ze helpen buren bij het invullen van ingewikkelde formulieren of bij het organiseren van een speurtocht voor kinderen in de wijk. Dat soort dingen. In ruil daarvoor krijgen ze een ruime kamer en korting op de huur. Met hun inzet en aanwezigheid tillen ze de buurt naar een hoger niveau. 12 WIJ ROTTERDAM WIJ ROTTERDAM 13

8 Op RDM Campus komen leren, werken en ontwikkelen bij elkaar Van vervallen scheepswerf naar levendige campus In het verleden behoorde de Rotterdamse Droogdok Maatschappij op Heijplaat tot de grootste scheepswerven van Europa, maar de laatste decennia raakte het terrein in verval. Door een unieke samenwerking tussen het Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam werd de werf omgetoverd tot een levendige campus. Honderden jongeren vinden er sinds 2009 een leer- en/of werkplek en kunnen zich er optimaal ontwikkelen. Een schoolvoorbeeld van hoe je jongeren bindt aan de stad. Vrijdag 5 november, Bij de halte van de Aqualiner in de Jobshaven stappen tientallen jongeren aan boord van het veer naar Heijplaat. De ronkende motor overstemt de gesprekken, terwijl de Erasmusbrug en de hoge torens langs de Maas verder uit het zicht verdwijnen. Een kwartier later legt de boot aan bij de Dokhaven, alle passagiers stappen van boord. Het gros loopt door naar de oude dok van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM), het middelpunt van de nieuwe campus. De voormalige machinehal heet nu Innovation Dock en bestaat uit twee delen die toch één geheel vormen. Een scholendeel, waar het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam hun lokalen en werkruimtes hebben, en een bedrijvendeel. Daar hebben zich inmiddels een flink aantal kleine innovatieve ondernemingen gevestigd die actief zijn op de markten Building, Moving & Powering. Samenwerking Diverse leerlingen sleutelen aan auto s, anderen lassen stalen onderdelen aan elkaar. Door de vuurvonken heen is te zien hoe twee leerlingen een grote werkbank door de gangen rijden. In een van de glazen hallen nemen drie jongens een zaagmachine onder handen. Op vrijdag repareren we de machines, vertelt Alric van Kan, die hier een mbo-opleiding tot monteur volgt. Terwijl hij de tandwielen insmeert met olie, vertelt hij over zijn klus van komende week: Ik ga helpen met de bouw van een windtunnel voor TNO. Daar werken we wel vaker mee samen. Dat je je ideeën gelijk in de praktijk kunt brengen, dat is wel het grootste pluspunt van deze campus, zegt Arjan Honkoop, vierdejaars hbo-student autotechniek. Leren, werken en ontwikkelen komen hier bij elkaar. Als ik nu naar de praktijkruimtes loop, is er altijd wel iemand die mijn ontwerp wil uitvoeren. Dan kun je gelijk zien of het werkt. Wie door de hal van het Innovation Dock loopt, kan zich nauwelijks voorstellen dat het pand er een paar jaar geleden nog vervallen bijlag. Toch is het zo. De RDM werd in 1902 opgericht en kent een roerige geschiedenis. Na een halve eeuw van groei, daalde de vraag naar schepen in de jaren vijftig en de vakscholen op het haventerrein liepen leeg. Na onder meer verschillende fusies, een focus op andere sectoren (defensie-industrie, offshore- en energiesector), een faillissement (RSV-concern,1983) kwam het terrein met opstallen uiteindelijk in het bezit van de gemeente Rotterdam. Nieuwe functie stadshavens De gemeenteraad vroeg ons een aantal jaren geleden een nieuwe functie voor de stadshavens te formuleren, waaronder het RDM-terrein, vertelt Wil van der Hoek. Tussen 2002 en 2007 was ze directeur van Stadshavens Rotterdam. In overeenstemming met de maatschappelijke opgave, hebben we in eerste instantie het maatschappelijk middenkader bevraagd. Dat leverde uiteenlopende ideeën op, maar iedereen adviseerde om iets voor jongeren te doen. Het RDMterrein bood daarvoor de beste kansen, zegt ze. Stadshavens vervulde een coördinerende rol, maar de ideeën voor de campus kwamen uit het onderwijs en bedrijfsleven zelf, vertelt Van der Hoek. Al snel werd besloten om een van de loodsen om te vormen tot vakschool met uiteenlopende technische disciplines. Voorwaarde was dat er zowel mbo- als hbo-opleidingen werden aangeboden (een doorlopende leerlijn). Door daarnaast samenwerkingsverbanden met universiteiten aan te gaan en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren, konden we garanderen dat toekomstige leerlingen een goede kans zouden maken op stages en werk. Volgens Wil van der Hoek heeft Rotterdam in de nabije toekomst veel behoefte aan initiatieven als de RDM Campus: Nu steeds meer bedrijven naar de Tweede Maasvlakte trekken, komt er meer ruimte vrij. Rotterdam zal deze historisch belangrijke gebieden op een nieuwe manier bij de stad moeten betrekken. RDM Campus wint prestigieuze prijs RDM Campus is op dinsdag 16 november verkozen tot winnaar van de Job Dura Prijs 2010 (Rotterdamse architectuurprijs). De jury prijst de campus voor het hergebruik van industrieel erfgoed en de innovatieve visie op het onderwijs, waarbij mbo en hbo zijn samengebracht en gekoppeld aan bedrijven. Kijk op rdmcampus.nl 14 WIJ ROTTERDAM WIJ ROTTERDAM 15

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie