Wat is het einddiploma nog waard?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is het einddiploma nog waard?"

Transcriptie

1 Toelatingstests rukken op bij hoger onderwijs Wat is het einddiploma nog waard? Wanneer de loting in 2017/18 verdwijnt, neemt een toelatingsexamen voor het hoger onderwijs de rol van het eindexamen voortgezet onderwijs over. Een omslag zonder veel discussie of deugdelijke onderbouwing. Het effect? Het diploma voortgezet onderwijs wordt minder waard. Sociale selectie neemt toe. Een vooruitblik. Tekst Robert Sikkes Beeld Typetank Eindexamens! Maandag beginnen ze. Zo n havisten en vwo ers gaan op jacht naar het diploma. En dan zijn er nog eens een slordige mbo ers die ook door willen naar het hoger onderwijs. Voor sommigen is het echt erop of eronder. Nee, niet alleen omdat ze balanceren tussen zakken of slagen. Maar ook of ze gemiddeld een acht of hoger halen, zodat ze zonder loten of selectie door kunnen naar de studie van hun keuze. De examenkandidaten van dit en volgend jaar zijn de laatsten die door hun goede schoolprestaties een direct toegangskaartje kunnen krijgen voor gewilde studies als medicijnen, bedrijfskunde of hbo-communicatie. Vanaf schooljaar 2017/18 verdwijnt de loting. Geen gewogen loting meer voor de geslaagden met een gemiddelde tussen zes en acht. Voor bollebozen met een acht of hoger verdwijnt de automatische toelating. Maar komt er dan een beter systeem voor terug? In plaats van loting komt er overal decentrale selectie bij overtekende studies. Dat wil zeggen: eigen toelatingseisen van de opleidingen. Verder bepaalt een studie zelf hoeveel plaatsen er zijn en of ze overtekend dreigen te worden. Hogescholen en universiteiten kunnen dat zelf beslissen en makkelijk overstappen op een eigen selectieprocedure. Dat kunnen eindexamencijfers zijn, maar zeker niet alleen. De minister wil per se dat ook eigen toetsen, h 14 Onderwijsblad09 9 mei 2015

2 9 mei 2015 Onderwijsblad09 15

3 Is het wel nodig om de automatische toelating te schrappen? persoonlijkheidskenmerken of motivatie een rol spelen. Volgens Bussemaker is dat hard nodig voor een betere inhoudelijke match tussen student en opleiding. Misschien is dat waar, maar gaat het ook werken? En werkt het beter dan de huidige loting? En is het wel nodig om de automatische toelating te schrappen? Cum laude Vijftien jaar geleden was er stevige discussie over de rechtvaardigheid van de loting. Toen had niemand zekerheid over de uitslag. Meike Vernooy werd ondanks haar examengemiddelde van 9,6 driemaal uitgeloot voor medicijnen. Voor toenmalig minister van Onderwijs Ritzen aanleiding om een bonus te zetten op de 8-plus: automatische toelating. Iets dat zijn opvolger Hermans in 1999 invoerde. En nu verdwijnt die weer. Als doekje voor het bloeden gaat staatssecretaris Dekker wel bij deze groep officieel cum laude op het diploma zetten. Dat staat leuk, maar het geeft bij de toelating geen garantie meer op een plek. Minister Bussemaker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij wel verwacht dat cijfers een rol blijven spelen bij de selectie door hogescholen en universiteiten zelf. Mooie gedachten, maar daar gaat de minister straks niet meer over. Opmerkelijk is dat er nauwelijks discussie plaatsvindt over de verbouwing van de doorstroom naar het hoger onderwijs. Blijkbaar willen we van de loting af, zonder dat we weten of de eigen selectie van hogescholen en universiteiten beter werkt. Decentrale selectie mag al sinds 2000, hogescholen en universiteiten zijn daar toen aarzelend mee begonnen. De laatste paar jaar heeft de eigen toelatingsprocedure een enorme vlucht genomen. Inmiddels zit maar liefst een derde van de universiteitsstudenten op een opleiding met een fixus, waarvan het overgrote deel een eigen selectie kent voor alle studenten; bij hogescholen gaat het om één op de tien. Voor de inspectie reden om waarschuwende woorden te spreken. Nu de loting met ingang van studiejaar 2017/18 wordt afgeschaft, wordt het belangrijker om een betrouwbare decentrale selectie te organiseren. Want betrouwbaar zijn de eigen selectieprocedures allerminst. Alarm Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sloeg vorig jaar alarm. Bij opleidingen met een eigen selectie werd op internet en in folders alle informatie bekeken. Vervolgens vroeg het ISO naar de normen voor toelating. Het resultaat was droef. Opleidingen beschreven vaak wel hoe de selectieprocedure in elkaar steekt, maar duidelijkheid over de normen bleef uit. Of afgewezen studenten behoorlijke feedback krijgen, werd zelden duidelijk. Het heeft Bussemaker niet gealarmeerd. Ze gaat bezien of het nodig is om voorschriften op te nemen ten aanzien van selectiecriteria en procedures. Pas als het misgaat dus, terwijl het nu al een rommeltje is. Een ratjetoe aan stupide toegangstests, noemde hoogleraar psychologie Harald Merckelbach in NRC Handelsblad kortgeleden de selectie bij geneeskunde. Motivatievragen leiden volgens hem tot verscherpte sociale selectie. Jan- David, zoon van een radioloog, bluft zich makkelijker door de vragenlijst en interviews heen dan Samantha of Fatima. En met de eigen normen steken universiteiten in zijn ogen een dikke middelvinger op naar het voortgezet onderwijs. Het is zoveel als zeggen: jullie examens zijn waardeloos. Selecteren op basis van eindexamencijfers noemt hij snel, goedkoop en eerlijk. Maar er is sinds de invoering van de loting wel iets veranderd in de studentenstromen. In 1996 gingen drie van de tien vwo ers naar het hbo. Misschien de zesjes die dachten dat de kans op studiesucces op de universiteit klein zou zijn. In 2009 was dat nog maar 13 procent. Niet zo gek, want stapelen van hbo naar universiteit of een tweede studie is inmiddels peperduur geworden: hogere collegegelden, meer lenen. Dus dan maar meteen alles of niets, en hop, naar de universiteit. Hetzelfde gebeurde in mindere mate bij het hbo; ook havisten gaan massaal doorstuderen op het hoogst mogelijk niveau. Toverwoord Zo zitten vandaag de dag in de collegezalen van hogescholen en universiteiten studenten met een zes en een hoog uitvalrisico. Bij de opleidingen neemt de roep om selectie toe. Er kwam een bindend studieadvies; de eindexameneisen zijn verscherpt. Potentiële eerstejaars moeten zich door een vragenlijst heen worstelen en krijgen een matchingadvies over hun keuze: geschikt of ongeschikt waar ze zich overigens niet aan hoeven te houden. Blijkbaar is dat toch allemaal niet genoeg. Politiek en opleidingen zetten samen zwaar in op een toelatingsexamen hoger onderwijs. Meer dan cijfers, met eigen toetsen en interviews. Motivatie is het toverwoord. 16 Onderwijsblad09 9 mei 2015

4 % 10% Geen OnderWijs 14% 16% Geen OnderWijs havo 13% 10% vwo mbo havo 4% 3% vwo mbo vwo 56% 30% hbo vwo 78% 13% hbo 59% wo 71% wo Het leidt tot politieke cirkelredeneringen. Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer: Motivatie kan een rol spelen bij decentrale selectie en op die manier kan decentrale selectie bijdragen aan studiesucces. Hoezo? Is daar enig bewijs voor? Nee, moest ook Bussemaker toegeven in dezelfde brief. Overtuigende wetenschappelijke onderbouwing voor positieve effecten van selectie aan de poort is er nauwelijks. Een speurtocht daarnaar komt uit op twee behoorlijke onderzoeken. Bij de studie psychologie van de Universiteit van Amsterdam keken ze naar de effecten. Bij de eerstejaars zit een mix van lotingstudenten en eigen selectie. Die selectie bestond vooral uit een studietaak over de toekomstige studie, zodat eerstejaars beter zicht kregen op niveau en inhoud van de opleiding. Degenen die de test haalden en werden toegelaten, vielen minder vaak uit dan de groep die met loting binnenkwam. Maar bij degenen met gemiddeld een zeven of hoger op het eindexamen, verdween dat effect. Die zeven-plussers rolden sowieso soepel door de studie. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht geneeskunde ongeveer hetzelfde. Ook daar scoren de geselecteerden beter: minder uitval, hogere cijfers en positievere beoordelingen van de co-schappen. Geselecteerde studenten gaan bovendien vaker naast hun medische opleiding een onderzoeksmaster doen. Oftewel: selectie werkt goed. Hier werd niet vergeleken met de studenten die door een achtplus automatisch waren toegelaten, die doen het namelijk sowieso prima. Cijfers gaan daarom zeker meetellen bij de eigen selectieprocedure, zegt de opleiding, maar van de minister mag dat niet het enige zijn. In Rotterdam keek men ook of de samenstelling van h Leerlingen zetten hoger in Stapelen neemt af, vooral bij havisten waar de keuze voor vwo afnam van 13 naar 4 procent. Een groeiende groep vwo ers neemt een tussenjaar. Maar het belangrijkste verschil tussen de examengeneratie van 1996 en die van 2009 is toch wel dat leerlingen steeds vaker doorstromen naar een vervolgopleiding die direct aansluit bij hun diploma en zelden meer een trapje lager. Ging vroeger 30 procent van de vwo ers naar het hbo, nu is dat 13 procent. Vroeger koos 10 procent van de havisten voor mbo, nu nog maar 3 procent. De conclusie is simpel: leerlingen zetten met hun diploma hoger in op de vervolgopleiding, ongeacht hun examencijfers. 9 mei 2015 Onderwijsblad09 17

5 Ook havisten gaan massaal doorstuderen op het hoogst mogelijk niveau de studentenpopulatie veranderde. Komen er minder allochtonen of kinderen van laagopgeleide ouders door de tests heen? Dat effect doet zich nog niet voor en dat is hoopvol, zeggen de onderzoekers. Maar er is ook aarzeling, want misschien schrikt de eigen selectie bijvoorbeeld allochtonen wel af. Bovendien gaat het in het onderzoek van de Erasmus Universiteit om erg kleine aantallen, dus hoe pakt dat uit bij eigen selectie op grote schaal? Extra stressmoment Samenvattend kun je zeggen dat bij leerlingen met een gemiddeld cijfer tussen de zes en zeven selectie een positief effect heeft. Zeker als je in de procedure zicht geeft op de lesstof en het niveau. Maar leerlingen met een gemiddeld cijfer boven de zeven doen het prima. Moeten we al die leerlingen dan opzadelen met een extra stressmoment in hun examenjaar? Moeten we van de hogescholen en universiteiten vragen dat ze alle aankomende eerstejaars door een peperdure selectiemolen halen? En wat doen we dan met al die andere selectie-instrumenten, zoals het bindend studieadvies en matching. Blijven we die ook gebruiken? Of stomen we gewoon door en komen we uiteindelijk uit bij een toelatingsexamen hoger onderwijs? Daar koerst Bussemaker wel op af. Misschien moet het debat daarover opnieuw worden gevoerd. Want kijken we naar vergelijkbare stelsels in het buitenland, dan staat ons het volgende te wachten: 1. Alle opleidingen gaan selecteren Wie niet selecteert, krijgt op langere termijn de studenten die nergens heen kunnen. Om dat te voorkomen zal iedere hogeschool en universiteit bij alle studies een stop plus selectie invoeren. Dat kan, de opleiding bepaalt immers zelf het aantal beschikbare plaatsen. 2. Een zeven wordt de nieuwe zes Cijfers van het eindexamen blijven waarschijnlijk meetellen. Maar kijkend naar normen die een aantal bijzondere programma s al gebruikt (Utrecht Law College, International Business Administration Rotterdam) bestaat er een grote kans dat gemiddeld een zeven de norm wordt voor toelating. Daarmee wordt de zes een onvoldoende. De waarde van het eindexamen voortgezet onderwijs devalueert. 3. Extra stress bij examenkandidaten De decentrale selectie vindt nu plaats tussen 15 januari en 15 april. Precies in het toch al drukke examenjaar. Voor leerlingen wordt de motivatie- en testbatterij van hogeschool of universiteit belangrijker en stressvoller dan het eindexamen. 4. De verschillen tussen scholen worden groter Een selecte groep scholen zal succesvoller zijn in het voorbereiden van hun leerlingen op de toetsen en motivatietests van het hoger onderwijs. Zoals in Engeland het particulier onderwijs hofleverancier is van Oxford en Cambridge, zo zullen hier misschien gymnasia die rol krijgen. Het gevecht om een plekje in die brugklassen wordt nog heviger. 5. Sterkere sociale selectie door motivatietests Jongeren uit de regio, uit lagere sociaaleconomische milieus of allochtonen zullen meer moeite hebben de juiste codewoorden bij motivatietoetsen of -interviews te gebruiken voor toelating. Misschien springen bedrijven in dat gat en kun je voor een flink bedrag een trainingscursus voor het toelatingsexamen kopen. H 18 Onderwijsblad09 9 mei 2015

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren De lat kan hoger Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren Robert Sikkes (AOb) en Nico van Kessel (ITS) Juni 2011 1 2 De lat kan hoger Samenvatting 1. Rapportcijfer

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Selectie aan de poort: zinvol of onzin?

Selectie aan de poort: zinvol of onzin? Onderwijs Selectie aan de poort: zinvol of onzin? De afgelopen tijd staat het rendement van het hoger onderwijs weer volop in de belangstelling. De feiten lijken voor zich te spreken: een fors percentage

Nadere informatie

Groep XXL. Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte. AOb/ITS

Groep XXL. Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte. AOb/ITS Groep XXL Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte AOb/ITS 3 oktober 2013 Groep XXL Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Eindrapportage actieplan Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Advies VO-raad Januari 2010 Annemiek Staarman en Karin Monnink, VO-raad Met medewerking van Hélène van Oostrom 1 Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hans Adriaansens. nivoz-lezing

Hans Adriaansens. nivoz-lezing Hans Adriaansens 2008 nivoz-lezing 24 2008: een jaar in perspectief Toen Hans Adriaansens op 20 februari zijn lezing hield, leek de kredietcrisis nog ver weg. Hoewel het in de Verenigde Staten al een jaar

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Meisjessucces of jongensprobleem?

Meisjessucces of jongensprobleem? LOOK Rapport 43 Jos Claessen Meisjessucces of jongensprobleem? De groeiende achterstand van jongens in het onderwijs ofwel de voorsprong van meisjes Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel?

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel? Leerlingen in het voortgezet onderwijs Hoe zitten ze in hun vel? De leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs in Limburg: Emotionele ontwikkeling Inventaar 3VO Maastricht, augustus 2011

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

Brieven. mee met de leerling, want die weet waarschijnlijk al meer van het kappersvak. David Pluister-van Til, Harderwijk

Brieven. mee met de leerling, want die weet waarschijnlijk al meer van het kappersvak. David Pluister-van Til, Harderwijk Nr. 10 26.05.2012 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie