Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013"

Transcriptie

1 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting De respons Overzicht van de rapportcijfers Duurzame inzetbaarheid is een relevant thema voor de MITT Samenvatting enquêteresultaten... 9 Definities en leestips tabellen... 9 De opbouw van de enquête... 9 De kolommen in de tabellen... 9 Het lezen van de cijfers De betekenis van de kleuren Thema opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Thema arbeidsomstandigheden en gezondheid Resultaat open vragen Bijlage medewerkersenquête... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2

3 Inleiding De medewerkersenquête naar duurzame inzetbaarheid is uitgevoerd als onderdeel van het project Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. De eerste fase van dit project bestaat uit een onderzoek onder medewerkers en onder werkgevers uit de branche MITT. Dit onderdeel van de rapportage betref het onderzoek onder medewerkers van bedrijven met meer dan 15 medewerkers. Het onderzoek is gebaseerd op onderstaand model van duurzame inzetbaarheid. In de medewerkersenquête zijn medewerkers gevraagd naar hun oordeel over de onderwerpen die in de driehoek medewerker staan en naar hun mening over dialoog en leiderschap. Met de uitkomsten van dit onderzoek heeft tot doel richting te geven aan de vervolgfasen van het project namelijk uitvoeren van pilots en aanbieden van best practices/informatie die leden van de branche kunnen benutten om het beste uit hun mensen te halen. Vandaag én morgen. 3

4 Samenvatting Er zijn in de totale branche 423 medewerkers geweest die de enquête hebben ingevuld. Dat is een respons van 4,6% van de alle medewerkers uit de totale sector Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT). Voor het doel van het onderzoek, richting geven aan vervolgfasen is dit aantal voldoende richtinggevend. Dit project dat gericht is op het realiseren van duurzame productieve inzet van medewerkers tot hun pensioen is van waarde voor de branche. Rond de 20% van de medewerkers denkt het huidige werk niet vol te kunnen houden tot 67 jaar. Ca. 50% denkt van wel en ca. 30% weet het nog niet. Op alle thema s zijn de rapportcijfers voldoende. Het meest positief zijn medewerkers over de betekenis die het werk voor hen heeft (motivatie) 7,7, en opvallend de fitheid om het werk de komende jaren te voldoen aan de eisen die het werk stelt 7,7. Minder positief zijn medewerkers over ontwikkelingsmogelijkheden (6,2) en leiderschap (6,4). Per thema zijn de belangrijkste verbeterpunten: Ontwikkelingsmogelijkheden o nieuwe dingen kunnen leren o inzicht in kennis, vaardigheden voor functies in bedrijf o opleidingen kunnen volgen om breder te ontwikkelen. Gezondheid o stimuleren gezonde leefstijl tapijt: informatie over gezondheidsrisico s o meer informatie over gezondheidsrisico s, psychische eisen en lichamelijke belasting. Betekenisvol werk/motivatie o organisatie van het werk o waardering krijgen o de beloning voor het werk. Dialoog en leiderschap o het evalueren van de werkprestaties o bespreken van ontwikkelingsmogelijkheden o aandacht voor de betekenis die veranderingen voor mijn werk hebben. 4

5 1 De respons Kenmerken medewerkers 423 respondenten Persoonskenmerk Score Respons Organisatiegrootte werknemers 25,5% 108 Meer dan 50 werknemers 74,5% 315 Dienst 423 Dagdienst 79,4% 336 Ploegendienst 20,6% 87 Leeftijd jaar 21,3% jaar 42,8% 181 Ouder dan 50 jaar 35,9% 152 Type functie 423 Uitvoerend 74,7% 316 Leidinggevend 24,3% 103 Directie 0,9% 4 Branche 423 Mode 6,9% 29 Interieur 5,2% 22 Textiel 65,2% 276 Tapijt 20,3% 86 Onbekend 2,4% 10 Tabel 1: respons naar kenmerken respondenten In de eerste kolom zijn de betreffende kenmerken van de respondenten te vinden. De tweede kolom geeft de procentuele verdeling van de respondenten weer naar persoonskenmerk (bijvoorbeeld organisatiegrootte). De derde kolom geeft het werkelijke aantal respondenten weer. Voorbeeld: Van de 423 respondenten zijn er 108 (25,5%) werkzaam in een organisatie met werknemers. 5

6 Bedrijven naar sector Grootteklasse Totaal aantal werknemers Deelname aantal werknemers % Deelname werknemers Mode ,6% ,9% ,0% > ,0% onbekend totaal ,4% Interieur ,6% ,0% ,6% > ,0% onbekend totaal ,3% Textiel ,6% ,9% ,5% > ,8% onbekend totaal ,6% Tapijt ,0% ,6% ,2% > ,4% onbekend totaal ,7% Overig >100 onbekend 10 totaal ,1% Totaal sector ,6% Tabel 2: respons naar sector De respons vanuit de totale sector is procentueel laag maar 423 respondenten beschouwen we voor het doel van het onderzoek als voldoende richtinggevend. Het doet is prioriteren van vervolgstappen in duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de branche MITT. Alleen voor interieur is gebleken dat mw van slechts 2 bedrijven de enquête hebben ingevuld, dat is weinig. Besloten is de resultaten wel op te nemen. 6

7 2 Overzicht van de rapportcijfers Onderstaand overzicht geeft weer de gemiddelde rapportcijfers per hoofdthema van de enquête aangevuld met de score op de vraag naar ervaren geluk voor werken in de organisatie. Tabel 1: gemiddelde rapportcijfers (1-10) op de hoofdthema s Het hoogste scoren zowel branche breed en als per branche de thema s betekenis van het werk/ motivatie en fit voelen om de komende jaren het werk te blijven doen. De hoge scores op betekenis van het werk/motivatie en bijdrage aan geluk geven aan dat respondenten veelal gemotiveerd aan het werk zijn. Het laagste scoren de mogelijkheid om opleidingen te volgen en stimulerend leiderschap. 7

8 3 Duurzame inzetbaarheid is een relevant thema voor de MITT Duurzame inzetbaarheid betreft de vraag of mensen zich in staat voelen om door te werken tot hun 67 jaar. Hieronder wordt branche breed het oordeel van medewerkers gegeven over in staat zijn door te werken in het huidige werk tot 67 jaar. Ongeveer de helft van de medewerkers aangeeft het werk vol te blijven houden tot 67 jaar. De andere helft geeft aan daar niet toe in staat te zijn (ca. 20%) of het niet te weten (ca. 30%). Opvallend is dat fitheid om het werk de komende jaren te doen wel een goede score krijgt (zie tabel 1). 8

9 4 Samenvatting enquêteresultaten Definities en leestips tabellen In de tabel op pagina 6, 7, 8 staan de uitkomsten van het onderzoek duurzame inzetbaarheid samengevat in 5 tabellen. Hieronder leggen wij uit hoe u deze moet lezen. De opbouw van de enquête De medewerkersenquête (zie bijlage 1) is opgebouwd uit 4 hoofdblokken rondom een thema van elk blok is een tabel gemaakt met de resultaten. De thema s zijn: - opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden - arbeidsomstandigheden en gezondheid - betekenis van het werk (motivatie) - dialoog en leiderschap Elk blok kent de volgende opbouw: - stellingen met antwoord mogelijkheden 1-6, geheel oneens tot geheel eens - rapportcijfer over het onderwerp (1-10) - keuze uit 3 verbeterpunten per blok (waarbij ook de optie geen verbeteringen). De kolommen in de tabellen De resultaten zijn samengevat in tabellen: - In de meest linkse kolom staan de vraagstellingen c.q. antwoordmogelijkheden op volgorde van de vraagstelling in de enquête. - In de tweede kolom (totaalbeeld) staan de branche brede uitkomsten. In de volgende kolommen staan de uitkomsten uitgesplitst naar bedrijfsgrootte (GR), leeftijdsgroep (L) en deelbranche (Mode, Interieur, Textiel en Tapijt). Bedrijfsgrootte Totaalbeeld Referentie TB werknemers Gr1 Meer dan 50 werknemers Leeftijd Gr2 Referentie jaar L jaar L2 Ouder dan 50 jaar L3 Branche Mode Interieur Textiel Tapijt Referentie MO IN TE TA Verklaring afkortingen boven de kolommen. 9

10 Het lezen van de cijfers - Bij het deel stellingen is het gemiddelde cijfer weergegeven in de tabel (1 = geheel oneens tot 6 = geheel eens). - Bij verbeteringen is het percentage medewerkers aangegeven dat de betreffende verbeteringswens heeft aangevinkt in de enquête. - De cijfers onderaan de themablokken geven het gemiddelde rapportcijfer weer van de afsluitende vraag, over het betreffende thema. De betekenis van de kleuren Hieronder staan de afkortingen en definities van de kleuren in de tabel weergegeven. De kleuren van de gemiddelde scores op de stellingen zijn gebaseerd op de spreiding in antwoorden. Waarbij keuzes zijn gemaakt in goede score (groen), aandachtspunt (oranje) lage score. Dit nuanceert het gemiddelde cijfer. Om prioriteiten in de verbeteringen aan te brengen is gekozen om een percentage aan te houden van medewerkers, die dit verbeterpunt hebben gekozen. Verklaring gebruikt kleuren: Stellingen Goede score: Wanneer gemiddeld op een schaal van 1-6 een 5 of 6 gescoord is én minder dan 25% een 1 of 2. Aandachtspunt: Wanneer de gemiddelde score niet verontrustend is maar meer dan 25% van de medewerkers een 1,2,3 heeft gegeven. Lage score: Wanneer gemiddeld op een schaal van 1-6 een 3 of lager gescoord is én meer dan 25% van de medewerkers score 1 of 2 heeft gegeven. Wanneer geen van bovenstaande regels van toepassing is. Verbeteringen Wanneer 40% en meer van de medewerkers het punt als verbeterpunt heeft aangemerkt. Wanneer minder dan 40% van de medewerkers het punt als verbeterpunt heeft aangemerkt. 10

11 Thema opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Uitkomsten samengevat Opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden Stellingen TB Gr1 Gr2 L1 L2 L3 MO IN TE TA Het is duidelijk welke kennis en vaardigheden nodig zijn 4,4 4,2 4,5 4,2 4,4 4,6 4,2 4,1 4,5 4,4 Zelf ontwikkelingskansen zien 4,3 4,1 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 3,3 4,5 4,3 Voldoende nieuwe dingen leren 4,3 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,0 3,5 4,4 4,2 Zelf met initiatieven komen om zicht te blijven ontwikkelen 4,6 4,4 4,6 4,7 4,5 4,5 4,2 4,2 4,7 4,5 Gelegenheid krijgen om opleidingen te volgen 3,7 3,6 3,8 3,7 3,6 3,9 3,9 2,0 3,9 3,4 Gestimuleerd worden om van functie te veranderen 3,0 2,8 3,1 3,5 2,9 2,9 2,8 2,7 3,2 2,9 Verbeteringen Nieuwe dingen kunnen leren 52% 46% 54% 51% 52% 51% 69% 45% 50% 55% Inzicht in kennis vaardigheden nodig voor functies in ons bedrijf 41% 44% 40% 49% 37% 40% 45% 32% 36% 57% Meer eigen initiatief nemen 22% 20% 22% 12% 24% 25% 17% 32% 22% 21% Opleidingen kunnen volgen om me breder te ontwikkelen 47% 34% 52% 53% 54% 36% 38% 27% 46% 59% Van functie kunnen veranderen 33% 29% 35% 36% 35% 29% 14% 32% 37% 29% Geen verbeteringen 17% 20% 16% 17% 14% 20% 7% 23% 18% 13% Gemiddeld cijfer opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 6,5 6,1 6,6 6,7 6,4 6,3 6,5 5,0 6,7 6,2 Meest positief: Mw in alle groepen vinden dat zij eigen initiatief nemen om zich te blijven ontwikkelen (dit staat haaks op de ervaringen van wg). Lage scores (>25% onvoldoende): De gelegenheid om opleidingen te volgen. Gestimuleerd worden om van functie te veranderen. Alle aspecten van opleiding voor de groep kleine bedrijven. Binnen de leeftijdsgroep < 35 jaar en de mode duidelijkheid hebben over van de benodigde kennis en vaardigheden. Verbeterpunten gekozen> 39%: Nieuwe dingen kunnen leren (52%). Inzicht in kennis, vaardigheden voor functies in bedrijf (41%). Opleidingen kunnen volgen om breder te ontwikkelen (48%). Van functie kunnen veranderen wordt ook vaak genoemd als verbeterpunt (33%). Conclusie: Binnen de branche ervaren werknemers, dat ze onvoldoende gelegenheid krijgen om opleidingen te volgen. Dit blijkt ook uit de verbeterpunten. Opleidingsbeleid is een aandachtspunt. Opvallend is, dat werknemers vinden, dat ze onvoldoende de gelegenheid krijgen om van functie te veranderen, maar dit niet als verbeterpunt aandragen. Ander opvallend punt is, dat werknemers als verbeterpunt aangeven, inzicht te willen in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de functies binnen het bedrijf (52%). Uit de stellingen blijkt echter, dat dit voor werknemers duidelijk is. Mogelijk is er een verschil tussen weten wat er voor je eigen werk nodig is (stelling 1) en wat er in het algemeen nodig is voor functies (verbeterpunt 2). Rapportcijfers is gemiddeld 6,5. 11

12 *Let op: In de interieurbranche hebben werknemers van slechts 2 bedrijven deelgenomen aan de werknemersenquête. Thema arbeidsomstandigheden en gezondheid Arbeidsomstandigheden en gezondheid Stellingen TB Gr1 Gr2 L1 L2 L3 MO IN TE TA Voldoende informatie krijgen over voorkomen gezondheidsrisico s 3,8 3,4 3,9 3,3 3,7 4,2 3,6 2,0 4,0 3,7 Eigen bewustzijn veiligheidsrisico's in het werk 4,9 4,8 4,9 4,3 4,8 5,2 4,8 5,0 4,9 4,8 Zelf verbeteringen voorstellen in arbeidsomstandigheden 4,6 4,4 4,6 4,1 4,5 4,9 4,2 3,8 4,6 4,7 Elkaar aanspreken op onveilig of ongezond gedrag 4,2 3,8 4,3 3,9 4,2 4,3 3,6 3,8 4,3 4,2 Geen lichamelijke klachten door werk ervaren 4,1 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 3,8 4,1 4,3 De psychische eisen goed aan kunnen 4,8 4,9 4,7 4,7 4,7 4,8 4,5 4,2 4,8 4,8 Werktijden goed aan kunnen 5,1 5,3 5,0 5,0 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 Werken in ploegendiensten goed aan kunnen 4,4 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 nvt 2,0 4,2 4,8 Voldoende aandacht voor stimuleren van een gezonde leefstijl 3,5 3,2 3,6 3,2 3,5 3,7 3,5 2,3 3,7 3,2 Zelf aandacht voor een gezonde leefstijl 4,6 4,7 4,6 4,5 4,5 4,8 4,5 4,8 4,6 4,6 Fit genoeg voelen voor voldoen aan werkeisen de komende jaren 4,9 5,1 4,9 5,1 5,0 4,7 5,0 4,6 4,9 5,0 Verbeteringen Informatie over gezondheidsrisico s in het werk 30% 25% 32% 34% 28% 31% 10% 27% 28% 42% Psychisch eisen die het werk stelt 29% 26% 30% 29% 27% 31% 34% 27% 32% 17% Lichamelijk belasting 30% 27% 32% 21% 30% 36% 14% 77% 26% 38% Werktijden/ werken in ploegen 12% 7% 14% 12% 12% 12% 3% 5% 16% 7% Elkaar aan kunnen spreken op onveilig of ongezond gedrag 26% 21% 28% 21% 28% 27% 10% 14% 28% 30% Stimuleren van een gezonde leefstijl 42% 34% 44% 48% 43% 37% 34% 18% 46% 36% Geen verbeteringen 22% 29% 19% 18% 21% 25% 38% 23% 20% 21% Gemiddeld cijfer arbeidsomstandigheden en gezondheid 7,8 7,7 7,9 7,9 7,7 7,9 7,4 6,8 8,0 7,7 Meest positief: Werktijden goed aan kunnen. Fit genoeg voelen om de komende jaren aan de werkeisen te voldoen! Lage scores (>25% onvoldoende): Voldoende informatie krijgen over voorkomen gezondheidsrisico s. Elkaar aanspreken op onveilig of ongezond gedrag bij de kleine bedrijven en jongere leeftijdsgroepen. Lichamelijke klachten ervaren. Voldoende aandacht voor stimuleren gezonde leefstijl (mw vinden wel dat zij aandacht hebben voor een gezonde leefstijl). Verbeterpunten gekozen > 39% om nu en straks energiek en met plezier aan het werk te blijven: Meest genoemd: stimuleren gezonde leefstijl (42%). Tapijt: informatie over gezondheidsrisico s (42%). Spreiding over andere verbeterwensen groot: geen algemeen beeld meest genoemd informatie over gezondheidsrisico s, psychische eisen en lichamelijke belasting (29-30%). Opvallend is dat psychische eisen geen opvallend aandachtspunten is bij de stellingen i.t.t lichamelijke klachten en gezondheidsrisico s. Rapportcijfer 7,8 op de vraag Ik voel mij fit genoeg om de komende jaren het werk te blijven doen. 12

13 Betekenis van het werk Stellingen TB Gr1 Gr2 L1 L2 L3 MO IN TE TA Mogelijkheden om werktijden op thuissituatie af te stemmen 4,3 4,4 4,3 4,1 4,4 4,4 4,1 4,1 4,5 3,8 Ik ervaar mijn werk als zinvol 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 5,1 4,8 4,6 5,0 5,1 Het werk is goed georganiseerd 4,1 4,1 4,1 3,9 4,1 4,2 4,2 4,4 4,1 3,9 Collegiale verhoudingen zijn over het algemeen prettig 4,8 4,6 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,9 4,7 Invloed op de manier waarop ik mijn werk uitvoer 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 4,5 4,8 4,8 Regelmatig waardering krijgen voor het werk 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 4,0 3,3 4,0 3,7 De beloning als rechtvaardig ervaren 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 4,1 3,0 4,1 4,0 Zich betrokken voelen bij de organisatie 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1 5,3 4,1 5,1 4,9 Geen last van ongewenst gedrag 4,8 4,6 4,8 4,6 4,8 4,9 4,2 4,3 4,9 4,7 Ik heb plezier in het werk 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,1 4,9 4,8 5,0 5,1 Verbeteringen Mogelijkheden voor parttime werk 15% 9% 17% 16% 12% 18% 21% 27% 14% 12% Organisatie van het werk 41% 43% 41% 40% 43% 40% 52% 18% 41% 44% De collegiale verhoudingen (werksfeer) 22% 31% 18% 17% 28% 17% 17% 32% 23% 16% Ruimte om het werk naar eigen inzicht te organiseren 16% 12% 18% 16% 17% 17% 7% 14% 17% 16% Mogelijkheden voor thuiswerken 19% 17% 20% 28% 19% 15% 34% 9% 21% 15% Waardering krijgen 41% 39% 42% 34% 40% 46% 28% 59% 39% 47% De beloning 40% 37% 41% 46% 39% 38% 38% 59% 39% 40% Ongewenste omgangsvormen 4% 3% 4% 8% 3% 3% 0% 0% 4% 6% Geen verbeteringen 13% 14% 13% 13% 10% 17% 7% 5% 14% 15% Gemiddeld cijfer betekenis van het werk 7,9 7,8 8,0 7,8 8,1 7,7 7,9 7,4 8,1 7,7 Meest positief: Het werk zelf als zinvol ervaren. Zich betrokken voelen bij de organisatie. Plezier hebben in het werk. Lage scores (>25% onvoldoende): De organisatie van het werk. Waardering krijgen. De ervaren rechtvaardigheid van de beloning. Verbeterpunten ( >39 % gekozen): Organisatie van het werk (41%). Waardering krijgen (41%). De beloning voor het werk (40%). Conclusie: De aandachtspunten die werknemers benoemen, organisatie van het werk, de waardering en de beloning, worden tevens als verbeterpunt aangedragen. Het gemiddelde rapportcijfer bedraag een 7,9. 13

14 Dialoog en leiderschap Stellingen TB Gr1 Gr2 L1 L2 L3 MO IN TE TA Mijn LG bespreekt wat org. veranderingen voor mijn werk betekenen 3,9 3,7 4,0 3,8 4,0 3,9 3,7 3,5 4,0 3,8 Tevredenheid over periodieke evaluatie werkprestaties met LG 3,9 3,7 3,9 3,7 4,0 3,9 3,8 2,5 4,0 3,9 Mijn LG stimuleert mij mezelf te ontwikkelen. 3,9 3,6 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 2,9 4,0 3,8 Voldoende aandacht van LG voor gezond en veilig werken 4,0 3,8 4,1 3,9 4,0 4,0 4,0 3,2 4,1 3,8 Gezondheidsklachten door werk bespreken met LG 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,2 4,0 4,5 4,4 LG stimuleert mdw. ideeën over verbetering van werk in te brengen 4,2 3,9 4,2 4,2 4,1 4,2 3,9 3,5 4,3 4,0 LG heeft aandacht voor voorstellen van mdw. over het werk 4,2 4,0 4,3 4,2 4,3 4,1 4,0 3,5 4,4 4,0 Verbeteringen Betekenis van veranderingen in bedrijf voor mijn werk 28% 25% 29% 21% 25% 34% 28% 23% 27% 31% Evalueren van mijn werkprestaties 36% 36% 37% 38% 37% 35% 41% 45% 37% 31% Mijn ontwikkelmogelijkheden 39% 31% 41% 51% 41% 29% 38% 32% 39% 42% Gezond en veilig werken 22% 19% 23% 20% 20% 24% 7% 36% 21% 27% Mijn ideeën over verbetering van het werk 26% 27% 25% 24% 24% 28% 28% 18% 26% 26% Geen veranderingen 23% 28% 22% 24% 20% 27% 17% 23% 24% 26% Gemiddeld cijfer dialoog en leiderschap 6,6 6,2 6,7 6,8 6,6 6,4 6,4 5,5 6,8 6,4 Stellingen: Over de gehele linie verdient het onderwerp dialoog en leiderschap aandacht. Het bespreken met de leidinggevende van gezondheidsklachten veroorzaakt door het werk scoort voldoende. Dit geldt in mindere mate voor de aandacht die leidinggevenden besteden aan voorstellen die worden ingebracht over het werk. Verbeterpunten: Om nu en straks energiek en met plezier aan het werk te blijven, zouden de volgende onderwerpen verbeterd moeten worden: Het evalueren van de werkprestaties wordt binnen Mode en Interieur* als verbeterpunt aangedragen maar ook branche breed door (36%). De ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers wordt binnen Textiel en Tapijt als verbeterpunt aangedragen, en dan specifiek binnen de grotere bedrijven (>50 wn s) en de leeftijdsgroepen tot 50 jaar. Branche breed bijna 39%. Betekenis van veranderingen voor mijn werk wordt door bijna 30% als verbeterpunt genoemd. Conclusie: Dialoog en leiderschap zijn in de visie op duurzame inzetbaarheid van belang om de brug te slaan tussen wat de organisatie wil bereiken en hoe medewerkers hierin gestimuleerd en begeleid kunnen worden. Op dit vlak scoort de MITT in zijn geheel matig. Het rapportcijfer is gemiddeld een 6,6 voor het oordeel van het stimulerend leiderschap van de eigen leidinggevende. 14

15 Resultaat open vragen Waar zou u meer aandacht voor willen hebben? De volgende aandachtspunten worden door individuele werknemers genoemd: Opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden: overdragen kennis aan jongeren scholingsmogelijkheden doorgroeimogelijkheden afwisseling/variatie werkzaamheden. Arbeidsomstandigheden en gezondheid: meer aandacht voor ouderen in ploegendienst/nachtdienst mogelijkheid door te werken na je pensionering (minder uren) meer aandacht voor verhoogde werkdruk meer aandacht voor/stimuleren van BRAVO PMO klimaat op kantoor (temperatuur en luchtvochtigheid) ergonomisch inrichten werkplek. Betekenis van het werk: rechtvaardige beloning je eigen rol. Leiderschap en dialoog: een betere sfeer en communicatie tussen leidinggevende en werknemers betere communicatie leidt tot meer begrip vergroten draagvlak beslissingen management omgang leidinggevenden 15

16 Wat kunt u zelf bijdragen om energiek en gemotiveerd aan het werk te zijn, nu en over 5 jaar. De volgende aandachtspunten worden door individuele werknemers genoemd: Opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden: proactief jezelf ontwikkelen opleiding volgen kennisoverdracht aan jongeren kennisdelen Functieveranderingen. Arbeidsomstandigheden en gezondheid: meer aandacht voor gezondheid meer aandacht voor BRAVO meer aandacht voor lichaamshouding voldoende rust nemen geen stress zoals ik nu werk, hou ik het vol eerlijke verdeling werkdruk. Betekenis van het werk: positieve instelling vrolijk, gezelligheid met plezier naar je werk passie, 100% inzet gedrevenheid en passie overbrengen op collega s meer initiatief tonen regelruimte werk, vorm en inhoud balans werk-privé slimmer werken gestructureerder werken doelen stellen. Leiderschap en dialoog: bespreekbaar maken van misstanden open en eerlijk communiceren richting leidinggevende positiever communiceren meer begrip voor andere collega s kritische vragen stellen open stellen voor ideeën van een ander in gesprek gaan met leidinggevende. 16

17 17

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 1 werkgeversenquête

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 1 werkgeversenquête Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 1 werkgeversenquête September 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Leeswijzer... 4 Representativiteit van de respons... 6 Ondernemingsdoelstellingen:...

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen Eindbijeenkomst 3 juni Inhoud presentatie Waarom dit project De visie op duurzame inzetbaarheid Behoefte-inventarisatie in de branche Aan de slag met DI:

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften.

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Neem bij het beantwoorden van de vragen de afgelopen maand als

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten.

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. VMBO PRO De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. Alle aspecten zijn t.o.v. vorig jaar fors verbeterd. Met 5,62 scoort organisatie het laagst. Er zijn dus geen onvoldoende

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Medewerkertevredenheidsonderzoek Uit thema 4 (Binden & Boeien van medewerkers) van de Denktank Slimmer Scholen

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: de Kosmos te Hoogland Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum : 21 januari

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Situatie en centrale vraagstelling. Bevindingen en aanbevelingen

Situatie en centrale vraagstelling. Bevindingen en aanbevelingen Rapport Medewerkersonderzoek 2016 Promen 14 december 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Bevindingen en aanbevelingen Resultaten Weergave van resultaten Respons Algemene tevredenheid

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek. Picture

Werkbelevingsonderzoek. Picture Werkbelevingsonderzoek Picture Bestuursstaf 2008 December 2008 Documentnummer GW-08-028 GWmail@mindef.nl Colofon Commando DienstenCentra Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Goed werk nog beter werkend! Sophie Janssen ARBOPLAATS

Goed werk nog beter werkend! Sophie Janssen ARBOPLAATS Goed werk nog beter werkend! Sophie Janssen ARBOPLAATS 1 (Duurzame) Inzetbaarheid Inzetbaarheid Hier en nu; medewerkers hun werk naar behoren (kunnen) laten doen Duurzame inzetbaarheid In goede gezondheid

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010

Overzichtsrapportage PTP2010 Overzichtsrapportage PTP21 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van vier scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van Scholenstichting

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Utrecht, oktober 2014 Kiwa Carity Wij zijn Kiwa Carity, een veertigtal experts, adviseurs en onderzoekers die vanuit eigen kennis en kunde als één team

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting maart 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

5 sleutels voor volop werkplezier!

5 sleutels voor volop werkplezier! 5 sleutels voor volop werkplezier! www.weerwerkenmetplezier.nl Inhoud Volop werkplezier is meer dan je vermaken 3 Voordelen van bevlogenheid 4 Bevlogenheid versterkt zichzelf 6 5 Sleutels voor volop werkplezier

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie