SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2015-2016"

Transcriptie

1 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

2 Inhoud Woord vooraf... 3 Toelatingseisen... 3 Studeren in het Hoger Onderwijs... 4 Aanmelding en intake... 5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)... 6 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau A2/B1)... 6 Nederlands... 7 Ondersteunende vakken en activiteiten... 8 De vakken van het specifiek programma... 9 Engels Wiskunde Economie Biologie De organisatie van het onderwijs Didactiek en begeleiding Kosten van het Schakeljaar Overige informatie Adressen Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een uitgave (2015) van het Schakeljaar Hoger Onderwijs Rotterdam.

3 Woord vooraf Wie met een buitenlands diploma een studie wil beginnen aan een hogeschool of universiteit, krijgt te maken met een of meer toelatingsexamens. Daarnaast is een goede voorbereiding op de studie van groot belang. Voorbereiding en aansluiting op de toekomstige studie gaan samen in het Schakeljaar. De intake voor de vakken Rekenen, Wiskunde en Engels start vanaf 7 september De lessen van het Schakeljaar starten op 14 september 2015 en duurt tot 9 juli Tussentijdse instroom is onder bepaalde voorwaarden mogelijk (zie verderop in deze brochure). Elke dag heb je Nederlandse les tussen 8.45 en uur of tussen en uur. Deelname aan andere vakken vergroot natuurlijk het aantal lesuren. Gemiddeld heb je 20 à 25 uur les per week. De deelnemende instellingen voor hoger onderwijs zijn: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Hogeschool Rotterdam (HR) Hogeschool InHolland De uitvoerende instellingen zijn: Albeda College (vestiging Mathenesserlaan 321) VAVO Rijnmondcollege Toelatingseisen Je kunt aan het Schakeljaar deelnemen indien je aan de volgende voorwaarden voldoet: 1. Bij tijdelijk verblijf in Nederland beschik je over een geldig studievisum of een visum als aupair. Als je uit de Europese Unie komt om hier in Nederland in het hoger onderwijs te studeren, is een geldig verblijfsdocument voldoende. 2. Je bent niet (meer) inburgeringsplichtig. 3. Je hebt een buitenlands middelbare schooldiploma dat geheel, of in belangrijke mate, gelijkgesteld kan worden met het Nederlandse MBO-4, HAVO- of VWO-diploma dat toelating geeft tot een studie aan hogeschool of universiteit. 4. Je hebt je aangemeld voor het Schakeljaar Rotterdam HBO/WO bij de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland of de Erasmus Universiteit. 5. Je bent op 1 oktober jaar of ouder. 6. Als je in het Schakeljaar op niveau 0 start, moet je het Engels, Frans, Spaans of Duits op minimaal B1-niveau beheersen. Dit niveau is bepaald door het Common European Framework (CEF). 7. Je woont in Rotterdam. Als je in een andere gemeente woont, dan moet je een hogere trajectprijs betalen. Voor informatie over de prijs kun je contact opnemen met het informatiepunt op telefoonnummer of per mail

4 Studeren in het Hoger Onderwijs In het hoger onderwijs wordt de buitenlandse student geconfronteerd met allerlei voor hem/haar misschien nieuwe onderwijsvormen. Het doel van het Schakeljaar is om je in één jaar voor te bereiden op het hoger onderwijs. Studeren aan de universiteit of een HBO-instelling vraagt een hoge mate van zelfstandigheid. Je moet veel zaken zelf ontdekken, plannen en bestuderen. Natuurlijk heb je zelf ook ervaring opgedaan tijdens de vooropleiding in het eigen land. Toch is het studeren in het hoger onderwijs in Nederland vaak een behoorlijke omschakeling waaraan in het Schakeljaar veel aandacht wordt gegeven. Het Schakeljaar is tevens een extra ondersteuning bij de voorbereiding op de toelatingsexamens van de diverse instellingen van hoger onderwijs. Het Albeda College verzorgt het Schakeljaar in overleg met de deelnemende instellingen van hoger onderwijs. Programmalijnen Om aan de diversiteit van opleidingen in het hoger onderwijs te voldoen, zijn in het Schakeljaar een viertal programmalijnen te onderscheiden: economie gezondheid gedrag en maatschappij techniek Binnen elke programmalijn is er een verplicht basisprogramma dat voor alle deelnemers van belang is. Daarnaast zijn er specifieke programma s, gericht op de eisen van een toekomstige opleiding in het hoger onderwijs. Opleidingen in de richting economie EUR: Bedrijfskunde, Economie, Econometrie, Economie en informatica, Beleid en management, Gezondheidszorg, etc. INHolland: Accountancy, Bedrijfseconomie, Commerciële economie, International business and languages, Management, Economie en Recht, Communicatie, Business Studies, etc. HR: Small business, Facilitaire dienstverlening, Asian trade management, Accountancy, Bedrijfskundige informatica, Logistiek en economie, management economie en recht, Commerciële economie, Bedrijfseconomie, etc. Opleidingen in de richting gezondheid EUR: Geneeskunde HR: Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Lerarenopleiding verpleegkunde, Propedeuse en kader opleiding gezondheidszorg, etc. Opleidingen in de richting gedrag en maatschappij EUR: Bestuurskunde, Sociologie, Nederlands en fiscaal recht, Maatschappijgeschiedenis, Kunst en cultuurwetenschappen, Filosofie, psychologie, etc. INHolland: Culturele & maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk & dienstverlening, Personeel en arbeid, Sociaal juridische dienstverlening, Sociaal pedagogische hulpverlening, Lerarenopleiding basisonderwijs, etc. HR: Oriënterende propedeuse welzijn & arbeid, Culturele en maatschappelijke vorming, Personeel en arbeid, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek, Lerarenopleidingen basis en voortgezet onderwijs, etc. Opleidingen in de richting techniek HR: Bouwkunde, Elektrotechniek, Informatica, Werktuigbouwkunde, Hoger laboratorium onderwijs etc. NB De genoemde opleidingen zijn slechts een selectie van het totale aanbod. Verdere informatie kan worden opgevraagd bij de deelnemende instellingen.

5 Aanmelding en intake Aanmelding Voor deelname aan het Schakeljaar moet je twee dingen regelen: 1. Als toekomstige student moet je je aanmelden bij de hogeschool of universiteit waar je wilt gaan studeren (zie contactpersonen aan het einde van dit document). De hogeschool of universiteit evalueert je buitenlandse diploma en geeft een advies over toelating tot de studie en tot het Schakeljaar. Het advies geeft aan welke vakken je naast Nederlands moet volgen om met succes de opleiding van je keuze te volgen. Ook staat in het advies in welke vakken je, aan het einde van het Schakeljaar, een toelatingsexamen moet afleggen. 2. Bij een positief advies ontvang je een uitnodiging van het Albeda College voor een intakegesprek voor het Schakeljaar. Tijdens het intakegesprek wordt onder andere gevraagd naar je motivatie om het Schakeljaar te doen. Intake voor het Schakeljaar Naast een intakegesprek is ook een toets onderdeel van de intakeprocedure. Door deze toets worden je studievaardigheden en je niveau Nederlands vastgesteld. Uiteindelijk beslist een toelatingsvergadering over de toelating tot het Schakeljaar. Je kunt daarbij een van de volgende adviezen krijgen: òf het Schakeljaar; niveau A2/B1 òf het Schakeljaar; niveau 0 (= beginners) Bij voldoende deelnemers zal er een groep op A2 starten én een groep op B1. De intake voor de vakken Rekenen, Wiskunde en Engels start vanaf 7 september De docent bepaalt a.d.h.v. de testresultaten of studenten aan deze vakken kunnen deelnemen. Om deel te kunnen nemen aan de lessen van de verschillende vakken, moet de student een minimumniveau Nederlands beheersen: Engels: niveau Nederlands 0 Wiskunde: niveau Nederlands A2 Rekenen: niveau Nederlands A2 Biologie: niveau Nederlands A2 Economie: niveau Nederlands A2 Het advies van de toelatingsvergadering heeft betrekking op de vakken waarin toelatingsexamens voor de instelling van hoger onderwijs moeten worden afgelegd. De aanmelding voor deze vakken bij het VAVO Rijnmondcollege vindt dan ook plaats na de intake. Uiterste datum voor inschrijving van VAVO-vakken: 25 september Tussentijdse instroom Het is mogelijk om tussentijds in het Schakeljaar in te stromen. De aanmelding en intake is hetzelfde als bij de start in september. De intaker van het schakeljaar van het Albeda College beslist over toelating. Om aansluiting te kunnen vinden bij de lopende cursus moeten de resultaten van de intaketoetsen wel op een hoger niveau zijn. Let op! Als je na september aan het Schakeljaar begint dan is er minder tijd om je op de studie voor te bereiden. Of je kunt instromen wordt mede bepaald door het aantal (nog) beschikbare plaatsen. Voor de extra vakken moet je voor 25 september 2015 zijn ingeschreven.

6 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0) Het Schakeljaar is een voltijdse opleiding met een cursusduur van één jaar. Wekelijks krijg je lessen, practica en trainingen in een aantal verplichte vakgebieden. Het centrale vakgebied is Nederlands met gemiddeld 25 lesuren per week. Het totale vakkenpakket van elke programmalijn heeft twee onderdelen: een basisprogramma en een specifiek programma. Programmalijnen Economie Gezondheid Gedrag en Maatschappij Basisprogramma Specifiek programma Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde (universiteit) Techniek Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau A2/B1) Het Schakeljaar is een voltijdse opleiding met een cursusduur van één jaar. Wekelijks krijg je lessen, practica en trainingen in een aantal verplichte vakgebieden. Het centrale vakgebied is Nederlands met gemiddeld 14 lesuren per week. Het totale vakkenpakket van elke programmalijn heeft twee onderdelen: een basisprogramma en een specifiek programma Programmalijnen Economie Gezondheid Gedrag en Maatschappij Basisprogramma Specifiek programma Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Economie Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Biologie Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Maatschappijleer Techniek Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde

7 Nederlands De lessen Nederlands worden verzorgd door het Albeda College. Alle aspirant-studenten volgen verplicht Nederlands. Afhankelijk van je beginniveau kom je in een beginnersgroep of een groep voor halfgevorderden. Nederlands niveau 0 Het Schakeljaar bereidt voor op een studie aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland en Erasmus universiteit. De cursus Nederlands omvat een voorbereiding op het NT2-ll examen programma 2 voor de onderdelen spreken, schrijven, lezen en luisteren. Ook is er veel aandacht voor plannen en organiseren van de studie, zelfstandig leren en groepswerk. Verder leren cursisten presentaties houden en werkstukken schrijven om de aansluiting met het HBO en universiteit te vergemakkelijken. Het onderwijsprogramma Nederlands is een zéér intensief programma. Voorkennis Niveau 0 Urentabel, per week 5 dagdelen Nederlands 8 uur huiswerk 1 dagdeel zelfstudie in het Open Leercentrum Eindtoets Certificaat Staatsexamen NT2-II Uitslagbrief staatsexamencommissie. Bij voldoende resultaat per onderdeel een certificaat. Bij certificaten voor de 4 onderdelen volgt een diploma. Nederlands niveau A2 /B1 Het Schakeljaar bereidt je voor op een studie aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool INHolland en Erasmus universiteit. De cursus Nederlands omvat een voorbereiding op het NT2-ll examen programma 2 voor de onderdelen spreken, schrijven, lezen en luisteren. Ook is er veel aandacht voor plannen en organiseren van de studie, zelfstandig leren en groepswerk. Verder leren cursisten presentaties houden en werkstukken schrijven om de aansluiting met het HBO en universiteit te vergemakkelijken. Het onderwijsprogramma Nederlands is een zéér intensief programma. Voorkennis Niveau A2* Intaketoets Toets van het Albeda College. Bij onvoldoende resultaat kan je in een beginnersgroep worden geplaatst en volg je een beperkt specifiek programma. Je kunt je op de intaketoets voorbereiden door o.a. Code 1 en de Delftse Methode ( het groene boek ) te bestuderen. Urentabel, per week: 4 dagdelen Nederlands 8 uren huiswerk 1 dagdeel zelfstudie in het Open Leercentrum Eindtoets Certificaat Staatsexamen NT2-II Uitslagbrief staatsexamencommissie. Bij voldoende resultaat per onderdeel een certificaat. Bij certificaten voor de 4 onderdelen volgt een diploma. * Bij voldoende deelnemers zal er een groep op A2 starten én een groep op B1.

8 Ondersteunende vakken en activiteiten Studievaardigheden Tijdens het Schakeljaar wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden, studietechnieken en het organiseren van de studie. De training van een aantal vaardigheden is opgenomen in de lessen Nederlands. Daarin zullen verschillende vaardigheden geoefend worden, zoals bijv. geheugengebruik, planning, gebruik van hulpmiddelen, presenteren, vragen formuleren en luisteren. Het gaat er vooral om de vaardigheden te oefenen vanuit de verschillende vakken die je volgt. Rekenen Studenten die het traject Nederlands op A2/B1 volgen, krijgen ook Rekenen. Rekenen wordt aangeboden op Meijerink niveau 2F en 3F, afhankelijk van het beginniveau van de student. Informatica - Typevaardigheid (ter voorbereiding op het onderdeel Schrijven van het Staatsexamen NT2) Vrijstelling Vrijstelling hiervoor is mogelijk, ter beoordeling door de docent - MS Office: Word, Powerpoint en/of Excel Voorkennis Enige kennis van Windows en MS Word is wenselijk Vrijstelling Vrijstelling hiervoor is mogelijk, ter beoordeling door de docent Logopedie Aspirant-studenten kunnen naar de logopedist om te werken aan uitspraakproblemen. Oriëntatie op maatschappij, studie en beroep Oriëntatieprogramma s richten zich in de eerste plaats op studiemogelijkheden, maar zeker ook op de maatschappij en beroep. Het gaat hier vooral om rechtstreekse oriëntatie en informatie: het bezoeken van de onderwijsinstellingen, meeloopdagen en voorlichting door de deelnemende instellingen. Conversatielessen Aspirant-studenten die een bepaald niveau Nederlands bereiken, kunnen deelnemen aan wekelijkse conversatielessen. Als je je hiervoor aanmeldt, is aanwezigheid verplicht. Excursies Tijdens het Schakeljaar worden er diverse excursies georganiseerd, zoals een dag naar Scheveningen en Madurodam, een bezoek aan de bibliotheek, gemeentehuis of een bezoek aan een theater. Deze excursies vormen een onderdeel van het schakeljaar en zijn daarom ook verplicht.

9 De vakken van het specifiek programma Voor alle programmalijnen wordt het onderwijs Nederlands, Informatica en Rekenen verzorgd door het Albeda College. Alle andere vakken worden verzorgd door het VAVO Rijnmondcollege. Het specifieke programma sluit aan bij de toekomstige opleiding en de toelatingsexamens van de instellingen van het hoger onderwijs. Hieronder staan de programma s van de vakken Engels, Wiskunde, Economie en Biologie beschreven. Het VAVO Rijnmondcollege formeert voor deze vakken speciale klassen voor aspirantstudenten van het Schakeljaar. De onderwerpen, zoals ze hieronder genoemd worden, zijn wel onder voorbehoud: het gaat hier om de HAVO en VWO-programma s van 2014/2015. De inhoud van de lessen aan de Schakeljaargroepen is wel vergelijkbaar hiermee, maar zal ook zeker op punten verschillen. Andere vakken, zoals Maatschappijleer, Frans of Duits, kunnen ook gevolgd worden, maar het VAVO Rijnmondcollege formeert voor deze vakken geen speciale klassen voor aspirant-studenten van het Schakeljaar. Aspirant-studenten van het Schakeljaar zitten bij deze vakken dus in één klas met reguliere studenten van het VAVO. De extra vakken kosten 80,- per vak per jaar. Je moet dit direct bij inschrijving betalen. Inschrijven voor extra vakken bij het VAVO Rijnmondcollege kan uiterlijk tot 25 september 2015.

10 Engels Het is mogelijk om Engels te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is. Afhankelijk van voorkennis en einddoel bereid je je voor op de TOEFL-test of het toelatingsexamen Engels van de Erasmus Universiteit. Engels voor de universiteit Voorkennis Niveau HAVO 5 en/of TOEFL score 400 Eindtoets TOEFL / Toelatingsonderzoek Engels van de faculteit/universiteit. Het toelatingsonderzoek Engels van de faculteit/universiteit bestaat uit het maken van een samenvatting en het schrijven van een opinie over een Engelse tekst.

11 Engels voor het HBO Voorkennis Niveau HAVO 5 en/of TOEFL score 350 Eindtoets TOEFL

12 Wiskunde Het is mogelijk om Wiskunde te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is en als je Nederlands op niveau A2 is. In eigen land moet minimaal 1 jaar Wiskunde op de middelbare school gevolgd zijn. In september krijg je een planning tot december waar ook toetsmomenten in opgenomen zijn. Toetsen worden via de computer afgenomen. In januari wordt aan de hand van toetsresultaten en je gewenste einddoel bepaald of je je kan verdiepen in Wiskunde A of Wiskunde B. De cursus bereidt je voor op de toelatingstoetsen voor HBO of universiteit. Je wordt verwacht de volgende materialen aan te schaffen: - Basisboek Wiskunde, ISBN: Auteurs: Jan van de Craats en Rob Bosch - Niet-grafische rekenmachine - Schrift met ruitjespapier - Geodriehoek

13 Economie Het is mogelijk om Economie te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is en als je Nederlands op niveau B1 is. Afhankelijk van voorkennis en einddoel volg je een van de volgende programma s: Economie voor de universiteit Voorkennis Niveau HAVO 5

14 Economie voor het HBO Voorkennis Niveau MAVO 4

15 Biologie Het is mogelijk om Biologie te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is en als je Nederlands op niveau B1 is. Afhankelijk van het einddoel volg je een van de volgende programma s: Biologie voor de universiteit Voorkennis Niveau HAVO 4/5

16 Biologie voor het HBO Voorkennis Niveau MAVO 4

17 De organisatie van het onderwijs Het cursusjaar is onderverdeeld in twee semesters. De lessen worden volgens een vast rooster gegeven. Per semester kunnen bepaalde vakken wisselen. Voor de programmalijnen economie, gezondheid, gedrag & maatschappij en techniek worden de lessen ook op de Mathenesserlaan verzorgd. Sommige vakken worden s avonds gegeven. Didactiek en begeleiding Vanuit de verschillende vakken worden lessen verzorgd. Deze lessen kunnen verschillende vormen hebben, afhankelijk van het betreffende vak en het onderwerp. Zo zal er naast de klassikale lessen, in groepen gewerkt worden en ook moeten er individuele opdrachten uitgevoerd worden. De aspirantstudent krijgt tijdens de lessen allerlei opdrachten om op school dan wel thuis uit te werken. Gedurende het gehele jaar zijn er verschillende toetsen en tussentijdse evaluaties in het programma opgenomen. Voor bepaalde vakken wordt de groep opgesplitst in deelgroepen in verband met de verschillen in de beoogde vervolgstudie in het hoger onderwijs. De aspirant-student kan rekenen op begeleiding, maar zal ook zelfstandig moeten kunnen studeren en opdrachten uitwerken. Kosten van het Schakeljaar Cursusgeld De kosten voor het cursusjaar voor de vier programmalijnen bedragen 770,-. Dit bedrag is inclusief twee maal examengeld ( 360,-), de kosten voor toetsing en intake ( 160,-), boeken en licenties ( 150,-) en excursies ( 100,-). Extra vakken kosten 80,- per vak per jaar. Voor de TOEFL-test moet apart betaald worden. Het cursusgeld kan in drie termijnen worden betaald. Indien je in termijnen wilt betalen, moet je 20,- extra betalen. Alle aspirant-studenten krijgen een brief met informatie over de betaling van het cursusgeld.

18 Overige informatie Studeren met behoud van uitkering In voorkomende gevallen kan je bij de sociale dienst een aanvraag doen voor het volgen van het Schakeljaar met behoud van de uitkering. Je kunt dan worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Studiefinanciering Het Schakeljaar valt NIET onder de wet Studiefinanciering. Een basisbeurs, aanvullende beurs en OVjaarkaart zijn dus niet mogelijk. Soms is het mogelijk om in aanmerking te komen voor regelingen voor tegemoetkoming studiekosten. Voor informatie kan je contact opnemen met de decaan van het Albeda College en/of Steunpunt Studiefinanciering (zie adressenlijst achterin). UAF Een vluchtelingstudent kan een verzoek voor tegemoetkoming studiekosten doen bij het studenten asielfonds van UAF (zie adressenlijst achterin). Een dergelijk verzoek dient ruim van te voren worden gedaan. Cliënten van UAF moeten bij inschrijving voor het Schakeljaar een brief van UAF overleggen. Regels van het Schakeljaar hoger onderwijs Aanwezigheid bij de lessen en het maken van huiswerk zijn verplicht. Er worden regelmatig toetsen afgenomen om te zien of je het gewenste niveau hebt bereikt. Als blijkt dat het oordeel over de inzet, de presentie en/of toetsresultaten negatief is, kan je van verdere deelname aan het Schakeljaar worden uitgesloten.

19 Adressen De coördinatie van het Schakeljaar is in handen van mevr. drs. Liane van der Helm van het Albeda College. Zij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Zij onderhoudt ook de contacten met de deelnemende instellingen voor hoger onderwijs. De locatie waar het Schakeljaar wordt gegeven is het Albeda College aan de Mathenesserlaan 321 in Rotterdam. De belangrijkste adressen met de namen van de respectievelijke coördinatoren: Albeda College Branche Educatie Informatie en aanmelding Contactpersoon : Leny de Winter Mathenesserlaan HL Rotterdam Tel Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Bureau Buitenlandse vooropleidingen/admissions Office EUR Contactpersoon: Mevr. A.J. Veerman Kamer A18 (secretariaat) Burgemeester Oudlaan PA Rotterdam Tel (van uur) Hogeschool Rotterdam (HR) Studenten Service Center (voor aanmelding Schakeljaar) Museumpark 40 2 e etage Hoogbouw 3015 CX Rotterdam Tel Afdeling: studievoorlichting (voor informatie over studiekeuze) Museumpark CX Rotterdam Tel Hogeschool INHolland Studieadviescentrum Posthumalaan AG Rotterdam Tel Servicekantoor IB-groep Postadres: Postbus 50103, 9702 GC, Groningen Bezoekadres: Wilhelminakade 1311a, Rotterdam Tel Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF) Contactpersoon: Mevr. Lea Kayiganwa Wilhelminapark 38 Postbus SK Utrecht Tel

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 1 Inhoud Woord vooraf... 3 Toelatingseisen... 3 Studeren in het Hoger Onderwijs... 4 Aanmelding en intake... 5 Inhoud van het onderwijsprogramma... 6 Nederlands... 7 Ondersteunende

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 1 Inhoud Woord vooraf blz 3 Studeren in het Hoger Onderwijs blz 4 Aanmelding en intake voor het Schakeljaar blz 6 Inhoud van de onderwijsprogramma s blz 7 - het basisprogramma

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2010-2011

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2010-2011 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2010-2011 Inhoud Woord vooraf...3 Toelatingseisen...3 Studeren in het Hoger Onderwijs...4 Aanmelding en intake...5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)...6 Inhoud

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2009-2010

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2009-2010 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2009-2010 Inhoud Woord vooraf...3 Toelatingseisen...3 Studeren in het Hoger Onderwijs...4 Aanmelding en intake...5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)...6 Inhoud

Nadere informatie

PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT

PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT NEDERLANDS LEREN. VERDER STUDEREN. HET SCHAKELJAAR IS EEN INTENSIEF TRAJECT VOOR ANDERSTALIGE HOOGOPGELEIDEN DIE WILLEN STUDEREN AAN EEN

Nadere informatie

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2014-2015

SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2014-2015 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2014-2015 Inhoud Woord vooraf... 3 Toelatingseisen... 3 Studeren in het Hoger Onderwijs... 4 Aanmelding en intake... 5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)... 6 Inhoud

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

VOORBEREIDEN OP EEN OPLEIDING AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

VOORBEREIDEN OP EEN OPLEIDING AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM VOORBEREIDEN OP EEN OPLEIDING AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 2011-2012 INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE VOOROPLEIDING AFDELING NEDERLANDS TWEEDE TAAL VOORBEREIDEND JAAR ANDERSTALIGE

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Havo 5 Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Tijdlijn Havo 3 Keuzes maken; begonnen met het kiezen van een profiel Havo 4 Loopbaanoriëntatie; Havo 5 oriëntatie op vervolgstudies start toekomstdossier

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO Programma Opening Voorlichting PTA en eindexamen Arbeid oriënterende stage Vervolgopleidingen na het behalen van het diploma Examenvakken Verplichte vakken 4 Keuzevakken Nederlands

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5 Veel gestelde vragen VAVO april 2016: ALGEMEEN... 3 Wat betekent vavo?... 3 Hoe oud moet je zijn voor vavo?... 3 Wat zijn de lestijden?... 3 Hoe groot zijn de klassen?... 4 TOELATINGSEISEN, AANMELDING

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5 Veel gestelde vragen vavo april 2015: ALGEMEEN... 3 Wat betekent vavo?... 3 Hoe oud moet je zijn voor vavo?... 3 Wat zijn de lestijden?... 3 Hoe groot zijn de klassen?... 4 TOELATINGSEISEN, AANMELDING

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN).

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VAVO 2015 / 16 NOOR (20) ZAKTE VOOR HAAR HAVO EN KOOS ERVOOR TE GAAN

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 08 04-2014 van VMBO naar HAVO 1

Voorlichtingsavond 08 04-2014 van VMBO naar HAVO 1 Voorlichtingsavond 08 04-2014 van VMBO naar HAVO 1 } Goede redenen voor een HAVO-keuze? Uitstel van keuze??????? Met VMBO kan ik niks..?????? } Profielen en doorstroming HAVO HBO } Ben jij geschikt voor

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO PROGRAMMA PLENAIR NIEUW ROOSTER / VACATURES SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMEN VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA SCHOOLEXAMEN PLANNING LAATSTE SCHOOLJAAR VERVOLGOPLEIDINGEN

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Kansrijk naar het hbo!

Kansrijk naar het hbo! Taal- en Schakelcursus Kansrijk naar het hbo! Voorbereidend jaar voor aspirant-studenten met een buitenlandse vooropleiding Versie: 3 april 2012 Inhoud Kansrijk naar het hbo met de 1 Taal- en Schakelcursus

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Curriculum vitae en motivatiebrief

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6

ouderavond Atheneum 6 ouderavond Atheneum 6 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde deze presentatie is te downloaden op de schoolwebsite 2 traject studiekeuze A3 en

Nadere informatie

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2013-2014 VAVO Een vierbaansweg om je diploma te halen! Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Ga naar www.menti.com Gebruik code: 77 92 15 om te stemmen Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen

Nadere informatie

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen?

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? PROFIELKEUZE 2015 Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? Profielen: Letterkunde IBM Chirurg Piloot C&M E&M N&G Cultureel Talig Organisatie management Nauwkeurig Geduldig Sociaal Uitstekende

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Programma Open Dag Hogeschool Leiden

Programma Open Dag Hogeschool Leiden Programma Open Dag Hogeschool Leiden Je studiekeuze maak je niet zomaar. Welke ambities heb je? Wat wil je verder leren - en hoe? Waar wil je later aan het werk? Bereid je goed voor om jouw keuze te maken.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Toelatingsonderzoek 21+ Onderzoek NT2 Deficiënties

Toelatingsonderzoek 21+ Onderzoek NT2 Deficiënties Toelatingsonderzoek 21+ Onderzoek NT2 Deficiënties 2015 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Toelatingsonderzoek 21+ 6 2.1 Aanlegtest 6 2.2 Onderzoek 21+ 6 2.3 Examens 7 2.3.1 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlichting. Welkom op de voorlichtingsavond 12-11-2015. Decaan Havo Mw. A. Hak hak@hetlyceumvos.nl

Voorlichting. Welkom op de voorlichtingsavond 12-11-2015. Decaan Havo Mw. A. Hak hak@hetlyceumvos.nl Voorlichting Welkom op de voorlichtingsavond 12-11-2015 Decaan Havo Mw. A. Hak hak@hetlyceumvos.nl Programma Voorlichtingsavond HAVO 12 nov. 2015 Opening en doel van de avond Uitleg nieuwe vakken. Wie

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Programma Open Dag Hogeschool Leiden

Programma Open Dag Hogeschool Leiden Programma Open Dag Hogeschool Leiden Je studiekeuze maak je niet zomaar. Welke ambities heb je? Wat wil je verder leren - en hoe? Waar wil je later aan het werk? Bereid je goed voor om jouw keuze te maken.

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Lex Borghans Johan Coenen ROA

Lex Borghans Johan Coenen ROA De invloed van arbeidsmarkt en persoonskenmerken op de studiekeuze Lex Borghans Johan Coenen ROA 1 Opbouw van de presentatie Inleiding Ontwikkelingen in studiekeuze van schoolverlaters De invloed van arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist Educatie Volwassenenonderwijs 2007 2008 VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs vmbo-t havo vwo Amersfoort Veenendaal Zeist Amersfoort Veenendaal Zeist VAVO Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Nadere informatie

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Welkom Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Vanavond. Wat is een geschikt profiel voor mijn zoon of dochter? Welke keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen 1. Welke cursussen biedt Ad Appel Taaltrainingen? Er zijn cursussen Inburgering en Nederlands als Tweede Taal op alle niveaus van A1 tot C1. U kunt lessen volgen voor alle vaardigheden of voor één vaardigheid

Nadere informatie

Voor deze korte, intensieve trajecten gelden wel toelatingseisen; één daarvan is dat je bereid bent om hard te werken.

Voor deze korte, intensieve trajecten gelden wel toelatingseisen; één daarvan is dat je bereid bent om hard te werken. 1 Wat is Vavo? Het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs is onderdeel van de sector Educatie van Leeuwenborgh Opleidingen waar je het VWO-, HAVO-, of VMBO-tl diploma kunt behalen. Het is een kleinschalige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Doorstroming 4 vmbo tl/gl naar 4 havo

Doorstroming 4 vmbo tl/gl naar 4 havo Doorstroming 4 vmbo tl/gl naar 4 havo Wat is het havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Het Havo bereidt voor op het hoger beroeps onderwijs (hbo) Bovenbouw HAVO Zelf plannen Meer zelfstandigheid In

Nadere informatie

Inleiding. Korte pauze Profielkeuze

Inleiding. Korte pauze Profielkeuze 1 Programma Inleiding Lieke Tromp, Teamleider Korte pauze Profielkeuze Jan Out, Decaan Vragen 2 De overgang van 3 naar 4 3 Waar zitten de verschillen? Nieuwe vakken (anw/won, ckv, maat, wis ABCD,..) Werken

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie