SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO 2015-2016"

Transcriptie

1 SCHAKELJAAR ROTTERDAM HBO/WO

2 Inhoud Woord vooraf... 3 Toelatingseisen... 3 Studeren in het Hoger Onderwijs... 4 Aanmelding en intake... 5 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0)... 6 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau A2/B1)... 6 Nederlands... 7 Ondersteunende vakken en activiteiten... 8 De vakken van het specifiek programma... 9 Engels Wiskunde Economie Biologie De organisatie van het onderwijs Didactiek en begeleiding Kosten van het Schakeljaar Overige informatie Adressen Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een uitgave (2015) van het Schakeljaar Hoger Onderwijs Rotterdam.

3 Woord vooraf Wie met een buitenlands diploma een studie wil beginnen aan een hogeschool of universiteit, krijgt te maken met een of meer toelatingsexamens. Daarnaast is een goede voorbereiding op de studie van groot belang. Voorbereiding en aansluiting op de toekomstige studie gaan samen in het Schakeljaar. De intake voor de vakken Rekenen, Wiskunde en Engels start vanaf 7 september De lessen van het Schakeljaar starten op 14 september 2015 en duurt tot 9 juli Tussentijdse instroom is onder bepaalde voorwaarden mogelijk (zie verderop in deze brochure). Elke dag heb je Nederlandse les tussen 8.45 en uur of tussen en uur. Deelname aan andere vakken vergroot natuurlijk het aantal lesuren. Gemiddeld heb je 20 à 25 uur les per week. De deelnemende instellingen voor hoger onderwijs zijn: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Hogeschool Rotterdam (HR) Hogeschool InHolland De uitvoerende instellingen zijn: Albeda College (vestiging Mathenesserlaan 321) VAVO Rijnmondcollege Toelatingseisen Je kunt aan het Schakeljaar deelnemen indien je aan de volgende voorwaarden voldoet: 1. Bij tijdelijk verblijf in Nederland beschik je over een geldig studievisum of een visum als aupair. Als je uit de Europese Unie komt om hier in Nederland in het hoger onderwijs te studeren, is een geldig verblijfsdocument voldoende. 2. Je bent niet (meer) inburgeringsplichtig. 3. Je hebt een buitenlands middelbare schooldiploma dat geheel, of in belangrijke mate, gelijkgesteld kan worden met het Nederlandse MBO-4, HAVO- of VWO-diploma dat toelating geeft tot een studie aan hogeschool of universiteit. 4. Je hebt je aangemeld voor het Schakeljaar Rotterdam HBO/WO bij de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland of de Erasmus Universiteit. 5. Je bent op 1 oktober jaar of ouder. 6. Als je in het Schakeljaar op niveau 0 start, moet je het Engels, Frans, Spaans of Duits op minimaal B1-niveau beheersen. Dit niveau is bepaald door het Common European Framework (CEF). 7. Je woont in Rotterdam. Als je in een andere gemeente woont, dan moet je een hogere trajectprijs betalen. Voor informatie over de prijs kun je contact opnemen met het informatiepunt op telefoonnummer of per mail

4 Studeren in het Hoger Onderwijs In het hoger onderwijs wordt de buitenlandse student geconfronteerd met allerlei voor hem/haar misschien nieuwe onderwijsvormen. Het doel van het Schakeljaar is om je in één jaar voor te bereiden op het hoger onderwijs. Studeren aan de universiteit of een HBO-instelling vraagt een hoge mate van zelfstandigheid. Je moet veel zaken zelf ontdekken, plannen en bestuderen. Natuurlijk heb je zelf ook ervaring opgedaan tijdens de vooropleiding in het eigen land. Toch is het studeren in het hoger onderwijs in Nederland vaak een behoorlijke omschakeling waaraan in het Schakeljaar veel aandacht wordt gegeven. Het Schakeljaar is tevens een extra ondersteuning bij de voorbereiding op de toelatingsexamens van de diverse instellingen van hoger onderwijs. Het Albeda College verzorgt het Schakeljaar in overleg met de deelnemende instellingen van hoger onderwijs. Programmalijnen Om aan de diversiteit van opleidingen in het hoger onderwijs te voldoen, zijn in het Schakeljaar een viertal programmalijnen te onderscheiden: economie gezondheid gedrag en maatschappij techniek Binnen elke programmalijn is er een verplicht basisprogramma dat voor alle deelnemers van belang is. Daarnaast zijn er specifieke programma s, gericht op de eisen van een toekomstige opleiding in het hoger onderwijs. Opleidingen in de richting economie EUR: Bedrijfskunde, Economie, Econometrie, Economie en informatica, Beleid en management, Gezondheidszorg, etc. INHolland: Accountancy, Bedrijfseconomie, Commerciële economie, International business and languages, Management, Economie en Recht, Communicatie, Business Studies, etc. HR: Small business, Facilitaire dienstverlening, Asian trade management, Accountancy, Bedrijfskundige informatica, Logistiek en economie, management economie en recht, Commerciële economie, Bedrijfseconomie, etc. Opleidingen in de richting gezondheid EUR: Geneeskunde HR: Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Lerarenopleiding verpleegkunde, Propedeuse en kader opleiding gezondheidszorg, etc. Opleidingen in de richting gedrag en maatschappij EUR: Bestuurskunde, Sociologie, Nederlands en fiscaal recht, Maatschappijgeschiedenis, Kunst en cultuurwetenschappen, Filosofie, psychologie, etc. INHolland: Culturele & maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk & dienstverlening, Personeel en arbeid, Sociaal juridische dienstverlening, Sociaal pedagogische hulpverlening, Lerarenopleiding basisonderwijs, etc. HR: Oriënterende propedeuse welzijn & arbeid, Culturele en maatschappelijke vorming, Personeel en arbeid, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek, Lerarenopleidingen basis en voortgezet onderwijs, etc. Opleidingen in de richting techniek HR: Bouwkunde, Elektrotechniek, Informatica, Werktuigbouwkunde, Hoger laboratorium onderwijs etc. NB De genoemde opleidingen zijn slechts een selectie van het totale aanbod. Verdere informatie kan worden opgevraagd bij de deelnemende instellingen.

5 Aanmelding en intake Aanmelding Voor deelname aan het Schakeljaar moet je twee dingen regelen: 1. Als toekomstige student moet je je aanmelden bij de hogeschool of universiteit waar je wilt gaan studeren (zie contactpersonen aan het einde van dit document). De hogeschool of universiteit evalueert je buitenlandse diploma en geeft een advies over toelating tot de studie en tot het Schakeljaar. Het advies geeft aan welke vakken je naast Nederlands moet volgen om met succes de opleiding van je keuze te volgen. Ook staat in het advies in welke vakken je, aan het einde van het Schakeljaar, een toelatingsexamen moet afleggen. 2. Bij een positief advies ontvang je een uitnodiging van het Albeda College voor een intakegesprek voor het Schakeljaar. Tijdens het intakegesprek wordt onder andere gevraagd naar je motivatie om het Schakeljaar te doen. Intake voor het Schakeljaar Naast een intakegesprek is ook een toets onderdeel van de intakeprocedure. Door deze toets worden je studievaardigheden en je niveau Nederlands vastgesteld. Uiteindelijk beslist een toelatingsvergadering over de toelating tot het Schakeljaar. Je kunt daarbij een van de volgende adviezen krijgen: òf het Schakeljaar; niveau A2/B1 òf het Schakeljaar; niveau 0 (= beginners) Bij voldoende deelnemers zal er een groep op A2 starten én een groep op B1. De intake voor de vakken Rekenen, Wiskunde en Engels start vanaf 7 september De docent bepaalt a.d.h.v. de testresultaten of studenten aan deze vakken kunnen deelnemen. Om deel te kunnen nemen aan de lessen van de verschillende vakken, moet de student een minimumniveau Nederlands beheersen: Engels: niveau Nederlands 0 Wiskunde: niveau Nederlands A2 Rekenen: niveau Nederlands A2 Biologie: niveau Nederlands A2 Economie: niveau Nederlands A2 Het advies van de toelatingsvergadering heeft betrekking op de vakken waarin toelatingsexamens voor de instelling van hoger onderwijs moeten worden afgelegd. De aanmelding voor deze vakken bij het VAVO Rijnmondcollege vindt dan ook plaats na de intake. Uiterste datum voor inschrijving van VAVO-vakken: 25 september Tussentijdse instroom Het is mogelijk om tussentijds in het Schakeljaar in te stromen. De aanmelding en intake is hetzelfde als bij de start in september. De intaker van het schakeljaar van het Albeda College beslist over toelating. Om aansluiting te kunnen vinden bij de lopende cursus moeten de resultaten van de intaketoetsen wel op een hoger niveau zijn. Let op! Als je na september aan het Schakeljaar begint dan is er minder tijd om je op de studie voor te bereiden. Of je kunt instromen wordt mede bepaald door het aantal (nog) beschikbare plaatsen. Voor de extra vakken moet je voor 25 september 2015 zijn ingeschreven.

6 Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau 0) Het Schakeljaar is een voltijdse opleiding met een cursusduur van één jaar. Wekelijks krijg je lessen, practica en trainingen in een aantal verplichte vakgebieden. Het centrale vakgebied is Nederlands met gemiddeld 25 lesuren per week. Het totale vakkenpakket van elke programmalijn heeft twee onderdelen: een basisprogramma en een specifiek programma. Programmalijnen Economie Gezondheid Gedrag en Maatschappij Basisprogramma Specifiek programma Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde (universiteit) Techniek Nederlands Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Inhoud van de onderwijsprogramma s (niveau A2/B1) Het Schakeljaar is een voltijdse opleiding met een cursusduur van één jaar. Wekelijks krijg je lessen, practica en trainingen in een aantal verplichte vakgebieden. Het centrale vakgebied is Nederlands met gemiddeld 14 lesuren per week. Het totale vakkenpakket van elke programmalijn heeft twee onderdelen: een basisprogramma en een specifiek programma Programmalijnen Economie Gezondheid Gedrag en Maatschappij Basisprogramma Specifiek programma Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Economie Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Biologie Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde Maatschappijleer Techniek Nederlands Rekenen Informatica Studievaardigheden Oriëntatie Excursies Engels Wiskunde

7 Nederlands De lessen Nederlands worden verzorgd door het Albeda College. Alle aspirant-studenten volgen verplicht Nederlands. Afhankelijk van je beginniveau kom je in een beginnersgroep of een groep voor halfgevorderden. Nederlands niveau 0 Het Schakeljaar bereidt voor op een studie aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland en Erasmus universiteit. De cursus Nederlands omvat een voorbereiding op het NT2-ll examen programma 2 voor de onderdelen spreken, schrijven, lezen en luisteren. Ook is er veel aandacht voor plannen en organiseren van de studie, zelfstandig leren en groepswerk. Verder leren cursisten presentaties houden en werkstukken schrijven om de aansluiting met het HBO en universiteit te vergemakkelijken. Het onderwijsprogramma Nederlands is een zéér intensief programma. Voorkennis Niveau 0 Urentabel, per week 5 dagdelen Nederlands 8 uur huiswerk 1 dagdeel zelfstudie in het Open Leercentrum Eindtoets Certificaat Staatsexamen NT2-II Uitslagbrief staatsexamencommissie. Bij voldoende resultaat per onderdeel een certificaat. Bij certificaten voor de 4 onderdelen volgt een diploma. Nederlands niveau A2 /B1 Het Schakeljaar bereidt je voor op een studie aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool INHolland en Erasmus universiteit. De cursus Nederlands omvat een voorbereiding op het NT2-ll examen programma 2 voor de onderdelen spreken, schrijven, lezen en luisteren. Ook is er veel aandacht voor plannen en organiseren van de studie, zelfstandig leren en groepswerk. Verder leren cursisten presentaties houden en werkstukken schrijven om de aansluiting met het HBO en universiteit te vergemakkelijken. Het onderwijsprogramma Nederlands is een zéér intensief programma. Voorkennis Niveau A2* Intaketoets Toets van het Albeda College. Bij onvoldoende resultaat kan je in een beginnersgroep worden geplaatst en volg je een beperkt specifiek programma. Je kunt je op de intaketoets voorbereiden door o.a. Code 1 en de Delftse Methode ( het groene boek ) te bestuderen. Urentabel, per week: 4 dagdelen Nederlands 8 uren huiswerk 1 dagdeel zelfstudie in het Open Leercentrum Eindtoets Certificaat Staatsexamen NT2-II Uitslagbrief staatsexamencommissie. Bij voldoende resultaat per onderdeel een certificaat. Bij certificaten voor de 4 onderdelen volgt een diploma. * Bij voldoende deelnemers zal er een groep op A2 starten én een groep op B1.

8 Ondersteunende vakken en activiteiten Studievaardigheden Tijdens het Schakeljaar wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden, studietechnieken en het organiseren van de studie. De training van een aantal vaardigheden is opgenomen in de lessen Nederlands. Daarin zullen verschillende vaardigheden geoefend worden, zoals bijv. geheugengebruik, planning, gebruik van hulpmiddelen, presenteren, vragen formuleren en luisteren. Het gaat er vooral om de vaardigheden te oefenen vanuit de verschillende vakken die je volgt. Rekenen Studenten die het traject Nederlands op A2/B1 volgen, krijgen ook Rekenen. Rekenen wordt aangeboden op Meijerink niveau 2F en 3F, afhankelijk van het beginniveau van de student. Informatica - Typevaardigheid (ter voorbereiding op het onderdeel Schrijven van het Staatsexamen NT2) Vrijstelling Vrijstelling hiervoor is mogelijk, ter beoordeling door de docent - MS Office: Word, Powerpoint en/of Excel Voorkennis Enige kennis van Windows en MS Word is wenselijk Vrijstelling Vrijstelling hiervoor is mogelijk, ter beoordeling door de docent Logopedie Aspirant-studenten kunnen naar de logopedist om te werken aan uitspraakproblemen. Oriëntatie op maatschappij, studie en beroep Oriëntatieprogramma s richten zich in de eerste plaats op studiemogelijkheden, maar zeker ook op de maatschappij en beroep. Het gaat hier vooral om rechtstreekse oriëntatie en informatie: het bezoeken van de onderwijsinstellingen, meeloopdagen en voorlichting door de deelnemende instellingen. Conversatielessen Aspirant-studenten die een bepaald niveau Nederlands bereiken, kunnen deelnemen aan wekelijkse conversatielessen. Als je je hiervoor aanmeldt, is aanwezigheid verplicht. Excursies Tijdens het Schakeljaar worden er diverse excursies georganiseerd, zoals een dag naar Scheveningen en Madurodam, een bezoek aan de bibliotheek, gemeentehuis of een bezoek aan een theater. Deze excursies vormen een onderdeel van het schakeljaar en zijn daarom ook verplicht.

9 De vakken van het specifiek programma Voor alle programmalijnen wordt het onderwijs Nederlands, Informatica en Rekenen verzorgd door het Albeda College. Alle andere vakken worden verzorgd door het VAVO Rijnmondcollege. Het specifieke programma sluit aan bij de toekomstige opleiding en de toelatingsexamens van de instellingen van het hoger onderwijs. Hieronder staan de programma s van de vakken Engels, Wiskunde, Economie en Biologie beschreven. Het VAVO Rijnmondcollege formeert voor deze vakken speciale klassen voor aspirantstudenten van het Schakeljaar. De onderwerpen, zoals ze hieronder genoemd worden, zijn wel onder voorbehoud: het gaat hier om de HAVO en VWO-programma s van 2014/2015. De inhoud van de lessen aan de Schakeljaargroepen is wel vergelijkbaar hiermee, maar zal ook zeker op punten verschillen. Andere vakken, zoals Maatschappijleer, Frans of Duits, kunnen ook gevolgd worden, maar het VAVO Rijnmondcollege formeert voor deze vakken geen speciale klassen voor aspirant-studenten van het Schakeljaar. Aspirant-studenten van het Schakeljaar zitten bij deze vakken dus in één klas met reguliere studenten van het VAVO. De extra vakken kosten 80,- per vak per jaar. Je moet dit direct bij inschrijving betalen. Inschrijven voor extra vakken bij het VAVO Rijnmondcollege kan uiterlijk tot 25 september 2015.

10 Engels Het is mogelijk om Engels te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is. Afhankelijk van voorkennis en einddoel bereid je je voor op de TOEFL-test of het toelatingsexamen Engels van de Erasmus Universiteit. Engels voor de universiteit Voorkennis Niveau HAVO 5 en/of TOEFL score 400 Eindtoets TOEFL / Toelatingsonderzoek Engels van de faculteit/universiteit. Het toelatingsonderzoek Engels van de faculteit/universiteit bestaat uit het maken van een samenvatting en het schrijven van een opinie over een Engelse tekst.

11 Engels voor het HBO Voorkennis Niveau HAVO 5 en/of TOEFL score 350 Eindtoets TOEFL

12 Wiskunde Het is mogelijk om Wiskunde te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is en als je Nederlands op niveau A2 is. In eigen land moet minimaal 1 jaar Wiskunde op de middelbare school gevolgd zijn. In september krijg je een planning tot december waar ook toetsmomenten in opgenomen zijn. Toetsen worden via de computer afgenomen. In januari wordt aan de hand van toetsresultaten en je gewenste einddoel bepaald of je je kan verdiepen in Wiskunde A of Wiskunde B. De cursus bereidt je voor op de toelatingstoetsen voor HBO of universiteit. Je wordt verwacht de volgende materialen aan te schaffen: - Basisboek Wiskunde, ISBN: Auteurs: Jan van de Craats en Rob Bosch - Niet-grafische rekenmachine - Schrift met ruitjespapier - Geodriehoek

13 Economie Het is mogelijk om Economie te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is en als je Nederlands op niveau B1 is. Afhankelijk van voorkennis en einddoel volg je een van de volgende programma s: Economie voor de universiteit Voorkennis Niveau HAVO 5

14 Economie voor het HBO Voorkennis Niveau MAVO 4

15 Biologie Het is mogelijk om Biologie te volgen bij het VAVO Rijnmondcollege. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 september 2015, als er plaats is en als je Nederlands op niveau B1 is. Afhankelijk van het einddoel volg je een van de volgende programma s: Biologie voor de universiteit Voorkennis Niveau HAVO 4/5

16 Biologie voor het HBO Voorkennis Niveau MAVO 4

17 De organisatie van het onderwijs Het cursusjaar is onderverdeeld in twee semesters. De lessen worden volgens een vast rooster gegeven. Per semester kunnen bepaalde vakken wisselen. Voor de programmalijnen economie, gezondheid, gedrag & maatschappij en techniek worden de lessen ook op de Mathenesserlaan verzorgd. Sommige vakken worden s avonds gegeven. Didactiek en begeleiding Vanuit de verschillende vakken worden lessen verzorgd. Deze lessen kunnen verschillende vormen hebben, afhankelijk van het betreffende vak en het onderwerp. Zo zal er naast de klassikale lessen, in groepen gewerkt worden en ook moeten er individuele opdrachten uitgevoerd worden. De aspirantstudent krijgt tijdens de lessen allerlei opdrachten om op school dan wel thuis uit te werken. Gedurende het gehele jaar zijn er verschillende toetsen en tussentijdse evaluaties in het programma opgenomen. Voor bepaalde vakken wordt de groep opgesplitst in deelgroepen in verband met de verschillen in de beoogde vervolgstudie in het hoger onderwijs. De aspirant-student kan rekenen op begeleiding, maar zal ook zelfstandig moeten kunnen studeren en opdrachten uitwerken. Kosten van het Schakeljaar Cursusgeld De kosten voor het cursusjaar voor de vier programmalijnen bedragen 770,-. Dit bedrag is inclusief twee maal examengeld ( 360,-), de kosten voor toetsing en intake ( 160,-), boeken en licenties ( 150,-) en excursies ( 100,-). Extra vakken kosten 80,- per vak per jaar. Voor de TOEFL-test moet apart betaald worden. Het cursusgeld kan in drie termijnen worden betaald. Indien je in termijnen wilt betalen, moet je 20,- extra betalen. Alle aspirant-studenten krijgen een brief met informatie over de betaling van het cursusgeld.

18 Overige informatie Studeren met behoud van uitkering In voorkomende gevallen kan je bij de sociale dienst een aanvraag doen voor het volgen van het Schakeljaar met behoud van de uitkering. Je kunt dan worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Studiefinanciering Het Schakeljaar valt NIET onder de wet Studiefinanciering. Een basisbeurs, aanvullende beurs en OVjaarkaart zijn dus niet mogelijk. Soms is het mogelijk om in aanmerking te komen voor regelingen voor tegemoetkoming studiekosten. Voor informatie kan je contact opnemen met de decaan van het Albeda College en/of Steunpunt Studiefinanciering (zie adressenlijst achterin). UAF Een vluchtelingstudent kan een verzoek voor tegemoetkoming studiekosten doen bij het studenten asielfonds van UAF (zie adressenlijst achterin). Een dergelijk verzoek dient ruim van te voren worden gedaan. Cliënten van UAF moeten bij inschrijving voor het Schakeljaar een brief van UAF overleggen. Regels van het Schakeljaar hoger onderwijs Aanwezigheid bij de lessen en het maken van huiswerk zijn verplicht. Er worden regelmatig toetsen afgenomen om te zien of je het gewenste niveau hebt bereikt. Als blijkt dat het oordeel over de inzet, de presentie en/of toetsresultaten negatief is, kan je van verdere deelname aan het Schakeljaar worden uitgesloten.

19 Adressen De coördinatie van het Schakeljaar is in handen van mevr. drs. Liane van der Helm van het Albeda College. Zij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Zij onderhoudt ook de contacten met de deelnemende instellingen voor hoger onderwijs. De locatie waar het Schakeljaar wordt gegeven is het Albeda College aan de Mathenesserlaan 321 in Rotterdam. De belangrijkste adressen met de namen van de respectievelijke coördinatoren: Albeda College Branche Educatie Informatie en aanmelding Contactpersoon : Leny de Winter Mathenesserlaan HL Rotterdam Tel Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Bureau Buitenlandse vooropleidingen/admissions Office EUR Contactpersoon: Mevr. A.J. Veerman Kamer A18 (secretariaat) Burgemeester Oudlaan PA Rotterdam Tel (van uur) Hogeschool Rotterdam (HR) Studenten Service Center (voor aanmelding Schakeljaar) Museumpark 40 2 e etage Hoogbouw 3015 CX Rotterdam Tel Afdeling: studievoorlichting (voor informatie over studiekeuze) Museumpark CX Rotterdam Tel Hogeschool INHolland Studieadviescentrum Posthumalaan AG Rotterdam Tel Servicekantoor IB-groep Postadres: Postbus 50103, 9702 GC, Groningen Bezoekadres: Wilhelminakade 1311a, Rotterdam Tel Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF) Contactpersoon: Mevr. Lea Kayiganwa Wilhelminapark 38 Postbus SK Utrecht Tel

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving

Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Contact Contactgegevens met betrekking tot studentenwerving Aanmelden aanmelden@rocgilde.nl tel. (0475) 41 88 09 Voorlichting Open dag Meeloopdagen Extra inschrijfavonden Voorlichtingsavonden prencommunicatie@rocgilde.nl

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie