De (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken"

Transcriptie

1 De (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken Whitepaper Pagina 1 van 14

2 Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken. Een begrip dat vaak opduikt in de media. Het Nieuwe Werken houdt onder andere in dat de medewerkers van een bedrijf of organisatie plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Niet de vaste werkplek en de reguliere kantooruren zijn de bepalende factoren, maar wat er wordt opgeleverd. Een omslag van aanwezigheid naar resultaat. De (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken kent ook valkuilen. Het zoeken naar een collega of een werkplek kan nogal wat tijd in beslag nemen. En de individualisering komt de sociale samenhang tussen uw medewerkers niet per definitie ten goede. Pagina 2 van 14

3 Tien keer de (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken Met Het Nieuwe Werken (HNW) lopen werk en gezinsleven voortdurend door elkaar heen. En dan spelen psychische en sociale aspecten een rol. Twee hoogleraren waarschuwen voor de psychische en sociale effecten van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken heeft consequenties voor het privéleven. De hoogleraar Joop Schippers (Universiteit Utrecht) en Professor Ben Dankbaar (Radboud Universiteit Nijmegen) beschrijven hiervan een aantal aspecten in het artikel De menselijke kant van Het Nieuwe Werken'. Hieruit destilleerden we tien aandachtspunten: Sociaal contact blijft belangrijk Met HNW gaat veel contact digitaal. Werk je veel digitaal, dan heeft dat onmiskenbaar invloed op het sociaal contact. Uit Kluwer-onderzoek blijkt dat ruim de helft (52 procent) het werken met collega's belangrijker vindt dan de voordelen van thuiswerken. En ruim 70 procent denkt dat het gemis aan persoonlijk contact niet op te lossen is via social media. Belang van contactmomenten HR kan vanuit zijn expertise de juiste ondersteuning bieden in het proces van HNW. Schippers heeft praktische tips: Het gaat niet alleen om thuis te mogen werken. Organiseer bijeenkomsten zodat medewerkers en managers elkaar regelmatig ontmoeten. Benadruk daarin het belang van de collectiviteit.' Isolement voorkomen Contactmomenten tussen collega's en leidinggevenden blijven met name van belang voor medewerkers die ziek dreigen te worden. Werkt zo'n medewerker veel thuis en zegt hij er zelf niets over, dan kan hij in een isolement raken. Maar ontmoet je hem persoonlijk bijvoorbeeld voor functioneringsgesprekken, dan zie je vaak wel dat het niet goed met hem gaat. Verschillen tussen man en vrouw door traditionele patronen Traditionele gezinspatronen spelen een rol. Hoogleraar Joop Schippers daarover: Zijn vrouwen thuis aan het werk dan denken hun kinderen vaak dat ze toch tegelijkertijd huisvrouw en moeder zijn. Vaders kunnen thuis ongestoord werken, moeders heel vaak niet. Deze traditionele patronen maken het voor vrouwen moeilijker om een schutting tussen werk en privé op te trekken. Niet voor iedereen weggelegd Potentieel knelpunt bij invoering van HNW is dat medewerkers die ermee aan de slag gaan veel volwassener en zelfstandiger moet kunnen werken. Deze medewerker moet zelf keuzes kunnen maken, zichzelf aansturen en goed werken zonder dat zijn leidinggevende in de buurt is. Schippers daarover: De valkuil is dat niet iedereen deze talenten heeft. Daar moet altijd een vorm van leiding op zitten'. Pagina 3 van 14

4 Niet weten wanneer te stoppen Professor Ben Dankbaar wijst er op dat sommige mensen thuiswerkend juist moeilijk weten te stoppen met werken. Dat is de groep die meer risico loopt op een burn-out. Het collectieve ritme van op een bepaalde tijd en plaats met elkaar werken kan daarin beschermend werken. Thuiswerkers ervaren dat het werk eindeloos wordt, nooit af komt, omdat zij niet weten waar de grens ligt.' Managers kunnen die onduidelijkheid en twijfel wegnemen door hen te vertellen wat zij van elke medewerker individueel verwachten.' Werken met een teamagenda Werken medewerkers in teams, dan moeten de teamleden van elkaar weten waar ze zijn en of ze aan het werk zijn. De een zal gemakkelijker aangeven dat hij een bepaalde periode niet bereikbaar is (omdat hij bijvoorbeeld gaat sporten) dan de ander. Dan doemen vragen op als: accepteert mijn manager dat wel? De antwoorden liggen in een dialoog in teamverband en afspraken maken met de leidinggevende. Minder thuis op kantoor Professor Ben Dankbaar merkt dat veel mensen graag op kantoor werken: Medewerkers hebben vaak het gevoel dat hun werkplek ook een soort thuis is. Het is hun home away from home'. Dat gevoel vermindert wanneer de eigen werkplek op kantoor verdwijnt. Het management moet er voor zorgen dat medewerkers zich desondanks toch betrokken voelen bij hun organisatie en zich ermee kunnen blijven identificeren.' Angst minder zichtbaar te zijn Liefst 72 procent van de respondenten uit Kluwer-onderzoek is bang minder zichtbaar te zijn voor hun manager. Hoe kan mijn manager mijn functioneren nog goed beoordelen wanneer we elkaar minder vaak zien? Managers kunnen deze angst wegnemen door op afstand werk te controleren. Goede werkplek En dan nog praktischer: regel iets voor de werkplek thuis. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers thuis een goede werkplek hebben? En wie betaalt dat? Dat is een punt van zorg en voorzorg. Zulke zaken moet je goed regelen in HNW. HR kan daar een goede rol in spelen. Bron: GIDS voor personeelsmanagement, Joop Schippers, Hoogleraar Universiteit Utrecht en Ben Dankbaar, Hoogleraar Radboud universiteit Pagina 4 van 14

5 Onderzoek naar knelpunten In het afstudeeronderzoek van bedrijfskundige Valerie Schipper is in opdracht van TNO onderzocht welke knelpunten gepaard gaan met Het Nieuwe Werken. De uit dit onderzoek naar voren gekomen knelpunten zijn: Sociale cohesie HNW leidt voor een significant aantal respondenten tot het missen van de sociale aspecten van werk: deze Nieuwe Werkers ervaren een grote gevoelsmatige afstand ten opzichte van hun collega s, een tekort aan zowel persoonlijk- als aan face to face-collega contact, en een gebrek aan teamgeest en sociale cohesie binnen hun afdeling. En allen koppelen dat aan Het Nieuwe Werken. Verbondenheid en gezelligheid Opvallend genoeg ervaren respondenten die minder dan vijf jaar aan HNW doen meer knelpunten dan degenen die dit langer dan vijf jaar doen. Dit betreft dan een gebrek aan verbondenheid, evenals aan identificatie met collega s. Ook voelen zij zich zowel geïsoleerd als vervreemd van hun collega s en ontberen zij de gezelligheid op het werk. Het feit dat respondenten die sinds een kortere periode volgens Het Nieuwe Werken werkzaam zijn meer knelpunten ervaren dan degenen die dit al langer doen, kan impliceren dat werknemers naarmate zij langer op basis van Het Nieuwe Werken werken, leren omgaan met sommige knelpunten. Wellicht hebben werknemers dus de tijd nodig om aan HNW te wennen. Toch ligt er nog steeds een uitdaging voor HNWmanagers om deze knelpunten aan te pakken. Ergonomie, kennisdeling en overwerken Een significant aantal respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de ergonomische omstandigheden op de thuiswerkplek en problemen te ervaren met betrekking tot het delen van impliciete kennis. Dit laatste is niet verrassend, aangezien HNW een fysieke afstand creëert tussen collega s en impliciete kennis lastig te verwoorden is. Ook leidt HNW voor een significant aantal van de Nieuwe Werkers tot frequenter overwerken. Bijna geen enkele respondent geeft echter aan minder tevreden te zijn over de nieuwe werkprivé-balans. Dit impliceert dat zij overwerken niet per definitie als knelpunt ervaren. Voor organisaties is dit resultaat echter wel een aanwijzing om de mate waarin Nieuwe Werkers overwerken in de gaten te houden. Pagina 5 van 14

6 Sociaal contact extra belangrijk bij HNW In een universitair onderzoek in 2011 wordt geconcludeerd dat Het Nieuwe Werken zorgt voor meer plezier op het werk, ondanks het feit dat men elkaar door tijd- en plaatsonafhankelijk werken minder vaak ziet. Maar let op: Dat geldt alléén als: Medewerkers ervaren dat ze gemotiveerd worden door hun leidinggevende. Medewerkers voldoende en goed werkende communicatiemiddelen tot hun beschikking hebben en zich gerespecteerd en gesteund voelen door collega s en leidinggevenden. Verschillende andere onderzoeken hebben aangetoond dat een goed sociaal contact, ook wel sterke sociale cohesie genoemd, onder werknemers en leidinggevenden een van de belangrijkste succesfactoren is van een moderne onderneming omdat het de productiviteit en werktevredenheid bevordert. Plezier in en tevredenheid met het werk hangen dus nauw samen met goede communicatie en voldoende aandacht. Zowel van de leidinggevende als van de collega s. Dat gebeurt niet vanzelf blijkt uit ervaring, dat moet worden georganiseerd. Vijf tips om sociaal contact op niveau te houden 1. Stel goede communicatiemiddelen ter beschikking om het sociaal contact te ondersteunen; denk bijvoorbeeld aan: Wi Fi, instant messaging, on-line document management, sociale software CU. 2. Leer de medewerkers met de communicatiemiddelen om te gaan; organiseer werkwinkels waarin medewerkers door middel van praktijkvoorbeelden hands-on de nieuwe communicatiemiddelen leren gebruiken. 3. Vooral: Stimuleer het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen en schaf oude mogelijkheden af, zoals gedeelde team- en afdelingsnetwerkschijven 4. Plan werkinhoudelijke en sociale bijeenkomsten buiten de oude werktijden en maak ze extra aantrekkelijk als je er niet bij bent heb je echt wat gemist of stel ze verplicht. Voorbeeld: een pizzaoverleg van u tot u met een leuke inleiding door een teamlid. 5. Last but not least: Plan ouderwetse personeelsuitjes en teambuildingactiviteiten Pagina 6 van 14

7 Met HNW zonder sociale media bouw je geen vitale organisatie, maar een spookdorp. Onder invloed van technologische ontwikkelingen veranderen overheid en maatschappij. Zo zie ik veel organisaties Het Nieuwe Werken invoeren, of daar plannen voor maken. HNW is leuk, spontaan en innovatief. Net als sociale media en netwerken. Dit zijn allemaal trends die de meeste organisaties als een positieve ontwikkeling zien. Zo presenteren ze dat ook aan de medewerkers die getroffen worden door HNW. Maar als je het mij vraagt, hoeft dit helemaal niet zo positief te zijn! Het Nieuwe Werken heeft veelal een vrij karakter. Dat gaat heel snel veranderen. Onder invloed van de nieuwe mogelijkheden die technologie biedt, gaan overheden steeds vaker uit van 0,8 of zelfs 0,7 werkplek per medewerker. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of verhuizingen. Dit betekent dat er simpelweg geen plaats meer is voor álle medewerkers. Je wordt gedwongen op andere plaatsen te werken. (Of écht heel vroeg van huis te gaan om een werkplek te veroveren ) Dit betekent dat de kenniswerkers die dit raakt zich moeten herbezinnen op de manier waarop zij hun werk doen. Immers, als ambtenaar kan ik niet langer altijd beschikken over mijn bureau bij het raam. Waar en hoe ga ik dan die complexe beleidsinhoudelijke notitie schrijven? Op welke tijdstippen ga ik schrijven? Welke online sociale media sta ik toe mij daarbij te storen? Welke competenties heb ik nodig? Want sociale media hebben we heel hard nodig om van Het Nieuwe Werken een succes te maken. Overheden met 0,7 werkplek per medewerker zijn per definitie een 'gedistribueerde organisatie'. Het betekent dat altijd minimaal 30% van je medewerkers niet aanwezig is. Je weet niet waar ze zijn, maar je wilt natuurlijk wel contact blijven houden. Al is het maar om een idee te krijgen waar iedereen mee bezig is. Instant messaging kun je daar prima voor gebruiken, mits je als afdeling of organisatie afspraken maakt over het doel van dat sociale medium. Zonder helder doel zal ieder sociaal medium dat je kiest snel vervuilen. Hierdoor verliest het zijn waarde en komt er niemand meer. Dan eindig je met een gedistribueerde organisatie die ook nog eens slecht verbonden is! En wie wil er nou werken in een spookdorp? Precies: niemand. Daarom moeten overheidsorganisaties en bedrijven die werkplekken reduceren op zoek naar andere middelen om medewerkers aan de organisatie te binden. Sociale media spelen daarin een belangrijke rol. Hiermee is het mogelijk de community van medewerkers in stand te houden en te versterken. Juist als zij niet langer in het gebouw aanwezig zijn, is dit van belang om de vitaliteit van de organisatie te behouden. Peter Keur adviseur en onderzoeker. Pagina 7 van 14

8 Sturen op sociale cohesie Vanzelfsprekend vraagt de sociale cohesie van een team extra aandacht bij flexibel werken. Medewerkers zijn immers niet meer allemaal tegelijk op dezelfde plaats aan het werk. Toch is de angst dat men elkaar helemáál niet meer ziet, ongegrond. Het kantoor vervult een belangrijke functie als ontmoetingsplek, medewerkers blijven behoefte houden aan regelmatige ontmoetingen in het echt. In een flexibele werkcultuur heeft de leidinggevende de belangrijke taak om de sociale cohesie tussen medewerkers te behouden. Eén manier om dat te bereiken is het inzichtelijk maken van de samenhang tussen de verschillende resultaatgebieden van individuele medewerkers die uiteindelijk gezamenlijk het afdelingsresultaat bepalen. Een andere manier om de sociale cohesie te bevorderen, is het formuleren van en in de praktijk sturen op teamwaarden en normen. Sociale activiteiten met het team organiseren (bijvoorbeeld werkoverleg met een lunch of borrel) is een goede manier om de sociale binding te vergroten. Tenslotte is transparante communicatie binnen het team cruciaal voor een goede sociale teamcohesie. Pagina 8 van 14

9 sociale media Een oplossing om de sociale cohesie in een HNW organisatie te verbeteren is het gebruik van sociale media. Software die erop gericht is dat collega s elkaar snel weten te vinden. Dat ze in één oogopslag zien welke werkplekken vrij zijn. Maar ook dat ze even bij kunnen praten. Over hun werk, hun gezin of hun vakantie. De oplossing CU, een voorbeeld van sociale media CU is een oplossing die ziet waar mensen zijn in een gebouw. Op basis hiervan zijn er tal van mogelijkheden die hieronder beschreven zijn. Webportaal Gebruikers kunnen op het webportaal inloggen. Het webportaal is toegankelijk vanuit pc's, laptops, tablets en smartphones. Buddylijst Op het webportaal kun je een persoonlijke collegalijst, oftewel een buddylijst samenstellen. De software gebruikt de buddylijst om een overzicht van collega's die aanwezig zijn te genereren. Plattegrond Op het webportaal kun je bovendien de locatie van je collega s opvragen. De locatie wordt getoond op een plattegrond. Je ziet overigens alleen collega's die hiervoor toestemming hebben verleend. Pagina 9 van 14

10 Zo werkt sociale media CU bij binnenkomst Mogelijkheid 1 Iedere deelnemende medewerker krijgt automatisch een bericht met waar zijn 'buddies' in het gebouw zijn zodra hij voor de eerste keer die dag in bereik van het WiFi kantoornetwerk komt. Deze suggestie wordt met een slim algoritme samengesteld, zodat je altijd bij de meest relevante buddies wordt geplaatst. Mogelijkheid 2 Medewerkers houden bij binnenkomst hun pas voor een kaartlezer. CU meldt vervolgens de locatie van de aanwezige buddies. Deze suggestie wordt met een slim algoritme samengesteld, zodat je altijd bij de meest relevante buddies wordt geplaatst. Sms of WhatsApp verzoek Door het versturen van een sms of WhatsApp naar CU kan de buddylijst opgevraagd worden. CU meldt vervolgens per sms of WhatsApp de locatie van de aanwezige buddies. Privézones Bepaalde delen van het gebouw kunnen gedefinieerd worden als privézone. Zodra een collega zich in deze zone begeeft zal CU alleen maar aangeven dat de collega zich in een privézone bevindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een toiletgroep of de hrm-afdeling. Goedkeuring vooraf Of een andere collega mag weten waar jij zit bepaal je op het webportaal. Met locatiegoedkeuring geef je aan of een bepaalde collega mag weten waar jij je bevindt. Zet je locatiegoedkeuring uit, dan kan iedereen zien waar je bent. Smartphone & Tablet Op een smartphone en tablet (iphone, ipad, Android, Blackberry, Nokia, Windows) kan een medewerker op een plattegrond snel en eenvoudig zien of iemand aanwezig is en waar zij of hij zich bevindt. Plaatsbepaling De plaatsbepaling van medewerkers gebeurd op twee manieren. Via het WIFI netwerk kan draadloos bepaald worden waar telefoons, tablets en laptops zijn. De eigenaren van deze apparaten zijn daarmee ook gelijk gevonden. Daarnaast kan via het bekabelde netwerk bepaald worden wie achter een PC op een flexibele werkplek zit. Pagina 10 van 14

11 Unified Communication Er zijn verschillende mogelijkheden om de sociale media CU te koppelen met een Unified Communicatie systeem. Een van de mogelijkheden is om de locatie van medewerkers te tonen in een chat cliënt zoals te zien is in onderstaand voorbeeld. Pagina 11 van 14

12 PersoneelsInformatie Met de Personeelsinformatie module kan sociale media CU informatie uitwisselen met een aantal personeelsinformatiesystemen. Op deze manier kan gezocht worden op bijvoorbeeld BHV-vaardigheden, functie, specifieke kennis of een locatie. Voorbeelden: Zoek BedrijfsHulpVerlening (BHV) Met de Zoek BHV -functionaliteit kan CU op het webportaal en smartphones snel en eenvoudig de aanwezigheid en locatie van BHV'ers aangeven. Zoek Vergaderruimte Met de Zoek Vergaderruimte -functionaliteit doet CU dat voor beschikbare vergaderruimtes in de buurt. Zoek Kennis / Afdeling / Accountteam Een bepaald accountteam nodig? Behoefte aan specifieke kennis? Op zoek naar een afdeling? Ook deze kan CU snel en makkelijk vinden. Meerdere vestigingen Het is mogelijk om CU te gebruiken over meerdere vestigingen. Hierdoor is het mogelijk om te zien of een collega in huis is of op een andere vestiging. Virtual Lock, Laptop en Tablet beveiliging De Virtual Lock module is een alarmfunctionaliteit voor laptops, ipads en andere tablets. In geval van een poging tot diefstal zal er een luid alarm klinken op alle laptops en tablets in de directe omgeving. Daarnaast ontvangt de eigenaar een sms of WhatsApp bericht. Virtual Lock monitort de laptops en tablets via het WiFi-netwerk. Wanneer het alarm is ingeschakeld, zal het alarm afgaan bij verplaatsing van de laptop of de tablet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) De MVO module maakt het mogelijk om op basis van het aantal aanwezige personen in een bepaalde ruimte of op een verdieping, de verwarming, koelingen en verlichting te sturen. Feitelijk wordt de energiebehoefte aangesloten op CU. Zodat in rustige tijden niet het hele gebouw gebruikt wordt door medewerkers en bij drukke tijden het energieverbruik wordt geoptimaliseerd. Een mens levert normaal gesproken 75 Watt aan energie af aan zijn omgeving. Op basis hiervan is te berekenen hoeveel verwarming of koeling noodzakelijk is. Pagina 12 van 14

13 Managementrapportage De managementrapportage module geeft informatie over de bezettingsgraad per zone en/of verdieping en over de frequentie van gebruik van werkplekken en vergaderruimtes. Tevens is er de optie rapportagegegevens te downloaden. Team dashboard De Team dashboard module geeft managers een overzicht van de locatie van medewerkers van zijn team. Indien gekoppeld kan ook weergegeven worden dat medewerkers vanuit huis aan het werk zijn. Meer informatie? Heeft u vragen of wenst u meer informatie bel ons gerust voor een afspraak. Wij komen graag bij u langs. Onze telefoonnummer is Artikelen Automatiserings Gids en Computable Op staan links naar artikelen van Automatiserings Gids en Computable over de CU implementatie op het Oracle hoofdkantoor in Utrecht. Pagina 13 van 14

14 Contact gegevens 12CU b.v. Website: Telefoon: Contactpersoon: Eric Vermaat Social Media Linkedin: Facebook: Twitter: linkedin.com/company/ facebook.com/pages/12cu twitter.com/12cu_com Kantoor Den Haag Saturnusstraat AH Den Haag Kantoor Zaltbommel De Virieusingel GB Zaltbommel Postadres Postbus AE Zaltbommel Pagina 14 van 14

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat!

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Werken waar en wanneer jou het uitkomt. Dat klinkt goed, en het is nog slim ook! Want je bent het productiefst op de momenten dat jij je het lekkerste voelt. En

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking.

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking. Dit artikel is geschreven ter afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort. Geschreven door: Kris van Vliet. April 2010. Met dank aan Yvonne

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

SharePoint, de virtuele koffiecorner

SharePoint, de virtuele koffiecorner In het kort: Stimuleert innovatie Zoeken is vinden Levert verrassende relaties op Kennis wordt vindbaar SharePoint, de virtuele koffiecorner E r w i n Ko e n s e n Gijs in t Ve l d Het lijkt alweer eeuwen

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips 27 NOVEMBER 2012 Groepsverzekering ontrafeld Online tool voor veilig en interactief beheer P. 2 Bedrijfsprocessen optimaliseren Kritische analyse rendeert P. 3 HET NIEUWE WERKEN Het Nieuwe Werken in cijfers

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie