#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?"

Transcriptie

1 #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs

2 Stand van zaken social media 2010 en 2011 binnen het Nederlandse bedrijfsleven Februari Pondres Social Media Onderzoek 2011

3 # Introductie Beste lezer, Social media was zonder twijfel DE marketingtrend van Overal hoorde je de term terugkomen, of het nu een marketingcongres of een ambtenarencongres was, social media werd genoemd en geroemd. Dit heeft tot gevolg gehad dat inmiddels ruim twee derde van het Nederlandse bedrijfsleven (klein en groot) zich op een of andere wijze heeft beziggehouden met social media. Er is echter een verschil tussen aanwezig zijn en benutten. Pondres social marketing is als strategische adviesorganisatie erg benieuwd naar het gedrag van Nederlandse bedrijven binnen social media. We zijn dan ook erg trots in dit rapport onze bevindingen van afgelopen maanden te kunnen delen. 268 bedrijven vonden de tijd onze meer dan uitgebreide vragenlijst te beantwoorden, hetgeen ons uiteindelijk een mooi en goed beeld heeft gegeven over de stand van zaken in de Nederlandse markt, en de plannen voor Hierbij wordt niet gekeken naar aanwezigheid op diverse accounts, maar wordt naar een diepere strategische impact gezocht. Onderwerpen als monitoring, ROI, strategie en capaciteit worden dan ook nadrukkelijk toegelicht binnen deze rapportage. Graag spreek ik namens Pondres onze oprechte dank uit naar de 268 bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dank gaat ook uit naar MWM2, voor het beschikbaar stellen van hun onderzoekskennis en top of the bill online enquete software en naar DDMA, voor het ondersteunen van de verspreiding. Namens Pondres, Sjef Kerkhofs Social Marketing Manager 3 Pondres Social Media Onderzoek 2011

4 # Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Deel 1 // Huidig en toekomstig gebruik social media Gebruikspercentages gebruik social media versus bedrijfsomvang Gebruikte kanalen gebruikte kanalen versus bedrijfsomvang verwachting gebruik kanalen in Redenen voor het niet gebruiken van social media redenen versus bedrijfsomvang verwachting gebruik social media in Deel 2 // Strategische inzet van social media Aanwezigheid social media strategie aanwezigheid social media strategie versus bedrijfsomvang Redenen voor de afwezigheid van een social media strategie redenen versus bedrijfsomvang social media strategie in Het meten van resultaten meten versus bedrijfsomvang Geen resultaten meten niet meten versus bedrijfsomvang meten in De parameters voor het meten van social media campagnematig of structureel meten parameters versus bedrijfsomvang Ervaring van de resultaten van social media ervaring resultaat versus bedrijfsomvang Inschakeling externe partij inschakeling externe partij versus bedrijfsomvang ingeschakelde externe partijen inschakeling externe partijen in in te schakelen externe partijen in Verantwoordelijkheid social media binnen de organisatie verantwoordelijkheid versus bedrijfsomvang Doelstellingen bij gebruik social media doelstellingen social media in Social media budget social media budget in social media budget versus bedrijfsomvang Over het onderzoek Over Pondres Pondres Social Media Onderzoek 2011

5 # Samenvatting 78% van de organisaties maakt in 2011 gebruik van social media In 2010 gaf 76,1% van de respondenten aan social media in te zetten binnen de organisatie. Hoewel dit percentage natuurlijk nog niks zegt over de manier waarop social media gebruikt wordt, zien we in 2011 een lichte stijging naar 78,1%. Hyves verliest terrein als toegepast social media kanaal Waar Hyves in 2010 met 42,4% gebruik binnen het bedrijfsleven nog op plek 5 stond, (direct achter Youtube) wordt het in 2011 ruim ingehaald door het inzetten van weblogs. Hyves zakt naar een gebruik van 26,5%. Het gebrek aan kennis en capaciteit vertraagd de inzet van social media De variabelen gebrek aan kennis en gebrek aan capaciteit blijken veruit de grootste drempels te zijn voor het inzetten van social media. In het geval men een social media strategie wil formuleren, is voor met name grote bedrijven ook het feit dat er projectmatig wordt gewerkt een drempel. Strategie wordt een belangrijke troef in 2011 Ondanks het feit dat met name grote bedrijven veelal projectmatig gebruik maken van social media, is social media strategie voor de gehele organisatie wel een belangrijke troef in Ruim 67% van de organisaties die nog geen strategie hebben, willen die in 2011 wel gaan ontwikkelen. Bijna de helft van de organisaties meet haar resultaten niet Meten = weten, een cliché dat elke marketeer vanaf dag 1 aangeleerd krijgt. Toch blijken erg veel organisaties in 2010 hun social media inspanningen niet te meten. Meer dan de helft van deze organisaties geeft we weten niet hoe we moeten meten aan als belangrijkste oorzaak. 81% van de organisaties is tevreden of zeer tevreden over de resultaten Ondanks dat veel bedrijven niet concreet meten wat de resultaten zijn van hun social media inspanningen, is het algemene gevoel positief tot zeer positief. Ruim 81% geeft aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn met de resultaten van social media inspanningen. 5 Pondres Social Media Onderzoek 2011

6 De inzet van externe adviseurs is relatief laag, maar stijgt langzaam Organisaties kiezen tot op heden niet massaal voor het inschakelen van externe adviseurs voor social media. Dit percentage stijgt in 2011 wel licht tot bijna 22%. Indien er een externe adviseur wordt ingezet, dan zal dat in 2011 voornamelijk een specialistisch social media bureau zijn, waar in 2010 het internetbureau nog op de eerste plaats stond. Marketing is verantwoordelijk voor social media De verantwoordelijkheid voor social media ligt in de meeste gevallen bij de marketingafdeling. Ook sales, klantenservice en management komen regelmatig terug bij de genoemde afdelingen. Opvallend zijn de grote verschillen tussen kleine, middelgrote en grote organisaties, die later in dit document worden toegelicht. De doelstellingen verbreden In 2010 voerde PR doeleinden de boventoon bij het toepassen van social media. Een groot was geslagen naar de nummer 2 doelstelling; imagoverbetering. In 2011 is er een enorme verbreding en deflatie van de verschillen te zien. Toepassingen in de sales en campagnepromotie doen hun intreden in de top van de lijst, en de grote verschillen zijn volledig verdwenen. Licht stijgende social media budgetten in 2011 De bestedingen voor social media zijn nog altijd relatief laag. Logischerwijs besteden met name kleine organisaties geen grote budgetten aan social media. Wel zijn er in 2011 veranderingen te zien. Steeds minder bedrijven investeren niets in social media, en met name middelgrote organisaties zijn van plan meer te investeren dan in Pondres Social Media Onderzoek 2011

7 Huidig en toekomstig gebruik social media in het bedrijfsleven Pondres Social Media Onderzoek 2011

8 1.1 Gebruikspercentages Het overgrote deel van de Nederlandse organisaties (76.1%) gebruikt momenteel social media als marketingcommunicatiemiddel. Ongeveer een kwart van de Nederlandse b e d r i j v e n ( % ) g e e f t a a n m o m e n t e e l n o g g e e n s o c i a l m e d i a a l s marketingcommunicatiemiddel te gebruiken Gebruik social media versus bedrijfsomvang Uit de analyse van het aantal werknemers (de bedrijfsomvang), afgezet tegen het gebruik van social media als marketingcommunicatiemiddel, is te zien dat de bedrijven met een kleiner aantal werknemers iets meer gebruik maken van social media. Over het algemeen liggen de resultaten van het gebruik van social media, als communicatiemiddel binnen organisaties van verschillende omvang, erg dicht bij elkaar; 70.5% van de bedrijven met 250 werknemers of meer, tot aan de 78.1% van de bedrijven met 0 50 werknemers. Het meest opvallende verschil is dat 29.5% van de bedrijven met meer dan 250 werknemers geen social media als marketingcommunicatiemiddel gebruikt. 8 Pondres Social Media Onderzoek 2011

9 1.2 Gebruikte social media kanalen Social media kent veel diverse kanalen, van Facebook tot aan Foursquare. In het onderstaande overzicht is duidelijk te zien welke kanalen op dit moment het meest gebruikt worden binnen de organisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Aangezien organisaties veelal meerdere kanalen inzetten, komt het percentage in totaal ver boven de 100% uit. 9 Pondres Social Media Onderzoek 2011

10 1.2.2 Gebruik kanalen versus bedrijfsomvang Met 93% gebruiken bijna alle grote bedrijven twitter. Ook de middelgrote en kleine bedrijven blijven hierin niet achter. Van de kleine bedrijven gebruikt 88.8% twitter en van de middelgrote 83.3% LinkedIn wordt ook veel gebruikt, maar meer door de bedrijven met minder werknemers. 85.6% van de kleine bedrijven, 77.8% van de middelgrote en 67.4% van de grote bedrijven gebruikt LinkedIn. Youtube wordt voornamelijk door de middelgrote (66.7%) en grote (67.4%) bedrijven gebruikt. Kleine bedrijven gebruiken ook Youtube maar dit percentage ligt met 46.4% een stuk lager dan de middelgrote en grote segmenten. De helft (51.2%) van de grote bedrijven gebruikt Hyves. De middelgrote bedrijven gebruiken het met 44.4% iets minder en de kleine bedrijven met 38.4% nog iets minder. Facebook wordt met 65.6% het meest gebruikt door kleine bedrijven. Een ruime meerderheid van de middelgrote (55.6%) en de grote (55.8%) organisaties gebruikt ook Facebook Verwachting gebruik kanalen in 2011 Facebook, Youtube, Twitter en LinkedIn springen er uit als antwoorden op de vraag welke social media kanalen gaat u de komende 12 maanden gebruiken. De percentages voor deze kanalen zijn erg gelijk aan elkaar. Opvallend is de daling van Hyves, dat wordt ingehaald door de inzet van weblogs. 10 Pondres Social Media Onderzoek 2011

11 1.3 Redenen voor het niet gebruiken van social media Het niet benutten van social media als marketingcommunicatiemiddel, is met name te wijten aan een gebrek aan kennis binnen organisaties. Daarnaast wordt ook het gebrek aan interne capaciteit als belangrijke oorzaak genoemd. 11 Pondres Social Media Onderzoek 2011

12 Zoals te zien geeft ook een groot gedeelte van de respondenten in de grafiek anders als antwoord. De meest voorkomende andere oorzaken voor het niet benutten van social media zijn: (1) we hebben een gebrek aan tijd, (2) we zijn momenteel aan het opstarten, (3) het management is nog niet overtuigd en (4) we zitten vast aan strenge regelgevingen Redenen versus bedrijfsomvang Gebrek aan kennis is de voornaamste reden waardoor bedrijven nog geen social media als marketingcommunicatiemiddel gebruiken. Met 40% zijn het voornamelijk de kleine bedrijven die dit door een gebrek aan kennis niet doen. De middelgrote bedrijven volgen hier met 36.4%. Van de grote bedrijven onderneemt iets meer dan een kwart (27.8%) geen social media inspanningen door een gebrek aan kennis. Het gebrek aan capaciteit ligt voornamelijk bij de kleine bedrijven (25.7%) en de middelgrote bedrijven (27.3%). Hier kunnen niet voldoende uren en personen worden vrijgemaakt. Typerend is dat van de grootste bedrijven 5.6% aangeeft hier geen budget voor te hebben. 8.6% van de kleine bedrijven en 5.6% van de grote bedrijven hebben nog niet gedacht aan social media als marketingcommunicatiemiddel. 12 Pondres Social Media Onderzoek 2011

13 1.3.3 Verwachting gebruik social media in 2011 Het overgrote deel (78.1%) van de organisaties die social media nog niet als marketingcommunicatiemiddel gebruiken in 2010, geeft aan dit binnen 12 maanden alsnog te gaan doen. Een klein percentage van 1.6% zegt dit niet te zullen doen binnen de komende 12 maanden. 20.3% heeft hier nog geen idee van. 13 Pondres Social Media Onderzoek 2011

14 Strategische inzet van social media 14 Pondres Social Media Onderzoek 2011

15 2.1 Aanwezigheid social media strategie In 2010 was de term social media strategie steeds meer te horen in de wandelgangen van het marketinglandschap. Het besef dat social media marketing meer is dan enkel het aanmaken van een Twitter- en Hyvesaccount, wint steeds meer terrein. In de onderstaande grafiek is goed te zien dat er nog altijd een grote verdeeldheid is binnen de organisaties als het op het formuleren van een strategie aankomt. De helft van de bedrijven geeft inmiddels aan gebruik te maken van een strategie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat niet onderzocht is wat deze strategie dan precies inhoudt Aanwezigheid social media strategie versus bedrijfsomvang Kijkend naar het verschil in het aantal werknemers per bedrijf ten opzichte van het gebruik van een strategie, is te zien dat vooral kleine (52%) en grote bedrijven (53.5%) dichtbij elkaar liggen met het uitvoeren van een strategie binnen de organisatie. Bij de middelgrote bedrijven is het aantal dat al een strategie voert aanzienlijk lager, namelijk; 41.7%. In de hierop volgende grafiek zijn de aantallen in kaart gebracht. 15 Pondres Social Media Onderzoek 2011

16 2.2 Redenen voor de afwezigheid van een social media strategie 101 respondenten geven aan geen social media strategie binnen het bedrijf te voeren. Deze hebben ook aangegeven waarom niet. In onderstaande grafiek is te zien dat de voornaamste reden hiervoor is dat er projectmatig per campagne wordt gewerkt. Daarnaast geeft 27.7% aan dat voor het uitvoeren van een strategie geen capaciteit beschikbaar is. Een gebrek aan kennis is met 26.7% ook een belangrijke reden. De 27.7% van de respondenten die de optie anders hebben ingevuld, geven voornamelijk aan dat de strategie in ontwikkeling is. 16 Pondres Social Media Onderzoek 2011

17 2.2.2 Redenen versus bedrijfsomvang In de onderstaande grafiek is te zien hoe de redenen voor het momenteel nog niet voeren van een social media strategie zich verhouden ten opzichte van de bedrijfsomvang. Zo is duidelijk te zien dat het projectmatig te werk een belangrijke reden is voor het niet opstellen van een strategie, voornamelijk binnen de grote organisaties. Een kwart van de kleine (25%) en middelgrote (23.8%) organisaties en de helft van de grote bedrijven vinden het projectmatig te werk gaan een belangrijke drempel. Het gebrek aan capaciteit wordt met 33.3% vooral door de middelgrote bedrijven als een drempel gezien ten opzichte van strategie ontwikkeling. Ook 30% van de grote en 25% van de kleine organisaties noemen een gebrek aan capaciteit als oorzaak Social media strategie in 2011 Van de 101 respondenten die nog geen social media strategie hebben geformuleerd, denkt het overgrote deel deze wel binnen 12 maanden te gaan ontwikkelen. Zoals in de hierop volgende grafiek is te zien, geeft maar liefst 67.3% aan een strategie te gaan ontwikkelen binnen 12 maanden (in 2011). 14.9% van de respondenten zegt dit niet te gaan ontwikkelen. 17.8% heeft hiervan nog geen idee. 17 Pondres Social Media Onderzoek 2011

18 2.3 Het meten van resultaten Het meten van resultaten wordt binnen de marketing steeds belangrijker. Het is dan ook opvallend dat een groot aantal organisaties nog niet meet wat de resultaten van social media inspanningen zijn. In totaal metet 47.1% van de bedrijven de inspanningen wel en de andere 47.1% niet. Een klein percentage van 5.9% heeft hier geen idee van. 18 Pondres Social Media Onderzoek 2011

19 2.3.2 Meten versus bedrijfsomvang Kleine bedrijven (50.4%) en grote bedrijven (51.2%) geven ongeveer gelijke percentages op bij de vraag of de resultaten van social media gemeten worden. De middelgrote bedrijven komen niet positief uit te bus op dit onderdeel. Slechts 30,6% meet de resultaten van social media. 2.4 Geen resultaten meten Het overgrote deel van de organisaties die hun resultaat op social media niet meten, geeft we weten niet hoe op als voornaamste oorzaak. De organisaties weten dus simpelweg niet hoe ze de social media inspanningen moeten berekenen/meten. 26% heeft het meten van social media inspanningen niet opgenomen in het takenpakket van de medewerkers. Bij de optie anders heeft 19.8% van de respondenten een open antwoord ingevuld. Deze variëren van: nog in ontwikkeling tot het is voor ons nog te vroeg om te meten. 19 Pondres Social Media Onderzoek 2011

20 2.4.2 Niet meten versus bedrijfsomvang Met name kleinere organisaties lijken moeite te hebben met het meten van social media inspanningen. Ruim 56% geeft aan niet te weten hoe dat moet. Bij middelgrote en grote ondernemingen is ook het niet opnemen van meten in het takenpakket van de medewerkers een belangrijke oorzaak. 20 Pondres Social Media Onderzoek 2011

21 2.4.3 Meten in 2011 De bedrijven die momenteel geen resultaten meten, is gevraagd hoe ze daar in de toekomst (2011) tegenover denken te staan. Een meerderheid van de respondenten, namelijk 66.7%, geeft aan van plan te zijn de social media inspanningen binnen 12 maanden te gaan meten. 9.4% van de respondenten geeft aan niet binnen 12 maanden te gaan meten. Ongeveer een kwart (24%) geeft aan hier nog geen idee van te hebben. 2.5 De parameters voor het meten van social media Social media inspanningen kunnen op diverse manieren en niveaus worden gemeten. Toch blijkt dit in veel gevallen niet gedaan te worden. Echter, er zijn natuurlijk ook veel organisaties die wel meten. De meeste respondenten die wel meten geven aan de inspanningen te meten aan de hand van het aantal bezoekers op de social media kanalen (89.8%). Opvolgend geeft 86.1% van de respondenten aan het succes te meten via het aantal followers/ fans/ vrienden/ leden dat ze hebben weten te werven op diverse social media kanalen. 62% kijkt naar de hoeveelheid traffic (verkeer) naar de corporate site die de social media kanalen hebben opgeleverd. 55.6% van de respondenten meet de social media inspanningen door te kijken naar het aantal reacties dat ze krijgen op social media. Opvallend genoeg geeft slechts 38% aan te meten met een social media monitoring tool. 21 Pondres Social Media Onderzoek 2011

22 1 Meten van het aantal bezoekers / page views 2 Meten van het aantal followers / fans / vrienden / leden 3 Meten hoeveel traffic naar de corporate site social media opleveren 4 Meten van gegenereerde leads 5 Meten van de conversie 6 Meten van acties, zoals het aantal reacties of downloads 7 Meten van gedeelde links 8 Meten van het aantal dialogen met consumenten 9 Meten van het aantal bestaande relaties waar je contact mee hebt 10 Sentimentmetingen 11 Meten van de loyaliteit en de retentie 12 Meten met een social media monitoring tool 13 0-metingen en 1-metingen 14 Anders 22 Pondres Social Media Onderzoek 2011

23 2.5.2 Campagnematig of structureel meten Van de 108 respondenten die deze vraag hebben ingevuld, meet 57.4% de social media inspanningen van het bedrijf structureel (op constante basis dus). Eénderde (29.6%) meet de inspanningen per campagne. Dit wordt met name door de grote organisaties ingezet als meetmethodiek Parameters versus bedrijfsomvang Van de kleine bedrijven met 0 50 werknemers meet een meerderheid van 66.2% de social media inspanningen structureel, tegen 26,2% die enkel campagnematig meet. 44.4% van de middelgrote bedrijven meet de social media inspanningen structureel, 22.2% doet dit campagnematig. Opvallend bij deze middelgrote bedrijven is dat 33.3% geen idee heeft van de manier waarop inspanningen gemeten worden. Bij de grote bedrijven is het structureel en campagnematig meten van de social media inspanningen met beide 44% gelijk verdeeld. De overblijvende 12% van de grote bedrijven had geen idee. 23 Pondres Social Media Onderzoek 2011

24 2.6 Ervaring van de resultaten van social media Het overgrote deel (51.9%) van de respondenten beoordeelt het resultaat van de huidige social media inspanningen als zoals verwacht. 27.8% geeft zelf aan dat de resultaten boven verwachting zijn. Slechts 12% beoordeelt de inspanningen als slechter dan verwacht. Op de volgende pagina is de legenda te vinden van de onderstaande grafiek. 24 Pondres Social Media Onderzoek 2011

25 1 Ver boven verwachting 2 Boven verwachting 3 Zoals verwacht 4 Beneden verwachting 5 Ver beneden verwachting 6 Hebben we niet bepaald Ervaring resultaat versus bedrijfsomvang In de verdeling naar bedrijfsomvang wordt duidelijk dat vooral grote organisaties de resultaten van social media vinden tegenvallen. 32,3% van de grote bedrijven geeft aan de inspanningen beneden verwachting of ver beneden verwachting te vinden. 12.3% van de kleine bedrijven beoordelen de resultaten slechter dan verwacht. Een groter percentage, namelijk 29.2%, beoordeelt het boven verwachting en het overgrote deel 55.4% van de kleine bedrijven beoordeelt het zoals verwacht. 11.1% van de middelgrote bedrijven geeft aan de gemeten resultaten van de social media inspanningen ver onder verwachting te vinden. 50% van de middelgrote bedrijven geeft echter aan de resultaten te beoordelen zoals verwacht. 22.2% vond de resultaten ver boven verwachting. 25 Pondres Social Media Onderzoek 2011

26 2.7 Inschakeling externe partij In 2010 maakte 17.7% van de respondenten binnen het onderzoek gebruik van een externe partij voor het advies en de implementatie van social media. Het overgrote deel van 77,9% gaf aan geen externe partij te hebben ingeschakeld Inschakeling externe partij versus bedrijfsomvang Voornamelijk de middelgrote (25%) en grote bedrijven (23.3%) hebben gebruikt gemaakt van een externe partij voor het adviseren over of implementeren van social media binnen de organisatie. Dat percentage ligt iets hoger dan bij de kleine bedrijven waarvan 13.6% een externe organisatie heeft ingeschakeld. De kleine bedrijven geven met 86.4% aan geen gebruik te hebben gemaakt van externe partijen. Bij de middelgrote (66.7%) en grote (62.8%) bedrijven ligt dit percentage lager. 14% van de grote bedrijven geeft aan geen idee te hebben of externe partijen zijn ingeschakeld. Bij de middelgrote bedrijven heeft 8.3% geen idee. 26 Pondres Social Media Onderzoek 2011

27 2.7.3 Ingeschakelde externe partijen Van de ruim 17% die aangeeft hulp te hebben ingeroepen van een externe partij, heeft 25% dat gedaan bij een internetbureau. Het specialistische social media bureau volgt met 22,2% echter vrij snel. Opvallend is de lage score van PR bureaus, waar PR wel een van de voornaamste doelstellingen is. De legenda is te vinden op de volgende pagina. 27 Pondres Social Media Onderzoek 2011

28 1 Marketingbureau 2 Social Media Bureau 3 PR bureau 4 Internetbureau 5 Media / Reclame bureau 6 Freelancer 7 Anders Inschakeling externe partijen in 2011 Op de vraag of de respondenten van plan zijn binnen 12 maanden gebruik te maken van een externe organisatie ten behoeve van de social media inspanningen, geeft ruim de helft (53.4%) aan dit niet te zullen doen. Ruim 1/5 deel, namelijk 21.6%, van de respondenten zegt wel gebruik te gaan maken van externe organisaties binnen 12 maanden. Een kwart van de respondenten die dit nog niet weet. Ondanks het nog altijd vrij lage percentage, is een lichte stijging te zien in het aantal bedrijven dat overweegt een externe partij in te schakelen. 28 Pondres Social Media Onderzoek 2011

29 2.7.5 In te schakelen externe partijen in 2011 In 2010 werd er voor social media advies en implementatie nog met name gekeken naar de bestaande internetbureaus. In 2011 is het duidelijk dat de social media bureaus, die zich geheel specialiseren, de koppositie over hebben genomen. 38.6% van de respondenten die binnen 12 maanden gebruik willen gaan maken van een externe organisatie of partij denkt dit te zullen gaan doen bij een Social media bureau. 2.8 Verantwoordelijkheid social media binnen de organisatie Een grote verscheidenheid aan afdelingen kan binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor social media. Zo kunnen bijvoorbeeld marketing, management, klantenservice, IT, PR en nog enkele andere afdelingen te maken krijgen met social media. 45.2% van de respondenten geeft aan dat de afdeling marketing verantwoordelijk is voor social media. 12.9% zegt dat het management de verantwoordelijkheid hiervoor draagt. 11.3% van de respondenten geeft aan dat public relations verantwoordelijk is. 29 Pondres Social Media Onderzoek 2011

30 1 Marketing 2 Management 3 Sales 4 IT 5 Public Relations 6 Klantenservice 7 Geen idee 8 Anders Verantwoordelijkheid versus bedrijfsomvang Wanneer gekeken wordt naar de verschillen in bedrijfsomvang ten opzichte van de verantwoordelijkheid, valt op dat de marketingafdeling over all het vaakst verantwoordelijk is. De andere afdelingen lopen echter ver uit elkaar. Zo is bij kleine bedrijven vaak het management verantwoordelijk, bij middelgrote bedrijven komt sales vaak terug, en bij de grote organisaties speelt klantenservice een belangrijke rol. 30 Pondres Social Media Onderzoek 2011

31 2.9 Doelstellingen bij gebruik social media In 2010 werden social media met name voor PR doeleinden ingezet. Zoals reeds eerder aangegeven is het opvallend dat toch door vrijwel geen enkel bedrijf werd gekozen voor het inschakelen van een PR bureau voor deze activiteiten. Op forse afstand volgt imagoverbetering als doelstelling waar ook met regelmaat social media voor wordt ingezet. 31 Pondres Social Media Onderzoek 2011

32 1 Klantbehoud 2 Sales / acquisities 3 Serviceverlening 4 PR doeleinden 5 Imago verbetering 6 Campagne promotie 7 Recruitment 8 Kostenbesparing 9 Interne communicatie 10 Database verrijking 11 Zoekmachine positie 12 Product ontwikkeling 13 Geen idee 14 Anders Doelstellingen social media in 2011 In de toekomst zijn er nogal wat verschuivingen te verwachten betreffende de doelstellingen waar social media voor worden ingezet. Er is met name sprake van een verbreding in doelstellingen, en een afvlakking van de verschillen. PR blijft een belangrijke doelstelling, maar ook klantbehoud en sales spelen een steeds belangrijkere rol. De top 5 is als volgt: Sales en acquisitie PR doeleinden Imago verbetering Campagne promotie Klantbehoud 32 Pondres Social Media Onderzoek 2011

33 2.10 Social media budget Aangezien binnen dit onderzoek zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven zijn onderzocht, lopen de budgetten fors uit elkaar. Het is echter wel duidelijk dat het overgrote deel van de bedrijven tussen de 0 en beschikbaar heeft gehad voor social media in De legenda is terug te vinden op de volgende pagina. 33 Pondres Social Media Onderzoek 2011

34 1 Geen idee 2 Niets 3 0 tot tot tot tot > Social media budget 2011 Gezien de populariteit van social media is het logisch te verwachten dat de budgetten stijgen in Dit is dan ook het geval, maar nog niet in zeer hoge percentages. Er is wel een duidelijke afname te zien van het aantal bedrijven dat niets investeert, en een duidelijke toename in de budgetcategorie tot Pondres Social Media Onderzoek 2011

35 Social media budget versus bedrijfsomvang Dit onderzoek bestaat uit kleine, middelgrote en grote organisaties. De budgetten lopen dus uiteen. Het is daarom ook zeer interessant te kijken waar de zwaartepunten liggen qua budget. Duidelijk is dat met name kleine organisaties relatief weinig budget besteden aan social media. 56,8% verwacht in 2011 tussen de 0 en te kunnen besteden aan social media. De grootste stijging is te vinden binnen het budgetinterval tot Met name middelgrote bedrijven gaan in 2011 meer besteden. Ook de grote organisaties schuiven steeds verder op richting hoge budgetten. 35 Pondres Social Media Onderzoek 2011

36 # Over het onderzoek Bij de uitvoering van dit onderzoek is zoveel mogelijk getracht een betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde steekproef uit te werken. Om dit te bereiken is een aantal stappen ondernomen die hebben geleid tot 268 respondenten, afkomstig uit diverse bronnen en verdeeld over kleine organisaties, middelgrote organisaties en grote organisaties. Verspreiding heeft plaatsgevonden via diverse weblogs (Molblog.nl, Dutchcowboys.nl), de klantengroep van Pondres en een nieuwsbrief van branchevereniging DDMA. Kanttekeningen Dit onderzoek kent tevens een aantal kanttekeningen waar rekening mee moet worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten. De toegestane foutenmarge in het onderzoek bedraagt 5%. Het betrouwbaarheidspercentage is ingesteld op 90%. Het onderzoek kent een relatief hoog percentage B2B ondernemingen. Het onderzoek bevat veel kleine organisaties. De enquete is met name online verspreid en bevat dus bedrijven die in zekere zin al online minded zijn. 36 Pondres Social Media Onderzoek 2011

37 # Over Pondres Pondres is een organisatie met een schat aan ervaring op het gebied van 1-op-1 marketing. Als bedrijf dat zich oorspronkelijk richtte op direct mail, en in dat vakgebied nog altijd bekend staat als speler in de top-5, groeide het personeelbestand al snel tot meer dan 180 man. Gedurende haar historie is Pondres doorgegroeid tot een waar Direct Marketing powerhouse, dat zich naast direct mail ook specialiseert in marketingconcepten, online marketing, dialoogmarketing, ecommerce oplossingen en efulfilment. Binnen de peiler dialoogmarketing is de divisie Pondres Social Marketing opgezet, die wordt aangevoerd door Social Marketing Manager Sjef Kerkhofs. Deze divisie biedt de volgende diensten aan voor tal van middelgrote en grote Nederlandse en internationale organisaties: Integrale internetstrategie Communitybuilding & Communitymanagement Facebook Advertising Social media monitoring & Webcare Social media webdevelopment en design Social media marketing strategie Social media trainingen en lezingen Social media marketing campagnes Voor meer informatie over de organisatie kunt u terecht op U kunt ook contact opnemen met Sjef Kerkhofs op: of via 37 Pondres Social Media Onderzoek 2011

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Social Media Update 2012

Social Media Update 2012 Social Media Update 2012 Van Virgin tot Guru : Hoe social zijn Nederlandse bedrijven? Jungle Minds - Oktober 2012 Kim Wiebring Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Social Media update 2012... 3 1.2. Social Readiness...

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland Inhoudsopgave 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Bedrijven en digitale marketing: grote liefde of is het water veel te diep?

Bedrijven en digitale marketing: grote liefde of is het water veel te diep? Aca dem iejaa Bedrijven en digitale marketing: grote liefde of is het water veel te diep? 1 Onderzoek door studenten naar de implementatie van digitale marketing in Belgische ondernemingen en verkenning

Nadere informatie