#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?"

Transcriptie

1 #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs

2 Stand van zaken social media 2010 en 2011 binnen het Nederlandse bedrijfsleven Februari Pondres Social Media Onderzoek 2011

3 # Introductie Beste lezer, Social media was zonder twijfel DE marketingtrend van Overal hoorde je de term terugkomen, of het nu een marketingcongres of een ambtenarencongres was, social media werd genoemd en geroemd. Dit heeft tot gevolg gehad dat inmiddels ruim twee derde van het Nederlandse bedrijfsleven (klein en groot) zich op een of andere wijze heeft beziggehouden met social media. Er is echter een verschil tussen aanwezig zijn en benutten. Pondres social marketing is als strategische adviesorganisatie erg benieuwd naar het gedrag van Nederlandse bedrijven binnen social media. We zijn dan ook erg trots in dit rapport onze bevindingen van afgelopen maanden te kunnen delen. 268 bedrijven vonden de tijd onze meer dan uitgebreide vragenlijst te beantwoorden, hetgeen ons uiteindelijk een mooi en goed beeld heeft gegeven over de stand van zaken in de Nederlandse markt, en de plannen voor Hierbij wordt niet gekeken naar aanwezigheid op diverse accounts, maar wordt naar een diepere strategische impact gezocht. Onderwerpen als monitoring, ROI, strategie en capaciteit worden dan ook nadrukkelijk toegelicht binnen deze rapportage. Graag spreek ik namens Pondres onze oprechte dank uit naar de 268 bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dank gaat ook uit naar MWM2, voor het beschikbaar stellen van hun onderzoekskennis en top of the bill online enquete software en naar DDMA, voor het ondersteunen van de verspreiding. Namens Pondres, Sjef Kerkhofs Social Marketing Manager 3 Pondres Social Media Onderzoek 2011

4 # Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Deel 1 // Huidig en toekomstig gebruik social media Gebruikspercentages gebruik social media versus bedrijfsomvang Gebruikte kanalen gebruikte kanalen versus bedrijfsomvang verwachting gebruik kanalen in Redenen voor het niet gebruiken van social media redenen versus bedrijfsomvang verwachting gebruik social media in Deel 2 // Strategische inzet van social media Aanwezigheid social media strategie aanwezigheid social media strategie versus bedrijfsomvang Redenen voor de afwezigheid van een social media strategie redenen versus bedrijfsomvang social media strategie in Het meten van resultaten meten versus bedrijfsomvang Geen resultaten meten niet meten versus bedrijfsomvang meten in De parameters voor het meten van social media campagnematig of structureel meten parameters versus bedrijfsomvang Ervaring van de resultaten van social media ervaring resultaat versus bedrijfsomvang Inschakeling externe partij inschakeling externe partij versus bedrijfsomvang ingeschakelde externe partijen inschakeling externe partijen in in te schakelen externe partijen in Verantwoordelijkheid social media binnen de organisatie verantwoordelijkheid versus bedrijfsomvang Doelstellingen bij gebruik social media doelstellingen social media in Social media budget social media budget in social media budget versus bedrijfsomvang Over het onderzoek Over Pondres Pondres Social Media Onderzoek 2011

5 # Samenvatting 78% van de organisaties maakt in 2011 gebruik van social media In 2010 gaf 76,1% van de respondenten aan social media in te zetten binnen de organisatie. Hoewel dit percentage natuurlijk nog niks zegt over de manier waarop social media gebruikt wordt, zien we in 2011 een lichte stijging naar 78,1%. Hyves verliest terrein als toegepast social media kanaal Waar Hyves in 2010 met 42,4% gebruik binnen het bedrijfsleven nog op plek 5 stond, (direct achter Youtube) wordt het in 2011 ruim ingehaald door het inzetten van weblogs. Hyves zakt naar een gebruik van 26,5%. Het gebrek aan kennis en capaciteit vertraagd de inzet van social media De variabelen gebrek aan kennis en gebrek aan capaciteit blijken veruit de grootste drempels te zijn voor het inzetten van social media. In het geval men een social media strategie wil formuleren, is voor met name grote bedrijven ook het feit dat er projectmatig wordt gewerkt een drempel. Strategie wordt een belangrijke troef in 2011 Ondanks het feit dat met name grote bedrijven veelal projectmatig gebruik maken van social media, is social media strategie voor de gehele organisatie wel een belangrijke troef in Ruim 67% van de organisaties die nog geen strategie hebben, willen die in 2011 wel gaan ontwikkelen. Bijna de helft van de organisaties meet haar resultaten niet Meten = weten, een cliché dat elke marketeer vanaf dag 1 aangeleerd krijgt. Toch blijken erg veel organisaties in 2010 hun social media inspanningen niet te meten. Meer dan de helft van deze organisaties geeft we weten niet hoe we moeten meten aan als belangrijkste oorzaak. 81% van de organisaties is tevreden of zeer tevreden over de resultaten Ondanks dat veel bedrijven niet concreet meten wat de resultaten zijn van hun social media inspanningen, is het algemene gevoel positief tot zeer positief. Ruim 81% geeft aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn met de resultaten van social media inspanningen. 5 Pondres Social Media Onderzoek 2011

6 De inzet van externe adviseurs is relatief laag, maar stijgt langzaam Organisaties kiezen tot op heden niet massaal voor het inschakelen van externe adviseurs voor social media. Dit percentage stijgt in 2011 wel licht tot bijna 22%. Indien er een externe adviseur wordt ingezet, dan zal dat in 2011 voornamelijk een specialistisch social media bureau zijn, waar in 2010 het internetbureau nog op de eerste plaats stond. Marketing is verantwoordelijk voor social media De verantwoordelijkheid voor social media ligt in de meeste gevallen bij de marketingafdeling. Ook sales, klantenservice en management komen regelmatig terug bij de genoemde afdelingen. Opvallend zijn de grote verschillen tussen kleine, middelgrote en grote organisaties, die later in dit document worden toegelicht. De doelstellingen verbreden In 2010 voerde PR doeleinden de boventoon bij het toepassen van social media. Een groot was geslagen naar de nummer 2 doelstelling; imagoverbetering. In 2011 is er een enorme verbreding en deflatie van de verschillen te zien. Toepassingen in de sales en campagnepromotie doen hun intreden in de top van de lijst, en de grote verschillen zijn volledig verdwenen. Licht stijgende social media budgetten in 2011 De bestedingen voor social media zijn nog altijd relatief laag. Logischerwijs besteden met name kleine organisaties geen grote budgetten aan social media. Wel zijn er in 2011 veranderingen te zien. Steeds minder bedrijven investeren niets in social media, en met name middelgrote organisaties zijn van plan meer te investeren dan in Pondres Social Media Onderzoek 2011

7 Huidig en toekomstig gebruik social media in het bedrijfsleven Pondres Social Media Onderzoek 2011

8 1.1 Gebruikspercentages Het overgrote deel van de Nederlandse organisaties (76.1%) gebruikt momenteel social media als marketingcommunicatiemiddel. Ongeveer een kwart van de Nederlandse b e d r i j v e n ( % ) g e e f t a a n m o m e n t e e l n o g g e e n s o c i a l m e d i a a l s marketingcommunicatiemiddel te gebruiken Gebruik social media versus bedrijfsomvang Uit de analyse van het aantal werknemers (de bedrijfsomvang), afgezet tegen het gebruik van social media als marketingcommunicatiemiddel, is te zien dat de bedrijven met een kleiner aantal werknemers iets meer gebruik maken van social media. Over het algemeen liggen de resultaten van het gebruik van social media, als communicatiemiddel binnen organisaties van verschillende omvang, erg dicht bij elkaar; 70.5% van de bedrijven met 250 werknemers of meer, tot aan de 78.1% van de bedrijven met 0 50 werknemers. Het meest opvallende verschil is dat 29.5% van de bedrijven met meer dan 250 werknemers geen social media als marketingcommunicatiemiddel gebruikt. 8 Pondres Social Media Onderzoek 2011

9 1.2 Gebruikte social media kanalen Social media kent veel diverse kanalen, van Facebook tot aan Foursquare. In het onderstaande overzicht is duidelijk te zien welke kanalen op dit moment het meest gebruikt worden binnen de organisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Aangezien organisaties veelal meerdere kanalen inzetten, komt het percentage in totaal ver boven de 100% uit. 9 Pondres Social Media Onderzoek 2011

10 1.2.2 Gebruik kanalen versus bedrijfsomvang Met 93% gebruiken bijna alle grote bedrijven twitter. Ook de middelgrote en kleine bedrijven blijven hierin niet achter. Van de kleine bedrijven gebruikt 88.8% twitter en van de middelgrote 83.3% LinkedIn wordt ook veel gebruikt, maar meer door de bedrijven met minder werknemers. 85.6% van de kleine bedrijven, 77.8% van de middelgrote en 67.4% van de grote bedrijven gebruikt LinkedIn. Youtube wordt voornamelijk door de middelgrote (66.7%) en grote (67.4%) bedrijven gebruikt. Kleine bedrijven gebruiken ook Youtube maar dit percentage ligt met 46.4% een stuk lager dan de middelgrote en grote segmenten. De helft (51.2%) van de grote bedrijven gebruikt Hyves. De middelgrote bedrijven gebruiken het met 44.4% iets minder en de kleine bedrijven met 38.4% nog iets minder. Facebook wordt met 65.6% het meest gebruikt door kleine bedrijven. Een ruime meerderheid van de middelgrote (55.6%) en de grote (55.8%) organisaties gebruikt ook Facebook Verwachting gebruik kanalen in 2011 Facebook, Youtube, Twitter en LinkedIn springen er uit als antwoorden op de vraag welke social media kanalen gaat u de komende 12 maanden gebruiken. De percentages voor deze kanalen zijn erg gelijk aan elkaar. Opvallend is de daling van Hyves, dat wordt ingehaald door de inzet van weblogs. 10 Pondres Social Media Onderzoek 2011

11 1.3 Redenen voor het niet gebruiken van social media Het niet benutten van social media als marketingcommunicatiemiddel, is met name te wijten aan een gebrek aan kennis binnen organisaties. Daarnaast wordt ook het gebrek aan interne capaciteit als belangrijke oorzaak genoemd. 11 Pondres Social Media Onderzoek 2011

12 Zoals te zien geeft ook een groot gedeelte van de respondenten in de grafiek anders als antwoord. De meest voorkomende andere oorzaken voor het niet benutten van social media zijn: (1) we hebben een gebrek aan tijd, (2) we zijn momenteel aan het opstarten, (3) het management is nog niet overtuigd en (4) we zitten vast aan strenge regelgevingen Redenen versus bedrijfsomvang Gebrek aan kennis is de voornaamste reden waardoor bedrijven nog geen social media als marketingcommunicatiemiddel gebruiken. Met 40% zijn het voornamelijk de kleine bedrijven die dit door een gebrek aan kennis niet doen. De middelgrote bedrijven volgen hier met 36.4%. Van de grote bedrijven onderneemt iets meer dan een kwart (27.8%) geen social media inspanningen door een gebrek aan kennis. Het gebrek aan capaciteit ligt voornamelijk bij de kleine bedrijven (25.7%) en de middelgrote bedrijven (27.3%). Hier kunnen niet voldoende uren en personen worden vrijgemaakt. Typerend is dat van de grootste bedrijven 5.6% aangeeft hier geen budget voor te hebben. 8.6% van de kleine bedrijven en 5.6% van de grote bedrijven hebben nog niet gedacht aan social media als marketingcommunicatiemiddel. 12 Pondres Social Media Onderzoek 2011

13 1.3.3 Verwachting gebruik social media in 2011 Het overgrote deel (78.1%) van de organisaties die social media nog niet als marketingcommunicatiemiddel gebruiken in 2010, geeft aan dit binnen 12 maanden alsnog te gaan doen. Een klein percentage van 1.6% zegt dit niet te zullen doen binnen de komende 12 maanden. 20.3% heeft hier nog geen idee van. 13 Pondres Social Media Onderzoek 2011

14 Strategische inzet van social media 14 Pondres Social Media Onderzoek 2011

15 2.1 Aanwezigheid social media strategie In 2010 was de term social media strategie steeds meer te horen in de wandelgangen van het marketinglandschap. Het besef dat social media marketing meer is dan enkel het aanmaken van een Twitter- en Hyvesaccount, wint steeds meer terrein. In de onderstaande grafiek is goed te zien dat er nog altijd een grote verdeeldheid is binnen de organisaties als het op het formuleren van een strategie aankomt. De helft van de bedrijven geeft inmiddels aan gebruik te maken van een strategie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat niet onderzocht is wat deze strategie dan precies inhoudt Aanwezigheid social media strategie versus bedrijfsomvang Kijkend naar het verschil in het aantal werknemers per bedrijf ten opzichte van het gebruik van een strategie, is te zien dat vooral kleine (52%) en grote bedrijven (53.5%) dichtbij elkaar liggen met het uitvoeren van een strategie binnen de organisatie. Bij de middelgrote bedrijven is het aantal dat al een strategie voert aanzienlijk lager, namelijk; 41.7%. In de hierop volgende grafiek zijn de aantallen in kaart gebracht. 15 Pondres Social Media Onderzoek 2011

16 2.2 Redenen voor de afwezigheid van een social media strategie 101 respondenten geven aan geen social media strategie binnen het bedrijf te voeren. Deze hebben ook aangegeven waarom niet. In onderstaande grafiek is te zien dat de voornaamste reden hiervoor is dat er projectmatig per campagne wordt gewerkt. Daarnaast geeft 27.7% aan dat voor het uitvoeren van een strategie geen capaciteit beschikbaar is. Een gebrek aan kennis is met 26.7% ook een belangrijke reden. De 27.7% van de respondenten die de optie anders hebben ingevuld, geven voornamelijk aan dat de strategie in ontwikkeling is. 16 Pondres Social Media Onderzoek 2011

17 2.2.2 Redenen versus bedrijfsomvang In de onderstaande grafiek is te zien hoe de redenen voor het momenteel nog niet voeren van een social media strategie zich verhouden ten opzichte van de bedrijfsomvang. Zo is duidelijk te zien dat het projectmatig te werk een belangrijke reden is voor het niet opstellen van een strategie, voornamelijk binnen de grote organisaties. Een kwart van de kleine (25%) en middelgrote (23.8%) organisaties en de helft van de grote bedrijven vinden het projectmatig te werk gaan een belangrijke drempel. Het gebrek aan capaciteit wordt met 33.3% vooral door de middelgrote bedrijven als een drempel gezien ten opzichte van strategie ontwikkeling. Ook 30% van de grote en 25% van de kleine organisaties noemen een gebrek aan capaciteit als oorzaak Social media strategie in 2011 Van de 101 respondenten die nog geen social media strategie hebben geformuleerd, denkt het overgrote deel deze wel binnen 12 maanden te gaan ontwikkelen. Zoals in de hierop volgende grafiek is te zien, geeft maar liefst 67.3% aan een strategie te gaan ontwikkelen binnen 12 maanden (in 2011). 14.9% van de respondenten zegt dit niet te gaan ontwikkelen. 17.8% heeft hiervan nog geen idee. 17 Pondres Social Media Onderzoek 2011

18 2.3 Het meten van resultaten Het meten van resultaten wordt binnen de marketing steeds belangrijker. Het is dan ook opvallend dat een groot aantal organisaties nog niet meet wat de resultaten van social media inspanningen zijn. In totaal metet 47.1% van de bedrijven de inspanningen wel en de andere 47.1% niet. Een klein percentage van 5.9% heeft hier geen idee van. 18 Pondres Social Media Onderzoek 2011

19 2.3.2 Meten versus bedrijfsomvang Kleine bedrijven (50.4%) en grote bedrijven (51.2%) geven ongeveer gelijke percentages op bij de vraag of de resultaten van social media gemeten worden. De middelgrote bedrijven komen niet positief uit te bus op dit onderdeel. Slechts 30,6% meet de resultaten van social media. 2.4 Geen resultaten meten Het overgrote deel van de organisaties die hun resultaat op social media niet meten, geeft we weten niet hoe op als voornaamste oorzaak. De organisaties weten dus simpelweg niet hoe ze de social media inspanningen moeten berekenen/meten. 26% heeft het meten van social media inspanningen niet opgenomen in het takenpakket van de medewerkers. Bij de optie anders heeft 19.8% van de respondenten een open antwoord ingevuld. Deze variëren van: nog in ontwikkeling tot het is voor ons nog te vroeg om te meten. 19 Pondres Social Media Onderzoek 2011

20 2.4.2 Niet meten versus bedrijfsomvang Met name kleinere organisaties lijken moeite te hebben met het meten van social media inspanningen. Ruim 56% geeft aan niet te weten hoe dat moet. Bij middelgrote en grote ondernemingen is ook het niet opnemen van meten in het takenpakket van de medewerkers een belangrijke oorzaak. 20 Pondres Social Media Onderzoek 2011

21 2.4.3 Meten in 2011 De bedrijven die momenteel geen resultaten meten, is gevraagd hoe ze daar in de toekomst (2011) tegenover denken te staan. Een meerderheid van de respondenten, namelijk 66.7%, geeft aan van plan te zijn de social media inspanningen binnen 12 maanden te gaan meten. 9.4% van de respondenten geeft aan niet binnen 12 maanden te gaan meten. Ongeveer een kwart (24%) geeft aan hier nog geen idee van te hebben. 2.5 De parameters voor het meten van social media Social media inspanningen kunnen op diverse manieren en niveaus worden gemeten. Toch blijkt dit in veel gevallen niet gedaan te worden. Echter, er zijn natuurlijk ook veel organisaties die wel meten. De meeste respondenten die wel meten geven aan de inspanningen te meten aan de hand van het aantal bezoekers op de social media kanalen (89.8%). Opvolgend geeft 86.1% van de respondenten aan het succes te meten via het aantal followers/ fans/ vrienden/ leden dat ze hebben weten te werven op diverse social media kanalen. 62% kijkt naar de hoeveelheid traffic (verkeer) naar de corporate site die de social media kanalen hebben opgeleverd. 55.6% van de respondenten meet de social media inspanningen door te kijken naar het aantal reacties dat ze krijgen op social media. Opvallend genoeg geeft slechts 38% aan te meten met een social media monitoring tool. 21 Pondres Social Media Onderzoek 2011

22 1 Meten van het aantal bezoekers / page views 2 Meten van het aantal followers / fans / vrienden / leden 3 Meten hoeveel traffic naar de corporate site social media opleveren 4 Meten van gegenereerde leads 5 Meten van de conversie 6 Meten van acties, zoals het aantal reacties of downloads 7 Meten van gedeelde links 8 Meten van het aantal dialogen met consumenten 9 Meten van het aantal bestaande relaties waar je contact mee hebt 10 Sentimentmetingen 11 Meten van de loyaliteit en de retentie 12 Meten met een social media monitoring tool 13 0-metingen en 1-metingen 14 Anders 22 Pondres Social Media Onderzoek 2011

23 2.5.2 Campagnematig of structureel meten Van de 108 respondenten die deze vraag hebben ingevuld, meet 57.4% de social media inspanningen van het bedrijf structureel (op constante basis dus). Eénderde (29.6%) meet de inspanningen per campagne. Dit wordt met name door de grote organisaties ingezet als meetmethodiek Parameters versus bedrijfsomvang Van de kleine bedrijven met 0 50 werknemers meet een meerderheid van 66.2% de social media inspanningen structureel, tegen 26,2% die enkel campagnematig meet. 44.4% van de middelgrote bedrijven meet de social media inspanningen structureel, 22.2% doet dit campagnematig. Opvallend bij deze middelgrote bedrijven is dat 33.3% geen idee heeft van de manier waarop inspanningen gemeten worden. Bij de grote bedrijven is het structureel en campagnematig meten van de social media inspanningen met beide 44% gelijk verdeeld. De overblijvende 12% van de grote bedrijven had geen idee. 23 Pondres Social Media Onderzoek 2011

24 2.6 Ervaring van de resultaten van social media Het overgrote deel (51.9%) van de respondenten beoordeelt het resultaat van de huidige social media inspanningen als zoals verwacht. 27.8% geeft zelf aan dat de resultaten boven verwachting zijn. Slechts 12% beoordeelt de inspanningen als slechter dan verwacht. Op de volgende pagina is de legenda te vinden van de onderstaande grafiek. 24 Pondres Social Media Onderzoek 2011

25 1 Ver boven verwachting 2 Boven verwachting 3 Zoals verwacht 4 Beneden verwachting 5 Ver beneden verwachting 6 Hebben we niet bepaald Ervaring resultaat versus bedrijfsomvang In de verdeling naar bedrijfsomvang wordt duidelijk dat vooral grote organisaties de resultaten van social media vinden tegenvallen. 32,3% van de grote bedrijven geeft aan de inspanningen beneden verwachting of ver beneden verwachting te vinden. 12.3% van de kleine bedrijven beoordelen de resultaten slechter dan verwacht. Een groter percentage, namelijk 29.2%, beoordeelt het boven verwachting en het overgrote deel 55.4% van de kleine bedrijven beoordeelt het zoals verwacht. 11.1% van de middelgrote bedrijven geeft aan de gemeten resultaten van de social media inspanningen ver onder verwachting te vinden. 50% van de middelgrote bedrijven geeft echter aan de resultaten te beoordelen zoals verwacht. 22.2% vond de resultaten ver boven verwachting. 25 Pondres Social Media Onderzoek 2011

26 2.7 Inschakeling externe partij In 2010 maakte 17.7% van de respondenten binnen het onderzoek gebruik van een externe partij voor het advies en de implementatie van social media. Het overgrote deel van 77,9% gaf aan geen externe partij te hebben ingeschakeld Inschakeling externe partij versus bedrijfsomvang Voornamelijk de middelgrote (25%) en grote bedrijven (23.3%) hebben gebruikt gemaakt van een externe partij voor het adviseren over of implementeren van social media binnen de organisatie. Dat percentage ligt iets hoger dan bij de kleine bedrijven waarvan 13.6% een externe organisatie heeft ingeschakeld. De kleine bedrijven geven met 86.4% aan geen gebruik te hebben gemaakt van externe partijen. Bij de middelgrote (66.7%) en grote (62.8%) bedrijven ligt dit percentage lager. 14% van de grote bedrijven geeft aan geen idee te hebben of externe partijen zijn ingeschakeld. Bij de middelgrote bedrijven heeft 8.3% geen idee. 26 Pondres Social Media Onderzoek 2011

27 2.7.3 Ingeschakelde externe partijen Van de ruim 17% die aangeeft hulp te hebben ingeroepen van een externe partij, heeft 25% dat gedaan bij een internetbureau. Het specialistische social media bureau volgt met 22,2% echter vrij snel. Opvallend is de lage score van PR bureaus, waar PR wel een van de voornaamste doelstellingen is. De legenda is te vinden op de volgende pagina. 27 Pondres Social Media Onderzoek 2011

28 1 Marketingbureau 2 Social Media Bureau 3 PR bureau 4 Internetbureau 5 Media / Reclame bureau 6 Freelancer 7 Anders Inschakeling externe partijen in 2011 Op de vraag of de respondenten van plan zijn binnen 12 maanden gebruik te maken van een externe organisatie ten behoeve van de social media inspanningen, geeft ruim de helft (53.4%) aan dit niet te zullen doen. Ruim 1/5 deel, namelijk 21.6%, van de respondenten zegt wel gebruik te gaan maken van externe organisaties binnen 12 maanden. Een kwart van de respondenten die dit nog niet weet. Ondanks het nog altijd vrij lage percentage, is een lichte stijging te zien in het aantal bedrijven dat overweegt een externe partij in te schakelen. 28 Pondres Social Media Onderzoek 2011

29 2.7.5 In te schakelen externe partijen in 2011 In 2010 werd er voor social media advies en implementatie nog met name gekeken naar de bestaande internetbureaus. In 2011 is het duidelijk dat de social media bureaus, die zich geheel specialiseren, de koppositie over hebben genomen. 38.6% van de respondenten die binnen 12 maanden gebruik willen gaan maken van een externe organisatie of partij denkt dit te zullen gaan doen bij een Social media bureau. 2.8 Verantwoordelijkheid social media binnen de organisatie Een grote verscheidenheid aan afdelingen kan binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor social media. Zo kunnen bijvoorbeeld marketing, management, klantenservice, IT, PR en nog enkele andere afdelingen te maken krijgen met social media. 45.2% van de respondenten geeft aan dat de afdeling marketing verantwoordelijk is voor social media. 12.9% zegt dat het management de verantwoordelijkheid hiervoor draagt. 11.3% van de respondenten geeft aan dat public relations verantwoordelijk is. 29 Pondres Social Media Onderzoek 2011

30 1 Marketing 2 Management 3 Sales 4 IT 5 Public Relations 6 Klantenservice 7 Geen idee 8 Anders Verantwoordelijkheid versus bedrijfsomvang Wanneer gekeken wordt naar de verschillen in bedrijfsomvang ten opzichte van de verantwoordelijkheid, valt op dat de marketingafdeling over all het vaakst verantwoordelijk is. De andere afdelingen lopen echter ver uit elkaar. Zo is bij kleine bedrijven vaak het management verantwoordelijk, bij middelgrote bedrijven komt sales vaak terug, en bij de grote organisaties speelt klantenservice een belangrijke rol. 30 Pondres Social Media Onderzoek 2011

31 2.9 Doelstellingen bij gebruik social media In 2010 werden social media met name voor PR doeleinden ingezet. Zoals reeds eerder aangegeven is het opvallend dat toch door vrijwel geen enkel bedrijf werd gekozen voor het inschakelen van een PR bureau voor deze activiteiten. Op forse afstand volgt imagoverbetering als doelstelling waar ook met regelmaat social media voor wordt ingezet. 31 Pondres Social Media Onderzoek 2011

32 1 Klantbehoud 2 Sales / acquisities 3 Serviceverlening 4 PR doeleinden 5 Imago verbetering 6 Campagne promotie 7 Recruitment 8 Kostenbesparing 9 Interne communicatie 10 Database verrijking 11 Zoekmachine positie 12 Product ontwikkeling 13 Geen idee 14 Anders Doelstellingen social media in 2011 In de toekomst zijn er nogal wat verschuivingen te verwachten betreffende de doelstellingen waar social media voor worden ingezet. Er is met name sprake van een verbreding in doelstellingen, en een afvlakking van de verschillen. PR blijft een belangrijke doelstelling, maar ook klantbehoud en sales spelen een steeds belangrijkere rol. De top 5 is als volgt: Sales en acquisitie PR doeleinden Imago verbetering Campagne promotie Klantbehoud 32 Pondres Social Media Onderzoek 2011

33 2.10 Social media budget Aangezien binnen dit onderzoek zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven zijn onderzocht, lopen de budgetten fors uit elkaar. Het is echter wel duidelijk dat het overgrote deel van de bedrijven tussen de 0 en beschikbaar heeft gehad voor social media in De legenda is terug te vinden op de volgende pagina. 33 Pondres Social Media Onderzoek 2011

34 1 Geen idee 2 Niets 3 0 tot tot tot tot > Social media budget 2011 Gezien de populariteit van social media is het logisch te verwachten dat de budgetten stijgen in Dit is dan ook het geval, maar nog niet in zeer hoge percentages. Er is wel een duidelijke afname te zien van het aantal bedrijven dat niets investeert, en een duidelijke toename in de budgetcategorie tot Pondres Social Media Onderzoek 2011

35 Social media budget versus bedrijfsomvang Dit onderzoek bestaat uit kleine, middelgrote en grote organisaties. De budgetten lopen dus uiteen. Het is daarom ook zeer interessant te kijken waar de zwaartepunten liggen qua budget. Duidelijk is dat met name kleine organisaties relatief weinig budget besteden aan social media. 56,8% verwacht in 2011 tussen de 0 en te kunnen besteden aan social media. De grootste stijging is te vinden binnen het budgetinterval tot Met name middelgrote bedrijven gaan in 2011 meer besteden. Ook de grote organisaties schuiven steeds verder op richting hoge budgetten. 35 Pondres Social Media Onderzoek 2011

36 # Over het onderzoek Bij de uitvoering van dit onderzoek is zoveel mogelijk getracht een betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde steekproef uit te werken. Om dit te bereiken is een aantal stappen ondernomen die hebben geleid tot 268 respondenten, afkomstig uit diverse bronnen en verdeeld over kleine organisaties, middelgrote organisaties en grote organisaties. Verspreiding heeft plaatsgevonden via diverse weblogs (Molblog.nl, Dutchcowboys.nl), de klantengroep van Pondres en een nieuwsbrief van branchevereniging DDMA. Kanttekeningen Dit onderzoek kent tevens een aantal kanttekeningen waar rekening mee moet worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten. De toegestane foutenmarge in het onderzoek bedraagt 5%. Het betrouwbaarheidspercentage is ingesteld op 90%. Het onderzoek kent een relatief hoog percentage B2B ondernemingen. Het onderzoek bevat veel kleine organisaties. De enquete is met name online verspreid en bevat dus bedrijven die in zekere zin al online minded zijn. 36 Pondres Social Media Onderzoek 2011

37 # Over Pondres Pondres is een organisatie met een schat aan ervaring op het gebied van 1-op-1 marketing. Als bedrijf dat zich oorspronkelijk richtte op direct mail, en in dat vakgebied nog altijd bekend staat als speler in de top-5, groeide het personeelbestand al snel tot meer dan 180 man. Gedurende haar historie is Pondres doorgegroeid tot een waar Direct Marketing powerhouse, dat zich naast direct mail ook specialiseert in marketingconcepten, online marketing, dialoogmarketing, ecommerce oplossingen en efulfilment. Binnen de peiler dialoogmarketing is de divisie Pondres Social Marketing opgezet, die wordt aangevoerd door Social Marketing Manager Sjef Kerkhofs. Deze divisie biedt de volgende diensten aan voor tal van middelgrote en grote Nederlandse en internationale organisaties: Integrale internetstrategie Communitybuilding & Communitymanagement Facebook Advertising Social media monitoring & Webcare Social media webdevelopment en design Social media marketing strategie Social media trainingen en lezingen Social media marketing campagnes Voor meer informatie over de organisatie kunt u terecht op U kunt ook contact opnemen met Sjef Kerkhofs op: of via 37 Pondres Social Media Onderzoek 2011

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

#SMO_13 Powered by Pondres. social media onderzoek 2013

#SMO_13 Powered by Pondres. social media onderzoek 2013 #SMO_13 Powered by Pondres social media onderzoek 2013 Beste lezer, Inmiddels zijn we weer toe aan het derde Pondres social media onderzoek. De afgelopen maanden hebben 553 bedrijven meegewerkt aan het

Nadere informatie

Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope

Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope Social media onderzoek Zuidwest- Nederland KvK Dutchcowboys Multiscope Een onderzoek naar de huidige stand van zaken Op wat voor manier benutten ondernemers in Zeeland en West- Brabant, de mogelijkheden

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

VERSIE 2.0. Richtlijnen met betrekking tot inzet externe social media expertise

VERSIE 2.0. Richtlijnen met betrekking tot inzet externe social media expertise VERSIE 2.0 Richtlijnen met betrekking tot inzet externe social media expertise Dit document is ontwikkeld door de Taskfoce Social van het IAB Nederland om bedrijven een houvast te geven bij het inhuren

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen

Starters.  marketing: Het draait om de. doelstellingen Starters E-mail marketing: Het draait om de doelstellingen E-mail marketing bottom line doelstellingen Marketing is in rap tempo aan het veranderen. Accountability is een term die je overal op ziet duiken.

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Social Media Jongeren Onderzoek 2014

Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media onder jongeren #SMJO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy

Nadere informatie

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012 facebook engagement nederland najaar 2012 de likes voorbij Facebook Engagement binnen Nederland Veel marketeers denken dat het aantal fans dat een Facebook pagina heeft gelijk is aan het bereik van een

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone 7 oktober 2017 Onderzoek: 10 jaar smartphone Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011 Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media 13 Oktober 2011 1 Alles wordt Social AGENDA 3 Strategie business development - concept ontwikkeling project management Non-Profit

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie