Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?"

Transcriptie

1

2 Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar Stageplaats Stagementor : Televic Conference : Catrysse Michael Stagebegeleider : Verspecht Marijntje

3 Woord vooraf Mijn naam is Elias Callens en ben student New Media & Communication Technology aan de Howest in Kortrijk. NMCT is een keuzetraject binnen de professionele bachelor Multimedia en Communicatietechnologie waar IT en innovatie centraal staan. De stageperiode in semester zes duurt dertien weken en vormt de finishing touch van de opleiding. Aan de hand van een real-life project word je in het echte werkveld ondergedompeld. Dit proefschrift gaat over mijn stageopdracht bij Televic Conference. Graag wil ik iedereen binnen Televic bedanken die mij bijstond voor het realiseren van mijn stageopdracht.

4 Abstract Het doel van dit proefschrift is het aantonen wat de mogelijkheden zijn van sociale media in de CoCon software suite. CoCon is een softwarepakket voor het beheren van vergaderingen. Alle gegevens in CoCon worden momenteel binnen het conferentie netwerk gehouden. Voor bepaalde situaties is het echter wenselijk dat externe gegevens in het conferentienetwerk kunnen worden opgenomen en gegevens van in het conferentienetwerk naar buiten worden gebracht. Dit proefschrift geeft weer welke rol sociale media hierin kunnen spelen. Eerst zijn de API s van de verschillende sociale media platformen gescreend om te zien wat mogelijk was, wat de gelijkenissen/verschillen waren enzovoort. Daarna werd onderzocht hoe de API s op eenzelfde manier aangesproken konden worden, dat om een gemeenschappelijke basis te coderen waar vlot platformen kunnen worden toegevoegd en verwijderd. De resultaten van dit onderzoek zijn 3 uitgeschreven gebruikersscenario s. Van twee van die scenario s zijn Proofs of Concept uitgevoerd om aan te tonen dat het scenario ook technisch mogelijk is en waar aanpassingen moeten gebeuren in de CoCon software suite. Het laatste deel van dit proefschrift geeft een beschrijving van hoe de Proofs of concept zijn uitgevoerd.

5 Inhoud Lijst met figuren... 3 Lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst... 5 Inleiding Onderzoek CoCon software suite Sociale media API Selectie geschikte sociale media Communicatie met de sociale media API s Restful programmeren Autorisatie algemeen OAuth Gebruiksscenario s Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen Met toestemming van de gebruiker Posten van informatie naar verschillende sociale media Implementatie Keuze gebruikersscenario Evaluatie - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Evaluatie - Posten van informatie naar verschillende sociale media Keuze POC - Posten van informatie op verschillende sociale media Communicatie flow Uitbereiding database Uitbereiding server Uitbereiding clients POC - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Communicatie flow Uitbereiding database Uitbereiding server Uitbereiding clients

6 Besluit Referentielijst Bijlagen... 1 Bijlage 1: Overzicht sociale media platformen Bijlage 2: UML klassen diagram uitbreiding ClientFramework

7 Lijst Met figuren Figuur nr. Naam 1 WPF applicatie voor het testen van de authenticatie mogelijkheden. 2 Communicatie met de sociale media platformen. 3 Twitter applicatie instellingen. 4 Gebruiker geeft goedkeuring aan de applicatie dat persoonlijke gegevens mogen worden gelezen door de applicatie. 5 Stap 1 autorisatie OAuth. 6 Stap 2 autorisatie OAuth. 7 OAuth1.0a flow voor het bekomen van de access token. Bron: 8 OAuth 2.0 flow voor het bekomen van de access token. Bron: 9 UML use case diagram. Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen. 10 UML use case diagram. Met toestemming van de gebruiker. 11 UML use case diagram. Posten van informatie naar verschillende sociale media. 12 Meeting manager applicatie sociale media instellingen flow. 13 Social Media tab in Meeting Manager applicatie. 14 Operator applicatie sociale media flow. 3

8 15 Sociale media tab in Operator applicatie. 16 Uitbreiding nieuwe objecten database. 17 Uitbreiding ICoCosService. 18 Uitbreiding ICoCosServiceEvents. 19 Delegate management nieuwe delegate aanmaken flow. 20 Toegang vragen tot LinkedIn profiel. 21 Server verwerking flow goedkeuring/afkeuring toegang tot LinkedIn profiel. 22 Uitbreiding User object. 23 Uitbreiding ICoCosService. 24 Delegate management window. 4

9 Lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst Lijst met afkortingen/ Verklarende woordenlijst API Application programming interface Autorisatie Rechten toekennen Credentials Verificatiegegevens CSRF Cross-Site Request Forgery Delegate De deelnemer aan een meeting EF Entity Framework Meeting manager applicatie Applicatie waar de meeting kan worden aangemaakt en de nodige instellingen worden gemaakt. Operator De persoon die de Operator applicatie gebruikt tijdens de meeting. Operator applicatie Starten/stoppen/pauzeren van de meeting Tijdens de meeting, controle over: microfoons beheren; sprekertijden beheren; signage screens beheren. ORM Object relational mapping Signage applicatie Conference meeting activiteiten weergeven op de signage screens Signage screens De schermen in de meeting die de Signage applicatie aanstuurt 5

10 SSL Secure Sockets Layer 6

11 Inleiding Televic ontwikkelt, produceert en implementeert hoogtechnologische en kwalitatieve communicatiesystemen voor specifieke nichemarkten. Televic Conference is de groep die conferentiesystemen in vergaderzalen ontwikkelt. Sociale media platformen worden steeds meer gebruikt door het grote publiek. Op enorm korte tijd kunnen ze populair worden met miljoenen gebruikers, maar ze kunnen ook heel snel een stille dood sterven. Door de enorme populariteit en de mogelijkheid om snel informatie te delen zoekt Televic Conference naar wat de mogelijkheden zijn van sociale media in de CoCon software suite. De CoCon software suite is het softwarepakket ontwikkelt door Televic voor het beheren van vergaderingen. Alle gegevens die momenteel door de CoCon software suite geproduceerd worden, blijven binnen het conferentienetwerk. Het netwerk waarbinnen alle apparaten en software zich bevinden. Toch komt de wens om gegevens gecontroleerd met de buitenwereld te delen en externe gegevens in het conferentienetwerk te krijgen. Sociale media lijken hiervoor een goede oplossing. Welke sociale media zijn nu geschikt voor conferentie applicaties en wat kan je er nu precies mee? Het eerste deel van dit proefschrift bevat het onderzoek naar wat de mogelijkheden kunnen zijn van sociale media, waarop moet gelet worden, hoe het geïmplementeerd kan worden voor de CoCon software suite. Hiervoor werden de verschillende sociale media platformen hun API s gescreend naar wat mogelijk is, wat de gelijkenissen/verschillen zijn Het resultaat van dit onderzoek zijn enkele gebruikersscenario s. Het tweede deel geeft een overzicht van hoe verschillende gebruiksscenario s uitgewerkt kunnen worden in de CoCon software suite. Het onderzoeksgedeelte van dit proefschrift heeft als doel aan te tonen wat de mogelijkheden kunnen zijn van sociale media in de CoCon software suite. Het tweede deel met de Proofs Of Concept tonen aan wat technisch haalbare scenario s zijn. 7

12 1. Onderzoek In de eerste fase van het onderzoek werd bestudeerd wat de CoCon software suite is, wat de mogelijkheden zijn en hoe de applicaties zijn opgebouwd. Dit werd gedaan door de bestaande documentatie en presentaties door te nemen. Daarna werd gekeken hoe je kan communiceren met de sociale media platformen. Dit kan via de publieke API s die de sociale media platformen ter beschikking stellen CoCon software suite De CoCon software suite bestaat uit verschillende applicaties voor het beheren van vergaderingen. Het bevat een CoCon server en CoCon client gedeelte. Het CoCon server gedeelte bestaat uit een applicatie die de data aanbiedt, opslaat en verwerkt. Er is één CoCon server per conferentie systeem installatie. Het CoCon client gedeelte omvat verschillende applicaties die communiceren met de CoCon server Sociale media API Een application programming interface(api) is een verzameling definities die de functies van een sociaal media platform aanroepen. Sociale media platformen stellen vaak publieke API s ter beschikking zodat ontwikkelaars van applicaties de functionaliteit en gegevens van het platform kunnen gebruiken. API s zijn er niet alleen voor sociale media platformen, maar ook voor (web)applicaties, softwarebibiliotheken en besturingssystemen en kunnen voor allerlei doeleinden worden ingezet. Het succes van een sociaal media platform hangt deels af van een goede API. Hoe beter de API, hoe eenvoudiger het is voor ontwikkelaars om iets te ontwikkelen voor een sociaal media platform. Een goede sociale media API moet goed gedocumenteerd zijn en een sterke community bevatten die de ontwikkelaars kunnen helpen indien er problemen zijn. 8

13 1.3. Selectie geschikte sociale media Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram, XING, Yammer, Flickr, Foursquare, Friendster de ene is al meer gekend dan de andere, maar welke zijn nu geschikt voor professioneel gebruik in conferentie applicaties? Ideeën vanuit de Televic Conference R&D waren onder andere: Informatie over delegates op verschillende sociale media verzamelen. Hashtag maken voor meeting en live Twitter feed opzetten tijdens meeting. Instellingen/voorkeuren van sociale media overnemen in de conference applicatie van de delegate (taal, kleuren ) Informatie over meeting (stemresultaten, agendapunten ) op verschillende sociale media posten. Tweet van de dag bepalen vanuit de meeting. Deze lijst zijn enkele ideeën, in deze fase is er nog niet nagedacht over wat technisch mogelijk is en wat niet. Het geeft wel aan welke richting wil worden uitgegaan: gegevens geproduceerd in CoCon delen met de buitenwereld en gegevens van buiten het conferentie netwerk gebruiken in de CoCon software. Bijlage 1 geeft een overzicht van de sociale media platformen die nuttig zouden kunnen zijn. Deze lijst is opgemaakt door de verschillende API s van de platformen te screenen. Per platform staat aangegeven hoe de API moet worden aangesproken en wat de limitaties zijn. Na het bespreken van het overzicht hebben we gekozen voor de volgende sociale media platformen: LinkedIn en Google+: verrijken van de delegate database. Twitter: Twitter Feed in Signage applicatie en posten van informatie vanuit meeting. Facebook en Google+: posten van informatie vanuit meeting. Deze platformen lijken momenteel het beste omdat ze het populairste zijn. Dat kan echter snel wijzigen, zoals eerder aangehaald in dit document. Welke platformen je kan gebruiken hangt af van moment tot moment. Omdat je rekening moet houden met veranderingen van platformen, moet je een zeer goede basisapplicatie hebben waarop je snel en eenvoudig platformen kan toevoegen. De sociale media API s hebben vele gelijkenissen en kunnen dus grotendeels op eenzelfde manier worden aangesproken. Ze zijn veelal gebouwd volgens de REST architectuur en voor de autorisatie wordt er gebruik gemaakt van het OAuth Protocol (zie hoofdstuk Communicatie met de sociale media API s OAuth ). 9

14 Na het screenen en de selectie van de sociale media konden enkele testapplicaties gemaakt worden. Dat waren losstaande WPF applicaties met.net framework 4 zodat niet onmiddellijk de bestaande software aangepast moest worden. De bedoeling was om vlot de mogelijkheden van de API s te testen. Figuur 1: WPF applicatie voor het testen van de authenticatie mogelijkheden. 10

15 1.4. Communicatie met de sociale media API s Sociale Media platform Sociale media API Applicatie Gebruiker Figuur 2: Communicatie met de sociale media platformen. Bovenstaand schema geeft een overzicht van de partijen tijdens de communicatie met sociale media platformen. Applicatie Het programma dat de ontwikkelaar wil maken. De ontwikkelaar wil sociale media functionaliteit in zijn applicatie. Gebruiker De persoon die de applicatie zal gebruiken. Sociale media API API dat ter beschikking gesteld wordt door een sociaal media platform. Stelt de functionaliteit ter beschikking aan ontwikkelaars. In de uitleg die volgt zullen de termen Gebruiker, Applicatie en Sociale media API steeds overeenstemmen met dit schema. 11

16 Restful programmeren Zoals reeds vermeld zijn de meeste API s gebouwd volgens de REST architectuur. Maar wat betekent REST nu precies? Een exacte definitie van REST(Representational State Transfer) is er niet, er zijn wel verschillende boeken, artikels en discussies die de principes van REST beschrijven/bespreken. DR. M. ELKSTEIN geeft op zijn blog een eenvoudige beschrijving die de essentie van REST aangeeft: REST is an architecture style for designing networked applications. The idea is that, rather than using complex mechanisms such as CORBA, RPC or SOAP to connect between machines, simple HTTP is used to make calls between machines. In many ways, the World Wide Web itself, based on HTTP, can be viewed as a REST-based architecture. RESTful applications use HTTP requests to post data (create and/or update), read data (e.g., make queries), and delete data. Thus, REST uses HTTP for all four CRUD (Create/Read/Update/Delete) operations. (DR. M. ELKSTEIN) Alle API s van de sociale media platformen die we zullen gebruiken, werken met de REST architectuur. Applicaties die functionaliteit of data van sociale media platformen willen aanspreken, kunnen dat dus doen door eenvoudige HTTP requests te sturen naar de API s van de sociale media platformen waarop actie zal ondernomen worden en eventueel resultaat zal teruggeven worden. Voorbeeld: Profiel van een Twitter account ophalen Applicatie vraagt = HTTP request naar sociale media API: GET https://api.twitter.com/1.1/users/show.json?screen_name=rsarver Sociale media API antwoord = HTTP response: 200 OK {"profile_sidebar_fill_color": "F8FCF2","profile_sidebar_border_color": "547980", "profile_background_tile": true,"name": "Ryan Sarver","profile_image_url":... 12

17 Autorisatie algemeen Uiteraard geven de sociale media API s niet zomaar aan iedere applicatie die een HTTP request stuurt een antwoord. De applicatie moet bepaalde rechten verkrijgen. Bij iedere communicatie moet de sociale media API weten: 1. Welke applicatie iets vraagt? Indien de applicatie een beveiligde bron wil benaderen: 2. Heeft de applicatie het recht om bepaalde gegevens te benaderen? Deze rechten worden toegevoegd aan de request onder de vorm van verschillende key s die de applicatie moet verkrijgen. De sociale media API kan aan de hand van de toegevoegde key s aan de request weten of de applicatie toegang heeft. 1. Welke applicatie vraagt iets? Eerst dient de applicatie die je maakt geregistreerd te worden op de developer pagina van het sociale media platform waarvoor je je applicatie hebt gemaakt. Figuur 3: Twitter applicatie instellingen. Tijdens het registreren krijgt de applicatie een API key en API secret. Door deze keys mee te sturen in de requests naar de sociale media API s, weet de sociale media API vanuit welke applicatie gecommuniceerd wordt. Dat kan onder andere van belang zijn als er limitaties staan op het aantal requests die gestuurd mogen worden. 13

18 2. Heeft de applicatie het recht? Een API key en API secret meesturen in een request is niet genoeg indien je een beveiligde bron van de API wil aanspreken, met bijvoorbeeld privégegevens van een gebruiker. De sociale media API s moeten, in het geval dat de applicatie een request stuurt om een gebruiker zijn privégegevens te benaderen, ook weten of de gebruiker toestemming geeft aan de applicatie om die te mogen benaderen. Met andere woorden: de gebruiker moet de applicatie dus autoriseren (rechten toekennen) zodat de applicatie privégegevens zou kunnen benaderen. Bijvoorbeeld: Gebruiker X gebruikt de applicatie. Gebruiker X geeft toestemming aan de applicatie om zijn persoonlijke gegevens te lezen. Figuur 4: Gebruiker geeft goedkeuring aan de applicatie dat persoonlijke gegevens mogen worden gelezen door de applicatie. Wanneer de gebruiker toegang heeft gegeven, krijgt de applicatie een Access token (en Access token secret ) die bij de gebruiker horen. Voor dit autorisatieproces wordt gebruik gemaakt van OAuth (Open Authorization). Het volgende hoofdstuk OAuth zal dit autorisatieproces verder uitleggen. Met de API key, API secret, Access token en Access token secret in de hand kan de applicatie nu de gegevens/acties benaderen van gebruikers waarvoor de gebruikers toegang hebben gegeven. 14

19 OAuth OAuth is een open standaard voor autorisatie. De OAuth ontwikkelingsgroep heeft momenteel al 3 versies van het OAuth protocol gestandaardiseerd. Autorisatieproces - Voorbeeld Voorbeeld aan de hand van figuur 2: Communicatie met de sociale media API s: De applicatie wil persoonlijke gegevens van gebruiker X benaderen op de Twitter API. Hiervoor dient de applicatie zicht eerst te registreren op de Twitter API. (Stap 1 van hoofdstuk Autorisatie algemeen ). Gebruiker X moet nog rechten geven aan de applicatie zodat de applicatie aan de persoonlijke gegevens op de Twitter API kan. (Stap 2 van hoofdstuk Autorisatie algemeen). Dat proces gaat als volgt: 1. De applicatie geeft aan dat gebruiker X toestemming zal moeten geven vooraleer de applicatie de persoonsgegevens/functionaliteit van gebruiker X kan benaderen. De applicatie genereert een link en geeft die aan de gebruiker. Ik heb toegang nodig tot je sociale media account. Hier een link waarmee je mij toestemming kan geven. 1.2 Ik wil de applicatie gebruiken. 1.1 Figuur 5: Stap 1 autorisatie OAuth. 15

20 2. Indien gebruiker X op de link klikt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een geschikte pagina van de sociale media API waar gebruiker X de applicatie de nodige rechten kan geven. De gebruiker kan de nodige rechten geven door zijn/haar credentials in te geven en op akkoord te klikken. Wil je de applicatie rechten geven om je privégegevens te benaderen? Ja, ik meld mij aan en geef toestemming. 2.1 Klik op link Figuur 6: Stap 2 autorisatie OAuth. 3. Indien de gebruiker toestemming geeft, zal de sociale media API keys aan de applicatie bezorgen waarmee de applicatie de gegevens van gebruiker X kan bereiken. Merk op dat de gevoelige inloggegevens nooit gezien worden door de applicatie. Deze gegevens blijven tussen het sociale media platform en gebruiker X. Dat brengt een enorm voordeel met zich mee dat hieronder aangehaald wordt. OAuth maakt gebruik van tokens (zie Access token en Access token secret ), waardoor vertrouwelijke gegevens als een gebruikersnaam of wachtwoord niet afgegeven hoeven te worden. Elk token geeft slechts toegang tot specifieke gegevens van één website voor een bepaalde duur. Zo kan ingesteld worden dat een bepaald programma slechts een jaar toegang heeft tot de gegevens. Hierna kan eventueel opnieuw toegang worden gevraagd. (Wikipedia) Het voordeel dat de persoon zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet hoeft af te geven aan je applicatie is dat je ook geen vertrouwelijke gegevens van de persoon zelf moet opslaan en beheren. Als je de tokens in je bezit hebt, is genoeg. Van het OAuth protocol bestaan momenteel twee werkende versies: OAuth1.0a en OAuth2.0. De 2.0 versie is niet gewoon een update van 1.0a die de oude versie verdringt, maar werkt anders. Hoe beide versies werken en wat de verschillen zijn, wordt in onderstaande tekst duidelijk. Een volledige uitdieping van het OAuth protocol moet je echter niet verwachten in onderstaande tekst, dat zou namelijk te ver afwijken van de doelstellingen van dit proefschrift. 16

21 OAuth 1.0a: Versie 1.0a is eigenlijk al een update van versie 1.0. In versie 1.0 zaten enkele problemen die in versie 1.0a opgelost zijn. Versie 1.0 wordt zo goed als nergens meer gebruikt. Bij iedere communicatie moeten (indien gebruikt gemaakt wordt van OAuth 1.0a) de gevoelige gegevens zoals de keys geëncrypteerd worden. Door die encryptie was het leren werken met dit protocol vrij complex. Al snel verschenen allerhande bibliotheken in verschillende programmeertalen die dit proces eenvoudiger maakten. Je kan best voor OAuth1.0a kiezen indien de communicatie niet via SSL verloopt. Maar zelf als je SSL wel gebruikt en je wil zeker zijn dat alles zo veilig mogelijk gebeurt, dan kies je nog altijd het beste voor OAuth1.0a. Figuur 7: OAuth1.0a flow voor het bekomen van de access token. Stap A tot F is het bekomen van de access token. Vanaf G is toegang tot beveiligde gegevens. 17

22 OAuth 2.0: Zoals eerder al vermeld, is OAuth2.0 niet gewoon een update van versie 1.0a. Versie 2.0 is er vooral gekomen om het gebruik van OAuth eenvoudiger te maken. OAuth 2.0 is veel eenvoudiger te implementeren, je moet namelijk zelf niets meer encrypteren. Maar dat is geen goede keuze als je communicatie niet verloopt via SSL. Figuur 8: OAuth 2.0 flow voor het bekomen van de access token. Stap A tot D is het bekomen van de access token. E F is toegang tot beveiligde gegevens. Bijna alle API s van de sociale media platformen zijn overgeschakeld naar OAuth 2.0, dit omdat het veel eenvoudiger te gebruiken is voor de ontwikkelaars. Twitter is nog één van de weinigen die OAuth versie 1.0a gebruikt. Dit doen ze omdat versie 1.0a nog steeds het veiligste is. Vaak bieden de API s van de sociale media platformen nog de mogelijkheid aan de ontwikkelaar aan om te kiezen tussen OAuth 1.0a en OAuth 2. Al raden de meesten wel aan om OAuth 2 te gebruiken omdat de ondersteuning voor OAuth 1.0a op termijn zal stopgezet worden. 18

23 Hoe veilig is OAuth? De vraag of het OAuth protocol nu wel veilig is, kwam vooral opzetten wanneer versie 2.0 werd uitgewerkt. Enkele personen die aan de eerste versie van het protocol werkten, stapten zelf uit de ontwikkelingsgroep, omdat versie 2.0 minder veilig zou zijn en de nieuwe versie als een stap terug zagen. Wanneer je enkel naar de werking van OAuth 2.0 kijkt, kan je inderdaad zeggen dat het protocol niet veilig is. De keys die telkens in de request/response cycles zitten die nodig zijn voor de autorisatie, zijn niet geëncrypteerd en dus gewoon leesbaar. Indien een kwaadwillige gebruiker zo n request/response cycle onderschept, kunnen de keys gewoon gebruikt worden en kan de kwaadwillige gebruiker gewoon hetzelfde als de applicatie. Dat is echter wat kort door de bocht. Het is aangeraden het OAuth2.0 protocol enkel te gebruiken wanneer de request/response cycles over een beveiligde verbinding gaat. OAuth2.0 vertrouwt dus volledig op SSL als het neerkomt op veiligheid. Aangezien dat SSL ook niet feilloos is, is enige voorzichtigheid geboden. Regelmatig nieuwe keys aanvragen - wanneer de gebruiker dus opnieuw toestemming moet geven - is al één iets wat je kan doen. Een state meesturen met je requests wordt ook vaak gedaan, dit om CSRF aanvallen te voorkomen. Een state is een willekeurige tekst die meegestuurd wordt, deze tekst moet bij zender en ontvanger gelijk zijn. Indien dit niet het geval is, is de request onderweg onderschept door een mogelijk kwaadwillige gebruiker. 19

24 2. Gebruiksscenario s Na het bestuderen van de werking van de sociale media API s kunnen enkele gebruikersscenario s opgesteld worden. Telkens worden alle partijen van het scenario weergegeven, de situatie geschetst, waar moet rekening gehouden worden tijdens implementatie, welke sociale media API s gebruikt kunnen worden en de voor- en nadelen Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen Figuur 9: UML use case diagram. Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen. Situatie: De administrator van de vergadering beschikt over een lijst van de delegates die aanwezig zullen zijn op de meeting. De lijst bevat enkel de naam en de voornaam van iedere delegate. Wanneer de lijst in de CoCon software suite geladen is, zal het zoekproces automatisch starten. Publieke profielen worden zo over verschillende sociale media heen verzameld. 20

25 Voorbeeld: We willen drie parameters verzamelen voor iedere delegate: voorkeurstaal, achtergrondafbeelding en kleur. Het systeem zal eerst zoeken naar publieke profielen op Google+ die matchen, hier wordt een afbeelding en achtergrondkleur gevonden. Op de publieke profielen van Twitter wordt niets gevonden, want de delegate in kwestie zit niet op Twitter, hierna wordt nog op LinkedIn gezocht waar het systeem de voorkeurstaal vindt. Dit is een zeer eenvoudig voorbeeld van hoe de delegate database verrijkt zou kunnen worden met informatie. Echter geeft deze manier van werken enkele problemen en bevatten publieke profielen weinig bruikbare informatie. Implementatie: Iedere request naar een sociale media API moet een API key, API secret, Access Token en Access Token secret bevatten. De API keys kunnen (zoals aangegeven in hoofdstuk: Autorisatie algemeen ) dus verkregen worden door een applicatie te registreren. De Access tokens kunnen verkregen worden door de operator. Enkel de API van Google+ heeft enkel nood aan de API keys om te zoeken naar publieke profielen. Sociale media API s: Google+ People Search API Google+ publieke profielen geven niet veel bruikbare informatie. Het enige dat bruikbaar zou kunnen zijn, is de afbeelding van het profiel. LinkedIn People search API Deze zoekresultaten zouden dezelfde informatie geven zoals het People zoekveld in de rechterbovenhoek op LinkedIn.com. Voor het gebruik van deze API heb je de goedkeuring nodig van LinkedIn. Twitter REST API GET users/search Er wordt vrij veel informatie gegeven afhankelijk van hoe volledig het profiel van de gebruiker is. Vanuit een Twitter publiek profiel heb je vooral de mogelijkheid om veel voorkeursinstellingen te verkrijgen zoals: kleuren, achtergrondafbeeldingen, taal, aantal vrienden/volgers Facebook GRAPH API Search Deze zoekresultaten geven niet veel informatie door de verschillende privacy instellingen die de verschillende gebruikers beter toepassen. Conclusie De zoekresultaten zijn dus ongeveer gelijk aan het resultaat dat je krijgt als je de zoekfunctie op de site zelf gebruikt. Veel informatie kan niet worden opgehaald en de meeste profielen zijn goed afgeschermd door de privacy instellingen. 21

26 Voordelen: Er is geen interactie nodig met de delegates. Met de publieke profielen heb je de mogelijkheid om algemene informatie zoals taal, kleur en afbeeldingen te verzamelen. Omdat er geen interactie is met de delegates, is het relatief eenvoudig om dit systeem te implementeren. In de meeste gevallen is er enkel nood aan autorisatie van de operator. Problemen: Hoe zal je bepalen - indien je meerdere profielen vindt in een zoekopdracht - welk profiel je moet kiezen? Wat als je bijvoorbeeld op meerdere sociale media voor eenzelfde instelling een andere waarde vindt? Aan welke sociale media geeft je voorrang? Bruikbare persoonlijke informatie is niet beschikbaar op de publieke profielen. De profielen van de sociale media gebruikers worden alsmaar beter afgeschermd (privacy settings). 22

27 Met toestemming van de gebruiker Figuur 10: UML use case diagram. Met toestemming van de gebruiker. Situatie: De administrator beschikt over een lijst met de delegates die aanwezig zullen zijn tijdens de vergadering. De lijst bevat de naam, voornaam en adres van iedere delegate. Eenmaal de lijst geladen is in de CoCon software, worden mails gestuurd naar de delegates met een link naar het online registratieplatform. Wanneer de delegate naar het online registratieplatform navigeert, kan hij kiezen met welk sociale mediaplatform hij wil inloggen. Als de delegate gekozen heeft, wordt hij doorgestuurd naar de gekozen sociale media website waar hij zich moet inloggen om toestemming te geven aan de applicatie. Nadat de delegate zijn inloggegevens heeft ingegeven, is het werk voor hem gedaan. Hierna gebeuren enkele request/response cycles tussen de sociale media en het online registratieplatform, wat resulteert in access keys voor het profiel van die delegate. Met de nodige keys beschikbaar, heb je nu toegang tot de profielgegevens van de delegate zijn sociale media account. De gegevens waartoe je toegang hebt, hangen af van welke type key dat je hebt aangevraagd. 23

28 Implementatie: Er is zeker al nood aan een online registratieplatform dat de registratie regelt. Dat kan een eenvoudige webpagina zijn die de nodige keys verzamelt en wegschrijft in de database. De meeste keys zijn maar 60 dagen geldig of de delegate kan op gelijk welk moment de keys verwijderen. In beide gevallen heeft je applicatie dus geen toegang meer tot de sociale media account van de delegate. Er zal dus ook nood zijn aan een mechanisme om opnieuw toestemming te vragen. Dat zou dan ook kunnen gebeuren via het online registratieplatform. Een punt waar je rekening mee moet houden, is dat de delegates altijd kunnen weigeren om hun account te delen. Belangrijk hierbij is dat je op voorhand goed weet welke informatie je nodig zal hebben zodat je niet de volledige toegang moet vragen tot het profiel. Dat komt veel betrouwbaarder over en zo zal je sneller toegang krijgen. Sociale media API s: Google+ People API, LinkedIn Profile API, Twitter REST API, Facebook GRAPH API Al deze sociale media API s bevatten algemene informatie over de delegates: naam, afbeelding, taal en kunnen dus gebruikt worden om het profiel van de delegate in de CoCon database te verrijken. Ieder sociale mediaplatform heeft uiteraard ook zijn specifieke informatie en functies die je ook kan gebruiken mits je de juiste toestemming vraagt aan de delegate. Voordelen: De informatie op de sociale media is meestal heel up to date. Je kan veel informatie over de delegate verzamelen die je op de klassieke manier niet kan hebben. Nadelen: De beschikbare informatie blijft ook nog altijd afhankelijk van hoe compleet iemand zijn profiel is. De veiligheid tijdens het autorisatie met het OAuth protocol en het opslaan van die keys is heel belangrijk (zie hoofdstuk: OAuth ). 24

29 Posten van informatie naar verschillende sociale media Figuur 11: UML use case diagram. Posten van informatie naar verschillende sociale media. Situatie: Het systeem verzamelt informatie van de CoCon software over de vergadering. De verzamelde informatie hangt af van de voorkeuren die de operator instelde tijdens het opzetten van de meeting. Wanneer de informatie verzameld is, wordt het automatisch gepost naar de sociale media die de operator instelde, bijvoorbeeld naar Twitter en Facebook. De informatie wordt telkens aangevuld met een hashtag die het systeem creëerde, gebaseerd op de titel van de meeting, plaats Implementatie: Tijdens het aanmaken van de meeting in de Meeting Manager applicatie kan sociale media geactiveerd worden en algemene instellingen, zoals de hashtag, al bepaald worden. Ook zal de operator in sommige situaties toestemming geven dat informatie in zijn/haar naam gepost mag worden op de sociale media. 25

30 Twitter Twitter kan tijdens de meeting informatie over de agenda punten, status van meeting posten op het account dat de operator instelde. Wanneer de meeting gestart wordt, wordt er ook een Twitter stream gestart. Deze verzamelt alle tweets die relevant zijn voor de meeting, onder andere gebaseerd op de hashtag. Facebook Informatie over agendapunten, status van meeting zullen tijdens de meeting gepost worden op de pagina die de operator instelde. Foursquare Wanneer de meeting start, wordt er gecontroleerd of de plaats ( Venue ) van de meeting al geregistreerd is op Foursquare. Nadat de plaats ( Venue ) beschikbaar is, wordt er een event aangemaakt op deze plaats. Aanwezigen kunnen nu inchecken op de meeting via hun favoriete Foursquare app. Social Media API s: Facebook, Twitter en Foursquare zijn platformen waar je op dit moment heel snel veel mensen kan bereiken. Andere platformen zoals Google+ bieden deze mogelijkheden ook, maar zijn bij het schrijven van dit document momenteel minder populair. Voordelen: In een zeer korte tijd kunnen heel veel mensen bereikt en geïnformeerd worden. Aangezien de implementatie meestal gebaseerd is op low-level HTTP API s, kan het snel en eenvoudig geïmplementeerd worden. Nadelen: Je hebt de volledige informatiestromen niet meer zelf in handen. Alles gaat heel snel zoals likes, retweets Eenmaal iets gepost is, is het onmogelijk om het volledig offline te halen. 26

31 3. Implementatie Er zijn 2 gebruikersscenario s gekozen en een Proof Of Concept(POC) van uitgevoerd. Een POC zal aantonen dat het scenario technisch mogelijk is, maar niet alle functies beschreven in het scenario zullen uitgewerkt worden. De Proofs Of Concept zijn wel al voorzien van een kwalitatieve basis zodat eenvoudig platformen kunnen worden toegevoegd en worden verder gewerkt op de POC. In dit hoofdstuk wordt vermeld waarom de scenario s zijn gekozen, welke wijzigingen zijn gebeurd in de CoCon software suite en waarom die aanpassingen in CoCon nodig zijn Keuze gebruikersscenario Evaluatie - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen Het scenario waarbij gegevens worden gezocht op sociale media zonder toestemming van de gebruiker levert niet veel informatie op. Na enkele testen op de verschillende sociale media platformen bevatten de zoekresultaten naar een bepaalde persoon over het algemeen weinig informatie. Uitgezonderd enkele voorkeursinstellingen zoals taal, schermafbeelding, kleuren verkrijg je niet veel informatie gratis. Conclusie: Al leveren de zoekresultaten niet veel op, met de gegevens die je kan verkrijgen, kan je wel al aan de slag. De voorkeursinstellingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de persoonlijke displays van iedere delegate te personaliseren. Problemen zoals bij deze implementatie vermeld werd: Wat te doen als je meerdere personen vindt bij één enkele zoekopdracht? kunnen ook worden opgelost Met toestemming van de gebruiker Bij deze methode is er dus tussenkomst nodig van de delegate, maar het kan wel heel veel informatie bieden. Uit enkele tests bleek dat na toestemming de gegevens vrij gemakkelijk toegankelijk zijn. Er zal nood zijn aan een constante verbinding van de CoCon server met het internet, want de delegates zullen op gelijk welk moment kunnen verbinden met de CoCon software via LinkedIn. Hiervoor zou de WebServer plugin kunnen gebruikt worden die reeds aanwezig is in de CoCon server. 27

32 Conclusie Een uitwerking van dit scenario kan de delegate informatie sterk verrijken. Momenteel wordt de WebServer plugin nergens voor gebruikt. Niet alleen het uitwerken van de WebServer zal dus nodig zijn, het netwerk zal in de toekomst ook sterk beveiligd moeten worden, want de server zal niet meer in het veilige conferentie netwerk zitten Evaluatie - Posten van informatie naar verschillende sociale media Bij dit scenario is het dus de bedoeling dat informatie gecontroleerd naar de buitenwereld wordt vrijgegeven. Er is steeds connectie nodig met het internet tijdens de meeting en deze connectie kan niet vanuit de server, want deze zit in het aparte conferentienetwerk. Hierdoor zullen de client applicaties de connectie maken met het internet, aangezien er toch altijd clients actief zijn tijdens dit scenario. Conclusie Implementatie van deze case zal zowel aanpassingen vragen in clients als in server. De clients zullen verbindingen moeten hebben met zowel het conferentie netwerk als met het internet Keuze Er zullen twee scenario s uitgewerkt worden: 1. Posten van informatie op verschillende sociale media. In het POC zal enkel gebruik gemaakt worden van Twitter en Facebook. De implementatie zal wel zo gebeuren dat eenvoudig nieuwe platformen kunnen worden toegevoegd. 2. Database verrijken met informatie van de delegate hun LinkedIn profiel nadat ze toestemming geven. 28

33 3.2. POC - Posten van informatie op verschillende sociale media Bij dit scenario wordt ervan uit gegaan dat de CoCon server zoals gebruikelijk zich in een apart/veilig netwerk bevindt, dus geen connectie heeft met het internet. Communicatie met de sociale media API s zal gebeuren via de CoCon clients. Bij het uitwerken van dit scenario zullen er zowel aanpassingen gebeuren in clients als server. De clientapplicaties die zullen aangepast worden zijn: MeetingManager: Hier zal diegene die de meeting aanmaakt kunnen kiezen of de meeting sociale media integratie nodig heeft of niet en welke sociale mediaplatformen gebruikt zullen worden. Operator: De operatorapplicatie zal bepalen welke informatie gepost wordt en zal deze vervolgens posten op de verschillende platformen. Signage: Hierop zullen, indien Twitter gebruikt wordt, de tweets getoond worden die een meerwaarde bieden aan de meeting. Aan de serverkant zal uiteraard de database aangepast worden. Aan de WCF service zullen ook enkele functies worden toegevoegd. 29

34 Communicatie flow Onderstaande schema s geven weer welke stappen er gebeuren tijdens een vergadering met sociale media integratie Het opzetten van een sociale meeting Meeting manager applicatie Tijdens het opzetten van de meeting moet eerst en vooral bepaald worden of de meeting sociale media integratie nodig heeft. Sociale media integratie Ja Sociale Media Tab wordt beschikbaar Selecteer Sociale Media: Twitter Facebook HashTag wordt aangemaakt Nee Einde Figuur 12: Meeting manager applicatie sociale media instellingen flow. Indien de integratie gewenst is wordt er onmiddellijk een hashtag aangemaakt. De hashtag wordt aangemaakt a.d.h.v. de titel. De spaties in de titel worden vervangen door _, uiteraard kan je de hashtag ook zelf bepalen. 30

35 In het sociale media tabblad kan je de gewenste sociale media platformen toevoegen. Afhankelijk van de keuze, is er een bepaalde actie vereist. Figuur 13: Social Media tab in Meeting Manager applicatie. Selectie Twitter: Bij het registreren van je applicatie op Twitter krijg je naast de gebruikelijke API key en secret, ook de access tokens. Met deze access tokens kan je dus in naam van de eigenaar van de applicatie tweets uitsturen. Er zijn dus geen extra acties vereist bij het selecteren van Twitter. Alle keys die nodig zijn voor de communicatie, kan je steeds op de Application Management pagina van Twitter opnieuw laten genereren. Dat kan noodzakelijk zijn uit veiligheidsoverweging. Selectie Facebook: Bij het selecteren van Facebook zal er een inlogvenster van Facebook getoond worden. Hiervoor moet een beheerder van de Facebookpagina waarop je wil posten, zich aanmelden. Eenmaal aangemeld, blijven de access keys en dus de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een gebruiker te posten, 60 dagen geldig. Hiermee dient rekening gehouden te worden wanneer de meeting wordt gestart. 31

36 Communicatie tijdens de meeting Operator applicatie Wanneer de meeting geopend wordt, is er eerst en vooral een controle naar de geldigheid van de keys. In deze fase is de meeting dus nog niet gestart. Sociale media integratie Ja Controle geldigheid keys Controle Facebook keys Nee Controle Twitter keys Einde Ja Zijn Keys Inorde? Nee Opnieuw authenticeren Figuur 14: Operator applicatie sociale media flow. Wanneer de meeting dan uiteindelijk ook gestart wordt, kunnen er boodschappen gestuurd worden. Op volgende momenten wordt momenteel al een boodschap gestuurd: Bij het starten/pauzeren/stoppen van de meeting Activeren van een agendapunt Beëindigen van een stemming, resultaten bekend maken Momenteel gebeurt al dat posten van die informatie volledig automatisch zonder dat de operator er iets voor moet doen tijdens de meeting. De operator kan dus momenteel niets tegenhouden wat op sociale media gepost wordt, terwijl dat eigenlijk wel gewenst is. Wat dus nog zou moeten gebeuren, is dat de operator last minute nog kan beslissen of iets gepost wordt of niet. 32

37 De enige controle die de operator kan doen, is bepalen wat op de signage applicatie getoond wordt. Hiervoor werd in de operator applicatie een nieuw tabblad toegevoegd waar alle sociale media instellingen kunnen komen. Figuur 15: Sociale media tab in Operator applicatie. Signage applicatie Bij het opstarten van de signage applicatie wordt steeds een wizard doorlopen waarin je allerlei instellingen kan kiezen voor de schermen. Als extra optie in de wizard kan je nu kiezen om het scherm te gebruiken als een sociaal media scherm. Het komt er dus op neer dat wanneer er Twitter integratie is, dat de 10 laatste tweets over de meeting op deze schermen getoond worden. Alle andere functionaliteit (zoals het tonen van stemresultaten) wordt bij sociale media schermen genegeerd. 33

38 Uitbereiding database Voor het uitbreiden van de bestaande database moeten zowel nieuwe tabellen aangemaakt worden als bestaande uitgebreid. Volgende zaken moeten zeker al worden opgeslagen: Lijst van ondersteunde sociale media platformen Geregistreerde applicaties op de sociale media platformen met al hun informatie Aangeven of meeting en agenda item interactie wil met sociale media Hashtag van meeting Sociale media platform specifieke zaken Figuur 16: Uitbreiding nieuwe objecten database. Bestaande afbeelding geeft een overzicht van de nieuwe objecten. 34

39 SocialMedia: Hierin komen de namen van de verschillende sociale media platformen. Op ieder platform kunnen verschillende applicaties(socialmediaapp) gekoppeld worden. SocialMediaApp: Hierin komt de informatie die je verkrijgt bij het registreren van een applicatie op een sociaal media platform (SocialMedia). SocialMediaConnection: Dit object zal alle nodige gegevens bevatten die de CoCon applicatie zal nodig hebben om connectie te maken met een sociale media platform. Het Meeting object zal een lijst van SocialeMediaConnection bevatten. Een SocialMediaConnection kan in verschillende meetings gebruikt worden. SocialMediaExtraProperty: Hierin kunnen sociale media platform specifiek eigenschappen die verkregen worden tijdens autorisatie opgeslagen worden. Het bestaande object Meeting bevat dus een lijst met SocialMediaConnection objecten. Daarnaast zijn er twee nieuwe extra eigenschappen namelijk: Hashtag: de hashtag waarmee de meeting zal communiceren op de sociale media. IsSocialMediaPost: deze eigenschap geeft aan of de meeting gebruik zal maken van sociale media. De eigenschap IsSocialMediaPost is ook toegevoegd aan het object AgendaItem, zo kan je per agenda item bepalen of de informatie over het item gepost mag worden. 35

40 Uitbereiding server Deze beschrijving van de uitbereidingen aan de serverkant zal enkel weergeven welke functionaliteit is toegevoegd. Het is niet de bedoeling dat de volledige communicatie in de server architectuur wordt beschreven, dit werd reeds beschreven in de documentatie van Televic zelf. Voor het uitbreiden van de server moeten twee zaken zeker gekend zijn: het EF (dat gebruikt wordt als ORM laag) en WCF Entity Framework(EF) CoCon maakt gebruik van het EF (Entity Framework) als ORM. Aangezien de volledige CoCon software vrij gelaagd en complex is, kan het EF er niet altijd even goed mee overweg. Voor het eenvoudig opslaan van EF objecten moet er vrij veel code geschreven worden om bepaalde problemen te omzeilen. Er treden vooral problemen op wanneer je objecten wilt opslaan/updaten/verwijderen die sterk in elkaar verweven zitten. Een voorbeeld: het object SocialMediaConnection kan één verwijzing bevatten naar een SocialMediaApp object. Een Meeting object bevat een of meerdere SocialMediaConnection objecten. Als je nu aan een Meeting object bijvoorbeeld 3 SocialMediaConnection objecten wil toevoegen, kan je NIET de volgende denkwijze gebruiken. List<SocialMediaConnection> socialmediaconnectionlist = new List<SocialMediaConnection>() //Do this three times SocialMediaConnection newsocialmediaconnection = new SocialMediaConnection() newsocialmediaconnection.socialmediaapp = GiveMeAnSocialMediaAppObjectFromDatabase() socialmediaconnectionlist.add(newsocialmediaconnection) //*************** Meeting meeting = GiveMeAMeetingObjectFromDatabase() Meeting.SocialMediaConnection.add(socialMediaConnectionList) meeting.saveall() Bij deze denkwijze zullen alle child objecten van een SocialMediaConnection object opnieuw aangemaakt worden om ernaar te verwijzen, i.p.v. naar de bestaande te verwijzen. 36

41 List<SocialMediaConnection> socialmediaconnectionlist = new List<SocialMediaConnection>() //Do this three times SocialMediaConnection newsocialmediaconnection = new SocialMediaConnection() newsocialmediaconnection.socialmediaapp = GiveMeAnSocialMediaAppObjectFromDatabase() newsocialmediaconnection.saveall() SocialMediaConnection socialmediaconnectionfromdatabase = Database.GiveMeTheConnectionThatISavedInPreviousStep() socialmediaconnectionlist.add(socialmediaconnectionfromdatabase) //*************** Meeting meeting = GiveMeAMeetingObjectFromDatabase() Meeting.SocialMediaConnection.add(socialMediaConnectionList) meeting.saveall() Deze denkwijze zal wel het gewenste resultaat opleveren. Als je objecten aan elkaar wil koppelen, moet je dus eerst zorgen dat de objecten elk apart zitten opgeslagen in de database en deze objecten uit de database gebruiken om aan elkaar te koppelen. Hetzelfde soort problemen duiken op bij het updaten en verwijderen van objecten Windows Communication Foundation(WCF) WCF is een verzameling van.net-technologiën voor het bouwen van service georiënteerde applicaties. De CoCon software suite maakt gebruik van WCF. De CoCon Server (WCF service) biedt services aan de CoCon Client applicaties (WCF client) aan; de CoCon Client applicaties gebruiken/consumeren deze services. De uitbereidingen situeren zicht dus vooral in de services. Er moest dus gekeken worden naar: Wat hebben de Client applicaties nodig? en dit dan aanbieden via de services. Wat wordt aangeboden in een service wordt bepaald door de contracten die er in gedefinieerd zijn. 37

42 Uitbereiding WCF services ICoCosService Dit is de service interface zelf voor de Client -> Server communicatie. De methodes die de clients dus zelf kunnen aanroepen. Figuur 17: Uitbreiding ICoCosService. GetSocialMedia() Geeft een List weer met alle sociale media objecten met al hun child objecten uit de database. NewTweet(string tweet) Deze methode zal worden aangeroepen door vooral de operator applicatie, wanneer er een nieuwe tweet beschikbaar is. De string die moet worden meegegeven, is een PublicTwitterStatus object dat geserialiseerd is. Het moet worden geserialiseerd omdat de serverkant het object PublicTwitterStatus niet kent. RequestSendTenLastTweets() Deze methode zal vooral aangeroepen worden wanneer een signage applicatie opstart. Zoals de naam doet vermoeden, zal het resultaat van deze oproep zijn dat client applicaties de 10 laatste tweets zullen ontvangen. 38

43 ICoCoSServiceEvents Dit is de service callback interface voor de Server -> Client communicatie. Figuur 18: Uitbreiding ICoCosServiceEvents. In beide methoden is de string of lijst van strings een geserialiseerd object van PublicTwitterStatus. NewTweetCreated(string tweet) Deze methode zal worden uitgevoerd nadat de server een nieuwe tweet heeft binnengekregen van een client via de NewTweet(string tweet) methode van de ICoCosService. Wanneer de Server deze NewTweetCreated(string tweet) methode uitvoert, worden alle clients op de hoogte gebracht. Ieder Client kan dan zelf kiezen wat er met de informatie gedaan wordt. SendTenLastTweets (List<string> tweets) Deze methode zal uitgevoerd worden als antwoord op de RequestSendTenLastTweets() methode. De 10 laatste tweets worden met de SendTenLastTweets(List<string> tweets) aan alle clients bezorgd. 39

44 Uitbereiding clients Flexibiliteit was heel belangrijk bij het opstellen van de uitbereidingen van de clients. Het is belangrijk dat bijvoorbeeld eenvoudig een nieuw sociaal media platform kan worden toegevoegd zonder alle code te moeten aanpassen. Zoals reeds aangehaald in het onderzoeksgedeelte, kunnen de verschillende API s van de sociale media platformen op eenzelfde manier aangesproken worden. Veel van de nieuwe code die voor de sociale media platformen dient, bevindt zich dan ook in het ClientFramework, de plaats voor alle gedeelde code Uitbereiding ClientFramework In bijlage 2 staat het volledige UML klassen diagram dat werd toegevoegd voor deze scenario s aan het ClientFramework. Alle methoden van iedere klasse bespreken is niet de bedoeling van dit proefschrift. De structuur van de klassen, wat de klassen doen en hoe nieuwe platformen kunnen worden toegevoegd, zal worden toegelicht per map. /SocialMedia ISocialMediaClient.cs Een klasse die de ISocialMediaClient interface implementeert, zal dienen als communicatie naar dat specifieke platform waarvoor het staat zoals TwitterClient, FacebookClient. SocialMediaBase.cs Deze klasse is het centrale punt van waaruit de communicatie naar de verschillende sociale media platformen geregeld wordt. Een belangrijke methode hierbij is InitBase(Meeting meeting). Hierin worden vanuit de SocialMediaConnection objecten, die zich in het Meeting object bevinden, de gepaste SocialMediaClients aangemaakt en in een lijst, SocialMediaClients: List<ISocialMediaClient>, bijgehouden. Na het initialiseren kan dan eenvoudig, vanuit bijvoorbeeld de methode StartMeeting(Meeting meeting) de gepaste methode die in de ISocialMediaClient interface gedefinieerd staat, aanroepen. Alle SocialMediaClient hebben deze methode, want ze implementeren de interface. /SocialMedia/Twitter In deze map zit onder andere de klasse TwitterClient die de interface ISocialMediaClient implementeert. Alle klassen in deze map zijn Twitter specifieke zaken. /SocialMedia/Facebook In deze map zit onder andere de klasse FacebookClient die de interface ISocialMediaClient implementeert. Alle klassen in deze map zijn Facebook specifieke zaken. 40

45 /SocialMedia/OAuth Zoals vermeld in het onderzoeksgedeelte van dit proefschrift, maken de verschillende sociale media API s gebruik van het OAuth protocol. Deze map bevat klassen die de communicatie naar de API s heel sterk vereenvoudigt doordat alle gemeenschappelijke zaken verwerkt zitten in deze klassen. Er zijn klassen voorzien voor zowel OAuth versie 1.0a en 2.0. Via parameters kunnen dan de sociale media platform specifieke zaken worden meegegeven. De opstellingen van deze klassen zijn deels gebaseerd op de Twitterizer library. Deze library geeft ondersteuning voor het gebruik van de Twitter API. Overbodige zaken en Twitter specifieke code is verwijderd uit deze library. Deze omgevormde Twitterizer library kan nu gebruikt worden voor alle API s die gebruik maken van OAuth versie 1.0. Voor de API s die versie 2.0 gebruiken zijn nieuwe klassen aangemaakt analoog met die van versie 1.0. Door gebruik te maken van deze interfacestructuur, kan je heel eenvoudig platformen toevoegen. Er moet dus enkel een klasse toegevoegd worden die de interface ISocialMediaClient implementeert. Deze klasse moet dan uitgewerkt worden specifiek voor dat platform. Ook zal nog een kleine toevoeging nodig zijn aan de InitBase(Meeting meeting) methode waarbij een instantie moet worden aangemaakt van de gepaste SocialMediaClient bij het SocialMediaConnection object. 41

46 3.3. POC - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Anders dan het vorige scenario zal de CoCon server niet meer in het veilige conferentienetwerk blijven. Er wordt gebruik gemaakt van de WebServer plugin die tot nu toe niet gebruikt werd. Er zullen dus vooral wijzigingen gebeuren aan de serverkant, aangezien alle communicatie daar zal gebeuren Communicatie flow MeetingManager applicatie Create new Delegate Send social Mail? Yes Name, Firstname and available? No Yes End with request send Figuur 19: Delegate management nieuwe delegate aanmaken flow. Tijdens het aanmaken van een delegate, waar tenminste een naam, voornaam en ingevuld is, is er de mogelijkheid om een sociale media mail te zenden. In deze mail staat een link waarmee ze hun LinkedIn profiel kunnen delen met de CoCon software suite. Indien de delegate zijn profiel deelt, heeft CoCon toegang tot de gegevens van de delegate zijn volledige profiel. 42

47 Server Wanneer de delegate op de link in de mail klikt, wordt hij doorgestuurd naar een pagina van LinkedIn waarbij hij de keuze heeft om zijn profiel te delen met de CoCon software suite of niet. De delegate wordt na het invullen van de credentials geredirect(doorgestuurd) naar de pagina op de webserver. Indien de delegate de toegang toestaat, zit in de redirect de nodige info voor het aanvragen van de nodige keys en achteraf gegevens van het profiel te halen. Figuur 20: Toegang vragen tot LinkedIn profiel. [WebServer] Delegate allow access Yes Get access key Get information, update status and save Update delegate status and save Notify all clients, delegate update End Figuur 21: Server verwerking flow goedkeuring/afkeuring toegang tot LinkedIn profiel. Wanneer een delegate wordt aangepast, wordt de status van de delegate ook gewijzigd en worden alle clients op de hoogte gebracht. 43

48 Uitbereiding database Voor dit scenario waren er geen nieuwe objecten nodig. Enkel het aan User object moesten enkele zaken worden toegevoegd. Deze afbeelding geeft een overzicht van de nieuwe eigenschappen in het user object. Bevat een adres. SocialMediaStatus De status geeft aan of de delegate al gereageerd heeft op de of niet. SocialMediaConnection Indien de delegate positief reageert op de mail, kan een SocialMediaConnection object worden aangemaakt en gekoppeld aan het user object. Zo heb je de nodige keys dan altijd beschikbaar. Een beschrijving van het SocialMediaConnection object vind je in het vorige scenario. Figuur 22: Uitbreiding User object Uitbereiding server Bij het uitbreiden van de CoCon server dienen met de zelfde zaken rekening gehouden te worden zoals in het vorige scenario. Extra in dit scenario is de uitwerking van de WebServer plugin. Maar dat kan vrij eenvoudig worden gehouden. Er moet enkel gereageerd worden indien er naar een bepaalde pagina wordt genavigeerd of als er afbeeldingen worden opgevraagd Uitbereiding CoCoSWebServer CoCoSWebServerPlugin.cs De webserver bevat een httplistener die actie zal ondernemen indien een request wordt gestuurd aan zijn adres. Er wordt momenteel enkel gereageerd indien afbeeldingen worden opgevraagd en genavigeerd wordt naar de pagina SocialMediaConnection.htm. Er wordt naar de pagina genavigeerd na het toestaan of weigeren van de delegate zijn LinkedIn profiel. Wanneer er naar de pagina SocialMediaConnection.htm wordt genavigeerd, worden de parameters gecontroleerd die in de request zitten. LinkedIn zal een aantal parameters toevoegen waaruit kan worden nagegaan of de delegate toestemming heeft gegeven of niet. De correcte afhandeling wordt in een achtergrond proces voltooid. 44

49 Uitbereiding WCF services ICoCosService Figuur 23: Uitbreiding ICoCosService. SendSocialMediaMail(User user) Deze methode zal worden aangeroepen wanneer er in de MeetingManager applicatie beslist wordt om de te versturen. Het antwoord van de server zal een boolean zijn die aangeeft of het verzenden gelukt is of niet. De verwerking van de mails gebeurt in het processor gedeelte van de server Uitbereiding server processor Het processor gedeelte bevat dezelfde sociale media klassen zoals in het vorige scenario. Enkel is er nu geen Twitter of Facebook client uitgewerkt, maar een LinkedIn client van de ISocialMediaClient interface. De overige logica voor het verzenden van de , updaten delegate zit verwerkt in de klasse DelegateManagement.cs. 45

50 Uitbereiding clients Er zijn enkel uitbereidingen gebeurt in het delegate management window en delegate viewmodel Delegate viewmodel DelegateVM.cs Hier is 1 methode toegevoegd voor het aanroepen van de CoCos service en het versturen van de mail via de methode SendSocialMediaMail(User user) dat in de Uitbereiding server werd besproken. Delegate management window Er werden twee extra velden toegevoegd voor het invullen van de en het weergeven van de status. Een extra knop, Send social media mail, zorgt ervoor dat je de kan versturen. In de code behind van het window wordt de verwerking van de klik op de knop, Send social media mail, gedaan. Er moet minstens een naam, voornaam en ingevuld zijn voor het verzenden van de . Figuur 24: Delegate management window. De logica voor het updaten van de clients, indien de server een update van een delegate heeft gedaan, was reeds aanwezig. 46

51 Besluit Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Dat is de vraag waarrond ik gewerkt heb tijdens mijn stage. Sociale media heeft veel mogelijkheden en er kan veel informatie uit gehaald worden. De gebruikersscenario s tonen aan wat de mogelijkheden zijn van sociale media in CoCon. Er moet altijd goed worden nagedacht wat je wil bereiken in je applicatie en of sociale media daarbij kan helpen. Het is een slecht idee om zomaar sociale media te integreren omdat het momenteel populair is; sociale media is niet in alle situaties even bruikbaar. Bij het gebruik van sociale media moet er onder andere altijd rekening worden gehouden met het feit dat de populariteit snel kan wijzigen van het platform. Een belangrijk punt van de opdracht was namelijk dat eenvoudig sociale mediaplatformen kunnen worden toegevoegd/verwijderd. Uit het onderzoek van de verschillende sociale media API s blijkt dat de verschillende API s op eenzelfde manier kunnen worden aangesproken. Dat heeft als gevolg dat een gemeenschappelijke basis kan gecodeerd worden waarop je eenvoudig sociale media platformen kan toevoegen/verwijderen. De Proofs Of Concept tonen aan dat de wens om gegevens van binnen het conferentienetwerk naar buiten te brengen en omgekeerd, met sociale media technisch haalbaar zijn voor bepaalde scenario s. De eerste POC toont aan hoe gegevens, geproduceerd door CoCon, op sociale media kan worden gepost. Beide POC tonen ook aan hoe informatie van sociale media in CoCon kan gebruikt worden. In de eerste POC wordt op Twitter naar relevate tweets gezocht over de meeting en deze tweets komen dan terecht in de CoCon software. In de tweede POC wordt een delegate profiel in de database aangevuld met informatie die gevonden wordt op het LinkedIn profiel van die persoon. 47

52 Referentielijst Application programming interface. (2014, maart 22). In Wikipedia. Geraadpleegd van CoCon software suite - Global Design Documents. (z.d.). Hammer, E. (z.d.). Explaining OAuth. hueniverse. Geraadpleegd van Learn REST: A Tutorial. (z.d.). Geraadpleegd van OAuth. (2014, april 29). In Wikipedia. Geraadpleegd van Hammer, E. (z.d.). OAuth 2.0 and the Road to Hell. hueniverse. Geraadpleegd van Televic Conference Info. (z.d.). Televic Information. Geraadpleegd van E. H.-L. (z.d.). The OAuth 1.0 Protocol. Geraadpleegd 1 mei 2014, van D. H. (z.d.). The OAuth 2.0 Authorization Framework. Geraadpleegd 1 mei 2014, van Twitterizer/Twitterizer. (z.d.). GitHub. Geraadpleegd 6 juni 2014, van https://github.com/twitterizer/twitterizer Wat is een API? (z.d.). Computerworld. Geraadpleegd 4 juni 2014, van What exactly is RESTful programming? (z.d.). Geraadpleegd 1 mei 2014, van 48

53 Windows Communication Foundation. (2014, maart 12). In Wikipedia. Geraadpleegd van 0 Windows Communication Foundation. (2014, mei 21). In Wikipedia, the free encyclopedia. Geraadpleegd van

54 Bijlagen 1

55 Bijlage 1: Overzicht sociale media platformen. Usage Limits Social Networking for Business 1. LinkedIn - REST API s OAuth 2.0 to implement authorization with LinkedIn APIs Access_token will expire in 60 days Browser sign-in flow & Pin sign-in flow Application: limit the number of each API call your application can make using its API key. User: limit the number of calls for any individual user of your application. Developer: for people listed as developers on their API keys I. Profile API = returns member's LinkedIn profile Public profile = current user s full public profile details Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user Standard profile = current user s profile details Daily limits Application: 100k Per User: n/a Per Developer: n/a Application: 100k Per User: n/a Per Developer: n/a II. Connections API = Returns the list of 1st degree connections for the authenticated user Public and Standard profile Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user For 1st degree connections Daily limits Application: 20k Per User: 1.5k Per Developer: 1.5k 2

56 III. People Search API = Returns information about people LinkedIn's approval needed before using this API. All API calls must be made within an active user session. IV. Groups API = Access to read and interact with LinkedIn s groups functionality Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user The Groups API only works for the currently logged in member. Information about groups for connections or other members is not available. Get my groups Application: 100k Per User: 300 Per Developer: 300 V. Company API s = Display a detailed overview of company information in combination with LinkedIn data. Search across company profiles by industry, location, size, and more. Enable your users to follow a company and see suggested companies to follow. VI. Jobs API = Search LinkedIn's jobs by company, industry and more to display relevant jobs to your users. Post and retrieve LinkedIn jobs for a company, and enable people to save jobs to their LinkedIn accounts and retrieve Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user 3

57 VII. job suggestions. Job Posting Partner programs: ATS program Job Posting Closed program VIII. Share API = Share rich content to users professional network. Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user IX. Get Network Updates and Statistics API Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user X. Invitation API = allows your users to invite people they find in your application to their LinkedIn network. XI. Messaging Between Connections API = Sending messages via LinkedIn between two or more individuals connected to the member sending the message. Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user 2. XING RESTful API OAuth 1.0 to implement authorization with XING APIs Consumers: All calls invoked by all users of a given application Users: All calls for a single user of an application I. User Profile API Must use an access token to make an Consumer rate limits: 4

58 Social Networking authenticated call on behalf of a user 1200 requests / 60 seconds (Ban time: 1 minute) requests / 60 minutes (Ban time: 5 minutes) requests / 24 hours (Ban time: 20 minutes) 1. Facebook OAuth 2.0 I. Graph API = Low-level HTTP-based API that you can use to query data, post new stories, upload photos and a variety of other tasks that an app might need to do. II. Facebook Ads API = Create and access your ads programmatically Different types Access tokens: User Access Token = needed any time the app calls an API to read, modify or write a specific person's Facebook data on their behalf. 1-2 u to 60 days Short-Term / Long-Term Tokens App Access Token = needed to modify and read the app settings. Page Access Token = read, write or modify the data belonging to a Facebook Page. Client Token = access app-level APIs Most API calls must be signed with an access token. 2. Google + OAuth 2.0 to implement authorization with Google+ APIs (>5M monthly users) or (>100M API calls per day) or (>50M impressions per day). API key linked to IP address 5

59 I. People Get,Search, ListByActivity -> OAuth not needed List(List all of the people in the specified collection) -> OAuth needed II. III. IV. Microblogs 1. Twitter Activities = note that a user posts to their stream Comments = reply to an activity Moments = activities that users engage within your app I. REST API =Timelines,Tweets, Direct Messages, Friends & Followers, Users Info/Search/, Suggested Users, Favorites tweets, Lists, Saved Searches, Places & Geo, Trends, Spam Reporting II. Search API = Search Tweets List(List all of the activities in the specified collection for a particular user.) ->OAuth not needed Get, Search -> OAuth not needed List,get -> OAuth not needed Insert,list, remove -> OAuth needed. OAuth 1.0a(OAuth 2.0 for App-Only auth) to implement authorization with Twitter APIs OAuth signed or application-only auth requests Twitter app has own access key, so access twitter api with own profile is possible. Browser sign-in flow & Pin sign-in flow OAuth signed Application-only -> No user context OAuth signed Application-only -> No user context / / / / Per Window == per acces token calls every 15 minutes Not all Tweets will be indexed or made available via the search interface. 180 queries per 15 minute window 6

60 III. Streaming API = Low latency access to Twitter's global stream of Tweet data OAuth signed Keeps http connection open( <-> REST api) Public,User & Site streams No number 2. Yammer = ~ Twitter for company s OAuth 2.0 to implement authorization with Yammer APIs Video I. REST API Groups, users, notifications, Autocomplete: 10 requests in 10 seconds. Messages: 10 requests in 30 seconds. Notifications: 10 requests in 30 seconds. All Other Resources: 10 requests in 10 seconds 1. Youtube REST API Andere I. Data API = fetch search results and retrieve, insert, update, and delete resources like videos or playlists. II. Analytics API = retrieve viewing statistics, popularity metrics, and demographic information for YouTube videos and channels. III. Live Streaming API = create, update, and manage live events on YouTube. All API requests must be authorized(oauth 2.0), and users may only retrieve reports for their own content. OAuth 2.0 to implement authorization with Foursquare API s Courtesy limit: 50,000,000 units/day Courtesy limit: 50,000 requests/day 7

61 1. Foursquare I. Venues Platform = build location information into applications without requiring deeper Foursquare integration or authentication. II. Merchant Platform = work with venue managers to manage specials and venue information and build experiences for customers that respond to check-ins. III. Other = users, checkins, endpoints can be accessed without user authentication endpoints require the end-user to be an authed venue manager. require user authentication. application can make up to 5,000 userless requests per hour to venues/* endpoints. 500 requests per hour per OAuth token to the Foursquare API. 500 requests per hour per OAuth token to the Foursquare API. 8

62 Bijlage 2: UML klassen diagram uitbreiding ClientFramework 9

63 10

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Eindrapport Nahnisim 2013-2014 Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 2 VOORWOORD Deze analyse is gemaakt in het kader van het vak Businessproject

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Product price management application with PIM integration

Product price management application with PIM integration Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Product price management application with PIM integration Jonathan Dewilde en Rob Liekens Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie als Mash-Up

Ontwerp en implementatie als Mash-Up Ontwerp en implementatie als Mash-Up Groep 5 Maarten Decat 1e Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen Optie Gedistribueerde systemen maarten.decat@student.kuleuven.be Benjamin Slegers 1e

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar?

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Scriptie Afdeling Studie Schooljaar Afstudeerblok Startdatum Einddatum Begeleider/examinator Expert/examinator Versie Datum Student

Nadere informatie

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Steven Troch Website voor het OCMW van Niel Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de toegepaste informatica

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS)

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Tim Vermoens Promotor: prof. dr. Guy De Tr Begeleiders: Daan Van Britsom, Joachim Nielandt Masterproef ingediend

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Microsoft.NET Framework 3.0

Microsoft.NET Framework 3.0 Academiejaar 2006 2007 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Schoonmeersstraat 52-9000 Gent Microsoft.NET Framework 3.0 Eindwerk voorgedragen tot het behalen van het diploma van INDUSTRIEEL INGENIEUR

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs Eindwerk Seppe Duwé de Vlaamse ScriptiePrijs Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT Online communicatiepaspoortbeheer met CakePHP

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie User controlled privacy voor de SURFfederatie Project : SURFworks SURFfederatie PoCs Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-Van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Maarten Wegdam & Bob

Nadere informatie