Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?"

Transcriptie

1

2 Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar Stageplaats Stagementor : Televic Conference : Catrysse Michael Stagebegeleider : Verspecht Marijntje

3 Woord vooraf Mijn naam is Elias Callens en ben student New Media & Communication Technology aan de Howest in Kortrijk. NMCT is een keuzetraject binnen de professionele bachelor Multimedia en Communicatietechnologie waar IT en innovatie centraal staan. De stageperiode in semester zes duurt dertien weken en vormt de finishing touch van de opleiding. Aan de hand van een real-life project word je in het echte werkveld ondergedompeld. Dit proefschrift gaat over mijn stageopdracht bij Televic Conference. Graag wil ik iedereen binnen Televic bedanken die mij bijstond voor het realiseren van mijn stageopdracht.

4 Abstract Het doel van dit proefschrift is het aantonen wat de mogelijkheden zijn van sociale media in de CoCon software suite. CoCon is een softwarepakket voor het beheren van vergaderingen. Alle gegevens in CoCon worden momenteel binnen het conferentie netwerk gehouden. Voor bepaalde situaties is het echter wenselijk dat externe gegevens in het conferentienetwerk kunnen worden opgenomen en gegevens van in het conferentienetwerk naar buiten worden gebracht. Dit proefschrift geeft weer welke rol sociale media hierin kunnen spelen. Eerst zijn de API s van de verschillende sociale media platformen gescreend om te zien wat mogelijk was, wat de gelijkenissen/verschillen waren enzovoort. Daarna werd onderzocht hoe de API s op eenzelfde manier aangesproken konden worden, dat om een gemeenschappelijke basis te coderen waar vlot platformen kunnen worden toegevoegd en verwijderd. De resultaten van dit onderzoek zijn 3 uitgeschreven gebruikersscenario s. Van twee van die scenario s zijn Proofs of Concept uitgevoerd om aan te tonen dat het scenario ook technisch mogelijk is en waar aanpassingen moeten gebeuren in de CoCon software suite. Het laatste deel van dit proefschrift geeft een beschrijving van hoe de Proofs of concept zijn uitgevoerd.

5 Inhoud Lijst met figuren... 3 Lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst... 5 Inleiding Onderzoek CoCon software suite Sociale media API Selectie geschikte sociale media Communicatie met de sociale media API s Restful programmeren Autorisatie algemeen OAuth Gebruiksscenario s Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen Met toestemming van de gebruiker Posten van informatie naar verschillende sociale media Implementatie Keuze gebruikersscenario Evaluatie - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Evaluatie - Posten van informatie naar verschillende sociale media Keuze POC - Posten van informatie op verschillende sociale media Communicatie flow Uitbereiding database Uitbereiding server Uitbereiding clients POC - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Communicatie flow Uitbereiding database Uitbereiding server Uitbereiding clients

6 Besluit Referentielijst Bijlagen... 1 Bijlage 1: Overzicht sociale media platformen Bijlage 2: UML klassen diagram uitbreiding ClientFramework

7 Lijst Met figuren Figuur nr. Naam 1 WPF applicatie voor het testen van de authenticatie mogelijkheden. 2 Communicatie met de sociale media platformen. 3 Twitter applicatie instellingen. 4 Gebruiker geeft goedkeuring aan de applicatie dat persoonlijke gegevens mogen worden gelezen door de applicatie. 5 Stap 1 autorisatie OAuth. 6 Stap 2 autorisatie OAuth. 7 OAuth1.0a flow voor het bekomen van de access token. Bron: 8 OAuth 2.0 flow voor het bekomen van de access token. Bron: 9 UML use case diagram. Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen. 10 UML use case diagram. Met toestemming van de gebruiker. 11 UML use case diagram. Posten van informatie naar verschillende sociale media. 12 Meeting manager applicatie sociale media instellingen flow. 13 Social Media tab in Meeting Manager applicatie. 14 Operator applicatie sociale media flow. 3

8 15 Sociale media tab in Operator applicatie. 16 Uitbreiding nieuwe objecten database. 17 Uitbreiding ICoCosService. 18 Uitbreiding ICoCosServiceEvents. 19 Delegate management nieuwe delegate aanmaken flow. 20 Toegang vragen tot LinkedIn profiel. 21 Server verwerking flow goedkeuring/afkeuring toegang tot LinkedIn profiel. 22 Uitbreiding User object. 23 Uitbreiding ICoCosService. 24 Delegate management window. 4

9 Lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst Lijst met afkortingen/ Verklarende woordenlijst API Application programming interface Autorisatie Rechten toekennen Credentials Verificatiegegevens CSRF Cross-Site Request Forgery Delegate De deelnemer aan een meeting EF Entity Framework Meeting manager applicatie Applicatie waar de meeting kan worden aangemaakt en de nodige instellingen worden gemaakt. Operator De persoon die de Operator applicatie gebruikt tijdens de meeting. Operator applicatie Starten/stoppen/pauzeren van de meeting Tijdens de meeting, controle over: microfoons beheren; sprekertijden beheren; signage screens beheren. ORM Object relational mapping Signage applicatie Conference meeting activiteiten weergeven op de signage screens Signage screens De schermen in de meeting die de Signage applicatie aanstuurt 5

10 SSL Secure Sockets Layer 6

11 Inleiding Televic ontwikkelt, produceert en implementeert hoogtechnologische en kwalitatieve communicatiesystemen voor specifieke nichemarkten. Televic Conference is de groep die conferentiesystemen in vergaderzalen ontwikkelt. Sociale media platformen worden steeds meer gebruikt door het grote publiek. Op enorm korte tijd kunnen ze populair worden met miljoenen gebruikers, maar ze kunnen ook heel snel een stille dood sterven. Door de enorme populariteit en de mogelijkheid om snel informatie te delen zoekt Televic Conference naar wat de mogelijkheden zijn van sociale media in de CoCon software suite. De CoCon software suite is het softwarepakket ontwikkelt door Televic voor het beheren van vergaderingen. Alle gegevens die momenteel door de CoCon software suite geproduceerd worden, blijven binnen het conferentienetwerk. Het netwerk waarbinnen alle apparaten en software zich bevinden. Toch komt de wens om gegevens gecontroleerd met de buitenwereld te delen en externe gegevens in het conferentienetwerk te krijgen. Sociale media lijken hiervoor een goede oplossing. Welke sociale media zijn nu geschikt voor conferentie applicaties en wat kan je er nu precies mee? Het eerste deel van dit proefschrift bevat het onderzoek naar wat de mogelijkheden kunnen zijn van sociale media, waarop moet gelet worden, hoe het geïmplementeerd kan worden voor de CoCon software suite. Hiervoor werden de verschillende sociale media platformen hun API s gescreend naar wat mogelijk is, wat de gelijkenissen/verschillen zijn Het resultaat van dit onderzoek zijn enkele gebruikersscenario s. Het tweede deel geeft een overzicht van hoe verschillende gebruiksscenario s uitgewerkt kunnen worden in de CoCon software suite. Het onderzoeksgedeelte van dit proefschrift heeft als doel aan te tonen wat de mogelijkheden kunnen zijn van sociale media in de CoCon software suite. Het tweede deel met de Proofs Of Concept tonen aan wat technisch haalbare scenario s zijn. 7

12 1. Onderzoek In de eerste fase van het onderzoek werd bestudeerd wat de CoCon software suite is, wat de mogelijkheden zijn en hoe de applicaties zijn opgebouwd. Dit werd gedaan door de bestaande documentatie en presentaties door te nemen. Daarna werd gekeken hoe je kan communiceren met de sociale media platformen. Dit kan via de publieke API s die de sociale media platformen ter beschikking stellen CoCon software suite De CoCon software suite bestaat uit verschillende applicaties voor het beheren van vergaderingen. Het bevat een CoCon server en CoCon client gedeelte. Het CoCon server gedeelte bestaat uit een applicatie die de data aanbiedt, opslaat en verwerkt. Er is één CoCon server per conferentie systeem installatie. Het CoCon client gedeelte omvat verschillende applicaties die communiceren met de CoCon server Sociale media API Een application programming interface(api) is een verzameling definities die de functies van een sociaal media platform aanroepen. Sociale media platformen stellen vaak publieke API s ter beschikking zodat ontwikkelaars van applicaties de functionaliteit en gegevens van het platform kunnen gebruiken. API s zijn er niet alleen voor sociale media platformen, maar ook voor (web)applicaties, softwarebibiliotheken en besturingssystemen en kunnen voor allerlei doeleinden worden ingezet. Het succes van een sociaal media platform hangt deels af van een goede API. Hoe beter de API, hoe eenvoudiger het is voor ontwikkelaars om iets te ontwikkelen voor een sociaal media platform. Een goede sociale media API moet goed gedocumenteerd zijn en een sterke community bevatten die de ontwikkelaars kunnen helpen indien er problemen zijn. 8

13 1.3. Selectie geschikte sociale media Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram, XING, Yammer, Flickr, Foursquare, Friendster de ene is al meer gekend dan de andere, maar welke zijn nu geschikt voor professioneel gebruik in conferentie applicaties? Ideeën vanuit de Televic Conference R&D waren onder andere: Informatie over delegates op verschillende sociale media verzamelen. Hashtag maken voor meeting en live Twitter feed opzetten tijdens meeting. Instellingen/voorkeuren van sociale media overnemen in de conference applicatie van de delegate (taal, kleuren ) Informatie over meeting (stemresultaten, agendapunten ) op verschillende sociale media posten. Tweet van de dag bepalen vanuit de meeting. Deze lijst zijn enkele ideeën, in deze fase is er nog niet nagedacht over wat technisch mogelijk is en wat niet. Het geeft wel aan welke richting wil worden uitgegaan: gegevens geproduceerd in CoCon delen met de buitenwereld en gegevens van buiten het conferentie netwerk gebruiken in de CoCon software. Bijlage 1 geeft een overzicht van de sociale media platformen die nuttig zouden kunnen zijn. Deze lijst is opgemaakt door de verschillende API s van de platformen te screenen. Per platform staat aangegeven hoe de API moet worden aangesproken en wat de limitaties zijn. Na het bespreken van het overzicht hebben we gekozen voor de volgende sociale media platformen: LinkedIn en Google+: verrijken van de delegate database. Twitter: Twitter Feed in Signage applicatie en posten van informatie vanuit meeting. Facebook en Google+: posten van informatie vanuit meeting. Deze platformen lijken momenteel het beste omdat ze het populairste zijn. Dat kan echter snel wijzigen, zoals eerder aangehaald in dit document. Welke platformen je kan gebruiken hangt af van moment tot moment. Omdat je rekening moet houden met veranderingen van platformen, moet je een zeer goede basisapplicatie hebben waarop je snel en eenvoudig platformen kan toevoegen. De sociale media API s hebben vele gelijkenissen en kunnen dus grotendeels op eenzelfde manier worden aangesproken. Ze zijn veelal gebouwd volgens de REST architectuur en voor de autorisatie wordt er gebruik gemaakt van het OAuth Protocol (zie hoofdstuk Communicatie met de sociale media API s OAuth ). 9

14 Na het screenen en de selectie van de sociale media konden enkele testapplicaties gemaakt worden. Dat waren losstaande WPF applicaties met.net framework 4 zodat niet onmiddellijk de bestaande software aangepast moest worden. De bedoeling was om vlot de mogelijkheden van de API s te testen. Figuur 1: WPF applicatie voor het testen van de authenticatie mogelijkheden. 10

15 1.4. Communicatie met de sociale media API s Sociale Media platform Sociale media API Applicatie Gebruiker Figuur 2: Communicatie met de sociale media platformen. Bovenstaand schema geeft een overzicht van de partijen tijdens de communicatie met sociale media platformen. Applicatie Het programma dat de ontwikkelaar wil maken. De ontwikkelaar wil sociale media functionaliteit in zijn applicatie. Gebruiker De persoon die de applicatie zal gebruiken. Sociale media API API dat ter beschikking gesteld wordt door een sociaal media platform. Stelt de functionaliteit ter beschikking aan ontwikkelaars. In de uitleg die volgt zullen de termen Gebruiker, Applicatie en Sociale media API steeds overeenstemmen met dit schema. 11

16 Restful programmeren Zoals reeds vermeld zijn de meeste API s gebouwd volgens de REST architectuur. Maar wat betekent REST nu precies? Een exacte definitie van REST(Representational State Transfer) is er niet, er zijn wel verschillende boeken, artikels en discussies die de principes van REST beschrijven/bespreken. DR. M. ELKSTEIN geeft op zijn blog een eenvoudige beschrijving die de essentie van REST aangeeft: REST is an architecture style for designing networked applications. The idea is that, rather than using complex mechanisms such as CORBA, RPC or SOAP to connect between machines, simple HTTP is used to make calls between machines. In many ways, the World Wide Web itself, based on HTTP, can be viewed as a REST-based architecture. RESTful applications use HTTP requests to post data (create and/or update), read data (e.g., make queries), and delete data. Thus, REST uses HTTP for all four CRUD (Create/Read/Update/Delete) operations. (DR. M. ELKSTEIN) Alle API s van de sociale media platformen die we zullen gebruiken, werken met de REST architectuur. Applicaties die functionaliteit of data van sociale media platformen willen aanspreken, kunnen dat dus doen door eenvoudige HTTP requests te sturen naar de API s van de sociale media platformen waarop actie zal ondernomen worden en eventueel resultaat zal teruggeven worden. Voorbeeld: Profiel van een Twitter account ophalen Applicatie vraagt = HTTP request naar sociale media API: GET https://api.twitter.com/1.1/users/show.json?screen_name=rsarver Sociale media API antwoord = HTTP response: 200 OK {"profile_sidebar_fill_color": "F8FCF2","profile_sidebar_border_color": "547980", "profile_background_tile": true,"name": "Ryan Sarver","profile_image_url":... 12

17 Autorisatie algemeen Uiteraard geven de sociale media API s niet zomaar aan iedere applicatie die een HTTP request stuurt een antwoord. De applicatie moet bepaalde rechten verkrijgen. Bij iedere communicatie moet de sociale media API weten: 1. Welke applicatie iets vraagt? Indien de applicatie een beveiligde bron wil benaderen: 2. Heeft de applicatie het recht om bepaalde gegevens te benaderen? Deze rechten worden toegevoegd aan de request onder de vorm van verschillende key s die de applicatie moet verkrijgen. De sociale media API kan aan de hand van de toegevoegde key s aan de request weten of de applicatie toegang heeft. 1. Welke applicatie vraagt iets? Eerst dient de applicatie die je maakt geregistreerd te worden op de developer pagina van het sociale media platform waarvoor je je applicatie hebt gemaakt. Figuur 3: Twitter applicatie instellingen. Tijdens het registreren krijgt de applicatie een API key en API secret. Door deze keys mee te sturen in de requests naar de sociale media API s, weet de sociale media API vanuit welke applicatie gecommuniceerd wordt. Dat kan onder andere van belang zijn als er limitaties staan op het aantal requests die gestuurd mogen worden. 13

18 2. Heeft de applicatie het recht? Een API key en API secret meesturen in een request is niet genoeg indien je een beveiligde bron van de API wil aanspreken, met bijvoorbeeld privégegevens van een gebruiker. De sociale media API s moeten, in het geval dat de applicatie een request stuurt om een gebruiker zijn privégegevens te benaderen, ook weten of de gebruiker toestemming geeft aan de applicatie om die te mogen benaderen. Met andere woorden: de gebruiker moet de applicatie dus autoriseren (rechten toekennen) zodat de applicatie privégegevens zou kunnen benaderen. Bijvoorbeeld: Gebruiker X gebruikt de applicatie. Gebruiker X geeft toestemming aan de applicatie om zijn persoonlijke gegevens te lezen. Figuur 4: Gebruiker geeft goedkeuring aan de applicatie dat persoonlijke gegevens mogen worden gelezen door de applicatie. Wanneer de gebruiker toegang heeft gegeven, krijgt de applicatie een Access token (en Access token secret ) die bij de gebruiker horen. Voor dit autorisatieproces wordt gebruik gemaakt van OAuth (Open Authorization). Het volgende hoofdstuk OAuth zal dit autorisatieproces verder uitleggen. Met de API key, API secret, Access token en Access token secret in de hand kan de applicatie nu de gegevens/acties benaderen van gebruikers waarvoor de gebruikers toegang hebben gegeven. 14

19 OAuth OAuth is een open standaard voor autorisatie. De OAuth ontwikkelingsgroep heeft momenteel al 3 versies van het OAuth protocol gestandaardiseerd. Autorisatieproces - Voorbeeld Voorbeeld aan de hand van figuur 2: Communicatie met de sociale media API s: De applicatie wil persoonlijke gegevens van gebruiker X benaderen op de Twitter API. Hiervoor dient de applicatie zicht eerst te registreren op de Twitter API. (Stap 1 van hoofdstuk Autorisatie algemeen ). Gebruiker X moet nog rechten geven aan de applicatie zodat de applicatie aan de persoonlijke gegevens op de Twitter API kan. (Stap 2 van hoofdstuk Autorisatie algemeen). Dat proces gaat als volgt: 1. De applicatie geeft aan dat gebruiker X toestemming zal moeten geven vooraleer de applicatie de persoonsgegevens/functionaliteit van gebruiker X kan benaderen. De applicatie genereert een link en geeft die aan de gebruiker. Ik heb toegang nodig tot je sociale media account. Hier een link waarmee je mij toestemming kan geven. 1.2 Ik wil de applicatie gebruiken. 1.1 Figuur 5: Stap 1 autorisatie OAuth. 15

20 2. Indien gebruiker X op de link klikt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een geschikte pagina van de sociale media API waar gebruiker X de applicatie de nodige rechten kan geven. De gebruiker kan de nodige rechten geven door zijn/haar credentials in te geven en op akkoord te klikken. Wil je de applicatie rechten geven om je privégegevens te benaderen? Ja, ik meld mij aan en geef toestemming. 2.1 Klik op link Figuur 6: Stap 2 autorisatie OAuth. 3. Indien de gebruiker toestemming geeft, zal de sociale media API keys aan de applicatie bezorgen waarmee de applicatie de gegevens van gebruiker X kan bereiken. Merk op dat de gevoelige inloggegevens nooit gezien worden door de applicatie. Deze gegevens blijven tussen het sociale media platform en gebruiker X. Dat brengt een enorm voordeel met zich mee dat hieronder aangehaald wordt. OAuth maakt gebruik van tokens (zie Access token en Access token secret ), waardoor vertrouwelijke gegevens als een gebruikersnaam of wachtwoord niet afgegeven hoeven te worden. Elk token geeft slechts toegang tot specifieke gegevens van één website voor een bepaalde duur. Zo kan ingesteld worden dat een bepaald programma slechts een jaar toegang heeft tot de gegevens. Hierna kan eventueel opnieuw toegang worden gevraagd. (Wikipedia) Het voordeel dat de persoon zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet hoeft af te geven aan je applicatie is dat je ook geen vertrouwelijke gegevens van de persoon zelf moet opslaan en beheren. Als je de tokens in je bezit hebt, is genoeg. Van het OAuth protocol bestaan momenteel twee werkende versies: OAuth1.0a en OAuth2.0. De 2.0 versie is niet gewoon een update van 1.0a die de oude versie verdringt, maar werkt anders. Hoe beide versies werken en wat de verschillen zijn, wordt in onderstaande tekst duidelijk. Een volledige uitdieping van het OAuth protocol moet je echter niet verwachten in onderstaande tekst, dat zou namelijk te ver afwijken van de doelstellingen van dit proefschrift. 16

21 OAuth 1.0a: Versie 1.0a is eigenlijk al een update van versie 1.0. In versie 1.0 zaten enkele problemen die in versie 1.0a opgelost zijn. Versie 1.0 wordt zo goed als nergens meer gebruikt. Bij iedere communicatie moeten (indien gebruikt gemaakt wordt van OAuth 1.0a) de gevoelige gegevens zoals de keys geëncrypteerd worden. Door die encryptie was het leren werken met dit protocol vrij complex. Al snel verschenen allerhande bibliotheken in verschillende programmeertalen die dit proces eenvoudiger maakten. Je kan best voor OAuth1.0a kiezen indien de communicatie niet via SSL verloopt. Maar zelf als je SSL wel gebruikt en je wil zeker zijn dat alles zo veilig mogelijk gebeurt, dan kies je nog altijd het beste voor OAuth1.0a. Figuur 7: OAuth1.0a flow voor het bekomen van de access token. Stap A tot F is het bekomen van de access token. Vanaf G is toegang tot beveiligde gegevens. 17

22 OAuth 2.0: Zoals eerder al vermeld, is OAuth2.0 niet gewoon een update van versie 1.0a. Versie 2.0 is er vooral gekomen om het gebruik van OAuth eenvoudiger te maken. OAuth 2.0 is veel eenvoudiger te implementeren, je moet namelijk zelf niets meer encrypteren. Maar dat is geen goede keuze als je communicatie niet verloopt via SSL. Figuur 8: OAuth 2.0 flow voor het bekomen van de access token. Stap A tot D is het bekomen van de access token. E F is toegang tot beveiligde gegevens. Bijna alle API s van de sociale media platformen zijn overgeschakeld naar OAuth 2.0, dit omdat het veel eenvoudiger te gebruiken is voor de ontwikkelaars. Twitter is nog één van de weinigen die OAuth versie 1.0a gebruikt. Dit doen ze omdat versie 1.0a nog steeds het veiligste is. Vaak bieden de API s van de sociale media platformen nog de mogelijkheid aan de ontwikkelaar aan om te kiezen tussen OAuth 1.0a en OAuth 2. Al raden de meesten wel aan om OAuth 2 te gebruiken omdat de ondersteuning voor OAuth 1.0a op termijn zal stopgezet worden. 18

23 Hoe veilig is OAuth? De vraag of het OAuth protocol nu wel veilig is, kwam vooral opzetten wanneer versie 2.0 werd uitgewerkt. Enkele personen die aan de eerste versie van het protocol werkten, stapten zelf uit de ontwikkelingsgroep, omdat versie 2.0 minder veilig zou zijn en de nieuwe versie als een stap terug zagen. Wanneer je enkel naar de werking van OAuth 2.0 kijkt, kan je inderdaad zeggen dat het protocol niet veilig is. De keys die telkens in de request/response cycles zitten die nodig zijn voor de autorisatie, zijn niet geëncrypteerd en dus gewoon leesbaar. Indien een kwaadwillige gebruiker zo n request/response cycle onderschept, kunnen de keys gewoon gebruikt worden en kan de kwaadwillige gebruiker gewoon hetzelfde als de applicatie. Dat is echter wat kort door de bocht. Het is aangeraden het OAuth2.0 protocol enkel te gebruiken wanneer de request/response cycles over een beveiligde verbinding gaat. OAuth2.0 vertrouwt dus volledig op SSL als het neerkomt op veiligheid. Aangezien dat SSL ook niet feilloos is, is enige voorzichtigheid geboden. Regelmatig nieuwe keys aanvragen - wanneer de gebruiker dus opnieuw toestemming moet geven - is al één iets wat je kan doen. Een state meesturen met je requests wordt ook vaak gedaan, dit om CSRF aanvallen te voorkomen. Een state is een willekeurige tekst die meegestuurd wordt, deze tekst moet bij zender en ontvanger gelijk zijn. Indien dit niet het geval is, is de request onderweg onderschept door een mogelijk kwaadwillige gebruiker. 19

24 2. Gebruiksscenario s Na het bestuderen van de werking van de sociale media API s kunnen enkele gebruikersscenario s opgesteld worden. Telkens worden alle partijen van het scenario weergegeven, de situatie geschetst, waar moet rekening gehouden worden tijdens implementatie, welke sociale media API s gebruikt kunnen worden en de voor- en nadelen Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen Figuur 9: UML use case diagram. Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen. Situatie: De administrator van de vergadering beschikt over een lijst van de delegates die aanwezig zullen zijn op de meeting. De lijst bevat enkel de naam en de voornaam van iedere delegate. Wanneer de lijst in de CoCon software suite geladen is, zal het zoekproces automatisch starten. Publieke profielen worden zo over verschillende sociale media heen verzameld. 20

25 Voorbeeld: We willen drie parameters verzamelen voor iedere delegate: voorkeurstaal, achtergrondafbeelding en kleur. Het systeem zal eerst zoeken naar publieke profielen op Google+ die matchen, hier wordt een afbeelding en achtergrondkleur gevonden. Op de publieke profielen van Twitter wordt niets gevonden, want de delegate in kwestie zit niet op Twitter, hierna wordt nog op LinkedIn gezocht waar het systeem de voorkeurstaal vindt. Dit is een zeer eenvoudig voorbeeld van hoe de delegate database verrijkt zou kunnen worden met informatie. Echter geeft deze manier van werken enkele problemen en bevatten publieke profielen weinig bruikbare informatie. Implementatie: Iedere request naar een sociale media API moet een API key, API secret, Access Token en Access Token secret bevatten. De API keys kunnen (zoals aangegeven in hoofdstuk: Autorisatie algemeen ) dus verkregen worden door een applicatie te registreren. De Access tokens kunnen verkregen worden door de operator. Enkel de API van Google+ heeft enkel nood aan de API keys om te zoeken naar publieke profielen. Sociale media API s: Google+ People Search API Google+ publieke profielen geven niet veel bruikbare informatie. Het enige dat bruikbaar zou kunnen zijn, is de afbeelding van het profiel. LinkedIn People search API Deze zoekresultaten zouden dezelfde informatie geven zoals het People zoekveld in de rechterbovenhoek op LinkedIn.com. Voor het gebruik van deze API heb je de goedkeuring nodig van LinkedIn. Twitter REST API GET users/search Er wordt vrij veel informatie gegeven afhankelijk van hoe volledig het profiel van de gebruiker is. Vanuit een Twitter publiek profiel heb je vooral de mogelijkheid om veel voorkeursinstellingen te verkrijgen zoals: kleuren, achtergrondafbeeldingen, taal, aantal vrienden/volgers Facebook GRAPH API Search Deze zoekresultaten geven niet veel informatie door de verschillende privacy instellingen die de verschillende gebruikers beter toepassen. Conclusie De zoekresultaten zijn dus ongeveer gelijk aan het resultaat dat je krijgt als je de zoekfunctie op de site zelf gebruikt. Veel informatie kan niet worden opgehaald en de meeste profielen zijn goed afgeschermd door de privacy instellingen. 21

26 Voordelen: Er is geen interactie nodig met de delegates. Met de publieke profielen heb je de mogelijkheid om algemene informatie zoals taal, kleur en afbeeldingen te verzamelen. Omdat er geen interactie is met de delegates, is het relatief eenvoudig om dit systeem te implementeren. In de meeste gevallen is er enkel nood aan autorisatie van de operator. Problemen: Hoe zal je bepalen - indien je meerdere profielen vindt in een zoekopdracht - welk profiel je moet kiezen? Wat als je bijvoorbeeld op meerdere sociale media voor eenzelfde instelling een andere waarde vindt? Aan welke sociale media geeft je voorrang? Bruikbare persoonlijke informatie is niet beschikbaar op de publieke profielen. De profielen van de sociale media gebruikers worden alsmaar beter afgeschermd (privacy settings). 22

27 Met toestemming van de gebruiker Figuur 10: UML use case diagram. Met toestemming van de gebruiker. Situatie: De administrator beschikt over een lijst met de delegates die aanwezig zullen zijn tijdens de vergadering. De lijst bevat de naam, voornaam en adres van iedere delegate. Eenmaal de lijst geladen is in de CoCon software, worden mails gestuurd naar de delegates met een link naar het online registratieplatform. Wanneer de delegate naar het online registratieplatform navigeert, kan hij kiezen met welk sociale mediaplatform hij wil inloggen. Als de delegate gekozen heeft, wordt hij doorgestuurd naar de gekozen sociale media website waar hij zich moet inloggen om toestemming te geven aan de applicatie. Nadat de delegate zijn inloggegevens heeft ingegeven, is het werk voor hem gedaan. Hierna gebeuren enkele request/response cycles tussen de sociale media en het online registratieplatform, wat resulteert in access keys voor het profiel van die delegate. Met de nodige keys beschikbaar, heb je nu toegang tot de profielgegevens van de delegate zijn sociale media account. De gegevens waartoe je toegang hebt, hangen af van welke type key dat je hebt aangevraagd. 23

28 Implementatie: Er is zeker al nood aan een online registratieplatform dat de registratie regelt. Dat kan een eenvoudige webpagina zijn die de nodige keys verzamelt en wegschrijft in de database. De meeste keys zijn maar 60 dagen geldig of de delegate kan op gelijk welk moment de keys verwijderen. In beide gevallen heeft je applicatie dus geen toegang meer tot de sociale media account van de delegate. Er zal dus ook nood zijn aan een mechanisme om opnieuw toestemming te vragen. Dat zou dan ook kunnen gebeuren via het online registratieplatform. Een punt waar je rekening mee moet houden, is dat de delegates altijd kunnen weigeren om hun account te delen. Belangrijk hierbij is dat je op voorhand goed weet welke informatie je nodig zal hebben zodat je niet de volledige toegang moet vragen tot het profiel. Dat komt veel betrouwbaarder over en zo zal je sneller toegang krijgen. Sociale media API s: Google+ People API, LinkedIn Profile API, Twitter REST API, Facebook GRAPH API Al deze sociale media API s bevatten algemene informatie over de delegates: naam, afbeelding, taal en kunnen dus gebruikt worden om het profiel van de delegate in de CoCon database te verrijken. Ieder sociale mediaplatform heeft uiteraard ook zijn specifieke informatie en functies die je ook kan gebruiken mits je de juiste toestemming vraagt aan de delegate. Voordelen: De informatie op de sociale media is meestal heel up to date. Je kan veel informatie over de delegate verzamelen die je op de klassieke manier niet kan hebben. Nadelen: De beschikbare informatie blijft ook nog altijd afhankelijk van hoe compleet iemand zijn profiel is. De veiligheid tijdens het autorisatie met het OAuth protocol en het opslaan van die keys is heel belangrijk (zie hoofdstuk: OAuth ). 24

29 Posten van informatie naar verschillende sociale media Figuur 11: UML use case diagram. Posten van informatie naar verschillende sociale media. Situatie: Het systeem verzamelt informatie van de CoCon software over de vergadering. De verzamelde informatie hangt af van de voorkeuren die de operator instelde tijdens het opzetten van de meeting. Wanneer de informatie verzameld is, wordt het automatisch gepost naar de sociale media die de operator instelde, bijvoorbeeld naar Twitter en Facebook. De informatie wordt telkens aangevuld met een hashtag die het systeem creëerde, gebaseerd op de titel van de meeting, plaats Implementatie: Tijdens het aanmaken van de meeting in de Meeting Manager applicatie kan sociale media geactiveerd worden en algemene instellingen, zoals de hashtag, al bepaald worden. Ook zal de operator in sommige situaties toestemming geven dat informatie in zijn/haar naam gepost mag worden op de sociale media. 25

30 Twitter Twitter kan tijdens de meeting informatie over de agenda punten, status van meeting posten op het account dat de operator instelde. Wanneer de meeting gestart wordt, wordt er ook een Twitter stream gestart. Deze verzamelt alle tweets die relevant zijn voor de meeting, onder andere gebaseerd op de hashtag. Facebook Informatie over agendapunten, status van meeting zullen tijdens de meeting gepost worden op de pagina die de operator instelde. Foursquare Wanneer de meeting start, wordt er gecontroleerd of de plaats ( Venue ) van de meeting al geregistreerd is op Foursquare. Nadat de plaats ( Venue ) beschikbaar is, wordt er een event aangemaakt op deze plaats. Aanwezigen kunnen nu inchecken op de meeting via hun favoriete Foursquare app. Social Media API s: Facebook, Twitter en Foursquare zijn platformen waar je op dit moment heel snel veel mensen kan bereiken. Andere platformen zoals Google+ bieden deze mogelijkheden ook, maar zijn bij het schrijven van dit document momenteel minder populair. Voordelen: In een zeer korte tijd kunnen heel veel mensen bereikt en geïnformeerd worden. Aangezien de implementatie meestal gebaseerd is op low-level HTTP API s, kan het snel en eenvoudig geïmplementeerd worden. Nadelen: Je hebt de volledige informatiestromen niet meer zelf in handen. Alles gaat heel snel zoals likes, retweets Eenmaal iets gepost is, is het onmogelijk om het volledig offline te halen. 26

31 3. Implementatie Er zijn 2 gebruikersscenario s gekozen en een Proof Of Concept(POC) van uitgevoerd. Een POC zal aantonen dat het scenario technisch mogelijk is, maar niet alle functies beschreven in het scenario zullen uitgewerkt worden. De Proofs Of Concept zijn wel al voorzien van een kwalitatieve basis zodat eenvoudig platformen kunnen worden toegevoegd en worden verder gewerkt op de POC. In dit hoofdstuk wordt vermeld waarom de scenario s zijn gekozen, welke wijzigingen zijn gebeurd in de CoCon software suite en waarom die aanpassingen in CoCon nodig zijn Keuze gebruikersscenario Evaluatie - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Zonder toestemming van de gebruiker(delegate) Zoeken op publieke profielen Het scenario waarbij gegevens worden gezocht op sociale media zonder toestemming van de gebruiker levert niet veel informatie op. Na enkele testen op de verschillende sociale media platformen bevatten de zoekresultaten naar een bepaalde persoon over het algemeen weinig informatie. Uitgezonderd enkele voorkeursinstellingen zoals taal, schermafbeelding, kleuren verkrijg je niet veel informatie gratis. Conclusie: Al leveren de zoekresultaten niet veel op, met de gegevens die je kan verkrijgen, kan je wel al aan de slag. De voorkeursinstellingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de persoonlijke displays van iedere delegate te personaliseren. Problemen zoals bij deze implementatie vermeld werd: Wat te doen als je meerdere personen vindt bij één enkele zoekopdracht? kunnen ook worden opgelost Met toestemming van de gebruiker Bij deze methode is er dus tussenkomst nodig van de delegate, maar het kan wel heel veel informatie bieden. Uit enkele tests bleek dat na toestemming de gegevens vrij gemakkelijk toegankelijk zijn. Er zal nood zijn aan een constante verbinding van de CoCon server met het internet, want de delegates zullen op gelijk welk moment kunnen verbinden met de CoCon software via LinkedIn. Hiervoor zou de WebServer plugin kunnen gebruikt worden die reeds aanwezig is in de CoCon server. 27

32 Conclusie Een uitwerking van dit scenario kan de delegate informatie sterk verrijken. Momenteel wordt de WebServer plugin nergens voor gebruikt. Niet alleen het uitwerken van de WebServer zal dus nodig zijn, het netwerk zal in de toekomst ook sterk beveiligd moeten worden, want de server zal niet meer in het veilige conferentie netwerk zitten Evaluatie - Posten van informatie naar verschillende sociale media Bij dit scenario is het dus de bedoeling dat informatie gecontroleerd naar de buitenwereld wordt vrijgegeven. Er is steeds connectie nodig met het internet tijdens de meeting en deze connectie kan niet vanuit de server, want deze zit in het aparte conferentienetwerk. Hierdoor zullen de client applicaties de connectie maken met het internet, aangezien er toch altijd clients actief zijn tijdens dit scenario. Conclusie Implementatie van deze case zal zowel aanpassingen vragen in clients als in server. De clients zullen verbindingen moeten hebben met zowel het conferentie netwerk als met het internet Keuze Er zullen twee scenario s uitgewerkt worden: 1. Posten van informatie op verschillende sociale media. In het POC zal enkel gebruik gemaakt worden van Twitter en Facebook. De implementatie zal wel zo gebeuren dat eenvoudig nieuwe platformen kunnen worden toegevoegd. 2. Database verrijken met informatie van de delegate hun LinkedIn profiel nadat ze toestemming geven. 28

33 3.2. POC - Posten van informatie op verschillende sociale media Bij dit scenario wordt ervan uit gegaan dat de CoCon server zoals gebruikelijk zich in een apart/veilig netwerk bevindt, dus geen connectie heeft met het internet. Communicatie met de sociale media API s zal gebeuren via de CoCon clients. Bij het uitwerken van dit scenario zullen er zowel aanpassingen gebeuren in clients als server. De clientapplicaties die zullen aangepast worden zijn: MeetingManager: Hier zal diegene die de meeting aanmaakt kunnen kiezen of de meeting sociale media integratie nodig heeft of niet en welke sociale mediaplatformen gebruikt zullen worden. Operator: De operatorapplicatie zal bepalen welke informatie gepost wordt en zal deze vervolgens posten op de verschillende platformen. Signage: Hierop zullen, indien Twitter gebruikt wordt, de tweets getoond worden die een meerwaarde bieden aan de meeting. Aan de serverkant zal uiteraard de database aangepast worden. Aan de WCF service zullen ook enkele functies worden toegevoegd. 29

34 Communicatie flow Onderstaande schema s geven weer welke stappen er gebeuren tijdens een vergadering met sociale media integratie Het opzetten van een sociale meeting Meeting manager applicatie Tijdens het opzetten van de meeting moet eerst en vooral bepaald worden of de meeting sociale media integratie nodig heeft. Sociale media integratie Ja Sociale Media Tab wordt beschikbaar Selecteer Sociale Media: Twitter Facebook HashTag wordt aangemaakt Nee Einde Figuur 12: Meeting manager applicatie sociale media instellingen flow. Indien de integratie gewenst is wordt er onmiddellijk een hashtag aangemaakt. De hashtag wordt aangemaakt a.d.h.v. de titel. De spaties in de titel worden vervangen door _, uiteraard kan je de hashtag ook zelf bepalen. 30

35 In het sociale media tabblad kan je de gewenste sociale media platformen toevoegen. Afhankelijk van de keuze, is er een bepaalde actie vereist. Figuur 13: Social Media tab in Meeting Manager applicatie. Selectie Twitter: Bij het registreren van je applicatie op Twitter krijg je naast de gebruikelijke API key en secret, ook de access tokens. Met deze access tokens kan je dus in naam van de eigenaar van de applicatie tweets uitsturen. Er zijn dus geen extra acties vereist bij het selecteren van Twitter. Alle keys die nodig zijn voor de communicatie, kan je steeds op de Application Management pagina van Twitter opnieuw laten genereren. Dat kan noodzakelijk zijn uit veiligheidsoverweging. Selectie Facebook: Bij het selecteren van Facebook zal er een inlogvenster van Facebook getoond worden. Hiervoor moet een beheerder van de Facebookpagina waarop je wil posten, zich aanmelden. Eenmaal aangemeld, blijven de access keys en dus de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een gebruiker te posten, 60 dagen geldig. Hiermee dient rekening gehouden te worden wanneer de meeting wordt gestart. 31

36 Communicatie tijdens de meeting Operator applicatie Wanneer de meeting geopend wordt, is er eerst en vooral een controle naar de geldigheid van de keys. In deze fase is de meeting dus nog niet gestart. Sociale media integratie Ja Controle geldigheid keys Controle Facebook keys Nee Controle Twitter keys Einde Ja Zijn Keys Inorde? Nee Opnieuw authenticeren Figuur 14: Operator applicatie sociale media flow. Wanneer de meeting dan uiteindelijk ook gestart wordt, kunnen er boodschappen gestuurd worden. Op volgende momenten wordt momenteel al een boodschap gestuurd: Bij het starten/pauzeren/stoppen van de meeting Activeren van een agendapunt Beëindigen van een stemming, resultaten bekend maken Momenteel gebeurt al dat posten van die informatie volledig automatisch zonder dat de operator er iets voor moet doen tijdens de meeting. De operator kan dus momenteel niets tegenhouden wat op sociale media gepost wordt, terwijl dat eigenlijk wel gewenst is. Wat dus nog zou moeten gebeuren, is dat de operator last minute nog kan beslissen of iets gepost wordt of niet. 32

37 De enige controle die de operator kan doen, is bepalen wat op de signage applicatie getoond wordt. Hiervoor werd in de operator applicatie een nieuw tabblad toegevoegd waar alle sociale media instellingen kunnen komen. Figuur 15: Sociale media tab in Operator applicatie. Signage applicatie Bij het opstarten van de signage applicatie wordt steeds een wizard doorlopen waarin je allerlei instellingen kan kiezen voor de schermen. Als extra optie in de wizard kan je nu kiezen om het scherm te gebruiken als een sociaal media scherm. Het komt er dus op neer dat wanneer er Twitter integratie is, dat de 10 laatste tweets over de meeting op deze schermen getoond worden. Alle andere functionaliteit (zoals het tonen van stemresultaten) wordt bij sociale media schermen genegeerd. 33

38 Uitbereiding database Voor het uitbreiden van de bestaande database moeten zowel nieuwe tabellen aangemaakt worden als bestaande uitgebreid. Volgende zaken moeten zeker al worden opgeslagen: Lijst van ondersteunde sociale media platformen Geregistreerde applicaties op de sociale media platformen met al hun informatie Aangeven of meeting en agenda item interactie wil met sociale media Hashtag van meeting Sociale media platform specifieke zaken Figuur 16: Uitbreiding nieuwe objecten database. Bestaande afbeelding geeft een overzicht van de nieuwe objecten. 34

39 SocialMedia: Hierin komen de namen van de verschillende sociale media platformen. Op ieder platform kunnen verschillende applicaties(socialmediaapp) gekoppeld worden. SocialMediaApp: Hierin komt de informatie die je verkrijgt bij het registreren van een applicatie op een sociaal media platform (SocialMedia). SocialMediaConnection: Dit object zal alle nodige gegevens bevatten die de CoCon applicatie zal nodig hebben om connectie te maken met een sociale media platform. Het Meeting object zal een lijst van SocialeMediaConnection bevatten. Een SocialMediaConnection kan in verschillende meetings gebruikt worden. SocialMediaExtraProperty: Hierin kunnen sociale media platform specifiek eigenschappen die verkregen worden tijdens autorisatie opgeslagen worden. Het bestaande object Meeting bevat dus een lijst met SocialMediaConnection objecten. Daarnaast zijn er twee nieuwe extra eigenschappen namelijk: Hashtag: de hashtag waarmee de meeting zal communiceren op de sociale media. IsSocialMediaPost: deze eigenschap geeft aan of de meeting gebruik zal maken van sociale media. De eigenschap IsSocialMediaPost is ook toegevoegd aan het object AgendaItem, zo kan je per agenda item bepalen of de informatie over het item gepost mag worden. 35

40 Uitbereiding server Deze beschrijving van de uitbereidingen aan de serverkant zal enkel weergeven welke functionaliteit is toegevoegd. Het is niet de bedoeling dat de volledige communicatie in de server architectuur wordt beschreven, dit werd reeds beschreven in de documentatie van Televic zelf. Voor het uitbreiden van de server moeten twee zaken zeker gekend zijn: het EF (dat gebruikt wordt als ORM laag) en WCF Entity Framework(EF) CoCon maakt gebruik van het EF (Entity Framework) als ORM. Aangezien de volledige CoCon software vrij gelaagd en complex is, kan het EF er niet altijd even goed mee overweg. Voor het eenvoudig opslaan van EF objecten moet er vrij veel code geschreven worden om bepaalde problemen te omzeilen. Er treden vooral problemen op wanneer je objecten wilt opslaan/updaten/verwijderen die sterk in elkaar verweven zitten. Een voorbeeld: het object SocialMediaConnection kan één verwijzing bevatten naar een SocialMediaApp object. Een Meeting object bevat een of meerdere SocialMediaConnection objecten. Als je nu aan een Meeting object bijvoorbeeld 3 SocialMediaConnection objecten wil toevoegen, kan je NIET de volgende denkwijze gebruiken. List<SocialMediaConnection> socialmediaconnectionlist = new List<SocialMediaConnection>() //Do this three times SocialMediaConnection newsocialmediaconnection = new SocialMediaConnection() newsocialmediaconnection.socialmediaapp = GiveMeAnSocialMediaAppObjectFromDatabase() socialmediaconnectionlist.add(newsocialmediaconnection) //*************** Meeting meeting = GiveMeAMeetingObjectFromDatabase() Meeting.SocialMediaConnection.add(socialMediaConnectionList) meeting.saveall() Bij deze denkwijze zullen alle child objecten van een SocialMediaConnection object opnieuw aangemaakt worden om ernaar te verwijzen, i.p.v. naar de bestaande te verwijzen. 36

41 List<SocialMediaConnection> socialmediaconnectionlist = new List<SocialMediaConnection>() //Do this three times SocialMediaConnection newsocialmediaconnection = new SocialMediaConnection() newsocialmediaconnection.socialmediaapp = GiveMeAnSocialMediaAppObjectFromDatabase() newsocialmediaconnection.saveall() SocialMediaConnection socialmediaconnectionfromdatabase = Database.GiveMeTheConnectionThatISavedInPreviousStep() socialmediaconnectionlist.add(socialmediaconnectionfromdatabase) //*************** Meeting meeting = GiveMeAMeetingObjectFromDatabase() Meeting.SocialMediaConnection.add(socialMediaConnectionList) meeting.saveall() Deze denkwijze zal wel het gewenste resultaat opleveren. Als je objecten aan elkaar wil koppelen, moet je dus eerst zorgen dat de objecten elk apart zitten opgeslagen in de database en deze objecten uit de database gebruiken om aan elkaar te koppelen. Hetzelfde soort problemen duiken op bij het updaten en verwijderen van objecten Windows Communication Foundation(WCF) WCF is een verzameling van.net-technologiën voor het bouwen van service georiënteerde applicaties. De CoCon software suite maakt gebruik van WCF. De CoCon Server (WCF service) biedt services aan de CoCon Client applicaties (WCF client) aan; de CoCon Client applicaties gebruiken/consumeren deze services. De uitbereidingen situeren zicht dus vooral in de services. Er moest dus gekeken worden naar: Wat hebben de Client applicaties nodig? en dit dan aanbieden via de services. Wat wordt aangeboden in een service wordt bepaald door de contracten die er in gedefinieerd zijn. 37

42 Uitbereiding WCF services ICoCosService Dit is de service interface zelf voor de Client -> Server communicatie. De methodes die de clients dus zelf kunnen aanroepen. Figuur 17: Uitbreiding ICoCosService. GetSocialMedia() Geeft een List weer met alle sociale media objecten met al hun child objecten uit de database. NewTweet(string tweet) Deze methode zal worden aangeroepen door vooral de operator applicatie, wanneer er een nieuwe tweet beschikbaar is. De string die moet worden meegegeven, is een PublicTwitterStatus object dat geserialiseerd is. Het moet worden geserialiseerd omdat de serverkant het object PublicTwitterStatus niet kent. RequestSendTenLastTweets() Deze methode zal vooral aangeroepen worden wanneer een signage applicatie opstart. Zoals de naam doet vermoeden, zal het resultaat van deze oproep zijn dat client applicaties de 10 laatste tweets zullen ontvangen. 38

43 ICoCoSServiceEvents Dit is de service callback interface voor de Server -> Client communicatie. Figuur 18: Uitbreiding ICoCosServiceEvents. In beide methoden is de string of lijst van strings een geserialiseerd object van PublicTwitterStatus. NewTweetCreated(string tweet) Deze methode zal worden uitgevoerd nadat de server een nieuwe tweet heeft binnengekregen van een client via de NewTweet(string tweet) methode van de ICoCosService. Wanneer de Server deze NewTweetCreated(string tweet) methode uitvoert, worden alle clients op de hoogte gebracht. Ieder Client kan dan zelf kiezen wat er met de informatie gedaan wordt. SendTenLastTweets (List<string> tweets) Deze methode zal uitgevoerd worden als antwoord op de RequestSendTenLastTweets() methode. De 10 laatste tweets worden met de SendTenLastTweets(List<string> tweets) aan alle clients bezorgd. 39

44 Uitbereiding clients Flexibiliteit was heel belangrijk bij het opstellen van de uitbereidingen van de clients. Het is belangrijk dat bijvoorbeeld eenvoudig een nieuw sociaal media platform kan worden toegevoegd zonder alle code te moeten aanpassen. Zoals reeds aangehaald in het onderzoeksgedeelte, kunnen de verschillende API s van de sociale media platformen op eenzelfde manier aangesproken worden. Veel van de nieuwe code die voor de sociale media platformen dient, bevindt zich dan ook in het ClientFramework, de plaats voor alle gedeelde code Uitbereiding ClientFramework In bijlage 2 staat het volledige UML klassen diagram dat werd toegevoegd voor deze scenario s aan het ClientFramework. Alle methoden van iedere klasse bespreken is niet de bedoeling van dit proefschrift. De structuur van de klassen, wat de klassen doen en hoe nieuwe platformen kunnen worden toegevoegd, zal worden toegelicht per map. /SocialMedia ISocialMediaClient.cs Een klasse die de ISocialMediaClient interface implementeert, zal dienen als communicatie naar dat specifieke platform waarvoor het staat zoals TwitterClient, FacebookClient. SocialMediaBase.cs Deze klasse is het centrale punt van waaruit de communicatie naar de verschillende sociale media platformen geregeld wordt. Een belangrijke methode hierbij is InitBase(Meeting meeting). Hierin worden vanuit de SocialMediaConnection objecten, die zich in het Meeting object bevinden, de gepaste SocialMediaClients aangemaakt en in een lijst, SocialMediaClients: List<ISocialMediaClient>, bijgehouden. Na het initialiseren kan dan eenvoudig, vanuit bijvoorbeeld de methode StartMeeting(Meeting meeting) de gepaste methode die in de ISocialMediaClient interface gedefinieerd staat, aanroepen. Alle SocialMediaClient hebben deze methode, want ze implementeren de interface. /SocialMedia/Twitter In deze map zit onder andere de klasse TwitterClient die de interface ISocialMediaClient implementeert. Alle klassen in deze map zijn Twitter specifieke zaken. /SocialMedia/Facebook In deze map zit onder andere de klasse FacebookClient die de interface ISocialMediaClient implementeert. Alle klassen in deze map zijn Facebook specifieke zaken. 40

45 /SocialMedia/OAuth Zoals vermeld in het onderzoeksgedeelte van dit proefschrift, maken de verschillende sociale media API s gebruik van het OAuth protocol. Deze map bevat klassen die de communicatie naar de API s heel sterk vereenvoudigt doordat alle gemeenschappelijke zaken verwerkt zitten in deze klassen. Er zijn klassen voorzien voor zowel OAuth versie 1.0a en 2.0. Via parameters kunnen dan de sociale media platform specifieke zaken worden meegegeven. De opstellingen van deze klassen zijn deels gebaseerd op de Twitterizer library. Deze library geeft ondersteuning voor het gebruik van de Twitter API. Overbodige zaken en Twitter specifieke code is verwijderd uit deze library. Deze omgevormde Twitterizer library kan nu gebruikt worden voor alle API s die gebruik maken van OAuth versie 1.0. Voor de API s die versie 2.0 gebruiken zijn nieuwe klassen aangemaakt analoog met die van versie 1.0. Door gebruik te maken van deze interfacestructuur, kan je heel eenvoudig platformen toevoegen. Er moet dus enkel een klasse toegevoegd worden die de interface ISocialMediaClient implementeert. Deze klasse moet dan uitgewerkt worden specifiek voor dat platform. Ook zal nog een kleine toevoeging nodig zijn aan de InitBase(Meeting meeting) methode waarbij een instantie moet worden aangemaakt van de gepaste SocialMediaClient bij het SocialMediaConnection object. 41

46 3.3. POC - Delegate informatie zoeken op verschillende sociale media Anders dan het vorige scenario zal de CoCon server niet meer in het veilige conferentienetwerk blijven. Er wordt gebruik gemaakt van de WebServer plugin die tot nu toe niet gebruikt werd. Er zullen dus vooral wijzigingen gebeuren aan de serverkant, aangezien alle communicatie daar zal gebeuren Communicatie flow MeetingManager applicatie Create new Delegate Send social Mail? Yes Name, Firstname and available? No Yes End with request send Figuur 19: Delegate management nieuwe delegate aanmaken flow. Tijdens het aanmaken van een delegate, waar tenminste een naam, voornaam en ingevuld is, is er de mogelijkheid om een sociale media mail te zenden. In deze mail staat een link waarmee ze hun LinkedIn profiel kunnen delen met de CoCon software suite. Indien de delegate zijn profiel deelt, heeft CoCon toegang tot de gegevens van de delegate zijn volledige profiel. 42

47 Server Wanneer de delegate op de link in de mail klikt, wordt hij doorgestuurd naar een pagina van LinkedIn waarbij hij de keuze heeft om zijn profiel te delen met de CoCon software suite of niet. De delegate wordt na het invullen van de credentials geredirect(doorgestuurd) naar de pagina op de webserver. Indien de delegate de toegang toestaat, zit in de redirect de nodige info voor het aanvragen van de nodige keys en achteraf gegevens van het profiel te halen. Figuur 20: Toegang vragen tot LinkedIn profiel. [WebServer] Delegate allow access Yes Get access key Get information, update status and save Update delegate status and save Notify all clients, delegate update End Figuur 21: Server verwerking flow goedkeuring/afkeuring toegang tot LinkedIn profiel. Wanneer een delegate wordt aangepast, wordt de status van de delegate ook gewijzigd en worden alle clients op de hoogte gebracht. 43

48 Uitbereiding database Voor dit scenario waren er geen nieuwe objecten nodig. Enkel het aan User object moesten enkele zaken worden toegevoegd. Deze afbeelding geeft een overzicht van de nieuwe eigenschappen in het user object. Bevat een adres. SocialMediaStatus De status geeft aan of de delegate al gereageerd heeft op de of niet. SocialMediaConnection Indien de delegate positief reageert op de mail, kan een SocialMediaConnection object worden aangemaakt en gekoppeld aan het user object. Zo heb je de nodige keys dan altijd beschikbaar. Een beschrijving van het SocialMediaConnection object vind je in het vorige scenario. Figuur 22: Uitbreiding User object Uitbereiding server Bij het uitbreiden van de CoCon server dienen met de zelfde zaken rekening gehouden te worden zoals in het vorige scenario. Extra in dit scenario is de uitwerking van de WebServer plugin. Maar dat kan vrij eenvoudig worden gehouden. Er moet enkel gereageerd worden indien er naar een bepaalde pagina wordt genavigeerd of als er afbeeldingen worden opgevraagd Uitbereiding CoCoSWebServer CoCoSWebServerPlugin.cs De webserver bevat een httplistener die actie zal ondernemen indien een request wordt gestuurd aan zijn adres. Er wordt momenteel enkel gereageerd indien afbeeldingen worden opgevraagd en genavigeerd wordt naar de pagina SocialMediaConnection.htm. Er wordt naar de pagina genavigeerd na het toestaan of weigeren van de delegate zijn LinkedIn profiel. Wanneer er naar de pagina SocialMediaConnection.htm wordt genavigeerd, worden de parameters gecontroleerd die in de request zitten. LinkedIn zal een aantal parameters toevoegen waaruit kan worden nagegaan of de delegate toestemming heeft gegeven of niet. De correcte afhandeling wordt in een achtergrond proces voltooid. 44

49 Uitbereiding WCF services ICoCosService Figuur 23: Uitbreiding ICoCosService. SendSocialMediaMail(User user) Deze methode zal worden aangeroepen wanneer er in de MeetingManager applicatie beslist wordt om de te versturen. Het antwoord van de server zal een boolean zijn die aangeeft of het verzenden gelukt is of niet. De verwerking van de mails gebeurt in het processor gedeelte van de server Uitbereiding server processor Het processor gedeelte bevat dezelfde sociale media klassen zoals in het vorige scenario. Enkel is er nu geen Twitter of Facebook client uitgewerkt, maar een LinkedIn client van de ISocialMediaClient interface. De overige logica voor het verzenden van de , updaten delegate zit verwerkt in de klasse DelegateManagement.cs. 45

50 Uitbereiding clients Er zijn enkel uitbereidingen gebeurt in het delegate management window en delegate viewmodel Delegate viewmodel DelegateVM.cs Hier is 1 methode toegevoegd voor het aanroepen van de CoCos service en het versturen van de mail via de methode SendSocialMediaMail(User user) dat in de Uitbereiding server werd besproken. Delegate management window Er werden twee extra velden toegevoegd voor het invullen van de en het weergeven van de status. Een extra knop, Send social media mail, zorgt ervoor dat je de kan versturen. In de code behind van het window wordt de verwerking van de klik op de knop, Send social media mail, gedaan. Er moet minstens een naam, voornaam en ingevuld zijn voor het verzenden van de . Figuur 24: Delegate management window. De logica voor het updaten van de clients, indien de server een update van een delegate heeft gedaan, was reeds aanwezig. 46

51 Besluit Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Dat is de vraag waarrond ik gewerkt heb tijdens mijn stage. Sociale media heeft veel mogelijkheden en er kan veel informatie uit gehaald worden. De gebruikersscenario s tonen aan wat de mogelijkheden zijn van sociale media in CoCon. Er moet altijd goed worden nagedacht wat je wil bereiken in je applicatie en of sociale media daarbij kan helpen. Het is een slecht idee om zomaar sociale media te integreren omdat het momenteel populair is; sociale media is niet in alle situaties even bruikbaar. Bij het gebruik van sociale media moet er onder andere altijd rekening worden gehouden met het feit dat de populariteit snel kan wijzigen van het platform. Een belangrijk punt van de opdracht was namelijk dat eenvoudig sociale mediaplatformen kunnen worden toegevoegd/verwijderd. Uit het onderzoek van de verschillende sociale media API s blijkt dat de verschillende API s op eenzelfde manier kunnen worden aangesproken. Dat heeft als gevolg dat een gemeenschappelijke basis kan gecodeerd worden waarop je eenvoudig sociale media platformen kan toevoegen/verwijderen. De Proofs Of Concept tonen aan dat de wens om gegevens van binnen het conferentienetwerk naar buiten te brengen en omgekeerd, met sociale media technisch haalbaar zijn voor bepaalde scenario s. De eerste POC toont aan hoe gegevens, geproduceerd door CoCon, op sociale media kan worden gepost. Beide POC tonen ook aan hoe informatie van sociale media in CoCon kan gebruikt worden. In de eerste POC wordt op Twitter naar relevate tweets gezocht over de meeting en deze tweets komen dan terecht in de CoCon software. In de tweede POC wordt een delegate profiel in de database aangevuld met informatie die gevonden wordt op het LinkedIn profiel van die persoon. 47

52 Referentielijst Application programming interface. (2014, maart 22). In Wikipedia. Geraadpleegd van CoCon software suite - Global Design Documents. (z.d.). Hammer, E. (z.d.). Explaining OAuth. hueniverse. Geraadpleegd van Learn REST: A Tutorial. (z.d.). Geraadpleegd van OAuth. (2014, april 29). In Wikipedia. Geraadpleegd van Hammer, E. (z.d.). OAuth 2.0 and the Road to Hell. hueniverse. Geraadpleegd van Televic Conference Info. (z.d.). Televic Information. Geraadpleegd van E. H.-L. (z.d.). The OAuth 1.0 Protocol. Geraadpleegd 1 mei 2014, van D. H. (z.d.). The OAuth 2.0 Authorization Framework. Geraadpleegd 1 mei 2014, van Twitterizer/Twitterizer. (z.d.). GitHub. Geraadpleegd 6 juni 2014, van https://github.com/twitterizer/twitterizer Wat is een API? (z.d.). Computerworld. Geraadpleegd 4 juni 2014, van What exactly is RESTful programming? (z.d.). Geraadpleegd 1 mei 2014, van 48

53 Windows Communication Foundation. (2014, maart 12). In Wikipedia. Geraadpleegd van 0 Windows Communication Foundation. (2014, mei 21). In Wikipedia, the free encyclopedia. Geraadpleegd van

54 Bijlagen 1

55 Bijlage 1: Overzicht sociale media platformen. Usage Limits Social Networking for Business 1. LinkedIn - REST API s OAuth 2.0 to implement authorization with LinkedIn APIs Access_token will expire in 60 days Browser sign-in flow & Pin sign-in flow Application: limit the number of each API call your application can make using its API key. User: limit the number of calls for any individual user of your application. Developer: for people listed as developers on their API keys I. Profile API = returns member's LinkedIn profile Public profile = current user s full public profile details Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user Standard profile = current user s profile details Daily limits Application: 100k Per User: n/a Per Developer: n/a Application: 100k Per User: n/a Per Developer: n/a II. Connections API = Returns the list of 1st degree connections for the authenticated user Public and Standard profile Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user For 1st degree connections Daily limits Application: 20k Per User: 1.5k Per Developer: 1.5k 2

56 III. People Search API = Returns information about people LinkedIn's approval needed before using this API. All API calls must be made within an active user session. IV. Groups API = Access to read and interact with LinkedIn s groups functionality Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user The Groups API only works for the currently logged in member. Information about groups for connections or other members is not available. Get my groups Application: 100k Per User: 300 Per Developer: 300 V. Company API s = Display a detailed overview of company information in combination with LinkedIn data. Search across company profiles by industry, location, size, and more. Enable your users to follow a company and see suggested companies to follow. VI. Jobs API = Search LinkedIn's jobs by company, industry and more to display relevant jobs to your users. Post and retrieve LinkedIn jobs for a company, and enable people to save jobs to their LinkedIn accounts and retrieve Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user 3

57 VII. job suggestions. Job Posting Partner programs: ATS program Job Posting Closed program VIII. Share API = Share rich content to users professional network. Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user IX. Get Network Updates and Statistics API Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user X. Invitation API = allows your users to invite people they find in your application to their LinkedIn network. XI. Messaging Between Connections API = Sending messages via LinkedIn between two or more individuals connected to the member sending the message. Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user Must use an access token to make an authenticated call on behalf of a user 2. XING RESTful API OAuth 1.0 to implement authorization with XING APIs Consumers: All calls invoked by all users of a given application Users: All calls for a single user of an application I. User Profile API Must use an access token to make an Consumer rate limits: 4

58 Social Networking authenticated call on behalf of a user 1200 requests / 60 seconds (Ban time: 1 minute) requests / 60 minutes (Ban time: 5 minutes) requests / 24 hours (Ban time: 20 minutes) 1. Facebook OAuth 2.0 I. Graph API = Low-level HTTP-based API that you can use to query data, post new stories, upload photos and a variety of other tasks that an app might need to do. II. Facebook Ads API = Create and access your ads programmatically Different types Access tokens: User Access Token = needed any time the app calls an API to read, modify or write a specific person's Facebook data on their behalf. 1-2 u to 60 days Short-Term / Long-Term Tokens App Access Token = needed to modify and read the app settings. Page Access Token = read, write or modify the data belonging to a Facebook Page. Client Token = access app-level APIs Most API calls must be signed with an access token. 2. Google + OAuth 2.0 to implement authorization with Google+ APIs (>5M monthly users) or (>100M API calls per day) or (>50M impressions per day). API key linked to IP address 5

59 I. People Get,Search, ListByActivity -> OAuth not needed List(List all of the people in the specified collection) -> OAuth needed II. III. IV. Microblogs 1. Twitter Activities = note that a user posts to their stream Comments = reply to an activity Moments = activities that users engage within your app I. REST API =Timelines,Tweets, Direct Messages, Friends & Followers, Users Info/Search/, Suggested Users, Favorites tweets, Lists, Saved Searches, Places & Geo, Trends, Spam Reporting II. Search API = Search Tweets List(List all of the activities in the specified collection for a particular user.) ->OAuth not needed Get, Search -> OAuth not needed List,get -> OAuth not needed Insert,list, remove -> OAuth needed. OAuth 1.0a(OAuth 2.0 for App-Only auth) to implement authorization with Twitter APIs OAuth signed or application-only auth requests Twitter app has own access key, so access twitter api with own profile is possible. Browser sign-in flow & Pin sign-in flow OAuth signed Application-only -> No user context OAuth signed Application-only -> No user context / / / / Per Window == per acces token calls every 15 minutes Not all Tweets will be indexed or made available via the search interface. 180 queries per 15 minute window 6

60 III. Streaming API = Low latency access to Twitter's global stream of Tweet data OAuth signed Keeps http connection open( <-> REST api) Public,User & Site streams No number 2. Yammer = ~ Twitter for company s OAuth 2.0 to implement authorization with Yammer APIs Video I. REST API Groups, users, notifications, Autocomplete: 10 requests in 10 seconds. Messages: 10 requests in 30 seconds. Notifications: 10 requests in 30 seconds. All Other Resources: 10 requests in 10 seconds 1. Youtube REST API Andere I. Data API = fetch search results and retrieve, insert, update, and delete resources like videos or playlists. II. Analytics API = retrieve viewing statistics, popularity metrics, and demographic information for YouTube videos and channels. III. Live Streaming API = create, update, and manage live events on YouTube. All API requests must be authorized(oauth 2.0), and users may only retrieve reports for their own content. OAuth 2.0 to implement authorization with Foursquare API s Courtesy limit: 50,000,000 units/day Courtesy limit: 50,000 requests/day 7

61 1. Foursquare I. Venues Platform = build location information into applications without requiring deeper Foursquare integration or authentication. II. Merchant Platform = work with venue managers to manage specials and venue information and build experiences for customers that respond to check-ins. III. Other = users, checkins, endpoints can be accessed without user authentication endpoints require the end-user to be an authed venue manager. require user authentication. application can make up to 5,000 userless requests per hour to venues/* endpoints. 500 requests per hour per OAuth token to the Foursquare API. 500 requests per hour per OAuth token to the Foursquare API. 8

62 Bijlage 2: UML klassen diagram uitbreiding ClientFramework 9

63 10

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Handleiding Magento - Yuki

Handleiding Magento - Yuki Handleiding Magento - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1 Inhoud van dit document Benodigde gegevens voor de koppeling... 2 Nmbrs - Workbee... 2 Workbee en de Nmbrs integratie... 3 Over Workbee... 3 Over de integratie met Nmbrs... 3 Opzetten integratie Nmbrs

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

Handleiding Niki API

Handleiding Niki API Handleiding Niki API Auteurs: Haike Zegwaard (Fundament All Media) Marcel Mulder (Fundament All Media) Martin Poelman (Fundament All Media) Datum: 24 juni 2016 Niki: 3.30.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 OAuth...

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Handleiding Magento - Factuursturen

Handleiding Magento - Factuursturen Handleiding Magento - Factuursturen www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Factuursturen. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding Inventus Software Antum Secured Mail / Message System Gebruikershandleiding 1 Hoe begin ik? 3 2 Wat is er zoal aanwezig in het hoofdprogramma? 3 3 Hoe decoder ik e-mails of tekstberichten? 4 3.1 Decoderen

Nadere informatie

Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen

Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen Beheer uw eigen site, en bepaal eigen regels, voor een regio of specifieke groep op het domein van Advertentiewereld.com Copyright 2014 Advertentiewereld.com

Nadere informatie

Handleiding Magento - Reeleezee

Handleiding Magento - Reeleezee Handleiding Magento - Reeleezee www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Reeleezee. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

SEOSHOP KLANTENSCORES.NL APP

SEOSHOP KLANTENSCORES.NL APP SEOSHOP KLANTENSCORES.NL APP INSTALLATIE HANDLEIDING V1.1 29-10-2013 info@klantenscores.nl www.klantenscores.nl Inhoud Gebruikers vereisten... 3 APP installatie in SEOSHOP... 3 inloggen SEOshop back office

Nadere informatie

Hands-on TS adapter IE advanced

Hands-on TS adapter IE advanced Hands-on TS adapter IE advanced Tijdens deze hands-on opdracht wordt een Teleservice verbinding opgebouwd naar de S700 en KTP700 Basic PN. De basis instelling zoals het toekennen van een IP-adres en het

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Mini-handleiding Hootsuite

Mini-handleiding Hootsuite Mini-handleiding Hootsuite versie 1.2 24 juli 2011 Index Index... 2 Goed om te weten voor je begint... 3 Account aanmaken... 4 Sociale netwerken toevoegen... 4 Gebruiken... 7 Overzicht... 7 Menu... 8 Inrichten

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)...3 Koppeling B ) Koppeling van debiteurenkaarten...3

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl

XIMEx handleiding Gebruiker. Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl XIMEx handleiding Gebruiker Uw XIMEx Portal URL: http://ximex.organisatie.nl Kwaliteitmanagementsysteem Document info Categorie: Sub-categorie: Titel document / Deelproduct: Filenaam: Auteur: Procedures

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

case: use-case-diagram

case: use-case-diagram Hoofdstuk 9 case: use-case-diagram Dit hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van de use-cases voor EasyShop, het maaltijdsysteem van Hans en Jacqueline. Het zijn de functionele systeemeisen die hier worden

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Clang 1.4.0. Release Notes. created by

Clang 1.4.0. Release Notes. created by Clang 1.4.0 Release Notes created by Release 1.4.0 Vanaf 2 november wordt Clang uitgebreid met unieke mogelijkheden op het gebied van e-mail en social media. Het is dan o.a. mogelijk om geautomatiseerd

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

Secure Application Roles

Secure Application Roles Secure Application Roles Beheer de toegang tot de database 1. Inleiding Het realiseren van geautoriseerde toegang tot een database lijkt eenvoudig. Echter, vaak blijkt dat dezelfde combinatie van gebruikersnaam

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding Concept Maps - Draw.io

Handleiding Concept Maps - Draw.io Handleiding Concept Maps - Draw.io Draw.io: online tool voor het maken van concept maps, er is dus géén installatie van software nodig op uw computer. U kunt er via Google Apps for Education gebruik van

Nadere informatie

Inhoud Handleiding Steam... 1 1. Steam installeren... 2 2. Steam Key Activeren... 6

Inhoud Handleiding Steam... 1 1. Steam installeren... 2 2. Steam Key Activeren... 6 Handleiding Steam Deze handleiding zal je helpen met het downloaden en installeren van Steam. Daarnaast lees je ook hoe jij jouw product code moet activeren in Steam. Inhoud Handleiding Steam... 1 1. Steam

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs De portal maakt het mogelijk om te allen tijde via internet in te kunnen loggen op het OMOnetwerk. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende intranetsites

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Versie 1 11 december 2013 Inhoud 1 Over deze handleiding... 5 1.1 Voor wie... 5 1.2 Gebruik iconen... 5 2 Veelgebruikte termen en definities...

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Instructie Foto album Slideshow Pro Director

Instructie Foto album Slideshow Pro Director Instructie Foto album Slideshow Pro Director Algemene gegevens Datum 3 november 2009 Auteur(s) Cipix Internet Meijk van Nimwegen 1. Naar uw fotoalbum Het fotoalbum in uw website maakt gebruik van een beheersapplicatie

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Interactie Ontwerp. Lieven Maes - 90471 Fokke Baarssen - 87972 Sjoerd Brinkers - 90407 Martijn van Dueren den Hollander - 87593 Frank Snijders - 90367

Interactie Ontwerp. Lieven Maes - 90471 Fokke Baarssen - 87972 Sjoerd Brinkers - 90407 Martijn van Dueren den Hollander - 87593 Frank Snijders - 90367 Interactie Ontwerp Interactie Ontwerp Lieven Maes - 90471 Fokke Baarssen - 87972 Sjoerd Brinkers - 90407 Martijn van Dueren den Hollander - 87593 Frank Snijders - 90367 Versie 1.0 5 februari 2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden 1.1 Aanmaken Bookshelf account Iedereen die een E-mail adres heeft, kan een Bookshelf account aanmaken. Dit kan via http://bookshelf.nl/start/.

Nadere informatie

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan:

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan: User Profile Repository Art Recommender Visie document Versie 2.0 1 juli 2011 Auteurs Hennie Brugman, technisch coordator CATCHPlus hennie.brugman@meertens.knaw.nl Doel is, dat dit document uiteindelijk

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure  - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie