trv INHOUDSTAFEL jaargang 1998 bijlage bij trv 99/1 uitgeverij biblo afgiftekantoor antwerpen x trv 1998

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "trv INHOUDSTAFEL jaargang 1998 bijlage bij trv 99/1 uitgeverij biblo afgiftekantoor antwerpen x trv 1998"

Transcriptie

1 trv 1998 INHOUDSTAFEL jaargang 1998 uitgeverij biblo bijlage bij trv 99/1 afgiftekantoor antwerpen x I

2 ALFABETISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE AUTEURS I. BIJDRAGEN, STANDPUNTEN EN NOTEN p. - Baudouin CAEYMAEX, Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht : een overzicht van de beperkingen Ignace CLAEYS, Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent : een verregaande beperking van aansprakelijkheid?, noot onder Cass., 7 november Marleen DENEF, De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad van State Wouter DEVROE, Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, publiekrechtelijke naamloze vennootschappen) Henri DU FAUX, Standpunt : Over het statuut van de vóór de Wet van 20 juli 1991 opgerichte C.V.B.A. s : verduidelijking van een stelling Ludovic DU FAUX, Standpunt : Artikel 52bis, 2, 1 Venn.W. : een nieuwe belichting Philippe ERNST, Misbruik van vennootschapsgoederen. Enkele bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht 63 - Koen GEENS, Draagwijdte van artikel 9, 1 Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur, noot onder H.v.J., 16 december Koen GEENS, noot onder H.v.J., 4 december Koen GEENS, Tien jaar T.R.V. Ten geleide Alexis GOEMINNE en Nicolas VERBIST, De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak Frank HELLEMANS, Over de volstortingsplicht bij overdracht van niet-volgestorte aandelen in een B.V.B.A., noot onder Gent, 11 maart Stefaan LOOSVELD, De sterfhuisconstructie Stefaan LOOSVELD, Artikel 20 van de nieuwe Faillissementswet, noot onder Kh. Luik, 29 april Stefaan LOOSVELD, De schuldeisers van de gesplitste vennootschap en de faillissementspauliana, noot onder Kh. Dendermonde (afd. Aalst), 9 december David NAPOLITANO, Zetelverplaatsing en de territoriaal bevoegde rechtbank inzake faillissement van rechtspersonen, noot onder Gent, 2 oktober David NAPOLITANO, Standpunt : Artikel 17bis Wet 2 maart 1989 en het recht op opeisbaarstelling van een krediet in geval van controlewijziging Hans SEELDRAYERS, Standpunt : Art. 492bis Sw. : het paard van Troje voor een efficiënt gesanctioneerde corporate opportunity doctrine naar Belgisch recht? 313 II

3 - Joeri VANANROYE, De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer van een vennootschap, noot onder Kh. Luik, 25 april Joeri VANANROYE, Standpunt : Misbruik van vennootschapsgoederen : noch de aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen Joeri VANANROYE, Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde, noot onder Cass., 5 december Joeri VANANROYE, Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon, noot onder Cass., 17 april Guido VAN LIMBERGHEN, Uitoefening van een beroepsactiviteit als sleutel op de deur van de sociale verzekeringen, noot onder Cass., 23 september Paul VAN ROMPAEY, noot onder Antwerpen, 29 april Nicolas VERBIST (Alexis GOEMINNE en), De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak Joost VERLINDEN, Overzicht van de nieuwe wetten betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord (deel II) 3 - Bernard WAÛTERS, De gehuwde bestuurder als borg voor de verbintenissen van zijn vennootschap, noot onder Rb. Kortrijk, 26 augustus Bernard WAÛTERS, Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister, noot onder Gent, 21 januari II. KRONIEKEN p. - Luc DE BROE en Jan WERBROUCK, Kroniek internationaal belastingrecht Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen Dirk DESCHRIJVER, Kroniek der Kronieken. Fiscaal recht ( ) Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek Verenigingen Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek der Kronieken. Verenigingen ( ) Johan TYTECA, Kroniek der Kronieken. Financieel recht ( ) Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek der Kronieken. Boekhoudrecht ( ) Dirk VAN GERVEN (Frank HELLEMANS en), Kroniek Verenigingen Dirk VAN GERVEN (Frank HELLEMANS en), Kroniek der Kronieken. Verenigingen ( ) Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek Vennootschapsrecht III

4 - Dirk VAN GERVEN en Marieke WYCKAERT, Kroniek der Kronieken. Vennootschappen ( ) Jan WERBROUCK (Luc DE BROE en), Kroniek internationaal belastingrecht Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en), Kroniek Vennootschapsrecht Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en), Kroniek der Kronieken. Vennootschappen ( ) 551 III. TAALRUBRIEK DOOR JOZEF VAN HAVER p. - Gedelegeerd bestuurder 59 - Archaïsch Constructies die een verplichting uitdrukken Het bestuur van een vereniging Nuancering bij enkele veelvoorkomende woordparen Cijfers en getallen. Breukgetallen De voorbereiding van het stemmen Met meerderheid van stemmen. Een terminologische verkenning 589 SYSTEMATISCHE INHOUDSTAFEL VAN RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER AANDEELHOUDERSCONTROLE Zie : controle AANDELEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN - Ludovic DU FAUX, Standpunt : Artikel 52bis, 2, 1 Venn.W. : een nieuwe belichting Gent, 11 maart B.V.B.A. - overeenkomst tot overdracht van aandelen - dwaling of bedrog - gebrek aan bewijs - 2. B.V.B.A. - minimumkapitaal - minimale volstortingsvereisten - oprichtersaansprakelijkheid - 3. B.V.B.A. - overdracht van niet-volgestorte aandelen - mogelijkheid voor de vennootschap en voor de schuldeisers om de overdrager tot volstorting aan te spreken - noot Frank HELLEMANS, Over de volstortingsplicht bij overdracht van niet-volgestorte aandelen in een B.V.B.A Alexis GOEMINNE en Nicolas VERBIST, De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak Gent, 21 januari art. 1401, 5 B.W. - gemeenschappelijke aandelen - inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5 B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5 B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend - waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister 525 IV

5 AANDELENREGISTER - Gent, 21 januari art. 1401, 5 B.W. - gemeenschappelijke aandelen -inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5 B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5 B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend - waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS, Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister 525 AANSPRAKELIJKHEID - Gent, 11 maart B.V.B.A.- overeenkomst tot overdracht van aandelen - dwaling of bedrog - gebrek aan bewijs - 2. B.V.B.A. - minimumkapitaal - minimale volstortingsvereisten - oprichtersaansprakelijkheid - 3. B.V.B.A. - overdracht van niet-volgestorte aandelen - mogelijkheid voor de vennootschap en voor de schuldeisers om de overdrager tot volstorting aan te spreken - noot Frank HELLEMANS, Over de volstortingsplicht bij overdracht van niet-volgestorte aandelen in een B.V.B.A Arrondissementsrb. Tongeren, 18 maart aansprakelijkheidsvordering van de curator - grondslag - bevoegde rechtbank - noot Cass., 7 november aansprakelijkheid buiten overeenkomst - contractant die via orgaan handelt voor de uitvoering van een contractuele verbintenis - aansprakelijkheid van orgaan - uitvoeringsagent - voorwaarden - noot Ignace CLAEYS, Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent : een verregaande beperking van aansprakelijkheid? Brussel, 7 mei vennootschap onder firma - uitsluiting van vennoot - berekening van scheidingsaandeel - interpretatie van hoofdelijk aandeel in zuiver maatschappelijk bezit - 2. vennootschap onder firma - aansprakelijkheid van vennoten - betaling van scheidingsaandeel - niet-aansprakelijkheid 436 ADVOCAAT - Arbitragehof, 22 april 1998, nr. 42/98-1. Raad van State - art. 440 Ger.W. - natuurlijk persoon - rechtspersoon - vertegenwoordiging advocaat - 2. Raad van State - art. 440 Ger.W. - rechtspersoon - een- of meerhoofdig orgaan - vertegenwoordiging advocaat - noot Cass., 17 april optreden in rechte van een rechtspersoon - proceshandeling door advocaat - wettelijk vermoeden van lastgeving door bevoegd orgaan (art. 440, al. 2 Ger.W.) - mededeling van identiteit van de leden van de organen van de rechtspersoon (art. 702, al. 3 Ger.W.) - gevolg van verzuim - noot Joeri VANANROYE, Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon 516 ALGEMENE VERGADERING - Kort Ged. Kh. Gent, 14 november weigering tot bijeenroeping van een algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid - voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend en roekeloos geding - noot 54 - Kort Ged. Kh. Brussel, 1 juli algemene vergadering - samenstelling - hoedanigheid van vennoot - 2. onregelmatige samenstelling van de algemene verga- V

6 dering - gewichtige reden in de zin van artikel 190bis, 3 Venn.W. - grove schending van de Vennootschappenwet in de zin van artikel 190bis, 3 Venn.W. - mogelijke nietigverklaring door de bodemrechter Kort Ged. Brussel, 8 juli algemene vergadering - samenstelling - hoedanigheid van vennoot - fusie onder opschortende voorwaarde - 2. opschortende voorwaarde - vervulling - retroactief effect - incidentie - 3. fusievoorstel en ter beschikking gestelde documenten - voorlichting van de vennoten - 4. a contrario redenering - noodzaak om een vergadering van voorwaardelijke vennoten te houden - niet zinvol en niet houdbaar - 5. afwezigheid van bedrieglijk opzet - beïnvloeding van besluitvorming weinig waarschijnlijk Kort Ged. Kh. Hasselt, 19 december algemene vergadering - bijeenroeping door raad van bestuur (art. 73, al. 2 Venn.W.) - collegiale besluitvorming - besluitvorming zonder gedelegeerd bestuurder - 2. opschorting van besluiten van de algemene vergadering (art. 190bis Venn.W.) - bijeenroeping door onbevoegde - mogelijke invloed op het genomen besluit - noot Kort Ged. Kh. Turnhout, 17 april algemene vergadering - bijeenroeping (art. 73, al. 2 Venn.W.) - op verzoek van aandeelhouder - ongeldig indien door individuele bestuurder - 2. opschorting van besluiten van de algemene vergadering (art. 190bis Venn.W.) - bijeenroeping door onbevoegde - mogelijke invloed op het genomen besluit - noot 539 BEDRIJFSTAK - Alexis GOEMINNE en Nicolas VERBIST, De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak 355 BELEGGING Zie : financieel recht BESLAG - Rb. Kortrijk, 26 augustus N.V. - persoonlijke borgstelling afgevaardigd bestuurder - nietigverklaring wegens gevaar voor belangen van het gezin (art. 224, 1, 4 B.W.) - vervaltermijn - bewijslast - ogenblik van evaluatie - 2. bewarend beslag onder derden - gehoudenheid derde beslagene (art Ger.W.) - noot Bernard WAÛTERS, De gehuwde bestuurder als borg voor de verbintenissen van zijn vennootschap 445 BESTUUR - H.v.J., 16 december Eerste Richtlijn - artikel 9 - werkingssfeer - vertegenwoordiging van vennootschap - tegenstrijdig belang - onbevoegdheid van bestuurder om vennootschap te binden - noot Koen GEENS, Draagwijdte van artikel 9, 1 Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur 41 - Kh. Kortrijk, 16 september artikel 63bis Venn.W. - doeloverschrijdende handelingen - toetsing in concreto - 2. onderscheid tussen doel en belang van de vennootschap - belang - toetsing in concreto - noot Wouter DEVROE, Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, publiekrechtelijke naamloze vennootschappen) 461 VI

7 BEURS - BEURSVERRICHTINGEN Zie : financieel recht BEVOEGDHEID Zie : gerechtelijk recht - vertegenwoordiging BOD - OPENBAAR BOD - UITKOOPBOD - Kh. Mechelen, 23 januari strafonderzoek m.b.t. één van de eisende partijen - le criminel tient le civil en état - 2. exceptie van arbitrage - niet in limine litis opgeworpen - 3. artikel 703 Ger.W. - geen antwoord op de gestelde vraag - gevolg - 4. Commissie voor het Bank- en Financiewezen - standpunt over de toepasselijkheid van art. 41 K.B. 8 november gevolg voor rechterlijke macht - 5. artikel 41 K.B. 8 november toepassingsgebied - indirecte controleverwerving - oneigenlijk gebruik van buitenlandse vennootschap ter omzeiling van dwingende Belgische wetsbepalingen - onderzoeksbevoegdheid van de rechter - 6. openbaar overnamebod - omzeiling van de Belgische overnamewetgeving - quasi-delictuele handelwijze - verplichting tot vergoeding van de schade - 7. artikel 41 K.B. 8 november openbare orde - geen mogelijkheid tot verzaking - noot David NAPOLITANO, Standpunt : Artikel 17bis Wet 2 maart 1989 en het recht op opeisbaarstelling van een krediet in geval van controlewijziging Johan TYTECA, Kroniek der Kronieken. Financieel recht ( ) 566 BOEKHOUDRECHT - Stefaan VAN CROMBRUGGE, Kroniek der Kronieken. Boekhoudrecht ( ) 572 Zie ook : jaarrekening BORGSTELLING - Rb. Kortrijk, 26 augustus N.V. - persoonlijke borgstelling afgevaardigd bestuurder - nietigverklaring wegens gevaar voor belangen van het gezin (art. 224, 1, 4 B.W.) - vervaltermijn - bewijslast - ogenblik van evaluatie - 2. bewarend beslag onder derden - gehoudenheid derde beslagene (art Ger.W.) - noot Bernard WAÛTERS, De gehuwde bestuurder als borg voor de verbintenissen van zijn vennootschap 445 B.V.B.A. - Gent, 11 maart B.V.B.A.- overeenkomst tot overdracht van aandelen - dwaling of bedrog - gebrek aan bewijs - 2. B.V.B.A. - minimumkapitaal - minimale volstortingsvereisten - oprichtersaansprakelijkheid - 3. B.V.B.A. - overdracht van niet-volgestorte aandelen - mogelijkheid voor de vennootschap en voor de schuldeisers om de overdrager tot volstorting aan te spreken - noot Frank HELLEMANS, Over de volstortingsplicht bij overdracht van niet-volgestorte aandelen in een B.V.B.A. 163 VII

8 COMMISSARIS - Kort Ged. Kh. Hasselt, 19 december individueel controle- en onderzoeksrecht van een vennoot (art. 64, 2 Venn.W.) - kleine N.V. met commissaris - afwezigheid van statutaire bepaling - geen onderzoeksrecht - noot 533 COMMISSIE VOOR BANK- EN FINANCIEWEZEN - Kh. Mechelen, 23 januari strafonderzoek m.b.t. één van de eisende partijen - le criminel tient le civil en état - 2. exceptie van arbitrage - niet in limine litis opgeworpen - 3. artikel 703 Ger.W. - geen antwoord op de gestelde vraag - gevolg - 4. Commissie voor het Bank- en Financiewezen - standpunt over de toepasselijkheid van art. 41 K.B. 8 november gevolg voor rechterlijke macht - 5. artikel 41 K.B. 8 november toepassingsgebied - indirecte controleverwerving - oneigenlijk gebruik van buitenlandse vennootschap ter omzeiling van dwingende Belgische wetsbepalingen - onderzoeksbevoegdheid van de rechter - 6. openbaar overnamebod - omzeiling van de Belgische overnamewetgeving - quasi-delictuele handelwijze - verplichting tot vergoeding van de schade - 7. artikel 41 K.B. 8 november openbare orde - geen mogelijkheid tot verzaking - noot Johan TYTECA, Kroniek der Kronieken. Financieel recht ( ) 566 CONTROLE - Kh. Mechelen, 23 januari strafonderzoek m.b.t. één van de eisende partijen - le criminel tient le civil en état - 2. exceptie van arbitrage - niet in limine litis opgeworpen - 3. artikel 703 Ger.W. - geen antwoord op de gestelde vraag - gevolg - 4. Commissie voor het Bank- en Financiewezen - standpunt over de toepasselijkheid van art. 41 K.B. 8 november gevolg voor rechterlijke macht - 5. artikel 41 K.B. 8 november toepassingsgebied - indirecte controleverwerving - oneigenlijk gebruik van buitenlandse vennootschap ter omzeiling van dwingende Belgische wetsbepalingen - onderzoeksbevoegdheid van de rechter - 6. openbaar overnamebod - omzeiling van de Belgische overnamewetgeving - quasi-delictuele handelwijze - verplichting tot vergoeding van de schade - 7. artikel 41 K.B. 8 november openbare orde - geen mogelijkheid tot verzaking - noot David NAPOLITANO, Standpunt : Artikel 17bis Wet 2 maart 1989 en het recht op opeisbaarstelling van een krediet in geval van controlewijziging Kort Ged. Kh. Hasselt, 19 december individueel controle- en onderzoeksrecht van een vennoot (art. 64, 2 Venn.W.) - kleine N.V. met commissaris - afwezigheid van statutaire bepaling - geen onderzoeksrecht - noot 533 Zie ook : bod - openbaar bod - uitkoopbod; jaarrekening COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP - Henri DU FAUX, Standpunt : Over het statuut van de vóór de Wet van 20 juli 1991 opgerichte C.V.B.A. s : verduidelijking van een stelling 154 CORPORATE OPPORTUNITY - Hans SEELDRAYERS, Standpunt : Art. 492bis Sw. : het paard van Troje voor een efficiënt gesanctioneerde corporate opportunity doctrine naar Belgisch recht? 313 VIII

9 CURATOR Zie : faillissement DERDE-MEDEPLICHTIGHEID - Kort Ged. Kh. Gent, 14 november weigering tot bijeenroeping van een algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid - voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend en roekeloos geding - noot 54 DESKUNDIGENONDERZOEK - Gent, 21 januari art. 1401, 5 B.W. - gemeenschappelijke aandelen - inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5 B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5 B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend - waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister 525 DOEL - Kh. Kortrijk, 16 september artikel 63bis Venn.W. - doeloverschrijdende handelingen - toetsing in concreto - 2. onderscheid tussen doel en belang van de vennootschap - belang - toetsing in concreto - noot 171 EUROPEES RECHT - H.v.J., 16 december Eerste Richtlijn - artikel 9 - werkingssfeer - vertegenwoordiging van vennootschap - tegenstrijdig belang - onbevoegdheid van bestuurder om vennootschap te binden - noot Koen GEENS, Draagwijdte van artikel 9, 1 Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur 41 - H.v.J., 4 december Eerste Richtlijn - openbaarmaking van jaarrekening - sancties bij niet-nakoming - vorderingsrecht - 2. richtlijn - rechtstreekse werking - noot Koen GEENS 433 FACTUUR - Vred. Grâce-Hollogne, 20 oktober lastgeving - schijnlastgeving - werknemer - aanvaarding van factuur - noot Kh. Luik, 25 april lastgeving - schijnlastgeving - werknemer - aanvaarding van factuur - noot Joeri VANANROYE, De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer van een vennootschap Antwerpen, 29 april inschrijving in handelsregister - vermelding van nummer van inschrijving in dagvaarding - verzuim - onontvankelijkheid - inroepbaar in hoger beroep - 2. factuur - aanvaarding - verzuim van tijdig protest - noot Paul VAN ROMPAEY 441 IX

10 FAILLISSEMENT - Joost VERLINDEN, Overzicht van de nieuwe wetten betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord (deel II) 3 - Kh. Brussel, 15 oktober vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot 45 - Brussel, 13 februari vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot 47 - Gent, 2 oktober vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot David NAPOLITANO, Zetelverplaatsing en de territoriaal bevoegde rechtbank inzake faillissement van rechtspersonen 49 - Stefaan LOOSVELD, De sterfhuisconstructie Arrondissementsrb. Tongeren, 18 maart aansprakelijkheidsvordering van de curator - grondslag - bevoegde rechtbank - noot Cass., 5 december faillissement - taak van de curator - collectieve schade - curator heeft ook vorderingsrecht indien het netto-passief van de gefailleerde werd vergroot - individuele rechten van schuldeisers - noot Joeri VANANROYE, Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde Kh. Luik, 29 april artikel 448 (oude) Faill.W. - faillissementspauliana - voorwaarden - gevolgen - noot Stefaan LOOSVELD, Artikel 20 van de nieuwe Faillissementswet Kh. Dendermonde (afdeling Aalst), 9 december splitsing - faillissementspauliana - voorwaarden - vennootschapsbelang - financiële en economische verantwoording - noot Stefaan LOOSVELD, De schuldeisers van de gesplitste vennootschap en de faillissementspauliana 325 FINANCIEEL RECHT - Johan TYTECA, Kroniek der Kronieken. Financieel recht ( ) 566 FISCAAL RECHT - Dirk DESCHRIJVER, Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen Luc DE BROE en Jan WERBROUCK, Kroniek internationaal belastingrecht Dirk DESCHRIJVER, Kroniek der Kronieken. Fiscaal recht ( ) 577 FUSIES EN SPLITSINGEN - Stefaan LOOSVELD, De sterfhuisconstructie Kh. Dendermonde (afdeling Aalst), 9 december splitsing - faillissementspauliana - voorwaarden - vennootschapsbelang - financiële en economische verantwoording - noot Stefaan LOOSVELD, De schuldeisers van de gesplitste vennootschap en de faillissementspauliana 325 X

11 - Kort Ged. Kh. Brussel, 1 juli algemene vergadering - samenstelling - hoedanigheid van vennoot - 2. onregelmatige samenstelling van de algemene vergadering - gewichtige reden in de zin van artikel 190bis, 3 Venn.W. - grove schending van de Vennootschappenwet in de zin van artikel 190bis, 3 Venn.W. - mogelijke nietigverklaring door de bodemrechter Brussel, recht sprekend op eenzijdig verzoekschrift, 2 juli artikel 1402 Ger.W. - beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - artikel 190bis, 3 Venn.W. - beschikking tot opschorting - uitwerking ten aanzien van derden Kort Ged. Brussel, 8 juli algemene vergadering - samenstelling - hoedanigheid van vennoot - fusie onder opschortende voorwaarde - 2. opschortende voorwaarde - vervulling - retroactief effect - incidentie - 3. fusievoorstel en ter beschikking gestelde documenten - voorlichting van de vennoten - 4. a contrario redenering - noodzaak om een vergadering van voorwaardelijke vennoten te houden - niet zinvol en niet houdbaar - 5. afwezigheid van bedrieglijk opzet - beïnvloeding van besluitvorming weinig waarschijnlijk 340 GERECHTELIJK AKKOORD - Joost VERLINDEN, Overzicht van de nieuwe wetten betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord (deel 2) 3 - Kh. Luik, 11 februari vordering tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord - noot Kh. Luik, 29 juni gerechtelijk akkoord - goedkeuring van het herstelplan - noot 452 GERECHTELIJKE ONTBINDING Zie : ontbinding - vereffening GERECHTELIJK RECHT - Kort Ged. Kh. Gent, 14 november weigering tot bijeenroeping van een algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid - voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend en roekeloos geding - noot 54 - Kh. Mechelen, 23 januari strafonderzoek m.b.t. één van de eisende partijen - le criminel tient le civil en état - 2. exceptie van arbitrage - niet in limine litis opgeworpen - 3. artikel 703 Ger.W. - geen antwoord op de gestelde vraag - gevolg - 4. Commissie voor het Bank- en Financiewezen - standpunt over de toepasselijkheid van art. 41 K.B. 8 november gevolg voor rechterlijke macht - 5. artikel 41 K.B. 8 november toepassingsgebied - indirecte controleverwerving - oneigenlijk gebruik van buitenlandse vennootschap ter omzeiling van dwingende Belgische wetsbepalingen - onderzoeksbevoegdheid van de rechter - 6. openbaar overnamebod - omzeiling van de Belgische overnamewetgeving - quasi-delictuele handelwijze - verplichting tot vergoeding van de schade - 7. artikel 41 K.B. 8 november openbare orde - geen mogelijkheid tot verzaking - noot Arrondissementsrb. Tongeren, 18 maart aansprakelijkheidsvordering van de curator - grondslag - bevoegde rechtbank - noot 169 XI

12 - Kort Ged. Rb. Brussel, 13 november feitelijke vereniging - optreden in rechte - lastgeving - bewijs - noot Marleen DENEF, De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad van State Arbitragehof, 22 april 1998, nr. 42/98-1. Raad van State - art. 440 Ger.W. - natuurlijk persoon - rechtspersoon - vertegenwoordiging advocaat - 2. Raad van State - art. 440 Ger.W. - rechtspersoon - een- of meerhoofdig orgaan - vertegenwoordiging advocaat - noot Raad van State, 29 oktober kort geding - V.Z.W. - verschijning ter terechtzitting - vertegenwoordiging - noot Brussel, recht sprekend op eenzijdig verzoekschrift, 2 juli artikel 1402 Ger.W. - beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - artikel 190bis, 3 Venn.W. - beschikking tot opschorting - uitwerking ten aanzien van derden Antwerpen, 29 april inschrijving in handelsregister - vermelding van nummer van inschrijving in dagvaarding - verzuim - onontvankelijkheid - inroepbaar in hoger beroep - 2. factuur - aanvaarding - verzuim van tijdig protest - noot Paul VAN ROMPAEY Cass., 17 april optreden in rechte van een rechtspersoon - proceshandeling door advocaat - wettelijk vermoeden van lastgeving door bevoegd orgaan (art. 440, al. 2 Ger.W.) - mededeling van identiteit van de leden van de organen van de rechtspersoon (art. 702, al. 3 Ger.W.) - gevolg van verzuim - noot Joeri VANANROYE, Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon 516 GERECHTELIJK SEKWESTER Zie : sekwester - voorlopig bewindvoerder GESCHILLENREGELING - Gent, 21 januari art. 1401, 5 B.W. - gemeenschappelijke aandelen - inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5 B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5 B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend - waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister 525 INBRENG Zie : kapitaal INKOOP VAN EIGEN AANDELEN - Ludovic DU FAUX, Standpunt : Artikel 52bis, 2, 1 Venn.W. : een nieuwe belichting 157 XII

13 INSCHRIJVING IN HANDELSREGISTER - Antwerpen, 29 april inschrijving in handelsregister - vermelding van nummer van inschrijving in dagvaarding - verzuim - onontvankelijkheid - inroepbaar in hoger beroep - 2. factuur - aanvaarding - verzuim van tijdig protest - noot Paul VAN ROMPAEY 441 INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT - Kh. Brussel, 15 oktober vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot 45 JAARREKENING - H.v.J., 4 december Eerste Richtlijn - openbaarmaking van jaarrekening - sancties bij niet-nakoming - vorderingsrecht - 2. richtlijn - rechtstreekse werking - noot Koen GEENS 433 Zie ook : controle KAPITAAL - Ludovic DU FAUX, Standpunt : Artikel 52bis, 2, 1 Venn.W. : een nieuwe belichting Baudouin CAEYMAEX, Het toegestaan kapitaal naar Belgisch recht : een overzicht van de beperkingen 183 KREDIETOVEREENKOMST - David NAPOLITANO, Standpunt : Artikel 17bis Wet 2 maart 1989 en het recht op opeisbaarstelling van een krediet in geval van controlewijziging 382 LASTGEVING - Vred. Grâce-Hollogne, 20 oktober lastgeving - schijnlastgeving - werknemer - aanvaarding van factuur - noot Kh. Luik, 25 april lastgeving - schijnlastgeving - werknemer - aanvaarding van factuur - noot Joeri VANANROYE, De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer van een vennootschap Kort Ged. Rb. Brussel, 13 november feitelijke vereniging - optreden in rechte - lastgeving - bewijs - noot Cass., 17 april optreden in rechte van een rechtspersoon - proceshandeling door advocaat - wettelijk vermoeden van lastgeving door bevoegd orgaan (art. 440, al. 2 Ger.W.) - mededeling van identiteit van de leden van de organen van de rechtspersoon (art. 702, al. 3 Ger.W.) - gevolg van verzuim - noot Joeri VANANROYE, Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon 516 XIII

14 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Zie : kapitaal MANDAAT Zie : lastgeving MEERHOOFDIGHEID - Arbitragehof, 22 april 1998, nr. 42/98-1. Raad van State - art. 440 Ger.W. - natuurlijk persoon - rechtspersoon - vertegenwoordiging advocaat - 2. Raad van State - art. 440 Ger.W. - rechtspersoon - een- of meerhoofdig orgaan - vertegenwoordiging advocaat - noot 319 MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - Philippe ERNST, "Misbruik van vennootschapsgoederen". Enkele bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht 63 - Joeri VANANROYE, Standpunt : Misbruik van vennootschapsgoederen : noch de aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen 216 NIETIGHEID - Kort Ged. Kh. Brussel, 1 juli algemene vergadering - samenstelling - hoedanigheid van vennoot - 2. onregelmatige samenstelling van de algemene vergadering - gewichtige reden in de zin van artikel 190bis, 3 Venn.W. - grove schending van de Vennootschappenwet in de zin van artikel 190bis, 3 Venn.W. - mogelijke nietigverklaring door de bodemrechter 334 ONTBINDING - VEREFFENING Zie : faillissement OPENBAAR BOD Zie : bod - openbaar bod - uitkoopbod OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID Zie : aansprakelijkheid OVERDRACHT Zie : aandelen - overdracht van aandelen XIV

15 OVERGANGSRECHT Zie : vennootschapsrecht OVERHEIDSONDERNEMINGEN - Wouter DEVROE, Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, publiekrechtelijke naamloze vennootschappen) 461 PUBLIEKE VENNOOTSCHAPPEN Zie : overheidsondernemingen RAAD VAN BESTUUR Zie : bestuur RECHTSPLEGING Zie : gerechtelijk recht RECHTSTREEKSE WERKING - H.v.J., 4 december Eerste Richtlijn - openbaarmaking van jaarrekening - sancties bij niet-nakoming - vorderingsrecht - 2. richtlijn - rechtstreekse werking - noot Koen GEENS 433 RICHTLIJN - WERKING - H.v.J., 4 december Eerste Richtlijn - openbaarmaking van jaarrekening - sancties bij niet-nakoming - vorderingsrecht - 2. richtlijn - rechtstreekse werking - noot Koen GEENS 433 SEKWESTER - VOORLOPIG BEWINDVOERDER - Kort Ged. Kh. Gent, 14 november weigering tot bijeenroeping van een algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid - voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend en roekeloos geding - noot 54 SOCIAAL RECHT - Cass., 23 september artikel 13 Venn.W. - niet van openbare orde of dwingend recht - gevolg - 2. artikel 2 K.B. van 19 december uitoefening van mandaat in een vennootschap - vermoeden van uitoefening van zelfstandige bedrijvigheid - aanstelling als beheerder - gevolg - noot Guido VAN LIMBERGHEN, Uitoefening van een beroepsactiviteit als sleutel op de deur van de sociale verzekeringen 96 XV

16 SPLITSING Zie : fusies en splitsingen STAKING VAN BETALING Zie : faillissement STEMRECHT - Gent, 21 januari art. 1401, 5 B.W. - gemeenschappelijke aandelen - inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5 B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5 B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend - waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister 525 Zie ook : kapitaal STRAFRECHT - Philippe ERNST, "Misbruik van vennootschapsgoederen". Enkele bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht 63 - Joeri VANANROYE, Standpunt : Misbruik van vennootschapsgoederen : noch de aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen Hans SEELDRAYERS, Standpunt : Art. 492bis Sw. : het paard van Troje voor een efficiënt gesanctioneerde corporate opportunity doctrine naar Belgisch recht? 313 TEGENSTELBAARHEID - Brussel, recht sprekend op eenzijdig verzoekschrift, 2 juli artikel 1402 Ger.W. - beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel - artikel 190bis, 3 Venn.W. - beschikking tot opschorting - uitwerking ten aanzien van derden 339 TEGENSTRIJDIG BELANG - H.v.J., 16 december Eerste Richtlijn - artikel 9 - werkingssfeer - vertegenwoordiging van vennootschap - tegenstrijdig belang - onbevoegdheid van bestuurder om vennootschap te binden - noot Koen GEENS, Draagwijdte van artikel 9, 1 Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur 41 TERGEND EN ROEKELOOS GEDING Zie : gerechtelijk recht TOEGESTAAN KAPITAAL Zie : kapitaal XVI

17 UITKOOPBOD Zie : bod - openbaar bod - uitkoopbod UITSLUITING - Brussel, 7 mei vennootschap onder firma - uitsluiting van vennoot - berekening van scheidingsaandeel - interpretatie van hoofdelijk aandeel in zuiver maatschappelijk bezit - 2. vennootschap onder firma - aansprakelijkheid van vennoten - betaling van scheidingsaandeel - niet-aansprakelijkheid 436 VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - Brussel, 7 mei vennootschap onder firma - uitsluiting van vennoot - berekening van scheidingsaandeel - interpretatie van hoofdelijk aandeel in zuiver maatschappelijk bezit - 2. vennootschap onder firma - aansprakelijkheid van vennoten - betaling van scheidingsaandeel - niet-aansprakelijkheid 436 VENNOOTSCHAPSBELANG - Kh. Kortrijk, 16 september artikel 63bis Venn.W. - doeloverschrijdende handelingen - toetsing in concreto - 2. onderscheid tussen doel en belang van de vennootschap - belang - toetsing in concreto - noot 171 VENNOOTSCHAPSBELASTING Zie : fiscaal recht VENNOOTSCHAPSRECHT - Marieke WYCKAERT (Dirk VAN GERVEN en), Kroniek Vennootschapsrecht Gent, 21 januari art. 1401, 5 B.W. - gemeenschappelijke aandelen - inschrijving aandelenregister - 2. art. 1401, 5 B.W. - lidmaatschapsrechten - stemrecht - recht om een deskundige te laten aanstellen (art. 191 Venn.W.) - 3. art. 1401, 5 B.W. - overgangsrecht - art. 2 B.W art. 190ter Venn.W. - geen eis hangend - waardering aandelen voorbarig - noot Bernard WAÛTERS - Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister 525 VERENIGINGEN - Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek Verenigingen Kort Ged. Rb. Brussel, 13 november feitelijke vereniging - optreden in rechte - lastgeving - bewijs - noot Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek der Kronieken. Verenigingen ( ) 583 Zie ook : V.Z.W. XVII

18 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Zie : V.Z.W. VERTEGENWOORDIGING - H.v.J., 16 december Eerste Richtlijn - artikel 9 - werkingssfeer - vertegenwoordiging van vennootschap - tegenstrijdig belang - onbevoegdheid van bestuurder om vennootschap te binden - noot Koen GEENS, Draagwijdte van artikel 9, 1 Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve bevoegdheden van de raad van bestuur 41 - Kh. Luik, 25 april lastgeving - schijnlastgeving - werknemer - aanvaarding van factuur - noot Joeri VANANROYE, De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer van een vennootschap Marleen DENEF, De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad van State Arbitragehof, 22 april 1998, nr. 42/98-1. Raad van State - art. 440 Ger.W. - natuurlijk persoon - rechtspersoon - vertegenwoordiging advocaat - 2. Raad van State - art. 440 Ger.W. - rechtspersoon - een- of meerhoofdig orgaan - vertegenwoordiging advocaat - noot Raad van State, 29 oktober kort geding - V.Z.W. - verschijning ter terechtzitting - vertegenwoordiging - noot Cass., 17 april optreden in rechte van een rechtspersoon - proceshandeling door advocaat - wettelijk vermoeden van lastgeving door bevoegd orgaan (art. 440, al. 2 Ger.W.) - mededeling van identiteit van de leden van de organen van de rechtspersoon (art. 702, al. 3 Ger.W.) - gevolg van verzuim - noot Joeri VANANROYE, Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon 516 VOORLOPIG BEWINDVOERDER - EXPERT-BEWAARNEMER - Kort Ged. Kh. Gent, 14 november weigering tot bijeenroeping van een algemene vergadering ondanks verzoek aandeelhouder - derde-medeplichtigheid - voorlopig bewindvoerder - sekwester aandelen - afwijzing vordering wegens tergend en roekeloos geding - noot 54 V.Z.W. - Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek Verenigingen Marleen DENEF, De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad van State Raad van State, 29 oktober kort geding - V.Z.W. - verschijning ter terechtzitting - vertegenwoordiging - noot Frank HELLEMANS en Dirk VAN GERVEN, Kroniek der Kronieken. Verenigingen ( ) 583 XVIII

19 ZAAKVOERDER Zie : bestuur ZETELVERPLAATSING - Kh. Brussel, 15 oktober vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot 45 - Brussel, 13 februari vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot 47 - Gent, 2 oktober vordering tot faillietverklaring - territoriale bevoegdheid van de rechter - noot David NAPOLITANO, Zetelverplaatsing en de territoriaal bevoegde rechtbank inzake faillissement van rechtspersonen 49 CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE RECHTSPRAAK oktober, Vred. Grâce-Hollogne september, Cass oktober, Kh. Brussel februari, Brussel april, Cass april, Kh. Luik april, Kh. Luik april, Antwerpen augustus, Rb. Kortrijk september, Kh. Kortrijk oktober, Gent oktober, R.v.S november, Cass november, Kort Ged. Rb. Brussel november, Kort Ged. Kh. Gent 54-4 december, H.v.J december, Cass december, Kh. Dendermonde (afdeling Aalst) december, H.v.J december, Kort Ged. Kh. Hasselt december, Kort Ged. Kh. Hasselt januari, Gent januari, Kh. Mechelen februari, Kh. Luik maart, Gent maart, Arrondissementsrb. Tongeren april, Kort Ged. Kh. Turnhout april, Arbitragehof mei, Brussel juni, Kh. Luik juli, Kort Ged. Kh. Brussel juli, Brussel (eenzijdig verzoekschrift) juli, Kort Ged. Brussel 340 XIX

20

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Tegenwerpelijkheid van het statutair doel

Tegenwerpelijkheid van het statutair doel KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012 2013 Tegenwerpelijkheid van het statutair doel NV en VZW vergeleken Promotor: Prof. Dr. Koen GEENS Begeleider: dhr. Willem VAN

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder RUTGER VAN BOVEN Adviseur Studiedienst IAB Het Decreet d Allarde 1 bepaalt dat eenieder het recht heeft om in mededinging met anderen en met respect voor

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Luc Stolle Meritius Advocaten-Avocats Advocaat aan de balie te Gent Overzicht Conflict-vermijdende maatregelen Conflict-beheersende maatregelen

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Studentencursus Economisch recht Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Inhoudsopgave HOOFDSTUK I. INHOUD, BRONNEN EN GRONDSLAGEN VAN HET ECONOMISCH RECHT... 1 AFDELING 1. BEGRIPOMSCHRIJVING... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1966-1971) door Yvette SCHOENTJES-MERCHIERS Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent HooFDSTUK I EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK VRIJHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

GS Personen- en Familierecht

GS Personen- en Familierecht GS Personen- en Familierecht Inhoudsopgave I. Afstamming... 2 II. Bijzondere onderhoudsplicht van ouders t.a.v. hun kinderen... 12 III. Adoptie... 18 IV. Geesteszieken: voorlopig bewind... 19 V. Minderjarigen...

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie