Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012"

Transcriptie

1 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Versie 1, 2012 Dit kwalificatieprofiel is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012.

2 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum Regie Ontwikkeling Brondocumenten Legitimering format Legitimering inhoud Mogelijke functienamen Herijking 30 augustus 2012 Het kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is gebaseerd op het kwalificatieprofiel sportleider 3 dat ontwikkeld is onder regie van NOC*NSF. Uitgangspunt voor de beschrijving daarvan is het COLO format kwalificatieprofiel (2002). Het bronbestand kwalificatieprofiel sportleider 3 is ontwikkeld door ontwikkelaars van de sportbonden KNVB, KNZB en de NeVoBo in samenwerking met Cinop/SEC. Het kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is op basis daarvan ontwikkeld door de sectie ringsporten van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Het kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 berust op het beroepscompetentieprofiel sportleider 3 dat in april 2003 goedgekeurd is door de sociale partners WOS en FNV Sport en het daarop gebaseerde beroepscompetentieprofiel (Muay Thai) Kickboksleider 3. NOC*NSF 2003 WOS, FNV Sport april 2003 Algemene ledenvergadering NOC* NSF mei 2003 Het kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is vastgesteld door de Toetsingscommissie van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten. (Muay Thai) Kickboksleider 3 Uiterlijk TYPERING KWALIFICATIEPROFIEL Typering kwalificatieprofiel Kwalificatiestructuur De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is werkzaam in de breedtesport. De belangrijkste taak van de Trainer (Muay Thai) Kickboxing is het geven van trainingen. Uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigingsdoelen/clubdoelen. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 analyseert de mogelijkheden van de (Muay Thai) Kickboksers en stimuleert en adviseert omtrent de verdere ontwikkeling. De (Muay Thai) Kickboksers kunnen zowel jeugdigen als volwassenen zijn. Het werkterrein van de Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is de (Muay Thai) Kickboxing vereniging, - club of sportschool. Het kwalificatieprofiel (Muay Thai) Kickboxing 3 maakt deel uit van de 2

3 Kwalificatiestructuur sport. Niveau Gemiddelde opleidingsduur Deelkwalificaties Diploma en certificaten uur bestaande uit: contacturen, zelfstudie, BPV (of stage) en 4 PVB s. 1. Geven van trainingen; 2. Begeleiden bij wedstrijden; 3. Organiseren van activiteiten; 4. Aansturen sporttechnisch kader Men ontvangt het diploma Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3na het met goed gevolg afronden van de proeven van bekwaamheid. Het diploma voor Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 bestaat uit vier beroepsgerichte certificaten: 1. Geven van trainingen 2. Coachen van wedstrijden 3. Organiseren van activiteiten 4. Aansturen van sportkader. Instroomeisen minstens 21 jaar zijn; lid zijn van een (Muay Thai) Kickboxing vereniging of club; lid zijn van een van de bonden binnen de sectie ringsporten; minimaal in het bezit zijn van het diploma VMBO- theoretische leerweg (MAVO) of vergelijkbaar niveau (naar oordeel van de toetsingscommissie); een verklaring van de FOG, sectie Ringsporten kunnen overleggen, waarin de sectie onderschrijft dat de kandidaat een voldoende sportinhoudelijk niveau heeft; een opleiding tot Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 bij een bij de bij de FOG, sectie Ringsporten aangesloten opleider te hebben gevolgd of een vergelijkbare opleiding (naar oordeel van de toetsingscommissie) hebben gevolgd; een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen; voldaan hebben aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de PVB. Doorstroomrechten Gediplomeerden kunnen doorstromen naar opleiding Trainer/coach (Muay Thai) Kickboxing 4. 3

4 3. KERNOPGAVE De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 staat voor de opgave om doelen op korte en middellange termijn te realiseren. Door analyse, planning, uitvoering en evaluatie (op wedstrijden en trainingen) streeft de Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 op planmatige wijze doelstellingen na. Wanneer de analyse en planning niet kloppen, kan dit leiden tot een minder optimale ontwikkeling van de (Muay Thai) Kickboksers. 4. KERNTAKEN 1. Stimuleert sportieve ontwikkeling van (jeugdige) (Muay Thai) Kickboksers 2. Geeft trainingen 3. Begeleidt bij wedstrijden 4. Organiseert activiteiten 5. Stuurt kader aan Kerntaak 1: Stimuleert sportieve ontwikkeling van (jeugdige) (Muay Thai) Kickboksers Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces begeleiden van (Muay Thai) Kickboksers. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3: Onderhoudt een functionele relatie met de (Muay Thai) Kickboksers en in het geval het jongeren betreft ook met hun ouders; Volgt (Muay Thai) Kickboksers met betrekking tot hun ontwikkeling; Geeft informatie, feedback en advies; Werkt mee aan het vinden van goede oplossingen in geval zich knelpunten voordoen in de sportieve ontwikkeling; Zet (Muay Thai) Kickboksers aan tot nadenken over de (Muay Thai) Kickboxing situatie en de deelname van zichzelf en anderen daaraan; Werkt mee aan het oplossen van conflicten. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is verantwoordelijk voor een sfeer die (Muay Thai) Kickboksers ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing. Bij de begeleiding van de (Muay Thai) Kickboksers heeft de Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 te maken met: De maatschappelijke omgeving van de (Muay Thai) Kickboksers; 4

5 Het op peil houden van de motivatie van de (Muay Thai) Kickboksers; De ontwikkelingsmogelijkheden binnen de vereniging of club; Individuele versus groepsbelangen; Conflicten binnen groepen. Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 heeft bij deze kerntaak te maken met de (Muay Thai) Kickboksers en het verenigingsbestuur of clubleiding, in geval het jeugd betreft, ook met hun ouders. Beroepscode. De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: De begeleiding is gebaseerd op vertrouwen in (Muay Thai) Kickboksers; De (Muay Thai) Kickboksers worden correct en respectvol bejegend; Begeleiding is conform regels vereniging/club en bond; (Muay Thai) Kickboksers zijn aangezet tot nadenken over de (Muay Thai) Kickboxing situatie en deelname daaraan. De keuzes en dilemma s die zich bij deze kerntaak voordoen zijn: Individueel belang (Muay Thai) Kickbokser versus verenigingsbelang/clubbelang; Sociale verplichtingen versus trainingstijden en trainingsarbeid. Kerntaak 2: Geeft trainingen Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces sporttechnisch handelen. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3: Streeft verenigingsdoelen/clubdoelen na en stelt een jaarplan op; Analyseert de beginsituatie en formuleert doelen met betrekking tot technische, tactische, mentale en conditionele elementen; Plant, verzorgt en evalueert trainingen. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 geeft zelfstandig training. Complicerende factoren kunnen zijn: Spanning tussen verlangde prestaties op korte en lange termijn; Heterogene sportbeleving binnen de trainingsgroep; Heterogeen vaardigheidsniveau van de trainingsgroep. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 heeft bij deze kerntaak te maken met de (Muay Thai) Kickboksers en eventuele assistenten. 5

6 Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 gebruikt zelf opgestelde trainingsplanningen. De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: De trainingsplanning past binnen het jaarplan; De trainingsplanning is gebaseerd op de analyse van beginsituatie en concrete doelen; De trainingsplanning voorziet in evaluatiemomenten en methoden; De training is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de (Muay Thai) Kickboksers; De training is in mentaal en fysiek opzicht verantwoord. Het dilemma dat zich bij deze kerntaak voordoet, is: Ambitieniveau versus sporttechnische mogelijkheden van de (Muay Thai) Kickboksers. Kerntaak 3: Begeleidt bij wedstrijden Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: sporttechnisch handelen. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3: Zorgt ervoor dat de (Muay Thai) Kickboksers op tijd aanwezig zijn op de gewenste plek; Houdt eenvoudige voor- en nabesprekingen en geeft aanwijzingen; Behartigt de belangen van de (Muay Thai) Kickboksers bij de wedstrijdleiding; Begeleidt individuele (Muay Thai) Kickboksers onder leiding van een hoger gekwalificeerd sportleider naar wedstrijden Houdt rekening met factoren die van invloed zijn op de prestatie; Vertegenwoordigt de vereniging/club. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 begeleidt bij wedstrijden op aanwijzingen van een hoger gekwalificeerde sportleider en is verantwoording verschuldigd aan die sportleider. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 zorgt ervoor dat de (Muay Thai) Kickboksers op reglementaire wijze deelnemen aan de wedstrijden. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 zal rekening moeten houden met alle factoren die de prestatie van de (Muay Thai) Kickboksers tijden wedstrijden moeten beïnvloeden. Hij dient kennis te hebben van de (spel)regels en gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd en dient aanwijzingen adequaat op te kunnen volgen. 6

7 Voor deze kerntaak kan de volgende complicerende factor aan de orde zijn: Verschillende (spel)regels bij verschillende bonden, niveaus en organisatoren van gala s. Omgaan met verlies. Conflicterende belangen. Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 bij deze kerntaak te maken met de verantwoordelijke sportleider, de (Muay Thai) Kickboksers, promotor/matchmaker, scheidsrechter, toeschouwers (arbitrage) de ouders (familie) van de (Muay Thai) Kickbokser en het bestuur van de vereniging en/of de clubleiding. Reglementen en regels, wedstrijdreglement, verzorgingsmiddelen. De kwaliteit van het proces en resultaat wordt beoordeeld aan de hand van de volgende factoren: Medesporters, tegenstanders, scheidsrechter, toeschouwers en overige betrokkenen worden gerespecteerd; Met (Muay Thai) Kickboksers wordt op een juiste wijze gecommuniceerd over wedstrijdvoorbereiding, - verloop en resultaat; De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende regels; De leiding wordt geaccepteerd; Gedrag Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 draagt bij aan een positief imago van de vereniging/club; De eisen gesteld door derden. De keuzes en dilemma s die zich bij deze kerntaak voordoen zijn: Eigen visie versus die van anderen; Wel/niet eigen initiatief nemen in de begeleiding. Kerntaak 4: Organiseert activiteiten Rol/verantwoordelijkheden Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: arrangeren sportomgeving. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3: Levert een bijdrage aan het versterken van het verenigingsaanbod/clubaanbod door het organiseren van nieuwe of neven activiteiten; Brengt de benodigde randvoorwaarden in kaart. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 werkt bij het organiseren samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur. 7

8 Complexiteit Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 zal inventief moeten zijn om nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor de vereniging/club. Complicerende facturen kunnen zijn: Het hart van de Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 ligt meer bij de andere kerntaken; Conflicterende verenigingsbelangen/clubbelangen; Gebrek aan financiële middelen; Knelpunten in de randvoorwaarden; Organisatorische context vraagt onevenredig veel aandacht. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 heeft bij deze kerntaak te maken met (Muay Thai) Kickboksers, begeleiders, bestuur, andere stagiaires en soms andere vrijwilligers. Draaiboek. De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: De randvoorwaarden zijn in kaart gebracht; De nieuwe en neven activiteiten leiden tot het beoogde resultaat. De keuzes en dilemma s die zich bij deze kerntaak voordoen, zijn: Afweging kosten en baten van nieuwe of nevenactiviteit; Wel/niet introduceren van nieuwe activiteiten. Kerntaak 5: Stuurt kader aan Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: arrangeren sportomgeving. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 geeft assisterend kader en vrijwilligers opdrachten. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 geeft supervisie aan Trainers (Muay Thai) Kickboxing 2, stagiaires en vrijwilligers. Complicerende factoren bij deze kerntaak kunnen zijn: Het hart van Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 ligt meer bij de andere kerntaken; Matige organisatorische context, weinig daadkracht bestuur; Onvoldoende (professionele) ondersteuning. De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 heeft bij deze kerntaak te maken met Trainer (Muay Thai) Kickboxing 2 en andere (vrijwillige) kaderleden. Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en Het kwaliteitscriterium van deze kerntaak is: 8

9 resultaat Aanwijzingen aan Trainer (Muay Thai) Kickboxing 2 en andere (vrijwillige) kaderleden zijn adequaat Keuzes en dilemma s De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is: Wel/niet investeren in weinig talentvol kader. 5. BEROEPSCOMPETENTIES 1. Stimuleren sportieve ontwikkeling van (jeugdige) sporters 2. Geven van trainingen 3. Begeleiden bij wedstrijden 4. Organiseren activiteiten 5. Aansturen van kader Beroepscompetentie 1. Stimuleren sportieve ontwikkeling van (jeugdige) (Muay Thai) Kickboksers De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is in staat op adequate manier een optimale begeleiding te bieden die bijdraagt aan de ontwikkeling van de (Muay Thai) Kickboksers. Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van de (Muay Thai) Kickboksers Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert (Muay Thai) Kickboksers Informeert en betrekt (Muay Thai) Kickboksers bij verloop van de training en/of wedstrijd Bewaakt waarden en stelt normen Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de (Muay Thai) Kickboksers Treedt op als een (Muay Thai) Kickboksers zich onsportief gedraagt Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de (Muay Thai) Kickboksers Treedt op bij onveilige (Muay Thai) Kickboxing situaties Adviseert (Muay Thai) Kickboksers over materiaal (keuze en gebruik) Resultaat Begeleiding doet recht aan de sportieve mogelijkheden en ambities van de (Muay Thai) Kickboksers Waarden en normen worden gerespecteerd 9

10 Beroepscompetentie 2. Geven van trainingen De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is in staat op adequate manier trainingen te plannen, uit te voeren en te evalueren, zodanig dat ze leiden tot het realiseren van doelen op termijn. Analyseert beginsituatie gericht op (Muay Thai) Kickboksers, omgeving en zijn eigen kwaliteiten als trainer Bouwt het jaarplan (chrono)logisch op Stemt jaarplan af op niveau van de (Muay Thai) Kickboksers Formuleert doelstellingen concreet Beschrijft evaluatiemethoden en momenten Werkt passend binnen het jaarplan trainingen uit Adviseert (Muay Thai) Kickboksers over materiaal (keuze en gebruik) Baseert de trainingsvoorbereiding op het jaarplan Verwerkt evaluaties in de trainingsvoorbereiding Stemt de trainingsinhoud af op de mogelijkheden van de (Muay Thai) Kickboksers Kiest voor een verantwoorde trainingsopbouw Stemt de trainingsinhoud af op de omstandigheden Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld Geeft feedback en aanwijzingen aan (Muay Thai) Kickboksers op basis van analyse van de uitvoering Leert en verbetert techniek van (Muay Thai) Kickboksers Maakt zichzelf verstaanbaar Organiseert de training efficiënt Houdt de aandacht van de (Muay Thai) Kickboksers vast Evalueert proces en resultaat van de training Zorgt dat (Muay Thai) Kickboksers zich aan de (spel)regels houden Resultaat Training sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de (Muay Thai) Kickboksers Training draagt bij aan het realiseren van doelen op langere termijn 10

11 Beroepscompetentie 3. Begeleiden bij wedstrijden De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is in staat op adequate manier te begeleiden bij wedstrijden en wedstrijdvoorbereiding en zorgt ervoor dat de (Muay Thai) Kickboksers op reglementaire wijze deelnemen aan wedstrijden. Heeft kennis van relevante (spel)regels Begeleidt op aanwijzing van de verantwoordelijke sportleider Zorgt dat de sporters op tijd aanwezig zijn op de plaats van de wedstrijd(en) Zorgt dat materiaal in orde is Geeft sporters aanwijzingen met betrekking tot wedstrijd Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd Ziet erop toe dat de sporters zich voorbereiden op de wedstrijd Gaat flexibel om met organisatorische veranderingen rond de wedstrijd Handelt wedstrijdformaliteiten af Houdt zich aan de regels die gelden tijdens de wedstrijd Zorgt dat sporters zich aan regels en reglementen houden Resultaat Begeleiding is gericht op het realiseren van wedstrijddoel(en) Beroepscompetentie 4. Organiseren activiteiten De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is in staat op adequate manier activiteiten te organiseren. Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen Werkt samen met anderen Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen Zorgt dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht Rond activiteit af Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit 11

12 Resultaat Activiteit sluit aan bij interesses van (potentiële) leden Activiteit past binnen de doelstellingen van de vereniging/club Activiteit is afgestemd op de randvoorwaarden Activiteit versterkt het verenigingsaanbod/clubaanbod Beroepscompetentie 5. Aansturen van kader De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is in staat op adequate manier sportleiders 2 of gelijkwaardig aan te sturen en mee te werken aan hun ontwikkeling. Informeert assisterend kader over de inhoud van de training Geeft assisterend kader opdrachten die bij hun taak passen Bespreekt met het assisterende kader wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn Motiveert assisterend kader Analyseert het handelen van het assisterende kader en neemt op basis hiervan adequate maatregelen Houdt toezicht op wijze van begeleiden van (Muay Thai) Kickboksers door assisterend kader Resultaat Enthousiaste en op hun taak berekende sportleiders 2 6. Burgerschapscompetentie De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen /resultaat Gaat correct om met alle betrokkenen Komt afspraken na Houdt zich aan de beroepscode Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie De burgerschapscompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties. 12

13 7. Leercompetentie De Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen. /resultaat Vraagt hulp en bevestiging Reflecteert op het eigen handelen De leercompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties. 13

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3 KWALIFICATIEPROFIEL WIELERTRAINER 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 27 juli 2007 Versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling KNWU Onderliggend beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Taekwondotrainer niveau 3

Kwalificatieprofiel Taekwondotrainer niveau 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 11 maart 2012 Versie 1.0 Regie NOC / NSF Ontwikkeling Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Onderliggend Beroepscompetentieprofiel Taekwondotrainer niveau 3 beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Kwalificatiestructuur Sport 2017 Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Overzicht golfprofessional B niveau 3 3 1. Algemene informatie over de kwalificatie 4 A.

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER 2 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 1 oktober 2007 Versie: 1 Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF Ontwikkeling Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Assistent trainer waterpolo 2

Kwalificatieprofiel Assistent trainer waterpolo 2 Kwalificatieprofiel Assistent trainer waterpolo 2 Colofon Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Zwembond Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein. Kwalificatieprofiel assistent trainer waterpolo

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WATERSKI & WAKEBOARD INSTRUCTEUR 3

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WATERSKI & WAKEBOARD INSTRUCTEUR 3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WATERSKI & WAKEBOARD INSTRUCTEUR 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: januari 2006 Versie: 1 Regie Ontwikkeling Brondocumenten Legitimering NOC*NSF / Nederlandse Waterski & Wakeboard

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3 Colofon Het kwalificatieprofiel roei instructeur is gebaseerd op de gelijknamige profielen uit de Kwalificatiestructuur Sport

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL WATERSKI & WAKEBOARD INSTRUCTEUR 3

KWALIFICATIEPROFIEL WATERSKI & WAKEBOARD INSTRUCTEUR 3 KWALIFICATIEPROFIEL WATERSKI & WAKEBOARD INSTRUCTEUR 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: januari 2006 Versie: 1 Regie NOC*NSF / Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Ontwikkeling Projectgroep modernisering

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel trainer wedstrijdzwemmen niveau 2

Kwalificatieprofiel trainer wedstrijdzwemmen niveau 2 Kwalificatieprofiel trainer wedstrijdzwemmen niveau 2 Kwalificatieprofiel Trainer wedstrijdzwemmen 2 Colofon Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Zwembond Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein.

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Kwalificatieprofiel KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B Typering kwalificatie 3 C Kenmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfprofessional 3 is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfprofessional 3 is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFPROFESSIONAL 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 30 maart 2012 Versie: 5 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfprofessional 3 is ontwikkeld door de stuurgroep certificering

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 3. A. Functiebenaming 3. B. Typering kwalificatie 3. C. Kenmerken kwalificatie 3

1. Algemene informatie over kwalificatie 3. A. Functiebenaming 3. B. Typering kwalificatie 3. C. Kenmerken kwalificatie 3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 3 A. unctiebenaming 3 B. Typering kwalificatie 3 C. Kenmerken kwalificatie 3 2. Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep 4 3. Overzicht

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL SPORTKLIMTRAINER 3

KWALIFICATIEPROFIEL SPORTKLIMTRAINER 3 KWALIIATIEROIEL SORTKLIMTRAINER 3 ALGEMENE INORMATIE OVER DE KWALIIATIE SORTKLIMTRAINER 3 Verantwoording Onder regie van Ontwikkeld door Bron- en referentiedocumenten Verantwoording door/op datum: ebruari

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 3 Deelkwalificaties PVB 3.1 Geven van trainingen

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 4 B. Typering kwalificatie 4 C. Kenmerken kwalificatie 4 D. In- en

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL KANO-INSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel kano-instructeur is ontwikkeld onder regie

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Badminton Nederland E: opleidingen@badminton.nl T: 030 60 84 150 1-8-2013 Inhoudsopgave Overzicht 3 Algemene informatie over kwalificatie Sportleider 4 Badminton

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 Fit!vak brancheorganisatie Postbus 32 6860 AA OOSTERBEEK 1 Inhoudsopgave BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSBEGELEIDER NIV. 4...3 BEROEPSBESCHRIJVING...4

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 1 (Teambegeleider) KWALIFICATIEPROFIEL

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 1 (Teambegeleider) KWALIFICATIEPROFIEL KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 1 (Teambegeleider) KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Talentcoach, Hoofdcoach B. Typering

Nadere informatie

Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes

Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes VT3 Handleiding voor het samenstellen van je portfolio Paul Scheltes [met dank aan Guido Nijboer, Patrick Collaris en Patrick Tonnaer] Herziene editie, 2013 1 Je sluit je VT3-opleiding met succes af door

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Schaatstrainer-coach niveau 4 1 Kwalificatieprofiel Schaatstrainer-coach niveau 4 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-Coach

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-Coach Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-oach Vastgesteld namens het bestuur van de KNAS op 18 januari 2017 Deze uitgave is een product van NO*NS Inhoudsopgave Trainer-oach 2 5 1. Algemene

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Geven van Trainingen op niveau 2 beheersen.

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfprofessional 4 is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfprofessional 4 is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFPROFESSIONAL 4 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 16 juni 2008 Versie: 2 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfprofessional 4 is ontwikkeld door de stuurgroep certificering

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 walificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Leider B. ypering kwalificatie Werkomgeving De Schaatsleider

Nadere informatie

PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel trainer-coach 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach (versie )

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach (versie ) Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-oach (versie 2017.2) 3 Inhoudsopgave Basketball Trainer-oach 2 5 1. Algemene informatie over kwalificatie 6 A. unctiebenaming 6 B. Typering

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-oach 3 Inhoudsopgave Basketball Trainer-oach 2 5 1. Algemene informatie over kwalificatie 6 A. unctiebenaming 6 B. Typering kwalificatie

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen

PVB 3.1 Geven van trainingen PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

PvB 3.4 Aansturen van kader

PvB 3.4 Aansturen van kader PvB 3.4 Aansturen van kader Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Aansturen van kader (KSS 3.4) 16-04-2013-1 - 1 PvB 3.4 Aansturen van kader Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van CMV volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma CMV volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau

Nadere informatie

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER/COACH 4

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER/COACH 4 Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER/COACH 4 KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER/COACH 4 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 1 november 2008 Versie: 1 Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF Ontwikkeling

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3 Toetsplan Allround Wandelsport Instructeur-3 In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013 zijn de toetsdocumenten

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER A NIVEAU 3

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER A NIVEAU 3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER A NIVEAU 3 Fit!vak brancheorganisatie Postbus 32 6860 AA OOSTERBEEK 1 Inhoudsopgave BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSBEGELEIDER 3...3 BEROEPSBESCHRIJVING...4 KERNTAKEN

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3 walificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Trainer - coach 3 2 Inhoudsopgave: Overzicht Overzicht Toetsplan van de kwalificatie Trainer-Coach/Schermleraar 5 PVB 3.1 Geven van trainingen 11 PVB 3.2

Nadere informatie