sociaal-economische wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sociaal-economische wetenschappen"

Transcriptie

1 sociaal-economische wetenschappen bacheloropleiding uantwerpen.be

2

3 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding sociaal-economische wetenschappen 6 Sociaal-economische wetenschappen, iets voor jou? 8 Hoe begin je eraan? 9 Het studieprogramma 10 Opleidingsonderdelen jaar 1 20 De masteropleiding 30 Verder studeren 31 Diploma op zak, wat nu? 32 Nuttige info bij de start van je studietraject 33 Studie- en studentenbegeleiding 37 Studeren in het buitenland 41 Hoe bereik je gemakkelijk onze campussen? 42 Infomomenten 44 Nuttige contactgegevens 45

4 2

5 Welkom Nooit meer leren, ik ga studeren! Maar wat? Zo begint de zoektocht van veel schoolverlaters naar informatie. Over opleidingen. Over universiteiten en hogescholen. Over beroepen. Jouw zoektocht is begonnen: je hebt dit boekje voor je neus. Hopelijk helpt het jou een stap vooruit in je keuzeproces. Een studiekeuze is nooit gemakkelijk. Het opleidingsaanbod is immens groot. Belangrijk is dat je je goed voelt op de universiteit of hogeschool van je keuze. En dat je je binnen enkele jaren goed voelt met je diploma. Daarom stelt de Universiteit Antwerpen alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken en de kwaliteit van je opleiding op topniveau te houden. Nieuwe uitdagingen, nieuwe ervaringen, nieuwe vrienden. Een nieuwe stad? De stap naar het hoger onderwijs markeert het begin van een nieuwe periode in je leven. Aan de Universiteit Antwerpen studeren zo n studenten in de meest uiteenlopende vakgebieden. In heel Antwerpen zijn er dat nog veel meer. Daarom werken we nauw samen met de Antwerpse hogescholen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Als je naar een van onze infomomenten komt, zal je merken dat het prettig studeren is aan de Universiteit Antwerpen. Onze medewerkers en studenten zullen je er graag over vertellen. We kijken uit naar de kennismaking! Prof. dr. Alain Verschoren Rector Universiteit Antwerpen 3

6 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Prof en student staan dicht bij elkaar De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen. Dat maakt een vlotte interactie met je proffen mogelijk: je kan rechtstreeks bij hen terecht met vragen en problemen. De communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. De Universiteit Antwerpen is bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning. Je staat er dus nooit alleen voor. We spelen zo veel mogelijk in op jouw individuele noden. Bovendien nodigen we jou uit om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn onze studenten vertegenwoordigd. Academische opleidingen op topniveau De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben voor theorie én voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek dat ook internationale faam geniet. De ivoren academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Tijdens je opleiding aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar bouw je kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Daardoor kunnen we voortdurend inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Door nieuwe opleidingen in te voeren en door keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen te verruimen. Een moderne leeromgeving We omringen jou met de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste lesen computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. Momenteel heeft de universiteit vier campussen. Eentje in hartje Antwerpen, drie in de zuidelijke stadsrand. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen, die vanaf volgend academiejaar integreren in de Universiteit Antwerpen, komen er nog locaties bij. Waar jij straks terecht komt ontdek je verder in dit boekje. 4

7 Om het toenemend aantal studenten op te vangen en jou een aangename leeromgeving te bieden, investeren we op grote schaal in nieuwe gebouwen. Enkele staan er al. Voor andere liggen de plannen op tafel. Meer dan een opleiding We willen jou niet alleen een opleiding, maar ook een brede vorming aanbieden: jou helpen opgroeien tot een professional met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studieprogramma s. Antwerpen Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten zich thuisvoelen. 5

8 De opleiding sociaal-economische wetenschappen Een studie op het grensgebied van sociologie en economie Veel maatschappelijke thema s en problemen zijn niet in vakjes onder te brengen. Zo is werkloosheid bijvoorbeeld niet alleen een economisch probleem (met invloed op de begroting). Je kan dit probleem ook vanuit een sociologische invalshoek bekijken (misschien blijkt werkloosheid samen te hangen met opleidingsniveau of leeftijd) of in een juridische context plaatsen (de voorwaarden voor stempelgeld worden in wetten vastgelegd). Op dezelfde manier zou je beleidsdomeinen als onderwijs, immigratie, gezondheid en welzijn vanuit verschillende disciplines kunnen bestuderen. Sociaal-economische wetenschappen is een studie op het grensgebied van sociologie en economie. Deze veelzijdige opleiding is uniek in Vlaanderen. Je verwerft de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om op beleidsniveau adviezen te geven of beslissingen te nemen. Door je wetenschappelijke achtergrond en je multidisciplinaire kennis hou je rekening met uiteenlopende aspecten van problemen, en kan je zowel met economisten en juristen als met sociologen en beleidsmakers samenwerken. De verschillende invalshoeken worden niet alleen parallel aangeboden, maar je krijgt ook inzicht in de verwevenheid van deze disciplines en in het spanningsveld tussen economische belangen en maatschappelijke doelstellingen. Studieopbouw De opleiding sociaal-economische wetenschappen omvat een bacheloropleiding van 180 studiepunten en een masteropleiding van 60 studiepunten, wat overeenkomt met respectievelijk 3 en 1 jaar voltijds studeren. In de nabije toekomst wordt voor de masteropleiding een studieduurverlenging naar 120 studiepunten (2 jaar voltijds studeren) voorzien. Vaste kern aan opleidingsonderdelen In de loop van de drie bachelorjaren kan je je algemene intellectuele vorming verbreden, en krijg je een stevige theoretische basis in verschillende sociaalwetenschappelijke vakgebieden enerzijds, en in bedrijfskunde en economie anderzijds. Naast economie, recht en menswetenschappen, staan ook talen (Frans, Engels, Duits of Spaans) en kwantitatieve opleidingsonderdelen (met een stevig pakket wiskunde en statistiek) op het programma. Verder verzamel je de nodige kennis en kunde om onderzoek te leren opzetten, uitvoeren en evalueren, en om onderzoeksresultaten van collega s kritisch te analyseren. Zo leer je op systematische wijze nadenken over uiteenlopende problemen die in de verschillende vakgebieden worden behandeld. 6

9 Ruimte voor persoonlijke invulling Je kan zolang je uit de verschillende studiedomeinen voldoende opleidingsonderdelen opneemt je eigen studieprogramma samenstellen. Je krijgt de kans om je in één discipline meer te verdiepen door vanaf het tweede deel van de bacheloropleiding voor een bepaald zwaartepunt te kiezen. Een zwaartepunt in de economische en sociale wetenschappen ligt voor de hand. Verder is er een rechtstreekse overgang naar verschillende andere masteropleidingen mogelijk door een gerichte keuze van zwaartepunt. Ook in de bachelorproef in het tweede en derde deel van de opleiding kan je je eigen accenten leggen. 7

10 Sociaal-economische wetenschappen, iets voor jou? Ruime belangstelling voor mens en maatschappij Sociaal-economische wetenschappen kies je vanuit een grote belangstelling voor economie, mens en maatschappij. Je wil ontdekken hoe de samenleving economisch en juridisch geordend is, op welke mechanismen deze ordening gebaseerd is, en welke belangengroepen welke rol spelen. Voorkennis Economische of juridische voorkennis is niet vereist. Voor wiskunde wordt voortgebouwd op de kennis van het programma uit het algemeen secundair onderwijs met 4 uur wiskunde per week. Vanaf juli kunnen de ingeschreven studenten gebruikmaken van een volledig uitgewerkt zelfstudiepakket voor de opfrissing van wiskunde, beschikbaar op het elektronisch leerplatform Blackboard. Voor de talen Engels en Frans wordt eveneens uitgegaan van het niveau van het algemeen secundair onderwijs. Voor Duits en Spaans wordt van nul gestart. Belangrijke troeven Een sterk redeneervermogen, een goed geheugen en de capaciteit om verbanden te leggen kunnen je slaagkansen verhogen. Gezien het gewicht van opleidingsonderdelen zoals statistiek en onderzoeksmethoden zijn logisch inzicht en analytisch denken eveneens belangrijke vaardigheden. Je wordt verwacht zelfstandig te kunnen werken: je moet zelf de leerstof het hele semester of het hele jaar bijhouden, op tijd je vragen formuleren, papers schrijven, enzovoort. Om de groepsopdrachten tot een goed einde te brengen, moet je in staat zijn om op een constructieve manier met je jaargenoten samen te werken. Zoals voor elke universitaire studie, zijn ook voor sociaal-economische wetenschappen een goed doorzettingsvermogen en een positieve werk attitude vereist. 8

11 Hoe begin je eraan? Welk diploma heb je nodig? Om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding moet je in principe een diploma secundair onderwijs hebben behaald. Ook mensen zonder diploma secundair onderwijs kunnen op basis van eerder verworven competenties (bijvoorbeeld werkervaring) worden toegelaten tot een universitaire studie. Internationale studenten moeten beschikken over een diploma secundair onderwijs dat ook in het thuisland toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting. Wie niet-nederlandstalig secundair onderwijs volgde, moet slagen in een door de Universiteit Antwerpen erkende taaltest Nederlands. Voor meer informatie in verband met toelatingsvoorwaarden (diploma en taal) en aanvraagprocedure neem je contact op met de International Student Officer (Sonia Brunel, Introductieweek Tijdens de eerste week van het academiejaar worden de opleidingsonderdelen van het eerste jaar uitvoerig ingeleid. Je krijgt een overzicht van de inhoud van elk opleidingsonderdeel, de verwachtingen van de docent, de examenvorm en de begeleidingsmogelijkheden. 9

12 Het studieprogramma Op de volgende bladzijden vind je het studieprogramma van de bachelor eerste, tweede en derde jaar. In de tweede kolom staat telkens vermeld uit welke opleiding elk opleidingsonderdeel afkomstig is. In de derde kolom vind je de studiepunten. Codes De codes in de tweede kolom maken duidelijk uit welke opleiding en welk jaar elk opleidingsonderdeel afkomstig is. Een korte toelichting bij deze codes: bk: bedrijfskunde cw: communicatiewetenschappen eb: economisch beleid hi: handelsingenieur hib: handelsingenieur in de beleidsinformatica psw: politieke en sociale wetenschappen pw: politieke wetenschappen rech: rechten tew: toegepaste economische wetenschappen tl: taal- en letterkunde sw: sociologie Studiepunten De studieomvang van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten (sp.). De bacheloropleiding sociaal-economische wetenschappen omvat 180 studiepunten. Dat zie je in de tabellen op de volgende bladzijden Studiepunten geven een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan de verschillende opleidingsonderdelen. Elk studiepunt komt namelijk overeen met een studietijd van 25 tot 30 uren. Een voltijds academiejaar telt 60 studiepunten. De totale studietijd voor een voltijds academiejaar varieert dus tussen en uren studie. Deze tijd besteed je aan het bijwonen van hoor- en werkcolleges, het voorbereiden van lessen, het studeren voor examens en het maken van oefeningen, papers of andere opdrachten. Het aantal studiepunten van een opleidingsonderdeel zegt dus meer over je totale tijdsinvestering dan het aantal uren dat je les hebt. Je bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. Als je voltijds studeert en voldoende vlot slaagt voor je examens, behaal je je bachelordiploma dus na 3 jaar studeren. 10

13 Het systeem met de studiepunten vloeit voort uit het Europees ECTS-project (European Credit Transfer and Accumulation System). Meer info vind je op Collegeroosters Zoek je een voorbeeld van een collegerooster? Surf dan naar Daar vind je een overzicht van de huidige collegeroosters. Het is mogelijk dat er aan het studieprogramma nog kleine aanpassingen worden aangebracht. Raadpleeg voor een laatste stand van zaken. 11

14 Jaar 1 code sp. Stel een keuzepakket samen van in totaal 60 studiepunten (sp.). Kies per studiedomein minstens 6 sp. (meestal 1 x 6 sp. of 2 x 3 sp.). Sociologische analyse (kies 12 sp.) Sociologie en rechtssociologie rech 1 6 Inleiding tot de sociologie psw 1 6 Samenleving, feiten en problemen (verplicht) psw 1 6 Economische analyse Inleiding tot de algemene economie tew 1 6 Inleiding tot de algemene economie psw 1 6 Economie rech 1 6 Geschiedenis Hedendaagse economische en politieke geschiedenis tew 3 6 Geschiedenis van België rech 1 6 Sociale en politieke geschiedenis van België psw 1 6 Recht Inleiding tot het recht tew 1 6 Inleiding tot het recht psw 1 3 Publiek recht psw 1 3 Bronnen en beginselen van het recht rech 1 7 Kwantitatief redeneren (kies 12 sp.) Wiskundige methoden en technieken (verplicht) tew 1 6 Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 tew 1 3 Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2 tew 1 3 Statistiek 1 psw

15 Jaar 1 (vervolg) code sp. Bedrijfskunde Accountancy tew, bk 1 6 Informatiesystemen tew, hib 1 3 Management en organisatie tew, bk 1 6 Inleiding tot de financiële markten 1 tew, bk 1 3 Inleiding tot de financiële markten 2 tew, bk 1 3 Filosofie, ethiek en levensbeschouwing Inleiding tot de filosofie psw 1 6 Filosofie en rechtsfilosofie rech 1 6 Vreemde taal * Zakelijk en economisch Engels 1 tew 1 3 Zakelijk en economisch Frans 1 tew 1 3 Zakelijk en economisch Duits 1 tew 1 3 Zakelijk en economisch Spaans 1 tew 1 3 Totaal 60 * Op het einde van de bacheloropleiding moet je voor minstens 2 talen niveau 2 bereikt hebben. 13

16 Studiedomeinen Na het mooi gespreide studieprogramma van jaar 1 krijg je meer greep op de invulling van je studieprogramma in jaar 2 en 3. Je kiest zelf voor concentratie of spreiding van studiepunten en vult een zwaartepunt in. Toch is de keuzevrijheid niet onbeperkt omdat je ervoor moet zorgen dat je voldoende studiepunten vergaart uit elk studiedomein. Volgende tabel geeft een overzicht van de te verzamelen studiepunten per studiedomein. Studiedomein Jaar 1 Jaar 2 en 3 Totaal Sociologische analyse Economische analyse Psychologie en antropologie Geschiedenis 6-6 Recht Filosofie, ethiek en levensbeschouwing Kwantitatief redeneren Bedrijfskunde Vreemde taal Vrije keuze Zwaartepunt Integratie Totaal

17 Jaar 2 code sp. Stel een keuzepakket samen van in totaal 60 sp. Na jaar 3 moet je binnen elk studiedomein de vereiste studiepunten vergaard hebben. Sociologische analyse Sociologische auteurs (verplicht) psw, sw 2 6 Bestuurskunde psw 2 6 Cultuur- en mediatheorie psw, cw 2 6 Cultuursociologie psw, sw 3 6 Inleiding tot de communicatiewetenschap psw 1 6 Inleiding tot de politicologie psw 1 6 Inleiding tot de internationale betrekkingen psw 2 6 Sociology of organizations psw, cw/sw 2 6 Comparative politics psw 2 6 Economische analyse Micro-economie (verplicht) tew 2 6 Macro-economie (verplicht) tew 2 6 Europese en internationale omgeving tew, bk 1 6 Markt en strategie tew, eb 2 6 Recht Onderneming en recht tew, bk 2 6 Socialezekerheidsrecht rech 3 6 Recht van de Europese Unie rech 2 6 Kwantitatief redeneren Statistiek 2 psw 3 6 Bedrijfskunde Financiële rapportering en analyse tew, bk 2 6 Marketingbeleid tew, bk 2 6 HRM en arbeidsrecht tew, bk 2 6 Vreemde taal Zakelijk en economisch Engels 2 tew 2 3 Zakelijk en economisch Frans 2 tew 2 3 Zakelijk en economisch Duits 2 tew 2 3 Zakelijk en economisch Spaans 2 tew

18 Jaar 2 (vervolg) code sp. Zwaartepunt Het zwaartepunt is bedoeld om de opleiding te verdiepen. Er zijn vier zwaartepunten: bedrijfskunde economische analyse sociologische analyse sociaal-economische analyse Integratie Bachelorproef deel 1: seminarie economisch beleid tew, eb 2 6 Vrije keuze Beleidsinformatica tew, bk 3 6 Media: structuur en werking psw, cw 1 6 Actuele problemen van de Belgische politiek psw, pw 1 6 Cultuurfilosofie psw, pw/sw 3 5 Beslissingsondersteundende methoden tew, bk 2 6 Optimalisering voor economisten tew, eb 2 6 Logica en wetenschapskritiek psw 3 Theorie van de visuele communicatie psw, cw 2 6 Social profit ondernemingen (Acerta Leerstoel) rech (master) 3 Debating development psw 3 Psychologie en antropologie Antropologie lw 6 Antropologie psw 6 Algemene en sociale psychologie psw 6 Totaal 60 16

19 Jaar 3 code sp. Stel een keuzepakket samen van in totaal 60 sp. Na jaar 3 moet je binnen elk studiedomein de vereiste studiepunten vergaard hebben. Bekijk ook het studieprogramma van jaar 2: in beperkte mate kan je ook in jaar 3 nog kiezen voor opleidingsonderdelen die in jaar 2 gedoceerd worden. Sociologische analyse Arbeidssociologie psw, sw 3 6 Gezinssociologie psw, sw 3 3 Sociologie van zorg en welzijn psw 3 Sociologie van de sociale ruimte psw, sw 3 3 Sociology of inequalities psw, sw 2 3 Social demography psw, sw 3 6 Opleidingsonderdeel uit het studiedomein sociologische analyse van jaar 2 Economische analyse Publieke economie en publieke financiën tew, eb 3 6 Internationale economie en Europese integratie tew, hi 3 6 Geschiedenis van het economisch denken tew, bk 3 6 Economische politiek tew, eb 3 6 Economics of global policy issues tew, eb 3 6 Opleidingsonderdeel uit het studiedomein economische analyse van jaar 2 Kwantitatief redeneren Inleiding tot de econometrie (met oefeningen) tew, eb 3 6 Opleidingsonderdeel uit het studiedomein kwantitatief redeneren van jaar 2 Bedrijfskunde Productiemanagement tew, bk 3 3 Financieel management tew, bk 3 6 Management accounting en controle tew, bk 3 3 Logistiek en transport tew, bk 3 3 Vreemde taal Opleidingsonderdeel uit het studiedomein vreemde talen van jaar 2 17

20 Jaar 3 (vervolg) code sp. Integratie Bachelorproef deel 2: seminarie topics van sociaaleconomisch beleid psw, sw 3 6 Sociaal-economische analyse psw, pw 2 6 Filosofie, ethiek en levensbeschouwing Levensbeschouwing UA 3 Zwaartepunt Verderzetting van keuze uit jaar 2 Vrije keuze Media, retoriek en democratie psw, cw 2 6 Sociale en politieke filosofie psw, sw 3 6 Zakelijk en economisch Engels 3 tew 3 3 Zakelijk en economisch Frans 3 tew 3 3 Zakelijk en economisch Duits 3 tew 3 3 Zakelijk en economisch Spaans 3 tew 3 3 Opleidingsonderdeel uit jaar 2 Totaal 60 18

21 19

22 Opleidingsonderdelen jaar 1 In deze brochure vind je een beschrijving van de opleidingsonderdelen van jaar 1. Op staat meer uitgebreide informatie over de begin- en eindtermen, de inhoud, de werk- en evaluatievormen en het noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. Sociologische analyse Sociologie en rechtssociologie Deze cursus wil tegelijkertijd een verkenning van de sociologie en een exploratie van de rechtssociologie zijn. Het voornaamste doel van het onderdeel sociologie is kennismaken met de sociologische concepten en denkrichtingen. Het geheel van deze inzichten wordt toegepast op het recht. Daarbij komen vragen aan bod naar het waarom van het bestaan van het recht (waarom is het zoals het is en waarom verandert het?) en de invloed van het recht op de maatschappelijke structuren en op het gedrag. Vertrekkende van bepaalde maatschappelijke situaties wordt enerzijds bekeken welke rol zij spelen voor de totstandkoming van het recht en anderzijds hoe het recht als middel van sociale controle uitwerking heeft in (bepaalde aspecten van) de samenleving. Inleiding tot de sociologie Deze cursus wil je een eerste, grondige kennismaking geven met de sociologie, d.i. de wetenschap die het menselijk handelen in sociaal verband tracht te beschrijven en verklaren. Om te beginnen wordt het specifieke van de sociologische benaderingswijze duidelijk gemaakt door haar af te bakenen van de andere menswetenschappen en van meer speculatieve benaderingen van het menselijk handelen. Vervolgens wordt het sociologische basisinstrumentarium (vakbegrippen en analytische denkkaders) systematisch ontvouwd en overvloedig geïllustreerd. Samenleving, feiten en problemen Deze cursus behandelt enkele actuele problemen van de welvaartsstaat: groei en crisis van de welvaartsstaat, welvaart, groei, inflatie en werkgelegenheid, bevolking en beroepsbevolking, de sociale organisatie van de welvaartsstaat, de overheid als centrale herverdeler, verdeling van de geldinkomens, de verdeling van de sociale goederen en diensten en de politieke democratie. 20

23 Economische analyse Inleiding tot de algemene economie (tew) In deze cursus komen, na een omschrijving van het economisch probleem en de methode van de economische wetenschap, micro-economische onderwerpen aan bod: het marktmechanisme, het overheidsingrijpen in de markt, de studie van consumptiebeslissingen, het beschrijven van productieprocessen door middel van productie- en kostenfuncties, het gedrag van de producent onder alternatieve marktvormen. Verder volgen een aantal onderwerpen uit de macro-economie: macro-economische grootheden, economische groei en macro-economisch evenwicht, werkloosheid en inflatie, monetaire en budgettaire politiek. Het laatste deel is specifiek gewijd aan de internationale dimensie van de economie: internationale handel, betalingsbalans, wisselkoersen en de monetaire unie. Inleiding tot de algemene economie (psw) Deze inleidende cursus in de economie bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt micro-economische thema s: het gedrag van de consument en de vraag naar goederen en diensten; het gedrag van de ondernemer, productie, kosten en aanbod; prijsvorming in de markt (competitie en monopolie); rol van de overheid. Het tweede deel van de cursus behandelt macro-economische thema s: nationale rekeningen en de economische kringloop; goederen- en dienstenmarkt, geldmarkt en arbeidsmarkt; rol van de overheid in het sturen van de economie; internationale handel. De cursus maakt gebruik van grafische en eenvoudige wiskundige modellen. De theorie wordt met behulp van toepassingen en oefeningen verdiept. Economie Deze cursus omvat vier delen: micro-economie: gedrag van gezinnen (consumptie, arbeidsaanbod, sparen), gedrag van ondernemingen (types ondernemingen en doelstellingen, technologie en kosten, aanbodgedrag en vraag naar productiefactoren), prijsvorming in de markt (competitie, monopolie, imperfecte competitie); rol van de overheid: functies, welvaartseconomie, belastingen en uitgaven; macro-economie: nationale rekeningen, bestedingen en economische activiteit, geldleer, budgettair en monetair beleid, economische groei; internationale economie: handel, economische integratie en ontwikkelingseconomie. 21

24 Geschiedenis Hedendaagse economische en politieke geschiedenis Deze cursus beoogt je vertrouwd te maken met de hedendaagse en eigentijdse wereldgeschiedenis (overwegend twintigste eeuw). Dit gebeurt door de algemene lijnen van de historische evolutie tijdens die periode te belichten én ook door in capita selecta specifieke fenomenen en tendensen diepgaand te behandelen. Het accent wordt gelegd op de politieke en sociaal-economische evolutie van Europa, de Verenigde Staten en Oost- en Zuidoost-Azië. De cursus wil inzicht verschaffen in zowel de evolutie zelf als in de samenhang tussen de politieke en institutionele ontwikkeling enerzijds en de ruimere maatschappelijke, sociaaleconomische veranderingen anderzijds. Het gaat met andere woorden om inzicht in de diachronische en de synchronische verbanden. In een eerste hoofdstuk dat je door middel van zelfstudie moet aanvullen verwerf je inzicht in de politieke en sociaal-economische situatie in de wereld aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens komen onder meer de volgende thema s aan bod: de economische problematiek na de Eerste Wereldoorlog, de crisis van de jaren 1930 en de toenmalige politieke situatie, de politieke en sociaal-economische impact van de Tweede Wereldoorlog, het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de Pax Americana na de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de Europese integratie, de golden sixties en de crisis vanaf de jaren 1970, de sterke opkomst van de Aziatische economieën in de jaren 1970 en 1980, de problematiek van de derdewereldlanden, de turbulente politieke evolutie in Centraal- en Oost-Europa tijdens de laatste decennia van de twintigste eeuw, de toenemende vervlechting van de nationale economieën en het fenomeen van en het debat over de zogenaamde globalisering. Geschiedenis van België Het eerste deel van deze cursus behandelt de geschiedenis van de Lage Landen tot aan de Franse Revolutie. Bij het bestuderen van de periode vóór de Middeleeuwen ligt de klemtoon op het graafschap Vlaanderen, nadien op de (Zuidelijke) Nederlanden. Het gaat daarbij om de evolutie van de buitenlandse en de binnenlandse politiek, met klemtoon op dit laatste. Meer concreet geschiedt de analyse vanuit de noties staatsvorming en bestuur. Er wordt gepeild naar de oorsprong en de ontwikkeling van de constitutionele machtsverdeling (thans het grondwettelijke recht), van het administratief recht, het publieke strafrecht en het publieke procesrecht, als fundamenten van een zich ontwikkelende staatsstructuur en ontstaan vanuit privaatrechtelijke concepten. Een rode draad doorheen dit alles is de langzaam toenemende actieradius van de binnenlandse politiek. 22

25 Tegelijk worden ook de rechtsbronnen uit het ancien régime bestudeerd, als instrument van het publiek recht: gewoonterecht, wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (waaronder het Romeins recht en het canoniek recht). Het tweede deel spitst zich toe op de politieke geschiedenis van het huidige België, vanaf de annexatie door Frankrijk in De invalshoek blijft institutioneel, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht en voor de geschiedenis van de politieke partijen en hun programma. De institutionele evolutie hangt nauw samen met de steeds toenemende expansie van het domein van de binnenlandse politiek. Wat dat laatste betreft ligt de klemtoon op de ontwikkeling van het Belgische socio-economische model, op de levensbeschouwelijke evolutie en op de problematische communautaire verhoudingen met de daaruit voortvloeiende staatshervormingen. Sociale en politieke geschiedenis van België Deze cursus biedt inzicht in de kenmerken van de hedendaagse Belgische samenleving via de studie van de sociale en politieke ontwikkelingen in het verleden. Hoewel de lange negentiende en de korte twintigste eeuw een centrale plaats krijgen, wordt teruggegrepen naar de kenmerken van de samenleving tijdens het ancien régime om je een breder en ruimer historisch perspectief te bieden. Er is ook bewust aandacht voor de levensbeschouwelijke, de economische en de institutionele aspecten van de samenleving die de sociale en politieke veranderingsprocessen meestuurden. Bijzondere aandacht is er voor demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei, migraties, huwelijks- en gezinspatronen), sociale gelaagdheid en mobiliteit, sociale en politieke ongelijkheid, diversiteit in samenlevingsvormen en staatsstructuren, processen van groepsvorming, identiteit en bewustwording, sociale en politieke bewegingen en de relatie van de westerse wereld tot andere beschavingen en culturen. In het hart van het verhaal staat het individu met zijn historisch gegroeide mensenrechten. Niet in de eerste plaats dit individu, maar de wijze waarop verschillende individuen met elkaar samenleven, vormt de kern van de cursus. Recht Inleiding tot het recht (tew) In deze cursus komen eerst en vooral enkele basisbegrippen van het recht en van de rechtsorde, het publiek recht en de bronnen van het recht, de gerechtelijke orde (en het verloop van een gerechtelijke procedure) en het personen- en familierecht aan bod. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan een inleiding tot het bewijsrecht, het goederen- en zakenrecht (en de zakelijke zekerheden), de verbintenissen en contracten, enkele bijzondere overeenkomsten, de 23

26 onrechtmatige daad en de foutaansprakelijkheid. Ten slotte komen ook enkele basisbegrippen uit het handelsrecht zoals handelstussenpersonen, vennootschappen, leasing en zekerheden aan bod. Inleiding tot het recht (psw) Deze cursus biedt een kennismaking met het objectieve recht. Ze geeft een omschrijving van het recht als systeem en gaat vervolgens in op de verschillende bronnen van het recht: de wet, de rechtspraak, de rechtsleer, de gewoonte, de algemene rechtsbeginselen en de billijkheid. Specifieke aandacht gaat daarbij naar regels die de verhouding van de overheid met individuele personen beheersen: beginselen van behoorlijke regelgeving, van behoorlijk bestuur en van behoorlijke rechtsbedeling, en grondrechten. Eveneens wordt de mens als rechtssubject besproken, met aandacht voor de verschillende soorten subjectieve rechten. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de wilsautonomie en contractvrijheid. De wisselwerking tussen samenleving en recht wordt besproken aan de hand van twee topics uit het privaatrecht: het huwelijk en de onrechtmatige daad. Publiek recht Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste principes die de Belgische staatsinrichting beheersen, van de publieke instellingen op nationaal en internationaal niveau en van de manier waarop politieke machtsverhoudingen hierin functioneren. De federale instellingen, de instellingen van de gemeenschappen en gewesten, de Europese Unie en de Verenigde Naties worden belicht. Bronnen en beginselen van het recht Deze cursus beoogt een inzicht te geven in het rechtssysteem. Het recht wordt geacht gericht te zijn op het tot stand brengen van een rechtszekere en rechtvaardige ordening van het samenleven van mensen, door het opleggen van regels en het toepassen en handhaven ervan. In de cursus wordt het rechtssysteem benaderd vanuit een dubbele invalshoek: als een systeem van objectief recht en als een geheel van subjectieve rechten en verplichtingen. De verschillende bronnen van het recht wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, gewoonte, billijkheid en algemene rechtsbeginselen worden onderzocht. De actoren regelgevers en rechtscolleges van het rechtssysteem worden in kaart gebracht. De algemene leer over het subjectief recht wordt voorgesteld: het rechtssubject en het rechtsobject (leer van Hohfeld), de soorten subjectieve rechten, het ontstaan, de uitoefening, het misbruik en het tenietgaan ervan. De specifieke bronnen en basisbeginselen van de verschillende rechtstakken worden besproken. Doorheen het globale overzicht van het rechtssysteem worden ook de basisbegrippen van de juridische taal, zowel in het Nederlands als in het Frans, aangereikt. 24

27 Kwantitatief redeneren Wiskundige methoden en technieken Na een korte algemene inleiding besteden we voornamelijk aandacht aan drie grote onderwerpen: de analyse, integraalrekening en reeksen. Voor elk onderdeel herhalen we eerst de belangrijkste topics van de basisleerstof uit het secundair onderwijs, waarna we deze thema s uitdiepen en verbreden, en toepassen op economische en bedrijfseconomische situaties. Het hoofdstuk analyse behandelt zowel functies van één als meerdere veranderlijken, in het licht van onderzoek van extremen (een vrij belangrijk onderwerp in een faculteit toegepaste economische wetenschappen). Bij het hoofdstuk integraalrekening besteden we aandacht aan enkelvoudige en meervoudige integralen, en aan onbepaalde en bepaalde integralen. In het hoofdstuk reeksen, ten slotte, staan we stil bij getallenreeksen, machtreeksen en Taylorreeksen. Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 Deze cursus start met een algemene inleiding over onder andere de zin van de statistiek, het paradigma van de statistiek, het verzamelen en meten van data, meetschalen, soorten steekproeven en steekproeffouten. Ook het belang van kansrekenen voor de statistische besluitvorming wordt belicht. Om gegevens samen te vatten, behandelen we in de beschrijvende statistiek de belangrijkste grafische en numerieke voorstellingen en de keuze van de meest correcte voorstelling. Na een kort overzicht van de kanstheorie volgt een studie van toevallige variabelen, met de belangrijkste discrete en continue verdelingen als voorbeelden. Ten slotte wordt de centrale limietstelling geïntroduceerd en wordt het gebruik van simulatie als probleemoplossende techniek geïllustreerd. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van (bedrijfs)economische toepassingen. Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2 Als inleiding tot de verklarende statistiek wordt het begrip schatter uitgelegd. De klemtoon ligt hierbij op de steekproefproportie, het steekproef gemiddelde en de steekproefvariantie. Voor elk van deze schatters wordt de steekproefverdeling afgeleid. Het belang van de centrale limietstelling wordt hierbij beklemtoond. De onderwerpen die hierna aan bod komen zijn het opstellen van betrouwbaarheidsintervallen en het toetsen van hypothesen. Na een algemene inleiding over toetsen worden de belangrijkste toetsen voor ligging, spreiding en verdeling behandeld, voor verschillende meetschalen en voor één, twee en meer dan twee populaties. Als afsluiter wordt ingezoemd op destatistische procescontrole, waar acceptance sampling en control charts aan bod komen. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van (bedrijfs)economische en technologische toepassingen. 25

28 Statistiek 1 In deze cursus wordt de statistiek vooreerst gesitueerd binnen het terrein van het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Daarna wordt nader ingegaan op de twee grote deelgebieden van de statistische analyse: descriptieve en verklarende statistiek. De descriptieve statistiek begint met de analyse van een variabele. Vervolgens worden relaties gelegd tussen twee en meer variabelen. Het gedeelte verklarende statistiek vangt aan met een introductie in de kansrekening en de theoretische verdelingen. De cursus wordt afgesloten met het maken van schattingen en het toetsen van hypothesen op basis van steekproefgegevens. Bedrijfskunde Accountancy Deze cursus introduceert je in het proces dat leidt tot de opstelling van een jaarrekening, d.w.z. dat je een inleiding krijgt op de techniek van het dubbel boekhouden en het openen en afsluiten van de boekhouding. Daarna wordt de aandacht toegespitst op de enkelvoudige jaarrekening. Het juridisch kader dat hierbij gevolgd wordt, is de Belgische wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de industriële en handelsonderneming. De posten van de volledige jaarrekening zullen uitvoerig besproken worden, zodanig dat je op zinvolle wijze de cijfergegevens achter iedere post kan interpreteren en weet via welk proces deze bedragen gegenereerd worden. Een door een onderneming gerapporteerd resultaat is immers geen exact objectief cijfer, maar een bedrag dat de uitkomst is van een reeks keuzes binnen een wettelijk kader. Informatiesystemen In het eerste deel van de cursus wordt de werking van de hardware besproken. Hierbij wordt ingegaan op de technologie gebruikt voor alle componenten van het moederbord (geheugen, processor, bus, poort,...) en van de randapparatuur (harde schijf, printer,...). Het tweede deel van de cursus behandelt de systeemen toepassingssoftware. Hierbij wordt een inleiding gegeven op de werking van Windows- en Linux-besturingssystemen. Tevens wordt Excel meer gedetailleerd besproken als illustratie van toepassingssoftware. In het derde deel van de cursus worden computernetwerken behandeld. Vooral de hardware (modems, hubs, routers,...) en de software (protocollen) van moderne computernetwerken (internet, ADSL, ISDN, draadloos,...) wordt uitgewerkt. Het vierde deel van de cursus behandelt het gegevensbeheer. In dit deel worden een aantal klassieke bestandsorganisaties besproken als inleiding op de behandeling van relationele databanken. Microsoft Access wordt gebruikt als illustratie van een eenvoudig databankpakket. 26

29 Management en organisatie Deze cursus bevat drie grote delen die telkens bestaan uit verschillende hoofdstukken. Een eerste deel kan beschouwd worden als een algemeen duidend en positionerend deel. We gaan in op begrippen als organisatie en management, en het vakgebied management komt aan bod én wordt gepositioneerd ten opzichte van andere vakgebieden. Ook de voornaamste managementperspectieven worden behandeld. In een tweede deel wordt de zogenaamde managementcyclus besproken. Deze cyclus bestaat traditioneel uit vier functies: plannen, organiseren, leidinggeven en controleren. In het derde deel staan we stil bij de verschillende managementdomeinen binnen het algemeen vakgebied management. Enerzijds behandelen we enkele specialistische of functionele managementdomeinen (bijvoorbeeld aankoopmanagement, marketingmanagement, HRM, communicatiemanagement,...). Anderzijds behandelen we enkele generalistische managementdomeinen (bijvoorbeeld strategisch management, cultuurmanagement,...). Inleiding tot de financiële markten 1 In een eerste deel wordt de rol van de financiële markten en instellingen in het economische leven besproken. Vervolgens komt de studie van de financiële markten op korte termijn aan bod. Hierbij worden de volgende producten besproken: de schatkistcertificaten, de interbancaire leningen, de repurchase agreements en het commercial paper. In een derde deel komen de segmenten van de financiële markt op lange termijn aan bod. Obligatie- en aandelenmarkten nemen hier de voornaamste plaats in. Daarnaast komen ook certificaten van instellingen voor collectieve belegging, vastgoedcertificaten en ander langetermijnproducten aan bod. De cursus wordt afgerond met een eerste kennismaking met afgeleide producten zoals termijncontracten, futures en opties. Inleiding tot de financiële markten 2 In deze cursus worden eerst de dagtelconventies in financiële markten besproken. Vervolgens komen de interestconventies (enkelvoudige rente, samengestelde rente en continue rente) aan bod. Het verband met de financiële producten die bestudeerd werden in Inleiding tot de financiële markten 1 wordt gelegd. Vervolgens worden concepten zoals netto contante waarde, intern rendement en annuïteiten uitgewerkt en toegepast. 27

30 Filosofie, ethiek en levensbeschouwing Inleiding tot de filosofie De cursus behandelt de volgende grondthema s uit de hedendaagse filosofie: de vraag naar het goede leven en de normfundering, de rechtvaardige maatschappij, identiteit en cultuur, handelend zelf (subject) en bewustzijn, het lichaam-geestprobleem, aard en grenzen van de kennis, wetenschap en evolutie, wetenschap en technologie, religie en zingeving. Deze thema s worden uitgewerkt binnen een historisch overzicht van de grote tijdvakken in de ontwikkeling van de filosofie. Filosofie en rechtsfilosofie Deze cursus behandelt de kernthema s van de hedendaagse filosofie, alsook de historische achtergrond van de discussies rond deze thema s. De voornaamste grote filosofische figuren, stromingen en theorieën worden besproken in functie van hun relevantie voor de humane wetenschappen en het recht in het bijzonder. De filosofie wordt toegepast op actuele problemen in maatschappij en cultuur, en in de rechten in het bijzonder. Vreemde taal Zakelijk en economisch Engels 1 De studenten verwerven de nodige vaardigheden om correct en accuraat te verwijzen naar ervaringsgebieden uit de bedrijfswereld en de economie zoals tewerkstelling en organisaties, marketing en verkoop, financieel management en bedrijfsvoering in verschillende culturele contexten. Daarnaast gaan we ook in op enkele capita selecta uit Grammar for Business: present, past and future tenses, continuous versus simple verb forms, relative pronouns en the noun phrase. Je leert ook het begrijpen van teksten uit de Engelstalige media in verband met bovengenoemde thema s, luisteroefeningen (onder andere interviews met bekende internationale business gurus, radioreportages over het leven op de werkvloer in een internetbedrijf), spreekoefeningen (bijvoorbeeld class discussions, eenvoudige presentaties en business simulations), persoonlijke lectuur van een aantal krantenartikels over economische en actuele thema s. Zakelijk en economisch Frans 1 Deze cursus omvat een herhaling van capita selecta uit de Franse grammatica, zakelijke en economische terminologie en een belangrijk deel zakelijke communicatie in het Frans. Dit laatste omvat luisteroefeningen en leesvaardigheid, actieve gesprekssituaties, vergaderingen en discussies en het redigeren van s en opinieteksten. 28

31 Zakelijk en economisch Duits 1 Deze cursus omvat eerst en vooral een actieve kennis van plusminus woorden. Daarnaast ook de actieve en parate kennis van de basisgrammatica met concentrische opbouw van woord naar woordgroep, van woordgroep naar zin, van zin naar tekst. Je moet ook kunnen begrijpen van en (geleid) spreken over teksten uit media in verband met de algemene of Duitstalige sociaaleconomische realiteit. Ten slotte komen ook nog een aantal dagdagelijkse zakelijke gespreksvormen aan bod. Zakelijk en economisch Spaans 1 Deze cursus legt de basis van de Spaanse grammatica, die wordt ingeoefend onder andere met computerondersteuning. Hoewel de nadruk valt op de algemene basiswoordenschat, wordt er ook een aanzet gegeven tot economisch taalgebruik aan de hand van enkele zakelijk georiënteerde thema s. De woordenschat wordt actief ingeoefend door middel van communicatieve en functionele oefeningen (met aandacht voor de vier basisvaardigheden). Ten slotte kijken we ook naar land- en cultuurkunde: er worden een aantal relevante aspecten aangebracht van de Spaanse samenleving. Een lectuuropdracht sluit hierbij aan. Opleidingsonderdelen jaar 2 en 3 Ook in jaar 2 en 3 stel je per academiejaar een keuzepakket van 60 studiepunten samen. Het aanbod aan opleidingsonderdelen vind je op de bladzijden 14 tot 18 van deze brochure. Op > bachelors en masters > sociaal-economische wetenschappen kan je beschrijvingen van deze opleidingsonderdelen terugvinden. 29

32 De masteropleiding In de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen staan thema s of probleemvelden centraal. Docenten met een verschillende achtergrond confronteren er hun inzichten over. Als student volg je deze oefeningen in multidisciplinair wetenschappelijk werk van nabij. Na een informatieve startweek, teken je een individueel leertraject uit en toon je in een masterproef aan hoe verrijkend een veelzijdige kijk kan zijn wanneer je een specifiek maatschappelijk fenomeen bestudeert. 30

33 Verder studeren Specifieke lerarenopleiding De specifieke lerarenopleiding bereidt je voor op een baan als leraar. Je kan de lerarenopleiding volgen tijdens je masteropleiding of nadien. De opleiding beperkt zich niet tot de vorming van studenten die willen gaan lesgeven. De voortdurende veranderingen in het sociale en economische leven hebben het fenomeen van de buitenschoolse vorming en opleiding onder meer in de bedrijven zelf in belang doen toenemen. Daarom wil de academische lerarenopleiding niet alleen in een vorming van toekomstige leraars economie voorzien, maar ook een algemene vorming voor vormers aanbieden. Meer informatie over de specifieke lerarenopleiding vind je op Master-na-masteropleidingen Een overzicht van de master-na-masteropleidingen binnen alle studiegebieden vind je op 31

34 Diploma op zak, wat nu? Je potentieel arbeidsterrein als afgestudeerde in de sociaal-economische wetenschappen is zeer breed, evenals de waaier van functies waarin je tewerkgesteld kan worden. Je veelzijdige opleiding maakt van jou een ideale go-between tussen vakspecialisten en de vaak geformuleerde vragen van mensen en bedrijven. Bemiddelen en her-talen zullen jou eigen zijn. Veelzijdigheid betekent natuurlijk ook dat aan deze opleiding geen duidelijk uitgetekend beroepsbeeld verbonden is zoals dit wel het geval is met sommige andere studierichtingen. Daardoor kan en moet je als student tijdens je studie zelf accenten leggen. Na de master in de sociaal-economische wetenschappen kan je als ambtenaar tewerkgesteld worden in plaatselijke administraties, gemeenten, provincies, intercommunales, bij de Vlaamse en federale overheid, in internationale organisaties en in de diplomatie. De federale overheidsdiensten werven aan op basis van vergelijkende examens, die georganiseerd worden door Selor. Afgestudeerden komen ook in aanmerking voor alle functies waarvoor een universitair niveau vereist wordt: administratieve en beheersfuncties zoals bij personeelsdiensten, stafdiensten, public relations, marketingbureaus enzovoort. Hun talenkennis speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Ook een loopbaan in de media, de culturele sector en communicatieve functies in ruime zin behoren tot de mogelijkheden. Andere afgestudeerden werken als zelfstandige of oefenen een functie uit in het middenkader van een onderneming. Prognoses qua tewerkstelling zijn moeilijk te maken. Wel kan in het algemeen gesteld worden dat het enkele jaren duurt vooraleer studenten de aangepaste betrekking gevonden hebben, wat ook voor andere studierichtingen het geval is. Omdat je meestal omwille van je academisch vormingsniveau aangeworven wordt, treed je in concurrentie met afgestudeerden uit andere menswetenschappen (rechten, economie, psychologie, communicatiewetenschappen enzovoort). 32

35 Nuttige info bij de start van je studietraject Hoe verlopen de lessen? Aan de Universiteit Antwerpen word je competentiegericht opgeleid. Tijdens je opleiding verwerf je geleidelijk competenties door opdrachten en casussen te maken. Daarvoor heb je relevante kennis, vaardigheden en attitudes nodig. Tijdens de lessen stimuleren docenten je om actief mee te werken. Zo ben jij verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je maakt kennis met verschillende onderwijsvormen zoals hoorcolleges, oefeningensessies, seminaries, werkcolleges, practica, responsiecolleges, Docenten geven je ook opdrachten of casussen die je alleen of in groep moet uitwerken. Door deze mix van onderwijsvormen krijg je de kans om kennis en vaardigheden te verwerven die je later nodig hebt in je beroepsleven. De elektronische leeromgeving Blackboard helpt je om gestructureerd alle informatie terug te vinden. Je vindt er niet alleen aanvullingen op je cursussen, maar ook webmail, informatie over financiering van je studies, huisvesting, studentenjobs, cultuur,... Docenten geven via dit medium ook opdrachten door. Je kan hen te allen tijde om feedback vragen. Het contact met je professoren en assistenten is even intens als met je leerkrachten in het secundair onderwijs. Ze laten je allerminst aan je lot over. Wanneer je zelf het initiatief neemt om hulp te zoeken, doen zij hun best om je te helpen met al je vragen en problemen. Studieprogramma en creditbewijzen Door de flexibilisering in het hoger onderwijs bestaan er geen studiejaren meer. Wel stellen we modeltrajecten voor. Als je voor een modeltraject kiest, rond je een bacheloropleiding (180 studiepunten) af in 3 jaar tijd: 60 studiepunten per jaar. Ook in de modeltrajecten heb je als student meer keuzemogelijkheden, waardoor je eigen accenten kan leggen in je studieprogramma. Het academiejaar is opgedeeld in twee semesters. Aan het eind van elk semester leg je examens af van de opleidingsonderdelen die op dat moment afgewerkt zijn. De examens van het eerste en het tweede semester vormen samen de eerste zittijd. Als je niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs hebt behaald in de eerste zittijd, krijg je nog een kans tijdens de tweede zittijd op het einde van augustus en in het begin van september. Om te slagen voor het examen van een opleidingsonderdeel moet je ten minste 10 op 20 behalen. Als dat lukt krijg je een creditbewijs: een erkenning van het feit dat je de studiepunten verbonden aan dat opleidingsonderdeel verworven hebt. 33

36 Je slaagt voor een opleiding als je creditbewijzen behaalt voor alle opleidingsonderdelen. Als je niet alle creditbewijzen van je studieprogramma behaalt, kan je (soms) toch verder met je studie. Je komt dan in een geïndividualiseerd traject terecht. Bij het samenstellen van dit traject moet je rekening houden met voorwaarden die de volgorde waarin je kan inschrijven voor opleidingsonderdelen bepalen. Dit noemt men volgtijdelijkheid. Je faculteit moet het geïndividualiseerd traject bovendien goedkeuren. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling van je programma. Het is belangrijk voldoende vooruitgang te boeken in je studietraject en in een redelijke tijd je diploma te behalen. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van studievoortgangbewaking en -begeleiding opgezet. Je faculteit volgt je studieprestaties en legt je bindende voorwaarden op wanneer je niet de helft van de creditbewijzen van het goedgekeurde studieprogramma hebt behaald. Het volledige onderwijs- en examenreglement vind je terug op 34

Sociaaleconomische Wetenschappen. bacheloropleiding

Sociaaleconomische Wetenschappen. bacheloropleiding Sociaaleconomische Wetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4

Nadere informatie

Sociaal-economische wetenschappen

Sociaal-economische wetenschappen bacheloropleiding Sociaal-economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Faculteit Toegepaste

Nadere informatie

sociaal-economische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen sociaal-economische wetenschappen >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Bedrijfskunde: iets voor jou? 6 Wees goed

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen 2016-2017 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in 2015-2016 - BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Dit is het programma dat gevolgd wordt door studenten

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

handelsingenieur bacheloropleiding uantwerpen.be

handelsingenieur bacheloropleiding uantwerpen.be handelsingenieur bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding handelsingenieur 6 Wees goed voorbereid 10 Hoe begin je eraan?

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

bacheloropleiding Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen

bacheloropleiding Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen bacheloropleiding Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan?

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan? Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding economisch beleid 6 Economisch beleid, iets voor jou? 8 Hoe begin je eraan? 9 Het studieprogramma 10 Opleidingsonderdelen bachelor

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

bacheloropleiding Handelsingenieur faculteit toegepaste economische wetenschappen

bacheloropleiding Handelsingenieur faculteit toegepaste economische wetenschappen bacheloropleiding Handelsingenieur faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Junior College EEN INITIATIEF VAN

Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven Kulak om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Modules rond wiskunde, geschiedenis en taal

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

ASO TSO BSO KSO. De snelste weg naar jouw diploma middelbaar onderwijs! Thuis studeren op je eigen tempo!

ASO TSO BSO KSO. De snelste weg naar jouw diploma middelbaar onderwijs! Thuis studeren op je eigen tempo! De snelste weg naar jouw diploma middelbaar onderwijs! Thuis studeren op je eigen tempo! Examencommissie Centrum voor Afstandsonderwijs ASO TSO BSO KSO Examencommissie secundair onderwijs Het Centrum Voor

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER Geen block teaching maar enkele voorbereidende opleidingsonderdelen worden over een beperkter aantal weken gedoceerd. Geen examens halfweg het eerste

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde

Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen i.s.m. Faculteit Rechtsgeleerdheid Februari 2016 Waarom Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde?

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie