Ondergronden en Wapex vloerafwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondergronden en Wapex vloerafwerking"

Transcriptie

1 Correctie van gebreken en voorbehandeling van ondergronden voor Wapex vloerafwerkingsproducten Wapex vloerafwerkingsproducten kunnen op verschillende ondergronden worden aangebracht. De meest voorkomende ondergronden zijn beton en zandcement. Daarnaast, maar in veel mindere mate, worden Wapex en toegepast op stalen, granieten, houten en bitumineuze ondervloeren. Voor een goede vloerafwerking is het van belang dat de ondergrond aan bepaalde voorwaarden voldoet. De ondervloer moet voldoende hard zijn, mag niet verontreinigd zijn, dient een aanvaardbaar vochtgehalte te hebben enz. Deze eisen houden verband met de eigenschappen van de aan te brengen. Hieronder volgen de voorwaarden die voor betonnen en zandcement ondergronden gelden. Deze voorwaarden zijn gedeeltelijk ook van toepassing op andere ondergronden. 1. Beton en zandcement ondervloer 1.1 Vochtgehalte Omdat en waterdicht en vrijwel waterdampdicht zijn, is het van belang dat de ondergrond voldoende droog is. Het vochtgehalte mag niet meer dan 5 vol.% zijn, te meten met een weerstandmeter, type AIOP-meter of digit-meter. Voor vloeren die afgewerkt worden met een scheuroverbruggende elastische vloerafwerking dient het vochtgehalte op grotere diepte te worden gemeten, b.v. met een CM-Gerät. Een nieuwe ondergrond dient, alvorens een wordt toegepast, minimaal 28 dagen oud te zijn. 1.2 Vloerconstructie Bij vloerconstructies onderscheiden wij twee soorten, nl. vrijdragende en niet vrijdragende vloeren. Om een duurzame hechting te waarborgen dient men er voor te zorgen dat er geen vochttransport plaatsvindt vanuit de kelder of ondergrond (zand) naar de ondervloer. Een cementgebonden ondervloer moet daarom vrijdragend zijn, goed geventileerd en/of onderkelderd. Indien de vloer niet vrijdragend is, moet deze aan de ondergrond dampdicht geïsoleerd zijn. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de waterdichte afwerking door waterdampdruk loslaten/onthechten van de ondervloer. 1.3 Cementhuid (slijm- of slikhuid) De cementhuid van beton belemmert de hechting van kunststofafwerkingen. Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat dit laagje moet worden verwijderd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Wij vermelden ze in volgorde van doeltreffendheid: - Stofvrij stralen; - Stofvrij schuren met diamant gereedschap; - Etsen met Calcimex; - Frezen; - Boucharderen. 1.4 (Stofvrij) stralen Het licht aanstralen (wapperen) van de ondergrond is zonder twijfel een van de meest doeltreffende methoden om de cementhuid te verwijderen. Vanwege het verontreinigen van de omgeving kan deze methode echter niet altijd worden toegepast. De verontreiniging kan worden beperkt door nat te stralen. Hieraan kleeft wel het bezwaar dat de ondergrond weer enige tijd moet drogen alvorens verder gewerkt kan worden. 1.5 Diamantschuren Deze wijze van schuren is een effectieve manier waarbij een relatief egaal oppervlak ontstaat. Diamantschuren wordt in toenemende mate toegepast. 1.6 Etsen met Calcimex Een goede methode om de op het beton aanwezige cementhuid te verwijderen kan men doen door middel van etsen met Calcimex. Het zuur moet na een inwerktijd van ca. 5 minuten, als het bruisen is opgehouden, zorgvuldig worden weggespoeld met schoon water. Calcimex activeren met behulp van borstel of schuurpad. Nadeel van aanzuren van de ondergrond is de arbeidsintensiviteit. Er zijn vaak meerdere malen bewerken nodig om een schone, matte en enigszins absorberende ondergrond te verkrijgen. Hierdoor de ondergrond wordt meerdere keren nat, de ondergrond moet dan weer enige tijd drogen. Bovendien is schuren na de behandeling noodzakelijk en worden metalen (chroom e.d.) aangetast door zure dampen die tijdens de bewerking vrijkomen. 15 december 2011/v014 Pagina 1 van 6

2 1.7 Frezen Het affrezen van de toplaag (van millimeters tot een centimeter) is een voorbehandelingsmethodiek die zeer effectief is. Hij wordt vaak toegepast wanneer de ondergrond tot op grotere diepte verontreinigd is dan wel onvoldoende structuur heeft. Een nadeel is wel dat een ruw oppervlak ontstaat dat vaak weer moet worden uitgevlakt c.q. opgehoogd. 1.8 Boucharderen Het met pneumatische klophamers/beitels verwijderen van de cementhuid is een erg arbeidsintensieve, maar wel doeltreffende methode. Een nadeel is dat de ondergrond ruw wordt. 1.9 Druksterkte Om een duurzame verbinding tussen de ondervloer en te realiseren, moet de druksterkte van de ondervloer zijn afgestemd op het gebruiksdoel van de. Immers, de krachten die op de worden uitgeoefend, worden vrijwel direct doorgegeven aan de ondervloer. Het is daarom niet uitsluitend de druksterkte van de die bepalend is voor de maximaal toelaatbare belasting, maar ook de druksterkte van de ondervloer. De ondervloer dient volledig in staat te zijn de statische en dynamische lasten, zonder ontoelaatbare deformatie, naar de dragende ondergrond (fundering) af te voeren. Alvorens een afwerking aan te brengen moet de druksterkte van de ondervloer beoordeeld worden. De druksterkte van een cementgebonden ondergrond kan men op eenvoudige wijze meten met een drukvastheidsmeter (hamer) van Schmidt. Een zandcementvloer heeft een druksterkte van N/mm 2 (D20-D25). De druksterkte van beton varieert van N/mm 2 (C15-C40). Een cementgebonden ondervloer die, nadat de kunststofafwerking is aangebracht, zwaar zal worden belast (rijbelasting van vorkheftrucks, auto's e.d.), dient een druksterkte te hebben van minimaal 22,5 N/mm 2, maar bij voorkeur 30 N/mm 2. Bij een lichte belasting dient de druksterkte minstens 15 N/mm 2 te zijn, maar bij voorkeur 22,5 N/mm Losse dekvloer en beschadigingen In de praktijk komt het veel voor dat de zandcementdekvloer of een ander type dekvloer los op de betonnen werkvloer ligt, zonder dat dit met het oog kan worden waargenomen. De losliggende gedeelten ("schollen") kunnen worden opgespoord door met een hamer de vloer al tikkend af te tasten. Bij de losse gedeelten wordt een hol geluid waargenomen. De op deze manier opgespoorde niet of onvoldoende hechtende gedeelten van de dekvloer behoren te worden uitgehakt. Hierna kan reparatie plaatsvinden met een epoxymortel, zoals b.v. Wapex 333 MCT of met een minerale mortel zoals b.v. Wapex 145. Ook beschadigingen van andere aard kan men het beste met een van deze mortels herstellen Oliën en vetten Om een goede verankering van de te verkrijgen is het beslist noodzakelijk dat een met oliën of vetten verontreinigde ondergrond wordt gereinigd. Daarvoor zijn het meest geschikt de zgn. emulgerende ontvettingsmiddelen, van b.v. Viamond (Micone) of Teepol (Shell) Hulpstoffen Wanneer in de mortel van de ondervloer versnellers, vertragers of andere hulpstoffen zijn gebruikt is het gewenst van tevoren een proefvlak op te zetten. Bij het gebruik van Curing Compounds deze te allen tijde door middel van (stofvrij) stralen geheel verwijderen Vlakheid van de ondervloer Vooral bij gietvloeren (selfleveling vloeren) is het van belang dat de ondervloer goed vlak is. Bij dit type mogen oneffenheden van de ondervloer niet meer dan 3 mm per strekkende meter bedragen. Het is vanzelfsprekend dat gietvloeren niet kunnen worden toegepast op vloeren die aflopend zijn (op afschot liggen). De eisen die aan de vlakheid van de ondervloer worden gesteld, zijn voor een troffelvloer minder kritisch. Toch is het gewenst dat de oneffenheid beperkt blijft tot maximaal 1½ mm met andere woorden: geen punt mag meer dan 1½ mm afwijken van het theoretisch ideaalvlak. Grotere oneffenheden hebben een zeer hoog materiaalverbruik tot gevolg. Oneffenheden kunnen op eenvoudige wijze worden aangetoond door een rechte stalen rij op de vloer te leggen. Bij tegenlicht kan men dan de oneffenheden nauwkeurig waarnemen. 15 december 2011/v014 Pagina 2 van 6

3 1.14 Afschot In veel gevallen wordt van een vloer verlangd dat hij op afschot ligt. Dat wil zeggen dat er een zodanig niveauverschil in de vloer is of wordt aangebracht, dat water en/of andere vloeistoffen niet in plassen op de vloer blijft staan, maar in één richting van de vloer aflopen naar een goot of put. Voor het op afschot brengen van de vloer kan men om reeds in een dunne laag de vereiste druksterkte te verkrijgen, het beste gebruik maken van Wapex 333 MCT. In geen geval hiervoor een zandcementmortel toepassen, omdat daarmee niet de gewenste druksterkte wordt bereikt. Het afschot van een goede vloer bedraagt 5-10 mm per strekkende meter. Voor het vaststellen van afschot zijn er speciale waterpassen in de handel Poederende toplaag Wanneer door een te snelle verdamping van het water aan het oppervlak van het beton geen volledige hydratatie (reactie van cement en water) heeft plaatsgevonden, kan dit een ongebonden, zanderige toplaag tot gevolg hebben. Deze poederende laag verhindert de hechting van vloerafwerkingssystemen en moet derhalve, op dezelfde wijze als de slijm- of slikhuid, worden verwijderd Porositeit Een geringe porositeit van de ondervloer heeft een gunstige invloed op de hechting van de kunststofafwerking. Bij een te grote porositeit wordt echter bindmiddel aan de opgebrachte afwerklaag onttrokken, waardoor sterkte en dichtheid van deze laag nadelig kunnen worden beïnvloed. Door zulke poreuze ondervloeren te impregneren met een dunvloeibare kunststofprimer kan de porositeit worden verminderd. Onder hooggevulde afwerkingen wordt in alle gevallen een primer toegepast Dilatatievoegen De dilatatievoegen die in de ondervloer zijn aangebracht dienen in de dekvloer doorgezet te worden. Dit kan men bereiken door tijdens het leggen van de met bouwfolie beklede latten in de voeg te plaatsen; deze kunnen dan na doorharding van de vloer worden verwijderd. Ook kan de plaats van de dilatatie worden gemarkeerd. De dilataties kunnen dan, als de vloer is verhard, worden ingezaagd. 2. Tegelvloeren Als ondergrond van afwerking zijn tegelvloeren minder geschikt. Randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden zijn: De soort en kwaliteit van de toegepaste tegels, de te verwachten belasting van de vloer, wensen ten aanzien van kleur en structuur en het vochtgehalte c.q. vochttransport in de ondervloer en onder de tegels enz. In ieder geval dient de tegelvloer goed vlak te zijn, de tegels moeten vast in het speciebed liggen en de voegstructuur moet worden uitgevuld tot bovenzijde van de tegels. Om een goede hechting te verkrijgen is het vrijwel altijd noodzakelijk de ondergrond voor te behandelen door middel van stofvrij stralen of diamantschuren. 3. Granietvloeren Evenals tegelvloeren hebben granietvloeren een glad en gesloten oppervlak. Voor het verkrijgen van een goede hechting is het daarom noodzakelijk de juiste voorbehandeling toe te passen. Deze bestaat uit het intensief reinigen en ontvetten van de ondergrond en stofarm diamantschuren. 4. Houten vloeren Een houten ondervloer heeft een aantal eigenschappen die nadelig zijn voor de aan te brengen afwerking. Hout kan onder invloed van vocht "werken", heeft een groot aantal naden en bezit een betrekkelijk geringe stijfheid. Toch zijn er wel mogelijkheden om een houten vloer geschikt te maken voor een afwerking, mits de vloer voldoende samenhang heeft en weinig doorbuigt. Allereerst moet gecontroleerd worden of alle planken goed vast zitten. Vervolgens kan men dan een tussenlaag van hardboard van min. 8 mm (Masonite), spaanderplaat van minimaal 10 mm, hechthout van minimaal 10 mm of zwaluwstaartplaten met een betonnen druklaag bevestigen. Hiervoor grote platen gebruiken en de naden zo smal mogelijk houden. De platen om de 20 cm vastschroeven. 15 december 2011/v014 Pagina 3 van 6

4 5. Stalen vloeren Steeds meer stalen vloeren worden voorzien van een afwerking. Daarbij moet vanzelfsprekend aandacht worden geschonken aan de roestwering en de hechting van de op het stalen oppervlak. Om die redenen dient het staal eerst zorgvuldig te worden gestraald met een inert straalmiddel. Na het stralen dient het oppervlak te voldoen aan de ontroestingsgraad van Sa 2½. Van koud gewalst staal eventueel vet en/of roest verwijderen. Zo nodig stralen. Na de voorbehandeling dient direct een staalprimer te worden aangebracht (Redox EP Multi Primer voor buiten, Redox BL Forte voor binnen). Daarna kan de vloer op de gewone wijze verder worden afgewerkt. 6. Asfaltvloeren (bitumen) Bitumineuze vloeren in een binnensituatie kunnen, na een eventuele voorbehandeling, worden behandeld met vloercompounds op basis van polyurethaan (PUR). In een buitensituatie verdient het aanbeveling deze vloeren geheel te verwijderen, omdat men rekening dient te houden met het feit dat het verouderingsproces en uitdroging van de bitumenvloer na het aanbrengen van een afwerkingssysteem doorgaat. Craquelévorming van de afwerking en daarna onthechting van het totale afwerkingssyteem kunnen dan het gevolg zijn. Voorwaarde voor het behandelen van de vloer is dat deze thermoplastische vloer niet te sterk is gedeformeerd. Deformatie kan door de geringe druksterkte van de gietasfaltvloer gemakkelijk plaatsvinden, vooral bij een geconcentreerde belasting (puntbelasting). In verband daarmee dient de aan te brengen vloercompound ook enigszins elastisch zijn. De vloer dient gecontroleerd te worden op hechting en losse delen. Het reinigen van de bitumineuze ondergrond kan het beste geschieden met water waaraan 10% Teepol is toegevoegd. Grondig naspoelen met schoon water en de ondergrond goed laten drogen. In geen geval organische oplosmiddelen zoals tolueen e.d. gebruiken voor het reinigen van asfalt, omdat zij de bitumineuze laag aantasten. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om de bitumineuze ondergrond te frezen of aan te stralen. 7. Kunststofvloeren Vloeren, die reeds van een kunststofafwerking zijn voorzien, kunnen na de juiste behandeling met een nieuwe kunststoflaag worden behandeld. Deze voorbehandeling bestaat uit het grondig reinigen en ontvetten van de vloer mechanisch voorbehandelen (stofvrij diamantschuren) om een goede hechting te verkrijgen. Waar nodig kunnen reparaties worden uitgevoerd met een epoxymortel. 8. Geplakte vloeren Geplakte vloeren kunnen niet met een worden afgewerkt. Als om technische redenen toch een afwerking gewenst is, dient men de plakvloer volledig te verwijderen, waarbij er op gelet moet worden, dat er geen resten van plak- of egalisatiemiddel op het oppervlak achterblijven. 15 december 2011/v014 Pagina 4 van 6

5 Type vloer Verschijnsel Gevolg Correctie Betonvloer Is te herkennen aan een onregelmatig, niet vlak afgewerkt oppervlak, waarin grind is verwerkt Vochtgehalte beneden 5% (voldoende droog) Goede hechting Monolithisch afgewerkt is het oppervlak glad, strak en vrij hard Betonvloer en zandcement dekvloer Zandcement dekvloer Vochtgehalte boven 5% (onvoldoende droog) Slikhuidje Verdicht, glad en hard oppervlak (o.a. bij monolietvloeren) Drukvastheid onvoldoende Samenhang onvoldoende Vrijdragende vloer niet geventileerd Vrijdragende vloer geventileerd Niet vrijdragende vloer, niet geïsoleerd Gaten, scheuren oneffenheden, specieklodders Losse plekken (hol geluid bij aftikken van de vloer) Geen hechting Kans op vochtophoping/- dampspanning Onder spanning laat slikhuidje los Onthechting van de Bij te hoge belasting gaat de zandcementvloer kapot Onthechting van de Onthechting van de Duurzame hechting Vochtophopingen; onthechting van de kunststof vloer Gebreken blijven zichtbaar in de Op den duur gaan ondervloer en kapot Laten drogen tot vochtgehalte lager is dan 5% Verwijderen door stofvrij stralen; schuren; etsen; frezen; boucharderen e.d. Het oppervlak stralen of stofvrij diamantschuren Ondervloer verwijderen; nieuwe beton- of zandcementdekvloer aanbrengen Weghakken en aanbrengen of eerst nieuwe zandcementdekvloer aanbrengen Ruimte onder de vloer ventileren Nader te overleggen Oneffenheden verwijderen; reparatie uitvoeren met Wapex 105 Impregneren met Wapex 501; losliggende gedeelten uithakken; repareren met bv. Wapex 145 of Wapex 333 MCT Vervuild met olie en vet Verwijderen met emulgators en/of ontvetten Dilatatievoegen met starre voegvulling Lekkage Voegvulling verwijderen, afdichten met elastische kit; voegen op gaanderijen zijn soms te overbruggen met een elastisch slabbesysteem zonder verwijdering van oude kit Sterk onregelmatig oppervlak Niet esthetische vloerafwerking Uitvlakken met een schraplaag van Wapex december 2011/v014 Pagina 5 van 6

6 Type vloer Verschijnsel Gevolg Correctie Tegelvloer (splijttegels en hardgebakken tegels) Glad en dicht oppervlak van de Opruwen door stofarm diamantschuren of licht aanstralen Vet en vuil Reinigen met emulgators en ontvetten Natuursteenvloer (marmer- en graniet) Granitovloeren (zwart/wit effect) Houten vloer (planken, parketvloeren) Bitumenvloer (alleen binnenvloeren) Losse tegels; defecte voegen; gebroken tegels Voegen tussen tegels Hard, glad en dicht oppervlak Gebreken in de kunststof vloer Gebreken in de kunststof vloer Blijven zichtbaar in de Losse tegels verwijderen; voegen uithalen; repareren met Wapex 105 of Wapex 201 GM Alle tegels verwijderen; overleggen inzake verdere bewerking Oppervlak egaliseren met een schraaplaag Wapex 339 Hechting controleren; aanstralen of stofarm diamantschuren Vet en vuil Reinigen met emulgators en ontvetten Ruw oppervlak Glad en dicht oppervlak Doorbuigen Naden Verf, vernis en/of was op het oppervlak Thermoplastisch Losse delen Is zichtbaar in de van de Afwerken met Wapex 333 MCT; schraaplaag Wapex 339 Ontvetten en oppervlak stofarm diamantschuren Gebreken in de afwerklaag Balklaag verstevigen Zijn zichtbaar in de kunststof vloer Splitsing van de bitumenvloer bij afwerking met Beschadiging in de afwerklaag Verf en vernis verwijderen met afbijtmiddel; was verwijderen en schuren Geheel verwijderen of reinigen, frezen of aanstralen en vervolgens behandelen met coating die geen doorslag geeft (bv. Wapex 632 DC) Repareren met Wapex 105 Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Afd. Technische Voorlichting, Tel.: , Fax , Internet: Dit blad wordt als dat noodzakelijk is zonder kennisgeving gewijzigd. Bij het verschijnen van een nieuwe versie van dit blad komt deze uitgave te vervallen. 15 december 2011/v014 Pagina 6 van 6

Ondergronden en kunstofvloeren

Ondergronden en kunstofvloeren Infoblad 1185 Ondergronden en kunstofvloeren Correctie van gebreken en voorbehandeling van ondergronden voor Wapex vloerafwerkingsproducten Wapex vloerafwerkingsproducten kunnen op verschillende ondergronden

Nadere informatie

Voorbehandeling van vloeren 1341

Voorbehandeling van vloeren 1341 INLEIDING Kunstharsvloeren zijn afwerkvloeren die op een draagvloer of een dekvloer worden aangebracht. Er zijn veel soorten draag- en dekvloeren waarop een kunststofvloer kan worden aangebracht. De meest

Nadere informatie

Sigmafloor Flexcoat 4988 Scheuroverbruggend vloercoatingsysteem voor buiten. Algemene bepalingen Zie informatieblad 1300.

Sigmafloor Flexcoat 4988 Scheuroverbruggend vloercoatingsysteem voor buiten. Algemene bepalingen Zie informatieblad 1300. OMSCHRIJVING Scheuroverbruggend vloercoatingsysteem op basis van polyurethaan voor buiten. Met name geschikt voor ondergronden met spontane dilatatiescheuren. ALGEMENE ASPECTEN Om een optimaal resultaat

Nadere informatie

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter.

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter. OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, tweecomponenten, semi-transparante primer voor buiten en binnen op basis van epoxy. GEBRUIKSDOEL Primerlaag in Sigma Coltura vloerafwerkingssystemen. Kleeflaag ten behoeve

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen OMSCHRIJVING Brander sierpleisters zijn bedoeld om vlakke ondergronden op een decoratieve wijze te beschermen en te verfraaien. De sierpleistersystemen zijn, afhankelijk van het type sierpleister, buiten

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem OMSCHRIJVING OPMERKING Het Brander Crystal-spuitpleistersysteem is een systeem voor het doeltreffend en economisch repareren, egaliseren en afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. Het systeem

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen Brander Afbouwprodukten 1/6 november 1998 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Brander watergedragen muurverfsystemen kunnen, afhankelijk van het type muurverf, gekozen worden om technische of esthetische redenen.

Nadere informatie

DURABELLA DURABELLA. Specificaties Durabella Durabella WM Durabella STONE. Naadloze Terrazzo

DURABELLA DURABELLA. Specificaties Durabella Durabella WM Durabella STONE. Naadloze Terrazzo Specificaties Durabella Durabella WM Durabella STONE DURABELLA Naadloze Terrazzo Samenstelling: DURABELLA Terrazzo bestaat uit diverse componenten op basis van speciale krimpvrije bindmiddelen en diverse

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking Watergedragen muurverfsystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking Watergedragen muurverfsystemen OMSCHRIJVING OPMERKING Brander watergedragen muurverfsystemen kunnen, afhankelijk van het type muurverf, gekozen worden om technische of esthetische redenen. Toepassing kan plaatsvinden op cement- en/of

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Giet-spaanvloersysteem met Sigma Coltura TEP Tarfree 4983 voor zwaar belaste vloeren binnen

SYSTEEMBLAD. Giet-spaanvloersysteem met Sigma Coltura TEP Tarfree 4983 voor zwaar belaste vloeren binnen OMSCHRIJVING Giet-spaanvloersysteem op basis van oplosmiddelvrije epoxy voor binnen. Geschikt voor het afwerken van vloeren die zwaar belast worden. Toe te passen op onder meer parkeergaragevloeren, op-

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking Brander Afbouwprodukten 1/ 5 april 2004 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderspack S is een spuitpleister voor het doeltreffend en economisch afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. De spuitpleister

Nadere informatie

Gevelafwerking Scheuroverbruggend sierpleistersysteem

Gevelafwerking Scheuroverbruggend sierpleistersysteem OMSCHRIJVING Het Branderflex sierpleistersysteem is een weervast, waterdampdoorlatend en blijvend elastisch afwerkingssysteem met een decoratieve structuur. Het systeem is toe te passen op gevels van woning-

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Sneldrogend rolcoatingsysteem met Sigmafloor Rapidcoat K Gloss voor middelzwaar belaste vloeren buiten

SYSTEEMBLAD. Sneldrogend rolcoatingsysteem met Sigmafloor Rapidcoat K Gloss voor middelzwaar belaste vloeren buiten OMSCHRIJVING Sneldrogend rolcoatingsysteem op basis van oplosmiddelarm polyurea. voor binnen. Geschikt voor het afwerken van vloeren die middelzwaar belast worden. Toe te passen in onder meer galerij-

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderbriljant is een multifunctioneel sierpleistersysteem, bedoeld om vlakke, gladde ondergronden te repareren, te egaliseren en op een industriële wijze decoratief af

Nadere informatie

Gevel- en wandafwerking 4943 Scheuroverbruggend muurverfsysteem

Gevel- en wandafwerking 4943 Scheuroverbruggend muurverfsysteem Sigma Coatings BV 1/12 april 2003 OMSCHRIJVING Het Branderflex muurverfsysteem is een weervast, waterdampdoorlatend en blijvend elastisch afwerkingssysteem voor buiten en binnen. Het systeem is toe te

Nadere informatie

Beamix Vloervlak Egalisatie 770

Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Slechte ondergrond & Hout TOEPASSING Vezelversterkte gietvloer voor op slechte ondergronden, hout en vloerverwarming. Ideaal op (stabiele) houten (verdiepings)vloeren. Bij

Nadere informatie

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering.

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. binnen toepassen Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. Nee Bestaat de ondergrond uit baksteen, betonsteen of betonblokken? Ja Ja Pas weber.dry inject toe. A Controleer

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag.

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag. LM310 Tegelmortel wit Productomschrijving Witte tegelmortel met kalk en dichte toeslagmiddelen en additieven welke stabiliteit, sterkte en de verwerkingsstabiliteit bevorderen. Toepassing Tegelmortel LM310

Nadere informatie

Sikkens Redox, helderheid in metaalbescherming

Sikkens Redox, helderheid in metaalbescherming Infoblad 1270 Sikkens Redox, helderheid in metaalbescherming Verfsystemen voor onderhoud in de woning- en utiliteitsbouw Staal, verzinkt staal, aluminium voor elk type ondergrond staat het juiste verfsysteem

Nadere informatie

Werkomschrijving FloorBridge CP Renovatie

Werkomschrijving FloorBridge CP Renovatie Algemene opmerkingen vooraf: Opmerkingen vooraf: De aannemer (AN) dient zich alvorens een offerte in te dienen op de hoogte te stellen van de omvang van de te verrichten werkzaamheden en daarbij de plaatselijke

Nadere informatie

Afwerking van Rigips gipskartonplaat

Afwerking van Rigips gipskartonplaat Infoblad 1080 Afwerking van Rigips gipskartonplaat Behandeling van Gyproc gipskartonplaat met gladde en gestructureerde muurverf Gyproc is een gipskartonplaat die wordt geleverd door Gyproc te Vianen.

Nadere informatie

LC240 Snellijm voor tegels

LC240 Snellijm voor tegels LC240 Snellijm voor tegels Productomschrijving Lichtgrijze flexibele stofarme snelafbindende dunbedlijm. Toepassing Snellijm voor tegels LC240 voldoet uitermate goed voor de snelle verlijming van vrijwel

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen OMSCHRIJVING Brander sierpleisters zijn bedoeld om vlakke minerale ondergronden op een decoratieve wijze te beschermen en te verfraaien. De sierpleistersystemen zijn, afhankelijk van het type sierpleister,

Nadere informatie

VERPLICHTE VARIANTE LOT ELEKTRICITEIT

VERPLICHTE VARIANTE LOT ELEKTRICITEIT OPDRACHT: Renovatie bestaand schoolgebouw Kleuters VERPLICHTE VARIANTE LOT ELEKTRICITEIT Bouwwerf: Bouwheer: Ingenieur: Gemeentelijke basis school Voorheide De Brulen 2, 2370 Arendonk Gemeente Arendonk

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem OMSCHRIJVING OPMERKING Brander Briljant is een multifunctioneel sierpleistersysteem, bedoeld om vlakke, gladde ondergronden te repareren, te egaliseren en op een industriële wijze decoratief af te werken.

Nadere informatie

Bepaling van hechting van verflagen op hout

Bepaling van hechting van verflagen op hout Bepaling van de hechting van verflagen volgens de dubbele Andreas-kruissnede 1. Algemeen De hechting van verflagen in de praktijk op hout en houtachtige materialen kan bepaald worden door het maken van

Nadere informatie

PLUS cementgebonden gietvloermortel

PLUS cementgebonden gietvloermortel PLUS cementgebonden gietvloermortel De cementgebonden arbo-technische oplossing voor dekvloeren De plussen van PLUS cementgebonden gietvloermortel PLUS cementgebonden gietvloermortel is dé arbo-technische

Nadere informatie

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen INLEIDING Voor het effectief en duurzaam herstellen van aangetast hout heeft Sigma Coatings het Sigma Flexidur Houtrenovatie systeem. De Sigma Flexidur houtreparatieproducten zijn gebaseerd op tweecomponenten

Nadere informatie

BETONREPARATIEPASTA NIEUW! VOOR BETON EN STEENACHTIGE ONDERGRONDEN PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET

BETONREPARATIEPASTA NIEUW! VOOR BETON EN STEENACHTIGE ONDERGRONDEN PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET BETONREPARATIEPASTA VOOR BETON EN STEENACHTIGE ONDERGRONDEN NIEUW! DRY FLEX CO betonreparatiepasta Voor het repareren van niet-constructieve beschadigingen; Voor het repareren van losgerukte verankeringen

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor schilderwerk

Algemene bepalingen voor schilderwerk Algemene bepalingen van Sikkens Bouwverven voor het uitvoeren van schilderwerk 1. Algemeen 1.1 Ruimten waarin schilderwerk wordt uitgevoerd dienen glasdicht te zijn. 1.2 De ruimten waarin schilderwerk

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN. Stalen jachten. Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur

VERFSYSTEMEN. Stalen jachten. Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur VERFSYSTEMEN Stalen jachten Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur www.de-ijssel-coatings.nl december 2011 JACHTEN - STAAL INHOUD De IJssel Coatings B.V.

Nadere informatie

SolidLux Basecoat 9000

SolidLux Basecoat 9000 SolidLux Basecoat 9000 Productomschrijving Dekkende oplosmiddelvrije grond- en tussenlaag in het SolidLux coatingssysteem met als afwerklaag de Solidlux Topcoat 9000. Uitharding vindt plaats middels curen

Nadere informatie

Rolcoatingsysteem met Sigmafloor Aqua Satin 4980 voor licht belaste vloeren binnen. Algemene bepalingen Zie informatieblad 1300.

Rolcoatingsysteem met Sigmafloor Aqua Satin 4980 voor licht belaste vloeren binnen. Algemene bepalingen Zie informatieblad 1300. OMSCHRIJVING Rolcoatingsysteem op basis van watergedragen acrylaat. Geschikt voor het afwerken van vloeren die licht belast worden. Toe te passen op onder meer vloeren van hobbyruimten, magazijnen, bergingsgangen

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

Schuren van ondergronden en verflagen

Schuren van ondergronden en verflagen Infoblad 1061 Schuren van ondergronden en verflagen Het voorbehandelen van te schilderen ondergrond door schuren of slijpen Schuren is een handeling die kan worden uitgevoerd met grof en fijn schuurpapier

Nadere informatie

SolidLux Putty Kleur en verpakking 1 kg verpakking, transparant.

SolidLux Putty Kleur en verpakking 1 kg verpakking, transparant. SolidLux Putty 6000 Productomschrijving Oplosmiddelvrije transparante spotrepair pasta in het SolidLux coatingssysteem met als afwerklagen de Solidlux Basecoat 9000 en Topcoat 9000. Uitharding vindt plaats

Nadere informatie

Schuren van ondergronden en verflagen

Schuren van ondergronden en verflagen Het voorbehandelen van te schilderen ondergrond door schuren of slijpen Schuren is een handeling die kan worden uitgevoerd met grof en fijn schuurpapier al of niet met gebruikmaking van een schuurmachine.

Nadere informatie

2015 overzicht&instructie Edge vloerpads. TOMCAT EDGE vloerpads Overzicht en instructie

2015 overzicht&instructie Edge vloerpads. TOMCAT EDGE vloerpads Overzicht en instructie TOMCAT EDGE vloerpads Overzicht en instructie Sales men pad kit starterskit Edge stick 20 Starterskit met variatie van pads om de mogelijkheden van het Edge systeem te ontdekken Inhoud: 1x EDGE-4007, Maroon

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Kant-en-klare, vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel. CT-C20-F5 Voor het gieten van dekvloeren, ook met vloerverwarming Toepassing Vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN VOOR STAAL EN ALUMINIUM

VERFSYSTEMEN VOOR STAAL EN ALUMINIUM Billy Black 2003 Corrosiewering en verfraaiing Staal en aluminium worden in de jachtbouw toegepast om hun sterkte, gemakkelijke verwerkbaarheid en waterdichtheid. Zowel om corrosie tegen te gaan als voor

Nadere informatie

PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan)

PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan) PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan) Onze PU Vloercoating is een zelf egaliserende gietvloer van topkwaliteit, op basis van oplosmiddelvrije polyurethanen. Dat maakt deze vloerafwerking heel

Nadere informatie

Normaal bijvoorbeeld openbare ruimten, trappenhuizen, gangen, kantoren, opslagruimten, woonkamers, slaapkamers en kinderkamers.

Normaal bijvoorbeeld openbare ruimten, trappenhuizen, gangen, kantoren, opslagruimten, woonkamers, slaapkamers en kinderkamers. OMSCHRIJVING Een met meerwaarde wordt verkregen met het ProGold glasweefselsysteem. ProGold glasweefsel heeft een hoge kras- en stootvastheid en is daardoor met name geschikt voor wanden die het zwaar

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

dilataties en voegen Chris van Veluwen technisch coördinator

dilataties en voegen Chris van Veluwen technisch coördinator dilataties en voegen Chris van Veluwen technisch coördinator Wat komen wij tegen in een zwembad Betondilataties en tegelkrimpvoegen Betondilataties en een tegelkrimpvoegen zijn gecontroleerde scheuren

Nadere informatie

1: POLYESTER OSMOSE BEHANDELING

1: POLYESTER OSMOSE BEHANDELING pagina 1 van 6 OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe een osmose behandeling van het oppervlak onder de waterlijn van een polyester jacht plaats kan vinden. TOEPASSING EN GEBRUIKSDOEL Een osmose behandeling

Nadere informatie

Muurverfsysteem voor binnen 4970 wand- en plafondafwerking. Muurverf Eigenschappen Schrobvastheid

Muurverfsysteem voor binnen 4970 wand- en plafondafwerking. Muurverf Eigenschappen Schrobvastheid OMSCHRIJVING Watergedragen muurverfsysteem voor de afwerking van wanden en plafonds binnen. De in dit systeemblad genoemde muurverven onderscheiden zich in glansgraad, eigenschappen en schrobvastheid.

Nadere informatie

SolidLux Adhesive 6000

SolidLux Adhesive 6000 SolidLux Adhesive 6000 Productomschrijving Oplosmiddelvrije transparante hechtlaag in het SolidLux coatingssysteem met als afwerklagen de Solidlux Basecoat 9000 en Topcoat 9000. Uitharding vindt plaats

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme Ondersabelings- en Troffelmortel Five Star 180 voor het onderstoppen van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1.

Nadere informatie

Handleiding verwerking Beton Ciré Originale

Handleiding verwerking Beton Ciré Originale Handleiding verwerking Beton Ciré Originale BCO Pagina 1 Inhoud: - Wat is Beton Ciré Originale - Voorbereiding Ondergrond o Wanden o Vloeren o Meubels en aanrechtbladen - Aanbrengen en afwerken BCO Pagina

Nadere informatie

Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen

Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen Wat is een dekvloer en waar heb je hem voor nodig? Een dekvloer wordt op de draagvloer, die het draagvermogen van de constructie levert, aangebracht om:

Nadere informatie

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem.

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. pagina 1 van 5 OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. TOEPASSING EN GEBRUIKSDOEL Dit systeem kan direct

Nadere informatie

Afwerking Cempanel, Cempanel Plus en Cempanit Plus

Afwerking Cempanel, Cempanel Plus en Cempanit Plus Infoblad 1212 Afwerking Cempanel, Cempanel Plus en Cempanit Plus Verfsystemen voor de afwerking van Cempanel/Cempanit cementgebonden houtspaanplaat Cempanel is een cementgebonden houtspaanplaat die wordt

Nadere informatie

Checklist Coatings / afdichtingen met kunsthars

Checklist Coatings / afdichtingen met kunsthars Checklist Coatings / afdichtingen met kunsthars Medewerker: Datum: 1.) Objectgegevens: Firma / Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Contactpersoon: Plaats: Fax: E-Mail: Objectnaam: Aannemer: hoogbouw laagbouw

Nadere informatie

Gevel- en wandafwerking Scheuroverbruggend muurverfsysteem

Gevel- en wandafwerking Scheuroverbruggend muurverfsysteem OMSCHRIJVING Het Brander Flex muurverfsysteem is een weervast, waterdampdoorlatend en blijvend elastisch afwerkingssysteem voor buiten en binnen. De grote elasticiteit maakt het systeem bijzonder geschikt

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Kant-en-klare, sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden egalisatiemortel. 2-30 mm laagdikte Stofarm Toepassing Cementgebonden egalisatiemortel voor bijna alle soorten binnenvloeren. weber.floor dek

Nadere informatie

Betonreparatie. Kunststofvloeren. Injectie. Lekkage dichting. Chemiebouw

Betonreparatie. Kunststofvloeren. Injectie. Lekkage dichting. Chemiebouw Betonreparatie Kunststofvloeren Injectie Lekkage dichting Chemiebouw Wij doen wat we beloven! Wij willen ons even aan u voorstellen, wij zijn Applicatietechniek van der Wal en zijn een jong en dynamisch

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Stalen jachten

VERFSYSTEMEN Stalen jachten VERFSYSTEMEN Stalen jachten Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN - STAAL INHOUD De IJssel Coatings B.V.

Nadere informatie

Sigma Multiprimer 2K EP

Sigma Multiprimer 2K EP Kenmerkenblad Omschrijving Gebruiksdoel Voornaamste kenmerken Kleuren en glans Verpakking Basisgegevens Universele tweecomponenten zinkfosfaatprimer op basis van epoxy. Primer voor staal, thermisch verzinkt

Nadere informatie

BETONREPARATIEPASTA NIEUW! VOOR BETON EN STEENACHTIGE ONDERGRONDEN PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET

BETONREPARATIEPASTA NIEUW! VOOR BETON EN STEENACHTIGE ONDERGRONDEN PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET BETONREPARATIEPASTA VOOR BETON EN STEENACHTIGE ONDERGRONDEN NIEUW! DRY FLEX CO betonreparatiepasta Voor het repareren van niet-constructieve beschadigingen; Voor het repareren van losgerukte verankeringen

Nadere informatie

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe de opbouw van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem.

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe de opbouw van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. pagina 1 van 5 OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe de opbouw van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. TOEPASSING EN GEBRUIKSDOEL Dit systeem kan

Nadere informatie

Standaard verfsystemen Aflak

Standaard verfsystemen Aflak Standaard verfsystemen Aflak De complete standaard verfschema s van International Paint kunt u vinden op de website yachtpaint.com. Onder het kopje Info Center Technische bulletins, hier vindt u de meest

Nadere informatie

Veel voorkomende gebreken of aandachtspunten betreffende de ondervloer zijn:

Veel voorkomende gebreken of aandachtspunten betreffende de ondervloer zijn: Verwerkingsadvies verlijmde mflor designvloeren. De controle en het voorbehandelen van de ondergrond De controle De ondervloer dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn, zoals omschreven in DIN 18365.

Nadere informatie

Tegelen op hout. www.omnicol.info

Tegelen op hout. www.omnicol.info Tegelen op hout www.omnicol.info TEGELEN OP HOUT Tegelen op hout ligt niet voor de hand. Immers, keramische tegels en houten ondergronden zijn materiaalsoorten die niet goed samen gaan. Tegels zijn hard

Nadere informatie

PROFILE SYSTEMS MICRODILATATIE VOOR VLOEREN. MicrAtec

PROFILE SYSTEMS MICRODILATATIE VOOR VLOEREN. MicrAtec MICRODILATATIE VOOR VLOEREN MicrAtec MicrAtec MicrAtec dilatatieprofielen zijn 3 mm smalle profielen die uitzetting én krimp opvangen in alle vloeren met harde afwerking. Het profiel voorkomt breuk en

Nadere informatie

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Fire Protection PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Promat International NV is de specialist op het vlak

Nadere informatie

247 1K PU. Product. Volumes. Eigenschappen

247 1K PU. Product. Volumes. Eigenschappen Product 1-Komponent gebruiksklare elastische parketlijm op basis van polyurethaan. Voor het verlijmen van ondervloeren, houtparket en lamellen parket op poreuze ondergronden als hout, dekvloeren, beton,

Nadere informatie

RENOCURE pu. 2 Componenten reparatiepasta op basis van polyurethaan.

RENOCURE pu. 2 Componenten reparatiepasta op basis van polyurethaan. RENOCURE pu 2 Componenten reparatiepasta op basis van polyurethaan. Toepassing: Repareren en vullen van nieuwe en bestaande houtconstructies binnen en buiten. Afdichten en verlijmen van houtverbindingen.

Nadere informatie

241 Alcohol. Product. Volumes. Eigenschappen

241 Alcohol. Product. Volumes. Eigenschappen Product Gebruiksklare parketlijm op basis van synthetische harsen. Voor het éénzijdig verlijmen van mozaïek-, laminaat en strokenparket in diverse houtsoorten als eik, beuk, kastanje ed. op de gebruikelijke

Nadere informatie

ProGold vulmiddelen 1108/5K/001/C13407 De AnDere helft van Uw werk

ProGold vulmiddelen 1108/5K/001/C13407 De AnDere helft van Uw werk ProGold vulmiddelen De andere helft van uw werk Getest en heel erg goed bevonden Vakmanschap en goed materiaal: dat levert topkwaliteit op. Het eerste is uw specialisme, het tweede de onze. ProGold ontwikkelde

Nadere informatie

2,5 kg, 5 kg, 10 kg en 20 kg emmer. 5 kg, 10 kg, 20 kg en 40 kg. Component A : Component B = 50 : 50 (gewichtsdelen)

2,5 kg, 5 kg, 10 kg en 20 kg emmer. 5 kg, 10 kg, 20 kg en 40 kg. Component A : Component B = 50 : 50 (gewichtsdelen) Pagina 1 van 5 Primer GW Beschrijving Primer GW is een twee componenten watergedragen primer, die gekenmerkt wordt door een zeer goede hechting. Zeer geschikt voor niet tot weinig zuigende ondergronden

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES

REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES Uitgave april 2013 Copyright Repair Care International B.V. Alle rechten voorbehouden Repair Care International

Nadere informatie

Verwerkingshandleiding Gevel voegafdichtingen / SIKA NEDERLAND B.V.

Verwerkingshandleiding Gevel voegafdichtingen / SIKA NEDERLAND B.V. Gevel voegafdichtingen 11-2016 / SIKA NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Compatibiliteit van voegafdichtingstechnologieën Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Dimentionering van de voeg

Nadere informatie

Verwerkingshandleiding Sikaflex brugvoegsysteem / VERSIE 1 / SIKA NEDERLAND B.V. / RENS BURGHGRAAFF

Verwerkingshandleiding Sikaflex brugvoegsysteem / VERSIE 1 / SIKA NEDERLAND B.V. / RENS BURGHGRAAFF 2016-11 / VERSIE 1 / SIKA NEDERLAND B.V. / RENS BURGHGRAAFF TABLE OF CONTENTS 1 Scope 3 2 Systeem omschrijving 3 2.1 literatuur 3 2.2 Beperkingen 3 3 Ondergrond voorbereiding 4 3.1 poreuze cementgebonden

Nadere informatie

OMSCHRIJVING 2K houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat, binnen en buiten toepasbaar.

OMSCHRIJVING 2K houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat, binnen en buiten toepasbaar. W360 ALGEMEEN 2K Houtreparatiepasta OMSCHRIJVING 2K houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat, binnen en buiten toepasbaar. TOEPASSING Handige 2in1 koker Uitstekende hechting Perfect schuurbaar

Nadere informatie

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren VII Calciumsulfaatgebonden dekvloeren 1 Algemeen 60 1.1 Definitie, toepassing en soorten Een dekvloer is volgens NEN-EN 13813 een bouwdeel dat vervaardigd wordt op een dragende constructie of op een daarop

Nadere informatie

WILLCO Fassade Profil

WILLCO Fassade Profil WILLCO Fassade Profil De WILLCO Fassade Profil is een decoratieve sierlijst voor geveltoepassing. Productinformatie De WILLCO Fassade Profil bestaat uit een polystyreen kern, afgewerkt met een cementvrije,

Nadere informatie

Verbion Bedrijfsvloeren

Verbion Bedrijfsvloeren Verbion Bedrijfsvloeren Uw partner op de werkvloer Dé specialist op het gebied van bedrijfsvloeren sinds 1948 Info Sedert 1948 is Verbion Bedrijfsvloeren dé specialist op het gebied van het leveren en

Nadere informatie

Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel

Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Om een goede bescherming tegen corrosie te krijgen is het noodzakelijk dat niet fabrieksmatig beklede delen

Nadere informatie

Sigmafloor Rapidcoat 2K Gloss

Sigmafloor Rapidcoat 2K Gloss OMSCHRIJVING Sneldrogende, oplosmiddelarme, tweecomponenten vloercoating voor binnen en buiten op basis van polyurea. GEBRUIKSDOEL Het afwerken van vloeren die middelzwaar belast worden. Toe te passen

Nadere informatie

Liquid Rubber: de keuze van de professional!

Liquid Rubber: de keuze van de professional! Behandeling afdichten binnenkant kelder HighBuild S-200 Begin met een droge, schone en geëgaliseerde ondergrond waarin de grootste gaten en scheuren van tevoren zijn afgedicht en oneffenheden zijn verwijderd.

Nadere informatie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie Rolith Chemicals Bestaat sinds 1977 Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad Waarom Rolith producten! Producten ontwikkeld i.s.m. baksteenindustrie (al sinds 1988!) Alle producten

Nadere informatie

305 BetonDesign. Toepassing: Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van 1 1,5 mm.

305 BetonDesign. Toepassing: Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van 1 1,5 mm. Forbo Eurocol BV Postbus 130, NL-1520 AC Wormerveer T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64 info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.com Productvoordelen: - Gebruiksklaar - Eenvoudig te verwerken - Spanningsvrij

Nadere informatie

Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL)

Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL) Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL) Versienummer: 2011-01-01, hiermee vervallen alle eerdere versies Pagina 1 van 7 1. Algemene instructie aanbrengen SABA MS Floor en MS Floor SL SABA MS Floor

Nadere informatie

Systeemnummer : HB 1-2-1

Systeemnummer : HB 1-2-1 Systeemnummer : HB 1-2-1 Omschrijving : Membraan-tweelaagse gietasfaltconstructie vastliggend, op betonnen hellingbaan voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

eurocol lijmen en egaliseren Op calciumsulfaatgebonden gietvloeren eurocol - the strong connection

eurocol lijmen en egaliseren Op calciumsulfaatgebonden gietvloeren eurocol - the strong connection eurocol lijmen en egaliseren Op calciumsulfaatgebonden gietvloeren eurocol - the strong connection Voorbereiden 1 VASTSTELLEN VAN HET VOCHTPERCENTAGE IN DE DEKVLOER 2 BEOORDELING EN EVENTUEEL SCHUREN Voor

Nadere informatie

D E S I G N V L O E R E N

D E S I G N V L O E R E N D E S I G N V L O E R E N marlise laat uw interieur tot leven komen... design vloeren van marlise compleet en verrassend totaalconcept Marlise vloeren zijn kwalitatief hoogwaardige, naadloze vloeren op

Nadere informatie

Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780

Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780 Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780 Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Uitvoering. Ondergrond

Uitvoering. Ondergrond {tab=omschrijving}troffelvloeren, ook wel mortelvloeren genoemd, zijn kunststofvloeren die bestaan uit onder andere gekleurd kwartszand en minerale vulstoffen gemengd met twee componenten hoogwaardige

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

PREVIEW. voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden bevattende. standaardgegevens voor het. uitvoeren van schilderwerk, het zetten van glas

PREVIEW. voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden bevattende. standaardgegevens voor het. uitvoeren van schilderwerk, het zetten van glas B asisverf- en glasb estek 006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden bevattende standaardgegevens voor het uitvoeren van schilderwerk, het zetten van glas en het aanbrengen van wandafwerkingsmaterialen

Nadere informatie

Reinigingsinstructies

Reinigingsinstructies Reinigingsinstructies ROMEX is een producent van industriële vloeren uit kunsthars. Deze zijn in principe eenvoudig te reinigen, maar moeten regelmatig onderhouden worden om hun jarenlange esthetische

Nadere informatie

Muurverfsysteem voor buiten 4965 op basis van sol-silicaat (minerale verf) Nieuwe of niet eerder behandelde ondergrond

Muurverfsysteem voor buiten 4965 op basis van sol-silicaat (minerale verf) Nieuwe of niet eerder behandelde ondergrond OMSCHRIJVING OPMERKING Hoogwaardig en sterk waterdampdoorlatend gevelverfsysteem op basis van sol-silicaat. Het gevelverfsysteem heeft een mineraal uiterlijk, is sterk (water)dampdoorlatend, UV-bestendig,

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. SigmaFloor Aqua 2K EP Satin (voorheen Sigma Coltura WE Finish) TF-8329. Omschrijving. Gebruiksdoel. Voornaamste kenmerken

TECHNISCHE FICHE. SigmaFloor Aqua 2K EP Satin (voorheen Sigma Coltura WE Finish) TF-8329. Omschrijving. Gebruiksdoel. Voornaamste kenmerken januari 2013 TECHNISCHE FICHE Omschrijving Watergedragen tweecomponenten rolcoating voor binnen en buiten op basis van epoxy. Gebruiksdoel Het afwerken van vloeren die licht tot middelzwaar belast worden.

Nadere informatie

VOORLOPIGE TECHNISCHE FICHE Sikafloor -200 Level

VOORLOPIGE TECHNISCHE FICHE Sikafloor -200 Level VOORLOPIGE TECHNISCHE FICHE POLYMEER VERBETERDE CEMENTGEBASEERDE EGALISATIEMASSA VOOR VLOEREN, DIKTE 3-40 MM. C25-F6. PRODUCTBESCHRIJVING Zelfvloeiende cement gebaseerde massa met zeer lage emissie voor

Nadere informatie

Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger. Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V.

Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger. Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V. Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V. De dagelijkse praktijk: een gevel is vervuild, en nu? De dagelijkse praktijk: een gevel is vervuild, en

Nadere informatie

ColoRex Geleidend installeren

ColoRex Geleidend installeren ColoRex Geleidend installeren Productomschrijving ColoRex is een onder hoge druk geperste homogene vinyltegel met een hoog bindmiddelgehalte van weekgemaakte polyvinylchloride met stabilisatoren, waaraan

Nadere informatie

Sigma Multifinish 2K PU Semi-Gloss

Sigma Multifinish 2K PU Semi-Gloss Kenmerkenblad Omschrijving Gebruiksdoel Voornaamste kenmerken Kleuren en glans Verpakking Basisgegevens Tweecomponenten, halfglanzende finish voor buiten op basis van polyurethaan. Voor het afwerken van

Nadere informatie