OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-------- OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING"

Transcriptie

1 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk President Kennedypark 35 B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE Rechtspersonenregister Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties, warrants en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering in het Customer Center te 8520 Kuurne, Noordlaan 5, op donderdag 24 april 2014 om 16:00 uur. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit: A G E N D A 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december Bestemming van het resultaat - Dividend. Voorstel tot besluit (1 e stemronde): De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 1 euro en 50 eurocent (1,5 ) per volledig volgestort aandeel. 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december Goedkeuring van het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit (2 de stemronde): De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed. 5. Kwijting aan de bestuurders. Voorstel tot besluit (3 de stemronde): De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris. Voorstel tot besluit (4 de stemronde): De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Einde mandaat van bestuurders (Her)benoeming bestuurders. De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van de heer Eric van Zele, Praksis BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Holthof, Lumis NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten en Oosterveld Nederland BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pieter Oosterveld verstrijken op het einde van deze gewone algemene vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. 7.1 Vaststelling aantal bestuurders Voorstel tot besluit (5 de stemronde): In toepassing van artikel 16 van de statuten stelt de algemene vergadering het aantal bestuurders vast op negen (9) bestuurders. 7.2 Herbenoeming bestuurder

2 2 als bestuurder de heer Eric Van Zele. De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Van Zele is sinds 2009 President en CEO van Barco. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Reynaers Aluminium NV. Daarvoor was hij actief als topmanager bij de Indische Avantha Group, Pauwels International, Telindus NV en Raychem Corporation. Dhr. Van Zele behaalde een masterdiploma Mechanical Engineering aan de K.U. Leuven en daarnaast ook een aantal postgraduaatdiploma s Management aan de Stanford University. Voorstel tot besluit (6 de stemronde): De algemene vergadering herbenoemt de heer Eric Van Zele ( ), wonende te Hertenlaan 9, 1560 Hoeilaart, als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van Herbenoeming bestuurder als bestuurder Oosterveld Nederland BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pieter Oosterveld wonende te Javalaan 107, 5631 DB Eindhoven, Nederland. De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Oosterveld bekleedde tot 2004 verschillende hogere managementfuncties bij Royal Philips Electronics. Hij is professor aan de IESE, heeft een eigen consultancybedrijf en zetelt in verschillende raden. Dhr. Oosterveld behaalde een masterdiploma in Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven en een MBA aan de IESE Business School in Barcelona. Voorstel tot besluit (7 de stemronde): De algemene vergadering herbenoemt Oosterveld Nederland BV, een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer , met maatschappelijke zetel te Javalaan 107, 5631DB Eindhoven, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pieter Oosterveld ( ) wonende te Javalaan 107 te 5631 DB Eindhoven, Nederland als bestuurder voor een duur van twee (2) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van Herbenoeming onafhankelijk bestuurder als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel W. Venn. BVBA Praksis, met als vaste vertegenwoordiger Dr. Bruno Holthof, wonende te De Goudvink 29, 2970 Schilde. De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Holthof is CEO van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, een grote Belgische ziekenhuisgroep. Daarvoor was hij partner bij McKinsey & Company, waar hij heel wat expertise opdeed op het vlak van strategie, organisatie en operationeel beheer. Hij zetelt tevens in de raad van bestuur van bpost, de Belgische postdienst. Dhr. Holthof behaalde een MBA aan de Harvard Business School en een doctoraatsdiploma Geneeskunde aan de K.U. Leuven. Voorstel tot besluit (8 ste stemronde): De algemene vergadering herbenoemt BVBA Praksis, RPR Leuven, Ondernemingsnummer , met maatschappelijke zetel te De Goudvink 29, 2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Dr. Bruno Holthof ( ) wonende te De Goudvink 29, 2970 Schilde als onafhankelijk bestuurder (in de zin van artikel 526ter W. Venn.) voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van Herbenoeming onafhankelijk bestuurder als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel W. Venn. Lumis NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten, wonende te Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg. De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten. De heer Luc Missorten is CEO van Corelio, een toonaangevend

3 3 multimediabedrijf in België, en CEO van Mediahuis, een joint venture tussen de mediagroepen Corelio en Concentra. Hij is eveneens bestuurslid van LMS en Bank Degroof. Voor hij naar Corelio kwam, was hij CFO bij Inbev en UCB. Dhr. Missorten studeerde Rechten aan de K.U. Leuven en behaalde daarnaast het diploma Master of Laws aan de University of California Berkeley en een Certificate of Advanced European Studies aan het Europacollege in Brugge. Voorstel tot besluit (9 de stemronde): De algemene vergadering herbenoemt Lumis NV, RPR Leuven, Ondernemingsnummer , met maatschappelijke zetel te Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten ( ) wonende te Slijkstraat 67, 3212 Pellenberg, als onafhankelijk bestuurder (in de zin van artikel 526ter W. Venn.) voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van Benoeming onafhankelijk bestuurder als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel W. Venn. mevrouw Hilde Laga, wonende te Wolvendreef 26 D, 8500 Kortrijk. De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar hierna vermelde professionele kwaliteiten. Mevrouw Hilde Laga heeft een doctoraat in de rechten en doceert vennootschapsrecht aan de KU Leuven. Ze is lid van de Belgische Commissie Corporate Governance. Ze was vroeger bestuurder bij Elia System Operator NV. Daarvoor was ze ook commissaris inzake opschorting in het gerechtelijk akkoord van Lernout en Hauspie Speech Products NV. Hilde Laga is één van de oprichters van het advocatenkantoor Laga dat ze leidde tot in 2013 als managing partner en als hoofd van de corporate M&A praktijk Voorstel tot besluit (10 de stemronde): De algemene vergadering benoemt mevrouw Hilde Laga ( ) wonende te Wolvendreef 26 D, 8500 Kortrijk, als onafhankelijk bestuurder (in de zin van artikel 526ter W. Venn.) voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van Vergoeding. Voorstel tot besluit (11 de stemronde): In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van Euro voor het jaar 2014, waarbij een bedrag van Euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van Euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement. 9. Goedkeuring Aandelenoptieplannen Voorstel tot besluit (12 de stemronde): De algemene vergadering keurt het aandelenoptieplan Opties Barco 06 Bedrijfsleiders 2013 ( opties), het aandelenoptieplan Opties Barco 06 Personeel Europa 2013 ( opties) en het aandelenoptieplan Opties Barco 06 Personeel Buitenland 2013 (m.i.v. de Barco, Inc. Regels van het Barco 2013 Deelplan VS goedgekeurd aandelenoptieplan - fiscaal gunstige regime van incentive aandelenopties onder artikel 422 van het VS belastingwetboek) ( opties) goed. 10. Kredietfaciliteiten : Goedkeuring overeenkomstig art. 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Voorstel tot besluit (13 de stemronde): De algemene vergadering keurt de controlewijzigingsclausules goed van de hiernavermelde kredietfaciliteiten, naar luid waarvan de hierna vermelde kredietgevers alle ontleende kredieten onmiddellijk opeisbaar kunnen stellen indien een partij of groep van samen handelende partijen direct of indirect de meerderheid van de aandelen van Barco NV

4 4 verwerft, en die krachtens artikel 556 W. Venn. aan de algemene vergadering ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd: (i) een bilaterale kredietfaciliteit ten bedrage van EUR op 17 december 2013 toegekend door Banque LBLux S.A., (ii) bilaterale kredietfaciliteiten in het kader van de Barco campus financiering voor een totaal bedrag van EUR (met optie tot verhoging met een bijkomend bedrag van EUR ) op 19 december 2013 toegekend door de banken ING Belgium NV/SA, KBC Bank NV/SA en Belfius Bank NV/SA, en (iii) een verlenging van de bestaande bilaterale kredietfaciliteiten voor een totaal bedrag van EUR op 12 december 2011 toegekend door de banken The Royal Bank of Scotland NV (Belgium) Branch (inmiddels hernoemd tot The Royal Bank of Scotland PLC, Belgium Branch), Fortis Bank NV/SA (inmiddels hernoemd tot BNP Paribas Fortis NV/SA), ING Belgium NV/SA en KBC Bank NV/SA met 2 jaar, met name tot 12 december TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe uiterlijk op woensdag 2 april 2014 te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk (fax: ) ( Het verzoek moet worden vergezeld van (i) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk kapitaal, (ii) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en (iii) een post- of e- mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk woensdag 9 april 2014 een aangevulde agenda bekendmaken. SCHRIFTELIJKE VRAGEN Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten. Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk door deze uiterlijk op vrijdag 18 april 2014 per brief, fax ( ) of e- mail te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk. REGISTRATIE Enkel personen die op de registratiedatum (donderdag 10 april 2014 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering. De eigenaars van AANDELEN AAN TOONDER die de omzetting ervan in gedematerialiseerde effecten thans nog niet hebben laten doorvoeren, dienen uiterlijk op de registratiedatum deze aandelen voor te leggen aan een financiële tussenpersoon. De eigenaars van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ING bank ten laatste op woensdag 23 april 2014 binnen de kantooruren. De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Barco NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied. Daarenboven dienen de houders van aandelen(opties), warrants, obligaties of certificaten die met

5 5 medewerking van Barco NV werden uitgegeven, de vennootschap ten laatste op vrijdag 18 april 2014 per brief of fax ( ) gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk, of per in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en desgevallend met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen. Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op de dag van de algemene vergadering ter registratie aan te bieden tenminste 15 minuten vóór de aanvang van de vergadering. VOLMACHTEN De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmachtformulieren die de vennootschap ter beschikking stelt op haar zetel of via de website Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen. De volmachten dienen in origineel ten laatste op woensdag 23 april 2014 binnen de kantooruren neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Pres. Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk. Volmachten die aan de vennootschap zouden zijn bezorgd voor de bekendmaking van een gebeurlijk aangevulde agenda (zie hierboven onder Toevoeging van agendapunten ) zullen geldig blijven met betrekking tot de agendapunten waarvoor zij gelden, doch onverminderd het recht voor de betrokken volmachtgever om deze volmacht in te trekken en/of te vervangen door een nieuwe volmacht op basis van de aangevulde agenda. JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag 2013 (Nederlands en Engels) evenals de overige informatie voorzien in artikel 533bis, 1, 5 W. Venn. kunnen kosteloos ter zetel van de vennootschap verkregen worden of geconsulteerd worden op de website De Raad van Bestuur

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR BELANGRIJK: Om geldig te zijn,

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Bijlage 3 STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Dit ondertekend formulier moet verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

New Sources Energy N.V.

New Sources Energy N.V. New Sources Energy N.V. OPROEPING tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van New Sources Energy N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op dinsdag 15 november om 14.30 uur

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en notulen

AGENDA. 1. Opening en notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. te houden op donderdag 22 april 2004 om 14.00 uur in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, Mariahoeve, s-gravenhage. AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

The 2009 annual report is also available in English on www.zenitel.com (investor relations > financial reports) as from 14 April 2010.

The 2009 annual report is also available in English on www.zenitel.com (investor relations > financial reports) as from 14 April 2010. Feiten en cijfers 2009 Voor meer informatie over Zenitel: Eric Goeyvaerts Tel: (32) 2 370 53 11 Fax: (32) 2 370 51 27 of Glenn Wiig, CFO Tel: (47) 400 02 585 Fax: (47) 33 03 16 61 of Kenneth Dåstøl, CEO

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015 De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie