Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw"

Transcriptie

1 Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw Respecteer de voorwaarden voor opslagruimten Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen verschijnen. Snelle toegang 1. Waar moeten gevaarlijke producten en afvalstoffen worden oppgeslagen? 2. Uw opslagruimte: kenmerken a. Een goed ingerichte opslagruimte b. Plaats en toegang d. Verlichting en ventilatie e. Brandveiligheid : toebehoren en aanduidingen f. Activiteiten die toegelaten en verboden zijn in de opslagruimte 3. Uw veiligheidskasten a. Plaats b. Technische kenmerken c. Inrichting 4. Opslag van de producten a. Respecteer de toegelaten hoeveelheden b. Gescheiden opslag van onverenigbare producten c. Keuze van geschikte recipiënten d. De vaten met vloeibare producten opbergen e. Bijhouden en naleven van de veiligheidsfiches 5. Preventie van risico s a. Bescherming tegen de zon en de hitte b. Voorzichtig overgieten en reageren in geval van een lek 6. De opslagruimte verbouwen of de opslag wijzigen 7. Wettelijke grondslagen en referentiedocumenten Houdt uw professionele activiteit het gebruik van gevaarlijke producten in? Slaat u voorraden of afvalstoffen op in een speciaal hiervoor bestemde opslagruimte in uw gebouw? Dan hebt u wellicht een toelating of milieuvergunning nodig. Wilt u de exploitatievoorwaarden die in dit officiële document staan, beter begrijpen? Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: kenmerken en uitrustingen van het opslaglokaal of de veiligheidskast, voorzorgsmaatregelen bij de opslag van producten in de werkplaats, enz. Is deze gids ook bedoeld voor u? Deze gids is bedoeld voor u indien u : - u vaste of vloeibare gevaarlijke producten opslaat (behalve vloeibare gassen); - u gevaarlijke afvalstoffen opslaat voordat u ze laat verwijderen door een erkend ophaler; - u deze producten en/of afval opslaat in uw gebouw. Tenzij anders vermeld in deze gids, moet u zich houden aan de voorwaarden ongeacht de hoeveelheid producten die u opslaat. De voorwaarden naleven : een wettelijke verplichting Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw toelating of milieuvergunning, bent u in overtreding en riskeert u een sanctie (boete, verbod om de producten op te slaan, gevangenisstraf,...). Waarom deze voorwaarden? De voorwaarden die zijn vastgelegd in de milieuvergunning, hebben tot doel: - de veiligheid van werknemers en bezoekers te garanderen; - brand en ontploffingen te voorkomen; - het milieu te beschermen (door verontreiniging van bodem en water te vermijden). PAGINA 1 VAN 22-08/04/2015

2 Gevaarlijke producten > Waar moeten gevaarlijke producten worden opgeslagen? 1. Waar moeten gevaarlijke producten en afvalstoffen worden opgeslagen? Indien er een opslagruimte is in de onderneming, sla de gevaarlijke producten en afvalstoffen in eerste plaats hier op Indien er geen opslaglokaal is, moet u ontvlambare producten opslaan in veiligheidskasten die voldoen aan de normen. In de werkplaats of de professionele lokalen bewaart u alleen de minimale hoeveelheden die u nodig hebt voor het dagelijkse werk. Bewaar in deze lokalen niet meer dan de hoeveelheden die maximaal toegestaan zijn buiten een opslaglokaal of een veiligheidskast: zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (VP 21 C) ontvlambare vloeistoffen (21 C < VP 50 C) licht ontvlambare vaste stoffen of vaste stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen très samengeperste, inflammables vloeibaar ou dégageant gemaakte des of gaz opgeloste combustibles gassen au contact de l eau 50 liter 500 liter 50 kg 300 liter Indien u deze hoeveelheden overschrijdt en de producten niet op een andere plaats kunt opslaan, moet uw werkplaats voldoen aan de kenmerken die vereist zijn voor opslaglokalen. Gelieve hiervoor de voorwaarden voor opslaglokalen na te leven. PAGINA 2 VAN 22-08/04/2015

3 Gevaarlijke producten > Kenmerken van de opslagruimte 2. Uw opslagruimte: kenmerken a. Een goed ingerichte opslagruimte 1. Brandwerende deur die naar buiten toe openslaat 2. Verplichte elektrische verlichting 3. Verplichte ventilatie, naar buiten toe 4. Georganiseerde opberging, beschut tegen zonnestraling 5. Veiligheidsrichtlijnen 6. Zaagsel om een lek op te slorpen 7. Ondoorlatende vloer, gemakkelijk te reinigen 8. Vaten met de juiste etiketten 9. Scheiding van oxidatieve middelen en ontvlambare producten 10. Aanbeveling: gebruik metalen rekken 11. Gescheiden opberging van onverenigbare producten 12. Gescheiden opberging van onverenigbare producten 13. Opslag van gevaarlijke afvalstoffen in een ondoorlatend recipiënt 14. Waterpunt 15. Verplichte aanwezigheid van brandblussers Bron : Ministère de l Agriculture et de la Pêche (Frankrijk) PAGINA 3 VAN 22-08/04/2015

4 Gevaarlijke producten > Kenmerken van de opslagruimte b. Plaats en toegang Sla nooit ontvlambare vloeistoffen op in verplaatsbare vaten in een kelder. De toegang tot de opslagruimte is strikt verboden voor publiek. Zorg voor een duidelijk zichtbaar verbodsbord of de gebruikelijke pictogrammen aan de ingang van de opslagruimte. Voorzie de opslagruimte van een sluitsysteem ((hang)slot, ), om onbevoegden de toegang te ontzeggen. Houd de wegen die naar buiten leiden volledig obstakelvrij. De doorgang moet vrij zijn voor eventuele ontruimingen en hulpverleningsinterventies. c. Deuren en muren De deuren moeten verplicht naar buiten toe openslaan. Zet niets voor de deuren. Ze moeten altijd open kunnen gaan. Brandweerstand en sluiting van de deuren BEHALVE De vereiste kenmerken hangen af van twee factoren: de producten die u opslaat en het bouwjaar van het gebouw. Om te weten aan welke eisen u moet voldoen, moet u eerst het type van uw opslagruimte bepalen. PAGINA 4 VAN 22-08/04/2015

5 Gevaarlijke producten > Kenmerken van de opslagruimte Voor de opslagruimtes van type 1 Gebouwen gebouwd vóór juni 1972 of waarvan de bouw al was aangevat op 1 juni 1972 Isoleer de opslagruimte van de rest van het gebouw: alle wanden (muren, tussenwanden, vloeren, plafonds) hebben een brandweerstand van ½ uur. Alle verbindingsdeuren met de rest van het gebouw hebben een brandweerstand van ½ uur. De deuren sluiten automatisch. Laat de deuren nooit open staan en installeer geen systeem om de deuren vast te zetten in open stand. Gebouwen gebouwd na juni 1972 waarvan de bouw is aangevat na 1 juni 1972 Voor het gebouw zelf: BEHALVE De dragende onderdelen (dragende muren en vloeren, balken en zuilen van de structuur) hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. Indien het gebouw geen verdieping heeft: ½ uur. De niet-dragende onderdelen (muren, tussenwanden, vloeren, plafonds, balken van de dakstructuur) hebben een brandweerstand van ½ uur. De verlaagde plafonds zijn onbrandbaar of bedekt met een onbrandbare bekleding aan beide kanten. De ophangingen zijn onbrandbaar. De trappen zijn van metselwerk, beton of onbrandbare materialen. Voor de opslagruimte: Isoleer de opslagruimte van de rest van het gebouw: alle wanden (muren, tussenwanden, vloeren, plafonds) hebben een brandweerstand van 1 uur. Beperk het aantal openingen in deze wanden: alleen degene die absoluut nodig zijn voor de exploitatie en de veiligheid. Sluit de openingen af met deuren die een brandweerstand hebben van ½ uur. - De deuren sluiten automatisch. Laat de deuren nooit open staan en installeer geen systeem om de deuren vast te zetten in open stand. PAGINA 5 VAN 22-08/04/2015

6 Gevaarlijke producten > Kenmerken van de opslagruimte Voor de opslagruimten van type 2 Gebouwen gebouwd vóór juni 1972 of waarvan de bouw al was aangevat op 1 juni 1972 Isoleer de opslagruimte van de rest van het gebouw: alle wanden (muren, tussenwanden, vloeren, plafonds) hebben een brandweerstand van ½ uur. Gebouwen gebouwd na juni 1972 waarvan de bouw is aangevat na 1 juni 1972 Voor het gebouw zelf: BEHALVE De dragende onderdelen (dragende muren en vloeren, balken en zuilen van de structuur) hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. Indien het gebouw geen verdieping heeft: ½ uur. De trappen zijn van metselwerk, beton of onbrandbare materialen. Voor de opslagruimte: Isoleer de opslagruimte van de rest van het gebouw: alle wanden (muren, tussenwanden, vloeren, plafonds) hebben een brandweerstand van ½ uur. d. Verlichting en ventilatie Gebruik uitsluitend elektrische verlichting. Verlucht voldoende, rechtstreeks naar buiten, om te vermijden dat de lucht giftig of explosief wordt. PAGINA 6 VAN 22-08/04/2015

7 Gevaarlijke producten > Kenmerken van de opslagruimte e. Brandveiligheid : toebehoren en aanduidingen Plaats brandblussers of andere geschikte blusmiddelen (vraag het advies van de Dienst voor brandpreventie) Plaats aanduidingen betreffende brandpreventie en -bestrijding op goed zichtbare plaatsen. Indien bepaalde blusmiddelen verboden zijn, moet dit duidelijk worden aangeduid. Hang op de deur of dicht bij de ingang aanwijzingen over: - de maximale opgeslagen hoeveelheden per productfamilie; - de risico s (gebruik de wettelijke pictogrammen). f. Activiteiten die toegelaten en verboden zijn in de opslagruimte Roken in de opslagruimte is ten strengste verboden. Hang de gebruikelijke pictogrammen voor het rookverbod op alle toegangsdeuren in de opslagruimte. De opslagruimte mag uitsluitend worden gebruikt om de producten op te slaan. Het is verboden producten over te gieten in de opslagruimte. BEHALVE PAGINA 7 VAN 22-08/04/2015

8 Gevaarlijke producten > Uw veiligheidskasten 3. Uw veiligheidskasten a. Plaats Plaats de kasten niet in een kelder of een evacuatieweg. Plaats de kasten op minimum 1 meter afstand van deuren of vensters. Voer in de lokalen waarin de veiligheidskasten staan opgesteld geen werken uit waarbij vuur komt kijken (behalve met de schriftelijke goedkeuring van de werkgever). b. Technische kenmerken De kast is van metaal: het materiaal waarin ze is vervaardigd, moet uiteraard bestand zijn tegen de producten die in de kast worden opgeslagen. De deuren van de kast gaan automatisch dicht bij brand. De kast is uitgevoerd met verluchtingsopeningen bovenaan en onderaan die uitgeven in open lucht en die even goed bestand zijn tegen brand als de kast of uitgevoerd zijn met brandwerende kleppen. c. Inrichting De kast is uitgevoerd met vakken waarin onverenigbare producten van elkaar kunnen worden gescheiden. Elk vak is uitgevoerd met een aparte opvangbak voor eventuele vloeistoflekken. De gevarensymbolen van de producten moeten zichtbaar worden aangebracht op de buitenkant van de kast. PAGINA 8 VAN 22-08/04/2015

9 Gevaarlijke producten > Opslag van de producten 4. Opslag van de producten De volgende regels zijn van toepassing ongeacht de plaats van opslag (in een specifiek lokaal, in een veiligheidskast, in de werkplaats ). a. Respecteer de toegelaten hoeveelheden Houd u strikt aan de maximumhoeveelheden die uw milieuvergunning of toelating vermeldt. b. Gescheiden opslag van onverenigbare producten Producten zijn onverenigbaar indien het risico bestaat dat ze met elkaar reageren (door bijvoorbeeld gevaarlijke gassen te produceren) of brand of een explosie veroorzaken wanneer ze worden vermengd. Houd onverenigbare vaste producten gescheiden: plaats ze aan weerszijden van harde en onbrandbare wanden, of in aparte compartimenten van de veiligheidskasten. Zorg voor voldoende ventilatie in elk compartiment. Scheid onverenigbare vloeibare producten: berg ze gescheiden op, in afzonderlijke opvangbakken of inkuipingen. Zet onverenigbare producten zo ver mogelijk uit elkaar. PAGINA 9 VAN 22-08/04/2015

10 Gevaarlijke producten > Opslag van de producten c. Keuze van geschikte recipiënten Gebruik ondoorlatende en goed afgesloten vaten. Hanteer de vaten voorzichtig. Kleef een volledig identificatie-etiket op elk recipiënt om de producten, de risico s die ze inhouden en de fabrikanten ervan te identificeren. Laat de lege vaten of vaten die resten van gevaarlijke producten bevatten, ophalen door een erkend ophaler. d. De vaten met vloeibare producten opbergen Zet de ontvlambare of gevaarlijke vloeibare producten in een ondoorlatende opvangbak of een inkuiping die bestand is tegen deze producten. Respecteer de minimuminhoud van de inkuiping die is aangegeven in uw milieuvergunning of toelating. e. Bijhouden en naleven van de veiligheidsfiches Houd de veiligheidsfiches van de producten ter beschikking en houd rekening met de veiligheidsmaatregelen die erin zijn opgenomen. PAGINA 10 VAN 22-08/04/2015

11 Gevaarlijke producten > Preventie van risico s 5. Preventie van risico s De volgende regels zijn van toepassing ongeacht de plaats van opslag (in een specifiek lokaal, in een veiligheidskast, in de werkplaats ). a. Bescherming tegen de zon en de hitte Scherm alle ontvlambare vloeistoffen af van zonnestraling of straling van om het even welke warmtebron. Indien u toegelaten hoeveelheden bewaart in de werkplaats of een ander lokaal dat niet specifiek voor opslag is bestemd: Sla ontvlambare producten op ver van installaties die warmte, vonken of vlammen produceren. b. Voorzichtig overgieten en reageren in geval van een lek Giet gevaarlijke producten voorzichtig over wanneer u de recipiënten vult: afvloeiing naar de riolering moet absoluut worden vermeden! In de opslagruimte moet altijd een emmer met zaagsel of een ander absorberend product staan. Indien u opmerkt dat er een vloeistof is gelekt of gemorst, dient u er onmiddellijk zaagsel of een ander absorberend product over uit te spreiden. Zaagsel waarmee een gevaarlijke vloeistof werd geabsorbeerd, mag nooit in de vuilnisbak worden gegooid: het is een gevaarlijke afvalstof. Doe een beroep op een erkend ophaler om u ervan te ontdoen. PAGINA 11 VAN 22-08/04/2015

12 Gevaarlijke producten > Wijzigen van de opslagomstandigheden 6. De opslagruimte verbouwen of de opslag wijzigen Vraag de toelating aan Leefmilieu Brussel voordat u : - begint met de opslag van producten van een andere aard; - de hoeveelheden van de opgeslagen producten verhoogt; - verbouwingswerken aanvat in de opslagruimte (muren, deuren, ). - een ander type van veiligheidskast in gebruik neemt. Wacht altijd op de officiële toelating voordat u deze wijzigingen doorvoert. PAGINA 12 VAN 22-08/04/2015

13 Gevaarlijke producten > Wettelijke grondslagen 7. Wettelijke grondslagen en referentiedocumenten Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen. Artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de bescherming van de arbeid (ARAB). Europese REACH-verordening Lijst van de ingedeelde inrichtingen Gids van milieuvergunningen PAGINA 13 VAN 22-08/04/2015

14 EINDE Op de volgende pagina s staat alleen de aanvullende informatie die is aangegeven door de logo s.

15 aanvullende informatie Hoe kunnen gevaarlijke producten of afvalstoffen worden herkend? U kunt de gevaarlijke producten herkennen dankzij hun veiligheidsfiche. Indien deze fiche een of meer risico s vermeldt (aangeduid met een R-zin gevolgd door een cijfer), is het product gevaarlijk. Voor afvalstoffen moet u de lijst van afvalstoffen raadplegen: de gevaarlijke afvalstoffen zijn aangeduid met een asterisk*. Giftige, irriterende, ontvlambare en kankerverwekkende producten behoren bijvoorbeeld tot de gevaarlijke producten. Gevaarlijke producten kunnen vloeibaar of vast zijn. In het gebouw? De voorwaarden in deze gids zijn op u van toepassing indien u gevaarlijke producten of afvalstoffen opslaat in het gebouw, en meer bepaald in: - een opslaglokaal dat hier specifiek voor bestemd is; - een veiligheidskast die voldoet aan de normen; - uw werkplaats. Indien u kleine hoeveelheden opslaat, zijn sommige voorwaarden voor u niet verplicht. Deze gids vermeldt altijd uitdrukkelijk de uitzonderingen. Deze voorwaarden zijn helemaal niet op u van toepassing indien u: - vloeibare gassen opslaat (vloeibare lucht, ); - uw producten opslaat buiten het gebouw. aanvullende informatie De voorwaarden steunen op verschillende wetteksten: - de normen voor constructie van de opslagruimte komen uit artikel 52 van het ARAB. - andere voorwaarden komen uit het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen. De rest van de voorwaarden zijn minimale en voor de hand liggende voorwaarden om de risico s van brand, ontploffingen of bodemverontreiniging zoveel mogelijk te verminderen. Zie ook de Europese REACH-verordening PAGINA 15 VAN 22-08/04/2015

16 aanvullende informatie Kasten kunnen alleen als veiligheidskasten worden beschouwd als ze voldoen aan de onderstaande normen: Voor de kasten die geplaatst zijn vóór 1 januari 2006 Norm NEN2678 : Losse kasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen - Algemene eisen en beproevingsmethode ten aanzien van het brandgedrag Voor de kasten die geplaatst zijn na 1 januari 2006 Norm EN : Brandveiligheidsopslagkasten Deel 1 : Veiligheidsopslagkasten voor brandbare vloeistoffen. Bij gebrek aan een opslaglokaal of veiligheidskast die voldoet aan de bovenstaande normen, dient u zich te houden aan de voorwaarden voor opslag in de werkplaats. aanvullende informatie PAGINA 16 VAN 22-08/04/2015

17 BEHALVE Indien uw opslagruimte geen ontvlambare producten bevat, of hoeveelheden die lager zijn dan de maximale hoeveelheden die zijn aangeduid in de onderstaande tabel, bent u niet verplicht de voorwaarden in deze rubriek brandweerstand en sluiten van deuren na te leven. Zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen (VP 21 C) Ontvlambare vloeistoffen (21 C < VP 50 C) Licht ontvlambare vaste stoffen, of vaste stoffen die brandbare gassen vrijgeven bij contact met water Samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 50 liter 500 liter 50 kg 300 liter aanvullende informatie Type 1 Ontvlambare vloeistoffen (VP 21 C) Ontvlambare vloeistoffen (21 C < VP 50 C) Licht ontvlambare vaste stoffen, of vaste stoffen die brandbare gassen vrijgeven bij contact met water Samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 50 liter en meer 500 liter en meer 50 kg en meer 300 liter en meer (waterinhoud van de recipiënten) Type 2 Ontvlambare vloeistoffen ( (50 C < VP 100 C) Ontvlambare vaste stoffen (bij contact met een vlam) die brandbevorderend werken Brandbare stoffen, die bij brand giftige gassen of veel rook vrijgeven Brandbare vaste stoffen 3000 liter en meer 1000 kg en meer 1000 kg en meer 10 ton en meer PAGINA 17 VAN 22-08/04/2015

18 BEHALVE voor gebouwen van type 1 Indien er een veiligheidssas is tussen het gebouw en het gedeelte van het gebouw waarin de opslagruimte is ondergebracht, moet alleen dit deel gedeelte beantwoorden aan de eisen die gelden voor het gebouw zelf. Deze uitzondering geldt uitsluitend indien de veiligheidssas voldoet aan alle volgende voorwaarden: - de veiligheidssas is afgesloten door twee deuren, op minstens 2 meter afstand van elkaar; - de twee deuren hebben een brandweerstand van minstens ½ uur; - de sasdeuren sluiten automatisch; - de deuren hebben geen systeem waarmee ze kunnen worden vastgezet in open stand, en worden nooit open gelaten - de muren, vloeren en plafonds van de sas hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. BEHALVE voor gebouwen van type 2 Indien de opslagruimte is ondergebracht in een deel van het gebouw dat van de rest van het gebouw is afgescheiden door een deur met een brandweerstand van minstens ½ uur, dan moet alleen dit deel voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd voor het gebouw zelf. Deze uitzondering geldt uitsluitend indien de scheiding en de deuren voldoen aan alle volgende voorwaarden: - de deuren hebben een brandweerstand van minstens ½ uur; - de deuren sluiten automatisch; - de deuren hebben geen systeem waarmee ze in open stand kunnen worden vastgezet, en worden nooit open gelaten; - de scheidingswanden hebben een brandweerstand van minstens 1 uur. BEHALVE overgieten in het lokaal Indien uw toelating of vergunning uitdrukkelijk vermeldt dat u vloeistoffen mag overgieten in de opslagruimte, om de hoeveelheid gevaarlijke producten in uw werkplaats te beperken, dan mag u deze vloeistoffen overgieten in de opslagruimte onder de volgende voorwaarden: - giet de vloeistoffen altijd over boven de inkuiping; - neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ontvlamming van de producten te vermijden en het risico op ontploffing te beperken. PAGINA 18 VAN 22-08/04/2015

19 aanvullende informatie Raadpleeg de veiligheidsfiches van de producten om te bepalen welke producten onverenigbaar zijn: zie rubriek 10 stabiliteit en reactiviteit. aanvullende informatie Het etiket moet verplicht het volgende vermelden: - de naam van het product; - de specifieke vermeldingen van gevaar en de symbolen (zwart logo op gele achtergrond); - de risicozinnen (letter R + cijfer); - veiligheidsaanbevelingen; - de naam en het adres van de fabrikant. PAGINA 19 VAN 22-08/04/2015

20 aanvullende informatie Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat. Bron : Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer: - 110% van de inhoud van het grootste recipiënt dat erop staat; - 25% van de totale inhoud van alle recipiënten die erop staan. Indien u in de opslagruimte beschikt over een automatisch brandbestrijdingssysteem (dat is aangepast aan de opgeslagen producten), dan mag u de inhoud die deze berekening oplevert, verminderen tot een tiende. PAGINA 20 VAN 22-08/04/2015

21 Voorbeeld: Indien u 1 bus van 40 liter en 1 bus van 60 liter moet inkuipen, dan ziet de berekening eruit als volgt: - 110% van 60 liter, dus 66 liter; - of 25% van het totaal van alle recipiënten die het bevat, dus 100 liter: 4 = 5 liter. In dit geval moet de inkuiping een inhoudsvermogen hebben van 66 liter. Indien een automatisch brandbestrijdingssysteem (dat is aangepast aan de opgeslagen producten) aanwezig is, mag u deze inhoud verminderen tot een tiende. Uw inkuiping moet dan een inhoudsvermogen hebben van 6,6 liter. Indien u 2 bussen van 25 liter en 7 bussen van 10 liter moet inkuipen: - 110% van 25 liter, dus 27,5 liter - of 25% van het totaal van alle recipiënten die erin zijn aangebracht, dus 120 liter: 4 = 30 liter. In dit geval moet de inkuiping een inhoudsvermogen hebben van 30 liter. Indien een automatisch brandbestrijdingssysteem (dat is aangepast aan de opgeslagen producten) aanwezig is, mag u deze inhoud verminderen tot een tiende. Uw inkuiping moet dan een inhoudsvermogen hebben van 3 liter. aanvullende informatie De veiligheidsfiche is een document dat de fabrikant u automatisch overhandigt bij levering van gevaarlijke producten aan uw onderneming. De fiche omvat 16 rubrieken en vermeldt de voorzorgsmaatregelen voor het betrokken product. Houd u minstens aan: - de brandveiligheid (preventieve maatregelen en brandbestrijdingsmiddelen); - de maatregelen die moeten worden getroffen bij lekkage of onopzettelijke uitstorting; - de voorwaarden voor opslag en hantering; - de aanwijzingen op het vlak van stabiliteit en reactiviteit (onverenigbaarheden); - de verwijdering van afvalstoffen. PAGINA 21 VAN 22-08/04/2015

22 aanvullende informatie Indien u de toelating van Leefmilieu Brussel nodig hebt, moet u uw aanvraag richten tot: Leefmilieu Brussel Afdeling Vergunningen en Partnerschappen Thurn & Taxis site Havenlaan 86C, bus Brussel U mag de werken pas aanvatten nadat u de schriftelijke goedkeuring van Leefmilieu Brussel hebt ontvangen. PAGINA 22 VAN 22-08/04/2015

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Legende ok, te doen verboden, te vermijden Naleving van de uitbatingsvoorwaarden aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

Niet-ingegraven stookolietanks

Niet-ingegraven stookolietanks Niet-ingegraven stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

Luchtcompressoren en persluchtreservoirs

Luchtcompressoren en persluchtreservoirs Luchtcompressoren en persluchtreservoirs Naleving van de uitbatingsvoorwaarden Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie Klik op deze

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Milieuzorg en duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel

Milieuzorg en duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel Milieuzorg en duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel nr. 1 - april 2003 DOSSIER Inkuiping van gevaarlijke producten en afvalstoffen in het laboratorium Redactie en verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Statische transformatoren

Statische transformatoren Legende Statische transformatoren Naleving van de voorwaarden van de milieuvergunning oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie Klik op deze

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

Lokalen: Brandvoorkoming

Lokalen: Brandvoorkoming Lokalen: Brandvoorkoming 1. Toepassingsgebied: Deze bepalingen zijn van toepassing op: lokalen/zalen > 50 personen; lokalen/zalen > 20 personen en totaal gebouw > 80 personen; gebouwen > 100 personen.

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Ondergrondse stookolietanks

Ondergrondse stookolietanks Ondergrondse stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Fytolokaal en Transport. 27 januari 2017 Dirk Baets

Fytolokaal en Transport. 27 januari 2017 Dirk Baets For information only only content must must not not be duplicated be duplicated Fytolokaal en Transport 27 januari 2017 Dirk Baets Wetgeving Federaal : KB 19 maart 2013 betreffende het duurzaam gebruik

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSFICHE. volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG. Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1

VEILIGHEIDSFICHE. volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG. Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1 VEILIGHEIDSFICHE volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1 1 - Identificatie Commerciële naam: ALGINET FLASH (Gevelreiniger)

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel... 2 1. Wat is een pyrotechnisch artikel?... 2 2. Welke pyrotechnische artikelen vallen niet onder het koninklijk besluit van 20 oktober 2015?... 2 De handelaar...

Nadere informatie

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Fabrikant/Leverancier : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Nederland Telefoon:

Nadere informatie

Carrosseriebedrijven. Respecteer de voorwaarden van de milieuvergunning. Legende. oké, wat u mag doen verboden, wat u moet vermijden

Carrosseriebedrijven. Respecteer de voorwaarden van de milieuvergunning. Legende. oké, wat u mag doen verboden, wat u moet vermijden Carrosseriebedrijven Respecteer de voorwaarden van de milieuvergunning Legende oké, wat u mag doen verboden, wat u moet vermijden BEHALVE =uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 2 mei 2014 (20145258 AB) van Certis Europe BV Postbus 1180 3600

Nadere informatie

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag.

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag. GEVAARLIJKE STOFFEN - Risico-inventarisatie 1 Bleekmiddel Bij mengen met andere schoonmaakmiddelen kunnen er giftige gassen ontstaan Solid Med Veroorzaakt ernstige brandwonden Van Hoeckel Ecolab Voor het

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen

Tijdig brandveilig. Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen Tijdig brandveilig Tips voor een brandveilige zaak met maximaal 49 toegelaten personen ALGEMEEN In deze brochure staat telkens het artikel (art.) van het brandveiligheidsreglement vermeld. Wilt u een exemplaar

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Inleiding Met dampen van brandbare vloeistoffen, gassen en stoffen moet je behoorlijk uitkijken. Er dreigen namelijk vier gevaren, zijnde: Het gevaar

Nadere informatie

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING FYTOLICENTIE GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING Informatie over de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen en overige administratieve regels FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Stichting VbV Postbus 21, 7300 AA, APELDOORN +31 55-527 05 05 FA: +31 55-522 67 66 Schouwinggegevens VbV referentie: KVB KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Bedrijfsnaam: Aantal loodsen: Naam

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail Veiligheidskasten De specialisten - Speciale kasten in detail De enkelwandige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen bieden, aangepast aan de behoefte, een veilige opslag in de werkruimte volgens de voorschriften.

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen

Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen Veiligheidsinstructie: Opslag en behandelen van gasflessen Datum September 2012 Inleiding Onder opslag van gasflessen verstaan we: het bewaren van gasflessen in een hoeveelheid die het dagverbruik (24

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten

Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten Ing. Lucie Guillemyn Toezicht op het Welzijn op het Werk CGC meeting s Hertogenbosch 13 juni 2013 Welke technieken Inhoud

Nadere informatie

Georgia -Pacific Nederland B.V., Lange Linden 22, 5433 NC Cuijk. Postbus 90, 5430 AB Cuijk, Nederland

Georgia -Pacific Nederland B.V., Lange Linden 22, 5433 NC Cuijk. Postbus 90, 5430 AB Cuijk, Nederland Pagina 1 van 5 Lotus Professional Air Freshener LEVERANCIER: Georgia-Pacific Nederland B.V., Lange Linden 22, 5433 NC Cuijk. Postbus 90, 5430 AB Cuijk, Nederland GEGEVENSBLAD MATERIAALVEILIGHEID OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water

Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: 4 x 1 kg en 2 kg 1.2 Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 5. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 5. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 5. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen Hoofdstuk I.- Algemene beginselen Art. III.5-1.- Deze titel is van toepassing op de opslagplaatsen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 1 (08/04/2009) Revisie: N 1 (08/04/2009) Naam: PROVISCELL BASIS - PN99 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Chloorhexidine 0,5% Oplossing in alcohol gekleurd 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Uitgave 01 veranderd 08.05.2003 pagina 1/ 5 Indeling en kenmerken naar het Koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG Drukdatum: 03.05.2004 Datum van herziening: Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productcode: 202 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens EU verordening 1907/2006 Afdrukdatum: 12-dec-2011 Herzieningsnummer: 4 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie

Veilig werken. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis

Veilig werken. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Veilig werken Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Programma voor vandaag: Kahoot Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen - basis Opdracht: Bestrijdingsmethoden Veilig werken & GBM?

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

:.~~'l. ::?i. n'l AMV/ /1017

:.~~'l. ::?i. n'l AMV/ /1017 VLAAMSE GEMEENSCHAP :.~~'l ::?i n'l AMV/00006310/1017 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

De Omgevingsvergunning Wat staat ons te wachten? 8 november 2016

De Omgevingsvergunning Wat staat ons te wachten? 8 november 2016 De Omgevingsvergunning Wat staat ons te wachten? 8 november 2016 Jan Moens Skill Advice bvba Page 2 De reglementering inzake brand wordt beschreven in: (deel 1) Het ARAB (artikels 52 organisatie van brandbestrijding

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening EG/1907/2006. Satino Black Alcoholgel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening EG/1907/2006. Satino Black Alcoholgel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productcode en naam Leverancier Leros B.V. Adres Rijnstraat 47/49 Plaats 5347 KN Oss Nederland Telefoonnummer 0412 623215 Fax. 0412 622970

Nadere informatie

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden?

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden? Ventilatiesystemen Naleving van de uitbatingsvoorwaarden Legende ok, wat u moet doen verboden, te vermijden aanvullende informatie BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen Klik op deze logo's in het document

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

Installatie, gebruiks en onderhouds instructies. Stoveman houtgestookte sauna ovens. Veiligheidsafstanden

Installatie, gebruiks en onderhouds instructies. Stoveman houtgestookte sauna ovens. Veiligheidsafstanden Installatie, gebruiks en onderhouds instructies. Stoveman houtgestookte sauna ovens Veiligheidsafstanden Voorafgaande aan de installatie van uw sauna oven moet u erop letten dat de minimale veiligheidsafstanden

Nadere informatie