Het juridisch StatUUt Kiezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het juridisch StatUUt Kiezen"

Transcriptie

1 06 Het juridisch statuut kiezen Startersgids 63

2 1. Een eenmanszaak of een vennootschap? Uw activiteiten als zelfstandige natuurlijke persoon uitoefenen of een vennootschap oprichten? Dit is helemaal geen neutrale beslissing in het leven van een onderneming. Er bestaan essentiële verschillen tussen beide opties enerzijds en tussen de verschillende vennootschapsvormen anderzijds. De verschillen behelzen onder meer de aansprakelijkheid van de oprichters en de bestuurders, de fiscaliteit (zie het hoofdstuk Boekhoudkundige verplichtingen en fiscaliteit ) en de oprichtingskosten. Er bestaat echter geen ideale oplossing. Uw keuze zal afhangen van de concrete situatie van uw onderneming. Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van de voor- en de nadelen verbonden aan beide opties: Voordelen Nadelen Zelfstandige Eenvoudige formaliteiten Beperkte kosten Eenvoudige boekhouding Geen onderscheid tussen het privé-vermogen en dat van de onderneming De tarieven van de personenbelasting liggen in principe hoger dan de tarieven van de vennootschapsbelasting Vennootschap Meestal financiering door meerdere personen Onderscheiden rechtspersoonlijkheid: uw aansprakelijkheid is meestal beperkt tot uw inbreng Lagere belastingtarieven Registratierechten bij inbreng Minimumkapitaal van voor een BVBA en voor een NV Complexere werking (naleving vennootschapswetgeving) Hogere werkingskosten Bij de keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap moet u rekening houden met ver schillende factoren zoals de activiteit die u zal uitoefenen, het aantal personen dat hierbij zal betrokken worden, de organisatie, de financiering, de financiële verplichtingen die de activiteit met zich brengt, de verplichting voor een vennootschap om een uitgebreide boekhouding te voeren, de specifieke behoeften verbonden aan de activiteit, de ontwikkeling van de onderneming, de fiscaliteit, de doelstellingen, enz. Deze criteria zullen dus op een objectieve wijze de keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap beïnvloeden. Meestal zal uw keuze vanzelfsprekend zijn. Wanneer meerdere personen bij het project betrokken zijn of wanneer belangrijke financiële verbintenissen worden aangegaan, dringt de keuze voor een vennootschap zich op. Een onderneming met meerdere personen veronderstelt duidelijke afspraken met betrekking tot de vergoedingen, het bestuur, het juridisch kader, enz. De keuze voor het uitoefenen van de activiteit in vennootschap ligt dan voor de hand. 64 Het juridisch statuut kiezen

3 Wanneer de onderneming belangrijke financiële verbintenissen aangaat om voorraden aan te kopen, om personeel aan te werven, om investeringen te doen, dan kan ze vroeg of laat onover komelijke financiële problemen krijgen. Indien u uw activiteit uitoefent als natuurlijke persoon, dan zal u met uw vermogen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bij de uitoefening van uw activiteit onder de vorm van een vennootschap wordt een aparte rechtspersoonlijkheid gecreëerd waardoor in principe het privé-vermogen wordt afgescheiden van het vermogen van de onderneming. 2. De verschillende vennootschapsvormen De meest gebruikte vennootschapsvormen zijn de naamloze vennootschap, de besloten vennoot schap met beperkte aansprakelijkheid en de coöperatieve vennootschap. Er bestaan nog andere vennootschapsvormen die hier niet aan bod komen. De verschillende vennootschapsvormen onderscheiden zich op basis van diverse criteria: Het aantal vennoten vereist voor de oprichting. De aansprakelijkheid van de vennoten. De wijze van inbreng van goederen. De inbrengen in natura zijn voornamelijk samengesteld uit materiële goederen die geïntegreerd worden in het bedrijfspatrimonium (gebouwen, computers,...). Voor hun waardebepaling kan het verslag van een bedrijfsrevisor vereist zijn. Het financieel plan, hiervoor besproken, kan naargelang van het geval verplicht zijn. Het vennootschapsregister moet, in de meeste gevallen, op regelmatige basis worden bijgehouden. De aandelen kunnen op verschillende manieren worden overgedragen. De oprichtingsakte vereist meestal de tussenkomst van een notaris. De werking van de bestuursorganen is onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften. Bepaalde vennootschapsvormen die duidelijk minder vaak voorkomen, omvatten een aantal bijzonderheden die eventueel interessant kunnen zijn. Het betreft de Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV) of de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (CVA), de Vennootschap onder Firma (VOF) of nog de Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW). Startersgids 65

4 De tabel hieronder geeft u een bondige vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de meest gebruikte vennootschapsvormen. Voor een meer gedetailleerde informatie raden wij u aan contact op te nemen met De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Bergstraat Brussel Tel.: Fax: Web: Op voormelde website zal vooral het gedeelte met juridische informatie voor ondernemingen u interesseren. NV Naamloze Vennootschap BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BVBA starter Vennoten Minimum 2 Minimum 2 Minimum 1 Minimumkapitaal Volstort kapitaal 1/4 met een minimum 1/5 met een minimum 1 bij de oprichting van van Inbreng in Verslag van de revisor Verslag van de revisor Verslag van de revisor natura Financieel plan Ja Ja Ja Aandelen Aandelen op Aandelen op naam Aandelen op naam naam of op een effectenrekening Aandelenregister Ja, als er aandelen op Ja Ja naam zijn Akte Notariële akte Notariële akte Notariële akte Overdracht van aandelen Bestuur Controle Eventueel tijdelijk beperkt voor aandelen op naam Raad van bestuur, bestaande uit minimum 3 bestuurders (2 indien slechts 2 aandeelhouders) Wettelijke en statutaire beperkingen 1 of meer zaakvoerders (praktisch onafzetbaar indien statutair benoemd) Wettelijke en statutaire beperkingen 1 of meer zaakvoerders (praktisch onafzetbaar indien statutair benoemd) Een bedrijfsrevisor moet worden aangesteld indien de onderneming gemiddeld meer dan 100 personen tewerkstelt of ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijdt: 50 werknemers, omzet: , balanstotaal: Het juridisch statuut kiezen

5 EBVBA Eenhoofdige Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CVOHA Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid Vennoten 1 Minimum 3 Minimum 3 Minimumkapitaal Vrij te bepalen Volstort kapitaal bij de oprichting 1/5 met een minimum van /4 met een minimum van Volledig Inbreng in natura Verslag van de revisor Verslag van de revisor Geen bijzondere reglementering Financieel plan Ja Ja Niet verplicht Aandelen Aandelen op naam Aandelen op naam Aandelen op naam Aandelenregister Ja Ja Ja Akte Notariële akte Notariële akte Notariële of onderhandse akte Overdracht van aandelen Bestuur Controle Wettelijke en statutaire beperkingen 1 of meer zaakvoerders Enkel aan andere vennoten of aan derden bepaald inde statuten 1 of meer zaakvoerders Enkel aan andere vennoten of aan derden bepaald inde statuten 1 of meerdere zaakvoerders Een bedrijfsrevisor moet worden aangesteld indien de onderneming gemiddeld meer dan 100 personen tewerkstelt of ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijdt: 50 werknemers, omzet: , balanstotaal: De Naamloze Vennootschap (NV) De belangrijkste kenmerken van de NV zijn: De oprichters Voor de oprichting van een naamloze vennootschap zijn minimum twee vennoten nodig Kapitaal Het kapitaal dat de vennoten ter beschikking kunnen stellen van de vennootschap is Minimumkapitaal Het minimumkapitaal dat de vennoten zullen inbrengen bedraagt Startersgids 67

6 Volstort kapitaal bij de oprichting Het volstort kapitaal stemt overeen met het bedrag dat de vennoten inbrengen bij de oprichting. In geval van een NV moet dit minstens 1/4 van het kapitaal zijn, met een minimum van Inbreng in natura Voor de oprichting van de vennootschap moeten de oprichters aan een bedrijfsrevisor een gedetailleerde beschrijving vragen van elk goed dat in natura zal worden ingebracht, evenals een rapport over de wijze waarop dat goed geëvalueerd werd. Hij moet eveneens bepalen welke vergoeding aan de oprichter moet gegeven worden voor het goed dat hij heeft ingebracht. In een aantal gevallen is de tussenkomst van een bedrijfsrevisor niet verplicht. Financieel plan De oprichters van een naamloze vennootschap moeten een financieel plan opmaken, ondertekenen en aan de notaris geven de dag dat de oprichtingsakte verleden wordt. Het plan geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven gedurende de twee eerste boekjaren (zie ons hoofdstuk omtrent het financieel plan). Maatschappelijke deelbewijzen Sedert 1 januari 2008 kan een Belgische vennootschap geen effecten aan toonder meer uitgeven. Uiterlijk 31 december 2013 moeten alle effecten aan toonder omgezet zijn in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten Aandelenregister Vanaf de oprichting van de vennootschap en zolang er aandelen op naam zijn, moeten de vennoten een aandelenregister bijhouden. Akte Voor de oprichting van een naamloze vennootschap is altijd een notariële akte vereist. In de oprichtingsakte worden de statuten van de vennootschap vastgelegd. De statuten bevatten regels met betrekking tot de werking van de vennootschap in relatie met derden, tussen vennoten onderling, de bevoegdheden van haar vertegenwoordigers, enz. Dit alles moet natuurlijk conform zijn aan de wet. Overdracht van aandelen Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van hun eigenaar bij een daartoe erkende bankinstelling. Ze worden overgedragen door overschrijving van rekening op rekening door de rekeninghouder. 68 Het juridisch statuut kiezen

7 De overdracht van aandelen op naam gebeurt door een eenvoudige vermelding van de overdracht van de aandelen in het aandelenregister. Bestuur De naamloze vennootschap wordt vertegenwoordigd door een raad van bestuur, aangeduid bij de oprichting van de vennootschap of tijdens een algemene vergadering. De raad bestuurt en vertegenwoordigt de vennootschap. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Er is geen maximum aantal voorzien. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, volstaan twee bestuurders. Controle Een bedrijfsrevisor moet worden aangesteld indien de onderneming gemiddeld meer dan 100 personen tewerkstelt of ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijdt: 50 werknemers, omzet: , balanstotaal: Als handelsvennootschap bij uitstek, biedt de naamloze vennootschap het voordeel van een volledige scheiding tussen het vermogen van de vennootschap en het vermogen van de aandeelhouders. Met de afschaffing van de toonderaandelen verliest de naamloze vennootschap een groot deel van haar aantrekkingskracht. Het grootste nadeel van deze vennootschapsvorm is de onmiddellijke inbreng van een kapitaal van Niet alle jonge ondernemers kunnen onmiddellijk over deze som beschikken. Het administratief beheer van de naamloze vennootschap (raad van bestuur, algemene vergadering,...) is een betrekkelijk zware taak voor kleine ondernemingen die hun activiteiten uitoefenen onder de vorm van een NV. Toch blijft de NV de meest geschikte bedrijfsvorm voor bepaalde structuren De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) De belangrijkste kenmerken van de BVBA en de EBVBA zijn: De oprichters Voor de oprichting van een BVBA zijn minstens 2 vennoten nodig (één voor de eenpersoons besloten vennootschap). Minimumkapitaal Het minimumkapitaal dat de vennoten zullen inbrengen bedraagt Volstort kapitaal bij de oprichting Het volstort kapitaal bij de oprichting bedraagt minimum ( voor een EBVBA) en stemt overeen met het bedrag dat de vennoten inbrengen bij de oprich- Startersgids 69

8 ting. Op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld moet minstens 1/5 zijn volgestort. Het aandeel dat overeenstemt met inbreng in natura moet volledig zijn volgestort. Inbreng in natura Voor de oprichting van de vennootschap moeten de oprichters aan een bedrijfsrevisor een gedetailleerde beschrijving vragen van elk goed dat in natura zal worden ingebracht, evenals een rapport over de wijze waarop dat goed geëvalueerd werd. Hij moet eveneens bepalen welke vergoeding aan de oprichter moet gegeven worden voor het goed dat hij heeft ingebracht. In een aantal gevallen is de tussenkomst van een revisor niet verplicht. Financieel plan De oprichters van een BVBA moeten een financieel plan opmaken, ondertekenen en aan de notaris geven de dag dat de oprichtingsakte verleden wordt. Het plan geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven gedurende de twee eerste boekjaren (zie ons hoofdstuk inzake het financieel plan). Maatschappelijke deelbewijzen De aandelen van een BVBA moeten op naam zijn (de naam van de eigenaar is steeds bekend). Aandelenregister Vanaf de oprichting van de vennootschap waarvan het kapitaal vertegenwoordigd wordt door aandelen op naam, moeten de vennoten een aandelenregister bijhouden. Akte Voor de oprichting van een BVBA is altijd een notariële akte vereist. In de oprichtingsakte worden de statuten van de vennootschap vastgelegd. De statuten bevatten regels met betrekking tot de werking van de vennootschap in relatie met derden, tussen vennoten onderling, de bevoegdheden van haar vertegenwoordigers, enz. Overdracht van aandelen De overdracht van aandelen op naam gebeurt door een eenvoudige vermelding van de overdracht van de aandelen in het aandelenregister, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de nieuwe aandeelhouder. Dergelijke overdracht wordt meestal vastgelegd bij overeenkomst waarin alle modaliteiten van de overdracht worden bepaald (datum van de overdracht van de rechten verbonden aan de deelbewijzen, aantal deelbewijzen, prijs, enz.). 70 Het juridisch statuut kiezen

9 Bestuur Een BVBA wordt bestuurd door één of meerder mandatarissen, zaakvoerders genoemd. De zaakvoerder kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn, vennoot of niet, bezoldigd of onbezoldigd. Tenzij anders bepaald in de statuten of tenzij de vennoten anders overeenkomen, worden de zaakvoerders die voor onbepaalde tijd worden benoemd in de oprichtingsakte, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun bevoegdheden zijn dan slechts geheel of gedeeltelijk herroepbaar indien zij een zware fout begaan. Controle Een bedrijfsrevisor moet worden aangesteld indien de onderneming gemiddeld meer dan 100 personen tewerkstelt of ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijdt: 50 werknemers, omzet: , balanstotaal: De BVBA is een geschikte vennootschapsvorm voor jonge ondernemers. Het vereiste minimumkapitaal is lager dan voor de NV en de verschillende vennoten kunnen niet zomaar hun aandeel in de vennootschap aan buitenstaanders verkopen. Bovendien is de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt. De EBVBA is een variant van de BVBA die de ondernemer toelaat een vennootschap op te richten met slechts één vennoot en zo zijn privé-vermogen af te schermen van het ondernemingsrisico De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) en de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid (CVOH) De belangrijkste kenmerken van deze vennootschapsvormen zijn: De oprichters Voor de oprichting van een CV zijn minimum drie vennoten nodig. Minimumkapitaal Het minimumkapitaal dat de vennoten van de CVBA zullen inbrengen bedraagt Volstort kapitaal bij de oprichting Het volstort kapitaal bij de oprichting bedraagt minimum en stemt overeen met het bedrag dat de vennoten inbrengen bij de oprichting. Op ieder aandeel dat oveeenstemt met inbreng in geld of in natura moet minstens 1/4 worden volgestort. Startersgids 71

10 Inbreng in natura Voor de oprichting van de vennootschap moeten de oprichters aan een bedrijfsrevisor een gedetailleerde beschrijving vragen van elk goed dat in natura zal worden ingebracht, evenals een rapport over de wijze waarop dat goed geëvalueerd werd. Hij moet eveneens bepalen welke vergoeding aan de oprichter moet gegeven worden voor het goed dat hij heeft ingebracht. In een aantal gevallen is de tussenkomst van een revisor niet verplicht. Financieel plan De oprichters van een CVBA moeten een financieel plan opmaken, ondertekenen en aan de notaris geven de dag dat de oprichtingsakte verleden wordt. Het plan geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven gedurende de twee eerste boekjaren (zie ons hoofdstuk inzake het financieel plan). Maatschappelijke deelbewijzen De aandelen van een CVBA moeten op naam zijn (de naam van de eigenaar is steeds bekend). Aandelenregister Vanaf de oprichting van de vennootschap waarvan het kapitaal vertegenwoordigd wordt door aandelen op naam, moeten de vennoten een aandelenregister bijhouden. Akte Voor de oprichting van een CVBA is altijd een notariële akte vereist. In de oprichtingsakte worden de statuten van de vennootschap vastgelegd. De statuten bevatten regels met betrekking tot de werking van de vennootschap in relatie met derden, tussen vennoten onderling, de bevoegdheden van haar vertegenwoordigers, enz. Overdracht van aandelen De overdracht van aandelen op naam gebeurt door een eenvoudige vermelding van de overdracht van de aandelen in het aandelenregister, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de nieuwe vennoot. Dergelijke overdracht wordt meestal vastgelegd bij overeenkomst waarin alle modaliteiten van de overdracht worden bepaald (datum van de overdracht van de rechten verbonden aan de deelbewijzen, aantal deelbewijzen, prijs, enz). Bestuur De cooperative vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. 72 Het juridisch statuut kiezen

11 Controle Een bedrijfsrevisor moet worden aangesteld indien de onderneming gemiddeld meer dan 100 personen tewerkstelt of ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijdt: 50 werknemers, omzet: , balanstotaal: Wie een coöperatieve vennootschap opricht, moet kiezen tussen beperkte (CVBA) en onbeperkte (CVOHA) aansprakelijkheid. De CVOHA is een soepele rechtsvorm: er is geen notariële akte vereist voor de oprichting van deze vennootschap en bovendien is er geen wettelijk minimumkapitaal voorzien. Anderzijds zijn de vennoten van een CVOHA onbeperkt aansprakelijk. De CVBA is aan strakkere regels onderworpen. 3. Het sociaal statuut van de zelfstandige 3.1. In hoofdberoep Wanneer u zich vestigt als zelfstandige natuurlijke persoon, dan oefent u deze activiteit in principe uit als uw hoofdberoep. U kan uw activiteit ook uituitoefenen als zelfstandige in bijberoep (zie verder). Een zelfstandige is ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is. De categorie zelfstandigen bestaat meer bepaald uit: de ambachtslui (verstrekken van een dienst zonder levering van goederen: tuinman, ruitenwasser, schilder-behanger, ; de handelaars waaronder de ambulante handel (deur aan deur verkoop, verkoop op de openbare weg of op openbare markten); de vrije beroepen (architect, dokter ); de landbouwers, de veehouders ; de mandatarissen van vennootschappen. Om een zelfstandige arbeid te mogen uitoefenen moet men meerderjarig zijn, dus tenminste 18 jaar zijn. Voor het beroep van ambachtsman is de vereiste minimumleeftijd 16 jaar, met machtiging van de ouders of van de voogd. De minderjarige zelfstandige valt echter niet onder het sociaal statuut van zelfstandigen zolang hij onvoorwaardelijk kinderbijslag geniet (met andere woorden tot het derde trimester van het jaar waarin hij 18 jaar wordt). Vanuit fiscaal oogpunt De inkomsten van de zelfstandige kunnen voortkomen uit: winsten van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven; bezoldigingen van mandatarissen van in België gevestigde kapitaal- en personenvennootschappen; Startersgids 73

12 inkomsten van werkende vennoten in Belgische personenvennootschappen. Zijn beroepsactiviteit wordt bovendien gekenmerkt door een zekere regelmaat. Occasionele winstgevende activiteiten maken geen zelfstandige beroepsactiviteit uit. Ieder persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent die van aard is belastbare inkomsten op te leveren in zijn hoedanigheid van handelaar, industrieel uitbater, bestuurder, actief vennoot, uitoefenaar van een vrij beroep... wordt behoudens tegenbewijs beschouwd als een zelfstandige In bijberoep Indien u reeds een beroep uitoefent, kan u eventueel overwegen om gelijktijdig een activiteit als zelfstandige uit te oefenen. De redenen hiervoor kunnen talrijk en uiteenlopend zijn: Onvoldoende inkomsten uit uw hoofdberoep Routine, gebrek aan voldoening Vrees voor ontslag De uitoefening van een hobby onder de vorm van een lucratieve professionele bezigheid Als stap naar de uitoefening van een beroep als zelfstandige in hoofdberoep U bent zelfstandige in bijberoep wanneer u tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uitoefent. Het kan gaan om een beroepsbezigheid : als loontrekkende. Deze job moet minstens de helft bedragen van een fulltime job in de onderneming of de branche. Voorbeeld : een bediende met een bijverdienste als zelfstandig landbouwer of boekhouder, een arbeider met een bijverdienste als zelfstandig haarkapper die rechten doet ontstaan in een andere pensioenregeling ingesteld door of krachtens een wet, een provinciaal reglement of door de NMBS. Deze activiteit moet ten minste over 8 maanden of 200 dagen lopen. Voorbeeld : een ambtenaar die bijverdient als frituurhouder in het onderwijs. Deze betrekking moet wel minstens 6/10 van een volledige uurrooster bedragen. U blijft echter zelfstandige in bijberoep - zelfs wanneer uw hoofdactiviteit wordt stopgezet - wanneer u : ofwel uw rechten vrijwaart op een rust- of invaliditeitspensioen. ofwel een loonvervangend inkomen uit de sociale zekerheid geniet dat minstens gelijk is aan het bedrag van een minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige 74 Het juridisch statuut kiezen

13 Eens gepensioneerd, heeft het technisch gezien geen zin meer om te spreken over een bijberoep. U valt dan immers in de speciale bijdragecategorie van de gepensioneerden. Als zelfstandige in bijberoep, heeft U dezelfde sociale verplichtingen als de zelfstandigen in hoofdberoep: U moet zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas; Bijdragen betalen; U moet zich aansluiten bij een ziekenfonds (voor zover uw aansluiting niet voortspruit uit uw hoofdactiviteit). Om van dit systeem te kunnen genieten, moet u aan uw sociale verzekeringskas bewijzen dat u een andere activiteit uitoefent (als loontrekkende of ambtenaar bijvoorbeeld). Als u zelfstandige in bijberoep bent, blijft u de sociale voordelen genieten van het stelsel waaraan u onderworpen bent door uw hoofdactiviteit (werknemer, ambtenaar, gepensioneerde). De bijdragen die u betaalt dragen bij tot het evenwicht van het stelsel van de zelfstandigen en doen in principe geen rechten ontstaan. Bijdragen die u betaalt op een referte-inkomen dat de drempel overschrijdt waarop de minimumbijdragen voor een hoofdberoep worden berekend kunnen eventueel wel rechten doen ontstaan. Als uw zelfstandig bijberoep niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u beslissen om het stop te zetten. Het RSVZ mag toelaten om uw bijdragen volledig ofwel gedeeltelijk terug te betalen wanneer: uw bijberoep maar beperkte inkomsten opleverde u uw bijberoep binnen het jaar hebt stopgezet (minder dan 4 trimesters onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen) u hiervoor een aanvraag indient bij het RSVZ 3.3. Helper en meewerkende echtgenoot Wordt beschouwd als helper, elke natuurlijke persoon die een zelfstandige bijstaat of vervangt, in België, bij het uitoefenen van zijn professionele activiteit, zonder aan deze laatste gebonden te zijn via een arbeidsovereenkomst. Men kan enkel optreden als helper van een natuurlijk persoon en niet van een vennootschap. Men kan wel optreden als helper van de mandataris van een vennootschap. De helper die een zelfstandige normaal bijstaat of vervangt bij het uitoefenen van zijn professionele activiteit zonder gebonden te zijn via een arbeidsovereenkomst, zal onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen en zal dezelfde verplichtingen en rechten hebben als een zelfstandige. De toevallige helper die aan een aantal voorwaarden beantwoordt, is niet onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen. Startersgids 75

14 De meewerkende echtgenoot U bent meewerkend echtgenoot indien: U de levenspartner van een zelfstandige meewerkende bent (via huwelijkscontract of samenleven); U effectief meehelpt in de zaak van de zelfstandige en geen eigen inkomen heeft uit een andere beroepsactiviteit, noch een vervangingsinkomen dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid Tot voor kort genoten de meewerkende echtgenoten niet rechtstreeks van de sociale zekerheid in de mate dat ze niet persoonlijk onderworpen waren aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Zij genoten enkel van afgeleide rechten inzake pensioenen, kinderbijslag en gezondheidszorg, en dit op basis van de onderwerping van hun partner als zelfstandige in hoofdberoep. Deze sociale bescherming van de meewerkende echtgenoten, meestal vrouwen, was vaal onvoldoende, zoniet onbestaande, in geval van stopzetting van de zaal, van scheiding of sterfgeval. Sinds 1 juli 2005 worden alle personen, gehuwd of samenwonend met een zelfstandige, beschouwd als meewerkende echtgenoot en zijn ze persoonlijk onderworpen aan het volledige sociaal statuut van zelfstandige, tenzij ze op eed verklaren geen effectieve hulp te verlenen aan hun partner. De aansluiting is facultatief voor personen die geboren zijn voor Om meer te vernemen over het sociaal statuut van de zelfstandige, raden wij u aan contact op te nemen met de dienst van het RSVZ. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waterloolaan Brussel Tel.: /27 Fax: Web: Op voormelde website bevelen wij u vooral de rubriek publicaties aan. Verschillende brochures kunnen er gratis besteld of zelfs gedownload worden. 4. Een bijzonder geval: franchising Indien u uw risico wil beperken door de uitbating, tegen betaling, van een reeds beproefd project zoals een bekend merk, dan kan u een franchising overwegen. De franchising is een soort contractueel vastgelegde vorm van samenwerking. De overeenkomst van franchising regelt de relatie tussen de franchisegever die aan de franchisenemer het recht geeft om, tegen betaling, gebruik te maken van zijn 76 Het juridisch statuut kiezen

15 merk, zijn embleem, zijn technische of commerciële know-how. De tegenprestatie kan bestaan uit een vergoeding of uit een exclusieve aankoopverplichting. Omschrijving Franchising is een samenwerkingsvorm tussen aparte ondernemingen, die gebonden zijn door een contract, waarbij de franchisegever (franchisor) tegen vergoeding, rechten en hulp verleent aan de franchisenemer (franchisee) om zorg te nemen voor de afzet van duidelijk omschreven goederen en/of diensten. Het franchisingcontract onderscheidt zich van het contract van agentuur of van concessie, in die zin dat wanneer de franchisenemer een zelfstandige is zoals de concessiehouder, hij kan genieten van de kennis van de franchisegever en van een gevorderde technische en commerciële bijstand. De belangrijkste soorten franchising Er bestaan hoofdzakelijk drie soorten franchising: Distributiefranchising is de meest voorkomende vorm van franchise. Zij kan zelf onderverdeeld worden in twee soorten: productiefranchising: de franchisegever produceert goederen of laat ze produceren onder licentie. Deze merkproducten worden in exclusiviteit verkocht door de franchisenemers. de eigenlijke distributiefranchising: de franchisegever treedt op als groothandelaar en inkoopcentrale. Hij selecteert het product- en het merkenassortiment voor zijn franchisenemer. Dienstenfranchising: de franchisegever ontwerpt een originele dienst die de franchisenemer commercialiseert en aanbiedt aan de klanten. Industriële franchising: de franchisenemer produceert zelf de goederen volgens de aanwijzingen van de franchisegever en verdeelt ze onder het merk van de franchisegever. Zodra het contract gesloten is, exploiteert de franchisenemer de zaak op eigen risico en voor eigen rekening. Het verkoop- of dienstverleningssysteem blijft echter eigendom van de franchiser. Bij de vestiging van de zaak rekent de franchiser een toetredingssom aan, dewelke een vergoeding is voor de gemaakte kosten en de verleende hulp tijdens de startfase en voor het gebruiksrecht van zijn merk, naam of embleem. De voor- en de nadelen De voornaamste voordelen zijn: de franchisegever moet bijstand verlenen bij de oprichting van de zaak van de franchisenemer; hij moet know-how leveren en de franchisenemer permanent bijstaan; de franchisegever staat in voor het voeren van publiciteit; Startersgids 77

16 hij moet de franchisenemer adviseren voor wat betreft de prijzen, maar deze laatste behoudt terzake zijn vrijheid; de franchisenemer moet de zaak uitbaten in overeenstemming met de richtlijnen van de franchisegever. Als nadelen van de franchise kunnen vermeld worden: de franchisegever controleert de activiteit van de franchisenemer. Franchisegever en franchisenemer moeten goed overeenkomen want om zijn rechten uit te oefenen is de één verplicht zich te mengen in de zaken van de andere; lokale gebeurtenissen (opduiken van nieuwe concurrenten of verschuivingen in de plaatselijke gewoonten) kunnen leiden tot wijzigingen die positief kunnen zijn voor het netwerk maar niet noodzakelijk voor elke franchisenemer. Sinds 1 februari 2006 bestaat er een wet die de franchisegever verplicht aan de kandidaat franchisenemer alle informatie te geven die noodzakelijk is om de voorgestelde formule juridisch en economisch te evalueren. Dit precontractueel informatiedocument moet minstens één maand voor het afsluiten van het akkoord overgemaakt worden. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij: Belgische Franchise Federatie Humaniteitslaan 116, bus Brussel Tel Fax: Website: 78 Het juridisch statuut kiezen

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop.

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop. Associaties Inleiding Beroepsbeoefenaars in vrije beroepen bundelen regelmatig hun krachten in een associatie. Het gaat dan vooral om notarissen, advocaten, accountants, revisoren,... Definitie Een associatie

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Starterstraject Kinderopvang Uw Ondernemingsvorm

Starterstraject Kinderopvang Uw Ondernemingsvorm Starterstraject Kinderopvang Uw Ondernemingsvorm Bert Gregoir Advocaat Stappers, Eliaerts & Thiers advocaten cvba KEUZE Vennootschap Afgescheiden vermogen (BVBA, NV, CommV, VOF, ) Eenmanszaak / Feitelijke

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro!

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! De StarterS-bvba: mooie kansen voor ambitieuze ondernemers U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen?

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Starterstraject Kinderopvang

Starterstraject Kinderopvang Starterstraject Kinderopvang Uw Ondernemingsvorm Bert Gregoir advocaat Uw Ondernemingsvorm INHOUD Keuze Voor- en nadelen van een vennootschap Fiscale Circulaire Soorten vennootschappen De Feitelijke Vereniging

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al dan niet over

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Thema 3 Ondernemen is risico s nemen en beheersen. Onderzoeksvraag 7 Welke ondernemingsvormen bestaan er? 1 Intro. 2 Probleemstelling

Thema 3 Ondernemen is risico s nemen en beheersen. Onderzoeksvraag 7 Welke ondernemingsvormen bestaan er? 1 Intro. 2 Probleemstelling Onderzoeksvraag 7 Welke ondernemingsvormen bestaan er? 1 Intro Voor wie heeft een faillissement gevolgen? Ondernemer zelf Het gezin van de ondernemer Personeel Leveranciers Klanten De overheid De gemeenschap

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Het aandeel als onderzoeksbron

Het aandeel als onderzoeksbron Het aandeel als onderzoeksbron We bespreken hier welke informatie je vindt op een aandeel en hoe je een aandeel gebruikt als onderzoeksbron. Dit doen we aan de hand van een voorbeeld, namelijk het Denaeyer-aandeel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

Vaststellingen. Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries 2007. Nut van het financieel plan

Vaststellingen. Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries 2007. Nut van het financieel plan Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries 2007 Prof.dr.Joël Branson Hoogleraar Accountancy, Bedrijfsrevisor PKF Nut van het financieel plan 1. ingevolge wettelijke voorschriften: vóór de oprichting

Nadere informatie

Welke vennootschap heeft u nodig? 1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?... 3

Welke vennootschap heeft u nodig? 1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?... 3 Inhoudstafel Deel 1 Welke vennootschap heeft u nodig? 1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?... 3 1.1. Dat ligt eraan hoe u dat bekijkt........................... 3 1.2. Wat bent u van

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

01/2011. Een juridisch statuut kiezen Eenmanszaak of vennootschap

01/2011. Een juridisch statuut kiezen Eenmanszaak of vennootschap 01/2011 Een juridisch statuut kiezen Eenmanszaak of vennootschap Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Een juridisch statuut kiezen Eenmanszaak of vennootschap

Een juridisch statuut kiezen Eenmanszaak of vennootschap Een juridisch statuut kiezen Eenmanszaak of vennootschap April 2008 Een juridisch statuut kiezen Eenmanszaak of vennootschap? April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

(de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. Besloten vennootschap naar Nederlands recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Provincialeweg 11 1506 MA Zaandam, Nederland Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF C R I S I S U I T K E R I N G) W A T I S D E C R I S I P R E M I E? Sedert het uitbarsten van de crisis in 2008 staat veel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal De S-bvba is een nieuwe ondernemingsvorm, die sinds juni 2010 starters toelaat een vennootschap op te richten met

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo Bas Schipper notaris en estate-planner Starters Event Rabobank 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo 1 In welk juridisch jasje wordt de onderneming gegoten? Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; het juridische

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Afschaffing effecten aan toonder

Afschaffing effecten aan toonder Afschaffing effecten aan toonder Een aandachtspunt voor kmo s Ik ben betrokken partij en het is tijd om in actie te komen Editie december 2013 INLEIDING De wet van 14 december 2005 1 voorziet in de afschaffing

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie