Informatie over uw zorgverzekering 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over uw zorgverzekering 2016"

Transcriptie

1 Wijzigingen 2016 Informatie over uw zorgverzekering 2016 Altijd goede zorg dichtbij Het is belangrijk dat u terecht kunt bij een goede bij u in de buurt. Daarom kiest u bij ons zelf naar welke u gaat. IZZ helpt u bij deze keuze door u goed te informeren, bijvoorbeeld via Vergelijk en Kies. Welke zorg vergoedt mijn basisverzekering? Welke zorg is opgenomen in de basisverzekering bepaalt de overheid. Dit is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. De zorgkosten van uw huisarts worden door ons altijd vergoed. En voor spoedeisende hulp kunt u gewoon naar ieder ziekenhuis en iedere huisarts. Hebt u andere zorg nodig? Dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de door u gekozen basisverzekering. Kies een basisverzekering die bij u past IZZ biedt u de keuze uit twee basisverzekeringen: de IZZ Basisverzekering, en IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie. Het verschil tussen deze basisverzekeringen zit in de keuze van s en de hoogte van vergoedingen. U maakt zelf een keuze voor een van deze basisverzekeringen. Bekijk welke basisverzekering het beste bij u past: IZZ Basisverzekering, IZZ Basisverzekering, IZZ en : Wij vergoeden: contract 100% gecontracteerd tarief geen contract Maximaal 100% of 80% gemiddeld gecontracteerd tarief IZZ en : contract geen contract Wij vergoeden: Maximaal 100% marktconform tarief Met de IZZ Basisverzekering, bent u verzekerd van goede zorg bij u in de buurt en een betaalbare premie. U hebt ruime keuze uit s. Kiest u voor een zonder contract? Dan krijgt u maximaal 100% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor huisartsenzorg, verloskundige zorg door een huisarts, medisch specialistische zorg, kaakchirurgie en GGZ verbonden aan een ziekenhuis en GGZ door een GGZ-instelling, inclusief verblijf en 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor de overige zorgsoorten. Voor sommige zorg betaalt u wel uw (verplicht) eigen risico en/of eigen bijdrage. Met de IZZ Basisverzekering, hebt u vrije keuze uit alle s. U ontvangt een vergoeding van maximaal 100% van het marktconforme tarief. Hiervoor betaalt u een hogere premie. Voor sommige zorg betaalt u wel uw (verplicht) eigen risico en/of eigen bijdrage. D IZZ Zorg voor de zorg

2 Aanvullende verzekeringen Uw basisverzekering vergoedt niet alle zorg. Verwacht u kosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie of de tandarts? Kies dan naast uw basisverzekering voor één van de aanvullende verzekeringen. Meer informatie over uw basisverzekering of aanvullende verzekering(en) vindt u op Vind eenvoudig een goede In Vergelijk en Kies ziet u voor uw basisverzekering en aanvullende ver zekering(en) met welke s wij een contract hebben en voor welke zorg. Hier staat ook hoe patiënten organisaties en klanten de waarderen. Kijk op en kies de die bij u past. Wilt u uw zorgpolis wijzigen? Op uw zorgpolis ziet u welke basisverzekering en aanvullende ver zekering(en) u hebt. Wilt u uw polis wijzigen? Ga dan naar U logt in met uw DigiD en sms-code. Geef uw wijziging uiterlijk 31 december 2015 aan ons door. Dit verandert er voor u in 2016 De voorwaarden en de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen ver anderen vanaf 1 januari Er zijn vergoedingen bijgekomen, vervallen of de hoogte van een vergoeding kan gewijzigd zijn. Hieronder en op de volgende pagina s vindt u de wijzigingen. Wilt u een compleet overzicht van wat u vergoed krijgt? Kijk dan op Wijzigingen in de basisverzekering IZZ Basisverzekering in 2016 Vergoeding Wijzigingen in 2016 IZZ Basisverzekering Aankondigingstermijn wijziging voorwaarden Ambulancevervoer Dieetpreparaten (sondevoeding) GGZ (geestelijke gezondheidszorg) Huisartsenzorg Hulpmiddelenzorg In-vitrofertilisatie (ivf) en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen Wij informeren u minimaal 6 weken voordat wij de premiegrondslag wijzigen. Bij een wijziging in de voorwaarden informeren wij u minimaal een maand van tevoren. Ambulancevervoer bij jeugd-ggz wordt opgenomen in uw zorgverzekering. Dit betreft een reparatie in de wet- en regelgeving en werkt terug tot en met 1 januari U kunt voor sondevoeding voortaan terecht bij Mediq Tefa, Sorgente, MediReva, Medizorg/ Eurocept en Linde Homecare. Gaat u voor sondevoeding naar een andere (zorg)aanbieder? Dan hebt u geen recht op vergoeding. U mag voor generalistische basis GGZ voortaan ook worden doorverwezen door een medisch specialist, psychiater, arts verstandelijk gehandicapten en straatdokter. Voor gespecialiseerde GGZ mag u voortaan ook worden doorverwezen door een medisch specialist, psychiater en straatdokter. Meer informatie hierover vindt u in de voorwaarden. Voor het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje mag u ook naar een verloskundige die hiervoor een overeenkomst met ons heeft gesloten. Uw verloskundige kan u hierover informeren. Deze zorg valt niet onder uw eigen risico. Wij maken met s afspraken over service, kwaliteit en prijs van de te leveren zorg. Uw belang staat daarbij voorop. Verbandmiddelen en urine-afvoerende materialen kopen wij alleen in bij s die voldoen aan deze kwaliteitscriteria. Uiteraard kiest u altijd zelf uw.* Zijn er nog embryo s over na een geslaagde doorgaande zwangerschap? Dan hebt u recht op vergoeding van de kosten van terugplaatsing van de embryo s op basis van de aanspraak Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen. Deze terugplaatsing telt niet mee voor het aantal ivf-pogingen. * Gaat u naar een met wie wij voor de IZZ Basisverzekering, voor de betreffende zorg geen contract hebben? Houd er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. U vindt de maximale vergoedingen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde s op onze website.

3 IZZ Basisverzekering in 2016 Vergoeding Wijzigingen in 2016 IZZ Basisverzekering Indexering eigen bijdragen en maximale vergoedingen Medisch specialistische zorg Medisch specialistische zorg en verblijf De overheid indexeert elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen. Dit betekent dat wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van zorg of een hulpmiddel. De eigen bijdrage voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder voor kinderen tot 18 jaar komt te vervallen. De geïndexeerde bedragen voor 2016 vindt u op De verwijzers voor medisch specialistische zorg worden uitgebreid met de verpleegkundig specialist, physician assistent, SEH-arts (spoedeisende hulp-arts), audicien, sportarts en optometrist. Voor audiologische zorg mag naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist ook de audicien verwijzen. Medisch specialistische zorg mag ook worden verleend door een sportarts als dit tot zijn of haar deskundigheidsgebied behoort. Wij maken met s afspraken over service, kwaliteit en prijs van de te leveren zorg. Uw belang staat daarbij voorop. Voor 2016 hebben wij voor meer behandelingen dan in 2015 alleen een contract met s die voldoen aan deze kwaliteitscriteria. Uiteraard kiest u altijd zelf uw.* Orthopedische schoenen De gebruikstermijn voor (semi-)orthopedische schoenen en allergeenvrije schoenen wijzigt van 9 maanden in 6 maanden voor verzekerden jonger dan 16 jaar en van 15 maanden in 18 maanden voor verzekerden vanaf 16 jaar. De gebruikstermijn voor verbandschoenen is 6 maanden. U hebt voor deze schoenen een verwijzing nodig van uw behandelend arts of podotherapeut. Palliatieve terminale thuiszorg ParkinsonNet Prenatale screening Reglementen Toestemming bij opname gespecialiseerde GGZ Om in aanmerking te kunnen komen voor palliatieve terminale thuiszorg hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Hebt u Parkinson en hebt u daardoor fysiotherapie, logopedie of ergotherapie nodig? Kies dan voor een gespecialiseerde die is aangesloten bij ParkinsonNet. Zo bent u verzekerd van goede zorg. Deze s zijn specifiek opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan mensen met de ziekte Parkinson. Zij zijn aangesloten bij een landelijk netwerk waardoor: - u aan huis of dicht bij huis een optimale behandeling krijgt; - er samenwerking en kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de aangesloten s, waaronder uw Parkinson-verpleegkundige en neuroloog. De zorg die u nodig hebt, is zo beter op elkaar afgestemd. Meer informatie vindt u op onze website. U hebt recht op een NIPT (niet-invasieve prenatale test) als uit een combinatietest blijkt dat u een aanmerkelijke kans hebt op een kind met een chromosoomafwijking. U hebt recht op invasieve diagnostiek als uit een combinatietest of NIPT blijkt dat u een aanmerkelijke kans hebt op een kind met een chromosoomafwijking. De reglementen hulpmiddelen, farmaceutische zorg en persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging wijzigen. U vindt de reglementen en een uitgebreide uitleg op U hebt vooraf onze toestemming nodig als er sprake is van gespecialiseerde GGZ met opname. Kijk voor de toestemmingsprocedure in de voorwaarden. Verplicht eigen risico De hoogte van het verplicht eigen risico wordt door de overheid gewijzigd van 375 naar 385. Voorwaardelijk toegelaten zorg Zittend ziekenvervoer Zorgprogramma s (ketenzorg) De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan zorg vier keer per jaar aanmerken als voorwaardelijk toegelaten zorg tot het verzekerde basispakket. Kijkt u voor het meest actuele overzicht op onze website. Medisch noodzakelijk zittend ziekenvervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen jonger dan 18 jaar voor verzorging vanwege een complexe somatische problematiek of een lichamelijke beperking (intensieve kindzorg) wordt opgenomen in de basisverzekering. Voor dit vervoer geldt een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op onze website. De zorgprogramma s worden uitgebreid. Bent u 16 jaar of ouder en hebt u astma? Dan kunt u ook terecht bij door ons gecontracteerde zorggroepen. Kijk voor meer informatie op onze website. * Gaat u naar een met wie wij voor de IZZ Basisverzekering, voor de betreffende zorg geen contract hebben? Houd er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. U vindt de maximale vergoedingen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde s op onze website.

4 Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen Hieronder staan de wijzigingen in de aanvullende verzekeringen. Op uw zorgpolis ziet u welke aanvullende verzekering(en) u hebt. IZZ aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de Zorg Vergoeding Leefstijl Check: De IZZ Healthcheck wordt IZZ Leefstijl Check. De basistest vervalt. De uitgebreide test is vernieuwd. Voor de IZZ Leefstijl Check geldt een eigen bijdrage van 50. U betaalt de eigen bijdrage aan de. Paramedische zorg: De vergoeding voor fysiotherapie en ergotherapie wijzigt van een budget met een maximale vergoeding in een budget met een maximaal aantal behandelingen. onder de vergoeding Cursussen, voorlichting en. Zo vergoeden IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Alternatieve zorg: Voor alternatieve zorg hebt u recht op een vergoeding van maximaal 45 per dag. De maximale vergoeding per wijzigt niet. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor psychosociale alternatieve zorg vervalt. Leefstijl Check: IZZ Healthcheck wordt IZZ Leefstijl Check. De basistest vervalt. De uitgebreide test is vernieuwd. Voor de IZZ Leefstijl Check geldt een eigen bijdrage van 50. U betaalt de eigen bijdrage aan de. Lensimplantatie: Ondergaat u een staaroperatie, dan hebt u in 2016 ook recht op vergoeding van de meerkosten van een torische lens (lens met een cilinder). Vanuit uw aanvullende verzekering vergoeden wij (een deel van) het verschil in de kosten tussen een torische lens en een monofocale lens, dat vanuit de zorgverzekering niet wordt vergoed. Orthodontie: De vergoeding voor een orthodontiebehandeling voor kinderen tot 18 jaar is verbeterd. Paramedische zorg: De vergoeding voor fysiotherapie en ergotherapie wijzigt van een budget met een maximale vergoeding in een budget met een maximaal aantal behandelingen. onder de vergoeding Cursussen, voorlichting en. Zo vergoeden Maximaal 500 per Door thuis- of kraamzorgorganisatie of Maximaal 200 Coulance Maximaal 16 behandelingen per Keuze uit meer zwangerschaps cursussen Maximaal 200, maximaal 45 per dag Maximaal 200 onder budget Alternatieve zorg torische lens onder budget Brillen, 70% van iedere nota 80% van iedere nota Maximaal 500 per Maximaal 16 behandelingen per Door thuis- of kraamzorgorganisatie of Keuze uit meer zwangerschaps cursussen IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Alternatieve zorg: Voor alternatieve zorg hebt u recht op een vergoeding van maximaal 45 per dag. De maximale vergoeding per wijzigt niet. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor psychosociale alternatieve zorg vervalt. Circumcisie (besnijdenis) op medische indicatie: U mag ook naar een nietgecontracteerde arts, huisarts of medisch specialist. Bij een gecontracteerde blijft de vergoeding volledig. Electrische borstkolf: De vergoeding voor een elektrische borstkolf is aangepast. Maximaal 200 Coulance bij nietgecontracteerde Huur bij een zieke zuigeling tot maximaal 110 Maximaal 200, maximaal 45 per dag Maximaal 200 onder budget Alternatieve zorg Vergoeding bij een nietgecontracteerde maximaal 600 Huur of aanschaf van borstkolf eenmalig tot maximaal 80 Uitbreiding ten opzichte van 2015 Beperking ten opzichte van 2015 Geen verbetering of verslechtering ten opzichte van 2015 vervolg op achterzijde

5 vervolg Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen IZZ aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Vergoeding Leefstijl Check: IZZ Healthcheck wordt IZZ Leefstijl Check. De basistest vervalt. De uitgebreide test is vernieuwd. Voor de IZZ Leefstijl Check geldt een eigen bijdrage van 50. U betaalt de eigen bijdrage aan de. Lensimplantatie: De vergoeding voor lensimplantatie wordt uitgebreid. U hebt in 2016 ook recht op vergoeding van de meerkosten voor het verschil in de kosten tussen een torische lens (lens met een cilinder) en een monofocale lens die vanuit de zorgverzekering niet worden vergoed. Mondzorg: Voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen hebt u recht op een vergoeding van 80% in plaats van 100% van iedere nota. De maximale vergoeding per wijzigt niet. Ooglidcorrectie: De vergoeding voor ooglidcorrectie wordt uitgebreid. U komt in 2016 ook voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van beperking van het zijwaartse gezichtsveld en/of aantoonbaar onbehandelbaar smetten in de huidplooi van het bovenooglid. Voldoet u aan de criteria, maar u hebt in plaats van een bovenooglidcorrectie een levatorplastiek nodig? Dan hebt u ook recht op vergoeding. Orthodontie: De vergoeding voor een orthodontiebehandeling voor kinderen tot 18 jaar is verbeterd. Paramedisch zorg: De vergoeding voor fysiotherapie en ergotherapie wijzigt van een budget met een maximale vergoeding in een budget met een maximaal aantal behandelingen. Steunzolen en therapiezolen: We stellen in 2016 kwaliteitseisen aan de orthopedisch(e) schoenmaker(ij) of orthopedische werkplaats. Deze aanbieders moeten SEMH-OSB of SEMH-OIM gecertificeerd zijn. Kijk voor meer informatie op onze website. Therapie met redressiehelm: De vergoeding voor de behandeling met een redressiehelm vanuit de aanvullende verzekering vervalt. In de basisverzekering wijzigt de vergoeding voor behandeling met een redressiehelm in bijzondere gevallen niet. onder de vergoeding Cursussen, voorlichting en. Zo vergoeden Maximaal per Bovenooglidcorrectie bij één indicatie torische lens onder budget Brillen, 80% tot maximaal per Bovenooglidcorrectie of levatorplastiek bij verschillende indicaties 70% van iedere nota 80% van iedere nota Maximaal 750 per Maximaal 25 behandelingen per en werkplaats Volledig Door thuis- of kraamzorgorganisatie of SEMH-OSB of orthopedische werkplaats SEMH-OIM Keuze uit meer zwangerschapscursussen IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Alternatieve zorg: Voor alternatieve zorg hebt u recht op een vergoeding van maximaal 45 per dag. De maximale vergoeding per wijzigt niet. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor psychosociale alternatieve zorg vervalt. Circumcisie (besnijdenis) op medische indicatie: U mag ook naar een nietgecontracteerde arts, huisarts of medisch specialist. Bij een gecontracteerde blijft de vergoeding volledig. Electrische borstkolf: De vergoeding van een electrische borstkolf is aangepast. Leefstijl Check: IZZ Healthcheck wordt IZZ Leefstijl Check. De basistest vervalt. De uitgebreide test is vernieuwd. Voor de IZZ Leefstijl Check geldt een eigen bijdrage van 50. U betaalt de eigen bijdrage aan de. Lensimplantatie: De vergoeding voor lensimplantatie wordt uitgebreid. U hebt in 2016 ook recht op vergoeding van de meerkosten voor het verschil in de kosten tussen een torische lens (lens met een cilinder) en een monofocale lens die vanuit de zorgverzekering niet worden vergoed. Mondzorg: Voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen hebt u recht op een vergoeding van 80% in plaats van 100% van iedere nota. De maximale vergoeding per wijzigt niet. Maximaal 500 Coulance bij nietgecontracteerde Huur bij een zieke zuigeling tot maximaal 110 Maximaal per Maximaal 500, maximaal 45 per dag Maximaal 500 onder budget Alternatieve zorg Vergoeding bij een nietgecontracteerde maximaal 600 Huur of aanschaf eenmalig tot maximaal 80 torische lens onder budget Brillen, 80% tot maximaal per Uitbreiding ten opzichte van 2015 Beperking ten opzichte van 2015 Geen verbetering of verslechtering ten opzichte van 2015

6 IZZ aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Vergoeding Ooglidcorrectie: De vergoeding voor ooglidcorrectie wordt uitgebreid. U komt in 2016 ook voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van beperking van het zijwaartse gezichtsveld en/of aantoonbaar onbehandelbaar smetten in de huidplooi van het bovenooglid. Voldoet u aan de criteria, maar u hebt in plaats van een bovenooglidcorrectie een levatorplastiek nodig? Dan hebt u ook recht op vergoeding. Orthodontie: De vergoeding voor een orthodontiebehandeling voor kinderen tot 18 jaar is verbeterd. Steunzolen en therapiezolen: We stellen in 2016 kwaliteitseisen aan de orthopedisch(e) schoenmaker(ij) of orthopedische werkplaats. Deze aanbieders moeten SEMH-OSB of SEMH-OIM gecertificeerd zijn. Kijk voor meer informatie op onze website. Therapie met redressiehelm: De vergoeding voor de behandeling met een redressiehelm vanuit de aanvullende verzekering vervalt. In de basisverzekering wijzigt de vergoeding voor behandeling met een redressiehelm in bijzondere gevallen niet. onder de vergoeding Cursussen, voorlichting en. Zo vergoeden Bovenooglidcorrectie bij één indicatie Bovenooglidcorrectie of levatorplastiek bij verschillende indicaties 70% van iedere nota 80% van iedere nota en werkplaats Volledig Door thuis- of kraamzorgorganisatie of SEMH-OSB of orthopedische werkplaats SEMH-OIM Meer s vergoed IZZ Bijzonder Bewust Lensimplementatie: De vergoeding voor lensimplantatie wordt uitgebreid. U hebt in 2016 ook recht op vergoeding van de meerkosten voor het verschil in de kosten tussen een torische lens (lens met een cilinder) en een monofocale lens die vanuit de zorgverzekering niet worden vergoed. Meeverzekeren kinderen tot 18 jaar: Kinderen tot 18 jaar kunnen voortaan ook gebruikmaken van Bijzonder Bewust. Kiest u als verzekeringnemer voor het pakket Bijzonder Bewust? Dan krijgt uw kind deze aanvullende verzekering gratis tot de 18e verjaardag. Geen mogelijkheid torische lens onder budget Brillen, Meeverzekerde kinderen jonger dan 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor Bijzonder Bewust Kies zelf: IZZ Fysio, IZZ Buitenland en IZZ Tand Voor deze aanvullende verzekeringen zijn er geen wijzigingen in de voorwaarden. Uitbreiding ten opzichte van 2015 Beperking ten opzichte van 2015 Geen verbetering of verslechtering ten opzichte van 2015 Wijzigingen doorgeven Wilt u uw eigen risico of uw verzekering wijzigen of een verzoek tot uitschrijving doen? Dat kan tot en met uiterlijk 31 december Een wijziging geeft u eenvoudig door via oktober Dit wijzigingsoverzicht bevat een samenvatting van de wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden. Een volledig overzicht van de verzekeringsvoorwaarden vindt u op Dit overzicht is onder voorbehoud van druk- en typefouten. IZZ Zorgverzekeraar N.V., gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket Rotterdampakket D7450-2015 10 Wijzigingsoverzicht 2016 Informatie over uw zorgverzekering Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan wilt u er zeker van zijn dat u kunt terugvallen

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Informatie over uw zorgverzekering Altijd goede zorg dichtbij Het is belangrijk dat u terechtkunt bij een goede zorgaanbieder bij u in de buurt. Daarom kiest u bij IZA zelf naar welke zorgaanbieder u gaat.

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2016 A tot Z Informatie over uw zorgverzekering Altijd goede zorg dichtbij Het is belangrijk dat u terechtkunt bij een goede zorgaanbieder bij u in de buurt. Daarom kiest u bij ons zelf naar

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2016 Informatie over uw zorgverzekering Altijd goede zorg dichtbij Ook in 2016 zit u goed bij Univé. Het is belangrijk dat u terechtkunt bij een goede zorgaanbieder bij u in de buurt. Daarom

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht 2015-2016

Wijzigingsoverzicht 2015-2016 Wijzigingsoverzicht 2015-2016 Turien & Co./VGZ De voorwaarden en de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2016. Er zijn vergoedingen bijgekomen,

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2016 Informatie over uw zorgverzekering Altijd goede zorg dichtbij Het is belangrijk dat u terechtkunt bij een goede zorgaanbieder bij u in de buurt. Daarom kiest u bij ons zelf naar welke

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht Welzijn, Jeugdzorg & Kinderopvang 2015-2016

Wijzigingsoverzicht Welzijn, Jeugdzorg & Kinderopvang 2015-2016 Wijzigingsoverzicht Welzijn, Jeugdzorg & Kinderopvang 2015-2016 Turien & Co./VGZ De voorwaarden en de vergoedingen basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2016. Er zijn

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2016 Informatie over uw zorgverzekering Altijd goede zorg dichtbij Het is belangrijk dat u terecht kunt bij een goede zorgaanbieder bij u in de buurt. Daarom kiest u bij ons zelf naar welke

Nadere informatie

Belangrijke informatie! Uw Heijmans zorgverzekering in 2016

Belangrijke informatie! Uw Heijmans zorgverzekering in 2016 Belangrijke informatie! Uw Heijmans zorgverzekering in 2016 Inhoudsopgave Heijmans zorgverzekering 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 Aanvullende verzekeringen 5 (Wettelijke) wijzigingen in de

Nadere informatie

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Inhoudsopgave IAK zorgverzekering 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 Aanvullende verzekeringen 5 (Wettelijke) wijzigingen in de basisverzekering

Nadere informatie

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Inhoudsopgave IAK Uniek 3 In 3 stappen naar uw Unieke zorgverzekering 4 IAK Uniek Aanvullende zorgpakketten 5 Nieuw: IAK Tandartsverzekering 5 IAK Ziekenhuis

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Inhoudsopgave IAK Uniek 3 In 3 stappen naar uw Unieke zorgverzekering 4 IAK Uniek Aanvullende zorgpakketten 5 Nieuw: IAK Tandartsverzekering 5 IAK Ziekenhuis

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor u in 2018? Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016?

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016? PRODUCTWIJZIGINGEN 2016 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER IN 2016? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statutaire naam Menzis N.V. Handelsnaam Menzis N.V. Kamer van Koophandel KvK-nummer 50544101. AFM registratienummer 12020807

INHOUDSOPGAVE. Statutaire naam Menzis N.V. Handelsnaam Menzis N.V. Kamer van Koophandel KvK-nummer 50544101. AFM registratienummer 12020807 PRODUCTWIJZIGINGEN 2016 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER IN 2016? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Geen veranderingen in de aanvullende

Nadere informatie

Uw zorgverzekering Universiteit Twente in 2016. Wat verandert er in 2016? Zo werkt deze pdf. Ga naar deze pagina. Vorige volgende pagina

Uw zorgverzekering Universiteit Twente in 2016. Wat verandert er in 2016? Zo werkt deze pdf. Ga naar deze pagina. Vorige volgende pagina Uw zorgverzekering Universiteit Twente in 2016 1 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf kunt u direct naar de informatie die u zoekt. Wilt u deze pdf of pagina s uit deze pdf printen? Klik dan op het

Nadere informatie

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? In 2017 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde: 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Wijzigingen. in uw zorgverzekering. Van IZA naar VGZ Wat betekent dat voor u? Declaratie indienen

Wijzigingen. in uw zorgverzekering. Van IZA naar VGZ Wat betekent dat voor u? Declaratie indienen Van IZA naar VGZ Wat betekent dat voor u? Wijzigingen Onze website www.vgz.nl/vanizanaarvgz www.vgz.nl/contact www.vgz.nl/voorwaarden www.mijnvgz.nl Gegevens wijzigen Wilt u uw polis inzien, wijzigen of

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018 Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 In 2018 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Wat verandert er voor jou in 2018? De 6 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor jou in 2018? De 6 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor jou in 2018? De overheid bepaalt elk jaar wat er wijzigt in de vergoedingen van de basisverzekering. Daarnaast wijzigen wij een aantal vergoedingen in de aanvullende opties. Het verplicht

Nadere informatie

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Wijzigingen zorgverzekering 2013 Wijzigingen zorgverzekering 2013 Meer weten? Onze website www.nedasco.nl Ons telefoonnummer 033-46 70 870 Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur Dit wijzigingsoverzicht is een

Nadere informatie

Wijzigingen in de zorgverzekering

Wijzigingen in de zorgverzekering Wijzigingen in de zorgverzekering - 2017 Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Wat verandert er voor mij in 2014?

Wat verandert er voor mij in 2014? Wat verandert er voor mij in 2014? Wijzigingen voor 2014 IZA GezondSamenPolis Goed voor elkaar B440-201310 Goed voor elkaar Elke dag, overal, zetten mensen zich in voor Nederland. U doet dat vanuit de

Nadere informatie

Wat verandert er in 2017?

Wat verandert er in 2017? Jouw zorgverzekering in 2017 1 Wat verandert er in 2017? Handig om te weten 2 3 Aanvullende verzekeringen 6 Anderzorg Budget 6 Anderzorg Jong 7 Anderzorg Extra 8 Anderzorg Tand 9 10 Fysiotherapie 9 10

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ)

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ) Wijzigingen 2017 De overheid bepaalt elk jaar wat er wijzigt in de vergoedingen van de basisverzekering. Daarnaast wijzigen wij een aantal vergoedingen in de aanvullende opties. Het verplicht eigen risico

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Wat verandert er voor mij in 2015?

Wat verandert er voor mij in 2015? Wat verandert er voor mij in 2015? Wijzigingsoverzicht voor 2015 IZA Zorgverzekering Goed voor elkaar B410-201410 Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst Als u zorg nodig hebt, dan wilt

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/ Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017. Ze zijn alleen van toepassing als de betreffende zorgverzekering op uw polisblad staat. OZF. Uw zorgverzekeraar. Vergoedingenoverzicht 2017

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 Statutaire naam Azivo Zorgverzekeraar N.V. Adres Oude Haagweg 128, 2552 GS sgravenhage Handelsnaam Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wat verandert er voor jou?wijzigingen 2013 voor

Wat verandert er voor jou?wijzigingen 2013 voor Wat verandert er voor jou?wijzigingen 2013 voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Bewuzt per 1 januari 2013. Voorheen Blue van VGZ. Op bewuzt.nl vind je het volledige vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Wijzigingen in uw zorgverzekering Altijd passend verzekerd Het is vanzelfsprekend dat u zich voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom bieden wij u passende

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Wat verandert er in 2015?Wijzigingen 2015 voor de basisverzekering

Wat verandert er in 2015?Wijzigingen 2015 voor de basisverzekering Wat verandert er in 2015?Wijzigingen 2015 voor de basisverzekering en de aanvullende opties van Bewuzt per 1 januari 2015. Op bewuzt.nl vind je de verzekeringsvoorwaarden en een toelichting op veel vergoedingen.

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/ Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2016. Ze zijn alleen van toepassing als de betreffende dekking op uw polisblad staat. OZF. Uw zorgverzekeraar. Vergoedingenoverzicht 2016 70603/2016-01

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen AV-Basis, AV-Top en AV-TopExtra \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg Met handig vergoedingenoverzicht inclusief PreventCarePlus Agis helpt u met zorg Bespaar met de naturapolis Zorg dichtbij is wel zo prettig Als u zorg nodig heeft, wilt u het liefst in een vertrouwde omgeving

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Vergoedingen overzicht 2016. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg

Vergoedingen overzicht 2016. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg Vergoedingen overzicht 2016 IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? Leeswijzer Vergoedingenoverzicht 4 IZZ Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen Zorg

Nadere informatie

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Inhoudsopgave IAK Uniek 3 In 3 stappen naar uw Unieke zorgverzekering 4 IAK Uniek Aanvullende zorgpakketten 5 Nieuw: IAK Tandartsverzekering 5 IAK Ziekenhuis

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer Menzis 2017 Basisverzekeringen en Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en Basis Vrij en aanvullende verzekeringen 2017 - Menzis

Nadere informatie

Wat verandert er voor mij in 2015?

Wat verandert er voor mij in 2015? Wat verandert er voor mij in 2015? Wijzigingsoverzicht voor 2015 IZA GezondSamenPolis Goed voor elkaar B440-201410 Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst Als u zorg nodig hebt, dan wilt

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

CZdirect pakketvergelijker 2018

CZdirect pakketvergelijker 2018 pakketvergelijker 2018 welke verzekering past bij jou? als je een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat je een verzekering kiest die past bij jouw situatie. in deze pakketvergelijker

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 JongerenVerzorgd 12 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Wijzigingsoverzicht 2014 U zit goed bij IZA Cura Drechtsteden Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket De collectieve zorgverzekering voor inwoners van Capelle aan den IJssel met een inkomen tot 150% van het bijstandsniveau. Edwin Willemsen 25 november 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

2.1 Eigen risico Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt verhoogd van 360,- naar 375,- per jaar.

2.1 Eigen risico Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt verhoogd van 360,- naar 375,- per jaar. Wijzigingen voorwaarden Basisverzekering 2015 De wijzigingen per 1 januari 2015 in je zorgverzekering voor jou op een rij. 1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden van de Basisverzekering Kiemer Internetverzekering

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo ZorgPlus 2016. \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.

Samenvatting Vergoedingen Azivo ZorgPlus 2016. \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo. Samenvatting Vergoedingen Azivo ZorgPlus 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl/zorgplus Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering Azivo ZorgPlus

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé zorgverzekering 2016 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Europa Univé Wereld Univé

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2015. Informatie over uw zorgverzekering B101-201410

Dit verandert er voor u in 2015. Informatie over uw zorgverzekering B101-201410 Dit verandert er voor u in 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B101-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden.

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer en en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Uw zorg in goede handen met onze eigen zorgverzekering. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg 1

Vergoedingenoverzicht. Uw zorg in goede handen met onze eigen zorgverzekering. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg 1 Vergoedingenoverzicht Uw zorg in goede handen met onze eigen zorgverzekering 2016 IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg 1 Inhoudsopgave De collectieve IZZ Zorgverzekering 2 Uw zorg in goede handen

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen, allesinéén pakketten, aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2015 Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2015 Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2015 Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen Menzis ZorgPlus 2015 Toelichting

Nadere informatie

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017 Alles-in-1-pakketten Basis Vergoedingenoverzicht 2017 Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 6 1.4

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekering Azivo AV Zoetermeer/ Pijnacker-Nootdorp Zo werkt deze pdf In deze bladerbare

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? B500-201410 IZZ Zorg voor de zorg U maakt de zorg elke dag beter U hebt een prachtige baan, waarin u altijd voor anderen klaar staat. Dat vraagt flexibiliteit en een goede

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2015

Uw wijzigingen voor 2015 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2015. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in A tot Z

Dit verandert er voor u in A tot Z Dit verandert er voor u in 2015 A tot Z Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland is goed, maar sommige

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2017 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2017 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2017

Dit verandert er voor u in 2017 Dit verandert er voor u in 2017 VGZ Den Haagpakket Inhoud Dit verandert er voor u in 2017... 1 Wijzigingen Basisverzekering 2017... 3 Automatische Externe Defibrillator (AED)... 3 Betalingsachterstand?...

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering Alles over de wijzigingen in uw verzekering Wijzigingsoverzicht SCVOCW Zorgpolis 2013-2014 De voorwaarden en de en van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2014.

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2015?

wat verandert er voor u in 2015? Uw zorgverzekering in 2015 wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten Wat verandert er in 2015? 2 4 BudgetBewust 9 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 13 ExtraVerzorgd 2 14 ExtraVerzorgd

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011?

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011? OHRA Zorgverzekeringen Wat verandert er in 2011? Inhoud Wat verandert er in 2011? 3 Wat verandert er in de basisverzekering 4 Wat verandert er in de aanvullende verzekeringen 9 Wat verandert er in de tandartsverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2017

Dit verandert er voor u in 2017 Dit verandert er voor u in 2017 VGZ GemeentePakket Inhoud Dit verandert er voor u in 2017... 1 Wijzigingen Basisverzekering 2017... 3 Automatische Externe Defibrillator (AED)... 3 Betalingsachterstand?...

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 ExtraVerzorgd UT 1, 2 en 3

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer Menzis 2018 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en Basis Vrij en aanvullende verzekeringen 2018 - Menzis

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid bepaalt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie