Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. MEERJARENBELEIDSPLAN 2012 2015 GVDOS V1.0 Januari 2012 2"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan

2 Inhoudsopgave INLEIDING...3 VISIE...4 MISSIE...4 PLANNEN N.A.V. VISIE EN MISSIE...5 TECHNISCH BELEID...6 GYMNASTIEK EN BREEDTESPORT...6 OUDER KIND GYM...6 KLEUTERGYM...6 TURNEN MEISJES...6 TURNEN JONGENS...6 SELECTIELESSEN...7 GROEPSSPRINGEN...7 G-GYM; voor mensen met een verstandelijke beperking...7 LADIES FIT...7 HEREN RECREANTEN VOLLEYBAL...7 FINANCIËN...8 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN...8 RESERVES...8 LEDENAANTALLEN...8 BESTUUR...8 TRAINERS...9 HULPLEIDING...9 MATERIAAL...9 PR & COMMUNICATIE COMMUNICATIE PUBLIC RELATIONS (PR) INTERNET INTERNE COMMUNICATIE EXTERNE COMMUNICATIE PLANNEN N.A.V. PR & COMMUNICATIE MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

3 INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan van GV DOS Udenhout voor 2012 t/m Onze vereniging werd in 1956 opgericht. Na vorig jaar ons 65 jarig bestaan te hebben gevierd vonden wij het een goed moment om plannen te maken en nieuwe doelen te stellen. Wij willen op deze manier vorm geven aan datgene waar ze voor staan. Een vereniging die momenteel meer dan 500 leden heeft en met meer dan 35 zaaluren en midden in de maatschappij staat. Een recreanten vereniging die mee groeit met z'n tijd. Om dit te realiseren is stil gestaan bij wie we zijn en wat we doen. Dit is gedaan door bestuur en trainers en heeft geresulteerd in dit beleidsplan. In het beleidsplan staan de plannen die we de komende jaren willen realiseren. Deze plannen zijn gebaseerd op de Visie en Missie die wij als vereniging uitdragen. Het plan heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Jaarlijks zal het bestuur het plan actualiseren. Een verslag van de stand van zaken zal tijdens de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd. Dit plan is van toepassing op de periode januari 2012 t/m december MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

4 VISIE Het aanbieden van gymnastiek in de ruimste zin van het woord. MISSIE Gymnastiekvereniging DOS is specialist als aanbieder van gymnastiek. De vereniging zet zich optimaal in om in Udenhout, gymnastiek voor leden uit Udenhout en de omliggende plaatsen te bevorderen. Hierdoor wordt het voor iedereen mogelijk, in elke fase van zijn of haar leven, op grond van zelf gekozen beweegredenen, aan gymnastiek of andere activiteiten van goede kwaliteit deel te nemen, dan wel daarbij betrokken te zijn. Om deze visie en missie uit te dragen zijn onderstaande doelen noodzakelijk: Een duidelijke visie die uitgedragen wordt door bestuur en kader van onze vereniging Een heldere organisatie zowel wat betreft de verenigings- als de interne overlegstructuur Een intern en extern PR & communicatieplan Een technisch beleidsplan Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (speciale doelgroepen, maatschappelijke stage, protocollen ongewenst gedrag, enz.) Accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van de disciplines die wij als vereniging aanbieden. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen. Structurele aandacht voor professionalisering: bestuurlijk kader, technisch kader, vrijwilligers, scholingsbeleid Een gezonde financiële organisatie Functiebeschrijvingen bestuur en kader Onderzoeken of scheiding van recreatiegroepen en wedstrijdgroepen mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van de sporter op zijn/haar individuele niveau. Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe doelgroepen MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

5 PLANNEN N.A.V. VISIE EN MISSIE Functiebeschrijvingen bestuur en kader Onderzoeken of scheiding van recreatiegroepen en wedstrijdgroepen mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van de sporter op zijn/haar individuele niveau. Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe doelgroepen Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (speciale doelgroepen, maatschappelijke stage, protocollen ongewenst gedrag, enz.) MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

6 TECHNISCH BELEID GYMNASTIEK EN BREEDTESPORT Het aanbieden van sportieve recreatieve ontspanning in een vriendschappelijke en sociale sfeer. Gymnastiek als breedtesport is hoofddoelstelling van onze vereniging. Leden moeten echter ook in de gelegenheid worden gesteld om op sportieve recreatieve basis deel te nemen aan wedstrijden. Bij deze vorm van de gymnastiek worden alle aanwezige gymnastiektoestellen en materialen gebruikt. OUDER KIND GYM Ouder en kindgym. Een aanbod van de vereniging dat speciaal is bedoeld voor de peuter van anderhalf tot 4 jaar, die samen met papa, mama, opa of oma, lekker wil gymmen in een echte gymzaal. Tijdens de les komen alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod. Er wordt gewerkt met diverse materialen en muziek. KLEUTERGYM Peuters en kleuters (3-6 jaar) zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, zwaaien, rollen enzovoort. De kinderen worden spelenderwijs op een veilige manier in de gymzaal gestimuleerd in hun ontwikkeling. Tijdens de les komen alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod. Er wordt gewerkt met klein materiaal en met muziek. Daarnaast krijgen de kinderen inzicht in ruimte, afstand en snelheid TURNEN MEISJES Bij de lessen voor meisjes wordt er gewerkt op 4 toestellen. De sprong, de brug ongelijk, de evenwichtsbalk en de vloer. Omdat we het bij DOS heel belangrijk vinden om volop bezig te zijn, gebruiken we bij de lessen ook nog extra materialen zoals de grote trampoline, het ringenzwaaien en nog klein materiaal. TURNEN JONGENS Bij de lessen voor de jongens wordt er gewerkt op zes toestellen. Bij de eerste lessen maken de jongens spelenderwijs kennis met de turntoestellen. Dat is de brug, ringen, rekstok,vloer en sprong. De oudere jongens turnen ook nog op de paddenstoel/voltige. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de grote trampoline en de toestellen boven de valkuil. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

7 SELECTIELESSEN Leden van deze lessen oefenen op de verplichte turntoestellen en nemen deel aan wedstrijden in de divisie 3-6. Het streven is om continue op dit niveau te kunnen blijven deelnemen / presteren. Het aanbieden van de hogere wedstrijddivisies ere, 1- ste en 2- de divisie kunnen we voorlopig nog niet aanbieden. GROEPSSPRINGEN Twee lesuren van verschillende niveaus voor zowel jongens als meisjes vanaf 8 jaar. In de les van het 'groepsspringen' worden allerlei vormen van sprongen uitgevoerd. De minitrampoline, de grote trampoline en de tumblingbaan staan centraal. Af en toe is er ook tijd voor een klein spel als afsluiting. Het doel is om op termijn deel te nemen aan wedstrijden G-GYM; voor mensen met een verstandelijke beperking Een recreatieve les voor mensen met een verstandelijke beperking. De les is toegankelijk voor zowel dames als heren. Wekelijks wordt er hard gewerkt aan de conditie, lenigheid en kracht door middel van oefeningen en diverse spelvormen. LADIES FIT Een gezellig clubje voor dames, die iedere week hard werken aan hun conditie, lenigheid en kracht. De oefeningen worden altijd uitgevoerd op muziek. HEREN RECREANTEN VOLLEYBAL Het recreanten volleybal is een gezellig clubje voor heren, die wekelijks een paar partijtjes volleybal spelen om de conditie op peil te houden. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

8 FINANCIËN De financiële situatie van GV DOS is gezond te noemen. Om deze financiële positie zo stabiel te houden dienen we de komende jaren de economische perikelen zorgvuldig in de gaten te houden en zullen we, zoals we afgelopen seizoen hebben gedaan, op het moment dat het nodig is, lastige beslissingen durven nemen. Vooralsnog beschikt de vereniging over een behoorlijke buffer, welke in de afgelopen jaren is opgebouwd, zodat grote contributieverhogingen tot het verleden dienen te behoren. FINANCIËLE VERPLICHTINGEN De vereniging heeft als doel, dat zij binnen de gestelde termijnen, haar financiële verplichtingen aan haar crediteuren zal voldoen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er te allen tijde voldoende saldo aanwezig zal moeten zijn op de betaalrekening van de vereniging. RESERVES Eventuele hogere saldobedragen zullen overgeschreven worden naar de spaarrekening, zodat een hogere rente verdiend kan worden. LEDENAANTALLEN Om onze vereniging gezond te houden zal continuering van het huidige ledenaantal, minimaal 500 leden, het na te streven doel moeten zijn. BESTUUR De (dagelijks) bestuurders van GV DOS blijven, zoals in het verleden, onbezoldigd. De bestuurders hebben het recht de gereden kilometers t.b.v. bijeenkomsten voor de vereniging, tegen het bedrag dat de belastingdienst als maximale onbelaste vergoeding rekent, te declareren. Ook aanschaffingen die ten gunste zijn voor de vereniging (kleine materialen, drukwerk, portokosten etc.) zullen door middel van declaratie betaald worden door de vereniging. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

9 TRAINERS Gezien de maatschappelijke en sociale omgeving van de huidige geschoolde trainersgroep zal uitbreiding nodig zijn, om de kwaliteit van de lessen te kunnen continueren. Daarnaast stelt GV DOS dat de trainersgroep recht heeft op een door de fiscus vastgestelde maximale vrijwilligersvergoeding. Naast de vrijwilligersvergoeding hebben de trainers recht op (verplichte) bijscholing, deze verplichte bijscholingen worden door de vereniging vergoed, m.u.v. de daaraan verbonden reiskosten. Indien trainers in verband met wedstrijden reiskosten maken, heeft de vereniging zich verplicht, deze kosten, tegen het bedrag dat de belastingdienst als maximale onbelaste kilometervergoeding rekent, te vergoeden. Carpoolen van trainers, indien er meer trainers naar betreffende wedstrijd gaan, wordt aanbevolen. Vanuit de groep hulpleiders zal doorstroming tot trainer gepromoot dienen te worden, omdat meer mensen nodig zijn om alle trainingsuren te kunnen handhaven. Door het maximaal aantal beschikbare uren, zal dit geen grote financiële consequenties laten zien, doordat vergoedingen over meerdere trainers verdeeld zullen worden. HULPLEIDING GV DOS kan veelvuldig gebruik maken van een groot aantal hulpleiders. De hulpleider assisteert de verantwoordelijke trainers tijdens, zijn/haar lessen. Deze hulpleiders ontvangen hiervoor geen vaste vrijwilligersvergoeding, zoals de trainers. Wel heeft GV DOS zich verplicht de hulpleiders één maal per seizoen mee te nemen naar een groepsactiviteit (bijv, De Efteling), als dank voor de inzet van het betreffende afgelopen seizoen. MATERIAAL GV DOS is gezegend met de beschikbare materialen, welke de vereniging in eigendom heeft. Dit gecombineerd met de toestellen welke in bruikleen worden gegeven door de Gemeente Tilburg, biedt GV DOS de leden voldoende mogelijkheden om te turnen. Reserveringen om, indien noodzakelijk, toestellen te vervangen, vragen om een behoorlijke buffer, welke onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

10 PR & COMMUNICATIE COMMUNICATIE Communiceren is noodzaak. Communicatie dient plaats te vinden binnen alle geledingen van de vereniging en naar buiten. Er dient derhalve een onderscheid te worden aangegeven tussen interne en externe communicatie. Niet of slecht communiceren is funest voor de vereniging. Daarom is er in dit beleidsplan een afzonderlijk hoofdstuk voor PR en communicatie opgenomen. PUBLIC RELATIONS (PR) Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen GV DOS en onze publieksgroepen. Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren. Doel van PR is het bestendigen of scheppen van een goed imago. We onderkennen het enorme belang van een goede PR voor de vereniging. Bovendien is de interne communicatie binnen onze vereniging GV DOS minstens zo belangrijk. INTERNET De rol van internet is enorm belangrijk (Web 3.0 behelst de trend waarbij internettoepassingen meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden). Met de komst van de sociale media zoals bv. weblogs, Facebook en Twitter is er ook sprake van specialisatie richting online. Hierdoor is internet een interactief medium geworden waarbij de gebruikers informatie uploaden. MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

11 INTERNE COMMUNICATIE Website Twitter Facebook Info boekje Bestuursverslagen TC vergadering verslagen A.L.V. Info via brieven Digitale nieuwsbrief EXTERNE COMMUNICATIE Website Twitter Facebook Lokale media; Wegwijzer, de Leije, Alles van Udenhout, Alles van Berkel-Enschot Sponsoren Visitekaartjes Krant en weekbladen Digitale nieuwsbrief PLANNEN N.A.V. PR & COMMUNICATIE Integreren Web 3.0 Ontwikkelen digitale nieuwsbrief Plaatsen van sponsorpaneel in sportzaal de Schelf MEERJARENBELEIDSPLAN GVDOS V1.0 Januari

infoavond op donderdag 1 juni 2017 om 20u

infoavond op donderdag 1 juni 2017 om 20u 1 2 Beste gymnasten en ouders, Woensdag 31 mei 2017 is de laatste les voor de recreatieve groepen. Voor de wedstrijdgroepen eindigt het turnseizoen op vrijdag 23 juni 2017. ORIËNTATIEGROEP OPGELET!!!:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

VANAF NU ENKEL ONLINE INSCHRIJVEN!

VANAF NU ENKEL ONLINE INSCHRIJVEN! Tervuren, 27 mei 2016 Beste turners en ouders, Zondag 29 mei 2016 is de laatste les voor de recreatieve groepen. Voor de wedstrijdgroepen AGD en tumbling eindigt het turnseizoen op donderdag 23 2016. Het

Nadere informatie

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE...1 2 INLEIDING...3 3 MISSIE DGC...3 4 DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 4.1 GYMNASTIEK...4 4.2 TURNEN...4 4.3 OVERIGE SPORT DGC...4 4.4 MOGELIJKE NIEUWE DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...5

Nadere informatie

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen 1 Voorwoord Wij heten u van harte welkom bij de afdeling gymnastiek van DIO- Ugchelen. U bent geïnteresseerd in gymnastiek en heeft misschien al een proefles

Nadere informatie

ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN. Groepen en leeftijden:

ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN. Groepen en leeftijden: Betreft: ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN Groepen en leeftijden: KLEUTERGYM: MEISJES A: KNAPEN: MEISJES B: JUFFERS: JONGELINGEN: TURNSTERS: TURNERS: DAMES: BODY-CONDITIEGYM: ONDERHOUDSGYM: BADMINTON: Jongens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Informatie boekje www.ssshelden.nl

Informatie boekje www.ssshelden.nl Informatie boekje www.ssshelden.nl 1 Inhoudsopgave: Voorwoord Organisatie SSS Algemene organisatie Contributie Productgroep informatie/presentatie alle sportmogelijkheden Inzetbaarheid 2 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Overzicht sportverenigingen

Overzicht sportverenigingen Laagdrempelig sportaanbod Nij Beets en Tijnje Op zoek naar al het sportaanbod in uw dorp? Kijk dan op www.sportinopsterland.nl of neem contact op met: Buurtsportcoach Geerte Kwant 06-57040151 @ g.kwant@sportfryslan.nl

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Informatieboekje Gymnastiekvereniging. O.K.K. Gorinchem

Informatieboekje Gymnastiekvereniging. O.K.K. Gorinchem Informatieboekje Gymnastiekvereniging O.K.K. Gorinchem Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 O.K.K. Gorinchem... 4 1.1 Gymnastiekvereniging... 4 2 Accommodaties... 4 2.1 Adressen... 4 3 Bestuurlijke informatie...

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors U kunt ons helpen! Gymnastiekvereniging ALDO Missie Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort stimuleert zoveel mogelijk mensen om zijn of haar sportieve

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

Welkom op de ALV. G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016

Welkom op de ALV. G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016 Welkom op de ALV G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016 Notulen ALV 2015 Financiën Financieel Jaarverslag 2015 Verslag kascommissie (Sonja Keijzer en Trientje Smits) Benoeming nieuwe kascommissie Voorstel

Nadere informatie

De trainers en het bestuur van SPORTIVA heten jullie van harte welkom bij turnclub SPORTIVA in Sint-Gillis-Waas.

De trainers en het bestuur van SPORTIVA heten jullie van harte welkom bij turnclub SPORTIVA in Sint-Gillis-Waas. Welkom Beste ouders en leden van SPORTIVA. De trainers en het bestuur van SPORTIVA heten jullie van harte welkom bij turnclub SPORTIVA in Sint-Gillis-Waas. In deze brochure vinden jullie heel wat informatie

Nadere informatie

Sportvereniging Balans Position Paper

Sportvereniging Balans Position Paper Sportvereniging Balans Position Paper Inleiding SV Balans is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, LOVA en DIO. Anno 2017 is Balans een actieve en brede sportvereniging, waar wekelijks

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 159 GE Zaandam 75-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ziet u informatie over de Brede school activiteiten van

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding aan in een gezellige

Nadere informatie

Kleutergym. Algemeen. Vakanties. Gym Vereniging Koudekerke.

Kleutergym. Algemeen. Vakanties. Gym Vereniging Koudekerke. Algemeen - In verband met concentratie, onrust en veiligheid hebben we graag geen toeschouwers in de - Iedereen mag gratis 2x meedoen met de les. Tijdens deze proefl essen zijn ouders/verzorgers van harte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. GV Maassluis app

Nieuwsbrief. GV Maassluis app Nieuwsbrief http://www.gvmaassluis.nl/ 21-12-2015 Kerst editie GV Maassluis app Onder begeleiding van MVV Nederland is met het bestuur en een groep leden een CLUBVISIE ontwikkeld en samengevat in de droom

Nadere informatie

2015-2016. Verschijnt aan het begin van elk seizoen

2015-2016. Verschijnt aan het begin van elk seizoen Langs de lijn De Rabobank is een vereniging van klanten. Wij zijn er om onze leden goede financiële diensten te bieden. En meer nog: overwinst gaat terug naar de gemeenschap van onze klanten. Hoe meer

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Gymnastiek- en turnvereniging Kracht en Vlugheid

Inhoudsopgave. Beleidsplan Gymnastiek- en turnvereniging Kracht en Vlugheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Statuten 2 3. Huidige situatie. 2 4. Kansen en uitdagingen... 3 5. Visie... 4 5.1 Ontwikkelingen.. 4 5.2 Visie 4 6. Doelstellingen 5 7. Kader. 6 8. Communicatie 6 8.1 Interne

Nadere informatie

NIKA Hoogland. nieuwsbrief januari 2017

NIKA Hoogland. nieuwsbrief januari 2017 In deze nieuwsbrief: Save the data: 22 januari Sponsordag! Belangrijk: doe mee aan de sponsoractie zoveel mogelijk handstanden in 1 minuut Zet jij je ook in voor de nieuwe huisvesting voor NIKA? Vacature

Nadere informatie

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( )

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( ) Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash (2014 2020) Aantal jaren lid Smash in cijfers (leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 70 60 50 40 30 20 10 0 0,0 10,0 20,0 30,0

Nadere informatie

ALV. Turnvereniging FIT Amstelveen 12 November 2014

ALV. Turnvereniging FIT Amstelveen 12 November 2014 ALV Turnvereniging FIT Amstelveen 12 November 2014 Agenda Financiën Ledenadministratie Accommodatie zaken Algemene zaken 20 minuten 20minuten 20 minuten 15 minuten Rondvraag Financiën Exploitatie seizoen

Nadere informatie

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Opgesteld door gymnastiekvereniging Avanti, in overleg met Slank en Kwiek 23 juni 2008 1, Inleiding Gymnastiekvereniging Avanti heeft al jaren

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Samen sportief op weg naar 2016 Inhoudspagina Pagina Voorwoord 3 Missie & Visie & Organisatie 4 Veilig Sport Klimaat 5 Verenigingsaanbod 6 Gymnastiek / Turnen Jazzdans 7 Trampoline

Nadere informatie

DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID!

DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID! DWARRRES BIEDT SPORT VOOR IEDERE LEEFTIJD; WORDT NU LID! Het nieuwe sportieve seizoen gaat voor onze vereniging en haar leden binnenkort weer van start. Ook dit seizoen hebben we weer een veelzijdig en

Nadere informatie

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht O NS AANBOD OUDER-PEUTERGYM KLEUTERGYM KLEUTERDANS DANCE KIDS RECREAGYM AIRTRACK GROEPSACRO FATBURNING STEP ACRO- recreawedstrijd

Nadere informatie

In het afgelopen jaar hebben we veel dingen meegemaakt. Hieronder volgt een opsomming daarvan in notendop:

In het afgelopen jaar hebben we veel dingen meegemaakt. Hieronder volgt een opsomming daarvan in notendop: NIEUWSMAIL Augustus 2014 Een kijkje achteruit en een blik vooruit In het afgelopen jaar hebben we veel dingen meegemaakt. Hieronder volgt een opsomming daarvan in notendop: We hebben afscheid genomen van

Nadere informatie

Leidraad voor gymnastiek

Leidraad voor gymnastiek Leidraad voor gymnastiek Versie februari 2015 Voorwoord Welkom bij Gymnastiekvereniging D.G.V!! Bij D.G.V. kun je recreatie turnen/gymnastiek, selectie turnen, sportfit, kleutergymnastiek en freerunning

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Beleidsplan Kalinko Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV en reacties leden in juli/augustus

Beleidsplan Kalinko Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV en reacties leden in juli/augustus Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV 12-6-2012 en reacties leden in juli/augustus Opbouw Waarom dit beleidsplan? Hoe zijn we hiertoe gekomen? Waar willen we naartoe? Wat vraagt

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK

SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK 2013-2016 Voorwoord UDI telt bijna 200 Udianen die wekelijks met heel veel plezier en gedrevenheid gym- en turnles hebben. Maar om deze groeiende groep lekker

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

TurnGroep Noord is het waard om de naam van uw bedrijf aan te verbinden!

TurnGroep Noord is het waard om de naam van uw bedrijf aan te verbinden! Sponsorplan Noord Nederland heeft turnsters om trots op te zijn!!!! TurnGroep Noord is een vereniging in de gemeente Tynaarlo. De vereniging is opgericht op 1 juli 2011 en heeft ten doel het verzorgen

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Commissie. Secretaris Voorzitter

Commissie. Secretaris Voorzitter Koers 2014 Inleiding Koers 2014 is van ons allemaal. Het is ons gezamenlijke kompas voor de toekomst van onze groep onderwaterhockeyers van V.Z.V. Njord. Spelers, trainers en commissieleden gaven in de

Nadere informatie

Beleidsplan. Samengesteld door: Bestuur Westhoek Turncentrum vzw. Versie juni Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Missie. 3.

Beleidsplan. Samengesteld door: Bestuur Westhoek Turncentrum vzw. Versie juni Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Missie. 3. Beleidsplan Samengesteld door: Bestuur Westhoek Turncentrum vzw Inhoudsopgave Versie juni 2012 1. Inleiding 2. Missie 3. Doelstelling 4. Aangeboden disciplines 4.1 Kleuters 4.2 Recreanten 4.3 Volwassenen

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF Leer een handstand van Mike Krabbenborg DE GESCHIEDENIS VAN RAP EN SNEL Rap en Snel is opgericht in 1928. Er zaten toen nog maar 35 jongens en heren bij de vereniging, geen meisjes

Nadere informatie

Sponsorbrochure volonteacrogym.nl

Sponsorbrochure volonteacrogym.nl Sponsorbrochure volonteacrogym.nl Volonté Acrogym Volonté Acrogym uit Meppel is een vereniging die gespecialiseerd is in de acrobatische gymnastiek. Sinds september 2012 wordt er volop getraind. Volonté

Nadere informatie

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9 Beleid Disnierats 26-08-2013 Pagina 1 van 9 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Missie en Ambities... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Ambities... 3 3. Financieel... 3 4. Ledenaantal... 3 5. Sponsoring... 3

Nadere informatie

Selectie plan GTV-Emmen

Selectie plan GTV-Emmen Selectie plan GTV-Emmen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. blz. 2 Voorwoord. blz. 3 Doelstellingen.. blz. 4 Trainingen blz. 5 Regels. blz. 6 Toelatingseisen blz. 7 Kleding... blz. 8 Inhoud van de lessen blz.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2013

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2013 In dit nummer: o Your Turn 1 o Vrijwilliger aan het woord o Grote Clubactie o Onderlinge springwedstrijd 9 november o Wij zijn Ouder en Kind gym o Regio springwedstrijden 16 en 23 nov o Verjaardagen o

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Welkom (terug) allemaal. Iedereen is al weer volop op aan het springen, turnen, free runnen en ritmisch gymmen en wij horen al weer enthousiaste verhalen. Alle nieuwe leden:

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding in een gezellige

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Plan Afdeling Turnen. Sharon van der Kolk KDO Apeldoorn

Plan Afdeling Turnen. Sharon van der Kolk KDO Apeldoorn 2014-2016 Plan Afdeling Turnen Sharon van der Kolk KDO Apeldoorn 01-01-14 Inhoudsopgave Pagina( s) 1. Inleiding 3 2. Afdelingen binnen het turnen 2.1 Pre-selecite 2.2 Selectie 2.3 Turnafdeling 5 e divisie

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Visie en beleidsplan GV Elistha. Gymnastiekvereniging Elistha Elst

Visie en beleidsplan GV Elistha. Gymnastiekvereniging Elistha Elst Visie en beleidsplan GV Elistha Gymnastiekvereniging Elistha Elst Inhoudspagina Voorwoord... 3 Missie, Visie & Organisatie... 4 Missie... 4 Visie... 4 Organisatie... 4 Veilig Sportklimaat... 5 Verenigingsaanbod...

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud TOEZICHT EN VERANTWOORDELIJKHEID WEDSTRIJDEN EN ACTIVITEITEN VAKANTIEPERIODE CONTACTGEGEVENS SPONSOREN...

Inleiding. Inhoud TOEZICHT EN VERANTWOORDELIJKHEID WEDSTRIJDEN EN ACTIVITEITEN VAKANTIEPERIODE CONTACTGEGEVENS SPONSOREN... Inhoud INLEIDING... 2 BESTUURSLEDEN... 3 COÖRDINATOREN/LEIDING... 3 ONZE TROTS... 3 LIDMAATSCHAP... 3 CONTRIBUTIE... 4 SPORTEN... 5 LESOVERZICHT 2017-2018... 5 1. SPORTFIT 40+... 6 2. SPORTFIT PLUS 50+...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Jaarrekening 2013 Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Inhoudsopgave Algemeen Financieel overzicht Resultaten rekening 2013 en balans Gedetailleerd overzicht van ontvangsten en uitgaven Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

Omni-sportvereniging

Omni-sportvereniging Omni-sportvereniging LEIDRAAD VOOR DE SELECTIE TURNEN Voorwoord Welkom bij de selectie van C.S.V. de Zilvermeeuw. Onze vereniging is een omnisportvereniging waarbij de sporten recreatie gymnastiek, selectie

Nadere informatie

Organisatie GymClub Tienen

Organisatie GymClub Tienen SPORTJAAR 2015-2016 Organisatie GymClub Tienen Bestuur : Tom De Wit, voorzitter & penningmeester Ann Bouchet, secretaris Kurt Smets, gymcoördinator Philippe Walczynski, activiteiten feesten en PR Contactgegevens

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Resultaten leden-enquête 2015 Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Respons 177 e-mail uitnodigingen verstuurd (225 leden) Overige leden zijn uitgenodigd via website en FaceBook 80 enquêtes zijn ingevuld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER / OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER / OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER / OKTOBER 2015 Vanuit het bestuur: Als dit stukje wordt gelezen is de vakantie weer voorbij en gaat de school weer beginnen en zo ook de sportieve uurtjes bij Turnlust. Wij als bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

SCOREN IN TURNEN. Introductie in GymKids en Gymmieturnen Door: Stephanie Hermans Opleidingsdocent ALO Amsterdam

SCOREN IN TURNEN. Introductie in GymKids en Gymmieturnen Door: Stephanie Hermans Opleidingsdocent ALO Amsterdam SCOREN IN TURNEN Introductie in GymKids en Gymmieturnen Door: Stephanie Hermans Opleidingsdocent ALO Amsterdam 1 INHOUD PRESENTATIE Wie ben ik? Wie zijn jullie en wat zijn jullie verwachtingen? Introductie

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE

TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE GVN NIEUWLEUSEN SEIZOEN 2014-2015 Pagina 1 van 6 Technisch beleidsplan Turnselectie GVN Nieuwleusen. Inleiding De vereniging richt zich binnen de recreatiesport op het aanbieden

Nadere informatie

Sponsordossier WIN-WIN

Sponsordossier WIN-WIN Sponsordossier WIN-WIN 2016-2017 fondsenwerving@ogk-duffel.be 0496.62.72.17 Introductie 1600 Missie Turnkring Oefening Geeft Kracht Duffel (OGK) heeft als doel het inrichten van kwaliteitsvolle recreatieve

Nadere informatie

SPECIAAL ATLETIEK JANUARY 20151

SPECIAAL ATLETIEK JANUARY 20151 SPECIAAL ATLETIEK 2016-2020 JANUARY 20151 Inhoudsopgave I. Inleiding II. Beschrijving van Groningen Speciaal Atletiek Historie Stand van zaken Visie Groningen Speciaal Atletiek Missie Groningen Speciaal

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Naam :.. Voornamen :...m/v Geboortedatum :.. Adres :.. Postcode :.. Telefoonnr. : Mobielnr. :.... E-mail :.. (Post-) bankrekening :.. Ten name van :... Is lid / komt op de wachtlijst*

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kinderpostzegels. Algemene ledenvergadering. Filmouder gezocht! In dit nummer:

Nieuwsbrief. Kinderpostzegels. Algemene ledenvergadering. Filmouder gezocht! In dit nummer: september 015 Nieuwsbrief In dit nummer: Kinderpostzegels Woensdag 3 september jl. is de verkoopactie van Kinderpostzegels gestart. De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn om 1.00 gestart met de verkoop

Nadere informatie

Handbalvereniging HV Delta Sport

Handbalvereniging HV Delta Sport Handbalvereniging HV Delta Sport Sponsorbeleid 2015-2018 1. Algemeen Op 29 juni 1969 is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur vergadert maandelijks bij een van de leden thuis.

Bestuur Het bestuur vergadert maandelijks bij een van de leden thuis. Oprichtingsbestuur JAARVERSLAG 2011 1 Organisatie In 2011 bestond het bestuur uit 7 personen. Dit jaar hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden namelijk Greetje Mulder en Joke Hulzebos. Hun taken

Nadere informatie

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017.

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017. Beleidsplan Cito Zeist Augustus 2013 juli 2017. Inhoud 1. Interne uitgangspunten 2. Externe uitgangspunten 3. Visie 4. Doelstellingen 5. Activiteitenplan 2013/2014 Interne uitgangspunten 1. H1 & H2 zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

COMMU NICATIE TIPS 1

COMMU NICATIE TIPS 1 COMMU NICATIE TIPS 1 GOED COMMUNICEREN Als sportclub werk je rond fysieke gezondheid, maar als Sportivos-club ga je nog een stapje verder. Jullie zetten jullie in voor het breder welzijn van jullie leden.

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Werkplan Volvera : verantwoording

Werkplan Volvera : verantwoording Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording Versie 3.0 (definitief), 31 augustus 2012 Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van september 2011 is het eerste werkplan

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID TECHNISCH KADER Trainers, instructeurs, officials en bestuursleden hebben een grote invloed op het sport- en spelplezier van de sporters,

Nadere informatie

Infoboekje recreanten

Infoboekje recreanten Infoboekje recreanten De Molenwiek Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 4 2. Doelstelling 5 3. Historie 5 4. Bestuur 7 5. Leiding 7 6. Aanvang lidmaatschap 8 7. Betaling contributie 8 8. Sportmogelijkheden 10 9.

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

Algemene coördinatie. Contact (na 19u): bestuur@ojedegem.be. Annick Van Garsse 0479/45.15.99. Pablo Muys 0498/54.45.24.

Algemene coördinatie. Contact (na 19u): bestuur@ojedegem.be. Annick Van Garsse 0479/45.15.99. Pablo Muys 0498/54.45.24. Algemene coördinatie bestuur@ojedegem.be Contact (na 19u): Annick Van Garsse 0479/45.15.99. Pablo Muys 0498/54.45.24. P a g i n a 2 Geschiedenis van de club Op 15 oktober 1965 werd onder impuls van enkele

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Meerjarenplan AAC1899 2013-2018

Meerjarenplan AAC1899 2013-2018 Meerjarenplan AAC1899 2013-2018 De teamsport handbal is Kinderen leren zich voor elkaar in te zetten, onzelfzuchtig te zijn. Kinderen leren te luisteren naar elkaar, leren samenwerken. Fouten maken en

Nadere informatie

Je kunt bij turnen de kleren aandoen zoals een T shirt met een broekje een turnpakje of een dun T shirtje zonder mauwen met een dunne lange broek.

Je kunt bij turnen de kleren aandoen zoals een T shirt met een broekje een turnpakje of een dun T shirtje zonder mauwen met een dunne lange broek. Ik doe mijn spreekbeurt over turnen. Turnen is voor meisjes en jongens. De meisjes hebben veel verschillende toestellen sprong, brug, balk en vloer zijn voor de wedstrijden van de selectie`s en verder

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2017

NIEUWSBRIEF JUNI 2017 Beste leden, Voor jullie ligt al weer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2016-2017 waarin we altijd even achterom kijken en alweer vooruit blikken op het nieuwe seizoen. We hebben de laatste maanden

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie