OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content"

Transcriptie

1 december/ Ook in dit nummer Spotlight Flexibele licenties voor software en content Best Practices Docenten ontwerpen onderwijs met ICT Techniek Twee hogescholen implementeren Unified Communications DE CONCURRENTIE KRACHT VAN NEDERLAND HENK VOLBERDA (HOOGLERAAR STRATEGISCH MANAGEMENT): NEDERLAND SCOORT NOG ONVOLDOENDE OP INNOVATIE

2 COLOFON Colofon SURF is de gezamelijke kwartaaluitgave van de SURF-organisaties SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten met nieuws en achtergrond informatie over ICT voor het hoger onderwijs en onderzoek. Redactieadres SURFnet bv Postbus DA Utrecht T F Hoofdredactie Maryse Laseroms Redactie Maartje Dekens Marielle Schipper-Heesters Sabrina Vredenberg (eindredactie) Medewerkers (aan dit nummer) Brigitte Bloem Jan Bogerd Marjolein Marchal Daphne Riksen Willem van Valkenburg Martijn Vet Aad van de Wijngaart Ontwerp Volta_ontwerpers fotografie Rob Gieling Diederik van der Laan Roy Lazet Ivar Pel Druk Roto Smeets Abonnement Een gratis abonnement op SURF magazine kan worden aangevraagd via het redactieadres of via het online formulier op 16 SURF magazine gewoon op papier of liever online? SURF is tevens te raadplegen via: SURF verschijnt ook in een Engelstalige editie: ISSN X 18 inkoop INTRODUCTIE FLEXIBELE LICENTIEMODELLEN Licenties voor software en content flexibel afsluiten kan binnenkort via SURFdiensten, dankzij het project Licentiemodellen Next Generation (LMNG). Begin 2012 zal de eerste versie van een volledig vernieuwde licentieomgeving in gebruik worden genomen. Maarten Brouwer, hoofd IT bij Wageningen UR (foto links), legt uit waarom hij dit een stap vooruit vindt. Met LMNG kunnen we makkelijker op het juiste moment de contracten rond hebben voor het gewenste aantal gebruikers. Daarnaast leest u welke nieuwe producten u tegen een aantrekkelijke prijs via SURFdiensten kunt aanschaffen. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over SURF-licenties? Elk kwartaal kunt u het e-zine Licentienieuws lezen op ISSUU.com/Licentienieuws.

3 INHOUD n o 0 4 best practices Onderwijs leren ontwerpen met ICT Nataša Brouwer en Shirly Berends (UvA) zijn nauw betrokken bij een afgerond project dat docenten leert de beste didactische aanpak te combineren met de juiste ICT-tools. 0 6 Interview De concurrentiekracht van Nederland Nederland scoort als kenniseconomie nog onvoldoende op het gebied van innovatie, aldus hoogleraar Henk Volberda. ICT ziet hij als een belangrijke driver voor onze kenniseconomie. 1 0 Spotlight Flexibele licenties software en content Begin 2012 kunnen instellingen flexibele licenties afsluiten via SURFdiensten. Dat dat voordelen biedt voor zowel leveranciers als afnemers, vertellen IBM en Universiteit van Tilburg. 09 Info Proeftuin supersnel mobiel internetten 12 focus Na zeven jaar stopt SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma 13 Gastcolumn Jan Bogerd: De cloud dringt binnen 14 techniek Unified Communications in het hoger onderwijs 16 Bullets 20 Trendwatching Willem van Valkenburg: Als je steelt, doe het dan goed 20 Agenda Verder in dit nummer: REDACTIONEEL The shift Maartje Dekens Reacties? Grote kans dat u op dit moment SURF magazine in uw handen heeft, terwijl u het leest. Niet zo moeilijk te raden wanneer een blad alleen in gedrukte vorm wordt verspreid. Dat we SURF magazine drukken is overigens een bewuste keuze, aangezien SURF op deze manier elk kwartaal ook niet-virtueel bij u in de organisatie of instelling binnenkomt. Maar, is dat nog wel zo logisch in een tijdperk waarin termen als groen, duurzaam, cloud en online de boventoon voeren? Daarover horen we graag uw mening via onze enquête over de verschijningsvorm en toekomst van SURF magazine. Want, gaat uw voorkeur uit naar een gedrukt nummer dat u bijvoorbeeld gemakkelijk in uw tas kunt stoppen voor onderweg of heeft u liever een online magazine dat u vanaf uw scherm leest of wellicht een app voor een mobiel device? De trend om online te gaan staat natuurlijk niet op zichzelf. We zien deze shift ook plaatsvinden in het hoger onderwijs en onderzoek; steeds meer dienstverlening, producten, communities verhuizen van offline naar online of zelfs naar de cloud. Bladerend in dit nummer valt op dat elk artikel wel een online component bevat. Of we met SURF magazine deze stap gaan zetten, dat is aan u! De enquête vindt u op 03

4 BEST PRACTICES MarchET biedt maatwerk voor docenten Onderwijs leren ontwerpen met ICT Hoe kunnen docenten hun lessen verbeteren met behulp van ICT? Het antwoord begint bij de belangrijkste vraag: wat is het probleem? In het door SURFfoundation gesubsidieerde project MarchET leren docenten keuzes te maken over het gebruik van ICT-tools gecombineerd met de beste didactische aanpak. foto: Diederik van der Laan Als we één ding zeker weten over ICT in het onderwijs, dan is het wel dit: het werkt alleen als het voorziet in een echte behoefte. Dat is dus de basis voor MarchET, zo legt projectleider Nataša Brouwer uit: We hebben onze cursusmodules zo opgezet dat de deelnemer eerst kijkt wát hij precies wil verbeteren in zijn onderwijs. Daarvoor maakt hij tijdens de module een herontwerp en dat voert hij uit in de praktijk. Aan het eind evalueert hij het effect: leren de studenten nu echt beter? Ook de modules zelf zijn samengesteld op basis van wensen van docenten bij de deelnemende instellingen (UvA, HvA, UU, TUE en UM). We vroegen hen in een enquête wat ze belangrijk vinden om te leren over ICT in het onderwijs. De antwoorden hebben we vertaald in vier onderwijsmodules: Samen kennis opbouwen, Begeleiden op afstand, Kennis en inzicht peilen, en Web 2.0-applicaties ofwel sociale netwerken. Nataša Brouwer, projectleider MarchET, Universiteit van Amsterdam Openbaring Toen MarchET (MAke Relevant CHoices in Educational Technology) eind september werd afgesloten, hadden 32 docenten een of meer van deze modules afgerond met veel enthousiasme. Een van hen is Shirly Berends, docent Forensic Sciences bij de UvA en onderwijsadviseur bij NFI Academy. Ze legt uit: Ik gebruik computers veel en graag, maar dat is voor onderzoek. Voor ICT in het onderwijs had ik een didactische update nodig. Die bood MarchET op een goed gestructureerde manier. 04

5 Shirly Berends, docent Universiteit van Amsterdam Haar onderwijsprobleem? De studenten konden al aan mijn tweede collegereeks beginnen voordat ze het tentamen van de eerste gehaald hadden, ook al zaten er maanden tussen. Gevolg: vaak snapten ze niet waar ik het over had, want de stof was diep weggezakt of nooit echt begrepen. Dat is nu anders. Ik laat ze online tentamen doen bij de start van de tweede reeks. Zo focus ik ze op de stof. Als iemand de helft niet blijkt te kennen, gaat hij vanzelf beseffen dat er een probleem is. Voor mij is het ook een waarschuwing wanneer bepaalde vragen slecht gemaakt worden: dan kan ik voor die stof extra tijd vrijmaken. Dankzij de digitale vorm is de diagnostische toets snel en gemakkelijk nagekeken en geanalyseerd. Berends: Ik vond het een openbaring! foto: Diederik van der Laan TPACK Alle modules van MarchET zijn gebaseerd op het TPACK-model. Daarmee analyseer je onderwijsproblemen in drie samenhangende dimensies: techniek, didactiek en inhoud. Brouwer legt uit: Een docent leert hoe hij de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk kan maken met behulp van ICT en welke didactiek daar het beste bij past. Met TPACK is het mogelijk om iedere onderwijssituatie en docent op een unieke wijze te benaderen. MarchET past ook goed in de opzet van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) voor docenten. Bij ons op de Science-faculteit van de UvA is het daar al in geïntegreerd. marchet maakt het mogelijk iedere onderwijssituatie op een unieke wijze te benaderen MarchET geschikt voor uw docenten? Het tijdsbeslag per MarchET-module is 20 à 25 uur, verdeeld over drie maanden en inclusief vijf uur videoconferencing. Het grootste deel van die tijd wordt gevuld met het ontwerpen van onderwijs voor de eigen praktijk. Instellingen die met de modules aan de slag willen, kunnen dat gratis doen. Alle cursusmaterialen, inclusief opdrachten, staan op de site Onderwijsontwerpenmetict.nl. De resultaten van MarchET zijn ook beschikbaar gemaakt via SURFacademy, het professionaliseringsprogramma van SURF. Dat gebeurt onder meer binnen de masterclass ICT-docentprofessionalisering en in de workshop ICT-docentprofessionalisering met TPACK. Nationaal Actieplan e-learning Is MarchET de moeite waard? Berends beantwoordt die vraag met een volmondig ja, en een extra argument: Wanneer ik ICT-tools uitprobeer, word ik zelf zo enthousiast dat de studenten erdoor besmet raken... Aad van de Wijngaart MarchET is een van de projecten van het Nationaal Actieplan e-learning, dat de in-, door- en uitstroom van studenten in het hoger onderwijs wil verbeteren. Universiteiten en hogescholen werken hierbij nauw samen met het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het Actieplan wordt uitgevoerd door SURFfoundation in opdracht van VSNU, HBO-raad en het ministerie van OCW. 05

6 INTERVIEW NEDERLAND SCOORT NOG ONVOLDOENDE OP INNOVATIE DE CONCURRENTIE KRACHT VAN NEDERLAND Henk Volberda (Hoogleraar Strategisch management): ict is een belangrijke driver in een kenniseconomie: het faciliteert productiviteitsverhoging foto: Ivar Pel 06

7 Nederland wil een kenniseconomie zijn, maar scoort op het gebied van innovatie nog onvoldoende. Dat vindt Henk Volberda, hoogleraar Strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Als directeur van INSCOPE, Research for Innovation, is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van de Nederlandse gegevens voor de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Wat verstaat u onder een kenniseconomie? Een land met een kenniseconomie concurreert op basis van kennis en innovatie. Zo'n land moet het dus hebben van kennis, toegevoegde waarde, en een goede kenniscirculatie tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Een ander kenmerk van een kenniseconomie is dat er flink wordt geïnvesteerd in R&D, kenniswerkers en human capital. Nederland is groot geworden als klassieke industriële economie. Die tijd is voorbij: opkomende economieën kunnen veel efficiënter en goedkoper produceren en hebben ons de afgelopen decennia op dit punt ingehaald. De enige manier waarop wij ons kunnen onderscheiden van lagelonenlanden is door het bieden van toegevoegde waarde. Het is essentieel dat Nederland de omslag maakt naar een kenniseconomie. Als dat niet gebeurt, merken we dat in onze productiviteit en uiteindelijk in onze welvaart. Hoe staat Nederland ervoor, ten opzichte van andere landen? Hoe groot is onze concurrentiekracht? Het World Economic Forum (WEF) meet jaarlijks de concurrentiekracht van 142 landen. Nederland staat in de Global Competitiveness Index 2011 op de 7e plaats. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van Het WEF vergelijkt de landen op drie belangrijke pijlers. Allereerst op basiscriteria zoals betrouwbaarheid van de overheid en investeringen in infrastructuur en de kwaliteit van het onderwijs. Vervolgens op efficiency van markten, zoals de financiële en de arbeidsmarkt, en technologische geavanceerdheid. De derde pijler van de concurrentiekrachtindex is innovatie. Nederland is heel sterk in de eerste twee pijlers, maar minder sterk in de derde. Op het gebied van innovatie staan we op nummer 12. Koplopers als Zwitserland, Finland en Zweden scoren veel hoger. We zijn dus bepaald nog geen kenniseconomie. Welke rol speelt ICT in concurrentiekracht en innovatie? ICT is een belangrijke driver in een kenniseconomie: het faciliteert productiviteitsverhoging. Op dat gebied is er in Nederland sprake van een paradox. We scoren hier hoog op het gebied van technologische geavanceerdheid, maar het leidt te weinig tot productiviteitsverbetering. Daardoor is Nederland dit jaar uit de top-10 ranking van het Global Information Technology Report van WEF gezakt, naar de 11e plaats. Het probleem voor Nederland is niet zozeer het ontwikkelen van technologieën, maar ligt juist in het benutten ervan. Opkomende economieën weten daarentegen steeds beter om te gaan met de mogelijkheden van ICT. Daardoor verdwijnt hoogwaardige kennisintensieve dienstverlening uit ons land. Het Erasmus MC bijvoorbeeld besteedt de screening van medische beelden uit aan artsen in India. Ook R&D- en engineeringactiviteiten zijn steeds minder locatiegebonden. Dat is een risico. nederland heeft enorm veel kennis in huis, maar we weten het niet te benutten Hoe kunnen we onze concurrentiekracht verbeteren? We weten uit onderzoek dat investeren in onderzoek en onderwijs het hoogste rendement biedt. Maar geld alleen is niet voldoende. De paradox die we net bij ICT zagen, is namelijk ook van toepassing op innovatie. Gemeten naar het aantal publicaties en patenten staan we in de top-3 van de wereld, maar we zijn ronduit slecht in het aanwenden van die kennis voor het ontwikkelen van 07

8 nieuwe producten en diensten. De doorstroming van kennis naar kunde naar kassa is onvoldoende. Een kwart van het innovatiesucces wordt bepaald door investeringen in R&D en technologie, terwijl driekwart van het innovatiesucces wordt bepaald door de manier van organiseren, managen en inrichten van de arbeid. Ik noem dat laatste sociale innovatie. Investeringen in R&D renderen dus veel meer wanneer tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan een passende leiderschapsstijl, adequate organisatievormen en talentmanagement. Om in de top-5 van de Global Competitiveness Index te komen, wat ons Kabinet wil, zullen we veel meer moeten investeren in deze niet-technologische hefbomen van innovatie. Wat vindt u van de plannen van het Kabinet op dit gebied? Er zijn dit jaar veel plannen gepresenteerd: het topsectorenbeleid, de DigitaleAgenda.NL en de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. Minister Verhagen maakt echte keuzes en betrekt ook bedrijven bij zijn plannen. Dat heeft zijn charme: zo worden de plannen meer vraaggestuurd. Ik zie ook dynamiek en actiegerichtheid in de topsectoren. Zelf neem ik als wetenschapper deel aan het topteam Hoofdkantoren, en ik zie van dichtbij dat er meer betrokkenheid en actie is dan voorheen in het Innovatieplatform. Maar ik heb daarbij wel kanttekeningen: ook in andere sectoren vindt innovatie plaats. Daarnaast mis ik aandacht voor de thema's die gemeenschappelijk zijn voor meerdere sectoren. Zoals ICT, wat een belangrijke rol speelt in bijvoorbeeld de topsectoren water, chemie en hightech. Ook het up-to-date houden en intensiveren van kennis, de human capital agenda, speelt in alle sectoren. Het zou goed zijn een sociale innovatieagenda te ontwikkelen als dwarsdoorsnede van de topsectoren. We moeten ervoor waken dat iedere topsector zijn eigen wiel gaat uitvinden. de doorstroming van kennis naar kunde naar kassa moet beter en onderzoekers in het bijzonder, zijn gebaat bij optimale ondersteuning maar krijgen die vaak niet. Ze zitten in allerlei keurslijven, want ze geven ook onderwijs en zitten in besturen. Ze missen de vrijheid om hun kennis te etaleren en te gebruiken. Zo win je de Nobelprijs niet. Daphne Riksen Innoveren 3.0: Slimmer managen, organiseren en werken Henk Volberda en Menno Bosma (Mediawerf, 2011) In de overheidsplannen zijn extra investeringen voorzien in grootschalige onderzoeksfaciliteiten, waaronder de ICT-onderzoeksinfrastructuur. Gaat dit helpen? Een goede ICT-onderzoeksinfrastructuur is belangrijk voor de onderzoeksproductiviteit. Dat vraagt om coördinatie. Als breed platform is SURF daar uitermate geschikt voor. Maar ik wil hier graag een pleidooi houden om het niet bij een goede infrastructuur te laten. Kenniswerkers, Global Competitiveness Index en Global Information Technology Report: IT Industry Competitiveness Index: DigitaleAgenda.NL: bit.ly/ruolxc Strategische Agenda Hoger Onderwijs: bit.ly/vwhet1 08

9 info Proeftuin supersnel mobiel internetten Dit najaar hebben KPN en SURFnet een overeenkomst gesloten voor gezamenlijk onderzoek naar betere integratie van mobiele netwerken op internet en de invoering van de nieuwe generatie internet adressen (IPv6). Zij willen samen kennis en ervaring opdoen met de mogelijkheden van nieuwe, zogenaamde 4e generatie, mobiele netwerken. Ook willen ze samen een extra stimulans geven aan de invoering van de nieuwe generatie internetadressen (IPv6) in Nederland. Mobiele netwerken Mobiele communicatie speelt een steeds belangrijker rol in het hoger onderwijs en onderzoek. Voor het nieuwe werken en leren is een onbeperkte en hoogwaardige toegang tot het internet van groot belang. SURFnet en KPN gaan onderzoeken hoe draadloze netwerken zoals UMTS, Wi-Fi en het nieuwe LTE daartoe beter kunnen worden geïntegreerd met het SURFnet-netwerk en daarmee ook het internet. Nog voor het einde van dit jaar wordt een eerste pilot opgezet waarbij de mobiele breedbandinfrastructuur van KPN, op basis van eduroam authenticatie, zo naadloos mogelijk wordt gekoppeld aan de netwerkinfrastructuur van SURFnet en aan de Wi-Fi netwerken van de universiteiten die in het onderzoek meedoen. SURFnet en KPN willen hiermee kennis en ervaring opdoen met het gebruik van nieuwe mobiele netwerken in onderwijs en onderzoek. Toegang ICT-toepassingen Beide partijen geloven in de voordelen van het nieuwe werken en leren waarin studenten en onderzoekers overal en altijd op hun manier kunnen leren en samenwerken. Mobiele netwerken kunnen hieraan bijdragen door studenten en medewerkers bij Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek op een eenvoudige, veilige en vertrouwde wijze toegang te geven tot moderne ICT-toepassingen. De gebruikersgroep van SURFnet is eerder uitermate geschikt gebleken om een voortrekkersrol te spelen bij de invoering van nieuwe netwerkdiensten. Het internet zelf is hiervan het bekendste voorbeeld. IPv6 SURFnet stimuleert al jaren het gebruik van IPv6 bij kennisinstellingen in Nederland en daarbuiten. Het SURFnet-netwerk ondersteunt IPv6 al sinds 2001, maar veel instellingen en bedrijven zijn nog niet zo ver. Inmiddels wordt de overgang naar IPv6 urgent, aangezien de IPv4 adressen bijna op zijn. SURFnet en KPN willen de implementatie van IPv6 daarom versnellen. Om een snelle en gedegen overgang ook voor KPN mogelijk te maken zal SURFnet, via het RIPE NCC, een reeks IPv4 adressen aan KPN overdragen om zo een belangrijke stimulans tegeven aan de noodzakelijke tijdige invoering van IPv6 in Nederland. De resultaten van het onderzoek zullen voor algemeen gebruik beschikbaar zijn. Martijn Vet bit.ly/tqvsao 09

10 SPOTLIGHT Nieuwe omgeving SURFdiensten in januari in de lucht Licentiemodellen Next Generation Begin 2012 levert SURFdiensten een nieuwe omgeving op waarmee instellingen flexibel licenties voor software en content kunnen afsluiten. In het systeem, dat de naam Licentiemodellen Next Generation draagt, kunnen leveranciers op hun beurt hun producten meer op maat aanbieden. Zo wil SURFdiensten instellingen én aanbieders beter van dienst zijn. Het project Licentiemodellen Next Generation (LMNG), dat in 2008 van start ging, speelt in op wensen van zowel het hoger onderwijs als aanbieders van software en content. Bij de Universiteit van Tilburg staat flexibiliteit al een tijd hoog op het verlanglijstje. IT-manager Corno Vromans: Tot nu toe konden we via SURFdiensten alleen licenties afsluiten met een vaste looptijd, meestal drie tot vier jaar. Maar in bepaalde situaties is dat helemaal niet handig. Momenteel zijn wij bijvoorbeeld Novell-software aan het uitfaseren. foto: Roy Lazet LMNG speelt in op trends als SaaS en cloud computing Wanneer in 2012 onze overeenkomst afloopt, zijn wij waarschijnlijk nét niet klaar. Dan wil je zo'n contract voor een paar maanden kunnen verlengen. SaaS Het afsluiten van licenties voor verschillende groepen is een andere vorm van flexibiliteit die instellingen graag willen: hetzij voor individuele gebruikers, dan wel per faculteit, voor de hele campus of met meerdere instellingen samen. Dat heeft voor ons twee voordelen, legt Corno Vromans uit. Corno Vromans, IT-manager, Universiteit van Tilburg 10

11 Faculteiten kunnen in het vervolg hun eigen licenties afsluiten en administratief afhandelen, in plaats van via de IT-afdeling. En het is goedkoper als alleen die faculteit van de software gebruik maakt. Nu sluit je nog vaak een licentie af voor de hele universiteit terwijl een grote groep mensen het product nooit zal gebruiken. Daarnaast speelt LMNG in op trends als SaaS (Software as a Service) en cloud computing. Als IT-organisatie kun je niet langer voorschrijven welke software op welk device een student of medewerker moet gebruiken, zegt Corno Vromans. Zij willen dat zelf bepalen. Dat vraagt om afrekenen per tijdseenheid, op basis van werkelijk gebruik. Software consolideren LMNG biedt SPSS-leverancier IBM de mogelijkheid beter in te spelen op de wensen van het hoger onderwijs, vertelt Leo Lans, IBM Business Analytics Benelux Country Manager SPSS. Deliverymodellen als cloud en SaaS sluiten goed aan op de kernactiviteiten van het hoger onderwijs. Medewerkers willen ondersteuning van hun processen, zonder zich bezig te hoeven houden met welke softwarecomponenten ze daarvoor nodig hebben. Je kunt bijvoorbeeld door informatiepatronen van je studentenpopulatie te analyseren voorspellen welke studenten risico lopen uit te vallen. Op basis daarvan kun je dan tijdig actie nemen. Nu heb je voor zo n drop-out voorspellingsmodule nog een complete SPPS-licentie nodig, straks kan dat een hele mooie SaaS-oplossing zijn. Accountmanager Esther Hendrichs van IBM voegt daaraan toe: Via SaaS kunnen we onze softwarecomponenten consolideren in oplossingen en gebruikers op de best mogelijke manier ondersteunen. Dynamiek IBM wil ook inspelen op de dynamiek in het hoger onderwijs. Esther Hendrichs: Het hoger onderwijs heeft behoefte aan licenties voor de duur van een onderwijssemester of een onderzoeksproject. We zijn blij dat SURF met LMNG een vehikel maakt dat die flexibiliteit ondersteunt. Om daaraan invulling te geven werkt IBM, dat SPSS in 2009 overnam, nauw samen met SURFdiensten. SPSS was 21 jaar geleden de eerste leverancier die samen met SURF een licentiemodel ontwikkelde foto: Diederik van der Laan Leo Lans en Esther Hendrichs, IBM voor het hoger onderwijs, vertelt Leo Lans. Nu werken we opnieuw intensief samen aan nieuwe typen SaaS-oplossingen die we via LMNG kunnen aanbieden. Kanttekeningen Ook Corno Vromans van de Universiteit van Tilburg kijkt uit naar het beschikbaar komen van de nieuwe LMNG-omgeving, al heeft hij er enkele kanttekeningen bij: Flexibilisering is een goede zet, maar voor een grootschalige overstap naar SaaS en cloud computing moet SURFdiensten nog veel verder gaan. Via LMNG kun je alleen de licentie afsluiten, daarna moet de aanbieder je nog toegang verlenen tot zijn online dienst. Ik wil à la minute van de software gebruik kunnen maken. Ander manco van het systeem is dat het niet gekoppeld is aan de SURFfederatie, waardoor je niet met je eigen instellingsaccount kunt inloggen. De federatieve koppeling zal waarschijnlijk onderdeel uitmaken van een nieuwe release van het systeem, zodat gebruikers kunnen inloggen met hun eigen instellingsaccount. Daphne Riksen > over SURFdiensten > LMNG. Lees het artikel Inkoop op pagina 18 11

12 FOCUS Na zeven jaar stopt SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Kies en win! Na zeven jaar komt er per 1 januari 2012 een einde aan de OCW-subsidie voor het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Met gemiddeld vijftig projecten per jaar heeft het programma, samen met instellingen en marktpartijen, een flinke stimulans kunnen geven aan ICT-innovatie in het onderwijs. Als het aan programmamanagers Petra Boezerooy en Madelief Keyser ligt, zal de zorgvuldig opgebouwde samenwerking op het gebied van innovatie zeker een vervolg krijgen. Maar we moeten niet op alle onderwerpen willen samenwerken. Veel beter is het om een weloverwogen selectie te maken van de terreinen waarop je winst kunt behalen als je samen optrekt. Ons motto: Kies en win! ICT-innovaties Door de bundeling van de kennis en kunde van SURFnet en Kennisnet is het Innovatieprogramma in staat geweest om van primair tot hoger onderwijs naar de impact van ICT-innovaties op het onderwijs te kijken. Vele verkenningen werden uitgevoerd. Op basis van pilots is een groot aantal educatieve ICT-toepassingen ontwikkeld, onder meer op het gebied van video, mobiel leren, cloud computing, serious gaming, virtuele werelden en augmented reality. Toepassingen die het onderwijs leuker, interessanter en effectiever kunnen maken en waarover het hele onderwijs in Nederland kan beschikken. Gedurende de looptijd van het programma zijn diensten ontstaan als MediaMosa, Teleblik en SURFgroepen. Proeftuin Keyser, programmamanager bij Kennisnet: Met het Innovatieprogramma hebben we zeven jaar lang instellingen kunnen helpen innovatieve toepassingen praktisch in te zetten, sneller dan 12

13 GASTCOLUMN zonder het programma mogelijk was geweest. Een waardevolle proeftuin voor innovatieve ideeën. Het bood ruimte voor experimenteren. We deelden kennis en ervaring. We inspireerden elkaar binnen het zorgvuldig opgebouwde netwerk. Soms liepen we iets te ver vooruit, vult Boezerooy, programmamanager van SURFnet, aan. Zoals bij 3D-printing. Een aantal jaar geleden was dat technisch net mogelijk en daarom nog erg kostbaar. En soms word je ingehaald door de realiteit. Zoals bijvoorbeeld bij de ipad het geval was. Die ontwikkeling ging sneller, dan wij voorzien hadden. Maar veel zaken hebben we goed gescout. Denk aan het gebruik van video in het onderwijs, cloud computing en mobiel leren. Geen duizend bloemen Samenwerking tussen organisaties is niet altijd even gemakkelijk. Het kost tijd om elkaar te leren kennen en om zaken goed op elkaar af te stemmen. Je hebt te maken met verschillende bedrijfsculturen. Daarin moet ieder zijn of haar weg vinden. Boezerooy: De samenwerking tussen SURFnet en Kennisnet is zo waardevol gebleken, dat ik hoop dat we verder kunnen gaan. Maar willen we er meerwaarde uit blijven halen, dan moeten we zorgvuldig de onderwerpen kiezen waarop we samenwerken. Het is daarom ons plan om een gezamenlijke trendmonitor op te zetten. Een gezamenlijke trendmonitor biedt input voor samenwerking in de toekomst De gemeenschappelijke onderwerpen in de top 10 kunnen we vervolgens grondig onderzoeken of ze zich lenen voor mogelijke samenwerking. Keyser is het daarmee eens: We moeten geen duizend bloemen willen laten bloeien. Daarom is ons motto voor de toekomst: Kies en win. We moeten een weloverwogen selectie maken van de terreinen waarop we winst kunnen behalen door samen te werken. Brigitte Bloem : De cloud dringt binnen JAN BOGERD Bestuurslid Hogeschool Utrecht Bij Apple kun je voor 79 cent HU Rooster kopen. Met die app kunnen onze studenten hun eigen collegerooster op de iphone zien. Hij is ontwikkeld door een van onze tweedejaars informatica, ongevraagd, gewoon omdat hij hem zelf wou gebruiken. Maar ja, hij werkt alleen op de iphone. We kregen dus vragen van studenten, waarom we die mogelijkheid niet bieden voor Android-telefoons. Daar worden we als instelling dus op aangekeken, hoewel het ging om een privé-initiatief. Hier zie je hoe de public cloud ons onder druk zet. In de jaren 90 lag het initiatief tot ICT nog bij de instellingen, die met PC privé-projecten de computer bij de mensen thuis wilden krijgen. Anno 2012 is het opstarten van een pc al teveel werk. Je wilt je telefoon uit je broekzak halen en meteen kunnen zien of het zin heeft om naar school af te reizen. Dat is bij ons inmiddels dagelijkse realiteit. De druk komt niet alleen van studenten, maar ook van medewerkers die digitaal samen willen werken. De hogeschool heeft daarvoor SharePoint, maar je ziet nu dat docenten steeds vaker gebruikmaken van Google Apps, Dropbox allemaal cloudtoepassingen, die altijd en overal voor iedereen beschikbaar zijn. De cloud stormt de klas binnen. Als studenten zeggen: we maken ons werkstuk wel gezamenlijk met Google Apps, dan moet de docent zich afvragen hoe hij in dat traject kan meekijken. Misschien moet hij dan zelf wel op dat soort applicaties overstappen en wij ook. Als instelling heb je natuurlijk te maken met security, intellectueel eigendom et cetera. Maar de behoeften van studenten en docenten moeten we niet de kop indrukken: we moeten ernaar luisteren om samen tot goede oplossingen te komen. De cloud binnenlaten betekent ook de cloud ondersteunen! 13

14 TECHNIEK In een oogopslag zien welke collega s bereikbaar zijn Unified Communications in het hoger onderwijs Eind 2010 organiseerde SURFnet een wedstrijd waarbij instellingen met hun Unified Communications-implementatie euro konden winnen. Twee prijswinnaars komen aan het woord over hun benadering van UC. De integratie van zaken als , instant messaging, telefonie en videoconferencing, bekend onder de verzamelnaam Unified Communications (UC) staat aan de vooravond van een doorbraak. Veel universiteiten en hogescholen zijn er al mee bezig. Daarbij is het onderdeel presence een verbindende factor: in één oogopslag zien of een collega bereikbaar is en op welke manier. Daarom schreef SURFnet eind 2010 een wedstrijd uit, waarmee de origineelste UC-oplossingen werden beloond met euro. We belichten twee winnaars die ieder op hun eigen manier UC hebben ingezet: Hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen. Upgrade telefooncentrale Bij Hogeschool Windesheim was de telefooncentrale sterk verouderd. De Digitale IP-centrale had ook een upgrade nodig. Bovendien was er een duur licentiemodel, zegt Robert Kremer, manager frontoffice. Daarnaast heeft Windesheim net als veel instellingen te maken met teruglopende budgetten. Daardoor moeten we goed kijken hoe we geld kunnen besparen, ook op het gebied van telefonie. Verder was er uitbreiding in de vorm van nieuwbouw en er moesten nieuwe nummerreeksen komen. Uiteindelijk heeft Windesheim tienduizend 088-nummers aangekocht. Ten slotte was er ook een duidelijke vraag naar nieuwe functionaliteiten binnen de organisatie. Flexibel werken Windesheim heeft gekozen voor onder andere telefonie, instant messaging, integratie met Outlook, presence, videoconferencing en een geïntegreerd telefoonboek. Volgens Kremer is flexibel werken nu echt mogelijk. Overal waar je je laptop mee naar toe neemt, kun je gebruikmaken van de UC-functionaliteiten. Er kwamen ook echt vragen vanuit de organisatie. Docenten wilden op andere manieren met hun studenten gaan communiceren. Ook in contacten met andere organisaties in projecten waren andere communicatiemogelijkheden gewenst. Het bijhouden van de agenda is cruciaal voor het succes van UC De wedstrijd was overigens niet het moment om te beginnen met UC. Robert Kremer: We zijn er eigenlijk al mee bezig sinds SURFnet ermee bezig is. De instelling is echt vernieuwend bezig geweest op het gebied van UC. Alleen Shell en misschien nog een of twee andere bedrijven in Nederland hadden UC geïmplementeerd op een manier zoals ook Windesheim dat voor ogen had: een infrastructuur zonder telefooncentrale, volledig draaiend op Microsoft Office Communications Server (in 2012 wordt overgegaan op de opvolger Lync, red.). Met hulp van SURFnet kwamen we erachter dat dit inderdaad kon. SURFnet kan voor pilots zorgen, ondersteuning bij implementatie en onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen. 14

LICENTIENIEUWS #4. Licentiecalculator

LICENTIENIEUWS #4. Licentiecalculator DECEMBER 2011 LICENTIENIEUWS #4 JAARGANG 15, NUMMER 4 In SURF licentienieuws vindt u nieuws over de bemiddelingsovereenkomsten die SURFdiensten heeft afgesloten met aanbieders van software, content, diensten

Nadere informatie

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK 02 BEST PRACTICE Experimenteren met toetsen in de cloud 4 CONNECTED Internationaal onderzoek esalsa combineert gebruik supercomputers 8 SPOTLIGHT SURF bouwt winkel voor clouddiensten 12 Magazine over ICT

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

MBO najaar 2010. Instructievideo s op de mobiel Dé onderwijsdagen 2010, Innovatie en Realiteit Cloud computing in het mbo

MBO najaar 2010. Instructievideo s op de mobiel Dé onderwijsdagen 2010, Innovatie en Realiteit Cloud computing in het mbo MBO najaar 2010 Instructievideo s op de mobiel Dé onderwijsdagen 2010, Innovatie en Realiteit Cloud computing in het mbo In deze uitgave 2 Column Jan-Kees Meindersma 3 Teleblik 4 Instructievideo s op de

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

VO najaar 2011. 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder?

VO najaar 2011. 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder? VO najaar 2011 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder? Inhoud 2 Column Frans Schouwenburg 3 Vaardig de 21e eeuw in 4 Geen optie, maar een noodzaak 6 In

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005 OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005 4/2005 De meta-universiteit komt eraan Kennis binnen een competentiegericht curriculum Vraagsturing in hoger onderwijs Betere informatiesystemen door belevingsonderwijs

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT

kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, april 2010 4 testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT praktijk Zorg

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Onderwijs, doe veel meer met ICT! Internetondernemer Alexander Klöpping: Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk

Onderwijs, doe veel meer met ICT! Internetondernemer Alexander Klöpping: Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk Nummer 2 Jaargang 14 Mei 2014 Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk Prikkelende column van Maurice de Hond Internetondernemer Alexander Klöpping: Onderwijs, doe veel meer met ICT! Interview met

Nadere informatie

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet,

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet, TELECOM TABLOID RENDEMENT IN DE LIFT herfst 2013 / winter 2014 >> Thema: Rendement in de lift >> Hosted IP Telefonie op maat... pag. 2 >> Special: bewaar-stappenplan... pag. 3 t/m 6 Slimmer werken, communiceren

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

LICENTIENIEUWS #3. Van deze tijd. Eigenlijk zouden alle studenten moeten leren werken met referentiesoftware, de literatuurverwijzingen in

LICENTIENIEUWS #3. Van deze tijd. Eigenlijk zouden alle studenten moeten leren werken met referentiesoftware, de literatuurverwijzingen in SEPTEMBER 2012 LICENTIENIEUWS #3 JAARGANG 16, NUMMER 3 In SURF licentienieuws vindt u nieuws over de bemiddelingsovereenkomsten die SURFmarket heeft afgesloten met aanbieders van software, content, diensten

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie