DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER"

Transcriptie

1 DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER

2 INHOUD INLEIDING...1 INTEGRATIE KANALEN...2 SCHEIDING FRONT EN BACKOFFICE...2 BEREIKBAARHEID BACKOFFICE...3 MOBIEL BEREIKBAAR...3 DE PRAKTIJK: BESTUURSDIENST OMMEN-HARDENBERG...4 LAGE VOORSPELBARE KOSTEN DOOR DE CLOUD...5 MIGRATIE NAAR DE CLOUD...5 MIXEN EN MATCHEN...5 BENIEUWD?...5 COPYRIGHT Copyright 2013 Mitel Networks Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, met inbegrip van fotokopiëren of transmissie elektronisch op elke computer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitel Networks Corporation. HANDELSMERKEN Namen van producten en diensten die in dit document voorkomen zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

3 HOE UNIFIED COMMUNICATIONS KAN HELPEN DE KWALITEIT VAN UW KCC TE VERHOGEN EN KOSTEN TE VERLAGEN efficiëntere en effectievere dienstverlening. Deze efficiency en effectiviteit worden gemeten aan de hand van prestatieindicatoren zoals doorlooptijd, kwaliteit, klanttevredenheid, bereikbaarheid, percentage vragen dat in de front office kan worden afgehandeld, tijdwinst, kosten van telefonie et cetera. Het zijn bij deze KPI s vooral de achterliggende processen die bepalend zijn voor het al dan niet behalen van deze KPI s, maar technologie kan hierin ondersteunen. Eén van die technologieën is Unified Communications (UC). In deze whitepaper leest u op welke manier UC u kan helpen uw bereikbaarheid te verhogen en kosten te verlagen. De elektronische overheid, de een-loketgedachte, eparticipatie. Er bestaan al diverse initiatieven om overheidsdienstverlening dichter bij de burger te brengen. En daar komt een nieuwe regeling bij: vanaf 2015 moeten alle gemeenten een Klant Contact Centrum (KCC) hebben ingericht. Wat komt hierbij kijken? En welke technologie kan hierbij het best ondersteunen? Steeds meer taken worden vanuit het rijk overgedragen aan gemeenten, zoals de transitie van de AWBZ naar de Wmo en de regierol die gemeenten krijgen op het gebied van jeugd en gezin. Dat betekent dat het aantal en de diversiteit van de contacten die gemeenten hebben met burgers, bedrijven en partnerorganisaties zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan contacten met (jeugd)zorginstellingen en mantelzorgers. Dat vraagt nogal wat van de inrichting van een KCC en de ondersteuning hiervan middels technologie. Alle reden dus om goed na te denken over bereikbaarheid in het algemeen, en de inrichting van een KCC in het bijzonder. Het doel van een KCC is dat het bijdraagt aan een DRIE UITDAGINGEN De meeste gemeenten hebben op dit moment een basis- KCC ingericht. Daarmee hebben ze hun bereikbaarheid weten te verbeteren, maar in veel gevallen niet voldoende om aan hun eigen normen en die van de rijksoverheid te voldoen. Er spelen drie problemen: 1) de kanalen telefonie, internet, , social media en fysiek klantcontact zijn onvoldoende geïntegreerd; 2) de front office kan te weinig vragen zelf afhandelen en moet al snel doorverbinden naar de back office. De back office bestaat uit verschillende zuilen die niet of nauwelijks met elkaar verbonden zijn waardoor een integraal beeld van de burger ontbreekt; 3) de backoffice is vaak slecht bereikbaar, wat nog eens wordt versterkt door flexibiliseringsprojecten zoals Het Nieuwe Werken (HNW). Wat is er precies aan de hand? Wat is de oorzaak van deze problemen? En hoe kunnen ze worden opgelost? WHITE PAPER 1

4 DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC INTEGRATIE KANALEN Op dit moment hebben de meeste gemeenten een basis-kcc dat bestaat uit drie kanalen: een fysieke balie, een website met daaraan gekoppeld verschillende adressen, en telefonie via 14+netnummer. Deze drie kanalen zijn niet of nauwelijks geïntegreerd, waardoor een klant die zowel belt als een stuurt de kans loopt twee antwoorden te krijgen. De medewerkers in kwestie weten van elkaar niet dat ze dezelfde vraag beantwoorden. Zo af en toe is er nog een vierde kanaal: social media. Dat kanaal wordt in de regel onderhouden door het webteam en niet door het KCC. De praktijk in de spaarzame gemeentes die social media gebruiken, is dat burgers die twitteren vaak sneller worden geholpen dan burgers die een sturen, terwijl Twitter voor de meeste gemeenten nu niet direct het voorkeurskanaal zal zijn. Bovendien gaat er veel tijd verloren door dubbel werk. SCHEIDING FRONT EN BACKOFFICE Naast integratie van communicatiekanalen staan gemeenten voor de uitdaging om hun front en backoffice op de juiste manier in te richten. In de meeste organisaties kan het frontoffice het KCC alleen basale vragen afhandelen en moet voor klantspecifieke vragen al snel doorverbinden naar de backoffice. Die backoffice zijn de gemeentelijke afdelingen die allen in hun eigen silo werken en die geen inzicht hebben in elkaars werk, laat staan in elkaars dossiers. Een zorgbehoevende ouder met een bijstandsuitkering die zich zorgen maakt omdat zijn kind veel spijbelt, heeft te maken met drie loketten: de Wmo, de uitkeringsadministratie en leerplicht. Het KCC kan deze burger weliswaar doorverbinden naar de drie loketten, maar van geïntegreerde communicatie is geen sprake. Dit staat nog mijlenver af van de 1 gezin, 1 plan -aanpak die het kabinet voorstaat. OPLOSSING VOOR 1 GEZIN, 1 PLAN UC kan helpen de silo s beter onderling te verbinden door zogenaamde collaboration tools, die medewerkers in staat stellen om makkelijker op afstand samen te werken aan documenten en deze te delen. UC maakt bovendien inzichtelijk welke collega s beschikbaar zijn voor een telefonische vraag of een snel chatbericht. Op deze manier kunnen de muren tussen verschillende afdelingen worden afgebroken en kunnen collega s elkaar makkelijker raadplegen voor overleg, zonder dat dit veel extra tijd kost. OPLOSSING VOOR GESCHEIDEN KANALEN Dit kan worden opgelost door verschillende klantcontactkanalen te integreren, zowel procesmatig als wat betreft technologie. UC maakt dit mogelijk. UC ondersteunt alle mogelijke manieren waarop klanten en samenwerkingspartners met een organisatie communiceren, alsmede onderlinge communicatie tussen medewerkers. Hieronder vallen vaste telefonie, mobiele telefonie, , chat, video, sms, social media en eventuele andere communicatiemiddelen. Door deze kanalen geïntegreerd vanuit één omgeving aan te bieden en op te volgen, heeft u eenduidig inzicht in wie wanneer over welk onderwerp contact zoekt en kunt u ook de snelheid waarmee u reageert bewaken. 2 MITEL WHITE PAPER

5 BEREIKBAARHEID BACKOFFICE Een laatste uitdaging is een betere bereikbaarheid van medewerkers in de backoffice. Met de inrichting van een basis-kcc hebben gemeenten de bereikbaarheid van de eerste lijn sterk weten te verbeteren. Maar op het moment dat burgers of bedrijven een specifieke vraag stellen over hun eigen situatie, zal dit gesprek in de meeste gevallen worden doorverbonden naar de tweede lijn: een afdeling in de backoffice. Daarbij gaat het regelmatig mis. Als medewerkers in vergadering zitten of vrij zijn, noteert het afdelingssecretariaat een terugbelverzoek. Maar het komt ook voor dat rechtstreeks wordt doorverbonden naar een voic box. Voor veel bellers reden om er voor de zekerheid ook nog maar een mail achteraan te sturen, wat weer dubbel werk met zich meebrengt en kans op verschillende antwoorden. Veel gemeenten werken met een basisvorm van aanwezigheidsinformatie die medewerkers handmatig moeten bijhouden, in hun telefoon of hun computer. Het komt regelmatig voor dat medewerkers vergeten in hun status aan te passen dat hun vergadering is afgelopen, waardoor ze de rest van de dag op onbereikbaar staan. Niet alleen is dit onhandig voor klanten en samenwerkingspartners, die de volgende dag wederom moeten bellen of een sturen. Ook intern gaat hiermee veel tijd verloren. Om nog maar niet te praten over de onnodige verlenging van doorlooptijden. MOBIEL BEREIKBAAR Om de bereikbaarheid van medewerkers in de backoffice te vergroten, kan UC bovendien eenvoudig worden uitgebreid met een vast-mobielkoppeling. Daardoor zijn medewerkers op verschillende toestellen bereikbaar onder hun vaste doorkiesnummer. Een klant, collega of samenwerkingspartner hoeft niet meer te kiezen welk nummer hij of zij belt. Er is nog maar één nummer, en ook nog maar één voic box. Deze vast-mobielkoppeling kan worden gemaakt naar alle merken en typen smartphone, zodat ook een Bring Your Own Device-beleid kan worden ondersteund. Een uitbreiding hierop is een private GSM-netwerk. Zodra medewerkers op uw kantoor of bedrijfsterrein zijn, dan gedragen hun mobiele toestellen zich precies zoals vaste toestellen. Private GSM is een kostenefficiënt en betrouwbaar alternatief voor DECT. Als er een storing is op het mobiele netwerk, dan blijven de mobiele toestellen dankzij private GSM toch bereikbaar. THUISWERKEN UC maakt het mogelijk dat iedere medewerker eenvoudig kan thuiswerken. Medewerkers in de backoffice zijn thuis bereikbaar op hun mobiel. En KCC-medewerkers kunnen thuis ook een vast toestel aansluiten waarmee ze over exact dezelfde mogelijkheden beschikken als op kantoor. Een complicerende factor in deze vaak matige bereikbaarheid is Het Nieuwe Werken (HNW), dat in rap tempo zijn intrede doet. Steeds meer gemeenteambtenaren werken regelmatig een dagje thuis. Bij het merendeel van de gemeenten is het nu helaas nog zo dat thuiswerkende medewerkers wel bereikbaar zijn voor collega s op hun mobiel of privénummer, maar dat externe gesprekken niet automatisch worden doorverbonden. OPLOSSING VOOR BETERE BEREIKBAARHEID BACKOFFICE UC komt aan deze uitdagingen tegemoet door bereikbaarheidsinformatie te laten zien. Zo wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar de voic of een collega op het moment dat het systeem een vergadering detecteert. Ook is het mogelijk om het systeem op basis van locatie te laten bepalen naar welk toestel moet worden doorgeschakeld. Het mooie hiervan is: het is niet nodig dat medewerkers hun status handmatig bijhouden. De aanwezigheidsinformatie kan eenvoudig worden gekoppeld aan de Outlook-, Google-, of Lotus Notes-agenda. WHITE PAPER 3

6 DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC BESTUURSDIENST OMMEN-HARDENBERG ONDERSTEUNT NIEUW DIENSTVERLENINGSCONCEPT MET MITEL UNIFIED COMMUNICATIONS The proof of the pudding is in the eating. Mitel heeft 140 gemeenten als klant die in meerdere of mindere mate gebruikmaken van de hierboven geschetste functionaliteit. Eén daarvan is de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. DE PRAKTIJK De gemeenten Ommen en Hardenberg vormen samen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Binnen deze dienst werken ambtenaren voor zowel de gemeente Ommen als voor de gemeente Hardenberg, wat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert en de efficiency verhoogt. De beide gemeenten blijven zelfstandig, met een eigen gemeenteraad en eigen college van Burgemeester en Wethouders. NIEUW DIENSTVERLENINGSCONCEPT De Bestuursdienst is gaan werken met een nieuw dienstverleningsconcept dat klantvriendelijkheid en proactiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Eén van de speerpunten is dat telefoongesprekken van klanten hooguit één keer worden doorverbonden en niet in een voic box terechtkomen. Daarvoor is een goede bereikbaarheid van de tweede lijn en inzicht in de bereikbaarheidsstatus essentieel. Daar komt bij dat de gemeente Hardenberg in de zomer van 2012 een nieuw pand betrok dat volledig is ingericht voor Het Nieuwe Werken. Niemand heeft meer een vaste eigen werkplek, medewerkers werken vaker thuis en veel collega s zitten regelmatig een dag in Ommen. Dat stelt de organisatie voor een extra uitdaging als het gaat om bereikbaarheid. In de aanloop naar de verhuizing schreef de gemeente Hardenberg in 2011 een aanbesteding uit voor telefonie. De Mitel-partner die de aanbesteding won, deed dit op basis van UC. Nog voordat de implementatie van start ging, fuseerden de gemeenten Hardenberg en Ommen tot de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Daarmee verdubbelde het project bijna in omvang en kwam er als extra uitdaging bij om twee gemeentehuizen virtueel samen te smeden tot één. VAST-MOBIEL INTEGRATIE De Bestuursdienst werkt nu met een gevirtualiseerde Mitel-omgeving op basis van VMware met twee typen vaste toestellen voor ongeveer 600 werkplekken, en evenzovele Mitel clients op de smartphones die alle medewerkers kregen. Deze client zorgt ervoor dat het mobiele toestel dezelfde functionaliteit krijgt als een vast toestel, zoals bijvoorbeeld verkort kiezen en eenvoudig doorverbinden. Hoofd Dienstverlening Johan Hulzebos vertelt: We hebben gekozen voor vast-mobiel integratie, zodat alle Bestuursdienst Ommen-Hardenberg medewerkers via hun vaste doorkiesnummer bereikbaar zijn op zowel een vast toestel als een mobiel. Zijn ze onderweg of werken ze thuis, dan gebruiken ze hun smartphone, en zijn ze op kantoor ingelogd op een vaste telefoon, dan hebben ze keus welk toestel ze opnemen. VIRTUEEL KCC Alle telefoontjes naar (Ommen) of (Hardenberg) komen binnen in hetzelfde KCC, dat weliswaar op twee locaties is gevestigd maar virtueel samenwerkt. De medewerkers in het KCC beschikken over de productenen dienstencatalogus van beide gemeenten en kunnen dus ook telefoontjes van beide gemeenten afhandelen of doorverbinden. De medewerkers van Ommen en Hardenberg staan samen in één contactenlijst. Deze geeft bovendien inzicht in hun bereikbaarheid. Door met twee locaties samen één telefooncentrale te gebruiken, hebben we de kosten weten te verlagen en hebben we onze omgeving meteen redundant uitgevoerd. Want is er in één van beide gemeentehuizen een technische storing, dan komen de telefoontjes naar ons centrale nummer binnen op de andere locatie en blijven we bereikbaar voor burgers en bedrijven, zegt Hulzebos. BEREIKBAARHEIDSINFORMATIE Hoewel medewerkers in het begin eraan moesten wennen dat ze hun statusinformatie moesten bijhouden, vinden de meesten het nu juist fijn dat ze aan collega s kunnen laten weten of ze bereikbaar zijn. Het tonen van je bereikbaarheidsinformatie vergt even wat gewenning, maar nu we er een jaar mee werken, ziet iedereen de voordelen ervan, zegt Hulzebos. Op het moment van het interview draait de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg een pilot met single sign on, waarmee het mogelijk wordt om gelijktijdig in te loggen op zowel de desktop als de telefoon. Daarmee maken we het nog een stapje eenvoudiger voor onze medewerkers. Want dat is waar het allemaal om draait: we willen hen alle tools bieden die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Dat merken burgers en bedrijven, want die worden daardoor sneller en beter geholpen. In een notendop is dat de kern van ons dienstverleningsconcept. We merken dat dat echt zijn vruchten afwerpt. 4 MITEL WHITE PAPER

7 LAGE VOORSPELBARE KOSTEN DOOR DE CLOUD Mocht u de voordelen van deze manier van werken zien, maar geen budget hebben om te investeren, dan kunt u alle hierboven beschreven KCC-functionaliteit ook afnemen als kant-en-klare dienst uit de cloud. Dit stelt gemeenten in staat om op een veel eenvoudiger manier en tegen voorspelbare kosten ICT-diensten ter beschikking te stellen aan gebruikers. De cloud biedt organisaties: de mogelijkheid om de KCC-oplossing weg te boeken als operationele kosten in plaats van investering. Klanten betalen een vast maandelijks bedrag, zonder investering vooraf; de mogelijkheid om per vestiging of per gebruiker functionaliteit te kiezen en ook alleen voor die functionaliteit te betalen. Zo kunt u uw KCC tegen geringe meerkosten uitrusten met alle denkbare functionaliteit; schaalbaarheid: tijdelijke medewerkers kunnen snel worden toegevoegd en bij krimp van de organisatie betaalt u niet langer voor licenties die u niet gebruikt; ontzorging: de cloud service provider neemt het beheer van de omgeving op zich. U heeft zelf geen kennis en kunde in huis nodig. Uw eigen ICT-afdeling kan zich focussen op de kernprocessen; een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve manier om snel te profiteren van innovatie en dus de beschikking over de meest moderne communicatiemiddelen. Nieuwe functionaliteit kan eenvoudig, snel en zonder het doen van investeringen worden ingeschakeld. KCC-functionaliteit uit de cloud werkt naadloos samen met de hard- en software waar u in uw eigen datacenter mee werkt. Daardoor is het ook mogelijk om clouddiensten te gebruiken ter uitbreiding van uw bestaande IP-telefonieomgeving. U kunt bijvoorbeeld voor een gering vast bedrag per maand de thuiswerkplekken van uw medewerkers voorzien van alle functionaliteit die zij ook hebben op kantoor. U kunt bovendien al uw bestaande nummers behouden. MIGRATIE NAAR DE CLOUD Dat maakt allerlei hybride vormen mogelijk, waardoor er verschillende migratiepaden zijn: u migreert eerst uw KCC naar UC/IP-telefonie uit de cloud, en daarna de rest van de organisatie; u migreert eerst uw gemeentehuis en daarna de nevenvestigingen zoals de gemeentewerf; u begint juist met een kleine nevenvestiging als testomgeving om daarna pas uw KCC en de rest van de organisatie te migreren; u kiest op de thuiswerkplekken van uw (KCC-)medewerkers voor UC uit de cloud, zodat medewerkers thuis over exact dezelfde functionaliteit beschikken als op kantoor; u gebruikt uw eigen IP-telefooncentrale voor de basistelefoniefunctionaliteit en kiest bij nieuwe functionaliteit zoals videoconferencing voor een clouddienst. MIXEN EN MATCHEN U heeft een ruime keus aan leveranciers wanneer u gebruik wilt maken van UC. Wanneer u behoefte heeft aan specifieke KCC-functionaliteit, dan wordt de keus al een stuk kleiner. Sommige fabrikanten, zoals bijvoorbeeld Microsoft, betrekken KCC-functionaliteit zoals wachtrijinformatie en intelligent doorschakelen van een derde partij. Daarom maakt Mitel het mogelijk om oplossingen van verschillende leveranciers te mixen en matchen. Zo kunt u bijvoorbeeld de Mitel-oplossing gebruiken in het KCC en dit integreren met Microsoft Lync in de backoffice. Alle hierboven geschetste mogelijkheden blijven dan behouden. BENIEUWD? Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van UC in uw KCC en eventueel backoffice? Wij verzorgen graag een demo. WHITE PAPER 5

8 DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC mitel.nl NETHERLANDS Tel:+31 (0) Fax: +31 (0) BEZOEK ONZE WEBSITE MITEL.COM/OFFICES VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE INTERNATIONALE VESTIGINGEN DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER INFORMATIE. De informatie in dit document is volgens Mitel actueel vanaf de datum van publicatie en kan zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd. Mitel is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in dit document en heeft geen verplichtingen aan u met betrekking tot de informatie in dit document. M MITEL (design) is een gedeponeerd handelsmerk van Mitel Networks Corporation. Alle andere namen van producten en diensten hierin zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Copyright 2013, Mitel Networks Corporation. Alle rechten voorbehouden. ATI 2950

TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER

TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER TELEFONIE IN DE CLOUD VERHOOG UW FLEXIBILITEIT EN VERLAAG UW KOSTEN 2013 EEN MITEL WHITE PAPER INHOUD INLEIDING...1 PUBLIC OF PRIVATE?...2 VOORDELEN CLOUD...3 SNEL PROFITEREN VAN INNOVATIE...4 EENVOUDIGE

Nadere informatie

Telefonie in de cloud. Verhoog uw flexibiliteit en verlaag uw kosten

Telefonie in de cloud. Verhoog uw flexibiliteit en verlaag uw kosten Telefonie in de cloud Verhoog uw flexibiliteit en verlaag uw kosten Inhoud Inleiding...1 Public of private?...2 Voordelen cloud...3 Snel profiteren van innovatie... 4 Eenvoudige implementatie van Het Nieuwe

Nadere informatie

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Betere bereikbaarheid, lagere kosten Goed en voordelig persoonlijk bereikbaar door: één persoonlijk nummer, voor uw vaste, mobiele en thuiswerktoestel slimme doorschakelingen,

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

Unified Communications als centraal gemeenteloket. Whitepaper. > www.ogd.nl/lokaleoverheid

Unified Communications als centraal gemeenteloket. Whitepaper. > www.ogd.nl/lokaleoverheid Whitepaper Unified Communications als centraal gemeenteloket > www.ogd.nl/lokaleoverheid 1 Door decentralisatie van overheidstaken is uw gemeente straks de spin in het web voor burgers en bedrijven. Zij

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform De belofte van convergentie waargemaakt Communicatie is voor iedere organisatie van groot belang en vindt op ieder denkbaar niveau plaats (persoonlijk, tussen afdelingen en door

Nadere informatie

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf Uw telefooncentrale In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatieoplossing.

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

T-MObilE ClOud&ClEaR

T-MObilE ClOud&ClEaR En als je nog mobiele contracten bij andere providers hebt lopen? Ook voor deze mobiele nummers werkt Cloud&Clear gewoon T-MObilE ClOud&ClEaR de heldere weg naar flexibele cloud telefonie T-MObilE ClOud&ClEaR

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Zakelijke. Telefonie. De ontwikkelingen in de telefonie op een rij. Juni 2015

Zakelijke. Telefonie. De ontwikkelingen in de telefonie op een rij. Juni 2015 Zakelijke telefonie De ontwikkelingen in de telefonie op een rij. Juni 2015 zetacom.nl 02 Zakelijke telefonie De ontwikkelingen in de telefonie op een rijtje. Welke keuze heb ik? Bij zakelijke telefonie

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

CiVoice. Dé flexibele telefonie-oplossing voor lokale besturen Gebruiksvriendelijk Innovatief Kostenbesparend Veilig

CiVoice. Dé flexibele telefonie-oplossing voor lokale besturen Gebruiksvriendelijk Innovatief Kostenbesparend Veilig Slimme IT. Sterke dienstverlening. CiVoice Dé flexibele telefonie-oplossing voor lokale besturen Gebruiksvriendelijk Innovatief Kostenbesparend Veilig 2 Flexibel communiceren & efficiënter werken met CiVoice

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions BROCHURE/CLOUD COMMUNICATIE Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Waarom Cloud Communicatie? Zeker Door inzet van proven technology van Mitel Zorgeloos Door de vergaande expertise

Nadere informatie

In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken!

In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken! In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken! Herkenbaar? Lange wachttijden wanneer u naar een contact center belt? Keuzemenu s waar geen eind aan lijkt te komen? En dan heeft

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

PANAS PREMIUM PARTNER

PANAS PREMIUM PARTNER Trotse partner van Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale Met het 3CX Phone System kunt u bellen via Microsoft Windows op uw PC/laptop, uw bureautoestel of de mobiele app op uw smartphone. Vanaf

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

versienummer: dean remote Android - handleiding

versienummer: dean remote Android - handleiding versienummer: 2016-11-14 dean remote Android - handleiding Inhoudsopgave 1 dean remote...3 2 dean remote downloaden en activeren...3 3 Gebeld worden met dean remote...4 3.1 Kantoor op afstand... 4 3.2

Nadere informatie

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions is dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service Groep. Het unieke communicatieplatform bevat alle mogelijke

Nadere informatie

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten De oude telefooncentrale van DQ&A, marktleider op het gebied van online advertentiecampagnes, kon de sterke groei van het bedrijf

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust even contact met ons op. Ruim 40% van de organisaties overweegt om Unified Communications in de cloud strategisch in te gaan zetten binnen de komende

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Verder groeien met videoconferencing

Verder groeien met videoconferencing WHITEPAPER Verder groeien met videoconferencing Deze whitepaper is samengesteld door 1 Verder groeien met videoconferencing Voordelen van intern video-gebruik omzetten naar externe kansen Videoconferencing

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Nederlands GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 D-71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009-9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com UW

Nadere informatie

VAMO. Dienstbeschrijving

VAMO. Dienstbeschrijving VAMO Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met. Cloud telefonie

Succesvol ondernemen met. Cloud telefonie Succesvol ondernemen met Cloud telefonie Inleiding Steeds meer bedrijven in Nederland stappen over van de traditionele ISDN telefooncentrale naar een telefooncentrale in de Cloud. Dankzij de cloud krijgen

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening is hot in gemeenteland. Telefonische frontoffices worden ingericht, externe call centers ingeschakeld, de introductie van

Nadere informatie

Altijd zorgeloos met uw klanten verbonden - dankzij geïntegreerde communicatie

Altijd zorgeloos met uw klanten verbonden - dankzij geïntegreerde communicatie Altijd zorgeloos met uw klanten verbonden - dankzij geïntegreerde communicatie Een Ready Business is altijd verzekerd van de juiste communicatie-oplossing. Nu en in de toekomst. Are you Ready? Vodafone

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

ONLINE COMMUNICATIE IN DE CLOUD

ONLINE COMMUNICATIE IN DE CLOUD ONLINE COMMUNICATIE IN DE CLOUD Welkom in de Cloud EÉN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING VOOR ALLE COMMUNICATIE IN JE BEDRIJF Het Communicatie in de cloud portfolio biedt alle functies van vaste telefonie voor vast

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Xelion Phone System. Zo wil iederéén bellen

Xelion Phone System. Zo wil iederéén bellen Xelion Phone System Zo wil iederéén bellen Ultramoderne telefooncentrale met ultiem gebruiksgemak Xelion Phone System is een ultramoderne VoIP-telefooncentrale van Nederlandse bodem die met passie en

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro. Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent

Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro. Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent UC Pro biedt u een schat aan mogelijkheden Bellen Bel snel en nauwkeurig rechtstreeks vanaf uw pc

Nadere informatie

Hosted Telefonie. Totaal Communicatie. Uw telefooncentrale. in de cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf

Hosted Telefonie. Totaal Communicatie. Uw telefooncentrale. in de cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf Totaal Communicatie Hosted Telefonie Uw telefooncentrale in de cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf communicatie-oplossing, die geen grote investering vraagt, maar juist schaalbaar is en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bereikbaarheid Door de uitgebreide functionaliteiten van cloudtelefonie is uw organisatie beter bereikbaar.

Bereikbaarheid Door de uitgebreide functionaliteiten van cloudtelefonie is uw organisatie beter bereikbaar. White Paper In de wolken met uw nieuwe telefonieomgeving? :: Alles wat u moet weten over cloudtelefonie De laatste jaren maken steeds meer bedrijven, met name uit het mkb, de overstap van traditionele

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw telefooncentrale in de cloud Steeds meer bedrijven en particulieren bellen via Internet

Nadere informatie

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Innovatief IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Flexibel Kostenbesparend IP-Telefonie VastMobiel: maakt bellen goedkoper, makkelijker en biedt goede

Nadere informatie

Cloud telephony. om zo. kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken. in samenwerking met

Cloud telephony. om zo. kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken. in samenwerking met Cloud telephony om zo kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken in samenwerking met cloud telephony Waarom OZMO cloud telephony? Om zo nooit voor verrassingen te komen staan U betaalt een vast bedrag

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale e Trotsr van e partn Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale 3CX Phone System for Windows is een op software gebaseerde IP PBX die leverancier specifieke PBX Telefooncentrale vervangt. De IP

Nadere informatie

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN Het is tijd om de belofte van Unified Communications waar te maken HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk netwerk van meer dan

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

txl,\ ( oú >tr t, te 0 I APR. 2oî5 l'il-s 1054, ! A-stuk GO GEMEENTE vve E RT n Niet akkoord! Gewijzigde versie n e-stuk \ \ .

txl,\ ( oú >tr t, te 0 I APR. 2oî5 l'il-s 1054, ! A-stuk GO GEMEENTE vve E RT n Niet akkoord! Gewijzigde versie n e-stuk \ \ . I oú >tr.o l t, te GO GEMEENTE vve E RT l'il-s 1054, Sector Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Bedrijfsvoering Personeel, Informatie en Facilitair Behandelend medewerk(st)er Minke Weijers Tel.:

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Vast-mobiel integratie voor HIP. Dienstbeschrijving

Vast-mobiel integratie voor HIP. Dienstbeschrijving Vast-mobiel integratie voor HIP Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 VAMO Identiteit RoutIT B.V. 05-06-2014 1.2 Hoofdstuk

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Tijd om over te stappen naar. IP Telefonie. De toekomst van IP Telefonie begint hier!

Tijd om over te stappen naar. IP Telefonie. De toekomst van IP Telefonie begint hier! Ast i um Tijd om over te stappen naar IP Telefonie De toekomst van IP Telefonie begint hier! Astium Hogere klanttevredenheid, meer productiviteit en lagere kosten Meer flexibiliteit en gebruikersgemak

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Unieke Vast-Mobiel oplossing voor de

Unieke Vast-Mobiel oplossing voor de 1. Klantcase gemeente Wageningen Unieke Vast-Mobiel oplossing voor de Telecom Services, aanbieder van zakelijke, vaste, mobiele, UC-, cloud- en communicatieoplossingen, heeft samen met T-Mobile een unieke

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6721ip Microsoft Lync Telefoon 41-001366-11 REV03 TELEFOON VERKORTE HANDLEIDING KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

Whitepaper voor startende ondernemers. Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming

Whitepaper voor startende ondernemers. Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming Whitepaper voor startende ondernemers Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming Whitepaper voor startende ondernemers Veel startende ondernemers gebruiken hun eigen mobiele telefoon

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? Uw telefooncentrale in de cloud? Kostenbesparend Gebruiksvriendelijk Innovatieve mogelijkheden Wat is? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk

Nadere informatie

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond.

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Powered by Cloud Telefonie is dé Cloud telefonie oplossing, gebaseerd op het MiCloud Office (Telepo) platform van Mitel. Het unieke communicatieplatform

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Innovatieve integratie van IT en Telecom

Innovatieve integratie van IT en Telecom Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Innovatieve integratie van IT en Telecom Slimmer communiceren INNOVATIE I Vast-mobiel integratie Steeds meer bedrijven willen hun mobiele en vaste telefonie

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE

TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE ZAKELIJKE TELEFONIE SLIMME HET SUCCES VAN SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE Communicatie was, is en blijft de slagader van een onderneming. Het hebben van stabiele en betrouwbare

Nadere informatie

Vast, mobiel of allebei?

Vast, mobiel of allebei? Vast, mobiel of allebei? Wanneer is het zinvol om ze te integreren? Door: Martijn Kregting Vast, mobiel of allebei? Wanneer is het zinvol om ze te integreren? Vast-mobiele convergentie, vaak ook FMC (fixed

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

OrganisationConnect your webbased telephone center

OrganisationConnect your webbased telephone center OrganisationConnect your webbased telephone center Optimaal telefonisch bereikbaar Eenvoudig te beheren Flexibel en schaalbaar Ook voor de thuiswerker Klaar voor de toekomst Oud wordt nieuw Bent u weer

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Welke functionaliteiten heeft een sociaal intranet nodig? In een van onze andere whitepapers sloten we af met de opmerking dat een sociaal intranet

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Een goede organisatie

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties.

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Whitepaper Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Er vindt een snelle verschuiving plaats van telefooncentrales naar Unified Communications oplossingen. Bedrijven

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikerservaringen Unified Communications

Gebruikerservaringen Unified Communications indi-2010-012-019 Gebruikerservaringen Unified Communications Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Alexander van den Hil Auteur(s) : Jan Michielsen Opleverdatum : 22 december 2010 Versie

Nadere informatie