Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert"

Transcriptie

1 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie van methoden en technieken voor personeelsmanagement Ontwerp en begeleiding van bedrijfsinterne opleidingen Individuele coaching van leidinggevenden Trainingen in leidinggeven en coaching Advies bij selectie leidinggevenden Vormen en begeleiden van teams Functioneringsgesprekken Communicatietrainingen Innovatiemanagement Change management Interne communicatie Presentatietechniek Trainingen op maat Competentie scan Bruyelstraat 15, 8531 Bavikhove +32 (O)

2 Doelgericht en praktisch. De trainingen leiden tot praktische kennis, vaardigheid en attitude die snel en efficiënt omgezet worden in concurrentieel voordeel. Via cases, praktijksimulaties, oefeningen, rollenspelen en ervaringsuitwisseling worden theoretische concepten omgezet in praktisch handelen. De trainingen richten zich tot diverse doelgroepen : arbeiders, eerstelijnleidinggevenden, bedienden, specialisten, kaderpersoneel. Alle trainingen zijn maatwerk en worden in overleg met de opleidingsverantwoordelijke en de lijnmanagers uitgewerkt. De toepassing van de aangeleerde methodes en technieken kan versterkt worden door individuele coaching. 2 Een greep uit het aanbod : Interactieve dynamieken, communicatie met verschillende persoonlijkheden : een unieke en praktische benadering om zelfverzekerder, positiever en effectiever om te gaan met collega s en medewerkers. Coachingvaardigheden : de weg van Baas naar Coach. De training ontwikkelt vaardigheden waarbij de medewerker optimaal gebruik kan maken van eigen potentieel en het potentieel van zijn medewerkers. Teamvaardigheden : inoefenen van vaardigheden die leiden tot het toepassen van alle succesfactoren voor teams, voor teamleiders en teamleden. Communicatievaardigheden : actief luisteren, feedback geven, conflicthantering, moeilijke gesprekken voeren, samenwerkingsgesprekken, beoordelings- en functioneringsgesprekken, presentatietechnieken, vergadertechniek Probleemoplossingsvaardigheden : creativiteitstechnieken, brainstormen, ishikawa, mindmap, stappenplan, pareto Klantgericht handelen : haal merkbaar meer resultaat uit de contacten met interne en externe klanten. Deze training is gericht op technische medewerkers die weinig of geen verkoopstraining genoten hebben. Competentiescan : de juiste match vinden tussen functiespecifieke competenties en persoonlijke competenties. Een uitgebreide analyse met advies over 5 basisdomeinen en 29 afgeleide competenties.

3 1. Basisvaardigheden voor coaches op de werkvloer. 3 Waarom deze thematiek? In onze snel evoluerende maatschappij veranderen ook waarden en normen. Medewerkers worden mondiger, kritischer, willen inspraak en willen betrokken worden bij de bedrijfsevolutie. De nieuwe medewerker verwacht van het management een stijl van leidinggeven die aan zijn behoeften beantwoordt. De traditionele leidinggevende en sterk sturende stijl strookt op veel terreinen niet meer met de verwachtingen van de medewerkers. Medewerkers willen betrokken worden bij hun werkomgeving, willen erkend worden, verlangen geen instructies maar willen begeleid en ondersteund worden om zo zelf creatieve oplossingen voor hun functioneringsproblemen te vinden. Deze begeleidende en ondersteunende aanpak vinden we terug bij een coachende stijl. Doelgroep De opleiding focust zich op het eerste leidinggevende niveau in een onderneming. Meestergasten, brigadiers, teamleiders, coaches of verantwoordelijken die belast zijn met de leiding op de werkvloer van bedrijven met productieve, procesmatige of logistieke activiteiten. Wat mag u verwachten? De opleiding Basisvaardigheden voor coaches op de werkvloer laat u toe om het potentieel van uw medewerkers optimaal te benutten. Na de vorming heeft de coach volgende basisvaardigheden verworven: Inzicht in mentorship. Creatief en probleemoplossend denken. Zelfstandiger handelen. Betrokkenheid bij zijn medewerkers verhogen. Effectievere communicatie.

4 Methodiek Geen academische theorieën maar invalshoeken vanuit de realiteit. Elke deelnemer kiest een project in overleg met de trainer en bedrijfscoach. Dat project vormt meteen de toetssteen om methoden en technieken uit de training in de praktijk uit te testen. Het project wordt intensief begeleid door de trainer, zowel tijdens de training als op de werkvloer zelf. Enkele voorbeelden van projecten: Orde en netheid op de werkplaats. Verbeteren van set-up tijden. Effectiever vergaderen bij de maandelijkse productievergadering. Flexibiliteit en polyvalentie verbeteren. Teamvorming. Klant-leverancier relatie bevorderen Absenteïsme aanpak. 4 Programma Overzicht en inhoud (wordt aangepast in functie van de opleidingsnoodzaak). Mijn functie Omgaan met veranderingen, plaats van mijn functie in de onderneming. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, bekwaamheid. Formuleren van de doelstellingen. Communicatie Soorten communicatie. Luisteren, assertief communiceren en handelen. Vergaderen, feedback geven en beoordelen. Conflicthantering, correctieve en functioneringsgesprekken. Leiding geven Verschillende stijlen, bepalen van eigen stijl. Sturen versus ondersteunen, motiveren en empoweren. Begeleiden van veranderingen, opvolging met indicatoren. Systematisch oplossen van problemen. Creatief denken en presentatietechnieken. Teammanagement Succesfactoren en teamwork. Timemanagement Tijdrovers en prioriteitenbeheer. Opleiden Instructies geven en analyse van de trainingbehoeften. Presentatietechnieken

5 2. Individuele coaching. Managers, technische en operationele medewerkers worden steeds sneller meegesleurd in turbulente veranderingsprocessen. Dit vraagt energie en inspanning om kennis, vaardigheid en attitude aan te passen aan de vernieuwde functie-invulling. Vaak gaat het zo snel dat medewerkers de stappen niet meer alleen kunnen zetten en dat ze op zoek moeten naar steun en begeleiding. Een ervaren coach kan hierbij helpen om de individuele competenties te versterken en te oriënteren op de doelstellingen van het bedrijf of de dienst. Een integrale coachende benadering is hierbij aangewezen : een synergie tussen human resources management en veranderingsmanagement. 5 Belangrijke uitgangspunten : Vertrekken vanuit de kwaliteiten van de medewerker. Persoonlijke ontwikkeling afstemmen op de organisatieontwikkeling. Combinatie van sturen op resultaat met sturen op menselijke relatie. Zelfsturing als eerste middel. Effectieve communicatie als essentiële vaardigheid. Drempels omvormen tot treden. Methode : Korte toelichting van concepten, methoden en technieken (individueel of in groep). Individuele coachingsessies van één tot anderhalf uur. Praktijkgerichte opdracht na elke sessie. Feedback op de opdracht. Bevorderen van communicatie tussen medewerker en eigen interne verantwoordelijken. Gestructureerde rapportering (POP : Persoonlijk Ontwikkelings Plan) Optie : helpdesk functie ( , GSM, persoonlijk contact)

6 Thema s : Teams vormen, leiden, succes boeken Leidinggeven, sturen en begeleiden, van chef naar coach Communiceren, informeren, gesprekken voeren, evalueren Assertief communiceren en handelen Feedback geven, motiverende en correctieve gesprekken Spreken voor een groep, presentaties geven Kwaliteit verbeteren, verbeterprojecten sturen Interne en externe klanttevredenheid Begeleiden van veranderingen 6

7 Het coachingproces : 7 Richten : Ik mijn omgeving Doelstellingen Mijn competenties gewenste competenties Mijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden : nu toekomst Ontwikkelen : Kennis, vaardigheden en effectief gedrag Effectief communiceren en handelen Toepassen van methoden en technieken Versterken : Zelfkennis Zelfvertrouwen Sturen en begeleiden Samenwerking Zelfsturing

8 Zes fasen van ontwikkeling. De ontwikkeling wordt verduidelijkt via de groeifase uit de persoonlijkheidsprofielen van de interactieve dynamieken. 8

9 3. Coach de Coach. Het begrip coaching is niet meer het exclusieve terrein van de sportwereld, ook in het bedrijfsleven is deze begeleidingstechniek niet meer weg te denken. Senior managers coachen jongere collega s, teamleiders coachen teamleden, bedrijven kiezen voor een coachende managementstijl, de techniek van coaching vindt duidelijk zijn weg in vernieuwende richtingen binnen het bedrijfsmanagement. 9 De beste manier om te leren hoe u een goede coach kunt worden is door uzelf te laten coachen. Dit programma heeft tot doel om via coaching, goede coaches te vormen. Dit kan enkel door een ervaren coach die u stap voor stap en via concrete opdrachten de gewenste kennis, vaardigheden en attitude van een goede coach bijbrengt. Belangrijke uitgangspunten : Methode : Doelgroepen : Blijvende inzet voor de ondersteuning van het individu Een coachingrelatie gebaseerd op waarheid, openheid en vertrouwen De gecoachte is verantwoordelijk voor de resultaten die hij wil bereiken Vertrekpunt vanuit de stijl en ervaring van de gecoachte Gesprekken op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap. Korte toelichting van concepten, methoden en technieken (individueel of in groep). Individuele coachingsessies van één tot anderhalf uur. Praktijkgerichte opdracht na elke sessie. Feedback op de opdracht. Bevorderen van interne communicatie. Gestructureerde rapportering (POP : Persoonlijk Ontwikkelings Plan) Optie : helpdesk functie ( , GSM, persoonlijk contact) Business coaches, Teamcoaches, Quality coaches, HR coaches Coaches bij begeleiding van veranderingen

10 4. Communicatieve vaardigheden. Een duidelijke communicatie is essentieel om goed samen te werken. Hoe worden afspraken gemaakt, wie zegt wat, hoe en wanneer? Het zijn allemaal aspecten waar we de nodige aandacht aan moeten besteden. In onze werkomgeving worden we vaak geconfronteerd met conflictsituaties die ontstaan omdat mensen elkaar verkeerd begrijpen. Om dit te vermijden is het belangrijk dat men actief luistert naar de andere, en op een correcte manier feedback geeft. Hierdoor verkleint de kans op misverstanden. Zo werden een aantal opleidingen ontwikkeld om medewerkers bewuster te leren omgaan met communicatie. Actief luisteren Feedback geven Assertiviteit Wat mag je verwachten 10 Naast een theoretisch deel, aangevuld met tips & tricks, is de opleiding opgebouwd uit oefeningen om de vaardigheden in de vingers te krijgen. Op basis van de oefeningen stuurt de trainer reacties en houdingen bij, zodat de communicatieve vaardigheden verbeterd worden. Je bent beter in staat om medewerkers of collega s te motiveren, te begeleiden en te coachen. Doelgroep De opleiding richt zich tot iedereen voor wie een duidelijke communicatie essentieel is. Management Leidinggevenden Kwaliteitsverantwoordelijken Auditoren Technische medewerkers Teamleden

11 Programma Actief luisteren o Waarom is goed luisteren moeilijk? o Wat doet een goed luisteraar? o Waarom is goed luisteren nodig? o De 4 luisterprincipes o Diverse oefeningen Feedback geven o Wat is feedback geven? o Soorten feedback o Waarom is feedback geven moeilijk? o Principes om goede feedback te geven FISC o Hoe en wanneer geef je feedback? o Wat doen als feedback geven geen verandering veroorzaakt? o Diverse oefeningen Assertief handelen en communiceren o Assertiviteit in plaats van agressiviteit o Assertiviteitsvaardigheden voor het doen van een verzoek o Vragen stellen o Zelfrespectcirkels o De oorzaken en het voorkomen van stress o Methodiek voor het deelnemen aan veranderingsprocessen o Nee zeggen o Diverse oefeningen 11

12 5. Efficiënt samenwerken met verschillende persoonlijkheden. Waarom deze thematiek? 12 Soms lijkt het wel of één prikkel bij dezelfde mens onveranderd dezelfde reactie tot gevolg heeft. Zo zei een deelneemster aan een seminarie: Voor mij is het fundamenteel me niet te laten doen. Telkens zij het idee had aangevallen te worden, ging zij ogenblikkelijk in de tegenaanval. Het was aan de welwillendheid van de andere deelnemers te danken dat zij tijdens de cursus slechts een beperkt aantal keren met de neus tegen de muur liep. Deze cursus leert mensen flexibel reageren op zowel inwendige als uitwendige prikkels. We zijn immers allemaal een interactieve schakel met collega s, werknemers, klanten,... Door onze manier van communiceren en ons gedrag kunnen we medewerking, inzet en motivatie creëren en samen verder geraken. Wat mag u verwachten? De mens heeft alle troeven in handen om succesvol te zijn: de motor, de trucs en recepten voor goede professionele relaties. Een goede communicatie start daarom bij uzelf. De opleiding efficiënt samenwerken en communiceren met verschillende persoonlijkheden boort deze onderlinge aanwezige bron aan en leert ze te hanteren: onszelf is immers de enige persoon die we daadwerkelijk kunnen veranderen! De cursisten gaan na de cursus meer waarde kunnen halen uit gesprekken. Zij gaan inzichten hebben in de verschillende persoonlijkheidsstructuren, het eigen functioneren en dat van anderen. De cursisten kunnen na de cursus inschatten wat ieders motivatie en demotivatie is, wat positieve en negatieve stressverwekkers zijn en hoe op de juiste manier met elke persoon moet gecommuniceerd worden, zodat het ontwikkelingspotentieel van elk individu maximaal gestimuleerd wordt. Doelgroep De opleiding richt zich tot leidinggevenden, verantwoordelijken en iedereen voor wie communicatievaardigheden en efficiënte samenwerking essentieel zijn, of wie constructief functionerings- en samenwerkingsgesprekken wil voeren zoals: management teamleiders verkopers Human Resources...

13 Methodiek Het programma bestaat uit een theoretisch luik waarin de deelnemers inzichten in bepaalde materies verkrijgen (kennisoverdracht) en uit een aantal praktische cases, oefeningen, discussies, real life situaties waarbij deelnemers met zichzelf worden geconfronteerd via videoopnamen. 13 Programma Inzicht in de 3 voornaamste diagnosemiddelen bij het bepalen van iemands persoonlijkheid: o Anderen individu o Voelen denken o Proactief reactief Inzicht in de vier dynamieken die de persoonlijkheid afwisselend kunnen domineren. De 4 evolutiestadia uit de opvoeding en hun impact op het gedrag van de volwassen persoon. Positieve en negatieve stress. Stressbestendigheid: o Evenwicht tussen succespatronen faalpatronen opjagers Persoonlijkheidsstructuur: o Karakteristieken sterktes zwaktes van elke dynamiek professionele mogelijkheden groeipotentieel Miscommunicatie: een spel spelen Positief communiceren met elke persoon. Rollenspelen (met acteur).

14 6. Klantenzorg : Merkbaar Meer. Het verwachtingspeil van klanten neemt steeds toe. De open economie waarin we actief zijn vraagt de klanten om bewust te kiezen uit de vele alternatieven die ze aangeboden krijgen. Klanten aangenaam verrassen met een aanstekelijke gedrevenheid en effectiviteit kan onszelf, onze klanten en ons bedrijf een positieve boost geven. Klanten hechten veel belang aan degelijke prestaties in alle fases van het serviceproces. Klanten verlangen iemand die met hen meedenkt, vooruitziend is, opvolgt, initiatief neemt met andere woorden : iemand die net dat Merkbare Meer levert. 14 Belangrijke leerpunten : Methode : Doelgroep : Mijn competenties : waar ben ik goed in, wat wil ik verbeteren? Hoe ervaart de klant onze dienstverlening? Klachtenbehandeling Telefonisch contact Persoonlijk contact Vertrouwen winnen Omgaan met moeilijke communicaties. Korte toelichting van concepten, methoden en technieken (individueel of in kleine groep). Inhoud van de training en tips, via handige technische kaartjes Individuele coachingsessies van één tot anderhalf uur. Praktijkgerichte opdracht na elke sessie. Feedback op de opdracht. Bevorderen van interne communicatie. Gestructureerde rapportering (POP : Persoonlijk Ontwikkelings Plan) Optie : helpdesk functie ( , GSM, persoonlijk contact) Alle medewerkers die met klanten in contact komen en geen commerciële opleiding genoten hebben. Vb.: magazijniers, installateurs, technici, receptionisten, toezichtpersoneel, controleurs

15 7. Werken met Taak Teams. 15 Waarom deze thematiek? Het resultaat van een goed functionerend team is altijd beter dan de som van de individuele inspanningen van de leden. Het toverwoord hiervoor is SYNERGIE. Dit bekom je echter niet door het toepassen van één of andere toverformule, maar via doordacht methodisch handelen. Bij de meeste arbeidsprocessen kan teamwerk zorgen voor een extra dimensie en betere resultaten. Wat mag u verwachten? Om met teamwerk te starten of om bestaande teams beter te laten samenwerken, is het belangrijk om te kunnen vertrekken van een duidelijke VISIE en STRATEGIE. Samen met het management worden waarden voorop gesteld, doelstellingen bepaald en stappenplannen uitgewerkt. In functie hiervan wordt een begeleidingstraject bepaald. Doelgroep De begeleiding richt zich tot leidinggevenden, verantwoordelijken en iedereen voor wie werken in team en efficiënte samenwerking essentieel is. De begeleiding richt zich zowel tot de teamleaders als tot de leden. Methodiek Het programma bestaat uit een theoretisch luik waarin de deelnemers inzichten in bepaalde materies verkrijgen (kennisoverdracht) en uit een aantal praktische cases, oefeningen, discussies, real life situaties waarbij deelnemers met zichzelf worden geconfronteerd via videoopnamen. Er wordt vertrokken vanuit de bestaande situatie. Samen met alle betrokkenen worden verbeteringsacties uitgewerkt om als team beter te scoren.

16 Thema s die aan bod kunnen komen : 1. Werken met teams Voordelen 1.2. Voorwaarden 1.3. Ondernemingsstrategie 1.4. Sponsoring 1.5. Teams en verandering 2. Verbeterproject 2.1. Keuze van het project 2.2. Samenstelling van het team 2.3. Verantwoordelijkheden en rollen Stuurgroep coach teamleider teamlid teamrollen : Belbin 3. Werken in team 3.1. Eerste vergadering 3.2. Teamvergaderingen 3.3. Effectieve discussies 3.4. Effectieve besluitvorming 3.5. Effectieve opvolging 3.6. Voortgangsbesprekingen 3.7. Planning 3.8. Afsluiten

17 4. Verbeterplannen 4.1. Stappenplan voor procesverbetering 4.2. Verbeterstrategieën 4.3. Sleutels tot succes Technieken en Tools 5.1. Processen en systemen 5.2. Methodische benadering 5.3. Verzamelen van gegevens 5.4. In kaart brengen van processen 5.5. Relatie tussen gegevens 5.6. Stappenplan om problemen op te lossen 6. Samenwerken 6.1. Teamdynamiek 6.2. Groeifasen van het team 6.3. Hoogte en dieptepunten 6.4. Succesfactoren voor teams 6.5. Constructieve feedback 6.6. Omgaan met conflicten 7. Oefeningen 7.1. Warming up 7.2. Bouw een dorp 7.3. Overleven in de wildernis 7.4. Buren 8. Implementatie (facultatief) 8.1. Opvolging bij het invoeren van teams (op de werkvloer) 8.2. Coaching van sponsor, teamcoach en teamleider

18 18 Werkbare groepsgrootte Heldere doelstellingen Gezamelijke verantwoordelijkheid Doeltreffende werkwijze Aanvullende teamrollen Succesfactoren voor teams Open communicatie Wederzijds respect Initiatief tonen Ondersteuning management Flexibiliteit

19 8. Spreken voor een groep. Waarom deze thematiek? 19 Bij een groeiende overlegcultuur, neemt het aantal teamvergaderingen en presentaties van de resultaten gestaag toe. Van teamleiders wordt meer en meer verlangd dat zij de vooruitgang van hun project, de stand van zaken, de werking van hun team en nog vele andere onderwerpen voorstellen aan managers, collega s, klanten, bezoekers De meesten hebben op de obligate spreekbeurten op school na- geen ervaring met spreken voor een groep en staan er erg afwijzend tegenover. Deze training wil een aantal basistechnieken meegeven zodat de deelnemer beter gewapend en zelfverzekerder voor een groep kan staan en een duidelijke boodschap kan overbrengen. Wat mag u verwachten? Op het einde van de training moet de deelnemer in staat zijn om : - Inhoud voor de presentatie te selecteren - Een duidelijke structuur aan te brengen in zijn uiteenzetting - Een heldere boodschap te brengen - Zelfverzekerd te presenteren - Het publiek te boeien - Audio-visuele middelen efficiënt als meerwaarde te gebruiken - Naar inhoud en vorm : scoren. Doelgroep De begeleiding richt zich tot leidinggevenden, verantwoordelijken en naar iedereen waarvan verwacht wordt dat ze nu of in de nabije toekomst presentaties voor een groep zullen verzorgen. Methodiek Het programma bestaat uit een korte theoretische benadering, waarin vooral concrete aanpak verwerkt zit. Daarna gaan de deelnemers oefenen en krijgen ze feedback. De training kan ondersteund worden met camera-opnames en directe feedback.

20 Inhoud : Spreken om te winnen. Spreekangst overwinnen. Boodschap brengen en overtuigen. Structuur aanbrengen. Goede start. Stem en lichaamsbeheersing. Afsluiten. Vergaderingen in een kleine groep. Presentaties in kleine groep. Gebruik van audio-visuele middelen. Do s en dont s. Tips en Tricks. 20

21 9. Competentie scan. Waarom deze thematiek? 21 De arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper. De juiste match vinden tussen functiespecifieke competenties en persoonlijke competenties wordt uiterst belangrijk, zowel bij externe aanwerving als bij interne doorgroei. Deze aanpak maakt bedrijfseigen competentiemodellen aan om (toekomstige) medewerkers te vergelijken met de functiewensen van de eigen organisatie. Het competentiemodel is tevens een uitstekend voortraject voor opleiding, training, ontwikkeling, coaching en loopbaanbegeleiding. Wat mag u verwachten? Advies en begeleiding in het opmaken van functiespecifieke competentieprofielen en een match met de persoonlijke competentieprofielen van de medewerker. Overzichtelijke competenties Toepasbaar voor alle functies in de organisatie Objectieve beoordeling van een functieprofiel en matchoptie met (toekomstige) medewerkers. Een handvat voor een integraal competentiemanagement. Doelgroep Alle functies in de organisatie. Functies waarbij gerichte competentie-ontwikkeling een belangrijke motivator is. Extra aandacht voor leidinggevende functies. Methodiek Via een vragenlijst (130 items) wordt een functiespecifiek competentieprofiel opgesteld. Dit gebeurt door de consultant in samenspraak met de manager(s) van de afdeling en de HR verantwoordelijke. Een gelijkaardige vragenlijst wordt ingevuld door de (toekomstige) medewerker, en wordt een persoonlijk competentieprofiel uitgewerkt. De match tussen het functiespecifieke profiel en het persoonlijk profiel wordt afgetoetst met de medewerker. De test wordt online afgenomen en duurt per deelnemer maximaal 30 min. De test genereert een uitgebreid rapport, helder beschrijvend en geïllustreerd met grafieken.

22 In het vergelijkend rapport (functie persoon) waarbij telkens het verschil tussen de functiespecifieke en persoonlijke competenties visueel worden voorgesteld komen volgende domeinen aan bod : Basisdomeinen : Leiding Stress Werk Cognitie Sociaal 22 Afgeleide competenties : Aanpassingsvermogen Assertiviteit Besluitvaardigheid Betrokkenheid Communiceren Creativiteit Delegeren Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Initiatief Inlevingsvermogen Klantgerichtheid Leervermogen cognitief Leiderschap(sstijl) Taakgericht leiderschap Mensgericht leiderschap Omgevingsbewustheid Onafhankelijkheid Onderhandelen Overtuigingskracht Plannen en organiseren Probleemanalyse Resultaatgerichtheid Samenwerken Stressbestendigheid Verantwoordelijkheidsgevoel Visie Zelfvertrouwen Zorgvuldigheid De competentie-scan is tevens een uitstekend instrument om als intake te gebruiken bij training en individuele coaching.

23 10. Full Support. 23 Waarom deze thematiek? Een goede selectie van nieuwe medewerkers of interne doorgroei is het resultaat van juiste beslissingen te kunnen nemen op basis van betrouwbare informatie. Een combinatie van een aantal selectie-tools kan de betrouwbaarheid van de informatie heel sterk verhogen, zodat een duidelijker beeld verkregen wordt over de competenties van de kandidaat. Wat mag u verwachten? Advies en begeleiding bij de selectie, opleiding, training en individuele coaching van nieuwe medewerkers of bij interne doorgroei. Methodiek Volgende methoden en technieken kunnen toegepast worden bij de zoektocht naar de juiste match tussen persoon en functie : Competentie scan (zie 9.) Papi profiel (Personality And Preference Inventory) Case-studies + rollenspel Assessment oefeningen Interview met inschatting van persoonlijkheidskenmerken op basis van interactieve dynamieken. De bekomen informatie wordt samengevat in een helder rapport en een duidelijk advies.

24 24 Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt. Aldous Huxley

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE CRISISMANAGEMENT mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE Natuurlijk is leidinggeven niet altijd 'rozengeur en maneschijn'. Zeker in de hectiek van vandaag, vol van talrijke complexe veranderingen, staat de manager

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH

Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH Persoonlijke ontwikkeling van de sporttrainer 360graden feedback assessment NL-COACH 1 Vandaag Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Zelfkennis als het startpunt van groei 360graden feedback Elke speler heeft een

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN

RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN RAPPORT DR SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 09 May 2011 Normgroep: Selectie de heer Consultant ixly 1. Inleiding In de hierna volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Opleiding tot management assistant

Opleiding tot management assistant Opleiding tot management assistant In samenwerking met Opleiding van 12 sessies woensdag, 29 maart 2017, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Start: Roeselare Lesdata van deze opleiding: 29/03/2017 ( 18:30-21:30

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel

TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel Rudolf Rendeer Projectleider 31-10-2008 Coaches tot Meesterlijke teams Roggeland 9 7225 NH Olburgen Copyright 2006-2008. Target Training International,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

Process Communication Model Écht contact maken. Persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met uw omgeving

Process Communication Model Écht contact maken. Persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met uw omgeving Process Communication Model Écht contact maken Persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met uw omgeving Nieuwe uitdagingen, nieuwe talenten Er wordt tegenwoordig steeds vaker samengewerkt in

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Coachen van hoofdverpleegkundigen Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Ons ziekenhuis anno 2010 STRATEGISCHE PLANNING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2005-2010 2005-2009 Mobiele Equipe 1. Verpleegkundige praktijk

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen "#$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen #$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/ Thema TEAM Module 3: Feedback geven en ontvangen Voorbeeld van het begin van de training feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen Het geven van effectieve feedback is een waardevol hulpmiddel

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. Wat is coaching? a growing experience De coaching kubus Segers, Vloeberghs & Henderickx, Academy

Nadere informatie

op elk gewenst niveau

op elk gewenst niveau ProTurn is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van diverse trainingen op gebied van Communicatie, Sales, HR Management en Effectief Leiderschap in uiteenlopende branches. ProTurn biedt ook Management

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Competentiemanagement. bij het Radisson Blu Royal Hotel in Brussel

Competentiemanagement. bij het Radisson Blu Royal Hotel in Brussel Competentiemanagement bij het Radisson Blu Royal Hotel in Brussel Hoe het allemaal begon In het kader van het diversiteitsplan: december 2008 - december 2010 Een reeks acties met de focus op recrutering,

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Opleiding tot management assistant

Opleiding tot management assistant Opleiding tot management assistant In samenwerking met Opleiding van 12 sessies Start: woensdag, 21 maart 2018, Ten Briele 7, 8200 Sint-Michiels Lesdata van deze opleiding: 21/03/2018 ( 18:30-21:30 ) 28/03/2018

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

www.stip-instituut.be STIP Voor bedrijven en particulieren die stappen willen zetten START NU Coaching - Bemiddeling - Communicatie

www.stip-instituut.be STIP Voor bedrijven en particulieren die stappen willen zetten START NU Coaching - Bemiddeling - Communicatie www.stip-instituut.be STIP Voor bedrijven en particulieren die stappen willen zetten Coaching - Bemiddeling - Communicatie START NU ONS MISSION STATEMENT De energie van mensen en bedrijven inzetten in

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie