jaarverslag boekjaar 2002/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag boekjaar 2002/2003"

Transcriptie

1 jaarverslag boekjaar 2002/2003

2 Kerncijfers Groep Dolmen Nettowinst en cashflow in miljoenen euro 18 Omzet in miljoenen euro 250 1,40 Winst per aandeel Dolmen in euro nettowinst cashflow geconsolideerde omzet 179,58 13,51 149,43 142,72 12,58 9,94 8,12 7,92 205,25 9,23 15,62 159,71 11, ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,98 1,01 1,14 0,67 4 4,74 5, ,20 2 0, Boekjaren pro forma Personeel Brutodividend per aandeel Dolmen ,40 in euro , ,30 0,25 0,28 0,30 0,32 0, , ,15 0, ,

3 Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan Huizingen HR Brussel BE T F boekjaar 2002/2003 jaarverslag voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van 10 september 2003 door de Raad van Bestuur en Verslag van de Commissaris Huizingen, 25 juni 2003 Ce rapport annuel est également disponible en français. This annual report is also available in English.

4 2 kantoor Harelbeke

5 Inhoud blz. Editoriaal 4 1 Bestuur, toezicht en directie 5 2 Corporate Governance (Code van deugdelijk bestuur) 6 3 Commerciële informatie 8 Dolmens missie 8 Onze missie realiseren betekent waarden hanteren 9 Onze missie realiseren betekent oplossingen bouwen 10 Kwalificaties 15 4 Groep Dolmen geconsolideerd 16 Samenstelling van de Groep Dolmen 16 Jaaroverzicht 2002/ Financiële informatie 16 5 Aandeelhouderschap - aandelen Dolmen 18 Kalender voor de aandeelhouders 18 Dividend van het boekjaar 2002/ Evolutie beurskoers aandeel Dolmen Computer Applications NV 19 Kapitaalverhoging voor het personeel 20 Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves 20 Winstparticipatie 20 Warranten 21 Inkoop van eigen aandelen 21 Berekeningsbasis 21 Aandeelhoudersstructuur Dolmen Computer Applications NV 22 Aandeelhoudersovereenkomsten van Dolmen Computer Applications NV 22 6 Financiële analyse 24 Financieringstabel 24 Historiek van geconsolideerde kerncijfers 25 7 Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen 26 8 Geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen 30 9 Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen Verkorte jaarrekening van Dolmen Computer Applications NV Winstverdeling Dolmen Computer Applications NV 47 3

6 Wie kostenbewust moeilijke jaren verwerkt en in de toekomst blijft investeren staat sterk wanneer de markt herneemt. Zo ook Dolmen. Een nieuwe economische werkelijkheid heeft gemaakt dat onze klanten het afgelopen jaar hun informatica-aanpak heel kritisch zijn gaan bekijken. Wat is de bijdrage in het bedrijfsproces en tegen welke kost. Standaardisatie, verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO), beter beheer, wegwerken van downtime, waren aan de orde van de dag. En terecht. Kosten in balans houden met baten is ook onze zorg. De signalen uit de markt hebben ons er snel toe aangezet maatregelen te nemen. In een dienstenorganisatie als Dolmen is het onder controle houden van de loonkost cruciaal. Een van de genomen acties bestond er dan ook in de divisie Dolmen Nederland over te dragen aan een nieuwe vennootschap (DNM BV), opgericht door het lokale management, en waarmee in de toekomst nog zal samengewerkt worden. Voor Dolmen zelf ontbrak de kritische massa om succes te boeken op de Nederlandse markt. In België hebben we nieuwe aanwervingen geruime tijd stilgelegd en werd een belangrijke inspanning geleverd om vrijgekomen medewerkers te herscholen naar meer gevraagde technologieën. Toch dienden ook hier een aantal collega s, spijtig genoeg, om economische reden af te vloeien. Een stap die noodzakelijk was om Dolmens gezondheid veilig te stellen. Ook bij onze klanten resulteerden economische ontwikkelingen op wereldvlak in grotere voorzichtigheid. Projecten worden nog gerealiseerd, maar dan gefaseerd in opeenvolgende stappen, in kleinere projecten waarbij klanten onze gecoördineerde aanpak van hardware, software en diensten zeer appreciëren. Voor ons betekende 2002 een extra opportuniteit om nog meer mee te denken met onze klant. Meedenken in functie van zijn resultaten. Een uitdaging ook om al onze kennis en ervaring optimaal te mogen inzetten. De tien klantverhalen die je verder kan lezen zijn daarvan de illustratie. Informaticatechnologie wordt er niet eenvoudiger op. Klanten hebben nood aan gespecialiseerde dienstverlening waarbij zij kunnen terugvallen op infrastructuuroplossingen die we hebben uitgewerkt met de modernste technologie en waarbij we niet meer aan ons proefstuk zijn. Voorbeelden zijn te vinden in specialisatiedomeinen als storage, beveiliging, draadloze communicatie of server management. Ook de vraag naar softwareontwikkeling evolueerde. In een markt met een tijdelijk overschot aan software engineers is er minder vraag naar juniors. We hebben ons dus meer gericht op het aanbieden van gespecialiseerde profielen. En we zijn, naast onze traditionele grote klanten, meer gaan focussen op middelgrote bedrijven. KMO s waarvan we de bedrijfsproblematiek goed kennen. Vanuit onze Colruyt-achtergrond zijn inkoop, verkoop en voorraadbeheer bedrijfsprocessen waarin we thuis zijn. KMO s met wie we dezelfde taal spreken en die we vanuit onze ervaring perfect kunnen helpen. Hetzij met maatwerk, hetzij met geïntegreerde softwareoplossingen. Hetzij in regie, hetzij in vasteprijsprojecten. Wat onze eigen pakketten betreft zijn we van start gegaan met het opzetten van een dealerkanaal. Hoe kleiner de KMO, hoe meer die een leverancier wenst die letterlijk in de buurt woont. Een uitgebreid partnernet is ons antwoord. Met dealers die onze ERP-pakketten voor kleine KMO s verdelen, die zelfstandig hun klant met raad en daad bijstaan, en die voor wat meer complexe oplossingen beroep kunnen doen op Dolmen. In een helder samenwerkingsverband waarbij alle partijen winnen. Ondertussen blijven we, net zoals de afgelopen 20 jaar, investeren in opleiding. We blijven alle technologieën volgen die marktstandaarden zijn op de Belgische markt. En in de platformen die we in portefeuille hebben volgen we de technische evolutie op de voet. Dit is voor onze klanten de garantie dat zij nog vele jaren ondersteund zullen worden in hun gekozen oriëntatie. En dit is voor Dolmen de garantie dat we klaar blijven staan voor uitgebreide dienstverlening. Een vraag die tijdelijk teruggelopen is, die morgen onzeker is, maar die zal hernemen. Wie kostenbewust moeilijke jaren verwerkt en in de toekomst blijft investeren staat sterk wanneer de markt herneemt. Zo ook Dolmen. Jef Colruyt Voorzitter 4

7 1 Bestuur, toezicht en directie Raad van Bestuur Samenstelling Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, belast met het dagelijkse bestuur: Jef Colruyt Bestuurder-Voorzitter (2005) René De Wit Gedelegeerd Bestuurder (2005) Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, niet-uitvoerende bestuurders: Piet Colruyt Bestuurder (2010) Frans Colruyt Bestuurder (2005) François Gillet Bestuurder (2005) Adjunct-directeur bij S.A. Sofina Jean de Leu de Cecil Secretaris ( ) Jaartal van einde mandaat en van eventuele herbenoeming ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering. Commissaris CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel M. Van Oostveldt en Ludo Ruysen. Directie Groep Dolmen Jef Colruyt René De Wit Jan Borremans Dirk Debraekeleer Marc De Keersmaecker Jan Bogaert Gino Boone Mandaten Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder en Financieel Directeur Directeur-Generaal Directeur Infrastructure Directeur Applications Directeur Human Resources Directeur Small Business Solutions Op 2 juni 2003 heeft de Raad van Bestuur de heer Jan De Ville gekozen als Directeur-Generaal ter vervanging van Jan Borremans, dit op aanvraag van deze laatste. De Raad van Bestuur bedankt Jan Borremans voor de jarenlange inzet ten dienste van de vennootschap. De Raad stelt voor de heer Jan De Ville te benoemen als bestuurder van de vennootschap, waarbij ze de intentie heeft hem achteraf te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder ter vervanging van René De Wit. De heer Karel M. Van Oostveldt heeft per 30 juni 2003 de leeftijdsgrens bereikt. De CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren stelt de heer Jo Vanderbruggen (01207) aan als vast vertegenwoordiger. Samen met de heer Ludo Ruysen (00949) zal hij het mandaat van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren volbrengen (2004). 5

8 2 Corporate governance (Code van deugdelijk bestuur) De vennootschap heeft de bedoeling, in de mate van het mogelijke en in zoverre zij toepasbaar zijn binnen het bedrijf, de aanbevelingen na te leven inzake Corporate Governance. Raad van Bestuur Samenstelling Er bestaan geen statutaire regels voor de benoeming van de bestuurders en de vernieuwing van hun mandaat. Er is evenmin een leeftijdsgrens bepaald. De heer Gillet, vertegenwoordiger van S.A. Sofina, heeft nog andere bestuurdersmandaten buiten deze in de vennootschappen rond de Groep Colruyt. De heren Jef Colruyt en René De Wit hebben naast hun bestuurdersmandaten in de vennootschappen rond de Groep Colruyt nog een bestuurdersmandaat in de vennootschappen CT Fund en Stone Fund en Jef Colruyt tevens in Befimmo. De Raad van Bestuur telt geen onafhankelijke bestuurders. Het ligt wel in de bedoeling van de Raad van Bestuur uit te zien naar één of meerdere onafhankelijke bestuurders. Werking van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur vergadert elk trimester volgens een vooraf vastgelegd schema. Dat gebeurt in de tweede helft van de maanden september, december, maart en juni van elk jaar. Tussentijdse vergaderingen vinden plaats wanneer het nodig geacht wordt en om specifieke onderwerpen te bespreken of tijdsgebonden beslissingen te nemen. De Raad van Bestuur kan geen geldige beslissing nemen indien niet tenminste de helft van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Op de trimestriële vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt van gedachten gewisseld en worden besluiten genomen over de algemeen strategische, economische, commerciële, financiële en boekhoudkundige kwesties van de vennootschappen die tot de Groep Dolmen behoren. Dat gebeurt op basis van een dossier dat naast de geconsolideerde informatie over de Groep Dolmen ook uitgebreide informatie bevat over elk van de vennootschappen. Vaste agendapunten zijn onder meer: financiële resultaten, financiële vooruitzichten, investeringsvooruitzichten en activiteitenverslag. De bestuurders ontvangen hun dossier minstens 5 dagen voor de vergadering. Gezien het beperkte aantal leden van de Raad van Bestuur acht de Raad van Bestuur afzonderlijke comités in de huidige omstandigheden overbodig. Bij een eventuele latere uitbreiding van de Raad van Bestuur kan gedacht worden aan de oprichting van één of meerdere afzonderlijke comités (b.v. een auditcomité). Er bestaat geen protocol in verband met de uitoefening van de functie van bestuurder. Het behoort niet tot de gebruiken aan de bestuurders kredieten of voorschotten toe te staan. Dagelijks bestuur De "Directie" Dolmen Computer Applications bestaat uit alle directeurs van de Groep Dolmen en bepaalt de gemeenschappelijke doelstellingen en de langetermijnvisie. De directievergaderingen zijn vast gepland éénmaal per maand en staan onder voorzitterschap van Jef Colruyt, voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er tweewekelijkse/maandelijkse directievergaderingen onder voorzitterschap van de Directeur- Generaal met de directeurs van de onderscheiden afdelingen. Hier gebeurt de concrete uitwerking van de genomen beleidsopties. 6

9 Bevoegdheden van Directeur-Generaal en Gedelegeerd Bestuurder De bevoegdheden van de Directeur- Generaal en van de Gedelegeerd Bestuurder werden door de Raad van Bestuur uitgebreid vastgelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1988 en van 23 december De Directeur-Generaal (voor boekjaar 2002/2003 de heer Jan Borremans) neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op commerciële, organisatorische en personeels-materies. De Gedelegeerd Bestuurder (voor boekjaar 2002/2003 de heer René De Wit) neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op financiële, boekhoudkundige, patrimoniale en bestuurlijk-administratieve materies in ruime zin. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Iedere directeur vermeld onder de titel Directie Groep Dolmen heeft afzonderlijk binnen zijn afdeling de verplichting te waken over de naleving van alle wettelijke, reglementaire, organieke en conventionele bepalingen en draagt de verantwoordelijkheid bij overtreding daarvan. Resultaatbestemming - dividendpolitiek Volgens de statutaire bepalingen is minstens 90 % van de uitkeerbare winst bestemd voor de aandeelhouders en hoogstens 10 % voor de bestuurders. De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur beslissen de uitkeerbare winst geheel of ten dele aan te wenden voor een vrije reserve of een overdracht naar volgend boekjaar. De Raad van Bestuur streeft er naar in de toekomst aan de Algemene Vergadering voor te stellen een jaarlijks dividend per aandeel uit te keren en dit geleidelijk te laten toenemen in verhouding met de toename van de groepswinst van Dolmen. Hierbij dient opgemerkt dat in de eerstvolgende jaren het grootste gedeelte van de beschikbare middelen zal worden aangewend voor verdere expansie. Enkele historische mijlpalen november 1982 oprichting Dolmen als verzelfstandiging van het informaticadepartement van Colruyt april 1993 start Dolmen Nederland juli 1997 afsplitsing Infoco (informaticadiensten voor de Colruyt-groep zelf) april 1998 opening Dolmen Aartselaar maart 1999 overname GSE Waregem en Gent (De Pinte) oktober 1999 beursintroductie februari 2000 overname Datasoft Solutions Turnhout december 2000 ingebruikname nieuw configuratiecentrum Zenneveld te Huizingen juli 2001 opening Dolmen Namur (Cognelée) december 2001 ingebruikname nieuwe kantoren Zenneveld te Huizingen juni 2002 verhuis kantoor Waregem naar Harelbeke maart 2003 overdracht van de Nederlandse activiteiten aan DNM BV geleid door het ex-management van Dolmen Nederland 7

10 3 Commerciële informatie Dolmens missie Het is Dolmens missie een efficiënte en financieel gezonde ICT-dienstverlener te zijn die volledige informaticadiensten aanbiedt op betrouwbare informaticatechnologie. ICT Dolmen is een informaticadienstverlener. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is ons vakgebied. your De informaticanoden van onze klanten staan centraal. Voor ieder van ons. challenge Veranderingen, groei, evoluties binnen een organisatie leiden continu tot nieuwe uitdagingen. Goed de uitdagingen begrijpen waarvoor onze klanten staan, is voor ons de basis om de gepaste ondersteunende ICT-oplossingen te kunnen leveren. our Dolmen is geen som van enkelingen. Wij zijn een groep van specialisten die technisch en communicatief sterk staan. Samen werken wij informaticaoplossingen uit. experience Ervaren mensen zijn Dolmens troef. Dolmen-professionals stoelen hun oplossingen op stevige kennis, continu bijleren en vele gerealiseerde projecten. 8

11 Onze missie realiseren betekent waarden hanteren Dolmen hanteerde de voorbije twee decennia vaste waarden die het, bij zijn groei door het opzetten van nieuwe activiteiten, overnames en samenwerkingsakkoorden, onverminderd trouw blijft. Langetermijnrelaties Zowel met klanten als met leveranciers staat een langetermijnrelatie centraal. Klanten mogen rekenen op een competent en stabiel Dolmen. Op zijn beurt kiest Dolmen voor partners die op lange termijn kwaliteit en stabiliteit garanderen. Kwaliteit Kwaliteitsnormen duidelijk vastleggen (Service Level Agreements SLA) én nakomen is een topprioriteit. Voor het management en voor de hele organisatie. Klanten verwachten immers terecht kwaliteitsproducten en professioneel hoogwaardige dienstverlening. Technische competentie Doorgedreven investering in opleiding maakt dat Dolmen-medewerkers beschikken over een brede en up-todate kennis in verschillende domeinen. Ze zijn mee met de allernieuwste technologieën en zijn specialist in een aantal hightech-domeinen. Luistervaardigheid Dolmen is sterk geworden door te luisteren naar de noden van zijn klanten en op basis hiervan goed te begrijpen wat het uiteindelijke doel is van zijn informaticaondersteuning. Duidelijke afspraken Zowel intern als in zijn relatie met klanten kiest Dolmen voor duidelijke afspraken en een open communicatie. Beloftes worden nagekomen. Continuïteit Kostenbewustzijn en winstgevendheid zijn aandachtspunten die cruciaal zijn en blijven om klanten de zekerheid te kunnen bieden dat zij, ook over nog vele jaren, op Dolmens hoogtechnologische en kwalitatief sterke dienstverlening zullen kunnen blijven rekenen. 496 (meer dan 36 maand) 351 (minder dan 36 maand) Zowat 500 medewerkers hebben meer dan 3 jaar anciënniteit bij Dolmen. Voor onze klanten de garantie beroep te kunnen doen op een ruime ervaring. Kwaliteit als prioriteit Dolmen werkt volgens een duidelijk Kwaliteitsplan. Daarin staan alle bedrijfsprocessen, zowel binnen de divisie Infrastructure als binnen Applications en Education, gedetailleerd beschreven. In de volgorde waarin ze worden uitgevoerd, en met de te volgen interne procedures. Dit Kwaliteitsplan laat toe: snel en correct de vragen van klanten te beantwoorden het juiste profiel, technisch en persoonlijk, in te passen medewerkers goed voor te bereiden praktische afspraken en verwachtingen van de klant duidelijk te communiceren naar de betrokken dienstverleners de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken door tussentijdse evaluaties een overzichtelijke administratieve opvolging van contracten te verzekeren Hiervoor verkreeg Dolmen het ISO 9001-certificaat. Andere concrete uitingen van kwaliteitszorg zijn: de erkenningen die Dolmen behaalde bij hardwareconstructeurs en softwareproducenten de persoonsgebonden certificaties van Dolmen-medewerkers Omzetsplitsing per sector Application services Infrastructure services Infrastructure products Industry Services Financial services Public authorities Telecom Klanten vragen kwalitatief hoogstaande producten en dienstverlening. Dolmen zal blijven investeren in kwaliteitsverbetering. De klant professioneel van dienst zijn en afspraken nakomen zijn blijvende prioriteiten. Education 35 % 23 % 9 % 23 % 10 % 9

12 Onze missie realiseren betekent oplossingen bouwen Dolmens producten en diensten situeren zich binnen tal van informaticadomeinen. De focus ligt op het aanbieden van geïntegreerde oplossingen die aansluiten bij de noden van de klant. Zowel wat betreft zijn toepassingen als zijn infrastructuur. Kleine en grote organisaties maken gebruik van Dolmens diensten. Dolmens klanten zijn bedrijven van elk formaat, uit elke sector. Bedrijven die, in functie van steeds wisselende uitdagingen, hun bedrijfsprocessen onder controle willen houden. Effectief en efficiënt. Noden en accenten verschillen. Dolmen speelt hierop gericht in vanuit 3 hoofddivisies die elk hun focus hebben maar waar integratie centraal staat: Applications, Infrastructure en Small Business Solutions. Structuur en organisatie Small Business sales team Small Business Solutions Medium and Large Enterprise sales team Industry Services Financial services Public authorities Telecom Infrastructure Applications Packaged solutions Sales support Infrastructure products and services Competence centers Procurement Installation Consultancy Exploitation Projects Managed services Competence centers On site services Turnkey Packages Package based solutions Development team Project leaders Consultants Technical support engineers Helpdesk engineers Functional consultants Project leaders Support team System engineers Software engineers Education Purchasing, logistics, back-office Marketing and corporate communication Data processing and automation Main office Huizingen Regional offices Aartselaar, De Pinte, Harelbeke, Namur, Turnhout Geïntegreerd werken betekent kiezen en afstemmen van producten (hardware en software) en hierbij alle diensten leveren die maken dat de voorgestelde oplossing ook inderdaad doet wat ervan verwacht wordt. Hiervoor zijn competentie en ervaring onmisbaar. Dolmen levert informaticadiensten sedert Evoluties in technologie hebben specialisatie noodzakelijk gemaakt. Competence centers in de meeste gangbare producten maken dat kennis op het hoogste niveau gehouden wordt. Officiële erkenningen door constructeurs zijn er een weerspiegeling van. Ontelbare realisaties bij klanten zijn er het bewijs van. De uitgebreidheid van producten en eigen diensten maakt Dolmen merkenonafhankelijk. Zo kan het, samen met de klant en helemaal in functie van zijn noden, de best passende oplossing zoeken. En realiseren. Competence centers Dolmen volgt sedert 20 jaar de marktstandaarden inzake infrastructuur en softwareontwikkeling. Competence centers zijn de vertaling van deze strategische keuze. Zij zijn de bakermat van waaruit alle dienstverlening aangeboden wordt. Volgens de meest recente technologie, met de meest recente kwalificaties (zie pag. 15). 10

13 Infrastructure Competence centers Customer ICT needs Competence centers Applications Database Management Datacom ERP Groupware & Mainframe Management Microsoft Novell Printing & Electronic Document Management Security Server Centric Computing Storage Unix & Linux Wintel platforms Integrated customer solutions Microsoft Oracle Sybase Java Borland IBM iseries Mainframe server Internet ERP Electronic Document Management Business intelligence CAD/GIS Products & Services Procurement Consultancy Projects Installation Exploitation Managed services On site services Turnkey Packages Package based solutions Services Education STAD KORTRIJK "je hebt specialisten nodig die onafhankelijk hun oordeel blijven geven" In tegenstelling tot grotere bedrijven die maximaal over enkele sites verspreid zitten, liggen de diensten die de stad Kortrijk op haar netwerk moet aansluiten, ruimtelijk erg uit elkaar. Centrale administratie, bibliotheken, ontmoetingscentra of lokale diensten waar soms maar één persoon zit, allemaal hebben ze hun connectie nodig. Na een marktverkenning en na het testen van de projectleiders op hun parate (netwerk)kennis en ervaring, sloot de stad Kortrijk een raamcontract af met Dolmen. Dit omvat zowel de levering van hardware en software als van diensten zoals consultancy in verband met draadloze verbindingen, het uittekenen van het netwerk, de installatie van servers en het verzorgen van de helpdesk. "Inhuren van specialisten voor elk deelgebied is geen oplossing. Je hebt specialisten nodig die over het geheel meedenken. Die in een vorm van single point of contact niet alleen advies geven maar dat ook implementeren, en die doorheen dit alles onafhankelijk hun oordeel blijven geven, in dienst van de stad." Luk Van Beneden, ICT-beheerder Stad Kortrijk Toegepaste technologieën infrastructure consultancy projects installation helpdesk education - migration Windows XP Citrix UNIX Oracle Altiris Deployment Server volledig klantverhaal op 11

14 Services Technologische specialisatie, methodologisch werken en open communicatie zijn de basis voor professionele dienstverlening. In dit verband heeft Dolmen nooit nagelaten te (blijven) investeren in opleiding en permanente scholing. Met als dankbaar resultaat een rijke bron aan medewerkers met uiteenlopend profiel die in staat zijn een even rijk assortiment van diensten te verlenen. Procurement Van bestelling tot installatie is een heel traject. Technisch en administratief zorgt Dolmen voor de hard- en softwareconfiguraties volgens met de klant afgesproken standaarden. Consultancy Op weg naar een weloverwogen strategische beslissing is vakbekwaam overleg noodzakelijk. Door hun jarenlange ervaring en hun betrokkenheid in zeer diverse projecten kunnen Dolmen-consultants oplossingen en alternatieven aanbrengen. En keuzes motiveren. Projects Een informaticaopdracht uitvoeren is meestal een traject realiseren. Om dit in juiste banen te leiden houden Dolmenmedewerkers zich aan een doorgedreven projectmethodologie. On site services Voor het ontwikkelen van toepassingen op uiteenlopende platformen en in diverse technologieën stelt Dolmen gespecialiseerde informatici ter beschikking. Hun projectopdrachten realiseren zij ter plaatse bij de klant. Turnkey Bij turnkey-aanpak vertrouwt de klant de verantwoordelijkheid tot het informatiseren van zijn administratieve en logistieke processen toe aan Dolmen. Met als einddoel een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en flexibele toepassing. Packages Voor het zakelijke beheer van functies zoals inkoop, verkoop, logistiek, productieopvolging, voorraadbeheer en financiën zijn er pakketoplossingen. Van Dolmen zelf of van externe partners. Voor bedrijven in het algemeen of voor specifieke sectoren. Package based solutions Vertrekkend van een bestaande pakketoplossing wordt, door wat extra maatwerk, een nieuwe toepassing gebouwd waarin de specifieke noden van de klant een antwoord vinden. Installation Van start gaan met nieuwe apparatuur vergt installatie op de werkplek en integratie in het netwerk van de klant. Dolmen maakt dat de gebruiker probleemloos kan starten. Exploitation Operationele systemen vragen opvolging. Op regelmatige basis verzorgt Dolmen controles en monitoring op cruciale servers. Ook administratieve systeemtaken kan de klant uitbesteden. Managed services Aansluitend bij goed gedefinieerde targets inzake beschikbaarheid en beveiliging draagt de klant sturende én uitvoerende taken, deels tot volledig, over aan zijn informaticapartner (outsourcing) die hiervoor de volledige verantwoordelijkheid opneemt. Education Informaticaoplossingen succesvol in gebruik nemen vergt noodzakelijkerwijze heel wat opleiding. Dolmen verzorgt gebruikersopleidingen en gespecialiseerde trainingen voor informatici. Bij de klant of in de eigen trainingcentra. 12

15 Profielen business consultant database administrator functional analyst graphical designer helpdesk engineer IT consultant master maker project manager software designer software engineer system administrator system engineer technical analyst technical consultant technical support engineer technical project leader trainer web designer Oplossingen Door diensten en producten gedoseerd samen te brengen ontstaan oplossingen. De vragen van elke klant zijn uniek. Oplossingen zijn een combinatie van kennis en ervaring. Kennis die bij Dolmen aanwezig is in eigen gespecialiseerde competence centers en daar continu op peil gehouden wordt. Technologisch en functioneel. In hun antwoorden houden deze competence centers geïntegreerd rekening met de noden van de klant, zijn bestaande omgeving, zijn budget, zijn bedrijfsprioriteiten. Door hun onafhankelijke opstelling kunnen Dolmens informatici objectief advies verlenen over alternatieve oplossingen. De gekozen oplossing kunnen zij van A tot Z implementeren. GOSSELIN WORLDWIDE MOVING "ik sta telkens weer versteld van het potentieel aan software- en andere specialisten dat Dolmen kan inzetten" Gosselin werkt jaarlijks zowat (internationale) verhuizingen af. Administratief betekent dit de behandeling van à documenten per dag (laadlijsten, inventarissen, brieven, faxen, s, offertes, contracten). Dolmen realiseerde de ontwikkeling van een volledige Electronic Document Management-oplossing gaande van de scanning via professionele apparatuur, over de opslag in een Sharepoint-gebaseerde document store en portal site, tot het ter beschikking stellen van de documenten via het extranet. Zo kunnen ook klanten de actuele status van hun zendingen volgen (shipment tracking). "Een goede communicatie tussen de specialisten uit beide bedrijven, en een strikte opvolging binnen de werkgroepen verminderen de werkdruk en vergroten de haalbaarheid van projecten, op tijd en binnen budget. Ik sta telkens weer versteld van het potentieel aan software- en andere specialisten dat Dolmen kan inzetten." Toine Eggenhuizen, Corporate ICT Director Group Gosselin Toegepaste technologieën applications turnkey infrastructure projects education electronic document management MS Sharepoint Portal Server SQL Server 2000 MS Exchange Windows 2000 volledig klantverhaal op 13

16 Pakketten voor KMO Gino Boone, directeur divisie Small Business: "Kleine organisaties, ik denk aan bedrijven met 5 à 25 pc s, verwachten een totaaloplossing voor het zakelijk beheer van hun activiteiten. Hardware en software vormen één geheel. Zij wensen één aan-spreekpunt voor hun vragen. Maar kleine organisaties wensen ook dat ze met hun vragen direct in de buurt terechtkunnen. Letterlijk in de buurt. Voor die kleine KMO s is Dolmens regionale aanwezigheid over 6 kantoren in België niet voldoende. Reden genoeg voor ons om een netwerk uit te bouwen van lokale dealers die onze KMO-pakketten zelfstandig verdelen. Die de nodige kennis hebben om eindklanten de eerstelijnsondersteuning te geven. Zowel wat hun hardware als hun software betreft. En die met Dolmen samenwerken wanneer hun klant informatiseringsvragen heeft die de lokale mogelijkheden overstijgen. Samenwerking in gezonde verstandhouding, met goeie afspraken en waar alle partijen beter van worden." ERP voor middelgrote organisaties Marc De Keersmaecker, directeur divisie Applications: "Onze klanten vragen vandaag verticale oplossingen, sectorgericht. Voor een aantal klanten is een eigen ERP-oplossing te complex en te duur. Een stevig pakket als Microsoft Axapta (ex- Navision) is een perfect antwoord op hun nood. Met Axapta richten wij ons op bedrijven in de verkoop en de distributie. Dat is een wereld die we perfect kennen vanuit onze Colruyt-roots. Waar we de taal van de klant spreken. Waar we de knepen en finesses van het vak beheersen. Waar we dus ook volwaardig kunnen optreden als consultant. Met die kennis en ervaring kunnen we ook buitenlandse retailers en wholesalers benaderen." Nu standaardiseren om morgen als eerste te oogsten Dirk Debraekeleer, directeur divisie Infrastructure: "De taak van de ITmanager is grondig gewijzigd. Iedereen is veel harder aan het denken over zaken als return on investment, total cost of ownership, betrouwbaarheid, beveiliging, beheersbaarheid. Kortom alle zaken die het hart van het bedrijf direct raken. Bedrijven die de laatste tijd geïnvesteerd hebben in standaardisatie hebben nu ruimte en mogelijkheden om nieuwe technologieën en oplossingen te implementeren die hen, op het gebied van hun business, een competitieve voorsprong geven. Onze bijdrage daarin is hen vandaag en morgen te helpen. Een eigen methodologie voor ICT-infrastructuuraanpak is daarbij richtinggevend." 14

17 Kwalificaties 3COM Altiris Ascent Autodesk Borland Canon 3COM Gold Partner 3COM Network Solution Provider Business Partner Kofax Certified Reseller Autodesk Authorized System Center for GIS Autodesk Authorized Dealer for AutoCAD Architectural Desktop/Viz Autodesk Authorized Developer Autodesk Authorized Training Center Solution Partner Canon VAR Dealer Metastore Microsoft Authorized System Integrator & Reseller Microsoft Business Solutions-Axapta Microsoft Certified Partner Microsoft Select Large Account Reseller Microsoft Certified Technical Education Center Microsoft Enterprise Software Advisor Northridge Software Inc. The Network Director (TND) Authorized Dealer The Network Center (TNC) Authorized Dealer Novell ON Technology Novell Business Expert Reseller CA Second Tier Authorized Reseller Oracle Oracle Certified Solution Partner Cisco Cisco Premier Certified Reseller Progress Progress Application Partner Citrix Compaq HP IBM Intel Isabel Citrix Gold Partner System Service Provider System Reseller Selective Intel Reseller Storage Area Network System Integrator HP Authorized Support Provider HP Business Partner HP Network Consultant Partner HP EHCO Partner HP Corporate Partner for HP-UX Business Partner / Solution Provider for zseries, iseries, pseries, xseries, PC, Printers, Totalstorage, Software and Global Services Authorized Network Reseller Isabel Software Partner Consistent Software SAP Siemens Authorized Partner SAP Solution Provider Computer Systems Qualified Partner Computer Systems Qualified Service Partner Silverstream Silverstream Consulting Partner Sunbelt Sybase Tele Atlas Telenet Toshiba Certified Golden Reseller Sybase System Integrator Tele Atlas Authorized Partner Telenet Business Partner Toshiba Qualified Partner Toshiba Authorized Service Center Legato Enterprise Storage Partner Veritas Authorized Reseller Lexmark Lexmark Authorized Dealer Lexmark Service Partner WiseImage Xerox WiseImage Preferred Partner Reseller Colour Printer Products 15

18 4 Groep Dolmen geconsolideerd Samenstelling van de Groep Dolmen Kapitaal Dolmen Computer Applications NV ,56 General Systems Europe NV ,89 Frankim NV ,38 Datasoft Solutions NV ,48 Jaaroverzicht 2002/ Financiële informatie De Groep Dolmen realiseerde in het boekjaar 2002/2003 een geconsolideerde omzet van 159,71 miljoen excl. btw, tegenover 205,25 miljoen vorig boekjaar, wat een omzetdaling betekent van 22,19 % tegenover vorig boekjaar. In het totaal van deze geconsolideerde omzet won het leveren van diensten, zowel vanuit de afdeling Infrastructure als vanuit Applications, aan belang. Services binnen Infrastructure groeiden van 14 % naar 17 % van de totale omzet, applicatieontwikkeling ging van 19 % vorig jaar naar 20 % dit jaar. Samen met de Education-diensten (1 % van de totale omzet) betekent dit dat, het afgelopen boekjaar, alle dienstverlening goed was voor 38 % van de omzet. Product- en hardwareverkoop vertegenwoordigden 62 % van de omzet, tegenover 66 % vorig boekjaar. De bedrijfswinst van het boekjaar 2002/2003 daalde met 27,24 % en bedraagt 11,56 miljoen tegenover 15,89 miljoen vorig boekjaar. Snelle aanpassingen aan de organisatie na een zwak eerste semester (bedrijfswinst - 40 %, omzet - 14 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) hebben ertoe geleid dat we de daling van de bedrijfswinst het tweede semester konden terugbrengen tot - 13 %, spijts de conjunctuurgebonden omzetdaling van 30 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; een omzetdaling die voornamelijk maar niet exclusief lag in de hardwareverkoop. Het bruto operationeel resultaat voor belastingen (EBITDA) van het boekjaar 2002/2003 bedraagt 17,62 miljoen (11 % van de omzet), tegenover 23,81 miljoen vorig boekjaar (11,6 % van de omzet). Het bedrijfsresultaat (EBIT) verminderde met 33,58 % tot 11,11 miljoen (6,96 % van de omzet), tegenover 16,73 miljoen vorig boekjaar. Het betreft de bedrijfswinst inclusief een aantal financiële opbrengsten en kosten die erop betrekking hebben. De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt 10,85 miljoen versus 15,72 miljoen vorig boekjaar. De geconsolideerde winst na belastingen, bedraagt 5,50 miljoen (3,44 % van de omzet), tegenover 9,23 miljoen vorig boekjaar. Dat is een afname met 40,43 %. De groepswinst na belastingen, maar vóór afschrijvingen op consolidatiegoodwill bedraagt 6,54 miljoen tegenover 10,27 miljoen vorig boekjaar. De cashflow bedraagt 11,33 miljoen tegenover 15,62 miljoen vorig boekjaar. Dat is een daling met 27,49 %. Het eigen vermogen van de Groep Dolmen groeide tot 38,56 miljoen ( 35,51 miljoen vorig boekjaar). 16

19 De langlopende schulden (inclusief het gedeelte dat binnen het jaar vervalt) namen af tot 11,99 miljoen ( 13,64 miljoen op het einde van vorig boekjaar). Eind dit boekjaar is er een netto financieel overschot van 13,88 miljoen versus een netto financiële schuld van 11,32 miljoen eind vorig boekjaar. Door deze evolutie beschikt Dolmen over een cash-positie die de nodige ademruimte creëert voor de toekomst. De investeringen van de vaste activa voor de Groep Dolmen bedragen 3,09 miljoen. Het merendeel van de investeringen heeft betrekking op de aankoop van bedrijfswagens en de herinrichting van het administratief pand te Harelbeke. De nettoboekwaarde van de vaste activa bedraagt op het einde van het boekjaar 19,82 miljoen, tegenover 22,97 miljoen vorig boekjaar. Er wordt een brutodividend voorgesteld van 0,28 per aandeel, tegenover 0,32 vorig boekjaar. Dat is een afname met 12,50 %. Op het einde van boekjaar 2002/2003 telde de Groep Dolmen 847 medewerkers. Wij voorzien voor het lopende boekjaar nog moeilijke economische omstandigheden en hopen ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 10 september 2003 een meer gedetailleerde indicatie te geven met betrekking tot de vooruitzichten van de resultaten voor het boekjaar 2003/2004. in miljoenen euro Boekjaar 2002/ / /2001 Omzet (excl. btw) 159,71 205,25 179,58 Omzetevolutie - 22,19 % + 14,29 % + 20,18 % Bedrijfswinst 11,56 15,89 15,65 Bedrijfscashflow vóór belastingen 16,34 21,21 19,95 Financieel resultaat - 0,71-0,17-0,64 Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 10,85 15,72 15,01 EBITDA 17,62 23,81 20,58 EBIT 11,11 16,73 15,86 Uitzonderlijk resultaat - 0,64 0,93 0,41 Winst vóór belastingen 10,21 16,65 15,42 Belastingen 4,71 7,42 7,32 Geconsolideerde winst 5,50 9,23 8,12 Groepswinst na belastingen vóór afschrijving goodwill 6,54 10,27 9,21 Cashflow (*) 11,33 15,62 13,51 Cashflow in percent van de omzet 7,09 % 7,61 % 7,52 % Bruto-aangroei vaste activa (**) 2,67 5,04 9,82 Nettoboekwaarde vaste activa 19,82 22,97 25,46 Eigen vermogen 38,56 35,51 29,68 Langlopende schulden 11,99 13,64 21,59 Netto financiële schuld (+)/Netto financieel overschot (-) - 13, ,32 (***) + 6,83 (*) Cashflow: winst + afschrijvingen (**) Exclusief financiële vaste activa en exclusief consolidatieverschillen (***) Exclusief de op dat ogenblik te vervallen leasingschuld van 6 miljoen Boekjaar 2002/ / /2001 Tewerkgesteld personeel op 31/ Aantal aandelen Berekeningsbasis Gegevens per aandeel Geconsolideerde winst 0,67 1,14 1,01 Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 1,33 1,95 1,87 Dividend per aandeel Dolmen Computer Applications NV Bruto 0,28 0,32 0,30 Netto 0,21 0,24 0,225 17

20 5 Aandeelhouderschap - aandelen Dolmen Kalender voor de aandeelhouders 6 september 2003 uiterste datum voor neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders 10 september uur Algemene Vergadering van aandeelhouders over boekjaar 2002/ september 2003 betaalbaarstelling dividend coupon nr oktober 2003 attesten i.v.m. vrijstelling of verminderde roerende voorheffing op dividenden in ons bezit 15 oktober 2003 Buitengewone Algemene Vergadering in verband met kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van de Groep Dolmen 18 december uur aankondiging halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2003/ december 2003 publicatie halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2003/2004 informatievergadering voor financiële analisten 23 juni uur aankondiging resultaat van het boekjaar 2003/ juni 2004 publicatie resultaat van het boekjaar 2003/2004 informatievergadering voor financiële analisten 4 september 2004 uiterste datum neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering 8 september 2004 Algemene Vergadering van aandeelhouders over boekjaar 2003/

21 Dividend van het boekjaar 2002/2003 De Raad van Bestuur stelt voor een brutodividend van 0,28 toe te kennen aan de in de winst van het boekjaar 2002/2003 delende aandelen van Dolmen Computer Applications NV. Dit is een daling met 12,50 % ten opzichte van vorig boekjaar. De daling is minder uitgesproken dan de daling van de resultaten waarbij we een dubbel signaal willen geven van enerzijds een noodzakelijke aanpassing van het dividend in relatie tot de resultaten en anderzijds ons geloof in de toekomst van Dolmen en zijn medewerkers. Voor de Belgische aandeelhouders van Dolmen Computer Applications NV betekent dat een nettodividend van 0,21 per aandeel, na de inhouding van 25 % roerende voorheffing. Personeelsleden van de Groep Dolmen, die in 2001 hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging van Dolmen Computer Applications NV, genieten van een verlaagde voorheffing op de dividenden. Voor die aandelen bedraagt het (afgerond) nettodividend 0,24 per aandeel na inhouding van 15 % roerende voorheffing. Voor de buitenlandse aandeelhouders kan het bedrag van het nettodividend verschillen afhankelijk van de tussen België en de diverse landen geldende dubbele belastingbedragen. De hiervoor benodigde attesten dienen uiterlijk op 14/10/2003 in ons bezit te zijn. Het dividend van het boekjaar 2002/2003 zal betaalbaar worden gesteld vanaf 30/09/2003 door afgifte van coupon nr. 4 van de aandelen Dolmen Computer Applications NV aan de loketten van de hiernavermelde financiële instellingen: Fortis Bank ING Bank KBC Bank Dexia Bank Bank Degroof Evolutie beurskoers aandeel Dolmen Computer Applications NV Historische koers Boekjaar 2002/ /2002 Bron: Gemiddelde koers boekjaar 2002/2003 Notering beurskoers op Euronext Brussel Hoogste koers van het jaar 13,75 14,00 Laagste koers van het jaar 5,80 7,80 Beurskoers per 31/03 6,05 13,15 Beurswaarde per 31/03 (in miljoenen euro) 49,90 108,14 19

22 Kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel In november 2002 konden de personeelsleden van de Groep Dolmen zoals elk jaar inschrijven op een kapitaalverhoging van de moedermaatschappij Dolmen Computer Applications NV. De personeelsleden onderschreven aandelen, wat overeenkomt met een kapitaalinbreng van ,00. Sinds 2000 gebeurde er elk jaar een dergelijke kapitaalverhoging. Zo hebben personeelsleden van de Groep Dolmen al ingeschreven op aandelen voor een totaal bedrag van 0,73 miljoen. De aandelen zijn gedurende vijf jaar geblokkeerd. Hiernaast een overzicht van de ingeschreven bedragen per jaar. Jaar Bedrag in miljoenen euro Aantal aandelen , , , TOTAAL 0, Kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves In 2000 en 2001 heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, met creatie van nieuwe aandelen. De aandelen werden in onverdeeldheid om niet toegekend aan de kaderleden van de Groep Dolmen, die ze inbrachten in de CVBA Dolex. Jaar Bedrag in miljoenen euro Aantal aandelen , , TOTAAL 1, Sinds 2002 is er een wettelijke regeling (wet van 22 mei 2001) voor dergelijke operaties, waaraan de vennootschap zich conformeert. Winstparticipatie Met de wet van 22 mei 2001 betreffende de participatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen (BS 9 juni 2001) en haar uitvoeringsbesluiten, is er binnen de verschillende NV's van de Groep Dolmen een systeem van winstparticipatie op punt gezet. De personeelsleden hebben de mogelijkheid hun winstparticipatie te krijgen onder de vorm van aandelen Dolmen Computer Applications NV en genieten van de voordelige fiscale tarieven die de wet voorzien heeft. In het boekjaar 2001/2002 hebben wij ,31 onder de vorm van winstparticipatie toegekend. 303 werknemers hebben ervoor gekozen hun winstparticipatie te krijgen onder de vorm van aandelen van de door ons gekochte eigen aandelen werden aan deze werknemers gegeven. Conform aan de wet van 22 mei 2001 zijn deze aandelen gedurende twee jaar geblokkeerd op een individuele effectenrekening op naam van elke werknemer. Voor het boekjaar 2002/2003 stellen wij aan de Algemene Vergadering voor om opnieuw toe te kennen onder de vorm van winstparticipatie ( ,00 in de NV Dolmen Computer Applications, ,00 in de NV General Systems Europe en ,00 in de NV Datasoft Solutions). 260 werknemers hebben voor aandelen gekozen van de door ons gekochte eigen aandelen zullen aan deze werknemers toegekend worden onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering. 20

23 Warranten In 1999, bij de introductie van de aandelen Dolmen Computer Applications NV op de beurs, heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om warranten uit te geven voor alle personeelsleden van de Groep Dolmen. In 2000, 2001 en 2002 hebben verschillende Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders besloten om warranten uit te geven ten voordele van de bestuurders en directeurs van de Groep Dolmen. De Programmawet van 24 december 2002 (BS 31 december 2002) biedt de mogelijkheid om de uitoefeningperiode van de warranten, uitgegeven tussen 1 januari 1999 en 31 december 2002 te verlengen met hoogstens drie jaar, zonder bijkomende fiscale last. De Buitengewone Algemene Vergadering van 26 juni 2003 heeft gebruik gemaakt van deze wettelijke mogelijkheid. Aantal Inschrijvings- Uitoefening- Jaar warranten prijs periode Verlenging ,02 01/09/ /09/2007 tot 30/09/2004 tot 30/09/ ,34 01/01/ /09/2008 tot 30/01/2004 tot 30/09/ /09/2005 tot 30/09/ ,72 01/01/ /09/2009 tot 30/01/2005 tot 30/09/ /09/2006 tot 30/09/ ,85 01/01/ /09/2010 tot 30/01/2006 tot 30/09/ /09/2007 tot 30/09/2007 Hierboven vindt u een overzicht van de warranten, hun uitoefeningperiode en de inschrijvingsprijs. Elke warrant geeft aan zijn houder het recht om op een nieuw aandeel Dolmen Computer Applications NV in te schrijven aan de aangeduide inschrijvingsprijs. Indien de totaliteit van de warranten wordt uitgeoefend zal het totaal aantal aandelen met 1,66 % stijgen. Inkoop van eigen aandelen Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 oktober 2002 werd machtiging verleend om maximum aandelen Dolmen Computer Applications NV te verwerven en dit tot 15 april De Raad van Bestuur heeft gebruik gemaakt van de haar verleende machtiging. De huidige situatie is dat Dolmen Computer Applications NV aandelen in portefeuille heeft; haar dochtervennootschap GSE NV heeft er In bezit op 16/10/ Winstparticipatie boekjaar 2001/ Inkoop tot 30/06/ Aandelen in het bezit van GSE NV TOTAAL Daarvan zullen aandelen toegekend worden aan de werknemers die hun winstparticipatie 2002/2003 onder de vorm van aandelen wensen te krijgen, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering. Overeenkomstig artikel 622 par. 1 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen of deelbewijzen die de vennootschap of de dochterondernemingen bezitten, geschorst. Berekeningsbasis Boekjaar 2002/ / /2001 Totaal aantal aandelen 31/ Niet-winstdelend Eigen aandelen in Dolmen Computer Applications NV (toestand 25/06/2003) Eigen aandelen in dochters waarvan niet-winstdelend Berekeningsbasis

24 Aandeelhoudersstructuur Dolmen Computer Applications NV In het kader van de wet van 2 maart 1989 (openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in op de beurs genoteerde vennootschappen) ontvingen wij een laatste maal op 30 augustus 2001 een kennisgeving van deelneming. Samengevat is de toestand als volgt: Meer dan Minder dan % van de % van de effecten Titularis effecten 75 Familie Colruyt, 80 Sofina, Colruyt NV, dochterondernemingen Colruyt, personeel Dat alles op een totaal van aandelen (toestand 30/08/2001). Totaal van in overleg handelende personen: (Familie Colruyt + Groep Colruyt + Groep Sofina + personeel Dolmen) Aantal % Aandelen ,71 Warrants ,00 TOTAAL ,02 Noemer: Aandelen Warrants TOTAAL De vennootschap heeft geen kennis van andere overeenkomsten tussen aandeelhouders. Aandeelhoudersovereenkomsten van Dolmen Computer Applications NV Tussen de aandeelhouders H.I.M. NV, D.I.M. NV, Etn. Fr. Colruyt NV, Vlevico NV, Infoco NV, Onveco NV, S.A. Waldico en Sofina/Rebelco NV bestaat een overeenkomst om in overleg op te treden. Structuur van het aandeelhouderschap van de NV Dolmen Computer Applications op 30/08/2001 (laatste transparantiekennisgeving) Aantal % I. Familie Colruyt en aanverwanten 1. Familie Colruyt Aandelen ,94 TOTAAL ,90 2. H.I.M. NV Aandelen ,24 TOTAAL ,11 3. D.I.M. NV Aandelen ,69 TOTAAL ,60 Totaal familie Colruyt handelend in overleg Aandelen ,86 TOTAAL ,61 II. Personeel Dolmen 1. Personeelsleden Dolmen Aandelen ,63 Warrants ,00 TOTAAL ,94 Totaal personeel Aandelen ,63 Warrants ,00 TOTAAL ,94 III. Groep Colruyt 1. Dolmen Computer Applications NV Aandelen ,62 TOTAAL ,61 2. Etn. Fr. Colruyt NV Aandelen ,99 TOTAAL ,40 3. Onveco NV Aandelen ,10 TOTAAL ,10 4. Vlevico NV Aandelen ,36 TOTAAL ,29 5. S.A. Waldico Aandelen ,05 TOTAAL ,05 6. Infoco NV (voorheen Dolmen Engineering) Aandelen ,18 TOTAAL ,16 Totaal verbonden ondernemingen (Etn. Fr. Colruyt NV + dochters) Aandelen ,30 TOTAAL ,61 IV. Groep Sofina 1. S.A. Sofina (moedermaatschappij) Aandelen 0 0,00 TOTAAL 0 0,00 2. S.A. Rebelco (dochtermaatschappij) Aandelen ,92 TOTAAL ,86 Totaal Groep Sofina Aandelen ,92 TOTAAL ,86 22

25 WAAK- BESCHUTTE WERKPLAATS vzw "eens heel stevig discussiëren, maar altijd op een manier waardoor we er allebei beter van werden" Van alle personen met een handicap die in Vlaanderen een job uitoefenen in een beschutte werkplaats, werkt 10 % bij WAAK in Kuurne. Voor het bestuur van deze vzw een uitdaging van formaat om voor medewerkers met handicap, duurzaam en aangepast werk te vinden. Een uitdaging ook om al deze opdrachten met de juiste informaticamiddelen te omkaderen. Informatisering naar maat werd het antwoord. Dolmen realiseerde een reeks oplossingen voor geïntegreerd beheer van verkoop, inkoop, materiaalsturing, productieplanning en boekhouding. Applicaties voor werkvoorbereiding en voor shop floor control zijn in ontwikkeling of in voorbereiding. "Zeer belangrijk voor ons is het werk van de projectleider. Hij moet ons bedrijf zeer goed kennen, hij moet in onze redeneringen kunnen meegaan. Hij moet er met gezond verstand eens tegenaan kijken en met suggesties komen. Dat betekende soms wel eens heel stevig discussiëren. Maar altijd op een manier waardoor we er allebei beter van werden." Jacques Waelkens, commercieel directeur WAAK-Beschutte Werkplaats vzw Toegepaste technologieën applications turnkey infrastructure projects Oracle Campus Clustering HP 9000 HP-UX volledig klantverhaal op ADVOCATEN- KANTOOR EUBELIUS "ontspannen sfeer en hoge werkbereidheid gaan bij Dolmen prettig samen" Eubelius is een vooraanstaand Belgisch advocatenkantoor met vestigingen in Brussel en Kortrijk. Tijdens de voorbije jaren - het kantoor werd opgericht in heeft het een uitzonderlijk sterke ploeg van 60 ervaren advocaten en 35 administratieve krachten samengebracht. Meer dan ooit is voor hen de beoefening van het recht een kwestie van teamwerk. Net als veel andere KMO s koos het kantoor ervoor zijn informatica uit te werken samen met een externe partner. Vertrekkend van een Windows NT-omgeving begeleidde Dolmen de overstap naar Windows Dit betekende installatie van nieuwe servers en het oppuntstellen van alle clients in de nieuwe omgeving. "De mensen met wie ik samenwerkte waren zeer ad rem en getuigden van een grote technische bagage. Diende zich een mogelijk probleem aan, dan losten zij dat eerst op, niets werd op de lange baan geschoven. Ontspannen sfeer en hoge werkbereidheid gaan bij Dolmen prettig samen." Jan Vanherpe, IT Manager Advocatenkantoor Eubelius Toegepaste technologieën infrastructure installation migration Windows

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

De voorzitter legt op het bureau :

De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2010 ==========================================================

Nadere informatie

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL ETN. FR. COLRUYT Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== Het

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2013

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2013 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2013 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van de N.V. Etn. Fr. COLRUYT met maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014 De ondergetekende Met domicilie of maatschappelijke zetel te eigenaar van... aandelen van de N.V. Etn. Fr. COLRUYT met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 te 1500 HALLE BTW-BE , RPR Brussel

Naamloze Vennootschap Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 te 1500 HALLE BTW-BE , RPR Brussel Naamloze Vennootschap Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 te 1500 HALLE BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 Het jaar 2017, op 27 september,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen

jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen HR Brussel: 612.843 BE460 306 570 T +32 2 362 55 55 F +32 2 362 55 99 www.dolmen.be info@dolmen.be

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van Baron

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Volmacht Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april 2013. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen BTW BE 0477.702.333 RPR Mechelen Rechtsgebied Kanton Mechelen, Arrondissement Mechelen Uitnodiging voor

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

Informatie met betrekking tot de moedervennootschap

Informatie met betrekking tot de moedervennootschap Bekaert Jaarverslag 2015 Financieel Overzicht 105 Informatie met betrekking tot de moedervennootschap Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA Het jaarverslag van de Raad van

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

OPROEPING. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012. ARSEUS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de

Nadere informatie

jaarverslag boekjaar 2004/2005 Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen

jaarverslag boekjaar 2004/2005 Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen Dolmen Computer Applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen BTW BE 0460.306.570 RPR Brussel T +32 2 362 55 55 F +32 2 362 55 99 www.dolmen.be info@dolmen.be

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

RECTICEL Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Olympiadenlaan Brussel (Evere) R.P.R. Brussel

RECTICEL Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Olympiadenlaan Brussel (Evere) R.P.R. Brussel RECTICEL Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Olympiadenlaan 2 1140 Brussel (Evere) R.P.R. Brussel 0405.666.668 De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit OP DINSDAG 30 MEI 2017 OM 10 UUR

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 april 2010 06:00 CET RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V. CONTACT Martin Detry SYSTEMAT Tel.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2010, 17U40 Frédérique Jacobs Tel.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@systemat.com

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie