Inventarisatie. scholingsaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie. scholingsaanbod"

Transcriptie

1 Afasie afd. Noordlimburg Ja, bijvoorbeeld naar EHBO/ BHV Specifiek computergebruik door vrijwilligers in verband met voorbereidingen; lesmateriaal, producten, werkvormen worden erg op maat van betreffende persoon en diens situatie gemaakt en hoe bouw je dat op in een archief.. nu experimenterend met dropbox bijv. ( mogelijkheid om vrijwilligers van Seniorweb hierbij te betrekken) Aandachtspunt blijft soms: "horen we de vrijwilliger ook genoeg?" Hebben we voldoende kennis en ruimte om die vraag op te pakken; om het jaar houden ze een tevredenheidsonderzoek onder de vrijwilligers Buurtbemiddeling Venlo Buurtpreventieteam Tegelen Daelzicht Op allerlei gebied; ze inventariseren zelf nog onder de vrijwilligers. Resultaten nog niet bekend. Er is behoefte aan scholing op terreinen: Omgaan met agressief gedrag, PR, Communicatie Er is belangstelling voor: Uitwisseling praktische tips op het gebied van werving, begeleiding, waardering(bijv. wat is een goede vacature?) Samenwerking professionals en vrijwilligers Momenteel weinig expliciete behoeften; instelling als geheel heeft "vrijwilligersacademie" in de maak in verband met verwachting dat de vraag naar training in samenwerkings-kunde professional-vrijwilliger zal toenemen. Daelzicht heeft voor de eigen betaalde medewerkers wat bijv. vertaald kan worden zodat het ook voor vrijwilligers toegepast kan worden. Nu is op de vloer die professionele achterwacht nog beschikbaar; als dat verandert zal op maat gesneden instructie-training- voorlichting nodig kunnen zijn. In de gemeente Beek is een pilot gestart om met sportverenigingen te onderzoeken hoe gehandicapten daar mee kunnen doen. De Zonnebloem De Zorggroep Regio Venlo De Zorgondersteuner Afdeling Vrijwillige thuiszorg Dementievrijwilligers e.a. Nee, maar wil graag op de hoogte worden gehouden van eventuele bijeenkomsten Diversiteitsbeleid - interculturele communicatie Wordt regelmatig geïnventariseerd Er is altijd behoefte aan deskundigheidsbevordering. Afhankelijk van het onderwerp wordt bekeken of externe expertise voorhanden is en ingekocht/ ingevlogen kan worden. 1

2 Filmtheater de Nieuwe Scene Vraag naar: EHBO / BHV, PR, Social Media, Werven en behouden van vrijwilligers, Sociale hygiene, veilig alcoholgebruik Ook interesse in: Uitwisseling praktische tips op het gebied van werving, begeleiding, waardering(bijv. wat is een goede vacature?) Versterken vrijwilligersbeleid, Samenwerking professionals en vrijwilligers Hospice Mariaweide Hulp bij Dementie Humanitas Regio enn-m-limburg Maatjesproject BOR(begeleide omgangsregeling) Gezin in Balans Thuisadministratie Venlo Informatie & Advies vrijw HvdWijk Jeugdbeweging Hubertus Blerick Kan Doen West Keramiekcentrum de Tiendschuur Men wordt jaarlijks in evaluatiegesprek hiernaar gevraagd en tussentijds is het altijd bespreekbaar. Voor nu voorzien Wordt ook bij de Zorgondersteuner wel gesignaleerd; voorbeelden specifiek als interculturele dienstverlening komen nog snippersgewijs voor. Een duidelijke toename van vraag, aandacht en samenwerking is er op het gebied van Dementie en Palliatieve Zorg. Er zijn al lijnen op dit thema tussen Hbij D en VPTZ Ja, dat is een aandachtspunt bij de bijeenkomsten met de vrijwilligers vanuit hun projecten. Dit is gericht op de doelgroep, intervisie en de praktijk, vernieuwingen etc Omgaan met agressief gedrag, diversiteitsbeleid, BHV, eigen kracht, zelfredzaamheid Werven en behouden van vrijwilligers Ze willen zelf nog peilen waar de vrijwilligers behoefte aan hebben Er is belangstelling voor: Uitwisseling van ervaringen met een methode Samenwerking professionals en vrijwilligers Voorlichting over specifieke, actuele ontwikkelingen, participatiewet en tegenprestatie EHBO / BHV, Communicatie, Social Media, Vrijwilligersbeleid, Time-management Versterken vrijwilligersbeleid, Samenwerking professionals en vrijwilligers 2

3 Kindervakantiewerk t Ven Kindervakantiewerk Tegelen Kindervakantiewerk de Treffer Mensana (MetGGZ) Ontmoetingscentrum de Glazenap Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o. (voorheen WAO-spreekuur-Venlo) Er is vraag naar onderwerpen: Omgaan met agressief gedrag, EHBO / BHV, Financieel managen van je vereniging, Vrijwilligersbeleid EHBO / BHV, Social Media Er is vraag naar: EHBO / BHV, met name BHV en daarnaast specifiek aandacht voor omgaan met macho gedrag Ervaringen uit het veld nu- vele veranderingen- mogelijk aansluitend daarop zoals ook in het verleden al voorlichting werd gegeven bijv. aan Thuiszorg-medewerkers en Mantelzorg/VTH en i.s.m. Riagg over specifieke ziektebeelden, stoornis en hoe daarmee om te gaan. Gezien ontwikkeling van integrale dagvoorzieningen in Huizen van de Wijk wordt dit een gemeenschappelijke vraag. Sociale hygiene, veilig alcoholgebruik PR, Communicatie, Social Media zou interessant zijn; ook denken ze over verbreding van hun werkterrein-inhoudelijk; bijv. Samenwerking met Clientenraad van de Sociale Dienst; hiervoor is echter de eigen organisatie nu nog te klein. Daarnaast is voor hen ook zeker van belang: Voorlichting over specifieke, actuele ontwikkelingen, participatiewet en tegenprestatie, info over actuele ontwikkelingen, o.a. het dreigende gevaar van willekeur bij a.s. 'participatiewet, vrijwilliger onder dwang?? Er is al een link gelegd tussen I&A-vrijwilligers en hun spreekuur. Er zijn diverse raakvlakken, meeliften over en weer zou goed gaan. Schuldhulpmaatje Scouting Miguel Pro Seniorweb nu geen specifieke zaken, nieuwe lichting wordt ingewerkt op kerntaken Sociale hygiene, veilig alcoholgebruik Ze zijn momenteel zelf aan het inventariseren welke behoeften en signalen er bij vrijwilligers zijn. De inloop-uren leveren zowiezo konkrete vragen op; veel praktische vragen lenen zich ook voor een 'een-op-een-aanpak, instructie op maat 3

4 Sensoor telehulpverlening Is duidelijk expliciet gekoppeld aan de inhoud van de binnenkomende telefoontjes; daarvoor zoeken zijn inhoudelijk kennis; dus veelal rond specifieke ziektebeelden of probleemsituaties. Stichting Gehandicaptenzorg Limburg Stichting Limburgs Landschap Verdere specifieke kennis bijv. over dementie en MS Wij wisselen vaker kennis uit met andere natuurorganisaties. Er wordt regelmatig gepeild welke behoeften aan scholing er zijn. Zo is er belangstelling voor EHBO / BHV, Communicatie. Onze vrijwilligers worden graag bijgeschoold over natuurkennis. Wij hebben ook wel eens een EHBO cursus en bijscholing op het gebied van excursietechnieken Uitwisseling is altijd goed. Ze worden graag op de hoogte gehouden;als er wat interessants voorbij komt kunnen ze zich aansluiten. Stichting Mentorschap Limburg Is wel in beeld en er kan ook op worden ingespeeld. Binnenkort is er weer een serie voorlichting met betrekking tot specifieke doelgroepen; ook communicatie en onderhandelen zijn thema's die aandacht krijgen. Stichting Wachm Stichting Wel.kom diverse projecten oa. SOVA en Kies en Seniorenbezoekers Onze vrijwilligers zijn altijd bereid om zichzelf verder te ontwikkelen. Op dit moment zijn er echter geen concrete vragen voor een bepaalde deskundigheidsbevordering. Als er trainingen in de toekomst beschikbaar zijn, dan zouden onze vrijwilligers daar hoogst waarschijnlijk graag gebruik van willen maken Omgaan met Agressief gedrag, communicatie Wb. Seniorenebezoekers: Wordt al op ingespeeld; belangstelling ook bij Hvd Wijk voor zaken als veiligheid, valpreventie, EHBO; ook actueel altijd: grenzen stellen; wat laat je toe als vrijwilliger? Stichting de Windmeule Support-opvoedingsonderstuning Kunnen werken met Office, Sociale hygiene, veilig alcoholgebruik, Sociale hygiene korte opleiding Omgaan met agressief gedrag en Social media 4

5 Theater de Garage Toon Hermans Huis EHBO / BHV, Social Media, Sociale hygiene, veilig alcoholgebruik Ook interesse in: Uitwisseling praktische tips op het gebied van werving, begeleiding, waardering.(bijv. wat is een goede vacature?) Ja, blijft bijvoorbeeld vraag naar: PR en Communicatie en Social media ( THHuis is op dit vlak nog in verkenningsfase) Vrijwilligersbeleid - interessant voor kaderleden THHuis evenals Time-management, Diversiteitsbeleid, interculturele communicatie- komt zeker in beeld dat hier nog aandacht gewenst is én zeker ook richting jongeren; De groep tussen 12 en 24 jaar komt al deels aan bod, maar ook richting basisschoolleeftijd kan meer aanbod rond bijvoorbeeld omgaan met verlies een nuttige aanvullling betekenen. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Wordt aandacht aan besteed; ook stimuleert de coördinatiegroep om op diverse actuele thema's in te spelen; er zijn dan nog bijscholingen, terugkomavonden. Ook kunnen vrijwilligers deelnemen aan landelijk aanbod. Steeds met de focus op laatste fase. Voedselbank Venlo Wereldpaviljoen Steyl Zelfregiecentrum Onder de intake-vrijwilligers wordt regelmatig gepeild of er wensen, knelpunten zijn Uitwisseling van relevante info tussen hen en VCV is zinvol op dit moment geen zicht op 5

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014

Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer: 0512 384040 Fax

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Een mens te zijn op aard in deze wereldtijd

Een mens te zijn op aard in deze wereldtijd Versterken van het KCWO: Een mens te zijn op aard in deze wereldtijd In aanvulling op de gelijknamige notitie presenteren we bij deze de samenvatting waarin de concrete uitvoering van de projecten en onze

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4 Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici Overdracht dorpsportaal Open in verbinding september 2013 Versie V4 Auteur(s): Guido van Alphen (TriVici), Martijn Ledegang (Provincie Fryslân),

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie