De Jan Jansen Word-macro s voor dtp ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Jan Jansen Word-macro s voor dtp ers"

Transcriptie

1 De Jan Jansen Word-macro s voor dtp ers Onmisbare hulpmiddelen voor elke grafisch vormgever Sneller en efficiënter werken Betere technische kwaliteit van de kopij een uitgave van Amsterdam, 2012

2 Inhoud 1 Word-kopij voorbereiden voor InDesign en QuarkXPress 2 Het probleem 2 Gestructureerde kopij voorbereiden 2 Platte ongemarkeerde kopij voorbereiden 8 Ongestructureerde kopij voorbereiden 8 2 Speciale elementen 10 Tabellen 10 Voet- en eindnoten 11 Automatisch genummerde koppen 11 Automatisch genummerde lijsten 12 Romeinse cijfers 13 3 Overzicht van de macro s 14 Stappenplan voor gecodeerde kopij 15 Stappenplan voor ongecodeerde kopij 16 Voordelen 17 Prijsinformatie Van Oldenbarneveldtstraat 18 hs 1052 KA AMSTERDAM tel

3 2 1 Word-kopij voorbereiden voor InDesign en QuarkXPress Het probleem Veel (boek)uitgeverijen leveren kopij aan als Word-bestanden en elke opmaker en grafisch vormgever weet het: lang niet altijd is die kopij schoon. Het wemelt vaak van onbruikbare Word-opmaak en zelfs in ogenschijnlijk ordentelijke kopij zitten soms nog verborgen Word-codes, die een probleem kunnen veroorzaken in InDesign en QuarkXPress. Veel dtp ers maken daarom de kopij in zijn geheel plat en beginnen helemaal van voren aan met markeren in het opmaakprogramma. En dat is zonde, want met de Jan Jansen macro s voor dtp ers kunt u vooraf in Word zowel nette als rommelige kopij voorbereiden voor uw opmaakprogramma met behoud van de bruikbare structuurinformatie, bijv. over koppen. Daardoor kunt u de kopij veel sneller en efficiënter verwerken in uw opmaakprogramma. Gestructureerde kopij voorbereiden In gestructureerde Word-kopij zijn de alinea s gemarkeerd met alineastijlen (paragraph styles). De tekstelementen daarbinnen kunnen zijn gemarkeerd met cursief, vet, vetcursief, onderstreping, inferieur, superieur en kleinkapitaal of met tekenstijlen (charecter styles). Dit is de ideale kopij. want deze sluit het best aan op het opmaakprogramma en kan het snelst worden verwerkt. Het gebruik van stijlen bevordert een consistente vormgeving en vergemakkelijkt de productie van web-pagina s en e-pubs. fig. 1 Gestructureerde kopij met stijlen In bovenstaande tekst heeft de eerste kop de stijl kop1 en de subkop de stijl kop2. De inleiding heeft de stijl intro.het woord ervaring in de kop is cursief. De hoofdletterwoorden zijn met kleine letters getikt en kleinkapitaal gemaakt. In slechte, maar zelfs in goede kopij, komen toch altijd nog allerlei typefouten voor, zoals dubbele spaties, een verkeerde apostrof in t, foutieve spaties ( zoals hier ), dubbele tabs, te ver doorlopende onderstrepingen, en nog veel meer. Dit soort fouten kunt u laten opruimen door de macro ruimop (zie fig. 2 op blz. 3). Standaard staan alleen de opties aangevinkt, die altijd goed zijn. De macro heeft een aantal extra opties, die u desgewenst kunt aanvinken, zoals het omzetten van hoofdletterwoorden (ABN) in onderkast met kleinkapitaal (ABN).

4 3 fig. 2 Menu van de ruimop-macro De schone kopij kunt direct in InDesign en QuarkXPress importeren, want beide programma s interpreteren de Word-stijlen correct en nemen ze over. U hoeft de stijlen (of typogrammen) alleen de juiste typografie toe te kennen; de tekstelementen zelf hoeft u niet opnieuw één voor één aan te klikken en te markeren. Als u van te voren in het opmaakprogramma stijlen met dezelfde namen klaarzet in een template (stylesheet), springen alle tekstelementen direct in de juiste vorm. Er kunnen echter altijd verborgen Word-codes, bijv. fontwisselingen, in kopij zitten. Om problemen daarmee in uw opmaakprogramma te voorkomen is het beter om de stijlinformatie van Word om te zetten in harde coderingen, bijv. {kop1}, en daarna de kopij als tekstbestand op te slaan. Dan zijn alle verborgen Word-codes verdwenen.

5 4 Dat coderen kunt u door macro s laten doen. Het coderen van gestructureerde kopij gaat in drie stappen: de Word-stijlmarkeringen omzetten in algemene coderingen, bijv. {kop1} voor de stijl kop1; hiervoor kunt de macro codeer_stijlen gebruiken. de algemene codereringen omzetten in specifieke coderingen (tags) voor InDesign of QuarkXPress, bijv. <pstyle:kop1> Hiervoor dienen de macro s codeer_ind en codeer_qxp. Word-indexvermeldingen coderen met de macro codeer_index_ind of codeer_index_ qxp. fig. 3 Menu van de macro codeer_stijlen Als u de kopij met stijlen in fig. 1 laat coderen door de macro codeer_stijlen, krijgt u het volgende resultaat: fig. 4 Kopij waarin de alineastijlen zijn gecodeerd door de macro codeer_stijlen De Word-alineastijlen zijn nu vervangen door harde coderingen als {kop1} en {intro}. Deze coderingen kunt u vervolgens laten omzetten in specifieke coderingen (tags) voor InDesign door de macro codeer_ind of voor QuarkXPress door de macro codeer_qxp.

6 5 fig. 5 Menu van de codeermacro voor InDesign De codeermacro voor InDesign geeft met bovenstaande instellingen het volgende resultaat: fig. 6 Resultaat van de macro codeer_ind: gecodeerde kopij voor InDesign Als er in de kopij Word-indexvermeldingen voorkomen, moet u ook deze nog coderen. Coderen van indexvermeldingen kunt u doen met macro codeer_index_qxp voor

7 6 QuarkXPress en codeer_index_ind voor InDesign. Als u de index in uw opmaakprogramma kunt genereren aan de hand van de indexvermeldingen, kunt u de index verwijderen uit de kopij. Na het coderen slaat u de kopij op als Unicode-tekstbestand, want dan kan InDesign de coderingen als tags interpreteren. (Wordt de kopij als Word-bestand opgeslagen, dan zal InDesign de coderingen letterlijk als tekst overnemen.) De codeermacro heeft boven in de kopij een code geplaatst, die aangeeft om welke Unicode het gaat: <UNICODE-WIN> voor Unicode van Windows of <UNICODE- MAC> voor Unicode van de Mac. Door het opslaan van de kopij als Unicode-bestand verdwijnen alle (verborgen) Word-codes en blijven alleen de harde zichtbare coderingen over. fig. 7 De gecodeerde tekst geïmporteerd in een InDesign-template De tag <pstyle:kop1> zorgt ervoor dat in InDesign de eerste kop de alineastijl (paragraph style) kop1 krijgt. In dit voorbeeld is gekozen voor de optie vet, cursief en kleinkapitaal coderen als tekenstijlen (character styles), bijv. <cstyle:kop1-i> voor italic binnen kop1 en <cstyle:plat-h> voor kleinkapitaal in de platte tekst. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om heel precies een echt kleinkapitaal font toe te kennen aan een tekstelement, afhankelijk van de alineastijl waarbinnen het voorkomt. Als u de schone kopij met stijlen direct had geïmporteerd in InDesign, zouden de nep - kleinkapitalen van Word ook als zodanig (als verkleinde kapitalen) worden geïmporteerd. Als u de gecodeerde kopij importeert in een stijlblad waarin de alineastijlen kop1, kop2, plat en intro, en de tekststijlen kop-i, plat-i en plat-h gedefinieerd zijn, krijgt u een resultaat als in fig. 7. De aanpak voor QuarkXPress is geheel analoog. Als u de tekst in fig. 4 codeert met de macro codeer_qxp krijgt u het volgende resultaat:

8 7 fig. 8 Het resultaat van de macro codeer_qxp: gecodeerde kopij voor QuarkXPress Ook nu moet de tekst als Unicode-bestand worden opgeslagen. Bovenin zijn door de macro twee codes geplaatst. De code <v7.1> geeft aan dat het bestand kan worden geïmporteerd in QuarkXPress-versie 7.1 en hoger. De code <e8> geeft aan dat het om een Unicode-bestand gaat. De zorgt in QuarkXPress voor het alineatypogram kop1 en de code voor de teksttypogram kop1-i voor italic binnen kop1. fig. 9 De gecodeerde tekst geïmporteerd in een QuarkXPress-template

9 8 Platte ongemarkeerde kopij voorbereiden Platte ongemarkeerde kopij kunt u importeren in uw opmaakprogramma, waarna u alles één voor één aanklikt en van de juiste stijl of het juiste typogram voorziet. fig. 10 Platte ongemarkeerde kopij Maar u werkt sneller als u in Word coderingen plaatst voor alineastijlen en daarbinnen waar nodig cursief, vet, onderstreping, kleinkapitaal aanbrengt. Aanbrengen van codes in Word heeft als belangrijkste voordelen: u hoeft bij grote blokken tekst met dezelfde alineatekstsoort alleen de AAN-code te typen, bijv. {plat}, en pas bij een nieuwe tekstsoort de volgende, bijv. {kop2}. u kunt kleinkapitaal, vet en cursief door de codeermacro s voor QuarkXPress en InDesign contextgevoelig laten coderen met character styles. u kunt de codeermacro automatisch cijfers in de lopende tekst laten coderen met een character style als <cstyle:plat-cijfer>, zodat u cijfers in het opmaakprogramma apart kunt behandelen, bijv. met een mediaeval-font. Na het aanbrengen van de alineastijlcodes, cursief, vet en kleinkapitaal heeft u weer de gecodeerde tekst zoals in fig. 4 op blz. 4. De coderingen in deze kopij kunt u met de macro s codeer_ind of codeer_qxp weer omzetten in InDesign of QuarkXPress-tags. Ongestructureerde kopij voorbereiden Helaas krijgt u als vormgever ook inconsistente, niet met stijlen opgemaakte kopij aangeleverd, met onbruikbare Word-opmaak, ingesprongen alinea s enz. fig. 11 Ongestructureerde kopij zonder stijlen

10 9 In de kopij van fig. 11 zijn de koppen niet gemarkeerd met stijlen maar met een groter lettertype en vet. Het intro is ingesprongen: geen opmaak waar u wat aan hebt in uw opmaakprogramma. Bovendien zijn de hoofdletterwoorden (CPNB) met hoofdletters getypt en niet als kleine letters met kleinkapitaal. Die kunt u door de ruimop-macro laten omzetten in kleine letters met kleinkapitaal. Dan zijn ook de andere standaardfouten meteen opgeruimd. Nu kunt u beginnen met het aanbrengen van de alineacoderingen. Het is handig om de opmaak ook al is die niet bruikbaar nog even te laten staan, want door de afwijkende opmaak kunt de alinea s vinden, die gecodeerd moeten worden. Bij een vetgemaakte kop kunt u besluiten dat het vet toegekend wordt aan de stijl of het typogram in uw opmaakprogramma. In dat geval typt u de codering, bijv. {kop1} en maakt u de alinea plat door er de stijl Standaard aan toe te kennen. De lokale opmaak (bijv. het cursief in de kop) blijft gehandhaafd. Binnen de stijl kop1 krijgt een cursief woord dan later de tekststijl kop-i en een kleinkapitaal woord de tekststijl kop1-h. Bij grote stukken tekst, bijv. een lied dat geheel cursief is, kunt u ervoor kiezen de code {lied} aan te brengen en het cursief te verwijderen. Dan resulteert dan later in de alineastijl lied die voor de gehele liedtekst geldt. Het resultaat is weer de gecodeerde kopij zoals in fig. 4 op blz. 4, die u met de codeermacro voor InDesign of QuarkXPress weer omzet in specifiek gecodeerde kopij.

11 10 2 Speciale elementen Tabellen Word-tabellen met een celstructuur worden door InDesign met behoud van de structuur en opmaak overgenomen. fig. 12 Word-tabel met kolommen en rijen in Word fig. 13 Word-tabel geïmporteerd in InDesign De meeste auteurs zijn geen volleerde opmakers en daarom wilt u waarschijnlijk meestal de tabelopmaak in InDesign met een schone lei beginnen. Dan converteert u de tabel in Word in tab-gescheiden tekst. In InDesign doet u het omgekeerde. QuarkXPress neemt tabellen wel over, maar maakt er tab-gescheiden tekst van. Deze converteert u in een tabel. Als de kopij als Unicode-bestand wordt bewaard, komt alles direct, zonder tabs, achter elkaar te staan. Daarom converteren de codeermacro s voor InDesign en QuarkXPress tabellen in tab-gescheiden tekst. Aan het begin van de tabel wordt een codering voor de alineastijl tabel neergezet, zodat u de tab-gescheiden tabeltekst gemakkelijk kunt vinden in het opmaakprogramma. fig. 14 Word-tabel geconverteerd door de codeermacro voor InDesign Tabellen die alleen uit tekst en tabs bestaan, worden niet herkend als tabel. Als u aan het begin van zo n tabel de codering {tabel} aanbrengt, kunt u hem later in uw opmaakprogramma gemakkelijk vinden. U vergeet natuurlijk niet zonodig een code, bijv. {plat} of {t1} neer te zetten bij de eerste alinea na de tabel, waardoor er een nieuwe tekstsoort begint en de tabel eindigt.

12 11 Voet- en eindnoten QuarkXpress en InDesign herkennen Word-noten en plaatsen ze aan het einde van de tekst, ook als het om voetnoten gaat. De nootopmaak van Word wordt overgenomen; de automatische nootnummers, zowel in de tekst als in de noot, worden vaste nummers. In principe kunt u Word-kopij met noten importeren in uw opmaakprogramma. Als u kopij met noten laat coderen door de macro codeer_ind of codeer_qxp, krijgen de nootcijfers in de lopende tekst een superieur-tag en de wordt de tekenopmaak in de noottekst eveneens gecodeerd. Als u meer grip op de noten wilt, kunt u de macro s enverz (eindnoten verzamelen) en vnverz (voetnoten verzamelen) gebruiken. Deze macro s verzamelen de nootteksten in een apart document als tekst met (niet-superieure) nummers. In de oorspronkelijke kopij worden de nootverwijzingen vervangen door superieure cijfers. fig. 15 Menu van de macro enverz U kunt de noten laten doornummeren over de totale tekst of per hoofdstuk, maar dan moeten de hoofdstukken gescheiden zijn door een sectie-einde en mogen er geen sectieeinden voorkomen op andere plaatsen. Na afloop kunt u beide bestanden apart bewaren. Deze kunt u als Word-bestanden importeren, maar u kunt ze ook laten coderen door door de macro codeer_ind of codeer_qxp, opslaan als Unicode-bestanden en daarna importeren. Automatisch genummerde koppen In Word-kopij kunnen stijlen voorkomen met automatische nummering van koppen. InDesign neemt de automatische nummers over, maar maakt ze hard : de automatische nummers worden harde cijfers. QuarkXPress neemt ze niet over. Als de kopij wordt bewaard als Unicode-tekstbestand, worden de zachte nummers omgezet in harde nummers, die door InDesign en QuarkXPress worden overgenomen. Maar u kunt ook van te voren de macro kopnrs_omz gebruiken voor meer opties. fig. 16 Menu van de macro kopnrs_omz

13 12 Deze macro kan desgewenst ook witregels toevoegen en de nummering met een bepaalde beginwaarde kan laten beginnen.deze macro kunt u alleen gebruiken als de stijlen van de koppen de namen als k1, kop1, Kop 1 of Heading 1 hebben. Met deze macro kunt u ook ongenummerde koppen alsnog nummeren. Automatisch genummerde lijsten In Word-kopij komen vaak automatisch genummerde lijsten (opsommingen) voor en ongenummerde lijsten met bullets. fig. 17 Een automatische lijst met bullets en een met nummers InDesign interpreteert de Word-codes voor genummerde en ongenummerde lijsten met bullets correct. De automatische bullets en nummers worden geconverteerd in harde bullets en nummers, gevolgd door een spatie. De nummering wordt dan niet meer automatisch aangepast, als er uit de opsomming een element wordt verwijderd. QuarkXPress neemt automatische opsommingscodes van Word niet over. Als de kopij als Unicode-bestand wordt opgeslagen, worden automatische opsommingcodes geconverteerd in harde bullets en nummers met een spatie. Deze worden door beide opmaakprogramma s overgenomen. Maar u kunt ook van te voren de macro nrs_en_bullets_omz gebruiken voor meer opties. Hiermee kunt u 1 nummers in automatisch genummerde lijsten van één niveau (1, 2, 3, zoals hier) vervangen door harde nummers mét of zonder punt (1, 2, 3 of 1., 2., 3.) en een tab. 2 opsommingstekens (bullet, streepje) in automatische lijsten vervangen door harde bullets en een tab 3 vóór de nummers desgewenst een tab laten zetten, als u bijv. de getallen later in InDesign of QuarkXPress rechts wilt laten uitlijnen. Deze laatste optie is handig als er lijstnummers groter dan 9 voorkomen. fig. 18 Menu van de macro nrs_en_bullets_omz

14 13 Romeinse cijfers Romeinse cijfers worden vaak met hoofdletters aangeleverd. Met de macro rom_cijfers_kk kunt u getallen van een of twee hoofdletters vervangen door kleine letters met kleinkapitaal. Een hoofdletter met een punt erachter, bijv. in C. Van Vliet, wordt opgevat als een initiaal en wordt dus niet kleinkapitaal gemaakt. Getallen van drie hoofdletters zijn in deze macro niet opgenomen, want die kunnen worden vervangen door de ruimop-macro d.m.v. de optie Hoofdletterwoorden vanaf drie letters vervangen door kleine letters met kleinkapitaal.

15 14 3 Overzicht van de macro s De set redactie- en productiemacro s zijn gekoppeld aan het sjabloon rpmacros.dot(m). Afhankelijk van uw bestelling bevat dit sjabloon: een set redactiemacro s (1 t/m 13) een set productiemacro s (8 t/m 16) een aparte macro voor QuarkXPress (17) en InDesign (18) macro omschrijving redactie productie 1 ruimop herstellen van fouten in kopij! 2 rom_cijfers_kk romeinse cijfers kleinkapitaal maken! 3 vervang automatische correctie van taal- en spelfouten! 4 ondomz onderstrepingen omzetten in stijlen,! 5 divomz divisies of koppeltekens omzetten! 6 en_vn eindnoten omzetten in voetnoten! 7 vn_en voetnoten omzetten in eindnoten! 8 enverz eindnoten verzamelen als tekst in een apart bestand!! 9 vnverz voetnoten verzamelen als tekst in een apart bestand!! 10 kopnrs_omz automatische nummers in koppen omzetten in vaste nummers 11 nrs_en_bullets_omz nummers en opsommingstekens in automatisch genummerde lijsten omzetten in vaste nummers en vaste bullets 12 dtpprep schone gemarkeerde kopij gereed maken voor DTP (QuarkXPress, InDesign)!!!!!! 13 codeer_stijlen stijlen omzetten in codes!! 14 vervang_codes namen van codes vervangen, bijv. {9} door {kop1}! 15 codeer_qxp specifieke codes (tags) genereren voor QuarkXPress! 16 codeer_ind specifieke codes genereren voor InDesign! 17 codeer_index_qxp Word-indexverwijzigingen omzetten in QuarkXPresscodes 18 codeer_index_ind Word-indexverwijzigingen omzetten in InDesigncodes P P Opmerking: de macro s 3 t/m 7 zijn specifiek voor redacteuren en blijven in dit kader buiten beschouwing.

16 15 Stappenplan voor gecodeerde kopij Als u de kopij met harde codes wilt importeren in uw opmaakprogramma gaat u als volgt te werk: 1 Standaardfouten corrigeren met de ruimop-macro optioneel 2 Romeinse cijfers kleinkapitaal maken met de macro rom_cijfers_ kk optioneel 3 Bij kopij met noten: noten verzamelen als tekst in een apart bestand met de macro enverz of vnverz. optioneel 4 Bij kopij met automatisch genummerde koppen: zachte nummers omzetten in harde nummers met de macro kopnrs_omz. optioneel 5 Bij kopij met automatische opsommingen: zachte nummers en bullets omzetten in harde met de macro nrs_en_bullets_omz. optioneel 6 Bij gestructureerde kopij met stijlen: alineastijlen omzetten in codes met de macro codeer_stijlen. vereist 7 Bij platte en ongestructureerde kopij: alineacodes en tekenopmaak (vet, cursief, onderstreping, kleinkapitaal) aanbrengen/ invoegen/aanpassen optioneel 8 De kopij coderen met tags voor uw opmaakprogramma met de macro codeer_ind of codeer_qxp. vereist 9 Als u in uw stijlblad andere stijl- of typogramnamen namen gebruikt dan in de kopij, kunt u die vervangen m.b.v. (Zoeken-en- Vervangen). Als u steeds dezelfde vervangingen moet uitvoeren, kunt u hiervoor de macro vervang_codes gebruiken. optioneel 10 Bij kopij met Word-indexverwijzingen: indexverwijzingen coderen met de macro codeer_index_ind of codeer_index_qxp vereist 11 De kopij bewaren als Unicode-bestand vereist 12 De kopij plaatsen in InDesign of importeren in QuarkXPress. Noten in een apart bestand kunt u behandelen als gewone kopij, vanaf stap 7. U brengt waar nodig codes aan, bijv. {noot}. Daarna laat u ze coderen voor uw opmaakprogramma.

17 16 Stappenplan voor ongecodeerde kopij Als u de kopij als Word-bestand wilt importeren in uw opmaakprogramma gaat u als volgt te werk: 1 Standaardfouten corrigeren met de ruimop-macro. optioneel 2 Romeinse cijfers kleinkapitaal maken met de macro rom_cijfers_kk. optioneel 3 Bij kopij met noten: noten verzamelen als tekst in een apart bestand met de macro enverz of vnverz. optioneel 4 Bij kopij met automatische opsommingen: zachte nummers en bullets omzetten in harde met de macro nrs_en_bullets_omz. optioneel voor InD vereist voor QXP 5 Met de macro dtpprep (zie fig. fig. 19) kunt u zonodig automatische kopnummers omzetten in harde nummers en zachte bullets in opsommingstijlen omzetten in harde. vereist voor QXP optioneel voor InD Met de macro kunt u ook witregels verwijderen, stijlen hernoemen, de eerste alinea na een witregel of kop apart markeren om die bijv. niet te laten inspringen en getallen een cijferstijl toekennen, die u in de opmaakfase een mediaeval font kunt toekennen. optioneel 6 De kopij (tekst en noten) plaatsen in InDesign of importeren in QuarkXPress. fig. 19 Menu van de dtpprep-macro

18 17 Voordelen Met de ruimop-macro s verbetert u de technische kwaliteit van de kopij, voordat u die u importeert in uw opmaakprogramma. De ruimop-macro is een onmisbaar hulpmiddel voor elke grafisch ontwerper. Veel manuscripten zijn ineens niet meer hopeloos. Als u de kopij codeert met de codeermacro s, heeft u alleen nog harde codes en zijn er geen onaangename verrassingen van Word meer! Elementen die niet overkomen in het opmaakprogramma, zoals bullets en automatische nummers in QuarkXPress, komen m.b.v. de macro s wél over. U werkt efficiënter en sneller. Prijsinformatie De set redactiemacro's: i 195,- ex btw voor één werkstation. De set productiemacro's: i 490,- ex btw voor één werkstation. Set 1 plus set 2: i 580 ex btw voor één werkstation. De macro codeer_index_qxp en codeer_ index_ind zijn elk apart verkrijgbaar voor i 90,- ex. btw voor één werkstation. Voor de volgende werkstations geldt een staffelkorting.

Word-macro s voor redacteuren en dtp ers

Word-macro s voor redacteuren en dtp ers Jan Jansen Word-macro s voor redacteuren en dtp ers EEN HANDLEIDING een uitgave van Amsterdam, 2011 janjansen@xs4all.nl Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Het probleem 2 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Stijlen 3 2 Werkwijzen

Nadere informatie

Word-macro s voor redacteuren en dtp ers

Word-macro s voor redacteuren en dtp ers Jan Jansen Word-macro s voor redacteuren en dtp ers EEN HANDLEIDING een uitgave van Amsterdam, 2011 janjansen@xs4all.nl 1999, 2011 Van Oldenbarneveldtstraat 18 hs 1052 KA AMSTERDAM tel. 020-6825077 e-mail:

Nadere informatie

Het sjabloon. Klik op download sjabloon Paper. Je krijgt onderstaand scherm:

Het sjabloon. Klik op download sjabloon Paper. Je krijgt onderstaand scherm: Het sjabloon Ga naar de website van de school: www.kamaaseik.be Studiewijzer Onderzoekscompetenties Downloads Op de website staan 2 sjablonen: Paper en voorblad. Het sjabloon voorblad gebruik je voor je

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag 1 Aanleverspecificaties Kamerstuk in omslag Contactpersonen Sdu Tatjana van Rijswijk 070-378 92 58 Stephanie de Jong 070-378 02 76 Op maandag: Marco Bakker

Nadere informatie

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur,

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur, Beste Auteur, Als besloten is uw manuscript uit te geven, wordt u gevraagd de tekst volgens onze huisstijl aan te leveren. Een uitgebreide handleiding volgt hieronder en is tevens te downloaden van onze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013 Inhoudsopgave Ms Word 2013-1 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14

Nadere informatie

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer. Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer.  Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W Sneltoetsen Word - Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL + Muiswiel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010 Inhoudsopgave Ms Word 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14

Nadere informatie

MsWord-sjablonen. wat is een MsWord-sjabloon? werken met MsWord-sjablonen. invulvelden

MsWord-sjablonen. wat is een MsWord-sjabloon? werken met MsWord-sjablonen. invulvelden MsWord-sjablonen wat is een MsWord-sjabloon? werken met MsWord-sjablonen invulvelden tekst plakken = Plakopties / Plakken speciaal werken met tekststijlen werken met opsommingstekens genummerde en ongenummerde

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.3 Wijzigingsbeheer Versi Datum e 0.1 0.2 0.3 31-12-2012 02-01-2013 06-03-2013 Omschrijving Auteur(s) Initiële versie Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Eenvoudige opmaak van alinea s

Hoofdstuk 4: Eenvoudige opmaak van alinea s Hoofdstuk 4: Eenvoudige opmaak van alinea s 4.0 Inleiding In Word kan opmaak toegepast worden op afzonderlijke tekens of geselecteerde tekens (lettertype-opmaak) of op alinea s. Lettertype-opmaak heeft

Nadere informatie

Opdrachtnaam Modificatietoetsen Toets. Afdruk samenvoegen Controleren. Alt+Shift+ Afdruk samenvoegen Gegevensbestand bewerken

Opdrachtnaam Modificatietoetsen Toets. Afdruk samenvoegen Controleren. Alt+Shift+ Afdruk samenvoegen Gegevensbestand bewerken Afdruk samenvoegen Controleren Afdruk samenvoegen Gegevensbestand bewerken Afdruk samenvoegen in document Afdruk samenvoegen naar printer K E N M Afdrukken Ctrl+ P Afdrukken Ctrl+ F2 Afdrukken Ctrl+Shift+

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Via de Schrift leerkracht cd-rom voor jaargroep 4 en hoger kunt u het Schriftfont installeren via het font menu.

Via de Schrift leerkracht cd-rom voor jaargroep 4 en hoger kunt u het Schriftfont installeren via het font menu. Handleiding Schriftfont (Schrijffont ). Installatie Via de Schrift leerkracht cd-rom voor jaargroep 4 en hoger kunt u het Schriftfont installeren via het font menu. Na de installatie start Word met een

Nadere informatie

2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54

2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 De website bij het boek... 11 Uw voorkennis... 11 Bonushoofdstukken... 12 Hoe werkt u met dit boek?...

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

HTML-EDITOR GEBRUIKEN

HTML-EDITOR GEBRUIKEN HTML-EDITOR GEBRUIKEN Over TinyMCE TinyMCE is een kleine What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) editor voor teksten. De bediening vindt plaats in de web browsers, zoals MSIE of Mozilla. Het werken met

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren Module 2 Documenten standaardiseren Hoofdstuk 1 Stijlen... 2-3 Stijl maken... 2-3 Stijl baseren op bestaande opmaak... 2-4 Nieuwe stijl... 2-5 Stijlen wijzigen... 2-8 Stijl baseren op een andere stijl...

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Toelichting Tekstopmaak en Stijlen toekennen

Toelichting Tekstopmaak en Stijlen toekennen Versie 0915.06 Toelichting Tekstopmaak en Stijlen toekennen De volgende onderwerpen worden in dit document toegelicht: Tekst typen/plaatsen/bewerken Bullets (opsomming) Inspringen Hyperlinks De teksteditor

Nadere informatie

Word 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Word 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Gebruikersomgeving Word 2013 opstarten en afsluiten 7 Het lint gebruiken/beheren 9 Bewerkingen ongedaan maken, herstellen of herhalen 10 Verborgen opmaaksymbolen weergeven of verbergen 11 Het beeld in-

Nadere informatie

Microsoft word 2003. http://www.gratiscursus.be/

Microsoft word 2003. http://www.gratiscursus.be/ Inleiding Dit document is bedoelt voor leerlingen die snel een aantal basishandelingen met word willen leren zonder veel tekst door te lezen. Dit document is gebaseerd op materiaal van de website: http://www.gratiscursus.be/

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Starten met Word 13 1.1 Word starten 14 1.2 Het lint 15 1.3 Het lint aanpassen 16 1.4 Werkbalk Snelle toegang aanpassen 18 1.5 De liniaal 20 1.6 Miniwerkbalk 20 1.7 Livevoorbeeld

Nadere informatie

De studenten beschikken bij aanvang doorgaans over de volgende vaardigheden:

De studenten beschikken bij aanvang doorgaans over de volgende vaardigheden: 2. Basismodule Word Met Word aan de slag Een tekstverwerkingsprogramma is een softwarepakket dat ons in staat stelt om teksten en tekstelementen te genereren en te verwerken. Deze syllabus heeft de bedoeling

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

2.12 Een document opslaan als... 48 2.13 Oefeningen... 50 2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54

2.12 Een document opslaan als... 48 2.13 Oefeningen... 50 2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 De website bij het boek... 11 Uw voorkennis... 11 Bonushoofdstukken... 12 Hoe werkt u met dit boek?...

Nadere informatie

OFFICE A LA CARTE - WORD 2010

OFFICE A LA CARTE - WORD 2010 OFFICE A LA CARTE - WORD 2010 Inhoud HOOFDSTUK WFW-1.1: INLEIDING - (0:25) Opstarten van Word Scherminformatie Helpfunctie HOOFDSTUK WFW-1.2: BASISHANDELINGEN - DEEL 1 - (0:50) Tekst intypen Tekst opslaan,

Nadere informatie

Handleiding GVOP Wordimport 2.0

Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Inhoud Inleiding... 2 Uitgangspunten... 2 1. GVOP-Template... 2 Gebruik maken van stijlen... 3 Aanwezige stijlen... 3 OP_Titel... 4 OP_Aanhef... 4 OP_Artikel_Titel en OP_Hoofdstuk_Titel...

Nadere informatie

1. Teksten maken en bewerken

1. Teksten maken en bewerken 17 1. Teksten maken en bewerken Tekstverwerking is één van de meest gebruikte toepassingen op de computer. Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook steeds meer voor de privégebruiker. Een

Nadere informatie

Het Disk CMS is in 2014 genomineerd voor beste CMS voor klein- en middenbedrijf. Het CMS wordt momenteel door 19 van onze relaties gebruikt.

Het Disk CMS is in 2014 genomineerd voor beste CMS voor klein- en middenbedrijf. Het CMS wordt momenteel door 19 van onze relaties gebruikt. 1 Disk CMS Met deze handleiding leg ik je alle mogelijkheden van het nieuwe Disk CMS uit. CMS staat voor Content Management System. Je kunt met het Disk CMS op een gemakkelijke wijze je website aanpassen.

Nadere informatie

Les 1. Digitale Media - DTP 1

Les 1. Digitale Media - DTP 1 Intro InDesign werkt met objecten, dit zijn alle elementen die je op een pagina kunt plaatsen. Bijvoorbeeld hulplijnen, om aan te geven waar de marges van de pagina s komen, maar ook tekstkaders, illustratiekaders,

Nadere informatie

Concept. Google Sites Handleiding

Concept. Google Sites Handleiding Google Sites Handleiding Inhoud Inleiding... 1 Handleiding... 2 Aanmaken Google Site... 2 Aanpassen uiterlijk Google Site... 3 Configureren Google Site... 3 Uitnodigen mede eigenaren, bijdragers en kijkers...

Nadere informatie

4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als pure tekst. 5. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor vanuit Word

4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als pure tekst. 5. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor vanuit Word 1. Code. Toon HTML code van de tekst 2. Verwijder de opmaak van de geselecteerde tekst. 3. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor 4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14 3 Opdrachten geven... 16 3.1

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress V 1.0 Door Inhoud Inloggen op de website... 3 Het Dashboard... 4 Berichten... 5 Berichten aanmaken... 5 Berichten bewerken... 6 Pagina's... 7 Pagina's aanmaken... 7 Pagina's bewerken...

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

Word 2010 in 15 stappen

Word 2010 in 15 stappen Omschrijving Volledige progressieve training Word 2010 in 15 stappen (15 modules, 155 rubrieken) Duur 18:05 Inhoud 1. Leer Word kennen, vul een simpele tekst aan Leer Word kennen en voer uw eerste handelingen

Nadere informatie

Symbolen en diakritische tekens

Symbolen en diakritische tekens Symbolen en diakritische tekens Als het toetsenbord van je computer goed is ingesteld: invoertaal Nederlands, toetsenbordindeling VS Internationaal, kun je heel eenvoudig diakritische tekens op klinkers

Nadere informatie

I Het maken van een nieuwsbrief

I Het maken van een nieuwsbrief I Het maken van een nieuwsbrief Wat leer je? Veel bedrijven publiceren een korte nieuwsbrief waar zij hun personeel op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Hier meldt men

Nadere informatie

Proefexamen TEKSTVERWERKEN

Proefexamen TEKSTVERWERKEN Proefexamen TEKSTVERWERKEN Beschikbare tijd: 90 minuten 150731 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 7 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van vaardigheden met

Nadere informatie

Werken met de editor in het beheerpaneel

Werken met de editor in het beheerpaneel Werken met de editor in het beheerpaneel In het beheerpaneel van i-reserve wordt op een aantal schermen gewerkt met een editor. Bijvoorbeeld bij de e- mail en factuur templates, maar ook in het product-detailscherm.

Nadere informatie

14. Opsomming & Nummering (lijsten)

14. Opsomming & Nummering (lijsten) 14. Opsomming & Nummering (lijsten) Het is mogelijk om een alinea op te maken als een opsomming. De regels springen dan een beetje in en ze worden voorafgegaan door een streepje, bolletje of nummer. Hieronder

Nadere informatie

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL Inhoud Expertcursus Word 2010 NL-NL Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave en lijsten... 6-45 Inhoudsopgave genereren... 6-45 Inhoudsopgave bijwerken... 6-48 Inhoudsopgave opmaken... 6-49 Lijst van figuren en autorisaties...

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

Handleiding GVOP Wordimport 2.0

Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 1 GVOP-Template... 4 1.1 Gebruik maken van stijlen... 4 1.1.1 Aanwezige stijlen... 5 1.1.1.1 Compleet besluit stijlen... 5 1.1.1.2

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem

Handleiding Content Management Systeem Handleiding Content Management Systeem Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen... 3 2. Paginavolgorde... 3 3. Pagina en menutitel... 3 4. Pagina s bewerken... 4 5. De tekstverwerker... 4 6. Interne

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

INHOUD. 1 Een thesis schrijven met Word VOORWOORD 9

INHOUD. 1 Een thesis schrijven met Word VOORWOORD 9 1 INHOUD VOORWOORD 9 1 INLEIDING 10 1.1 Voor wie is deze cursus bedoeld? 10 1.2 Doel en werkwijze 10 1.3 Vereisten 11 Voorkennis 11 Software en hardware 11 1.4 Hoe gebruikt u dit boek? 11 2 WORD/DTP 13

Nadere informatie

3. Opmaak van documenten

3. Opmaak van documenten 57 3. Opmaak van documenten In sommige teksten is het overzichtelijker om schema s en opsommingen te gebruiken. In Word kunt u deze opmaak gemakkelijk toepassen met behulp van tabstops en opsommingstekens.

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

Kenmerken van een edutekstbestand

Kenmerken van een edutekstbestand Kenmerken van een edutekstbestand Handleiding en tips. (versie 1, 23 maart 2015) Kenmerken van een edu-tekstbestand NB: als deze tekst is uitgeprint en bewaard, controleer dan op http://educatief.dedicon.nl

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk Drukwerk Drukraster snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk PDF afdrukken pre-flight koppelingen dtp kleuren Druk klaar aanleveren Druk klaar aanleveren betekend

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Portfolio s in Google Sites

Portfolio s in Google Sites Portfolio s in Google Sites Vanaf het schooljaar 2012-2013 biedt de NHL de optie om portfolio s aan te maken met Google Sites. De NHL-accounts bij Google zijn afgeschermd voor mensen die niet bij de NHL

Nadere informatie

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1 Dit bundeltje is van Werken in Word Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van Leen Van Damme Pagina Inhoudsopgave Word openen... 3 Scherm in Word... 4 Lint in Word... 5 Document opslaan... 6 Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

HANDLEIDING EDITING MENU & TEKST

HANDLEIDING EDITING MENU & TEKST EDITINGMENU Voor de invoer en bewerking van de teksten van je artikel, werk je met een editingmenu. Dat menu is zichtbaar bij alle invoer en bewerking van webteksten. Hieronder een uitgebreidere uitleg

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows. 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word

1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows. 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows... 1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word... 1 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel... 3 4. Sneltoets-combinaties bij MS Outlook...

Nadere informatie

Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft

Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows...1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word...2 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel...4 4. Sneltoets-combinaties bij

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

1. Een nieuw document maken op basis van GO! sjablonen

1. Een nieuw document maken op basis van GO! sjablonen 1. Een nieuw document maken op basis van GO! sjablonen Een nieuw document starten Binnen de VDI-omgeving vind je de GO! sjablonen via Bestand > Nieuw > Mijn sjablonen. Daar kies je de sjabloon voor het

Nadere informatie

Handreiking voor tekstopmaak (OOo Writer) Vooraf

Handreiking voor tekstopmaak (OOo Writer) Vooraf Handreiking voor tekstopmaak (OOo Writer) Vooraf Deze tekst is initieel opgesteld voor leerkrachten die teksten uittikken voor slechtziende leerlingen. De bedoeling is een zo eenduidig en heldere opmaak

Nadere informatie

Hoe doe je dat in Word

Hoe doe je dat in Word Hoe doe je dat in Word Linda le Grand OVC Mondriaan College Oss 29-9-2009 Inhoud 1 Lettertype wijzigen... 3 2 Tekst groter en kleiner maken... 3 3 Tekst kleuren... 4 4 Tekst markeren... 5 5 Achtergrond

Nadere informatie

4. De homepagina maken

4. De homepagina maken 95 4. De homepagina maken Als u een thema heeft geïnstalleerd, is al een aantal onderdelen ingevuld als voorbeeld. Naast de header staan er ook voorbeeldteksten, afbeeldingen, hyperlinks en soms nog andere

Nadere informatie

Sneltoetsen bij Microsoft

Sneltoetsen bij Microsoft Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows... 1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word... 1 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel... 3 4. Sneltoets-combinaties bij MS Outlook...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24 Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-9 Lint... 1-9 Backstage... 1-12 Knopafbeeldingen in het lint... 1-15 Werkbalk Snelle toegang... 1-15 Scherminfo... 1-15 Miniwerkbalk... 1-16

Nadere informatie

HTML Editor: tabellen en hyperlinks

HTML Editor: tabellen en hyperlinks LES 19 HTML Editor: tabellen en hyperlinks In deze les leert u nog iets meer over HTML en de HTML Editor van OpenOffice.org. U leert hoe u absolute en relatieve hyperlinks maakt. We staan even stil bij

Nadere informatie

Denken in structuur. enkele opmerkingen. over het coderen van documenten. Structureren... Titelpagina. Opsommingen... Verwijzingen...

Denken in structuur. enkele opmerkingen. over het coderen van documenten. Structureren... Titelpagina. Opsommingen... Verwijzingen... Denken in structuur enkele opmerkingen over het coderen van documenten Structureren met koppen Bij het structureren van een tekst door middel van koppen onderscheiden we verschillende niveaus. In een papieren

Nadere informatie

INHOUD. 1 Publiceren met Word VOORWOORD 7

INHOUD. 1 Publiceren met Word VOORWOORD 7 1 INHOUD VOORWOORD 7 1 INLEIDING 9 1.1 Voor wie is deze cursus bedoeld? 9 1.2 Doel en werkwijze 9 1.3 Vereisten 10 Prior knowledge 10 Software en hardware 10 1.4 Hoe gebruikt u dit boek? 10 2 WORD/DTP

Nadere informatie

GIGA Informatica WORD &POWERPOINT. GIGAIWW 1-4.indd :27:58

GIGA Informatica WORD &POWERPOINT. GIGAIWW 1-4.indd :27:58 GIGA Informatica WORD &POWERPOINT GIGAIWW 1-4.indd 1 23-07-2007 16:27:58 Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Een boek opmaken in Word

Een boek opmaken in Word Een boek opmaken in Word Wilt u een boek opmaken in Word, dan geven wij u graag de onderstaande uitleg. Vaststellen lay out en witmarges Bij Probook Media kunt u boeken uitgeven in verschillenden formaten

Nadere informatie

Workshop WordPress 12 juni De opzet van de ochtend: 9:30 9:45 Kennismaking Wie / Waar / Niveau / wat wil je leren vandaag?

Workshop WordPress 12 juni De opzet van de ochtend: 9:30 9:45 Kennismaking Wie / Waar / Niveau / wat wil je leren vandaag? De opzet van de ochtend: 9:30 9:45 Kennismaking Wie / Waar / Niveau / wat wil je leren vandaag? 9:45 10:15 Instructie WordPress deel 1 Site opzet / Login / Redactie / Dashboard / Pagina s / Berichten 10:15

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Functies / knoppen van TinyMCE

Functies / knoppen van TinyMCE Functies / knoppen van TinyMCE Het werken met de editor komt sterk overeen met wat u gewend bent van uw tekstverwerker: Dubbel-klik op een woord in de tekst, of trek een kader met de muis terwijl u de

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Handleiding voor Leden

Handleiding voor Leden Handleiding voor Leden Wedstrijdverslagen maken op www.lvvtornado.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het toevoegen van wedstrijdverslagen en foto s op www.lvvtornado.nl Het doel

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Word 2010 NL-NL

Inhoud Basiscursus. Word 2010 NL-NL Inhoud Basiscursus Word 2010 NL-NL Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-5 Lint... 1-5 Backstage... 1-8 Knopafbeeldingen in het lint... 1-11 Werkbalk Snelle toegang... 1-12 Scherminfo... 1-12 Miniwerkbalk...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Proefles informatica op het Alberdingk Thijm College. Het maken van een website met de tekstverwerker Kladblok of TextWrangler

Proefles informatica op het Alberdingk Thijm College. Het maken van een website met de tekstverwerker Kladblok of TextWrangler Proefles informatica op het Alberdingk Thijm College Het maken van een website met de tekstverwerker Kladblok of TextWrangler 1 Start het programma kladblok: (Start à Programma s à Bureau-accessoires à

Nadere informatie

Extra: Hoe u uw website met HTML kunt verbeteren

Extra: Hoe u uw website met HTML kunt verbeteren Extra: Hoe u uw website met HTML kunt verbeteren HTML is een afkorting van Hyper Text Markup Language. Zoals de term al zegt is het een "opmaak taal", dat wil zeggen het vertelt de browser door middel

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Kenmerken Edu-tekstbestand

Kenmerken Edu-tekstbestand Kenmerken Edu-tekstbestand Dit document is verzorgd door de stichting Dedicon, met inachtneming van artikel 15i van de Auteurswet. Het werk is uitsluitend bestemd voor hen die niet op de gebruikelijke

Nadere informatie

Soms kan het nuttig zijn verkeerde gespelde eigennamen te laten opzoeken en te vervangen via de functie Bewerken vervangen

Soms kan het nuttig zijn verkeerde gespelde eigennamen te laten opzoeken en te vervangen via de functie Bewerken vervangen Doelstellingen: module 1 correctie en revisie Tekstfragmenten in een document zoeken en eventueel vervangen. Zich ervan bewust zijn van de risico s verbonden aan automatisch vervangen. Spellingcontrole

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker (Sjablonen facturen) Algemene werking

Handleiding Abakus. Tekstverwerker (Sjablonen facturen) Algemene werking Handleiding Abakus Tekstverwerker (Sjablonen facturen) Algemene werking 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemene functionaliteit tekstverwerker... 4 Tekstverwerker

Nadere informatie

6. Redigeren en samenwerken

6. Redigeren en samenwerken 225 6. Redigeren en samenwerken Soms vergt het opstellen van een document veel tijd. Denk bijvoorbeeld aan een belangrijk rapport of een ingewikkeld beleidsdocument waaraan meer mensen een bijdrage moeten

Nadere informatie

WORDPRESS. op de FourBottles manier. Pagina 1

WORDPRESS. op de FourBottles manier. Pagina 1 WORDPRESS op de FourBottles manier Pagina 1 Fijn dat je voor FourBottles hebt gekozen voor het realiseren van je website. Bij een website hoort natuurlijk een Content Management Systeem (CMS). Ik maak

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie