De Jan Jansen Word-macro s voor dtp ers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Jan Jansen Word-macro s voor dtp ers"

Transcriptie

1 De Jan Jansen Word-macro s voor dtp ers Onmisbare hulpmiddelen voor elke grafisch vormgever Sneller en efficiënter werken Betere technische kwaliteit van de kopij een uitgave van Amsterdam, 2012

2 Inhoud 1 Word-kopij voorbereiden voor InDesign en QuarkXPress 2 Het probleem 2 Gestructureerde kopij voorbereiden 2 Platte ongemarkeerde kopij voorbereiden 8 Ongestructureerde kopij voorbereiden 8 2 Speciale elementen 10 Tabellen 10 Voet- en eindnoten 11 Automatisch genummerde koppen 11 Automatisch genummerde lijsten 12 Romeinse cijfers 13 3 Overzicht van de macro s 14 Stappenplan voor gecodeerde kopij 15 Stappenplan voor ongecodeerde kopij 16 Voordelen 17 Prijsinformatie Van Oldenbarneveldtstraat 18 hs 1052 KA AMSTERDAM tel

3 2 1 Word-kopij voorbereiden voor InDesign en QuarkXPress Het probleem Veel (boek)uitgeverijen leveren kopij aan als Word-bestanden en elke opmaker en grafisch vormgever weet het: lang niet altijd is die kopij schoon. Het wemelt vaak van onbruikbare Word-opmaak en zelfs in ogenschijnlijk ordentelijke kopij zitten soms nog verborgen Word-codes, die een probleem kunnen veroorzaken in InDesign en QuarkXPress. Veel dtp ers maken daarom de kopij in zijn geheel plat en beginnen helemaal van voren aan met markeren in het opmaakprogramma. En dat is zonde, want met de Jan Jansen macro s voor dtp ers kunt u vooraf in Word zowel nette als rommelige kopij voorbereiden voor uw opmaakprogramma met behoud van de bruikbare structuurinformatie, bijv. over koppen. Daardoor kunt u de kopij veel sneller en efficiënter verwerken in uw opmaakprogramma. Gestructureerde kopij voorbereiden In gestructureerde Word-kopij zijn de alinea s gemarkeerd met alineastijlen (paragraph styles). De tekstelementen daarbinnen kunnen zijn gemarkeerd met cursief, vet, vetcursief, onderstreping, inferieur, superieur en kleinkapitaal of met tekenstijlen (charecter styles). Dit is de ideale kopij. want deze sluit het best aan op het opmaakprogramma en kan het snelst worden verwerkt. Het gebruik van stijlen bevordert een consistente vormgeving en vergemakkelijkt de productie van web-pagina s en e-pubs. fig. 1 Gestructureerde kopij met stijlen In bovenstaande tekst heeft de eerste kop de stijl kop1 en de subkop de stijl kop2. De inleiding heeft de stijl intro.het woord ervaring in de kop is cursief. De hoofdletterwoorden zijn met kleine letters getikt en kleinkapitaal gemaakt. In slechte, maar zelfs in goede kopij, komen toch altijd nog allerlei typefouten voor, zoals dubbele spaties, een verkeerde apostrof in t, foutieve spaties ( zoals hier ), dubbele tabs, te ver doorlopende onderstrepingen, en nog veel meer. Dit soort fouten kunt u laten opruimen door de macro ruimop (zie fig. 2 op blz. 3). Standaard staan alleen de opties aangevinkt, die altijd goed zijn. De macro heeft een aantal extra opties, die u desgewenst kunt aanvinken, zoals het omzetten van hoofdletterwoorden (ABN) in onderkast met kleinkapitaal (ABN).

4 3 fig. 2 Menu van de ruimop-macro De schone kopij kunt direct in InDesign en QuarkXPress importeren, want beide programma s interpreteren de Word-stijlen correct en nemen ze over. U hoeft de stijlen (of typogrammen) alleen de juiste typografie toe te kennen; de tekstelementen zelf hoeft u niet opnieuw één voor één aan te klikken en te markeren. Als u van te voren in het opmaakprogramma stijlen met dezelfde namen klaarzet in een template (stylesheet), springen alle tekstelementen direct in de juiste vorm. Er kunnen echter altijd verborgen Word-codes, bijv. fontwisselingen, in kopij zitten. Om problemen daarmee in uw opmaakprogramma te voorkomen is het beter om de stijlinformatie van Word om te zetten in harde coderingen, bijv. {kop1}, en daarna de kopij als tekstbestand op te slaan. Dan zijn alle verborgen Word-codes verdwenen.

5 4 Dat coderen kunt u door macro s laten doen. Het coderen van gestructureerde kopij gaat in drie stappen: de Word-stijlmarkeringen omzetten in algemene coderingen, bijv. {kop1} voor de stijl kop1; hiervoor kunt de macro codeer_stijlen gebruiken. de algemene codereringen omzetten in specifieke coderingen (tags) voor InDesign of QuarkXPress, bijv. <pstyle:kop1> Hiervoor dienen de macro s codeer_ind en codeer_qxp. Word-indexvermeldingen coderen met de macro codeer_index_ind of codeer_index_ qxp. fig. 3 Menu van de macro codeer_stijlen Als u de kopij met stijlen in fig. 1 laat coderen door de macro codeer_stijlen, krijgt u het volgende resultaat: fig. 4 Kopij waarin de alineastijlen zijn gecodeerd door de macro codeer_stijlen De Word-alineastijlen zijn nu vervangen door harde coderingen als {kop1} en {intro}. Deze coderingen kunt u vervolgens laten omzetten in specifieke coderingen (tags) voor InDesign door de macro codeer_ind of voor QuarkXPress door de macro codeer_qxp.

6 5 fig. 5 Menu van de codeermacro voor InDesign De codeermacro voor InDesign geeft met bovenstaande instellingen het volgende resultaat: fig. 6 Resultaat van de macro codeer_ind: gecodeerde kopij voor InDesign Als er in de kopij Word-indexvermeldingen voorkomen, moet u ook deze nog coderen. Coderen van indexvermeldingen kunt u doen met macro codeer_index_qxp voor

7 6 QuarkXPress en codeer_index_ind voor InDesign. Als u de index in uw opmaakprogramma kunt genereren aan de hand van de indexvermeldingen, kunt u de index verwijderen uit de kopij. Na het coderen slaat u de kopij op als Unicode-tekstbestand, want dan kan InDesign de coderingen als tags interpreteren. (Wordt de kopij als Word-bestand opgeslagen, dan zal InDesign de coderingen letterlijk als tekst overnemen.) De codeermacro heeft boven in de kopij een code geplaatst, die aangeeft om welke Unicode het gaat: <UNICODE-WIN> voor Unicode van Windows of <UNICODE- MAC> voor Unicode van de Mac. Door het opslaan van de kopij als Unicode-bestand verdwijnen alle (verborgen) Word-codes en blijven alleen de harde zichtbare coderingen over. fig. 7 De gecodeerde tekst geïmporteerd in een InDesign-template De tag <pstyle:kop1> zorgt ervoor dat in InDesign de eerste kop de alineastijl (paragraph style) kop1 krijgt. In dit voorbeeld is gekozen voor de optie vet, cursief en kleinkapitaal coderen als tekenstijlen (character styles), bijv. <cstyle:kop1-i> voor italic binnen kop1 en <cstyle:plat-h> voor kleinkapitaal in de platte tekst. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om heel precies een echt kleinkapitaal font toe te kennen aan een tekstelement, afhankelijk van de alineastijl waarbinnen het voorkomt. Als u de schone kopij met stijlen direct had geïmporteerd in InDesign, zouden de nep - kleinkapitalen van Word ook als zodanig (als verkleinde kapitalen) worden geïmporteerd. Als u de gecodeerde kopij importeert in een stijlblad waarin de alineastijlen kop1, kop2, plat en intro, en de tekststijlen kop-i, plat-i en plat-h gedefinieerd zijn, krijgt u een resultaat als in fig. 7. De aanpak voor QuarkXPress is geheel analoog. Als u de tekst in fig. 4 codeert met de macro codeer_qxp krijgt u het volgende resultaat:

8 7 fig. 8 Het resultaat van de macro codeer_qxp: gecodeerde kopij voor QuarkXPress Ook nu moet de tekst als Unicode-bestand worden opgeslagen. Bovenin zijn door de macro twee codes geplaatst. De code <v7.1> geeft aan dat het bestand kan worden geïmporteerd in QuarkXPress-versie 7.1 en hoger. De code <e8> geeft aan dat het om een Unicode-bestand gaat. De zorgt in QuarkXPress voor het alineatypogram kop1 en de code voor de teksttypogram kop1-i voor italic binnen kop1. fig. 9 De gecodeerde tekst geïmporteerd in een QuarkXPress-template

9 8 Platte ongemarkeerde kopij voorbereiden Platte ongemarkeerde kopij kunt u importeren in uw opmaakprogramma, waarna u alles één voor één aanklikt en van de juiste stijl of het juiste typogram voorziet. fig. 10 Platte ongemarkeerde kopij Maar u werkt sneller als u in Word coderingen plaatst voor alineastijlen en daarbinnen waar nodig cursief, vet, onderstreping, kleinkapitaal aanbrengt. Aanbrengen van codes in Word heeft als belangrijkste voordelen: u hoeft bij grote blokken tekst met dezelfde alineatekstsoort alleen de AAN-code te typen, bijv. {plat}, en pas bij een nieuwe tekstsoort de volgende, bijv. {kop2}. u kunt kleinkapitaal, vet en cursief door de codeermacro s voor QuarkXPress en InDesign contextgevoelig laten coderen met character styles. u kunt de codeermacro automatisch cijfers in de lopende tekst laten coderen met een character style als <cstyle:plat-cijfer>, zodat u cijfers in het opmaakprogramma apart kunt behandelen, bijv. met een mediaeval-font. Na het aanbrengen van de alineastijlcodes, cursief, vet en kleinkapitaal heeft u weer de gecodeerde tekst zoals in fig. 4 op blz. 4. De coderingen in deze kopij kunt u met de macro s codeer_ind of codeer_qxp weer omzetten in InDesign of QuarkXPress-tags. Ongestructureerde kopij voorbereiden Helaas krijgt u als vormgever ook inconsistente, niet met stijlen opgemaakte kopij aangeleverd, met onbruikbare Word-opmaak, ingesprongen alinea s enz. fig. 11 Ongestructureerde kopij zonder stijlen

10 9 In de kopij van fig. 11 zijn de koppen niet gemarkeerd met stijlen maar met een groter lettertype en vet. Het intro is ingesprongen: geen opmaak waar u wat aan hebt in uw opmaakprogramma. Bovendien zijn de hoofdletterwoorden (CPNB) met hoofdletters getypt en niet als kleine letters met kleinkapitaal. Die kunt u door de ruimop-macro laten omzetten in kleine letters met kleinkapitaal. Dan zijn ook de andere standaardfouten meteen opgeruimd. Nu kunt u beginnen met het aanbrengen van de alineacoderingen. Het is handig om de opmaak ook al is die niet bruikbaar nog even te laten staan, want door de afwijkende opmaak kunt de alinea s vinden, die gecodeerd moeten worden. Bij een vetgemaakte kop kunt u besluiten dat het vet toegekend wordt aan de stijl of het typogram in uw opmaakprogramma. In dat geval typt u de codering, bijv. {kop1} en maakt u de alinea plat door er de stijl Standaard aan toe te kennen. De lokale opmaak (bijv. het cursief in de kop) blijft gehandhaafd. Binnen de stijl kop1 krijgt een cursief woord dan later de tekststijl kop-i en een kleinkapitaal woord de tekststijl kop1-h. Bij grote stukken tekst, bijv. een lied dat geheel cursief is, kunt u ervoor kiezen de code {lied} aan te brengen en het cursief te verwijderen. Dan resulteert dan later in de alineastijl lied die voor de gehele liedtekst geldt. Het resultaat is weer de gecodeerde kopij zoals in fig. 4 op blz. 4, die u met de codeermacro voor InDesign of QuarkXPress weer omzet in specifiek gecodeerde kopij.

11 10 2 Speciale elementen Tabellen Word-tabellen met een celstructuur worden door InDesign met behoud van de structuur en opmaak overgenomen. fig. 12 Word-tabel met kolommen en rijen in Word fig. 13 Word-tabel geïmporteerd in InDesign De meeste auteurs zijn geen volleerde opmakers en daarom wilt u waarschijnlijk meestal de tabelopmaak in InDesign met een schone lei beginnen. Dan converteert u de tabel in Word in tab-gescheiden tekst. In InDesign doet u het omgekeerde. QuarkXPress neemt tabellen wel over, maar maakt er tab-gescheiden tekst van. Deze converteert u in een tabel. Als de kopij als Unicode-bestand wordt bewaard, komt alles direct, zonder tabs, achter elkaar te staan. Daarom converteren de codeermacro s voor InDesign en QuarkXPress tabellen in tab-gescheiden tekst. Aan het begin van de tabel wordt een codering voor de alineastijl tabel neergezet, zodat u de tab-gescheiden tabeltekst gemakkelijk kunt vinden in het opmaakprogramma. fig. 14 Word-tabel geconverteerd door de codeermacro voor InDesign Tabellen die alleen uit tekst en tabs bestaan, worden niet herkend als tabel. Als u aan het begin van zo n tabel de codering {tabel} aanbrengt, kunt u hem later in uw opmaakprogramma gemakkelijk vinden. U vergeet natuurlijk niet zonodig een code, bijv. {plat} of {t1} neer te zetten bij de eerste alinea na de tabel, waardoor er een nieuwe tekstsoort begint en de tabel eindigt.

12 11 Voet- en eindnoten QuarkXpress en InDesign herkennen Word-noten en plaatsen ze aan het einde van de tekst, ook als het om voetnoten gaat. De nootopmaak van Word wordt overgenomen; de automatische nootnummers, zowel in de tekst als in de noot, worden vaste nummers. In principe kunt u Word-kopij met noten importeren in uw opmaakprogramma. Als u kopij met noten laat coderen door de macro codeer_ind of codeer_qxp, krijgen de nootcijfers in de lopende tekst een superieur-tag en de wordt de tekenopmaak in de noottekst eveneens gecodeerd. Als u meer grip op de noten wilt, kunt u de macro s enverz (eindnoten verzamelen) en vnverz (voetnoten verzamelen) gebruiken. Deze macro s verzamelen de nootteksten in een apart document als tekst met (niet-superieure) nummers. In de oorspronkelijke kopij worden de nootverwijzingen vervangen door superieure cijfers. fig. 15 Menu van de macro enverz U kunt de noten laten doornummeren over de totale tekst of per hoofdstuk, maar dan moeten de hoofdstukken gescheiden zijn door een sectie-einde en mogen er geen sectieeinden voorkomen op andere plaatsen. Na afloop kunt u beide bestanden apart bewaren. Deze kunt u als Word-bestanden importeren, maar u kunt ze ook laten coderen door door de macro codeer_ind of codeer_qxp, opslaan als Unicode-bestanden en daarna importeren. Automatisch genummerde koppen In Word-kopij kunnen stijlen voorkomen met automatische nummering van koppen. InDesign neemt de automatische nummers over, maar maakt ze hard : de automatische nummers worden harde cijfers. QuarkXPress neemt ze niet over. Als de kopij wordt bewaard als Unicode-tekstbestand, worden de zachte nummers omgezet in harde nummers, die door InDesign en QuarkXPress worden overgenomen. Maar u kunt ook van te voren de macro kopnrs_omz gebruiken voor meer opties. fig. 16 Menu van de macro kopnrs_omz

13 12 Deze macro kan desgewenst ook witregels toevoegen en de nummering met een bepaalde beginwaarde kan laten beginnen.deze macro kunt u alleen gebruiken als de stijlen van de koppen de namen als k1, kop1, Kop 1 of Heading 1 hebben. Met deze macro kunt u ook ongenummerde koppen alsnog nummeren. Automatisch genummerde lijsten In Word-kopij komen vaak automatisch genummerde lijsten (opsommingen) voor en ongenummerde lijsten met bullets. fig. 17 Een automatische lijst met bullets en een met nummers InDesign interpreteert de Word-codes voor genummerde en ongenummerde lijsten met bullets correct. De automatische bullets en nummers worden geconverteerd in harde bullets en nummers, gevolgd door een spatie. De nummering wordt dan niet meer automatisch aangepast, als er uit de opsomming een element wordt verwijderd. QuarkXPress neemt automatische opsommingscodes van Word niet over. Als de kopij als Unicode-bestand wordt opgeslagen, worden automatische opsommingcodes geconverteerd in harde bullets en nummers met een spatie. Deze worden door beide opmaakprogramma s overgenomen. Maar u kunt ook van te voren de macro nrs_en_bullets_omz gebruiken voor meer opties. Hiermee kunt u 1 nummers in automatisch genummerde lijsten van één niveau (1, 2, 3, zoals hier) vervangen door harde nummers mét of zonder punt (1, 2, 3 of 1., 2., 3.) en een tab. 2 opsommingstekens (bullet, streepje) in automatische lijsten vervangen door harde bullets en een tab 3 vóór de nummers desgewenst een tab laten zetten, als u bijv. de getallen later in InDesign of QuarkXPress rechts wilt laten uitlijnen. Deze laatste optie is handig als er lijstnummers groter dan 9 voorkomen. fig. 18 Menu van de macro nrs_en_bullets_omz

14 13 Romeinse cijfers Romeinse cijfers worden vaak met hoofdletters aangeleverd. Met de macro rom_cijfers_kk kunt u getallen van een of twee hoofdletters vervangen door kleine letters met kleinkapitaal. Een hoofdletter met een punt erachter, bijv. in C. Van Vliet, wordt opgevat als een initiaal en wordt dus niet kleinkapitaal gemaakt. Getallen van drie hoofdletters zijn in deze macro niet opgenomen, want die kunnen worden vervangen door de ruimop-macro d.m.v. de optie Hoofdletterwoorden vanaf drie letters vervangen door kleine letters met kleinkapitaal.

15 14 3 Overzicht van de macro s De set redactie- en productiemacro s zijn gekoppeld aan het sjabloon rpmacros.dot(m). Afhankelijk van uw bestelling bevat dit sjabloon: een set redactiemacro s (1 t/m 13) een set productiemacro s (8 t/m 16) een aparte macro voor QuarkXPress (17) en InDesign (18) macro omschrijving redactie productie 1 ruimop herstellen van fouten in kopij! 2 rom_cijfers_kk romeinse cijfers kleinkapitaal maken! 3 vervang automatische correctie van taal- en spelfouten! 4 ondomz onderstrepingen omzetten in stijlen,! 5 divomz divisies of koppeltekens omzetten! 6 en_vn eindnoten omzetten in voetnoten! 7 vn_en voetnoten omzetten in eindnoten! 8 enverz eindnoten verzamelen als tekst in een apart bestand!! 9 vnverz voetnoten verzamelen als tekst in een apart bestand!! 10 kopnrs_omz automatische nummers in koppen omzetten in vaste nummers 11 nrs_en_bullets_omz nummers en opsommingstekens in automatisch genummerde lijsten omzetten in vaste nummers en vaste bullets 12 dtpprep schone gemarkeerde kopij gereed maken voor DTP (QuarkXPress, InDesign)!!!!!! 13 codeer_stijlen stijlen omzetten in codes!! 14 vervang_codes namen van codes vervangen, bijv. {9} door {kop1}! 15 codeer_qxp specifieke codes (tags) genereren voor QuarkXPress! 16 codeer_ind specifieke codes genereren voor InDesign! 17 codeer_index_qxp Word-indexverwijzigingen omzetten in QuarkXPresscodes 18 codeer_index_ind Word-indexverwijzigingen omzetten in InDesigncodes P P Opmerking: de macro s 3 t/m 7 zijn specifiek voor redacteuren en blijven in dit kader buiten beschouwing.

16 15 Stappenplan voor gecodeerde kopij Als u de kopij met harde codes wilt importeren in uw opmaakprogramma gaat u als volgt te werk: 1 Standaardfouten corrigeren met de ruimop-macro optioneel 2 Romeinse cijfers kleinkapitaal maken met de macro rom_cijfers_ kk optioneel 3 Bij kopij met noten: noten verzamelen als tekst in een apart bestand met de macro enverz of vnverz. optioneel 4 Bij kopij met automatisch genummerde koppen: zachte nummers omzetten in harde nummers met de macro kopnrs_omz. optioneel 5 Bij kopij met automatische opsommingen: zachte nummers en bullets omzetten in harde met de macro nrs_en_bullets_omz. optioneel 6 Bij gestructureerde kopij met stijlen: alineastijlen omzetten in codes met de macro codeer_stijlen. vereist 7 Bij platte en ongestructureerde kopij: alineacodes en tekenopmaak (vet, cursief, onderstreping, kleinkapitaal) aanbrengen/ invoegen/aanpassen optioneel 8 De kopij coderen met tags voor uw opmaakprogramma met de macro codeer_ind of codeer_qxp. vereist 9 Als u in uw stijlblad andere stijl- of typogramnamen namen gebruikt dan in de kopij, kunt u die vervangen m.b.v. (Zoeken-en- Vervangen). Als u steeds dezelfde vervangingen moet uitvoeren, kunt u hiervoor de macro vervang_codes gebruiken. optioneel 10 Bij kopij met Word-indexverwijzingen: indexverwijzingen coderen met de macro codeer_index_ind of codeer_index_qxp vereist 11 De kopij bewaren als Unicode-bestand vereist 12 De kopij plaatsen in InDesign of importeren in QuarkXPress. Noten in een apart bestand kunt u behandelen als gewone kopij, vanaf stap 7. U brengt waar nodig codes aan, bijv. {noot}. Daarna laat u ze coderen voor uw opmaakprogramma.

17 16 Stappenplan voor ongecodeerde kopij Als u de kopij als Word-bestand wilt importeren in uw opmaakprogramma gaat u als volgt te werk: 1 Standaardfouten corrigeren met de ruimop-macro. optioneel 2 Romeinse cijfers kleinkapitaal maken met de macro rom_cijfers_kk. optioneel 3 Bij kopij met noten: noten verzamelen als tekst in een apart bestand met de macro enverz of vnverz. optioneel 4 Bij kopij met automatische opsommingen: zachte nummers en bullets omzetten in harde met de macro nrs_en_bullets_omz. optioneel voor InD vereist voor QXP 5 Met de macro dtpprep (zie fig. fig. 19) kunt u zonodig automatische kopnummers omzetten in harde nummers en zachte bullets in opsommingstijlen omzetten in harde. vereist voor QXP optioneel voor InD Met de macro kunt u ook witregels verwijderen, stijlen hernoemen, de eerste alinea na een witregel of kop apart markeren om die bijv. niet te laten inspringen en getallen een cijferstijl toekennen, die u in de opmaakfase een mediaeval font kunt toekennen. optioneel 6 De kopij (tekst en noten) plaatsen in InDesign of importeren in QuarkXPress. fig. 19 Menu van de dtpprep-macro

18 17 Voordelen Met de ruimop-macro s verbetert u de technische kwaliteit van de kopij, voordat u die u importeert in uw opmaakprogramma. De ruimop-macro is een onmisbaar hulpmiddel voor elke grafisch ontwerper. Veel manuscripten zijn ineens niet meer hopeloos. Als u de kopij codeert met de codeermacro s, heeft u alleen nog harde codes en zijn er geen onaangename verrassingen van Word meer! Elementen die niet overkomen in het opmaakprogramma, zoals bullets en automatische nummers in QuarkXPress, komen m.b.v. de macro s wél over. U werkt efficiënter en sneller. Prijsinformatie De set redactiemacro's: i 195,- ex btw voor één werkstation. De set productiemacro's: i 490,- ex btw voor één werkstation. Set 1 plus set 2: i 580 ex btw voor één werkstation. De macro codeer_index_qxp en codeer_ index_ind zijn elk apart verkrijgbaar voor i 90,- ex. btw voor één werkstation. Voor de volgende werkstations geldt een staffelkorting.

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Formules in Word 1032

Formules in Word 1032 032 Formules in Word Colofon: Uitgave.0 : M.M. Witkam, december 2000 Nummer : 032 Auteur : drs. M.M. Witkam Profieldeel : Profiel : Wiskunde Prijs : Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

Tekstverwerking Microsoft Office 2013

Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Jean-Pierre Pluymers Onderwijs: secundair onderwijs Informatica fase 1 Informatica deel 1 Z10320 Informatica deel 1 Z51626 Inhoudsopgave 1 Microsoft Word 2013 1.1

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

Handleiding Word voor gevorderden

Handleiding Word voor gevorderden Word voor gevorderden Anne-Martine Gielis Versie 1.2 oktober 2002 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Instituut voor de lerarenopleiding Inhoudsopgave Inleiding... 1 Automatische inhoudsopgave in Word... 2 Opmaakprofiel

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN

HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN Speciaal opgesteld voor de vrijwilligers in het Haagse Levensboekenprogramma. VERSIE 1.0 1 Vooraf De weg vinden in Word - het voornaamste tekstverwerkingsprogramma - is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Microsoft Word

Hoofdstuk 1. Microsoft Word Handleiding Hoofdstuk 1. Microsoft Word... 2 Vet, cursief en onderstreept... 2 Opslaan van een bestand... 2 Afsluiten van een bestand... 2 Definitief Verwijderen van een bestand... 2 Beginnen met nieuw

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15. Speciale tekens en symbolen. 15.1 Speciale tekens en AutoCorrectie

HOOFDSTUK 15. Speciale tekens en symbolen. 15.1 Speciale tekens en AutoCorrectie HOOFDSTUK Speciale tekens en symbolen In hoofdstuk 3 hebt u al veel geleerd over het typen van tekst, tekens met accenten, een apostrof en aanhalingstekens. Maar er zijn nog veel meer speciale tekens en

Nadere informatie

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig:

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: Een boek opmaken in Word Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: 1 PDF bestand voor het binnenwerk (de daadwerkelijke inhoud) 1 PDF bestand voor het omslag of kaft 1 PDF bestand

Nadere informatie

Handleiding werken met RefWorks

Handleiding werken met RefWorks Universiteitsbibliotheek Handleiding werken met RefWorks Inhoud Inleiding... 2 Account maken... 2 Interface en navigatie... 2 I. Referentiebestand creëren... 3 1. Referenties importeren... 3 2. Referenties

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Een Introductie tot het Zetsysteem L A TEX

Een Introductie tot het Zetsysteem L A TEX Faculteit Landbouwkundige... err... Zeus Werkgroep Informatica Academiejaar 2005 2006 Een Introductie tot het Zetsysteem L A TEX Gaspard Lequeux Promotor: Prof. dr. A. Armagneau Scriptie voorgedragen tot

Nadere informatie

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen.

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen. Het gebruik van Acces. Wat is acces. Acces is een programma voor bestandsgegevens. Met deze gegevens kunnen onder meer lijsten of etiketten gemaakt worden. Je kunt het omschrijven als een elektronische

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

Het handboek van KDiff3

Het handboek van KDiff3 Het handboek van KDiff3 Joachim Eibl Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Herziening 0.9.87 (2005-01-30) Copyright 2002-2005 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie