8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie"

Transcriptie

1 Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De track is selectief en je dient dus voor een plek te solliciteren. Om toegelaten te kunnen worden tot de mastertrack, dien je te voldoen aan de volgende eisen: 1. Een aan de UvA behaalde Bachelor Psychologie. Aanmelding kan ook als het Bachelorexamen bijna is voltooid. Als de opleiding begint, moet echter formeel het Bachelordiploma behaald zijn. Of: 2. Een elders afgeronde Bachelor Psychologie. Aanvullend dient het Gesprekspracticum bij de UvA gevolgd te zijn, ongeacht of er een gelijkwaardig vak in de eigen bachelor is gevolgd. Dit is omdat de stage bestaat uit het begeleiden van het Gesprekspracticum. Men moet bovendien een toelatingsaanvraag tot de Master doen bij de studieadviseurs van psychologie Je kunt uiterlijk tot 1 mei op elk gewenst moment in het jaar solliciteren naar een plek voor het daaropvolgende studiejaar. De maximaal 20 geselecteerde studenten ontvangen begin juni bericht of zij in het eerste of in het tweede semester starten. Solliciteren c.q. aanmelden kan uitsluitend schriftelijk d.m.v. het inleveren van een aanmeldformulier, sollicitatiebrief, pasfoto, CV en cijferlijst bij de coördinator van het Social Skills Lab. Op de website: vervolgens masteropleidingen > maatschappij en gedragswetenschappen > Psychologie: Training & Development staat meer informatie en de formulieren voor de sollicitatie. Voor vragen kun je contact opnemen met Sanne Kateman. Deelnemende studenten dienen er rekening mee te houden dat zij zonder enig voorbehoud in de aangegeven perioden beschikbaar dienen te zijn. Houd rekening met een intensief programma waarin naast de reguliere contactmomenten, veel tijd nodig is voor voorbereiding en reflectie. 8.2 Doelstelling mastertrack Training & Development In de mastertrack Training and Development worden de studenten theoretisch en praktisch opgeleid tot psycholoog-trainer. Het doel is om breed inzetbare, academische geschoolde trainers op te leiden die vanuit hun eigen stijl groepsprocessen kunnen begeleiden. De studenten leren in deze mastertrack door middel van experiential learning in hun eigen lessen de theorie toe te passen en zo de relevantie van de aangereikte kennis in te zien en te ervaren. Op deze wijze wordt goed aangesloten op de eigen leerdoelen. De student leert verschillende soorten oefeningen en trainingen te begeleiden, zowel in samenwerking met een collega-student als zelfstandig. Uniek aan deze trainersopleiding is dat de studenten direct ervaring opdoen tijdens hun stageperiode waarin ze een practicum begeleiden voor tweedejaars bachelorstudenten. De student is dus altijd verzekerd van een stageplaats. Nadat er meer inzicht is verkregen in de basistrainerstechnieken en de stage is doorlopen, leert de student hoe leerdoelen omgezet worden in een training of workshop. De student leert hier eveneens wat de beste wijze en tijd van evalueren is. 8.3 Beroepsmogelijkheden Het beroep van psycholoog-trainer is een aantrekkelijk perspectief voor hen die een breed beroepsveld binnen de psychologie zoeken. Enkele voorbeelden van waar de afgestudeerde studenten terecht zijn gekomen: Trainer in sociale en communicatie vaardigheden bij 371

2 Master Psychologie profit en non-profit organisaties of bij een eigen trainersbureau, docent, Human Resource management, opleidingsadviseur, selectie adviseur, assessment psycholoog, studieadviseur, coach. Voor meer informatie over beroepsmogelijkheden zie ook Hoofdstuk 1 van deze studiegids. 8.4 Inrichting mastertrack Training & Development De track bestaat uit de onderdelen Trainerspracticum, Ontwikkelen van Trainingen en de Stage waarin men onder supervisie het Gesprekspracticum aan tweedejaarsstudenten geeft. Ook de masterthese en het keuzevak vallen binnen de track. In totaal worden voor de Mastertrack Training & Development 60 ec behaald. Onderdeel Specificatie EC Masterthese inclusief Thema verplicht rond trainingen 18 colloquia Keuzevak Keuze met relevant trainersonderwerp, voor te leggen aan 6 SSL coördinator Lieratuuropdracht Wetenschappelijke verdieping reflectie (eventueel te 3 vervangen door ander keuzevak) Trainerspracticum Basis opleiding van 8 weken 8 Stage 2 x 8 weken gesprekspracticum verzorgen 18 Ontwikkelen van Trainingen 5 weken met als afsluiting het geven van een workshop 7 De masterthese dient een trainingsgerelateerd onderwerp te hebben. De student doet zelfstandig onderzoek naar een psychologische vraagstelling waarbij de volledige empirische cyclus wordt doorlopen. De psychologische vraagstelling heeft betrekking op een trainingsgerelateerd onderwerp zodat uitgebreide kennis binnen een specifiek trainingsdomein verkregen wordt. Op deze wijze kan de student naast de algemene brede trainersopleiding, zich specialiseren in een eigen uitgekozen trainersonderwerp. Studenten leggen het onderwerp van hun masterthese, na goedkeuring van de begeleidend docent, voor aan de coördinatoren van het Social Skills Lab om te laten bepalen of het vraagstuk past binnen het trainingsgebied. Er wordt aangeraden om de these te maken bij de specialisatie van de bachelor. Het keuzevak dient eveneens inhoudelijk aan te sluiten en wordt ter goedkeuring aan de coördinator van het SSL voorgelegd. De literatuuropdracht kan eventueel vervangen worden door een ander relevant keuzevak. Het Trainerspracticum is een intensieve training dat de ambachtelijke en persoonlijke basis voor het trainerschap legt. De student leert hier in een kleine groep stapsgewijs de basale trainerstechnieken. Indien het Trainerspracticum met een voldoende is afgerond, loopt men stage bij het gesprekspracticum. Hierin wordt een training gesprekstechnieken verzorgd aan Bachelorstudenten. Na het met goed gevolg afronden van de stage, volgt men het onderdeel Ontwikkelen van Trainingen. In deze cursus wordt gefaseerd een workshop ontworpen. Een uitgebreidere beschrijving van de cursusonderdelen vind je bij de cursusbeschrijvingen. Aangezien de onderdelen van de track op elkaar zijn afgestemd, zijn ze allemaal verplicht en alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de track. Twee startmomenten: De studenten van groep 1 starten in de zomer 2014 met de masterthese. Vervolgens volgen zij het Trainerspracticum vanaf half november. De stageperiode van 16 aaneengesloten weken begint bij aanvang van het tweede semester. Aansluitend volgen zij in juni Ontwikkelen van Trainingen. 372

3 Master Psychologie De studenten van groep 2 starten bij aanvang van het tweede semester met de masterthese. Half april 2015 volgen zij het Trainerspracticum. De stage van 16 aaneengesloten weken begint bij aanvang van het eerste semester van het daaropvolgende studiejaar, dus Aansluitend vindt het onderdeel Ontwikkelen van Trainingen plaats. De studenten van groep 2 kunnen, bij een volledig afgeronde bachelor, ook in het eerste semester starten met de masterthese of keuzevak. Ook kunnen zij ervoor kiezen zich tijdens het eerste semester tijdelijk uit te schrijven. Masterdiploma Na het met succes gevolgd hebben van het bovenstaande ontvangt men het Masterdiploma Psychologie met vermelding van de mastertrack Training and Development. Studenten die naast de track een specialisatie willen volgen, dienen rekening te houden met eventuele extra studietijd om te voldoen aan de eisen van hun specialisatie. Neem hiervoor contact op met de onderwijscoördinator van de betreffende specialisatie. 8.5 Nadere inlichtingen, coördinatoren en secretariaat Coördinatoren T&D Mw. drs. R. Bos, kamer 422, Mw. drs. S. Kateman, kamer 422, (informatie en inlichtingen) Mw. drs. B. Rosenhart, kamer 422, Secretariaat Mw. H.J. Mulder, kamer 4.10, Op de volgende pagina s staat een alfabetisch overzicht van de onderdelen die gevolgd kunnen worden binnen de track Training & Development 373

4

5 Onderdelen Mastertrack Training & Development Social Skills Lab: Trainerspracticum Punten 8 ec SIS-code 7204MS10XY Toelatingsvoorwaarden Alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de mastertrack Training & Development, selectie in mei van voorafgaand studiejaar (zie Track Training & Development) Aantal deelnemers Max. 20 per jaar (2 groepen van 10) Plaats in het rooster Semester 1 blok 2, semester 2 blok 2 Docent drs. R. Bos, drs. S. Kateman & drs. B. Rosenhart Inhoud In het Trainerspracticum wordt kennis overgebracht en vaardigheden aangeleerd van de psycholoog-trainer. Het is een intensieve training die de basis voor het trainerschap legt. Omdat het trainerschap niet los staat van de persoon, wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling als trainer. De student leert met behulp van psychologische theorieën binnen de eigen stijl het meest effectieve trainersgedrag neer te zetten. Naast inzicht in verschillende oefeningen die aan elkaar worden gegeven, worden thema s behandeld zoals groepsdynamica, sociale angst, leiderschap of weerstand. Leerdoelen Na afloop van de training kan de student (a) theorie interactief presenteren (communiceren); (b) groepsprocessen begeleiden (communiceren); (c) groepsdynamische processen analyseren en begeleiden (analyseren en communiceren); (d) de deelnemers individueel begeleiden (communiceren); (e) omgaan met weerstand (communiceren); (f) trainingssessies opzetten en uitvoeren (zelfstandig denken); (g) leerdoelen expliciteren (wetenschappelijk denken). (h) De student heeft inzicht in het eigen functioneren als trainer (reflecteren). Onderwijsvorm Training met aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten en verplichte opdrachten (voorbesprekingen, reflectieverslagen, oefeningen uitvoeren). Studiematerialen en kosten Er wordt een map met hand-outs (± 100 blz) verstrekt ( 20,-). Beoordelingsvorm Aanwezigheid bij en actieve deelname aan de trainingsbijeenkomsten, reflectieverslagen en 4 opdrachten: theorieles geven en 3 oefeningen. Er is 1 gemiddeld eindcijfer voor deze 4 onderdelen: les (20%), oefening (20%), thema-oefening (20%) en vrije oefening (40%). Resultaat uiterlijk bekend 2 weken na de laatste bijeenkomst. Onderwijstijden Groep 1 semester 1: Ma., Di. & Wo t/m , uur in D0.05 (studio 5). Groep 2 semester 2: Ma., Di. & Wo t/m , uur in D0.05 (studio 5). Inhaaldagen op , en van uur in verband met feestdagen. Daarnaast op sommige ochtenden vooroverleg met de docenten, rooster wordt hiervoor verstrekt op de eerste dag. Toetsdata Toetsing vindt plaats verspreid over de training. Het rooster hiervoor wordt op de eerste dag verstrekt. 375

6 Onderdelen Mastertrack Training & Development Social Skills Lab: Stage Punten 18 ec SIS-code 7204MSSPXY Toelatingsvoorwaarden Alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de mastertrack Training & Development, selectie in mei van voorafgaand studiejaar (zie Track Training & Development) en voor de studenten die het Trainerspracticum behaald hebben. Aantal deelnemers Max. 20 per jaar (10 per semester) Plaats in het rooster Semester 2 en semester 1 volgend studiejaar Docent drs. R. Bos, drs. S. Kateman & drs. B. Rosenhart Inhoud Indien het Trainerspracticum met een voldoende is afgerond, verzorgt de student zelfstandig aan tweedejaars Bachelorstudenten een 8-weekse training in professionele en persoonlijke gesprekstechnieken (Gesprekspracticum). Dit gebeurt met een collega-trainer en, afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het Gesprekspracticum, eventueel alleen. Ter ondersteuning van de stage krijgt de student wekelijks supervisie. Leerdoelen Na afloop van de stage kan de student (a) zelfstandig, maar onder supervisie, een training geven in professionele en persoonlijke gesprekstechnieken (communiceren); (b) inzien wat de achtergrond van weerstand en verzet in trainingssettings is en (analyseren); (c) de juiste interventies uitvoeren (communiceren); (d) inzien wat de eigen drijfveer, conflictstijl en trainersstijl is (reflecteren); (e) inzien hoe de groepsfasen, groepscohesie en groepsnormen ontwikkelen (wetenschappelijk denken) en (f) indien noodzakelijk hierop ingrijpen (communiceren); (g) functionele gedragsanalyse toepassen (analyseren en communiceren). (h) De (persoonlijke) leerdoelen uit het Trainerspracticum zijn verbeterd (reflecteren). Onderwijsvorm Het geven en voorbereiden van een training, verplichte supervisie, reflectie. Studiematerialen en kosten Lang, G., & Molen van der, H. T. (2012). Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening. Soest: Nelissen. ISBN (wordt uitgeleend). (225 blz). Social Skills Lab Gesprekspracticum draaiboek (wordt verstrekt). (± 250 blz). Beoordelingsvorm Aanwezigheid, functioneren tijdens training, reflectieverslagen. Onderwijstijden Groep 1: t/m Groep 2: t/m Toetsdata Niet van toepassing. 376

7 Onderdelen Mastertrack Training & Development Social Skills Lab: Literatuuropdracht (keuzevak) Punten 18 ec SIS-code 7204MS26XY Toelatingsvoorwaarden Alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de mastertrack Training & Development, selectie in mei van voorafgaand studiejaar (zie Track Training & Development) en voor de studenten die het Trainerspracticum behaald hebben. Aantal deelnemers Max. 20 per jaar (2 groepen) Plaats in het rooster Eigen keuze Docent drs. R. Bos, drs. S. Kateman & drs. B. Rosenhart Inhoud De student schrijft een paper met een kritische analyse van 2000 woorden over een persoonlijk leerdoel uit het Trainerspracticum en/of de stageperiode van de track Training & Development. Het onderwerp wordt vooraf aan de docent voorgelegd. In de inleiding wordt het persoonlijk leerdoel en de persoonlijke relevantie aangegeven. Vervolgens wordt in de paper de persoonlijk geformuleerde vraag aan de hand van wetenschappelijke literatuur uitgediept. Het accent ligt in de paper op de wetenschappelijke verdieping van een (trainingsgerelateerd en persoonlijk relevant) onderwerp. Leerdoelen Na afloop van de opdracht: kan de student (a) zijn leerdoel wetenschappelijk onderbouwen (wetenschappelijk denken) en (b) heeft de student inzicht in de theoretische achtergrond van de persoonlijke reflectie (analyseren en reflecteren). Onderwijsvorm Zelfstudie. Studiematerialen Minimaal 5 wetenschappelijke artikelen, passend bij het gekozen onderwerp. Beoordelingsvorm De paper wordt beoordeeld op inhoud en persoonlijke relevantie. Onderwijstijden De paper kan op elk gewenst moment worden gemaakt, mits het na het behalen van het Trainerspracticum plaats vindt. Toetsdata Geen specifieke data. Herkansing in overleg met de docent. 377

8 Onderdelen Mastertrack Training & Development Social Skills Lab: Ontwikkelen van Trainingen Punten 7 ec SIS-code 7204MS40XY Toelatingsvoorwaarden Alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de mastertrack Training & Development, selectie in mei van voorafgaand studiejaar (zie Track Training & Development) en voor de studenten die het Trainerspracticum en de stage SSL behaald hebben. Aantal deelnemers Max. 20 per jaar (2 groepen) Plaats in het rooster Semester 2 en en semester 1 volgend studiejaar Docent drs. R. Bos, drs. S. Kateman & drs. B. Rosenhart Inhoud Er wordt in een duo een sociaal psychologisch onderwerp omgezet naar een draaiboek voor een workshop. In de lessen worden de fases behandeld die de student volgt bij de ontwikkeling van de eigen workshop. Daarnaast zijn er per duo wekelijkse bijeenkomsten met de docenten waarin de voortgang wordt besproken (consultaties). Er wordt ook stil gestaan bij het evalueren van een training/workshop. De workshop wordt aan het eind van de cursus aan elkaar gegeven. De ontworpen workshop wordt indien mogelijk ook voor de echte deelnemers in een professionele setting uitgevoerd. Leerdoelen Na afloop van de stage kan de student (a) de ontwikkelfases van een training beschrijven (parafraseren); (b) een training/workshop ontwikkelen (wetenschappelijk denken); (c) een draaiboek schrijven (schriftelijk communiceren); (d) een zelfstandig ontwikkelde workshop uitvoeren (communiceren); (e) methodieken van evalueren beschrijven (parafraseren) en (f) toepassen (evalueren). Onderwijsvorm Training, gastcolleges en consultaties met aanwezigheidsplicht, uitvoer opdrachten Studiematerialen en kosten Syllabus: Ontwerpen en evalueren van trainingen (± 10,-), wordt verstrekt tijdens de opleiding (± 40 blz). Mertens, D.M. & Wilson, T.W. (2012). Program evaluation theory and practice. A comprehensive guide. New York: Guilford Press. ( 61,-) Beoordelingsvorm Workshopuitvoer en procesverslag (individueel, 80%) en draaiboek (gezamenlijk, 20%). Onderwijstijden Groep 1 Maandag Woensdag Donderdag Maandag Donderdag Vrijdag Woensdag Donderdag Dinsdag Woensdag

9 Onderdelen Mastertrack Training & Development Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Groep 2 Maandag Woensdag Vrijdag Maandag Donderdag Vrijdag Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Toetsdata Toetsing vindt plaats op de maandag en dinsdag in de laatste week van de cursus. 379

10

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma Hoofdstuk 1 Onderwijsprogramma algemeen Studieprogramma 1. Inleiding Het onderwijs in de psychologie aan de UvA wordt verzorgd door twee scholen: het College Psychology en de Graduate School of Psychology.

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College,

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College, Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen

Inhoudsopgave. Voorwoord 4. Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam. Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Universiteit van Amsterdam Introductie op de Universiteit van Amsterdam 5 1. Work and Organisational Psychology 6 2. Experimental Social Psychology 7 3. Behaviour and Health 7-8

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie