Catalogus. Diensten en producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus. Diensten en producten"

Transcriptie

1 Catalogus Diensten en producten 2013

2 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional, moet in zichzelf investeren. Werkgeversvereniging Salus Gelria heeft daarom dit jaar weer een uniek aanbod van trainingen en cursussen voor u samengesteld. Van strategische personeelsplanning tot subsidieaanvragen, en van communicatietrainingen tot arbeidsmarktcommunicatie: wij bieden u een effectief aanbod van hoogwaardige scholing voor een scherpe prijs. In deze activiteitencatalogus vindt u een overzicht. Over Salus Gelria Salus Gelria is de werkgeversvereniging voor Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg in de regio Gelderland. Samen met haar leden werkt Salus Gelria aan effectieve oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de werkgevers en fungeert als netwerkorganisatie. Daarvoor wordt ook intensief samengewerkt met overheid, onderwijs en andere partners. Ons uitgangspunt is dat regionale samenwerking meerwaarde biedt voor individuele werkgevers. Salus Gelria is als werkgeversvereniging een verbindende factor op het gebied van kennisdeling. Wij organiseren regelmatig activiteiten rondom actuele ontwikkelingen. Kijkt u voor meer informatie op: Product- en dienstenpakket In deze catalogus leest u ons complete aanbod van diensten en producten. Salus Gelria werkt samen met de beste vakdocenten uit de markt en is een CRKBO-gecertificeerd opleidingsinstituut. Daartoe kunnen wij, waar mogelijk, onze diensten en producten BTW vrij aanbieden. Door scherpe prijsafspraken te maken, kunnen wij bepaalde diensten en producten kosteloos aanbieden aan onze leden. 3

3 Meer informatie en aanmelden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met N. (Nadieh) de Fretes MSc. via of (026) U kunt zich voor alle activiteiten aanmelden via de digitale aanmeldformulieren op onze website: Tot slot: mist u een bepaalde training of heeft u suggesties hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Laat het ons vooral weten! 4

4 Diensten en producten 2013 ** 1 Strategische Personeels Planning - Leergang SPP 2 Culturele diversiteit - Managen van cultuurverschillen op de werkvloer* 3 Projectmanagement - Projectmanagement volgens Projectmatig Creëren (PMC) 4 Arbeidsmarktcommunicatie Praktijkgerichte leergang Arbeidsmarktcommunicatie Seminars: - Social Media Recruitment - Schrijven van goede en zoekmachinegeoptimaliseerde vacatureteksten - Competentiegericht interviewen volgens de STAR-methodiek - Opzetten van een succesvolle arbeidsmarktcampagne - Referral Recruitment Training Succesvol solliciteren 5 Communicatietrainingen - Training presenteren - Snelkookpan Elevator Pitch - Mediatraining - Voorzitten van bijeenkomsten 6 Duurzame inzetbaarheid - Themadag Ergocoaches: Zorg ook voor jezelf * - Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid* - Seminar Obesitas: begeleiden, verplaatsen en tillen - Training Grensoverschrijdend Verbaal Gedrag - Blended programma: de Talentdialoog 5

5 7 Coaching - Loopbaanadvies: ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling medewerkers 8 Zorg en Technologie - Trainingstraject Care4Innovation* - Kennisbijeenkomst Care4Innovation* 9 FINANCIËN IN DE ZORG - Ondersteuning bij initiatie en uitvoering van subsidietrajecten - Seminar BTW in de zorg 10 Juridische ondersteuning - Juridische ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap - Leergang Arbeidsrecht 11 INKOOPVOORDELEN Algemene voorwaarden * Deze diensten en producten zijn gratis voor onze leden **Alle diensten en producten zijn onder voorbehoud. Raadpleeg voor een actueel overzicht van data, informatie en wijzigingen. 6

6 Strategische Personeels Planning 1 7

7 Strategische Personeels Planning Leergang Strategische Personeels Planning Failing to plan is planning to fail Niemand kan de toekomst voorspellen. U kunt zich er wel op voorbereiden. Strategische PersoneelsPlanning (SPP) is een effectieve methode die u kan helpen meer grip te krijgen op de mogelijke scenario s rondom vraag en aanbod naar personeel in uw organisatie. Hiermee bent u beter in staat uw HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten. Zeker voor arbeids intensieve sectoren als Zorg en Welzijn is SPP een absolute must! Vrijstelling Open Universiteit Door afronding van de leergang SPP, biedt de Open Universiteit u vrijstelling voor het onderdeel High Performance Organizations in het Certified Professional Programs(CPP)-traject Strategisch HRM. Deze leergang is in het bijzonder geschikt voor Lijnmanagers HR-professionals Doelstelling SPP De juiste mensen op de juiste plek plaatsen, om ongewenste uitstroom en openstaande vacatures te voorkomen; Zorgen dat er in de toekomst (zowel op de korte-, middellangeen lange termijn) voldoende kwantitatief en kwalitatief potentieel in uw organisatie aanwezig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Inhoud SPP is bij uitstek een thema waarbij lijnmanagement en HR elkaar ondersteunen en samenwerken. Vakdocent dr. G. (Gerard) Evers leert 9

8 u de verschillende stappen, methoden, technieken en toepassingen binnen uw organisatie te realiseren.er liggen twee uitgangspunten ten grondslag aan de zes workshops: Kennis van strategische personeelsplanning dient verankerd te zijn in uw organisatie. Deze vakkennis maakt u zich eigen tijdens deze leergang door het zelf te doen (huiswerk) en door het verkrijgen van feedback op uw resultaten; SPP vraagt om een procesmatig goede afstemming en samenwerking tussen lijn en HR-staf. Het vormgeven hiervan dwingt tot een goede samenwerking en draagt daardoor bij aan het realiseren van businesspartnership van de HR-professionals. Resultaten Na het volgen van deze leergang: Heeft u zich de SPP-systematiek eigen gemaakt; Heeft u voor een (pilot-)afdeling binnen uw organisatie een strategisch personeelsplan ontwikkeld; Schetst u met behulp van SPP een beeld van de toekomst; Bent u in staat om, aan de hand van scenarioplanning, uw HR-instrumenten optimaal en effectief in te zetten en SPP in uw gehele organisatie in te voeren. Tijdsinvestering De leergang bestaat uit zes workshops van één dagdeel. Tijdens deze workshops behandelt u de acht bouwstenen van SPP en het bijbehorende huiswerk. Vakdocent Dr. G. (Gerard) Evers, directeur van EuroHRM. Deelnamekosten* Leergang Strategische Personeelsplanning Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 4250,00* (per org.) 5450,00* (per org.) *Per organisatie kunnen drie professionals deelnemen aan de leergang. Genoemde bedragen zijn inclusief lunch, documentatie en certificaat en exclusief BTW. De leergang vindt alleen doorgang bij een minimale deelname van 4 organisaties. Op deze leergang zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 10

9 Deelnemers over de leergang SPP Wij hebben de leergang SPP als heel leerzaam, interessant en zinvol ervaren. Je krijgt zo heel helder in beeld of de juiste mensen op de juiste plek zitten en het kostenplaatje wat hier aanhangt. Je kunt zo gericht gaan sturen op mogelijke gaten (zowel nu als in de nabije toekomst) in zowel aantallen, kwaliteit, kosten en flexibele schil (contractvormen) om een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken en de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Anja de Baas en Petra Spieker, P&O Adviseurs Attent Wonen Welzijn Zorg Strategische personeelsplanning maakt gebruikt van scenario planning: welke scenario s kunnen zich mogelijkerwijs voordoen? Het nadenken over verschillende scenario s levert zinvolle informatie op en geeft zicht op mogelijke knelpunten en kansen. Ook de zgn. HR3P-matrix, waarin er gekeken wordt naar de performance, inzetbaarheid en het groeipotentieel van het personeel, geeft veel zinvolle informatie en was voor ons direct aanleiding tot actie. Men dient zich overigens wel te realiseren dat het boven water krijgen van de benodigde gegevens niet eenvoudig is en tijdrovend kan zijn. Ada Stronks, Manager P&O Drie Gasthuizen Groep De leergang SPP heeft mij beter inzicht gegeven in de context van de materie en daarmee ook in de complexiteit daarvan. Omdat de leergang naast theorie vooral gericht is op het direct toepassen van SPP op de door jezelf gekozen pilot-afdeling, wordt een en ander ook direct inzichtelijk. SPP werkt daarnaast met scenarioplanning, waarbij je aan de hand van de geleerde methodiek de resultaten van de mogelijke scenario s uitwerkt en daarmee dus beter bent voorbereid op de toekomst. De leergang heb ik overigens samen met een lijnmanager gevolgd. Dit is mijn inziens ook noodzakelijk, gezien het feit dat de samenwerking vanuit beide functies een voorwaarde is voor de totstandkoming van een succesvol SPP. Een andere voorwaarde is dat de personeels-informatiesystemen (redelijk) op orde zijn. Sylvia Pels, Manager HRM, Groot Klimmendaal 11

10 Culturele Diversiteit 2

11 Culturele Diversiteit Managen van cultuurverschillen op de werkvloer Hoe gaat u om met cultuurverschillen op de werkvloer? De ervaring leert dat de instroom en het behoud van allochtone medewerkers op de werkvloer inspanning vraagt van zowel de organisatie als de medewerker. Hiertoe is op de werkplek een goede voorbereiding nodig van de organisatie en van de nieuwe medewerkers. Met behulp van de training managen van cultuurverschillen op de werkvloer leert u de instroom en het behoud van allochtone medewerkers op uw werkvloer te faciliteren. Deze training is in het bijzonder geschikt voor Werkbegeleiders Managers Teamleiders Opleidingscoördinatoren Inhoud Salus Gelria verzorgt een maatwerktraining voor organisaties die van plan zijn meer allochtone medewerkers te laten instromen. De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Daarin komen o.a. inzichten in cultuurverschillen, intercultureel management, het diversiteitsproces en een quick-scan aan bod. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen met andere deelnemers. Resultaten Na het volgen van de training heeft u: Meer inzicht in uw eigen handelen; Inzicht in cultuurverschillen; Kennis over culturele vraagstukken; 15

12 Kennis van interculturele communicatieve vaardigheden; Concrete handvatten waarmee u in de praktijk aan de slag kunt. Tijdsinvestering De training bestaat uit drie bijeenkomsten van één dagdeel. Vakdocent N. (Nuray) Dogan, adviseur en docente bij Elan expertise. Deelnamekosten* Tot juni 2013 zijn er voor zowel leden als niet-leden geen kosten verbonden aan deze training. *Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 16

13 3 Projectmanagement 17

14 Projectmanagement Projectmanagement volgens Projectmatig Creëren (PMC) Projectmanagement is een mooie vorm om vernieuwingen te realiseren binnen uw organisatie. Het helpt om afspraken te maken over de vormgeving van projectmanagement binnen uw organisatie. Welke aanpak kiest uw organisatie? Welke stappen horen thuis binnen een project? Wie speelt welke rol en hoe vindt besluitvorming plaats? Deze vragen komen uitgebreid aan bod in de training Projectmanagement volgens Projectmatig Creëren (PMC). Deze training is in het bijzonder geschikt voor Projectleiders Opdrachtgevers Projectmedewerkers Iedereen die projectmatig wil gaan werken of werkt Inhoud De training bestaat voor 20 procent uit achtergrondinformatie en theorie. In het overige deel van de training gaat u door middel van praktische opdrachten actief aan de slag met deze theorie. U werkt tijdens de training met één of twee eigen projecten. Aan bod komen naast de relatie tussen de projectleider en de opdrachtgever - onder andere hoe u een project start en een projectcontract opbouwt, hoe u van opdracht naar projectdefinitie komt en hoe u het project beheerst. Tijdens de training krijgt u de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen met andere organisaties. Resultaten Aan het eind van deze praktijkgerichte training: Bent u vertrouwd met de instrumenten van projectmatig creëren: PSU, collectieve intake, projectcontract, creatief structureren en risicoanalyse; 19

15 Kunt u binnen uw eigen organisatie een set werkafspraken maken voor projectmanagement, gebaseerd op een gemeenschappelijk begrippenkader en gedeelde taal. De training draagt tevens bij aan het verbeteren van de relatie tussen de projectleider en de opdrachtgever. Tijdsinvestering De training bestaat uit drie aaneengesloten dagdelen en is inclusief lunch en diner. Vakdocent Drs. S. (Sandra) Schuiten, projectmanager en gecertificeerd in de PMC methodiek. Deelnamekosten* Projectmanagement volgens PMC Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en diner, documentatie en certificaat. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Aan deze training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 20

16 Arbeidsmarktcommunicatie 4 21

17 Arbeidsmarktcommunicatie Praktijkgerichte leergang Arbeidsmarktcommunicatie Het is voor iedere organisatie van groot belang om goed geëquipeerde medewerkers te werven en te behouden. Arbeidsmarktcommunicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Salus Gelria biedt u als kennispartner een toegespitst dienstenportfolio op dit vakgebied aan. Deze leergang is in het bijzonder geschikt voor Recruitmentmanagers en recruiters HR-managers, P&O-managers Arbeidsmarktcommunicatiespecialisten E-recruitment managers, e-recruiters en sourcers Marketing-, communicatie- en PR medewerkers Beleidsmedewerkers P&O Consultants werving & selectie Doel Het vergroten van uw kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie, zodat u in staat bent de beste kandidaten te werven, te selecteren en te behouden. Inhoud De leergang bestaat uit 5 praktijkgerichte seminars, die u als leergang, maar ook afzonderlijk van elkaar kunt volgen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. N. (Natascha) Hanegraaf, sr. arbeidsmarktcommunicatiespecialist en communicatieprofessional. Drs. P. (Pascalle) Neijenhuis, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en organisatiepsycholoog. Met een interessante gastspreker op ieder seminar. 23

18 Tijdsinvestering De leergang bestaat uit vijf seminars van ieder één dagdeel. Deelnamekosten* Leergang arbeidsmarktcommunicatie Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria Gehele leergang 1300, ,00 Per seminar 300,00 400,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief uitgebreide lunch, documentatie en certificaat. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De reeks seminars vindt alleen doorgang bij een minimale deelname van 10 personen. Op deze leergang zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Seminar 1: Social Media Recruitment en vacaturesite Inhoud Social media zijn onmisbaar voor werving en selectie van nieuwe medewerkers. U leert tijdens dit seminar alles over het vinden en benaderen van kandidaten via bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn en het onderhouden van een online talentpool en uw recruitmentwebsite. Ook leert u hoe u Twitter inzet om uw recruitmentstrategie te ondersteunen. Het programma is zo samengesteld dat u de stof direct toepast in de praktijk en leert van voorbeelden uit uw praktijk en die van collega-deelnemers. Resultaat Na het volgen van dit seminar heeft u: Inzicht in welke social media u voor welke doelstellingen en doelgroepen in kunt zetten; Hoe u een Twitter-, Facebook- en LinkedInbedrijfsprofiel aanmaakt, onderhoudt en succesvol inzet voor uw recruitmentvraagstuk; Handvatten om uw social media recruitment strategie succesvol te maken; Inzicht in het succesvol inzetten van uw recruitmentwebsite; 24

19 Veel praktijkvoorbeelden en antwoorden op vragen van u en uw collega-deelnemers. Seminar 2: Schrijven van goede en zoekmachine geoptimaliseerde vacatureteksten Inhoud Een unieke en onderscheidende positie op de (krappe) arbeidsmarkt is belangrijk en daarom kan een succesvolle werving- en selectieprocedure niet zonder een pakkende personeelsadvertentie. Een wervende vacaturetekst verkoopt de baan én de werkgever en werkt selecterend, waardoor u de kwaliteit positief beïnvloedt. Tijdens dit seminar leert u uw vacatureteksten doelgroepgericht en wervend te schrijven en krijgt u handvatten om uw teksten zoekmachinegeoptimaliseerd (ook wel Search Engine Optimalisation (SEO) genoemd) op te stellen. U gaat direct aan de slag om met concrete resultaten naar huis te gaan. Resultaat Na het volgen van dit seminar: Kent u het belang van een pakkende vacaturetekst; Kunt u doelgroepgerichte vacatureteksten schrijven; Kunt u de voor de functie relevante competenties goed omschrijven; Weet u hoe zoekmachines uw vacatures vinden; Beschikt u over concrete verbeterpunten van uw vacatureteksten; Bent u concreet aan de slag gegaan met uw vacatureteksten voor kritische doelgroepen. Seminar 3: Competentiegericht interviewen volgens de STAR-methodiek Inhoud Dit seminar helpt u om het rendement van uw selectiegesprekken te vergroten door uw kritische blik te verscherpen en uw vaardigheden 25

20 met competentiegericht interviewen te vergroten. Getrainde interviewers zijn beter in staat om te voorspellen of de sollicitant geschikt is voor een bepaalde functie. Resultaat Na het volgen van dit seminar: Bent u in staat om het interview voor te bereiden aan de hand van een CV; Heeft u zicht op het werken met competenties in selectiesituaties en kunt u dit toepassen in uw eigen praktijk; Kent u de methodiek en structuur van een goed interview, inclusief de STAR-methodiek; Heeft u uw kernvaardigheden gespreksvoering verbeterd: luisteren, doorvragen en samenvatten; Kunt u beoordelen of een sollicitant voldoet aan het gewenste competentieprofiel; Bent u in staat meer objectieve conclusies te trekken m.b.t. de geschiktheid van een kandidaat voor uw functie. Seminar 4: Opzetten van een succesvolle arbeidsmarktcommunicatie campagne Inhoud Het is nu tijd voor het echte werk: het opzetten van uw eigen arbeidsmarktcommunicatie campagne. Welke media en middelen zet u in? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap past bij datgene dat u als organisatie wilt uitstralen? En hoe smeedt u de verschillende uitingen tot één samenhangend geheel? Praktische tips en aansprekende voorbeelden laten zien hoe een arbeidsmarktcommunicatie campagne tot stand komt en welke resultaten ermee te behalen zijn. Resultaat Na het volgen van dit seminar heeft u: Praktische kennis van alles wat erbij komt kijken om een succesvolle arbeidsmarktcommunicatie campagne op te zetten; De nodige voorbeelden uit de praktijk gezien en besproken; 26

21 De kans gehad om alle vragen die u hebt aan een ervaringsdeskundige voor te leggen; Een veelheid aan tips ontvangen over hoe u tegen zo laag mogelijke kosten een zo effectief mogelijke arbeidsmarktcommunicatie campagne opzet en welke partijen u hierbij kunnen helpen. Seminar 5: Referral recruitment Inhoud Referral recruitment wint terrein. Steeds vaker zetten werkgevers eigen medewerkers, oud-medewerkers en/of klanten in bij het vervullen van hun vacatures. Tevreden medewerkers vormen immers de beste ambassadeurs voor een organisatie! De kracht van referral recruitment ligt daarnaast in de aanbeveling van een sollicitant door een eigen medewerker, die het beste kan inschatten of de aanbevolen kandidaat past bij de organisatie en het opgestelde functieprofiel. Van alle vacatures wordt gemiddeld 40% via referral recruitment ingevuld. Deze manier van werven is vele malen goedkoper én sneller dan werven via de reguliere kanalen. Gemiddeld start een door een collega aangedragen kandidaat na 29 dagen tegenover de 39 dagen die het gemiddeld kost om een vacature in te vullen via een vacaturebank. Referral recruitment biedt veel kansen, zeker als u dit strategisch aanpakt. In de huidige tijd van bezuinigingen is deze effectieve en goedkope wijze van werven zeker aan te bevelen. Resultaat Na het volgen van dit seminar: Bent u op de hoogte van de voor- en nadelen van referral recruitment; Weet u wat de voorwaarden zijn voor een effectieve referralstrategie; Heeft u geleerd hoe u uw referralstrategie optimaal kunt integreren binnen uw totale strategie met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie en werving; 27

22 Beschikt u over voldoende kennis om zelf uw referralstrategie te optimaliseren of te implementeren; Weet u hoe u uw referralprogramma optimaal onderhoudt. Training Succesvol Solliciteren Er zijn diverse redenen waarom mensen op zoek (moeten) gaan naar een nieuwe functie. Maar hoe schrijft u een aansprekende sollicitatiebrief en stelt u een goed curriculum vitae op? Hoe bereidt u zich voor op een sollicitatiegesprek en op welke wijze overtuigt u iemand van uw geschiktheid? Deze praktisch toegepaste training geeft u meer inzicht en zelfvertrouwen in de aanloop naar en tijdens een sollicitatiegesprek. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die om welke reden dan ook, op zoek gaat is naar een andere functie en zich wil trainen in effectief en actief solliciteren. Dagdeel 1: Van vacatureanalyse tot sollicitatie- en motivatiebrief. Dagdeel 2: Het sollicitatiegesprek (o.a. voorbereiding, presentatie, STAR-methodiek, gesprekstechnieken). De training begint met het insturen van uw CV. en eventueel uw motivatiebrief zodat de vakdocenten deze voor de training in kunnen zien. Het eerste dagdeel gaat in op het schrijven van een pakkende, toegespitste motivatiebrief en een goed CV. Tijdens dagdeel 2 leert u alles over het sollicitatiegesprek, van voorbereiding en eerste indruk tot gesprekstechnieken en. Resultaat Na afloop van deze training bent u in staat om een goede en pakkende sollicitatiebrief te schrijven, en weet u hoe u uzelf tijdens een sollicitatiegesprek krachtig kunt presenteren. 28

23 Tijdsinvestering De training bestaat uit twee dagdelen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. N. (Natascha) Hanegraaf, sr. arbeidsmarktcommunicatiespecialist en communicatieprofessional. Drs. P. (Pascalle) Neijenhuis, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en arbeids- & organisatiepsycholoog. Deelnamekosten* Training succesvol solliciteren Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 300,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief documentatie en exclusief BTW. De training vindt alleen doorgang bij een minimale deelname van 10 personen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 29

24 5 Communicatietrainingen 31

25 Communicatietrainingen Training Presenteren Iedereen moet wel eens een presentatie geven. Of het nou een speech is tijdens een groot congres, of een korte toelichting in een vergadering: uw overtuigingskracht staat of valt met een goede presentatie. Hoe verpakt u uw boodschap doeltreffend? Hoe maakt u effectief gebruik van lichaamstaal? Hoe zorgt u ervoor dat de ondersteuning met PowerPoint of Prezi ook echt ondersteunend is? En uiteraard komt het omgaan met lastige vragen ook aan bod! Tijdens deze praktische en inspirerende training krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om te oefenen met presenteren in een voor hem of haar herkenbare setting, en reikt de trainer vele praktische tips aan om direct in uw eigen praktijk toe te passen. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die in welke setting dan ook moet presenteren en zijn eigen presentatievaardigheden wil aanscherpen. Inhoud De training bestaat uit twee dagdelen. Dagdeel 1: Ludieke theorie vol tips, tricks en oefening. Dagdeel 2: Voor de leeuwen! Uw eigen presentatie in de praktijk. Voorafgaand aan deze training dient u zelf een voorbeeld van een voor u relevante presentatie aan te reiken. Tevens kunt u specifieke wensen doorgeven aan de vakdocent. Tijdsinvestering De training duurt twee dagdelen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional en veelgevraagd spreker in managementland. 33

26 Deelnamekosten* Training Presenteren Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en documentatie. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan deze training kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Snelkookpan Elevator Pitch Uw eigen afdeling of bedrijf presenteren is vaak lastig. Zeker als u weinig tijd heeft. Tijdens deze cursus Elevator Pitch gaat u samen met uw collega s concreet aan de slag met de elevator pitch van uw eigen organisatie. U krijgt op verrassende wijze feedback en tips. Een training vol energie en oefening! Deze training is het bijzonder geschikt voor Teams of afdelingen die hun acquisitievermogen willen vergroten. Inhoud U krijgt tijdens de training de opdracht uw eigen pitch in maximaal 1 minuut te presenteren en ontvangt hier scherpe feedback op. Tijdinvestering De training duurt één dagdeel. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional en ondernemer. Deelnamekosten* Snelkookpan Elevator Pitch Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 250,00 350,00 *Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen aan de training. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 34

27 Mediatraining Uw optreden in de media kan uw reputatie maken of breken. Soms wilt u graag aandacht in de media, maar lukt het u niet er doorheen te komen. Soms krijgt u juist onverwacht een journalist aan de lijn en leest u de volgende dag een in uw ogen zeer negatief interview over uzelf terug. Dat kan anders! Op dynamische wijze krijgt u tijdens deze praktische en inspirerende training handreikingen om zowel pro-actief ( hoe kom ik in de krant ) als re-actief ( hoe ga ik om met vragen van een journalist ) succesvol om te gaan met media. Daarnaast gaat u ook aan de slag met social media een nieuwe weg vol kansen, maar ook valkuilen. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die in welke setting dan ook in aanraking komt met media, of hier beroepsmatig meer mee wil doen. Inhoud Dagdeel 1: Traditionele media: persberichten schrijven, interviews geven, ad-rem reageren op onverwachte vragen en incidenten Dagdeel 2: Social Media beknopte technische uitleg, bespreken kansen en bedreigingen, praktische vertaling naar uw praktijk. Tijdsinvestering De training duurt twee dagdelen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional, BNR-commentator en actief op social media. Deelnamekosten* Mediatraining Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en documentatie. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan deze training kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 35

28 Voorzitten van bijeenkomsten Bent u wel eens voorzitter van een vergadering of andere bijeenkomst? En denkt u dat het wel eens wat strakker kan? Korter? Effectiever? Leuker? Doe dan mee met de unieke training voorzitten van bijeenkomsten onder leiding van een ervaren gespreksleider. Aan de hand van herkenbare situaties krijgt u in korte tijd veel praktische tips aangereikt, en uiteraard leert u dit direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die in welke setting dan ook wel eens moet optreden als voorzitter of gespreksleider tijdens grote of kleine bijeenkomsten. Inhoud De training bestaat uit twee dagdelen. Dagdeel 1: Ludieke theorie vol tips, tricks en oefening. Dagdeel 2: Voor de leeuwen! Uw eigen bijeenkomst in de praktijk. Optioneel bestaat ook de mogelijkheid om de trainer een bijeenkomst te laten bijwonen en u zo op maat feedback te laten geven. Informeert u naar de mogelijkheden van deze coaching-op-maat. Tijdsinvestering De training duurt 1 hele dag. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional en veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider. Deelnamekosten* Voorzitten van bijeenkomsten Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en documentatie. Aan deze training kunnen maximaal 8 personen deelnemen. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 36

29 6 Duurzame inzetbaarheid 37

30 Duurzame Inzetbaarheid Themadag Ergocoaches Thema: Zorg ook voor jezelf Salus Gelria ondersteunt de ergocoaches en arbo-professionals in de regio door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en een themadag. Tijdens deze themadag kunt u als ergocoach of arbo professional uw kennis en uw (regionale) netwerk vergroten. Deze themadag is in het bijzonder geschikt voor Arboprofessionals Ergocoaches Inhoud Tijdens de themadag kunt u diverse workshops volgen binnen het thema: Zorg ook voor jezelf. De dag start met een plenaire presentatie met aansluitend twee parallelle workshops. De workshops zijn ingedeeld per branche. Tijdsinvestering De themadag duurt een dagdeel. Deelnamekosten* Themadag ergocoaches Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria gratis 150,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Op de themadag zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 39

31 Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid Speciaal voor arbocoördinatoren en HR-professionals Duurzaam inzetbare medewerkers en het vitaal houden van oudere medewerkers zijn belangrijke thema s binnen zorg & welzijn. De werk nemer is steeds vaker verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid en het verwerven van competenties om aan het werk te komen en te blijven. Werkgevers dienen voorwaarden te scheppen op basis waarvan de werknemer zich kan ontwikkelen. Salus Gelria ondersteunt haar leden op dit thema door het organiseren van twee themabijeenkomsten. Deze themabijeenkomsten zijn in het bijzonder geschikt voor Arboprofessionals HR-professionals Inhoud Tijdens de eerste themabijeenkomst geeft drs. Annet H. de Lange (Radboud Universiteit Nijmegen) een presentatie over de implementatie van het handboek voor Duurzame Inzetbaarheid. Aansluitend kunt u deelnemen aan verschillende themadiscussies. De bijeenkomst sluit af met een discussie over het aanbod en het gebruik van meetinstrumenten met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De inhoud van de tweede themadag is mede afhankelijk van de uitkomst van de eerste themabijeenkomst. U vindt deze inhoud tijdig op onze website. Tijdsinvestering Een themabijeenkomsten duurt één dagdeel. De themabijeenkomst vindt twee keer per jaar plaats. Vakdocent Drs. Annet. H. de Lange, universitair hoofddocent arbeids- en organisatiepsychologie, Radboud Universiteit Nijmegen. 40

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

DIENSTEN EN CATALOGUS PRODUCTEN

DIENSTEN EN CATALOGUS PRODUCTEN DIENSTEN EN CATALOGUS PRODUCTEN 2014 1 Catalogus: Diensten en producten WZW 2014 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) biedt u deze aan! Wie vooruit

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

Opleiding tot Ergocoach Zorg

Opleiding tot Ergocoach Zorg Opleiding tot Ergocoach Zorg In de 6-daagse (=12 dagdelen) opleiding tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Vaardigheids- trainingen

Vaardigheids- trainingen Vaardigheids- trainingen Het solliciteren is voor een loopbaan misschien wel de minst gebruikte en tegelijkertijd meest belangrijke vaardigheid. Ter versnelling van de doorlooptijd van onze outplacementtrajecten

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Training E-recruiter in een dag

Training E-recruiter in een dag Datum: dinsdag 6 december 2011 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 20.45 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor de Zorg Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure Agressietraining

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid Wilt u succesvol werken aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart waar in uw bedrijf de kansen liggen. Direct toepasbaar! Iets voor u! Wij hebben deze

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Expertclass Strategische personeelsplanning

Expertclass Strategische personeelsplanning De organisatiestrategie en in het strategisch personeelsplan zijn het fundament van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Toch wordt de personeelsbezetting vaak alleen onder de loep genomen voor korte

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Wij zijn er klaar voor!

Wij zijn er klaar voor! www.arbeidsmarktcommunicatie.eu Voorjaar 2015 Wij zijn er klaar voor! Trainingen arbeidsmarktcommunicatie en recruitment Wij zijn er klaar voor! Ronald van Driel en Marieke van Heek Docenten Wij zijn er

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme P&O Masterclass werving & selectie Masterclass in 2 delen Deel 1 Voorstellen FairSterk en doel masterclass Stellingen! Arbeidsmarktcommunicatie Workshop arbeidsmarktcommunicatie Evaluatie workshop Deel

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Uw organisatie wil succesvol zijn. Ook op maatschappelijk vlak. Als u mensen met een beperking, succesvol, in dienst heeft dan maakt u het verschil. Voor mensen met een beperking, omdat ze (weer) mee kunnen

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie