Catalogus. Diensten en producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus. Diensten en producten"

Transcriptie

1 Catalogus Diensten en producten 2013

2 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional, moet in zichzelf investeren. Werkgeversvereniging Salus Gelria heeft daarom dit jaar weer een uniek aanbod van trainingen en cursussen voor u samengesteld. Van strategische personeelsplanning tot subsidieaanvragen, en van communicatietrainingen tot arbeidsmarktcommunicatie: wij bieden u een effectief aanbod van hoogwaardige scholing voor een scherpe prijs. In deze activiteitencatalogus vindt u een overzicht. Over Salus Gelria Salus Gelria is de werkgeversvereniging voor Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg in de regio Gelderland. Samen met haar leden werkt Salus Gelria aan effectieve oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de werkgevers en fungeert als netwerkorganisatie. Daarvoor wordt ook intensief samengewerkt met overheid, onderwijs en andere partners. Ons uitgangspunt is dat regionale samenwerking meerwaarde biedt voor individuele werkgevers. Salus Gelria is als werkgeversvereniging een verbindende factor op het gebied van kennisdeling. Wij organiseren regelmatig activiteiten rondom actuele ontwikkelingen. Kijkt u voor meer informatie op: Product- en dienstenpakket In deze catalogus leest u ons complete aanbod van diensten en producten. Salus Gelria werkt samen met de beste vakdocenten uit de markt en is een CRKBO-gecertificeerd opleidingsinstituut. Daartoe kunnen wij, waar mogelijk, onze diensten en producten BTW vrij aanbieden. Door scherpe prijsafspraken te maken, kunnen wij bepaalde diensten en producten kosteloos aanbieden aan onze leden. 3

3 Meer informatie en aanmelden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met N. (Nadieh) de Fretes MSc. via of (026) U kunt zich voor alle activiteiten aanmelden via de digitale aanmeldformulieren op onze website: Tot slot: mist u een bepaalde training of heeft u suggesties hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Laat het ons vooral weten! 4

4 Diensten en producten 2013 ** 1 Strategische Personeels Planning - Leergang SPP 2 Culturele diversiteit - Managen van cultuurverschillen op de werkvloer* 3 Projectmanagement - Projectmanagement volgens Projectmatig Creëren (PMC) 4 Arbeidsmarktcommunicatie Praktijkgerichte leergang Arbeidsmarktcommunicatie Seminars: - Social Media Recruitment - Schrijven van goede en zoekmachinegeoptimaliseerde vacatureteksten - Competentiegericht interviewen volgens de STAR-methodiek - Opzetten van een succesvolle arbeidsmarktcampagne - Referral Recruitment Training Succesvol solliciteren 5 Communicatietrainingen - Training presenteren - Snelkookpan Elevator Pitch - Mediatraining - Voorzitten van bijeenkomsten 6 Duurzame inzetbaarheid - Themadag Ergocoaches: Zorg ook voor jezelf * - Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid* - Seminar Obesitas: begeleiden, verplaatsen en tillen - Training Grensoverschrijdend Verbaal Gedrag - Blended programma: de Talentdialoog 5

5 7 Coaching - Loopbaanadvies: ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling medewerkers 8 Zorg en Technologie - Trainingstraject Care4Innovation* - Kennisbijeenkomst Care4Innovation* 9 FINANCIËN IN DE ZORG - Ondersteuning bij initiatie en uitvoering van subsidietrajecten - Seminar BTW in de zorg 10 Juridische ondersteuning - Juridische ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap - Leergang Arbeidsrecht 11 INKOOPVOORDELEN Algemene voorwaarden * Deze diensten en producten zijn gratis voor onze leden **Alle diensten en producten zijn onder voorbehoud. Raadpleeg voor een actueel overzicht van data, informatie en wijzigingen. 6

6 Strategische Personeels Planning 1 7

7 Strategische Personeels Planning Leergang Strategische Personeels Planning Failing to plan is planning to fail Niemand kan de toekomst voorspellen. U kunt zich er wel op voorbereiden. Strategische PersoneelsPlanning (SPP) is een effectieve methode die u kan helpen meer grip te krijgen op de mogelijke scenario s rondom vraag en aanbod naar personeel in uw organisatie. Hiermee bent u beter in staat uw HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten. Zeker voor arbeids intensieve sectoren als Zorg en Welzijn is SPP een absolute must! Vrijstelling Open Universiteit Door afronding van de leergang SPP, biedt de Open Universiteit u vrijstelling voor het onderdeel High Performance Organizations in het Certified Professional Programs(CPP)-traject Strategisch HRM. Deze leergang is in het bijzonder geschikt voor Lijnmanagers HR-professionals Doelstelling SPP De juiste mensen op de juiste plek plaatsen, om ongewenste uitstroom en openstaande vacatures te voorkomen; Zorgen dat er in de toekomst (zowel op de korte-, middellangeen lange termijn) voldoende kwantitatief en kwalitatief potentieel in uw organisatie aanwezig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Inhoud SPP is bij uitstek een thema waarbij lijnmanagement en HR elkaar ondersteunen en samenwerken. Vakdocent dr. G. (Gerard) Evers leert 9

8 u de verschillende stappen, methoden, technieken en toepassingen binnen uw organisatie te realiseren.er liggen twee uitgangspunten ten grondslag aan de zes workshops: Kennis van strategische personeelsplanning dient verankerd te zijn in uw organisatie. Deze vakkennis maakt u zich eigen tijdens deze leergang door het zelf te doen (huiswerk) en door het verkrijgen van feedback op uw resultaten; SPP vraagt om een procesmatig goede afstemming en samenwerking tussen lijn en HR-staf. Het vormgeven hiervan dwingt tot een goede samenwerking en draagt daardoor bij aan het realiseren van businesspartnership van de HR-professionals. Resultaten Na het volgen van deze leergang: Heeft u zich de SPP-systematiek eigen gemaakt; Heeft u voor een (pilot-)afdeling binnen uw organisatie een strategisch personeelsplan ontwikkeld; Schetst u met behulp van SPP een beeld van de toekomst; Bent u in staat om, aan de hand van scenarioplanning, uw HR-instrumenten optimaal en effectief in te zetten en SPP in uw gehele organisatie in te voeren. Tijdsinvestering De leergang bestaat uit zes workshops van één dagdeel. Tijdens deze workshops behandelt u de acht bouwstenen van SPP en het bijbehorende huiswerk. Vakdocent Dr. G. (Gerard) Evers, directeur van EuroHRM. Deelnamekosten* Leergang Strategische Personeelsplanning Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 4250,00* (per org.) 5450,00* (per org.) *Per organisatie kunnen drie professionals deelnemen aan de leergang. Genoemde bedragen zijn inclusief lunch, documentatie en certificaat en exclusief BTW. De leergang vindt alleen doorgang bij een minimale deelname van 4 organisaties. Op deze leergang zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 10

9 Deelnemers over de leergang SPP Wij hebben de leergang SPP als heel leerzaam, interessant en zinvol ervaren. Je krijgt zo heel helder in beeld of de juiste mensen op de juiste plek zitten en het kostenplaatje wat hier aanhangt. Je kunt zo gericht gaan sturen op mogelijke gaten (zowel nu als in de nabije toekomst) in zowel aantallen, kwaliteit, kosten en flexibele schil (contractvormen) om een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken en de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Anja de Baas en Petra Spieker, P&O Adviseurs Attent Wonen Welzijn Zorg Strategische personeelsplanning maakt gebruikt van scenario planning: welke scenario s kunnen zich mogelijkerwijs voordoen? Het nadenken over verschillende scenario s levert zinvolle informatie op en geeft zicht op mogelijke knelpunten en kansen. Ook de zgn. HR3P-matrix, waarin er gekeken wordt naar de performance, inzetbaarheid en het groeipotentieel van het personeel, geeft veel zinvolle informatie en was voor ons direct aanleiding tot actie. Men dient zich overigens wel te realiseren dat het boven water krijgen van de benodigde gegevens niet eenvoudig is en tijdrovend kan zijn. Ada Stronks, Manager P&O Drie Gasthuizen Groep De leergang SPP heeft mij beter inzicht gegeven in de context van de materie en daarmee ook in de complexiteit daarvan. Omdat de leergang naast theorie vooral gericht is op het direct toepassen van SPP op de door jezelf gekozen pilot-afdeling, wordt een en ander ook direct inzichtelijk. SPP werkt daarnaast met scenarioplanning, waarbij je aan de hand van de geleerde methodiek de resultaten van de mogelijke scenario s uitwerkt en daarmee dus beter bent voorbereid op de toekomst. De leergang heb ik overigens samen met een lijnmanager gevolgd. Dit is mijn inziens ook noodzakelijk, gezien het feit dat de samenwerking vanuit beide functies een voorwaarde is voor de totstandkoming van een succesvol SPP. Een andere voorwaarde is dat de personeels-informatiesystemen (redelijk) op orde zijn. Sylvia Pels, Manager HRM, Groot Klimmendaal 11

10 Culturele Diversiteit 2

11 Culturele Diversiteit Managen van cultuurverschillen op de werkvloer Hoe gaat u om met cultuurverschillen op de werkvloer? De ervaring leert dat de instroom en het behoud van allochtone medewerkers op de werkvloer inspanning vraagt van zowel de organisatie als de medewerker. Hiertoe is op de werkplek een goede voorbereiding nodig van de organisatie en van de nieuwe medewerkers. Met behulp van de training managen van cultuurverschillen op de werkvloer leert u de instroom en het behoud van allochtone medewerkers op uw werkvloer te faciliteren. Deze training is in het bijzonder geschikt voor Werkbegeleiders Managers Teamleiders Opleidingscoördinatoren Inhoud Salus Gelria verzorgt een maatwerktraining voor organisaties die van plan zijn meer allochtone medewerkers te laten instromen. De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Daarin komen o.a. inzichten in cultuurverschillen, intercultureel management, het diversiteitsproces en een quick-scan aan bod. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen met andere deelnemers. Resultaten Na het volgen van de training heeft u: Meer inzicht in uw eigen handelen; Inzicht in cultuurverschillen; Kennis over culturele vraagstukken; 15

12 Kennis van interculturele communicatieve vaardigheden; Concrete handvatten waarmee u in de praktijk aan de slag kunt. Tijdsinvestering De training bestaat uit drie bijeenkomsten van één dagdeel. Vakdocent N. (Nuray) Dogan, adviseur en docente bij Elan expertise. Deelnamekosten* Tot juni 2013 zijn er voor zowel leden als niet-leden geen kosten verbonden aan deze training. *Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 16

13 3 Projectmanagement 17

14 Projectmanagement Projectmanagement volgens Projectmatig Creëren (PMC) Projectmanagement is een mooie vorm om vernieuwingen te realiseren binnen uw organisatie. Het helpt om afspraken te maken over de vormgeving van projectmanagement binnen uw organisatie. Welke aanpak kiest uw organisatie? Welke stappen horen thuis binnen een project? Wie speelt welke rol en hoe vindt besluitvorming plaats? Deze vragen komen uitgebreid aan bod in de training Projectmanagement volgens Projectmatig Creëren (PMC). Deze training is in het bijzonder geschikt voor Projectleiders Opdrachtgevers Projectmedewerkers Iedereen die projectmatig wil gaan werken of werkt Inhoud De training bestaat voor 20 procent uit achtergrondinformatie en theorie. In het overige deel van de training gaat u door middel van praktische opdrachten actief aan de slag met deze theorie. U werkt tijdens de training met één of twee eigen projecten. Aan bod komen naast de relatie tussen de projectleider en de opdrachtgever - onder andere hoe u een project start en een projectcontract opbouwt, hoe u van opdracht naar projectdefinitie komt en hoe u het project beheerst. Tijdens de training krijgt u de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen met andere organisaties. Resultaten Aan het eind van deze praktijkgerichte training: Bent u vertrouwd met de instrumenten van projectmatig creëren: PSU, collectieve intake, projectcontract, creatief structureren en risicoanalyse; 19

15 Kunt u binnen uw eigen organisatie een set werkafspraken maken voor projectmanagement, gebaseerd op een gemeenschappelijk begrippenkader en gedeelde taal. De training draagt tevens bij aan het verbeteren van de relatie tussen de projectleider en de opdrachtgever. Tijdsinvestering De training bestaat uit drie aaneengesloten dagdelen en is inclusief lunch en diner. Vakdocent Drs. S. (Sandra) Schuiten, projectmanager en gecertificeerd in de PMC methodiek. Deelnamekosten* Projectmanagement volgens PMC Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en diner, documentatie en certificaat. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Aan deze training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 20

16 Arbeidsmarktcommunicatie 4 21

17 Arbeidsmarktcommunicatie Praktijkgerichte leergang Arbeidsmarktcommunicatie Het is voor iedere organisatie van groot belang om goed geëquipeerde medewerkers te werven en te behouden. Arbeidsmarktcommunicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Salus Gelria biedt u als kennispartner een toegespitst dienstenportfolio op dit vakgebied aan. Deze leergang is in het bijzonder geschikt voor Recruitmentmanagers en recruiters HR-managers, P&O-managers Arbeidsmarktcommunicatiespecialisten E-recruitment managers, e-recruiters en sourcers Marketing-, communicatie- en PR medewerkers Beleidsmedewerkers P&O Consultants werving & selectie Doel Het vergroten van uw kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie, zodat u in staat bent de beste kandidaten te werven, te selecteren en te behouden. Inhoud De leergang bestaat uit 5 praktijkgerichte seminars, die u als leergang, maar ook afzonderlijk van elkaar kunt volgen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. N. (Natascha) Hanegraaf, sr. arbeidsmarktcommunicatiespecialist en communicatieprofessional. Drs. P. (Pascalle) Neijenhuis, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en organisatiepsycholoog. Met een interessante gastspreker op ieder seminar. 23

18 Tijdsinvestering De leergang bestaat uit vijf seminars van ieder één dagdeel. Deelnamekosten* Leergang arbeidsmarktcommunicatie Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria Gehele leergang 1300, ,00 Per seminar 300,00 400,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief uitgebreide lunch, documentatie en certificaat. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De reeks seminars vindt alleen doorgang bij een minimale deelname van 10 personen. Op deze leergang zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Seminar 1: Social Media Recruitment en vacaturesite Inhoud Social media zijn onmisbaar voor werving en selectie van nieuwe medewerkers. U leert tijdens dit seminar alles over het vinden en benaderen van kandidaten via bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn en het onderhouden van een online talentpool en uw recruitmentwebsite. Ook leert u hoe u Twitter inzet om uw recruitmentstrategie te ondersteunen. Het programma is zo samengesteld dat u de stof direct toepast in de praktijk en leert van voorbeelden uit uw praktijk en die van collega-deelnemers. Resultaat Na het volgen van dit seminar heeft u: Inzicht in welke social media u voor welke doelstellingen en doelgroepen in kunt zetten; Hoe u een Twitter-, Facebook- en LinkedInbedrijfsprofiel aanmaakt, onderhoudt en succesvol inzet voor uw recruitmentvraagstuk; Handvatten om uw social media recruitment strategie succesvol te maken; Inzicht in het succesvol inzetten van uw recruitmentwebsite; 24

19 Veel praktijkvoorbeelden en antwoorden op vragen van u en uw collega-deelnemers. Seminar 2: Schrijven van goede en zoekmachine geoptimaliseerde vacatureteksten Inhoud Een unieke en onderscheidende positie op de (krappe) arbeidsmarkt is belangrijk en daarom kan een succesvolle werving- en selectieprocedure niet zonder een pakkende personeelsadvertentie. Een wervende vacaturetekst verkoopt de baan én de werkgever en werkt selecterend, waardoor u de kwaliteit positief beïnvloedt. Tijdens dit seminar leert u uw vacatureteksten doelgroepgericht en wervend te schrijven en krijgt u handvatten om uw teksten zoekmachinegeoptimaliseerd (ook wel Search Engine Optimalisation (SEO) genoemd) op te stellen. U gaat direct aan de slag om met concrete resultaten naar huis te gaan. Resultaat Na het volgen van dit seminar: Kent u het belang van een pakkende vacaturetekst; Kunt u doelgroepgerichte vacatureteksten schrijven; Kunt u de voor de functie relevante competenties goed omschrijven; Weet u hoe zoekmachines uw vacatures vinden; Beschikt u over concrete verbeterpunten van uw vacatureteksten; Bent u concreet aan de slag gegaan met uw vacatureteksten voor kritische doelgroepen. Seminar 3: Competentiegericht interviewen volgens de STAR-methodiek Inhoud Dit seminar helpt u om het rendement van uw selectiegesprekken te vergroten door uw kritische blik te verscherpen en uw vaardigheden 25

20 met competentiegericht interviewen te vergroten. Getrainde interviewers zijn beter in staat om te voorspellen of de sollicitant geschikt is voor een bepaalde functie. Resultaat Na het volgen van dit seminar: Bent u in staat om het interview voor te bereiden aan de hand van een CV; Heeft u zicht op het werken met competenties in selectiesituaties en kunt u dit toepassen in uw eigen praktijk; Kent u de methodiek en structuur van een goed interview, inclusief de STAR-methodiek; Heeft u uw kernvaardigheden gespreksvoering verbeterd: luisteren, doorvragen en samenvatten; Kunt u beoordelen of een sollicitant voldoet aan het gewenste competentieprofiel; Bent u in staat meer objectieve conclusies te trekken m.b.t. de geschiktheid van een kandidaat voor uw functie. Seminar 4: Opzetten van een succesvolle arbeidsmarktcommunicatie campagne Inhoud Het is nu tijd voor het echte werk: het opzetten van uw eigen arbeidsmarktcommunicatie campagne. Welke media en middelen zet u in? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap past bij datgene dat u als organisatie wilt uitstralen? En hoe smeedt u de verschillende uitingen tot één samenhangend geheel? Praktische tips en aansprekende voorbeelden laten zien hoe een arbeidsmarktcommunicatie campagne tot stand komt en welke resultaten ermee te behalen zijn. Resultaat Na het volgen van dit seminar heeft u: Praktische kennis van alles wat erbij komt kijken om een succesvolle arbeidsmarktcommunicatie campagne op te zetten; De nodige voorbeelden uit de praktijk gezien en besproken; 26

21 De kans gehad om alle vragen die u hebt aan een ervaringsdeskundige voor te leggen; Een veelheid aan tips ontvangen over hoe u tegen zo laag mogelijke kosten een zo effectief mogelijke arbeidsmarktcommunicatie campagne opzet en welke partijen u hierbij kunnen helpen. Seminar 5: Referral recruitment Inhoud Referral recruitment wint terrein. Steeds vaker zetten werkgevers eigen medewerkers, oud-medewerkers en/of klanten in bij het vervullen van hun vacatures. Tevreden medewerkers vormen immers de beste ambassadeurs voor een organisatie! De kracht van referral recruitment ligt daarnaast in de aanbeveling van een sollicitant door een eigen medewerker, die het beste kan inschatten of de aanbevolen kandidaat past bij de organisatie en het opgestelde functieprofiel. Van alle vacatures wordt gemiddeld 40% via referral recruitment ingevuld. Deze manier van werven is vele malen goedkoper én sneller dan werven via de reguliere kanalen. Gemiddeld start een door een collega aangedragen kandidaat na 29 dagen tegenover de 39 dagen die het gemiddeld kost om een vacature in te vullen via een vacaturebank. Referral recruitment biedt veel kansen, zeker als u dit strategisch aanpakt. In de huidige tijd van bezuinigingen is deze effectieve en goedkope wijze van werven zeker aan te bevelen. Resultaat Na het volgen van dit seminar: Bent u op de hoogte van de voor- en nadelen van referral recruitment; Weet u wat de voorwaarden zijn voor een effectieve referralstrategie; Heeft u geleerd hoe u uw referralstrategie optimaal kunt integreren binnen uw totale strategie met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie en werving; 27

22 Beschikt u over voldoende kennis om zelf uw referralstrategie te optimaliseren of te implementeren; Weet u hoe u uw referralprogramma optimaal onderhoudt. Training Succesvol Solliciteren Er zijn diverse redenen waarom mensen op zoek (moeten) gaan naar een nieuwe functie. Maar hoe schrijft u een aansprekende sollicitatiebrief en stelt u een goed curriculum vitae op? Hoe bereidt u zich voor op een sollicitatiegesprek en op welke wijze overtuigt u iemand van uw geschiktheid? Deze praktisch toegepaste training geeft u meer inzicht en zelfvertrouwen in de aanloop naar en tijdens een sollicitatiegesprek. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die om welke reden dan ook, op zoek gaat is naar een andere functie en zich wil trainen in effectief en actief solliciteren. Dagdeel 1: Van vacatureanalyse tot sollicitatie- en motivatiebrief. Dagdeel 2: Het sollicitatiegesprek (o.a. voorbereiding, presentatie, STAR-methodiek, gesprekstechnieken). De training begint met het insturen van uw CV. en eventueel uw motivatiebrief zodat de vakdocenten deze voor de training in kunnen zien. Het eerste dagdeel gaat in op het schrijven van een pakkende, toegespitste motivatiebrief en een goed CV. Tijdens dagdeel 2 leert u alles over het sollicitatiegesprek, van voorbereiding en eerste indruk tot gesprekstechnieken en. Resultaat Na afloop van deze training bent u in staat om een goede en pakkende sollicitatiebrief te schrijven, en weet u hoe u uzelf tijdens een sollicitatiegesprek krachtig kunt presenteren. 28

23 Tijdsinvestering De training bestaat uit twee dagdelen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. N. (Natascha) Hanegraaf, sr. arbeidsmarktcommunicatiespecialist en communicatieprofessional. Drs. P. (Pascalle) Neijenhuis, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en arbeids- & organisatiepsycholoog. Deelnamekosten* Training succesvol solliciteren Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 300,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief documentatie en exclusief BTW. De training vindt alleen doorgang bij een minimale deelname van 10 personen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 29

24 5 Communicatietrainingen 31

25 Communicatietrainingen Training Presenteren Iedereen moet wel eens een presentatie geven. Of het nou een speech is tijdens een groot congres, of een korte toelichting in een vergadering: uw overtuigingskracht staat of valt met een goede presentatie. Hoe verpakt u uw boodschap doeltreffend? Hoe maakt u effectief gebruik van lichaamstaal? Hoe zorgt u ervoor dat de ondersteuning met PowerPoint of Prezi ook echt ondersteunend is? En uiteraard komt het omgaan met lastige vragen ook aan bod! Tijdens deze praktische en inspirerende training krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om te oefenen met presenteren in een voor hem of haar herkenbare setting, en reikt de trainer vele praktische tips aan om direct in uw eigen praktijk toe te passen. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die in welke setting dan ook moet presenteren en zijn eigen presentatievaardigheden wil aanscherpen. Inhoud De training bestaat uit twee dagdelen. Dagdeel 1: Ludieke theorie vol tips, tricks en oefening. Dagdeel 2: Voor de leeuwen! Uw eigen presentatie in de praktijk. Voorafgaand aan deze training dient u zelf een voorbeeld van een voor u relevante presentatie aan te reiken. Tevens kunt u specifieke wensen doorgeven aan de vakdocent. Tijdsinvestering De training duurt twee dagdelen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional en veelgevraagd spreker in managementland. 33

26 Deelnamekosten* Training Presenteren Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en documentatie. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan deze training kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Snelkookpan Elevator Pitch Uw eigen afdeling of bedrijf presenteren is vaak lastig. Zeker als u weinig tijd heeft. Tijdens deze cursus Elevator Pitch gaat u samen met uw collega s concreet aan de slag met de elevator pitch van uw eigen organisatie. U krijgt op verrassende wijze feedback en tips. Een training vol energie en oefening! Deze training is het bijzonder geschikt voor Teams of afdelingen die hun acquisitievermogen willen vergroten. Inhoud U krijgt tijdens de training de opdracht uw eigen pitch in maximaal 1 minuut te presenteren en ontvangt hier scherpe feedback op. Tijdinvestering De training duurt één dagdeel. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional en ondernemer. Deelnamekosten* Snelkookpan Elevator Pitch Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 250,00 350,00 *Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen aan de training. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 34

27 Mediatraining Uw optreden in de media kan uw reputatie maken of breken. Soms wilt u graag aandacht in de media, maar lukt het u niet er doorheen te komen. Soms krijgt u juist onverwacht een journalist aan de lijn en leest u de volgende dag een in uw ogen zeer negatief interview over uzelf terug. Dat kan anders! Op dynamische wijze krijgt u tijdens deze praktische en inspirerende training handreikingen om zowel pro-actief ( hoe kom ik in de krant ) als re-actief ( hoe ga ik om met vragen van een journalist ) succesvol om te gaan met media. Daarnaast gaat u ook aan de slag met social media een nieuwe weg vol kansen, maar ook valkuilen. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die in welke setting dan ook in aanraking komt met media, of hier beroepsmatig meer mee wil doen. Inhoud Dagdeel 1: Traditionele media: persberichten schrijven, interviews geven, ad-rem reageren op onverwachte vragen en incidenten Dagdeel 2: Social Media beknopte technische uitleg, bespreken kansen en bedreigingen, praktische vertaling naar uw praktijk. Tijdsinvestering De training duurt twee dagdelen. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional, BNR-commentator en actief op social media. Deelnamekosten* Mediatraining Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en documentatie. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan deze training kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 35

28 Voorzitten van bijeenkomsten Bent u wel eens voorzitter van een vergadering of andere bijeenkomst? En denkt u dat het wel eens wat strakker kan? Korter? Effectiever? Leuker? Doe dan mee met de unieke training voorzitten van bijeenkomsten onder leiding van een ervaren gespreksleider. Aan de hand van herkenbare situaties krijgt u in korte tijd veel praktische tips aangereikt, en uiteraard leert u dit direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze training is het bijzonder geschikt voor Iedereen die in welke setting dan ook wel eens moet optreden als voorzitter of gespreksleider tijdens grote of kleine bijeenkomsten. Inhoud De training bestaat uit twee dagdelen. Dagdeel 1: Ludieke theorie vol tips, tricks en oefening. Dagdeel 2: Voor de leeuwen! Uw eigen bijeenkomst in de praktijk. Optioneel bestaat ook de mogelijkheid om de trainer een bijeenkomst te laten bijwonen en u zo op maat feedback te laten geven. Informeert u naar de mogelijkheden van deze coaching-op-maat. Tijdsinvestering De training duurt 1 hele dag. Vakdocenten Salus Gelria Drs. R. (Richard) Engelfriet, sr. communicatieprofessional en veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider. Deelnamekosten* Voorzitten van bijeenkomsten Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria 350,00 500,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en documentatie. Aan deze training kunnen maximaal 8 personen deelnemen. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 36

29 6 Duurzame inzetbaarheid 37

30 Duurzame Inzetbaarheid Themadag Ergocoaches Thema: Zorg ook voor jezelf Salus Gelria ondersteunt de ergocoaches en arbo-professionals in de regio door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en een themadag. Tijdens deze themadag kunt u als ergocoach of arbo professional uw kennis en uw (regionale) netwerk vergroten. Deze themadag is in het bijzonder geschikt voor Arboprofessionals Ergocoaches Inhoud Tijdens de themadag kunt u diverse workshops volgen binnen het thema: Zorg ook voor jezelf. De dag start met een plenaire presentatie met aansluitend twee parallelle workshops. De workshops zijn ingedeeld per branche. Tijdsinvestering De themadag duurt een dagdeel. Deelnamekosten* Themadag ergocoaches Leden Salus Gelria Niet-leden Salus Gelria gratis 150,00 *Genoemde bedragen zijn inclusief lunch. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Op de themadag zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 39

31 Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid Speciaal voor arbocoördinatoren en HR-professionals Duurzaam inzetbare medewerkers en het vitaal houden van oudere medewerkers zijn belangrijke thema s binnen zorg & welzijn. De werk nemer is steeds vaker verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid en het verwerven van competenties om aan het werk te komen en te blijven. Werkgevers dienen voorwaarden te scheppen op basis waarvan de werknemer zich kan ontwikkelen. Salus Gelria ondersteunt haar leden op dit thema door het organiseren van twee themabijeenkomsten. Deze themabijeenkomsten zijn in het bijzonder geschikt voor Arboprofessionals HR-professionals Inhoud Tijdens de eerste themabijeenkomst geeft drs. Annet H. de Lange (Radboud Universiteit Nijmegen) een presentatie over de implementatie van het handboek voor Duurzame Inzetbaarheid. Aansluitend kunt u deelnemen aan verschillende themadiscussies. De bijeenkomst sluit af met een discussie over het aanbod en het gebruik van meetinstrumenten met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De inhoud van de tweede themadag is mede afhankelijk van de uitkomst van de eerste themabijeenkomst. U vindt deze inhoud tijdig op onze website. Tijdsinvestering Een themabijeenkomsten duurt één dagdeel. De themabijeenkomst vindt twee keer per jaar plaats. Vakdocent Drs. Annet. H. de Lange, universitair hoofddocent arbeids- en organisatiepsychologie, Radboud Universiteit Nijmegen. 40

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren. Opleidingenbrochure 2014-2015

Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren. Opleidingenbrochure 2014-2015 Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren Opleidingenbrochure 2014-2015 opleidingen 014/15 Inhoudsopgave ALGEMEEN 006 Opleidingenwijzer 008 Over HabiTask 009 Maatwerk 009 Coaching

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie