OODS. curriculum vitae drs Sylvia W.J. Kessen. communicatie. Start eigen onderneming Loods Communicatie. 1 januari 2000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OODS. curriculum vitae drs Sylvia W.J. Kessen. communicatie. Start eigen onderneming Loods Communicatie. 1 januari 2000"

Transcriptie

1 OODS communicatie curriculum vitae drs Sylvia W.J. Kessen 1 januari 2000 Start eigen onderneming Loods Communicatie. augustus 2013 december 2013 Teamleider Communicatie Domijn, Enschede Aansturen communicatieteam Advisering directie Advisering en coördinatie bij diverse grotere projecten, zoals de ontwikkeling van een Kulturhus, het neerzetten van een nieuw concept op het gebied van maatschappelijk vastgoed en de sloop en nieuwbouw van complexen. Aansturing en uitvoering proactief persbeleid en perswoordvoering mei 2012 december 2013 Communicatieadviseur SWOA, welzijn voor ouderen concept en uitvoering merkenstrategie SWOA activering merk SWOA bij eerstelijnszorg en klanten en hun naasten: het tot leven brengen van SWOA s boodschap. communicatiever maken van de organisatie: welzijnswerkers bewust maken van de kracht van je verhaal en je performance als je je inleeft in de ontvangers bij het maken van je strategie en je verhaal. coaching directeur en MT tijdens crises: resultaat o.a. betrokkenheid van sociale partners tijdens crises crowdfunding: on- en offline op zoek naar geldbronnen. werving nieuwe vrijwilligers: zoeken naar nieuwe vormen van werving en het proeven daaraan via het maken van persona s. juni 2012 maart 2013 Communicatieadviseur Vivare, Arnhem projectmanagement actie Laatuhoren.nl, gericht tegen de kabinetsplannen Rutte II voor de woningmarkt. Met als zwaartepunt de lobby bij huurders, collega-corporaties, de Eerste en Tweede Kamerleden. procesbegeleider en regie asbestcommunicatie van strategie tot en met uitvoering bij losgebonden asbest in het complex en hechtgebonden asbest in de bodem, woordvoerder en verbindingsofficier naar GGD. Perswoordvoering. aansturing extern community management: Facebook en Twitter. en. zelf simpelweg met veel plezier operationeel aan de slag voor nieuwe perspublicaties. Benedictijnenstraat PE Arnhem tel bank kvk btw NL B01 mail site

2 januari april 2012 Informatiecentrum Presikhaaf Aansturen medewerkers informatiecentrum Projectleiding ontmanteling informatiecentrum: praktisch en communicatief oktober december 2012 maart juni 2010 juni december 2009 april - mei 2013 april - juni 2012 februari 2009 t/m juni 2009 april 2007 t/m september 2007 februari 2006 t/m juni 2006 juni juni Communicatieadviseur Standvast Wonen Communicatieadvies fusie Standvast Wonen en Alphons Ariëns Communicatieadvies en deelname stuurgroep bij organisatieverandering en bezuinigingen Ontwikkeling communicatiestrategie en beleid Advies formatie-omvang communicatieteam Advies taakomschrijvingen communicatieteam Analyse imago, identiteit en communicatie communicatieadviseur woningcorporatie Mitros, Utrecht projectmanagement interne implementatie vernieuwde uitstraling projectmanagement communicatie over verhuizing van Mitros naar nieuw adres Adviseren communicatie (en participatie) bij nieuwbouw, herstructurering, groot onderhoud en renovatie; Participatieadvies Overvecht; Strategisch communicatieadvies gebiedsontwikkeling en herstructurering Utrechtse wijk Overvecht. Gebiedspromotie Kanaleneiland i.s.m. communicatieteam ontwikkelaars; Persvoorlichting; Allerlei uiteenlopende operationele communicatiewerkzaamheden. adviseur Strategie en Corporate Communicatie Talis in Nijmegen projectregisseur Kroon op Malburgen In opdracht van corporaties Volkshuisvesting en Vivare en zorgaanbieder Pleyade voerde Loods regie op het project Kroon op Malburgen. Een project dat een kroon op het werk zet na ruim tien jaar lang succesvol werken aan het Masterplan Zorgeloos Wonen Arnhem-Zuid en de herstructurering van Malburgen. Bijzonder onderdeel van project Kroon op Malburgen was de komst van H.M. de Koningin naar Malburgen. Verantwoordelijk eindresultaat project Bewaking planning en budgetten Afstemming Dienst Koninklijk Huis Afstemming Rijksvoorlichtingsdienst Aansturing werkgroepen Verbinden van externe partners zoals provincie en bewoners aan het project

3 2007 t/m 2008 communicatieregisseur Masterplan Zorgeloos Wonen Arnhem-Zuid Loods is communicatieregisseur van de bestuurders c.q. directeuren van de aangesloten partners in het programma. Communicatieregisseur van dagelijks bestuur en het directorium; Voorzitter van het communicatieteam; Voorzitter van het klantenpanel; Projectcoördinatie openingsfestiviteiten; Aansturen en uitvoeren van de marketingcommunicatie van de woningen. april 2008 t/m maart 2009 augustus 2007 t/m maart 2008 communicatieadviseur Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven Strategiebepaling corporate communicatie van Woonbedrijf SWS.Hhvl en implementatie identiteitsprogramma; Organisatie van de projectcommunicatie; Adviseren planontwikkelaars over communicatie bij grootschalige en spraakmakende nieuwbouwprojecten o.a. Strijp-S en Viktoriakwartier; Organiseren van samenwerking in de communicatie tussen partijen; Aansturen communicatiebureaus in de gebiedscommunicatie. november 2008 t/m april 2009 communicatieadviseur Trudo, Domein, Woonbedrijf, Wooninc. Procescommunicatie rondom het vestigen van zes nieuwe voorzieningen voor dak-en thuislozen in Eindhoven; september 2007 t/m t/m juni 2006 adviseur Communicatie Projecten woningcorporatie Vivare, Arnhem e.o. Adviseren Raad van Bestuur, projectmanagers en medewerkers en vestigingsmanagers over communicatie (en participatie) bij nieuwbouw, herstructurering, groot onderhoud en renovatie; Opstellen communicatieplannen, zorgen voor procesbewaking in communicatie en sturen op gewenst imago; Organiseren van samenwerking en participatie in communicatie tussen Vivare en samenwerkingspartners zoals gemeenten en zorgpartijen; Ondersteunen project- en vestigingsmanagers in hun presentaties en perscontacten; Aanzetten geven voor gebiedspromotie en voor promotie bij de verkoop van woningen. juli 2006 t/m december 2006 communicatieadviseur woningcorporatie Goed Wonen, Gemert november en december 2006 communicatieadviseur zorgverlener Carante Groep (voormalig ASVZ Groep), Leerdam In- en externe introductie nieuwe naam en gezicht. Tien zorgaanbieders hebben in Carante Groep hun krachten gebundeld. Carante Groep werkt in de zorg aan mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking, de psychiatrie, welzijn en jeugdhulpverlening. januari 2009 t/m juli 2009 november 2006 t/m juni 2007 communicatieadviseur Saksen-Weimar terrein, Arnhem verantwoordelijk voor de aansturing en de uitvoering van de procescommunicatie gedurende de gebiedsontwikkeling en de gebiedspromotie en verkoopinformatie. april 2008 t/m december communicatieadviseur De Vernieuwde Stad (DVS) (beweging van grote grootstedelijke corporaties waarin kerngroep wordt vertegenwoordigd door de Alliantie, De Key, Mitros, De Woonplaats, Vestia, Ymere en Woonzorg Nederland): (in eerste instantie nog bewust adhoc) invulling geven aan communicatie van DVS door organisatie evenementen, opzet en organisatie persconferenties, projectleiding opzet en onderhoud internet, ontwikkeling nieuwe huisstijl, redactie jaarverslag, enzovoorts.

4 2004 en 2005 procesbegeleider / communicatieadviseur woningcorporatie Centrada, Lelystad Procesbegeleiding ontwikkeling Strategisch Voorraadbeleid Centrada Lid stuurgroep matching; PR gedurende matchingstraject; Advisering inzake herstructurering van de communicatiefunctie; Communicatiebeleidsadvies/opzet nieuwe beleidskaders; Perscoördinatie- en voorlichting. mei-september 2004 PR-manager Benelux, NRG Benelux B.V., s-hertogenbosch Perscoördinatie en -voorlichting; Bestaande perscontacten onderhouden; Nieuwe perscontacten opbouwen op basis van nieuw aan te boren marktgebieden; Pro-actief zoeken naar PR-issues/nieuws en verkopen aan de media communicatieadviseur Vastgoedfonds LievendeKey, Amsterdam Strategische concerncommunicatieadvisering aan bestuur individueel of i.s.m. bestuurssecretaris door middel van o.a. het communicatiebeleidsplan van LievendeKey en jaarlijkse communicatieplannen; Crisiscommunicatie / advisering aan bestuur individueel of i.s.m. bestuurssecretaris; Regievoering communicatieteam LievendeKey; Ontwikkeling en invoering gezamenlijke huisstijl, huisstijlmanagement, budgetbewaking communicatieadviseur Woonlab kennis- en innovatiecentrum voor nieuwe producten en diensten die het wonen aangaan: opzet strategisch communicatieplan om Woonlab in de markt van bouwen en wonen te profileren, organisatie evenement/debatten, redactionele werkzaamheden. 2000, eind 2002 najaar 2003 communicatieadviseur woningcorporatie Centrada, Lelystad Strategische advisering concerncommunicatie aan directie/bestuur tijdens interne reorganisatie met gedwongen ontslagen, invoering nieuwe huisstijl, enzovoorts; Projectleider communicatie herstructureringsproject Schouw-Oost: begeleiding en aansturing communicatiemedewerkers Centrada/gemeente Lelystad; Alle dagelijkse operationele concerncommunicatie-activiteiten; Persvoorlichting interim-communicatieadviseur Woonstichting De Key, Amsterdam; Strategische advisering concerncommunicatie aan directie en hoofd Communicatie en Beleidsontwikkeling (o.a. tijdens interne organisatieverandering, herstructureringsprocessen (De Dorpen in A dam); Initiatie en uitvoering kwaliteitsproject verbetering interne communicatie De Key ; Ontwikkeling toolkit herstructureringscommunicatie ; Alle dagelijkse operationele concerncommunicatie-activiteiten (ontwikkeling nieuw bewonersblad, ontwikkeling brochures, persvoorlichting, conceptontwikkeling en (eind)redactie/schrijven jaarverslag).

5 Enkele kleinere opdrachten: Imago-onderzoek naar een wijk in Velp in opdracht van Gemeente Rheden en Vivare; Projectleiding vernieuwing website Opzet communicatieplan Vastgoedbeleid woningcorporatie Haskerland (Accolade Groep); Advies t.b.v. juiste invulling van de vacature communicatiemedewerker, corporatie Woonbelang in Veghel; PR t.b.v. kandidaat tijdens verkiezingen Waterschap Zuiderzeeland; Redactionele werkzaamheden woningcorporatie Portaal; Redactionele werkzaamheden/brochureontwikkeling PBG (adviesbureau in vastgoed- en grondzaken); Voorbereiding, organisatie en verslaglegging van strategische bijeenkomsten woningcorporatie Centrada; Advisering sponsoring en advertentiebeleid Woonstichting De Key Consultant bij Van Nimwegen & Partners. Communicatieadvies Ontwikkeling communicatieplannen, schrijven en ontwikkeling van corporate en projectbrochures en organisatie van evenementen (opdrachtgever PPS-constructie Ballast Nedam Engineering en gemeente Helmond, Ballast Nedam Woningbouw, Ballast Nedam Grond en Wegen, de Brink Groep); Professionaliseren en continuering (hoofd- en eindredactie/schrijven) maandelijks gemeentelijk bedrijfsblad gedurende 1,5 jaar (opdrachtgever gemeente Tilburg); Coaching PR-medewerker in communicatiebeleidsontwikkeling en uitvoering corporatie OFW, Dronten; Ontwikkelen en uitvoeren communicatietrainingen (opdrachtgever Fokker Services, Ballast Nedam Woningbouw) en trainingen klantgericht schrijven (Financiële Academie). Organisatieadvies Procesbegeleidingen vorming meerdere bewonerscommissies en huurdersorganisaties op weg naar een sterke huurdersvertegenwoordiging (huurdersorganisaties in Lelystad (Centrada) en Dronten (OFW)); In combinatie met senioradviseur begeleiding fusieproces corporaties (heden Wonen Zuid); Procesbegeleiding cultuurveranderingsproces corporatie (De Eenvoud, Kampen) Medewerkster interne communicatie bij de Concernstaf van de gemeente Tilburg. Samen met de coördinator Organisatieontwikkeling verantwoordelijk voor de interne communicatie tijdens en na een grootscheepse reorganisatie en gemeentelijke herindeling. Medeverantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het interne communicatiebeleid. Verder persoonlijk verantwoordelijk voor o.a.: De redactie/schrijven van een tweewekelijks verschijnend bedrijfsblad tijdens reorganisatie en andere interne communicatiemiddelen; De beleidsvoorbereiding inzake bedrijfscultuur en nieuwe media; De organisatie en coördinatie van voorlichtingsbijeenkomsten en andere interne evenementen Werkzaam als freelance trainer bij Van Bergen, Adviesbureau voor Personeel & Organisatie. Persoonlijke opdracht was het ontwikkelen en uitvoeren van een trainingstraject op het gebied van communicatie, feedback en conflicthantering. De trainingen zijn ontwikkeld in opdracht van Unipol Holland, Oss (dochteronderneming van Unidek, Gemert).

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS. :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 :hansvanhees@klinc.me

Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS. :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 :hansvanhees@klinc.me Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS naam :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 E-mail :hansvanhees@klinc.me Nationaliteit :Nederlandse PROFIEL Ervaren interim-manager en adviseur

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Functie Senior communicatieadviseur en relatiemanager cluster communicatie Profiel / omschrijving

Nadere informatie

Marjan Schaapman 29 november 1966 Amersfoort, Nederland Nederlands gehuwd (2 kinderen)

Marjan Schaapman 29 november 1966 Amersfoort, Nederland Nederlands gehuwd (2 kinderen) PERSOONSGEGEVENS naam: geboortedatum: geboorteplaats: nationaliteit: burgerlijke staat: CONTACTGEGEVENS bedrijfsnaam: adres: mobiel: e-mail: website: Twitter: Facebook: Linked In: Marjan Schaapman 29 november

Nadere informatie

Berenschot Communicatie in vogelvlucht

Berenschot Communicatie in vogelvlucht 1 Berenschot Communicatie in vogelvlucht Communicatieadvies is ons vak, dat stroomt door onze aderen en doet ons hart sneller kloppen. Wij hebben er enorm veel plezier in om samen met onze klanten te werken

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Marnie van Dinther. Van Dinther Communicatie Naam

Curriculum Vitae. Marnie van Dinther. Van Dinther Communicatie Naam Personalia. Profiel. Loopbaan. Bedrijf Van Dinther Communicatie Naam Dinther, van Initialen (voornaam) MMJP (Marnie) Titel Drs/MA Geboortejaar 1960 Adres Brede Haven 47 A Postcode en woonplaats 5211 TM

Nadere informatie

Curriculum Vitae WHATELLES? Personalia. Elles Paijens @ www.whatelles.nl Kortenaerstraat 19 I 1057 JL Amsterdam. elles@whatelles.

Curriculum Vitae WHATELLES? Personalia. Elles Paijens @ www.whatelles.nl Kortenaerstraat 19 I 1057 JL Amsterdam. elles@whatelles. Curriculum Vitae Personalia Naam: Adres: Bellen: Mailen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Elles Paijens @ www.whatelles.nl Kortenaerstraat 19 I 1057 JL Amsterdam 06-19484016 elles@whatelles.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Jacqueline is het beste te bereiken: Telefonisch op nummer 06 558 677 36 Per e-mail via jacqueline.rijpma@tri-co.nl DIENSTEN

Jacqueline is het beste te bereiken: Telefonisch op nummer 06 558 677 36 Per e-mail via jacqueline.rijpma@tri-co.nl DIENSTEN Tri-Co wordt geleid door Jacqueline Rijpma, allround communicatieprofessional en gediplomeerd coach/trainer management, persoonlijke effectiviteit & communicatie. Jacqueline is het beste te bereiken: Telefonisch

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

CONCEPT. Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012

CONCEPT. Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012 Ledenraad 10 december 2011 Agendapunt 5.1 CONCEPT Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012 Voluit leven met diabetes Colofon Werkplan 2012 Van Diabetesvereniging Nederland Uitgebracht op 10 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 F.J. van Elsdingen (Frank) Donkerstraat 17 3958 BH Amerongen 06-54657034 fve@mpire.nl geboren op 8 oktober 1963 te Amsterdam zelfstandig ondernemer sinds 1999 dga

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid Terugblik 2009 Werken aan leefbaarheid Wibautstraat 129 1091 GL Amsterdam Telefoon 020-462 77 10 Fax 020-462 77 17 Email info@zone3.nl Website www.zone3.nl Terugblik 2009 Voorwoord Wijkbeheerders signaleren

Nadere informatie