Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering"

Transcriptie

1 Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN De appartementen en penthouses, verkocht met sleutel op de deur, zijn conform aan de plannen en tekeningen van de architect, aan de "beknopte technische beschrijving", (die een korte beschrijving geeft van de werken en de te gebruiken materialen) en aan de basisakte. De tienjarige waarborg is van toepassing in overeenstemming met de wetgevende en reglementaire bepalingen die van kracht zijn. (Wet Breyne) De plannen kunnen gewijzigd worden in overleg met de aannemer en de architect voor zover de overwogen wijzigingen technisch gezien uitvoerbaar zijn. Alle eventuele supplementen in verband met aangebrachte wijzigingen zijn ten laste van de kopers. De stabiliteitsstudie en waterdichting hebben voorrang op de plannen en het lastenboek. Schommeling van de honoraria, de vergoedingen en de prijs van de materialen tijdens de duur van de werken, voltooiinggarantie De verkoopprijzen zijn vast en definitief. Ze ondergaan geen verhoging als gevolg van een eventuele schommeling van de honoraria, vergoedingen en materialen, tenzij bij laattijdige betaling of om een andere reden waarvan de verantwoordelijkheid zou kunnen worden toegeschreven aan de koper. De werken zijn tot aan hun voltooiing gedekt door een bankgarantie van 100% die wordt uitgegeven door ING BANK. Diverse aansluitingen De meters en de aansluitingen op distributienetwerken voor water, gas, telefoon, elektriciteit, teledistributie en de riolering zijn ten laste van de koper. BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED Het geheel zal worden gebouwd in overeenstemming met de geldende bepalingen en de toegekende bouwvergunning, en met naleving van de gebruikspraktijken en volgens de regels van de kunst. 1. RUWBOUW a) Grondwerken en funderingen Deze voorziet in de uitvoering van alle graafwerken. De grondwerken, dienen om de goede uitvoering van de funderingswerken en de werken voor de aanleg van de riolering mogelijk te maken. De uitvoering van deze werken gebeurt volgens de plannen van het stabiliteitsstudiebureau. b) Aanleg van de riolering De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC-buizen en -accessoires met een gepaste diameter en aangesloten op het openbaar rioleringsnetwerk, conform de geldende bepalingen (met opvang van het regenwater). De afvoerbuizen die in de kelders en parkings geplaatst worden, worden opgehangen met behulp van aangepaste beugels en vastgemaakt aan de bovenliggende vloerplaat. Na voltooiing van de werken wordt het rioleringsplan ter beschikking gesteld van de syndicus (in het postinterventie dossier) c) Gewapend beton Deze elementen worden uitgevoerd in prefab beton of ter plaatse gegoten beton: - funderingen - vloeren, balkons en terrassen - kolommen, balken en dragende muren in de kelders, garages en op de verdiepingen - trappen in de gemene delen en overlopen De architectonische elementen in beton worden uitgevoerd volgens de gedetailleerde plannen van de architect en de ingenieur. De elementen die gemaakt worden op basis van een specifieke betonsoort, moeten een grote esthetische homogeniteit vertonen. Kleurschakeringen, zoals die van natuursteen, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze de globale harmonie van het bouwwerk niet verbreken. Alle betonnen constructies en hun wapeningen worden berekend in overeenstemming met de geldende normen en reglementen. Daarnaast is het studiebureau belast met de controle van de goede uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst. Alle betonwerken moeten perfect vlak en waterpas zijn bij de oplevering. De wapening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plannen en borderels van het studiebureau. Teneinde de kwaliteit van het beton te waarborgen, worden de wapeningen op een bepaalde afstand van de bekisting gehouden met behulp van geschikte afstandshouders. Alle nodige uitsparingen die nodig zijn voor de aanleg van technische leidingen, moeten in het beton voorzien worden door de aannemer volgens de aanwijzingen die tijdens de uitvoering van de werken gegeven worden. Bij de uitvoering van het beton staat het de aannemer vrij om een bekistingmethode naar zijn keuze te gebruiken, voor zover de bekisting onberispelijk schoon, vlak en loodrecht blijft. Bij de uitvoering van het beton dat uit het zicht blijft, is de uitvoering van ruwe bekistingen toegelaten, maar deze moeten wel verwijderd worden nadat het beton uitgehard is. Om muren en vloeren te maken kan de aannemer ook de bekistingmethode van zijn keuze gebruiken. Evenzo kan de aannemer premuren of predallen gebruiken. Hij moet ook rekening houden met de latere toepassing van een gladde pleisterlaag die op het ontkiste beton gespoten wordt. Met andere woorden, voordat de pleisterlaag erop gespoten wordt, moeten de muren en plafonds als volgt afgewerkt worden : verwijdering van alle betondruipsporen, behandeling van grindnesten (in overeenstemming met het stabiliteitsstudiebureau), opvullen van de voegen, enz.. Er zal de aannemer

2 gevraagd worden om bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering en eventuele verbetering van de zichtbare muren in de kelders, de boxen en de parkings. d) Metselwerken Het bouwwerk wordt opgetrokken in traditionele bouwmaterialen De diverse muren van het complex worden opgetrokken in metselwerk van betonblokken of in een gelijkaardig materiaal met een bevredigende drukvastheid: Scheidingsmuren en dragende muren van de appartementen zijn in betonblokken of snelbouw Binnenmuren van de buitenmuren zijn in betonblokken of snelbouw Scheimuren van de ondergrondse verdiepingen zijn in betonblokken Binnenmuren van de appartementen zijn in pleisterblokken e) Isolatie Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de thermische en akoestische isolatie en aan de waterdichtheid van het gebouw. Vochtwering Alle op te trekken muren zijn op de juiste plaatsen voorzien van de nodige dichtingen om de indringend of opstijgend vocht te voorkomen. Akoestische isolatie: Het gebouw voldoet aan de akoestische normen uit de periode waarin het geconcipieerd is (voor 2008) voor wat betreft de akoestische isolatie horizontaal en verticaal tussen appartementen onderling en tussen appartement en gemene delen. Horizontaal tussen de appartementen De isolatie tegen geluiden hangt in de eerste plaats af van de massa. De vloeren tussen de appartementen worden uitgevoerd in beton met minimale dikte van 18cm. De chapes (dekvloeren) worden geplaatst op een isolerende onderlaag van het type «Tremblex» dit tegen impact- en schokgeluiden. De chape wordt zwevend geplaatst. Verticaal tussen de appartementen Alle scheimuren van de woningen zijn ontdubbeld: muur in metselwerk (of beton waar nodig volgens stabiliteitsingenieur) + 2 cm akoestische isolatie + spouw 1 cm + pleisterblokken van 10 cm Thermische isolatie: Het gebouw voldoet aan de thermische normen (epb) uit Alle appartementen hebben een e-peil van E80 of minder. Daken: Plat dak: - Isolatieplaten in hard polyurethaan welke voldoen aan de EPB-normeringen en waarop een dakbedekking van uitstekende kwaliteit gelegd wordt. Dak in helling Muren: - Buitenmuren (1 e en 2 e verdieping) voorzien van isolatieplaten in verbeterd EPS met crepi, welke voldoet aan de EPB-normeringen De aannemer let in het bijzonder op de preventie van thermische koude bruggen f) Buitenschrijnwerk De deuren en de ramen van de buitengevels van de appartementen worden uitgevoerd in PVC met aan buitenzijde aluminium (of gelijkwaardig) De opengaande elementen zijn aangeduid op de plannen. Verluchtingsroosters zijn niet voorzien omwille van het feit dat het gaat over een de balansventilatiesysteem. Alle beglaasde oppervlakten van de buitengevels worden uitgevoerd met driedubbele beglazing met hoge thermische Ug = en akoestische (-32 db) isolatie. Aan de binnenzijde worden de dagkanten van de deuren en vensters opgevuld en bepleisterd. Alle vensters voldoen aan de norm NBN S en zijn voorzien van veiligheidsglas waar nodig volgens de norm Voegwerk De voegen tussen het schrijnwerk en het metselwerk worden opgeschuimd en opgespoten met een elastische voegmastiek. Beslag De cilindersloten zijn allemaal combinatiesloten. De aannemer plaatst indien nodig een reeks voorlopige cilinders die hij recupereert wanneer de definitieve cilinders geplaatst worden. Garages De toegang tot de garage gebeurt via een sectionaalpoort, die bediend wordt met een sleutel of met een afstandsbediening (1 per parkeerplaats). g) Daken Isolatie Zie hierboven. h) Opvang van regenwater Een regenwaterput met optimale afmetingen zorgt ervoor dat dit beschikbare water gebruikt kan worden. Het regenwater wordt opgevangen om de tuinen en planten te besproeien en voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de residentie. Het overtollige regenwater wordt maximaal opnieuw in de bodem geïnfiltreerd. g) Privétuinen Afgebakend met een haag en ingezaaid met gras. Inrichting van het park volgens de plannen van de architect. h) Wegenis en parkings

3 Uitgevoerd met klinkers en of asfalt volgens de uitvoeringsplannen van de architect. 2. AFWERKINGEN a) Pleisterwerken De muren van alle bewoonbare kamers krijgen een behangklare afwerking. De bepleistering wordt uitgevoerd in één laag. De binnenbepleisteringen op de muren worden uitgevoerd na afwerking van alle ruwbouwelementen, na de plaatsing van het buitenschrijnwerk maar voor de plaatsing van de deuren en het binnenschrijnwerk. De plafonds en betonnen muren worden afgewerkt met een spuitpleister. De lichte binnenmuren worden uitgevoerd in gipsblokken van het type «Promonta» of gelijkaardig. Deze worden niet bepleisterd en worden schilderklaar opgeleverd. De muren en plafonds van alle technische- en nutslokalen en de ondergrondse verdieping worden niet gepleisterd. De gemetste muren die zichtbaar blijven worden opgevoegd. We vestigen de aandacht op het feit dat er de eerste jaren kleine krimpbarsten kunnen ontstaan tussen vloerplaten met grote oppervlakten en tussen verschillende materialen, maar ze vormen geen enkel gevaar voor de stabiliteit van het geheel. Deze krimpbarsten zijn inherent aan de huidige bouwmethodes en moeten als zodanig worden beschouwd door de kopers. Bij het onderhoud of herstelling moeten de scheurtjes opengemaakt worden en opgespoten worden met behulp van een elastische voeg van het type «Elastofill», zodat ze nadien niet meer zouden terugkomen. b) Vloeren en muren (tegels parket) Op de dragende vloerplaat worden enkel de technieken aangebracht die onmisbaar zijn en niet anders geplaatst kunnen worden. Deze vloerplaat wordt bedekt met een chape om tegels, tapijt of parket te kunnen leggen. 1) Appartementen van minder dan 110m² Living, hall Semi-massief eiken parket op zwevende dekvloer. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 40 /m²). Kamers Semi-massief eiken parket op zwevende dekvloer. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 40 /m²). Toiletten, keukens, beringen en badkamers De rechte plaatsing van tegels op de vloer en muren wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Voorzien materiaal: tegels met bijbehorende plinten. (Aankoopwaarde van het materiaal Prijs showroom 25 /m²). De badkamers worden betegeld tot een hoogte van 210 cm. De wc wordt enkel betegeld op de vloer met bijbehorende plinten. 2) Appartementen van meer dan 110 m² Living, hall Massief eiken parket van 14 mm met bijbehorende plinten. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 60 /m²). Kamers Massief eiken parket van 14 mm met bijbehorende plinten. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 60 /m²). Toiletten, keukens, bergingen en badkamers Keuken: Op de vloer: tegels in marmer : Cesellata blue stone lux 45 x 45 x 14 (aankoopwaarde van het materiaal -showroom 64,19 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Plinten Cesellata blue stone lux 7,2 x 44,2 (Aankoopwaarde van het materiaal showroom 10,73 /lm excl. BTW) of gelijkwaardig Tussen de meubels : tegels van het type Biselado bianco (metro blanc) 10 x 20 x 0.6 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 28,44 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig In de keukens worden er enkel plinten geplaatst op de zichtbare muren en niet achter de meubels. De keukenvloer wordt helemaal betegeld, dit wil zeggen zelfs onder de keukenkasten. De scheiding tussen betegeling en parket gebeurt met een messingprofiel. Badkamers, doucheruimten, wc (volgens de plannen) De muren in de badkamers of doucheruimten worden betegeld tot een hoogte van 210 cm. De muren van de aparte wc's worden betegeld tot een hoogte van 160 cm. Vloeren wc en badkamer/doucheruimte: marmer type Tambstone g parel 10 x 10 x 1 (aankoopwaarde van het materiaal -showroom 34,15 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Muren badkamer/doucheruimte: marmer type Tambstone g parel 10 x 10 x 1 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 34,15 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Wasplaats of berging Vloer: Graniet vitra dark gray 29,7 x 29,7 x 0,9 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 18,29 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Plinten: Graniet vitra dark gray 7 x 29,7 x 0,9 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 2.33 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Muren: niet betegeld 3) Garages en kelders(ondergrondse bergingen) Vloer in gepolierd beton, muren in betonblokken Opmerkingen:

4 Het oorspronkelijke project voorziet niet in de plaatsing van tegels in de kamers en de living. Ongeacht de aard van de extra isolatie die de aannemer aanbrengt is bij de plaatsing van tegels de eigenaar bovendien als enige verantwoordelijk voor alle geluidsoverlast en de supplementen voor de extra isolatie. Wat de vloertegels, maar vooral de tegels op de muren betreft, moet de aandacht erop gevestigd worden dat de berekening van de te betegelen oppervlakte altijd steunt op de oppervlakte van alle hele tegels die nodig zijn om het beoogde werk te doen, zelfs als de omstandigheden vereisen dat er heel wat tegels gesneden moeten worden. Voorziene rechte plaatsing. Plinten De plinten die in de kamers met parket geplaatst worden, zijn in harmonie met het parket. De plinten die geplaatst worden in de betegelde ruimten zijn in harmonie met de tegels. Vensterbanken In alle bewoonbare kamers met vensters (geen schuifdeuren), wordt overgegaan tot de plaatsing van raamtabletten in wit marmer Carrara (natuursteen). Alle vloer- en muurbekledingen worden uitgevoerd met voorbehoud van kleurschakeringen die algemeen aanvaard worden door de fabrikanten, vooral als het gaat om natuurproducten. c) Binnenschrijnwerk Binnendeuren Binnendeuren 1. Algemeen Globaal genomen is het binnenschrijnwerk bedoeld om geverfd te worden. De binnendeuren zijn tubulair en zijn van «Groep Thys» en worden geplaatste met aangepast kader(deurklinken linea Trendy (ref ). De deuren zijn voorzien van deurgrepen met vernikkelde inox of gelijkaardige look. of gelijkwaardig De deuren zijn uitgevoerd in schilderklare deurblad en RNG of MDF kozijnen in de kelders. De inkomdeur is een veiligheidsdeur met meerdere sluitpunten (attest «Bosec» van de fabrikant) Door een supplement van kan elk appartement worden uitgerust met een gepantserde deur type P7 met wapening en stalen deurbladen. of gelijkwaardig 2. Voor appartementen 1.06/2.06/1.10/2.10/3.05 Eiken binnendeuren serie 50 New classic quatro panel van «Groep Thys» met eiken kozijnen (N 1) en schuine verwijding (N 1), drie scharnieren en sloten in inox look, deurklinken linea economic (ref ) (aankoopwaarde van het volledige deurblok showroom 246 /stuk excl. BTW) of gelijkwaardig Voor alle deze appartementen die zijn uitgerust met een inkomhal wordt de scheiding tussen de inkomhal van het appartement en de living gemaakt door een beglaasde deur van het type Thytan Everyway van Thys (waarde showroom 232 ). of gelijkwaardig De brandwerende inkomdeur (Rf 1/2h) normen Bénor) van de appartementen zijn van het veiligheidstype en overschilderbaar of met bekleding in geperst laminaat en beveiligd met 10 verankeringspunten van het type P7 (met Bosec veiligheidsattest) en zullen uitgerust zijn met een «deurspion» (op ongeveer 155 cm hoogte) of gelijkwaardig Anti-inbraakslot De inkomdeur van elke appartement is uitgerust met een veiligheidsslot en een handgreep in mat alu aan de binnenkant en een deurknop in alu aan de buitenkant. De geïnstalleerde veiligheidssloten zijn allemaal van het gecombineerde type (Duo). d) Keukens De technische uitrusting van elke keuken wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerde firma en bevat de sanitaire en elektrische installatie van een uitgeruste keuken, d.w.z. huishoudapparaten (dampkap, vitrokeramische kookplaten, oven en koelkast), een inox gootsteen en een verchroomde mengkraan. De luxekeukens zijn met huishoudapparaten van het merk Siemens of Smegg of gelijkwaardig Het budget voor de inrichting van de keuken zelf bedraagt ,00 voor de appartementen van minder dan 83m² 4.000,00 voor de appartementen van 84 tot 94 m² 5.000,00 voor de appartementen van 95 tot 110 m² 6.000,00 voor de appartementen van 111 tot 130 m² 7.500,00 voor de appartementen van 131 tot 200 m² e) Verf Het project voorziet niet in de uitvoering van enige schilderwerken of behangwerken in de privégedeelten van de residentie. 3. TECHNISCHE LOKALEN a) Sanitair Warmwater- en koudwaterleidingen De aanvoerleidingen worden uitgevoerd met behulp van buizen en verbindingen in gepaste materialen van een voldoende doorsnede. De installatie van meters dient om het individuele waterverbruik te kunnen meten. De productie van warm water wordt verzekerd door de ketel. Voor de penthouses en de tuinen op het gelijkvloers: buiten is er een koudwaterkraantje voorzien. Afvoerleidingen De afvoerleidingen worden uitgevoerd in gelast GEBERIT. Detail van de sanitaire installaties: Enkel het sanitair dat op de plannen van de diverse appartementen vermeld staat, wordt geplaatst. De onderstaande tabel vermeldt de eenheidsprijzen van de geleverde toestellen en dit volgens de plannen van de Architect.

5

6

7 b) Verwarming op gas Afzonderlijke gesloten condensketel van het type Viessmann Vitodens (hoogrendementsketel) en rechtstreeks aangesloten op buitenlucht. (of gelijkwaardig) Installatie van de hoge rendementsverwarming op gas door middel van radiatoren. In elke appartement worden de leidingen doorgetrokken naar de verschillende kamers voor de voeding van de radiators. De productie van sanitair warm water wordt verzekerd door de ketel. De temperatuurregeling gebeurt door middel van een analoge muurthermostaat met klok in de living en thermosstatische kranen in de andere ruimtes Elke installatie wordt berekend om de volgende temperaturen te bereiken wanneer de buitentemperatuur -10 C bedraagt: Woonkamer: 22 C Keuken, bureaus en slaapkamers: 20 C Badkamer: 24 C Hall: 18 C c) Verluchting De voorziening bestaat uit een individuele hoogrendementsinstallatie van de klasse D+(min 90% warmterecuperatie). Het gaat om een apparaat met dubbele luchtstroom die bedorven lucht uitblaast en verse buitenlucht erin blaast. Die twee stromen kruisen elkaar via een warmtewisselaar met hoog rendement. Het systeem maakt het mogelijk om het appartement te verluchten zonder een buitenverluchtingsroosters en dus zonder de waardevolle en kostelijke warmte die uw verwarmingsinstallatie produceert te laten ontsnappen. Met deze installatie kan de warmte behouden blijven in de winter, en kan het appartement frisser worden gehouden in de zomer door 's avonds en 's nachts de frissere buitenlucht in te blazen. Een aparte gezond en energiezuinige verluchting per appartement van type D+ wordt uitgevoerd op basis van een mechanische aan- en afvoer. Het balans-verluchtingsysteem werd ontwikkeld voor de afzuiging van gebruikte lucht in de vochtige ruimten van een woning en de aanvoer van verse lucht in de droge lokalen (slaapkamers, living, bureau, ). De goede werking van het systeem is gewaarborgd als de drie complementaire bestanddelen aanwezig zijn: - Aanvoer: verse buitenlucht in de droge ruimten (living, slaapkamer, ) - Overdracht: van lucht in de woning door de gangen, de deuren, enz. naar de verschillende ruimten

8 - Afvoer: van bedorven lucht in de vochtige ruimten (keuken, badkamer, toiletten, wasplaats, ) Dankzij dit systeem kan de lucht van uw woning regelmatig ververst worden en worden ademhalingsproblemen, concentratieproblemen, hoofdpijn, allergieën, zelfs astma vermeden, terwijl er toch geen waardevolle warmte verspild wordt dankzij het systeem met dubbele stroming en warmterecuperatie. Het kwaliteitslabel met de Groene Appel waarborgt u de gezondste oplossing die momenteel beschikbaar is: - Dubbele filters houden stof en vuil dat in de binnenkomende lucht zit tegen; - De leidingen uitgevoerd met een antistoflaag zijn gemakkelijk te reinigen; - Vocht, schimmels en onaangename geuren blijven buiten uw woning; - blokkering van een koude luchtstroom door de aanvoer van voor 90% gerecupereerde warmte; - Omkering van de warmte-uitwisseling in de zomer. De elektrische aanvoer om de verluchtingsgroep te voeden en een condensafvoer zijn voorzien. Voor de installatie van dit systeem kunnen er bepaalde premies van het Vlaamse Gewest zijn. Deze premies kunnen van jaar tot jaar variëren. d) Elektriciteit Algemeen De installatie voldoet aan de meest recente technische bepalingen en is conform aan de bepalingen. De accessoires, schakelaars, stopcontacten, enz. zijn van het type Niko standaard of gelijkwaardig en worden ingebouwd. In de kelderverdieping zijn de elektrische leidingen die door de technische lokalen lopen, zichtbaar. De installatie bevat geen montage van wandlampen, lampen of verlichtingstoestellen, behalve in de gemeenschappelijke delen. Er wordt een kabelschema opgesteld en een elektrische kast voorzien, uitgerust met automatische stroomonderbrekers en differentiaalstroomonderbrekers. De volledige installatie wordt gekeurd door een erkende instelling. De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de elektriciteitsmaatschappij. De kabels, stopcontacten, schakelaars worden ingebouwd in alle lokalen, behalve in de technische lokalen en de garages. De doorsnede van de kabels voldoet aan de Belgische normen. Privégedeelten 1. Algemeen Dag- en nachthall 1 lichtpunt in 2 of 3 richtingen (volgens plan) 1 stopcontact per hall Living 2 lichtpunten in twee richtingen (naargelang de situatie), 1 drievoudig stopcontact, 2 dubbele stopcontacten, en 2 enkele stopcontacten, twee lege buizen voor 1 tv-stopcontact en 1 stopcontact voor telefoon. Zijn eveneens voorzien: 1 voeding thermostaat en een kleurenvideofoon. Keuken 1 centraal lichtpunt in 1 richting, 1 dubbel stopcontact en 1 enkel stopcontact, 1 voeding TL onder hoge kast en alle nodige voedingspunten voor de verschillende voorziene ingebouwde huishoudtoestellen onderaan (ovens, kookplaat, koelkast, dampkap). Badkamer 1 lichtpunt in één richting, 1 dubbel stopcontact, 1 voeding voor verlichting in bovenfries van het badkamermeubel. Doucheruimte 1 lichtpunt in één richting en 1 enkel stopcontact. Toilet 1 lichtpunt aan het plafond of aan de muur in 1 richting. Dag- en nachthall 1 lichtpunt in 2 of 3 richtingen (volgens plannen) en 1 stopcontact (per hall). Grootste slaapkamer 1 lichtpunt in 2 richtingen en 3 enkele stopcontacten. 1 tv-stopcontact en 1 stopcontact voor telefoon. Kamer 2 en 3 (indien van toepassing) 1 lichtpunt in 2 richtingen en 2 enkele stopcontacten (per kamer). Berging of wasplaats 1 elektrisch bord, 1 lichtpunt en 1 schakelaar, 1 stopcontact voor de wasmachine, 1 stopcontact voor de droogkast en 1 voedingsstopcontact voor de verwarming en 1 voor de ventilatie. 2. Voor appartementen 1.06/2.06/3.05 Living 2 lichtpunten in twee richtingen (naargelang de situatie), 2 drievoudige stopcontacten, 3 dubbele stopcontacten, en 3 enkele stopcontacten,1 tv-stopcontact en 1 stopcontact voor telefoon. Zijn eveneens voorzien: 1 voeding thermostaat en een videofoon in kleur en de ingebouwde bekabeling voor de luidsprekers van een homecinema

9 Keuken 1 centraal lichtpunt in 1 richting, 2 dubbele stopcontacten en 1 enkel stopcontact, 1 voeding TL onder hoge kast en alle nodige voedingspunten voor de verschillende voorziene ingebouwde huishoudtoestellen onderaan. Badkamer 1 lichtpunt in één richting, 2 enkele stopcontacten, 1 voeding voor verlichting in bovenfries van het badkamermeubel. Doucheruimte 1 voeding en 1 stopcontact. Toilet 1 lichtpunt aan het plafond of aan de muur in 1 richting. Dag- en nachthall 1 lichtpunt in 2 of 3 richtingen (volgens plannen) en 1 stopcontact (per hall). Kamers 1 lichtpunt in 2 richtingen en 2 dubbele stopcontacten en 2 enkele stopcontacten. 1 tv-stopcontact, 1 stopcontact voor telefoon, 1 stopcontact ethernet. Berging (indien van toepassing) 1 verdeelkast, 1 lichtpunt en 1 schakelaar, 1 stopcontact voor de wasmachine, 1 stopcontact voor de droogkast en 1 stopcontact voor de voeding van de verwarming, een voedingsstopcontact van de alarmcentrale, een voedingsstopcontact voor het ventilatiesysteem, een voedingsstopcontact voor de centrale van de domotica. De tuinen op het gelijkvloers, de terrassen en penthouses 1 lichtpunt buiten. Boxen 1 lichtpunt in één richting en 1 enkel stopcontact. Ondergrondse parkeerruimte Geen aparte verlichting, maar een algemene verlichting. 3. Videofonie Algemeen Geheel met een aan de straat ingebouwde doos met kleurencamera en een ingebouwde handenvrije post met kleurenscherm per appartement. Er zijn wachtbuizen met trekdraden voorzien voor telefoon en teledistributie in de living en hoofdkamer. De plaats van de schakelaars, lichtpunten en stopcontacten moeten bepaald worden door de architect en het studiebureau en kan dus verschillen van de plannen. De schakelaars worden op een hoogte van ± 1,0m geplaatst en de stopcontact op een hoogte van ± 0,30m van de vloer, behalve in de keuken, waar de stopcontacten boven het werkblad staan. e) Balustrades en handleuningen De leuningen van de noodtrappen worden gemaakt in voorgeschilderd metaal. De balustrades van de balkons en terrassen worden gemaakt in thermogelakt metaal. Deze balustrades worden gemaakt volgens de veiligheidsnormen. g) Regenwateropvang Het geheel wordt uitgerust met een regenwaterciternes die volgens de richtlijnen van de architect geplaatst wordt. Het water van de citerne wordt gerecupereerd zoals hierboven beschreven. h) Reiniging Een gespecialiseerde onderneming zorgt voor de volledige droge reiniging van het complex na de werken en voor de oplevering van de gemeenschappelijke en privégedeelten. (i) Tuintjes Sommige appartementen hebben een privétuintje, afgescheiden door een omheining van 80 cm hoog. De oppervlakte van de tuin wordt ingezaaid met gazon. (j) Balkons De balkons zijn in architectonisch beton. k) Bekleding van de terrassen De terrassen in architectonisch beton worden niet verder afgewerkt De terrassen op het gelijkvloers worden voorzien van betondals (of gelijkwaardig) De terrassen van de penthouses worden afgewerkt met hard hout (type bankirai of gelijkwaardig) De andere terrassen worden afgewerkt met betontegels op tegeltragers (of gelijkwaardig) l) Ondergrondse parkings. De parkeerplaatsen zijn afgebakend met witte lijnen. Deze ondergrondse parking is uitgerust met de nodige verlichtingsuitrusting en signalisatieborden voor de aanduiding van de nooduitgangen. De laad en loszone, welke exclusief door de winkels kan gebruikt worden, heeft een maximale toelaatbare belasting van een camion met een aslast van 13 ton (cfr. brandweerwagen)

10 m) Andere mogelijke optionele uitrustingen, maar inbegrepen voor de appartementen 1.06/2.06 Centrale stofzuiger Installatie van een centrale stofzuiger van het merk cyclovac type «constructor» met slang van 7 m en voldoende zuigmonden. De opvangbak voor het stof wordt in het wasplaats geplaatst. of gelijkwaardig Alarmcentrale Draadloze alarmcentrale (indringing-brand-co-detectie) van het type «Infinite» of gelijkwaardig 1 toetsenbord 1 alarmcontactdetector per venster 1 branddetector living-wasplaats-1 per slaapkamer. 1 buitensirene 2 afstandsbedieningen Deze centrale maakt alle latere uitbreidingen mogelijk (garagepoorten, CO, enz.). Ter info, het veiligheidssysteem «Infinite» bevat unieke technologie voor een uiterst vernieuwende controle van de gezinsomgeving. Een breedbandinterface, die bijkomende diensten ondersteunt, wordt meegeleverd. Wat twee interfaces voor telefoon en GSM-transmissie mogelijk maakt zodat de gebruiker de status van het systeem in real time kan krijgen. Domotica Op het verdeelbord zijn dankzij een programmeerbare automaat onder andere functies mogelijk zoals aanwezigheidssimulatie en doven van de algemene verlichting, en optioneel, scenario's, verbinding op afstand, dimmer enz. 4. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN a) Algemeen De afwerking van de gemeenschappelijke delen past in het kader van een decoratiestudie olv de architect, die voorziet in decoratieve verf en het gebruik van kwaliteitsmaterialen. De deuren van de liftkoker en het trappenhuis worden gelakt, terwijl de plafonds en de muren geverfd worden met een dispersieverf. b) Inkomhall De inkomhalls op het gelijkvloers zijn uitgerust met aangepaste verlichting. Alle verlichtingstoestellen van de gemeenschappelijke delen zijn opgenomen in het project. Het geheel van de brievenbussen, de inkomdeur, de sasdeur, enz. worden uitgevoerd in overeenstemming met de plannen van de architect. c) Liften en trappen Liften De «mono space» liften van het type KONE bedienen de verdiepingen zoals de plannen aangeven. Ze zijn uitgerust met een afwerking met behulp van gepaste materialen, de liften zijn uitgerust met te schilderen schuifdeuren, een bedieningsconsole, bedieningsknoppen, een stopknop, een geluidsalarm, een indirecte verlichting, toegang voor gehandicapten, enz. Al deze uitrustingen zijn conform aan de goedkeuringen en bepalingen die gelden op het vlak van veiligheid. (Nood)trappen Alle trappen zijn gemaakt in grijze prefab beton en voorzien van antislip trapneuzen. d) Buitenzone Wordt uitgevoerd conform de plannen van de architect. De ingerichte groene ruimte geeft het geheel een rustgevend uitzicht. De bewoners van het complex kunnen genieten van deze groene ruimte door het gebruik van warme materialen en plantenmassieven. De bestrating en de aanplanting dragen ertoe bij dat het groen overheerst. Dit luik van het project omvat het effenen, het aanbrengen van teelaarde, de aanplanting van planten die zijn aangepast aan de bodemstructuur, en de inrichting van de infrastructuur en riolering. De inrichting van dit park wordt zo ontworpen dat de intieme sfeer van de appartementen op het gelijkvloers gevrijwaard blijft. Het binnenpark wordt verfraaid met grasperken en de aanplanting van struiken en halfstammen (volgens de landschapsstudie van de architect). Opdat het park in alle omstandigheden zijn verzorgd uitzicht behoudt en hoewel de bewoners van de appartementen op het gelijkvloers aan de binnenkant het exclusieve vruchtgebruik genieten van een deel van de tuinen, zijn alle onderhoudskosten in verband met het behoud van de tuinen en de infrastructuren ten koste van de mede-eigenaars. De syndicus waakt de syndicus over het onberispelijke onderhoud van de tuin en de omringende infrastructuur. In sommige tuinen bevindt zich een metalen deksel van de riolering of van de verluchting van de kelder. De koper van het belendende appartement dient steeds toegang te verschaffen aan bevoegde onderhouddiensten die aan het deksel moeten kunnen werken. In de voortuin van app 0.4 bevindt zich het deksel van de septische tank welke op regelmatige basis gereinigd dient te worden. e) Fietsenstallingen(niv -1) Deze stallingen zijn gemeenschappelijk en toegankelijk voor alle bewoners. f) Technische lokalen De afwerking van deze lokalen leeft de technische specificaties na die erop van toepassing zijn. Deze lokalen worden onbeschilderd en zonder vloerbekleding opgeleverd, maar zijn uitgerust met verlichtingstoestellen.

11 g) Technische kokers De technische kokers bevatten alle leidingen en lijnen die zorgen voor de voeding van de onmisbare uitrustingen die in elk appartement geïnstalleerd zijn. Ze worden zo uitgevoerd dat ze warmtelekken en geluidsoverdracht zoveel mogelijk te beperken. h) Verf Buitenverf Gezien de aard van de gekozen bouwmaterialen is dit niet van toepassing. Binnenverf Alle deuren krijgen een laag grondverf, en worden dan geschuurd, van stopverf voorzien en geplamuurd voordat ze bedekt worden met 2 lagen synthetische satijnverf. De ruwe muren en plafonds van de gemeenschappelijke delen in de ondergrondse gedeelten krijgen geen afwerking. De metalen elementen worden schoongemaakt, roestvrij gemaakt, en dan bedekt met een antiroestverf en twee lagen synthetische verf. (i) Elektriciteit Alle appartementen worden aangesloten op de videofoon en de elektrische deuropener aan de inkom. De basisverlichting van de kelder en de verlichting van de inkomhall worden aangesloten op een sensor om een permanente verlichting te verzekeren. De permanente verlichting van de halls en overlopen gebeurt door spaarlampen. De installatie van deze lampen is representatief voor de hoge standing van het gebouw. De installatie voorziet in de montage van noodverlichtingsapparatuur in overeenstemming met de bepalingen van de brandweerdiensten. Om de twee verdiepingen wordt er in de traphall een stopcontact voorzien voor het onderhoud van het gebouw. 5. ALGEMENE BEPALINGEN De werken worden uitgevoerd conform de plannen, en volgens de regels van de bouwkunst met nieuwe materialen van uitstekende kwaliteit. Werfbezoeken: De kopers of kandidaat-kopers of hun vertegenwoordiger mogen de werf niet betreden zonder voorafgaand akkoord van de bouwheer en ze zijn volledig verantwoordelijk voor de eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de bezoeken, en dit zonder verhaal of zonder schadevergoeding te eisen tegenover de bouwheer, de onderaannemers, noch tegenover de architecten of de verkopers (of hun verzekeraar). Ingebruikname van de bewoonbare ruimten en andere lokalen: Een lokaal, een bewoonbare ruimte of het volledige appartement mag niet in gebruik worden genomen, om welke reden ook, voordat de volledige betaling plaatsvond, d.w.z.: - de overeengekomen prijs + de eventuele supplementen als gevolg van bijkomende werken die de koper vroeg; - alle rechten, notariskosten, BTW en belastingen. De ingebruikname van de bewoonbare ruimten en andere lokalen is onderworpen aan de aanvaarding van de voorlopige oplevering. De voorgaande paragraaf is ook van toepassing voor het schilderen en de inrichting van de lokalen door de koper of zijn huurder, voor de plaatsing van meubels of welk toestel ook. Werfleiding: De werfleiding wordt uitsluitend verzekerd door de architect die werd aangewezen door de bouwheer. De honoraria van de architect zitten vervat in de verkoopprijs. Bouwvergunning De bouwtaksen zijn ten lasten van de bouwheer. Registratiekosten, notarishonoraria, belastingen, BTW Zijn ten laste van de koper. 1. De registratierechten zijn van toepassing op de waarde van de grond met betrekking tot het gekochte goed; 2. De BTW is van toepassing op het saldo, met name het verschil tussen de overeengekomen prijs en de waarde van de grond (= bouwwaarde); 3. De BTW van de eventuele bijkomende werken die gedaan worden op vraag van de koper ; 4. De notarishonoraria; 5. De kosten van de definitieve aansluiting op de riolering, gas, elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie; 6. De eventuele overname of eventuele plaatsing van de tuinafsluiting of gemeenschappelijke tuinmuren, afwerkings- of verbeteringswerken; 7. De voorverwarming van het gebouw tijdens de bouwwerken of de tijd die nodig geacht wordt door de architect of de bouwheer. De veiligheidscoördinator wordt aangeduid en betaald door de NV BLACK HORSE DEVELOPMENT Wijzigingen en bijkomende werken: Voor elke wijziging of alle bijkomende werken is de koper verplicht om zich uitsluitend te richten tot de bouwheer of de architect.

12 De koper betaalt de eventuele bijkomende werken rechtstreeks aan de bouwheer en is als enige verantwoordelijk voor de laattijdige leveringen die ontstaan door de hierboven genoemde wijzigingen. In het belang van zijn klanten behoudt de NV BLACK HORSE INVESTMENT zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht zijn bouwwerken aan te passen aan de laatste nieuwigheden en/of verbeteringen op het technisch plan en/of de aanpassing aan de stabiliteit, zelfs als dit wijzigingen van de architectuur inhoudt. Nawoord: Opmerking: 1. Voor alle metingen gelden de gebruikelijke toleranties; 2. De niet-beschikbaarheid van de materialen is een geval van overmacht. In dit geval worden de klant verwittigd en wordt hen gevraagd een nieuwe keuze te maken. Dit lastenboek werd nauwgezet en met de grootste zorg opgesteld. We behouden ons echter het recht voor om het project te veranderen voor elke wijziging die geëist wordt door uitzonderlijke vragen van de Staat, en elke eventuele wijziging van de metingen of materiaalkeuzes die zich opdringen tijdens de voorbereiding en/of de uitvoering van de werken. De perspectieven en kleuren in onze reclameaanbiedingen dienen enkel om u een algemeen beeld te geven op het geheel van het project en op de plannen, en zijn geenszins contractueel.

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Adres te beschrijven pand 1 PROCES-VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ INGAAN HUURCEEL. Het jaar twee duizend en acht, negenentwintig mei. Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie