Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering"

Transcriptie

1 Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN De appartementen en penthouses, verkocht met sleutel op de deur, zijn conform aan de plannen en tekeningen van de architect, aan de "beknopte technische beschrijving", (die een korte beschrijving geeft van de werken en de te gebruiken materialen) en aan de basisakte. De tienjarige waarborg is van toepassing in overeenstemming met de wetgevende en reglementaire bepalingen die van kracht zijn. (Wet Breyne) De plannen kunnen gewijzigd worden in overleg met de aannemer en de architect voor zover de overwogen wijzigingen technisch gezien uitvoerbaar zijn. Alle eventuele supplementen in verband met aangebrachte wijzigingen zijn ten laste van de kopers. De stabiliteitsstudie en waterdichting hebben voorrang op de plannen en het lastenboek. Schommeling van de honoraria, de vergoedingen en de prijs van de materialen tijdens de duur van de werken, voltooiinggarantie De verkoopprijzen zijn vast en definitief. Ze ondergaan geen verhoging als gevolg van een eventuele schommeling van de honoraria, vergoedingen en materialen, tenzij bij laattijdige betaling of om een andere reden waarvan de verantwoordelijkheid zou kunnen worden toegeschreven aan de koper. De werken zijn tot aan hun voltooiing gedekt door een bankgarantie van 100% die wordt uitgegeven door ING BANK. Diverse aansluitingen De meters en de aansluitingen op distributienetwerken voor water, gas, telefoon, elektriciteit, teledistributie en de riolering zijn ten laste van de koper. BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED Het geheel zal worden gebouwd in overeenstemming met de geldende bepalingen en de toegekende bouwvergunning, en met naleving van de gebruikspraktijken en volgens de regels van de kunst. 1. RUWBOUW a) Grondwerken en funderingen Deze voorziet in de uitvoering van alle graafwerken. De grondwerken, dienen om de goede uitvoering van de funderingswerken en de werken voor de aanleg van de riolering mogelijk te maken. De uitvoering van deze werken gebeurt volgens de plannen van het stabiliteitsstudiebureau. b) Aanleg van de riolering De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC-buizen en -accessoires met een gepaste diameter en aangesloten op het openbaar rioleringsnetwerk, conform de geldende bepalingen (met opvang van het regenwater). De afvoerbuizen die in de kelders en parkings geplaatst worden, worden opgehangen met behulp van aangepaste beugels en vastgemaakt aan de bovenliggende vloerplaat. Na voltooiing van de werken wordt het rioleringsplan ter beschikking gesteld van de syndicus (in het postinterventie dossier) c) Gewapend beton Deze elementen worden uitgevoerd in prefab beton of ter plaatse gegoten beton: - funderingen - vloeren, balkons en terrassen - kolommen, balken en dragende muren in de kelders, garages en op de verdiepingen - trappen in de gemene delen en overlopen De architectonische elementen in beton worden uitgevoerd volgens de gedetailleerde plannen van de architect en de ingenieur. De elementen die gemaakt worden op basis van een specifieke betonsoort, moeten een grote esthetische homogeniteit vertonen. Kleurschakeringen, zoals die van natuursteen, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze de globale harmonie van het bouwwerk niet verbreken. Alle betonnen constructies en hun wapeningen worden berekend in overeenstemming met de geldende normen en reglementen. Daarnaast is het studiebureau belast met de controle van de goede uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst. Alle betonwerken moeten perfect vlak en waterpas zijn bij de oplevering. De wapening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plannen en borderels van het studiebureau. Teneinde de kwaliteit van het beton te waarborgen, worden de wapeningen op een bepaalde afstand van de bekisting gehouden met behulp van geschikte afstandshouders. Alle nodige uitsparingen die nodig zijn voor de aanleg van technische leidingen, moeten in het beton voorzien worden door de aannemer volgens de aanwijzingen die tijdens de uitvoering van de werken gegeven worden. Bij de uitvoering van het beton staat het de aannemer vrij om een bekistingmethode naar zijn keuze te gebruiken, voor zover de bekisting onberispelijk schoon, vlak en loodrecht blijft. Bij de uitvoering van het beton dat uit het zicht blijft, is de uitvoering van ruwe bekistingen toegelaten, maar deze moeten wel verwijderd worden nadat het beton uitgehard is. Om muren en vloeren te maken kan de aannemer ook de bekistingmethode van zijn keuze gebruiken. Evenzo kan de aannemer premuren of predallen gebruiken. Hij moet ook rekening houden met de latere toepassing van een gladde pleisterlaag die op het ontkiste beton gespoten wordt. Met andere woorden, voordat de pleisterlaag erop gespoten wordt, moeten de muren en plafonds als volgt afgewerkt worden : verwijdering van alle betondruipsporen, behandeling van grindnesten (in overeenstemming met het stabiliteitsstudiebureau), opvullen van de voegen, enz.. Er zal de aannemer

2 gevraagd worden om bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering en eventuele verbetering van de zichtbare muren in de kelders, de boxen en de parkings. d) Metselwerken Het bouwwerk wordt opgetrokken in traditionele bouwmaterialen De diverse muren van het complex worden opgetrokken in metselwerk van betonblokken of in een gelijkaardig materiaal met een bevredigende drukvastheid: Scheidingsmuren en dragende muren van de appartementen zijn in betonblokken of snelbouw Binnenmuren van de buitenmuren zijn in betonblokken of snelbouw Scheimuren van de ondergrondse verdiepingen zijn in betonblokken Binnenmuren van de appartementen zijn in pleisterblokken e) Isolatie Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de thermische en akoestische isolatie en aan de waterdichtheid van het gebouw. Vochtwering Alle op te trekken muren zijn op de juiste plaatsen voorzien van de nodige dichtingen om de indringend of opstijgend vocht te voorkomen. Akoestische isolatie: Het gebouw voldoet aan de akoestische normen uit de periode waarin het geconcipieerd is (voor 2008) voor wat betreft de akoestische isolatie horizontaal en verticaal tussen appartementen onderling en tussen appartement en gemene delen. Horizontaal tussen de appartementen De isolatie tegen geluiden hangt in de eerste plaats af van de massa. De vloeren tussen de appartementen worden uitgevoerd in beton met minimale dikte van 18cm. De chapes (dekvloeren) worden geplaatst op een isolerende onderlaag van het type «Tremblex» dit tegen impact- en schokgeluiden. De chape wordt zwevend geplaatst. Verticaal tussen de appartementen Alle scheimuren van de woningen zijn ontdubbeld: muur in metselwerk (of beton waar nodig volgens stabiliteitsingenieur) + 2 cm akoestische isolatie + spouw 1 cm + pleisterblokken van 10 cm Thermische isolatie: Het gebouw voldoet aan de thermische normen (epb) uit Alle appartementen hebben een e-peil van E80 of minder. Daken: Plat dak: - Isolatieplaten in hard polyurethaan welke voldoen aan de EPB-normeringen en waarop een dakbedekking van uitstekende kwaliteit gelegd wordt. Dak in helling Muren: - Buitenmuren (1 e en 2 e verdieping) voorzien van isolatieplaten in verbeterd EPS met crepi, welke voldoet aan de EPB-normeringen De aannemer let in het bijzonder op de preventie van thermische koude bruggen f) Buitenschrijnwerk De deuren en de ramen van de buitengevels van de appartementen worden uitgevoerd in PVC met aan buitenzijde aluminium (of gelijkwaardig) De opengaande elementen zijn aangeduid op de plannen. Verluchtingsroosters zijn niet voorzien omwille van het feit dat het gaat over een de balansventilatiesysteem. Alle beglaasde oppervlakten van de buitengevels worden uitgevoerd met driedubbele beglazing met hoge thermische Ug = en akoestische (-32 db) isolatie. Aan de binnenzijde worden de dagkanten van de deuren en vensters opgevuld en bepleisterd. Alle vensters voldoen aan de norm NBN S en zijn voorzien van veiligheidsglas waar nodig volgens de norm Voegwerk De voegen tussen het schrijnwerk en het metselwerk worden opgeschuimd en opgespoten met een elastische voegmastiek. Beslag De cilindersloten zijn allemaal combinatiesloten. De aannemer plaatst indien nodig een reeks voorlopige cilinders die hij recupereert wanneer de definitieve cilinders geplaatst worden. Garages De toegang tot de garage gebeurt via een sectionaalpoort, die bediend wordt met een sleutel of met een afstandsbediening (1 per parkeerplaats). g) Daken Isolatie Zie hierboven. h) Opvang van regenwater Een regenwaterput met optimale afmetingen zorgt ervoor dat dit beschikbare water gebruikt kan worden. Het regenwater wordt opgevangen om de tuinen en planten te besproeien en voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de residentie. Het overtollige regenwater wordt maximaal opnieuw in de bodem geïnfiltreerd. g) Privétuinen Afgebakend met een haag en ingezaaid met gras. Inrichting van het park volgens de plannen van de architect. h) Wegenis en parkings

3 Uitgevoerd met klinkers en of asfalt volgens de uitvoeringsplannen van de architect. 2. AFWERKINGEN a) Pleisterwerken De muren van alle bewoonbare kamers krijgen een behangklare afwerking. De bepleistering wordt uitgevoerd in één laag. De binnenbepleisteringen op de muren worden uitgevoerd na afwerking van alle ruwbouwelementen, na de plaatsing van het buitenschrijnwerk maar voor de plaatsing van de deuren en het binnenschrijnwerk. De plafonds en betonnen muren worden afgewerkt met een spuitpleister. De lichte binnenmuren worden uitgevoerd in gipsblokken van het type «Promonta» of gelijkaardig. Deze worden niet bepleisterd en worden schilderklaar opgeleverd. De muren en plafonds van alle technische- en nutslokalen en de ondergrondse verdieping worden niet gepleisterd. De gemetste muren die zichtbaar blijven worden opgevoegd. We vestigen de aandacht op het feit dat er de eerste jaren kleine krimpbarsten kunnen ontstaan tussen vloerplaten met grote oppervlakten en tussen verschillende materialen, maar ze vormen geen enkel gevaar voor de stabiliteit van het geheel. Deze krimpbarsten zijn inherent aan de huidige bouwmethodes en moeten als zodanig worden beschouwd door de kopers. Bij het onderhoud of herstelling moeten de scheurtjes opengemaakt worden en opgespoten worden met behulp van een elastische voeg van het type «Elastofill», zodat ze nadien niet meer zouden terugkomen. b) Vloeren en muren (tegels parket) Op de dragende vloerplaat worden enkel de technieken aangebracht die onmisbaar zijn en niet anders geplaatst kunnen worden. Deze vloerplaat wordt bedekt met een chape om tegels, tapijt of parket te kunnen leggen. 1) Appartementen van minder dan 110m² Living, hall Semi-massief eiken parket op zwevende dekvloer. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 40 /m²). Kamers Semi-massief eiken parket op zwevende dekvloer. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 40 /m²). Toiletten, keukens, beringen en badkamers De rechte plaatsing van tegels op de vloer en muren wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Voorzien materiaal: tegels met bijbehorende plinten. (Aankoopwaarde van het materiaal Prijs showroom 25 /m²). De badkamers worden betegeld tot een hoogte van 210 cm. De wc wordt enkel betegeld op de vloer met bijbehorende plinten. 2) Appartementen van meer dan 110 m² Living, hall Massief eiken parket van 14 mm met bijbehorende plinten. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 60 /m²). Kamers Massief eiken parket van 14 mm met bijbehorende plinten. (Waarde, plaatsing inbegrepen, 60 /m²). Toiletten, keukens, bergingen en badkamers Keuken: Op de vloer: tegels in marmer : Cesellata blue stone lux 45 x 45 x 14 (aankoopwaarde van het materiaal -showroom 64,19 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Plinten Cesellata blue stone lux 7,2 x 44,2 (Aankoopwaarde van het materiaal showroom 10,73 /lm excl. BTW) of gelijkwaardig Tussen de meubels : tegels van het type Biselado bianco (metro blanc) 10 x 20 x 0.6 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 28,44 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig In de keukens worden er enkel plinten geplaatst op de zichtbare muren en niet achter de meubels. De keukenvloer wordt helemaal betegeld, dit wil zeggen zelfs onder de keukenkasten. De scheiding tussen betegeling en parket gebeurt met een messingprofiel. Badkamers, doucheruimten, wc (volgens de plannen) De muren in de badkamers of doucheruimten worden betegeld tot een hoogte van 210 cm. De muren van de aparte wc's worden betegeld tot een hoogte van 160 cm. Vloeren wc en badkamer/doucheruimte: marmer type Tambstone g parel 10 x 10 x 1 (aankoopwaarde van het materiaal -showroom 34,15 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Muren badkamer/doucheruimte: marmer type Tambstone g parel 10 x 10 x 1 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 34,15 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Wasplaats of berging Vloer: Graniet vitra dark gray 29,7 x 29,7 x 0,9 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 18,29 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Plinten: Graniet vitra dark gray 7 x 29,7 x 0,9 (Aankoopwaarde van het materiaal -showroom 2.33 /m² excl. BTW) of gelijkwaardig Muren: niet betegeld 3) Garages en kelders(ondergrondse bergingen) Vloer in gepolierd beton, muren in betonblokken Opmerkingen:

4 Het oorspronkelijke project voorziet niet in de plaatsing van tegels in de kamers en de living. Ongeacht de aard van de extra isolatie die de aannemer aanbrengt is bij de plaatsing van tegels de eigenaar bovendien als enige verantwoordelijk voor alle geluidsoverlast en de supplementen voor de extra isolatie. Wat de vloertegels, maar vooral de tegels op de muren betreft, moet de aandacht erop gevestigd worden dat de berekening van de te betegelen oppervlakte altijd steunt op de oppervlakte van alle hele tegels die nodig zijn om het beoogde werk te doen, zelfs als de omstandigheden vereisen dat er heel wat tegels gesneden moeten worden. Voorziene rechte plaatsing. Plinten De plinten die in de kamers met parket geplaatst worden, zijn in harmonie met het parket. De plinten die geplaatst worden in de betegelde ruimten zijn in harmonie met de tegels. Vensterbanken In alle bewoonbare kamers met vensters (geen schuifdeuren), wordt overgegaan tot de plaatsing van raamtabletten in wit marmer Carrara (natuursteen). Alle vloer- en muurbekledingen worden uitgevoerd met voorbehoud van kleurschakeringen die algemeen aanvaard worden door de fabrikanten, vooral als het gaat om natuurproducten. c) Binnenschrijnwerk Binnendeuren Binnendeuren 1. Algemeen Globaal genomen is het binnenschrijnwerk bedoeld om geverfd te worden. De binnendeuren zijn tubulair en zijn van «Groep Thys» en worden geplaatste met aangepast kader(deurklinken linea Trendy (ref ). De deuren zijn voorzien van deurgrepen met vernikkelde inox of gelijkaardige look. of gelijkwaardig De deuren zijn uitgevoerd in schilderklare deurblad en RNG of MDF kozijnen in de kelders. De inkomdeur is een veiligheidsdeur met meerdere sluitpunten (attest «Bosec» van de fabrikant) Door een supplement van kan elk appartement worden uitgerust met een gepantserde deur type P7 met wapening en stalen deurbladen. of gelijkwaardig 2. Voor appartementen 1.06/2.06/1.10/2.10/3.05 Eiken binnendeuren serie 50 New classic quatro panel van «Groep Thys» met eiken kozijnen (N 1) en schuine verwijding (N 1), drie scharnieren en sloten in inox look, deurklinken linea economic (ref ) (aankoopwaarde van het volledige deurblok showroom 246 /stuk excl. BTW) of gelijkwaardig Voor alle deze appartementen die zijn uitgerust met een inkomhal wordt de scheiding tussen de inkomhal van het appartement en de living gemaakt door een beglaasde deur van het type Thytan Everyway van Thys (waarde showroom 232 ). of gelijkwaardig De brandwerende inkomdeur (Rf 1/2h) normen Bénor) van de appartementen zijn van het veiligheidstype en overschilderbaar of met bekleding in geperst laminaat en beveiligd met 10 verankeringspunten van het type P7 (met Bosec veiligheidsattest) en zullen uitgerust zijn met een «deurspion» (op ongeveer 155 cm hoogte) of gelijkwaardig Anti-inbraakslot De inkomdeur van elke appartement is uitgerust met een veiligheidsslot en een handgreep in mat alu aan de binnenkant en een deurknop in alu aan de buitenkant. De geïnstalleerde veiligheidssloten zijn allemaal van het gecombineerde type (Duo). d) Keukens De technische uitrusting van elke keuken wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerde firma en bevat de sanitaire en elektrische installatie van een uitgeruste keuken, d.w.z. huishoudapparaten (dampkap, vitrokeramische kookplaten, oven en koelkast), een inox gootsteen en een verchroomde mengkraan. De luxekeukens zijn met huishoudapparaten van het merk Siemens of Smegg of gelijkwaardig Het budget voor de inrichting van de keuken zelf bedraagt ,00 voor de appartementen van minder dan 83m² 4.000,00 voor de appartementen van 84 tot 94 m² 5.000,00 voor de appartementen van 95 tot 110 m² 6.000,00 voor de appartementen van 111 tot 130 m² 7.500,00 voor de appartementen van 131 tot 200 m² e) Verf Het project voorziet niet in de uitvoering van enige schilderwerken of behangwerken in de privégedeelten van de residentie. 3. TECHNISCHE LOKALEN a) Sanitair Warmwater- en koudwaterleidingen De aanvoerleidingen worden uitgevoerd met behulp van buizen en verbindingen in gepaste materialen van een voldoende doorsnede. De installatie van meters dient om het individuele waterverbruik te kunnen meten. De productie van warm water wordt verzekerd door de ketel. Voor de penthouses en de tuinen op het gelijkvloers: buiten is er een koudwaterkraantje voorzien. Afvoerleidingen De afvoerleidingen worden uitgevoerd in gelast GEBERIT. Detail van de sanitaire installaties: Enkel het sanitair dat op de plannen van de diverse appartementen vermeld staat, wordt geplaatst. De onderstaande tabel vermeldt de eenheidsprijzen van de geleverde toestellen en dit volgens de plannen van de Architect.

5

6

7 b) Verwarming op gas Afzonderlijke gesloten condensketel van het type Viessmann Vitodens (hoogrendementsketel) en rechtstreeks aangesloten op buitenlucht. (of gelijkwaardig) Installatie van de hoge rendementsverwarming op gas door middel van radiatoren. In elke appartement worden de leidingen doorgetrokken naar de verschillende kamers voor de voeding van de radiators. De productie van sanitair warm water wordt verzekerd door de ketel. De temperatuurregeling gebeurt door middel van een analoge muurthermostaat met klok in de living en thermosstatische kranen in de andere ruimtes Elke installatie wordt berekend om de volgende temperaturen te bereiken wanneer de buitentemperatuur -10 C bedraagt: Woonkamer: 22 C Keuken, bureaus en slaapkamers: 20 C Badkamer: 24 C Hall: 18 C c) Verluchting De voorziening bestaat uit een individuele hoogrendementsinstallatie van de klasse D+(min 90% warmterecuperatie). Het gaat om een apparaat met dubbele luchtstroom die bedorven lucht uitblaast en verse buitenlucht erin blaast. Die twee stromen kruisen elkaar via een warmtewisselaar met hoog rendement. Het systeem maakt het mogelijk om het appartement te verluchten zonder een buitenverluchtingsroosters en dus zonder de waardevolle en kostelijke warmte die uw verwarmingsinstallatie produceert te laten ontsnappen. Met deze installatie kan de warmte behouden blijven in de winter, en kan het appartement frisser worden gehouden in de zomer door 's avonds en 's nachts de frissere buitenlucht in te blazen. Een aparte gezond en energiezuinige verluchting per appartement van type D+ wordt uitgevoerd op basis van een mechanische aan- en afvoer. Het balans-verluchtingsysteem werd ontwikkeld voor de afzuiging van gebruikte lucht in de vochtige ruimten van een woning en de aanvoer van verse lucht in de droge lokalen (slaapkamers, living, bureau, ). De goede werking van het systeem is gewaarborgd als de drie complementaire bestanddelen aanwezig zijn: - Aanvoer: verse buitenlucht in de droge ruimten (living, slaapkamer, ) - Overdracht: van lucht in de woning door de gangen, de deuren, enz. naar de verschillende ruimten

8 - Afvoer: van bedorven lucht in de vochtige ruimten (keuken, badkamer, toiletten, wasplaats, ) Dankzij dit systeem kan de lucht van uw woning regelmatig ververst worden en worden ademhalingsproblemen, concentratieproblemen, hoofdpijn, allergieën, zelfs astma vermeden, terwijl er toch geen waardevolle warmte verspild wordt dankzij het systeem met dubbele stroming en warmterecuperatie. Het kwaliteitslabel met de Groene Appel waarborgt u de gezondste oplossing die momenteel beschikbaar is: - Dubbele filters houden stof en vuil dat in de binnenkomende lucht zit tegen; - De leidingen uitgevoerd met een antistoflaag zijn gemakkelijk te reinigen; - Vocht, schimmels en onaangename geuren blijven buiten uw woning; - blokkering van een koude luchtstroom door de aanvoer van voor 90% gerecupereerde warmte; - Omkering van de warmte-uitwisseling in de zomer. De elektrische aanvoer om de verluchtingsgroep te voeden en een condensafvoer zijn voorzien. Voor de installatie van dit systeem kunnen er bepaalde premies van het Vlaamse Gewest zijn. Deze premies kunnen van jaar tot jaar variëren. d) Elektriciteit Algemeen De installatie voldoet aan de meest recente technische bepalingen en is conform aan de bepalingen. De accessoires, schakelaars, stopcontacten, enz. zijn van het type Niko standaard of gelijkwaardig en worden ingebouwd. In de kelderverdieping zijn de elektrische leidingen die door de technische lokalen lopen, zichtbaar. De installatie bevat geen montage van wandlampen, lampen of verlichtingstoestellen, behalve in de gemeenschappelijke delen. Er wordt een kabelschema opgesteld en een elektrische kast voorzien, uitgerust met automatische stroomonderbrekers en differentiaalstroomonderbrekers. De volledige installatie wordt gekeurd door een erkende instelling. De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de elektriciteitsmaatschappij. De kabels, stopcontacten, schakelaars worden ingebouwd in alle lokalen, behalve in de technische lokalen en de garages. De doorsnede van de kabels voldoet aan de Belgische normen. Privégedeelten 1. Algemeen Dag- en nachthall 1 lichtpunt in 2 of 3 richtingen (volgens plan) 1 stopcontact per hall Living 2 lichtpunten in twee richtingen (naargelang de situatie), 1 drievoudig stopcontact, 2 dubbele stopcontacten, en 2 enkele stopcontacten, twee lege buizen voor 1 tv-stopcontact en 1 stopcontact voor telefoon. Zijn eveneens voorzien: 1 voeding thermostaat en een kleurenvideofoon. Keuken 1 centraal lichtpunt in 1 richting, 1 dubbel stopcontact en 1 enkel stopcontact, 1 voeding TL onder hoge kast en alle nodige voedingspunten voor de verschillende voorziene ingebouwde huishoudtoestellen onderaan (ovens, kookplaat, koelkast, dampkap). Badkamer 1 lichtpunt in één richting, 1 dubbel stopcontact, 1 voeding voor verlichting in bovenfries van het badkamermeubel. Doucheruimte 1 lichtpunt in één richting en 1 enkel stopcontact. Toilet 1 lichtpunt aan het plafond of aan de muur in 1 richting. Dag- en nachthall 1 lichtpunt in 2 of 3 richtingen (volgens plannen) en 1 stopcontact (per hall). Grootste slaapkamer 1 lichtpunt in 2 richtingen en 3 enkele stopcontacten. 1 tv-stopcontact en 1 stopcontact voor telefoon. Kamer 2 en 3 (indien van toepassing) 1 lichtpunt in 2 richtingen en 2 enkele stopcontacten (per kamer). Berging of wasplaats 1 elektrisch bord, 1 lichtpunt en 1 schakelaar, 1 stopcontact voor de wasmachine, 1 stopcontact voor de droogkast en 1 voedingsstopcontact voor de verwarming en 1 voor de ventilatie. 2. Voor appartementen 1.06/2.06/3.05 Living 2 lichtpunten in twee richtingen (naargelang de situatie), 2 drievoudige stopcontacten, 3 dubbele stopcontacten, en 3 enkele stopcontacten,1 tv-stopcontact en 1 stopcontact voor telefoon. Zijn eveneens voorzien: 1 voeding thermostaat en een videofoon in kleur en de ingebouwde bekabeling voor de luidsprekers van een homecinema

9 Keuken 1 centraal lichtpunt in 1 richting, 2 dubbele stopcontacten en 1 enkel stopcontact, 1 voeding TL onder hoge kast en alle nodige voedingspunten voor de verschillende voorziene ingebouwde huishoudtoestellen onderaan. Badkamer 1 lichtpunt in één richting, 2 enkele stopcontacten, 1 voeding voor verlichting in bovenfries van het badkamermeubel. Doucheruimte 1 voeding en 1 stopcontact. Toilet 1 lichtpunt aan het plafond of aan de muur in 1 richting. Dag- en nachthall 1 lichtpunt in 2 of 3 richtingen (volgens plannen) en 1 stopcontact (per hall). Kamers 1 lichtpunt in 2 richtingen en 2 dubbele stopcontacten en 2 enkele stopcontacten. 1 tv-stopcontact, 1 stopcontact voor telefoon, 1 stopcontact ethernet. Berging (indien van toepassing) 1 verdeelkast, 1 lichtpunt en 1 schakelaar, 1 stopcontact voor de wasmachine, 1 stopcontact voor de droogkast en 1 stopcontact voor de voeding van de verwarming, een voedingsstopcontact van de alarmcentrale, een voedingsstopcontact voor het ventilatiesysteem, een voedingsstopcontact voor de centrale van de domotica. De tuinen op het gelijkvloers, de terrassen en penthouses 1 lichtpunt buiten. Boxen 1 lichtpunt in één richting en 1 enkel stopcontact. Ondergrondse parkeerruimte Geen aparte verlichting, maar een algemene verlichting. 3. Videofonie Algemeen Geheel met een aan de straat ingebouwde doos met kleurencamera en een ingebouwde handenvrije post met kleurenscherm per appartement. Er zijn wachtbuizen met trekdraden voorzien voor telefoon en teledistributie in de living en hoofdkamer. De plaats van de schakelaars, lichtpunten en stopcontacten moeten bepaald worden door de architect en het studiebureau en kan dus verschillen van de plannen. De schakelaars worden op een hoogte van ± 1,0m geplaatst en de stopcontact op een hoogte van ± 0,30m van de vloer, behalve in de keuken, waar de stopcontacten boven het werkblad staan. e) Balustrades en handleuningen De leuningen van de noodtrappen worden gemaakt in voorgeschilderd metaal. De balustrades van de balkons en terrassen worden gemaakt in thermogelakt metaal. Deze balustrades worden gemaakt volgens de veiligheidsnormen. g) Regenwateropvang Het geheel wordt uitgerust met een regenwaterciternes die volgens de richtlijnen van de architect geplaatst wordt. Het water van de citerne wordt gerecupereerd zoals hierboven beschreven. h) Reiniging Een gespecialiseerde onderneming zorgt voor de volledige droge reiniging van het complex na de werken en voor de oplevering van de gemeenschappelijke en privégedeelten. (i) Tuintjes Sommige appartementen hebben een privétuintje, afgescheiden door een omheining van 80 cm hoog. De oppervlakte van de tuin wordt ingezaaid met gazon. (j) Balkons De balkons zijn in architectonisch beton. k) Bekleding van de terrassen De terrassen in architectonisch beton worden niet verder afgewerkt De terrassen op het gelijkvloers worden voorzien van betondals (of gelijkwaardig) De terrassen van de penthouses worden afgewerkt met hard hout (type bankirai of gelijkwaardig) De andere terrassen worden afgewerkt met betontegels op tegeltragers (of gelijkwaardig) l) Ondergrondse parkings. De parkeerplaatsen zijn afgebakend met witte lijnen. Deze ondergrondse parking is uitgerust met de nodige verlichtingsuitrusting en signalisatieborden voor de aanduiding van de nooduitgangen. De laad en loszone, welke exclusief door de winkels kan gebruikt worden, heeft een maximale toelaatbare belasting van een camion met een aslast van 13 ton (cfr. brandweerwagen)

10 m) Andere mogelijke optionele uitrustingen, maar inbegrepen voor de appartementen 1.06/2.06 Centrale stofzuiger Installatie van een centrale stofzuiger van het merk cyclovac type «constructor» met slang van 7 m en voldoende zuigmonden. De opvangbak voor het stof wordt in het wasplaats geplaatst. of gelijkwaardig Alarmcentrale Draadloze alarmcentrale (indringing-brand-co-detectie) van het type «Infinite» of gelijkwaardig 1 toetsenbord 1 alarmcontactdetector per venster 1 branddetector living-wasplaats-1 per slaapkamer. 1 buitensirene 2 afstandsbedieningen Deze centrale maakt alle latere uitbreidingen mogelijk (garagepoorten, CO, enz.). Ter info, het veiligheidssysteem «Infinite» bevat unieke technologie voor een uiterst vernieuwende controle van de gezinsomgeving. Een breedbandinterface, die bijkomende diensten ondersteunt, wordt meegeleverd. Wat twee interfaces voor telefoon en GSM-transmissie mogelijk maakt zodat de gebruiker de status van het systeem in real time kan krijgen. Domotica Op het verdeelbord zijn dankzij een programmeerbare automaat onder andere functies mogelijk zoals aanwezigheidssimulatie en doven van de algemene verlichting, en optioneel, scenario's, verbinding op afstand, dimmer enz. 4. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN a) Algemeen De afwerking van de gemeenschappelijke delen past in het kader van een decoratiestudie olv de architect, die voorziet in decoratieve verf en het gebruik van kwaliteitsmaterialen. De deuren van de liftkoker en het trappenhuis worden gelakt, terwijl de plafonds en de muren geverfd worden met een dispersieverf. b) Inkomhall De inkomhalls op het gelijkvloers zijn uitgerust met aangepaste verlichting. Alle verlichtingstoestellen van de gemeenschappelijke delen zijn opgenomen in het project. Het geheel van de brievenbussen, de inkomdeur, de sasdeur, enz. worden uitgevoerd in overeenstemming met de plannen van de architect. c) Liften en trappen Liften De «mono space» liften van het type KONE bedienen de verdiepingen zoals de plannen aangeven. Ze zijn uitgerust met een afwerking met behulp van gepaste materialen, de liften zijn uitgerust met te schilderen schuifdeuren, een bedieningsconsole, bedieningsknoppen, een stopknop, een geluidsalarm, een indirecte verlichting, toegang voor gehandicapten, enz. Al deze uitrustingen zijn conform aan de goedkeuringen en bepalingen die gelden op het vlak van veiligheid. (Nood)trappen Alle trappen zijn gemaakt in grijze prefab beton en voorzien van antislip trapneuzen. d) Buitenzone Wordt uitgevoerd conform de plannen van de architect. De ingerichte groene ruimte geeft het geheel een rustgevend uitzicht. De bewoners van het complex kunnen genieten van deze groene ruimte door het gebruik van warme materialen en plantenmassieven. De bestrating en de aanplanting dragen ertoe bij dat het groen overheerst. Dit luik van het project omvat het effenen, het aanbrengen van teelaarde, de aanplanting van planten die zijn aangepast aan de bodemstructuur, en de inrichting van de infrastructuur en riolering. De inrichting van dit park wordt zo ontworpen dat de intieme sfeer van de appartementen op het gelijkvloers gevrijwaard blijft. Het binnenpark wordt verfraaid met grasperken en de aanplanting van struiken en halfstammen (volgens de landschapsstudie van de architect). Opdat het park in alle omstandigheden zijn verzorgd uitzicht behoudt en hoewel de bewoners van de appartementen op het gelijkvloers aan de binnenkant het exclusieve vruchtgebruik genieten van een deel van de tuinen, zijn alle onderhoudskosten in verband met het behoud van de tuinen en de infrastructuren ten koste van de mede-eigenaars. De syndicus waakt de syndicus over het onberispelijke onderhoud van de tuin en de omringende infrastructuur. In sommige tuinen bevindt zich een metalen deksel van de riolering of van de verluchting van de kelder. De koper van het belendende appartement dient steeds toegang te verschaffen aan bevoegde onderhouddiensten die aan het deksel moeten kunnen werken. In de voortuin van app 0.4 bevindt zich het deksel van de septische tank welke op regelmatige basis gereinigd dient te worden. e) Fietsenstallingen(niv -1) Deze stallingen zijn gemeenschappelijk en toegankelijk voor alle bewoners. f) Technische lokalen De afwerking van deze lokalen leeft de technische specificaties na die erop van toepassing zijn. Deze lokalen worden onbeschilderd en zonder vloerbekleding opgeleverd, maar zijn uitgerust met verlichtingstoestellen.

11 g) Technische kokers De technische kokers bevatten alle leidingen en lijnen die zorgen voor de voeding van de onmisbare uitrustingen die in elk appartement geïnstalleerd zijn. Ze worden zo uitgevoerd dat ze warmtelekken en geluidsoverdracht zoveel mogelijk te beperken. h) Verf Buitenverf Gezien de aard van de gekozen bouwmaterialen is dit niet van toepassing. Binnenverf Alle deuren krijgen een laag grondverf, en worden dan geschuurd, van stopverf voorzien en geplamuurd voordat ze bedekt worden met 2 lagen synthetische satijnverf. De ruwe muren en plafonds van de gemeenschappelijke delen in de ondergrondse gedeelten krijgen geen afwerking. De metalen elementen worden schoongemaakt, roestvrij gemaakt, en dan bedekt met een antiroestverf en twee lagen synthetische verf. (i) Elektriciteit Alle appartementen worden aangesloten op de videofoon en de elektrische deuropener aan de inkom. De basisverlichting van de kelder en de verlichting van de inkomhall worden aangesloten op een sensor om een permanente verlichting te verzekeren. De permanente verlichting van de halls en overlopen gebeurt door spaarlampen. De installatie van deze lampen is representatief voor de hoge standing van het gebouw. De installatie voorziet in de montage van noodverlichtingsapparatuur in overeenstemming met de bepalingen van de brandweerdiensten. Om de twee verdiepingen wordt er in de traphall een stopcontact voorzien voor het onderhoud van het gebouw. 5. ALGEMENE BEPALINGEN De werken worden uitgevoerd conform de plannen, en volgens de regels van de bouwkunst met nieuwe materialen van uitstekende kwaliteit. Werfbezoeken: De kopers of kandidaat-kopers of hun vertegenwoordiger mogen de werf niet betreden zonder voorafgaand akkoord van de bouwheer en ze zijn volledig verantwoordelijk voor de eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de bezoeken, en dit zonder verhaal of zonder schadevergoeding te eisen tegenover de bouwheer, de onderaannemers, noch tegenover de architecten of de verkopers (of hun verzekeraar). Ingebruikname van de bewoonbare ruimten en andere lokalen: Een lokaal, een bewoonbare ruimte of het volledige appartement mag niet in gebruik worden genomen, om welke reden ook, voordat de volledige betaling plaatsvond, d.w.z.: - de overeengekomen prijs + de eventuele supplementen als gevolg van bijkomende werken die de koper vroeg; - alle rechten, notariskosten, BTW en belastingen. De ingebruikname van de bewoonbare ruimten en andere lokalen is onderworpen aan de aanvaarding van de voorlopige oplevering. De voorgaande paragraaf is ook van toepassing voor het schilderen en de inrichting van de lokalen door de koper of zijn huurder, voor de plaatsing van meubels of welk toestel ook. Werfleiding: De werfleiding wordt uitsluitend verzekerd door de architect die werd aangewezen door de bouwheer. De honoraria van de architect zitten vervat in de verkoopprijs. Bouwvergunning De bouwtaksen zijn ten lasten van de bouwheer. Registratiekosten, notarishonoraria, belastingen, BTW Zijn ten laste van de koper. 1. De registratierechten zijn van toepassing op de waarde van de grond met betrekking tot het gekochte goed; 2. De BTW is van toepassing op het saldo, met name het verschil tussen de overeengekomen prijs en de waarde van de grond (= bouwwaarde); 3. De BTW van de eventuele bijkomende werken die gedaan worden op vraag van de koper ; 4. De notarishonoraria; 5. De kosten van de definitieve aansluiting op de riolering, gas, elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie; 6. De eventuele overname of eventuele plaatsing van de tuinafsluiting of gemeenschappelijke tuinmuren, afwerkings- of verbeteringswerken; 7. De voorverwarming van het gebouw tijdens de bouwwerken of de tijd die nodig geacht wordt door de architect of de bouwheer. De veiligheidscoördinator wordt aangeduid en betaald door de NV BLACK HORSE DEVELOPMENT Wijzigingen en bijkomende werken: Voor elke wijziging of alle bijkomende werken is de koper verplicht om zich uitsluitend te richten tot de bouwheer of de architect.

12 De koper betaalt de eventuele bijkomende werken rechtstreeks aan de bouwheer en is als enige verantwoordelijk voor de laattijdige leveringen die ontstaan door de hierboven genoemde wijzigingen. In het belang van zijn klanten behoudt de NV BLACK HORSE INVESTMENT zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht zijn bouwwerken aan te passen aan de laatste nieuwigheden en/of verbeteringen op het technisch plan en/of de aanpassing aan de stabiliteit, zelfs als dit wijzigingen van de architectuur inhoudt. Nawoord: Opmerking: 1. Voor alle metingen gelden de gebruikelijke toleranties; 2. De niet-beschikbaarheid van de materialen is een geval van overmacht. In dit geval worden de klant verwittigd en wordt hen gevraagd een nieuwe keuze te maken. Dit lastenboek werd nauwgezet en met de grootste zorg opgesteld. We behouden ons echter het recht voor om het project te veranderen voor elke wijziging die geëist wordt door uitzonderlijke vragen van de Staat, en elke eventuele wijziging van de metingen of materiaalkeuzes die zich opdringen tijdens de voorbereiding en/of de uitvoering van de werken. De perspectieven en kleuren in onze reclameaanbiedingen dienen enkel om u een algemeen beeld te geven op het geheel van het project en op de plannen, en zijn geenszins contractueel.

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

RESIDENTIE t Soete Park

RESIDENTIE t Soete Park ZUTENDAAL RESIDENTIE t Soete Park Nog slechts 1 woning te koop! DAALSTRAAT ZUTENDAAL Slechts 4 woningen in privaat park Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie nabij het centrum van Zutendaal, dat

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE LASTENBOEK APPARTEMENTEN Dit omvat: _ Opmeting van het perceel door landmeetkundige _ Grondsondering _ Stabiliteitsstudie _ Staat van bevinding aanpalende gebouwen. _ ABR-polis door

Nadere informatie

Residentie. Christina Kapel

Residentie. Christina Kapel Residentie Christina Kapel Bouwheer: Asgard woonprojecten bvba Nijverheidslaan 1508 3660 Opglabbeek Tel. 089 65 99 03 Fax 089 65 99 05 E-mail info@asgardwp.be Ontwerper: Paul Vanhees Koerselsesteenweg

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

Van gewapend beton met kolommen en constructievloer. Constructie van gegalvaniseerde metalen profielen waarop gipsplaten worden bevestigd.

Van gewapend beton met kolommen en constructievloer. Constructie van gegalvaniseerde metalen profielen waarop gipsplaten worden bevestigd. 0 / 5 Bestaande uit een funderingsplaat van gewapend beton Van gewapend beton met kolommen en constructievloer Opgebouwd uit 11cm dikke holle bouwstenen Constructie van gegalvaniseerde metalen profielen

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

OMSCHRIJVING MATERIALEN

OMSCHRIJVING MATERIALEN OMSCHRIJVING MATERIALEN APPARTEMENT- LOFT DUPLEX KANTOOR RESIDENTIELE APPARTEMENTEN MET HOTEL SERVICE Voor materialen en constructies zijn de Belgische kwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructie

Nadere informatie

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215. TE KOOP IN GINGELOM Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.000 Appartement 2: Appartement (124m²) met 2 slaapkamers,

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK Casco Plus Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar met uitzondering van de werken

Nadere informatie

Opdrachtgever : de bvba Gebroeders Haentjens, Molendreef 22, 9290 Berlare.

Opdrachtgever : de bvba Gebroeders Haentjens, Molendreef 22, 9290 Berlare. 1 VERKOOPSLASTENBOEK : Opdracht : oprichten van een appartementsgebouw met handelsgelijkvloers en sloping van een bestaand gebouw te Berlare, Emiel Hertecantlaan 45 a, 1 afd. wijk c nr. 412 h4. Opdrachtgever

Nadere informatie

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort Appartementsgebouw River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort - promotie : BVBA Belmont Ooststraat 103, 8434 Westende - Middelkerke - ingenieur-architect : P. Quaegebeur Duinhelmpad 7, 8670 Oostduinkerke

Nadere informatie

VOORSTELLING Residentie Astrid

VOORSTELLING Residentie Astrid VOORSTELLING Antwerpsesteenweg 59/61 3970 Leopoldsburg Inhoudsopgave 1. Voorstelling 1.1. Algemeen 1.2. Indeling 1.3. Nummering 2. Gebruikte materialen 2.1. Ruwbouw 2.2. Daken, goten en afvoeren 2.3. Buitenschrijnwerk

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01 ARCHITECT: N.V. Architectenatelier Vyvey en partners Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort INGENIEUR STABILITEIT : C&S engineering Boudewijnlaan 48 8020 Oostkamp VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: Feys b.v.b.a. Professor Dewulfstraat

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

GENK: Prachtig gelegen villa op een perceel van 18a 09ca. Detailfoto: villa te Genk, Armand Maclotlaan 6

GENK: Prachtig gelegen villa op een perceel van 18a 09ca. Detailfoto: villa te Genk, Armand Maclotlaan 6 TE KOOP Juridisch en technisch advies Immobiliën Expertises Jos Houben Landmeter-Expert GENK ARMAND MACLOTLAAN 6 Vraagprijs :! 390.000,00 Noortje Claes Grad. Bedrijfsbeheer Erkend Vastgoedmakelaar BIV:

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Mercator Mercator Westende BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Mercator is een nieuwbouwproject gelegen op de hoek van de Flandrialaan en de Koning Ridderdijk te Westende.

Nadere informatie

Opdrachtgever : de bvba Gebroeders Haentjens, Molendreef 22, 9290 Berlare.

Opdrachtgever : de bvba Gebroeders Haentjens, Molendreef 22, 9290 Berlare. 1 VERKOOPSLASTENBOEK : Opdracht : oprichten van een appartementsgebouw met handelsgelijkvloers en sloping van een bestaand gebouw te Berlare, Emiel Hertecantlaan 54 a, 1 afd. wijk c nr. 412 h4. Opdrachtgever

Nadere informatie

kwaliteitsmaterialen. Een absolute troef is de rustige ligging vlakbij het centrum en de belangrijkste verbindingswegen.

kwaliteitsmaterialen. Een absolute troef is de rustige ligging vlakbij het centrum en de belangrijkste verbindingswegen. De appartementen beschikken elk over een tuin of terras. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige en degelijke kwaliteitsmaterialen. Een absolute troef is de rustige ligging vlakbij het centrum en de

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects.

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects. Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel 8 Appartementen Key Projects Nv 0475 71 17 10 www.key- projects.be info@key- projects.be Beschrijving verkoopslastenboek Algemeen. De appartementen

Nadere informatie

Project Stassartstraat Stad Mechelen Goswin de Stassartstraat 27, 27a, 29 en 29/1 L a s t e n b o e k

Project Stassartstraat Stad Mechelen Goswin de Stassartstraat 27, 27a, 29 en 29/1 L a s t e n b o e k Project Stassartstraat Stad Mechelen Goswin de Stassartstraat 27, 27a, 29 en 29/1 L a s t e n b o e k 1. Ruimtelijke context 1.1 Ligging Het project is gelegen in het centrum van Mechelen. De straat verbindt

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort fase II 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort 2 fase is een nieuwbouwproject gelegen in de Dujardinstraat 20, en dus in het centrum

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN Datum 20-11-2009 Betreft 0616 CBO Lokerenstraat Turnhout: 19 woongelegenheden Adres Lokerenstraat 147 tem 151 & Soldatenpad 1 tem 5, 2300 Turnhout ALGEMEEN -

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke KORTE TECHNISCH OMSCHRIJVING Van de residentie Simon Residentie Simon - BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke - VERKOOP: ERA @t home St. Denijsplaats 3 8940 GELUWE Tel. 056/516652 athome@era.be 1 De Residentie

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/ B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Genk: G. Lambertlaan BESCHRIJVING DER WERKEN VOOR DE BOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE GARAGE: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

Vijf jaar jonge villa met topafwerking te Wielsbeke

Vijf jaar jonge villa met topafwerking te Wielsbeke Vijf jaar jonge villa met topafwerking te Wielsbeke Prachtig ingericht! De woning met domotica -en ventilatiesysteem,gelegen in een rustige buurt te Sint-Baafs-Vijve bestaat uit een lichtrijk, open portaal,

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN NOG UIT TE VOEREN WERKEN EN TE PLAATSEN UITRUSTINGEN

BESCHRIJVING VAN NOG UIT TE VOEREN WERKEN EN TE PLAATSEN UITRUSTINGEN BESCHRIJVING VAN NOG UIT TE VOEREN WERKEN EN TE PLAATSEN UITRUSTINGEN 1.GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN UITRUSTINGEN 1.1. Inkomgedeelte De voordeur is uitgevoerd in gemoffelde aluminium met mat glas. Roestvrij

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving U p. 1 van 9 Gedetailleerde beschrijving UInstapklaar, recent appartementje (2 de verdiep). Twee slaapkamers, balkon, lift, kelder & zolder. Zeer energiezuining. UCentrum Aarschot. Aarschot, Leuvensesteenweg

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie

Te koop Zeer royaal appartement met eigen berging en overdekte parkeerplaats

Te koop Zeer royaal appartement met eigen berging en overdekte parkeerplaats Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Zeer royaal appartement met eigen berging en overdekte parkeerplaats Debussyring 13, 3261 JA Oud-Beijerland Algemeen

Nadere informatie

PLAATSBESCHRIJVING. Eigendom gelegen te Lier STRAAT. Btw-nr: BE

PLAATSBESCHRIJVING. Eigendom gelegen te Lier STRAAT. Btw-nr: BE PLAATSBESCHRIJVING Eigendom gelegen te Lier STRAAT Btw-nr: BE 0833.242.074 - Stef.Maas@vastgoedgezien.be - www.vastgoedgezien.be PROCES VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING Op DATUM is Dhr. Maas handelend in

Nadere informatie

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse Residentie Landen Boog VerkoopsLastenboek Penthouse 1 Algemeen Dit project in hedendaagse architectuur bevindt zich op de hoek van de Raatshovenstraat en de Demeersmanstraat. Deze penthouse met 2 grote

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort is een nieuwbouwproject gelegen in de De Smet de Naeyerlaan 83-87, en dus in het centrum van

Nadere informatie

LASTENBOEK MATERIALEN EN WERKWIJZE

LASTENBOEK MATERIALEN EN WERKWIJZE LASTENBOEK MATERIALEN EN WERKWIJZE Uw toekomstige woonplannen vragen een persoonlijke aanpak. Onze bouwadviseurs begeleiden u vanaf het begin bij de ontwikkeling en de realisatie van uw project. Uw projectleider

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

(LINKERWONING. BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING

(LINKERWONING. BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK (LINKERWONING INKERWONING) BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar.

Nadere informatie

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Hemiksem, Kleidaallaan 13 Hemiksem, Kleidaallaan 13 Ruime nieuwbouw woning met grote tuin. Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Kloosterstraat 72 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE Ligging Bouwheer Architect Exclusieve Verkoop DUINPARKLAAN/KRUINWEG/DAHLIALAAN OOSTDUINKERKE T.V. DUINPARK Westerlaan 25 8790 Waregem WIELFAERT ARCHITECTEN Nokerseweg

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Verkoopsvoorwaarden 4. Plannen

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie