Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K"

Transcriptie

1 Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

2 RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE Tel:0485/ ARCHITECT: AROMI bvba Ar. Ronny Van Troostenberghe Oostendelaan MIDDELKERKE Tel:059/ Fax:059/ VERKOOPBUREAU: IMMO DE BEUS Christinastraat OOSTENDE Tel : 0484/ Tel : 059/ AKTE VAN MEDE-EIGENDOM EN JURIDISCH STATUUT VAN HET GEBOUW: Notariaat Wim Maes Witte Berg 100 / hoek Leopold II laan 8670 OOSTDUINKERKE Tel: 058/ Fax:058/ Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 2/17

3 INHOUDSTAFEL: 0.1. RUIMETELIJKE INDELING: DOCUMENTEN 4 1. DE RUWBOUW BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN DE GRONDWERKEN - UITGRAVINGEN GRONDOPRUIMING DRAAGSTRUCTUUR EN GEVELS NATUURSTEEN FUNDERINGEN BUITENSCHRIJNWERK DAKAFWERKING RIOOLNET AFWERKING GEMENE DELEN 2.1. INKOMPARTIJ BINNENMUREN MUURAFWERKING TRAP SCHILDERWERKEN DOORRIT KOER EN GARAGES TECHNIEKEN 3.1. WARMTE-ISOLATIE AKOESTISCHE ISOLATIE VOCHTISOLATIE ELEKTRICITEIT LIFT VIDEOFOON- EN BELINSTALLATIE BRANDBEVEILIGING BRIEVENBUSSEN INRICHTING PRIVATIEVE GEDEELTEN AFWERKING 4.1. BEVLOERING EN PLINTEN TABLETTEN EN DORPELS MUURBELMEDING PLAFOND BALUSTRADE BINNENSCHRIJNWERK TECHNIEKEN 5.1. ISOLATIE TELLERS EN AANSLUITINGEN ELEKTRICITEIT VENTILATIE COLLECTIEVE VERWARMING TELLERS VERBRUIK WARN WATER EN VERWARMING SANITAIRE INSTALLATIE SANITAIRE TOESTELLEN MEUBILAIR KEUKEN SLEUTELBEHEER OPLEVERING ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 6.1. PRINCIPE OPMERKINGEN BOUWTAKSEN EN AANSLUITINGEN TOEGANG TOT DE WERF PLANNEN EN TEKENINGEN WIJZIGINGEN MATERIALEN ERELOON ARCHITECT PERSOONLIJKE KEUZES VERTALINGEN GESCHILLEN Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 3/17

4 0.1 RUIMTELIJKE INDELING GELIJKVLOERS - inkom voor de privatieven - fietsenberging, waterteller - brievenbussen met parlefonie - gemeenschappelijk stooklokaal - trappenhuis + lift - 1 appartement (voorzijde 00.01) met 1 slaapkamer ± 63 m 2-2 appartementen (voorzijde rechts 00.02) met 2 slaapkamers ± 99 m 2 (achterzijde 00.03) met 2 slaapkamers ± 99 m 2! Oppervlaktes zijn bruto en as tot as INRIT EN GARAGES - sectionale poort met afstandsbediening - ruimte voor gasteller en individuele elektrische meterkast - Doorrit naar achterliggende garageboxen (12 stuks) - 2 x privatieve tuinen gelijkvloerse appartementen resp en e VERDIEPING - 1 trappenhuis + lift - 1 appartement (voorzijde midden 01.01) met 1 slaapkamer ± 56 m 2-1 appartement (achterzijde midden 01.03) met 1 slaapkamer ± 70 m 2-2 appartementen (voorzijde links 01.02) met 2 slaapkamers ± 97 m 2 (voorzijde rechts 01.04) met 2 slaapkamers ± 104 m 2 Oppervlaktes zijn bruto en as tot as 2 e VERDIEPING + DUPLEX - 1 trappenhuis + lift - 4 appartementen(voorzijde midden links 02.01) met 1 slaapkamer ± 55 m 2 (voorzijde midden rechts 02.06) met 1 slaapkamer ± 55 m 2 (achterzijde midden links 02.03) met 2 slaapkamer ± 68 m 2 (achterzijde midden rechts 02.04) met 2 slaapkamer ± 68 m 2-2 appartementen (voorzijde links 02.02) met 4 slaapkamers ± 124 m 2 (voorzijde rechts 02.05) met 3 slaapkamers ± 127 m 2 Oppervlaktes zijn bruto en as tot as en polyvalente ruimte 3 e VERDIEPING ( TECHNISCH VERDIEP) - 1 trappenhuis + lift - Duplexen van appt 02.01,02.06,02.03 en Deze duplexen (slaapvertrekken) zijn tevens per lift bereikbaar. 0.2 DOCUMENTEN: Architectuur en stabiliteit: Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen opgemaakt door AROMI bvba - Architectenkantoor R.Van Troostenberghe en volgens het Studiebureau Wittouck bvba, Kloosterstraat 26 te 8600 Leke. De bouwheer en alle aannemers zullen de werken uitvoeren volgens de plannen van bovengenoemde studiebureaus. Nochtans kunnen na raadpleging van de architect en ingenieur wijzigingen of aanpassingen aangebracht worden die nuttig of noodzakelijk zijn omwille van esthetiek, techniek of vereist door de administratie. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 4/17

5 1.DE RUWBOUW 1.1.BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN De residentie "RODERICK" wordt opgetrokken in duurzame materialen van eerste kwaliteit en vrij van alle gebreken die de soliditeit en/of de esthetische gaafheid van het gebouw zouden kunnen schaden - Het afsluiten van de bouwplaats: De bouwheer zorgt voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. Het onderhoud van deze afsluiting valt ten laste van de bouwheer gedurende de ganse tijd van de onderneming. De bouwheer heeft evenwel het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer. Het slopen, schoren en beplanken De voorziene en nodige slopingswerken voor de realisatie van het project worden met de grootste zorg uitgevoerd met inachtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften. - Vallen ten lasten van de bouwheer : het onderhoud van de werken tot de voorlopige oplevering het verwijderen van puin en afval voor de voorlopige aanvaarding van de werken. 1.2.DE GRONDWERKEN - UITGRAVINGEN GRONDOPRUIMING De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringswerken mogelijk te maken. - In de aannemingssom zijn begrepen : alle uitgravingen in het algemeen, het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk, het stutwerk, de beschoeiingen, enz... De funderingen zijn vlak en regelmatig. De diepte ervan wordt bepaald door de aard van de grond die de last van het gebouw moet kunnen dragen. De uitgravingen zijn loodrecht en behoorlijk gestut teneinde ongevallen te voorkomen. Het bodemonderzoek wordt toevertrouwd aan een bevoegd ingenieur die instaat voor de studie en de conceptie. 1.3.DRAAGSTRUCTUREN EN GEVELS Betonstructuur Er werd een betonstudie uitgevoerd door een bevoegd ingenieursbureel. De draagconstructie wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in dragend metselwerk. De vloeren worden uitgevoerd in geprefabriceerde grootformaatplaten van 6 cm dikte voorzien van de nodige bewapening. Hierop wordt rijke beton gestort, gewapend volgens de richtlijnen van de ingenieur Trap De trapsleep wordt geprefabriceerd uitgevoerd in gladde beton volgens detailplan Gevels en terrassen De terrassen worden geprefabriceerd, uitgevoerd volgens voorafbepaald staal in architectonisch beton. De loopvlakken van de terrassen zijn antislip. De beton is voorzien van een hydrofuge als waterdichting. Voegen worden opgespoten met plastische voeg met mousseband. De gevel wordt opgetrokken in gevelmetselwerk Metselwerk Dragende muren worden opgetrokken in gebakken rode snelbouwsteen. Tussen twee appartementen worden de muren ontdubbelt en de spouw voorzien van geluidsisolatie (partywall). Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 5/17

6 1.4 NATUURSTEEN De natuursteenplaten voor de vloer, de muurbekleding en dorpels zijn afkomstig van de beste steengroeven. Kleur, structuur en herkomst te bepalen door de architect. Alle stenen worden met de grootste zorg afgewerkt en samengevoegd, zulks conform de schetsen, profielen en tekeningen. 1.5 FUNDERING Voor de aanvang der werken wordt een grondsondering uitgevoerd, die uitsluitsel zal geven over de te volgen funderingstechniek. Voor zover als nodig worden onderschoeiïngen uitgevoerd, onder de gemene gevels. Onder de funderingsplaat wordt een aardingslus aangebracht conform de reglementen van de AREI. De nodige voorzieningen zijn getroffen voor het maken van de funderingsput. 1.6 BUITENSCHRIJNWERK De ramen worden uitgevoerd in behandeld en voorgeschilderd hout, voorzien van dubbel superisolerende beglazing waarvan de glas- en spouwdikte in verhouding staan met de oppervlakte. De bekleding van de ramen wordt geïsoleerd. Aan de water- en winddichtheid wordt bijzondere aandacht besteed. In de appartementen zijn zowel schuiframen, opendraaiende ramen, als opendraaiendopenvallende ramen voorzien volgens aanduiding op plan. 1.7 DAKAFWERKING Kapconstructie: Wordt uitgevoerd in oregon spanten 3,5x Dakdichting: Boven de dakplaat (platte dakgedeelten) wordt een helling aangebracht van minstens 2 cm/m. Het dak wordt uitgevoerd in een drie lagen asfaltverdichting met schriftelijke waarborg. De regenafvoerbuizen zijn uitgevoerd in grijze poly-vinylchloride vastgezet met roestvrije beugels binnen het gebouw. Buiten het gebouw worden zink- of koperen buizen voorzien. Hellend dak wordt uitgevoerd in rode platte dakpan. 1.8.RIOOLNET De binnenrioolbuizen van de sanitaire installatie zijn kunststofbuizen type Geberit. De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een vlugge lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige toezichtstukken, ellebogen, verbindings- en verloopstukken. Buitenriolering en riolering in volle grond wordt uitgevoerd met buizen in kunststof met Benorgarantie Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 6/17

7 2.AFWERKING GEMENE DELEN EN RUWBOUW 2.1. INKOMPARTIJ Het plan en ontwerp van de inkom wordt opgemaakt door de architect van het gebouw. De afwerking is evenredig met de standing van het gebouw. Tussen publieke inkom en trapzaal, beglaasde zelfsluitende deur die kan geopend worden met de sleutel van elk appartement en vanuit het appartement met de automatische deuropener. De wanden in de inkom wordt uitgevoerd volgens detailplan met spiegel, vloer en schilderwerk. Verlaagd plafond met ingebouwde LS spots aangestuurd door bewegingsmelder. Vloer in natuursteen en voorzien van ingewerkte vloermat. De inkompartij wordt verwarmd met de restwarmte van de collectieve stookplaats. 2.2.BINNENMUREN PRIVATIEVEN Alle niet dragende binnenmuren worden uitgevoerd in snelbouwsteen met voldoende dikte. Nadien worden deze van pleister voorzien, zoals de tradionele ruwbouw. Het fijn plamuurwerk is ten laste van de schilder koper. De deuromlijstingen worden perfect op maat uitgezaagd. 2.3.MUURAFWERKING Alle metselwerkmuren, kolommen, balken en betonwanden worden op een traditionele manier bepleisterd. De betonwanden worden vooraf ingesmeerd met betoncontact. Als afwerking wordt een verftechniek aangebracht in de gangen van de verdiepingen. Zie ook 2.5 schilderwerken 2.4.NOODTRAP De trapsledes worden geprefabriceerd uitgevoerd in gladde beton volgens detailplan en voorzien van een antislipneus. De palliers worden gevloerd. De trapleuning wordt uitgevoerd in een geanodiseerde aluminium handgreep. De uiteinden zijn afgedicht met PVC stop SCHILDERWERKEN Alle gemeenschappelijke gedeeltes worden geschilderd opgeleverd, t.t.z. Inkompartij en gang: plafond en muur geschilderd. Palliers, ingangdeur privatieven (buitenzijde) en liftdeur: geschilderd. Trapzaal: muren en plafond geschilderd. Kleurkeuze te bepalen door architect en bouwheer.! Alle schilderwerken in de private delen, o.a. binnenkant ramen en de deuren zijn ten laste van de kopers. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 7/17

8 2.6 DOORRIT KOER GARAGES doorrit Aan de straatzijde wordt de ingang afgesloten met een sectionele poort, bestuurd door een zender. Aan de binnenzijde komt een open- toe schakelaar voor deze poort.(handbediening) Aan het plafond van de doorrit komt een TL- verlichting aangestuurd door een bewegingsmelder. Ingang naar fietsenberging, dus niet langs hoofdingang. (schade aan muren) Dubbele deur naar centrale stookplaats. Hier komt tevens de (hoofd)- waterteller. Aan de linkerzijde van de doorrit komen de elektriciteitstellers en gasmeter. Deze worden afgeschermd door een omkasting. Bevloering in klinkers of gelijkwaardig koer en garages. Langs het linkse gedeelte van de koer en over de volle lengte wordt geopteerd voor een houten afsluiting, dit in samenspraak met de gebeuren. Hierop komt, op geregelde afstand, een verlichting. De aansturing hiervan wordt afgesproken met de elektrieker. (bewegingsmelder of timer-drukknoptoets). De bevloering is waterdoorlatend (grasdal of dergelijke). De garages zijn van geprefabriceerd beton en voorzien van kantelpoort. Bovenop deze garages komt een groendak (mossen), eventueel kunstgras. Binnenin de garages is er stroomvoorziening. Voor de eigenaars van een appartement wordt deze gekoppeld aan de respectievelijke teller. De niet bewoners krijgen een tussenteller, afrekening via de syndicus. De garages hebben een ruime afmeting ( 6 meter op 2,98 breed en 2,5 hoog) wat de mogelijkheid biedt een extra bergruimte te creëren. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 8/17

9 3.TECHNIEKEN RUWBOUW 3.1.WARMTEISOLATIE VOLGENS DE EPB NORMEN De thermische isolatie van de buitenmuren zal geschieden door een gedeeltelijke vulling van de spouw, met een isolatieplaat in homogeen geëxtrudeerd hard polystryeenschuim, met gesloten cellenstuktuur (PUR). De ingenieurs EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) maken de nodige studies om een optimale energiebeheersing na te leven. Volgende onderdelen zullen speciaal hun aandacht krijgen naar isolatie toe: Vloerisolatie middels PUR of gelijkwaardig Spouwisolatie tussen de appartement (zie ) Isolatie van balken,terrassen (vermijden van koudebruggen) Isolatie van trapzaal Isolatie van dak en hellend dak tussen houten constructie AKOESTISCHE ISOLATIE De dek- of chapevloeren worden geplaatst volgens het principe van de "vlottende deklaag". Op de ruwe betonoppervlakte wordt een isolatiemengeling gelegd als uitvulling en egalisatie van de vloerleidingen type ; ISOBET + PLUS systeem of gelijkwaardige. Daarop wordt een afwerkingschape gelegd met dikte en afwerking in functie van de vloerbekleding. 3.3.VOCHTISOLATIE Tegen opstijgend vocht wordt een zwarte polyethyleenfolie met generfd oppervlak van 0,46 mm. dikte aangebracht ca. 10 cm boven de aanzet van alle metselwerkmuren. Waar contactpunten bestaan tussen de gevelstenen en het binnenspouwblad, wordt een waterwerende laag tussen gelegd, voor het vermijden van waterindringing ELEKTRICITEIT Spots ( LS) zijn voorzien in de publieke inkom, die werken op een bewegingsmelder. Op de verdiepingen (palliers) en in de trapzaal worden plafondarmaturen geplaatst aangestuurd door een bewegingsmelder. In alle gemeenschappelijke ruimtes worden noodverlichtingen geplaatst welke bij elektriciteitsstoringen nog één uur functioneren. Dit geeft voldoende de tijd om het gebouw te evacueren. Tevens is op elke pallier een brandsirene en branddrukknop voorzien LIFT De lift wordt geïnstalleerd door een ervaren firma, beantwoord aan de Belgische normen ARAB en is gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Metalen telescopische (openschuivende) deuren. De kooi wordt verlicht door spots. Verder voorzien van: noodverlichting, spiegel, aluminium handgreep.. Veiligheidsvoorzieningen: telebewakingssysteem, overlastwaarschuwing, fotocel op kooideur, terugkeer naar evacuatieniveau en brandweerschakeling VIDEOFOON- EN BELINSTALLATIE In elk appartement is een videofoon geplaatst die in verbinding staat met de publieke inkomhal. Elke bezoeker kan vanuit het appartement gezien worden zonder dat hij het merkt. Deze videofoon is van een automatische deuropener voorzien. Elke inkomdeur van het appartement zelf is eveneens voorzien van een deurbel. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 9/17

10 3.7. BRANDBEVEILIGING Alle door de wet voorgeschreven voorzieningen met betrekking tot brandvrije deuren, opengaande rookkoepels, noodverlichting, brandhaspels en brandblussers zijn voorzien. In ieder appartement wordt een branddetectie voorzien. Deze werken op een batterij BRIEVENBUSSEN Elk appartement beschikt over een moderne brievenbus voorzien van naamplaatje van elke eigenaar en appartementnummer. 4.INRICHTING PRIVATIEVE GEDEELTES AFWERKING! Wij wensen U er uitdrukkelijk op te wijzen dat alle vermelde prijzen handelswaarden zijn exclusief BTW, dwz dat de plaatsing gebeurt ten laste van de bouwheer. Alle vloeren en faiences, voor zover nog niet geplaatst, zijn te kiezen bij de leverancier aangesteld door bouwheer BEVLOERING EN PLINTEN Living, inkomhal en nachthall, WC, badkamer, slaapkamers, berging en keuken: uitgevoerd in vloer met een handelswaarde tot 35 /m2: Appt type 2: 00.02, 00.03, 01.02, 01.04, 02.02, uitgevoerd in vloer met een handelswaarde tot 25 /m2: Appt type 1: 00.01, 01.01, 01.03, 02.04, De slaapkamers mogen evenwel in laminaat uitgevoerd worden als dit binnen de prijscategorie valt. Plinten in zelfde materiaal als de vloerbekleding TABLETTEN EN DORPELS Onder de deuren, daar waar verschillende vloerafwerkingen tegen elkaar komen, wordt een natuurstenen deurdorpel of koperprofiel geplaatst, aangepast aan de bevloering. De raamdorpels worden eveneens uitgevoerd in natuursteen MUURBEKLEDING De muurtegels zijn faiencetegels met verglaasd oppervlakte.de voegen worden uitgevoerd in natuurkleur of wit. Faiencetegels met een handelswaarde tot 30 EUR /m2. Detaillering : keuken : tussen het werkblad en de keukenkasten badkamer en/of douche : de hoogte van de ruimte doch steeds eindigend op volle tegel PLAFOND De plafonds worden zorgvuldig bespoten met witte spuitpleister. Ze zijn klaargezet voor het normale plamuurwerk van de schilder. Klein plamuurwerk is ten laste van de privatieve schilderwerken. Bij de afwerking van muren en plafonds kunnen er na enige tijd haarscheurtjes optreden. Dit ten gevolge van uitdroging en belasting van het gebouw. Deze dienen door de schilder van de koper uitgeplamuurd te worden. De promotor kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden BALUSTRADE De balustrade is voorzien in glas en geanodiseerd aluminium volgens aanduiding op plan,kleur aangepast aan gebouw. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 10/17

11 4.6. BINNENSCHRIJNWERK De binnendeuren van de appartementen zijn van het schildertype, klaar om te schilderen en voorzien van stevig hang- en sluitwerk met dag- en nachtslot, krukken. De inkomdeur van het appartement heeft een brandweerstand van 1/2 uur en is voorzien van: cilinderslot met 3-puntsluiting, spionoog. Verlaagde plafonds of kokeromkasting worden waar nodig geplaatst voor de doorvoer van mechanische extractie en leidingen. 5.TECHNIEKEN PRIVATIEVE GEDEELTES 5.1. ISOLATIE De bekleding van de ramen wordt opgestopt met minerale wolisolatie of isolatieschuim TELLERS EN AANSLUITINGEN water :1 individuele teller per appartement voorzien op de respectievelijke pallier of volgens afspraak met de waterleverancier. elektriciteit :1 teller per appartement is voorzien in de doorrit. 1 teller voor de gemeenschappelijke delen gas :1 teller voor collectieve verwarming geplaatst in de doorrit. De individuele tellers en/of meters zijn ten laste van de koper, vanaf het ogenblik van plaatsing door de nutsmaatschappij, zelfs indien de plaatsing gebeurt vóór de oplevering van het appartement. De buisleidingen TV en telefoon zijn voorzien. De eigenlijke aansluiting (abonnement en installatie) is ten laste van de koper ELEKTRICITEIT Aard van de stroom 220 Volt - wisselstroom. De installatie is conform de voorschriften van de stroomverdelende maatschappij. Ze is volstrekt individueel en van het ingewerkte type. De installatie voorziet verdeelkolommen voor de gemene delen, de appartementen, de liften. De hoofdschakelaar en het hoofdverdeeldbord worden geplaatst in de nabijheid van de meterkast. Een individueel verdeelbord met automaten en differentieel schakelaars is aanwezig in elk appartement. De toebehoren zijn van een witte kleur. De leidingen gaan vanaf de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen. De installatie is gekeurd door een erkend controle organisme. De installatie wordt opgeleverd zonder armaturen. Volgende aansluitingen zijn voorzien: (waar nodig, nuttig en volgens appartement type) Living: 2 lichtpunten (zit- en eethoek) enkele richting. 4 stopcontacten op plinthoogte en 1 stopcontact + aansluitingsmogelijkheid TV / radio 1 aansluitpunt telefoon Keuken: lichtpunt aan plafond enkele richting (volgens appartement type) TL lamp boven aanrecht, enkele richting stopcontacten voor koelkast, microgolfoven, kookplaat, dampkap 2 dubbele stopcontacten op werkbladhoogte 1 stopcontact voor vaatwasmachine (volgens appartement type) Inkom-hall: 2 lichtpunten dubbele richting (volgens appartement type) 1 belinstallatie + videofoon 1 stopcontact op plinthoogte Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 11/17

12 Toilet: 1 lichtpunt, enkele richting Slaapkamer: 1 lichtpunt dubbele richting 3 stopcontacten 1 TV of computer aansluitingspunt,utp bekabeld Badkamer en/of douchecel (waar voorkomend op plan): 1 lichtpunt centraal + 1 lichtpunt boven wastafel enkele richting (volgens appartementtype) Stopcontacten waar nodig Berging: lichtpunt enkele richting Stopcontacten voor wasmachine en condensdroogkast 1 stopcontact voor splitter computer of digitale tv. Terrassen: waar mogelijk en nuttig stopcontact VENTILATIE De verluchting van de badkamers, wc's en bergingen wordt uitgevoerd met een individueel mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie ( WTW systeem D ). Dit gesloten systeem, ook balansventilatie genoemd, is noodzakelijk om een laag E- peil te halen. De afgezogen warme lucht van berging, keuken, badkamer, toilet passeert een warmtewisselaar die de koude verse lucht, die bovendaks wordt aangezogen, voorverwarmd. De voorverwarmde lucht wordt daarna ingeblazen in de woonkamer en de slaapkamers. Dit op zeer lage snelheid zodat er geen tocht waargenomen wordt. In de zomer is het mogelijk om de snelheid te verhogen en zo frisse nachtlucht binnen te brengen. In de gas- en elektriciteitslokaal is statische verluchting voorzien. In de privatieven zijn alle deuren onderaan 1 cm boven vloerpas open, dit om een optimale verluchting te garanderen. De dampkap is van het gesloten type: er wordt geen (verwarmde) lucht meer naar buiten geblazen! Een koolstoffilter reinigt de geuren en blaast de lucht terug in het woongedeelte. Het is aan de eigenaar om deze filter regelmatig te kuisen en jaarlijks te vervangen COLLECTIEVE VERWARMING OP GAS Gezien de doorgedreven isolatie zijn individuele ketels hier niet aangewezen omdat ze hun maximum rendement niet kunnen halen. Daarom is er gekozen voor condenserende gasketels ( 2 stuks) in cascade zodat deze steeds kunnen werken op hun maximum rendement van 106%. De radiatoren van het gesloten type (Henrad of gelijkwaardig) zijn berekend op volgende waarden bij een buitentemperatuur van min 10 C. Inkom: 16 C Woonkamer + keuken: 22 C Slaapkamers: 18 C Badkamer / douchecel: 24 C Het warm sanitair water wordt opgewekt door een warmtewisselaar in elk appartement. Het studiebureau technieken doet een voorstel die zowel comfort als rendement nastreeft.!! Gezien de evolutie binnen deze systemen kan de bouwheer wijzigingen aanbrengen, dit in samenspraak met het studiebureau en de architect TELLERS VERBRUIK WARM WATER EN VERWARMING De stijgleiding van warm water voor de verwarming zijn van het gesloten circuit. Dit wil zeggen dat het warm water circuleert vanaf de boilers centrale stookplaats tot aan de bovenste verdiepen en terug. Bij warm water afname of vraag naar verwarming gaat een ventiel (valve) open die direct het appartement van het nodige voorziet. Er zijn aldus twee meters: 1 voor afname koud water 1 elektronische verbruiksmeter verwarming. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 12/17

13 Een gespecialiseerd bedrijf komt op vastgestelde tijdstippen de nodige verbruiken opnemen. Dit werkt op basis van verhuur en bespaart syndicuskosten.!! Gezien de evolutie binnen deze systemen kan de bouwheer wijzigingen aanbrengen, dit in samenspraak met het studiebureau en de architect DE SANITAIRE INSTALLATIE De installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van de waterleidingsmaatschappij. Afvoerleidingen: Worden uitgevoerd in "Geberit" buizen (of gelijkwaardig) en hebben een aangepaste diameter. Leiding voor warm en koud water: Worden uitgevoerd in drukleidingen PPR.(polypropileen) 5.8. SANITAIRE TOESTELLEN Alle apparaten en toebehoren zijn voorzien in witte kleur en worden geplaatst zoals op de plannen aangeduid met eventueel kleine wijzigingen. Bad of douche volgens keuze cliënt, voor zover niet geplaatst. Alle toestellen zijn van eerste kwaliteit. Bad: Kleur: wit; afmetingen ca. 170 x 75 cm met één-greepsmengkraan en handdouche. Douche (waar voorkomend op plan): douche volgens plan + thermostatische mengkraan en douchegarnituur. Douchedeur of glaswand, volgens voorzien bij inrichting. WC: Hangtoilet, wit sanitair porselein met ingebouwde reservoir, WC zitting met deksel uit kunststof, verchroomd hoekstopkraantje en papierrolhouder. Handwasbakje in sanitair porselein, papierhouder en gechromeerde kraan en spiegel. Lavabo s badkamer / douche volgens aanduiding plan: lavabomeubel voor inbouwlavabo. Lavabo in porselein met één-greepsmengkraan met vaste uitloop en straalbreker - afvoergarnituur met verchroomde afsluitdop bediend door verchroomde trekknop, fleshevel en hoekstopkraantjes. Handdoekdrager. Keukengootsteen Spoeltafel in inox zoals voorzien op keukenplan, één-greepsmengkraan met beweegbare uitloop. Berging: aanvoer + afvoer water voor mogelijke aansluiting wasmachine MEUBILAIR Lavabomeubel in badkamer en/of douchecel. Volgens ontwerp te maken door de keukenleverancier, breedte volgens plan. Elk meubel bevat : legblad met uitsnijding voor één of twee lavabo s (volgens plan) onderkast muurspiegel in type 1 met bovenverlichting spiegelkast in type 2 boven lavabo met lichtluifel handdoekdrager aan muur of onder legblad KEUKEN Er wordt een ingerichte keuken geplaatst in meubelplaat en uitgevoerd volgens de detailplannen van de keukenleverancier. Hoge bovenkasten afgewerkt tot aan plafond. volgende toestellen zijn voorzien : Vitroceramische kookplaat met 4 kookvlakken; Dampkap gesloten type van 60 cm Inox spoeltafel met 1 spoelbak en 1 uitgietbak met afdruip, voorzien van automatische afloop en een-greepsmengkraan; Geïntegreerde koelkast *** met vriesvak Geïntegreerde micro-combi oven. Vaatwas waar mogelijk (volgens appartement type, niet in type: 1 ) Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 13/17

14 5.11. SLEUTELBEHEER Elke eigenaar beschikt over minstens 4 sleutels en een veiligheidskaart. Deze sleutels passen op: inkom gebouw, brievenbus, inkomdeur appartement, en alle gemeenschappelijke ruimtes (fietsberging, verwarmingslokaal) 5.12.OPLEVERING Het appartementen worden bezemschoon opgeleverd, vrij van alle puin, afval en vuil APPARTEMENTTYPE 1: 00.01, 01.01, 01.03, & APPARTEMENTTYPE 2: 00.02, 00.03, 01.02, 01.04, 02.02, Opgemaakt te. in. exemplaren op datum van. De verkoper, De koper, Deze lastenboek vervangt alle voorgaande, ook de versie gevoegd bij de basisakte. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 14/17

15 6.ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 6.1. PRINCIPE De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform dit lastenboek die de koper erkent ontvangen te hebben. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits schriftelijk akkoord van de bouwheer. Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten : De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte. Het lastenboek dat, summier, de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft, De notariële basisakte met het bijhorend reglement van de mede-eigendom OPMERKINGEN Een éénvormigheid in de kleurkeuze der gordijnen zichtbaar van buitenuit is door de verkoper opgelegd. De gordijnen moeten uitgevoerd zijn in een beige kleur De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de handleiding voor het Onderhoud van gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (WTCB) Indien dit niet gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen zal de verkoper ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid terzake. De syndicus van het gebouw dient het bewijs van het periodieke onderhoud overeenkomstig voormelde richtlijnen te kunnen leveren in geval van betwisting BOUWTAKSEN EN AANSLUITINGEN OP DE NUTSVOORZIENINGEN Zijn inbegrepen in de verkoopprijs : Alle bouw- en wegenistaksen. De installatie van buisleidingen met bekabeling voor telefoon en televisiedistributie. Bij latere abonnementsaanvraag dient enkel nog de waarborgsom en abonnement te betalen aan de distributiemaatschappij. Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : Gemeenschappelijk materieel, zoals vuilniscontainers, kuisgerief. De kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopsakte, de kosten van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde van het privatief. De kosten voor verwarming van de privé-lokalen van de koper voor de oplevering indien deze verwarming als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen. Het schilder- en behangwerk van de privatieve delen; De kosten voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen zoals gasmeter (1 stuk), elektriciteitsteller, distributie, koud watermeter en huur calorimeters, telefoon, vallen buiten bovenvermelde aankoopprijs en zijn ten laste van de koper Verlichtingstoestellen en zonnetenten van de privatieve delen. De vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopsplannen zouden voorkomen zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze beschrijving; Taks op ontbrekende garage of staanplaats. De verslagen en certificaten EPB en Post Interventie Dossier TOEGANG TOT DE WERF De toegang tot de werf voor de koper of zijn afgevaardigde kan gebeuren mits voorafgaande aanvraag, en in het gezelschap van de verkoper of zijn afgevaardigde. Dit vooral om redenen van veiligheid en in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 15/17

16 6.5. PLANNEN EN TEKENINGEN Alle op de plannen en tekeningen of in dit lastenboek opgegeven maten en maatcijfers, zijn indicatief. De verschillen in minder of meer die mochten vastgesteld worden na de afwerking en bij de oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. In geen geval kunnen partijen zich eventueel op deze onbelangrijke afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen WIJZIGINGEN De wijzigingen die aan voorliggend lastenboek ten verzoeke van de koper zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de hoofd-, gevel-, en balkdragende muren. De bouwpromotor enerzijds behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde documenten, hetzij deze hem door de terzake bevoegde overheid zouden worden opgelegd, of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. Het is de koper verboden, voor de oplevering van het aangekocht goed, zelf (of door derden) werken uit te voeren (of te laten uitvoeren). Alle wijzigingen door de koper gevraagd, alsook alle vertraging door hem veroorzaakt bij de keuze der materialen, zal de uitvoeringstermijn verlengen MATERIALEN De bouwer mag ten allen tijde materialen vermeld in dit lastenboek vervangen door andere gelijksoortige en gelijkwaardige materialen, doch op uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijs van deze materialen niet lager zouden zijn dan degenen die oorspronkelijk voorzien waren, hiervoor zal de bouwer zich eventueel dienen te rechtvaardigen De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer noch de architect, noch ingenieur of de aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld. De promotor is ook niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers ERELOON ARCHITECT Het ereloon van de architect is inbegrepen in de verkoopprijs. Dit ereloon behelst de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van degenen die betrekking hebben op alle versieringswerken of de prestaties die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel kunnen gevraagd worden door de koper. De méérprestaties van de architect zullen afzonderlijk aangerekend worden PERSOONLIJKE KEUZES. de koper kan zijn persoonlijke keuzes (vloeren, keuken etc..) maken bij aannemers uitsluitend aangesteld door de bouwheer en tot zover nog niet uitgevoerd. De verplaatsingen naar deze aannemers valt ten laste van de kopers en geschied met hun eigen vervoer. Een afspraak met de betrokken aannemer wordt aanbevolen. De financiële implicaties van eventuele meerkeuzes worden rechtstreeks afgehandeld bij de betrokken aannemer. In geen enkel geval is de bouwheer noch de architect aansprakelijk voor de meerkeuze noch de installatie hiervan. Zo er meer-of min werken in het privatief dienen uitgevoerd te worden wordt op de som van deze werken 15% administratieve kosten aangerekend. Tevens kan, indien nodig, de architect een bijkomende vergoeding vragen voor het coördineren van de bijkomende werken. Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 16/17

17 6.10.VERTALINGEN In geval een overeenkomst is opgemaakt in meerdere talen, of met een vertaling van het Nederlands naar een andere taal, is het tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat uitsluitend de Nederlandse tekst toepassing zal vinden zodoende dat, in geval van twijfel, tegenspraak of discussie, de interpretatie steeds zal gebeuren naar luid van de Nederlandstalige tekst. Vertalingen en de hieraan verbonden kosten worden beschouwd als op verzoek van koper en vallen ter zijne laste GESCHILLEN In geval van eventuele betwistingen of geschillen, welke hun aard ook moge wezen, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd. HANDTEKENING: KOPER DATUM VERKOPER Architectenkantoor AROMI-Middelkerke De Ruytter bvba GROEPRUYTER Blad: 17/17

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Adres te beschrijven pand 1 PROCES-VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ INGAAN HUURCEEL. Het jaar twee duizend en acht, negenentwintig mei. Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie