Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk"

Transcriptie

1 Eindrapportage ten behoeve van het Regiofondsproject: Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk Video communicatie training voor AIOS en specialisten 2004 L.P. van der Weiden Senior Bedrijfsopleider Isala Academie Zwolle 1

2 Inhoud: Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Inleiding Doelstelling Werkwijze Handleiding Video Communicatie Training Observatie formulier Pagina 6-7 Begroting Pagina 8 Pagina 9 Bijlage 1: toestemming van de patiënt voor opname Bijlage 2: Video on the job door Jan Wouda, Harry van de Wiel, Wenckebach Instituut UMCG post FC33 2

3 Video communicatie training voor AIOS en specialisten. Léon van der Weiden Senior Bedrijfsopleider Isala Academie Inleiding Als AIOS of als specialist voer je veel gesprekken met patiënten. Veel van deze gesprekken vinden plaats op een polikliniek waar je in een afgezonderde ruimte je gesprek voert en onderzoek doet. Hoe je dit gesprek voert, welke methodiek je gebruikt, welke gespreksvaardigheid je inzet is vaak per individu verschillend. Je gaat er vanuit dat je het goed (professioneel, effectief, efficiënt, klantvriendelijk) doet. Maar weet je dit zeker? Wanneer wéét je dit zeker? Zou je als professional niet altijd moeten streven naar maximaal effect van handelen?* (*definitie van een professional) Bestaat er binnen de maatschap een gemeenschappelijke opvatting over hoe deze gesprekken (bijvoorbeeld een intake gesprek) zouden moeten plaats vinden? Doel Jezelf bespreekbaar stellen is een hoge mate van sociale vaardigheid die het mogelijk maakt om jezelf te ontwikkelen c.q. je kwaliteit te handhaven. Door elkaars opnamen te bekijken en feedback te krijgen en te geven op elkaars gedrag, bevordert dit een open communicatie cultuur en een goed leerklimaat voor AIOS. Het geeft tevens mogelijkheden en handvatten om naast communicatieve vaardigheden, de werkwijze en methodiek te verbeteren van poliklinische gesprekken, wat niet zelden leidt tot effectief gebruik van tijd en kwaliteit van het gesprek en tevreden patiënten. Werkwijze Vooraf aan de trainingen wordt er voorlichting gegeven aan de AIOS en de specialisten van de desbetreffende maatschap over het doel en de werkwijze. Uitgelegd wordt dat er gekeken en gelet kan worden op de volgende items*; Regie van het gesprek, over het consultverloop en de verstandhouding Uitleg geven aan de patiënt Luisteren (met name actief luisteren: samenvatten en spiegelen) Overleggen en beleid voeren. (patiënt participatie) (RULO zie bijlage 2) *Video-on-the-job januari 2013 Een methode om de communicatie in poliklinische consulten te beoordelen en te verbeteren Jan Wouda, Harry van de Wiel, Wenckebach Instituut UMCG, post FC33 Tevens volgt een instructie over het informeren van de patiënt en het formulier waarbij de patiënt toestemming geeft voor opname (zie bijlage). Daarna worden er door de poli assistente afspraken gemaakt met betrekking tot de opnamedata en data van bespreking en het regelen van de ruimten. Voor elke plenaire bijeenkomst worden er opnames gemaakt van twee poli gesprekken van zowel een AIOS als een specialist. Door de trainer worden de beelden vooraf bekeken en beoordeeld met al of niet een advies toegevoegd op de observatielijst. Tijdens de bijeenkomst wordt de handleiding als leidraad gebruikt. Na de bijeenkomst worden de opnames gewist, mits de desbetreffende trainee gebruik wil maken van de mogelijkheid om individueel met de trainer nogmaals de beelden te bekijken en te bespreken. Dit moet binnen een week aangegeven worden. Daarna worden de beelden i.v.m. de privacy, gewist zoals afgesproken met de patiënten. 3

4 Handleiding Video Communicatie Training. Vragen vooraf: - Welke vragen heb jij (kandidaat) zelf m.b.t. je communicatie gedrag/ professionele houding. - Waar wil jij met name feedback over van je collega s/ waar wil jij dat je collega s op letten? - Kijk allen naar de opnames met R.U.L.O in je achterhoofd. Regie-Uitleg-Luisteren- Overleggen & beleid voeren. - Inleiding door kandidaat waarna vertoning opname, of hoogtepunten daarvan. Vragen na vertoning aan kandidaat: - Hoe vond je het om jezelf te zien? - Wat vond je goed om te zien? (Top) - Wat vind je voor verbetering vatbaar? (Tip) Vragen aan collega s: - Wat vond je goed om te zien van je collega? (Top) - Welke Tip zou je willen geven? Vraag na feedback aan kandidaat: - Wat ga je doen met de feedback die je hebt gekregen? - Zie je mogelijkheden om de kwaliteit van je communicatiegedrag te vergroten? De observatielijst is bij introductie van de video communicatie training uitgedeeld aan allen. Door de trainer is de video opname vooraf aan de bespreking beoordeeld op de observatie punten. Deze worden indien nodig/mogelijk, benoemd tijdens vertoning of na afloop meegegeven met toelichting individueel. Alle kandidaten worden na afloop uitgenodigd om, als zij dat willen, hier individueel nog naar te kijken of over te spreken. 4

5 Observatie video communicatie training: Datum: naam: 1. Voorbereiding op consult/ gesprek: waarneembaar- niet waarneembaar- niet van toepassing 2. Ontvangst: 3. Gespreksopbouw/ agenda/ /regie: -Start/inleiding: -Onderdelen: -Uitleg: -Eindsamenvatting/ afronding: -evt. nazorg activiteit/ folders/doorverwijzing: 4. Gesprekstechniek: -Luisteren -Samenvatten -Spiegelen -Doorvragen E-in -Doorvragen E-ex -Overleg met de patiënt t.a.v. behandeling/aanpak -Evt. complicaties, specifieke gesprekstechnieken: 5. Non-verbale houding/intonatie: - Congruent - Incongruent 6. Aantekeningen/ vastleggen pat. info tijdens gesprek: 7. Rapportage/ vastleggen gegevens: 8. Tijdplanning gesprek: geplande gesprekstijd:.. werkelijke gesprekstijd:.. 9. Inschatting tevredenheid pat: Advies: 5

6 Begroting 2014 en2015. Afgelopen jaar zijn er tot nu toe trainingen gegeven ten behoeve van de maatschap Interne geneeskunde, Longgeneeskunde, Kindergeneeskunde, Plastische chirurgie en MDL. Voor de Sportgeneeskunde staat het nog op de rol, maar de afspraken zijn gemaakt. Ook voor volgend jaar is het op de rol gezet. Plastische chirurgie en Kindergeneeskunde zijn nog niet gerealiseerd. Dit wordt begin volgend jaar. De enorme toename in aanvraag maakte dit voor het lopende jaar onmogelijk om te realiseren. Het heeft inmiddels een vaste plek gekregen als scholingsonderdeel, de aanvragen voor volgend jaar zijn gedaan. Er is een standaard werkvorm ontwikkeld en de kennis en vaardigheden ten aanzien van communicatie zijn toegenomen. Tijdens de besprekingen is men enthousiast om elkaar aan het werk te zien op de poli. Er heerst een open feedbackcultuur inmiddels. Goede/ succes ervaringen m.b.t. aanpak en werkwijze worden uitgewisseld en overgenomen. Hierdoor is er een open feedback cultuur ontstaan, wordt de werkwijze steeds meer herkenbaar evenals de methodische aanpak. Er is aandacht voor een participatiecultuur t.a.v. de patiënt. De communicatieve en gespreksvaardigheden nemen toe en worden uitgebreid. Tijdsverklaring activiteiten trainer/opleider. - Introductie tijdens Maatschaps overleg; half uur per maatschap. - Overleggen, afstemmen agenda met de afdelingsassistente betreffende opname data, ruimte en bespreking; 3/4 uur. (totaal 75 minuten) - Klaarzetten en ophalen video app. op locatie 2 x een half uur - Overzetten van de opnames op stick 15 minuten - Bekijken en beoordelen 1 uur per deelnemer = 2 - Bespreken van de opnames 1 uur directe tijd. Totaal aantal uren per bijeenkomst: 5 uur en 30 minuten Tijdsverklaring poli assistente: - Opzetten administratie systeem/ schema. - Overleggen met de specialisten, wie er mee doen. - Afstemmen en plannen van de data met de specialisten en Aios. - Afstemmen met de opleider/ trainer over de data. - Regelen van de ruimte en middelen. Totaal aantal uren poli assistente per Maatschap: 4 6

7 Gerealiseerd in 2014: Interne geneeskunde: Vijf bijeenkomsten m.b.t. 5 AIOS en 5 Specialisten, totaal 10 opnames van ieder twee poli gesprekken. 27 uur en 30 minuten subtotaal (opleider/trainer) Longziekten: Vijf bijeenkomsten m.b.t. 5 AIOS en 5 Specialisten, totaal 10 opnames van ieder twee poli gesprekken. 27 uur en 30 minuten subtotaal (opleider/trainer) MDL: Vijf bijeenkomsten m.b.t. 5 AIOS en 5 Specialisten, totaal 10 opnames van ieder twee poli gesprekken. 27 uur en 30 minuten subtotaal (opleider/trainer) Sportgeneeskunde: Vijf bijeenkomsten m.b.t. 5 AIOS en 5 Specialisten, totaal 10 opnames van ieder twee poli gesprekken. 27 uur en 30 minuten subtotaal (opleider/trainer) Totaal poliassistente: 16 uur subsidie: 14 uur Totaal trainer/opleider: 130 uur subsidie: 40 ½ uur Ingediende en aanvullende verzoeken voor 2014 en Communicatie video training aios op poli Heelkunde 1 0 Interne Geneeskunde 5 5 Kindergeneeskunde 5 5 Longgeneeskunde 5 5 MDL 5 5 Cardio Plastische chirurgie 4 4 Sportgeneeskunde 5 5 7

8 Bijlage 1 Geachte patiënt, Bij dezen vragen we u of u wilt meewerken aan een film opname voor onderwijsdoeleinden binnen de Isala klinieken te Zwolle. Het betreft een opname van een geneeskundig consult, waarbij de anamnese (het verhaal /de klacht van de patiënt) wordt vastgelegd. Dit beeldmateriaal zal worden gebruikt ten behoeve van het opleiden van arts-assistenten en/of de arts. Daarbij gaat het niet zo zeer om het ziektebeeld / de aandoening van de patiënt, maar om hoe de arts/- assistent dit geneeskundig consult uitvoert. Het beeldmateriaal zal na bespreking ervan door de arts/-assistent en zijn/haar begeleider, worden gewist. Het beeldmateriaal zal uitsluitend gebruikt worden voor bovengenoemd doeleinde, wanneer u met uw handtekening hier toestemming voor verleend. VERKLARING Ondergetekenden, verklaren geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van het opgenomen beeldmateriaal van het geneeskundig consult, waar zij hun medewerking aan hebben verleend, voor onderwijsdoeleinden, als hierboven beschreven Datum: Datum: Naam patiënt: Naam arts: Handtekening: Handtekening: 8

9 Bijlage 2 Video-on-the-job Een methode om de communicatie in poliklinische consulten te beoordelen en te verbeteren Januari 2013 Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut UMCG, post FC33 Inleiding Sinds enkele jaren is het CanMEDS raamwerk het fundament voor de inrichting van de medische basis- en vervolgopleidingen [Frank 2007, Scheele 2008]. In dit model is communicatie één van de zes algemene kernbekwaamheden naast de medisch-inhoudelijke bekwaamheid. In de specialistische vervolgopleidingen is de aandacht voor communicatie echter nog vrij beperkt. Weliswaar is er in diverse opleidingsregio's een aanbod aan cursorisch onderwijs over communicatie, maar supervisie, feedback en beoordeling van de communicatie in de klinische praktijk vindt slechts mondjesmaat plaats en dan meestal als onderdeel van een Klinische Praktijk Beoordeling (KPB). Van de beoordeling van 'Entrustable Professional Activities' (EPA's) op communicatiegebied, zoals bepleit door de begeleidingsgroep voor de vervolgopleidingen (BBOV), is geen sprake. Een EPA is een taak die past binnen één van de CanMeds bekwaamheden, die van groot belang is voor de dagelijkse praktijk en die een relatief groot risico heeft op misgaan [Scheele 2008]. Deze notitie beschrijft hoe aan de hand van op video opgenomen poliklinische consulten de communicatie van medisch-specialisten (in opleiding) kan worden beoordeeld en verbeterd. Dit video-on-the-job programma is in 2008 begonnen bij de afdeling Dermatologie van het UMCG en is in 2009 ook bij de afdeling Plastische Chirurgie van het UMCG ingevoerd. De notitie bespreekt achtereenvolgens: - wat wordt beoordeeld? - hoe wordt beoordeeld? - hoe verloopt de feedbackbespreking? - coördinatie - hoe zijn de stafleden voorbereid op het beoordelen en feedback geven? - hoe verloopt het video-on-the-job programma tot nu toe? Wat wordt beoordeeld? De beoordeling en feedback richt zich op consulten waarin sprake is van gecompliceerde communicatie, zoals een ingewikkelde uitleg, onbegrip bij de patiënt, oplopende emoties, problemen bij het opvolgen van adviezen en instructies en/of een verschil van mening met de patiënt. Het gaat dus om consulten die een voorbeeld zijn van een communicatieve EPA. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de communicatieve doelen van het poliklinische consult. Daaruit zijn vier communicatieve taken of deelcompetenties af te leiden die aansluiten bij communicatieve competenties die in het CanMEDS raamwerk worden genoemd: Regie over het consultverloop en de verstandhouding Uitleg geven Luisteren Overleggen en beleid uitvoeren. Het RULO-instrument beoordeelt de vier deelcompetenties op het niveau van afzonderlijke 9

10 gespreksvaardigheden. Het criterium voor de beoordeling is de functionaliteit van de gespreksvaardigheden, dat wil zeggen in hoeverre de in woorden uitgesproken en/of non-verbaal getoonde uitingen (= waarneembare communicatieve handelingen) van de arts bijdragen aan het efficiënt bereiken van het doel van het gesprek. Bijlage 1 bevat een toelichting op de vier deelcompetenties en de wijze van beoordelen met het RULO instrument. Hoe wordt beoordeeld? Iedere aios krijgt tenminste éénmaal per jaar feedback van één van de stafleden over zijn communicatieve competentie. Daartoe worden er video-opnames gemaakt van een poliklinisch spreekuur. Alle patiënten van het spreekuur krijgen bij aankomst op de polikliniek een toestemmingsformulier waarop het doel en het gebruik van de video-opnames staat beschreven. Er worden alleen video-opnames gemaakt van patiënten die schriftelijk hun toestemming geven. In het UMCG worden de consulten op een DVD opgenomen. Bijlage 4 bevat een overzicht van de apparatuur die hiervoor wordt gebruikt. De aios selecteert uit alle consulten die op video zijn opgenomen, twee consulten op grond van de complexiteit van de communicatie. Bij voorkeur betreft één van de geselecteerde consulten een nieuwe patiënt. De aios beoordeelt zijn communicatieve competentie in de twee consulten met het RULO-instrument. Het staflid dat de aios feedback gaat geven, beoordeelt de gekozen consulten eveneens met het RULO-instrument. Daarna volgt de feedbackbespreking (zie onder). Voorafgaande aan de eerste opname- en feedbacksessie krijgt de aios een instructie over het maken van de video-opnames en over het gebruik van het RULO-instrument. Tijdens deze instructie schrijft de aios zijn aandachtspunten op voor zijn communicatie met patiënten. Deze lijst met aandachtspunten vormt tevens het startpunt voor de eerste feedbackbespreking (zie bijlage 2). Hoe verloopt de feedbackbespreking? Ongeveer twee weken na de video-opnames vindt de feedbackbespreking plaats. Tijdens de feedbackbespreking die ongeveer 1½ uur duurt, wordt aan de hand van de RULO beoordelingen systematisch aandacht besteed aan het communicatief sterke en minder sterke optreden van de aios tijdens de geselecteerde consulten. Hoewel de communicatieve competentie van de aios duidelijk centraal staat, geeft het staflid ook feedback over de kwaliteit van de diagnostiek en van het behandelplan van de aios. Deze feedback over de medisch-inhoudelijke competentie is niet alleen nuttig voor de aios, maar ook nodig om te voorkomen dat medisch-inhoudelijke onduidelijkheden het gesprek over de communicatie verstoren. Tijdens de feedbackbespreking houden de aios en het staflid een vaste agenda aan (zie bijlage 3). Tot besluit van de feedbackbespreking schrijft de aios een nieuwe lijst met aandachtspunten op en laat deze voor gezien ondertekenen door het staflid. Na de feedbackbespreking levert de aios de beide DVD's in bij de coördinator die zorgt voor vernietiging. De nieuwe lijst met aandachtspunten bewaart de aios in zijn portfolio om te gebruiken als startpunt voor een volgende feedbackbespreking en als 'bewijs' van de feedbackbespreking voor het jaargesprek met de opleider. De opleiders van de beide afdelingen die meedoen aan het video-on-the-job programma, hebben bepaald dat één video-on-the-job sessie telt voor drie KPB's. Coördinatie Op de afdelingen van het UMCG die meedoen aan het video-on-the-job programma, is een coördinator aangewezen. De taken van deze coördinator bestaan uit: - een rooster maken van de video-opnames en feedbackbesprekingen, zodat iedere aios 10

11 tenminste éénmaal per jaar feedback krijgt van telkens een ander staflid; - de spreekuurruimte waarin de video-apparatuur staat opgesteld, reserveren voor de ingeroosterde tijden; - zorgen voor de toestemmingsformulieren voor de patiënten; - instructie geven aan het baliepersoneel over de uitgave en inname van de toestemmingsformulieren; - de video-apparatuur klaar zetten op de ingeroosterde tijden; - de aios zonodig instrueren over de bediening van de apparatuur; - de DVD met opgenomen policonsulten kopiëren voor de aios en voor het beoordelend staflid; - de aios en het staflid zo nodig voorzien van RULO-beoordelingsformulieren; - vernietigen van de Dvd s na de feedbackbespreking. Hoe zijn de stafleden voorbereid? De stafleden van de beide afdelingen die meedoen aan het video-on-the-job programma, hebben een bijscholing gevolgd waarin ze hebben geleerd hoe ze de aios adequaat feedback kunnen geven over hun communicatie met poliklinische patiënten. Aangezien de meeste stafleden weinig of geen communicatie onderwijs hadden genoten in hun eigen opleiding, waren de doelen van de bijscholing: 1) inzicht krijgen in de sterke en minder sterke kanten van de eigen communicatie met patiënten; 2) leren beoordelen van de eigen communicatie met het RULO instrument; 3) leren beoordelen van de communicatie van aios met het RULO instrument; 4) leren feedback geven op basis van de RULO beoordeling; 5) inzicht krijgen in de procedure van de video-opnames en de feedbackbespreking. De bijscholing werd verzorgd voor groepjes van telkens 3 à 4 stafleden en bestond uit een aantal bijeenkomsten en individuele feedback: - instructiebijeenkomst over het video-on-the-job programma en over de RULO beoordeling; - video-opnames van poliklinische spreekuren van alle deelnemers; - individuele feedbackbesprekingen met de deelnemers; - bijeenkomst met oefeningen (met acteurs) in 'lastige' gesprekken en in het geven van feedback; - bijeenkomst met feedbackoefeningen aan elkaar aan de hand van de eigen poliklinische consulten; - begeleiding en feedback bij eerste feedbackbespreking met een aios. De bijscholing kostte de stafleden 24 uur. Daarnaast moesten ze een handleiding over communicatie en over de RULO beoordeling bestuderen en moesten ze twee poliklinische consulten van henzelf en één consult van een collega beoordelen met het RULO instrument. Het verloop tot nu toe Zestien stafleden hebben de bovenbeschreven bijscholing gevolgd. Tevens zijn er vijf aios die hebben meegedaan met het video-on-the-job programma, tot staflid bevorderd. Zij hebben een verkorte bijscholing gevolgd. De bijscholingen voor de stafleden zijn schriftelijk geëvalueerd. De stafleden vonden de bijscholing nuttig en dan niet alleen voor het beoordelen van en feedback geven aan de aios, maar ook voor het verbeteren van hun eigen communicatie met patiënten. Tot nu toe zijn er 77 video-on-the-job sessies geweest met 42 aios. 24 aios hebben inmiddels twee of meer sessies gedaan. Na iedere feedbackbespreking hebben de betrokken aios en het staflid een evaluatielijst beantwoord. De stafleden en aios gaven een hoog waarderingscijfer voor de video-on-the-job 11

12 procedure (gem. rapportcijfer 8.0 resp. 7.5). Zij vonden deze procedure veel leerzamer dan een KPB omdat de beoordeling van de video-opnames het mogelijk maakt een kritischer en genuanceerder oordeel te geven over zowel de medisch-inhoudelijke bekwaamheid als de communicatieve bekwaamheid van de aios. De stafleden vonden dat ze goed overweg konden met het RULO instrument (gem. rapportcijfer 7.8). De aios hadden daar wat meer moeite mee (gem. rapportcijfer 7.3). De stafleden en aios waren gemiddeld 3.5 uur kwijt aan één feedbackbespreking inclusief het beoordelen van de twee geselecteerde consulten. Als belangrijkste knelpunt werd door de stafleden en de aios dan ook de tijdsinvestering genoemd. Conclusie Beoordeling en feedback van de communicatieve bekwaamheid door video-on-the-job is een aanwinst voor de opleiding van de aios. De procedure vraagt weliswaar meer tijd van de stafleden en de aios dan een Korte Praktijk Beoordeling, maar levert een betrouwbaarder en meer valide oordeel en documentatie op van de communicatieve competentie van de aios, met name van de competentie in consulten waarin sprake is van complexe communicatie (EPA criterium). Op dit moment loopt er een onderzoek naar: - de betrouwbaarheid van de RULO beoordelingen door de aios en de stafleden; - de veranderingen in het inzicht van de aios in hun eigen communicatieve competentie (opeenvolgende lijsten met aandachtspunten); - de veranderingen in de communicatie van de aios met hun poliklinische patiënten die blijken uit de opeenvolgende RULO beoordelingen; - de veranderingen in het oordeel van de patiënten over het contact met de aios. Literatuur - Frank JR, Danoff D. The CanMEDS initiative: implementing an outcomes-based framework of physician competencies. Med Teach 2007; 29: Scheele F, Teunissen P, Van Luijk S, Heineman E, Fluit L, Mulder H, Meininger A, Wijnen- Meijer M, Glas G, Sluiter H, Hummel T. Introducing competency-based postgraduate medical education in the Netherlands. Med Teach 2008; 30:

Video on the job. Jan Wouda Harry van de Wiel. Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen

Video on the job. Jan Wouda Harry van de Wiel. Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Video on the job Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen CanMEDS competenties Samenwerking Communicatie Organisatie Medisch handelen Professionaliteit Maatschappij

Nadere informatie

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios

Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Waarom nodig? communicatie is

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Voortgangsgesprekken, POP en portfolio Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Overzicht workshop Inleiding: het nieuwe opleiden herhaling: toetsen en

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Bekwaam verklaren met EPA s

Bekwaam verklaren met EPA s Bekwaam verklaren met EPA s Workshop 9a, door: Reinoud Gemke (opleider Kindergeneeskunde) Marijn Soeteman (aios Kindergeneeskunde) Sophie Kienhorst (aios Kindergeneeskunde) Marieke van der Horst (onderwijskundige,

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

(potentiële) belangenverstrengeling

(potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ]

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ] Aanleiding Als gevolg van de individualisering van de medische vervolgopleiding wordt sterker dan voorheen een proactieve attitude verwacht van de AIOS. Hij/zij zal, vanaf het begin van de vervolgopleiding,

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Marijn Soeteman Marieke van der Horst Marieke Bolk Programma (13.00u 15.30u) 1. Welkom en update status landelijke opleidingsplannen

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO)

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Inloggen op Canvas Uw opleiding Theorie - aantal lesdagen en onderwerpen vindt u in de studiegids Praktijk

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Hoe worden artsen experts in klinische communicatie?

Hoe worden artsen experts in klinische communicatie? Hoe worden artsen experts in klinische communicatie? Jan Wouda Harry van de Wiel Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen CanMEDS competenties Samenwerking Communicatie Organisatie Medisch

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E:

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E: Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: 043-3506924 fax: 043-3506920 E: audrey.lahaije@mumc.nl audrey.lahaije@rhzheuvelland.nl postadres: azm, RVE Transmurale Zorg t.a.v. Audrey Lahaije Postbus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Informatie aanpassing toetsing stage

Informatie aanpassing toetsing stage Informatie aanpassing toetsing stage Informatie over de vervanging van de toets Fasedoelen door de toets Beroepssituaties Let op: de toets Professioneel Gedrag Stage blijft ongewijzigd Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Beoordeling van AIOS door opleidingsgroepen OOG. Achtergronden en literatuur

Beoordeling van AIOS door opleidingsgroepen OOG. Achtergronden en literatuur Beoordeling van AIOS door opleidingsgroepen OOG Achtergronden en literatuur Achtergrond Oordeel van de opleidingsgroep in beoordeling AIOS onvoldoende benut Logistieke/ organisatorische factoren Inhoudelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

HANDBOEK CONSULTOPNAMES

HANDBOEK CONSULTOPNAMES HANDBOEK CONSULTOPNAMES september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toestemming van de patiënt... 4 Informatiebrief voor de patiënt... 6 Regelgeving... 7 Beelddragers... 7 Toestemmingsprocedure... 7 Opslag...

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1

Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Opleiden in de klinische praktijk Paul Brand Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMC Groningen 1 Leerdoelen Aan het einde van deze middag: Kent u de principes

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorie-examen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 8 Train the trainer: workshop

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier

Toelichting bij het formulier Voor het leren van de VS i.o. is het essentieel dat hij/zij frequent feedback ontvangt op zijn/haar functioneren, ook als er geen sprake is van een formeel beoordelingsmoment. Toelichting bij het formulier

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal)

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal) Beroepssituaties Situaties die in de beroepspraktijk voorkomen zijn in het curriculum omschreven als beroepssituaties, die duidelijk voor de verloskundige praktijk herkenbaar zijn. Deze beroepssituaties

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Een video-communicatietraining SLAZ Chris Rietmeijer

Een video-communicatietraining SLAZ Chris Rietmeijer Een video-communicatietraining SLAZ 2012 Chris Rietmeijer Inleiding, achtergronden Demonstratie Nabespreking 6 Bijeenkomsten van 2 uur, eens per maand 6-8 aios, 1 staflid/opleider, 1 comm.trainer Elke

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

MDL-verpleegkundige. Interne geneeskunde MDL. alle aandacht

MDL-verpleegkundige. Interne geneeskunde MDL. alle aandacht MDL-verpleegkundige Interne geneeskunde MDL alle aandacht MDL-verpleegkundige Door de maag-darm-lever arts bent u verwezen naar het spreekuur van de maag-darm-lever verpleegkundige. De MDL-verpleegkundige

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Vaart in de Innovatie van de Vervolgopleidingen (In VIVO): van terugkijken naar vooruitzien

Vaart in de Innovatie van de Vervolgopleidingen (In VIVO): van terugkijken naar vooruitzien Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, december 2008 Vol. 27, nr. 6, p. 267-271 Vaart in de Innovatie van de Vervolgopleidingen (In VIVO): van terugkijken naar vooruitzien Dit nummer van TMO is geheel gewijd

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek Prof. dr. Rob Slappendel, anesthesioloog Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoud Hoe worden medisch specialisten normaal beoordeeld op hun functioneren. Patiënt

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur Patiënteninformatie Reuma-handenspreekuur Reuma-handenspreekuur 1 Reuma-handenspreekuur Polikliniek Revalidatiegeneeskunde, route 0.6 Telefoon (050) 524 5885 Algemeen Neemt u bij ieder bezoek aan het

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

SPOORBOEKJE. Introductie Rondleiden is een vak! Workshop gebruiken van instrumenten Ervaringen met instrumenten Vragen

SPOORBOEKJE. Introductie Rondleiden is een vak! Workshop gebruiken van instrumenten Ervaringen met instrumenten Vragen SPOORBOEKJE Introductie Rondleiden is een vak! Workshop gebruiken van instrumenten Ervaringen met instrumenten Vragen RONDLEIDEN IS EEN VAK! 4-jarig promotie onderzoek Samenwerkingsverband tussen: Universiteit

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie