VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan te 8660 De Panne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne"

Transcriptie

1 BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei Antwerpen PROJECT- COORDINATIE Berg-Invest Hogenakkerhoekstraat Kruibeke Tel : 03/ VERKOPER ARCHITEKT Delacauw Philippe Driedistelweg De Panne 1/19

2 1. ALGEMEEN OPVATTING VAN HET GEBOUW Het gebouw bestaat uit 8 woongelegenheden. De appartementen worden uitgevoerd zoals beschreven in dit lastenboek en de bijgevoegde plannen. Wijzigingen in materiaalkeuze en uitvoering, omwille van constructieve/ stabiliteitsredenen, of beschikbaarheid, prijs/ kwaliteit kunnen ten allentijde worden doorgevoerd door de architect in samenspraak met de bouwheer, aannemer en ingenieur, met het behoud van een gelijkwaardige kwaliteit en wooncomfort. In samenspraak met de bouwheer en architect kunnen door de kopers constructieve wijzigingen, alsook wijzigingen in de afwerking worden aangevraagd. De kopers zullen hiervoor begeleid worden door de projectleider om in de verschillende fasen van de bouw: ruwbouw buitenschrijnwerk technieken afwerking, de gewenste wijzigingen op te lijsten en te bespreken. De weerhouden wijzigingen dienen door de klant schriftelijk te worden aangevraagd. De bouwheer zal voor de gevraagde wijzigingen een verrekening bepalen. Na akkoord van de architect en schriftelijke goedkeuring door de klant van de wijzigingen en de bijhorende verrekening zullen deze worden opgenomen in de uitvoering. 2/19

3 2 BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW 2.1 RUWBOUWGEDEELTE Voorbereidende werken en bijhorigheden Voor de aanvang der werken zal de aannemer de bevindingstaten van de geburen eigendommen, van de aanpalende eigendomsdelen, alsook het gedeelte van de openbare weg dat bij de werkzaamheden wordt ingenomen, doen opmaken. Een werfafsluiting overeenkomstig de voorschriften opgelegd door de gemeentelijke reglementering wordt door de aannemer geplaatst en gedurende gans de werf behouden. De aannemer voorziet in de plaatsing van een werfkast elektriciteit + aansluiting door maatschappij. De werfkast blijft staan gedurende de ganse werf. Het verbruik is ten laste van de aannemer. Voor de watervoorziening, voorziet de aannemer een standpijp van watermaatschappij. De definitieve aansluitingen zijn ten laste van de koper Grondwerken De grondwaterstand zal indien nodig tijdens de uitvoering van de constructiedelen in de grond voldoende verlaagd worden, teneinde deze bouwdelen in het droge uit te voeren. De uitgravingen geschieden machinaal of manueel op de opgegeven diepten voor het maken van de funderingen, kruipkelder, riolering, liftputten en alle andere werken gelegen onder niveau maaiveld. De aanvullingen geschieden slechts na voldoende aanharding van de uitgevoerde constructiedelen Funderingen De fundering wordt uitgevoerd volgens de studie en berekeningen van het aangestelde ingenieursbureau, en is gebaseerd op de uitgevoerde grondsonderingen Bouwwerken in beton Gewapend beton De betonstudie wordt opgemaakt door een gespecialiseerd studiebureau. Deze studie kan bepaalde wijzigingen inhouden ten opzichte van de bijgevoegde plannen omwille van constructieve redenen. De samenstelling van het beton, evenals de beton- en staalsecties, wordt bepaald door de ingenieur. Betonnen draagvloeren: welfsels/ voorgespannen welfsels/ predallen Uitvoering in lichte holle vloeren in getrild spanbeton, bestaande uit tegen elkaar te plaatsen vloerplaten. De uitvoering aan de onderzijde is glad (boven de winkel) of ruw (bezetting). Ze worden met voldoende opleg en volgens de voorschriften van de fabrikant geplaatst. Boven op de welfsels van verdiepingen wordt een druklaag aangebracht. 3/19

4 Boven kruipruimte (indien van toepassing) : ruwe welfsels De gewapende betonwelfsels hebben een draagvermogen voor een nuttige last van 350 kg/m2. De modulering, bewapening en plaatsing dienen te gebeuren volgens de voorschriften van de leverende fabrikant. De afwerking is ruw Boven het gelijkvloers en de verdiepingen: Voorgespannen welfsels met gewapende druklaag of predallen De modulering, bewapening en plaatsing dient te gebeuren volgens de voorschriften van de leverende fabrikant en volgens de studie van de ingenieur Metalen bouwconstructies Alle noodzakelijke constructieliggers en -kolommen, zoals opgegeven door de ingenieur Metselwerken Binnenmetselwerken Naargelang de functie worden de binnenwanden welke zijn voorzien, gemetseld in : snelbouwstenen of betonblokken uitgevoerd als zicht metselwerk : voor muren garages, tellerlokaal, traphal. snelbouwstenen : binnenspouwblad en binnenmuren appartementen. Het metselwerk dat niet bepleisterd wordt zal achter de hand gevoegd worden Paramentmetselwerken De voorgevel wordt volledig uit Belgische blauwe hardsteenplaten van 2à3 cm dikte, die zal chemisch en mechanisch gemonteerd worden tegen spouwmuur. De achtergevel van het gebouw worden gemetst in gevelsteen type mechanisch gevormde handsteen. Er wordt gebruikgemaakt van kleuren gevelsteen, zoals aangeduid op de plannen. Voor beide gevelstenen wordt een machinesteen genomen met een waarde van 0,25 /steen. Alle buitengevels worden daar waar mogelijk als matig geventileerde spouwmuur opgevat en aan mekaar verankerd door gegalvaniseerde spouwhaken. In de spouw wordt een warmte-isolatie met een dikte van 5 cm voorzien bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen van blauwe kleur met volkomen gesloten celstructuur, voorzien van tand en groef langsheen de volledig omtrek van de plaat, of gelijkwaardige materialen. Het betreft gedeeltelijke vulling van de spouw. De spouwen zijn geventileerd bij middel van open stootvoegen onderaan en bovenaan de gevel en boven de buitenramen. Na beëindiging van het gebouw worden de gevels gevoegd door een gespecialiseerde firma. 4/19

5 2.1.8 Schoorstenen en verluchtingen Schoorsteenpotten De schoorstenen worden uitgevoerd in prefabelementen, of gelijkwaardige materialen. De levering der geprefabriceerde elementen zal geschieden door een firma welke gespecialiseerd is in het vak. De leverancier is er toe gehouden de opbouwplannen ter goedkeuring voor te leggen aan de architect. De elementen worden geplaatst volgens de regels van de kunst in de voorziene kokers. Verluchtingskanalen De schouwen voor verluchting worden uitgevoerd met pvc-buizen. De sanitaire lokalen zoals badkamers en wc's, behalve deze met een buitenraam, worden verlucht door middel van een verluchtingsrooster in de gevel of via speciaal daartoe ontworpen verluchtingsschachten. In elk sanitair lokaal is er een verluchtingsrooster voorzien. De dampkappen opgesteld in de keuken worden ook aangesloten op een afzonderlijke verluchtingsschacht of gaan rechtstreeks via de gevel naar buiten Blauwe hardsteen De dorpels van de ramen, als mede de dorpels aan de inkom worden uitgevoerd in blauwe hardsteen. De zichtbare delen van deze stukken worden vlak geschuurd Isolaties Warmte-isolatie De aandacht aan een zeer degelijke en optimale thermische isolatie waarbij de warmteverliezen maximaal beperkt worden gemaakt is in de ganse opvatting van het ontwerp met de meeste zorg doorgevoerd. De dakisolatie van het platte dak, is uitgevoerd met 6 cm polyurethaan, geëxtrudeerde en/of geëxpandeerde polystyreen of gelijkwaardig. De muurspouwen worden voorzien van 5 cm polyurethaan of geëxtrudeerde PS platen. De akoestisch vloerisolatie geplaatst over de ganse vloeroppervlakte van het appartement beperkt tevens de warmtetransmissie door de vloer naar het onderliggende appartement. Alle betonconstructies die in aanraking komen met de buitenzijde of paramentmetselwerk worden in de mate van het mogelijke langs de binnenzijde voorzien van een isolatie in geëxtrudeerde polystyreen. In de mate van de constructieve mogelijkheden zal de spouw ter hoogte van het linteel niet onderbroken worden zodanig dat de isolatie kan doorlopen tot op het buitenraam, dit tevens ter vermijding van "koude bruggen". 5/19

6 Geluidsisolatie De akoestische isolatie wordt op het standaard akoestisch niveau voorzien. Muurisolatie : De muren tussen de appartementen onderling en de muren tussen de appartementen en de gemene delen worden akoestisch geïsoleerd. Vloerisolatie : over het ganse appartementsoppervlak van de verdieping zal een akoestische isolatiemat aangebracht worden. Door de aangebrachte isolatie wordt tevens een "zwevende vloer" gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoog resultaat bereikt in de beperking van de transmissie van de contactgeluiden door de vloeren en van de geluidsverzwakking in het algemeen. De geluidsbruggen worden maximaal voorkomen, aangezien de isolatie wordt aangebracht over de geplaatste vloerleidingen. Door het dichtspuiten met polyurethaan of opvullen met minerale wol van de voeg tussen ramen en spouwmuurisolatie wordt overdracht van geluid via niet luchtdichte spleten vermeden. Vochtisolatie Het gebouw wordt op een degelijke manier tegen opstijgend vocht beschermd. Op alle funderingsmuren in metselwerk, juist onder de vloerplaat of de welfsels van het gelijkvloers wordt een laag gewapend polyethyleen geplaatst. De spouwmuren bieden een uitstekende bescherming tegen vochtindringing Onder alle dorpels uitgevend op de terrassen worden roofing slabben voorzien in polyesterroofing of kunststof voor de latere aansluiting met de terrasdichting. Boven de buitenlateien wordt een laag gewapend polyethyleen aangebracht. De betonnen wanden in aanraking met de grond worden langs de buitenzijde behandeld met een speciaal product op basis van bitumen. Onderaan in de spouw tussen binnen- en buitenspouwblad ter afvoering van het eventueel aanwezige spouwwater wordt een laag gewapend polyethyleen geplaatst. Verder worden overal daar waar nodig voor de toepassing der regels van de kunst" vochtisolaties geplaatst Riolering De riolering van het gebouw wordt uitgevoerd volgens de vigerende voorschriften van de gemeentelijke diensten. De binnen- en buitenriolering wordt in P.V.C.-buizen uitgevoerd. Laat de lozing toe van afvalwater met een temperatuur van 60 C. De wanddikte is constant en vastgesteld op minimaal 3,2 mm. De diameters van de buizen zijn aangepast om de omvang van de diverse afvalwaters op te nemen. De septische put zorgt voor een onrechtstreekse afvoer van de feacaliën. De septische put is verlucht en voorzien van een ruimopening, afgedekt met een reukvrij deksel. De aansluiting op de straatriolering maakt deel uit van de aanneming. 6/19

7 2.2 DAKBEKLEDING Dakbedekking plat dak Eisen te stellen aan de dakvloer De dakvloer wordt stijf en effen afgewerkt met een afschot van minstens 2 % naar de goten. Opstanden en aansluitingen worden afgewerkt. Belopen mag geen onderling bewegen van de dakelementen teweeg brengen. Aanbrengen van de isolatie De dakisolatie van de platte daken, boven is uitgevoerd met 6 cm polyurethaan, geëxtrudeerde en/of geëxpandeerde polystyreen of gelijkwaardig. Alvorens de isolatieplaten te plaatsen wordt een dampscherm aangebracht. De isolatie wordt met warme bitumen op het dampscherm gekleefd. Ter plaatse van de dakranden worden voldoende brede schuine opkanten geplaatst zo dat geen water kan blijven staan tussen de dakafvoerkolken en de dakrand. Deze opkanten bestaan uit hetzelfde isolatiemateriaal waarvan de randen worden afgeschuind. Aanbrengen van het waterdichtingsmembraan De waterdichting wordt uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. De dakranden worden afgewerkt met alu dakrandprofielen. Boven op de gemene muur wordt een betonnen deksteen gelegd. In alle geval loopt de dakdichting door tot onder de deksteen. De dichtingswerken zullen toevertrouwd worden aan een gespecialiseerde firma, welke een waarborg van 10 jaar verstrekt Regenafvoeren Voor het hoofddak, het plat dak achteraan en de terrassen vooraan, worden regenafvoerpijpen in zink voorzien. De afvoergoten zijn van het vierkante type. De plaatsing van de regenafvoerbuizen gebeurt door middel van scharnier-beugels in gegalvaniseerd staal. De aflopen in schachten worden in PVC uitgevoerd met aangepaste diameters en op voldoende plaatsen opgehangen met daartoe geschikte beugels. 7/19

8 2.3. BUITENSCHRIJNWERK Ramen en buitendeuren Alle ramen en buitendeuren, uitgevoerd in thermisch onderbroken PVC profielen, gemoffeld in een RAL-kleur. De opengaande richtingen van de ramen worden op de verkoopsplannen aangeduid. Als inkomdeuren van de inkomhallen van het gebouw worden glasdeuren voorzien. Op de deurvleugel wordt er aan de binnen- en buitenzijde deurdouwer of trekker voorzien. Deze deur wordt voorzien van een automatische deurdranger en een cilinderslot. De voeg tussen de ramen en de spouwmuurisolatie wordt opgespoten met polyurethaanschuim zodanig dat een muurisolatie zonder "koude bruggen" wordt gerealiseerd. Door het dichtspuiten met polyurethaan of opvullen met minerale wol van de voeg tussen ramen en spouwmuurisolatie wordt overdracht van geluid via niet luchtdichte spleten vermeden Glaswerken Dubbele beglazing met hoge thermische isolatie: wordt voorzien in alle ramen in voor-, zij- en achtergevels. Veiligheidsglas : volgens de huidige norm Balustraden Alle terrassen zijn voorzien van een sierlijke borstwering uit aluminium. Alle ramen welke uitgevoerd zijn tot op de vloer zijn voorzien met een vaste borstwering dat vast is, gemaakt uit aluminium. 8/19

9 2.4. AFWERKING GEMENE DELEN Inkomhal Aan de inrichting van de inkomhal op het gelijkvloers wordt de hoogst mogelijke zorg besteed en de aangewende materialen zijn van eerste kwaliteit. De bevloering is voorzien in vloertegels. In de vloer is een ruime matkader voorzien. De levering van de mat is inbegrepen. De brievenbussen zijn tot een geheel verwerkt samen met de belplaat en de videofoon. De bussen worden genummerd en elke bus is uitgerust met een deurtje en een cilinderslot. Verder zijn de armaturen verlichting en schilderwerken voorzien Trapzaal en liftbordes De trapzaal en liftbordes wordt van het gelijkvloers tot de hoogste verdieping volledig geplafonneerd. De verlichting wordt bediend door een minuterie en alle lichttoestellen worden geleverd en geplaatst. De trappen gaande van gelijkvloers tot de hoogste verdieping bestaan uit een onderconstructie in gewapend beton. De treden en tegentreden zijn met vloertegels bekleed. De plinten op trappen en bordessen zijn van hetzelfde tegelmateriaal. De trapleuning is in metaal en wordt geschilderd in lak. De liftdeuren zijde trapzaal worden eveneens in lak geschilderd PRIVATE DELEN Chapewerken Vloerisolatie In alle private lokalen wordt de vloerplaat bedekt met een isolatielaag (type ethafoam) die tegen de muren wordt omhooggewerkt Chape In de private Iokalen wordt over de ganse oppervlakte een ondervioer in chape aangebracht van voldoende dikte. De chape wordt eveneens doorgetrokken onder de vestiaire- en bergkasten. De vloerbedekking wordt geplaatst op de chape Bezetting De bezettingswerken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst door gespecialiseerde vaklui. Tussen muren en plafonds is een scherpe hoekafwerking voorzien. Er worden gegalvaniseerde hoekpijlen voorzien op alle blootgestelde buitenhoeken tot op volle hoogte. In principe wordt de bezetting schildersklaar afgeleverd wat niet wil zeggen dat, alvorens er kan geschilderd, de muren nog dienen bijgeplamuurd te worden. In alle privatieve lokalen worden de plafonds en muren bezet. 9/19

10 De muren rond de badkuipen, douche, wc, e.d... worden alvorens af te werken met faïence, voorzien van een waterdichte cementbezetting (d.m.v. toevoeging van een waterdichtingsmiddel) Vloerwerken en muurtegels Voor alle ruimten in het appartement is een bevloering voorzien naar keuze van de klant (Tegels, laminaat, parket) met een aankoopwaarde van 20 /m 2 excl. BTW. Voor de plinten is een aankoopwaarde voorzien van 7 /lm eveneens naar keuze van de klant. In de badkamer zijn muurtegels voorzien rondom het bad of douche tot aan het plafond. De voorzijde van het bad wordt ook afgewerkt met tegels. Op de andere wanden zijn geen muurtegels voorzien. De wandtegels hebben een aankoopwaarde van 20 /m² excl. BTW en zijn te kiezen door de klant bij de opgegeven leverancier. De tegels worden gelijmd op de bezette ondergrond. Waar muurtegels voorzien zijn worden geen plinten geplaatst. In de toiletten zijn geen muurtegels voorzien, deze kunnen wel optioneel besteld worden. Terrassen: De terrassen van het 3 de verdiep worden uitgevoerd met bankiraï of tegels. Alle andere terrassen zijn prefab ingewerkt en op maat voorzien volgens plan. In alle ramen zijn raamtabletten in natuursteen voorzien, dikte 2 cm. De normale en standaard plaatsing van vloer- en muurtegels is ten laste van de bouwpromotor. Behoren niet tot de standaard plaatsing: natuursteen, formaten groter dan 40x40, gerectificeerde tegels, formaten kleiner dan 20x20, wisselende formaten, plaatsing in diagonaal, listels, lijsten, ornamenten, deze niet-limitatieve opsomming van meerwerken is ten laste van de koper en komt bovenop de aankoopprijs Binnenschrijnwerkerij De anti-inbraak inkomdeuren van de appartementen zijn voorgeverfde deurbladen, met brandwerende strip, gevat in een vochtwerende MDF omlijsting en voorzien van een driepuntsluiting, cilinderslot en aluminium deurbeslag. Deze deuren worden voorzien voor een brandweerstand Rf = 30. De binnendeuren in de appartementen worden uitgevoerd in vlakke voorgeverfde schilderdeuren, gevat in een vochtwerende MDF omlijsting. In de gemeenschappelijke delen worden volgens de vigerende brandweervoorschriften al dan niet brandwerende deuren voorzien. Indien U opteert voor Laminaat of parket op de vloer ipv vloertegels is hiervoor een aankoopwaarde voorzien van 20 /m² excl BTW. Voor de plinten is een aankoopwaarde voorzien van 7 /lm 10/19

11 Schildering en behangwerken Er zijn geen schilder- en behangwerken privatief voorzien. De privatieve delen worden schildersklaar opgeleverd. Dit wil zeggen dat het stukadoorswerk onvolkomenheden zal vertonen zoals putten, bulten en resten van bezetting. Deze onvolkomenheden kunnen weggewerkt worden door het uitplamuren en schuren van de muren, welke werkzaamheden niet in deze aanneming voorzien zijn. 11/19

12 2.5. TECHNIEKEN GEMENE DELEN Elektriciteit De elektrische installatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, volgens de op heden in voege zijnde bepalingen en voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij. Buizen en kabels worden blind verwerkt behalve in de ondergrondse kelderruimte en de technische lokalen. De leidingen worden in plastieken buizen getrokken of er wordt bekabeling gebruikt. Gemeenschappelijke meter gemenedelen. Hierop is aangesloten : verlichting inkomhal, minuterie trapbordessen van alle verdiepingen het teller lokaal videofoon en bellen liften Meters voor de appartementen Elk appartement beschikt over een afzonderlijke meter opgesteld in desbetreffende meterkelder. De verdeelkast met hoofdschakelaar en de nodige automatische zekeringen wordt geplaatst in het appartement. De kelders horend bij een appartement worden aangesloten op de meter van het desbetreffende appartement. Schakelaars en stopcontacten van het inbouwtype van het type: NIKO PR 20 crème van het opbouwtype, in de kelders en tellerlokaal Armaturen in alle gemene delen en tellerlokaal worden de noodzakelijke lichtarmaturen geleverd en geplaatst sierlijke verlichtingstoestellen en noodverlichting in de inkomhallen TL-armaturen teller lokaal Sanitaire inrichting De sanitaire inrichting zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde werklieden, volgens de op heden in voege zijnde richtlijnen en voorschriften van de waterleverende maatschappij. De sanitaire inrichting zal opgevat worden met gemeenschappelijke kokers waarin afvoerbuizen en verluchtingsbuizen worden geplaatst. De afvoerleidingen van huishoudwaters, feacaliën, verluchtingsleidingen worden verwezenlijkt in dikwandige pvc buis. De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in een buis in buis systeem, met hoogwaardige buis kwaliteit PE/ Alu/ PE, of vernet polyethyleen. Alle nodige hulpstukken zoals afsluitkranen, terugslagkleppen, siphons, enz... zijn voorzien. Hiernavolgende water aftappunten zijn voorzien : 1 stuk in de inkom voor onderhoud 12/19

13 Lift Het personenvervoer in het gebouwen zal verzekerd worden door een lift, welke zal beantwoorden aan alle geldende voorschriften. De liften hebben volgende karakteristieken : hefsnelheid: 1 m/sec belasting in kg: 450 kg aantal personen : 4 aantal stopplaatsen : 4 deur : automatisch lateraal sluitende schuifdeuren breedte 80 cm signalisatie : oproepknop op elke stopplaats alarmknop en stop genummerde drukknoppen in de kooi in glanzend messing geïntegreerde telefoonverbinding Definitieve aansluitingen Volgende definitieve aansluitingen zijn voorzien : aansluiting op straatriolering Voor wat betreft aansluiting water aansluiting elektriciteit aansluiting op aardgas basisvoorziening voor telefonie basisvoorziening voor TV -distributie zijn de aansluitingskosten en het op naam zetten van de verschillende meters en aansluitingen ten laste van de kopers van de appartementen. 13/19

14 2.5.2 TECHNIEKEN PRIVATE DELEN Elektriciteit De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de bepalingen en de op heden in voege zijnde voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij. De leidingen worden in plastieken buizen getrokken of er wordt bekabeling gebruikt. Alle buizen en kabels in de appartementen worden blind verwerkt, op uitzondering van deze welke zich achter de keukenkasten bevinden. Het zekeringsbord in opbouw geplaatst in het appartement is voorzien van automatische zekeringen. Het verbruik wordt geregistreerd door een individuele meter opgesteld in de meterkelder. De keuringen zijn af te leveren door de installateur. De aansluiting zijn ten laste van de koper. De aanvraag gebeurt door de aannemer. Voorzien : Schakelaars en stopkontakten van het inbouwtype van het type: NIKO PR 20 crème of evenwaardige materialen Armaturen De armaturen in de privatieve lokalen zijn NIET inbegrepen Voorzieningen De voorziene lichtpunten, schakelaars, e.d. zijn aangeduid op de elektriciteitsplannen in bijlage. Een videofoon installatie met elektrische deuropener wordt voorzien Verwarmingsinstallatie Volgende temperaturen dienen voorzien te worden: Locatie Temperatuur ( C) Inkomhal 18 WC 18 Leefruimte 21 Keuken 21 Berging 18 Slaapkamers 18 Badkamer 24 De appartementen worden individueel verwarmd door middel van een wandtoestel op aardgas en plaatstalen radiatoren. De besturing gebeurt door een kamerthermostaat met dag- en nachtregeling geplaatst in de leefruimte. In de badkamer en slaapkamers worden thermostatische radiatorknoppen voorzien. De installatie wordt uitgevoerd met een tweepijpssysteem. Leidingen, buizen en koppelstukken zijn van voldoende diameter en zijn verbonden met de radiatoren en ketel. Als leiding wordt een hoogwaardige buis, type buis-in-buis systeem, kwaliteit PE/ Alu/ PE, of vernet polyethyleen genomen. De toevoerleidingen van gas in staalbuis zijn eveneens in de prijs begrepen, vanaf de meter naar de ketels. De aansluiting is eveneens inbegrepen. De te voorziene verwarmingslichamen zijn radiatoren in plaatstaal. 14/19

15 De aansluiting tussen radiatoren en leidingen gebeurt dmv vloeraansluitingen De radiatoren zijn voorzien van kranen, retourkranen, purgeurs + sleutels, e.d. Bovendien zijn de verwarmingslichamen voorzien van alle nodige koppelstukken, ophangsystemen en toebehoren teneinde deze te kunnen afnemen Sanitaire installatie De sanitaire inrichting zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde werklieden. De installatie zal beantwoorden aan de vigerende voorschriften, die op heden in voege zijn. Alle aanvoerleidingen van warm en koud water worden verwezenlijkt in. De afvoerleidingen van huishoudwaters, feacaliën, verluchtingsleidingen worden verwezenlijkt in P.V.C. Alle leidingen gelegen in de appartementen zijn zover als technisch verantwoord blind in de muur verwerkt, behalve achter de gootsteenkast van de keuken en achter de wasmachine. De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in een buis in buis systeem, met hoogwaardige buis kwaliteit PE/ Alu/ PE, of vernet polyethyleen. Alle nodige hulpstukken zoals afsluitkranen, terugslapkleppen, syphons, enz... zijn voorzien. Hiernavolgende wateraftappunten (warm water/ koud water) zijn voorzien: Locatie Warm water Koud water WC X handenwasser X Berging wasmachine X Keuken Spoel tafel X X Badkamer lavabo X X bad X X douche kan in optie worden bijbesteld voor zover nog mogelijk in het bouwproces Hiernavolgende afvoeren zijn voorzien: Locatie WC handenwasser Berging wasmachine Keuken Spoel tafel Badkamer Lavabo bad 15/19

16 Hiernavolgende verluchtingen zijn voorzien: Mechanische afvoer lucht: WC Berging Badkamer Keuken Dampkap In de appartementen is een verluchtingssysteem C voorzien. In de leefruimte en slaapkamers wordt verse lucht toegevoerd dmv geïntegreerde roosters in de ramen. Per appartement is een motorunit voorzien die de vervuilde lucht afvoert via kanalen in de badkamer, toilet, keuken en berging Sanitaire installatie Een pakket van sanitaire toestellen, naar keuze van de klant, met een handelswaarde van 2100 / excl. BTW is voorzien voor de appartementen. Voor de duplexappartementen is er een pakket met handelswaarde van 4200 / excl. BTW voorzien. (2 badkamers) Keuken Een pakket met kasten, werkblad, toestellen en plint is voorzien, naar keuze van de klant voor een handelswaarde van 5000 / excl BTW. 16/19

17 4. DIVERSEN Het onderhavig lastenkohier is opgemaakt voor het vaststellen van de voorwaarden toepasselijk op het bouwen van de appartementen. Plans en lastenkohier vullen elkaar aan en vormen de basis van de overeenkomst. 4.1 Wijzigingen en bijkomende kosten De koper heeft de mogelijkheid wijzigingen te doen aanbrengen aan het private gedeelte van het appartement, voor zover daardoor de stevigheid van de constructie niet wordt aangetast en onder voorbehoud van volgende voorwaarden. Indien de koper wijzigingen wenst te laten aanbrengen, kan de bouwheer zich hiermede gelasten, op voorwaarde dat de opdrachten in het bezit van de verkoper worden gesteld en de keuzes kenbaar gemaakt voor de datum vermeld in de hiervoor opgestelde geschriften. De kopers zullen hiervoor begeleid worden door de projectleider van de bouwheer om in de verschillende fasen van de bouw: ruwbouw buitenschrijnwerk technieken afwerking, de gewenste wijzigingen op te lijsten en te bespreken. In samenspraak met de bouwheer, architect en ingenieur zullen de door de kopers gevraagde constructieve wijzigingen, alsook wijzigingen in de afwerking worden bekeken. De weerhouden wijzigingen dienen door de klant schriftelijk te worden aangevraagd. De bouwheer zal voor de gevraagde wijzigingen een verrekening bepalen. Na akkoord van de architect en schriftelijke goedkeuring door de klant van de wijzigingen en de bijhorende verrekening zullen deze worden opgenomen in de uitvoering. Na het opstellen van de diverse definitieve uitvoeringsdossiers kunnen geen veranderingen uitgebracht worden dan mits vergoeding van de gemaakte of te maken kosten. lndien deze wijzigingen een meerprijs of een termijnverlenging met zich zouden meebrengen, zullen deze tevens vermeld worden in vermelde geschriften opgesteld door de bouwheer. Deze meerprijs dient contant betaald te worden, voor de uitvoering ervan. Indien de koper opteert voor een bevloering in parket of laminaat dient de ondervloer (chape) volledig droog te zijn. Om die reden zal de contractuele voorziene uitvoeringstermijn steeds dienen verlengd te worden met minstens 30 kalenderdagen. Indien gebruik dient gemaakt van speciale bouwdrogers om niet meer dan 30 kalenderdagen termijnverlenging te bekomen dient het transport, opstelling, huur en verbruik ervan betaald door de koper. Verschuivingen binnen het vastgesteld budget zijn toegelaten. Alle ondernemingen of leveringen, geen uitgezonderd, dienen te geschieden door een door de bouwheer aangeduide onderaannemer of leverancier. Het is de koper van een appartement ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en aldaar werken te laten uitvoeren aan zijn appartement. 17/19

18 Dit zou de verkoper ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-koper(s) voor wat betreft zijn werk. De bouwheer heeft, in samenspraak met architect en aannemer, het recht andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het bestek voorkomen, in de mate dat de wijzigingen opgedrongen worden t.g.v. de afwezigheid op de markt van sommige materialen, van fabricagewijzigingen, minderwaarde in kwaliteit, onverenigbare vertragingen in de levering, faling van leveranciers, enz lngeval van tegenstrijdigheid tussen de plannen en het bestek, hebben de bepalingen van het bestek voorrang. Het geheel is op te leveren, bezemschoon met verwijdering van alle puin en afval, afkomstig van de bouwwerken. Voor het overhandigen van de sleutels zal de koper het saldo van de koopprijs en aanverwante betaald hebben evenals het document van waarborg in bezit gesteld van de verkoper. De bewoning of het in gebruik nemen van het appartement wordt aanzien als stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering van de privatieve delen. Wordt eveneens aanzien als ingebruikname: het ophalen van de sleutels, het ter plaatse brengen van meubels, het uitvoeren van decoratie- of inrichtingswerken, het laten uitvoeren door derden van werken van welke aard ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. In de betonconstructies zullen diverse onderdelen van de technische installaties, volgens de basisopstelling, voorafgaandelijk worden ingegoten. lndien aan deze basisopstellingen wijzigingen worden aangebracht door de koper, dan zullen alle consequenties hieromtrent worden aangerekend en betaald door de koper. Het tijdelijk niet uitvoeren van kleine onderdelen, en dit om praktische redenen, kunnen geen aanleiding geven tot niet betaling van de betalingsschijven. Het inhouden van deelbedragen op deze betalingsschijven is niet toegestaan (bv. gedeelte faience, plinten enz.). Voorlopige oplevering De werken die voorlopig in oplevering kunnen worden genomen, worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn opgeleverd op de door de aannemer/verkoper vooropgezette voltooiingsdatum. De werken kunnen voorlopig worden opgeleverd, wanneer zij geheel voltooid zijn, niettegenstaande bepaalde geringe onvolkomenheden welke tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld, en het goed volgens zijn bestemming in gebruik kan worden genomen. Zettingen van het gebouw Krimp- & zetting barsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw zijn geen reden tot uitstellen van betaling, vrijgave waarborgen, voorlopige en definitieve oplevering en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, architect en verkoper. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. Herstellingen vallen steeds ten laste van de koper. 18/19

19 Gebruiksvoorschriften Bij sommige in het appartement geleverde toestellen en installaties worden gebruiksvoorschriften afgeleverd. Dit betreft : keukentoestellen sanitaire toestellen boilers warmwatertoestellen verwarmingsinstallatie enz. De koper erkent deze ontvangen te hebben bij de voorlopige oplevering. Bij gebreke hieraan dient dit vermeld in het verslag van voorlopige oplevering. De koper dient de instructies grondig door te nemen, en deze op te volgen. Indien tengevolge van een ongeoorloofde of foute bediening of manipulatie er een gebrek ontstaat van welke aard dan ook, valt dit niet meer onder de verstrekte waarborgen....de De koper, De Verkoper, 19/19

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie