BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / Hasselt Tel 011/ Fax 011/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be"

Transcriptie

1 BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / Hasselt Tel 011/ Fax 011/

2 VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking met architect en A2M Woningbouw. De beste huizen ontstaan door een goed ontwerp en een goede uitvoering. Een geslaagde woning is er één die past bij zijn bewoners. Lang voor er ook maar één steen in de mortel gevleid wordt, moet je je afvragen wat je zelf van je woning verwacht. Hierbij wil A2M je helpen. Welke stijl je uiteindelijk ook kiest voor je woning, de sleutel tot succes is het ontwerp het plannen en vormgeven van de ruimte passend bij je eigen leefwijze. Samen met de architect of uw eigen architect) gaan we op zoek naar een woning naar uw smaak en richtlijnen, en naar wat het belangrijkste is, een vast vooropgesteld budget. De architect zal dan een voorstudie maken en deze meerdere malen met u bespreken. Dan wordt er een lastenboek gemaakt waarin alle gebruikte materialen staan vermeld. Ons team bestaat uit ervaren Sleutel op de deur bouwers. Dit houdt in dat wij bijzondere goede kennis hebben van de huidige markt en telkens op zoek gaan naar de juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Wij bezitten geen ultra moderne showroom maar houden het bescheiden. Het prijsvoordeel rekenen wij liever door naar de klant. De besparing die wij realiseren op gebouwen, verwarming, verzekering worden niet opgenomen in de prijs. Wij hebben een uitstekende samenwerking met onze leveranciers, vandaar dat wij steeds en op alle tijden professioneel ontvangen worden in hun toonzaal. Onze meetstaten en calculatiemethoden steunen op moderne computertechnieken. Dit houdt in dat onze aannemers precies weten hoeveel uren er kunnen besteed worden aan een bepaald bouwonderdeel. Bijgevolg krijg je een exacte prijscalculatie i.p.v. raming en kunnen we de uren alsmede onze uurloonkost onder controle houden. Dit betekent voor u een lagere kostprijs. Wij zijn er van overtuigd dat we een uitstekende samenwerking tegemoet gaan! Materialen die staan als een huis Iedere woonstijl vraagt om zijn eigen behandeling in de materialen. Bij de materiaalkeuze voor de ruwbouw mag geen enkel risico genomen worden, zodat je woning staat als een huis. Daarom werkt A2M enkel met BENOR-gekeurde materialen van de bekendste fabrikanten. In de afwerkingsmaterialen is de lat héél hoog gelegd. Vanaf het eerste gesprek met je bouwadviseur wordt uitgegaan van de kwaliteit die je voor jezelf eist. Dit voorkomt dat je achteraf opgezadeld wordt met onverwachte meerprijzen. De keuze van materialen moet gekend zijn voor aanvang van de werken. Bij de ondertekening van dit lastenboek verklaren onze klanten zich akkoord met de algemene bouwprincipes zoals die zijn omschreven in dit lastenboek, dit lastenboek is geldig vanaf de aanvang der werken.

3 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 - Inrichting van de bouwplaats ALGEMEEN De prijzen en voorwaarden van het aannemingscontract zijn voorzien voor het bouwen van een woning, dat onderwerp is van dit lastenboek. Het bouwterrein moet vlak en horizontaal zijn, vrij van alle hindernissen en toegankelijk voor alle voertuigen en uitrustingen noodzakelijk tot de realisatie van de woning. Ingeval van slechte of onstabiele grond raden wij onze klanten aan over te gaan tot een grondonderzoek door een erkende firma of laboratorium. Richtprijs voor een dieptesondering te laten uitvoeren 495,00+ btw Het rapport betreffende dit grondonderzoek zal overgemaakt worden aan de architect en A2M. Na ontvangst en analyse van het dossier zal A2M een definitieve prijsofferte overmaken aan de bouwheer steunende op een plaatsbeschrijving welke door de architect en de bouwheer zal ondertekend worden. De kosten van dit grondonderzoek, de ingenieursstudie en de wijzigingen aan het ontwerp zullen deel uitmaken van een afzonderlijke prijsofferte. Ingeval grondwater de uit te voeren werken zou bemoeilijken zal een bronbemaling ten laste van de klant zijn. De bouwzone moet volledig vrij zijn van alle bomen, stronken, struiken, oude metselwerken of andere hindernissen. De aannemer moet voldoende voorzorgen nemen om bestaande bomen en planten, welke dienen bewaard te worden, te beschermen. De bouwheer moet er ook voor zorgen dat er een toegang tot de bouwzone bestaat zodat materiaal en uitrusting gemakkelijk op de bouwoppervlakte kunnen geleverd worden. Ingeval de bouwheer bepaalde werken zoals nivelleringswerken of eventuele afbraakwerken door de aannemer wil laten uitvoeren, zal een afzonderlijke offerte opgesteld worden en bij aanvaarding door de bouwheer bijgevoegd worden aan het algemeen aannemingscontract; of het moet voorzien zijn in de prijs. Overtollige grond wordt opgestapeld. Het bouwterrein dient vrij te zijn van boven- en ondergrondse obstakels zoals bomen, struikgewas en bouwrestanten. In opdracht van de bouwheer duidt de landmeter de perceelgrenzen aan, terwijl de bevoegde dienst van de gemeente de bouwlijn ter plaatse aanduidt. (afhankelijk van de gemeente) Vervolgens wordt de woning uitgepiket door de aannemer. De bouwheer vergewist zich van de bereikbaarheid van het terrein, de juistheid van zijn bouwgrond en de juistheid van de inplanting van zijn woning op deze bouwgrond en dit voor de aanvang der graafwerken. (in onderling overleg) De aannemer zorgt voor het nodige gereedschap en materieel op de werf inclusief de nodige veiligheids en gezondheidsvoorzieningen conform de wetgeving. (bouwhekken, wc, ) Er wordt een werfkast met driefazige stroomaansluiting geplaatst, 35 ampère (220/380) De bouwheer zorgt voor watertoevoer op de werf.( standpijp, buren, grondwaterpomp) De aansluitingen en verbruikskosten hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

4 De afspraak voor de definitieve aansluiting wordt door de bouwheer aangevraagd en afgesproken in overleg met de architect en A2M. De aannemer zorgt er ook voor dat de werf in een zindelijke staat wordt onderhouden. Bij het beëindigen van de werken wordt het bouwafval opgehaald door de aannemer. Eventuele aanvraag van signalisatievergunningen en huurprijzen voor inname van de openbare weg zijn ten laste van de bouwheer. Bij half open bebouwing of gesloten bebouwing wordt steeds door de bouwheer een onafhankelijke expert aangesteld voor een wettelijke plaatsbevinding te maken over het goed van de aanpalende buur. De gemeenschappelijke muur dient overgenomen te zijn voor aanvang van de werken. ARTIKEL 2 Funderingswerken GRAAFWERKEN Over de volledige oppervlakte van de te bouwen woning wordt de teelaarde afgegraven en ter plaatse gestockeerd. Het afvoeren van eventueel overtollige grond evenals aanvullingen zijn niet voorzien. De funderingssleuven worden uitgegraven met een breedte van 0,5 m voor omtreksmuren en 0,4 m voor binnenmuren met een hoogte van 50 cm tot op de vaste dragende grond met minimum weerstand 1kg/cm². De diepte van de funderingssleuven is verrekend tot 80 cm onder het bestaande maaiveld. Eventuele wijzigingen in het ondergronds metselwerk (bijv. kruipkelder) worden met een meerwerkenbon bevestigd. AARDINGSELEKTRODE Conform de ter zake geldende reglementering (A.R.E.I) wordt op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren een aardingselektrode in koper bekleed met lood 35 mm² aangebracht. Beide uiteinden komen samen op de plaats waar later de elektriciteitsteller zal worden geplaatst. FUNDERINGSSLEUVEN De uitgegraven sleuven worden met beton volgestort. Er wordt aldus een monoliete funderingsbalk gevormd van 0,5 m breed voor buitenmuren en 0,4 m voor binnenmuren. Betonsamenstelling op basis van 250 kg cement, 400L zand, 800L grind of steenslag 4/28 per m³. Het ondergronds metselwerk gebeurt in zware betonblokken. Deze zijn 29cm breed voor de buitenmuren en 19cm breed voor de binnenmuren. Alle muren uitgevoerd in metselwerk, die in aanraking komen met de grond worden als bescherming beraapt en gecementeerd. De hoogte van het ondergrond metselwerk volle grond is 40cm. VLOERPLAAT IN LICHT GEWAPEND BETON Uitvoering volgens plan. (Indien nodig of op wens van klant kan er met een kruipruimte of kelder gewerkt worden) Een gewapende betonnen vloerplaat wordt gestort op volle grond als ondervloer voor de gehele woning. Voor het storten wordt een visqueenfolie gespreid over de ganse oppervlakte. De overlapping tussen de stroken bedraagt minimum 30 cm; de folie is 0,5 mm dik. Het beton heeft een gemiddelde dikte van 15 cm en is voorzien van een enkelvoudig wapeningsnet 150/150/8/8, cement 350kg/m3. Het bovenvlak is horizontaal en vlak aangebracht met de rei doch niet gepolierd.

5 WATERDICHTINGSFOLIE Op de funderingsmuren wordt een waterdichte membraan in DPC geplaatst om opstijgend vocht naar de vloerplaat te verhinderen. ARTIKEL 3 - Riolering en voorzieningen RIOLERINGSBUIZEN (GESCHEIDEN STELSEL) Het tracé van de riolering verloopt volgens het rioleringplan. De afvoerleidingen van de sanitaire toestellen, keukeninstallatie, wasmachine en regenwater worden geplaatst volgens de aanduidingen op het rioleringsplan. Ze worden in lichte helling gelegd naar de daartoe voorziene putten. De leidingen zijn dikwandige PVC- buizen volgens de NBN reeks T42, dikte 3mm. Ze worden gekoppeld d.m.v. mofspie verbindingen. Diameter afhankelijk van debiet. Volgens de aanduiding op het uitvoeringsplan worden de nodige putten geplaatst. REUKAFSLUITER De sifonput bestaat uit 2 nazichtputten die aan elkaar verbonden zijn met een reukafsluiter. Het volledige rioleringsnet van de woning mond uit in de eerste nazichtput van de sifonput. De ingewerkte aansluitingsmoffen garanderen een waterdichte aansluiting met de rioleringsbuizen. De tweede nazichtput is voorzien van een mof met diameter 160 mm voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet. De aansluiting van de sifonput tot aan de straatriolering is inbegrepen. WACHTBUIZEN EN NUTSLEIDINGEN Plaatsing van de wachtbuizen 3 keer diameter 110 voor de nutsvoorzieningen van de woning tot aan de rooilijn zijn ten laste van de aannemer. Gecombineerde energie doorvoerbochten (pvc) worden aangebracht conform de geldende voorschriften van leverancier en maatschappij. REGENWATERPUT De afvoeren van het regenwater worden aangesloten op een betonnen prefab regenput van L standaard voorzien. De overloop van de regenput wordt aangesloten op de bezinkput of overloop naar tuin (sifonput). Er wordt een wachtbuis voorzien tot in de woning. Er wordt een mangat gemetst en afgedekt met gietijzeren deksel tot op niveau van het maaiveld. Een mini zuiveringsinstallatie volgens de milieu wetgeving Vlarem II is niet inbegrepen. Dit is verplicht indien uw afvalwater niet aangesloten kan worden op een openbaar rioleringsnet. ARTIKEL 4 - Bovengrondse metselwerken VOCHTISOLEERLAAG IN MUREN Vochtisolatie DPC-Folie onder al de opgaande muren rond alle openingen in de buitengevels en onder al de deurdorpels. Deze vochtisolatie zal zo geplaatst worden dat ze aan de binnenzijde hoger gelegen is dan aan de buitenkant. In de samengestelde buitenmuur wordt DPC-folie in Z-plooi ingemetseld om eventuele zijdelingse waterindringing + opstijgend vocht naar binnen toe tegen te gaan. In alle buitenmuren bevindt dit membraan zich op 0,15 m boven de vloerplaat en boven raamopeningen, waar nodig. GEVELMETSELWERK Gevelmetselwerk is voorzien in een gevelsteen mod. 65 volgens keuze van de bouwheer en voor

6 een aankoopprijs van 23,00/m² excl btw. Het langs buiten gelegen gedeelte van de samengestelde buitenmuur wordt in paramentsteen opgetrokken. Dit gevelvlak wordt loodrecht en pas gemetseld in halfsteens verband. De voegen, ongeveer 1 cm breed, worden naderhand op de vereiste diepte uitgekrabd. Ingemetselde gegalvaniseerde spouwhaken zorgen voor de verankering aan het dragend binnen spouwblad. Centerstenen zijn voorzien boven ramen, deuren en garagepoort. Catnic voorzien waar nodig volgens plan. Voor het metsen van module 50 gevelsteen wordt een meerprijs van 4 /m2excl btw in rekening gebracht. THERMISCHE ISOLATIE (conform EPB) - Rockfit 434 met een dikte van 75mm in de spouw, uiterst stevige plaat en laat zich perfect aansluiten. Meer info op onderstaande internetsite: - Overal wordt super isolerend glas geplaatst met glasvulling (k-waarde = 1,1). - Wij werken standaard met thermische vloerisolatie PUR 5 cm. Elektrische en sanitaire leidingen worden uitgevuld - Ter voorkoming van koudebruggen worden alle betonnen balken geïsoleerd met heraklith, geëxtrudeerd polystyreen of gelijkaardig isolatieproduct. Na plaatsing van het buitenschrijnwerk worden de openingen tussen het schrijnwerk en buitenmuren opgevuld met isolatie. - De garagepoorten zijn geïsoleerd met 4 cm geëxtrudeerd polystyreen. - Door de vloerder of de chapper wordt tegen alle bepleisterde muren een randisolatie geplaatst polystyreen teneinde de uitzetting van de vloeren mogelijk te maken. BINNENSPOUWBLAD VAN DE BUITENMUREN Het dragende gedeelte van de spouwmuur wordt gemetseld met goed isolerende rode snelbouw Porotherm Thermobrick van 14 cm breedte. Bezijden en bovenaan de dagopeningen wordt een aanslag gelaten voor het buitenschrijnwerk. De lintelen boven de deuropeningen worden uitgevoerd in voorgespannen (prefab) stalton balkjes. BINNENMUREN Alle binnenmuren worden gemetseld met rode isolerende snelbouw baksteen Porotherm Thermobrick van 14 cm voor dragende muren en 9 cm voor niet-dragende muren Volgens de aanduidingen op het uitvoeringsplan worden binnendeuropeningen voorzien. DORPELS De raam- en deurdorpels worden vervaardigd uit blauwe hardsteen. De bovenzijde is geschuurd en de zichtbare zijkanten glad of gefrijnd,dikte: 6,5 cm. De dorpels worden links en rechts 5 cm ingemetseld in het paramentwerk en steken ongeveer 5 cm uit het paramentvlak waar zij onderaan voorzien zijn van een druiplijst. De dorpels worden met een lichte helling naar buiten toe geplaatst voor de afwatering. VLOERPLAAT BOVEN HET GELIJKVLOERS EN DE VERDIEPING De vloerplaten worden opgebouwd uit ruwe betonnen welfsels met een nuttige overlast van 300 kg/m². Hierop wordt een netwapening geplaatst 150/150/8/8 ( indien nodig na studie) en een druklaag in beton van ongeveer 5cm. Betonsamenstelling op basis van 350 kg/m3.. Studie + legplan volgens fabrikant ECHO ROOKKANALEN (indien voorzien op bouwplan) Er wordt een kanaal vanaf het plafond van de woonkamer voorzien. Dit wordt opgetrokken in

7 vuurvaste potten uit gebakken aarde (sectie 20/20, welke rondom geïsoleerd worden met glaswolplaten). Boven de pannen wordt één gemetste schouw opgetrokken in paramentsteen en afgedekt met een deksteen in 5cm blauwe natuursteen.. Indien geen deksteen dient te worden voorzien zijn wij niet verantwoordelijk voor het eventuele stukvriezen of stukspringen van de gevelsteen. Ingewerkt lood verhindert vochtindringing. VERLUCHTINGEN Woonhuis ventilatie volgens nieuwe wetgeving ( zie ventilatie) Voor de droogkast is er een verluchting voorzien door de buitengevel. Voor de keuken wordt er een verluchting van 125 door de gevel geplaatst. Eventuele verlaagde plafonds voor het wegwerken van de verluchting zijn niet voorzien. ARTIKEL 5 Dakconstructie DAKTIMMER De gebruikte houtsoort is Epicia, gedrenkt in een insectendodend en schimmelwerend product. De dakconstructie is met keperspanten HOH 45, hoogte 18cm, volgens studie spanten leverancier. Het gebruikte hout moet naaldhout zijn zoals beschreven in STS 04, minimaal van kwaliteit S6 volgens de KAR methode. Het verwerkte hout wordt behandeld in een erkende installatie in een oplossing op basis van BASILIT PCX2, samengesteld uit propiconazol en cypermethrine, erg fixerend. Deze behandeling beschermt het materiaal tegen schimmel en insecten in de omstandigheden van risicoklass E. TENGELLATTEN/ONDERDAK Leveren en plaatsen van een onderdak dat eventueel doorgedrongen water of stuifsneeuw afvoert naar de goot. De zwart/witte folie bestaat uit een spinvezelvlies als draagstructuur met daarop een speciale damp-open en waterdichte bekleding en als oppervlaktefolie een spinvezelvlies. De folie weegt 115 gr/m² en heeft een treksterkte van 210 N/5 cm waardoor doortrappen bij de plaatsing nagenoeg uitgesloten is. Door zijn damp-open structuur bekomt de folie een Sd-waarde van 0,02 m en een dampdoorlaatbaarheid van meer dan gr/m².24h.. De overlapping bedraagt 4 cm in de afwateringszin. Het onderdak is aangesloten op de dakgoot. Dit onderdak wordt met tengellatten evenwijdig met en op de hoge kepers vastgezet. THERMISCHE ISOLATIE Spijkerflens dekens Materiaal: De thermische isolatie van het hellend dak wordt uitgevoerd met mineraal woldekens of mineraal wol. ( niet voorzien bij ruwbouw-winddicht) Spijkerflens deken 115 van ROCKWOOL of gelijkwaardig De deken is eenzijdig bekleed met alu-kraft. De dekens zijn aan beide lengteranden voorzien van spijkerflenzen van 3,5 cm. De warmte geleidbaarheid volgens NBN B is ten hoogste 0,040 W/mK voor de dekens en 0,036 W/mK voor de platen. De dikte van deze spijkerflens dekens is 180mm. Uitvoering: De flensdekens worden verticaal en schuin bevestigd tussen de vakwerkspanten met gegalvaniseerde nagels met platte kop of met gegalvaniseerde nieten. De dampremmende laag (dampscherm / alu-kraft) wordt aan de binnenkant van het gebouw geplaatst.

8 DAKBEDEKKING De garantie op de intrinsieke kwaliteit bedraagt 30 jaar en op de homogene verkleuring 15 jaar. De dakbedekking bestaat uit kleidoorbakken pannen KORAMIC NARVIK ALEGRA te kiezen uit 4 basiskleuren. De pannen worden met de neus achter de panlat geplaatst en zijdelings met tand en groefprofilering in elkaar gelegd. Dit alles volgens de voorschriften van de fabrikant. Aan de dakranden van de paramentgevels wordt gebruik gemaakt van zijgevelpannen. Aan de nokken van het dak worden vorstpannen zodanig geplaatst, dat ze de twee dakvlakken overlappen. PLATTE DAKEN Voorzien als warm platdak met Derbigum Brite, opbouw volgens plan. Uitgevoerd volgens het Derbigum Brite procede. Dit wil zeggen een witte acryl topcoating opgebouwd uit: een hoge kwaliteit van bitumen en polymeren; een gecombineerde inlage van een gewapend glasvlies met polyester. Derbigum Brite is kleurvast, heeft het vermogen om zonnestralen te weerkaatsen en is UV-bestendig DAKOVERSTEKEN/BOEZEMPLANKEN De boezemplanken worden afgewerkt in PVC De Ceuninck. Oversteek standaard in basis-ralkleur, speciale ralkleuren in meerprijs afhankelijk van de kleur. Aan de voorkant van de oversteek wordt een windplank geplaatst, waaraan de goothaak wordt bevestigd. Kleur wordt aangepast aan de kleur van het buitenschrijnwerk. Kleur :.. HANGGOTEN EN AFVOERBUIZEN Hanggoten en afvoeren zijn voorzien in zink. Aan alle horizontale dakranden worden op de kepers en tegen de windplank gootbeugels bevestigd. Hierin worden gootstukken geplaatst, die samengevoegd een goot vormen. De gootstukken worden aan elkaar verbonden en gesloten door het solderen met tinsoldeer. De uiteinden worden gesloten met speciale eindstukken. De goot heeft een plaatdikte van 0,8 mm. De goothaken, geplooid in de vorm van de goot, zijn eveneens verzinkt. Regenwater wordt via afvoerbuizen van de dakgoot naar de regenwaterput geleid. Deze buizen zijn rond (diameter 80 mm) en worden verticaal tegen het gevelmetselwerk bevestigd met beugels. Deze beugels worden op regelmatige afstand met inslagpennen in het metselwerk vastgeankerd. ARTIKEL 6 - Buitenschrijnwerk en beglazing HET RAAM MET STIJL IN GENERFDE KUNSTSTOF Gegarandeerde kwaliteit en nazorg! Alle ramen en deuren worden uitgevoerd in PVC type WYMAR, 5 kamerprofiel met standaard ralkleur, binnenzijde wit. De ramen zijn voorzien volgens aanduiding op het voorontwerp. Er is overal superisolerende beglazing voorzien met een isolatie waarde van 1,1W/m²K. 1. De glaslatten met gecoêxtrudeerde dichtingen verzekeren een perfecte en onzichtbare montage. 2. Uitzonderlijke winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van de vleugel op het kader als de hoge inklemming van het glas. De toepassing van inbraakwerende sluitnokken is standaard bij alle draai- en draaikipdelen. 3. Een rondomlopende droge beglazingsrubber, eveneens minimaal in het zicht, verhindert

9 dat het regenwater binnendringt in de glassponning. 4. De middenkamers worden opgevuld met gegalvaniseerde versterkingsporfielen die de stabiliteit verhogen. 5. De binnnenkamers verhogen de thermische- en akoestische isolatie en geven aan de scharnierschroeven een extra bevestigingswand. 6. Raamkaders worden voorzien van drie rondomlopende aanslagdichtingen die zelfs in de hoeken niet zijn onderbroken; De buitendichting voorkomt het binnendringen van vuil en overtollig regenwater. De middendichting voor een perfecte wind- en waterkering en een optimale luchtdichtheid, ze herstelt het 5 kamersysteem waardoor het beslag zich in een droog milieu bevindt, wat een langere levensduur van het beslag garandeert. Door de binnendichting bekomt men een uitzonderlijke geluidsdichting. 8. Basisprofielen worden voorzien van een 4 kamersysteem Sierluiken en/of rolluiken kunnen op aanvraag in de offerte voorzien worden. ARTIKEL 7 - Voegwerken VOEGWERK / GEVELMETSELWERK Het opvoegen van de woning gebeurt na de beëindiging van het metselwerk en na de plaatsing van het dak en het buitenschrijnwerk. De voegmortel wordt samengesteld met zand en cement. Met deze samenstelling worden de voegen van het gevelmetselwerk zorgvuldig, vakkundig plat en vol gedicht, waarna het paramentvlak wordt afgeborsteld. Voor de voegwerken is er zonder meerprijs de keuze uit wit, licht geel, geel en grijs, voor andere kleuren is er een meerprijs. Indien men stalen wenst, is hiervoor een meerprijs te betalen. OPSPUITEN VAN BUITENMETSELWERK De voegen tussen het buitenschrijnwerk en paramentmetselwerk worden dichtgespoten met een plastische voegspecie. Dit materiaal blijft in ruime mate elastisch en is stevig aan beide materialen gehecht. De kleur dient later door de bouwheer gekozen te worden. (aansluiten bij de toegepaste materialen) ARTIKEL 8 Bezettingswerken BEZETTINGSWERKEN MUREN EN PLAFONDS Het bezettingswerk is voorzien op het gelijkvloers en op de volledige verdieping. De zolderruimte wordt niet bezet. Deze massa wordt krachtig op het draagvlak gespoten, met behulp van een regel door opwaartse bewegingen uitgestreken en daarna glad afgewerkt. Aan alle buitenhoeken en dagkanten van de ramen worden aluminium hoekprofielen inbezet. Het pleisterwerk wordt bezijden en bovenaan de openingen van ramen en buitendeuren, om de hoek doorlopend, aangebracht tot tegen het raam- of deurkozijn. De garage wordt voorzien in zichtbaar metselwerk. ARTIKEL 9 - Vloer- en tegelwerken Vloertegels Prijzen exclusief BTW voorzien - Voorziene aankoopwaarde van 27,00,- / m² (excl.btw) voor de vloer van inkom en wc. - Voorziene aankoopwaarde van 27,00,- / m² (excl. btw) voor de vloer van zithoek, eetplaats, keuken, badkamer. - Voorziene aankoopwaarde van 12,50,- / m² (excl. btw) voor de vloer van wasplaats, bergplaats en garage.

10 Plaatsing: de vloertegels worden geplaatst op de chape van gemiddeld 9 cm en gelijmd (of mortelbed voor eventuele natuursteen=>volgens bijkomende offerte ) om alzo een betere aanhechting te bekomen. Bijkomende plinten zijn voorzien van 7 /lm (excl. btw). Eventuele siertegeltjes, boordjes of speciale tegels zijn te verrekenen aan de meerprijs zoals aangegeven in de toonzaal of op de bestelbonnen/facturatie. Vloeren, wandtegels, raamtabletten en deurdorpels kunnen, aan de voorziene aankoopwaarde zoals hierboven beschreven, in de toonzaal worden gekozen. De aangegeven eenheidsprijzen zijn ruim voorzien en richtinggevend. Na uiteindelijke keuze zal deze stelpost vloeren/tegels verrekend worden. In de badkamer sluit de wandtegel aan tegen de vloertegel. De voeg tussenin wordt opgekit, eveneens worden ook de hoeken opgekit in de natte ruimtes. Wandtegels - Voorziene aankoopwaarde 27,00 m² waar : op alle muren van de badkamer. Tweede badkamer of douchecel Indien er een tweede badkamer op het ontwerp staat zijn hier geen wand- en of vloertegels inbegrepen maar deze kunnen op aanvraag voorzien worden. Tabletten Eventuele raamtabletten (behalve voor ramen tot vloerniveau) zijn voorzien in marmer met een dikte van 2 cm. Uit te kiezen bij de leverancier. Entreportes Tussendeurdorpels Eventuele deurdorpels in marmer. Plaatsing: in de dagopening van de binnendeuren. Chape In de slaapkamers wordt enkel een chape voorzien. Hier wordt een afwerkhoogte voorzien voor een laminaatparket, die de klant dan kan leggen. In de andere ruimtes halen we een gemiddelde chapedekking van ± 9cm ARTIKEL 10 Binnenafwerking BINNENDEUREN Stratifié deuren + klink is standaard voorzien VERDIEPINGSTRAP Naar de eerste verdieping wordt een open of gesloten trap in eerste keuze beuk geplaatst. De trap is voorzien van vertrekstijl, eindstijl en tussenstijl bij hoekverdraaiing. De trap en overloop zijn voorzien van de nodige balustrade in eerste keuze beuk. De handgreep en balustrade hebben een rechthoekig profiel met uitronding. ZOLDERLUIK Op een verantwoorde plaats wordt in de plafondconstructie van de verdieping een toegangsluik uitgewerkt met uitschuifbare trap. De opening wordt zijdelings in multiplex bebording afgewerkt.met een hiervoor bestemd multiplexluik kan de opening worden afgesloten. Afmetingen: 60 x 120 cm.

11 ARTIKEL 11 Elektriciteit ELEKTRISCHE INSTALLATIE De elektrische binneninstallatie van de woning wordt uitgevoerd conform de ter zake geldende reglementering met name: Het algemeen reglement op de elektrische installatie (A.R.E.I.). De keuringen zijn voorzien volgens de geldende reglementering op datum van de offerte. In samenspraak met de bouwheer zal er een elektriciteitsplan worden uitgetekend. In de garage/bergplaats wordt het verdeelbord opgesteld van waaruit het hele elektriciteitsnet wordt opgebouwd. Alle leidingen worden in Pvc-buizen + flexibel getrokken die samen met de dozen voor schakelaars en stopcontacten in de muren geplaatst worden. Merk van schakelaars en stopcontacten is Niko ivoorkleurig. ELEKTRICITEITS TABEL Kenmerken uitrusting Lichtpunten 20 Schakelaars 24 Stopcontacten 46 Bel 1 Aansluitbuis telefoon 2 Aansluitbuis tv 4 Aansluitbuis internet 2 Voeding CV 1 Voeding kamerthermostaat 1 Voeding regeling ventilatie 1 Stopcontact wasmachine 1 Stopcontact vaatwasser 1 Stopcontact droogkast 1 Stopcontact fornuis 1 Stopcontact oven 1 Stopcontact ventilatie 1 Buitenlichtpunt met schakelaar 2 Stopcontact motor poort 1 Stopcontact regenwaterpomp 1 Zekeringkast 1 Zijn niet voorzien: - De meterkast en tussenstuk waarin de elektriciteitsmaatschappij de teller plaatst. - Aansluitingskosten, elektriciteitskabel, tv- en telefoonkabel van openbaar net tot woning. - Keuring installatie ARTIKEL 12 Sanitair SANITAIRE INSTALLATIE Vanaf de waterteller worden toevoerleidingen geplaatst naar de collectors.. De aankoppeling met de waterteller gebeurt conform de algemene reglementering (terugslagklep, aftapkraantje en afsluitkraan). Vanuit het collectorgedeelte vertrekken de waterleidingen naar de gootsteen van de keuken en de alle sanitaire toestellen, in noodzaak warm en/of koud Als verwarmingsketel wordt een ATAG Blauwe Engel voorzien ( zie verder). De toevoerleidingen worden in Alpex geplaatst. Koud en warm water worden vanuit aparte collectoren verdeeld.

12 De afvoerleidingen van de sanitaire toestellen, wasmachine, gootsteen worden aangesloten op het rioleringsstelsel. Deze leidingen zijn van hard PVC.De binnensecties van de buizen zijn in functie van de respectievelijke toestellen die er op aangesloten zijn. De horizontaal en verticaal geplaatste leidingen (zowel aanvoer als afvoer) worden respectievelijk ingewerkt in de ondervloer en in de opgaande muren van de leefruimten. SANITAIRE LEIDINGEN Volgende aanvoerleidingen zijn voorzien: - 1 leiding ligbad warm + koud - 1 leiding douche warm + koud - 1 leiding koud handwasbakje wc gelijkvloers - 2 leidingen WC koud - 1 leiding wasmachine + dubbeldienstkraan - 1 vaatwasser + dubbeldienstkraan - 1 leiding uitgietbak warm + koud + dubbeldienstkraan - 1 leiding lavabo warm + koud - 1 leiding koud + vorstvrij buitendienstkraan - 1 leiding handwasbakje koud bij apart wc verdieping - 1 leiding spoelbak keuken warm + koud - 1 aansluiting aan de telklok - 1 regenwaterpomp met 3 aansluitingen Tweede badkamer Indien er op het ontwerp meerdere badkamers zijn afgebeeld, zijn de sanitaire leidingen hiervan ook voorzien, sanitaire toestellen zijn niet voorzien. SANITAIRE TOESTELLEN MEUBEL Badmeubel type A2M in notelaar en een tablet met 2 geïntegreerde wastafels in kunstmarmer. 1 hoge kolomkast en 1 wastafel onderkast Decoratieve spiegelkast met stopcontact en schakelaar Lichtbalk Halogeenverlichting De kranen zijn van het type F. GROHE CONCETTO ééngreepsmengkranen in chroom met lediging BAD Ligbad A2M 180x80 wit acryl duo bad A2M met poten (compleet) Leegloopsysteem is voorzien met automatische lediging in chroom uitvoering De badkraan is van het type F. GROHE CONCETTO ééngreepsmengkraan voor bad/douche Handdouche, muurhouder en flexibel zijn voorzien DOUCHE Douchebak Acryl Fims A2M wit 90x90x7,5cm Opbouwthermostaat F. GROHE GROHTHERM chroom, doucheset GROHE TEMPESTA. Chroom met flexible 150 cm, handdouche ECO en Zeephouder. Douchedeur draaideur NASSAU cm met mat chroom en veiligheidsglas helder.

13 HANDWASBAKJE Handwasbakje SPHINX 420 wit met kraangat links en beker sifon. Toiletkraan DAMIXA TITAN CHROOM UITGIETBAK Uitgietbak standaard wit met gaten Douchemengkraan GROHE ATLANTA Chroom wandmontage met uitloopbek GROHE S-Vorm draaibaar 150 mm TOILET Voorzien van 1 wand wc wallset wit standaard en 1 wand wc wallset type OVO wit 2 x GEBERIT inbouwelement 2 x bedieningsplaat GEBERIT wit voor inbouwreservoir met 2 spoeltoetsen 3 of 6L ARTIKEL 13 Verwarming GASWANDKETEL Leveren en plaatsen van een installatie met voldoende vermogen op een temperatuur te waarborgen bij-10 C: living 22 C; keuken 22 C; badkamer 24 C en slaapkamers 18 C. De leidingen worden uitgevoerd in kunstofbuizen. De verdeling naar de radiatoren gebeurt met collectoren. ATAG condensatieketel Q38 met muuraansluiting Atag gaswandketels halen zoveel warmte uit aardgas dat zelfs de strengste rendements-eisen van HR TOP worden overtroffen. Door de uitlaatgassen zo diep af te koelen (=warmte ontrekken) wordt zelfs een rendement van 110.9% gehaald. Dit rendement blijft onverminderd gedurende de levensloop van de ATAG Q, door toepassing van INOX gladde buizen voor directe warmteoverdracht in de warmtewisselaar. Ook voor het produceren van warmwater gaat de ATAG Q efficiënt en zuinig om met ons kostbare aardgas. Dit unieke concept heeft zijn resultaat op lage emissies en super hoog rendement reeds sinds 1996 bewezen. ATAG SUPERZUINIG: Blijvend hoog rendement door INOX ipv Aluminium Efficiënte levering van warm water Warmte wanneer U dat wilt met de ATAG Brain Q Buitenvoeler KAMERTHERMOSTATEN De ATAG Brain Q is een gebruiksvriendelijke digitale thermostaat met verschillende (klok)programma s. In combinatie met de regeling van de van de ATAG Q leert de BrainQ uw woning kennen, waardoor u zo optimaal mogelijk stookt en niet handmatig hoeft bij te sturen. CONVECTOREN Linea Plus De convectoren zijn voorzien van het type Linea Plus (met muuraansluiting),

14 deze omkaste paneelconvectoren met 4 aansluitpunten zijn voorzien van een decoratief bovenrooster en van zijpanelen. Bovendien zijn op de convectoren achteraan ophangstrips gelast, zodat hij stijlvol met de meegeleverde bevestigingsset tegen de wand gemonteerd kan worden. De radiatoren zijn volgens studie en inbegrepen in de prijs en zijn voorzien met muuraansluiting Thermostatische kranen zijn overal voorzien. ARTIKEL 14 - Ventilatie VENTILATIESYSTEEM TYPE D Mechanische toe- en afvoer met warmtewisselaar; dit systeem gaat beide benodigde stromen voorzien door vervuilde lucht te gaan afvoeren in keuken, berging, toilet en badkamer en verse lucht in te voeren naar de slaap- en leefruimtes. De unit is inwendig voorzien van een warmtewisselaar. Dit is een statisch geheel van platen waar aan de ene zijde de afvoerlucht passeert en de platen opwarmt en aan de andere zijde de toevoerlucht door passeert en tot 93% van de warmte terug opneemt bij de invoer. De luchtstromen komen hierbij dus niet in aanraking. ARTIKEL 15 - Garagepoort Sectionale poort (K-waarde paneel = 1,0W/m²K) type EPU-40 met profilering; Z-beslag Woodgrain. Het lakken van de poort is inbegrepen uitgezonderd metaallakken en structuurlakken op aanvraag. Automatische poortopener Soft start en soft stop functie Inclusief handzender en drukknopvoorziening binnen Obstakeldetectie, automatische noodverlichting Optimale inbraakpreventie in de motor Tweede handzender inbegrepen Verluchtingsstand ARTIKEL 16 - Keuze van materialen Keuze van materialen: Alle materialen dienen door de bouwheer gekozen en besteld te worden op de door onze aangeduide adressen! Alle keuzes van materialen gebeuren in de toonzaal van de leveranciers, zoals aangeduid door A2M. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. U krijgt hierbij steeds begeleiding van een deskundige. De materiaalkeuzes gebeuren steeds onder begeleiding, om onaangename verassingen te voorkomen. De deskundige zal u sturen binnen uw budget of uw budget mee in de gaten houden. Er wordt steeds door A2M een persoonlijke afspraak gemaakt tussen u en elke leverancier. Ook hij zal u bijstaan voor eventuele raadgevingen, kleuradviezen, Vergeet wel niet dat overal waar een eenheidsprijs is voorzien, dit een stelpost betreft, welke na u definitieve keuze moet verrekend worden. U bepaalt dus zelf welke meerprijzen u al of niet wenst uit te geven. Daarom is begeleiding van een deskundige een noodzaak. Zo komt u niet voor onvoorziene verrassingen te staan. BELANGRIJKE OPMERKING Enkel de posten beschreven in dit lastenboek zijn voorzien in de prijsberekening. Eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen vermeld in dit lastenboek zijn enkel van toepassing indien ze in bijlagen worden vermeld en verrekend. Varianten, keuzes en offertes zijn steeds in min of meer te verreken. Half open bebouwing is voorzien in 3 gevels, enkele gemeenschappelijke muur is standaard voorzien. ( 14cm)

15 ARTIKEL 17 - Afwerkingsniveaus Er kan bij ons gekozen worden voor een ruwbouwwinddicht oplossing tot een woning sleutel opde-deur. Het afwerkingsniveau wordt aan de behoefte en wensen van de klant aangepast en dit in overeenstemming met het vooropgestelde budget. Dit wordt tijdens een gesprek met onze bouwadviseurs besproken. Gelieve daarom steeds een afspraak te maken. ARTIKEL 18 - Dossierkosten Veiligheidscoördinator + EPBcoördinator : btw Het ereloon voor de ontwerpkosten, het opmaken van de bouwaanvraag en andere dossierkosten is in de prijs inbegrepen bij de architect. ARTIKEL 19 - Nutsvoorzieningen De volgende nutsvoorzieningen zijn aanwezig in de straat: Openbare riolering / waterleiding / elektriciteit / TV-distributie aardgas / telefoon. De vijfdelige aansluitingsbocht wordt standaard mee voorzien (vroegere energiesteen). De wachtleidingen voor de aansluiting van de aanwezige nutsvoorzieningen worden eveneens mee geplaatst. De aansluitingskosten op de openbare nutsvoorzieningen zijn volledig ten laste van de bouwheer. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de gemeente,richtprijs tss en Openbare nutsvoorzieningen: Aansluiting waterleiding Aansluiting aardgas Aansluiting elektriciteit / TV-distributie Aansluiting telefoon Aansluiting riolering A2M en de architect begeleidt u bij de aanvraag van deze nutsvoorzieningen, zodat tijdig de gevraagde persoonlijke gegevens beschikbaar zijn bij de verschillende instellingen. ARTIKEL 20 - Keuken Wij bieden een moderne keuken GEKA aan met basaltgrijze deuren en glanzende inox huishoudtoestellen.(siemens.) Afmetingen 3,45m wand, 1,85m x 0.90m eiland. Het is de perfecte combinatie van formele en functionele esthetiek. Het centrale eiland biedt U een extra werkblad en een zeer praktische opbergruimte. Toestellen: spoelbak, keramische kooktafel, oven SIEMENS, Koelkast SIEMENS, Decoratieve SIEMENS dampkap en SIEMENS klasse A vaatwasser. Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren. Werfvergaderingen zijn in overleg te bepalen, tijdens de ruwbouw 1 maal per 2 weken, bij afwerkingsfaze telkens tijdens of na een afwerking. Voor akkoord bouwheer, De Heer en/of Mevrouw Voor akkoord A2M, Afgevaardigde A2M,

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie