BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / Hasselt Tel 011/ Fax 011/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be"

Transcriptie

1 BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / Hasselt Tel 011/ Fax 011/

2 VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking met architect en A2M Woningbouw. De beste huizen ontstaan door een goed ontwerp en een goede uitvoering. Een geslaagde woning is er één die past bij zijn bewoners. Lang voor er ook maar één steen in de mortel gevleid wordt, moet je je afvragen wat je zelf van je woning verwacht. Hierbij wil A2M je helpen. Welke stijl je uiteindelijk ook kiest voor je woning, de sleutel tot succes is het ontwerp het plannen en vormgeven van de ruimte passend bij je eigen leefwijze. Samen met de architect of uw eigen architect) gaan we op zoek naar een woning naar uw smaak en richtlijnen, en naar wat het belangrijkste is, een vast vooropgesteld budget. De architect zal dan een voorstudie maken en deze meerdere malen met u bespreken. Dan wordt er een lastenboek gemaakt waarin alle gebruikte materialen staan vermeld. Ons team bestaat uit ervaren Sleutel op de deur bouwers. Dit houdt in dat wij bijzondere goede kennis hebben van de huidige markt en telkens op zoek gaan naar de juiste prijs-kwaliteitsverhouding. Wij bezitten geen ultra moderne showroom maar houden het bescheiden. Het prijsvoordeel rekenen wij liever door naar de klant. De besparing die wij realiseren op gebouwen, verwarming, verzekering worden niet opgenomen in de prijs. Wij hebben een uitstekende samenwerking met onze leveranciers, vandaar dat wij steeds en op alle tijden professioneel ontvangen worden in hun toonzaal. Onze meetstaten en calculatiemethoden steunen op moderne computertechnieken. Dit houdt in dat onze aannemers precies weten hoeveel uren er kunnen besteed worden aan een bepaald bouwonderdeel. Bijgevolg krijg je een exacte prijscalculatie i.p.v. raming en kunnen we de uren alsmede onze uurloonkost onder controle houden. Dit betekent voor u een lagere kostprijs. Wij zijn er van overtuigd dat we een uitstekende samenwerking tegemoet gaan! Materialen die staan als een huis Iedere woonstijl vraagt om zijn eigen behandeling in de materialen. Bij de materiaalkeuze voor de ruwbouw mag geen enkel risico genomen worden, zodat je woning staat als een huis. Daarom werkt A2M enkel met BENOR-gekeurde materialen van de bekendste fabrikanten. In de afwerkingsmaterialen is de lat héél hoog gelegd. Vanaf het eerste gesprek met je bouwadviseur wordt uitgegaan van de kwaliteit die je voor jezelf eist. Dit voorkomt dat je achteraf opgezadeld wordt met onverwachte meerprijzen. De keuze van materialen moet gekend zijn voor aanvang van de werken. Bij de ondertekening van dit lastenboek verklaren onze klanten zich akkoord met de algemene bouwprincipes zoals die zijn omschreven in dit lastenboek, dit lastenboek is geldig vanaf de aanvang der werken.

3 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 - Inrichting van de bouwplaats ALGEMEEN De prijzen en voorwaarden van het aannemingscontract zijn voorzien voor het bouwen van een woning, dat onderwerp is van dit lastenboek. Het bouwterrein moet vlak en horizontaal zijn, vrij van alle hindernissen en toegankelijk voor alle voertuigen en uitrustingen noodzakelijk tot de realisatie van de woning. Ingeval van slechte of onstabiele grond raden wij onze klanten aan over te gaan tot een grondonderzoek door een erkende firma of laboratorium. Richtprijs voor een dieptesondering te laten uitvoeren 495,00+ btw Het rapport betreffende dit grondonderzoek zal overgemaakt worden aan de architect en A2M. Na ontvangst en analyse van het dossier zal A2M een definitieve prijsofferte overmaken aan de bouwheer steunende op een plaatsbeschrijving welke door de architect en de bouwheer zal ondertekend worden. De kosten van dit grondonderzoek, de ingenieursstudie en de wijzigingen aan het ontwerp zullen deel uitmaken van een afzonderlijke prijsofferte. Ingeval grondwater de uit te voeren werken zou bemoeilijken zal een bronbemaling ten laste van de klant zijn. De bouwzone moet volledig vrij zijn van alle bomen, stronken, struiken, oude metselwerken of andere hindernissen. De aannemer moet voldoende voorzorgen nemen om bestaande bomen en planten, welke dienen bewaard te worden, te beschermen. De bouwheer moet er ook voor zorgen dat er een toegang tot de bouwzone bestaat zodat materiaal en uitrusting gemakkelijk op de bouwoppervlakte kunnen geleverd worden. Ingeval de bouwheer bepaalde werken zoals nivelleringswerken of eventuele afbraakwerken door de aannemer wil laten uitvoeren, zal een afzonderlijke offerte opgesteld worden en bij aanvaarding door de bouwheer bijgevoegd worden aan het algemeen aannemingscontract; of het moet voorzien zijn in de prijs. Overtollige grond wordt opgestapeld. Het bouwterrein dient vrij te zijn van boven- en ondergrondse obstakels zoals bomen, struikgewas en bouwrestanten. In opdracht van de bouwheer duidt de landmeter de perceelgrenzen aan, terwijl de bevoegde dienst van de gemeente de bouwlijn ter plaatse aanduidt. (afhankelijk van de gemeente) Vervolgens wordt de woning uitgepiket door de aannemer. De bouwheer vergewist zich van de bereikbaarheid van het terrein, de juistheid van zijn bouwgrond en de juistheid van de inplanting van zijn woning op deze bouwgrond en dit voor de aanvang der graafwerken. (in onderling overleg) De aannemer zorgt voor het nodige gereedschap en materieel op de werf inclusief de nodige veiligheids en gezondheidsvoorzieningen conform de wetgeving. (bouwhekken, wc, ) Er wordt een werfkast met driefazige stroomaansluiting geplaatst, 35 ampère (220/380) De bouwheer zorgt voor watertoevoer op de werf.( standpijp, buren, grondwaterpomp) De aansluitingen en verbruikskosten hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

4 De afspraak voor de definitieve aansluiting wordt door de bouwheer aangevraagd en afgesproken in overleg met de architect en A2M. De aannemer zorgt er ook voor dat de werf in een zindelijke staat wordt onderhouden. Bij het beëindigen van de werken wordt het bouwafval opgehaald door de aannemer. Eventuele aanvraag van signalisatievergunningen en huurprijzen voor inname van de openbare weg zijn ten laste van de bouwheer. Bij half open bebouwing of gesloten bebouwing wordt steeds door de bouwheer een onafhankelijke expert aangesteld voor een wettelijke plaatsbevinding te maken over het goed van de aanpalende buur. De gemeenschappelijke muur dient overgenomen te zijn voor aanvang van de werken. ARTIKEL 2 Funderingswerken GRAAFWERKEN Over de volledige oppervlakte van de te bouwen woning wordt de teelaarde afgegraven en ter plaatse gestockeerd. Het afvoeren van eventueel overtollige grond evenals aanvullingen zijn niet voorzien. De funderingssleuven worden uitgegraven met een breedte van 0,5 m voor omtreksmuren en 0,4 m voor binnenmuren met een hoogte van 50 cm tot op de vaste dragende grond met minimum weerstand 1kg/cm². De diepte van de funderingssleuven is verrekend tot 80 cm onder het bestaande maaiveld. Eventuele wijzigingen in het ondergronds metselwerk (bijv. kruipkelder) worden met een meerwerkenbon bevestigd. AARDINGSELEKTRODE Conform de ter zake geldende reglementering (A.R.E.I) wordt op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren een aardingselektrode in koper bekleed met lood 35 mm² aangebracht. Beide uiteinden komen samen op de plaats waar later de elektriciteitsteller zal worden geplaatst. FUNDERINGSSLEUVEN De uitgegraven sleuven worden met beton volgestort. Er wordt aldus een monoliete funderingsbalk gevormd van 0,5 m breed voor buitenmuren en 0,4 m voor binnenmuren. Betonsamenstelling op basis van 250 kg cement, 400L zand, 800L grind of steenslag 4/28 per m³. Het ondergronds metselwerk gebeurt in zware betonblokken. Deze zijn 29cm breed voor de buitenmuren en 19cm breed voor de binnenmuren. Alle muren uitgevoerd in metselwerk, die in aanraking komen met de grond worden als bescherming beraapt en gecementeerd. De hoogte van het ondergrond metselwerk volle grond is 40cm. VLOERPLAAT IN LICHT GEWAPEND BETON Uitvoering volgens plan. (Indien nodig of op wens van klant kan er met een kruipruimte of kelder gewerkt worden) Een gewapende betonnen vloerplaat wordt gestort op volle grond als ondervloer voor de gehele woning. Voor het storten wordt een visqueenfolie gespreid over de ganse oppervlakte. De overlapping tussen de stroken bedraagt minimum 30 cm; de folie is 0,5 mm dik. Het beton heeft een gemiddelde dikte van 15 cm en is voorzien van een enkelvoudig wapeningsnet 150/150/8/8, cement 350kg/m3. Het bovenvlak is horizontaal en vlak aangebracht met de rei doch niet gepolierd.

5 WATERDICHTINGSFOLIE Op de funderingsmuren wordt een waterdichte membraan in DPC geplaatst om opstijgend vocht naar de vloerplaat te verhinderen. ARTIKEL 3 - Riolering en voorzieningen RIOLERINGSBUIZEN (GESCHEIDEN STELSEL) Het tracé van de riolering verloopt volgens het rioleringplan. De afvoerleidingen van de sanitaire toestellen, keukeninstallatie, wasmachine en regenwater worden geplaatst volgens de aanduidingen op het rioleringsplan. Ze worden in lichte helling gelegd naar de daartoe voorziene putten. De leidingen zijn dikwandige PVC- buizen volgens de NBN reeks T42, dikte 3mm. Ze worden gekoppeld d.m.v. mofspie verbindingen. Diameter afhankelijk van debiet. Volgens de aanduiding op het uitvoeringsplan worden de nodige putten geplaatst. REUKAFSLUITER De sifonput bestaat uit 2 nazichtputten die aan elkaar verbonden zijn met een reukafsluiter. Het volledige rioleringsnet van de woning mond uit in de eerste nazichtput van de sifonput. De ingewerkte aansluitingsmoffen garanderen een waterdichte aansluiting met de rioleringsbuizen. De tweede nazichtput is voorzien van een mof met diameter 160 mm voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet. De aansluiting van de sifonput tot aan de straatriolering is inbegrepen. WACHTBUIZEN EN NUTSLEIDINGEN Plaatsing van de wachtbuizen 3 keer diameter 110 voor de nutsvoorzieningen van de woning tot aan de rooilijn zijn ten laste van de aannemer. Gecombineerde energie doorvoerbochten (pvc) worden aangebracht conform de geldende voorschriften van leverancier en maatschappij. REGENWATERPUT De afvoeren van het regenwater worden aangesloten op een betonnen prefab regenput van L standaard voorzien. De overloop van de regenput wordt aangesloten op de bezinkput of overloop naar tuin (sifonput). Er wordt een wachtbuis voorzien tot in de woning. Er wordt een mangat gemetst en afgedekt met gietijzeren deksel tot op niveau van het maaiveld. Een mini zuiveringsinstallatie volgens de milieu wetgeving Vlarem II is niet inbegrepen. Dit is verplicht indien uw afvalwater niet aangesloten kan worden op een openbaar rioleringsnet. ARTIKEL 4 - Bovengrondse metselwerken VOCHTISOLEERLAAG IN MUREN Vochtisolatie DPC-Folie onder al de opgaande muren rond alle openingen in de buitengevels en onder al de deurdorpels. Deze vochtisolatie zal zo geplaatst worden dat ze aan de binnenzijde hoger gelegen is dan aan de buitenkant. In de samengestelde buitenmuur wordt DPC-folie in Z-plooi ingemetseld om eventuele zijdelingse waterindringing + opstijgend vocht naar binnen toe tegen te gaan. In alle buitenmuren bevindt dit membraan zich op 0,15 m boven de vloerplaat en boven raamopeningen, waar nodig. GEVELMETSELWERK Gevelmetselwerk is voorzien in een gevelsteen mod. 65 volgens keuze van de bouwheer en voor

6 een aankoopprijs van 23,00/m² excl btw. Het langs buiten gelegen gedeelte van de samengestelde buitenmuur wordt in paramentsteen opgetrokken. Dit gevelvlak wordt loodrecht en pas gemetseld in halfsteens verband. De voegen, ongeveer 1 cm breed, worden naderhand op de vereiste diepte uitgekrabd. Ingemetselde gegalvaniseerde spouwhaken zorgen voor de verankering aan het dragend binnen spouwblad. Centerstenen zijn voorzien boven ramen, deuren en garagepoort. Catnic voorzien waar nodig volgens plan. Voor het metsen van module 50 gevelsteen wordt een meerprijs van 4 /m2excl btw in rekening gebracht. THERMISCHE ISOLATIE (conform EPB) - Rockfit 434 met een dikte van 75mm in de spouw, uiterst stevige plaat en laat zich perfect aansluiten. Meer info op onderstaande internetsite: - Overal wordt super isolerend glas geplaatst met glasvulling (k-waarde = 1,1). - Wij werken standaard met thermische vloerisolatie PUR 5 cm. Elektrische en sanitaire leidingen worden uitgevuld - Ter voorkoming van koudebruggen worden alle betonnen balken geïsoleerd met heraklith, geëxtrudeerd polystyreen of gelijkaardig isolatieproduct. Na plaatsing van het buitenschrijnwerk worden de openingen tussen het schrijnwerk en buitenmuren opgevuld met isolatie. - De garagepoorten zijn geïsoleerd met 4 cm geëxtrudeerd polystyreen. - Door de vloerder of de chapper wordt tegen alle bepleisterde muren een randisolatie geplaatst polystyreen teneinde de uitzetting van de vloeren mogelijk te maken. BINNENSPOUWBLAD VAN DE BUITENMUREN Het dragende gedeelte van de spouwmuur wordt gemetseld met goed isolerende rode snelbouw Porotherm Thermobrick van 14 cm breedte. Bezijden en bovenaan de dagopeningen wordt een aanslag gelaten voor het buitenschrijnwerk. De lintelen boven de deuropeningen worden uitgevoerd in voorgespannen (prefab) stalton balkjes. BINNENMUREN Alle binnenmuren worden gemetseld met rode isolerende snelbouw baksteen Porotherm Thermobrick van 14 cm voor dragende muren en 9 cm voor niet-dragende muren Volgens de aanduidingen op het uitvoeringsplan worden binnendeuropeningen voorzien. DORPELS De raam- en deurdorpels worden vervaardigd uit blauwe hardsteen. De bovenzijde is geschuurd en de zichtbare zijkanten glad of gefrijnd,dikte: 6,5 cm. De dorpels worden links en rechts 5 cm ingemetseld in het paramentwerk en steken ongeveer 5 cm uit het paramentvlak waar zij onderaan voorzien zijn van een druiplijst. De dorpels worden met een lichte helling naar buiten toe geplaatst voor de afwatering. VLOERPLAAT BOVEN HET GELIJKVLOERS EN DE VERDIEPING De vloerplaten worden opgebouwd uit ruwe betonnen welfsels met een nuttige overlast van 300 kg/m². Hierop wordt een netwapening geplaatst 150/150/8/8 ( indien nodig na studie) en een druklaag in beton van ongeveer 5cm. Betonsamenstelling op basis van 350 kg/m3.. Studie + legplan volgens fabrikant ECHO ROOKKANALEN (indien voorzien op bouwplan) Er wordt een kanaal vanaf het plafond van de woonkamer voorzien. Dit wordt opgetrokken in

7 vuurvaste potten uit gebakken aarde (sectie 20/20, welke rondom geïsoleerd worden met glaswolplaten). Boven de pannen wordt één gemetste schouw opgetrokken in paramentsteen en afgedekt met een deksteen in 5cm blauwe natuursteen.. Indien geen deksteen dient te worden voorzien zijn wij niet verantwoordelijk voor het eventuele stukvriezen of stukspringen van de gevelsteen. Ingewerkt lood verhindert vochtindringing. VERLUCHTINGEN Woonhuis ventilatie volgens nieuwe wetgeving ( zie ventilatie) Voor de droogkast is er een verluchting voorzien door de buitengevel. Voor de keuken wordt er een verluchting van 125 door de gevel geplaatst. Eventuele verlaagde plafonds voor het wegwerken van de verluchting zijn niet voorzien. ARTIKEL 5 Dakconstructie DAKTIMMER De gebruikte houtsoort is Epicia, gedrenkt in een insectendodend en schimmelwerend product. De dakconstructie is met keperspanten HOH 45, hoogte 18cm, volgens studie spanten leverancier. Het gebruikte hout moet naaldhout zijn zoals beschreven in STS 04, minimaal van kwaliteit S6 volgens de KAR methode. Het verwerkte hout wordt behandeld in een erkende installatie in een oplossing op basis van BASILIT PCX2, samengesteld uit propiconazol en cypermethrine, erg fixerend. Deze behandeling beschermt het materiaal tegen schimmel en insecten in de omstandigheden van risicoklass E. TENGELLATTEN/ONDERDAK Leveren en plaatsen van een onderdak dat eventueel doorgedrongen water of stuifsneeuw afvoert naar de goot. De zwart/witte folie bestaat uit een spinvezelvlies als draagstructuur met daarop een speciale damp-open en waterdichte bekleding en als oppervlaktefolie een spinvezelvlies. De folie weegt 115 gr/m² en heeft een treksterkte van 210 N/5 cm waardoor doortrappen bij de plaatsing nagenoeg uitgesloten is. Door zijn damp-open structuur bekomt de folie een Sd-waarde van 0,02 m en een dampdoorlaatbaarheid van meer dan gr/m².24h.. De overlapping bedraagt 4 cm in de afwateringszin. Het onderdak is aangesloten op de dakgoot. Dit onderdak wordt met tengellatten evenwijdig met en op de hoge kepers vastgezet. THERMISCHE ISOLATIE Spijkerflens dekens Materiaal: De thermische isolatie van het hellend dak wordt uitgevoerd met mineraal woldekens of mineraal wol. ( niet voorzien bij ruwbouw-winddicht) Spijkerflens deken 115 van ROCKWOOL of gelijkwaardig De deken is eenzijdig bekleed met alu-kraft. De dekens zijn aan beide lengteranden voorzien van spijkerflenzen van 3,5 cm. De warmte geleidbaarheid volgens NBN B is ten hoogste 0,040 W/mK voor de dekens en 0,036 W/mK voor de platen. De dikte van deze spijkerflens dekens is 180mm. Uitvoering: De flensdekens worden verticaal en schuin bevestigd tussen de vakwerkspanten met gegalvaniseerde nagels met platte kop of met gegalvaniseerde nieten. De dampremmende laag (dampscherm / alu-kraft) wordt aan de binnenkant van het gebouw geplaatst.

8 DAKBEDEKKING De garantie op de intrinsieke kwaliteit bedraagt 30 jaar en op de homogene verkleuring 15 jaar. De dakbedekking bestaat uit kleidoorbakken pannen KORAMIC NARVIK ALEGRA te kiezen uit 4 basiskleuren. De pannen worden met de neus achter de panlat geplaatst en zijdelings met tand en groefprofilering in elkaar gelegd. Dit alles volgens de voorschriften van de fabrikant. Aan de dakranden van de paramentgevels wordt gebruik gemaakt van zijgevelpannen. Aan de nokken van het dak worden vorstpannen zodanig geplaatst, dat ze de twee dakvlakken overlappen. PLATTE DAKEN Voorzien als warm platdak met Derbigum Brite, opbouw volgens plan. Uitgevoerd volgens het Derbigum Brite procede. Dit wil zeggen een witte acryl topcoating opgebouwd uit: een hoge kwaliteit van bitumen en polymeren; een gecombineerde inlage van een gewapend glasvlies met polyester. Derbigum Brite is kleurvast, heeft het vermogen om zonnestralen te weerkaatsen en is UV-bestendig DAKOVERSTEKEN/BOEZEMPLANKEN De boezemplanken worden afgewerkt in PVC De Ceuninck. Oversteek standaard in basis-ralkleur, speciale ralkleuren in meerprijs afhankelijk van de kleur. Aan de voorkant van de oversteek wordt een windplank geplaatst, waaraan de goothaak wordt bevestigd. Kleur wordt aangepast aan de kleur van het buitenschrijnwerk. Kleur :.. HANGGOTEN EN AFVOERBUIZEN Hanggoten en afvoeren zijn voorzien in zink. Aan alle horizontale dakranden worden op de kepers en tegen de windplank gootbeugels bevestigd. Hierin worden gootstukken geplaatst, die samengevoegd een goot vormen. De gootstukken worden aan elkaar verbonden en gesloten door het solderen met tinsoldeer. De uiteinden worden gesloten met speciale eindstukken. De goot heeft een plaatdikte van 0,8 mm. De goothaken, geplooid in de vorm van de goot, zijn eveneens verzinkt. Regenwater wordt via afvoerbuizen van de dakgoot naar de regenwaterput geleid. Deze buizen zijn rond (diameter 80 mm) en worden verticaal tegen het gevelmetselwerk bevestigd met beugels. Deze beugels worden op regelmatige afstand met inslagpennen in het metselwerk vastgeankerd. ARTIKEL 6 - Buitenschrijnwerk en beglazing HET RAAM MET STIJL IN GENERFDE KUNSTSTOF Gegarandeerde kwaliteit en nazorg! Alle ramen en deuren worden uitgevoerd in PVC type WYMAR, 5 kamerprofiel met standaard ralkleur, binnenzijde wit. De ramen zijn voorzien volgens aanduiding op het voorontwerp. Er is overal superisolerende beglazing voorzien met een isolatie waarde van 1,1W/m²K. 1. De glaslatten met gecoêxtrudeerde dichtingen verzekeren een perfecte en onzichtbare montage. 2. Uitzonderlijke winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van de vleugel op het kader als de hoge inklemming van het glas. De toepassing van inbraakwerende sluitnokken is standaard bij alle draai- en draaikipdelen. 3. Een rondomlopende droge beglazingsrubber, eveneens minimaal in het zicht, verhindert

9 dat het regenwater binnendringt in de glassponning. 4. De middenkamers worden opgevuld met gegalvaniseerde versterkingsporfielen die de stabiliteit verhogen. 5. De binnnenkamers verhogen de thermische- en akoestische isolatie en geven aan de scharnierschroeven een extra bevestigingswand. 6. Raamkaders worden voorzien van drie rondomlopende aanslagdichtingen die zelfs in de hoeken niet zijn onderbroken; De buitendichting voorkomt het binnendringen van vuil en overtollig regenwater. De middendichting voor een perfecte wind- en waterkering en een optimale luchtdichtheid, ze herstelt het 5 kamersysteem waardoor het beslag zich in een droog milieu bevindt, wat een langere levensduur van het beslag garandeert. Door de binnendichting bekomt men een uitzonderlijke geluidsdichting. 8. Basisprofielen worden voorzien van een 4 kamersysteem Sierluiken en/of rolluiken kunnen op aanvraag in de offerte voorzien worden. ARTIKEL 7 - Voegwerken VOEGWERK / GEVELMETSELWERK Het opvoegen van de woning gebeurt na de beëindiging van het metselwerk en na de plaatsing van het dak en het buitenschrijnwerk. De voegmortel wordt samengesteld met zand en cement. Met deze samenstelling worden de voegen van het gevelmetselwerk zorgvuldig, vakkundig plat en vol gedicht, waarna het paramentvlak wordt afgeborsteld. Voor de voegwerken is er zonder meerprijs de keuze uit wit, licht geel, geel en grijs, voor andere kleuren is er een meerprijs. Indien men stalen wenst, is hiervoor een meerprijs te betalen. OPSPUITEN VAN BUITENMETSELWERK De voegen tussen het buitenschrijnwerk en paramentmetselwerk worden dichtgespoten met een plastische voegspecie. Dit materiaal blijft in ruime mate elastisch en is stevig aan beide materialen gehecht. De kleur dient later door de bouwheer gekozen te worden. (aansluiten bij de toegepaste materialen) ARTIKEL 8 Bezettingswerken BEZETTINGSWERKEN MUREN EN PLAFONDS Het bezettingswerk is voorzien op het gelijkvloers en op de volledige verdieping. De zolderruimte wordt niet bezet. Deze massa wordt krachtig op het draagvlak gespoten, met behulp van een regel door opwaartse bewegingen uitgestreken en daarna glad afgewerkt. Aan alle buitenhoeken en dagkanten van de ramen worden aluminium hoekprofielen inbezet. Het pleisterwerk wordt bezijden en bovenaan de openingen van ramen en buitendeuren, om de hoek doorlopend, aangebracht tot tegen het raam- of deurkozijn. De garage wordt voorzien in zichtbaar metselwerk. ARTIKEL 9 - Vloer- en tegelwerken Vloertegels Prijzen exclusief BTW voorzien - Voorziene aankoopwaarde van 27,00,- / m² (excl.btw) voor de vloer van inkom en wc. - Voorziene aankoopwaarde van 27,00,- / m² (excl. btw) voor de vloer van zithoek, eetplaats, keuken, badkamer. - Voorziene aankoopwaarde van 12,50,- / m² (excl. btw) voor de vloer van wasplaats, bergplaats en garage.

10 Plaatsing: de vloertegels worden geplaatst op de chape van gemiddeld 9 cm en gelijmd (of mortelbed voor eventuele natuursteen=>volgens bijkomende offerte ) om alzo een betere aanhechting te bekomen. Bijkomende plinten zijn voorzien van 7 /lm (excl. btw). Eventuele siertegeltjes, boordjes of speciale tegels zijn te verrekenen aan de meerprijs zoals aangegeven in de toonzaal of op de bestelbonnen/facturatie. Vloeren, wandtegels, raamtabletten en deurdorpels kunnen, aan de voorziene aankoopwaarde zoals hierboven beschreven, in de toonzaal worden gekozen. De aangegeven eenheidsprijzen zijn ruim voorzien en richtinggevend. Na uiteindelijke keuze zal deze stelpost vloeren/tegels verrekend worden. In de badkamer sluit de wandtegel aan tegen de vloertegel. De voeg tussenin wordt opgekit, eveneens worden ook de hoeken opgekit in de natte ruimtes. Wandtegels - Voorziene aankoopwaarde 27,00 m² waar : op alle muren van de badkamer. Tweede badkamer of douchecel Indien er een tweede badkamer op het ontwerp staat zijn hier geen wand- en of vloertegels inbegrepen maar deze kunnen op aanvraag voorzien worden. Tabletten Eventuele raamtabletten (behalve voor ramen tot vloerniveau) zijn voorzien in marmer met een dikte van 2 cm. Uit te kiezen bij de leverancier. Entreportes Tussendeurdorpels Eventuele deurdorpels in marmer. Plaatsing: in de dagopening van de binnendeuren. Chape In de slaapkamers wordt enkel een chape voorzien. Hier wordt een afwerkhoogte voorzien voor een laminaatparket, die de klant dan kan leggen. In de andere ruimtes halen we een gemiddelde chapedekking van ± 9cm ARTIKEL 10 Binnenafwerking BINNENDEUREN Stratifié deuren + klink is standaard voorzien VERDIEPINGSTRAP Naar de eerste verdieping wordt een open of gesloten trap in eerste keuze beuk geplaatst. De trap is voorzien van vertrekstijl, eindstijl en tussenstijl bij hoekverdraaiing. De trap en overloop zijn voorzien van de nodige balustrade in eerste keuze beuk. De handgreep en balustrade hebben een rechthoekig profiel met uitronding. ZOLDERLUIK Op een verantwoorde plaats wordt in de plafondconstructie van de verdieping een toegangsluik uitgewerkt met uitschuifbare trap. De opening wordt zijdelings in multiplex bebording afgewerkt.met een hiervoor bestemd multiplexluik kan de opening worden afgesloten. Afmetingen: 60 x 120 cm.

11 ARTIKEL 11 Elektriciteit ELEKTRISCHE INSTALLATIE De elektrische binneninstallatie van de woning wordt uitgevoerd conform de ter zake geldende reglementering met name: Het algemeen reglement op de elektrische installatie (A.R.E.I.). De keuringen zijn voorzien volgens de geldende reglementering op datum van de offerte. In samenspraak met de bouwheer zal er een elektriciteitsplan worden uitgetekend. In de garage/bergplaats wordt het verdeelbord opgesteld van waaruit het hele elektriciteitsnet wordt opgebouwd. Alle leidingen worden in Pvc-buizen + flexibel getrokken die samen met de dozen voor schakelaars en stopcontacten in de muren geplaatst worden. Merk van schakelaars en stopcontacten is Niko ivoorkleurig. ELEKTRICITEITS TABEL Kenmerken uitrusting Lichtpunten 20 Schakelaars 24 Stopcontacten 46 Bel 1 Aansluitbuis telefoon 2 Aansluitbuis tv 4 Aansluitbuis internet 2 Voeding CV 1 Voeding kamerthermostaat 1 Voeding regeling ventilatie 1 Stopcontact wasmachine 1 Stopcontact vaatwasser 1 Stopcontact droogkast 1 Stopcontact fornuis 1 Stopcontact oven 1 Stopcontact ventilatie 1 Buitenlichtpunt met schakelaar 2 Stopcontact motor poort 1 Stopcontact regenwaterpomp 1 Zekeringkast 1 Zijn niet voorzien: - De meterkast en tussenstuk waarin de elektriciteitsmaatschappij de teller plaatst. - Aansluitingskosten, elektriciteitskabel, tv- en telefoonkabel van openbaar net tot woning. - Keuring installatie ARTIKEL 12 Sanitair SANITAIRE INSTALLATIE Vanaf de waterteller worden toevoerleidingen geplaatst naar de collectors.. De aankoppeling met de waterteller gebeurt conform de algemene reglementering (terugslagklep, aftapkraantje en afsluitkraan). Vanuit het collectorgedeelte vertrekken de waterleidingen naar de gootsteen van de keuken en de alle sanitaire toestellen, in noodzaak warm en/of koud Als verwarmingsketel wordt een ATAG Blauwe Engel voorzien ( zie verder). De toevoerleidingen worden in Alpex geplaatst. Koud en warm water worden vanuit aparte collectoren verdeeld.

12 De afvoerleidingen van de sanitaire toestellen, wasmachine, gootsteen worden aangesloten op het rioleringsstelsel. Deze leidingen zijn van hard PVC.De binnensecties van de buizen zijn in functie van de respectievelijke toestellen die er op aangesloten zijn. De horizontaal en verticaal geplaatste leidingen (zowel aanvoer als afvoer) worden respectievelijk ingewerkt in de ondervloer en in de opgaande muren van de leefruimten. SANITAIRE LEIDINGEN Volgende aanvoerleidingen zijn voorzien: - 1 leiding ligbad warm + koud - 1 leiding douche warm + koud - 1 leiding koud handwasbakje wc gelijkvloers - 2 leidingen WC koud - 1 leiding wasmachine + dubbeldienstkraan - 1 vaatwasser + dubbeldienstkraan - 1 leiding uitgietbak warm + koud + dubbeldienstkraan - 1 leiding lavabo warm + koud - 1 leiding koud + vorstvrij buitendienstkraan - 1 leiding handwasbakje koud bij apart wc verdieping - 1 leiding spoelbak keuken warm + koud - 1 aansluiting aan de telklok - 1 regenwaterpomp met 3 aansluitingen Tweede badkamer Indien er op het ontwerp meerdere badkamers zijn afgebeeld, zijn de sanitaire leidingen hiervan ook voorzien, sanitaire toestellen zijn niet voorzien. SANITAIRE TOESTELLEN MEUBEL Badmeubel type A2M in notelaar en een tablet met 2 geïntegreerde wastafels in kunstmarmer. 1 hoge kolomkast en 1 wastafel onderkast Decoratieve spiegelkast met stopcontact en schakelaar Lichtbalk Halogeenverlichting De kranen zijn van het type F. GROHE CONCETTO ééngreepsmengkranen in chroom met lediging BAD Ligbad A2M 180x80 wit acryl duo bad A2M met poten (compleet) Leegloopsysteem is voorzien met automatische lediging in chroom uitvoering De badkraan is van het type F. GROHE CONCETTO ééngreepsmengkraan voor bad/douche Handdouche, muurhouder en flexibel zijn voorzien DOUCHE Douchebak Acryl Fims A2M wit 90x90x7,5cm Opbouwthermostaat F. GROHE GROHTHERM chroom, doucheset GROHE TEMPESTA. Chroom met flexible 150 cm, handdouche ECO en Zeephouder. Douchedeur draaideur NASSAU cm met mat chroom en veiligheidsglas helder.

13 HANDWASBAKJE Handwasbakje SPHINX 420 wit met kraangat links en beker sifon. Toiletkraan DAMIXA TITAN CHROOM UITGIETBAK Uitgietbak standaard wit met gaten Douchemengkraan GROHE ATLANTA Chroom wandmontage met uitloopbek GROHE S-Vorm draaibaar 150 mm TOILET Voorzien van 1 wand wc wallset wit standaard en 1 wand wc wallset type OVO wit 2 x GEBERIT inbouwelement 2 x bedieningsplaat GEBERIT wit voor inbouwreservoir met 2 spoeltoetsen 3 of 6L ARTIKEL 13 Verwarming GASWANDKETEL Leveren en plaatsen van een installatie met voldoende vermogen op een temperatuur te waarborgen bij-10 C: living 22 C; keuken 22 C; badkamer 24 C en slaapkamers 18 C. De leidingen worden uitgevoerd in kunstofbuizen. De verdeling naar de radiatoren gebeurt met collectoren. ATAG condensatieketel Q38 met muuraansluiting Atag gaswandketels halen zoveel warmte uit aardgas dat zelfs de strengste rendements-eisen van HR TOP worden overtroffen. Door de uitlaatgassen zo diep af te koelen (=warmte ontrekken) wordt zelfs een rendement van 110.9% gehaald. Dit rendement blijft onverminderd gedurende de levensloop van de ATAG Q, door toepassing van INOX gladde buizen voor directe warmteoverdracht in de warmtewisselaar. Ook voor het produceren van warmwater gaat de ATAG Q efficiënt en zuinig om met ons kostbare aardgas. Dit unieke concept heeft zijn resultaat op lage emissies en super hoog rendement reeds sinds 1996 bewezen. ATAG SUPERZUINIG: Blijvend hoog rendement door INOX ipv Aluminium Efficiënte levering van warm water Warmte wanneer U dat wilt met de ATAG Brain Q Buitenvoeler KAMERTHERMOSTATEN De ATAG Brain Q is een gebruiksvriendelijke digitale thermostaat met verschillende (klok)programma s. In combinatie met de regeling van de van de ATAG Q leert de BrainQ uw woning kennen, waardoor u zo optimaal mogelijk stookt en niet handmatig hoeft bij te sturen. CONVECTOREN Linea Plus De convectoren zijn voorzien van het type Linea Plus (met muuraansluiting),

14 deze omkaste paneelconvectoren met 4 aansluitpunten zijn voorzien van een decoratief bovenrooster en van zijpanelen. Bovendien zijn op de convectoren achteraan ophangstrips gelast, zodat hij stijlvol met de meegeleverde bevestigingsset tegen de wand gemonteerd kan worden. De radiatoren zijn volgens studie en inbegrepen in de prijs en zijn voorzien met muuraansluiting Thermostatische kranen zijn overal voorzien. ARTIKEL 14 - Ventilatie VENTILATIESYSTEEM TYPE D Mechanische toe- en afvoer met warmtewisselaar; dit systeem gaat beide benodigde stromen voorzien door vervuilde lucht te gaan afvoeren in keuken, berging, toilet en badkamer en verse lucht in te voeren naar de slaap- en leefruimtes. De unit is inwendig voorzien van een warmtewisselaar. Dit is een statisch geheel van platen waar aan de ene zijde de afvoerlucht passeert en de platen opwarmt en aan de andere zijde de toevoerlucht door passeert en tot 93% van de warmte terug opneemt bij de invoer. De luchtstromen komen hierbij dus niet in aanraking. ARTIKEL 15 - Garagepoort Sectionale poort (K-waarde paneel = 1,0W/m²K) type EPU-40 met profilering; Z-beslag Woodgrain. Het lakken van de poort is inbegrepen uitgezonderd metaallakken en structuurlakken op aanvraag. Automatische poortopener Soft start en soft stop functie Inclusief handzender en drukknopvoorziening binnen Obstakeldetectie, automatische noodverlichting Optimale inbraakpreventie in de motor Tweede handzender inbegrepen Verluchtingsstand ARTIKEL 16 - Keuze van materialen Keuze van materialen: Alle materialen dienen door de bouwheer gekozen en besteld te worden op de door onze aangeduide adressen! Alle keuzes van materialen gebeuren in de toonzaal van de leveranciers, zoals aangeduid door A2M. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. U krijgt hierbij steeds begeleiding van een deskundige. De materiaalkeuzes gebeuren steeds onder begeleiding, om onaangename verassingen te voorkomen. De deskundige zal u sturen binnen uw budget of uw budget mee in de gaten houden. Er wordt steeds door A2M een persoonlijke afspraak gemaakt tussen u en elke leverancier. Ook hij zal u bijstaan voor eventuele raadgevingen, kleuradviezen, Vergeet wel niet dat overal waar een eenheidsprijs is voorzien, dit een stelpost betreft, welke na u definitieve keuze moet verrekend worden. U bepaalt dus zelf welke meerprijzen u al of niet wenst uit te geven. Daarom is begeleiding van een deskundige een noodzaak. Zo komt u niet voor onvoorziene verrassingen te staan. BELANGRIJKE OPMERKING Enkel de posten beschreven in dit lastenboek zijn voorzien in de prijsberekening. Eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen vermeld in dit lastenboek zijn enkel van toepassing indien ze in bijlagen worden vermeld en verrekend. Varianten, keuzes en offertes zijn steeds in min of meer te verreken. Half open bebouwing is voorzien in 3 gevels, enkele gemeenschappelijke muur is standaard voorzien. ( 14cm)

15 ARTIKEL 17 - Afwerkingsniveaus Er kan bij ons gekozen worden voor een ruwbouwwinddicht oplossing tot een woning sleutel opde-deur. Het afwerkingsniveau wordt aan de behoefte en wensen van de klant aangepast en dit in overeenstemming met het vooropgestelde budget. Dit wordt tijdens een gesprek met onze bouwadviseurs besproken. Gelieve daarom steeds een afspraak te maken. ARTIKEL 18 - Dossierkosten Veiligheidscoördinator + EPBcoördinator : btw Het ereloon voor de ontwerpkosten, het opmaken van de bouwaanvraag en andere dossierkosten is in de prijs inbegrepen bij de architect. ARTIKEL 19 - Nutsvoorzieningen De volgende nutsvoorzieningen zijn aanwezig in de straat: Openbare riolering / waterleiding / elektriciteit / TV-distributie aardgas / telefoon. De vijfdelige aansluitingsbocht wordt standaard mee voorzien (vroegere energiesteen). De wachtleidingen voor de aansluiting van de aanwezige nutsvoorzieningen worden eveneens mee geplaatst. De aansluitingskosten op de openbare nutsvoorzieningen zijn volledig ten laste van de bouwheer. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de gemeente,richtprijs tss en Openbare nutsvoorzieningen: Aansluiting waterleiding Aansluiting aardgas Aansluiting elektriciteit / TV-distributie Aansluiting telefoon Aansluiting riolering A2M en de architect begeleidt u bij de aanvraag van deze nutsvoorzieningen, zodat tijdig de gevraagde persoonlijke gegevens beschikbaar zijn bij de verschillende instellingen. ARTIKEL 20 - Keuken Wij bieden een moderne keuken GEKA aan met basaltgrijze deuren en glanzende inox huishoudtoestellen.(siemens.) Afmetingen 3,45m wand, 1,85m x 0.90m eiland. Het is de perfecte combinatie van formele en functionele esthetiek. Het centrale eiland biedt U een extra werkblad en een zeer praktische opbergruimte. Toestellen: spoelbak, keramische kooktafel, oven SIEMENS, Koelkast SIEMENS, Decoratieve SIEMENS dampkap en SIEMENS klasse A vaatwasser. Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren. Werfvergaderingen zijn in overleg te bepalen, tijdens de ruwbouw 1 maal per 2 weken, bij afwerkingsfaze telkens tijdens of na een afwerking. Voor akkoord bouwheer, De Heer en/of Mevrouw Voor akkoord A2M, Afgevaardigde A2M,

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL LOT 4 Lot 4 Voorblad 46 wm 7 wc 47 112 schroefdop handenwasser 399 300 497 305 3 600 265 standl. wc +1 14 39 160 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten

Nadere informatie

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 5 Voorblad 97 900 39 265 schroefdop 2 wc 47 60 A 25 25 25 200 standl. wc + 9cm funderingsmuur 298 9 9 25 4 600 299 300 9 497 9 399 0 handenwasser 29 29 39 0 789 Socarex Septische

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages DE BRABANT NV Brugstraat 33 8720 Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT 5 woningen & 1 studio & garages LASTENBOEK WATER- EN WINDDICHT Algemeen Architect Ingenieursstudie Veiligheidscoördinatie EPB-verslaggeving

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten Lijst in aanmerking komende werken premie duurzaam wonen 1. Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid; b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking; c. Afbraak van de schouw of

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

Voor het bouwen van een woning, type gesloten, open en halfopen bebouwing.

Voor het bouwen van een woning, type gesloten, open en halfopen bebouwing. Duinco nv Immoluxe Stationsstraat 140 9250 Waasmunster Tel: 0474/47.18.82 Fax: 052/52.77.78 LASTENBOEK TRADITIONEEL Voor het bouwen van een woning, type gesloten, open en halfopen bebouwing. Opmerking

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 01: Inrichtingswerken Hoofdstuk 02: Funderingswerken

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/ B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Genk: G. Lambertlaan BESCHRIJVING DER WERKEN VOOR DE BOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE GARAGE: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LASTENBOEK. DEEL l: Winddichte afwerkine (tem dakdichting en buitenschriinwerk)

LASTENBOEK. DEEL l: Winddichte afwerkine (tem dakdichting en buitenschriinwerk) LASTENBOEK DEEL l: Winddichte afwerkine (tem dakdichting en buitenschriinwerk) art. 1 : grondwerken De bestaande grondslag wordt aanzien als het peil 0. Alle funderingen en eventuele putten worden aangezet

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL

DE ARK VERKOOPT. Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL DE ARK VERKOOPT Project Wezelhof Hoeveloopweg 58 2400 MOL LIGGING In Wezel is de wederverkoop gepland van een woning in de Hoeveloopweg. Het huis is zeer rustig gelegen, niet veraf van natuurreservaat

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 01: Inrichtingswerken Hoofdstuk 02: Funderingswerken

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door de firma Mavado BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN TANKEN

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Neyt Petra Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be Email pikwadraat@telenet.be Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Destelbergen,

Nadere informatie

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200 FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6 3,8 ZONSOPGANG MAARTSEPTEMBER bouwzone ZONSONDERGANG MAARTSEPTEMBER 3,6. LINKERBUUR ONBEBOUWD 4,58,8 5,46 AS VAN DE WEG MOLENBERG NR GEMEENTEWEG BETONVERHARDING ALLE NUTSVOORZIENINGEN;

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Energiebesparende investeringen 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie 4. Vloerisolatie 5.

Nadere informatie

Algemene en Technische Beschrijving

Algemene en Technische Beschrijving Woonerf Bloemendale Disgracht 8501 Kortrijk-Heule Bouwheer: Promotion Building Company NV Albert I laan 98 8620 Nieuwpoort Verkoopkantoor: ERA Becue Zwevegem, Otegemstraat 45 Kortrijk, Overleiestraat 79

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving H SBBBBBB 4 Pagina 1 van 9 Gedetailleerde beschrijving stijlvolle half-open bebouwingen (loten 1, 3 en 4 verkocht). Casco. Gedeeltelijke of volledige afwerking mogelijk. 9255 Buggenhout, Hoogweg Contactgegevens

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving SBBBBBB 4 H Pagina 1 van 11 Gedetailleerde beschrijving stijlvolle half-open bebouwingen. Casco. Gedeeltelijke of volledige afwerking mogelijk. 9255 Buggenhout, Hoogweg Contactgegevens Wim Persyn Erkend

Nadere informatie

Verkoopslastenboek. Op bijgevoegd plan wordt de totale oppervlakte van de appartementen vermeld.

Verkoopslastenboek. Op bijgevoegd plan wordt de totale oppervlakte van de appartementen vermeld. Verkoopslastenboek Bouwen van een meergezinswoning met 10 wooneenheden, 15 ondergrondse autostaanplaatsen, 10 ondergrondse bergingen en 2 liften gelegen te Herenthout, op de hoek van de Nijlense Steenweg

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Voorwoord : De Woninggalerij BVBA is de opdrachtgever voor dit project. Dit project bestaat uit 2 woningen

Nadere informatie

(LINKERWONING. BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING

(LINKERWONING. BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK (LINKERWONING INKERWONING) BEKNOPTE E BESCHRIJVING-Pastorijwoning AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar.

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst.

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Een defect melden aan de technische dienst 2 Inhoud Bel naar de technische dienst Wat moet u doen? p. 4 Wat zegt u? p. 4 Kent

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie