BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102."

Transcriptie

1 BOUQUET VASTGOED BVBA Goedingenstraat AFSNEE Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. Architect. ASAS bvba Reginald Warnefordstraat 112 St. Amandsberg. BESCHRIJVING VAN VOORZIENE WERKEN. A. Voorbereidende werkzaamheden. 1. Veiligheidscoördinator. Volgens het nieuwe koninklijke besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Belgisch staatsblad van 7 februari 2001), is een veiligheidscoördinator vereist voor alle bouwwerken die na 1 mei 2001 aanvangen. De taak van de coördinator omvat onder meer het verplicht opstellen en bijhouden van een aan de bouwplaats aangepaste veiligheids en gezondheidsplan, een coördinatiedagboek en een postinterventiedossier, dat de klant aan het einde van de werkzaamheden moet bewaren. De coördinator moet ook op verschillende ogenblikken tijdens de werken op de bouwplaats aanwezig zijn om de preventiemaatregelen te coördineren en op de toepassing ervan toe te zien. Deze veiligheidscoördinatie is inbegrepen. 2. EPB verslaggeving Voor woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van na 1 januari 2006 dient men te werken volgens de nieuwe EnergiePrestatie en Binnenklimaatregelgeving (EPB). Dit houdt in dat in eerste instantie de architect het E peil van uw woning dient te berekenen. Dit dient minimum E 100 te zijn (gelijk aan het vroeger K45) en wordt bereikt door het gebruik van goede isolatiematerialen en het toepassen van een ventialtiesysteem. Deze EPB verslaggeving is inbegrepen. Door de toegepaste isolatiematerialen zal deze woning een K waardev behalen van 45 en een E peil van minimaal 78.

2 B. Ruwbouwwerken. 1. Inrichting van de bouwplaats De aannemer zorgt voor de nodige accommodatie, welke geëist wordt door het Ministerie van Arbeid en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming opdat de arbeiders de werken naar behoren zouden kunnen uitvoeren. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de personeelsplaats en sanitaire voorzieningen. 2. Delfwerken fundering. De aannemer zorgt voor het afgraven van de bouwplaats (graszoden). De funderingssleuven diepte noodzakelijk volgens de toestand van de grond. De breedte van de sleuven wordt uitgevoerd volgens plan. Indien er nog geen detailplannen van de fundering gekend zijn, wordt rekening gehouden met een breedte van 60 cm voor de buitenmuren en 50 cm voor de binnenmuren. 3. Aardingselektrode. Op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren wordt een aardingselektrode geplaatst over de gehele omtrek van de woning, conform het M.B. van 6 oktober Deze aardingselektrode is een koperen geleider uit één stuk bestaande en met een ronde doorsnede van 35 mm². Het begin en het einde ervan komen samen op de plaats waar later de elektriciteitsteller zal geplaatst worden 4. Stortbeton voor funderingssleuven. De funderingssleuven worden met steenslagbeton volgestort. De breedte van de funderingszool is volgens de uitgegraven breedte zie C.2 (samenstelling 250 kg cement C16/20 / Benor gekeurd) gevuld tot een hoogte noodzakelijk volgens de grondtoestand. 5. Funderingsmetselwerk. Op de funderingszool worden funderingsmuren gemetseld met betonblokken. De buitenmuren hebben een breedte van 0,30 m. De binnenmuren zijn 0,15 m breed. Het funderingsmetselwerk heeft een hoogte van 0,20 m. De buitenzijde van dit metselwerk wordt afgewerkt met een rijnzand/cement bezetting die achteraf geteerd wordt. 6. Plastiekfolie. De volledige bouwoppervlakte wordt genivelleerd met aangedamd scheldezand, dikte 0,10 m. Op deze aangedamde zandlaag en het funderingsmetselwerk wordt over de volledige oppervlakte van het gebouw een

3 polyethyleenfolie geplaatst met een dikte van 0,2 mm. Dit ter bescherming tegen opstijgende en indringend vocht. 7. Gewapende vloerplaat. Boven de plastiekfolie wordt een massieve gegoten betonplaat (samenstelling 350 kg cement C20/25 / Benor gekeurd) met een dikte van 0,15 m en een netbewapening (Benor gekeurd staal, gekarteld, halfhard BE 40 TP 4 of netten met mazen 15/15 ø 8) over de totale bouwoppervlakte. 8. Rioleringswerken. De rioleringsbuizen en toebehoren in slagvaste gladde PVC, Benor gekeurd, worden geplaatst volgens de plannen, dit met een diameter 110, 125 of 160 afhankelijk van de functie. Alle afvoerbuizen worden zo vlug mogelijk buiten de woning gebracht en door middel van nodige hulpstukken en onderzoekkamers met elkaar verbonden. De invoerbuizen voor de nutsvoorzieningen worden geplaatst tot aan de rooilijn (maximaal 8 m) en worden in de woning bovengebracht doormiddel van de aangepaste aansluitbocht. De aannemer maakt ter hoogte van de gevel waar de invoerbuizen uit de woning komen een put van 1m/1m (0,8m diep). Dit laat de nutsbedrijven toe de aansluitingen op een vlotte manier uit te voeren. De septische put met een inhoud van l wordt op een verantwoorde plaats ingegraven en verbonden aan de onderzoekkamer met reukafsluiter. De dubbele onderzoekkamer in harde pvc is geplaatst als laatste put waarna de aansluiting met de moerriool zal gebeuren. Deze dubbele onderzoekkamer heeft als hoofdzakelijke functie de lozing van sanitair en regenwater te scheiden van het water afkomstig van de septische put. Er is een regenwaterput voorzien met een inhoud van l uitgevoerd in Beton Deze is via een socarex aanvoerleiding verbonden met de garage, berging of wasplaats, waar een waterpomp geplaatst zal worden.de putten worden gebracht op het niveau van het maaiveld en afgedicht met pvc of betondeksels. 9. Vochtisolatie in muren. Om opstijgend vocht tegen te gaan wordt in het baksteenmetselwerk een folie ingemetseld. Dit waterdicht membraan wordt bij samengestelde muren in een Z plooi ingemetseld om eventuele zijdelingse vochtindringing tegen te gaan en een goede afwatering te voorzien van de spouw via de open stootvoegen. In alle binnen en buitenmuren bevindt deze folie zich op 15 cm boven de betonplaat. Deze vochtisolerende laag is een zwarte gewapende polyethyleenfolie van 0,2 mm dikte. Aan de binnenzijde wordt later het pleisterwerk tot net boven deze folie geplaatst, zo voorkomt men dat het pleisterwerk vochtig wordt.

4 10. Metselwerk. Alle opgaand metselwerk ( dragend en niet dragend) wordt uitgevoerd in thermisch isolerende silicaatsteen gelijmd. Afhankelijk van hun functie hebben de muren een dikte van 0,15 m voor dragende muren of 0,09 m voor niet dragende muren. Als verankering van het buitenspouwblad met het binnenspouwblad (=binnenste deel van de samengestelde muur) worden ingemetselde gegalvaniseerde spouwhaken gebruikt. Gemiddeld 5 spouwhaken per m². Gewapende betonbalken, en metalen liggers worden geplaatst volgens de studie van een bevoegd ingenieur, dit om een degelijke constructie te waarborgen. 11. Gevelmetselwerk Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in gevelsteen Van der sanden ZERO PARMA. Zonder voeg. Boven de raam, deur en poortopeningen worden gegalvaniseerde L ijzers (80/80/8/8) geplaatst. Deze worden door middel van doken met het binnenmetselwerk of met de betonbalken verbonden. 12. Isolatie. Tussen de buitengevel en het snelbouwmetselwerk is een isolatie voorzien van halfharde minerale isolatieplaten, dikte 6 cm, type EUROWALL RECTICEL k waarde 0,023). Deze worden tegen de sikicaatsteen geplaatst en door middel van voldoende spouwhaken op hun plaat gehouden om een optimale werking van de isolatie te bekomen en koude bruggen te vermijden. 14. Arduindorpels. De dorpels van ramen op de grond, deuren en poorten zijn voorzien in blauwe hardsteen (dikte 5 cm). Aan de onderzijde zijn ze voorzien van een watergroef. De dorpels zijn aan de voorzijde vlak en indien noodzakelijk voorzien van een opstand om het water tegen te gaan. Ramen niet tot op de grond zijn voorzien van alu. dorpels. 15. Gewelven. De gewelven zijn van het type betongewelven gewapend: Vloerelementen met BENOR machtiging in gewapend beton met ruwe of gladde onderzijde, samengesteld uit hoogwaardig beton met een kwaliteit, getrild in metalen bekisting en thermisch verhard, met een werkende breedte van 60cm of 30cm, voldoend aan de NBN B 15 reeks en de PTV 201 VAN Probeton, met een

5 doorbuiging van 1/800 van de overspanning. De wapening heeft een kwaliteit DE 500 BS in de vorm van staven diam. 5mm tot diam. 12 mm. De zones welke voorzien zijn om te pleisteren hebben een ruwe onderzijde, dit om een degelijke hechting van het pleisterwerk te waarborgen. Voorzien boven het gelijkvloers en boven de verdieping. C. Timmerwerken. 1. GEVELBEKLEDING Daar waar de plannen het voorzien wordt de gevel bekleed met Padouck planchetten ¾ x 15 cm. Deze worden gemonteerd op een keperstructuur (met ventilatielat), waaronder eerst een Tyvek folie wordt geplaatst om een degelijke waterdichting te bekomen. Tevens wordt er tussen de keperstructuur isolatie geplaats (idem als gevelisolatie). Voorzien voor zijgevel garage en onderzijde dakoversteek naar voordeur. D. Dakwerken. Een hellingsbeton (gemiddelde dikte 8 cm), gestort op de beton plat dak, zorgt voor een goede afwatering naar de voorziene aflopen of spuwers. Dakisolatie PU 120 mm. Dampscherm V3 FF. Dakdichting Risitrix EPDM Dakballast rolkeien ( helder EWA) Tevens zijn de noodzakelijk hoekstukken, gevelafwerkingen in zink of lood, tapbuizen (lood dikte 2mm tussen de 2 dichtingslagen ingewerkt) en dakrandprofielen in aluminium natuur voorzien. Aflopen in zink met dikte 0,7 mm, deze zijn vierkant sectie 80/80, inclusief verzinkte scharnierhaken. Het regenwater wordt via rioleringsbuizen verzameld in de regenwaterput.

6 E. Buitenschrijnwerk. 1. Ramen en deuren Deceuninck raamprofielen zijn zo ontworpen, dat zij kunnen samengesteld worden tot compleet geassembleerde, thermisch en akoestisch isolerende kunststof ramen en deuren, leverbaar met enkele of meervoudige beglazing, met waterdorpel en diverse muuraansluitingsmogelijkheden. Alle soorten ramen kunnen worden samengesteld: naar binnen of naar buiten opendraaiend, vaste ramen, draaikipramen, wentelramen, deuren, schuifdeuren en alle mogelijke combinaties hiervan. Het systeem is samengesteld uit meerdere kamers, zodat condenswaterafvoer en verstevigingsmogelijkheden aanwezig zijn. De basisprofielen hebben een nominale diepte van 70 mm. De water en luchtdichtheid van het raam wordt verzekerd door een dubbele elastische aanslagdichting. Draairichting ramen en deuren volgens plan. Dubbele beglazing met een K waarde van 1.1 SECTIONALE GEISOLEERDE DUBBELWANDIGE POORT Deze poort heeft een breedte volgens plan. Sectionaalpoort normstahl alu frame met 3 panelen. Torsieveren voorzien van valbeveiliging. Dubbele tandemlooprollen. Verzinkt beslag. Isolatie 20 mm en aluminium binnenafwerking. De poort is bekleed met padouck. Optioneel kan een automatisatie voorzien worden. F. Pleisterwerken. 1. Pleisterwerk muren. Op de silicaatsteen is een spuitplamuur aangebracht. De binnenkanten van ramen en deuren worden uitgepleisterd. 2. Pleisterwerk op gewelven. Op de gewelven is een traditioneel pleisterwerk aangebracht.

7 G. Vloerwerken. 1.VLOERISOLATIE Op de betonnen vloerplaat van het gelijkvloers wordt over de totale oppervlakte vloerisolatie gespoten. Deze vloerisolatie bestaat uit een PUR schuim, dikte 7 cm. Warmtegeleidingscoëfficient 0,026 W/mK. Densiteit van circa 40 kg/m3. 2.CEMENTCHAPE Op het gelijkvloers en de verdieping wordt een chapevloer met een dikte van minimum 5 cm aangebracht. Deze chape wordt +/ 1 cm onder de pas vlak en haaks geplaatst. Volgens keuze van het afwerkingsmateriaal kan deze vrije hoogte worden aangepast. De chape is voorzien van de nodige uitzettingsvoegen en dit zeker ter hoogte van de deuren. Op het gelijkvloers is deze tevens voorzien van versterkingsvezels om spanning bij uitdroging van de chape op te vangen. 3.TEGELBEVLOERING In de garage, bergingen, wasplaats, is een vetvrije tegel voorzien met formaat 30/30, kleur te kiezen uit een aantal basiskleuren en bijhorende plint. Keuze noir granite blanc met bijhorende plint HW 19 euro/m2 In de inkomhal, toilet gelijkvloers, woonkamer, keuken,badkamers en toilet verdieping is een tegel voorzien met minimum formaat 20/20. Keuze woonkamer keuken inkom toilet gelijkvloers tegel 80/80 soft black HW 60 euro/m2. Inclusief bijpassende plint. Badkamers en toilet verdieping tegel mikado ebano 60/60 HW 65 euro/m2 met bijhorende plint. Een randisolatie is voorzien langs alle wanden dit om de uitzetting van de vloer toe te laten. Ter hoogte van de binnendeuren worden uitzettingsvoegen geplaatst. Deze uitzettingsvoegen worden opgevangen door een bewegingsprofiel of tussendorpel. 4.Faiencetegels. Rond douche en bad zijn faiencetegels voorzien mozaik marab wit HW 25 euro/m2. 5. Venstertabletten. Uitgezonderd aan de ramen tot op de grond worden venstertabletten voorzien in blauwe hardsteen.

8 6. Laminaat. Voor de Slaapkamers en de nachtgang is een laminaat voorzien met een waarde geleverd en geplaatst van 45 euro/m2 inclusief bijpassende plint. H. Afwerking. 1. Afkasten ramen deuren en poort. De ramen, deuren en poort in de ruimtes welke niet bepleisterd zijn, worden aan de binnenzijde rondom afgekast met een multiplexpaneel in meranti fineer, dikte 15 mm. De opening tussen het metselwerk en de afkasting wordt opgevuld met rotswol. Tegen de muur wordt een omlijsting in meranti geplaatst, breedte 70 mm. 2. BINNENDEUREN. Deur tussen woonkamer en inkom is voorzien in Acide glazen deur op vloerpomp. 120/260 met deurgreep inox. Waarde euro Deur badkamer acide glazen deur met scharnieren met inox deurgreep. Waarde euro Deur toilet gelijkvloers zwart gelakt. Waarde 400 euro Deur tussen berging en keuken en berging en garage is een schilderdeur voorzien. Waarde 200 euro. Op de verdieping zijn zwart gelakte draaideuren voorzien met inox kruk. Waarde 400 euro. 3. TRAPPEN. Trap in beuk met schuin masieve tegentreden in beuk 6/4 1 keus. 15 treden en 90 cm breedte. Beuken handgreep met ledverlichting in verwerkt. Balustrade op verdieping vierkante hoekstijl 7/7 zonder kop en 2 horizontale planken. Kleuren trap, handgreep en balustrade wengé en 3 lagen vernis. Waarde geleverd en geplaatst euro. 4. KEUKENINSTALLATIE. Er is een keukeninstallatie voorzien volgens detail in bijlage. Waarde geleverd en geplaatst euro.

9 I.Elektrische installatie. Beschrijving electriciteitswerken Locatie Omschrijving Aantal Garage Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact motor garagepoort 1 Stopcontact cv 1 Stopcontact waterpomp 1 Stopcontact centraal stofzuiger 1 Stopcontacten alg 2 Stopcontacten telenet 3 Inkom Lichtpunt centraal 1 aansteking 1 Stopcontact 1 WC Lichtpunt centraal 1 aansteking + controlelamp 1 Eethoek Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontacten alg 4 Wachtleiding thermostaat 1 4 lichtpunten 1 aansteking + dimmer 1 Transfo 12V/50Va 4 Betonboringen 4 Stopcontacten alg 4 TV stopcontact 1 UTP stopcontact dig tv 1

10 Keuken Lichtpunt centraal 1 aansteking 1 Lichtpunt voeding verl kasten 1 Stopcontact frigo 1 Stopcontact microgolf 1 Stopcontact oven monofasig 1 Stopcontact vaatwas 1 Stopcontact dampkap 1 Stopcontacten boven werkblad 4 Vaste aansluiting kookplaat 1 Berging Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact wasmachine 1 Stopcontact droogkast 1 Stopcontact diepvries 1 Trap Lichtpunt ledverlichting 2 aanstekingen 1 Transfo ledverlichting 1 Nachthal 4 lichtpunten 2 aanstekingen 1 Transfo 12V/50Va 4 Betonboringen 4 WC Lichtpunt centraal 1 aansteking + controlelamp 1 Badkamer 2 Lichtpunt centraal 1 aansteking 1 Transfo 12V/50Va 1 Voeding meubel 1 Betonboringen 1 Stopcontact 1 Kamer 1 Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact 4

11 TV stopcontact 1 Badkamer 1 2 lichtpunten 1 aansteking 1 Betonboringen 2 Transfo 12V/50Va 2 Voeding meubel 1 Stopcontact 2 Kamer 2 Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact 4 TV stopcontact 1 Kamer 3 Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact 5 TV stopcontact 1 Buitenverl voor 3 lichtpunten verlaagd plafond 1 aansteking 1 Wachtleiding buitenverlichting 1 Buitenverl achter 1 lichtpunt wand H1,80 1 aansteking 1 Wachtleiding buitenverlichting 1 Berging 1 lichtpunt wand H1,80 1 aansteking 1 Algemeen Verdeelbord ledig 1 Verliestroomschakelaar 2P63A300mA 1 Verliestroomschakelaar 2P40A30mA 1 Automaten 16A2P 4 Automaten 20A2P 13 Automaten 25A2P 1 Wandkanaal aan verdeelbord 1 Beltransfo 1

12 Klein materiaal (klemmen,kammen enz 1 Belinstallatie Gong aan traphal 1 Beldrukknop aan voordeur 1 Equipotentiaal Hoofd en bijkomende equipotentiaal verbindingen 1 aardingen Aardingsonderbreker 1 Meterkast Eandis Meterkast incl module 2 + scheider 1 Voedingskabel van tellerkast tot Eandis (straat) 1 Telenet aansluiting Hoofdkabel telenet tot aan paddestoel buiten 1 Stopcontact telenetaansluiting garage 2 Verlichting Spot 12V/50W vierkant incl lamp 14 Keuring Keuring installatie erkend keuringsorganisme 1

13 J. Sanitaire installatie. 1.Sanitaire leidingen. De afvoerleidingen worden uitgevoerd in Geberit PE leidingen verbonden door middel van PP toebehoren. De afvoeren worden aangepast van diameter naargelang de afvoerbehoeften van de toestellen. De afvoeren zijn voorzien zoals aangegeven op plan Voor het gelijkvloers worden zij aangesloten op de riolering voorzien door aannemer De hoofdafvoeren voor badkamer en toilet begeven zich in opbouw naar het 1ste verdiep. Het verdere leidingverloop geschiedt in de chappe Afwerken van het geheel Opkuis van de werf De toevoerleidingen worden uitgevoerd in alu pex buizen De leidingen zijn uit één geheel van collector naar aftakpunt zoals aangegeven op plan De collectoren worden geplaatst in de nabije omgeving van de cv ketel. Er worden aparte collectoren voorzien voor het gelijkvloers en het 1ste verdiep Toestellen die op een regenwatercircuit worden voorzien, worden apart aangesloten De hoofdvoedingsleiding wordt uitgevoerd in dia 26 en de aftakleidingen in dia Sanitaire toestellen. De toestellen zijn voorzien volgens de offerte voorzien van de firma sax geleverd en geplaatst. Handelswaarde toestellen sanitair exclusief bad en douchetube euro. K. Verwarming. 1 Centrale Verwarming Leveren en plaatsen van gaswandketel Bulex Thermomaster F29 met gedwongen rookgasafvoer. Vermogen verwarming: 6,2 tot 29 Kw Vermogen Sanitair: 29 Kw 16,6 L/min Realiseren van een rookgasafvoer doorheen plat dak via valse wand achter toilet 1ste verdieping ( Aanduiding rookgassen volgens plan niet toegestaan) De toevoer wordt verkregen via de zijgevel Leveren en plaatsen van de nodige verwarmingslichamen De radiatoren zijn bepaald dmv een warmteverliesberekening bij een buitentemperatuur van 10 C Selectie volgens de norm EN 442 bij regime 75/65/20 Er zijn 8 radiatoren opgenomen in deze aanbieding, ventielcompakt radiatoren afgelakt in standaard kleur wit RAL 9010 voorzien van zijpanelen en afdekroosters Voor de beide badkamers zijn sierradiatoren voorzien. De radiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen en geïntegreerd kraanventiel Ze worden aangesloten dmv een onderblok naar de muur toe De leidingen naar de verschillende radiatoren worden uitgevoerd in alu pex leidingen uit één geheel naar de collectoren

14 De installatie is voorzien van de nodige toebehoren zoals; kraanwerk, ontluchters, expansievat enz... De gehele installatie wordt gestuurd dmv een buitenvoeler en digitale open therm Thermostat Bijvoegen van product in het cv water ter bescherming van radiatoren en ketel Afwerken van het geheel Opkuis van de werf Leveren en plaatsen van stalen gasleiding 4/4 omwonden met gele PE mantel De gasleiding vertrekt vanaf de teller tot aan de cv ketel Eveneens wordt een aftakking voorzien van 3 4 voor de gashaard De leidingen worden geplaatst en uitgevoerd volgens de geldende normen Keuren van de installatie en afleveren van de nodige documenten. L. Ventilatie. Een ventilatiesysteem type D is voorzien met 6 inblaasventielen ( impulsie ) en 5 afzuigventielen ( extractie). De motor is voorzien in de garage. 1 dakdoorgang en 1 muurdoorgang. Bedieningspaneel en afdekroosters. M. Centraal stofzuigsysteem. De pré installatie is geplaatst voor een centraal stofzuigsysteem op het gelijkvloers en de verdieping. Optioneel kan de motor geplaatst worden in de garage.

15 N. Nota. Schilderwerken en aanleg tuin oprit en terras zijn niet in de offerte voorzien. De aansluitingskosten van water gas en elektriciteit zijn inbegrepen in de offerte. Zelfwerken kunnen mits onderling overleg besproken worden. OFFERTE. Aankoop grond onder registratierechten 10% Aankoop constructie onder BTW stelsel 21% Bij verlijden akte voor 31/12/2010 is op de eerste schijf van euro constructie maar 6% BTW verschuldigd. Totale prijs euro exclusief de voormelde kosten. Voor Bouquet Vastgoed BVBA Eddy Bouquet Zaakvoerder.

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Opdracht: Bouwknopen

Opdracht: Bouwknopen Opdracht: Bouwknopen Van: Richting: In opdracht an: Willen Jonathan 1 e Bachelor Makelaardij Gijsemans Dirk Constructies 1 Coördinaten: Bouwheer: Oosthoek Nathalie / Verlent Joris Ninoofsesteenweg, 101

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND OPTIE 1 OPTIE 2

AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND OPTIE 1 OPTIE 2 BOUWCONCEPT : BETONMETSELBLOKKEN Sch.: 1/10 DOORSNEDE DETAIL STANDAARD EPB-AANVAARD AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND LAGE ENERGIE JA continuïteit? indien d > d min / 2 tussenvoeging? verlenging?

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te

Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Plaatsbeschrijving van een appartement gelegen te Adres te beschrijven pand 1 PROCES-VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ INGAAN HUURCEEL. Het jaar twee duizend en acht, negenentwintig mei. Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie