BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102."

Transcriptie

1 BOUQUET VASTGOED BVBA Goedingenstraat AFSNEE Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. Architect. ASAS bvba Reginald Warnefordstraat 112 St. Amandsberg. BESCHRIJVING VAN VOORZIENE WERKEN. A. Voorbereidende werkzaamheden. 1. Veiligheidscoördinator. Volgens het nieuwe koninklijke besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Belgisch staatsblad van 7 februari 2001), is een veiligheidscoördinator vereist voor alle bouwwerken die na 1 mei 2001 aanvangen. De taak van de coördinator omvat onder meer het verplicht opstellen en bijhouden van een aan de bouwplaats aangepaste veiligheids en gezondheidsplan, een coördinatiedagboek en een postinterventiedossier, dat de klant aan het einde van de werkzaamheden moet bewaren. De coördinator moet ook op verschillende ogenblikken tijdens de werken op de bouwplaats aanwezig zijn om de preventiemaatregelen te coördineren en op de toepassing ervan toe te zien. Deze veiligheidscoördinatie is inbegrepen. 2. EPB verslaggeving Voor woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van na 1 januari 2006 dient men te werken volgens de nieuwe EnergiePrestatie en Binnenklimaatregelgeving (EPB). Dit houdt in dat in eerste instantie de architect het E peil van uw woning dient te berekenen. Dit dient minimum E 100 te zijn (gelijk aan het vroeger K45) en wordt bereikt door het gebruik van goede isolatiematerialen en het toepassen van een ventialtiesysteem. Deze EPB verslaggeving is inbegrepen. Door de toegepaste isolatiematerialen zal deze woning een K waardev behalen van 45 en een E peil van minimaal 78.

2 B. Ruwbouwwerken. 1. Inrichting van de bouwplaats De aannemer zorgt voor de nodige accommodatie, welke geëist wordt door het Ministerie van Arbeid en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming opdat de arbeiders de werken naar behoren zouden kunnen uitvoeren. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de personeelsplaats en sanitaire voorzieningen. 2. Delfwerken fundering. De aannemer zorgt voor het afgraven van de bouwplaats (graszoden). De funderingssleuven diepte noodzakelijk volgens de toestand van de grond. De breedte van de sleuven wordt uitgevoerd volgens plan. Indien er nog geen detailplannen van de fundering gekend zijn, wordt rekening gehouden met een breedte van 60 cm voor de buitenmuren en 50 cm voor de binnenmuren. 3. Aardingselektrode. Op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren wordt een aardingselektrode geplaatst over de gehele omtrek van de woning, conform het M.B. van 6 oktober Deze aardingselektrode is een koperen geleider uit één stuk bestaande en met een ronde doorsnede van 35 mm². Het begin en het einde ervan komen samen op de plaats waar later de elektriciteitsteller zal geplaatst worden 4. Stortbeton voor funderingssleuven. De funderingssleuven worden met steenslagbeton volgestort. De breedte van de funderingszool is volgens de uitgegraven breedte zie C.2 (samenstelling 250 kg cement C16/20 / Benor gekeurd) gevuld tot een hoogte noodzakelijk volgens de grondtoestand. 5. Funderingsmetselwerk. Op de funderingszool worden funderingsmuren gemetseld met betonblokken. De buitenmuren hebben een breedte van 0,30 m. De binnenmuren zijn 0,15 m breed. Het funderingsmetselwerk heeft een hoogte van 0,20 m. De buitenzijde van dit metselwerk wordt afgewerkt met een rijnzand/cement bezetting die achteraf geteerd wordt. 6. Plastiekfolie. De volledige bouwoppervlakte wordt genivelleerd met aangedamd scheldezand, dikte 0,10 m. Op deze aangedamde zandlaag en het funderingsmetselwerk wordt over de volledige oppervlakte van het gebouw een

3 polyethyleenfolie geplaatst met een dikte van 0,2 mm. Dit ter bescherming tegen opstijgende en indringend vocht. 7. Gewapende vloerplaat. Boven de plastiekfolie wordt een massieve gegoten betonplaat (samenstelling 350 kg cement C20/25 / Benor gekeurd) met een dikte van 0,15 m en een netbewapening (Benor gekeurd staal, gekarteld, halfhard BE 40 TP 4 of netten met mazen 15/15 ø 8) over de totale bouwoppervlakte. 8. Rioleringswerken. De rioleringsbuizen en toebehoren in slagvaste gladde PVC, Benor gekeurd, worden geplaatst volgens de plannen, dit met een diameter 110, 125 of 160 afhankelijk van de functie. Alle afvoerbuizen worden zo vlug mogelijk buiten de woning gebracht en door middel van nodige hulpstukken en onderzoekkamers met elkaar verbonden. De invoerbuizen voor de nutsvoorzieningen worden geplaatst tot aan de rooilijn (maximaal 8 m) en worden in de woning bovengebracht doormiddel van de aangepaste aansluitbocht. De aannemer maakt ter hoogte van de gevel waar de invoerbuizen uit de woning komen een put van 1m/1m (0,8m diep). Dit laat de nutsbedrijven toe de aansluitingen op een vlotte manier uit te voeren. De septische put met een inhoud van l wordt op een verantwoorde plaats ingegraven en verbonden aan de onderzoekkamer met reukafsluiter. De dubbele onderzoekkamer in harde pvc is geplaatst als laatste put waarna de aansluiting met de moerriool zal gebeuren. Deze dubbele onderzoekkamer heeft als hoofdzakelijke functie de lozing van sanitair en regenwater te scheiden van het water afkomstig van de septische put. Er is een regenwaterput voorzien met een inhoud van l uitgevoerd in Beton Deze is via een socarex aanvoerleiding verbonden met de garage, berging of wasplaats, waar een waterpomp geplaatst zal worden.de putten worden gebracht op het niveau van het maaiveld en afgedicht met pvc of betondeksels. 9. Vochtisolatie in muren. Om opstijgend vocht tegen te gaan wordt in het baksteenmetselwerk een folie ingemetseld. Dit waterdicht membraan wordt bij samengestelde muren in een Z plooi ingemetseld om eventuele zijdelingse vochtindringing tegen te gaan en een goede afwatering te voorzien van de spouw via de open stootvoegen. In alle binnen en buitenmuren bevindt deze folie zich op 15 cm boven de betonplaat. Deze vochtisolerende laag is een zwarte gewapende polyethyleenfolie van 0,2 mm dikte. Aan de binnenzijde wordt later het pleisterwerk tot net boven deze folie geplaatst, zo voorkomt men dat het pleisterwerk vochtig wordt.

4 10. Metselwerk. Alle opgaand metselwerk ( dragend en niet dragend) wordt uitgevoerd in thermisch isolerende silicaatsteen gelijmd. Afhankelijk van hun functie hebben de muren een dikte van 0,15 m voor dragende muren of 0,09 m voor niet dragende muren. Als verankering van het buitenspouwblad met het binnenspouwblad (=binnenste deel van de samengestelde muur) worden ingemetselde gegalvaniseerde spouwhaken gebruikt. Gemiddeld 5 spouwhaken per m². Gewapende betonbalken, en metalen liggers worden geplaatst volgens de studie van een bevoegd ingenieur, dit om een degelijke constructie te waarborgen. 11. Gevelmetselwerk Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in gevelsteen Van der sanden ZERO PARMA. Zonder voeg. Boven de raam, deur en poortopeningen worden gegalvaniseerde L ijzers (80/80/8/8) geplaatst. Deze worden door middel van doken met het binnenmetselwerk of met de betonbalken verbonden. 12. Isolatie. Tussen de buitengevel en het snelbouwmetselwerk is een isolatie voorzien van halfharde minerale isolatieplaten, dikte 6 cm, type EUROWALL RECTICEL k waarde 0,023). Deze worden tegen de sikicaatsteen geplaatst en door middel van voldoende spouwhaken op hun plaat gehouden om een optimale werking van de isolatie te bekomen en koude bruggen te vermijden. 14. Arduindorpels. De dorpels van ramen op de grond, deuren en poorten zijn voorzien in blauwe hardsteen (dikte 5 cm). Aan de onderzijde zijn ze voorzien van een watergroef. De dorpels zijn aan de voorzijde vlak en indien noodzakelijk voorzien van een opstand om het water tegen te gaan. Ramen niet tot op de grond zijn voorzien van alu. dorpels. 15. Gewelven. De gewelven zijn van het type betongewelven gewapend: Vloerelementen met BENOR machtiging in gewapend beton met ruwe of gladde onderzijde, samengesteld uit hoogwaardig beton met een kwaliteit, getrild in metalen bekisting en thermisch verhard, met een werkende breedte van 60cm of 30cm, voldoend aan de NBN B 15 reeks en de PTV 201 VAN Probeton, met een

5 doorbuiging van 1/800 van de overspanning. De wapening heeft een kwaliteit DE 500 BS in de vorm van staven diam. 5mm tot diam. 12 mm. De zones welke voorzien zijn om te pleisteren hebben een ruwe onderzijde, dit om een degelijke hechting van het pleisterwerk te waarborgen. Voorzien boven het gelijkvloers en boven de verdieping. C. Timmerwerken. 1. GEVELBEKLEDING Daar waar de plannen het voorzien wordt de gevel bekleed met Padouck planchetten ¾ x 15 cm. Deze worden gemonteerd op een keperstructuur (met ventilatielat), waaronder eerst een Tyvek folie wordt geplaatst om een degelijke waterdichting te bekomen. Tevens wordt er tussen de keperstructuur isolatie geplaats (idem als gevelisolatie). Voorzien voor zijgevel garage en onderzijde dakoversteek naar voordeur. D. Dakwerken. Een hellingsbeton (gemiddelde dikte 8 cm), gestort op de beton plat dak, zorgt voor een goede afwatering naar de voorziene aflopen of spuwers. Dakisolatie PU 120 mm. Dampscherm V3 FF. Dakdichting Risitrix EPDM Dakballast rolkeien ( helder EWA) Tevens zijn de noodzakelijk hoekstukken, gevelafwerkingen in zink of lood, tapbuizen (lood dikte 2mm tussen de 2 dichtingslagen ingewerkt) en dakrandprofielen in aluminium natuur voorzien. Aflopen in zink met dikte 0,7 mm, deze zijn vierkant sectie 80/80, inclusief verzinkte scharnierhaken. Het regenwater wordt via rioleringsbuizen verzameld in de regenwaterput.

6 E. Buitenschrijnwerk. 1. Ramen en deuren Deceuninck raamprofielen zijn zo ontworpen, dat zij kunnen samengesteld worden tot compleet geassembleerde, thermisch en akoestisch isolerende kunststof ramen en deuren, leverbaar met enkele of meervoudige beglazing, met waterdorpel en diverse muuraansluitingsmogelijkheden. Alle soorten ramen kunnen worden samengesteld: naar binnen of naar buiten opendraaiend, vaste ramen, draaikipramen, wentelramen, deuren, schuifdeuren en alle mogelijke combinaties hiervan. Het systeem is samengesteld uit meerdere kamers, zodat condenswaterafvoer en verstevigingsmogelijkheden aanwezig zijn. De basisprofielen hebben een nominale diepte van 70 mm. De water en luchtdichtheid van het raam wordt verzekerd door een dubbele elastische aanslagdichting. Draairichting ramen en deuren volgens plan. Dubbele beglazing met een K waarde van 1.1 SECTIONALE GEISOLEERDE DUBBELWANDIGE POORT Deze poort heeft een breedte volgens plan. Sectionaalpoort normstahl alu frame met 3 panelen. Torsieveren voorzien van valbeveiliging. Dubbele tandemlooprollen. Verzinkt beslag. Isolatie 20 mm en aluminium binnenafwerking. De poort is bekleed met padouck. Optioneel kan een automatisatie voorzien worden. F. Pleisterwerken. 1. Pleisterwerk muren. Op de silicaatsteen is een spuitplamuur aangebracht. De binnenkanten van ramen en deuren worden uitgepleisterd. 2. Pleisterwerk op gewelven. Op de gewelven is een traditioneel pleisterwerk aangebracht.

7 G. Vloerwerken. 1.VLOERISOLATIE Op de betonnen vloerplaat van het gelijkvloers wordt over de totale oppervlakte vloerisolatie gespoten. Deze vloerisolatie bestaat uit een PUR schuim, dikte 7 cm. Warmtegeleidingscoëfficient 0,026 W/mK. Densiteit van circa 40 kg/m3. 2.CEMENTCHAPE Op het gelijkvloers en de verdieping wordt een chapevloer met een dikte van minimum 5 cm aangebracht. Deze chape wordt +/ 1 cm onder de pas vlak en haaks geplaatst. Volgens keuze van het afwerkingsmateriaal kan deze vrije hoogte worden aangepast. De chape is voorzien van de nodige uitzettingsvoegen en dit zeker ter hoogte van de deuren. Op het gelijkvloers is deze tevens voorzien van versterkingsvezels om spanning bij uitdroging van de chape op te vangen. 3.TEGELBEVLOERING In de garage, bergingen, wasplaats, is een vetvrije tegel voorzien met formaat 30/30, kleur te kiezen uit een aantal basiskleuren en bijhorende plint. Keuze noir granite blanc met bijhorende plint HW 19 euro/m2 In de inkomhal, toilet gelijkvloers, woonkamer, keuken,badkamers en toilet verdieping is een tegel voorzien met minimum formaat 20/20. Keuze woonkamer keuken inkom toilet gelijkvloers tegel 80/80 soft black HW 60 euro/m2. Inclusief bijpassende plint. Badkamers en toilet verdieping tegel mikado ebano 60/60 HW 65 euro/m2 met bijhorende plint. Een randisolatie is voorzien langs alle wanden dit om de uitzetting van de vloer toe te laten. Ter hoogte van de binnendeuren worden uitzettingsvoegen geplaatst. Deze uitzettingsvoegen worden opgevangen door een bewegingsprofiel of tussendorpel. 4.Faiencetegels. Rond douche en bad zijn faiencetegels voorzien mozaik marab wit HW 25 euro/m2. 5. Venstertabletten. Uitgezonderd aan de ramen tot op de grond worden venstertabletten voorzien in blauwe hardsteen.

8 6. Laminaat. Voor de Slaapkamers en de nachtgang is een laminaat voorzien met een waarde geleverd en geplaatst van 45 euro/m2 inclusief bijpassende plint. H. Afwerking. 1. Afkasten ramen deuren en poort. De ramen, deuren en poort in de ruimtes welke niet bepleisterd zijn, worden aan de binnenzijde rondom afgekast met een multiplexpaneel in meranti fineer, dikte 15 mm. De opening tussen het metselwerk en de afkasting wordt opgevuld met rotswol. Tegen de muur wordt een omlijsting in meranti geplaatst, breedte 70 mm. 2. BINNENDEUREN. Deur tussen woonkamer en inkom is voorzien in Acide glazen deur op vloerpomp. 120/260 met deurgreep inox. Waarde euro Deur badkamer acide glazen deur met scharnieren met inox deurgreep. Waarde euro Deur toilet gelijkvloers zwart gelakt. Waarde 400 euro Deur tussen berging en keuken en berging en garage is een schilderdeur voorzien. Waarde 200 euro. Op de verdieping zijn zwart gelakte draaideuren voorzien met inox kruk. Waarde 400 euro. 3. TRAPPEN. Trap in beuk met schuin masieve tegentreden in beuk 6/4 1 keus. 15 treden en 90 cm breedte. Beuken handgreep met ledverlichting in verwerkt. Balustrade op verdieping vierkante hoekstijl 7/7 zonder kop en 2 horizontale planken. Kleuren trap, handgreep en balustrade wengé en 3 lagen vernis. Waarde geleverd en geplaatst euro. 4. KEUKENINSTALLATIE. Er is een keukeninstallatie voorzien volgens detail in bijlage. Waarde geleverd en geplaatst euro.

9 I.Elektrische installatie. Beschrijving electriciteitswerken Locatie Omschrijving Aantal Garage Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact motor garagepoort 1 Stopcontact cv 1 Stopcontact waterpomp 1 Stopcontact centraal stofzuiger 1 Stopcontacten alg 2 Stopcontacten telenet 3 Inkom Lichtpunt centraal 1 aansteking 1 Stopcontact 1 WC Lichtpunt centraal 1 aansteking + controlelamp 1 Eethoek Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontacten alg 4 Wachtleiding thermostaat 1 4 lichtpunten 1 aansteking + dimmer 1 Transfo 12V/50Va 4 Betonboringen 4 Stopcontacten alg 4 TV stopcontact 1 UTP stopcontact dig tv 1

10 Keuken Lichtpunt centraal 1 aansteking 1 Lichtpunt voeding verl kasten 1 Stopcontact frigo 1 Stopcontact microgolf 1 Stopcontact oven monofasig 1 Stopcontact vaatwas 1 Stopcontact dampkap 1 Stopcontacten boven werkblad 4 Vaste aansluiting kookplaat 1 Berging Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact wasmachine 1 Stopcontact droogkast 1 Stopcontact diepvries 1 Trap Lichtpunt ledverlichting 2 aanstekingen 1 Transfo ledverlichting 1 Nachthal 4 lichtpunten 2 aanstekingen 1 Transfo 12V/50Va 4 Betonboringen 4 WC Lichtpunt centraal 1 aansteking + controlelamp 1 Badkamer 2 Lichtpunt centraal 1 aansteking 1 Transfo 12V/50Va 1 Voeding meubel 1 Betonboringen 1 Stopcontact 1 Kamer 1 Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact 4

11 TV stopcontact 1 Badkamer 1 2 lichtpunten 1 aansteking 1 Betonboringen 2 Transfo 12V/50Va 2 Voeding meubel 1 Stopcontact 2 Kamer 2 Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact 4 TV stopcontact 1 Kamer 3 Lichtpunt centraal 2 aanstekingen 1 Stopcontact 5 TV stopcontact 1 Buitenverl voor 3 lichtpunten verlaagd plafond 1 aansteking 1 Wachtleiding buitenverlichting 1 Buitenverl achter 1 lichtpunt wand H1,80 1 aansteking 1 Wachtleiding buitenverlichting 1 Berging 1 lichtpunt wand H1,80 1 aansteking 1 Algemeen Verdeelbord ledig 1 Verliestroomschakelaar 2P63A300mA 1 Verliestroomschakelaar 2P40A30mA 1 Automaten 16A2P 4 Automaten 20A2P 13 Automaten 25A2P 1 Wandkanaal aan verdeelbord 1 Beltransfo 1

12 Klein materiaal (klemmen,kammen enz 1 Belinstallatie Gong aan traphal 1 Beldrukknop aan voordeur 1 Equipotentiaal Hoofd en bijkomende equipotentiaal verbindingen 1 aardingen Aardingsonderbreker 1 Meterkast Eandis Meterkast incl module 2 + scheider 1 Voedingskabel van tellerkast tot Eandis (straat) 1 Telenet aansluiting Hoofdkabel telenet tot aan paddestoel buiten 1 Stopcontact telenetaansluiting garage 2 Verlichting Spot 12V/50W vierkant incl lamp 14 Keuring Keuring installatie erkend keuringsorganisme 1

13 J. Sanitaire installatie. 1.Sanitaire leidingen. De afvoerleidingen worden uitgevoerd in Geberit PE leidingen verbonden door middel van PP toebehoren. De afvoeren worden aangepast van diameter naargelang de afvoerbehoeften van de toestellen. De afvoeren zijn voorzien zoals aangegeven op plan Voor het gelijkvloers worden zij aangesloten op de riolering voorzien door aannemer De hoofdafvoeren voor badkamer en toilet begeven zich in opbouw naar het 1ste verdiep. Het verdere leidingverloop geschiedt in de chappe Afwerken van het geheel Opkuis van de werf De toevoerleidingen worden uitgevoerd in alu pex buizen De leidingen zijn uit één geheel van collector naar aftakpunt zoals aangegeven op plan De collectoren worden geplaatst in de nabije omgeving van de cv ketel. Er worden aparte collectoren voorzien voor het gelijkvloers en het 1ste verdiep Toestellen die op een regenwatercircuit worden voorzien, worden apart aangesloten De hoofdvoedingsleiding wordt uitgevoerd in dia 26 en de aftakleidingen in dia Sanitaire toestellen. De toestellen zijn voorzien volgens de offerte voorzien van de firma sax geleverd en geplaatst. Handelswaarde toestellen sanitair exclusief bad en douchetube euro. K. Verwarming. 1 Centrale Verwarming Leveren en plaatsen van gaswandketel Bulex Thermomaster F29 met gedwongen rookgasafvoer. Vermogen verwarming: 6,2 tot 29 Kw Vermogen Sanitair: 29 Kw 16,6 L/min Realiseren van een rookgasafvoer doorheen plat dak via valse wand achter toilet 1ste verdieping ( Aanduiding rookgassen volgens plan niet toegestaan) De toevoer wordt verkregen via de zijgevel Leveren en plaatsen van de nodige verwarmingslichamen De radiatoren zijn bepaald dmv een warmteverliesberekening bij een buitentemperatuur van 10 C Selectie volgens de norm EN 442 bij regime 75/65/20 Er zijn 8 radiatoren opgenomen in deze aanbieding, ventielcompakt radiatoren afgelakt in standaard kleur wit RAL 9010 voorzien van zijpanelen en afdekroosters Voor de beide badkamers zijn sierradiatoren voorzien. De radiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen en geïntegreerd kraanventiel Ze worden aangesloten dmv een onderblok naar de muur toe De leidingen naar de verschillende radiatoren worden uitgevoerd in alu pex leidingen uit één geheel naar de collectoren

14 De installatie is voorzien van de nodige toebehoren zoals; kraanwerk, ontluchters, expansievat enz... De gehele installatie wordt gestuurd dmv een buitenvoeler en digitale open therm Thermostat Bijvoegen van product in het cv water ter bescherming van radiatoren en ketel Afwerken van het geheel Opkuis van de werf Leveren en plaatsen van stalen gasleiding 4/4 omwonden met gele PE mantel De gasleiding vertrekt vanaf de teller tot aan de cv ketel Eveneens wordt een aftakking voorzien van 3 4 voor de gashaard De leidingen worden geplaatst en uitgevoerd volgens de geldende normen Keuren van de installatie en afleveren van de nodige documenten. L. Ventilatie. Een ventilatiesysteem type D is voorzien met 6 inblaasventielen ( impulsie ) en 5 afzuigventielen ( extractie). De motor is voorzien in de garage. 1 dakdoorgang en 1 muurdoorgang. Bedieningspaneel en afdekroosters. M. Centraal stofzuigsysteem. De pré installatie is geplaatst voor een centraal stofzuigsysteem op het gelijkvloers en de verdieping. Optioneel kan de motor geplaatst worden in de garage.

15 N. Nota. Schilderwerken en aanleg tuin oprit en terras zijn niet in de offerte voorzien. De aansluitingskosten van water gas en elektriciteit zijn inbegrepen in de offerte. Zelfwerken kunnen mits onderling overleg besproken worden. OFFERTE. Aankoop grond onder registratierechten 10% Aankoop constructie onder BTW stelsel 21% Bij verlijden akte voor 31/12/2010 is op de eerste schijf van euro constructie maar 6% BTW verschuldigd. Totale prijs euro exclusief de voormelde kosten. Voor Bouquet Vastgoed BVBA Eddy Bouquet Zaakvoerder.

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

Project te Genk: HEELDSTRAAT

Project te Genk: HEELDSTRAAT Project te Genk: HEELDSTRAAT BESCHRIJVING DER WERKEN --------------------------------- A. RUWBOUWWERKEN Grondwerken De teelaarde wordt afgestoken en ter plaatse gestockeerd,dit geld eveneens voor de grond

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp 1. WIND- EN WATERDICHTE UITVOERING APPARTEMENTSGEBOUW: Radier-funderingsplaat onafhankelijk van bestaande muurfundering Binnenmuren en binnendeel der buitenmuren in

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding VERKOOPLASTENBOEK appartementen Algemene inleiding Voor het ontwerp van het Schoolhof werd een samenwerkingsverband aangegaan tussen verschillende architecten, een bureau voor landschapsarchitectuur en

Nadere informatie

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages DE BRABANT NV Brugstraat 33 8720 Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT 5 woningen & 1 studio & garages LASTENBOEK WATER- EN WINDDICHT Algemeen Architect Ingenieursstudie Veiligheidscoördinatie EPB-verslaggeving

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa.

Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa. Recente half open villa te Moorsele Uitnodigende half open villa. Op het einde van deze doodlopende straat ontmoet u deze perfect instapklare woning. De drie slaapkamers zijn reeds volledig afgewerkt en

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

MVG DUURZAME LAAGENERGIEWONING VERKOOPLASTENBOEK MVG. VERKOOPLASTENBOEK: Waversesteenweg 87 1560 Hoeilaart

MVG DUURZAME LAAGENERGIEWONING VERKOOPLASTENBOEK MVG. VERKOOPLASTENBOEK: Waversesteenweg 87 1560 Hoeilaart DUURZAME LAAGENERGIEWONING VERKOOPLASTENBOEK I N H O U D S O P G AV E Bouwteam... 2 Ontwikkeling-Aannemer-Stabiliteit-Veiligheid-EPB...2 Architect... 2 Overzicht Project... 3 Ruime, moderne laagenergiewoning...3

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL LOT 4 Lot 4 Voorblad 46 wm 7 wc 47 112 schroefdop handenwasser 399 300 497 305 3 600 265 standl. wc +1 14 39 160 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten

Nadere informatie

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 5 Voorblad 97 900 39 265 schroefdop 2 wc 47 60 A 25 25 25 200 standl. wc + 9cm funderingsmuur 298 9 9 25 4 600 299 300 9 497 9 399 0 handenwasser 29 29 39 0 789 Socarex Septische

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/ B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Genk: G. Lambertlaan BESCHRIJVING DER WERKEN VOOR DE BOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE GARAGE: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215. TE KOOP IN GINGELOM Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.000 Appartement 2: Appartement (124m²) met 2 slaapkamers,

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN. Asterstraat 42-48 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Plannen 4. Verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving SBBBBBB 4 H Pagina 1 van 11 Gedetailleerde beschrijving stijlvolle half-open bebouwingen. Casco. Gedeeltelijke of volledige afwerking mogelijk. 9255 Buggenhout, Hoogweg Contactgegevens Wim Persyn Erkend

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten Lijst in aanmerking komende werken premie duurzaam wonen 1. Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid; b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking; c. Afbraak van de schouw of

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving Pagina 1 van 10 Gedetailleerde beschrijving U3 nieuwbouwwoningen in centrum Wezemaal. 1 half-open bebouwing, met 3 slaapkamers. VERKOCHT 2 rijwoningen, elk met 4 slaapkamers. 1 van de 2 VERKOCHT Elk met

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving H SBBBBBB 4 Pagina 1 van 9 Gedetailleerde beschrijving stijlvolle half-open bebouwingen (loten 1, 3 en 4 verkocht). Casco. Gedeeltelijke of volledige afwerking mogelijk. 9255 Buggenhout, Hoogweg Contactgegevens

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 4 NIEUWBOUWWONINGEN Asterstraat 42-48 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Beukenlaan 2. Overzicht verkoopsprijzen 3. Verkoopsvoorwaarden 4. Plannen

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

Lastenboek. Nieuwbouwproject Modern Populierenstraat. Voor alle inlichtingen en verkoop:

Lastenboek. Nieuwbouwproject Modern Populierenstraat. Voor alle inlichtingen en verkoop: Lastenboek Nieuwbouwproject Modern Populierenstraat Voor alle inlichtingen en verkoop: OF 0492 77 57 47 Bodemonderzoek: Er wordt een dieptesondering uitgevoerd door een gespecialiseerde firma voor het

Nadere informatie

2 koopappartementen + 11 koopwoningen Bouwproject IDDERGEM. Leliestraat 29/001 Hoekstraat 40A/011 Hoekstraat 20 -> 40

2 koopappartementen + 11 koopwoningen Bouwproject IDDERGEM. Leliestraat 29/001 Hoekstraat 40A/011 Hoekstraat 20 -> 40 2 koopappartementen + 11 koopwoningen Bouwproject Leliestraat 29/001 Hoekstraat 40A/011 Hoekstraat 20 -> 40 2 Bouwproject 1 2 3 $ # "! voorgestelde rooilijn 3 garage 1 garage 2 garage 3 garage 4 voorgestelde

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Neyt Petra Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be Email pikwadraat@telenet.be Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Destelbergen,

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT 1 I VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN RUWBOUW Voorafgaande werken Het uitzetten van de woning gebeurt overeenkomstig de gegevens van de uitvoeringsplannen

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Veldstraat 11, 8760 Meulebeke Tel. 051-48 85 48 Fax. 051-48 86 16 e-mail: info@gc-a.eu MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Dossiernaam 079-13 Decock - Vanbiervliet Werfadres Eeckhoutstraat z/n, 8850 Ardooie

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

Recente cottage villa met aangelegde en omheinde tuin Charme villa met vier slaapkamers en bureel op gelijkvloers

Recente cottage villa met aangelegde en omheinde tuin Charme villa met vier slaapkamers en bureel op gelijkvloers Recente cottage villa met aangelegde en omheinde tuin Charme villa met vier slaapkamers en bureel op gelijkvloers Uitnodigende cottagewoning: inkomhal met vestiairekast, ruime living, volledig ingerichte

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 PROJECT : Poperinge Wielewaalstraat 58 Bruggestraat 107/109 8902 Hollebeke Poperinge BE 0435.448.440 BE 0833 377 478 BE 0825 716 656 verkoop : appartement nr. 5 FUNDERINGEN

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK: PONTI-PARK. Beneluxlaan Harelbeke

BEDRIJVENPARK: PONTI-PARK. Beneluxlaan Harelbeke BEDRIJVENPARK: PONTI-PARK Beneluxlaan Harelbeke Inhoudsopgave A. Contactgegevens... 3 B. Gebouw met de volgende afmetingen:... 4 C. Voorbereidende werken.... 5 D. Bouwrijp maken terrein.... 5 E. Funderingswerken....

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

Project Vanderborghtstraat Melsbroek

Project Vanderborghtstraat Melsbroek Project Vanderborghtstraat Melsbroek Meer info via 0475-83.82.33 of 0477-34.70.80 of K-K@Pandora.be Opmerking : dit zijn de teksten zoals die op de website te zien zijn. Er zijn wel verschillen mogelijk

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie