goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen."

Transcriptie

1 Bouwconstructies Facilitair manager: goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Funderingen: deelconstructies die de belastingen van de constructie overbrengen op de draagkrachtige grond 1. Bouwrijp maken van het terrein inrichten van de bouwplaats 2. Opmaken staten van bevinding 3. Verlagen van het freatisch oppervlak (grondwaterbemaling) Uitvoeren van kelders en funderingen gebeuren in droge bouwputten Systemen om putten droog te houden? Bemalingssysteem Twee groepen: Permanente systemen: Verticale en horizontale drainage: systemen waarbij de grondwaterverlaging na beëindiging van bouwwerken blijven bestaan verwijderd) Tijdelijke systemen: Open en gesloten bemaling (worden OPEN BEMALING Bij slecht drainerende (slecht waterdoorlatende) gronden = om grond- en hemelwater weg te pompen. Bestaat uit sleuven die langs de zijkanten van de bouwput worden gegraven en die het water afvoeren naar de pompputten lozingspunt GESLOTEN BEMALING Bij minder goed doorlatende tot goed doorlatende grondlagen = Aantal buizen met filterkop in de grond aangebracht en aangesloten op centrale pomp pompen en dan lozen Risico s: Taluds kunnen inkalven, bodems van bouwputten kunnen openbarsten, keldersopdrijven

2 MV Filterbuis FO Minder doorlatende grond Niveau grondwater Verhanglijn Meer doorlatende grond FO= freatisch oppervlak: niveau van het grondvlak(water) Verhang: De vorm of de lijn waar naar het water gebracht wordt door het pompen FUNDERINGEN beste bouwgrond is zand en grind Veen, klei en leem = slechte ondergrond (men moet opletten met water) Wat zijn funderingen? Deelconstructies die de belastingen van de constructie overbrengen op de draagkrachtige grond Grondsoorten Verschillende lagen Verschillende eigenschappen Grondwaterstand Draagkrachtig? Samendrukbaar? Zetting? Waterdoorlatend? Funderingen goedkoop/duur? Zand/grind Ja/goede Weinig Weinig Ja Vrij goedkoop bouwgrond of geen Klei/leem Redelijk betrouwbaar Tamelijk Gering Watervasthoudend Betaalbaar Veen Absoluut niet Enorm! Veel! Gevarieerd Duur! Rots Absoluut als rots consistent is Neen Nihil Neen Geen funderingen nodig bij consistente rots Veel voorkomende begrippen en termen: Maaiveld Opp. vd grond waarop gebouwd wordt

3 Bouwrijpe grond AMV of TMV OMV: Oorspronkelijke maaiveld AMV: afgewerkte maaiveld TMV: Toekomstig maaiveld Grond geschikt gemaakt om te kunnen bouwen Ongeroerde grond Grond in natuurlijke staat waarin nog nooit werd gegraven Grondwerk Graafwerkzaamheden om het aangegeven funderingsvlak voor een bouwwerk te ontgraven Bouwput Ontgraven put vanaf het maaiveld teneinde het funderingsvlak klaar te leggen Natuurtalud Natuurlijke hellingshoek De hoek waaronder de grond blijft staan als hij aan zicht zelf wordt overgelaten Funderingsaanzet Uitleveren Onderkant van de fundering van een bouwwerk rustend op het funderingsvlak Diepte van graafwerk In volume toenemen van de grond door de pakking losser te maken Uitlevering van zand: 10 a 15% Klei: 20 a 30 % Inklinken In volume afnemen van de grond door verdichting Pakking Wijze waarop de grondkorrels gestapeld zijn: Losse pakking Dichte pakking veel of weinig lucht tussen

4 Zetting Neerwaartse verplaatsing van een gebouw t.g.v. het samendrukken van de grond onder de funderingsaanzet Door het ongelijkmatig zetten van een gebouw kunnen barsten optreden in het gebouw Ongelijkmatig zetten van een gebouw: Differentiële zetting Als men hier zeker van is : zettingsvoegen gebruiken Bewegen apart van elkaar Grondonderzoek vroeg tijdens het ontwerpproces Twee stadia in het grondonderzoek: Manueel tot geringe diepte Mechanische tot grote diepte komt men tot: Aard van de grondlagen Grondwaterstand Dikte van de grondlagen Verloop van de weerstand van de grondlagen De aardingslus A.R.E.I = algemeen reglement op de elektrische inrichtingen Wat als de lus geen beschermmantel heeft? Dan mag ze geen contact hebben met beton of cement en moet ze onder de fundering worden ingegraven en worden beschermd waar ze doorheen het beton wordt doorgevoerd; het cement in het beton zou de koperleiding aanvreten Max: spreidingsweerstand: 30 ohm Boven de 100 ohm: installatie afgekeurd Tussen 30 & 100: Meer differentieelstroominrichtingen voorzien Grondverbeteringen(= pakking groter maken)

5 Waarom grondverbeteringen? Als de draagkrachtige vloeren dieper zitten dan 1m kan men een kruipkelder of een echte kelder overwegen: Goedkoper Als de draagkrachtige vloeren dieper dan 3-4 m onder de grond zit grond onder de keldervloer verbeteren 2 basissystemen: Grondvernieuwing: Uitgraven van de grond en vervangen door nieuwe grond of aanvulmateriaal (duur) gestabiliseerd zand( zand met cement) Grondverbetering: Diepte verdichten, injecteren van zandmengsels met harsen FUNDERING STEENSE MUUR: 20 cm muur: 15 cm fundering sleuf: Fundering op staal = eenvoudigst en goedkoopst, meestgebruikte een gracht wordt gegraven tot op bouwvaste en vorstvrije diepte (-80 cm) die vervolgens wordt opgevuld met beton. Beletten dat betonzool breekt: Gewapend of minimale hoogte van 40 cm Bovenop beton een muur metselen V.H= vermoedelijke hoeveelheid Funderingssleuf: weerszijden 15 cm breder den de muur die erboven staat Aannemer tegensprakelijk: Bewijzen via Gsm, foto s en architect Opm. Onder de funderingen ligt de aardingslus, die het teveel aan elektriciteit van binnen onschadelijk maakt Wat is de aansluitingsbocht? Gefabriceerde bocht van 5 buizen voor de aansluiting van diverse nutsleidingen. De volgorde is zo dat het water zo diep mogelijk in de grond zit om vorstschade te voorkomen Wat is een lastendaling? Dit is nodig om te berekenen hoeveel gewicht op de fundering terechtkomt

6 Waarom fundering op staal? Gelijkmatig worden belast, maar afhankelijk van ontwerp is de verdeling niet altijd gelijkmatig--> ingenieur berekent via 2 factoren waar die last het grootst is Q in N: Belasting Q per meter + O het toelaatbaar vermogen Fundering op algemene funderingsplaat In gevallen van weinig weerstandbiedende gronden en grote belastingen Woningen funderen op een doorlopende gewapende betonplaat die het gewicht gelijkmatig verdeeld, onder deze fundering zit zand Wat is een vorstrand? Een plaatselijke verdikking van de buitenrand van de funderingsplaat tot op een vorsvrije diepte van 70 tot 80 cm Geen funderingszool + geen wapening + draagt niet bij tot versterking van fundering funderingsplaat dicht bij het maaiveld wordt uigevoerd. 80 cm diepte Belasting van de funderingsplaat? Deze wordt zowel naar beneden als naar boven belast en bijgevolg zowel in de onderste als in de bovenste vezel trek- en buigspanningen kunnen voordoen Oplossing: Bovenaan en onderaan gewapend Kolomfunderingsvoeten Funderingsvoeten: nodig bij puntbelasting en onregelmatige belasting gebruikt bij industriegebouwen, waarbij de funderingsvoeten ook worden geprefrabriceerd als prefabfunderingsbakken die na plaatsing volgestort worden met beton Betonkolommen kunnen: Ter plaatse gestort worden en verankerd via wachtwapening in de kolomvoet Prefab geleverd worden en bv ook via wachtwapening of ankerbouten verankerd worden gebruikt bij pilaar

7 Funderingen op putten= fundering op kolomvoeten Cilindrische putten: diameter van 80 tot 220 cm Grond niet stabiel bij graafwerk: Stalen buizen in de put om grond tijdelijk tegen te houden Het gewicht van het gebouw wordt verdeeld over een stelsel van balken, meestal in gewapend beton. De putten worden meestal gevuld met beton Grote diepte 2 tot 6 meter Duur net zoals gewapend beton(balken) dat per volume-eenheid ong. 3 x duurder is dan metselwerk Funderingen op palen kan op druk en trek belast worden Zoals op putten maar in plaats van putten worden palen gebruikt, deze kunnen tot tientallen meters diep zitten. Diameter van 30 tot 60 cm diepte In de grond gevormde palen : Grond uit boren/ staalbuis in grond brengen beton in storten, al dan niet wapeningskorven recuperatie van stalen mantelbuis Geprefabriceerde palen : Door heien, trillen of grondverdringing Heipalen en trilpalen schade aan omliggende constructies Paalkoppen blootkappen zodat de blootgelegde wapening kan verbonden worden met wapening van de ringbalken Wat is de kleef? De kleefkracht van de grond wordt in rekening gebracht( druk en trek) KELDERCONSTRUCTIES Wet van Archimedes: de druk van het water neemt evenredig toe met de diepte Hoe dieper, hoe hoger de druk druk op de kelderwand en de keldervloer is grootst langs de onderzijde Kelders 1. Gemetselde kelders 2. Geprefabriceerde kelders 3. Kelders in ter plaatse gestort gewapend beton

8 1. Gemetselde kelders = af te raden bij hoog freatische wisselstand Bouwsteen: baksteen, betonsteen of kalkzandsteen ( niet waterdicht) Probleem: Stootvoegen(verticale) tussen de stenen vol en zat (=dwz volledig vol met mortel) uit te metselen Waterdichtheid bekomen door: 1. Aan binnenzijde waterdichte cementering Voordeel: achteraf de dichting zien, controleren en desnoods repareren. 2. Waterdichte laag aan brengen aan buitenzijde Nadeel: moeilijk te repareren 3. Drainage aanbrengen Combinatie met een van voorgaande methodes Systeem van constante bemaling 2. Geprefabriceerde kelders Goede garantie op waterdichtheid Niet bedoeld om bijkomende bouwlasten op te nemen bovenop hun eigen gewicht Dragende prefabkelders In grote precisie plaatsen Zeer hoge freatische waterstand Goedkoop maar!! Gebonden aan de aangeboden afmetingen en beperkingen van het vervoer Uitvergroting van waterputten( waterdicht) maar niet bedoeld bijkomende bouwlasten op te nemen bovenop eigen gewicht kunnen drijven Hoge freatische waterstand: Water tussen plafond van kelder en onderkant van de vloerplaat om langs de trapopening in de kelder te vloeien

9 3. Kelders in ter plaatse gestort gewapend beton Ook als wet van Archimedes, enorme druk Meest betrouwbare methode om kelders te construeren Waterdicht gewapend beton POSITIEF NEGATIEF Maatwerk Garantie op waterdichtheid Betaalbare kostprijs Doorvoeropeningen naar wens Direct afgewerkt door slechts 1 aannemer Overgang van vloerplaat naar wanden: Haarscheur (bijna niet zichtbaar) a.g.v. differentiële krimp water binnen Wat is differentiële krimp? Beton die krimpt door chemisch afgestoten aanmaakwater tijdens het uitharden van de betonmortel watermoleculen uit het mengsel verwijden en mengsel wordt in volume kleiner =Krimp van enerzijds de vloerplaat en dag erna krimp van de wanden Oplossing: Kimplaat Dit is een rechtopstaande staalplaat die ongeveer 10 cm wordt ingestort in de vloerplaat en 10 cm in de wand. Het beton hecht goed aan staal Water: moet 2 x 10 cm via de vloerplaat en 2 x10 cm langs de wand waterdichtheid Hoe kunnen kelderwanden nog worden gemaakt? Principe van de holle wanden De wanden worden gewapend en bekist door 2 breedplaatvloeren tegenover elkaar te plaatsen en tussenruimte op te vullen met beton MUREN EN WANDEN = stapelbouw Materialen: Baksteen, betonsteen, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken. Gipsblokken en kalksteen: Voordeel meer massa te hebben Metselmortel: mengeling van zand, een bindmiddel en water. Bindmiddel: Cement Verschil kalk en cement? Kalk herstelt zichzelf Wat is bastaardmortel?

10 Cement en kalk als bindmiddel Voordeel? Mortel is smeuiger en is achteraf beter bestand tegen zuren Hoe kunnen de eigenschappen van mortel worden verbeterd( sterkte, waterdichtheid,..) Toeveging van kunst harsen Bespreek de voegdikte van metselwerk Normale voegdikte voor traditioneel: 10 mm Verlijmen: dunnere voegen( enkel mm) + opvoegen achteraf niet meer nodig Mestelsteen maatvast Weerstand: Voegen niet corrigeren in de dikte van de mortel: PRECISIEWERK Tussenoplossing: Dunbedmortel: voegdikte 5mm, voordelen van beide systemen OVERZICHT MARERIALEN VOOR MUREN Specifiek Gewicht Metselen Lijmen Pleisteren Plamuren materieel Akoestiek kg/m3 Isol. Baksteen Ja Soms Ja Neen Neen Zwak 1500 Zwak Betonsteen Ja Neen Ja Neen Neen Zwak 1800 Slecht Cellenbeton Ja Ja Overbodig Ja Ja Beter 1000 Goed Kalkzandsteen Ja Ja Overbodig Ja Ja Goed 2500 Slecht Gipsblokken Neen Ja Overbodig Ja Ja Goed slecht Hoe zwaarder materiaal hoe beter akoestiek Steenformaten (alleen voor baksteen) NEN 2489 = maattoleranties voor lengte breedte en dikte Lange zijde baksteen = strek Korte kant = kop Hoogte = moduul Soorten afmetingen: Nominale = afmetingen van blote steen(diktes: 90,140 en 190mm) Modulaire = afmetingen van het mestelwerk + mortelvoeg van 10 cm

11 Wat zijn courante afmetingen Gevel: Moduul 50: 190/90/ 50= 83,3 m² Gevel: Moduul 65: 190/90/65= 66,6 m² Binnen: Moduul 50: 290/90/90 Binnen: Moduul 65: 290/90/140 Opmerkingen: 3 diktes: 90,140,190 mm 9 enkel scheidingsmuur Prijsbepaling? Via aantal stenen per m2 Steenverbanden Wat is een steenverband? De manier waarop de stenen elkaar onderling overlappen Paramentvlakke = stenen die zichtbaar blijven Halfsteenverband staand verband kruisverband Klezorenverband, lopend klezorenverband, staand wildverband

12 Noors of kettingverband vlaams verband Frans verband Engels tuinmuurverband koppenverband Meest gebruikte = halfsteenverband = makkelijkst uit te voeren Ondergronds metselwerk Wat is ondergronds metselwerk? Het metselwerk waarmee kelders worden opgetrokken en waarmee funderingsmuren worden gemaakt massieve steenmaterialen Ondergrondse muren worden ter bescherming tegen wortels eerder dan tegen vocht bezet met een laag cementmortel = beraping Hierna ingestreken met een wortelwerende laag = betering Hoogteverschillen van fundering corrigeren zodat men bovenaan uitkomt met een perfect horizontaal vlak. Afvoerbuizen doorheen metselwerk = Zettingsmogelijkheid!!! Ruimte rondom de buizen Begrippen over de meetstaat: V.H. = vermoedelijke hoeveelheid P.M. = pro memorie ( markttype) F.H. = forfaitaire hoeveelheid ( opgaand metselwerk)

13 Bij afrekening mag de aannemer geen grotere hoeveelheden aanrekenen dan diegene die in de meetstaaf waren voorzien Wat zijn vochtbruggen? Plaatsen in een constructie waar de kans bestaat tot wateroverdracht van de buitenomgeving naar binnen Warmteverliezen: Koude bruggen Vaak tussen overgang van ondergronds en opgaand Oplossing: Waterkerende folies( DPC-folies: zwart) Wat is capillaire werking? Water in een zeer fijn buisje hoger stijgt dan het omringende vloeistofniveau, en zo een concaaf oppervlak vormt. Opgaand metselwerk binnenmuren Binnenmuren = muren die de scheiding tussen 2 lokalen (+ dragende functie) vervullen Dikte: Niet dragende muur: 9 cm Dragende muur: 14-19cm DPC-folie = om opstijgend vocht te vermijden Deze laat men tot op 1cm van de vloer uitkomen voor de stukadoor het pleisterwerk afsnijdt ten hoogte van deze folie Wat gebeurt er als de folie te laag zit(=lager dan het vloerpeil)? De folie doorloopt het pleisterwerk tot onder het vloerpeil en is de kans op vochtopneming groter Pleisterwerk neemt veel water op stijgt op uitzetten maar niet krimpen Oplossing goeie plint: Schuurwater!! Opgaand metselwerk buitenmuren Scheiding tussen het binnenklimaat en het buitenklimaat Bepalen uitzicht van het gebouw Beschermen tegen regen, wind en koude

14 KLASSIEKE SPOUWMUUR Wat is een spouwmuur? Methode om buitenmuren te concipiëren bestaat er in de muur te ontdubbelen ontstaan van luchtruimte( spouw) tussen 2 muren Verschillende onderdelen: Buitenspouwblad 1. Binnenbepleistering =Esthetische functie :Elektrische leidingen worden ingekapt Vochtregulerende: Tijdelijk waterdamp opnemen Voorkomen van tochtverschijnselen Luchtspouw 2. Binnenspouwblad =Dragende snelbouwbaksteen(14/19) draagvloer eerste verdiep Overbrengen gewicht van gebouw en zijn lasten naar de funderingsmuren Binnenspouwblad 3. Spouwisolatie Spouwisolatie = Thermische isolatie 4. Spouwhaken = Spouwankers ingemetseld en isolatie overheen geschoven Platen op hun plaats houden door bevestigingsclips = Spouwhaken worden ingemetseld in buitenspouwblad : halve steen 9 cm dik en zonder de ankers niet bestand tegen druk zuigkrachten van de wind Op plaats houden van isolatie en opvangen van wind 5. Buitenspouwblad = Binnenmuur droog houden en beschermen tegen regendoorslag = Het uizicht en esthetische functie 6. Voegwerken = Het opvoegen gebeurt met mortel die kwalitatief beter is dan gewone metselmortel beschermen tegen uitloging( aantasting door zure regen) + esthetische functie en uitzicht, kleur mortel, textuur, manier van voegen Regen: Via DPC-folies en open stootvoegen naar buiten Wat zijn stootvoegen? Verticale voegen tussen 2 stenen

15 Uitwateringsfolies: Altijd schuin oplopen zodat het water nooit een vochtbrug kan voormen door af te lopen richting van binnenspouwblad Voorzien aan: Funderingsvoet (onderaan spouw) + bobven lateien van gevelopeningen ANDERE TYPES VAN BUITENMUREN Massieve isolerende muren met waterdichte buitenbepleistering Massieve muren met mechanisch bevestigde isolatieplaten en waterdichte bepleistering renovatie van bestaande gebouwen Spouwmuren met bredere spouw Lichte gevelbekledingen als alternatief buitenspouwblad + gewonnen ruimte ( meer isolatie) Opbouw klassieke spouw: 14 cm buiten, 7 cm spouw, 9 cm binnen + 5 a 6 cm isolatie Opgaand metselwerk muuropeningen OPENING IN BINNENMUREN Boven openingen in binnenmuren: gedragen door een balk in gewapend beton Boven deuropeningen of andere kleine overspanningen: geprefabriceerde balken Voorgespannen balkjes: Minder hoog en vaak voorzien van buitenmantel in gebakken aarde makkelijk hechten aan latere bepleistering minder kans op scheurtjes Vijsblokjes: Blokjes binnen deuropeningen: Blokjes die goed hechten aan mortel maar zacht zijn van structuur om te nagelen en te vijzen Schrijnwerk In de andere gevallen: Multiplexplaatjes inmetselen OPENINGEN IN BUITENMUREN Meestal: raamopeningen of deuropeningen Letten op: Bovenliggende constructies dragen: Balk in binnenspouwblad noodzakelijk Er mogen geen vochtbruggen ontstaan: spouw moet uitgewaterd worden Er mogen geen koudebruggen ontstaan Er mag geen tocht zijn Regenwater moet onderaan opgevangen worden Wat zijn dagmaten? Ruwbouwafmetingen van de openingen aangegeven op het buitenspouwblad

16 Wat is de aanslag of slag? De opening in het binnenspouwblad bovenaan en zijdelings een 5-tal cm groter maakt, die 5 cm Raam: Wordt tegen buitenspouwblad geplaatst Van binnen naar buiten en bevestigd met metalen beugels aan het binnenspouwblad( vijsblokjes Beugels beletten dat raam naar binnen wordt geduwd door de wind Tussen raam en buitenspouwblad ontstaat een voeg waarlangs nog wind en water kan passeren Voeg dichten met violet bestendige schuimstrips of met verzonken schuimstrip(compriband)+ plastische blijvende voeg kit Kit op basis van siliconenrubber ofwel op basis van polyurethaan of acryl Raam sluit niet aan op spouwisolatie: traagzwellend polyurethaanschuim De hele bevestigingsconstructie verdwijnt achter de bepleistering Pagina 142: detailplan aansluiting raam ruwbouw! Opgaand metselwerk scheidingsmuren Muren die een scheidingvormen tussen 2 verschillende panden Specifieke eisen aan geluidsisolatie Twee soorten geluidshinder: Geluidshinder door luchtgeluid: akoestiek geluid door lucht overgebracht Door gaten en kieren, in trilling brengen Oplossing: Luchtdicht bouwen+ gebruik van zware materialen Geluidshinder door contactgeluid Verschil luchtgeluid en contactgeluid? Bij contactgeluid worden de geluidsgolven direct via de constructie overgebracht Goed presterende scheidingsmuur: Minstens 1 steen dikte (20cm) Muur moet ontdubbeld zijn Goede isolatie Twee muren mogen onderling niet verbonden zijn door spouwankers FIGUUR P 144

17 VLOERPLATEN Wat zijn vloeren? Vlakke, horizontale of licht hellende bouwelementen waarop circulatie van personen mogelijk is. Zij kunnen ook de verschillende bouwlagen van een gebouw scheiden Wat zijn draagvloeren? Vloeren die belastingen overbrengen op de grond of op de verticale elementen Eigen gewicht Gewicht van constructie zelf( ruwe vloer) Nuttige last De belasting die vloer moet verdragen ( gewicht van afwerkingen+ gebruikslast + constructiedelen) Sneeuwbelasting Gewicht van eventuele sneeuw Klimaatsbelasting Sneeuwbelasting + belasting door wind Berekeningslast Totaal van alle voorgaande De belasting waarmee men rekening moet houden bij het bereken van draagvloeren Vloeren op volle grond Wat zijn vloeren op volle grond? Vloeren die mede ondersteund worden door de ondergrond Vloeren die alleen nuttige last opnemen Mager beton Onderwapening: Staalnet Dikte vloerplaat minstens 10 CM Wat moet er gebeuren bij fundering van een gebouw? Funderingsmuren uitgemetsled tot het niveau gelijk is aan de onderkant van de vloerplaat Blijft er tussen de funderingsmuren een ruimte vrij die eerst moet opgevuld worden Opvulling: Gestabiliseerd zand of zand Na opvulling: Plasticfolie om te beletten dat de onderliggende grond het beton zou deshydrateren. Wapennet wordt op afstandhouders geplaatst. Wapennet volledig in het beton is opgenomen Daags nadien verder werken

18 VRIJDRAGENDE VLOEREN Wat is een vrijdragende vloer? Vormt de draagconstructie van de vloer die de vloerbelasting overbrengt naar wanden, kolommen en/of balken Belangrijke rol in de algemene stabiliteit van het gebouw(dwarskrachten) VOORBEELDEN VRIJDRAGENDE VLOEREN 1. Houten draagvloeren Balkenlaag: Houten roostering Roosterbalken verbonden door kettingen Uiteinden worden ingemetseld of aan andere constructie delen verbonden door stalen hulpstukken Tussen afstand 40 a 50 cm Opening in vloer: Dwarsbalk of een raveelbalk Geschaafd en ongeschaafd Nadeel: Contactgeluid 2. Stalen trapeziumplaatvloeren Staal: Trek als drukspanningen opnemen Kan bepaalde nuttige belasting opnemen In combinatie met staalskeletten als draagstructuur Nadeel: Contactgeluid en geen brandweerstand 3. Staalbeton Bijzondere vorm van gewapend beton Stalen trampezium plaat gebruikt als onderbekisting: Plaat dient dan gelijktijdig als trekwapening terwijl het beton de drukkrachten opneemt 4. VLOERPLATEN IN GEWAPEND BETON IN SITU Vloerplaten in ter plaatste gestort beton Genomen om zichtbaar beton en esthetische eisen Ofwel als de vorm zodanig ingewikkeld is dat men ze op de klassieke wijze bekist Bouwplaats zeker moeilijk bereikbaar vloerplaat volledig terplaatse uit te voeren Andere gevallen geprefabriceerde systemen goedkoper Vloerplaat onderwapening(trek) + bovenwapening(druk)

19 Voordeel: Plaat kan in 2 richtingen dragen plaat minder dik Prefab: 1 richting 5. Holle weefsels Geprefabriceerde holle betonnen elementen van 30/60 cm breedte Dikte is afhankelijk van overspanning: min 12 cm. V-vormige ruimten tussen de afzonderlijke elementen worden dichtgegoten met boten Extra druklaag + extra wapening indien nodig Kruipkelders Prijsgunstig maar zonder extra druklaag kan plafondbarsten Grote overspanning 6. Breedplaatvloeren (predal) Geprefabriceerde betonnen platen die op de werf een soort bekisting met vooraf ingestorte wapening gaan vormen Bij aanbrenging van nodige bijwapening volgestort worden met beton Ideaal voor overspanning van <6 meter Enorme diversiteit Goeie geluidsisolatie Egaal: Makkelijk schilderen+ bespleistering(primer) 7. Ribvloeren Geprefabariceerde betonnen elementen die ondersteund worden door ribben in de lengterichting van het elementen Draagt in 1 richting Voor zeer grote overspanningen bv parking In de ribben zit wapening, lengte als breedte In vloerplaat: Isolatielaag met piepschuim verwerkt geen tijdverlies Over betonelementen wordt een afwerkvloer gestort naden verdwijnen + glad oppervlak Ribcassettevloer: ter plaatse van oplegging ook een rib heeft puntvormige ondersteuning(kolommen)

20 8. Cassettevloeren Betonnen vloer die bestaat uit dunnen betonnen plaat, die in 2 richtingen door ribben ondersteund wordt. Cassetteplafond: Cassettevloer als verdiepingsvloer gebruikt word en de ribstructuur zichtbaar blijft Gemaakt op de bouwplaats: Beton storten over prefab elementen Verloren bekisting: Bekisting kan niet meer opnieuw gebruikt worden in ander bouwproject Draagkracht verhogen: Wapeningstaal in de ribben verwerkt 9. Paddestoelvloeren Een betonvloer die rust op kolommen waarvan de bovenkant breed uitloopt Geen balken aanwezig, enkel kolommen en een vloerplaat 10. Combinatievloeren Op de werf samengestelde systeemvloeren Bestaan uit prefab betonnen voorgespannen balkjes met daartussen opvulelementen Vulpotten: Allerlei materialen en dienen als verloren bekisting voor het drukbeton Drukbeton bovenop het onderstutte(gestempelde) geheel wordt gestort. Na verharding alle onderdelen :draagvloer en onderzijde bedoeld voor bepleistering Wat is de hart op hartafstand? Het is de afstand tussen het middelpunt (het hart) van bijvoorbeeld een kolom en het middelpunt (het hart) van een andere kolom TRAPPEN Enkele Soorten: Rechte steektrap spiltrap

21 Engelse trap: lijkt op spiltrap maar centrale ruimte is open Trappen pagina kunnen tekenen Doorloophoogte trappen: 210 cm! Vanaf 17 optreden een tussenborders of palier Wat is een open trap? Trap zonder stootborden Wat is een luie trap? Een trap waarvan de helling gering is ( kleine optrede, grote aantrede) Trapformule: 2x optrede + 1 x aantrede= cm Wat is de aantrede? De horizontale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden Wat is de optrede? De verticale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden Wat is de neus? Het overstek van de aantrede Wat is de weltree of wel? De bovenste trede van een houten trap, die meestal half zo breed is als de overige treden, bij een rechte steekstrap Wat is de bloktrede? De eerst of onderste trede van een trap Wat is de trapboom? De zijkant van een trap waarin of waarop de treden en eventuele stootborden dragen. Trap heeft meestal 2 trapbomen

22 Houten trap Trapboom is ingefreesd zodat treden en stootborden erin vallen Wat is de loop of klimlijn? De denkbeeldige lijn waarop de trap het veiligst en comfortabelst wordt belopen. Spiltrap: 300 mm vanaf de bovenkant liggen Wat is het trapgat? Een sparing in de vloer om de trap door te voeren Een steek? Een ononderbroken opeenvolging van tenminste 3 treden bij een rechte trap Wat is het bordes? Een platform dat 2 steken of traparmen van een trap onderbreekt en waar de trap vaak van richting veranderd Wat is het schalmgat? Het opengedeelte in een trappenhuis dat zich binnen de binnenbomen van een rondlopende bordestrap bevindt Wat is de trapformule? Formule die wordt gebruikt om een goed beloopbare trap te maken. Richtlijn of vuistregel en dient ter controle of de juiste maten zijn. 2x optrede +1 x aantrede= 570 à 630 mm Woningbouw iets steiler dan openbare gebouwen Wat is een verdreven trap of trap met verdreven treden? Een trap waarbij de treden volgens een bepaalde methode verdreven zijn om de trap een vlotter beloop te geven Aantreden gelijk, maar geen enkele aantrede is evenwijdig duurder en moeilijker te maken P !

23 DAKEN Gebouwen: hogere luchtvochtigheid dan in het buitenklimaat hierdoor ontstaat een zekere druk (de dampspanning) op de wanden van die ruimte Inwendige condensatie: condensatie binnen in de constructie = schadelijk voor gebouw(schimmel) + schadelijk voor bewoners Oppervlaktecondensatie: condensatie op het oppervlak van de constructie =kan schadelijk zijn Koudebrugvorming = meest voorkomende oorzaak van oppervlaktecondensatie Bij daken vooral inwendige condensatie waarom.? Dakstructuur hout en/of andere organische en rotbare materialen Condensatie treedt op binnen in de thermische isolatie en deze verliest daardoor deels haar isolerende eigenschappen Platte daken: Condensatie leidt tot grote drukverschijnselen Zon op plat dak Water verdampt sterk in volume uitzetten Druk kan niet ontsnappen blaas en scheurvorming Vandaag: Beter geïsoleerd en alsmaar winddichter Luchtkwaliteit wordt geregeld door ventilatiesystemen EPB-regelgeving Gecontroleerde ventilatie (goede energiezuinigheid) Remedie tegen damptransport = dampscherm Dampscherm= laag binnen een constructie die waterdamp tegenhoudt beste van glas en metaal Dampremmende laag = het damptransport vertragen!voedsel: AL verpakking of lotus verpakking

24 TWEE BASISREGELS VOOR DAKEN: Volgorde van opbouw in acht nemen, ongeacht constructiewijze Binnen Volgorde Functie Dampscherm Beletten dat waterdamp tot in de isolatie door kan dringen Isolatie Warmteverliezen beperken buiten Waterdichting Regenwater buiten houden Dampscherm: AL, Polyethyleenfolie met bepaalde dampweerstand Dampscherm moet bouwkundig gezien altijd homogeen gesloten zijn en ononderbroken doorlopen Hellende daken TRADITIONELE DRAAGSTRUCTUUR IN HOUT Hozitontale gordingsbalken ondersteund door dakspanten ofwel muren Dakspanten tussen afstand van 4 m opdat de gordingen niet zouden doorbuigen en kepers op 40 à 50 cm Vurenhout, Douglas, Oregonspar Vurenhout: Verduurzamen tegen aanstasting Douglas: Zelfde houtsoort als Oregonspar,,maar in Europa gekweekt, beter dan vuren maar nog altijd verduurzamen Oregonspar: Kouder, houtsoort met duurzaamheidsklasse 3 geen verduurzaming Timmerhout: Naaldbomen Schrijnwerkhout: Loofhout Nadelen: Beperkte isolatiemogelijkheden Veel houtverbruik Onderhoud

25 Spanten kunnen in de weg staan en de binneninrichting bemoeilijken MODERNE DRAAGSTRUCTUUR IN HOUT: HET KEPERSPANT Wat zijn kepers met sectie? Balken kunnen ook verticaal in 2 worden gezaagd Door hun hoogte kunnen dergelijke kepers veel traagheidsmoment opnemen en bij moderne timmert men de oorspronkelijke spantvorm uit, gebruik maken van deze kepers en plaatst deze op keperafstand Voordelen: Grotere hoogte Minder materiaalverbruik Effen plafondvlakken Geen stofvangende onderstructuren Wat zijn triangulaties? Onvervormbare driehoeken Muurplaat: Balk boven op gemetselde muur Waarom keperspanten? Om te voorkomen dat het dak zou wegwaaien Verankering: Eerst balken aan ruwbouw te verankeren waaraan de keperspanten kunnen worden vastgenageld. Tussen de keperspanten worden dwarsklossen genageld(kettingen) die meer dwarse stabiliteit geven en vaak worden ook over het dakvlak(dakstoel) heen bandijzers gespannen en vastgenageld VERDERE AFWERKING VAN EEN HELLEND DAK (KEPERSPANT) Waterdichting Thermische isolatie en het dampscherm Binnenafwerking

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen 1. Elementaire verschillen in principes barok en moderne periodes. Barok veel detail en versiering. Maakt gebruik van ovale en ellipsvormige toepassingen Moderne periodes abstract, versiering buitensluiten.

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN Bouwheer: Dhr. Manu Jouret & Mevr. Els Vandenhoute Luxembrugstraat 96, 9890 Gavere Architect: Jacobs Architectenbureau Kerkstraat 114, 9890 Gavere Inleiding: De term "koudebrug"

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

Ondergrondse constructies

Ondergrondse constructies Ondergrondse constructies 2.1. Funderingen bouwputten prestatie-eisen funderingssystemen 2.2. Ingegraven constructies waterdichte bescherming drainage bekuiping 2.1. Funderingen BOUWPUTTEN stabiliteit

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor.

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei Spouwanker type droge muur Mortel Samendrukbaar materiaal Chape en afwerking Slab waterkering Gevelmetselwerk Neopreen Betonvloer Thermische scheiding

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur

Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur n e w Bou Bouwen Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur Inleiding Tijdens de winter beperkt isolatie het warmteverlies en dat is rechtstreeks te zien op uw verwarmingsfactuur. Tijdens de zomer

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde hellend dak 1 Het geïsoleerde hellende dak Bron: WTCB TV 202 2 Dakstructuur - daktimmer muurplaat gebint gordingen nokgording kepers spanten zelfdragende dakplaten 3 Bron:

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we?? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN 2015 2016 Faculteit Natuur en Techniek CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN PROJECT CHOCOLATERIE WILLAERT BOUWHEER: FRANCIS WILLAERT ARCHITECT: CHARLOTTE PATTYN INE DECOCK GROEP 1F 0 DOCENT: DHR. GIJSEMANS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak!

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Jörg Wijnants fdeling Technisch dvies WTCB Inleiding Infiltraties 54 % schimmel (// vocht) condensatie (inwendige) condensatie

Nadere informatie

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Laurent Lassoie Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Laurent Lassoie Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Laurent Lassoie Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Inleiding Infiltraties 54 % schimmel (// vocht) condensatie

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter stookolie

Nadere informatie

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing DEEL 2 BOVENBOUW ART. OMSCHRIJVING EENHEID HOEV. EENH.PRIJS TOTAAL 20,00 METSELWERKEN 20,01 METSELWERKEN - TER PLAATSE GEMETST 20,10 MATERIALEN 20,11 MATERIALEN - METSELMORTEL 20,11,10 MATERIALEN - METSELMORTEL

Nadere informatie

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011 Infosessies voor energiedeskundigen type A januari/februari 0 Deel IV Verduidelijkingen en aanpassingen in de werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil U-waarde bepaling Invoerveld

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR RSO/LW/EXT/DOC/037bijl25 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid METSELAAR (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels Gevels 4.1. Inleiding 4.2. Massieve gevel 4.3. Spouwmuren functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels traditionele gevel, isolerende blokken binnen- en buitenisolatie 4.1. Inleiding GEVELS

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR. Specifiek uitvoeringswerk

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR. Specifiek uitvoeringswerk OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) METSELAAR Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (SERV/FVB, 1998) METSELAAR Instapcompetenties

Nadere informatie

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706 Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan Adres: gistelsteenweg 161 8490 Varsenare Telefoon: 056371706 1 WAT IS EEN CONSTRUCTIEDETAIL

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

basis college bouwkunde bok5

basis college bouwkunde bok5 basis college bouwkunde bok5 lesweek 7 gevels Instituut Bouwkunde & Civiele Techniek docent: ir.m.marynissen beëindiging gemetselde muren muurafdekker met minimaal 40mm overstek en voorzien van een waterhol

Nadere informatie

INHOUD. Volume 3. (B ) Materieel voor bouwwerkzaamheden (D ) Bouwactiviteiten

INHOUD. Volume 3. (B ) Materieel voor bouwwerkzaamheden (D ) Bouwactiviteiten Volume 3 INHOUD De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. 134 Volume 1 beginpagina: 1 eindpagina: 134 omvat: (A ) Organisatie, beheer 489 Volume

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

REFLECTIE? SLIM GEVONDEN!

REFLECTIE? SLIM GEVONDEN! REFLECTIE? SLIM GEVONDEN! HET HITTESCHILD ALUTHERMO, HET HITTESCHILD is een dun, reflecterend isolatiemateriaal met uitzonderlijke eigenschappen die een zeer eenvoudige plaatsing mogelijk maken. Het product

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Constructie BZL ENEMAN BENJAMIN

Constructie BZL ENEMAN BENJAMIN 2015-2016 Constructie BZL ENEMAN BENJAMIN VASTGOED 1MAK 1 E 1 Info Bouwheer : Dhr. Björn Bentein Provincie: West-Vlaanderen Gemeente: Oostende Straat: Klokhofsstraat 17 Architect: Martin Janssens Ingenieur:

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst.

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst. Wat is buitenmuurisolatie? De meeste woningen, gebouwd voor 1960, hebben geen spouwmuren, maar volle muren. In deze gevallen is een spouwmuurisolatie geen optie en moet u kiezen voor de isolatie van buitenmuren

Nadere informatie

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak Daken 6.1. Platte daken Warm dak Omgekeerd dak 6.2. Hellende daken 6.3. Metalen daken 6.1. Platte daken plat dak = regendicht + waterdicht AFDICHTINGEN Vier variabelen: - aantal lagen éénlaags, tweelaags

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

B4 Technische details

B4 Technische details B Technische details B B. Technische details B.. B.. B.. B.. B.. Gelijmde blokken B...a Ytong-blokken met ergonomische handgrepen. B...b Verwerkingsvoorschriften. Ytong-blokken met ergonomische handgrepen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN

INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 2. EUROFLOOR / EUROFLOOR 300 TOEPASSINGEN IN DE VLOER 2.1. Isolatie boven draagvloer 2.2. Isolatie onder draagvloer 2.3. Isolatie van zoldervloeren 4-1 1. ALGEMEEN Vloerisolatie

Nadere informatie

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Lage energierenovatie van een 100 jarige woning Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Algemeen Woning gelegen in Spiere, bouwjaar 1900, volsteense muur Authentieke elementen Goede structuur Groene ligging

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066 VERSLAG EPB-STUDIE Bouwheer Projectlocatie Projectomschrijving Stad Gent Gent Kinderdagverblijf De Bron Ons dossiernummer 14-066 Datum April 2015 01/09/2015 p. 1-13 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. EPB-eisen

Nadere informatie

Dak Door B. van Etten (TNO Bouw)

Dak Door B. van Etten (TNO Bouw) Dak Door B. van Etten (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functies van een (niet constructieve) daken is het scheiden van de binnenruimte met de buitenruimte. Bij het scheiden van de binnen van de buitenruimte

Nadere informatie

Akoestische isolatie een concreet project

Akoestische isolatie een concreet project Akoestische isolatie een concreet project Philippe Broigniez Dia Design Alsemberg ten zuiden van Brussel, in een schitterend landelijk gebied tussen Zenne en Zoniën, bijna een stiltegebied Copyright :

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIËNT BOUWEN HALFEN Teplo spouwhaak met lage thermische geleidbaarheid De HALFEN Teplo composiet spouwhaak, samengesteld uit gepultrudeerde

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

van krachtig isolatiemateriaal

van krachtig isolatiemateriaal Een compleet gamma van krachtig isolatiemateriaal BENELUX 5B rue Saint Roch B - 5640 BIESME Tel.: 0032 (0)71 741 610 Fax: 0032 (0)71 741 710 www.ati-isol.com info@ ati-isol.com www.ati-isol.com Impression

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

Verslag werfbezoeken 24 maart 2012

Verslag werfbezoeken 24 maart 2012 Verslag werfbezoeken 24 maart 2012 Sofie De Backere I Module gevalstudie topografie I Opleiding graduaat topograaf Vandaag zijn we met de mensen van de module gevalstudie topografie en het eerste jaar

Nadere informatie

STABILITEIT. scheuren in gebouwen

STABILITEIT. scheuren in gebouwen STABILITEIT scheuren in gebouwen Uit analyse van de TV s (2011, zelfstandige woningen): - 27 % van de onderzochte niet-conforme woningen minstens 1 ernstig of zeer ernstig stabiliteitsprobleem; - 7 % met

Nadere informatie

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners. Eigendom van SOS-Ingenieur.be

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners. Eigendom van SOS-Ingenieur.be Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners Inhoudsopgave Inleiding Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat? Funderingen Type funderingen Waarom en hoe bewapenen? Balken en kolommen Betonbalken

Nadere informatie

Aluthermo PLAATSINGSTECHNIEK

Aluthermo PLAATSINGSTECHNIEK PLAATSINGSTECHNIEK INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING 04 2.2. WERKWIJZE VOOR EEN DAK

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Conceptnota stabiliteit

Conceptnota stabiliteit HEALTHCARE BUILDINGS INDUSTRY Conceptnota stabiliteit Value by design project DBFM KASTERLINDEN - POOLSTER projectnummer VKC32174 omschrijving Verantwoordingsnota met betrekking tot de structuur en de

Nadere informatie

1.2. Isolatie- en dichtingsmaterialen

1.2. Isolatie- en dichtingsmaterialen 1.2. Isolatie- en dichtingsmaterialen MATERIALEN VOOR WARMTE-ISOLATIE 3 4 2 Warmtetransport in een poreus materiaal 1 DROOG 1. geleiding door de materiaalmatrix 2. geleiding door het poriëngas 3. convectie

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering Bijlage materialisering en detailering Isolatie materiaal (dak) Er is in dit project sprake van platte daken, galerijen en terrassen met onderconstructies van betonvloeren en stalen dakplaten. De eisen

Nadere informatie

Wooncomfort begint bij uw dak.

Wooncomfort begint bij uw dak. Wooncomfort begint bij uw dak. Optimaal gebruik van de ruimte onder het dak... Vandaag de dag is bij elke nieuwbouw of renovatie een maximaal en optimaal gebruik van de ruimte onder het dak een absolute

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie Diffutherm

Details buitengevelisolatie Diffutherm Details buitengevelisolatie Diffutherm PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl 411, 412, 431, 432 511, 512, 531 311, 331 213, 233, 243 212, 232, 242

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie

Details buitengevelisolatie Details buitengevelisolatie steenachtige gevel Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. Bedrijvenpark Twente 322 E NL 7602 KL Almelo T. +31-(0)53-4330360 F. +31-(0)53-4352111 E. info@technostuc.nl

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE DE COLLECTIE Meesterlycke mortel In de wereld van isolatiemortels biedt Amix de perfecte mix van passie en expertise met de betrouwbaarheid van een sterk familie bedrijf. Onze Polymix isolatiemortel en

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BEKISTER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BEKISTER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BEKISTER RSO/LW/EXT/DOC/037bijl3 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid BEKISTER (SERV /FVB 1998) De

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

Koudebruggen. Inleiding. Voorbeelden. Meer info

Koudebruggen. Inleiding. Voorbeelden. Meer info Koudebruggen Inleiding Voorbeelden Meer info Inleiding Je ziet en voelt ze niet altijd maar als ze er zijn, voelt je portefeuille het wel. Koudebruggen, de vaak onzichtbare vijand van je energierekening,

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

Onvolkomenheden in de isolatie van de gebouwschil

Onvolkomenheden in de isolatie van de gebouwschil Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf http://www.wtcb.be Implicaties van lageenergieconstructies voor de ruwbouw Onvolkomenheden in de isolatie van de gebouwschil Sven Eeckhout, ing.,

Nadere informatie

THIJCO BVBA TIPS & TRICKS LUCHTDICHT BOUWEN

THIJCO BVBA TIPS & TRICKS LUCHTDICHT BOUWEN THIJCO BVBA TIPS & TRICKS LUCHTDICHT BOUWEN In dit document zullen de basisvereisten voor een goede luchtdichtheid kort besproken worden. Indien deze principes aangehouden worden tijdens de werken zal

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

SIGMAFOR -MUURWAPENING

SIGMAFOR -MUURWAPENING SIGMAFOR -MUURWAPENING Ronde gegalvaniseerde uitvoering voor metselwerk Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen. (gewoon metselwerk) Sigmafor is een geprefabriceerde muurwapening van verzinkt staaldraad,

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

Voor dak, wand, vloer en zolder

Voor dak, wand, vloer en zolder ISOLATIEPLATEN PIR Voor dak, wand, vloer en zolder DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com Al meer dan 30 jaar maakt UNILIN, division insulation dakelementen met poly urethaanisolatie voor het hellende

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

SAMEN IS ZOVEEL BETER!

SAMEN IS ZOVEEL BETER! SAMEN IS ZOVEEL BETER! HET HITTESCHILD INLEIDING Voor een goede thermische en akoestische isolatie moet je in principe verschillende lagen uit verschillende materialen, elk met zijn specifieke eigenschappen,

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

Isolerende beglazing. effecten op het milieu. voor- en nadelen van isolerend glas. glassoorten. raamkaders. voorzetramen

Isolerende beglazing. effecten op het milieu. voor- en nadelen van isolerend glas. glassoorten. raamkaders. voorzetramen Isolerende beglazing effecten op het milieu voor- en nadelen van isolerend glas glassoorten raamkaders voorzetramen effecten op het milieu Het vervangen van enkel glas door isolerende beglazing heeft impact

Nadere informatie

AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND OPTIE 1 OPTIE 2

AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND OPTIE 1 OPTIE 2 BOUWCONCEPT : BETONMETSELBLOKKEN Sch.: 1/10 DOORSNEDE DETAIL STANDAARD EPB-AANVAARD AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND LAGE ENERGIE JA continuïteit? indien d > d min / 2 tussenvoeging? verlenging?

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

L u c h t d i c h t b o u w e n

L u c h t d i c h t b o u w e n S t u d i e b u r e e l G r e e s a b v b a Meerhoutstraat 92 2430 Vorst-Laakdal Tel: 013/29 51 98 Fax: 013/29 41 99 Website: www.greesa.be E-mail: info@greesa.be GSM: 0495/92 08 69 BTW: BE.0883.002.381

Nadere informatie

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen VERSLAG DOORREKENING EPB dd.15.05.11 In het kader van de geplande werken zijn de volgende eisen betreffende de EPB-wetgeving van toepassing : Aard van

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

4. Gevelbekleding 1 de 15

4. Gevelbekleding 1 de 15 4. Gevelbekleding 1 de 15 BASISPRINCIPES VOOR DE CONSTRUCTIE VAN GEVELS IN KOPER Fysische gegevens 1.0 De bescherming tegen de weersomstandigheden 2.0 De vochtigheid 3.0 De warmte Bepaling van de verschillende

Nadere informatie