Resultaten enquête: ICT gebruik aan boord 2012 Results survey: use of ICT on board Juni June 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten enquête: ICT gebruik aan boord 2012 Results survey: use of ICT on board 2012. Juni June 2012"

Transcriptie

1 Resultaten enquête: ICT gebruik aan boord 2012 Results survey: use of ICT on board 2012 Juni June

2 Inhoud Content Resultaten ICT enquête 2012 Results ICT survey 2012 Vergelijking resultaten ICT enquête 2008 Comparison results ICT servey 2008 Vergelijking resultaten enquête 2010 Comparison results servey 2010 Vergelijking resultaten Telematic Umfrage, enquête in opdracht van Arbeidsgruppe Telematic, uitgevoerd door VBW Comparisation results Telematic Umfrage, survey commissioned by Arbeidsgruppe Telematic, excuted by VBW Verdere analyse van de resultaten Futher analysis of the results 2

3 Responsgraad enquêtes Response rate surveys ICT enquête 2012 ICT survey 2012 Er werden enquêteformulieren uitgestuurd naar de Vlaamse binnenvaartondernemers. 104 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van 9.75% survey forms were mailed to the Flemish skippers. 104 filled in forms were processed. This is a response rate of 9.75%. enquête 2010 survey 2010 Er werden enquêteformulieren uitgestuurd naar de Vlaamse binnenvaartondernemers. 141 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van survey forms were mailed to the Flemish skippers. 141 filled in forms were processed. This is a response rate of ICT enquête 2008 ICT survey 2008 Er werden 990 enquêteformulieren uitgestuurd naar de Vlaamse binnenvaartondernemers. 83 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van survey forms were mailed to the Flemish skippers. 83 filled in forms were processed. This is a response rate of 8.3. Umfrage Telematic 2011 Umfrage Telematic 2011 Er werden enquêteformulieren uitgestuurd naar NL, BE, CH, LU en DE binnenvaartondernemers. 476 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van survey forms were mailed to NL, BE, CH, LU en DE skippers. 476 filled in forms were processed. This is a response rate of

4 Leeftijd respondenten Age respondents Antwoord/Answer 41% 13 13% Geen antwoord/no answer 32% 91 87% Beschrijving van de respondenten Description of the respondents 35% 3 25% 2 15% 1 5% 8% 1% 12% 14% < > 60 Leeftijd respondenten Age respondents enquête/survey % 32% 3 18% < > % Leeftijd respondenten Age respondents ICT enquête/survey % 39% 27% < > 60 5% 35% 3 25% 2 15% 1 5% 7% Leeftijd respondenten Age respondents Umfrage Telematic 17% 3 29% % 4

5 Tonnemaat respondenten Tonnage respondents Antwoord/Answer 37% 11 11% 26% 93 89% 2 17% Beschrijving van de respondenten Description of the respondents % < > 3000 Tonnemaat respondenten Tonnage respondents ICT enquête/survey % 14% 18% < > % 3 25% 2 15% 1 5% 31% Tonnemaat respondenten Tonnage respondents enquête/survey % 21% 19% < >

6 Beschrijving van de respondenten Description of the respondents Type goederen (meestal) Type of goods (mostly) 77% Antwoord/Answer Geen antwoord/no answer % 19% 7% Tanktransport Bulk Containers RoRo Andere 6

7 Beschrijving van de respondenten Description of the respondents 7

8 % Vaargebied Sailing area 48% 52% 16% 0,16% 2% 8 Beschrijving van de respondenten Description of the respondents

9 Neen, maar ik ga binnenkort een pc aanschaffen/no but will buy one soon PC aan boord PC on board Neen/No 3% Geen antwoord/no answer Ja/Yes 97% verbetering t.o.v (+9%) PC aan boord PC on board PC aan boord PC on board ICT enquête/survey 2008 Neen/No 5% Ja/Yes 95% PC aan boord PC on board Umfrage Telematic Geen antwoord/ No anwer 1,26% Ja/Yes 94,12% Neen/No 4,62% 9

10 Kennis van PC gebruik Knowledge of PC use Expert/Expert 1% Geen antwoord/no answer 1% Goede kennis/good knowlegde 21% Geen kennis/no knowlege 8% Basis kennis/basic knowlegde 69% PC aan boord PC on board Goede kennis/good knowlegde 37% Kennis van PC gebruik Knowledge of PC use ICT enquête/survey 2008 Expert/Expert 4% Basis kennis/basic knowlegde 56% Geen kennis/no knowlege 4% 10

11 PC gebruik voor professionele doeleinden PC use for professional purposes Maandelijks/Monthly 1% Niet/Not 6% Geen antwoord/no answer 1% Wekelijks/Weekly 1 Dagelijks, enkele uren per dag/daily, few hour 4 Dagelijks, een uur per dag of minder/daily, one hour or less 42% PC aan boord PC on board Dagelijks prof. pc gebruik Daily professional pc use % % % Evolutie PC aan boord Evolution PC on board % % % 11

12 Software aan boord / Software on board Voor uw schip/onderneming Voor uw reizen Voor uw lading For your vessel/enterprise For your voyages For your cargo 4 58% 45% % 7% 48% 81% 31% 14% 6% 3 26% 21% 4% Elektronisch melden (reizen) Electronic reporting (voyages) Umfrage Telematic 45% 51% Ja/Yes Neen/No Geen antwoord/no answer 6% Stuwage programma Stowage plan program Umfrage Telematic 73% 5% 21% Ja/Yes Neen/No Geen antwoord/no answer ICT enquête/survey 2008 Slechts 13% van de correspondenten gebruikt een elektronische meldapplicatie voor reizen. Only 13% of the correspondents uses electronic reporting for voyages. Het gebruik van elektronische vaarkaarten = status quo The use of Electronic charts =status quo Software aan boord Software on board 12

13 Geen antwoord/no answer 13% Neen/No 3% Internet toegang Internet access Ja/Yes 84% Internet & e mail Internet & e mail ICT enquête/survey % van de respondenten heeft internet aan boord verbetering t.o.v met +3 84% of the respondents has internet on board. Improvement compared with 2005 of ICT 2012 ICT 2008 Umfrage Telematic pc aan boord/on board internet Internet toegang Internet connection Umfrage Telematic Neen/No; 5% Ja/Yes; 92% Geen antwoord/ No answer; 4% 13

14 Internet & e mail Internet & e mail Gebruik internet voor professionele doeleinden Internet use for professional purposes 35% Gemiddelde maandelijkse factuur voor internet en Average monthly bill for internet and 35% 26% 12% 13% 21% 14% 18% 3% 6% 6% 4% 7% Meer dan één uur per dag/more than an hour a day Ongeveer één uur per dag/about one hour a day Meer dan vier uur per week/more than 4 hours a week Twee tot vier uur per dag/2 to 4 hours a day Minder dan twee uur per week/less than 2 hours a week Niet/Not Geen antwoord/no answer < Geen antwoord/no answer ICT enquête/survey 2008 ICT enquête/survey / 1 uur/dag/ hour/day 22% Meer dan 4 uur/dag hour/day 1 2 & 4 uur/dag hour/day 16% Niet not 4% < 50 33% % % % % Geen antwoord 17% 14

15 Geen antwoord/no answer 13% adres address Neen/No 4% Ja, meedere/yes more 33% Ja één/yes one 5 94% Waarvoor wordt internet en gebruikt? What is internet and used for? 92% Internet & e mail Internet & e mail 6% 24% 76% 26% 74% 63% 37% 71% 29% 8% Opdrachtgever Terminal operator Overheid Collega's Familie en vrienden Ja Neen Andere 15

16 Internet & e mail Internet & e mail Online beschikbaarheid en gebruik van informatie en diensten Online availability and use of information and services 7 66% 6 57% 55% 5 45% 56% % 4 12% 8% 35% 26% 46% 29% 2 17% 11% 28% 21% 19% 12% 26% 19% Ja, het is online beschikbaar/yes, it is online available Ik maak er gebruik van/i'm using it 16

17 aan boord on board Neen/No 1% Geen antwoord/ No answer 5% Ja/Yes 94% aan boord? on board Umfrage Telematic Neen/No 14% Geen antwoord/ No answer 1% Ja/Yes 84% 17

18 Uw ervaring betreffende gebruik van hardware Your experience with hardware Nooit betrouwbaar/ Never reliable 1% Meestal niet betrouwbaar/ Mostly not reliable 3% Geen antwoord/ No answer 18% Altijd betrouwbaar/ Always reliable 1 Meestal betrouwbaar/ Mostly reliable 68% Uw ervaring betreffende gebruik van hardware Your experience with hardware enquête/survey 2010 Never reliable 6% Always reliable 41% Usually reliable 53% 18

19 transponder gekoppeld aan PC met navigatiekaarten transponder linked to PC with navigational charts Geen antwoord/ No answer 18% Neen/No 8% Ja/Yes 74% 19

20 maakt het navigeren... makes navigating... 18% 18% 18% 59% 54% 51% 14% 2 22% 9% 7% 8% Gemakkelijker/Easier Veiliger/Safer Overzichtelijker/Clearer Neen/No Soms/Sometimes Ja/Yes Geen antwoord/no answer maakt navigeren makes navigation... enquête/survey Easier Safer Better overview Sometimes No Yes 20

21 Uw ervaring met gebruik van software Your experience with use of software Geen antwoord/ No answer 28% Zeer moeilijk/ Very difficult 1% Makkelijk/Easy 52% Moeilijk/Difficult 19% 21

22 Voor wie is nuttig? is usefull to whom? 6% 9% 13% 17% 67% 66% 24% 26% 29% 25% 22% 21% 5% 4% 37% 28% Neen/No Soms/Sometimes Ja/Yes Geen antwoord/no answer 12 Voor wie is nuttig? is usefull to whom? enquête/survey % 6% 6% 8 22% 22% % 39% 39% 2 33% 33% 6% Skipper Waterway authority Charterer Shipper No Yes Sometimes No answer 22

23 Wie mag de positie en vaarrichting van mijn schip zien? Who is allowed to see the position and direction of my vessel? 3% 7% 12% 13% 14% 81% 6 23% 21% 3 21% 22% 18% 88% 17% 22% 11% 44% 36% 46% 2% 1% 9% Neen/No Soms/Sometimes Ja/Yes Geen antwoord/no answer 23

24 Reisplanning met & info voor klanten Voyage planning with & info for clients 14% 9% 12% 27% 13% 28% 66% 32% Door kan ik mijn reis beter plannen. / Using I can plan my voyage better. is een belangrijke service die de binnenvaart moet bieden aan haar opdrachtgevers. / is an important service that the skippers should offer to their clients. Neen/No Soms/Sometimes Ja/Yes Geen antwoord/no answer 24

25 Ik stel mijn positiegegevens graag ter beschikking aan mijn opdrachtgever I am willing to set my position data available to my client 34% 22% 18% 16% 1 Nooit/Never Altijd/Always Als hij het vraagt/when its asked for Wanneer ik het bepaal/when I decide Geen antwoord/no answer 8 7 Ik stel mijn positiegegevens graag ter beschikking aan mijn opdrachtgever I am willing to set my position data available to my client enquête/survey 2010 Always 39% Never 22% If asked for 22% When I decide it 17% Nooit Altijd Als hij het vraagt Wanneer ik het bepaal 25

26 Maakte u gebruik van overheidssteun bij de aanschaf van een toestel? Did you receive governmental subsidy when purchasing? Geen antwoord/no answer Neen/No 12% Ja/Yes 88% In welk land maakte u gebruik van overheidssteun voor de aanschaf van een toestel? In which country did you receive governmental subsidy when purchasing? Duitsland/Germany 1% Zwitserland/Switzerland 3% Geen antwoord/ No answer 3% Nederland/Netherlands 55% België/Belgium 38% 26

27 Toegang tot internet: belang van leeftijd en tonnenmaat Internet access: relation to age and tonnage Geen Uit verdere analyse van de resultaten kunnen we bovendien het volgende besluiten: (gegenereerd met SPSS 17.0): Internet toegang Internet access antwoo rd/no answer Neen/ 13% No 3% De leeftijd van de binnenvaartondernemer en de toegang tot internet zijn significant negatief gecorreleerd. De groep met respondenten zonder toegang tot internet zijn gemiddeld bijna 12 jaar ouder dan de groep respondenten met toegang tot internet. Hoewel uit een verkennende analyse de conclusie getrokken zou kunnen worden dat er een duidelijk oorzakelijk verband bestaat tussen de tonnemaat en de toegang tot internet, is dit vermoeden statistisch niet gegrond. Uit de analyse blijkt dat het de leeftijd is die de fundamentele factor is in het al dan niet hebben van internettoegang. De tonnemaat is dan wel negatief gecorreleerd aan leeftijd, maar heeft op zich geen significante impact op internettoegang. Ja/Yes 84% Verdere analyse Further analysis From further analysis of the results we can moreover next deciding: (generated with SPSS 17.0) The age from the skipper and the access to the internet is correlated significantly negatively. The group respondants without access to the internet is average almost 12 years older then the group repondants with access to the internet. Although from an exploring analysis the conclusion could be drawn that there is a clearly causal link between the tonnage and the access to the internet, this presumption has not been founded statistically. From the analysis it becomes clear that it is the age that is a fundamental factor is in yes or no having internet access. The tonnage has been correlated negative to age, but has no significant impact on Internet access. 27

28 Gebruik van en internet: belang van type goederen Use of and internet: relation to type of goods Uit analyse van de communicatie via en internet van de binnenvaartondernemer met de terminal operator blijkt dat : Er een significant positief verband bestaat tussen het vervoeren van containers en het gebruiken van en internet in de communicatie met de terminal operator, in vergelijking met de binnenvaartondernemers die geen containers vervoeren. Er een significant positief verband bestaat tussen het tanktransport en het gebruiken van en internet in de communicatie met de terminal operator. Er een significant negatief verband bestaat tussen het vervoer van bulk en het gebruiken van en internet in de communicatie met de terminal operator. Verdere analyse Further analysis From analysis of the communication via e mail and internet of the skippers with the terminal operator it becomes clear that: There a significantly positive link exists between transporting containers and using e mail and internet in the communication with the terminal operator, in comparison with the skippers who transport no containers. There a significantly positive link exists between the tank transport and using e mail and internet in the communication with the terminal operator. There a significantly negative link exists between the transport of bulk and using e mail and internet in the communication with the terminal operator. 28

29 94% Waarvoor wordt internet en gebruikt? What is internet and used for? 92% 76% 74% 63% 71% 37% 24% 26% 29% 6% 8% Opdrachtgever Terminal operator Overheid Collega's Familie en vrienden Ja Neen Andere Type goederen (meestal) Type of goods (mostly) 77% 19% 13% 7% Tanktransport Bulk Containers RoRo Andere 29

30 Gebruik van en internet: belang van type goederen Use of and internet: relation to type of goods Uit verdere analyse van de communicatie via en internet van de binnenvaartondernemer met de overheid blijkt dat: Er een significant negatief verband bestaat tussen het vervoeren van bulk en het gebruiken van en internet in de communicatie met de overheid. Er geen significante verbanden bestaan tussen het vervoer van container of tanktransport en het gebruik van en internet in de communicatie met de overheid. From further analysis of the communication via e mail and internet of the skippers with the government becomes clear that: Verdere analyse Further analysis There a significantly negative link exists between transporting bulk and using e mail and Internet in the communication with the government. There no significant links exist between the transport of container or tank transport and the use of e mail and Internet in the communication with the government. Container Bulk Tanktransport Terminal operator Sig. Chi square=0,033 POSITIEF VERBAND POSITIVE LINK Sig. Chi square=0,000 NEGATIEF VERBAND NEGATIVE LIINK Sig. Chi square=0,000 POSITIEF VERBAND POSITIVE LINK Overheid/government Sig. Chi square=0,563 GEEN VERBAND NO LINK Sig. Chi square=0,045 NEGATIEF VERBAND NEGATIVE LIINK Sig. Chi square=0,290 GEEN VERBAND NO LINK 30

31 Gebruik van : belang van leeftijd Use of : relation to age Voor wie is nuttig? is usefull to whom? 6% 9% 13% 17% Uit verdere analyse van de vragen betreffende het gebruik, kunnen we concluderen dat: 67% 66% 22% 21% 5% 4% 24% 26% 37% 29% 25% 28% Verdere analyse Further analysis De meeste binnenvaartondernemers in zekere mate nuttig vinden voor de binnenvaartondernemer, uitgezonderd een erg beperkte groep die een hogere leeftijd heeft. Er geen statistisch verband bestaat tussen leeftijd en de ervaren moeilijkheidsgraad van. Er een significant verband tussen leeftijd en de ervaren efficiëntiegraad van bestaat. De groep respondenten die inefficiënt vinden is gemiddeld ruim 12 jaar ouder dan diegenen die efficiënt vinden. From further analysis of the questions concerning use, we can conclude that: The most of the skippers find to some extend useful for the skippers, excluded a very restricted group which has a higher age. There no statistic link exists between age and experience level of difficulty of. There a significant link between age and experiences efficiency degree of exists. The group respondants finding inefficient has an average of more than 12 years older is then those that find efficient. Neen/No Soms/Sometimes Ja/Yes Geen antwoord/no answer Uw ervaring met gebruik van software Your experience with use of software Geen antwoord/ No answer 28% Zeer moeilijk/ Very difficult 1% Moeilijk/Difficult 19% Inefficiënt/Inefficient 5% Geen antwoord/ No answer 34% Makkelijk/Easy 52% Uw ervaring met gebruik van software: efficiënt vs inefficiënt Your experience with use of software: efficient vs inefficient Efficiënt/Efficient 61% 31

32 Resultaten enquête: ICT gebruik aan boord 2012 Results survey: use of ICT on board 2012 Juni June

Backup Connect Client Simple Interface

Backup Connect Client Simple Interface Backup Connect Client Simple Interface Let s Connect Inhoudstafel Welcome to Backup Partner version 2.0 - Simple Interface... 1 How does Backup Partner Work?... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Backup

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

UM Student Monitor Student satisfaction 2012-2013

UM Student Monitor Student satisfaction 2012-2013 UM Student Monitor Student satisfaction 2012-2013 July 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Rabobank case 1

Onderzoeksdocument. Rabobank case 1 Onderzoeksdocument Rabobank case 1 wat is het effect op de gebruikservaring van visuele elementen op de homepage en binnen mobiele applicaties van Rabobank.nl, specifiek: banners en ankeilers met foto

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

Martijn Boot, Tweemaal Immanuel Kant (with a comment on Joshua Greene's research in English)

Martijn Boot, Tweemaal Immanuel Kant (with a comment on Joshua Greene's research in English) Martijn Boot, Tweemaal Immanuel Kant (with a comment on Joshua Greene's research in English) Bij de voorbereiding van een college over vuile handen rezen er bij mij twee vragen die allebei met Kant s filosofie

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Prospectus. ninth edition

Prospectus. ninth edition Prospectus 2011 ninth edition Outsourcing Performance 2011 Outsourcing Performance Outsourcing Performance is the study which Giarte conducts every year among the top-500 organisations in the Netherlands

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen 110 Natuurwaarde 2.0 land Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels, S. van Tol & J. Wiertz

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Prof. dr. X.E. Kramer Dr. M.L. Tuil Mr. I. Tillema Ondersteunend onderzoekers: M.I. Hazelhorst, LL.M. E.A. Ontanu, LL.M. m.m.v. Dr. J. van Erp Assistentie:

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare

Nadere informatie

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7)

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport

Nadere informatie