PROJECT GEBOUW B PARK 51

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT GEBOUW B PARK 51"

Transcriptie

1 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat Herent KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: Appartement nr: Parking nr: Berging nr: 3D-weergave is louter illustratief en niet bindend. 1

2 EIGENAAR GROND: NV VIVISENIOR Radioweg 16, 3020 Herent, tel 016/ , fax 016/ LASTHEBBER: NV VIVICARIS Radioweg 16 te 3020 Herent, tel 016/ , fax 016/ AANNEMER: Willemen General Contractor NV Boerenkrijgstraat 133 te 2800 Mechelen, tel 015/ , fax 015/ ARCHITECT: M.&J.-M. JASPERS J. EYERS & PARTNERS Tervuursevest 362, 3000 Leuven ; tel 016/ fax 016/

3 INHOUDSTABEL 1. Voorwoord p Voorafgaande opmerkingen p Studies, architect, ingenieur, grondonderzoek, coördinatie en lastgeving p Ruwbouwwerken p Dakwerken p Buitenschrijnwerk p Binnenschrijnwerk p Bepleisteringswerken p Chape, vloeren en faience p Brievenbussen p Keuken p Sanitaire installatie p Elektrische installatie p Verwarmingsinstallatie p Schilderwerken p Buitenaanleg en groenstructuren p Liftinstallatie p Handtekeningen p.16 3

4 1. Voorwoord De architectuur van Gebouw B is een strak en fris design in een tijdloze architectuur waarbij ingespeeld wordt op de leefgemeenschap, context en omgeving van Herent. De gemeente Herent heeft zich duidelijk getransformeerd tot een levendig handelscentrum met haar winkels en horeca aangelegenheden, doch met behoud van haar landelijk karakter. De goede aansluiting van Herent met diverse autosnel- en expreswegen staat garant voor een optimale bereikbaarheid naar Leuven, Brussel, Hasselt en Mechelen. Tevens is gebouw B ideaal gelegen voor pendelaars, gezien een fiets- en wandelpad zal worden aangelegd dat u in enkele minuten naar het vernieuwde station leidt. Het op te richten gebouw, van 90m breed en 36m diep, wordt ingeplant langs de spoorweg, tussen het bestaande gebouw A en de Rijweg aan westelijke zijde. Gebouw B wordt opgetrokken op de plaats waar ooit de voormalige centrale werkplaats van de Henkel fabriek ingeplant was. Dit prachtig gebouw wordt een absoluut topproject op het vlak van ligging, ruimtelijkheid en wooncomfort. Met dit hedendaags architecturaal ontwerp werd bewust gekozen voor karakter, identiteit en uitstraling met een subtiele verwijzing naar de industriële architectuur van de voormalige Henkelfabriek. Het gebouw heeft door zijn ligging en omvang veel potentieel. Het gebouw wordt opgedeeld in 3 deelblokken, waardoor de appartementen voldoende licht en ademruimte krijgen. Het gelijkvloers krijgt een invulling als landschapskantoren. 79 stijlvolle appartementen staan synoniem voor ruimte en comfort en hebben een woonoppervlakte van 80m² tot 187m² en zijn ingericht volgens een identiek plan. Er zijn 11 liften in dit gebouw die aan de modernste kwalificaties voldoen en voor een groot gebruiksgemak zorgen. De indeling van het gebouw ziet er als volgt uit: -niveau -1: 109 staanplaatsen 79 bergingen en fietsenstallingen. -niveau 0: kantoren -niveau +1: 22 appartemten. -niveau +2: 22 appartementen. -niveau +3: 12 appartementen en 4 penthouses. -verdiep +4: 6 appartementen en 1 penthouse. -verdiep +5: 6 appartementen. -verdiep +6: 2 appartementen en 2 penthouses. -verdiep +7: 2 penthouses. Dit commerciële lastenboek is bedoeld voor de woonentiteiten, lees appartementen en penthouses, en is niet bedoeld voor de kantoren die casco zullen afgewerkt worden door de bouwpromotor. Dit commerciële lastenboek bevat alle elementen die betrekking hebben op de constructies, de afwerking, de studies en de coördinatie die nodig zijn voor deze werken en de buitenaanleg. Dit commerciële lastenboek bevat geen elementen met betrekking tot de grond, grondverwerving, grondonderzoek en andere elementen voortspruitend uit de compromis tussen de koper enerzijds en de grondeigenaar en aannemer anderzijds. 4

5 2. Voorafgaande opmerkingen 2.1 Plannen en algemeen De kwaliteit en het concept van het gebouw staat vast. De aannemer kan echter, in naam van de koper, mits goedkeuring van architect en/of ingenieur en VIVICARIS ten allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen in die mate dat de principes, concept en de hoogwaardigheid van het project niet geschaad worden. Indien er om een weloverwogen reden wijzigingen aan dit lastenboek worden goedgekeurd, dient de koper steeds dezelfde kwaliteit met als referentie de marktprijs te ontvangen. De plannen van de woonentiteit welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de onderhandse verkoopsovereenkomst. Voor wat de afwerking van de woonentiteiten betreft, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen, de beschrijving in dit commerciële lastenboek heeft steeds voorrang op aanduidingen op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. Alsook de verdiepingshoogtes, deze kunnen om techinsche redenen worden aangepast. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De kleine verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de onderhandse verkoopsovereenkomst op één of andere wijze kan wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten door de aannemer, zonder voorafgaandelijk het akkoord van de koper te bekomen, maar in samenspraak met VIVICARIS, architect en/of ingenieur. 2.2 Inbegrepen in de prijs ten laste van de aannemer. (zie financiële fiche) Funderingen, bouw appartement (volledig afgewerkt), parking en berging in de kelder, volgens bijgevoegde beschrijving in dit commerciële lastenboek, het desbetreffende aandeel in de gemeenschappelijke delen, en eerste opkuis gemeenschappelijke delen. Prijs en modaliteiten hiervan zijn beschreven in de Onderhandse Verkoopovereenkomst tussen de koper en VIVISENIOR en de aannemer Erelonen architect en ingenieur, grondonderzoek, studies, coördinatie en buitenaanleg volgens bijgevoegde beschrijving in dit commerciële lastenboek. Prijs en modaliteiten zijn beschreven in de Onderhandse Verkoopovereenkomst tussen de koper en VIVISENIOR en de aannemer De grondverwerving van het desbetreffende aandeel van de koper in de totale grond en de registratie hierop. Prijs en modaliteiten hiervan zijn beschreven in de Onderhandse Verkoopovereenkomst tussen de koper en VIVISENIOR en de aannemer, zijnde de voormalige grondeigenaar en dit via een notariële akte Niet inbegrepen in de prijs en ten laste van de koper 5

6 2.3.1 Alle kosten van de notariële akte, de kosten van de basisakte, de dossierskosten van de notaris en het ereloon van de notaris De schoonmaak van de privatieve delen De kosten van het postinterventiedossier Nutsvoorzieningen: De aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet en TV-FM-distibutie) alsook de kosten van de aansluiting van de riolering, zijn niet inbegrepen in de verkoopsprijs. De koper zal op eerste verzoek zijn aandeel in deze kosten aan de aannemer voldoen Bevloering van de slaapkamers 2.4 Materialen Enkel de aannemer mits goedkeuring van VIVICARIS en architect en/of ingenieur heeft het recht de plannen te wijzigen en andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit (referentie = marktprijs) te gebruiken dan diegene die in het bestek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, de bevoegde overheden, de verzekeringsmaatschappijen, de distributiemaatschappijen van water, gas, elektriciteit en dergelijke, of nog omdat de aannemer mits goedkeuring van architect en/of ingenieur in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enzovoort. 2.5 Wijzigingen door de koper Wanneer de koper om welke reden ook wijzigingen wenst aan te brengen aan dit tussen de koper en de aannemer afgesproken bestek en dit enkel voor de afwerking van zijn woonentiteit, kan dit slechts in die mate dat de aannemer en de architect/ingenieur hierover zijn schriftelijk akkoord geeft. Het is de koper niet toegelaten zelf (of door derden) werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Eventuele wijzigingen kunnen alleen uitgevoerd worden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Deze kostprijs wordt bepaald door de aannemer en zal schriftelijk aan de koper worden meegedeeld. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart akkoord te gaan dat zijn woonentiteit gebouwd en afgewerkt wordt zoals in dit beknopt bestek beschreven is, zonder verdere uitzondering tenzij deze expliciet in dit bestek genoteerd werd en tevens door de koper en de aannemer ondertekend werd. 2.6 Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats 6

7 Tijdens de ganse duur van de werken wordt de bouwplaats afgesloten door middel van een voorlopige omheining. De aannemer en VIVISENIOR hebben het recht op deze afsluiting of op het terrein, en dit voor de ganse duur van de werken, publiciteit aan te brengen. De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft gekregen of vergezeld is door een vertegenwoordiger van de aannemer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De Aannemer en VIVISENIOR wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 3. Studies en voorbereidende handelingen. Alle kosten voortspruitend uit de hier genoemde studies en verplichtingen gebeuren volgens de vigerende wetgeving ter zake. Zo zal de aannemer er op toezien dat dit alles conform gebeurt en dat de rechten van de koper hierin maximaal gevrijwaard worden. 4. Ruwbouwwerken 4.1 Grondwerken Graven van bouwputten en sleuven Water in bouwputten en sleuven De Aannemer treft de nodige maatregelen om de fundering op droge grond aan te leggen en zal zo nodig voldoende lang de grond droog bemalen, zo min mogelijk om evenwichtsstoornissen of mogelijke schade aan gebuureigendommen te voorkomen Aanaarding De ruimte rondom de funderingsmuren wordt aangeaard met grond afkomstig van de uitgraving Aardingslus Aansluitend op het Algemeen reglement op de elektrische installatie (KB , verschenen in het staatsblad op ) wordt een aardingslus onder de funderingen van de omtrek van het gebouw aangebracht. 4.2 Funderingen Kelders Parking Funderingen De funderingen zijn uit te voeren in gewapend beton volgens de opgave van de ingenieur die tevens de afmetingen en de samenstelling zal bepalen. Speciale funderingen worden voorzien volgens de gegevens van het sonderingsverslag en de stabiliteitsstudie Draagvloeren Vloerplaat op volle grond: nivo -1: Het vloeroppervlak wordt afgewerkt in polierbeton. Uitvoeringsmodaliteiten, samenstelling en afwerking overeenkomstig studie ingenieur. De draagvloeren boven nivo -1 en hoger: worden afhankelijk van de situatie, volgens opgave van de ingenieur, voorzien in betonnen breedplaatvloerelementen, betonnen 7

8 welfsels of ter plaatse bekiste betonplaat. Uitvoeringsmodaliteiten, samenstelling en afwerking overeenkomstig studie ingenieur Wanden ondergronds De wanden worden uitgevoerd in gewapend beton (glad zichtbeton). De gemetste binnenmuren van kelders/parking worden achter de hand opgevoegd Ondergrondse autostaanplaatsen De staanplaatsen in de ondergrondse parking zijn open staanplaatsen, te bereiken via 1 helling De vloer is grijs, gepolierde beton. De wanden in vlak beton of betonblokken. 4.3 Rioleringen Algemene bepalingen Alle rioleringen worden in PVC en PE uitgevoerd conform de gemeentelijke bepalingen en worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel Toezichtsputten In metselwerk of PVC en gegarandeerd waterdicht afgewerkt Doorvoeren nutsleidingen Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten. Bij het optrekken van de keldermuren worden buizen in de nodige diamter (type rioleringsbuis) in de muren aangebracht ten behoeve van de nutsleidingen (gas, elektriciteit, TV, water, internet, telefoon) met trekkabel indien nodig. 4.4 Bouwwerken in beton Vloerplaten en wanden worden samen met de nodige kolommen en lintelen uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. De architectuurplannen zijn zuiver informatief. Alle dikten en hoogten worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen en stabiliteitsplannen van de stabiliteitsingenieur. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische normen ter zake. 4.5 Bouwwerken in staal Algemene bepalingen Berekeningen, ontwerp, fabricage, montage en oppervlaktebehandeling gebeuren overeenkomstig de wetgeving, normen en voorschriften ter zake Kolommen en liggers Uitvoering overeenkomstig studie ingenieur. 4.6 Bovengrondse constructie Dragende wanden en woningscheidende wanden: De dragende wanden en woningscheidende wanden worden, voor zover ze niet zijn uitgevoerd in beton, uitgevoerd in silicaatsteen Gevelafwerking: alle buitengevels zijn geïsoleerd en overwegend rode baksteen Binnenmuren: De binnenmuren in de appartementen en/of woonentiteiten worden voorzien in snelbouwstenen of gipsblokken en/of gipskarton Isolatie 8

9 5. Dakwerken Akoestische isolatie De akoestische isolatie tussen appartementen onderling en de appartementen en gemene delen wordt verzekerd door een tussenmuur in silicaatsteen in combinatie met een voorzetwand in gipsblokken en/of gipskarton met tussenliggend minerale wol isolatievulling. De vloeren zijn van het type zwevende dekvloer. Tussen de draagvloer en de chape wordt een akoestisch isolerende laag geplaatst die de overdracht van geluid tussen de entiteiten via de vloeren reduceert Vochtisolatie Een waterdichte isoleerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder alle gemetselde muren aangebracht (evacuatie spouwvocht, opstijgend vocht, ) Thermische isolatie Alle buitengevels worden geïsoleerd. De platte daken en terrassen worden voorzien van een een hellingslaag uitgevoerd in isolerende mortel Verluchting Er wordt alle nodige verluchting voorzien voor berging, badkamer en WC. Dit volgens een verluchtingsstudie en dimensionering van een gespecialiseerd studiebureau. De op het plan aangegeven afmetingen van de schachten zijn indicatief en kunnen aangepast worden. Het ventilatietype wordt bepaald in functie van de EPB-normering. Voor de droogkasten is géén aparte luchtafvoer voorzien. Indien er een droogkast wordt geplaatst dient deze van het condenserende type te zijn Terrassen De terrassen zullen uitgevoerd worden in beton of betontegels. De platte daken worden met EPDM of bitumen dakdichtingsmembraan afgewerkt. De platte daken voldoen aan de geldende voorschriften inzake brandveiligheid. Dakkolken en terraskolken worden voorzien waar nodig. 6. Buitenschrijnwerk 6.1 Buitenschrijnwerk Het geheel van deze werken is uit te voeren in thermisch onderbroken aluminium driekamer profielen gemoffeld in een RAL kleur. De RAL kleur is nog nader te bepalen door de aannemer in samenspraak met de architect en VIVICARIS. De gebruikte profielen zijn van goede kwaliteit. Zij zullen bovendien bestand zijn tegen al de normale atmosferische invloeden. Alle opengaande delen sluiten tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingsstrips. De ramen zijn waar nodig voorzien van verluchtingsroosters. Aan de inrit van de ondergrondse parkings wordt een sectionaal poort voorzien, te bedienen met een afstandsbediening. 6.2 Borstwering en zichtschermen van de terrassen Voorzien in gemoffelde stalen of aluminium constructie, al dan niet gecombineerd met glazen panelen. Ontwerp en uitzicht wordt in een latere fase bepaald door de aannemer, de architect en VIVICARIS. 9

10 6.3 Beglazing Al de beglazingen van het buitenschrijnwerk zijn uit te voeren in superisolerende beglazing, U-waarde: 1,1 W/m²K. De glasdikten zullen overeenstemmen met de vigerende normen m.b.t. de van toepassing zijnde windbelastingen en doorvalbeveiliging. Al het dubbel glas zal vakkundig opgespannen worden en geplaatst in speciale rubberprofielen of d.m.v. een siliconenvoeg. 7. Binnenschrijnwerk 7.1 Deuren Appartementen - binnendeuren Standaard schilderbaar deurblad met tubespaankern (kanaalvulling) uit stijve materialen met mdf deuromlijstingen, geleverd en geplaatst. Het nodige hang- en sluitwerk, deurslot RVS voorplaat deurkruk en deurknop in geborsteld inox is inbegrepen Appartementen toegangsdeur vanuit de hall Brandwerende deur (Rf 1/2u.). De deuren worden voorzien van een meerpuntssluiting met inbraakwerende veiligheidscilinder. Het nodige hang- en sluitwerk is inbegrepen. Het deurblad is schilderklaar of afgewerkt met een kunststoffolie (kleur te bepalen door de architect). De omlijsting is schilderklaar of in voorgelakt staal (kleur te bepalen door de architect) Kelders, meterlokalen en technische ruimtes (gemeenschappelijke) Brandwerende deuren daar waar vereist. Het nodige hang- en sluitwerk, een cilinderslot en deurkruk, inbegrepen. Het deurblad is schilderklaar of afgewerkt met een kunststoffolie (kleur te bepalen door de architect). De omlijsting is in brandwerend massief hardhout of brandwerend mdf (kleur te bepalen door de architect). 7.2 Raamtabletten Venstertabletten, uitspringend op het muurvlak, zijn voorzien in natuursteen. Er worden geen gordijnkasten voorzien. 8. Bepleisteringswerken De gemetste muren worden vlak gepleisterd. Gipsmuren en silicaatstenen worden voorzien van een dunpleister. Binnenwanden worden verfklaar afgeleverd. Wanden in beton en plafonds worden voorzien van bepleistering. Onder vlak en verfklaar dient verstaan te worden dat de wanden en plafonds klaar zijn voor de werken van de schilder die o.a. omvatten : het voorbereiden (uitplamuren), schuren, aanbrengen van een grond- en/of hechtingslaag en het schilderen of behangen ervan. Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren, ter plaatse van de voegen in de breedplaatvloeren of voorgespannen welfsels, en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen, die echter geen enkel gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerste schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden. 10

11 Het pleisterwerk zal beantwoorden aan de tolerantie en afwerking volgens het WTCB voor normaal pleisterwerk. Optisch kan er wel een lichte doorbuiging (bij breedvloerplaten) of lichte opbolling (bij voorgespannen welfsels) zijn van de zolderingen, die eigen is aan de bouwmethode. 9. Chape, vloeren en muurtegels 9.1 Chapewerken Cementchape Er zal gebruik gemaakt worden van een cementchape op de hieronder genoemde isolatielaag. De chape zal voldoende dik zijn en gewapend Geluidsisolatie Er wordt met het principe van een zwevende dekvloer gewerkt welk een goede geluidsisolatie garandeert. De vloeren worden over hun gehele oppervlakte voorzien van een ondervloer, bestaande uit: - een geluiddempende isolatielaag, dikte afhankelijk van het produkt, boven de leidingen - langsheen de muren (randstroken) zullen isolatiebanden aangebracht worden Thermische isolatie De vloeren boven niet beschermde volumes (waaronder de gemeenschappelijke inkomhallen) worden thermisch geïsoleerd volgens de geldende normen. 9.2 Tegelvloer Gemene delen De inkomhallen worden voorzien met een keramische tegelvloer naar keuze van de architect Privatieve delen De tegelbevloering wordt voorzien in de woonkamer, keuken, badkamer, hal, WC en berging van de woonentiteit. Een tegel naar keuze van de koper wordt voorzien, met een handelswaarde van 30,00 /m². Voor de plinten bedraagt deze handelswaarde 8,00 /lm. De handelswaarde is de partikuliere verkoopprijs van de tegel, zoals weergegeven in de showroom van de door aannemer aangeduide leverancier, niet geplaatst en exclusief btw. De plaatsing van de standaard vloertegels en de btw is inbegrepen in de verkoopsprijs van de woonentiteit: formaat 30x30 tot 45x45, niet gerectificeerd, geplaatst evenwijdig met de muur). Een zachte bevloering of tegelbevloering wordt NIET voorzien in de slaapkamers. De slaapkamers worden tot de chape afgewerkt. Hiermee laten we de koper de volle vrijheid naar afwerking. Deze afwerking voor de slaapkamers kan de koper eveneens kiezen bij de door aannemer aangeduide leverancier, zodat de chape niveaus juist kunnen bepaald worden. De prijs van deze afwerking en de plaatsing zal door de leverancier rechtstreeks aan de koper gefactureerd worden Muurtegels sanitaire lokalen Er wordt een handelswaarde van 28,00 /m 2 voorzien voor de keuze van de muurtegels, te kiezen bij een door de aannemer aangeduide leverancier. De muurtegels worden enkel voorzien op de wanden van de natte delen van de badkamer, zijnde douche en bad, en dit met een maximum van 8 m². De handelswaarde is de 11

12 partikuliere verkoopprijs van de muurtegel, zoals weergegeven in de showroom van de door de aannemer aangeduide leverancier, niet geplaatst en exclusief btw. De plaatsing van de standaard muurtegels is inbegrepen in de verkoopsprijs van de woonentiteit: muurtegels geplaatst evenwijdig met de vloer. 10. Brievenbussen Postkasten volgens de normering van de Belgische posterijen en PTT-norm NEN De postkasten zijn voorzien van een inwerp- en een uitneemopening aan de voorzijde. Het geheel in een kleur in harmonie met het geheel van de afwerking van de hal. 11. Keuken Het keukenmeubilair wordt vervaardigd uit hoogwaardige en resistente materialen, inbouwtoestellen, volgens indeling en keuze van de klant. De aanduidingen op de plannen zijn louter illustratief. De voorziene handelswaarde voor de aankoop en plaatsing van de keuken bedraagt euro. De handelswaarde is de partikuliere verkoopprijs van de keuken zoals weergegeven in de showroom van de door aannemer aangeduide leverancier, geleverd en geplaatst en exclusief btw. 12. Sanitaire installatie 12.1 Voorziene handelswaarde De voorziene handelswaarde voor de aankoop van sanitaire toestellen en meubilair bedraagt euro. De handelswaarde is de partikuliere verkoopprijs van de sanitaire toestellen en meubilair zoals weergegeven in de showroom van de door Aannemer aangeduide leverancier, geleverd en geplaatst en exclusief btw Plaatsen van de leidingen Alle warm- en koudwaterleidingen zijn voorzien in de verkoopsprijs. De warmwaterleidingen worden geïsoleerd waar nodig. Aan vorst blootgestelde leidingen moeten voldoende beschermd worden, ze worden geïsoleerd en tevens voorzien van kranen voor afsluiten en ledigen. Extra kranen, voor de aansluiting van de wasmachine en de verwarmingsketel, en in de keuken voor de vaatmasmachine, worden voorzien. De appartementen zijn voorzien voor gebruik van droogkasten met inwendige condensatie. 13. Elektrische installatie 13.1 Algemeenheden De elektrische installatie moet voldoen aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI) aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler (technische regels van het C.E.T.) en de voorschriften van Sibelgaz Leidingen De verzonken plaatsing wordt overal voorgeschreven, behalve in de bergingen, meter- en tellerlokalen en de kelderniveaus. Per woonentiteit is er een zekeringskast met automatische zekeringen voorzien Schakelaars De schakelaars zijn van een gekeurd type welk voldoet aan de voorschriften terzake (kleur : wit-, of ivoorkleurig). De normale plaatsing gebeurt op 1.10 m boven de pas. 12

13 13.4 Contactdozen De contactdozen zijn van een gekeurd type welk voldoet aan de voorschriften terzake. De plaatsing gebeurt normaal ± 15 cm boven de afgewerkte pas, behalve waar anders vermeld op de plannen De voorzieningen in de appartementen zijn volgende lichtpunten, bedieningen en stopcontacten - Inkomhal/gang: - 2 schakelaars + 1 lichtpunt plafond - Wc: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - Berging: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - 1 enkele contactdoos - 1 contactdoos CV - 1 contactdoos wasmachine - 1 contactdoos droogkast - Keuken: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - 2 dubbele contactdozen - 1 contactdoos koelkast - 1 contactdoos microgolfoven - 1 contactdoos oven - 1 contactdoos dampkap - 1 contactdoos vaatwasmachine - 1 voeding voor kookplaat - Leefruimte: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt zithoek - 1 schakelaar + centraal lichtpunt eethoek - 1 videofoniepost - 1 telefoonaansluitpunt - 2 dubbele contactdozen - 1 aansluitingspunt TV-distributie - Terras: - 1 schakelaar op lichtpunt terras - Slaapkamer: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt in elke slaapkamer - 2 dubbele contactdozen in elke slaapkamer - 1 aansluiting telefoon extra en 1 aansluiting TV extra te kiezen in 1 slaapkamer - Badkamer: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - 1 schakelaar + lichtpunt wastafel - 1 dubbele contactdoos - Berging in kelder: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt 13

14 13.6 Verlichtingstoestellen Toegang tot autostaanplaatsen en ondergrondse bergings De toegang naar de ondergrondse autostaanplaatsen wordt van een gemeenschappellijke elektrische toegangspoort voorzien welke zal bediend worden met een sleutelschakelaar en/of afstandsbediening. Tevens wordt er een automatische verlichting voor de parking voorzien d.m.v. een bewegingsdetector Gemene delen Er wordt een verlichting met drukknoppen, al dan niet met bewegingsdetector en timer voorzien Speciale technieken Videofoon In elk der appartementen wordt een videofoon voorzien. De inkomdeur van het appartementsgebouw, op het straatniveau, is voorzien van een elektrisch te bedienen slot (elektrische ontgrendeling van de dagschoot) Data Er wordt een inbouwdoos en leidingen voorzien. De werkelijke aansluiting aan het telefoonnet is niet inbegrepen en dient geplaatst door de individueel gekozen leverancier TV distributie De installateur voorziet de nodige muurdoorvoeringen, inbouwdozen en leidingen volgens de voorschriften van de maatschappij. Binnen in de woonentiteit dienen de contactdozen geplaatst te worden door de nutsmaatschappij. 14. Verwarmingsinstallatie De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van centrale verwarming met een condenserende gaswandketel, en dit per woonentiteit voor de voeding van de radiatoren en de warmwaterbereiding. De temperatuurregeling gebeurt door middel van thermostaatkranen op alle radiatoren. De kamerthermostaat bevindt zich in de leefruimte. Volgende lokaaltemperatuur wordt gewaarborgd bij een buitentemperatuur van -10 C : leefruimte en keuken: 22 C, badkamer: 24 C en slaapkamer e.a.:18 C 15. Schilderwerken De gemeenschappelijke inkomhal wordt vanaf het gelijkvloers geschilderd in harmonie met het geheel van de inkomhal. De inkomdeuren der appartementen zullen aan de buitenzijde uniform worden geschilderd. De kleur zal door de architect bepaald worden na voorlegging van de kleurenkaart van de fabrikant aan VIVICARIS. 16. Buitenaanleg en groenstructuren De toegangswegen tot het gebouw en parkings worden voorzien overeenkomstig het inplantingsplan. De toegang tot de garages is voorzien met een vloerplaat in geborsteld beton. Enkel het onderhoud is ten laste van de bewoners en/of de gebruiker hiervan en zal besproken worden in de eerste algemene vergadering. De principes zijn beschreven in de basisakte. 14

15 17. Liftinstallatie Het gebouw beschikt over 11 traphallen waarbij elke lift conform de nieuwe Europese richtlijn wordt geïnstalleerd. Liftkooi en kooiwanden worden afgewerkt in harmonie met de lifthal volgens instructies van de architect, VIVICARIS en aannemer. 15

16 18. Handtekeningen PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat 52 te 3020 HERENT Dit lastenboek bevat 16 genummerde pagina s. Verdere versies en aanpassingen van dit lastenboek zijn mogelijk door VIVICARIS en de aannemer (altijd in samenspraak met VIVICARIS), zonder daarbij afbreuk te doen aan de gestelde budgetten en kwaliteiten. De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen welke slechts indicatief zijn. Dit document wordt in drie exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper, de aannemer en VIVICARIS. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De Koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is en verklaart zich hiermede akkoord. De Koper, de aannemer en VIVICARIS verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze welke alhier vermeld worden. datum :.../.../... VIVICARIS NV De Koper Willemen General Contractor NV aannemer 16

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie