PROJECT GEBOUW B PARK 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT GEBOUW B PARK 51"

Transcriptie

1 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat Herent KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: Appartement nr: Parking nr: Berging nr: 3D-weergave is louter illustratief en niet bindend. 1

2 EIGENAAR GROND: NV VIVISENIOR Radioweg 16, 3020 Herent, tel 016/ , fax 016/ LASTHEBBER: NV VIVICARIS Radioweg 16 te 3020 Herent, tel 016/ , fax 016/ AANNEMER: Willemen General Contractor NV Boerenkrijgstraat 133 te 2800 Mechelen, tel 015/ , fax 015/ ARCHITECT: M.&J.-M. JASPERS J. EYERS & PARTNERS Tervuursevest 362, 3000 Leuven ; tel 016/ fax 016/

3 INHOUDSTABEL 1. Voorwoord p Voorafgaande opmerkingen p Studies, architect, ingenieur, grondonderzoek, coördinatie en lastgeving p Ruwbouwwerken p Dakwerken p Buitenschrijnwerk p Binnenschrijnwerk p Bepleisteringswerken p Chape, vloeren en faience p Brievenbussen p Keuken p Sanitaire installatie p Elektrische installatie p Verwarmingsinstallatie p Schilderwerken p Buitenaanleg en groenstructuren p Liftinstallatie p Handtekeningen p.16 3

4 1. Voorwoord De architectuur van Gebouw B is een strak en fris design in een tijdloze architectuur waarbij ingespeeld wordt op de leefgemeenschap, context en omgeving van Herent. De gemeente Herent heeft zich duidelijk getransformeerd tot een levendig handelscentrum met haar winkels en horeca aangelegenheden, doch met behoud van haar landelijk karakter. De goede aansluiting van Herent met diverse autosnel- en expreswegen staat garant voor een optimale bereikbaarheid naar Leuven, Brussel, Hasselt en Mechelen. Tevens is gebouw B ideaal gelegen voor pendelaars, gezien een fiets- en wandelpad zal worden aangelegd dat u in enkele minuten naar het vernieuwde station leidt. Het op te richten gebouw, van 90m breed en 36m diep, wordt ingeplant langs de spoorweg, tussen het bestaande gebouw A en de Rijweg aan westelijke zijde. Gebouw B wordt opgetrokken op de plaats waar ooit de voormalige centrale werkplaats van de Henkel fabriek ingeplant was. Dit prachtig gebouw wordt een absoluut topproject op het vlak van ligging, ruimtelijkheid en wooncomfort. Met dit hedendaags architecturaal ontwerp werd bewust gekozen voor karakter, identiteit en uitstraling met een subtiele verwijzing naar de industriële architectuur van de voormalige Henkelfabriek. Het gebouw heeft door zijn ligging en omvang veel potentieel. Het gebouw wordt opgedeeld in 3 deelblokken, waardoor de appartementen voldoende licht en ademruimte krijgen. Het gelijkvloers krijgt een invulling als landschapskantoren. 79 stijlvolle appartementen staan synoniem voor ruimte en comfort en hebben een woonoppervlakte van 80m² tot 187m² en zijn ingericht volgens een identiek plan. Er zijn 11 liften in dit gebouw die aan de modernste kwalificaties voldoen en voor een groot gebruiksgemak zorgen. De indeling van het gebouw ziet er als volgt uit: -niveau -1: 109 staanplaatsen 79 bergingen en fietsenstallingen. -niveau 0: kantoren -niveau +1: 22 appartemten. -niveau +2: 22 appartementen. -niveau +3: 12 appartementen en 4 penthouses. -verdiep +4: 6 appartementen en 1 penthouse. -verdiep +5: 6 appartementen. -verdiep +6: 2 appartementen en 2 penthouses. -verdiep +7: 2 penthouses. Dit commerciële lastenboek is bedoeld voor de woonentiteiten, lees appartementen en penthouses, en is niet bedoeld voor de kantoren die casco zullen afgewerkt worden door de bouwpromotor. Dit commerciële lastenboek bevat alle elementen die betrekking hebben op de constructies, de afwerking, de studies en de coördinatie die nodig zijn voor deze werken en de buitenaanleg. Dit commerciële lastenboek bevat geen elementen met betrekking tot de grond, grondverwerving, grondonderzoek en andere elementen voortspruitend uit de compromis tussen de koper enerzijds en de grondeigenaar en aannemer anderzijds. 4

5 2. Voorafgaande opmerkingen 2.1 Plannen en algemeen De kwaliteit en het concept van het gebouw staat vast. De aannemer kan echter, in naam van de koper, mits goedkeuring van architect en/of ingenieur en VIVICARIS ten allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen in die mate dat de principes, concept en de hoogwaardigheid van het project niet geschaad worden. Indien er om een weloverwogen reden wijzigingen aan dit lastenboek worden goedgekeurd, dient de koper steeds dezelfde kwaliteit met als referentie de marktprijs te ontvangen. De plannen van de woonentiteit welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de onderhandse verkoopsovereenkomst. Voor wat de afwerking van de woonentiteiten betreft, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen, de beschrijving in dit commerciële lastenboek heeft steeds voorrang op aanduidingen op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. Alsook de verdiepingshoogtes, deze kunnen om techinsche redenen worden aangepast. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De kleine verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de onderhandse verkoopsovereenkomst op één of andere wijze kan wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten door de aannemer, zonder voorafgaandelijk het akkoord van de koper te bekomen, maar in samenspraak met VIVICARIS, architect en/of ingenieur. 2.2 Inbegrepen in de prijs ten laste van de aannemer. (zie financiële fiche) Funderingen, bouw appartement (volledig afgewerkt), parking en berging in de kelder, volgens bijgevoegde beschrijving in dit commerciële lastenboek, het desbetreffende aandeel in de gemeenschappelijke delen, en eerste opkuis gemeenschappelijke delen. Prijs en modaliteiten hiervan zijn beschreven in de Onderhandse Verkoopovereenkomst tussen de koper en VIVISENIOR en de aannemer Erelonen architect en ingenieur, grondonderzoek, studies, coördinatie en buitenaanleg volgens bijgevoegde beschrijving in dit commerciële lastenboek. Prijs en modaliteiten zijn beschreven in de Onderhandse Verkoopovereenkomst tussen de koper en VIVISENIOR en de aannemer De grondverwerving van het desbetreffende aandeel van de koper in de totale grond en de registratie hierop. Prijs en modaliteiten hiervan zijn beschreven in de Onderhandse Verkoopovereenkomst tussen de koper en VIVISENIOR en de aannemer, zijnde de voormalige grondeigenaar en dit via een notariële akte Niet inbegrepen in de prijs en ten laste van de koper 5

6 2.3.1 Alle kosten van de notariële akte, de kosten van de basisakte, de dossierskosten van de notaris en het ereloon van de notaris De schoonmaak van de privatieve delen De kosten van het postinterventiedossier Nutsvoorzieningen: De aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet en TV-FM-distibutie) alsook de kosten van de aansluiting van de riolering, zijn niet inbegrepen in de verkoopsprijs. De koper zal op eerste verzoek zijn aandeel in deze kosten aan de aannemer voldoen Bevloering van de slaapkamers 2.4 Materialen Enkel de aannemer mits goedkeuring van VIVICARIS en architect en/of ingenieur heeft het recht de plannen te wijzigen en andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit (referentie = marktprijs) te gebruiken dan diegene die in het bestek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, de bevoegde overheden, de verzekeringsmaatschappijen, de distributiemaatschappijen van water, gas, elektriciteit en dergelijke, of nog omdat de aannemer mits goedkeuring van architect en/of ingenieur in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enzovoort. 2.5 Wijzigingen door de koper Wanneer de koper om welke reden ook wijzigingen wenst aan te brengen aan dit tussen de koper en de aannemer afgesproken bestek en dit enkel voor de afwerking van zijn woonentiteit, kan dit slechts in die mate dat de aannemer en de architect/ingenieur hierover zijn schriftelijk akkoord geeft. Het is de koper niet toegelaten zelf (of door derden) werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Eventuele wijzigingen kunnen alleen uitgevoerd worden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Deze kostprijs wordt bepaald door de aannemer en zal schriftelijk aan de koper worden meegedeeld. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart akkoord te gaan dat zijn woonentiteit gebouwd en afgewerkt wordt zoals in dit beknopt bestek beschreven is, zonder verdere uitzondering tenzij deze expliciet in dit bestek genoteerd werd en tevens door de koper en de aannemer ondertekend werd. 2.6 Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats 6

7 Tijdens de ganse duur van de werken wordt de bouwplaats afgesloten door middel van een voorlopige omheining. De aannemer en VIVISENIOR hebben het recht op deze afsluiting of op het terrein, en dit voor de ganse duur van de werken, publiciteit aan te brengen. De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft gekregen of vergezeld is door een vertegenwoordiger van de aannemer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De Aannemer en VIVISENIOR wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 3. Studies en voorbereidende handelingen. Alle kosten voortspruitend uit de hier genoemde studies en verplichtingen gebeuren volgens de vigerende wetgeving ter zake. Zo zal de aannemer er op toezien dat dit alles conform gebeurt en dat de rechten van de koper hierin maximaal gevrijwaard worden. 4. Ruwbouwwerken 4.1 Grondwerken Graven van bouwputten en sleuven Water in bouwputten en sleuven De Aannemer treft de nodige maatregelen om de fundering op droge grond aan te leggen en zal zo nodig voldoende lang de grond droog bemalen, zo min mogelijk om evenwichtsstoornissen of mogelijke schade aan gebuureigendommen te voorkomen Aanaarding De ruimte rondom de funderingsmuren wordt aangeaard met grond afkomstig van de uitgraving Aardingslus Aansluitend op het Algemeen reglement op de elektrische installatie (KB , verschenen in het staatsblad op ) wordt een aardingslus onder de funderingen van de omtrek van het gebouw aangebracht. 4.2 Funderingen Kelders Parking Funderingen De funderingen zijn uit te voeren in gewapend beton volgens de opgave van de ingenieur die tevens de afmetingen en de samenstelling zal bepalen. Speciale funderingen worden voorzien volgens de gegevens van het sonderingsverslag en de stabiliteitsstudie Draagvloeren Vloerplaat op volle grond: nivo -1: Het vloeroppervlak wordt afgewerkt in polierbeton. Uitvoeringsmodaliteiten, samenstelling en afwerking overeenkomstig studie ingenieur. De draagvloeren boven nivo -1 en hoger: worden afhankelijk van de situatie, volgens opgave van de ingenieur, voorzien in betonnen breedplaatvloerelementen, betonnen 7

8 welfsels of ter plaatse bekiste betonplaat. Uitvoeringsmodaliteiten, samenstelling en afwerking overeenkomstig studie ingenieur Wanden ondergronds De wanden worden uitgevoerd in gewapend beton (glad zichtbeton). De gemetste binnenmuren van kelders/parking worden achter de hand opgevoegd Ondergrondse autostaanplaatsen De staanplaatsen in de ondergrondse parking zijn open staanplaatsen, te bereiken via 1 helling De vloer is grijs, gepolierde beton. De wanden in vlak beton of betonblokken. 4.3 Rioleringen Algemene bepalingen Alle rioleringen worden in PVC en PE uitgevoerd conform de gemeentelijke bepalingen en worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel Toezichtsputten In metselwerk of PVC en gegarandeerd waterdicht afgewerkt Doorvoeren nutsleidingen Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten. Bij het optrekken van de keldermuren worden buizen in de nodige diamter (type rioleringsbuis) in de muren aangebracht ten behoeve van de nutsleidingen (gas, elektriciteit, TV, water, internet, telefoon) met trekkabel indien nodig. 4.4 Bouwwerken in beton Vloerplaten en wanden worden samen met de nodige kolommen en lintelen uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. De architectuurplannen zijn zuiver informatief. Alle dikten en hoogten worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen en stabiliteitsplannen van de stabiliteitsingenieur. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische normen ter zake. 4.5 Bouwwerken in staal Algemene bepalingen Berekeningen, ontwerp, fabricage, montage en oppervlaktebehandeling gebeuren overeenkomstig de wetgeving, normen en voorschriften ter zake Kolommen en liggers Uitvoering overeenkomstig studie ingenieur. 4.6 Bovengrondse constructie Dragende wanden en woningscheidende wanden: De dragende wanden en woningscheidende wanden worden, voor zover ze niet zijn uitgevoerd in beton, uitgevoerd in silicaatsteen Gevelafwerking: alle buitengevels zijn geïsoleerd en overwegend rode baksteen Binnenmuren: De binnenmuren in de appartementen en/of woonentiteiten worden voorzien in snelbouwstenen of gipsblokken en/of gipskarton Isolatie 8

9 5. Dakwerken Akoestische isolatie De akoestische isolatie tussen appartementen onderling en de appartementen en gemene delen wordt verzekerd door een tussenmuur in silicaatsteen in combinatie met een voorzetwand in gipsblokken en/of gipskarton met tussenliggend minerale wol isolatievulling. De vloeren zijn van het type zwevende dekvloer. Tussen de draagvloer en de chape wordt een akoestisch isolerende laag geplaatst die de overdracht van geluid tussen de entiteiten via de vloeren reduceert Vochtisolatie Een waterdichte isoleerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder alle gemetselde muren aangebracht (evacuatie spouwvocht, opstijgend vocht, ) Thermische isolatie Alle buitengevels worden geïsoleerd. De platte daken en terrassen worden voorzien van een een hellingslaag uitgevoerd in isolerende mortel Verluchting Er wordt alle nodige verluchting voorzien voor berging, badkamer en WC. Dit volgens een verluchtingsstudie en dimensionering van een gespecialiseerd studiebureau. De op het plan aangegeven afmetingen van de schachten zijn indicatief en kunnen aangepast worden. Het ventilatietype wordt bepaald in functie van de EPB-normering. Voor de droogkasten is géén aparte luchtafvoer voorzien. Indien er een droogkast wordt geplaatst dient deze van het condenserende type te zijn Terrassen De terrassen zullen uitgevoerd worden in beton of betontegels. De platte daken worden met EPDM of bitumen dakdichtingsmembraan afgewerkt. De platte daken voldoen aan de geldende voorschriften inzake brandveiligheid. Dakkolken en terraskolken worden voorzien waar nodig. 6. Buitenschrijnwerk 6.1 Buitenschrijnwerk Het geheel van deze werken is uit te voeren in thermisch onderbroken aluminium driekamer profielen gemoffeld in een RAL kleur. De RAL kleur is nog nader te bepalen door de aannemer in samenspraak met de architect en VIVICARIS. De gebruikte profielen zijn van goede kwaliteit. Zij zullen bovendien bestand zijn tegen al de normale atmosferische invloeden. Alle opengaande delen sluiten tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingsstrips. De ramen zijn waar nodig voorzien van verluchtingsroosters. Aan de inrit van de ondergrondse parkings wordt een sectionaal poort voorzien, te bedienen met een afstandsbediening. 6.2 Borstwering en zichtschermen van de terrassen Voorzien in gemoffelde stalen of aluminium constructie, al dan niet gecombineerd met glazen panelen. Ontwerp en uitzicht wordt in een latere fase bepaald door de aannemer, de architect en VIVICARIS. 9

10 6.3 Beglazing Al de beglazingen van het buitenschrijnwerk zijn uit te voeren in superisolerende beglazing, U-waarde: 1,1 W/m²K. De glasdikten zullen overeenstemmen met de vigerende normen m.b.t. de van toepassing zijnde windbelastingen en doorvalbeveiliging. Al het dubbel glas zal vakkundig opgespannen worden en geplaatst in speciale rubberprofielen of d.m.v. een siliconenvoeg. 7. Binnenschrijnwerk 7.1 Deuren Appartementen - binnendeuren Standaard schilderbaar deurblad met tubespaankern (kanaalvulling) uit stijve materialen met mdf deuromlijstingen, geleverd en geplaatst. Het nodige hang- en sluitwerk, deurslot RVS voorplaat deurkruk en deurknop in geborsteld inox is inbegrepen Appartementen toegangsdeur vanuit de hall Brandwerende deur (Rf 1/2u.). De deuren worden voorzien van een meerpuntssluiting met inbraakwerende veiligheidscilinder. Het nodige hang- en sluitwerk is inbegrepen. Het deurblad is schilderklaar of afgewerkt met een kunststoffolie (kleur te bepalen door de architect). De omlijsting is schilderklaar of in voorgelakt staal (kleur te bepalen door de architect) Kelders, meterlokalen en technische ruimtes (gemeenschappelijke) Brandwerende deuren daar waar vereist. Het nodige hang- en sluitwerk, een cilinderslot en deurkruk, inbegrepen. Het deurblad is schilderklaar of afgewerkt met een kunststoffolie (kleur te bepalen door de architect). De omlijsting is in brandwerend massief hardhout of brandwerend mdf (kleur te bepalen door de architect). 7.2 Raamtabletten Venstertabletten, uitspringend op het muurvlak, zijn voorzien in natuursteen. Er worden geen gordijnkasten voorzien. 8. Bepleisteringswerken De gemetste muren worden vlak gepleisterd. Gipsmuren en silicaatstenen worden voorzien van een dunpleister. Binnenwanden worden verfklaar afgeleverd. Wanden in beton en plafonds worden voorzien van bepleistering. Onder vlak en verfklaar dient verstaan te worden dat de wanden en plafonds klaar zijn voor de werken van de schilder die o.a. omvatten : het voorbereiden (uitplamuren), schuren, aanbrengen van een grond- en/of hechtingslaag en het schilderen of behangen ervan. Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren, ter plaatse van de voegen in de breedplaatvloeren of voorgespannen welfsels, en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen, die echter geen enkel gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerste schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden. 10

11 Het pleisterwerk zal beantwoorden aan de tolerantie en afwerking volgens het WTCB voor normaal pleisterwerk. Optisch kan er wel een lichte doorbuiging (bij breedvloerplaten) of lichte opbolling (bij voorgespannen welfsels) zijn van de zolderingen, die eigen is aan de bouwmethode. 9. Chape, vloeren en muurtegels 9.1 Chapewerken Cementchape Er zal gebruik gemaakt worden van een cementchape op de hieronder genoemde isolatielaag. De chape zal voldoende dik zijn en gewapend Geluidsisolatie Er wordt met het principe van een zwevende dekvloer gewerkt welk een goede geluidsisolatie garandeert. De vloeren worden over hun gehele oppervlakte voorzien van een ondervloer, bestaande uit: - een geluiddempende isolatielaag, dikte afhankelijk van het produkt, boven de leidingen - langsheen de muren (randstroken) zullen isolatiebanden aangebracht worden Thermische isolatie De vloeren boven niet beschermde volumes (waaronder de gemeenschappelijke inkomhallen) worden thermisch geïsoleerd volgens de geldende normen. 9.2 Tegelvloer Gemene delen De inkomhallen worden voorzien met een keramische tegelvloer naar keuze van de architect Privatieve delen De tegelbevloering wordt voorzien in de woonkamer, keuken, badkamer, hal, WC en berging van de woonentiteit. Een tegel naar keuze van de koper wordt voorzien, met een handelswaarde van 30,00 /m². Voor de plinten bedraagt deze handelswaarde 8,00 /lm. De handelswaarde is de partikuliere verkoopprijs van de tegel, zoals weergegeven in de showroom van de door aannemer aangeduide leverancier, niet geplaatst en exclusief btw. De plaatsing van de standaard vloertegels en de btw is inbegrepen in de verkoopsprijs van de woonentiteit: formaat 30x30 tot 45x45, niet gerectificeerd, geplaatst evenwijdig met de muur). Een zachte bevloering of tegelbevloering wordt NIET voorzien in de slaapkamers. De slaapkamers worden tot de chape afgewerkt. Hiermee laten we de koper de volle vrijheid naar afwerking. Deze afwerking voor de slaapkamers kan de koper eveneens kiezen bij de door aannemer aangeduide leverancier, zodat de chape niveaus juist kunnen bepaald worden. De prijs van deze afwerking en de plaatsing zal door de leverancier rechtstreeks aan de koper gefactureerd worden Muurtegels sanitaire lokalen Er wordt een handelswaarde van 28,00 /m 2 voorzien voor de keuze van de muurtegels, te kiezen bij een door de aannemer aangeduide leverancier. De muurtegels worden enkel voorzien op de wanden van de natte delen van de badkamer, zijnde douche en bad, en dit met een maximum van 8 m². De handelswaarde is de 11

12 partikuliere verkoopprijs van de muurtegel, zoals weergegeven in de showroom van de door de aannemer aangeduide leverancier, niet geplaatst en exclusief btw. De plaatsing van de standaard muurtegels is inbegrepen in de verkoopsprijs van de woonentiteit: muurtegels geplaatst evenwijdig met de vloer. 10. Brievenbussen Postkasten volgens de normering van de Belgische posterijen en PTT-norm NEN De postkasten zijn voorzien van een inwerp- en een uitneemopening aan de voorzijde. Het geheel in een kleur in harmonie met het geheel van de afwerking van de hal. 11. Keuken Het keukenmeubilair wordt vervaardigd uit hoogwaardige en resistente materialen, inbouwtoestellen, volgens indeling en keuze van de klant. De aanduidingen op de plannen zijn louter illustratief. De voorziene handelswaarde voor de aankoop en plaatsing van de keuken bedraagt euro. De handelswaarde is de partikuliere verkoopprijs van de keuken zoals weergegeven in de showroom van de door aannemer aangeduide leverancier, geleverd en geplaatst en exclusief btw. 12. Sanitaire installatie 12.1 Voorziene handelswaarde De voorziene handelswaarde voor de aankoop van sanitaire toestellen en meubilair bedraagt euro. De handelswaarde is de partikuliere verkoopprijs van de sanitaire toestellen en meubilair zoals weergegeven in de showroom van de door Aannemer aangeduide leverancier, geleverd en geplaatst en exclusief btw Plaatsen van de leidingen Alle warm- en koudwaterleidingen zijn voorzien in de verkoopsprijs. De warmwaterleidingen worden geïsoleerd waar nodig. Aan vorst blootgestelde leidingen moeten voldoende beschermd worden, ze worden geïsoleerd en tevens voorzien van kranen voor afsluiten en ledigen. Extra kranen, voor de aansluiting van de wasmachine en de verwarmingsketel, en in de keuken voor de vaatmasmachine, worden voorzien. De appartementen zijn voorzien voor gebruik van droogkasten met inwendige condensatie. 13. Elektrische installatie 13.1 Algemeenheden De elektrische installatie moet voldoen aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI) aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler (technische regels van het C.E.T.) en de voorschriften van Sibelgaz Leidingen De verzonken plaatsing wordt overal voorgeschreven, behalve in de bergingen, meter- en tellerlokalen en de kelderniveaus. Per woonentiteit is er een zekeringskast met automatische zekeringen voorzien Schakelaars De schakelaars zijn van een gekeurd type welk voldoet aan de voorschriften terzake (kleur : wit-, of ivoorkleurig). De normale plaatsing gebeurt op 1.10 m boven de pas. 12

13 13.4 Contactdozen De contactdozen zijn van een gekeurd type welk voldoet aan de voorschriften terzake. De plaatsing gebeurt normaal ± 15 cm boven de afgewerkte pas, behalve waar anders vermeld op de plannen De voorzieningen in de appartementen zijn volgende lichtpunten, bedieningen en stopcontacten - Inkomhal/gang: - 2 schakelaars + 1 lichtpunt plafond - Wc: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - Berging: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - 1 enkele contactdoos - 1 contactdoos CV - 1 contactdoos wasmachine - 1 contactdoos droogkast - Keuken: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - 2 dubbele contactdozen - 1 contactdoos koelkast - 1 contactdoos microgolfoven - 1 contactdoos oven - 1 contactdoos dampkap - 1 contactdoos vaatwasmachine - 1 voeding voor kookplaat - Leefruimte: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt zithoek - 1 schakelaar + centraal lichtpunt eethoek - 1 videofoniepost - 1 telefoonaansluitpunt - 2 dubbele contactdozen - 1 aansluitingspunt TV-distributie - Terras: - 1 schakelaar op lichtpunt terras - Slaapkamer: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt in elke slaapkamer - 2 dubbele contactdozen in elke slaapkamer - 1 aansluiting telefoon extra en 1 aansluiting TV extra te kiezen in 1 slaapkamer - Badkamer: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt - 1 schakelaar + lichtpunt wastafel - 1 dubbele contactdoos - Berging in kelder: - 1 schakelaar + centraal lichtpunt 13

14 13.6 Verlichtingstoestellen Toegang tot autostaanplaatsen en ondergrondse bergings De toegang naar de ondergrondse autostaanplaatsen wordt van een gemeenschappellijke elektrische toegangspoort voorzien welke zal bediend worden met een sleutelschakelaar en/of afstandsbediening. Tevens wordt er een automatische verlichting voor de parking voorzien d.m.v. een bewegingsdetector Gemene delen Er wordt een verlichting met drukknoppen, al dan niet met bewegingsdetector en timer voorzien Speciale technieken Videofoon In elk der appartementen wordt een videofoon voorzien. De inkomdeur van het appartementsgebouw, op het straatniveau, is voorzien van een elektrisch te bedienen slot (elektrische ontgrendeling van de dagschoot) Data Er wordt een inbouwdoos en leidingen voorzien. De werkelijke aansluiting aan het telefoonnet is niet inbegrepen en dient geplaatst door de individueel gekozen leverancier TV distributie De installateur voorziet de nodige muurdoorvoeringen, inbouwdozen en leidingen volgens de voorschriften van de maatschappij. Binnen in de woonentiteit dienen de contactdozen geplaatst te worden door de nutsmaatschappij. 14. Verwarmingsinstallatie De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van centrale verwarming met een condenserende gaswandketel, en dit per woonentiteit voor de voeding van de radiatoren en de warmwaterbereiding. De temperatuurregeling gebeurt door middel van thermostaatkranen op alle radiatoren. De kamerthermostaat bevindt zich in de leefruimte. Volgende lokaaltemperatuur wordt gewaarborgd bij een buitentemperatuur van -10 C : leefruimte en keuken: 22 C, badkamer: 24 C en slaapkamer e.a.:18 C 15. Schilderwerken De gemeenschappelijke inkomhal wordt vanaf het gelijkvloers geschilderd in harmonie met het geheel van de inkomhal. De inkomdeuren der appartementen zullen aan de buitenzijde uniform worden geschilderd. De kleur zal door de architect bepaald worden na voorlegging van de kleurenkaart van de fabrikant aan VIVICARIS. 16. Buitenaanleg en groenstructuren De toegangswegen tot het gebouw en parkings worden voorzien overeenkomstig het inplantingsplan. De toegang tot de garages is voorzien met een vloerplaat in geborsteld beton. Enkel het onderhoud is ten laste van de bewoners en/of de gebruiker hiervan en zal besproken worden in de eerste algemene vergadering. De principes zijn beschreven in de basisakte. 14

15 17. Liftinstallatie Het gebouw beschikt over 11 traphallen waarbij elke lift conform de nieuwe Europese richtlijn wordt geïnstalleerd. Liftkooi en kooiwanden worden afgewerkt in harmonie met de lifthal volgens instructies van de architect, VIVICARIS en aannemer. 15

16 18. Handtekeningen PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat 52 te 3020 HERENT Dit lastenboek bevat 16 genummerde pagina s. Verdere versies en aanpassingen van dit lastenboek zijn mogelijk door VIVICARIS en de aannemer (altijd in samenspraak met VIVICARIS), zonder daarbij afbreuk te doen aan de gestelde budgetten en kwaliteiten. De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen welke slechts indicatief zijn. Dit document wordt in drie exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper, de aannemer en VIVICARIS. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De Koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is en verklaart zich hiermede akkoord. De Koper, de aannemer en VIVICARIS verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze welke alhier vermeld worden. datum :.../.../... VIVICARIS NV De Koper Willemen General Contractor NV aannemer 16

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW D PARK 51

PROJECT GEBOUW D PARK 51 Project Park 51 Gebouw D Persilstraat 53 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 01/06/2012 Bijlage 3a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement - voor de koper PROJECT GEBOUW D PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MOLEN Molenstraat te Tienen

RESIDENTIE DE MOLEN Molenstraat te Tienen RESIDENTIE DE MOLEN Molenstraat te Tienen Koper: Gsm: E-mail: Appartement nr: Parking nr: Berging nr: BOUWHEER : Tel: 0475/45 48 68 www.immo10.be info@immo10.be ARCHITECT: ARCHITECTUURBLOCKX BV Patrick

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 INHOUDSTAFEL: 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Keukens 8. Sanitaire

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO VERKOOP LASTENBOEK Project: LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN Bouwheer : Vennekens Stefan Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO Markt 37 2450 MEERHOUT 014 84 83 69 info-meerhout@sublimmo.be

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

Project Stassartstraat Stad Mechelen Goswin de Stassartstraat 27, 27a, 29 en 29/1 L a s t e n b o e k

Project Stassartstraat Stad Mechelen Goswin de Stassartstraat 27, 27a, 29 en 29/1 L a s t e n b o e k Project Stassartstraat Stad Mechelen Goswin de Stassartstraat 27, 27a, 29 en 29/1 L a s t e n b o e k 1. Ruimtelijke context 1.1 Ligging Het project is gelegen in het centrum van Mechelen. De straat verbindt

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS LASTENBOEK 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.1 GEVELS De buitengevel, voor- en achtergevel, wordt als volgt uitgevoerd: Een dragend binnenspouwblad in gebakken snelbouwstenen of een betonwand

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

PROJECT Residentie Elisabeth

PROJECT Residentie Elisabeth COMMERCIEEL LASTENBOEK PROJECT Residentie Elisabeth Heilige-Geeststraat 188 3000 Leuven KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: E-mail: Appartement nr: Parking nr: Berging nr: 1 GRONDEIGENAAR: NV VIVINVEST Brusselsesteenweg

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

RESIDENTIE t Soete Park

RESIDENTIE t Soete Park ZUTENDAAL RESIDENTIE t Soete Park Nog slechts 1 woning te koop! DAALSTRAAT ZUTENDAAL Slechts 4 woningen in privaat park Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie nabij het centrum van Zutendaal, dat

Nadere informatie

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN Datum 20-11-2009 Betreft 0616 CBO Lokerenstraat Turnhout: 19 woongelegenheden Adres Lokerenstraat 147 tem 151 & Soldatenpad 1 tem 5, 2300 Turnhout ALGEMEEN -

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

PROJECT Heilige-Geeststraat

PROJECT Heilige-Geeststraat COMMERCIEEL LASTENBOEK PROJECT Heilige-Geeststraat Heilige Geeststraat 178-180 3000 Leuven KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: E-mail: Woning nr: 1 GRONDEIGENAAR: NV VIVINVEST Brusselsesteenweg 70 3000 Leuven,

Nadere informatie

Residentie: t Archief

Residentie: t Archief Bouwen van 14 appartementen met bergingen en fietsenstalling Wijnegemstraat te Antwerpen Inhoud Lastenboek A. RUWBOUWWERKEN 1. Grondwerken en Funderingen 2. Rioleringen 3. Vochtisolatie 4. Metselwerken

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

Project Posthoornbrug Stad Mechelen Sint Katelijnestraat 17-19. V e r k o o p s l a s t e n b o e k

Project Posthoornbrug Stad Mechelen Sint Katelijnestraat 17-19. V e r k o o p s l a s t e n b o e k Project Posthoornbrug Stad Mechelen Sint Katelijnestraat 17-19 V e r k o o p s l a s t e n b o e k 1. Ruimtelijke context 1.1 Ligging Het project is gelegen in de Sint Katelijnestraat 17-19 te Mechelen,

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief 1 0. Algemeen 0.1 Plannen De plannen van de loft welke aan de koper worden

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 6. Chape, vloeren en faience. 7. Sanitaire installatie. 8. Elektrische installatie. 9. Verwarmingsinstallatie

INHOUDSTAFEL. 6. Chape, vloeren en faience. 7. Sanitaire installatie. 8. Elektrische installatie. 9. Verwarmingsinstallatie INHOUDSTAFEL 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Sanitaire installatie 8. Elektrische installatie 9. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

0. Algemene bepalingen

0. Algemene bepalingen Inhoudstabel 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Voorbereidende werken en bijhorigheden 2 0.2 Algemeenheden 2 1. Ruwbouwwerken 3 1.1 Grondwerken 3 1.2 Funderingen 3 1.3 Rioleringen 3 1.4 Bouwwerken in beton 4

Nadere informatie

OMNIBUILD. Residentie AGORA te Hallaar VERKOOPSLASTENBOEK. Broekstraat 1-3-5-7 B-2220 Hallaar (Heist o/d Berg) Hallaarstraat 44 Hallaarstraat 44

OMNIBUILD. Residentie AGORA te Hallaar VERKOOPSLASTENBOEK. Broekstraat 1-3-5-7 B-2220 Hallaar (Heist o/d Berg) Hallaarstraat 44 Hallaarstraat 44 VERKOOPSLASTENBOEK Residentie AGORA te Hallaar Broekstraat 1-3-5-7 B-2220 Hallaar (Heist o/d Berg) Bouwheer / Verkoper Algemeen aannemer OMNIBUILD Omnibuild b.v.b.a. Philex b.v.b.a. Hallaarstraat 44 Hallaarstraat

Nadere informatie

PROJECT Villabouw Groenstraat

PROJECT Villabouw Groenstraat COMMERCIEEL LASTENBOEK PROJECT Villabouw Groenstraat Groenstraat 271-273-275-277, 3001 Heverlee LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: E-mail: Lot nr: 1 GRONDEIGENAAR: CORAL BVBA Mechelsesteenweg

Nadere informatie

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215. TE KOOP IN GINGELOM Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.000 Appartement 2: Appartement (124m²) met 2 slaapkamers,

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek 1/8 RESIDENTIE TERLINDEN Verkoopslastenboek 2/8 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Lastenboek. BOUWEN van 10 appartementen. Oplintersesteenweg 196 Tienen. Architect: bureau 58 (willen.architect bvba) Boomsteeg 58 3520 Zonhoven

Lastenboek. BOUWEN van 10 appartementen. Oplintersesteenweg 196 Tienen. Architect: bureau 58 (willen.architect bvba) Boomsteeg 58 3520 Zonhoven Lastenboek BOUWEN van 10 appartementen Oplintersesteenweg 196 Tienen Architect: bureau 58 (willen.architect bvba) Boomsteeg 58 3520 Zonhoven Kessel Lo 10 oktober 2013 1 Hoofdstuk I: Algemeenheden: I.1

Nadere informatie

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Hemiksem, Kleidaallaan 13 Hemiksem, Kleidaallaan 13 Ruime nieuwbouw woning met grote tuin. Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Kloosterstraat 72 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920

Nadere informatie

Xanthus. 6 appartementen te Xantenstraat 40, 2440 Geel

Xanthus. 6 appartementen te Xantenstraat 40, 2440 Geel Xanthus 6 appartementen te Xantenstraat 40, 2440 Geel 1 Inleiding Dit project omvat: - 6 appartementen - 6 private kelderruimtes - 5 carports - 1 autostaanplaats De appartementen beschikken over 1 of 2

Nadere informatie

3. Buitenschrijnwerk. 4. Binnenschrijnwerk. 6. Chape, vloeren en faience. 8. Sanitaire installatie. 9. Elektrische installatie

3. Buitenschrijnwerk. 4. Binnenschrijnwerk. 6. Chape, vloeren en faience. 8. Sanitaire installatie. 9. Elektrische installatie R esidentie Lom L VERKOOPLASTENBOEK INHOUDSTAFEL: 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Keukens 8. Sanitaire installatie

Nadere informatie

014/58.05.05. De Rijn. Vansweevelt makelaars Pas 151 2440 Geel. Inlichtingen en verkoop: Appartementen te Geel - Rijn 42-44

014/58.05.05. De Rijn. Vansweevelt makelaars Pas 151 2440 Geel. Inlichtingen en verkoop: Appartementen te Geel - Rijn 42-44 De Rijn Architect: Dhr. Gilis Leo Belgiëlaan 1 2440 Geel 014/58 63 75 Aannemer: Bouwbedrijf Ivo Frans bvba Windmolenstraat 10 2400 Mol 014/31 91 51 of 0473/23 06 54 www.bouwbedrijf-ivo-frans.be Inlichtingen

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ruwbouw + afwerking. PROJECT Steeno. Weygenstraat - Bertem John Van Haerenstraat - Bertem LOT 1 -- LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LASTENBOEK

LASTENBOEK. Ruwbouw + afwerking. PROJECT Steeno. Weygenstraat - Bertem John Van Haerenstraat - Bertem LOT 1 -- LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LASTENBOEK Ruwbouw + afwerking PROJECT Steeno Weygenstraat - Bertem John Van Haerenstraat - Bertem LOT 1 -- LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 1 Aannemer Promotor : Kroonstraat 170 te 3020 Veltem-Beisem Tel : 016-490000 Fax

Nadere informatie

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke KORTE TECHNISCH OMSCHRIJVING Van de residentie Simon Residentie Simon - BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke - VERKOOP: ERA @t home St. Denijsplaats 3 8940 GELUWE Tel. 056/516652 athome@era.be 1 De Residentie

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek

9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek Pagina 1 van 9 9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek Bouwplaats : Leuvensesteenweg (640 en 642) te 1930 Nossegem Architect : Yves Marteau. O.L.Vrouwstraat 54 Blanden tel : 016/ 40 09 97 fax: 016/40 05

Nadere informatie

Residentie. Christina Kapel

Residentie. Christina Kapel Residentie Christina Kapel Bouwheer: Asgard woonprojecten bvba Nijverheidslaan 1508 3660 Opglabbeek Tel. 089 65 99 03 Fax 089 65 99 05 E-mail info@asgardwp.be Ontwerper: Paul Vanhees Koerselsesteenweg

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd.

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. Verkoopslastenboek Materialen Ruwbouw Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructieisvollediginbetonuitgevoerd.scheidingsmuur endraagmuren zijn in cellenbetonblokkenuitgevoerd.

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

VEVACON bvba HET NOTARIAAT Pagina 2 / 14

VEVACON bvba HET NOTARIAAT Pagina 2 / 14 HET NOTARIAAT VEVACON bvba HET NOTARIAAT Pagina 2 / 14 INHOUDSTAFEL 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Sanitaire installatie

Nadere informatie

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen 1 Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen Nieuwbouwproject Mol Sluis Tekening is een indicatie van uitzicht en niet bindend. Locatie project : Schoor 38 2490 Balen 2 ruime luxe appartementen

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 1/10 Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 2/10 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

OMSCHRIJVING MATERIALEN

OMSCHRIJVING MATERIALEN OMSCHRIJVING MATERIALEN APPARTEMENT- LOFT DUPLEX KANTOOR RESIDENTIELE APPARTEMENTEN MET HOTEL SERVICE Voor materialen en constructies zijn de Belgische kwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructie

Nadere informatie

SAMENVATTENDE MEETSTAAT

SAMENVATTENDE MEETSTAAT Samenvattende meetstaat 1//6 Aanpassingswerken sanitair blok kleuters Sint-Franciscus Basisschool / Kloosterstraat 79-9910 Knesselare - Architectenbureau Eric Lefebure Burg. J. Chalmetlaan 12-9060 Zelzate

Nadere informatie

Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen

Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten Tel 03-281.11.51

Nadere informatie

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD 1. ALGEMEEN Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER Architect : Luc Vandewynkel BVBA Kleiputtendreef 21 B-8970 Poperinge Tel : 057/336192 Fax : 057/338037 Bouwheer : Noterdaeme-Morlion

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

SAMENVATTING LASTENBOEK

SAMENVATTING LASTENBOEK 1. Algemene voorwaarden 2. Ruwbouwwerken 2.1 Afbraakwerken 2.2 Grondwerken 2.3 Fundering 2.4 Riolering 2.5 Metsel- en betonwerken 2.6 Raam- en deurdorpels 3. Dakwerken 3.1 Dakbedekking 3.2 Regenafvoer

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01 ARCHITECT: N.V. Architectenatelier Vyvey en partners Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort INGENIEUR STABILITEIT : C&S engineering Boudewijnlaan 48 8020 Oostkamp VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: Feys b.v.b.a. Professor Dewulfstraat

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Sanitaire installatie 8. Elektrische installatie 9. Verwarmingsinstallatie

INHOUDSTAFEL. 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Sanitaire installatie 8. Elektrische installatie 9. Verwarmingsinstallatie INHOUDSTAFEL 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Sanitaire installatie 8. Elektrische installatie 9. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Residentie DE VISSCHERIE

Residentie DE VISSCHERIE 20/09/2010 Residentie DE VISSCHERIE KAAI 43 ASTRIDLAAN 2-4 8620 NIEUWPOORT BESCHRIJVING DER WERKEN PROMOTORS ARCHITECT BVBA FRANCIS VERVISCH WYLEIN & PARTNERS CVBA Zandbeekstraat 21 Gulden Vlieslaan 65

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen

Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

Crommelynck nv * VERKOOPSLASTENBOEK ANCO-TORENS TURNHOUT. Residentie Volador. Niveau 0 t.e.m. 12 Type 1 2 3. Versie: januari 2011

Crommelynck nv * VERKOOPSLASTENBOEK ANCO-TORENS TURNHOUT. Residentie Volador. Niveau 0 t.e.m. 12 Type 1 2 3. Versie: januari 2011 Crommelynck nv * Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT Residentie Volador VERKOOPSLASTENBOEK Niveau 0 t.e.m. 12 Type 1 2

Nadere informatie