De waarde van Lichaamseigen Peescel Injectie in chronische Achilles tendinopathie: een dubbelblind gerandomiseerde studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De waarde van Lichaamseigen Peescel Injectie in chronische Achilles tendinopathie: een dubbelblind gerandomiseerde studie"

Transcriptie

1 De waarde van Lichaamseigen Peescel Injectie in chronische Achilles tendinopathie: een dubbelblind gerandomiseerde studie Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). Dit onderzoek zal uitgevoerd worden bij de afdeling Sportgeneeskunde in Medisch Centrum Haaglanden, locatie Antoniushove in Leidschendam en voor dit onderzoek zijn 90 patiënten nodig. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of familie. Ook is er een onafhankelijke persoon, die veel weet van het onderzoek. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Op bladzijde 4 vindt u de contactgegevens. Wat is het doel van het onderzoek? Achilles tendinopathie is een aandoening van de Achillespees, waarbij er een geleidelijke achteruitgang van de kwaliteit van het peesweefsel is. Hoe de aandoening wordt veroorzaakt weet men niet precies. Momenteel wordt in Nederland volgens de richtlijnen geadviseerd om te starten met excentrische oefentherapie. Toch blijft ongeveer de helft van de patiënten, ook na deze oefentherapie, klachten houden van de Achillespees. Voor alternatieve therapieën bestaat weinig wetenschappelijk bewijs. Om die reden is onderzoek nodig naar een nog effectievere therapie, die mogelijk de peescellen aanzet tot het starten van een herstelproces. Welke behandeling wordt onderzocht? Lichaamseigen Peescel Injectie (Autologous Tencoyte Implantation) Een nieuwe therapie die mogelijk dit effect heeft is de injectie van lichaamseigen peescellen. Hiervoor wordt met een (naald)biopt een kleine hoeveelheid peesweefsel van de kniepees weggenomen, dat zo bewerkt wordt dat er een groot aantal peescellen terug geplaatst kunnen worden (zie bijlage 1). Deze gezonde peescellen kunnen mogelijk het herstelproces in de Achillespees aanzetten. Het effect van deze therapie is pas één keer onderzocht bij een kleine groep patiënten met een tenniselleboog waar 16 uit 17 patiënten een forse verbetering in pijn en functie toonden 6 maanden na de therapie. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Bij dit onderzoek vindt er een loting plaats van patiënten in 2 groepen: 1. Injectie met lichaamseigen peescellen 2. Injectie met fysiologische zoutoplossing (controlegroep) Er is dus 50% kans om in één van deze groepen te worden ingeloot. U hebt zelf geen invloed op deze toewijzing. Bovendien zult u pas aan het einde van het onderzoek weten welke injectie u toegediend gekregen hebt. Ditzelfde geldt ook voor de sportarts die de injectie toedient en de arts-onderzoeker die het onderzoek coördineert. Na de injectie dient u 12 weken lang een excentrisch oefenprogramma te volgen. Deze oefentherapie is op dit moment de standaard behandeling voor patiënten met Achillespees klachten. De totale duur van het onderzoek is 24 weken. In deze 24 weken worden er 5 afspraken gepland op de polikliniek sportgeneeskunde in het Medisch Centrum Haaglanden (zie bijlage 2). De 1 e afspraak kan ongeveer 1.5 uur duren, omdat u echografisch onderzoek krijgt, de sportarts u zal onderzoeken, er bloed wordt afgenomen en het biopt uit de kniepees verkregen zal worden. Bij de 2 e afspraak wordt de injectie geplaatst, dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Een week na de injectie zal de onderzoeker contact met u opnemen om te controleren of u geen nadelige effecten van de injectie heeft bemerkt. De 3 e,4 e en 5 e afspraak zullen ongeveer 20 minuten duren. Wat kan ik verwachten van de behandeling? Bij iedere patiënt wordt een biopt uit de kniepees genomen door de sportarts. Voorafgaand aan de biopsie wordt de huid verdoofd met een prik. Ongeveer 3-5 weken later, wordt de injectie met lichaamseigen peescellen of met de fysiologische zoutoplossing éénmalig toegediend door de sportarts, terwijl er met een echografisch onderzoek wordt beoordeeld of de prik op de juiste plaats aankomt. Voorafgaand aan de injectie zal de huid worden verdoofd met een prik. Direct na de injectie zult u ongeveer 15 minuten rust nemen, zonder de benen te bewegen. De eerste pagina 1 van

2 48 uur na de injectie zal worden geadviseerd om de Achillespees zo veel mogelijk te ontlasten. De klachten van de Achillespees kunnen na de injectie sterk toenemen.wij adviseren u om samen met iemand te reizen door middel van eigen vervoer. Voor de pijnklachten kunt u de aan u verstrekte pijnstillers (Paracetamol) innemen. Vermijd echter inname van andere pijnstillers, omdat dit soort medicijnen een negatieve invloed kunnen hebben op het ingezette herstelproces. De hoeveelheid tijd die u kwijt bent met de oefentherapie is 2 maal per dag 5-10 minuten. Bij de tweede afspraak worden de oefeningen geïnstrueerd door de arts-onderzoeker, en ontvangt u schriftelijke instructies. Wat zijn de andere mogelijke behandelingen? Er zijn een aantal alternatieve behandelingen voor Achilles tendinopathie. Voor deze behandelingen bestaat echter weinig wetenschappelijk bewijs. In bijlage 3 vindt u een overzicht van alternatieve behandelingsmogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen. Welke bijwerkingen kunt u verwachten? Na de biopsie en injectie bestaat er een kans op een complicatie zoals wondinfectie, nabloeding en pijn. Bij een eerder onderzoek met deze therapie in de tenniselleboog ontstonden geen complicaties van het biopt uit de kniepees of na de injectie. Ondanks dat de huid wordt verdoofd, kunnen de biopsie of de injectie pijnlijk zijn. Patiënten hadden met name de eerste 24 uur lichte pijnklachten. Daarnaast kan er een blauwe plek ontstaan op de plaats waar de injectie is gezet. Er is bij eerder onderzoek met dit soort injecties (injecties met peescellen of plasmaproducten) op andere peeslocaties geen melding geweest dat de pees is gescheurd. We kunnen echter niet met zekerheid stellen of deze resultaten ook zijn door te voeren op de Achillespees. Bij de excentrische oefentherapie wordt vaak spierpijn van de kuitspier gemeld als gevolg van de zware oefeningen. Dit verdwijnt echter meestal na een aantal weken. Het onderzoek heeft als onderdeel echografisch onderzoek UTC, hierbij vindt echter geen stralenbelasting plaats en de onderzoeken zijn niet pijnlijk. Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? U krijgt een behandeling aangeboden waarvan nog niet vast staat of deze werkelijk voor u van voordeel is. Voor een overwogen keuze zijn hier voor- en nadelen samengevat. Uw voordeel bij deelname aan de studie is dat door loting voor de behandeling (ATI-injectie) u mogelijk een behandeling krijgt die u Achillespeesklacht verhelpt. Het nadeel is dat u een behandeling krijgt waarvan achteraf zou kunnen blijken dat ze niet nodig was en die wel pijnlijk is geweest. Daarnaast bent u tijd kwijt met het komen naar de afspraken en het uitvoeren van de oefentherapie. Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? Na afronding van de gehele studie en analyse van alle patiënten zal aan u bekend worden gemaakt in welke behandelgroep u zat. Dit kan voor de eerste patiënten van de studie een jaar na hun laatste bezoek zijn. Indien de therapie met peescellen effectief blijkt, zal aan patiënten in de controle groep de mogelijkheid worden geboden om alsnog de therapie met peescellen te ontvangen. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek. Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? Voor de deelnemers van dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens of binnen 4 jaar na einde van het onderzoek. In bijlage 4 vindt u de verzekerde bedragen, uitzonderingen en adresgegevens van de verzekeraar. Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend wordt? pagina 2 van

3 Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens plan verlopen. Maar de situatie kan veranderen. Bijvoorbeeld door de reactie van uw lichaam, of door nieuwe informatie. Als dat zo is, bespreken we dat direct met u. U beslist dan zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan. Als uw veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek. Wat gebeurt er met uw gegevens? Wij willen uw biopsie materiaal bewaren. Want misschien kunnen we daar later een ander laboratorium onderzoek mee uitvoeren. Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in bepaalde kenmerken van de cellen en het risico op deze blessure. Als u dat niet wilt, respecteren wij dat natuurlijk. U kunt uw keuze op het toestemmingsformulier aangeven. Vindt u het goed als wij uw persoonsgegevens bewaren zodat wij u kunnen benaderen voor een nieuw onderzoek in de toekomst? Als een nieuw onderzoek gaat beginnen, vragen wij u opnieuw om uw toestemming. U kunt dan nog beslissen of wij uw gegevens echt mogen gebruiken. Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname? Wij laten uw huisarts en verwijzer schriftelijk weten dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U moet hiervoor toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek. Zijn er voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek? Naast een algemeen onderzoek naar de aard van de blessure, zal er een extra bloedtest plaatsvinden vanwege veiligheidseisen bij het kweken van cellen. Uw bloed wordt getest op infectieziekten als Hepatitis B/C (geelzucht/leverontsteking), HIV (AIDS-virus), virus HTLV en Syfilis. Voor de HIV-test kunt u aangeven of u geïnformeerd wil worden als bij deze test afwijkingen gevonden worden. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen? Aan het onderzoek zijn voor u als patiënt geen extra kosten verbonden: alle polikliniek-bezoeken en de UTC metingen worden niet in rekening gebracht. Er bestaat geen financiële compensatie voor uw deelname. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? Toetsingscommissie CCMO heeft dit onderzoek goedgekeurd. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de Algemene brochure (bijlage 6). Wilt u verder nog iets weten? Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke arts dr E.A. van Arkel. U kunt hiervoor bellen met de polikliniek Orthopedie: Vermeld dat het om het Achillespees onderzoek gaat. Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met arts-onderzoeker S. de Jonge: , of Indien er vragen zijn die u richting de sportarts wil stellen, kunt u contact opnemen met de behandelend sportarts: dokter Weir: Bij klachten kunt u contact opnemen met mevr. C.M.A. Kaptein van het klachtenbureau Medisch Centrum Haaglanden: Bijlagen 1. Procedure Lichaamseigen Peescel Injectie 2. Overzicht afspraken gedurende het onderzoek 3. Alternatieve behandelmogelijkheden 4. Verzekeringstekst 5. Toestemmingsformulier 6. Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen pagina 3 van

4 LICHAAMSEIGEN PEESCEL THERAPIE PROCEDURE BIOPSIE Voor het vervaardigen van de celtherapie injectie is er peesweefsel van de patiënt zelf nodig. Dit weefsels zal verkregen worden door middel van een biopt uit de kniepees (Figuur 1). Fig. 1 - "Peesbiopt" uit de kniepees. De huid aan de voorzijde van de knie wordt gedesinfecteerd en verdoofd en vervolgens wordt met een dunne naald twee biopten uit de kniepees genomen. Fig 2A and 2B peesweefsel bevat relatief weinig cellen (A). Deze cellen worden opgekweekt in het laboratorium van het Australische bedrijf Orthocell Pty tot een geschikte hoeveelheid (B). Dit duurt zes weken. Fig. 3 Als deze hoeveelheid cellen bereikt is, worden ze verpakt en met een koeriersbedrijf (World Couriers) verscheept naar het Medisch Centrum Haaglanden, Antoniushove. INJECTIE De injectie met lichaamseigen peescellen wordt eenmaal gegeven. Fig 4 Voorafgaand aan de injectie wordt de huid verdoofd. De peescellen worden geïnjecteerd in het gebied waar de afwijkingen geconstateerd zijn. Dit gebeurt onder echogeleide. pagina 4 van

5 OVERZICHT AFSPRAKEN GEDURENDE HET ONDERZOEK Gesprek met arts-onderzoeker Uitleg over studie Duur: 15 minuten Minimaal 1 week na gesprek met artsonderzoeker Afspraak 1 met sportarts en artsonderzoeker Eventuele vragen bespreken Tekenen toestemmingsformulier Lichamelijk onderzoek Achillespees Echografisch onderzoek Achillespees Bloedafname en biopsie kniepees Duur: 1.5 uur Ongeveer 6 weken na vorige afspraak 4 weken na injectie Afspraak 2 met sportarts en artsonderzoeker Injectie Achillespees Duur: 30 minuten Afspraak 3 met arts-onderzoeker Lichamelijk onderzoek Achillespees Vragenlijsten invullen Duur: 20 minuten Telefonisch consult 10 dagen na injectie 12 weken na injectie Afspraak 4 met arts-onderzoeker Lichamelijk onderzoek Achillespees Vragenlijsten invullen Duur: 20 minuten 24 weken na injectie Afspraak 5 met arts-onderzoeker Lichamelijk onderzoek Achillespees Vragenlijsten invullen Echografisch onderzoek Duur: 30 minuten pagina 5 van

6 Wat is Achilles Tendinopathie? Achilles tendinopathie is een aandoening van de achillespees, waarbij irritatie van het peesweefsel is opgetreden. De normale architectuur van de pees is dan verdwenen en het herstelproces heeft gefaald. Hierdoor ontstaan pijnklachten iets boven de aanhechting van de pees. Hoe de aandoening wordt veroorzaakt weet men nog niet precies, maar de aandoening wordt vaker gezien als er overbelasting van de pees heeft plaatsgevonden. Er zijn verschillende vormen van behandeling die worden gebruikt. Welke behandelingen? Excentrische oefentherapie. Hierbij wordt de actieve spier en de pees opgerekt. De effectiviteit van deze therapie is het meest onderzocht. In alle onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan is er gemiddeld steeds een forse daling van de hoeveelheid pijn gerapporteerd. Gemiddeld wordt na 3-6 maanden is circa 80% van de patiënten tevreden en teruggekeerd op het oude niveau. Van de excentrische oefentherapie is bekend dat deze pijnlijk kan zijn. Dit zal voornamelijk in het begin vervelend zijn. De hoeveelheid tijd die u ermee kwijt bent, is niet meer dan 2 maal 10 minuten per dag. Mocht u na 3 maanden excentrisch trainen niet bij de groep patiënten zitten die verbeterd is dan wordt veelal de periode van excentrisch trainen uitgebreid. Andere mogelijkheden zijn: Aanbrengen van Glyceryl-Trinitraat (GTN) pleisters In 2003 heeft een Australische onderzoeksgroep het effect van een GTN-pleister onderzocht. De pleisters worden normaal gesproken gebruikt voor mensen met een doorbloedingsstoornis van de hartspier (angina pectoris). Gereguleerde afgifte (1,25 mg per 24 uur) van de werkzame stof (Nitraatoxide) draagt mogelijk bij tot herstel van het aangedane peesweefsel. De pleisters worden 24 uur per dag aangebracht op de pijnlijke Achillespees en gecombineerd met de excentrische oefentherapie. Na 24 weken rapporteert circa 78% een verbetering. Als bijwerking kan onder andere hoofdpijn optreden (zie bijsluiter). Shock wave Shock wave is een behandeling waarbij mechanische schokken (dus niet met elektriciteit of stroom) op de pees worden toegepast. Deze schokken prikkelen de pees om nieuw peesweefsel aan te gaan maken. De resultaten hiervan zijn veelbelovend en dit blijkt uit nieuw onderzoek waarbij 60-70% succes is bewezen. Over het effect pagina 6 van

7 van shock wave in combinatie met excentrische oefeningen is onderzoek gepubliceerd: deze lijken goed te zijn met iets hoger succespercentage. Operatie Indien u geen baat heeft bij bovenstaande therapieën dan kan een operatie wellicht uitkomst bieden. Het succespercentage van diverse operatietechnieken bedraagt ongeveer 70. Indien gekozen wordt voor deze optie dan volgt een verwijzing naar de orthopedisch chirurg. Injectie met PRP Er is recent wetenschappelijk onderzoek gedaan in MCHaaglanden, waarin het effect van het injecteren van groeifactoren uit het eigen bloed in de achillespees werd bekeken. Helaas zijn de resultaten weinig hoopvol. Wij passen deze behandeling dan ook niet toe. Injectie met polidocanol Het is bekend dat bij Achillespeesklachten er een ingroei kan zijn van nieuwe bloedvaten, de zogenaamde neovascularisatie die met echografie is aan te tonen. Waarom deze ingroei ontstaat is onduidelijk. Wel is bekend dat bij verdwijnen van deze nieuwgevormde bloedvaten (en zenuwen) de klachten veelal verminderen. Polidocanol wordt onder andere gebruikt voor het wegspuiten van spataderen in de benen. Injecties met polidocanol bij Achillespeesklachten werd in het MCH met wisselend succes. Recente resultaten uit Academisch Medisch Centrum in Amsterdam laten zien dat dez therapie helaas vaak niet succesvol is. In MCH wordt deze therapie nagenoeg niet meer toegepast. pagina 7 van

8 VERZEKERING Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade door letsel die het gevolg is van deelname aan dit onderzoek, en die zich gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van de deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze bij de verzekeraar is gemeld. Als u van mening bent dat u door of tijdens het onderzoek schade hebt opgelopen, adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de hieronder genoemde verzekeraar. U dient in dat geval de verzekeraar alle benodigde informatie te verschaffen. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot het niet vergoeden van de schade. De verzekeraar van het onderzoek is: Naam: MediRisk Adres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Postadres: Postbus 8490, 3503 RK Utrecht Telefoonnummer: Contactpersoon: mevrouw N.M. Sloots De verzekering biedt een maximum dekking van per proefpersoon, met een maximumbedrag van voor het gehele onderzoek. Indien de opdrachtgever van dit onderzoek meerdere onderzoeken heeft lopen, geldt een maximumbedrag van per verzekeringsjaar voor álle onderzoeken. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Dit is opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij medischwetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: U kunt ook aan de onderzoeker hierover vragen stellen. Voor deze verzekering gelden voorts een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet: - schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze zich zou voordoen; - schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had deelgenomen; - schade die het gevolg is van het niet of niet volledig opvolgen van aanwijzingen en instructies; - schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling; - bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden; - bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van het niet verbeteren of van het verslechteren van deze gezondheidsproblemen. pagina 8 van

9 Wetenschappelijk onderzoek naar effect Lichaamseigen Peescel Injectie in Achilles tendinopathie TOESTEMMINGSFORMULIER Ik bevestig, dat ik het informatieformulier voor de proefpersoon heb gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken. Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. Ik geef toestemming, dat medewerkers van het onderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en leden van de medisch-ethische toetsingscommissie inzage kunnen krijgen in mijn medische gegevens en onderzoeksgegevens. Bovendien ben ik ervan op de hoogte dat de verwijzer en mijn huisarts op de hoogte worden gesteld van mijn deelname aan het onderzoek. Ik geef toestemming om het verkregen lichaamsmateriaal te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de informatiebrief. Ik ga ermee akkoord dat mijn bloed wordt onderzocht op besmettelijke ziekten en dat mijn lichaamsmateriaal niet verder verwerkt wordt indien de keuring of het bloedonderzoek daartoe aanleiding geven. Ik ga er WEL/NIET* mee akkoord dat ik op de hoogte word gesteld als er afwijkingen blijken uit de HIV-test. Ik geef WEL/GEEN* toestemming om gegevens nog maximaal 15 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren en ik geef toestemming om mijn lichaamsmateriaal nog maximaal 2 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren. Zodat dit in de toekomst misschien gebruikt kan worden voor een nieuw onderzoek. * Doorhalen wat niet van toepassing is Naam proefpersoon : Handtekening : Datum : Hierbij verklaar ik dat de bovengenoemde proefpersoon schriftelijk en mondeling is ingelicht over de aard en het doel, de procedures en de mogelijke risico s van deelname aan de studie en dat ik hem/haar een kopie van de patiënteninformatie heb overhandigd. Naam onderzoeker : Handtekening : Datum : pagina 9 van

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk.

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk. 1 www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie) naar de invloed die een uitwendige kracht heeft

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Netvliesloslating op OCT

Netvliesloslating op OCT Schiedamse Vest 180 1 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van assisted

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Patiënten Informatie Folder PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn

Nadere informatie

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie.

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie. Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam tel.: 010-4017777 email: www.oogziekenhuis.nl 1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur PATIËNTENINFORMATIE Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur Geachte heer / mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial.

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Het gebruik van siliconenolie in vitreoretinale chirurgie.

Het gebruik van siliconenolie in vitreoretinale chirurgie. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Geachte heer/mevrouw, U wordt in het ziekenhuis geopereerd aan een gebroken scheenbeen

Nadere informatie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie

NRC-Studie. Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie Rotator Cuff Studie Patiënt Informatie Brief Afdeling Orthopaedie Medisch Centrum Haaglanden Januari 2008 Geachte heer, mevrouw, Inleiding U heeft een rotator cuff

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister (Durogesic ) Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm van kanker.

Nadere informatie

- Patiënten informatie - PELICAN studie

- Patiënten informatie - PELICAN studie - Patiënten informatie - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Geachte heer/mevrouw, U heeft het vervelende bericht

Nadere informatie

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie.

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie. Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De studie. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over het SPLINT medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

De meest effectieve behandelstrategie voor Diabetisch Macula Oedeem

De meest effectieve behandelstrategie voor Diabetisch Macula Oedeem Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen?

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in ca. acht

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek [Logo] Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek ASPIRIN TRIAL De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Vergelijking van nervus femoralisblokkade met achterste kapselinfiltratie met voorste en achterste kapselinfiltratie na totale knieprothese (LiFeAnKeR-studie) Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial)

Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial) Versie 2.0 februari 2015 Het effect van Glucerna Sondevoeding op de bloedsuikerwaarden van Intensive Care patiënten (GluCip Trial) NL51918.100.14 Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u gevraagd

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial

Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial Geachte heer/mevrouw, U heeft uw orthopaedisch chirurg bezocht vanwege klachten ten gevolge van een

Nadere informatie

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd Proefpersoneninformatie: Effectiviteit van behandeling van migraine door manueel therapeut en huisarts: een pilot study Hoofddorp, versie 5 18-06-2015 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om

Nadere informatie

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties.

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. PATIËNTENINFORMATIE Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. 'A prospective, randomized, controlled trial of

Nadere informatie

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten.

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten. Schiedamse Vest 180 1 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam telefoon: : 010-4023449 e-mail: roi@oogziekenhuis.nl www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage Skin sparing mastectomy with implant reconstruction: clinical outcomes and cost effectiveness of reconstruction in one stage with the use of a collagen matrix (Strattice ). A randomized clinical trial.

Nadere informatie

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial Patiënten Informatie formulier SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint? Versie 2 09-10-2013 pagina 1 van 8 Titel van het onderzoek

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Patiënten informatiebrief Behorend bij het onderzoek naar het verschil in pijnvermindering en kwaliteit van leven na behandeling van werveluitzaaiing(en) met conventionele radiotherapie of stereotactische

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek:

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: International GBS Outcome Study (IGOS) Een studie naar voorspellers van het ziektebeloop bij het Guillain-Barré Syndroom Geachte

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 18 jaar en ouder Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van het ziektebeloop bij

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Schiedamse Vest 180 Postbus LM Rotterdam. tel.:

Schiedamse Vest 180 Postbus LM Rotterdam.  tel.: Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4017777 Titel van het onderzoek: Spectraal-domein OCT voor glaucoom diagnostiek. Geachte heer/mevrouw, De onderzoeker

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg Titel van het onderzoek: Hulp voor jongeren met vragen of problemen via internet Inleiding: Beste leerling, Aan de hand van de vragenlijst die je hebt ingevuld, vinden we het nodig om je nog een keer terug

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënteninformatie PROBACH studie

Patiënteninformatie PROBACH studie Patiënteninformatie PROBACH studie Onderzoek naar de late bijwerkingen van uitwendige radiotherapie of een combinatie van uitwendige en inwendige radiotherapie bij patiënten met Intermediate Risk prostaat

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIEFORMULIER

PATIËNTENINFORMATIEFORMULIER PATIËNTENINFORMATIEFORMULIER "MRI bij een actief afwachtend beleid voor prostaatkanker" INLEIDING Geachte heer, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel).

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen?

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in elf ziekenhuizen

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de beste behandeling van galstenen. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om te vragen

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Minimaal invasieve chirurgie voor Ponto botverankerde hoortoestellen

Minimaal invasieve chirurgie voor Ponto botverankerde hoortoestellen Informatiebrief (versie 1.5 13-01-2016) Minimaal invasieve chirurgie voor Ponto botverankerde hoortoestellen Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers (van patienten van 12 t/m 17 jaar) Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze

Nadere informatie

Amsterdam, september Geachte heer/mevrouw,

Amsterdam, september Geachte heer/mevrouw, Informatie over de EF3X-trial Een onderzoek naar het effect op het operatieresultaat bij het gebruik van een 3D-scan tijdens de operatie bij breuken aan de enkel, het hielbeen of de pols. Amsterdam, september

Nadere informatie

Ixodes: Vroege opsporing van Borrelia infecties

Ixodes: Vroege opsporing van Borrelia infecties Deelname onderzoek Ixodes: Vroege opsporing van Borrelia infecties Geachte heer, mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe test die helpt

Nadere informatie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie - Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd Geachte

Nadere informatie

Patiënt informatiebrief

Patiënt informatiebrief POP-UP studie NL50968.018.14 Patiënt informatiebrief POP-UP studie Postoperatieve pijnstilling door middel van Continue Subfasciale Wond Infiltratie (CSWI) of Epiduraal (CEA) Geachte heer/mevrouw, Wij

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Instructiefolder achillespeesklachten

Instructiefolder achillespeesklachten Instructiefolder achillespeesklachten Informatie voor patiënten F1105-3430 juli 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies Schiedamse Vest 160 www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Oogziekenhuis Rotterdam, genaamd IFlare. U beslist

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis DIABOLO studie Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van milde diverticulitis.

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd, open onderzoek in meerdere

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u aan het herstellen van een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

NL36322.068.11. Geachte heer, mevrouw,

NL36322.068.11. Geachte heer, mevrouw, Informatiebrief medisch- wetenschappelijk onderzoek Self- adhering mesh versus conventional mesh in inguinal hernia repair ( Zelfklevende versus standaard chirurgische mat bij liesbreukherstel ). Geachte

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van licht op stemming

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING SUBSTUDIE BEHOREND BIJ HET ONDERZOEK: Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd,

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie - Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd Geachte

Nadere informatie

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT.

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie - Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd Geachte

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Tweede immunoglobulinen (IVIg) kuur voor Guillain-Barré Syndroom patiënten met een slechte prognose. Beste lezer, Je dokter heeft gevraagd mee

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson

Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson Informatie voor deelnemers Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen wij u vragen om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten

Informatiebrief voor patiënten Radboud universitair medisch centrum Neurologie 935 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Huispost 935 Reinier Postlaan 4 Radboudumc ingang oost, route 935 T (024) 1 5 2 02 F (024) 354 1 1 Afdelingshoofd a.i.

Nadere informatie

Versie nov Pagina 1/14

Versie nov Pagina 1/14 Informatie behorend bij het onderzoek: Kan een vrouw met familiaire belasting beter worden gescreend met mammografie of met MRI afhankelijk van de dichtheid van het borstklierweefsel? De FaMRIsc studie

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen?

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in elf ziekenhuizen

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie