Nieuwbouwproject Deerlijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwbouwproject Deerlijk"

Transcriptie

1 Nieuwbouwproject Deerlijk Project: 3 nieuw te bouwen woningen met inpandige garage. Traditionele bouwmethode, doordreven isolatie, sleutel op de deur. Architect: Vincent Wittebroodt Promotie: B&V Building, Vichteknokstraat Deerlijk Percelen: Lot 1 (Half Open villa) 332 m² Lot 2 (Gesloten villa) 233 m² Lot 3 (Gesloten villa) 248 m² Notaris: Notariaat Saey & Taelman Deerlijk Verkoop: Vobis vastgoedmakelaars Waarborg: BNP Paribas - Fortis

2 A. Inleiding Het nieuwbouwproject die wij hierbij voorstellen, past perfect binnen de hedendaagse woonfilosofie van bouwen: kwalitatief, duurzaam voor het milieu en betaalbaar wonen in een moderne architectuur. Het project is gelegen aan de rand van Deerlijk vlakbij Nieuwenhove (Waregem) en Vichte (Anzegem). Vlot bereikbaar zowel met de auto of het openbaar vervoer. Het project bestaat uit 3 kwalitatieve, traditioneel gebouwde woningen, op grondpercelen van 233 tot 332 m². De doordachte plannen bieden optimaal gebruik van de beschikbare oppervlaktes. Riante glaspartijen bieden maximaal licht in de ganse woning. Dit verkoop lastenboek heeft tot doel u een duidelijke en overzichtelijke beschrijving te geven van de kwaliteit van de binnen- en buitenafwerking van uw toekomstige thuis. Als promotor willen wij een hoog kwalitatief woonproject ontwikkelen. Bereikbaarheid, rust, veiligheid, degelijkheid, hoge afwerkingsgraad en architecturaal concept zijn elementen die het ontwerp bepalen.

3 Duurzaam bouwen voor de toekomst, is het centrale thema. Het bouwproject werd zowel op bouwtechnisch als op architecturaal vlak grondig bestudeerd en getoetst aan de hedendaagse woonnoden. De attractieve planopbouw, de binnen indeling, de doordachte keuze van materialen en de gecontroleerde uitvoering staan borg voor een optimaal comfort en woongenot. Zo beschikt iedere woning over homogeen bemeten ruimtes met bijzonder veel aandacht voor lichtinval en gebruikscomfort. Uitstekende locatie Deerlijk ligt op de grens van de Vlaamse zandleemstreek tussen Kortrijk en Waregem. Het landschap is licht golvend, de hoogte varieert van ongeveer 14 meter in de Gavervlakte tot bijna 50 meter in het zuiden, in Sint-Lodewijk. Het grootste gedeelte van het grondgebied bevindt zich tussen de 15 en de 20 meter hoogtelijnen. De voornaamste waterlopen in Deerlijk zijn de Gaverbeek, de Slijpbeek, de Kasselrijbeek en de Biesgrachtbeek. De gemeente heeft geen deelgemeente. Bij de grote fusiegolf van 1 januari 1977 was Deerlijk de dans ontsprongen en zelfstandig gebleven. In het zuiden ligt wel het gehucht Sint-Lodewijk. Het centrum van de gemeente situeert zich ten noorden van de Gaverbeek, Sint-Lodewijk ten zuiden. Het centrum heeft een drietal grote woonwijken aan de rand, namelijk de Statiewijk in het westen, de Molenhoek in het oosten en zuidelijk hiervan

4 de Belgiek. Kenmerkend is ook de aanwezigheid van een groot aantal sociale - en villawijken, zoals de Vogelwijk, de Koningswijk, de Bloemenwijk, de Gaverwijk in het centrum en de Oliebergwijk in Sint-Lodewijk. De aantrekkings kracht van Deerlijk schuilt vooral in de goede bereikbaarheid, de aanwezigheid van een volwaardig centrum met talrijke kleinhadelszaken en gekende warenhuizen. Deerlijk dankt zijn populariteit evenzeer aan de nabijheid van Waregem en Gent. Naast een tiental jeugdbewegingen beschikt de gemeente Deerlijk over een aantal feestcomités die zorgen voor gemakkelijke sociale contacten. Zangclubs, toneelgezelschappen enzoverder zetten Deerlijk eveneens cutureel op de kaart. De ruim aanwezige sportinfrastructuur met oa Turnzaal centrumschool De Beuk, Voetbalveld Belgiek, Voetbalveld G.Gezellelaan Deerlijk (Campus A), Voetbalveld Oliebergstraat Sint-Lodewijk (Campus B)laat het toe om de meest uiteenlopende sporten te beoefenen vlakij. ( Ook fitnessen, klimmuur, looppiste, Tennis) Situatie & omgeving. De woningen worden ingeplant op een deel van het perceel gekadastreerd Deerlijk, 1 e afdeling Sectie B, nr 845 / G / 2, in een door het college van Burgemeester & Schepenen te Deerlijk op 29/08/2012 goedgekeurde verkaveling onder nummer VK 2012 B / De percelen zijn zuidwest georienteerd, dit betekent dat u volop kan genieten van zon op het terras vanaf 12 uur tot zonondergang.

5 De omgeving wordt gekenmerkt door een afwisseling van alleenstande Villa s en woningen in lintbebouwing. Bereikbaarheid Bushalte is op 50 meter, oprit E17 op minder dan 1 kilometer. Basisschool in de straat. Het projectteam Het project komt tot stand met de medewerking van locale leveranciers met jarenlange ervaring in het bouwen van woningen en kleinschalige appartementsgebouwen. Promotor: BVBA B&V Building Deerlijk Notaris: Saey & Taelman Deerlijk Buitenschrijnwerk: Verada Zwevegem Keukens: Super Chic - Deerlijk Elektriciteit: Vindevogel B Avelgem Pleisterwerken: Demasure Ingelmunster Architect: V. Wittebroodt Kortrijk Ruwbouw: BVBA Devebo-Leo Dujardin Deerlijk Binnenschrijnwerk: Home Styling Olsene Sanitair: BVBA Versanco Anzegem Badkamers: Sani Comfort Anzegem Vloeren: Depaepe Wevelgem Verkoop: Cvba Vobis Kortrijk Veiligheidscoordinator en Epb verslag: Bvba Casquo

6

7 B. BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN TECHNISCHE UITRUSTING. B.1 Werfvoorbereiding In samenspraak met de architect, zorgt de aannemer voor de werfinrichting, eventuele kraan of lastlift en de nodige materialen. Daarna worden de werken en het uitzetten van het gebouw uitgevoerd in functie van het bestaande terrein. Inplanting De aannemer stelt zich in verbinding met de bijgevoegde overheid voor het bepalen van de bouwlijn. Het bouwniveau is bepaald als volgt: afgewerkte vloer is minimum 20 cm boven het bestaande maaiveld. Aansluitingen De kosten voor de definitieve aansluiting op water, gas, stroom, telefoon, TV-distributie en aansluiting op het rioleringsnet zijn ten laste van de koper. Aardingslus Het plaatsen van een aardingselektrode bestaande uit een massieve koperen geleider, blank of verlood met ronde doorsnede van 35 mm2, volgens de bepalingen van het Technisch Reglement ( AREI) bekrachtigd door het KB van 10/03/1981. Grondverzet De uitgegraven grond wordt gestockeerd op het perceel en na beëindiging van de werken machinaal open gespreid op het perceel. Machinale grondwerken Tijdens de uitvoering der werken houdt de aannemer rekening met de plaatselijke gesteldheid van de grond. De grondwerken bestaan uit: - het afgraven van de teelaarde en het opstapelen hiervan op de bouwplaats; - het graven van de nodige putten voor reukafsluiter en regenwaterput De koper draagt er zorg voor dat het terrein, tot op minimum 5m rondom de bouwplaats is ontruimd, ontworteld en ontdaan van gewassen. Graven van de bouwputten en sleuven De aan te wenden graafmethode is onder verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer draagt er zorg voor dat de bodem van de bouwputten niet wordt losgewoeld. De diepte van de sleuvenfundering is bepaald op 80 cm (draagkrachtige grond) en onder het toekomstig maaiveld. (Volgens sonderingsverslag).

8 Zandbed Indien nodig zal onder de vloerplaat een aangewaterd zandbed van grof zand worden aangebracht. Aanvullingen en/of verhardingen aan het gebouw of terrassen zijn niet begrepen in de aanneming. Er wordt een verharding in gemalen en waterdoorlaatbaar steenslag geplaatst voor de garageopritten. Elektriciteit en watervoorziening Gebruik van elektriciteit en water gedurende de werken is inbegrepen. B.2 Funderingen Algemeenheden De grondweerstand op het funderingspeil is verondersteld gelijkwaardig te zijn. De aannemer stelt de architect en/of de ingenieur van stabiliteit tijdig in kennis voor controle hiervan. Funderingszolen De funderingszolen zijn voorzien van een breedte van 60 cm voor de buitenmuren en 60 cm voor de dragende binnenmuren. De funderingsaanzet wordt steeds op voldoende draagkrachtige grond aangezet. De architect moet worden geraadpleegd indien de grondsamenstelling of de weerstand verschillend is van wat men had verwacht. De samenstelling van deze funderingen zijn: 300 kg cement- 400 liter zand en 800 liter grind of steenslag 4/28 per m3. De funderingssleuven worden volledig volgestort en zijn aangezet op ± 80 cm onder het toekomstig maaiveld en op vorstvrije diepte. Ondervloeren Ondervloeren in stortbeton, aan te brengen op voldoende draagkrachtige grond, of indien nodig op het zandbed. Minimumdikte van 13 cm. De samenstelling bevat: 300 kg cement, 800 liter 4/16 grind, 400 liter grof rivierzand en 175 liter water. In de ondervloer wordt een wapening voorzien met netten van 8 x 150 x 150 mm. Onder de plaat is een PVC-film van 2/10 mm. voorzien. B.3 Rioleringen, afwatering en wachtbuizen Algemeenheden De rioleringswerken worden uitgevoerd conform de voorschriften van de plaatselijke gemeente-, provincie- en gewestelijke besturen. Buizen en hulpstukken Deze zijn in niet-geplastificeerde PVC en 3,2 mm dikte, waarin enkel de nodige bijhorende materialen mogen gevoegd worden voor een conforme realisatie. De buizen en de hulpstukken mogen geen barsten of zwakheden vertonen. Standaard diameter 110 Benor keurmerk.

9 Aansluitingen De aansluiting op het openbaar rioleringsnet wordt uitgevoerd op kosten van de koper. De wachtbuizen voor nutsvoorzieningen zijn inbegrepen in de aanneming. Reukafsluiter Een gemetselde of een geprefabriceerde reukafsluiter(s) wordt geplaatst volgens de bepalingen van de architect. Regenwaterput septische put Regenwaterput in prefabbeton conform de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 01/10/2004 en de bouwvergunning. Voor het in dienst stellen wordt de put gevuld met water. Opgemetst mangat met gegalvaniseerd of beton deksel en overloop. Vanuit de regenwaterput wordt 1 wachtbuis tot binnen in de woning (garage) gelegd. Hydrofoorgoep tegen meerprijs. Septische put met Benor label & gescheiden afvoer. B.4 Betonwerken Bekistingen en wapeningen Zichtbaar blijvend beton wordt glad bekist volgens noodzakelijkheden. (zichtbaar in woning) Samenstelling vloerplaten. 300 kg, 800 Liter grind 4/16, 400 L grof rivierzand, 175 L water, met wapeningsnet van 150 x 150 x 8 mm. Welfsels-Vloerelementen. Geprefabriceerde holle vloerelementen in gewapend beton met max 30% holle ruimten. Boven niet-afgewerkte ruimtes (vb. garage en bergingen) worden welfsels voorzien met gladde onderzijde. Boven de overige ruimtes met ruwe of gladde onderzijde afhankelijk van de verdere afwerking. De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant. De welfsels worden na plaatsing dichtgegoten en voorzien van een druklaag. Er zal rekening worden gehouden met eventuele bij-wapeningen, voorzien volgens detailstudie. B.5 Metselwerken Algemeen De muren moeten loodrecht en goed vlak worden uitgevoerd. De horizontale voegen moeten in overeenstemming zijn. De stenen worden in een vol mortelbad geplaatst. Bij achteraf op te trekken scheidingswanden mogen metalen verbindingen worden gebruikt. Bij zichtbaar binnen metselwerk (garage) worden de voegen, naargelang de vordering der werken, met het voegijzer ingedrukt en gelijkgestreken.

10 Mortels De mortel zal volgende samenstelling hebben: 300 kg cement P30; 1000 l middel grof groefzand. Toevoeging van mortel olie is beperkt toegelaten. Stenen voor gewoon metselwerk De stenen zijn isolerend, goed gebakken, helklinkend, niet-gesinterd en vrij van alle gebreken, die hun mechanische en fysische eigenschappen kunnen schaden. Sterk gebarsten bakstenen mogen niet worden gebruikt. Gebruikte stenen zijn snelbouw 29x14x19 voor de dragende muren en 29x9x19 voor de niet dragende muren. Stenen voor gevelparement Handvorm module 65 volgens beschikbare stalen (donker anthraciet-zwart). Bij de levering mogen geen onregelmatig gevormde stenen zitten. De stenen moeten vrij zijn van afgebroken hoeken en waarneembare scheuren en dienen eenzelfde uitzicht te hebben. Het gevelparament wordt opgetrokken conform opgave bouwvergunning en assorti gevoegd in anthraciet-zwart. Metselwerk en Funderingsmuren Uit te voeren in volle betonblokken. Benodigheden Spouwhaken, in verzinkt staal (aantal min. 5 per 1,44 m2). Waterdichting Beraping: over de hele hoogte onder de grond. Minimumdikte van ± 8 mm. Dit is geen waterdichting, maar een bescherming van de muren tegen ondergrondse zuren. Waterkering Teneinde opstijgend vocht te voorkomen wordt in het metselwerk van binnen- en spouwmuren, middels visqueenfolie, een waterkeringslaag aangebracht volgen de regels der kunst. B.6 Isolatie & ventilatie Muurisolatie De spouwmuren worden thermische geïsoleerd conform de opgegeven waarden in het EPB dossier in bijlage. De totale isolatieschil wordt opgebouwd als volgt: - 9cm gevelmetselwerk - 2cm matig geventileerde luchtspouw - 6cm Recticel Eurowall - 14cm snelbouwsteen - 1cm binnenbepleistering

11 of voor deelmuren: (bestaand) metselwerk 2cm minerale wol 14cm snelbouwsteen 1cm binnenbepleistering Ventialtie Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van in het raam verwerkte afsluitbare ventilatieroosters Renson invisivent volgens de detail bepalingen van het EPB dossier. De ventilatie gebeurt door een systeem systeem C+ met m-factor 1,22 te plaatsen in de berging of op de zolder naargelang de bepalingen van het EPB verslag. Vloerisolatie Vloer op volle grond: 25cm gewapend beton 10cm Betopor 6cm chape 1cm tegelvloer Plafond dak isolatie zolder: 18cm spanten met 18cm minerale wol 12mm gipskartonplaten of bepleisterde stuc-a-net zolderluik: 18mm niet-geïsoleerde multiplex Buitenschrijnwerk ramen : PVC-driekamerprofielen, Ureken 2,00W/m²K, dubbel glas K1.1, g= 64% voordeur : PVC-driekamerprofielen, Ureken 2,00W/m²K,paneel 3cm PUR

12 B.7 Dakwerken Dakkonstructie De dakconstructie wordt uitgevoerd conform de plannen van de architect in Europese Oregon gedrenkt, dit om te verzekeren tegen insecten en een bescherming tegen zwammen en blauwschimmels, met as tot as afstand tussen de spanten van 45 cm. De producten omvatten geen PCP (pentachloor-phenol), geen zware metalen, geen gassen of geuren. Het hout is vrij van gebreken, rotte kwasten, draaigroei, straalscheur, onechte kern, ringscheur, drukgroei, veilingsbreuken, wonden, wormsteken, wormgangen, rot en vuur. Dakramen Eventuele dakvlakramen voorgeschreven door de fabrikant. worden geleverd en geplaatst met dubbele beglazing en met de hulpstukken zoals Onderdak Het leveren en plaatsen van een onderdak middels dampremmende folie type zorgt voor een perfecte afdichting en vochtregulatie, pannenlatten, pannen en hulpstukken (kleur zoals bepaald op plan en goedgekeurd in de bouwvergunning). Oversteken De eventuele oversteken worden uitgevoerd in cederhouten planchetten. B.8 Zinkwerken Goten en aflopen Worden geleverd en geplaatst in zink o,8 mm met inox haken. Indien het plan van de woning dit vereist zullen de eventuele keelgoten, lessenaarsdaken of dakkapellen worden afgewerkt met lood en/of zink. B.9 Buitenschrijnwerk Ramen Het buitenschrijnwerk wordt geleverd en geplaatst volgens kleur op plan. 3 kamer gecompartimenteerde profielen in PVC met zeer efficiënte dichtingen. Er is dubbel super-isolerende beglazing voorzien met een waarde van 1.1 W/m2K.

13 Uitstekend bedieningsgemak door een vooruitstrevend hang- en sluitwerk. De ramen van de garage, keuken en slaapkamers zijn voorzien van een draai-kipsysteem, kipsysteem of schuifraam volgens de aanduidingen van het plan. Buitendeuren 3 kamer gecompartimeteerde PVC profielen kleur volgens plan, voorzien van meerpuntssluitingen en cylinderslot. Naargelang het plan vaste PUR plaat 3 cm en of dubbel glas al dan niet met kleinhouten compartimentering of combinatie van beide. Garagepoort Sectionale poort kleur in overeenstemming met buitenschrijnwerk. Niet voorzien zijn: buitendeurgarnituur en functionele slag of sierluiken. B.10 Binnenschrijnwerk Deuren Schilderdeuren zoals voorzien op plan. Alle deuren worden ongeschilderd geleverd en geplaatst,voorzien van binnenkast en deuromlijstingen, naar keuze in groene MDF of grenen, voorzien van een deugdelijk beslag in INOX, 1 sleutel en INOX deurkrukken. Trap Levering en plaatsing volgens aanduiding op het plan van een houten trap in beuk, met leuning en tegentreden tussen gelijkvloers en 1e verdiep. Zolderluik Er wordt voorzien in een multiplex luik volgens de aanduidingen op het plan (zonder trap). Ramen Zie buitenschrijnwerk. De ramen en de vensterbanken worden afgewerkt met bepleistering & hoekijzers tot aan de raamprofielen.

14 B.11 Verwarming Centrale verwarming Condenserende gaswandketel zonder voorraadvat op aardgas met een testrendement bij 30% deellast van 108% en ketel inlaattemperatuur bij 30% deel lasttest 30. Totale capaciteit in overeenstemming met het te verwarmen volume volgens berekeningen fabrikant. Plaatstaalradiatoren worden geplaatst met muuraansluiting en zijn overal voorzien van thermostatische kranen + klokthermostaat in de living. Buizengeheel uitgevoerd in alpex 2 pijps systeem. Er is verwarming voorzien in de living, keuken, iedere slaapkamer + de badkamer, waarbij de het vermogen groot genoeg zal zijn om volgende temperaturen te behalen: Living en keuken : 22 Badkamer: 24 Slaapkamers: 18 Toilet 18 Plaatsing radiatoren en sanitaire toestellen in overleg met de klant. B.12 Sanitair Toiletten Monobloc toiletten voorzien van spaartoets en handwasbakje volgens de plannen. Shell kraantje. Toilet beneden met handwasbakje en, Grohe of gelijkwaardig koudwaterkraan, beslag Viega. Badkamers Een acryl bad met mengkraan of douche met thermostatische mengkraan, (géén deur), In meubel ingebouwde lavabo, één spiegel + lichtkroon. Zie afzonderlijk verkrijgbaar dossier. Warmwater productie wordt voorzien door voorrangsregeling via de condenserende verwarmingsketel.

15 B.13 Elektriciteit De elektrische installatie Wordt uitgevoerd volgens de vigerende AREI reglementering. De zekeringenkast wordt uitgevoerd met automatische zekeringen en twee hoofdcircuits, beschermd door respektievelijk 0,03 en 0,3 stroomverliesschakelaars en voorzien van automatische zekeringen. Elektriciteitspunten zijn voorzien Living: Keuken: Berging & garage: Hoofdslaapkamer: Overige slaapkamers: Badkamer: Toilet: Gang verdiep: Terras: Belinstallatie: Tv & telefoon Thermostaat 8 stopcontacten, 2 lichtpunten en 2 tweeweg schakelaars 5 stopcontacten,1 lichtpunt en 2 tweeweg schakelaars 5 stopcontacten, 1 lichtpunt en 2 tweeweg schakelaars 3 stopcontacten, 1 lichtpunt en 2 tweeweg schakelaars 2 stopcontacten, 1 lichtpunt en 1 schakelaar 2 lichtpunten (waarvan 1 boven lavabo), 2 tweewegschakelaars en 1 stopcontact 1 lichtpunt en 1 schakelaar 1 lichtpunt per verdiep en 2 tweeweg schakelaars 1 lichtpunt met binnen 1 schakelaar, 1 buitenstopcontact. 1 bel, 1 transfo 1 drukknop Kabelgoot voor TV distributie & kabelgoot voor telefonie Voeding klokthermostaat Keuring van de installatie is inbegrepen. De plaats van de stopcontacten en lichtpunten wordt besproken met de klant. A.14 Stucadoorwerken Alle muren worden vlak gepleisterd en voorzien van hoekijzers. Plafonds in spuitplamuur. Gyproc of stuc-a-net afwerking van de dakwanden in de slaapkamers. A.15 Ondervloeren, vloeren & vensterbanken Vloeren De vloeren op het gelijkvloers in de leefruimtes worden voorzien van 10 cm Betopor, 6 cm chape en 1 cm keramische tegel + plint volgens model. (Anthraciet of Pierre de France kleur). Er zijn bijkomende keuzemogelijkheden bij de leverancier binnen hetzelfde budget doch mits opleg van de plinten. Op het 1 e verdiep is overal voorzien in chape (géén vloer). De

16 badkamer en eventueel (volgens plan) het toilet is gevloerd met zelfde tegels als gelijkvloers. Eventuele zolders zijn niet voorzien van vloerdelen. Venstertabletten Binnenvenstertabletten worden meegaand gepleisterd tot aan het raam. B. 16 Gevelafwerking De buitengevels worden opgevoegd, assorti met de steen. De openingen tussen de ramen en de gevels zullen worden afgekit met een speciale voegkit. B 17 Keuken Er wordt voorzien in een keuken van goede kwaliteit volgens beschikbaar detailplan bij de aangeduide leverancier. Iedere keuken is voorzien van dubbele spoelbak, dampkap, vitrokeramische kookplaat, frigo, oven. De afwerking van de keuken is vrij te bepalen in samenspraak met de leverancier. A.18 Wandtegels Wandtegels volgens beschikbare modellen in badkamer: binnenkant van de douche en rondom bad tot +/- 220 cm boven de vloer. Rechte plaatsing + opvoegen in wit inbegrepen.

17 C. Algemene verkoopsvoorwaarden. C.1) De goederen worden verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten, hypotheken of andere welkdanige lasten. C.2) De plannen van het gebouw die aan de kopers worden overhandigd zijn opgemaakt te goeder trouw door de architect. Indien afwijkingen zich voordoen, zowel in meer als in min, ook meer dan 1 twintigste, zullen deze beschouwd worden als aanvaardbare verschillen die in geen geval de eis tot enige vergoeding in min of meer. Alle op de plannen aangegeven maten zijn benaderde maten. Zij worden pas definitief na ruwbouw. De promotor behoudt zich het recht voor detail aanduidingen van huidig lastenboek en plannen te wijzigen, indien deze nodig geacht worden door de architect, om artistieke-, esthetische- of wettelijke aard. De contractueel beschreven afwerking, materialen en aanduidingen hebben voorrang op de plannen, die slechts indicatief zijn. De eventueel gebruikte reproducties in dit dossier zijn louter illustratief en hebben geen contractuele waarde. C.3) De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in de beschrijving aangegeven zijn. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het recht voor wijzingen aan te brengen in de materiaalkeuze voor zover de wijzigingen geen nadeel berokkent aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen kunnen zich voordoen wegens bepaalde economische of commerciële redenen, namelijk verdwijning van de markt, leveringstermijn onverenigbaar met de normale gang der werken, enz... C.4) De erelonen van de architect, EPB verslag, veiligheidscoordinatie, sonderingen en keuringen zijn inbegrepen in de verkoopprijs. C.5) Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard, voor de overname van het gebouw, door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke toelating van de promotor. C.6) De aannemer en de architect kunnen niet aansprakelijk gesteld worden betreffende betaling van schade en (of) herstelvergoeding indien door het vroegtijdig aanbrengen van behang en schilderwerken door de koper, deze beschadigd wordt o.a. door uitslag van bouwvocht, uitslag van pleisterwerk, waterschade, of schade te wijten aan kleine zetting of scheurvorming indien de bekleding niet bestaat uit voldoende elastische materialen. C.7) Teneinde het gebouw voldoende te drogen, kan de voorverwarming in gang gesteld worden door de aannemer. Het verbruik van water, gas en elektriciteit vóór de oplevering is ten laste van de koper. C.8) Op het moment van de voorlopige oplevering zal een eerste opkuis uitgevoerd worden door de promotor. Het grondig reinigen van de privatieven (ruiten, vloeren, sanitaire apparaten, keuken en badkamermeubilair) is ten laste van de kopers. C.9) Om uw veiligheid te verzekeren is het verboden de werf zonder begeleiding te betreden gedurende de werken zonder voorafgaandelijke toestemming van de architect of promotor.

18 C.10) Indien het voorwerp van de overeenkomst een casco levering betreft zal de koper in de plaats gesteld worden van de verkoper wat betreft de bepalingen van het EPB dossier. De koper verbindt er zich toe de bepalingen van het EPB dossier na te leven en de plaatsing ervan binnen de 6 maand na de levering te voltooien. C.11)Het huren van tellers (elektriciteit gas water telenet belgacom enz...) wordt afzonderlijk aan de kopers aangerekend, alsook de aansluitingskosten van alle nutsvoorzieningen. C.12) Deze verkoop slaat op privatieven in hun toekomstige staat van voltooiing, gelijkvormig de aangehechte documenten. De verkoopovereenkomst, dit lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Indien er zich tegenstrijdigheden voordoen dan gelden de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in voormelde beschrijving zijn niet in de verkoopsom inbegrepen. Zo behoort bijvoorbeeld het meubilair, dat ter illustratie op de verkoopplannen is aangeduid, niet tot de verkoopprijs, evenals de omkastingen voor technische toestellen en/of leidingen. Ook opstopwerk in het pleisterwerk is niet inbegrepen in de prijs. C.13) De uitvoeringstermijn wordt van rechtswege verlengd in volgende gevallen: a) Wanneer de koper bijkomende of veranderingswerken aan zijn privatieven verlangt. b) Bij laattijdige keuze van afwerkingsmaterialen door de koper. c) Bij vertraging opgelopen door overmacht, waarmee alle factoren bedoeld, die zicht voordoen buiten de wil van de verkoper zoals: staking, oorlog, publieke of sociale ontrusten, regen- en vorstperiodes. In elk van deze gevallen wordt de uitvoeringstermijn verlengd met het aantal verloren gegane werkdagen, vermeerdert met min. vijf werkdagen wegens desorganisatie van de werf. C.14) Hetzij anders overeengekomen, zal de schuldig gebleven koopsom gewaarborgd zijn door ambtshalve inschrijving. Bij ontslag van inschrijving behoudt de verkoper zicht steeds voor, inschrijving te nemen op kosten van de kopers, zoals bepaald in art. 36 van de hypotheekwet. C.15) Inbezitneming: De koper ontzegt zicht het recht bezit te nemen van zijn privé gedeelte voor de algehele betaling van de koopsom. De verkoper is er niet toe gehouden het voorwerp van de overeenkomst te leveren en de sleutels te overhandigen vooraleer de koper de prijs betaald heeft, overeenkomstig de betalingsschaal. C.16) De kopers zullen hun aandeel in de lasten (grondlasten.) betalen vanaf de datum waarop de voorlopige oplevering van de door hen aangekochte delen wordt gevraagd. C.17) De prijs hierboven bedongen omvat noch de lasten, noch de aansluitingskosten op naam van de kopers bij de water-, telefoon-, tv distributie, gas en elektriciteitsmaatschappij, noch de aankoop of de huur van de tellers. De kopers zullen gehouden zijn alle abonnementen afgesloten met nutsbedrijven over te nemen. C.18) Onderhoud der gebouwen: De toekomstige eigenaars moeten hun gebouw onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de Handleiding voor het Onderhoud van Gebouwen, uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het

19 Bouwbedrijf. Indien dit niet gebeurt en hierdoor het beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen, zal de verkoper ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheid ter zake. C.19) Meerwerken: Indien de kopers wijzigingen verlangen aan de oorspronkelijke plannen van, ofwel andere materialen wensen dan deze beschreven in het hen overhandigde lastenboek, dan zullen zij deze veranderingen bijtijds aan de verkoper dienen aan te vragen, opdat het vastgestelde tijd- en werkschema niet zou worden verstoord. Indien de verkoper oordeelt dat hij de gewenste wijzigingen kan aanbrengen, zal hij of zijn aangestelde aan de koper een kostprijsberekening voorleggen. Alvorens een aanvang wordt gemaakt met de gewenste wijziging, zal dit document, voor akkoord, door de kopers dienen ondertekend te worden. De kopers zullen enkel de aannemers aanvaarden opgelegd door of goedgekeurd door de promotor. C.20) De koper zal het goed niet verkopen of vervreemden alvorens de volledige koopsom en aanhorigheden betaald te hebben. Bovendien zal het goed niet in hypotheek gegeven worden voor andere doeleinden dan de betaling van de koopsom. C.21) Door het bestellen van de aanneming aanvaardt de koper de algemene voorwaarden. Bij geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de promotor gelegen is bevoegd.

20 Opmerkingen Plannen beschikbaar in individueel dossier Contact: Patrick Bouckenooghe 0475/647707

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11

Bouwen. & renoveren. Wonen onder de dakpannen. Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9. Drie nieuwe trends voor je huis p. 11 Bijlage bij De Standaard 13 september 2013 Bouwen & renoveren Wonen onder de dakpannen TITUS SIMOENS De zolder van Loth en Bavo p. 5 Dertien tips bij zolderrenovatie p. 7-9 Drie nieuwe trends voor je huis

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie