Kwartaalrapportage Huis van de Wijk De Aker ( wijk 7 en 8 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Huis van de Wijk De Aker ( wijk 7 en 8 )"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Huis van de Wijk De Aker ( wijk 7 en 8 ) De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend worden voor de afgesproken datum bij het stadsdeel binnen zijn. Een korte toelichting is achteraan toegevoegd. 1. Samenvatting Resultaatafspraken 2014 Doel Aker Q2 Aker Q 1 Totaal Openstelling totaal Programmering totaal * voortgang per categorie doelafspraken en bereik Tussen het stadsdeel en de beheerder van het Huis van de Wijk zijn doelafspraken gemaakt die hierboven reeds zijn samengevat. Een uitwerking van deze afspraken volgt hieronder Doelafspraken Bijzonderheden Ruimtebieding Bewoners van verschillende achtergronden in Osdorp West en De Aker hebben goed gebruik gemaakt van de ruimtes voor verschillende activiteiten. Het gaat om bewonersgroepen, structurele activiteiten en incidentele activiteiten. Op steeds meer dagdelen begint De Aker vol te raken. Het merendeel van de activiteiten is gericht op volwassen, ouderen en kinderen. Op vrijdag is het nog relatief rustig. Ook in het weekend is er nog wat ruimte beschikbaar. Er worden momenteel contact onderhouden over de verdere invulling van de beschikbare ruimtes op deze dagen. (Technisch) beheer Jaarlijks wordt er conform de wet- en regelgeving controle uitgeoefend in het pand door Brandweer en veiligheidsmedewerkers, en er is een ontruimingsplan. Er worden ontruimingsoefeningen gehouden en er wordt controle uitgevoerd op de brandbeveiligingsapparatuur. Er is een plattegrond opgehangen met instructies voor calamiteiten en het vinden van de nooduitgang. Jaarlijks komt een medewerker van de technische dienst van Impuls langs om in alle ruimtes van het pand de stroomkasten, stopcontacten, brandmelders en veiligheid te inspecteren. Het achterstallig onderhoud wordt steeds meer weggewerkt. Programmering / ondersteuning Er is een programmaoverzicht van alle activiteiten in HvdW De Aker om aan bewoners mee te geven. De bewonersondersteuner adviseert en ondersteunt bewoners bij het invullen van een aanvraag voor bewonersinitiatieven. Alle activiteiten die de gebruikers/vrijwilligers organiseren, kunnen tot nu toe met enig passen en meten gehonoreerd en ondersteund worden.

2 Communicatie In de entree van Huis van de Wijk De Aker is een beeldscherm op groot formaat opgehangen, waarop actuele programmagegevens en nieuwtjes aangaande het Huis van de Wijk worden gepresenteerd. Met enige regelmaat verschijnt een nieuwsbrief van het Huis van de Wijk digitaal en in printvorm die wordt gecoördineerd door een vrijwilliger. Sinds enige tijd is er een Facebook-pagina van Huis van de Wjk De Aker die intensief wordt bezocht. Er is een voortgangsoverleg met de medewerkers van het stadsdeel dat ieder kwartaal plaatsvindt. De interne communicatie vindt plaatst via het teamoverleg. Gebruikersgroepen De gebruikersgroepen variëren behoorlijk in samenstelling en leeftijd. Bij nieuwe activiteiten wordt gelet op de (mogelijke) meerwaarde voor het Huis van de Wijk en de buurt. Vrijwilligers - incidenteel Vrijwilligers structureel De betrokkenheid van de bezoekers van Huis van de Wijk De Aker is op het niveau dat men makkelijk aanspreekbaar is voor incidentele inzet. Een kerngroep van zo n 12 tot 15 vrijwilligers zet zich op regelmatige basis in om het Huis van de Wijk in al zijn facetten te (helpen) laten functioneren. Bereik De bezoekers zijn veelal bewoners uit geheel Nieuw-West, waarvan zo n 90% uit Osdorp. Doelafspraken over ruimtebieding: Ruimtebieding Is er voldoende spreiding in de verhuur geweest? Overig Ja, er is bijvoorbeeld verhuurd aan Verenigingen van Eigenaren, het Dream Night Team, een filmploeg, het Bureau Verkiezingen en aan bewoners Doelafspraken over beheer Beheer Staat en onderhoud Goede (technische) staat De buitenkant van het gebouw heeft wel wat aandacht nodig (onderhoud kozijnen, lekkage dak) De buitenruimte/ schoonmaak rondom het Akerbadje heeft ook aandacht nodig. Schoon Een intensiever gebruik van het gebouw vraagt ook om meer schoonmaakwerkzaamheden. Hierover zijn wij aan het nadenken, uitwerking hiervan zal in het derde kwartaal plaatsvinden. Sociaal en technisch veilig Herkenbaarheid en toegankelijkheid Herkenbaar als Door de ligging aan een plein met bomen, speeltoestellen en

3 huizen van de wijk? Voor iedereen open en toegankelijk? Voor iedereen fysiek toegankelijk? Voorzieningen Internet en computers beschikbaar? Horeca en keuken beschikbaar? kinderzwembad heeft Huis van de Wijk De Aker een natuurlijke aantrekkingskracht voor de buurtbewoners. Een groot naambord en reuzenletters benadrukken de aanwezigheid van het Huis van de Wijk. Mensen van zeer uiteenlopende achtergrond maken gebruik van de faciliteiten van De Aker voor zeer verschillende doeleinden. De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte beslaat een flink deel van het gebouw, waardoor ontmoeting tussen verschillende groepen vaak op een natuurlijke manier tot stand komt. Huis van de Wijk De Aker is voor alle bezoekers fysiek toegankelijk. Het gebouw is toegankelijk voor kinderen, ouderen en invaliden met een rollator of mobiele scooter. Het pand beschikt ook over een mindervaliden toilet. Daarnaast is het gebouw uitgerust met een verlaagde drempels. Het gebouw is gelijkvloers. In de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte staan twee vrij toegankelijke computers. Deze worden regelmatig door bezoekers gebruikt. Daarnaast hebben we een computerlokaal met acht computers, waar computerlessen worden gegeven. Internet en WIFI zijn aanwezig. In de keuken is ruimte om groepen te kunnen koken, wat dan ook zeer regelmatig gebeurt. Koffie en thee kan door bezoekers zelf worden genomen uit een luxe (muntjes)automaat. Voor overige drankjes kan men terecht bij een barvrijwilliger of een personeelslid. Hoeveel van deze voorzieningen worden er gebruikt en door wie? Deze voorzieningen worden gebruikt door een diversiteit aan groepen. De meidengroep, Marokkaanse vrouwengroepen, verhuur, taalgroepen, computerles, kinder-kookgroepen, Syrische dagopvang. Doelafspraken over Programmering en ondersteuning: Programmering / ondersteuning Activiteiten Activiteiten en aantal deelnemers *Gedurende de week zijn er 258 uur aan activiteiten in de Aker. In het tweede kwartaal hebben wij dit vermenigvuldigd met het aantal weken van het 2 e kwartaal en dan komen wij uit op het totaal van 3354 uur. Dit is een groot verschil met de telling van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal hebben wij een verkeerde telling gedaan. Aantal Gebruikers groepen Aantal deelnemers Aker Per week Vaste groepen 2 e kwartaal Incidenteel 2 e kwartaal Totaal Aker Programmering Huis van de Wijk De Aker is zo goed als vol geprogrammeerd. Ondersteuning Geboden ondersteuning Bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheid om een bewonersinitiatief aan te vragen. Daarbij wordt tevens ondersteuning geboden bij het invullen van bewonersinitiatief-aanvragen. De Regiegroep Bewonersinitiatieven wordt ondersteund op het administratieve vlak en bij de financiële afhandeling van de Bewonersinitiatieven. Actieve Ondersteuning van de aangenomen initiatieven tijdens en na de uitvoering.

4 ondersteuning Ondersteuning bij de werving en in contact brengen bij andere buurtbewoners en initiatiefnemers. Organiseren van bewonersavonden en te woord staan van bewoners met vragen, opmerkingen en onduidelijkheden. In het HvdW zelf ondersteunen we de lopende activiteiten onder meer met aandacht, praktische adviezen, het met elkaar verbinden, en de invulling van wederkerigheid. Afspraken en kwetsbare groepen Professionele instellingen We hebben een goede samenwerking met de professionele instellingen in de wijk/heel Nieuw West. Er zijn meerdere spreekuren in het HVDW De Aker Er is een samenwerking met: Vrijwilligers Centrale Amsterdam Bewonersgroepen HVO Querido Philadelphia Zorg Amsterdam West Stichting Mee Stichting Dementie en Mantelzorg Moedernetwerk Je kunt meer Voedselbank Basisscholen en dan met name met de Brede Schoolcoördinator Sportwerk stadsdeel (Claire Jansen) Stadsdeel verschillende afdelingen Vrouw en Vaart Combiwel Eigenwijks Sezo Klik2klik Wijkagent Wijksteunpunt Wonen Zina platform Spirit Loket zorg en samenleven Wooncorporatie Eigen Haard Cordaan Binnengehaalde groepen Het bereiken van mensen met een beperking heeft aandacht gekregen. Er is specifieke aandacht voor de WMO doelgroepen. Er zijn nu drie WMO-gerelateerde activiteiten in De Aker: Koffie om de Hoek Huiskamer voor de Buurt Mantelzorgbijeenkomsten Andere (kwetsbare) groepen die naar het Huis van de Wijk gekomen zijn: Wereld/volksdansen Klaverjassen Bingo

5 Dansen Geweigerde activiteiten Geen geweigerde activiteiten Doelafspraken over communicatie: Communicatie Zie pagina 1 onder het kopje communicatie Informatievoorziening Voldoende informatie over Zie pagina 1 onder het kopje communicatie HvdW? Volgens huisstijl HvdW? Ja Herkenbaarheid accommodatie Accommodatie Zie pagina 2 onder het kopje Herkenbaarheid herkenbaar? Volgens de huisstijl? Ja Proactieve actie behoud en Zie pagina 1 onder het kopje communicatie vergroten herkenbaarheid? Doelafspraken over gebruikersgroepen en vrijwilligers Incidentele vrijwilligers De betrokkenheid van de bezoekers van Huis van de Wijk De Aker is op het niveau dat men makkelijk aanspreekbaar is voor incidentele inzet. Structurele vrijwilligers Doelafspraken over bereik Bereik Evenwichtige samenstelling Doelgroepen Doelstellingen behaald? 3. Overige afspraken Werkwijze en samenwerkingsverbanden Het verwelkomen van bewoners en hen bijstaan en zo nodig ondersteunen bij het realiseren van hun wensen is de kerntaak van het Huis van de Wijk. Het activeren van de bewoners en hen motiveren en/of ondersteunen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij de totstandkoming

6 daarvan is een kwestie van permanente aandacht en organisatie. Incidenteel en structureel vinden er bijeenkomsten plaats met instanties en samenwerkingspartners. 4. Vrije ruimte Incidentele activiteiten 19 april Koningsmarkt 5 mei bevrijdingslunch 11 mei actie voor Bosnië 22 mei Verkiezingen 1 juni Salsafeest 1 juni Eettafel 6 juni Dreamnight bijeenkomst 13 juni Karaoke 18 juni extra vuilnis buiten juni Keti Koti week

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk De Aker ( wijk 7 en 8 )

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk De Aker ( wijk 7 en 8 ) Kwartaalrapportage Huis van de Wijk De ( wijk 7 en 8 ) De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Q De Aker ( wijk 7 en 8 )

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Q De Aker ( wijk 7 en 8 ) Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Q4 2014 De Aker ( wijk 7 en 8 ) De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk de Aker (wijk 7 en 8)

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk de Aker (wijk 7 en 8) Kwartaalrapportage Huis van de Wijk de Aker (wijk 7 en 8) De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk België (wijk Sloten en Nieuw Sloten))

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk België (wijk Sloten en Nieuw Sloten)) Kwartaalrapportage Huis van de Wijk België (wijk Sloten en Nieuw Sloten)) De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van

Nadere informatie

= nog steeds aandachtspunt

= nog steeds aandachtspunt 1 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

= prioriteit. = in opbouw

= prioriteit. = in opbouw 1 e halfjaar 2012 Kwartaalrapportage Huis van de Wijk {naam huis van de wijk} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL 3, juli - september 2014. Huis van de Wijk Nieuw West Midden

RAPPORTAGE KWARTAAL 3, juli - september 2014. Huis van de Wijk Nieuw West Midden RAPPORTAGE KWARTAAL 3, juli - september 2014 Huis van de Wijk Nieuw West Midden Rapportage Kwartaal 3 2014 Huis van de Wijk Nieuw West Midden 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling

Nadere informatie

Resultaten en doelen doel werkelijk 3100 Openstelling 1 ste halfjaar 2012 (Zelfbeheer) Blomwijckerpad

Resultaten en doelen doel werkelijk 3100 Openstelling 1 ste halfjaar 2012 (Zelfbeheer) Blomwijckerpad Kwartaalrapportage Huis van de Wijk t Blommetje, Blomwijckerpad Nieuw West-Midden De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per

Nadere informatie

= kan altijd beter. Ruimtebieding (Technisch) beheer Programmering / ondersteuning Communicatie

= kan altijd beter. Ruimtebieding (Technisch) beheer Programmering / ondersteuning Communicatie 2 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

= in opbouw, meer naar buiten toe treden voor contact en vraag ophalen bij bewoners

= in opbouw, meer naar buiten toe treden voor contact en vraag ophalen bij bewoners Kwartaalrapportage Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL 1, januari - maart 2014. Huis van de Wijk Nieuw West Midden

RAPPORTAGE KWARTAAL 1, januari - maart 2014. Huis van de Wijk Nieuw West Midden RAPPORTAGE KWARTAAL 1, januari - maart 2014 Huis van de Wijk Nieuw West Midden Rapportage Kwartaal 1 2014 Huis van de Wijk Nieuw West Midden 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2013. Huis van de Wijk Nieuw West Midden

RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2013. Huis van de Wijk Nieuw West Midden RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2013 Huis van de Wijk Nieuw West Midden Rapportage Kwartaal 2 2013 Huis van de Wijk Nieuw West Midden 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal

Nadere informatie

Resultaatafspraken doel werkelijk Doelafspraken Bijzonderheden Toelichting

Resultaatafspraken doel werkelijk Doelafspraken Bijzonderheden Toelichting Rapportage Huis van de Wijk jan t/m apr 2012 Geuzenveld De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2013

RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2013 RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2013 Huis van de Wijk Nieuw West Midden Zaterdag 21 september Open Dag in het kader van Nieuw Amsterdam Stadsexpeditie! Programma van 13.00 18.00 uur Kinderspelletjes

Nadere informatie

Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 2012 J J K J J J J J J

Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 2012 J J K J J J J J J Kwartaalrapportage kwartaal 4 2012 Huis van de Wijk t Blommetje, Blomwijckerpad Nieuw West-Midden De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL januari maart 2014

RAPPORTAGE KWARTAAL januari maart 2014 RAPPORTAGE KWARTAAL januari maart 2014 Huis van de Wijk Slotervaart Zuid Het Anker BOR Einstein BOR Fiep Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel werkelijk

Nadere informatie

Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 2013. 572 Bezettingsgraad Ondersteuning activiteit / initiatief

Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 2013. 572 Bezettingsgraad Ondersteuning activiteit / initiatief 1 ste Kwartaalrapportage 2013 Huis van de Wijk Slotervaart Zuid De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL oktober december 2013

RAPPORTAGE KWARTAAL oktober december 2013 RAPPORTAGE KWARTAAL oktober december 2013 Huis van de Wijk Slotervaart Zuid Het Anker BOR Einstein BOR Fiep Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel

Nadere informatie

1. Samenvatting. Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 3100 Openstelling kwartaal

1. Samenvatting. Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 3100 Openstelling kwartaal Kwartaalrapportage 3 Huis van de Wijk {Slotervaart Zuid} Anker, en BOR EINSTEIN en evt. andere locaties De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2013

RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2013 RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2013 Huis van de Wijk Slotervaart Zuid Het Anker BOR Einstein BOR Fiep Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel werkelijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2014

RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2014 RAPPORTAGE KWARTAAL april juni 2014 Huis van de Wijk Slotervaart Zuid Het Anker BOR Einstein BOR Fiep Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel werkelijk

Nadere informatie

J 775 J 718,75. 1. Samenvatting L K J. Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 3100 Openstelling kwartaal

J 775 J 718,75. 1. Samenvatting L K J. Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling totaal 3100 Openstelling kwartaal Kwartaalrapportage 4 Huis van de Wijk {Slotervaart Zuid} Anker, en BOR EINSTEIN en evt. andere locaties De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2013

RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2013 RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2013 Huis van de Wijk Slotervaart Zuid Het Anker BOR Einstein BOR Fiep Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2015 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Subsidieverzoek HvdW Geuzenveld Slotermeer Nieuw-West Midden Osdorp West en de Aker Sloten en Nieuw-Sloten Slotervaart Zuid

Subsidieverzoek HvdW Geuzenveld Slotermeer Nieuw-West Midden Osdorp West en de Aker Sloten en Nieuw-Sloten Slotervaart Zuid Subsidieverzoek HvdW 2016 Geuzenveld Slotermeer Nieuw-West Midden Osdorp West en de Aker Sloten en Nieuw-Sloten Slotervaart Zuid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en samenvatting 2 2. Ontwikkeling en context

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2016 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Programma-overzicht Kom kijken en doe mee in De Aker!

Programma-overzicht Kom kijken en doe mee in De Aker! Programma-overzicht Kom kijken en doe mee in De Aker! Voor en door bewoners Huis van de Wijk De Aker is er voor alle buurtbewoners. Het is een vertrouwde plek om elkaar te ontmoeten, of om gericht bezig

Nadere informatie

1. Samenvatting. Toelichting

1. Samenvatting. Toelichting De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend worden voor de afgesproken datum bij

Nadere informatie

Programmaboek Huis van de Wijk België Derde kwartaal 2015

Programmaboek Huis van de Wijk België Derde kwartaal 2015 Programmaboek Huis van de Wijk België Derde kwartaal 2015 Huis van de Wijk België is er voor alle buurtbewoners. Het is een vertrouwde plek om elkaar te ontmoeten of om gericht bezig te zijn met activiteiten.

Nadere informatie

Programmaboek Huis van de Wijk België Tweede kwartaal 2015

Programmaboek Huis van de Wijk België Tweede kwartaal 2015 Programmaboek Huis van de Wijk België Tweede kwartaal 2015 Huis van de Wijk België is er voor alle buurtbewoners. Het is een vertrouwde plek om elkaar te ontmoeten of om gericht bezig te zijn met activiteiten.

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage Tussentijdse rapportage 1 januari - 1 juli 2008 Inleiding Deze tussentijdse rapportage betreft de voortgang van de activiteiten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum over de periode 1 januari tot 1 juli

Nadere informatie

t Huukske, Lombok, Arnhem

t Huukske, Lombok, Arnhem t Huukske, Lombok, Arnhem Gesprek Met wie: Willem Beumer, voorzitter bestuur en Trijnie (beheergroep) van t Huuske. Door wie: Titus Schlatmann, Lonnie Ploegmakers, Astrid Huygen van Verwey-Jonker Instituut.

Nadere informatie

Programma-overzicht Kom en doe mee in HvdW België!

Programma-overzicht Kom en doe mee in HvdW België! Programma-overzicht Kom en doe mee in HvdW België! Voor en door bewoners! Huis van de Wijk België is er voor alle buurtbewoners. Het is een vertrouwde plek om elkaar te ontmoeten, of om gericht bezig te

Nadere informatie

Huis van de Wijk Nieuw West 2013

Huis van de Wijk Nieuw West 2013 voorlopige rapportage Huis van de Wijk Nieuw West 2013 Foto: ZID Theater, tijdens Stadsexpeditie Amsterdam Huis van de wijk NWM 2013 Huis van de Wijk Nieuw-West locaties: Huis van de Wijk Het Anker Satellietlocatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Toelichting aanvraagformulier Voor wie? Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt

Nadere informatie

t Huukske, Lombok, Arnhem

t Huukske, Lombok, Arnhem t Huukske, Lombok, Arnhem gesprek met wie: Willem Beumer, voorzitter bestuur en Trijnie (beheergroep) door wie: Titus Schlatmann, Lonnie Ploegmakers, Astrid Huygen wanneer: donderdag 6 juni 2012 waar:

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Inloop & ontmoeting VOOR JOU & MIJ. Het eerste jaar van in beeld

Inloop & ontmoeting VOOR JOU & MIJ. Het eerste jaar van in beeld Inloop & ontmoeting VOOR JOU & MIJ Het eerste jaar van in beeld januari 2015 tot juli 2016 INTRO Het Huis van Alles is een locatie in het dorp waar inwoners, vrijwilligers en professionals samen komen

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2014

RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2014 RAPPORTAGE KWARTAAL juli september 2014 Huis van de Wijk Slotervaart Zuid Het Anker BOR Einstein BOR Fiep Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Aanzet transformatie Wmo

Aanzet transformatie Wmo Aanzet transformatie Wmo 3 initiatieven nader toegelicht Raadsinformatiebijeenkomst 4 februari 2015 Programma 1. Aanzet transformatie Wmo 2. Zelfregiecentrum Weert a. Flexibele maatschappelijke opvang

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014

Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014 c In te vullen door Huis van de Wijk De Aker: Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014 Kenmerk aanvraag: Datum binnenkomst: Uw gegevens Naam organisatie (indien van toepassing) Naam *Dhr./mevr.

Nadere informatie

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Gebruikers van welzijnsaccommodaties... 3 2. Welzijnsaccommodaties... 4 2.1. Soorten accommodaties... 4

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Huis van de Wijk SLOTERMEER januari t/m september 2013

Voortgangsrapportage Huis van de Wijk SLOTERMEER januari t/m september 2013 Voortgangsrapportage Huis van de Wijk SLOTERMEER januari t/m september 2013 De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 raadsnummer gouda 21 oktober 2014 collegenummer Veiligheid en wijken (h200)

Nadere informatie

Speeltuinen van de toekomst

Speeltuinen van de toekomst Speeltuinen van de toekomst Scenario s Februari 2015 De inhoud van dit document representeert de bevindingen van de studenten onder leiding van SOON en Academie van de Stad. Deze bevindingen representeert

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen

NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen Wat ben ik Trots door bewegen! Sinds 2014 heeft afdeling sport van het stadsdeel drie enthousiaste buurtsportcoaches actief in Nieuw West die zich inzetten

Nadere informatie

Aanvragen worden ingediend door:

Aanvragen worden ingediend door: Het budget voor bewonersinitiatieven wordt door de buurt en aan de buurt besteed. Bent u een bewoner en/of ondernemer van de wijken De Baarsjes, Oud-West of Westerpark en wilt u een bewonersinitiatief

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Concept Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg 1. Inleiding: De Stedelijke Wmo-Adviesraad biedt deze notitie aan de Gemeente aan als ongevraagd advies. In de Wmo doet de overheid een dringend

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Zorg aan migranten Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum De oudere migrant als klant Allochtone dementerenden 2008: ongeveer 120 duizend niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. 2015: ongeveer 260

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Aanvragen worden ingediend door:

Aanvragen worden ingediend door: Het budget voor bewonersinitiatieven wordt door de buurt en aan de buurt besteed. Bent u een bewoner en/of ondernemer van de wijken De Baarsjes, Oud-West of Westerpark en wilt u een bewonersinitiatief

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Door verschillen in cultuur en leefstijl zijn er ook verschillen in behoeften en wensen Wensen en behoeften van oudere migranten Het verhaal van Aynur En Niesje.. Ze

Nadere informatie

Meevaart, Indische buurt, Amsterdam

Meevaart, Indische buurt, Amsterdam Meevaart, Indische buurt, Amsterdam Gesprek Met wie: Pierre Mehlkopf (voorzitter) en Heleen (onderzoeker) van de Meevaart. Door wie: Titus Schlatman van Verwey-Jonker Instituut, Marc van Leent van de Wijkplaats.

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen

uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen De Tuinen, uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen De Tuinen Laurens De Tuinen is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in Bleiswijk. De locatie kenmerkt zich door de gemoedelijke en open sfeer. Door

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM Cursus Nederlands Multiculturele Kinderfeestdag Themadagen voor vrouwen Fancy Fair Schoonmaakactie van de buurt Voorlichtingsbijeenkomsten Allochtone inwoners die langer dan 6 jaar aaneengesloten in het

Nadere informatie

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt Transvaal Activiteiten- en ondersteuningsprogramma Elke facet telt Welkom Welkom Woont u in de buurt van WZH Transvaal en heeft u behoefte aan sociale contacten of een zinvolle invulling van uw dag? Dan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatie over voortgang zelfbeheer wijkaccommodaties Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Facilitaire diensten 1043 Portefeuillehouder H. Bruls, T. Tankir en H.

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

De Groene Hoven. alle voorzieningen in de buurt! 58 zorgwoningen aan de Marconistraat 51 t/m 187

De Groene Hoven. alle voorzieningen in de buurt! 58 zorgwoningen aan de Marconistraat 51 t/m 187 De Groene Hoven alle voorzieningen in de buurt! De Groene Hoven in Kerschoten kent veel verschillende woningen, variërend van koopen huurwoningen en -appartementen in de sociale- en vrije sector tot kleinschalige

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten. Voorzieningenkaart Noordwest. Voorzieningenkaart

Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten. Voorzieningenkaart Noordwest. Voorzieningenkaart Verslag bijeenkomst 2 Sport en ontmoeten Voorzieningenkaart Noordwest 1 Voorzieningenkaart Agenda Terugblik op de vorige avond Doel van de avond + hoe vervolgen we? Uitleg van de opdracht: wat gaan we

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Hieronder vind je een overzicht van activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen en initiatieven voor en door inwoners Initiatieven en activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Wijkhuis West, Roosendaal

Wijkhuis West, Roosendaal Wijkhuis West, Roosendaal Gesprek Met wie: Lesly Konings en Hans van den Engel, voormalig welzijnsmanagers (nu vrijwilliger resp. 16 uur ingeschakeld door de sociale buurtonderneming i.o) van Wijkhuis

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM EMST. Informatie voor huurders

GEZONDHEIDSCENTRUM EMST. Informatie voor huurders GEZONDHEIDSCENTRUM EMST Informatie voor huurders Inhoudsopgave Inleiding... 3 De locatie... 4 Het gebouw... 5 Verhuurmogelijkheden... 6 Plattegrond bovenverdieping... 7 Plattegrond begane grond... 8 Plattegrond

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

aanpassen beplanting (omschrijving wens) en bankje/paadje naar het midden zie ook informatie flyer omwoners grasveld Rossini_Paganini

aanpassen beplanting (omschrijving wens) en bankje/paadje naar het midden zie ook informatie flyer omwoners grasveld Rossini_Paganini Snoei- en bloeiactie 2013 Overzicht resultaat uitvoering 16 maart 2013 coördinatie vanuit werkgroep: Zeger Brinkman 0641050844 Locatie aanspreekpunt doel Albert Rousselstraat 68 3x plantenbak, Strausslaan,

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

Discussienota. Servicepunt. Vliegwiel voor leefbaarheid

Discussienota. Servicepunt. Vliegwiel voor leefbaarheid Discussienota Servicepunt Vliegwiel voor leefbaarheid PvdAGiessenlanden, mei 2007 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Sociaal klimaat 2. Oud worden in je eigen woonomgeving 3. Vrijwilligers 4. Loketfunctie 5.

Nadere informatie