NATIONAAL VAKTIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTEN EN DE VOLLEDIGE PROJECTMARKT - NR 74 - SEPTEMBER - OKOTBER - NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAAL VAKTIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTEN EN DE VOLLEDIGE PROJECTMARKT - NR 74 - SEPTEMBER - OKOTBER - NOVEMBER 2013-7"

Transcriptie

1 NATIONAAL VAKTIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTEN EN DE VOLLEDIGE PROJECTMARKT - NR 74 - SEPTEMBER - OKOTBER - NOVEMBER Afgiftekantoor Gent X - P Delen Private Bank - Gent Bontinck Architecture & Engineering

2 RENOSCRIPTO 6 Een architect zoekt naar een goede balans in alle facetten en een goed compromis met alle betrokken partijen

3 7 RENOSCRIPTO Pluspunt Architectuur, gespecialiseerd in restauratiewerken (van lange adem) Renoscripto betekent letterlijk schrijven over renovatie en restauratie. Een vakblad met zo n titel zou eigenlijk al jaren geleden een interview moeten hebben afgenomen met Ellen Vertommen, architect en zaakvoerder van Pluspunt Architectuur. Dit architectenbureau uit Waregem is immers gespecialiseerd in restauratiearchitectuur en heeft in zijn portefeuille enkele prestigieuze projecten. Maar na tien jaar hard werken zijn er nog maar relatief weinig van deze projecten gerealiseerd. Dit heeft uiteraard niets te maken met de capaciteiten van de architecten, maar alles met het moeilijke en vaak langdurige traject met obstakels rond budgettering, de logge procedure voor subsidiëring, de traagheid van het systeem voor openbare aanbestedingen, de schaalgrootte, en het veelvuldige verloop van personeel op diverse overheidsdiensten waardoor continuïteit en efficiëntie soms ver te zoeken zijn en een aanzienlijke vertraging voor de dossiers met zich meebrengt. Maar doorzetting en geduld worden langzaam maar zeker toch beloond. Hoog tijd dus voor een uitgebreide kennismaking. Zwaartepunt: openbare restauratieopdrachten Pluspunt Architectuur is een architectenbureau dat bestaat uit zeven personen met elk een eigen specifieke taak en specialiteit. Aan het hoofd staat Ellen Vertommen. en volgde daarna het postgraduaat Monumentenzorg (CCHTB R. Lemaire) aan de KULeuven. De knepen van het vak leerde ik uiteindelijk van mijn eerste werkgever: geestelijke vader. In zijn opdracht was ik o.a. projectarchitect bij de restauratie van het Van Eyck zwembad in te richten, gingen we in alle vriendschap uit elkaar. Hij was zelfs fier dat ik erin slaagde mijn eigen kantoor uit te bouwen en zag dit gedeeltelijk als zijn verdienste. Pluspunt Architectuur is toegespitst op het uitvoeren van restauratieopdrachten in de brede zin van het woord. Door onze gespecialiseerde kennis en uitgebreide ervaring zijn we meer dan bekend met de specifieke eigenheden van openbare restauratieopdrachten. Hiernaast voeren we ook nieuwbouwopdrachten uit in de residentiële, zorg- en culturele sector. Deze zijn soms zelfs het resultaat van een project waarin beide opdrachtgebieden verenigd worden. Waarin een restauratieproject ge-

4 RENOSCRIPTO 8

5 9 RENOSCRIPTO koppeld wordt aan een uitbreidend nieuwbouwgedeelte, aldus Ellen. Belangrijk is dat ons bureau als groep functioneert, een hecht team vormt. Vandaar dat ons kantoor niet mijn eigen persoonlijke naam draagt. Iemand voelt zich sterker verbonden met een groep als de naam neutraal gekozen is en niet enkel afstraalt op één persoon. Ik zie dit als een vorm van respect voor mijn medewerkers. De verwezenlijkingen van Pluspunt Architectuur zijn oprecht het resultaat van het hele team. Uiteraard moet er iemand aan het hoofd staan die het overzicht moet bewaart en lastige knopen doorhakt. Het model van die architect die alleen werkt, is daarbij voorbijgestreefd. We moeten teveel kennen, op teveel domeinen. Denk aan technische en bouwfysische normen, uitvoeringsdetails, EPB, veiligheid, brandnormen, toegankelijkheid, Enkel door een doorgedreven specialisatie en het integreren van kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken kunnen we een geslaagd ontwerp realiseren. Dit inzicht vertaalt zich in onze manier van werken. Werkwijze Elk project wordt aangestuurd door een projectarchitect die het totale overzicht over het dossier bewaard. Hij of zij staat in rechtstreeks contact met de opdrachtgever(s) en zorgt ervoor dat elke vraag een gepast antwoord krijgt. Hierin wordt hij steeds geassisteerd door één van de andere leden van het team die de projectarchitect helpt bij het maken van opmetingen, fotodocumentatie, plannen, lastenboeken en meetstaten en eveneens op de werfvergaderingen aanwezig is. Deze assistent kan zo de titularis ten allen tijde vervangen. De andere teamleden voeren enerzijds kleinere deelopdrachten uit die door de titularis worden samengebracht en ingevoegd binnen het grotere geheel. Anderzijds vormen ze een klankbord voor specifieke problemen die worden opgeworpen. Als hoofd van het bureau ben ik op de hoogte van alle dossiers, teken ik mee de krijtlijnen van het ontwerp uit en volg ik alle belangrijke vergaderingen. Onze werking blijft daarbij niet beperkt tot ons team. Voor diverse deeldiciplines laten wij ons bijstaan door specialisten. Denk aan opmeting, stabiliteitsberekeningen, uitwerking van technische installaties zoals elektriciteit, verwarming, verluchting, beveiligingen, liftinstallaties, akoestiek, specifieke onderzoeken op vlak van restauratiewerken, EPBberekening, veiligheidscoördinatie,... Wij zijn zelf geen specialisten maar hebben notie van al deze deeldomeinen. Als architect is het onze taak om al deze studies te coördineren en te integreren in ons ontwerp. Wij moeten overkoepelend functioneren en de haalbaarheid achterhalen, het overzicht bewaren. Voor elk project formuleren we in eerste instantie een basisvoorstel. Dat toetsen we vervolgens aan de ervaring en kennis van onze gespecialiseerde partners. De contacten met deze specialisten verlopen steeds via de projectarchitect, die zo steeds het overzicht op de totaliteit van het concept behoudt. Als het nodig is kunnen we rekenen op freelancers. In samenspraak met de projectarchitect voeren die enkele strikt omlijnde taken uit. Zoeken naar balans in alle facetten Deze manier van samenwerken resulteert in een bijzondere werkwijze, eigen aan ons bureau. Belangrijk hierbij is dat alle actoren van bij de aanvang bij het project worden betrokken. Niet alleen de projectarchitect maar ook de andere teamleden en externe specialisten. Telkens opnieuw worden voor de hand liggende oplossingen in vraag gesteld, om zo alle randen van het probleem af te tasten en te komen tot een oplossing in zijn meest zuivere en uitgepuurde vorm. En dat is niet altijd even makkelijk. Door een overvloed aan normen regelgevingen is een compromis soms de enige uitweg. Dikwijls zijn er tegenstrijdige invalshoeken vanuit verschillende partijen. Bouwheer, gebruikers, monumentenzorg, brandweer en andere betrokkenen moeten op één lijn worden gebracht. Als architecten moeten we dan ook bemiddelen. En dat kost tijd en diplomatie, soms veel tijd en heel veel diplomatie. Maar na 20 jaar ervaring weet ik dat voor elk probleem steeds een oplossing kan worden gevonden. De kunst is om soms even afstand te nemen en overkoepelend te denken. Tijd brengt raad. Aanvullend zorgt deze werkwijze ervoor dat er in elke fase van het ontwerp - voorbereiding, schetsontwerp, (voor)ontwerp en uitvoering - gewerkt wordt met het uiteindelijke streefdoel voor ogen. Normaal omvat een schetsontwerp slechts de algemene structuur van het project, en deelt het voorontwerp het gebouw in. Het is pas met het uitvoeringsontwerp dat alle elementen samenvallen. Wij trachten al vanaf het schetsontwerp rekening te houden met alle elementen. Op geen enkel moment verliezen we het totaalbeeld uit het oog. Zo zal, bijvoorbeeld, het schetsontwerp en het voorontwerp rekening houden met de aan te brengen technieken. En zal het voorontwerp vergezeld zijn van een lastenboek en een meting met raming. Doorheen de jaren werd Pluspunt Architectuur aangesteld voor talrijke restauratieprojecten. Hieronder stellen we je er graag enkele voor.

6 RENOSCRIPTO 10 De diamantslijperij in Nijlen komt daarbij uitgebreid aan bod, alsook de Sint Bernardusabdij in Bornem met haar indrukwekkende bibliotheek en het Vleeshuis in Lier. Het is slechts een greep uit een uitgebreide portefeuille met onder meer het Hof ter Berg in Ternat, een gerestaureerde vleugel en dak voor de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem, het Stadhuis in Eeklo, Hof ter Welle in Beveren, Sint-Jozefkerk in Aalst, de pastorij in Meerbeke, Sint-Martinuskerk in Asper, Diamantslijperij Lieckens in Nijlen Nijlen het Diamantfabriekske. Een eenvoudig en functioneel industrieel bouwwerk; een typische Kempense huisdiamantslijperij bestemd voor zijn zonen. Het atelier en de technische installatie vormen nu een uniek stukje industrieel erfgoed dat illustratief is voor de vele diamantslijperijen die ooit in de regio gevestigd waren. In 2004 kocht het gemeentebestuur van Nijlen de oude slijperij en enkele aangrenzende gronden aan. De rest van het perceel werd gekocht door sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, die er acht sociale woningen bouwde. Pluspunt Architectuur werd aangesproken om het pand én zijn interieur inclusief slijpmachines te restaureren. Na restauratie wordt de site opengesteld worden voor publiek. Laatste vooroorlogse diamantwerkplaats zich als diamantcentrum. In het centrum van de stad ontstond de diamantwijk en verschillende kleine diamantairs organiseerden zich in de Diamant Club, de eerste diamantbeurs ter wereld. De vraag naar goede diamant- georganiseerde diamantnijverheid zich in de Kempen. Het werd een groot succes, voornamelijk omdat de Kempische slijpers goedkoper waren dan de Antwerpse. verhuisde de diamantindustrie naar lageloonlanden. nu de laatste, nagenoeg volledig uitgeruste vooroorlogse diamantwerkplaats in de streek. Niet alleen het gebouw doorstond de tand des tijds. Ook de werkbanken, heel wat materiaal én de motor die destijds de slijpschij- mantwerkplaats samen met de waterput beschermd als e monument in Vlaanderen. Pluspunt Architectuur werd aangesteld om zowel het exterieur als het interieur te restaureren. Onder hun lei-

7 RENOSCRIPTO 12

8 13 RENOSCRIPTO ding wordt opstijgend vocht in de muren aangepakt, het binnen- en buitenschrijnwerk gerestaureerd en het dak hersteld naar de oorspronkelijke toestand met zadeldak. Ook het gehele interieur wordt gereinigd, het binnenschrijnwerk gerestaureerd en de slijpinstallatie opnieuw operationeel gemaakt. Dit omvat ook de restauratie van de diamantslijpmolens met bescherming, demontage, restauratie en hermontage van de bestaande installatie. Dat alles zal ruimte geven voor een belevingscentrum dat de geschiedenis van de diamantbewerking in Nijlen en omstreken ontsluit voor het brede publiek. Essentiële bouwmaterialen De diamantslijperij werd opgetrokken met eenvoudige bouwmaterialen: bakstenen muren op eenvoudige fundering, een tegelvloer in zandbed op het gelijkvloers en een betonnen vloerplaat op de verdieping. Oorspronkelijk werd het gebouw afgedekt met een hellend pannendak. Na oorlogsschade werd het gebouw later afgedekt door een betonnen plat nooddak met enkele dakkoepels. We vonden er een relatief gezonde constructie. De bakstenen waren niet of nauwelijks beschadigd en de oorspronkelijke legmortel was vrijwel intact. De voegen waren uitgesleten, maar dit wordt op een eenvoudige wijze hersteld door hervoegen met een aangepaste kalkmortel. Toch stelden we enkele specifieke problemen vast. Allereerst heeft gebouw last van opstijgend vocht. Dit probleem is op vlak van de muren eenvoudig op te lossen via het plaatsen van een vochtonderbrekende laag door injectie met siliconengel. Het vochtprobleem is echter groter. Enerzijds omdat de vloer van het gelijkvloers in tegels en cementdallen lager ligt dan het maaiveld. Anderzijds omdat er naar alle waarschijnlijkheid geen vochtwering voorzien is onder de bevloering. Plaatselijk vertoont de vloer zoutuitbloeiingen. We opteerden ervoor om het maaiveld rond het gebouw voldoende te verlagen en ervoor zorgen dat het opgevangen water van het bouwwerk wegstroomt. Dit lossen we concreet op door paden aan te brengen rondom het gebouw en een drainage te voorzien die ervoor zorgt dat het water verder van het gebouw in de grond dringt en afvloeit naar de riolering. Gietijzeren voetstukken Wat betreft de interieurinrichting stelde zich wel een probleem. De gietijzeren voetstukken van de slijpbanken en drijfassen staan rechtstreeks op de vloer en gingen door het teveel aan vocht roesten. Hier opteerden we voor een grondige en duurzame aanpak. Door de tegelvloer uit te breken en eronder een nieuwe betonplaat, voorzien van een vochtwerende laag, te gieten en dit te combineren met een behandeling van de muren tegen opstijgend vocht. De betonplaat lost niet alleen het vochtprobleem op, maar stabiliseert de vloer beter en werkt als isolatielaag. De uitgebroken vloertegels kunnen daarbij gerecupereerd en herplaatst worden, al dan niet aangevuld met nieuwe tegels. Onveranderlijk noorderlicht Drie van de vier gevels zijn gesloten en hebben dus geen raamopeningen. Enkel de noordgevel kent een grote glaspartij. Deze werd destijds voorzien om veel en onveranderlijk licht binnen te trekken, nodig voor het beoordelen van het slijpwerk van de diamantfacetten. De gekozen constructiewijze voor ondersteunen van de raamopeningen strookt ten volle met de gangbare bouwmaterialen van rond de eeuwwisseling in het gebruik van stalen I-liggers, die verankerd werden in de achterliggende vloerconstructie. Dit staalwerk voorzien we van een beschermende, roestwerende behandeling. De dorpels onder de ramen zijn uitgevoerd als een naar buiten afwaterende rollaag. Deze laag bevindt zich in goede staat, met enkel een lichte mosbegroeiing. Om dit in de toekomst te vermijden, worden de dorpels, na reiniging, mosverwijdering en herstel van het voegwerk, met een waterafstotend middel behandeld. Alle buitenschrijnwerk werd uitgevoerd in pitch pine, voorzien van een beglazing type serreglas en gemastikeerd in de raamkaders. Sommige elementen zijn in principe herbruikbaar. Enkel de aangetaste delen worden vervangen of hersteld en de houtverbindingen gecontroleerd. Waar de onderdorpels beschadigd zijn, worden deze volledig verwijderd en vervangen in nieuw hout. Oorspronkelijke zadeldak in ere hersteld Het huidige platte dak is een tijdelijke en minderwaardig uitgevoerde afdekking die de beslissing om het oorspronkelijk hellend dak te reconstrueren enkel maar aanmoedigt. Gezien we over fotomateriaal beschikken van het oorspronkelijke zadeldal, opteerden we om naar deze dakvorm terug te keren. Ook de lichtstraat die het noorderlicht binnenbrengt op de bovenverdieping zal opnieuw worden gereconstrueerd. Bijgevolg zullen we ook de binnenafwerking herstellen. De oorspronkelijke toestand is volledig verdwenen bij de afbraak. De dakstructuur met A-spanten met zichtbare hanebalken die dienst doen als trekker tussen de beide buitenmuren en eraan bevestigd zijn met muurankers zal opnieuw gereconstrueerd worden. De binnenafwerking willen we uitvoeren in pleisterwerk op rinkellatten, aangebracht op de onderzijde van de kepers. Deze afwerking wordt aangebracht op het achtervlak van het schuin dak, op het ondervlak van de trekker op halve hoogte en op het voorvlak van het hellend dak, tussen de dakvlakramen.

9 RENOSCRIPTO 14 Het interieur van de slijperij zelf bestaat uit drie ruimtes. Op het gelijkvloers vinden we de inkom en een werkruimte met acht slijpmolens. Op de verdieping zien we een werkruimte met elf slijpmolens. Achter het hoofdgebouw bevindt zich een aangebouwde en niet afgewerkte bergruimte. De muren en plafonds van het hoofdgebouw zijn momenteel afgewerkt met een type van witkalkbehandeling. Op verschillende plaatsen is deze muurafwerking aangetast door vochtinsijpeling. Dit probleem heeft voornamelijk te maken met een tekort aan verluchting, waardoor de muren niet voldoende kunnen uitdrogen. Het gehele interieur voorzien we, na grondige reiniging en oplossen van de vocht- en zoutproblematiek, van een dunne kaleilaag op kalkbasis. Deze kaleilaag wordt afgewerkt met een ademende verflaag. We opteren voor het meest duurzame afwerkingsysteem. In eerste instantie werken we met een silicaatverf, op voorwaarde dat de muren en plafonds vrij zijn van organische insluitingen die vlekken veroorzaken. Gezien het industriële karakter van het gebouw is er geen bezwaar tegen een beperkte vlekvorming, zolang de invloed ervan niet te groot en storend wordt. Indien na het kaleien toch onaanvaardbare vlekken voorkomen gebruiken we een siloxaanverf. Decaperen De bestaande binnendeur herstellen we volledig door het decaperen van alle schilderwerk met voorafgaand kleurenonderzoek, het herstellen van de houten onderdelen met nazicht van de verbindingen, het herstellen en vervolledigen van de houten deuromlijstingen, het nazicht en herstel van bestaand hang- en sluitwerk en tot slot het herschilderen. Ook het binnenraam wordt zo gerestaureerd. Hier voorzien we supplementair nazicht en herstel van de beglazing en stopverfdichtingen. Ook bij de bestaande borstwering rond de trap op de eerste verdieping worden de afwerklagen gedecapeerd, alle verbindingen nagezien en de vasthechting vernieuwd door een stalen spil die chemisch verankerd wordt in de vloerconstructie en bevestigd aan de spillen van de leuning door inboren en borgpin. Verder zorgen we voor een nieuwe afwerklaag in kleurvernis. Bij de bestaande trapaanzet in metselwerk worden afwerklagen gedecapeerd en opgeschuurd. De chemische verankering van bovenen onderzijde wordt herbevestigd, evenals het verlijmen van de leuning. Elk trede wordt bekleed met geplooide staalplaat en afgewerkt met antislipverf. De houten delen worden herafgewerkt met kleurvernis. Operationele installaties De restauratie van dit gebouw is maar zinvol indien we na de oplevering zien hoe er destijds in gewerkt werd. Het is daarom van groot belang dat de installatie ook effectief operationeel wordt. Er zal een volledig onderzoek worden uitgevoerd naar de werking en dus de manier van het herstellen van de slijpmolens. Dit onderzoek wordt gevoerd in samenwerking met vzw Schitterend Geslepen, die contacten legt met oude slijpers uit de streek. Bezoekerscentrum Het terrein bevatte oorspronkelijk de woning van de familie Lieckens aan de straatzijde en de diamantslijperij in de tuin. Achter deze slijperij bevond zich een berging en losstaand toiletgebouw. De berging zal nu dienst doen voor het stockeren van reservemateriaal en materieel van de slijpinstallaties. En ruimte bieden aan nutsvoorzieningen. Het vrijstaande toilet is niet van wezenlijk belang, maar geeft meer informatie over het gebruik van de

10 17 RENOSCRIPTO diamantslijperij. We willen het bewaren en gebruiken als extra buitenberging. Het masterplan van de site voorziet naast sociale huisvesting, ook in een bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het centrum en de diamantslijperij worden met elkaar verbonden door middel van een glazen luifel. Vormelijk zien we de luifel volledig los van de bestaande structuur en uitgevoerd in een uiterst fijne, glazen staalconstructie. De structuur plaatsen we in het ritme van de achterliggende gevel waarbij de glasplaten ter hoogte van de deuren doorlopen tot tegen de oorspronkelijke gevel. Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, besliste om de premie voor de restauratie toe te kennen. Concreet wil dit zeggen dat we in aanbesteding kunnen gaan en de werken kunnen aanvatten. Sint-Bernardusabdij Bornem De Bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij in Bornem is een van de belangrijkste erfgoedbibliotheken in België. meente Bornem in erfpacht genomen. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel, inventariseerde de collectie kunst- en cultuurvoorwerpen in om de werking rond het roerende patrimonium te coördineren in het kader van de herbestemming van een deel van de abdijgebouwen. CRKC stelde een beheersplan op voor de volledige collectie. Ook de bibliotheek moet zo een nieuw kleedje krijgen. Pluspunt Architectuur werd aangesteld aan om het restauratietraject voor het onroerend gedeelte uit te tekenen en een toekomstvisie te ontwikkelen voor dit uniek stukje erfgoed. Klooster van het Heilig Kruis De abdij van Bornem, ook bekend als het Engels Klooster, kende een lange voorgeschiedenis. Ze werd in er zijn relieken van het Heilig kruis te bewaren. Het lukte hem niet er een vaste kloostergemeenschap in onder door Engelse Dominicanen die op de vlucht waren voor zij er een school voor leken. De oorspronkelijke gebou- de bouw van de huidige classicistische abdij onder leiding van Brussels architect Jan Vangelder. De gebouwen Alleen de oude kerk bleef bewaard. vervingen door een nieuw neoclassicistisch gebouw, de huidige abdijkerk. Deze kerk, een ontwerp van Antwerpse - ontwerp van de Antwerpse provinciale architect Joseph Bernardusabdij geklasseerd als beschermd monument. Pronkbibliotheek De huidige bibliotheek bevat een unieke collectie met een groot aantal werken over de christelijke leer, theologie en liturgie evenals klassieke werken van Aristoteles, Cicero, Justianus, Gratianus en Galenus. Ook de wetenschappen zijn goed vertegenwoordigd. Volgens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek bevat de bibliotheek 250 handschrif-

11 RENOSCRIPTO 18 vindt er ook de hel terug. Verboden, ketterse, immorele of verdachte boeken zoals protestantse bijbels, werken van Erasmus of Jansenius en alles wat niet strookte met de Rooms-katholieke orthodoxie werden bewaard in een aparte kast, afgesloten met kippengaas. De bibliotheek heeft twee verdiepingen en is een echt pronkstuk. In de leeszaal stonden twee rijen zware houten lezenaars met schuin oplopend blad waarop zware folianten comfortabel konden gelezen worden. Tot juni de groei van het boekenbestand opvingen. Na restauratie worden de originele houten lezenaars teruggeplaatst om zo het originele uitzicht van de bibliotheek te herstellen en bezoekers de mogelijkheid te geven om ten volle te genieten van de openheid van de ruimte en de pracht van de tot de nok gevulde boekengevels. Momenteel worden de werken van de bibliotheek gereinigd, geïnventariseerd en verpakt om vervolgens te worden opgeslagen in een depot. Na de restauratie zullen de boeken hun oude plaats terugvinden. Vocht- en schimmelproblematiek In eerste instantie pakken we de vocht- en schimmelproblematiek aan. Ook de afwerking van de verschillend vloeren en wanden wordt gerestaureerd. Naar concept en inrichting toe, grijpen we terug naar de oorspronkelijke inrichting met houten lezenaars. Het schadebeeld van alle rekken wordt gedetailleerd in beeld gebracht om zo de oorspronkelijk interieurelementen grondig te restaureren. Gezien de capaciteit van de te bewaren boeken in de oorspronkelijke bibliotheekruimte zal dalen, wordt in het boekenbestand geselecteerd welke boeken we opnieuw zullen onderbrengen in de bibliotheek. Er wordt gebruik gemaakt van aangrenzende ruimten om de volledige collectie alsnog samen te houden. Het moeilijkste hoofdstuk bij een restauratie als deze is de inbreng van de technieken op een zo onopvallend mogelijk manier. Afhankelijk van de locatie van de technische ruimte, maken we gebruik van toe- en afvoeropeningen voor roosters en ventilatiemonden via de plint onder de houten lezenaars en/of de openingen bovenaan de wandrekken, die ontstaan tussen de rechte rekken en de bogen van de troggewelven. De technische installaties worden onopvallend ingebracht om alsnog het perfecte binnenklimaat te creëren. Om de continuïteit van het binnenklimaat verder te garanderen worden ook beperkte ingrepen aan het buitenschrijnwerk doorgevoerd. De bibliotheek kent drie buitengevels en is bijgevolg gevoelig aan temperatuurschommelingen. Enkel en alleen de onderste zones zijn voorzien van binnenluiken. Om het schrijnwerk alsook de fysieke verschijningsvorm ervan maximaal te behouden,

12 19 RENOSCRIPTO kiezen we ervoor om monumentenglas te integreren. Dit geeft een beperktere warmtetransmissie zonder dat er esthetisch opvallende wijzigingen zijn. Gezien de bibliotheekvleugel volledig op zichzelf moet functioneren, wordt de volledige zone ook zowel brandtechnisch als naar inbraak optimaal beveiligd en beschermd. Het dossier voor het restauratieve gedeelte van de overige delen van de abdij kreeg inmiddels goedkeuring van de diensten van Onroerend Erfgoed en wacht nu verder op de definitieve goedkeuring van de minister. Zodra de ontwerpen voor de inrichting van de overige delen van de abdij gekend zijn (voorzien voor het einde van het jaar) kan het dossier volledig op punt gesteld worden. Dan is het kwestie van wachten op subsidies voor dit tweede dossier alvorens in aanbesteding te gaan. In die zin is de planning onzeker aangezien we afhankelijk zijn van de timing van de subsidietoekenning. Vleeshuis in Lier Het vleeshuis in Lier is in oorsprong een 15e-eeuwse markthal voor vee- en vleeshandel. Het gebouw werd geconcipieerd als een uiterst functioneel gebouw met kelders voor opslag. De markthal zelf kwam op het gelijkvloers, de voorraad en de gildenvereniging op de verdiepingen. vleeshal een boterhal. Bovendien werd er toen ook een politiewacht en gevangenis in ondergebracht. Nog later kwam er op de verdieping de Stedelijke Tekenschool en Société het Vredegerecht zich op de verdieping. Deze situatie bleef bestaan tot gelijkvloers van het oude Vleeshuis als tentoonstellingszaal. De rest van het gebouw staat stond leeg restauratiecampagne waarin de kapconstructie en de stabilisering van de spatkrachten op het niveau van de eerste verdieping werden aangepakt. Het gebouw bleef grotendeels ontmanteld achter, enkel de gotische zaal op het gelijkvloers werd als tentoonstellingsruimte gebruikt. voor de herwaardering en herconditionering ervan met nieuwe functies. De opdracht luidde: Het gebouw moet na de werken twee functies omvatten, gescheiden en afzonderlijk toegankelijk: een kelder en gelijkvloers om in concessie-handelshuur te geven en een verdieping als tentoonstellingsruimte voor de stad. Bijkomend werd vermeld dat bij uitvoering bijzondere aandacht moet worden geschonken aan een functionele organisatie, de toegankelijkheid van het gebouw voor andersvaliden, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en het feit dat het gebouw beschermd is als monument. Pluspunt architectuur werd uitgekozen om de opdracht uit te voeren. Ons basisuitgangspunt bij de restauratie en herbestemming is om de grote, ruimtes van het historische bouwwerk - de essentie van het oorspronkelijke vleeshuisconcept - zoveel mogelijk onaangeroerd en in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. We ontwierpen een horecafunctie in de aantrekkelijke en gezellige kelder alsook op het gelijkvloers. Deze zaken kunnen samen of onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Ze kennen elk een eigen sfeer en karakter en trekken mogelijks ook

13 RENOSCRIPTO 20 een ander publiek aan. Gezien het Vleeshuis op de Grote Markt gesitueerd is, is de ligging zeer aantrekkelijk. Op de verdieping wordt een grote tentoonstellingsruimte ingericht. Door de combinatie van kunst, cultuur en horeca zullen beide functies enkel complementair zijn voor elkaar. Vandaag is het zo dat een gebouw veel meer ruimte nodig heeft om dezelfde functies te organiseren. Het gaat daarbij niet zozeer over de functies zelf maar over alle nevenfuncties die noodzakelijk zijn om een gebouw te gebruiken en exploiteren: sanitaire voorzieningen, ook voor andersvaliden, keukeninrichting voor horeca, een lift voor andersvaliden en voor aanleveringen, een bijkomende evacuatietrap, technische ruimten om hedendaagse technieken te integreren, bergingen,... Indien we al deze functies in het bestaande gebouw moeten herbergen, zou er van de huidige grote ruimten niet veel meer overschieten. Gezien deze openheid het basisconcept van het oorspronkelijke gebouw is, willen we hier uiteraard niet aan raken. We kozen ervoor om achter het gebouw op een kleine vrije reststrook een nieuwbouwvolume te integreren waarin we al deze noodzakelijke restfuncties integreren. Het volume is strak, hedendaags en ondergeschikt aan het hoofdvolume. Op de uitvoering van het project is het voorlopig wachten. Wegens besparingen bij het stadsbestuur is het project momenteel niet opgenomen in de meerjarenplanning.

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T 1 STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/4 2000 ANTWERP - BELGIUM STUDIO@STUDIOFARRIS.COM T + 32 3 237 64 18 WWW.STUDIOFARRIS.COM BTW BE0807 219 251 2 STABLE Studio Farris Architects heeft

Nadere informatie

AANVRAAG UNIEKE VERGUNNING

AANVRAAG UNIEKE VERGUNNING VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL ANDERLECHT - ADMINISTRATIEF GEBOUW FASE 3: RESTAURATIE GEVELS EN DAKEN AANVRAAG UNIEKE VERGUNNING Adres: Veeartsenstraat, 45-1070 Anderlecht : GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE ANDERLECHT

Nadere informatie

Werfafval tot het minimum beperken en optimaal benutten

Werfafval tot het minimum beperken en optimaal benutten Werfafval tot het minimum beperken en optimaal benutten Leefmilieu Brussel Voorkomen van afval De Muntpuntwerf Sven GROOTEN B-Architecten INHOUDSTAFEL Inleiding Geschiedenis van het project Beschrijving

Nadere informatie

Gent Restauratie Emiel Braunschool

Gent Restauratie Emiel Braunschool Gent Restauratie Emiel Braunschool - Emiel Braunschool, Voldersstraat 3, 9000 Gent - Opdrachtgever: Universiteit Gent - Restauratie: ruwbouw en afwerking - Bedrag der werken: 6.281.911,34 excl. BTW - Termijn:

Nadere informatie

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR p2 atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 tom@ateliertomvanhee.be

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel Voorkomen van afval - De Muntpuntwerf Sven Grooten, B-Architecten LENTE 2013 www.b-architecten.be INHOUDSTAFEL Inleiding Geschiedenis van het project

Nadere informatie

renovatie woning Gent

renovatie woning Gent renovatie woning Gent atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 www@ateliertomvanhee.be RENOVATIE WONING GENT WOONVOLUME MET RAMEN ALS SCHILDERIJEN PROJECT

Nadere informatie

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BEHEERSPLAN BIJLAGE 1 BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BIJLAGE 2 LIJST VAN PREMIEGERECHTIGDE WERKEN EN WERKEN VRIJGESTELD VAN TOELATING 1. instandhoudingswerken

Nadere informatie

Patria. Een vernieuwend inbreidingsproject in het centrum van Kortrijk.

Patria. Een vernieuwend inbreidingsproject in het centrum van Kortrijk. Patria. Een vernieuwend inbreidingsproject in het centrum van Kortrijk. In 2015 werd de renovatie afgerond van de Patria. Een beschermd monument op de Grote Markt van Kortrijk. Het gebouwencomplex werd

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

2.7 STADHUIS LO. Paper Speerpunt Duurzaam bouwen in de Westhoek 53

2.7 STADHUIS LO. Paper Speerpunt Duurzaam bouwen in de Westhoek 53 2.7 STADHUIS LO Paper Speerpunt Duurzaam bouwen in de Westhoek 53 ADMINISTRATIEF CENTRUM in LO Begin 2006 vroeg de overste van het voormalige klooster van de Grauwzusters of de stad geïnteresseerd was

Nadere informatie

ENERGIENEUTRAAL MONUMENT DRIEBERGEN

ENERGIENEUTRAAL MONUMENT DRIEBERGEN ENERGIENEUTRAAL MONUMENT DRIEBERGEN titel opdrachtgever externe projectleiding projectteam Zecc periode bijzonderheden Energie 0 monument, Particulier / stichting duurzaam renoveren van historische gebouwen

Nadere informatie

Addendum historisch waardevol gebouw

Addendum historisch waardevol gebouw Architectenovereenkomst: Addendum historisch waardevol gebouw Tussen AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten voor Antwerpen, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Generaal

Nadere informatie

GEMEENTEHUIS ESSEN. Project. Bouwheer. Bebouwde oppervlakte. Uitvoeringstermijn. Bouwkosten

GEMEENTEHUIS ESSEN. Project. Bouwheer. Bebouwde oppervlakte. Uitvoeringstermijn. Bouwkosten Project Uitbreiding gemeentehuis Essen -Twee delen nieuwbouw -Fietsenberging en openbaar toilet -Verbouwen bestaand deel Bouwheer Gemeentebestuur Essen Adres Heuvelplein 23 2910 Essen Bebouwde oppervlakte

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

V O O R S T E L L I N G

V O O R S T E L L I N G V O O R S T E L L I N G BVBA KREJO architect Jos Bex Grootstraat 57 3570 011/59.32.05 0475/35.46.77 jos.bex@krejo.eu www.krejo.eu r e f l e c t i e In mijn carrière heb ik reeds vele bouwopdrachten verwezenlijkt.

Nadere informatie

www.degrootefabrieke.be

www.degrootefabrieke.be www.degrootefabrieke.be Deze oude spinnerij die sinds 1907 het dorpsgezicht van Avelgem meebepaalt en een halve eeuw geleden nog de belangrijkste werkgever was in de gemeente, is in een zeldzaam goede

Nadere informatie

atelier tom vanhee t/f februari 2016

atelier tom vanhee t/f februari 2016 atelier tom vanhee t/f 02 245 16 18 tom@ateliertomvanhee.be www.ateliertomvanhee.be februari 2016 BESCHERMDE DIEPHUIZEN BRUGGE PROJECT LOCATIE OPDRACHTGEVER ONTWERPTEAM STUDIE STABILITEIT FOTOGRAAF BRUTO

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Opdrachtgever: Particulier januari 2010 - juni 2012 Tuinontwerp: P.A.M. Buijs, Vught, 1956 & 2012 Fotograaf: René de

Nadere informatie

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Vinkenhof Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Groene oase in het centrum van de stad Privé tuin met zonneterras Wellness-paviljoen met zwembad, fitness en sauna Ruime

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie 15 maart 2012 Uitgangspunten Analyse van het gebouw Visie Renovatie

Nadere informatie

A SLAAKHUYS TE ROTTERDAM BOUWKUNDIG RAPPORTAGE / PLAN VAN AANPAK

A SLAAKHUYS TE ROTTERDAM BOUWKUNDIG RAPPORTAGE / PLAN VAN AANPAK 6 APRIL 2016 Marge A.97.18 SLAAKHUYS TE ROTTERDAM BOUWKUNDIG RAPPORTAGE / PLAN VAN AANPAK MARGE ARCHITECTEN s Gravendijkwal 39 3021 EC Rotterdam Inhoudsopgave Codes en omschrijving Tekeningen exterieur

Nadere informatie

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg INHOUD INHOUD Restauratie en renovatie zijn duurzaam maximaal behoud en gebruik van (historisch)

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER PROJECT

GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER PROJECT GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER Gemeentebestuur Essen PROJECT Verbouwing + uitbreiding gemeentehuis ADRES Heuvelplein 23, Essen BUDGET BOUW ca 1.560.000 excl. BTW BOUWOPPERVLAKTE 500 m² UITVOERINGSTERMIJN

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

De ARC14 Architectuurprijs

De ARC14 Architectuurprijs De ARC14 Architectuurprijs inzending bunkerq v.o.f. Utrecht, augustus 2014 bunkerq v.o.f. bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur project: opdrachtgever: werkzaamheden bunkerq: hoofdaannemer:

Nadere informatie

poort 58 hasselt luxeappartementen

poort 58 hasselt luxeappartementen poort 58 hasselt luxeappartementen een solide bouwpartner Met Kolmont Woonprojecten kiest u voor een sterke partner waarmee u in alle vertrouwen kunt werken. Dit familiebedrijf ontwikkelt al tientallen

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

BVolledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap, in Grimbergen

BVolledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap, in Grimbergen Open Oproep 2604 BVolledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap, in Grimbergen Open Oproep 2604 BVolledige studieopdracht

Nadere informatie

Reddingmuseum Dorus Rijkers

Reddingmuseum Dorus Rijkers Reddingmuseum Dorus Rijkers adres: Willemsoord 60G, Den Helder oplevering: september 2015 ontwerper: temp. contactpersoon: Maarten van Tuijl adres: Baarsjesweg 224, Amsterdam m: 06-45182968, info@temparchitecture.com

Nadere informatie

CAAN Architecten. Ruime villa zonder bombastisch gevoel. Een goede renovatie hangt van veel factoren. af. Niet alleen de ligging van het gebouw, maar

CAAN Architecten. Ruime villa zonder bombastisch gevoel. Een goede renovatie hangt van veel factoren. af. Niet alleen de ligging van het gebouw, maar CAAN Architecten Ruime villa zonder bombastisch gevoel Een goede renovatie hangt van veel factoren was dat de woning aangepast moest zijn aan vooral de staat ervan bepaalt de vlotheid van hun rust met

Nadere informatie

Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max.

Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max. Hooidonck 44 Bouwgrond Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max. 103m² Bouwstijl Modern Plat dak (extra aanvraag?)

Nadere informatie

Marktstraat JE Heerde k.k.

Marktstraat JE Heerde k.k. TE KOOP Marktstraat 3 8181 JE Heerde 599.000 k.k. KENMERKEN Prijs 599.000 k.k. Postcode 8181 JE Ligging Aan park, Aan rustige weg, In centrum, Vrij uitzicht Woningtype Vrijstaande woning Tuin Ja, Achtertuin,

Nadere informatie

Zwevegem. Karakterpand met handelspand en ruime woning!

Zwevegem. Karakterpand met handelspand en ruime woning! Zwevegem Karakterpand met handelspand en ruime woning! Prachtig gelegen pand te Zwevegem met onbeperkte mogelijkheden! Handelspand/slagerij en ruime woning met achterbouw. Laat u verrassen door de zee

Nadere informatie

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard )

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Hiernavolgend vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende herstellingswerken lastens Eigen Haard. Bij vragen hieromtrent

Nadere informatie

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde LEGENDE Datering per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen Bouwhistorische waarde Rood Oranje Geel zeer waardevol waardevol Geen historische waarde Bouwfysische status groen geel oranje rood zeer goede

Nadere informatie

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman)

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) Tussen juli 2009 en januari 2010 is de oude aula op begraafplaats De Essenhof gerestaureerd. De aula heeft meer dan 20 jaar leeg gestaan, met name omdat

Nadere informatie

BUILDING NV. Restauratiewerken aan de Sint Annakerk Fase2: Restauratie aan het interieur. Fotoreportage der werken

BUILDING NV. Restauratiewerken aan de Sint Annakerk Fase2: Restauratie aan het interieur. Fotoreportage der werken BUILDING NV Restauratiewerken aan de Sint Annakerk Fase2: Restauratie aan het interieur Fotoreportage der werken 2 3 Schadebeeld bij aanvang der werken Gewelven te herstellen en schilderen 4 Te herstellen

Nadere informatie

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME REPORTAGE Huis MET KLASSIEKE CHARME Met oprecht respect voor oude materialen, stijlen en tradities kun je schitterende, hedendaagse projecten realiseren. Dat is wat het trendsettende bouwbedrijf Vlassak-Verhulst

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

TE KOOP : Hoekappartement Van Iseghemlaan - Vlaanderenstraat te Oostende

TE KOOP : Hoekappartement Van Iseghemlaan - Vlaanderenstraat te Oostende TE KOOP : Hoekappartement Van Iseghemlaan - Vlaanderenstraat te Oostende Het schitterende hoekappartement maakt deel uit van het prachtige architectuurhistorisch pand Residentie Regina Providence, daterend

Nadere informatie

herindeling Lumineuze aw op bezoek

herindeling Lumineuze aw op bezoek aw op bezoek Identikit Bewoners: Lieke, Sam en hun 2 kinderen Woning: verbouwd huis uit de jaren 70 Oppervlakte: 250 m 2 Locatie: Waalre, Nederland Lumineuze herindeling Lieke en Sam kochten een huis met

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT

Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT Deze creatie van Mario Garzaniti is een ode aan beton en getuigt van geduld en liefde voor vakmanschap. De architect was ook goed omringd: de aannemer

Nadere informatie

INTERIEUR. Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69

INTERIEUR. Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69 INTERIEUR Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69 Je kunt het huis van je dromen vinden en meer dan genoeg ideeën hebben om dat huis te herstellen in de

Nadere informatie

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven DIRK ROOSENBURG PUBLIEKSPRIJS 2013 herbestemming Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven In november 2012 is de gerestaureerde en herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven in gebruik genomen. Om de fraaie

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Sogent start de renovatie van NTGent

Sogent start de renovatie van NTGent Sogent start de renovatie van NTGent Op maandag 13 februari 2017 start de verbouwing van het stadstheater NTGent. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineert de werken. Die werken zijn ingrijpend,

Nadere informatie

CONSTRUCTIEVE PLAATSBESCHRIJVING 9 december 2016 plaatsbeschrijving bij aanvang van werken op het adres Plotersgracht 24, 9000 Gent

CONSTRUCTIEVE PLAATSBESCHRIJVING 9 december 2016 plaatsbeschrijving bij aanvang van werken op het adres Plotersgracht 24, 9000 Gent CONSTRUCTIEVE PLAATSBESCHRIJVING 9 december 2016 plaatsbeschrijving bij aanvang van werken op het adres Plotersgracht 24, 9000 Gent Pien Hoogervorst Mathieu Vande Voorde Liselotte Verhofstadt 3MAK B Vastgoed

Nadere informatie

ABSOLUUT. architectuur design kunst lifestyle n 2 zomer-herfst 11-7,00 BOUWEN AAN GELUK

ABSOLUUT. architectuur design kunst lifestyle n 2 zomer-herfst 11-7,00 BOUWEN AAN GELUK ABSOLUUT architectuur design kunst lifestyle n 2 zomer-herfst 11-7,00 BOUWEN AAN GELUK Absoluut Architectuur Tekst Els Van Roey Foto s Frederik Vercruysse Styling Anita Kars DE PERFECTE START Ann en Filip

Nadere informatie

Het verhaal achter sleutelklaar comfort

Het verhaal achter sleutelklaar comfort Het verhaal achter sleutelklaar comfort De bewoners van dit mooie en gerieflijke huis met een ruimtelijk en open sfeer in de buurt van Boom waren eerst niet van plan om te bouwen. Ze hadden hun eerste

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

MATERIALEN. Metalen sculpturen

MATERIALEN. Metalen sculpturen MATERIALEN Metalen sculpturen Vroeger was metaal vooral voorbestemd voor buitentrappen of voor realisaties met een industrieel karakter. Tegenwoordig liggen de kaarten helemaal anders: in de wereld van

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 529115 Smallepad 5 50KV-station c.a.,alverschotenseweg Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 526234, 525031 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Locatie van hoofdobject

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

ALGEMENE RESTAURATIE Kunstencentrum De Vooruit Meerjarenplan - Gent - in navolging van Romain Berteloot, voormalig restauratie-architect

ALGEMENE RESTAURATIE Kunstencentrum De Vooruit Meerjarenplan - Gent - in navolging van Romain Berteloot, voormalig restauratie-architect Meerjarenplan - Gent - in navolging van Romain Berteloot, voormalig restauratie-architect Het Feestlokaal van Vooruit werd opgetrokken in 1911-1914, naar ontwerp van architect Ferdinand Dierkens. Zowel

Nadere informatie

nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0 - 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ - 01.10.B GEV +0 / B 1/50 A0+ -

nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0 - 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ - 01.10.B GEV +0 / B 1/50 A0+ - plannenlijst Project Uhasselt Ligging Bouwheer Fase Martelarenlaan 42-3500 Hasselt Uhasselt Uitvoering Datum 14 november 2011 Gevangenis BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0-01.10.A GEV +0

Nadere informatie

Kempense cottage. Pure en originele

Kempense cottage. Pure en originele 6 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Pure en originele Kempense cottage Door een combinatie van factoren, zoals drukte en files, besloot de familie Floor-Schlaman weg te trekken uit Gouda. In een nieuwe

Nadere informatie

Arch& Teco. Gronplan gelijkvloers + tuin _ 1: Pastorij Berchem. A r c h i t e c t u r e + P l a n n i n g D 0.4 R D 0.

Arch& Teco. Gronplan gelijkvloers + tuin _ 1: Pastorij Berchem. A r c h i t e c t u r e + P l a n n i n g D 0.4 R D 0. 0 9 462 49 40 41 41 59 3 48 3 24 194 3 8 1 144 316 324 9 1 53 419 24 32 491 2 492 5 53 8 199 199 199 99 0 93 0 228 152 60 2 15 68 90 159 3 9 143 3 55 83 2 30 156 D 0.4 1 R 0. 56 259 55 9 263 2 3 te vervangen

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490 GARAGE ROTTERDAM Interieurarchitect Remy Meijers verbouwde een voormalige Volkswagen garage in Rotterdam tot tentoonstellingsruimte. Zowel de oorspronkelijke functie als de bouwstijl dienden als inspiratie

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg TE KOOP AANGEBODEN Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen Wagenstraat 78 te Wagenberg Op een unieke locatie in het buitengebied tussen Made en Wagenberg gelegen, aan de buitenzijde prachtig

Nadere informatie

De renovatie van een klassiek industrieel gebouw naar een gebouw dat voldoet aan de PHP-norm

De renovatie van een klassiek industrieel gebouw naar een gebouw dat voldoet aan de PHP-norm De renovatie van een klassiek industrieel gebouw naar een gebouw dat voldoet aan de PHP-norm 1. Doelstelling van de renovatie Het gebouw CO 2 -neutraal maken waarbij er voor verwarming geen m³ gas of l

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017 2017 Oktober De opdrachtgever, Universiteit Utrecht, zal in de maand oktober de vaste inrichting gaan plaatsen. Naast de vaste

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

HET GOUDEN PAND 2010

HET GOUDEN PAND 2010 HET GOUDEN PAND 2010 Oostende, 1 juni 2010 Beste Oostendenaar, Geachte eigenaar van een waardevol pand, Op 12 september organiseert vzw Dement Oostende voor de vierde keer de uitreiking van Het Gouden

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BEWONERSVERGADERING Oorspronkelijke naam document presentatie bewonersvergadering Laenhout Architecten

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

De spil van de woning

De spil van de woning INRICHTING De spil van de woning 1 Vroeger beschouwde men een trap gewoon als een nuttig gebruiksvoorwerp maar tegenwoordig is een trap veel meer dan dat. Hij wordt als een volwaardig deel van het interieur

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle)

OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle) OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle) Figuur 1: orthofoto het Capellegoed en omgeving Figuur 2: foto s van het Capellegoed en omgeving Figuur 3 : site Capellegoed in het voorontwerp RUP

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

DE BOSCH KEMPERLAAN 15 3818HC AMERSFOORT

DE BOSCH KEMPERLAAN 15 3818HC AMERSFOORT DE BOSCH KEMPERLAAN 15 3818HC AMERSFOORT Ruimte, sfeer, locatie: de perfecte combinatie. VRIJSTAAND HERENHUIS IN HET BERGKWARTIER Deze woning heeft werkelijk alles: fantastische architectuur met Jugendstil

Nadere informatie

Waterlek na verwijderen faiences tegels

Waterlek na verwijderen faiences tegels Linter,22december2008 GeachteBIKverantwoordelijken, Volgensjullieproceduremoetikgebrekennadevoorlopigeopleveringmelden via een aangetekend schrijven. Hieronder een lijst van soms ernstige gebreken dieikhebwaargenomen.geziendeernstvansommigegebrekenenhetfeitdat

Nadere informatie

Residentie. Gaultier I & II Blankenberge

Residentie. Gaultier I & II Blankenberge Residentie Gaultier I & II Blankenberge I II Gaultier I Zeedijk 225 Gaultier II De Saedeleerhelling 10 3 I II V oorwoord Geachte klant Gaultier II De Saedeleerhelling 10 Met Residenties Gaultier I & II

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse Thonetlaan 98-100 2050 Antwerpen-Linkeroever Inleiding.

Nadere informatie

De parochiekerk van Schelderode

De parochiekerk van Schelderode De parochiekerk van Schelderode Met dank aan i.s.m. CRCK (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) Met de steun van de Vlaamse overheid, de Provinciale Landbouwkamer, SOM vzw en de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT. object Begijnhof (Engelen Conventstraat 20) adres Engelen Conventstraat DIEST

BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT. object Begijnhof (Engelen Conventstraat 20) adres Engelen Conventstraat DIEST BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT object Begijnhof (Engelen Conventstraat 20) adres Engelen Conventstraat 20 3290 DIEST MONUMENTENWACHT Provincie Vlaams-Brabant dienst erfgoed Gemeenteplein 5-3010

Nadere informatie

Comfortabel wonen in het centrum

Comfortabel wonen in het centrum Comfortabel wonen in het centrum Urban link bouwt uw dromen uit! Door onze jarenlange ervaring in projectontwikkeling weten wij wat u als koper wil. Als het nu om een investering gaat of een eigen woning

Nadere informatie

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t Bijlage 6 B e g r i p p en lijst B e g r i p p en lijst Aanbouwen Achterkant Afdak Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/59 Bouwen, verbouwen en restaureren Mechelen.

Nadere informatie

Conduct Vastgoed BV. Rhijngeesterstraatweg 124, Oegstgeest. Vraagprijs: 925.000 k.k.

Conduct Vastgoed BV. Rhijngeesterstraatweg 124, Oegstgeest. Vraagprijs: 925.000 k.k. Conduct Vastgoed BV Rhijngeesterstraatweg 124, Oegstgeest Vraagprijs: 925.000 k.k. Header Text 2 www.conductvastgoed.com Header Text Villa Blijgeest Villa Blijgeest heeft recent een metamorfose ondergaan

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H KRIJTENBERG (Half)vrijstaand geschakelde woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraaie stukje

Nadere informatie

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Opdracht December 1992 Oplevering November 2001 Bouwkosten 5.000.000,- excl. BTW

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie