Actuasessie Rekeningrijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuasessie Rekeningrijden"

Transcriptie

1 Actuasessie Rekeningrijden Slimme Mobiliteit in de Proeftuin Leuven 8 April 0 Overzicht Inleiding tot slimme mobiliteit... Meer informatie.

2 Achtergrond van de Proeftuin Leuven Wat zijn de externe kosten? Het is tijd voor slimme mobiliteit! Maatschappelijke discussiepunten Achtergrond van de Proeftuin Leuven Ontstaansgeschiedenis: Consortium van bedrijven getrokken door T!NC (ITS België). Oorspronkelijk Proeftuindossier Vlaamse Overheid (IWT&IBBT) Werd x niet in behandeling genomen! Nu op eigen initiatief, met steun van de Stad Leuven! Doelstellingen: Kan je met rekeningrijden het gedrag van bestuurders aanpassen? Aansluiten op mobiliteitsbeleid van de stad (o.a. verplaatsingen in kaart brengen, impact op sluipverkeer,...). 3 Achtergrond van de Proeftuin Leuven Wat zijn de externe kosten? Het is tijd voor slimme mobiliteit! Maatschappelijke discussiepunten Wat zijn de externe kosten? Dit zijn kosten aan de maatschappij. Worden niet beschouwd door reizigers. Dit leidt tot welvaartsverlies. TKS EK TKS Welke externe kosten zijn er? Schaarste infrastructuur: tijdsverlies, betrouwbaarheid, schade,... PK PK Ongevallen (verkeersveiligheid): risico s, materiaal, medisch, productieverlies, pijn en rouw,... Milieu: emissies, geluidshinder, volksgezondheid, lange termijn risico s, klimaatverandering,... Bestaande belastingen en taksen zijn te laag en nauwelijks gekoppeld aan de externe kosten. 4

3 Achtergrond van de Proeftuin Leuven Wat zijn de externe kosten? Het is tijd voor slimme mobiliteit! Maatschappelijke discussiepunten Het is tijd voor slimme mobiliteit! Mensen moeten nadenken over hun verplaatsingen: Denken in termen van minimale maatschappelijke ipv. minimale private kosten (gevolgen van het gebruik en niet enkel van het bezit). Gevolgen: schonere en veiligere auto s, spits- en locaties mijden,... Moeilijke politieke besluitvorming: Afstemming tussen de 3 Gewesten. Typisch Belgisch compromis. Hervorming van de (auto)fiscaliteit. Hier:variabilisatie van de verkeersbelasting (BIV wordt genegeerd). 5 Achtergrond van de Proeftuin Leuven Wat zijn de externe kosten? Het is tijd voor slimme mobiliteit! Maatschappelijke discussiepunten Maatschappelijke discussiepunten Maatschappelijk misverstand: Het dient niet om de mensen uit hun auto s te jagen; wel om prikkels te geven om minder externe kosten te veroorzaken. De brandstoftaksen volstaan toch al? Brandstofverbruik is -op- gerelateerd aan CO. Maar brandstoftaksen dekken niet alle externe kosten, bv. tijdsverliezen! Leidt dit tot een grotere drukte op het secundair wegennet? Afstemming nodig tussen hoofdwegennet en secundair wegennet voor verkeersdrukte, leefbaarheid, veiligheid,

4 Achtergrond van de Proeftuin Leuven Wat zijn de externe kosten? Het is tijd voor slimme mobiliteit! Maatschappelijke discussiepunten Maatschappelijke discussiepunten Wordt de woon-werkverplaatsing lastiger? Iedereen heeft er baat bij: congestie is vaak een kwestie van de laatste percenten. Mobiliteitsbudget, flexibele uren, telewerken,... Mijn privacy wordt geschonden! Misinformatie Oa werkgevers hebben niet zomaar inzage in factuur. Is de maatregel wel sociaal? Ontstaan van verkeersarmoede: de armsten hebben echter geen auto s; het is de laag net daarboven. De rijksten kunnen zich permitteren te vervuilen; echter, zij belasten het milieu al meer, alleen betalen ze er nog niet voor. Staat of valt ook bij nuttige besteding opbrengsten. 7 Een intelligente kilometerheffing (X/T/K) Variabilisatie verkeersbelasting Nastreven van kostenneutraliteit Internalisatie van de externe kosten Wat betekent intelligent? Doelstelling vanuit Vlaamse overheid: hiërarchie van het wegennet optimaal gebruiken. Hoogste niveau zo veel mogelijk gebruiken, sluipwegen vermijden: woonwijken leefbaar snelwegen stromend. Afstemming tussen verschillende niveaus is nodig. Echter, capaciteit wegennet is beperkt: dit leidt tot congestie. Daarenboven zijn er verschillende soorten voertuigen: Verschil in uitstoot, geluid, schadelijke effecten,... Differentiatie naar plaats, tijdstip en voertuigklasse! 8 4

5 Een intelligente kilometerheffing (X) Differentiatie naar plaats: Een intelligente kilometerheffing (X/T/K) Variabilisatie verkeersbelasting Nastreven van kostenneutraliteit Internalisatie van de externe kosten Wegtype (autosnelwegen, hoofdwegen,...) Wegtype (secundaire wegen,...) Wegtype 3 (lokale wegen,...) 9 Een intelligente kilometerheffing (X/T/K) Variabilisatie verkeersbelasting Nastreven van kostenneutraliteit Internalisatie van de externe kosten Een intelligente kilometerheffing (T) Differentiatie naar tijdstip: Spitsperiodes: 6u-9u en 6u-9u. Dalperiodes: overdag, s nachts en heel het weekend Dal Piek Dal Piek Dal Dit is een compromis voor alle locaties: Gemiddelde intensiteit [voertuigen/uur] E40 richting Brussel Dagverloop E40 (richting Brussel) u 0u 0u 03u 04u 05u 06u 07u 08u 09u 0u u u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 0u u u 3u Gemiddelde intensiteit [voertuigen/uur] E40 richting Luik Dagverloop E40 (richting Luik) u 0u 0u 03u 04u 05u 06u 07u 08u 09u 0u u u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 0u u u 3u A3/E40 Brussel (Bertem / Heverlee) A3/E40 Brussel (Kraainem / Sint-Stevens-Woluwe) A3/E40 Brussel (Sint-Stevens-Woluwe / Sterrebeek) A3/E40 Brussel (Evere / Kraainem) A3/E40 Luik (Bertem / Heverlee) A3/E40 Luik (Kraainem / Sint-Stevens-Woluwe) A3/E40 Luik (Sint-Stevens-Woluwe / Sterrebeek) A3/E40 Luik (Evere / Kraainem) A3/E40 Luik (Sterrebeek / Bertem) 0 5

6 Een intelligente kilometerheffing (X/T/K) Variabilisatie verkeersbelasting Nastreven van kostenneutraliteit Internalisatie van de externe kosten Een intelligente kilometerheffing (K) Differentiatie naar voertuigklasse: Op basis van de cilinderinhoud (= fiscale PK s). Andere mogelijkheid: (= minder evident). We gebruiken volgende gemiddelde verkeersbelastingen bij de opdeling: FP FP = FP EV 7.8 Een intelligente kilometerheffing (X/T/K) Variabilisatie verkeersbelasting Nastreven van kostenneutraliteit Internalisatie van de externe kosten Variabilisatie verkeersbelasting Statistieken personenwagens FOD 08 & TML: Zij legden gemiddeld kilometer per jaar af. Hiervan 36% op W, 4% op W en 3% op W3. Tijdens de spits 63%, in de dalperiode 37%. Weging op basis van de externe kosten. Cfr. principe van de vervuiler betaalt. basistarieven Tarief [cent/km] Tijdsperiode Wegtype FP <= 0 FP = FP >= EV Piekperiode W (autosnelwegen, hoofdwegen) W (secundaire wegen) W3 (lokale wegen) Dalperiode W (autosnelwegen, hoofdwegen) W (secundaire wegen) W3 (lokale wegen) Buiten het gebied

7 Een intelligente kilometerheffing (X/T/K) Variabilisatie verkeersbelasting Nastreven van kostenneutraliteit Internalisatie van de externe kosten Nastreven van kostenneutraliteit Variabilisatie van de verkeersbelasting: Geen heffing van een extra belasting. Geen internalisatie, wel weging met externe kosten. De gebruikers gaan op jaarbasis er samen niet meer betalen. Wie meer/minder rijdt, betaalt meer/minder. Let wel, afwijking van het gemiddelde gedrag: Stel je rijdt ipv km/jaar. Bedrag per jaar verdubbelt ongeveer. Stel je rijdt meer in ochtend- en avondspits op lokale wegen (bv. voor schoolkinderen). Bedrag per jaar stijgt met zo n 00 euro. 3 Een intelligente kilometerheffing (X/T/K) Variabilisatie verkeersbelasting Nastreven van kostenneutraliteit Internalisatie van de externe kosten Internalisatie van de externe kosten Liggen veel hoger dan wat nu betaald wordt: [cent/km] Diesel Piekperiode Dalperiode Autosnelwegen (W) Gewestwegen (W) Steden (W3) Tarief [cent/km] Niet langer kostenneutraal! W (autosnelwegen, hoofdwegen) W (secundaire wegen) W3 (lokale wegen) W (autosnelwegen, hoofdwegen) W (secundaire wegen) W3 (lokale wegen) Piekperiode Dalperiode <= 0 FPs FPs >= FPs Elektrische voertuigen 4 7

8 Overzicht hard-/software en werking (ecall) (GPS) (OBU) 5 Overzicht hard-/software en werking (ecall) (GPS) (OBU) (GPRS) 6 8

9 Overzicht hard-/software en werking (ecall) (GPS) (OBU) (GPRS) 3 (back-end server) 7 Overzicht hard-/software en werking (ecall) (GPS) (OBU) (GPRS) 3 4 (back-end server) (map matching) 8 9

10 Overzicht hard-/software en werking (ecall) (GPS) (OBU) 5 (tarief) (GPRS) 3 4 (back-end server) (map matching) 9 Overzicht hard-/software en werking (ecall) (GPS) (OBU) (factuur) 6 (testgebruikers) 5 (tarief) (GPRS) 3 4 (back-end server) (map matching) 0 0

11 Thick client: Slim. Doet zelf de map-matching en tariefberekening. Keuze van Nederland ( De gegevens verlaten het kastje niet ). Thin client: Dom. Stuurt alle GPS posities door en ontvangt het resultaat van de tariefberekening. Proeftuin Leuven. 5 initieel; 35 extra geronseld bij Stad Leuven, K.U.Leuven, KBC, NXP, IBM,... Dieselwagens + elektrisch voertuig. Blijven anoniem bij verwerking: zij worden een nummer. Belangrijke informatie: Contactgegevens (voor opvolging). Type wagen (cilinderinhoud, FP s). Nummer OBU.

12 Privacykwesties: wie mag wat zien? GPS 3 Privacykwesties: wie mag wat zien? GPS ID ( obfuscatie ) Principe van gescheiden databanken. 4

13 Privacykwesties: wie mag wat zien? GPS ID ( obfuscatie ) 3 Principe van gescheiden databanken. 5 Privacykwesties: wie mag wat zien? GPS ID ( obfuscatie ) 3 4 Principe van gescheiden databanken. 6 3

14 Het project loopt tot en met december 0. Er zijn 3 afgelijnde fasen: Fase 0 (M) Fase (3M) Chronologisch overzicht van alle projectfasen Fase : referentieperiode met nulmeting Fase : wedstrijd met beloning Fase 3: gedragswijziging en rapportering Fase (4M) Fase 3 (3M) Voorbereiding Referentieperiode met nulmeting Wedstrijd met beloning In april 00 was er al een showcase! Gedragswijziging en rapportering 7 Chronologisch overzicht van alle projectfasen Fase : referentieperiode met nulmeting Fase : wedstrijd met beloning Fase 3: gedragswijziging en rapportering Fase : referentieperiode & nulmeting In kaart brengen persoonlijk rijgedrag: Gebruikers ID Totaal Wegtype Wegtype Wegtype 3 #km Kost #km Kost #km Kost #km Kost Vertrekplaats Aankomstplaats Datum Vertrektijd Aankomsttijd Leuven Brussel 0/09/00 :3 3: Persoonlijke pagina op back-end server: Overzicht facturen. Overzicht ritten. Detailbeeld per rit. 8 4

15 Chronologisch overzicht van alle projectfasen Fase : referentieperiode met nulmeting Fase : wedstrijd met beloning Fase 3: gedragswijziging en rapportering Fase : wedstrijd met beloning Psychologie: beprijzen, belonen of budget? Korte termijn: beloning(sbudget). Lange termijn: beprijzing. Criterium: Verbetering van de persoonlijke gemiddelde kost per gereden kilometer. Persoonlijke feedback via back-end (anoniem!). Op regelmatige basis inzicht geven (bewustmaking). De besten worden beloond met cadeaucheques. Ook: fraudedetectie. 9 Chronologisch overzicht van alle projectfasen Fase : referentieperiode met nulmeting Fase : wedstrijd met beloning Fase 3: gedragswijziging en rapportering Fase 3: gedragswijziging & rapport. De testgebruikers rijden nu zonder beloning. Is de gedragswijziging blijvend? Zo ja, in welke mate? Afleiden statistieken,... en rapportering. Prijsuitreiking. In welke mate voldeden de testgebruikers aan het mobiliteitsbeleid van de Stad Leuven? Wering van sluipverkeer. Gebruik van voorkeursroutes. Inzicht in verplaatsingsgedrag. Mogelijke lokale knelpunten

16 Meer informatie Transport & Mobility Leuven 3 6

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets Te nemen stappen in technologie, menselijk gedrag en standaardisatie DE ONTWIKKELING VAN DE ZELFRIJDENDE AUTO Veilig op een korte afstand van je voorganger rijden waarbij de auto zelf de snelheid bepaalt

Nadere informatie

AUTONOME AUTO S: 25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025

AUTONOME AUTO S: 25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025 AUTONOME AUTO S: 25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025 Verslag Workshop 25 great minds towards 25 11/03/ 15 in Gent In januari 2015 werkten Taxistop en Autopia mee aan een workshop in het Duitse Wremen met als

Nadere informatie

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Eindrapport

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Eindrapport Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Eindrapport Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2010/10, december 2010 Internalisering

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Voorwoord Mobiliteit belangt ons allemaal aan, te land,

Nadere informatie

Informatiepakket e-support zakelijke markt

Informatiepakket e-support zakelijke markt N.V. Univé Schade Informatiepakket e-support zakelijke markt Geldig vanaf 1 maart 2012 Dit informatiepakket gaat alleen over e-support-diensten. In het hoofdstuk Voorwaarden vindt u de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

Like in many other countries, during the last few decades much thought has

Like in many other countries, during the last few decades much thought has Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 71e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2011 Het Nederlandse wetsvoorstel kilometerprijs: hoe was het gedacht? Carlijn JONKMAN & Jan TAKENS (*) A B

Nadere informatie

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Ing. G. Schermers & dr. M.C.B. Reurings R-2009-2 Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Nadere informatie

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Pay as you drive in Nederland. Tanja Vonk (TNO Inro) Huib van Essen (CE) Bart Boon (CE)

Pay as you drive in Nederland. Tanja Vonk (TNO Inro) Huib van Essen (CE) Bart Boon (CE) Pay as you drive in Nederland Tanja Vonk (TNO Inro) Huib van Essen (CE) Bart Boon (CE) Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2003 INHOUD Vooraf...1 1 Het concept Pay-as-you-drive (PAYD)...1

Nadere informatie

(Particulier) autodelen

(Particulier) autodelen Uitgevoerd door Auteur In opdracht van Autopia vzw Jeffrey Matthijs Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid (Particulier) autodelen Particulier autodelen in de centrumsteden Resultaten van

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Naar het werk? Met de fiets natuurlijk!

Naar het werk? Met de fiets natuurlijk! Naar het werk? Met de fiets natuurlijk! Met de fiets naar het werk? Elke dag? Nee, het regent te veel, ik heb geen tijd om te fietsen, het is veel te gevaarlijk, ik kan mijn fiets niet kwijt, ik vind altijd

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

Prijsbeleid vergt uithoudingsvermogen. Wat is nodig om de actoren te motiveren? Diana M. Vonk Noordegraaf Odette A.W.T van de Riet

Prijsbeleid vergt uithoudingsvermogen. Wat is nodig om de actoren te motiveren? Diana M. Vonk Noordegraaf Odette A.W.T van de Riet Prijsbeleid vergt uithoudingsvermogen. Wat is nodig om de actoren te motiveren? Diana M. Vonk Noordegraaf Odette A.W.T van de Riet TU Delft Faculteit Techniek Bestuur en Management dmvonknoordegraaf@yahoo.com

Nadere informatie

Schadeverzekering. Motorrijtuigen. Allianz Veilig Op Weg Pakket. Garantie voor uw mobiliteit.

Schadeverzekering. Motorrijtuigen. Allianz Veilig Op Weg Pakket. Garantie voor uw mobiliteit. Schadeverzekering Allianz Veilig Op Weg Pakket Garantie voor uw mobiliteit. Motorrijtuigen Veilig Op Weg Pakket Veilig Op Weg Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering behoort tot Allianz Group, s werelds

Nadere informatie

Carpoolen en autodelen

Carpoolen en autodelen Christian Rousseau en Philippe Tomberg Onderzoek Carpoolen en autodelen kan het ook u helpen? Een systeem van gedeeld autogebruik is misschien wel een (gedeeltelijke) oplossing voor uw mobiliteitsnoden.

Nadere informatie

BIJLAGENRAPPORT. Het KAN! Techniek, organisatie, handhaving en kosten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit. LogicaCMG, Capgemini, GetID

BIJLAGENRAPPORT. Het KAN! Techniek, organisatie, handhaving en kosten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit. LogicaCMG, Capgemini, GetID BIJLAGENRAPPORT Het KAN! Techniek, organisatie, handhaving en kosten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit LogicaCMG, Capgemini, GetID 14 juni 2005 BIJLAGEN VAN EINDRAPPORTAGE TECHNIEK, ORGANISATIE,

Nadere informatie

Opdrachten en vragen voor (werk)colleges

Opdrachten en vragen voor (werk)colleges Verkeer en vervoer in hoofdlijnen Opdrachten en vragen voor (werk)colleges Bert van Wee en Jan Anne Annema (redactie) u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2010 Deze Opdrachten en vragen voor (werk)colleges

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

Adviesrapport mobiliteitsplan

Adviesrapport mobiliteitsplan Adviesrapport mobiliteitsplan Een adviesrapport geschreven voor Radiuz, waarin de Radiuz applicatie onder de loep wordt genomen en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen. sjoerd Burgersdijk Auteurs:

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Eindrapport Sensor City Mobility

Eindrapport Sensor City Mobility TNO-rapport TNO 2014 R10629 Eindrapport Sensor City Mobility Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866

Nadere informatie