Doelen, Resultaten en Return on Investment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelen, Resultaten en Return on Investment"

Transcriptie

1 Doelen, Resultaten en Return on Investment Ultimo Software Solutions bv Waterweg RR Nunspeet

2 VOORWOORD Dit document is bedoeld om weer te geven welke concrete voordelen de inzet van een onderhoudsbeheersysteem (OBS) kan hebben voor organisaties. Bij het opstellen van deze whitepaper is gebruik gemaakt van diverse bronnen. Zo is gebruik gemaakt van referentieverhalen en verzamelde informatie uit klantenonderzoeken en op gebruikersbijeenkomsten. Allereerst wordt in algemene termen het waarom van een OBS beschreven, gevolgd door doelen, resultaten en terugverdientijd die het gebruik van Ultimo Maintenance Management (Lite) van Ultimo Software Solutions bv in de praktijk bieden. Alle citaten in dit document zijn ontleend aan gepubliceerde artikelen of aan door klanten ingevulde formulieren tijdens gebruikersbijeenkomsten of een klantenonderzoek. Een groot aantal beschrijvingen over het gebruik van Ultimo Maintenance Management (Lite) in de praktijk en de voordelen die dit gebruik oplevert vindt u op onze website via het menu referenties Ultimo Software Solutions bv Pagina 2 van 12

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 INHOUDSOPGAVE WAAROM EEN ONDERHOUDSBEHEERSYSTEEM ALGEMEEN INZICHT ONDERHOUDSOPTIMALISATIE BESPARINGEN REGELGEVING DOELEN EN RESULTATEN UIT DE PRAKTIJK ALGEMEEN KLANTEN AAN HET WOORD RETURN ON INVESTMENT (ROI) ALGEMEEN KLANTEN AAN HET WOORD CONCLUSIE INZICHT GEREEDSCHAP KOSTENREDUCTIE EN PERFORMANCEVERBETERING ONDERSCHEID TEN SLOTTE Ultimo Software Solutions bv Pagina 3 van 12

4 1. WAAROM EEN ONDERHOUDSBEHEERSYSTEEM 1.1 ALGEMEEN De aanschaf van een onderhoudsbeheersysteem (OBS) kan voortkomen uit diverse doelstellingen. Technische diensten hebben te maken met interne en externe factoren die vragen om een optimale aanpak van het onderhoud. Interne factoren: Kostenbeheersing / kostenreductie; Efficiëntieverbetering / effectiviteitsverbetering; Downtime verlagen / performance verbeteren. Externe factoren: Behalen van certificeringen (kwaliteit); Voldoen aan richtlijnen / wetgeving (gezondheid, veiligheid en milieu). Vrijwel elke organisatie wil de kosten zo veel mogelijk beperken en de prestaties zo veel mogelijk optimaliseren. Daar komt bij dat technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat technische diensten met steeds complexere machines en onderdelen te maken krijgen. Om processen beter beheersbaar te maken en het onderhoud meer voorspelbaar, is er een verschuiving van correctief onderhoud naar preventief onderhoud gewenst en dienen vraagstukken op het gebied van onderhouden versus vervangen onderbouwd te kunnen worden. Dan zijn er nog de verplichtingen op het gebied van registratie van onderhoudsgegevens. Dit om te kunnen voldoen aan de normen voor het behalen van certificeringen en om gegevens te kunnen reproduceren die vereist zijn om aan milieu- en veiligheidsrichtlijnen te voldoen. Door goede registratie van storingen, uren en gemaakte kosten in een OBS kan precies duidelijk gemaakt worden waar de knelpunten in de processen zitten, wat de technische dienst voor een afdeling betekend heeft en wat uiteindelijk voor besparingen gerealiseerd kunnen worden. Goede samenwerking tussen de productieafdeling en de onderhoudsafdeling is gewenst. Beide afdelingen streven in feite hetzelfde doel na: een optimale output behalen. Helaas wordt nog te vaak productie gezien als de afdeling die het geld verdient en onderhoud als de afdeling die geld kost. Organisaties dienen er zich van bewust te zijn dat doelmatig onderhoud geld oplevert. Daar ligt ook het grote belang van een onderhoudsbeheersysteem. Het handmatig bijhouden van de onderhoudshistorie, plannen van onderhoud, melden van storingen, registreren van kosten, bijhouden van voorraden etc. is nauwelijks te bewerkstelligen. Laat staan het vervaardigen van managementrapportages en het grafisch weergeven van planningen. Een professioneel systeem dat makkelijk bediend kan worden biedt de oplossing. Middels zo n systeem zijn de behaalde resultaten meetbaar en aantoonbaar. Meer kennis levert voordeel op in de vorm van een betere performance en de toegevoegde waarde van de technische dienst kan duidelijk in de organisatie worden getoond. 1.2 INZICHT Middels een OBS kan inzicht verworven worden. Daarbij wordt gedacht aan het inzicht wat door rapportages verkregen kan worden (managementinformatie), maar ook aan het feit dat 2014 Ultimo Software Solutions bv Pagina 4 van 12

5 werkzaamheden efficiënter en effectiever kunnen plaatsvinden door de beschikbaarheid van gebundelde en gestructureerde informatie. In Ultimo Maintenance Management (Lite) is bijvoorbeeld bij een installatie direct terug te vinden wat het serienummer is, of er nog garantie op zit, of er een onderhoudsovereenkomst op zit, waaruit de stuklijst bestaat, wat de historie is en wanneer er weer periodiek onderhoud gepland is. Daarnaast kunnen gerelateerde documenten, als een gebruikshandleiding of tekening direct worden opgeroepen. Het komt binnen organisaties veelvuldig voor dat informatie op meerdere plekken beschikbaar is, of erger nog: de informatie is alleen opgeslagen in het hoofd van de medewerker(s). Naarmate de organisatie groter wordt, nemen de ongemakken en risico s van decentrale informatieopslag toe. Door de inzet van een OBS kan informatie gestructureerd gebundeld worden. Dit scheelt niet alleen zoekwerk, maar draagt er ook zorg voor dat iedereen beschikt over informatie die up-to-date is en dat een organisatie minder last heeft van personele wijzigingen (iemand die met pensioen gaat of ziek wordt bijvoorbeeld). Op tal van manieren kan de informatieoverdracht en communicatie geoptimaliseerd worden. Denk hierbij aan werkbonnen, het gebruik maken van standaard werkvoorschriften en inspectielijsten en de output middels rapportages. Een werkvoorbereider kan een adequate planning maken van alle geregistreerde storingen en gepland onderhoud. Er is goed inzicht in de workload, zodat duidelijke prioriteiten kunnen worden gesteld en activiteiten kunnen worden gebundeld. Bij het afhandelen van werkzaamheden of de overdracht van werkzaamheden, bijvoorbeeld bij ploegendiensten, is duidelijk terug te vinden in de historie wat de reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn. 1.3 ONDERHOUDSOPTIMALISATIE Een primaire doelstelling van het gebruik van een OBS betreft het optimaliseren van de onderhoudsprocessen. Verbeteringen aanbrengen met betrekking tot onderhoud begint vaak met het beter planbaar maken van onderhoud. Een optimalisatie van het onderhoud en stroomlijning van processen kan ervoor zorgen dat de downtime wordt verminderd en kosten kunnen worden bespaard door middel van een vermindering van het correctief onderhoud. Doordat onderhoudsgegevens worden geregistreerd wordt allereerst het inzicht in de onderhoudsprocessen verbeterd. Dit inzicht biedt een basis voor het maken van een planning wat betreft preventief onderhoud. Met behulp van de periodieke onderhoudsmodule worden de vereiste onderhoudstaken tijdig klaargezet voor uitvoering, kunnen servicebezoeken gevolgd worden en kan worden voldaan aan de tijdige afhandeling van inspecties. In samenspraak met productie kan zo een optimale onderhoudsplanning gemaakt worden, waarbij de ongeplande downtime wordt gereduceerd. 1.4 BESPARINGEN Een bedrijf is altijd op zoek naar mogelijkheden om besparingen te realiseren. Eén van de middelen waardoor besparingen kunnen worden gerealiseerd is de inzet van een OBS. Omdat door de inzet van een OBS de bottlenecks en cost-drivers inzichtelijk gemaakt worden, kunnen aanzienlijke verbeteringen worden bereikt. Daarnaast zijn besparingen te realiseren door een verbeterd voorraadbeheer. Voorraad kost veel geld en door hier effectiever mee om te gaan middels de module Voorraadbeheer & Inkoop van Ultimo kunnen besparingen worden gerealiseerd Ultimo Software Solutions bv Pagina 5 van 12

6 Kapitaal kan beter worden ingezet omdat de informatie uit het systeem ondersteuning biedt bij vraagstukken op het gebied van onderhouden versus vervangen. Besparingen worden dus op diverse manieren gerealiseerd, allemaal in termen van het effectiever inzetten van tijd en middelen. Indirect zal effectiever onderhoud leiden tot een betere performance, zodat er meer rendement uit de productiecapaciteit gehaald kan worden. Dit zal in veel gevallen voor organisaties het meeste geld opleveren. 1.5 REGELGEVING Klanten van Ultimo Software Solutions bv gebruiken de software onder meer als hulpmiddel om te kunnen voldoen aan certificeringen en richtlijnen zoals ISO, NEN, BRC en HACCP. Veel organisaties moeten immers voldoen aan regelgeving en zorg dragen voor de waarborging van procedures rondom een kwaliteitssysteem. Om hieraan te kunnen voldoen zullen bepaalde activiteiten moeten worden geregistreerd en aangestuurd. Vaak wordt men bijvoorbeeld verplicht gesteld bepaalde onderhoudsgegevens bij te houden en met een regelmatige interval inspecties en (veiligheids)tests uit te voeren. Behalve de mogelijkheid tot het vastleggen van gegevens voorziet de software ook in de planning van activiteiten, zodat deze activiteiten altijd op tijd kunnen worden uitgevoerd. Samengevat is via Ultimo Maintenance Management (Lite) het borgen van te registreren gegevens mogelijk en zijn verplicht uit te voeren activiteiten planbaar te maken. De registratie en het eenvoudig reproduceerbaar kunnen maken van de ingevoerde gegevens zijn zeer belangrijke hulpmiddelen bij audits Ultimo Software Solutions bv Pagina 6 van 12

7 2. DOELEN EN RESULTATEN UIT DE PRAKTIJK 2.1 ALGEMEEN In dit hoofdstuk vindt u citaten van klanten met betrekking tot de doelen die gelden en de resultaten die worden geboekt met behulp van de onderhoudssoftware van Ultimo Software Solutions bv. 2.2 KLANTEN AAN HET WOORD Dhr. T. van den Dam, Maintenance Manager, Accsys Technologies: Door Ultimo Maintenance Management hebben wij meer tijd over voor het verbeteren van ons concept. Het heeft best tijd gekost om het systeem te vullen, maar nu betaalt het zich terug door de tijd die wij overhouden en kunnen gebruiken voor de doorontwikkeling. Veel van de verbeteringen komen voort uit de historie van Ultimo Maintenance Management. Dhr. T. Coppens, Technisch Directeur, Coppens Diervoeding B.V. Met behulp van Ultimo Maintenance Management kan beter worden gestuurd op de werkzaamheden, hierdoor vindt het onderhoud efficiënter plaats, staan de machines minder vaak stil en wordt het productieproces betrouwbaarder. Uiteindelijk resulteert het in een beter inzicht in de technische prestaties van de fabriek, waardoor er efficiënter en tegen minder kosten kan worden gewerkt. Dhr. M. Lammers, Manager Maintenance, FrieslandCampina Wolvega: De belangrijkste voordelen van Ultimo zijn de uniforme werkwijze, het inzicht in de kosten, de effectieve benutting van capaciteit en resources en de goede analysemogelijkheden welke de basis vormen voor verbetertrajecten. De performance van installaties is met 15% verbeterd, het aantal ongeplande stops is met 30% verlaagd en de onderhoudskosten zijn gereduceerd met 21%. Dhr. H. Broeke, Manager Technische Dienst, FrieslandCampina Butter: We hebben een kostenbesparing op onderhoud gerealiseerd van maar liefst 20%, zonder dat de kwaliteit ook maar ter discussie staat. Dhr. T. Merkx, Hoofd Technische Dienst, Walibi: De inzet van Ultimo is belangrijk voor de veiligheid van onze gasten. Zonder Ultimo, geen info is dan ook onze slogan op de TD. Dhr. H. Arends, Plant Manager, Smurfit Kappa Solid Board: De beschikbaarheid van machines (Overall Equipment Efficiency) is gestegen met 5% door reductie van downtime. Dhr. S. Platteschorre, Maintenance Supervisor, Maasvlakte Olie Terminals: Het is een belangrijke impuls geweest voor kennisborging en efficiënter werken. In de chemische industrie is ook veel aandacht voor veiligheid. Ultimo voorziet daar ook uitstekend in. Dhr. E.J. Wessels, Directie Beheer, Marinebedrijf Den Helder: Ultimo Maintenance Management dient als een smeermiddel in de communicatie tussen verschillende divisies. Daarnaast is integrale ondersteuning in het beheer van productiemiddelen een zeer belangrijk doel Ultimo Software Solutions bv Pagina 7 van 12

8 Dhr. C. Dorst, Hoofd Technische Dienst, Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA): Het is een programma dat vlot werkt en past bij de (kleine) schaal van onze technische dienst. Dhr. P. Coenen, Maintenance Manager, Coldset Printing Partners: Het ganse onderhoudsteam is enthousiast over de software en samen zorgen wij gedisciplineerd voor serieus preventief onderhoud. Dhr. P. Gabriel, Maintenance Officer, Recticel Insulation: Doorslaggevend voor deze keuze waren vooral de flexibiliteit van de software, de gebruiksvriendelijkheid, de rapportagemogelijkheden en het feit dat alle toepassingen mogelijk moesten zijn in één centrale applicatie. Dhr. S. van den Bossche, Hoofd Technische Dienst, Amcor Flexibles: Ons maintenance management is tegenwoordig volledig geïntegreerd. Alle data, planning en kosten worden centraal in één systeem geregistreerd. Dhr. A. Broer, Hoofd Technische Dienst, Syngenta Seeds Enkhuizen: Er vindt een betere borging van de registratieverplichting plaats, terwijl het aantal handelingen gereduceerd is Ultimo Software Solutions bv Pagina 8 van 12

9 3. RETURN ON INVESTMENT (ROI) 3.1 ALGEMEEN Bij de budgetaanvraag voor de aanschaf van een onderhoudsbeheersysteem wordt vaak gevraagd naar de verwachte terugverdientijd (ROI). Vaak zijn gegevens met betrekking tot de ROI moeilijk te verstrekken. Voor Ultimo Software Solutions bv was dit aanleiding om tijdens klantonderzoeken te vragen naar de ROI bij bestaande klanten. Een groot deel van de ondervraagden gaf aan geen inschatting te kunnen geven of dit niet belangrijk te vinden. De klanten welke wel een beeld hadden van de terugverdientijd, gaven aan dat deze op ongeveer twee of drie jaar na implementatie bereikt is. 3.2 KLANTEN AAN HET WOORD Dhr. E. Beunckens, Diensthoofd IT, Chiyoda Europa: De kosten zijn gedaald door het terugdringen van storingen en doordat er minder artikelen op voorraad nodig zijn. Het goed managen van de spareparts met het systeem zorgt samen met alle andere voordelen voor een goede return on investment van het onderhoudsmanagement systeem. Dhr. H. Broeke, Manager Technische Dienst, Friesland Foods Butter: Return on investment blijft voor ons koffiedik kijken. Na invoering van het nieuwe onderhoudsconcept met Ultimo Maintenance Management, zijn de onderhoudskosten met 20% gedaald, zonder dat de kwaliteit ter discussie staat. Door deze vruchtbare samenwerking worden jaarlijks vele storingen voorkomen en wordt een hoop geld bespaard. Dhr. J. Aerts, Technisch Manager, Coldset Printing Partners Paal Beringen NV: Naar Return on Investment hebben wij niet moeten kijken. Dit programma is gewoon een hulpmiddel dat wij nodig hebben om goed ons werk te kunnen doen en aan registratie eisen te kunnen voldoen. Daar is geen discussie over. De ROI bepalen blijft natte vingerwerk. Op de korte termijn leidt het gebruik van het systeem waarschijnlijk tot meer administratie, maar op de langere termijn gaat het gebruik van zo n systeem zeker renderen Ultimo Software Solutions bv Pagina 9 van 12

10 4. CONCLUSIE 4.1 INZICHT Dankzij de onderhoudsbeheer software van Ultimo Software Solutions bv heeft u inzicht in: de kosten per afdeling; de kosten per kostenplaats; de kosten per installatie en/of procesfunctie; de kosten per werksoort; de werkelijk gemaakte kosten versus de geplande budgetten; de voor- en nacalculatiekosten per werkorder; de voor- en nacalculatiekosten per project en deelproject; de kosten van servicecontracten; de aangegane verplichtingen; alle uitgevoerde activiteiten; historie per installatie / procesfunctie / afdeling; de performance killers in uw productieproces; de oorzaken van storingen; de realisatie van periodiek onderhoud; verbruik van onderdelen. 4.2 GEREEDSCHAP U beschikt met de onderhoudsbeheer software van Ultimo Software Solutions bv over een uitstekend gereedschap om: de kosten inzichtelijk te maken; de kosten op de juiste wijze door te belasten; de cost drivers binnen uw organisatie te traceren; planmatig onderhoud toe te passen (preventief i.p.v. correctief); verbeteringen door te voeren naar aanleiding van onder andere storingsoorzaken; contractors te controleren op inspanning en facturatie; factuurcontrole op leveranciers toe te passen Ultimo Software Solutions bv Pagina 10 van 12

11 4.3 KOSTENREDUCTIE EN PERFORMANCEVERBETERING U kunt zodoende uw kosten reduceren en performance verbeteren door: downtime / ongeplande stops te reduceren (meer output door grotere machinebeschikbaarheid); voorraadniveau onderdelen effectiever te beheren / terug te dringen; betere controle op voortgang werkzaamheden; de uitvoering te sturen op contracten en budgetten; efficiënter te werken door opgebouwde kennis in het systeem (digitaal logboek); betere kennisborging in verband met verloop van personeel (kennis blijft dankzij effectieve registratie binnen de organisatie); terugdringen administratieve handelingen, doordat alle informatie gestructureerd gebundeld is. 4.4 ONDERSCHEID Ultimo Maintenance Management ( Lite) onderscheidt zich ten opzichte van andere onderhoudsbeheersystemen. De software van Ultimo Software Solutions bv is dankzij de intuitieve gebruikersinterface zeer gebruiksvriendelijk. Er wordt binnen de applicatie veel gebruik gemaakt van verkenners en dankzij de handige selectielijsten en filters heeft u snel gevonden wat u zoekt. Bovendien is in de Ultimo software meer dan 25 jaar gebruikerservaring verwerkt. Flexibiliteit is de meest onderscheidende factor van de software van Ultimo Software Solutions bv. Het is onze filosofie dat de software aangepast moet kunnen worden aan de werkwijze van de organisatie in plaats van dat de organisatie zich moet voegen naar het systeem. Dankzij de flexibiliteit kunnen wij de software in verregaande mate aanpassen aan uw specifieke situatie. Het configureren van het systeem vindt plaats tijdens de implementatie. We hebben het dan niet over maatwerk, maar over aanpassingen binnen de standaard met behulp van de Ultimo Customization Tool. We implementeren altijd op locatie bij de klant waarbij men direct feedback kan geven op gedane aanpassingen. De doorlooptijd is daardoor kort, dit heeft twee grote voordelen voor de klant: 1. De implementatiekosten zijn relatief laag en de acceptatie is hoog omdat men snel aan de slag kan met een standaardpakket op maat. 2. Met de Ultimo Customization Tool kunnen onze klanten na de implementatie ook zelf allerlei aanpassingen doen aan de software, hetgeen weer tot lagere beheerkosten leidt. Er zijn meer applicaties die in bepaalde mate aanpasbaar zijn, maar bij de meeste ontstaat een probleem wanneer er een update moet plaatsvinden. Bij de software van Ultimo Software Solutions bv kunt u ondanks uw specifieke aanpassingen toch gewoon meelopen met updates, zonder dat uw specifieke aanpassingen verloren gaan. U profiteert dus wel van nieuwe mogelijkheden, maar uw eigen aanpassingen blijven intact. Dat is één van de aspecten die de software van Ultimo Software Solutions bv uniek maakt Ultimo Software Solutions bv Pagina 11 van 12

12 Dhr. J. Aerts, Technisch Manager, Coldset Printing Partners Paal Beringen NV: Naar aanleiding van de cursus applicatiebeheer waren we zeer verrast welke mogelijkheden het systeem biedt. Je kunt er werkelijk flexibel mee omgaan. Veel andere systemen, daar moet je mee leren leven, maar dit systeem kun je naar je eigen hand plaatsen. Dhr. E. Beunckens, Diensthoofd IT, Chiyoda Europa: De gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit gaven de doorslag. Dhr. P. Walraedt, Hoofd Technische Dienst, J.M. Huber: De flexibiliteit van de applicatie heeft ervoor gezorgd dat de acceptatie onder het personeel hoog was, en de algehele beheerkosten laag. Het werken met Ultimo zorgt ervoor dat alle onderhoudsinformatie in één systeem geborgd is. 4.5 TEN SLOTTE Samengevat zorgt het werken met Ultimo Maintenance Management ( Lite) er voor dat de medewerkers op de werkvloer sneller kunnen beschikken over de operationele informatie die de uitvoering van het dagelijkse werk doelmatig en efficiënt maakt. Daarnaast beschikt u over de gewenste managementinformatie om structurele verbeteringen door te voeren om uw kosten te reduceren en/of uw output te vergroten en te voldoen aan wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt dat het gebruik van de software vele voordelen oplevert en dat het systeem zich in relatief korte tijd terugverdient Ultimo Software Solutions bv Pagina 12 van 12

Doelen, Resultaten en Return on Investment

Doelen, Resultaten en Return on Investment Doelen, Resultaten en Return on Investment Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet +31 341 42 37 37 www.ultimo.com Voorwoord Dit document is bedoeld om weer te geven welke concrete voordelen

Nadere informatie

Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management

Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3, Nunspeet Tel +31 341 42 37 37 sales@ultimo.net www.ultimo.net VOORWOORD Dit

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Asset management voor Instrumentatie

Asset management voor Instrumentatie Asset management voor Instrumentatie De weg van Reactief naar (geautomatiseerd) Predictief Theo van der Steen sr. Engineer E&I Toine van den Heuvel Manager Engineering Enkele kengetallen brouwerij s-hertogenbosch

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen.

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen. Trainingen Algemeen Q3 Concept heeft een bewezen softwareconcept ontwikkeld op het gebied van onderhoudsbeheer voor een onbeperkt aantal gebruikers. Q3 is het onderhoudsbeheersysteem waarmee oa. zowel

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Optimizer+ is het revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept. De softwaretool stelt

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement Onderhoudsmanagement De kosten besteedt aan onderhoud kunnen hoog oplopen. Het is interessant waar de kosten door worden veroorzaakt en hoe deze kosten beter beheerst kunnen worden? Onderhoud wordt al

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Invend bespaart klanten geld

Invend bespaart klanten geld Invend bespaart klanten geld Het verminderen van verbruik zonder afbreuk van beschikbaarheid Invend maakt een beter beheer van industriële verbruiksartikelen met een hoge omloopsnelheid mogelijk, wat een

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011 Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10 Trainingsprogramma januari tot en met juli 2011 Introductie In deze trainingsbrochure treft u het actuele trainingsaanbod van Ultimo Software Solutions en Ultimo

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona

Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Zo doen wij onderhoud bij Vrumona Door: Ruud van der Burg / Maintenance Engineer Agenda 1 Inleiding 2 Feiten en cijfers / film ¾ min 3 4 5 6 TPM-PM Onderhoud door de jaren heen Verbeter processen Vragen?

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012

Trainingsbrochure 2012 Trainingsbrochure 2012 Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Voordelen Ultimo trainingsprogramma 5 Praktische informatie 5 Extra mogelijkheden Klik op het gewenste onderwerp om direct meer te lezen. 2 4 Verschillen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Service SolutionS nl

Service SolutionS nl Service Solutions NL banzo Service Solutions 1e druk, oktober 2016 Buitenvaart 1409 7905 SJ Hoogeveen Nederland +31(0) 88 58 85 000 www.banzo.nl The way to maintain 4 banzo Service Solutions 5 inhoud Banzo

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren Service- en Onderhoudsmodule

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren Service- en Onderhoudsmodule 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren Service- en Onderhoudsmodule 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Service- en Onderhoudsmodule 2THE

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Carla Andela National Aerospace Laboratory NLR Collaborative Engineering Systems department Aerospace Vehicles Division AMC seminar

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Visual Link Software: MES Integration

Visual Link Software: MES Integration Visual Link Software: MES Integration Maakt uw productieproces flexibeler, efficiënter en inzichtelijker VISUAL LINK SOFTWARE Visual Link Software: MES Integration by Hellebrekers Maakt uw productieproces

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS Een overgrote meerderheid van de HR-afdelingen is nog altijd een groot gedeelte van de tijd kwijt aan de administratieve verwerking van onder andere verlofaanvragen, NAW wijzigingen, declaraties en ziekmeldingen.

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor Wanneer u de productieplanning wilt optimaliseren, de voorraad wilt verlagen en de Customer Service wilt verbeteren,

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS)

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) - Versie 24 maart 2014 WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) MET HET CONTAINERBEHEERSYSTEEM WOORDEN MELDINGEN EN KOSTEN VAN EEN AFVALINZAMELSYSTEEM INZICHTELIJK

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Wat heeft u vandaag ervaren?

Wat heeft u vandaag ervaren? SMC 2012 Wat heeft u vandaag ervaren? Mijn conclusie: om eventueel gebruik te maken van enige mate van voorspelbaarheid, heeft u behoefte aan goede informatie, onderbouwde aannames, controle mechanismen

Nadere informatie

Agenda. Analyse financiële situatie. Werkvoorbereiding 3D gegevens uitwisselen. Eerder aan tafel gaan zitten BFW

Agenda. Analyse financiële situatie. Werkvoorbereiding 3D gegevens uitwisselen. Eerder aan tafel gaan zitten BFW Agenda Analyse financiële situatie Werkvoorbereiding 3D gegevens uitwisselen Eerder aan tafel gaan zitten 1 Financiële status NL holdings met certificaat BRL 0503 Analyse jaarcijfers van 2009 t/m 2012

Nadere informatie

Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen

Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen Optimizer+ Optimizer+ is hét revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van onderhoudsconcepten. Met Optimizer+ onderbouwt u concrete doelstellingen op het gebied van bedrijfszekerheid,

Nadere informatie

Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking maakt industrie veiliger Thema: Onderhoud

Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking maakt industrie veiliger Thema: Onderhoud Nr. 02 2013 www.petrochem.nl losse verkoopprijs 20,00 Managementblad voor de olie- en chemische industrie Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Optimalisatie van onderhoud binnen een openbaar vervoerbedrijf. Agenda. Introductie RET. Reden voor verandering. Project beschrijving

Optimalisatie van onderhoud binnen een openbaar vervoerbedrijf. Agenda. Introductie RET. Reden voor verandering. Project beschrijving Optimalisatie van onderhoud binnen een openbaar vervoerbedrijf Door: V. Gabriëls Datum: 18-03-2011 Agenda Introductie RET Reden voor verandering Project beschrijving Opmaken van de balans Successen en

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

STULZ VOORHEEN HIELDEN WE DE VOORRAAD HANDMATIG BIJ, NU GEBEURT DAT AUTOMA- TISCH: SNELLER EN ZONDER FOUTEN

STULZ VOORHEEN HIELDEN WE DE VOORRAAD HANDMATIG BIJ, NU GEBEURT DAT AUTOMA- TISCH: SNELLER EN ZONDER FOUTEN STULZ VOORHEEN HIELDEN WE DE VOORRAAD HANDMATIG BIJ, NU GEBEURT DAT AUTOMA- TISCH: SNELLER EN ZONDER FOUTEN STULZ Leverancier van koelsystemen STULZ Groep B.V. werkt sinds 2012 samen met Relyon en AFAS.

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie