Gemeenteberichten. Zienswijzemogelijkheid zes weken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteberichten. Zienswijzemogelijkheid zes weken"

Transcriptie

1 Mededelingen van de gemeente Utrecht Woensdag 23 november 2011 Gemeenteberichten week 47 Gemeentelijke Informatie De gemeente Utrecht publiceert elke week informatie in deze gratis huis-aan-huiskrant. Het gaat om belangrijke informatie voor inwoners, ondernemers, bezoekers en andere belangstellenden. Deze berichten vindt u ook digitaal op In de grijze kaders staan de toelichtingen op de verschillende vergunningen, en telefoonnummers voor meer informatie daarover. Voor algemene vragen en opmerkingen over de Gemeenteberichten, maar ook voor al uw vragen, suggesties, meldingen en klachten is hét gemeentelijke telefoonnummer , op maandag t/m vrijdag van uur en donderdag tot uur. Wilt u langskomen? Dat kan bij het Informatiecentrum Gemeente Utrecht. Het Informatiecentrum is open van maandag t/m vrijdag van uur en donderdag tot uur. Het adres is Vinkenburgstraat 26, ingang Neude. Meer informatie over de gemeente kunt u ook vinden op Omgevingsvergunning Eén loket voor alle vergunningen Spreekuren en wijkspreekuren van burgemeester en wethouders Foto: Willem Mes Vanaf 1 oktober 2010 vraagt u geen losse bouw-, kap- en inritvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de verschillende activiteiten. Er is nu één loket voor het indienen van de nieuwe vergunningaanvraag. Voor uw plan dient u dus één aanvraag in. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. Nieuwe aanvragen U dient de nieuwe vergunningaanvraag digitaal in op Eerst beantwoordt u de vragen en stelt zo vast of u een vergunning nodig hebt en zo ja, voor welke activiteit(en). Met uw antwoorden maakt het systeem automatisch uw aanvraagformulier, waarmee u de aanvraag voor de omgevingsvergunning direct kunt indienen. Daar kunt u ook de bijlagen elektronisch bijvoegen en de voortgang van uw aanvraag volgen. Oud en nieuw in de krant De gemeente handelt alle aanvragen van vóór 1 oktober op de oude manier af. Daarom vindt u in de Gemeenteberichten nog steeds informatie over de oude vergunningen per wijk. Onderaan staan dan per wijk de meldingen van de. Om ze snel te herkennen zijn die kopjes rood. Wabo De omgevingsvergunning is een direct gevolg van landelijke wetgeving van het ministerie van VROM, de Wabo. De Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en geldt vanaf 1 oktober Meer informatie Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61 Telefoon en Burgemeester en wethouders houden ieder voor zich spreekuren voor zaken die spelen in hun portefeuille. Naast deze gewone spreekuren houden wethouders ook geregeld spreekuur in hun wijk. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de spreekuren en wijkspreekuren via het algemene telefoonnummer van de gemeente Utrecht, Via dit nummer kunt u ook een gespreksverzoek voor de burgemeester aanvragen. Een aantal wijkwethouders houdt een inloop-wijkspreekuur. Hiervoor is geen afspraak nodig. Op de websites van de wijkbureaus vindt u meer informatie over de locaties en tijden van de (inloop) spreekuren. Zie wonen en wijken. Burgemeester Aleid Wolfsen Openbare orde en Veiligheid, Brandweer en Politie, Ombudszaken, Juridische Zaken en Bestuursinformatie, Wettelijke taken Burgerzaken, Utrechts Archief, Veiligheidshuis Rinda den Besten (PvdA) Locoburgemeester, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inburgering, Jeugd, Sport Wijk Overvecht Victor Everhardt (D66) Volksgezondheid, Welzijn/Wmo, Stationsgebied, Diversiteit Wijk west Mirjam de Rijk (GroenLinks) Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Financiën, Openbare Ruimte, Groen en Water Wijken Binnenstad en West Frits Lintmeijer (GroenLinks) Verkeer, Cultuur, Monumenten en Archeologie, Regiozaken, Internationale Zaken Wijken west en Harrie Bosch (PvdA) Ruimtelijke Ordening, Wonen, Utrecht Vernieuwt, Krachtwijken, Grondzaken en Vastgoed Wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern Jeroen Kreijkamp (D66) Onderwijs, Bibliotheek, Personeel en Organisatievernieuwing, Wijkgericht Werken, Publieksdienstverlening Wijken oost en Oost Binnenstad Binnenstad Hooch Boulandt Hoog Catharijne Sterrenbosch Vaartsebuurt Stationsgebied Nieuwe Croeselaan HZ_WABO Het kappen van zes bomen Donkere Gaard 6 en 8 HZ_WABO Het verbinden van twee kelders en het dichtzetten van een trapgat in een caférestaurant Janskerkhof 9 HZ_WABO Het verplaatsen van een boom t.b.v. het herstel van een zichtlijn Loeff Berchmakerstraat 10 HZ_WABO Het vervangen en veranderen van ramen aan de voorkant van een boven Oudegracht 136 HZ_WABO Het wijzigen van reclameuitingen aan de gevel van een fastfood restaurant Voorstraat 64 HZ_WABO Het vervangen van de kozijnen van drie woon-/ winkelpanden en het wijzigen van gevelreclame Ontwerpbesluiten Zakkendragerssteeg 40 HZ_WABO Het intern verbouwen van een restaurant (rijksmonument) Zienswijzemogelijkheid zes Afgehandelde Haverstraat BS en 18 HZ_WABO Het herstellen van de achtergevels en het bouwen van aanbouwen met dakterras bij een en een winkel met boven Bezwaar Lange Elisabethstraat 1 en Bakkerstraat 25 HZ_WABO Het wijzigen van de gevels van een winkel met boven en het splitsen van de boven in twee appartementen Bezwaar Oudegracht 25 HZ_WABO Het brandveilig gebruiken van een hotel Beroep Oudegracht 281 HZ_WABO uit een trafostation Datum besluit: Bezwaar Stationshal 11 HZ_WABO Het bouwen van vier kiosken op de perrons van station Utrecht Centraal Bezwaar Wet Bodembescherming Evaluatie Bodemsanering (besluit definitief) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 39c Wet bodembescherming hebben besloten in te stemmen met het evaluatierapport van de bodemsanering voor Smakkelaarsveld 0 (duiker 1). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 39c Wet bodembescherming hebben besloten in te stemmen met het evaluatierapport van de bodemsanering voor Smakkelaarsveld 0 (duiker 1, dus 2). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de contactpersoon van het team juristen van de afdeling Milieu & Duurzaamheid, telefoonnummer Leidsche Rijn Leidsche Rijn Nieuwe Van den Broekstraat 78 HZ_WABO dakkapel aan de voor- en achterkant van een Kolibrievlinder 7 HZ_WABO dakkapel Hof ter Weydeweg 20 HZ_WABO terreinafscheiding (hekwerk) om een kinderdagverblijf Kreekraklaan 40 HZ_WABO aanbouw aan de zijgevel van een op een bestaande aanbouw Orteliuslaan 982 HZ_WABO Het plaatsen van reclame aan de gevels van een kantoor Paul Gauguinhof (Leidsche Rijn Terwijde Waterrijk Eiland III) HZ_WABO Het bouwen van 32 en met bijbehorende voorzieningen (Terwijde watereiland III) Afgehandelde Brug tussen Grauwaartsingel en Jan Wolkerssingel HZ_WABO

2 Gemeenteraad Agenda van de gemeenteraad Donderdag 24 november Raadsvergadering (middag en avond) Onder andere op de agenda: - Bibliotheek/Artplex - Subsidie De Vechtsebanen Dinsdag 29 november Commissie Mens en Samenleving (middag en avond) Onder andere op de agenda: - Ondernemersfonds Utrecht - Internationale School Utrecht Woensdag 30 november Wijkbijeenkomst west (avond) De gemeenteraad vraagt uw mening Als inwoner van Utrecht heeft u tijdens een raadsinformatieavond de gelegenheid om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over onderwerpen die op het programma staan. De eerstvolgende raadsinformatieavond is dinsdag 6 december. De raadsinformatieavond begint om uur (inloop vanaf uur) in het stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat 2. Alle bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders aangegeven. Donderdag 1 december Commissie Mens en Samenleving (middag) Onder andere op de agenda: - Wijziging financiering regiotaxi - Wet werk en bijstand Wijkbijeenkomst West (avond) U kunt zich aanmelden voor de raadsinformatieavond tot maandag 5 december, uur. Let op: dit tijdstip is vervroegd. U meldt zich aan door het formulier in te vullen op: Programma raadsinformatieavond dinsdag 6 december De volgende onderwerpen staan op het programma: Woningsplitsing De gemeenteraad wil graag praten met betrokkenen en het college over het nieuwe beleid voor het splitsen van en. Woningsplitsing is het verbouwen van een tot meerdere zelfstandige appartementen, die eigenaren vervolgens afzonderlijk verhuren of verkopen. De toename van het aantal splitsingen en het aantal klachten van bewoners over de leefbaarheid in de wijk, roept vragen op bij raadsleden. Ook vragen ze zich af of het nieuwe beleid voldoende bescherming biedt voor startersen. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten. Toekomstvisie Landgoederen Bij deze bijeenkomst spreekt de gemeenteraad met betrokkenen over het ontwerpraadsvoorstel Toekomstvisie Landgoederen De visie gaat onder andere over herstel en behoud van de bossen en lanen op de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Deze landgoederen liggen aan de Kromme Rijn ten oosten van de stad en vormen een groot groengebied tussen Woensdag 30 november Raadsleden bezoeken Ondiep Een delegatie van de gemeenteraad brengt op woensdagavond 30 november een bezoek aan de wijk Ondiep. Het thema voor het wijkbezoek is Sloop- en nieuwbouw in Ondiep en (bewoners)- initiatieven die niet passen binnen het huidige beleid. De herstructurering in Ondiep heeft positieve en negatieve kanten waarover raadsleden, bewoners en professionals met elkaar in discussie gaan. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst die begint om uur in het Nicolaas en Monicacentrum aan het Boerhaaveplein 199. Voor de bijeenkomst gaan de raadsleden met bewoners de wijk in uur Buurtbewoners vertellen + discussie uur Conclusies sloop- en nieuwbouw Ondiep uur Vragen over andere onderwerpen uur Resultaat toezeggingen raadsbezoek Pijlsweerd van 31 maart uur Sluiting Voor meer informatie over de avond kunt u contact opnemen met wijkbureau west, telefoonnummer of Utrecht, Bunnik en De Uithof en de snelwegen en A27. Tezamen zijn de landgoederen ongeveer 300 hectare groot. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten. Heycopzone Vleuterweide Bij deze bijeenkomst spreekt de gemeenteraad met belangstellenden over de vaststelling van het bestemmingsplan Heycopzone Vleuterweide. De Heycopzone is een smalle strook bestaand landschap van 1,5 kilometer lengte, die gekoppeld is aan een oude waterloop: de Heycop. Het plan bestaat uit het voltooien van het al gedeeltelijk gerealiseerde park en de aanleg van onder andere een proeftuin van noten en vruchten en een aantal speel- en sportplekken. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten. Hoek Rijksstraatweg-Meerndijk, De Meern Bij deze bijeenkomst spreekt de gemeenteraad met belangstellenden over de vaststelling van het bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg-Meerndijk in De Meern. Het plan bestaat onder andere uit de bouw van ééngezinsen, appartementengebouwen met commerciële ruimte en een ondergrondse parkeervoorziening na het slopen van de bestaande bebouwing. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten. Aan deze raadsinformatieavond kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd. Het volledige, definitieve programma voor de raadsinformatieavond en de bijbehorende stukken vindt u op internet: Donderdag 1 december Bijeenkomst West klimaatneutrale wijk Raadsleden bezoeken op donderdag 1 december de wijk West. Ze willen graag van bewoners, ondernemers en organisaties horen wat er leeft en speelt in de wijk. De bijeenkomst is van uur in Houtzaagmolen De Ster, Molenpark 3. Het thema van de bijeenkomst is klimaatneutrale wijk. Een vertegenwoordiger van het bewonersinitiatief LomboXnet zal vertellen over zonne-energie op scholen, elektrische rijden en een smart grid (slim energienet) in Lombok. Vereniging Energie U geeft uitleg over het plan voor windmolens op Lage Weide en energieambassadeurs. Als u nog een onderwerp, probleem of idee onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen, dan kunt u dat doorgeven aan Wijkbureau West. Reacties graag voor 21 november uur. Voor meer informatie over de avond kunt u contact opnemen met wijkbureau West, telefoonnummer of Dinsdag 6 december Raadsinformatieavond Donderdag 8 december Raadsvergadering (avond) Meepraten U kunt meepraten over onderwerpen die op het programma van de raadsinformatieavond staan. Aanmelden voor de raadsinformatieavond kan tot maandag 5 december, uur. Let op: dit tijdstip is vervroegd. U meldt zich aan door het formulier in te vullen op: Vragen? Neem contact op met de griffie: Marlies Smeets, , Vergadering volgen? U kunt de raads- en commissievergaderingen bijwonen op de publieke tribune van de raadzaal. Alle bijeenkomsten in de raadzaal worden uitgezonden via internet: gemeenteraad/vergadering-online. De raadsvergaderingen worden ook rechtstreeks uitgezonden op RTV Utrecht. De raads- en commissievergaderingen zijn te volgen op de radio, via het Open Kanaal. Deze zender is uitsluitend te ontvangen via de kabel op FM U kunt de gemeenteraad ook op Twitter volgen: Colofon Teksten Griffie Gemeenteraad Foto s Sebastiaan ter Burg, Willem Mes Telefoon Website

3 Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur) Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor de onderstaande adressen (tijdelijke) vergunning is verleend voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte: Van Asch van Wijckskade 11 T, verleend op 8 november 2011 (verzonden op 11 november 2011, OW ). Rijnlaan 212, verleend op 10 november 2011 (verzonden op 15 november 2011, OW ) Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op U kunt het bezwaar niet per insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus CE Utrecht Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes na de dag waarop de vergunning is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee; de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. Aanvragen omzettingsvergunning (kamerverhuur) Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor de onderstaande adressen vergunning is aangevraagd voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte: Burgemeester Smitsstraat 2 (OW ) ter legalisatie van een bestaande situatie. Adriaen van Ostadelaan 124 I (OW ) dit betreft een aanvraag om een tijdelijke vergunning ten behoeve van een ouder-kindsituatie. Bergstraat 11 (OW ) dit betreft een aanvraag om een tijdelijke vergunning ten behoeve van een ouder-kindsituatie. Fruinplantsoen 21 (OW ) dit betreft een aanvraag om een tijdelijke vergunning ten behoeve van een ouder-kindsituatie. Voor meer informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met de sector Publieke Diensten van StadsOntwikkeling, tel. (030) Verkeersbesluiten Definitief besluit Vleuten-De Meern Groene Draecksingel (de twee meest links gelegen parkeerplaatsen op een klein parkeerterrein gelegen aan de rechterzijde van perceelnummer 29) Vaststellen: parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor elektrische auto s Eén en ander geschiedt conform art. 12 BABW en de Algemene wet bestuursrecht. Bovengenoemd(e) verkeersbesluit(en) treedt/treden in werking met ingang van 24 november brug Datum besluit: Bezwaar Burgemeester Verderlaan 2 HZ_WABO van de garage bij een Datum besluit: Bezwaar Grauwaartsingel, Verl. Vleutenseweg en Weg naar Parkwijk HZ_WABO kademuur Bezwaar Hogeweide 3 HZ_WABO Het brandveilig gebruik van een kinderdagopvang voor culturele doeleinden Beroep Kolibrievlinder 14 HZ_WABO berging Datum besluit: Bezwaar oost Votulast Wittevrouwen Voordorp Zeeheldenbuurt Tuindorp Hoek Grutterdijk- Zwartewater e.o. (Lauwerecht) HZ_WABO Het kappen van 17 bomen t.b.v de vervanging van de beschoeiing van de Oosterstroom en het Zwarte Water Wmo-loket Utrecht Juliusstraat 9 HZ_WABO Het schilderen van de gevel en het aanbrengen van reclame aan een bedrijfspand Van Brakelstraat 24 HZ_WABO Het verbouwen (samenvoegen) van een beneden- en boven tot één Oude Kerkstraat 2 A HZ_WABO Het uitbreiden van een bestaand schoolgebouw op de verdieping beslistermijn met zes vanaf datum: geen Arienslaan 5, huisje 24 HZ_WABO Het verkleinen van een recreatie- Bezwaar Van Swindenstraat 17 HZ_WABO uitbouw tegen de zijkant van de kap van een Datum besluit: Bezwaar Voorveldselaan 2 HZ_WABO Het brandveilig gebruik ten behoeve van een kinderdagverblijf Beroep Voor informatie, advies en verwijzing bij vragen over wonen (aanpassingen), welzijn, mantel- en thuiszorg en vervoersoplossingen. Digitaal Wmo-loket: 24 uur per dag bereikbaar via: of mail naar: Telefonisch: ma. t/m vr. van 9.00 tot uur via telefoonnummer: Wmo bij u in de buurt: met vragen over de Wmo kunt u per 1 januari 2011 terecht bij de welzijnsorganisatie in uw buurt. Kijk voor de openingstijden en locaties op: west Zuilen Ondiep Pijlsweerd 1e en 2e Daalsebuurt Hoogstraat Reaumurlaan 10 A HZ_WABO Het gebruiken van winkelruimte voor woondoeleinden Bessemerlaan 44 HZ_WABO Het overkappen en veranderen van een dakterras in onbenoemde ruimte aan de achterkant van een beslistermijn met zes vanaf datum: geen Adriaan van Bergenstraat 2 BS HZ_WABO Het aanbrengen van een reclame-uiting aan de zijgevel van een Besluit: Geweigerd Bezwaar Boelesteinlaan 4 HZ_WABO een asbesthoudende kacheldoorvoer uit een raamkozijn van een Bezwaar Knopstraat 23 HZ_WABO dakkapel Besluit: Geweigerd Bezwaar Oost Oudwijk Buiten Wittevrouwen Abstede Gansstraat Wilhelminapark Rijnsweerd Emmalaan 10 HZ_WABO Het slopen van Heidelberglaan 100 HZ_WABO Het inpandig verbouwen (bouw transportgang) van bouwdeel F.00 en de melding brandveilig gebruik Wulpstraat 4 HZ_WABO Wulpstraat 10 HZ_WABO Commissie Welstand en Monumenten Op de dinsdagochtenden vindt in principe de openbare vergadering plaats van de Commissie Welstand en Monumenten. De eerstvolgende vergadering is de Commissie Welstand en Monumenten West op 29 november De gegevens zoals vergaderlocatie en agenda zijn vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering te vinden op: of Indien u geen toegang heeft tot internet, wordt belangstellenden geadviseerd vanaf donderdag, voorafgaand aan de vergadering, telefonisch contact op te nemen met het Bureau CWM, telefoon Op het Bureau is tevens bekend waar de agenda ter inzage ligt. Indien u spreektijd aan wilt vragen kunt u ook contact opnemen met het Bureau. Toelichting bij vergunningen Publicatie aanvragen en besluiten Aanvragen voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de activiteit bouwen, kappen van bomen, in- of uitrit, maar ook een vergunning voor het houden van evenementen, wijzigingen van monumenten enzovoort, kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt daarnaast ook besluiten zonder dat daarvoor een aanvraag is ingediend. Bijvoorbeeld bij verkeersmaatregelen. De gemeente publiceert veel van deze aanvragen en voornemens wekelijks op de pagina s Gemeenteberichten in deze krant en op de site Stukken inzien Voordat u een zienswijze of bezwaarschrift indient, kunt u meestal de aanvraag, de stukken bij de aanvragen en voornemens of de beslissing inzien. Waar u dit doet, hangt af van de soort aanvraag of voornemen. De plannen liggen ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, telefoon , open op werkdagen van uur. Voor meer informatie: Zienswijze Op sommige aanvragen en voornemens kunnen belanghebbenden reageren voordat het college een besluit neemt. Dan dient u een zienswijze in. Informatie over het indienen van een zienswijze leest u onder het desbetreffende kopje van de aanvraag of het voornemen. Is het mogelijk een zienswijze in te dienen en wilt u uw mening laten horen? Schrijf dan een brief, waarin u aangeeft waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning of een besluit bent. Zienswijzen per neemt de gemeente niet in behandeling. Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing hierover weegt de gemeente de ingediende zienswijzen af. Of uw zienswijze leidt tot daadwerkelijke aanpassing van het besluit, is niet van tevoren aan te geven. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a StadsOntwikkeling, de afdeling FrontOffice & Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Vermeld in uw brief duidelijk uw naam en adres alsmede het plan (BV/HZ_WABO nummer) waartegen u uw zienswijze kenbaar wil maken. Omgevingsvergunning Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen binnen vier na de datum van publicatie van de aanvraag. Dit geldt voor de aanvragen die een reguliere procedure doorlopen. Wanneer voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden, dan kunnen pas zienswijzen worden ingediend wanneer het conceptbesluit is gepubliceerd. Bezwaarschrift Bent u het met de genomen beslissing niet eens, dan kunt u bij de meeste besluiten een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op De gemeente neemt bezwaarschriften per niet in behandeling. Let op: u moet een bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn indienen, anders neemt de gemeente het niet meer in behandeling. De termijn is zes en deze gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Beroepschrift Bij sommige kunnen belanghebbenden direct na het nemen van het besluit beroep indienen. Dit staat in het besluit zelf of bij de publicatie weergegeven. Binnen zes na de datum van verzending van deze beschikking staat schriftelijk beroep open bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Bestemmingsplannen Wanneer een bestemmingsplan in procedure is, kunt u op bepaalde momenten een zienswijze indienen. De plannen liggen dan ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, telefoon , open op werkdagen van uur. Voor meer informatie: Wet bodembescherming Naar aanleiding van besluiten over bodemverontreiniging en -sanering kunt u gedurende zes beroep aantekenen als u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. U kunt een beroepschrift sturen naar de Raad van State, Voorzitter afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Bij het aantekenen van beroep moet u rekening houden met kosten. Naar aanleiding van meldingen in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS) kunt u geen bezwaar of beroep indienen, maar u kunt wel aangeven als u van mening bent dat het saneringsplan niet onder het BUS valt. Naar aanleiding van besluiten over evaluatieverslagen of nazorgplannen kunt u gedurende zes een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. In de tekst hierboven vindt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Verkeersbesluit StadsOntwikkeling, afdeling Verkeer en Vervoer, Rachmaninoffplantsoen 61. Telefoon , op werkdagen van uur. Meer informatie Meer informatie over zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedures vindt u in de Gemeentegids en op

4 Gemeenteberichten A2 A27 Utrecht Centrum A28 Zelf bouwen in Veemarkt Utrecht Eerste bouwvelden te koop Veemarkt, een nieuwe wijk van circa 550 en aan de oostkant van Utrecht. Een plek waar u kunt wonen in een moderne en duurzame omgeving op fietsafstand van het centrum. Uw eigen huis bouwen, individueel of in groepsverband. Dus wonen zoals u dat wilt. Dat kan in Veemarkt! Samen bouwen? Start verkoop 8 december 2011 Op donderdag 8 december 2011 wordt tijdens een informatiebijeenkomst het startsein gegeven voor de verkoop van de eerste bouwvelden in Veemarkt: bouwveld X en Y. Deze bouwvelden zijn bestemd voor groepen die samen hun huizen willen bouwen. Bouwveld X: ca. 34 x 25 meter, geschikt voor 6 en. Bouwveld Y: ca. 68 x 25 meter, geschikt voor 12 en. Meer informatie over deze bouwvelden vindt u op Informatiebijeenkomst bouwveld X en Y Datum: donderdag 8 december 2011 Tijd: van tot uur Locatie: Hotel Mitland, Arienslaan 1, Utrecht Meer weten? Bent u geïnteresseerd in individuele zelfbouw of zelfbouw in groepsverband? Kijk dan voor meer informatie op de website en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief. Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat de onderstaande bestemmingsplannen worden voorbereid: Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en De hoofddoelstelling van dit bestemmingsplan is de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Kern en juridisch-planologisch mogelijk te maken. De Visie Leidsche Rijn Centrum, Het Levende Centrum en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor dit gebied zoals opgenomen in het Masterplan Leidsche Rijn Centrum, zijn vertaald in dit bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor de nieuwe en en voorzieningen in dit deel van Leidsche Rijn. Het plangebied omvat Leidsche Rijn Centrum Kern en. Dit betreft grofweg het gebied ten zuidwesten van het punt waar de Rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht-Rotterdam/Den Haag elkaar kruisen. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door deze twee infrastructurele werken en twee nieuwe landschappelijke lijnen: aan de noordzijde vormt de spoorlijn van Utrecht naar Rotterdam en Den Haag de plangrens en aan de oostzijde de tunnel van Rijksweg A2. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door het verlengde van het Prinses Amaliapark. Aan de westzijde wordt de grens gevormd door de (aan te leggen) Grauwaartsingel. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2011 als ontwerp ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen. Bestemmingsplan Wilhelminalaan, Vleuten Het doel van het bestemmingsplan is de bouw van circa 115 en planologisch juridisch mogelijk te maken. Het betreft één van de zes bouwlocaties aan het Amaliapark. Het plangebied bevindt zich aan de westkant van het Leidsche Rijn Park en in de noordwestelijke hoek van Vleuterweide, een deelwijk van stadsdeel Leidsche Rijn in Utrecht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door aan de noordzijde de spoorlijn Utrecht - Woerden, aan de zuidzijde door het historische Appellaantje, aan de westzijde door de bebouwing van de Wilhelminalaan en aan de oostzijde door het Jac. P. Thijsselint. Naar verwachting zal het plan in het eerste kwartaal van 2011 Bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling, 1e herziening Na vaststelling van het bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling (onherroepelijk per 10 maart 2011) is geconstateerd dat een aantal beoogde doelstellingen uit het stedenbouwkundig plan op onderdelen wordt bemoeilijkt door een te strakke regeling. De eerste herziening corrigeert dit. Daarnaast bevat de herziening enkele wijzigingen met betrekking tot een flexibelere functionele invulling van boerderij De Hoef en de levendige rand (noordoostelijke hoekbebouwing). Tot slot bevat de herziening enkele afstemmingsbepalingen met recent gewijzigde regelgeving. Het plangebied van de eerste herziening is gelijk aan het bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling. Naar verwachting zal het plan in het vierde kwartaal van 2011 Bestemmingsplan HOV-baan Van Zijstweg Overste den Oudenlaan, Kanaleneiland Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan (HOV-baan), vanaf de Croeselaan tot en halverwege de Overste den Oudenlaan, en de verkeerskundige aanpassingen ten behoeve van de doorstroming naar en bereikbaarheid van het stationsgebied. Het plangebied omvat de toekomstige busbaan, autowegen en langzaam verkeer-infrastructuur en de daarbij behorende aanpassingen in haar directe omgeving. Het traject loopt vanaf de kruising Croeselaan Van Zijstweg via de Van Zijstweg, de Dr. M.A. Tellegenlaan tot halverwege de Overste den Oudenlaan. Naar verwachting zal het plan in het eerste kwartaal van 2012 Bestemmingsplan HOV-baan Kruisvaart Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan (HOV-baan), vanaf de Vondellaan naar de OV-terminal. Het plangebied omvat de toekomstige busbaan en de direct aangrenzende openbare ruimte. Het traject loopt vanaf de kruising Vondellaan tot aan de busbuffer aan de Mineurslaan bij de OV-terminal westzijde. Aan de zijde van de OV-terminal sluit de plangrens aan op het bestemmingsplan Stadskantoor en OV-terminal. Naar verwachting zal het plan in het eerste kwartaal van 2012 Er is gelet op de aard van bovenstaande bestemmingsplannen geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen. Wulpstraat 19 HZ_WABO asbesthoudende golfplaten van een schuurdak Bosboomstraat 24 HZ_WABO Het wijzigen van gevelreclame Bezwaar Gasthuisstraat 30 HZ_WABO bedrijfspand tot woonruimte Beroep Heidelberglaan 8 HZ_WABO Het slopen van niet dragende wanden in een universiteitsgebouw Bezwaar Louis Bouwmeesterlaan 57 HZ_WABO Het vervangen van een houten erfafscheiding door een erfafscheiding van gaaswerk begroeid met klimop en een toegangspoort Bezwaar Nachtegaalstraat 69 HZ_WABO boven tot drie appartementen Bezwaar Princetonplein 5 HZ_WABO Het verbouwen van de entree van een laboratorium Bezwaar Van Hogendorpstraat 2 en 4 HZ_WABO Het herstellen van het voegwerk van twee monumentale panden Bezwaar Overvecht Taagdreef Zamenhofdreef Wolgadreef Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef Tigrisdreef Cayennedreef 4 HZ_WABO asbest uit een Gageldijk 30 C HZ_WABO tuinhuisje Gloriantdreef 48 HZ_WABO Het wijzigen van gevelreclame Moezeldreef 83 HZ_WABO Het maken van een doorbraak in een dragende muur van een

5 Weide ing arkwijk angerak rijn N198 Lage Weide A2 Zuilen Halve Maan Papendorp Oog in Al Rivierenwijk Kanaleneiland Lombok Welgelegen Ondiep Majellapark Maarschalkerweerd Kanaleneiland Overvecht Transwijk Transwijk Wijk C Overvecht Dichters wijk Tuinwijk Vogelenbuurt Voordorp Pijlsweerd Centrum Tuindorp Wittevrouwen Tolsteeg N230 Tuindorp Oost Buiten- Wittevrouwen Groenekan Rijnsweerd A28 Museumkwartier Oudwijk Schilders- 2 buurt Rijnsweerd Sterrenwijk A27 A27 N237 N411 Werkzaamheden: 1 2 Maanderbroek-Maarsbergen Van vrijdag 24 november uur tot zaterdag 25 november uur en van zaterdag 25 november uur tot zondag 26 november uur is de tussen Maanderbroek en Maarsbergen richting Utrecht afgesloten inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Ook is de Laagerfseweg ter hoogte van het viaduct afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een vertraging tussen 20 en 30 minuten. Geluidscherm Waterlinieweg Gemeente Utrecht vervangt een geluidscherm langs de Waterlinieweg. Het scherm bevindt zich tussen de aansluiting met de A28 en het viaduct Prins Hendriklaan. Indien nodig is er tussen 9.00 tot uur in zuidelijke richting ter hoogte van de werkzaamheden één rijstrook afgezet. Het werk duurt tot eind december. Let op: Wij adviseren u de aangegeven omleidingen te volgen en rekening te houden met extra reistijd. Werkzaamheden kunnen door slecht weer worden uitgesteld. Hoograven Lunetten 1 Altijd op de hoogte van de werkzaamheden? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief of volg ons op Verkeer030. A2 Ossewagendreef 10 HZ_WABO Het kappen van twee bomen (coniferen) Gageldijk 204 HZ_WABO Het gebruiken van een kassencomplex als caravan- en kamperstalling beslistermijn met zes geen Vleuten-De Meern Vleuten Haarzuilens De Meern Veldhuizen Balije Rijnenburg Vleuterweide Duizendknooplaan 53 HZ_WABO bijzondere bouwlaag/ dakopbouw op een Lisdoddelaan 4 HZ_WABO carport en een dakapel aan de voorkant en een overkapping, een berging en een dakkapel aan de achterkant van een Passiebloemweg (bouwnummer 1) HZ_WABO aanbouw aan de zijgevel Ringkade 5 A HZ_WABO Het slopen van een clubgebouw Secretaris Versteeglaan 48 HZ_WABO dakkapel aan de voorzijde van een Terrastuinlaan 18 HZ_WABO Het wijzigen van de indeling van een raam aan de voorkant van een Burgemeester Middelweerdbaan 1 HZ_WABO Het bouwen van twee expositieruimten (legalisering bestaande gebouwen) beslistermijn met zes geen Dwergbieslaan 34 HZ_WABO uitbouw en een berging aan de zijgevel beslistermijn met zes vanaf datum: geen Hindersteinlaan 13 HZ_WABO geldautomaatruimte in een winkel beslistermijn met zes geen Rietgraslaan 20 HZ_WABO dakkapel beslistermijn met zes geen Ontwerpbesluiten Den Hamstraat 14 HZ_WABO asbest en het slopen van een bedrijfspand Zienswijzemogelijkheid zes Meentweg 43 HZ_WABO uitbouw Datum besluit: Maak online een afspraak en u bent direct aan de beurt Openingstijden Burgerzaken Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag: donderdagavond: Op afspraak: maandag t/m vrijdag: donderdagavond:

6 Gemeenteberichten Voorlopig Stedenbouwkundig Plan spoorzone De Erven, Vleuterweide Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van donderdag 24 november 2011 het voorlopig Stedenbouwkundig Plan spoorzone De Erven, Vleuterweide gedurende vier voor een ieder ter inzage ligt. Het voorlopig Stedenbouwkundig Plan spoorzone De Erven, Vleuterweide geeft een eerste stedenbouwkundige invulling aan de spoorzone en het stationsplein in De Erven Vleuterweide en kan worden gebruikt als kader voor de verlening van de. Inzage U kunt het voorlopig Stedenbouwkundig Plan en bijbehorende plankaart met ingang van donderdag 24 november 2011 gedurende vier, dus tot en met 22 december 2011, inzien bij: Informatiecentrum gemeente Utrecht, Vinkenburgstraat 26, (ingang Neude), Utrecht. Open ma. t/m vr uur en do. tot uur; Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling, Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht. Open ma. t/m vr uur; Wijkbureau Leidsche Rijn en wijkservicecentrum Vleuten- De Meern, Dorpsplein 1, Vleuten. Open ma. t/m vr uur, do. tot uur. Zienswijze Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze omtrent het voorlopig Stedenbouwkundig Plan spoorzone De Erven Vleuterweide indienen bij: Burgemeester en Wethouders Jessica Waaijers Postbus RP UTRECHT Graag op de envelop vermelden: Zienswijze voorlopig Stedenbouwkundig Plan spoorzone De Erven, Vleuterweide. U kunt geen zienswijzen indienen via . Bezwaar Meerndijk 126 HZ_WABO Het verlengen van een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van portocabins ten behoeve van een huiskamerproject voor jongeren voor de duur van twee jaar Beroep West Lombok Leidseweg Nieuw England Schepenbuurt Oog in Al Welgelegen Stationsgebied Informatie en inspraak Vergadering Wijkraad De eerstvolgende vergadering van wijkraad West is op dinsdag 29 november 2011 van uur in parochiezaal Dominicuskerk Palestinastraat 1 A. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wijkbureau West; telefoonnummer ; nl; Balistraat 74 HZ_WABO dakkapel aan de achterkant van een Bilderdijkstraat 38 BS HZ_WABO Het bouwen (legaliseren) van een dakterras op de uitbouw aan de achterzijde van een Cremerstraat 253 HZ_WABO Het kappen van een boom (populier) Cremerstraat 378 HZ_WABO Het kappen van twee bomen Cremerstraat 84 HZ_WABO dakterras op de uitbouw aan de achterzijde Kennedylaan 4 HZ_WABO dakkapel aan de voorkant van een Minahassastraat 17 BS HZ_WABO Het splitsen van een boven in twee en en het bouwen van een dakterras op de Schönberglaan 1 HZ_WABO Het aanbrengen van een reclamebord tegen de gevel van een boven Balistraat 76 omzettingsvergunning (kamerverhuur) De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat er voor de onderstaande adressen vergunningen zijn aangevraagd voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte: Adr van Ostadelaan (OW ) dit betreft een aanvraag om een tijdelijke vergunning ten behoeve van een ouder-kindsituatie. Bergstraat 11 (OW ) dit betreft een aanvraag om een tijdelijke vergunning ten behoeve van een ouder-kindsituatie. Burg Smitsstraat 2 (OW ) ter legalisatie van een bestaande situatie. Fruinplantsoen 21 (OW ) dit betreft een aanvraag om een tijdelijke vergunning ten behoeve van een ouder-kindsituatie. Informatie Voor meer informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met de sector Publieke Diensten van StadsOntwikkeling, telefoonnummer of HZ_WABO dakkapel aan de achterkant van een beslistermijn met zes geen Everard Meijsterlaan 34 HZ_WABO bedrijfs tot drie en beslistermijn met zes vanaf datum: geen Jan Pieterszoon Coenstraat 93 en Ternatestraat 50 HZ_WABO Het verbouwen van twee panden tot 8 en en het wijzigen van de gevels beslistermijn met zes vanaf datum: geen Thomas à Kempisweg 5 HZ_WABO Het verbouwen van een in twee appartementen beslistermijn met zes vanaf datum: geen Kanaalstraat 53 HZ_WABO Het vervangen van een rolluik Bezwaar Laan van Nieuw-Guinea 88 HZ_WABO Het vervangen van een rolluik Bezwaar Lombokstraat 68 HZ_WABO Het vergroten en veranderen van de kap aan de achterkant en het bouwen van een dakkapel aan de voor en achterkant van een Bezwaar Oud Hoograven Tolsteeg Nieuw-Hoograven Bokkenbuurt Lunetten Azoren 67 HZ_WABO asbest uit een woongebouw Burgemeester Smitsstraat 2 HZ_WABO Het afwijken van de bestemming voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte west Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk Dichterswijk Stationsgebied Informatie en inspraak Informatie en Inspraak Inloopspreekuur Victor Everhardt geannuleerd Het inloopspreekuur op vrijdag 25 november 2011 van wijkwethouder Victor Everhardt is geannuleerd Vergadering wijkraad west De eerstvolgende vergadering van wijkraad west is op donderdag 24 november om uur in wijkservicecentrum west, Marco Pololaan 71 Berkelstraat 54 HZ_WABO Het vergroten van een balkon aan de achterkant van een Amaliastraat 72 HZ_WABO dakterras op de uitbouw aan de achterkant van een Beneluxlaan 9 HZ_WABO kantoorgebouw Magelhaenlaan 86 HZ_WABO asbest uit een garagebox Koopzondagen 2012 Het college van burgemeester en wethouders heeft voor 2012 de data vastgesteld waarop winkels in de gehele gemeente Utrecht of in een wijk op zondag open mogen zijn. De koopzondagen voor de hele gemeente Utrecht zijn in 2012 op: 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Naast de stedelijke koopzondagen zijn per wijk nog maximaal zes speciale koopzondagen mogelijk per jaar; dit zijn de zogenaamde wijkthemakoopzondagen. Voor 2012 gelden de volgende data: Stadsdeel Data* Binnenstad 18 & 25 november, 9, 16, 23 & 30 december Leidsche Rijn 25 maart, 9 & 22 april, 17 & 28 mei, 23 december oost 9 april, 17 & 28 mei, 9, 16 & 23 december west 18 maart, 9 april, 17 & 28 mei, 26 & 30 december Oost 25 maart, 9 & 22 april, 17& 28 mei, 23 december Overvecht 25 maart, 9 & 22 april, 17 & 28 mei, 23 december Vleuten- De Meern 9 april, 17 & 28 mei, 9, 16 en 23 december West 11 maart, 9 april, 17, 20 en 28 mei, 23 december Geen aanvraag binnengekomen west 15 januari, 9 april, 17 & 28 mei, 21 oktober, 30 december * 9 april: 2de Paasdag, 17 mei: Hemelvaartsdag, 28 mei: 2de Pinksterdag, 26 december: 2de Kerstdag Verder kunnen individuele ondernemers per jaar twee extra zondagen open zijn. Hiervoor moet wel een ontheffing worden aangevraagd en verleend. Kijk voor meer informatie en een actueel over - zicht van de openingstijden van de winkels op Van Eysingalaan 270 HZ_WABO Het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte Fernandezlaan 100 HZ_WABO basisschool en het kappen van één boom beslistermijn met zes vanaf datum: geen Zeelantlaan 15 t/m 25 HZ_WABO Het renoveren van de voor- en zijgevels van een winkelpand met bovenen beslistermijn met zes geen Asselijnstraat 1 BS HZ_WABO Het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van kamersgewijze verhuur Bezwaar Balijelaan 54 A HZ_WABO Aanvraag voor brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf Datum besluit: Beroep Kaap de Goede Hooplaan 20 HZ_WABO extra entree met luifel bij een meubelzaak Datum besluit: Bezwaar

Publicaties in Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl)

Publicaties in Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) Publicaties in Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) 17 juli tot 24 juli 2013 In dit document vindt u de publicaties van: Omgevingsvergunningen Omzettingsvergunningen Horeca-exploitatievergunningen

Nadere informatie

Gemeenteberichten. Foto: Jan Lankveld. bouwdelen binnen een kantoorgebouw: Vergunning verleend 31-12-2011 Rechtsmiddel: Bezwaarprocedure

Gemeenteberichten. Foto: Jan Lankveld. bouwdelen binnen een kantoorgebouw: Vergunning verleend 31-12-2011 Rechtsmiddel: Bezwaarprocedure Mededelingen van de gemeente Utrecht Woensdag 12 januari 2011 Gemeenteberichten week 2 Gemeentelijke Informatie De gemeente Utrecht publiceert elke week informatie in deze gratis huis-aan-huiskrant. Het

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-11-2015 Advies over de periode van 30-10-2015 t/m 12-11-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-11-2015 Advies over de periode van 30-10-2015 t/m 12-11-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-11-2015 15-23018 Adres: Biltstraat 192 te Utrecht het verbouwen van een kantoor naar 4 appartementen 04-11-2015 Commissie: 17-11-2015 Akkoord

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 151. Nieuwe omgevingsvergunningen Week 22. 5 juni 2013. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). BINNENSTAD

GEMEENTEBLAD. Nr. 151. Nieuwe omgevingsvergunningen Week 22. 5 juni 2013. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). BINNENSTAD GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 151 5 juni 2013 Nieuwe omgevingsvergunningen Week 22 BINNENSTAD Brigittenstraat 5 te Utrecht HZ_WABO-13-07702 Het plaatsen van een dakraam

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 NIEUWS uit de Stadsdeelkrant van 17 november (BEANTWOORDE) VRAGEN VAN DE RAAD OVER handhaving in de Tweede Tuindwarsstraat. Zowel de voorstellen

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ)

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) Overgewicht Tabel 1 Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 BASISONDERWIJS groep 2 12% 10% 9% 9% groep 7 16% 17% 15%

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Gemeenteberichten. Foto: Anton van Daal

Gemeenteberichten. Foto: Anton van Daal Mededelingen van de gemeente Utrecht Woensdag 6 april 2011 Gemeenteberichten week 14 Gemeentelijke Informatie De gemeente Utrecht publiceert elke week informatie in deze gratis huis-aan-huiskrant. Het

Nadere informatie

Afgehandelde omgevingsvergunningen Week 18

Afgehandelde omgevingsvergunningen Week 18 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 85 8 mei 2013 Afgehandelde omgevingsvergunningen Week 18 BINNENSTAD Drieharingstraat 7-9 te Utrecht HZ_WABO-13-02740 Het wijzigen van de achtergevel

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Notulen CWM d.d. 27-01-2015 / Bellettering en bord akkoord.

Notulen CWM d.d. 27-01-2015 / Bellettering en bord akkoord. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-02-2015 14-20821 Adres: Janskerkhof 10 te Utrecht het wijzigen van de gevelreclame 02-02-2015 Commissie: 10-2-2015 Akkoord Notulen CWM

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

Gemeenteberichten. Foto: Jan Lankveld. Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid vier weken

Gemeenteberichten. Foto: Jan Lankveld. Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid vier weken Mededelingen van de gemeente Utrecht Woensdag 1 juni 2011 Gemeenteberichten week 22 Gemeentelijke Informatie De gemeente Utrecht publiceert elke week informatie in deze gratis huis-aan-huiskrant. Het gaat

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk Referendum Europese Grondwet Uitslag per wijk en subwijk Ja-kamp wint nipt in Utrecht De voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag voor Europa hebben in Utrecht met een kleine meerderheid gewonnen. In

Nadere informatie

Opmerkingen: Overeenkomstig eerder vergund / Uitvoering volgens voorwaarden Stedenbouw en hekwerk ijl en transparant.

Opmerkingen: Overeenkomstig eerder vergund / Uitvoering volgens voorwaarden Stedenbouw en hekwerk ijl en transparant. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 11-06-2015 15-08030 Adres: Vechtdijk, naast nummer 156 te Utrecht het vergroten en verbouwen van een schuur tot twee woningen en het bouwen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 25/ Commissie opmerkingen verwerkt.

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 25/ Commissie opmerkingen verwerkt. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 03-08-2017 17-06028 Adres: F.C. Dondersstraat 65 te Utrecht het uitbreiden en verbouwen van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijgebouwen

Nadere informatie

Gemeenteberichten. Leidsche Rijn Leidsche Rijn

Gemeenteberichten. Leidsche Rijn Leidsche Rijn Mededelingen van de gemeente Utrecht Woensdag 28 december 2011 Gemeenteberichten week 52 Gemeentelijke Informatie De gemeente Utrecht publiceert elke week informatie in deze gratis huis-aan-huiskrant.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 42587 29 juli 2014 OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) ONTVANGEN REGULIERE AANVRAGEN Burgemeester en wethouders maken

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01 Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Publicaties in Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl)

Publicaties in Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) Publicaties in Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) 24 juli tot 31 juli 2013 In dit document vindt u de publicaties van: Omgevingsvergunningen Omzettingsvergunningen Horeca-exploitatievergunningen

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 maart 2011 NIEUWS Voorlopig blijven de vergunningen elke twee weken in het stadsdeelkrantje gepubliceerd worden. Het wijkcentrum krijgt geen kopieën meer

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Opmerkingen: Bevestiging uitvoeren conform aanwijzing afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Bevestiging uitvoeren conform aanwijzing afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 17-09-2015 15-18003 Adres: Oudegracht 243 te Utrecht het plaatsen van een reclamebord en gevelreclame bij een werfklelder 7-9-2015 Commissie:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 24-11-2016 16-23160 Adres: Amsterdamsestraatweg 380 te Utrecht het verbouwen van een watertoren tot 3 woningen 17-11-2016 Commissie: 29-11-2016

Nadere informatie

Raadscommissies mei 2015

Raadscommissies mei 2015 Raadscommissies mei 2015 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 10 oktober 2012 week 41 Nummer 15 Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden

Nadere informatie

Adres: Biltstraat 192A en 192B te Utrecht Omschrijving: het bouwen van een aanbouw en een dakterras aan de achterkant van twee woningen

Adres: Biltstraat 192A en 192B te Utrecht Omschrijving: het bouwen van een aanbouw en een dakterras aan de achterkant van twee woningen Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-03-2017 16-36429 Adres: Alendorperweg 57 te Vleuten het bouwen van een aanbouw aan het bestaande pand, het bouwen van een kelder en het

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 17-08-2017 17-17287 Adres: Oudegracht 403A, B, C, D, E, G te Utrecht het aanbrengen van een lift in een monumentaal woongebouw 07-08-2017

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 23-06-2016 16-07828 Adres: Rotsoord 7A te Utrecht het vestigen van een horecagelegenheid in de Pastoefabriek 13-06-2016 Commissie: 28-6-2016

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 NIEUWS (uit de Stadsdeelkrant van 28 december 2011) BEKENDMAKINGEN --- BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 22 DECEMBER 2011) Aanvragen om bouw-

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

het bouwen van een kapverdieping ten behoeve van een appartement

het bouwen van een kapverdieping ten behoeve van een appartement Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 22-12-2016 Advies over de periode van 13-12-2016 t/m 22-12-2016 16-26789 Adres: Biltstraat 67 te Utrecht het plaatsen van gevelreclame 13-12-2016

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Opmerkingen: Verdere uitvoering voorstel met in achtneming van de overwegingen van erfgoed.

Opmerkingen: Verdere uitvoering voorstel met in achtneming van de overwegingen van erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 09-07-2015 15-09133 Adres: Ganzenmarkt 2-6 te Utrecht het plaatsen van een reclameuiting tegen de gevel van een winkel 07-07-2015 Commissie:

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 47 18 november 2014 nummer 47 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Afwijking bestemmingsplan: Karel Doormanstraat 21, 6651ZL, veranderen/wijzigen cafetaria, sushi- en wok take a waycounter (ontvangen

Nadere informatie

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Donderdag 7 juli 2016, week 27 Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij

Nadere informatie

Commissie Welstand & Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-07-2011 Advies over de periode van 01-07-2011 t/m 14-07-2011 voor Stadsdeel O

Commissie Welstand & Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-07-2011 Advies over de periode van 01-07-2011 t/m 14-07-2011 voor Stadsdeel O BV21102003 pr.aanvraag Adres/locatie Australiëlaan 40 en 42 Omschrijving het wijzigen van de indeling van een winkelgebouw en het plaatsen van een nieuwe voorgevel Opmerkingen Akkoord, behoudens architectonische

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 15-06077 Adres: Oudegracht 69 te Utrecht het restaureren van een kerk 17-06-2015 Commissie: 30-6-2015 Akkoord Monumentwaarden voldoende

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 44 1 november 2016 nummer 45 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Nassaukade 161, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Nassaukade 161, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Nassaukade 161, te Amsterdam. Dossiernummer: OLO 355249 IMRO-nummer: NL.IMRO.0363.E1215PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 3 december 2013 nummer 53 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen Week 2, 14 januari 2016 Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Bekendmaking Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012)

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) BEKENDMAKINGEN Nieuw Hotelbeleid. Stadsdeel Centrum werkt aan een nieuw hotelbeleid voor de binnenstad.

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 10 2013 Besluitvormende raadsvergadering De wnd. burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 21 maart 2013 om 19.30 uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein

Nadere informatie

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 28-05-2015 15-04974 Adres: Oudegracht 204 te Utrecht het aanbrengen van reclame 19-05-2015 Commissie: 2-6-2015 Niet akkoord Voor niet akkoord

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

Cubord Reclameborden bv De heer X. de Ligt Vlambloem JE Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Cubord Reclameborden bv De heer X. de Ligt Vlambloem JE Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Cubord Reclameborden bv De heer X. de Ligt Vlambloem 52 3068 JE Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 02-03-2017 14-09104 Adres: Parkweg 5 te Vleuten het uitbreiden van golfbaan De Haar van 9 naar 18 holes, het kappen van bomen, het bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: XXX adres: XXX postcode en woonplaats: XXX ingekomen op: 25-03-2013 geregistreerd

Nadere informatie

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 5 december nummer 50 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 5 2015 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 29 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een

Nadere informatie

Gemeenteberichten. Foto: Jan Lankveld

Gemeenteberichten. Foto: Jan Lankveld Mededelingen van de gemeente Utrecht Woensdag 30 maart 2011 Gemeenteberichten week 13 Gemeentelijke Informatie De gemeente Utrecht publiceert elke week informatie in deze gratis huis-aan-huiskrant. Het

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 29-09-2016 16-19515 Adres: Blauwe-Vogelweg 23 te Utrecht het restaureren en uitbreiden van een monumentale boerderij 21-09-2016 Commissie:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Opmerkingen: Met inachtneming van overwegingen Erfgoed bij uitvoering

Opmerkingen: Met inachtneming van overwegingen Erfgoed bij uitvoering Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 24-05-2017 Advies over de periode van 12-05-2017 t/m 24-05-207 17-05126 Adres: Oudegracht 140 te Utrecht het uitbreiden van de horecagelegenheid

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 35-2009 Voornemen ontheffing en bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering 21 mei 2014

Raadsvergadering 21 mei 2014 Raadsvergadering 21 mei 2014 De gemeenteraad van Druten nodigt u van harte uit voor de raadsvergadering van woensdag 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U kunt deze vergadering

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

het bouwen van een trap aan de achtergevel van een monumentale woning Commissie: Akkoord

het bouwen van een trap aan de achtergevel van een monumentale woning Commissie: Akkoord Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 10-11-2016 16-30641 Adres: Predikherenstraat 15 en 17 te Utrecht het verbouwen van een kantoor naar een woning 28-10-2016 Commissie: 15-11-2016

Nadere informatie