Building Conservation Publications Department AE + T Section RMIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Building Conservation Publications 2012. Department AE + T Section RMIT"

Transcriptie

1 Building Conservation Publications 2012 Department AE + T Section RMIT

2

3 Introduction The chair of Building Conservation is one of the chairs within the RMIT-section of the department of Architectural Engineering + Technology of the Faculty of Architecture of Delft University of Technology. This booklet gives a concise overview of publications, congress papers and (peer reviewed) articles in the field of Building Conservation over the year Apart from this also some of the research subjects that were finished in 2012 have been summarized. It is our intention to show what occupies us also in what way and with which expertise we together with institutes like the Cultural Heritage Agency, the Government Buildings Agency and TNO try to support the conservation of built cultural heritage. January 2013, Prof.ir. Rob P.J. van Hees Inleiding De leerstoel Conserveringstechnieken van Gebouwen is één van de leerstoelen binnen de RMIT-sectie van de afdeling Architectural Engineering + Technology van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Dit boekje geeft een overzicht van de publicaties, congresbijdragen en (peer reviewed) artikelen op het gebied Conserveringstechnieken van Gebouwen, die in het jaar 2012 zijn verschenen. Daarnaast zijn enkele korte samenvattingen van belangrijke onderzoeksonderwerpen, die in 2012 werden afgerond, opgenomen. We willen hiermee een indruk te geven van wat ons bezig houdt en op welke gebieden wij met onze samenwerkingspartners, zoals Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksgebouwendienst en TNO, een bijdrage trachten te leveren aan het instandhouding van het gebouwd cultureel erfgoed. Januari 2013, Prof.ir. Rob P.J. van Hees 1

4 2

5 Contents Introduction 1 Contents 3 Zout en behoud 5 Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden 6 Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden 7 Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden 9 Franse witte kalksteen 10 De Rijksbouwmeester 11 Herontwerp 12 Essay: And in the End, the Love You Take is Equal to the Love you Make 13 Rijksmonument: Recapitulatie II 14 Gesignaleerd: Het Paleis van de Republiek 15 Delft: Nieuwe natuursteen in een oude stad 16 Restauratiegeschiedenis Eusebiuskerk Arnhem 17 Salt resistant mortars: present knowledge and future perspectives 18 Restauratie van middeleeuwse binnenstadskerken 19 Historische vensters: typologie, duurzaamheid, antiek glas, ramen, kozijnen 20 Vensters onder vuur 21 Historic lime-binders: an example of 19 th century Dutch military plain concrete 23 Evaluation of spreading and effectiveness of injection products against rising damp in mortar, brick and masonry 24 A Mining Engineer in Heritage Land 26 Hoe kan een effectieve ontzouting bereikt worden? 28 Optrekkend vocht 29 Versneld en toch realistisch 31 Duurzaamheid als keuzeargument bij vervanging van natuursteen 32 Renders technology in Italian Renaissance 33 3

6 Perspectives 35 Van bindmiddel en zand tot mortel 36 Schade door vocht, vorst en zouten 37 Oppervlaktebehandeling van historisch metselwerk 38 Gevelreinigen, goed voor monumenten? 39 Simulation of Self-healing of dolomitic lime mortar 41 Effect of inhibitors on sodium sulfate crystallization 42 Steenkeuze voor restauratie 43 Self Healing materialen en de bouw 44 Tijdelijk gebruik en restauratie-dogma s 45 RILEM TC 203-RHM: Repair mortars for historic masonry 46 RILEM TC 203-RHM: Repair mortars for historic masonry 47 RILEM TC 203-RHM: Repair mortars for historic masonry 48 RILEM TC 203-RHM: Repair mortars for historic masonry 49 Confusing Cracks and difficult Deformations 50 De bijzondere kenmerken van historische betontoepassingen 51 s 53 4

7 Zout en behoud Rob van Hees & Barbara Lubelli Zoutkristallisatie kan leiden tot ernstige aantasting van steen en metselwerk. Dit veelvoorkomende probleem vormt bij de zorg voor monumenten een blijvend punt van aandacht. In dit artikel wordt beschreven hoe het mechanisme van zoutkristallisatie werkt en ook op welke manieren zoutkristallisatie zich manifesteert. Het grote aantal factoren dat het schadebeeld kan beïnvloeden, maakt het soms lastig om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Van geval tot geval moet bekeken worden welk soort materiaaltechnisch onderzoek en welk soort onderzoek naar de herkomst van vocht en zouten noodzakelijk is. B. Lubelli & R.P.J. van Hees, Zout en behoud. In: C. Berkelbach (red.), Restauratietechniek, Bureau Monumenten en Archeologie, Amsterdam

8 Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden Achtergronden van het verschijnsel en onderzoek naar de bestrijding Rob van Hees, Barbara Lubelli & Anke Hacquebord Optrekkend vocht is een grote bedreiging voor de bestaande bouw en voor monumenten. Optrekkend vocht kan zowel bijdragen aan een ongezond binnenklimaat als aan een verhoogd risico op vocht-, zout- en vorstschade. De bedreiging, gevormd door optrekkend vocht, zal naar verwachting in de toekomst onder invloed van de klimaatverandering nog verder toenemen. De huidige omvang van het probleem blijkt al uit het zeer grote aantal methoden en producten ter bestrijding van optrekkend vocht dat op de markt aanwezig is en dat varieert van chemische producten tot mechanische onderbreking en van droogpijpjes tot electro-osmose. Vooral het aantal chemische injectieproducten en -system en is aanzienlijk en behandeling vindt in de praktijk ook vooral plaats door injecteren met chemische (waterafstotende) producten. Desondanks is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit en duurzaamheid van deze laatste categorie producten. Het in de praktijk regelmatig voorkomen van mislukkingen en van conflictsituaties na behandeling onderstreept de behoefte aan meer kennis bij gebouweigenaren, architecten en aannemers, bij de afbouwbranche en zelfs bij producenten. R.P.J. van Hees, B. Lubelli & A. Hacqebord, Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden - Achtergronden van het verschijnsel en onderzoek naar de bestrijding. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45, 2011, p

9 Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden Laboratoriumonderzoek naar factoren die de effectiviteit van producten tegen optrekkend vocht beïnvloeden Barbara Lubelli, Rob van Hees & Anke Hacquebord Het verschijnsel optrekkend vocht manifesteert zich vooral in oudere gebouwen en woningen. Er bestaan verschillende methoden om optrekkend vocht tegen te gaan: chemische onderbreking, mechanische onderbreking, electro-osmose, gebruik van droogpijpen of droogstenen, en drainage. Van deze methoden is chemische onderbreking, dat wil zeggen het injecteren van muren, de meest gebruikte methode in Nederland. Deze bestrijdingsmethode is gebaseerd op chemische producten die in het poriesysteem van het bouwmateriaal worden gebracht. Bij deze methode warden gaten met een onderlinge afstand variërend van 100 tot 400 mm in de te behandelen muur geboord, waarin de producten vervolgens met of zonder druk worden aangebracht. Het patroon van de injectiegaten moet dusdanig worden gekozen dat overlappende behandelde zones ontstaan. 7

10 Ondanks veelvuldig gebruik van chemische onderbreking, is de kennis over de werking van deze producten verre van volledig. De bestaande publicaties over dit onderwerp behandelen vaak een kleine selectie van producten [onder andere Honsinger 1992; Grun & Heising 1997; Venzmer et al. 2005; Alfano et al. 2006; Simlinger 2007; Balk 2007; Vanhellemont & De Clercq 2008]. Daarnaast gebruiken onderzoekers verschillende testmethoden, waardoor de resultaten onderling niet vergelijkbaar zijn. Dit heeft te maken met het feit dat er geen officiële internationale norm bestaat voor het testen van de effectiviteit van producten. Daardoor is het moeilijk een compleet beeld te krijgen van de effectiviteit van chemische middelen tegen optrekkend vocht en van de factoren die de effectiviteit beïnvloeden. In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van het TNO-cofinancieringproject 'optrekkend vocht' [van Hees et al: 2011], is in het laboratorium van TNO de effectiviteit van veertien verschillende chemische middelen getest. Deze selectie bevat zowel producten in water als in organisch oplosmiddel, en zowel producten die de poriën vullen als producten die deze waterafstotend maken. Het gaat hierbij om vloeibare producten en om producten in de vorm van crèmes en gels. B. Lubelli, R.P.J. van Hees & A. Hacqebord, Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden - Laboratoriumonderzoek naar factoren die de effectiviteit van producten tegen optrekkend vocht beïnvloeden. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45, 2011, p

11 Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden Resultaten verkennend onderzoek praktijksituatie. Op weg naar een testmethode voor de praktijk Anke Hacquebord, Rob van Hees & Barbara Lubelli Er bestaan verschillende systemen en producten om optrekkend vocht in metselwerk te bestrijden. In veel gevallen bestaat de behandeling uit het injecteren van chemische producten, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van een speciale pleisterlaag [Van Hees et al. 2011]. Op de markt is een grote verscheidenheid aan chemische injectieproducten verkrijgbaar, waarvan in productbladen vermeld wordt dat hun werkzaamheid met laboratoriumonderzoek is vastgesteld. Onafhankelijk onderzoek naar de werkzaamheid en toepassing van deze middelen in hun algemeenheid is echter schaars. De bestaande publicaties over dit onderwerp behandelen vaak maar een kleine selectie van producten en door ontbreken van een internationale standaardtestprocedure is vergelijking van de resultaten onderling veelal niet mogelijk [Lubelli et al. 2011]. Bovendien klinken tegenstrijdige geluiden over het effect van deze behandelingen in de praktijk: ondanks positieve resultaten onder laboratoriumomstandigheden blijken de behandelingen in de praktijkregelmatig niet het gewenste resultaat op te leveren. De praktijksituatie is dus mogelijk anders dan de laboratoriumsituatie. In dit artikel worden daarom de resultaten van een verkennend onderzoek naar de situatie in de praktijk gepresenteerd. Hoe ziet de markt er tegenwoordig uit? Welke producten worden toegepast? Op basis waarvan worden deze producten geselecteerd en hoe worden ze toegepast? Wat is de effectiviteit en duurzaamheid van deze producten? Welke testmethodes zijn er beschikbaar om effectiviteit en duurzaamheid aan te tonen? A. Hacqebord, R.P.J. van Hees & B. Lubelli, Optrekkend vocht: Evaluatie van bestrijdingsmethoden - Resultaten verkennend onderzoek praktijksituatie. Op weg naar een testmethode voor de praktijk. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45, 2011, p

12 Franse witte kalksteen Wido Quist Vanaf halverwege de negentiende eeuw werd in Nederland en België zeer veel witte kalksteen uit Frankrijk gebruikt, zowel bij nieuwbouw als bij restauratie. Door de aanleg van diverse spoorlijnen was men voor het gebruik van natuursteen niet langer afhankelijk van de (natuurlijke) waterwegen. Vanwege de grote hoeveelheid verschillende typen en variëteiten werd in het kader van recent promotieonderzoek naar de vervanging van witte Belgische steen aan de Technische Universiteit een globaal overzicht opgesteld van deze Franse kalkstenen, gerelateerd aan hun geografische herkomst. Daarnaast werden de verschillende classificatiesystemen, die in het verleden gebruikt werden om de kwaliteit van de stenen aan te duiden, onderzocht en werd de wijze waarop deze ontstaan zijn herleid. Zoals uit dit artikel zal blijken, hebben (veronderstelde) typeen/of kwaliteitsaanduidingen zoals liais, roche en dur de keuze voor steensoorten voor toepassing in Nederland niet gemakkelijker gemaakt. De briefwisselingen tussen architect Van Nieukerken, groeve-exploitanten en importeurs van Franse kalksteensoorten ten behoeve van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda illustreren bijvoorbeeld de verwarring die over deze aanduidingen bestond. Ook de classificatiesystemen met een cijfer voor duurzaamheid of bewerking als classificatie, zoals die vanaf ongeveer 1920 hun intrede deden, hebben waarschijnlijk tot veel verwarring geleid wanneer ze door elkaar heen werden gebruikt. W.J. Quist, Franse witte kalksteen. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45,

13 De Rijksbouwmeester Instituut en functionaris Bert van Bommel In 2006 werd uitgebreid stilgestaan bij '200 Jaar Rijksbouwmeester'. Dat jubileum hield verband met het aantreden van Jean Thomas Tibault als 'Architect des Konings' (van Koning Lodewijk Napoleon). Een decennium eerder verscheen de studie 'De Rijksbouwmeesters waarin uitgebreid werd ingegaan op de architecten in Rijksdienst die, al dan niet met terugwerkende kracht, Rijksbouwmeester kunnen worden genoemd. Deze titel werd namelijk lang niet altijd gevoerd. Willem Nicolaas Rose, die in de jaren zestig van de negentiende eeuw in Rijksdienst kwam, was de eerste die daadwerkelijk 'Rijksbouwmeester werd genoemd. Anderen werden (bijvoorbeeld) 'Rijksbouwkundige' of 'Contrarolleur genoemd. Bij 200 jaar Rijksbouwmeester kan ook de kanttekening worden geplaatst dat er voor de centralisatie van de overheid bij de totstandkoming van de Bataafse Republiek in de verschillende gewesten ook bouwmeesters van landsheren en stadhouders waren. Die meegerekend heeft het ambt van de Rijksbouwmeester wortels die meer dan een millennium in de geschiedenis moeten teruggaan. Hier is niet zozeer de geschiedenis van het ambt van de Rijksbouwmeester aan de orde, als wel de huidige positie en de huidige taken van de functionaris. Voor een goed begrip moet dan wel op de geschiedenis worden teruggegrepen - zij het geen 200 jaar of laat staan meer dan een millennium. Ook moet voor ogen gehouden worden dat taak en positie in de laatste halve eeuw fundamentele veranderingen ondergingen, in het afgelopen decennium zijn gewijzigd, en ook thans in beweging zijn. A.J. van Bommel, De Rijksbouwmeester. Instituut en functionaris. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45,

14 Herontwerp De moderne architectonische opgave gezien door de bril wan de monumentenzorger Bert van Bommel 'Ik doe doorlopend aan hergebruik zo sprak Tracy Metz op 9 september, bij de opening van Open Monumentendag 'Ik woon in een voormalige paardenstal. Ik werk op een voormalig industrieterrein. Ik sport in een voormalige autoshowroom. Ik doe boodschappen in een voormalig bankgebouw. Ik ga naar lezingen in een voormalige krantendrukkerij, naar concerten in een voormalige kerk of een voormalig beursgebouw.' In het zesde semester, dus aan het einde van de bachelorperiode, krijgen allen die in Delft Bouwkunde studeren het vak BK 6010 Architectonische Basisbegrippen 5. Belangrijk onderdeel daarvan vormen de colleges over hergebruik en herontwerp. In het navolgende is de tekst weergegeven die bij het inleidende college hoort. Daarin wordt de studenten niet alleen voorgehouden in welk kader het werk van architecten en stedenbouwkundigen in de komende decennia staat. Belangrijk onderdeel ervan is ook de monumentenzorg. Hergebruik en herontwerp zijn immers vanouds centrale thema s van monumentenzorg. Ervaring die in de monumentenzorg is verworven, is van grote betekenis voor bijna alle ontwerpopgaven van nu en de nabije toekomst. De techniek van het waarderen, op dit moment belangrijk onderwerp van discussie, speelt in veel breder verband dan alleen de monumentenzorg een in belang toenemende rol. Ook daaraan wordt in het college ruimschoots aandacht besteed. A.J. van Bommel, Herontwerp. De moderne architectonische opgave gezien door de bril wan de monumentenzorger. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45,

15 Essay: And in the End, the Love You Take is Equal to the Love you Make Bert van Bommel Wanneer ik een symfonie van Ludwig van Beethoven beluister, bekruipt me bij de slotakkoorden altijd het gevoel dat het de meester niet magistraal genoeg kon zijn. Het is alsof hij niet één punt achter het stuk kon zetten, maar punt punt punt en na een korte pauze nog een paar punten. Tegelijk zijn het er we spreken niet voor niets over een van de grootste componisten ooit ook precies genoeg: één meer of minder zou misplaatst zijn. Het grote voordeel van de muziek thuis beluisteren, en niet in de concertzaal, is dat er daarna ook stilte valt en leegte voelbaar wordt. Geen ingehouden kuchje dat nu mag, geen na korte aarzeling invallend daverend applaus. Nee, stilte en leegte. Ik koester die leegte en stilte ook en wacht vaak minutenlang voor ik opsta en afscheid van het luisteren neem. A.J. van Bommel, Essay: And in the End, the Love You Take is Equal to the Love to Make. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Signalementen 17 - Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45,

16 Rijksmonument: Recapitulatie II Bert van Bommel De Rijksgebouwendienst is in zeker opzicht de erfgenaam van Victor de Stuers. Dat wil zeggen dat een oorspronkelijk tot het departement van Binnenlandse Zaken behorende overheidstaak, namelijk het bewaren en als zodanig in stand houden van bepaalde gedenktekens van de Vaderlandse Geschiedenis en Kunst, via de Afdeling Kunsten en Wetenschappen van De Stuers uiteindelijk bij de Rijksgebouwendienst is komen te liggen. De Stuers was in zekere zin dus niet meer dan een passant, want ook lang voor zijn aantreden koesterde het Rijk zijn eigen monumenten (dat wil zeggen, sotrïmigen daarvan, en bij het koesteren van indertijd kunnen ook kanttekeningen worden geplaatst). Ook is er, terugkijkend op de politieke besluitvorming, lang niet altijd sprake van een duidelijk en doelbewust keuzeproces waarin een fraaie constante lijn is te herkennen. In zekere zin is de taak die de Rijksgebouwendienst in dezen heeft, daarom door toevalligheden tot stand gekomen. Daardoor vond ook een zekere versnippering plaats, waardoor de Rijksgebouwendienst nu wel de zorg voor een belangrijke collectie heeft, maar die zorg ook deels bij anderen op Rijksoverheidsniveau ligt of soms ook is afgestoten. Dat precies in beeld brengen is geen sinecure, maar zou een diepgaand onderzoek vergen. Men zou er op kunnen promoveren. A.J. van Bommel, Rijksmonument: Recapitulatie II. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Signalementen 17 - Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45,

17 Gesignaleerd: Het Paleis van de Republiek Bert van Bommel Indien men het Nederlandse publiek zou vragen om een monument uit de portefeuille van de Rijksgebouwendienst te noemen, dan maakt het Koninklijk Paleis Amsterdam gerede kans om na telling van de reacties op de eerste plaats terecht te komen. Veel Amsterdammers hebben daar gemengde gevoelens bij, want al is het gebouw ondertussen al veel langer Koninklijk Paleis dan het ooit stadhuis is geweest, voor hen blijft het hun raadhuis: het symbool bij uitstek van een stad die zichzelf republikeins noemt en tegelijk de meest uitbundige Koninginnedagviering van ons land kent. A.J. van Bommel, Gesignaleerd: Het Paleis van de Republiek. In: M. Stokroos, A.J. van Bommel & J. van Zelst (red.), Signalementen 17 - Praktijkreeks Cultureel erfgoed, Afl. 17, nr. 45,

18 Delft: Nieuwe natuursteen in een oude stad Timo Nijland, Wido Quist & Rob van Hees Delft is alom bekend van de Oude en de Nieuwe Kerk, beiden (deels) opgetrokken door bouwmeesters / steenhouwers van het roemruchte Brabantse geslacht Keldermans en deels in de onvermijdelijk met deze bouwmeesters verbonden witte zandige kalksteen, meestal Lede of Balegemse steen genoemd. Met name aan de Oude Kerk is nogal wat Gobertange verwerkt. Delft is ook gekend voor de grafkelder van de Oranjes en Vermeer s gezicht op de stad en toont het klassieke palet aan natuursteen gebruikelijk voor een Hollandse stad: De witte Belgische steen, behalve aan beide kerken ook aan het stadhuis en in civiele toepassingen; Römer tuf aan de Oude Kerk; Namense steen, aan de Oude Kerk maar ook aan verschillende bruggen en kademuren; wederom ook in Bentheimer zandsteen aan het transept van de Oude Kerk en de toren van de Nieuwe; Obernkirchener zandsteen aan de voorgevel (en Bentheimer aan het latere bordes) en het portaal van het stadhuis; blauwe hardsteen -met groevemerken van de firma Le Princeaan de gevels van het Gemeenlandhuis (Oude Delft 167) en het woon-winkelpand Wijnhaven 16 (Nijland 2006, Quist 2010). Net als in de rest van Nederland vindt in de loop van de negentiende eeuw ook in Delft verbreding van het palet plaats: nieuwe soorten van verder weg doen hun intrede in de gevels. Ter gelegenheid van de vierde Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, geeft deze bijdrage een beknopt beeld van het natuursteengebruik uit de periode in Delft. De bijdrage beperkt zich tot een overzicht van de voorkomens met beknopte informatie over het object; voor meer details over de steensoorten kan men elders terecht (Slinger et al. 1980, Nijland et al. 2007, 2012). De problematiek en achtergronden van de keuze van vervangende steensoorten bij restauratie wordt uitgebreid belicht in Quist (2011). T.G. Nijland, W.J. Quist & R.P.J. van Hees, Delft: nieuwe natuursteen in een oude stad. In: R.J.P van Hees, H. De Clercq & W.J. Quist (red.), Stenen van binnen, stenen van buiten. Natuursteen in de Jonge Bouwkunst, Delft

19 Restauratiegeschiedenis Eusebiuskerk Arnhem Natuursteenvervanging vanaf het einde van de negentiende eeuw als leidraad Wido Quist Dit rapport is het resultaat van een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorafgaand aan en tijdens de restauratie van de natuurstenen buitenbekleding van de Eusebiuskerk en toren is een ondersteunend onderzoek naar de restauratiegeschiedenis en de toegepaste natuursteensoorten uitgevoerd. Het onderzoek heeft een sterk documentair karakter. Het doel was om kennis te vergaren betreffende het monument tijdens de restauratie: kenniswinst. Het onderzoek laat tegelijkertijd ook iets zien van verantwoording van de besteding van subsidiegelden. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2011 en 2012 en heeft bestaan uit waarnemingen ter plaatse, literatuuronderzoek, onderzoek in diverse archieven zoals het Gelders Archief, Nationaal Archief, en de archieven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er wordt in dit rapport slechts zijdelings aandacht geschonken aan het ontstaan van de Eusebiuskerk en de ontwikkelingen die het gebouw heeft doorgemaakt tot aan het eind van de negentiende eeuw. Hiervoor wordt verwezen naar De grote of Eusebiuskerk in Arnhem van A.G. Schulte uit Met nadruk wordt erop gewezen dat dit rapport restauratiehistorisch is en niet bouwhistorisch. Hierbij komt het enigszins tegemoet aan de wens die Schulte in noot eenentwintig van zijn hoofdstuk over restauraties, verwoesting, herbouw en consolidatie neerschrijft: De restauratie van kerk en toren verdient een nauwkeurige analyse, hetgeen binnen deze opzet niet mogelijk is. W.J. Quist, Restauratiegeschiedenis Eusebiuskerk Arnhem. Natuursteenvervanging vanaf het einde van de negentiende eeuw als leidraad. Rapport in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Delft

20 Salt resistant mortars: present knowledge and future perspectives Barbara Lubelli Salt crystallization damage is one of the most common causes of decay for bedding, pointing and plastering mortar. Attempts to tackle the problem have been mainly focused on increasing the mechanical strength of the mortar, by the replacement of lime with (PTL) cement, or on reducing the moisture transport capacity, by the addition of silicone based water repellents. Both solutions showed to often have a limited durability to salt decay and a low compatibility with historical buildings. Recently research has started to explore new possibilities for improving the durability of mortars to salt damage; these include engineering of the pore size, replacing of silicone based additives with natural organic water repellent substances and mixing-in of salt crystallization inhibitors able to reduce the harmfulness of salt crystallization. Some preliminary studies show that these directions can be promising for obtaining more durable mortars, compatible with historical buildings. B. Lubelli, Salt resistant mortars: present knowledge and future perspectives, ICOMOS - Rocare Conference, Paris, April 2012 (key-note lecture) 18

21 Restauratie van middeleeuwse binnenstadskerken Een beknopt overzicht van bijna 150 jaar natuursteenvervanging in Nederland Wido Quist Sinds Jan Kalf er zijn inleiding bij de Grondbeginselen en Voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouwwerken in 1917 mee eindigde is het leidmotief in de Nederlandse monumentenzorg: Behouden gaat vóór vernieuwen. Voor wat betreft het behoud en herstel van natuursteenconstructies kan men zich afvragen of dit adagium altijd leidend is geweest. Restauratie-historisch onderzoek laat zien dat in de loop van bijna 150 jaar restaureren in Nederland zeer veel originele, uit de bouwtijd daterende, natuursteen is vervangen. De noodzaak voor sommige vervangingen kan zelfs naar de huidige inzichten betwijfeld worden. Toch past het ons niet om achteraf restauratiearchitecten, adviseurs en aannemers terecht te wijzen, omdat zij, naar men mag aannemen, allen naar eer en geweten hebben gehandeld. Het is echter wel belangrijk om het keuzeproces dat tot behoud dan wel vervanging van natuursteen leidt te onderzoeken, zodat geleerd kan worden van het verleden. Dit artikel levert een bijdrage aan het inzicht in deze complexe materie door in te gaan op de argumentatie die gebruikt wordt voor het kiezen van vervangende steensoorten. Met nadruk wordt gesteld dat hierbij niet alle aspecten die een rol spelen bij het behoud en herstel van natuursteenconstructies aan de orde komen. Zo valt de, niet onbelangrijke, discussie over de vormgeving en afwerking van vervangende natuursteen buiten de doelstelling van dit artikel. Dit geldt ook voor (recent) onderzoek naar de kleurige afwerking van natuursteen, bewerkingssporen en steenhouwersmerken. W.J. Quist, Restauratie van middeleeuwse binnenstadskerken. Manuscript in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Delft

22 Historische vensters: typologie, duurzaamheid, antiek glas, ramen, kozijnen Voorwoord Bert van Bommel Vandaag, vrijdag 23 maart 2012, behandelen verschillende sprekers de problematiek van de (in rap tempo verdwijnende) historische vensters. In navolging van de voorgaande studiedagen zal ook nu het thema weer behandeld worden vanuit verschillende invalshoeken: die van de overheid, de ontwerper (restauratiearchitect), de adviseur, de onderzoeker, de opdrachtgever en de uitvoerende partijen (producent, aannemer, ambachtsman). Onder de leden en in het bestuur van WTA-Nederland-Vlaanderen werden geregeld vragen gesteld over het aanpassen van historische gebouwen aan de moderne vereisten van comfort en energiebesparing. Dat thema is breed genoeg om complete cursussen mee te vullen en is daarom voor één studiedag te omvattend om behandeld te kunnen worden. Tegelijk is het actueel, want u kunt ervan verzekerd zijn dat alleen al tijdens deze studiedag zowel in Nederland als in Vlaanderen een grote schare bouwvakkers hard aan het werk is om huizen en andere gebouwen te isoleren, van moderne vensters te voorzien en tal van andere maatregelen te nemen om het energieverbruik te verminderen. Het is ook geen kwestie waarin gemakkelijk een standpunt ingenomen kan worden. Uiteraard is er veel voor te zeggen om bij historische gebouwen de oude vensters te bewaren. Ze passen bij de architectuur en zijn een bron van historische informatie. Daar staat echter tegenover dat het gebruik van fossiele energie, ondanks energiebesparende maatregelen, eerder toe- dan afneemt; met alle gevolgen van dien. Eenvoudigweg energiebesparende maatregelen bij historische vensters afwijzen, is daarom niet alleen een te gemakkelijke, maar ook een onrealistische optie. A.J. van Bommel, Historische vensters: typologie, duurzaamheid, antiek glas, ramen, kozijnen. In: Syllabus WTA studiedag Historische vensters: typologie, duurzaamheid, antiek glas, ramen, kozijnen. Kerkrade

23 Vensters onder vuur Inleiding bij de WTA studiedag van 23 maart 2012 Bert van Bommel & Dorothea Schulz There is an epidemic spreading across the country: in the name of energy efficiency and environmental responsibility, replacement window manufacturers are convincing people to replace their historic wood windows. The result is the rapid erosion of a building's character, the waste of a historic resource, and a potential net loss in energy conservation. Typically replacement windows are vinyl, aluminum, or a composite with wood, and none will last as long as the original window. Repairing, rather than replacing, wood windows is most likely to be the greener option and a more sustainable building practice (http://www.preservationnation.org/issues/sustainability/additionalresources/july2008windowstipsheet.pdf). Op vrijdag 23 februari 2012 startte Ken Roginski uit Freehold (New Jersey) een nieuwe discussie op de Linkedin groepen Heritage Conservation/Historic Preservation of the Built Environment en National Trust for Historic Preservation. Hij deed dat door de leden van de groepen te vragen naar hun ervaringen met het repareren, restaureren, of hermaken van oude houten vensters. Hij wilde een lijst samenstellen van bedrijven die daartoe in staat zijn, want die waren volgens hem maar lastig te vinden. Hij had een dubbel oogmerk: het bewaren van de karakteristiek van oude huizen en het beperken van de afvalstroom ( We need to save our old windows, the character of our old homes, and stop adding to the landfills! ) Hij had zijn huiswerk echter niet goed gedaan, want hij werd al snel gewezen op de hiervoor geciteerde Internetpagina. Min of meer tegelijk met Ken s initiatief startte de Delftse hoogleraar Rob van Hees een discussie binnen zijn afdeling naar aanleiding van een aan hem gestelde vraag over het vervangen van oude dakpannen op een beschermd monument. Wat heeft hier de voorkeur? Moeten oude dakpannen zo veel mogelijk hergebruikt worden en de ontbrekende tweedehands worden aangeschaft, of is het beter om alles te vervangen door nieuwe pannen, die beter sluiten en een langere technische levensduur hebben? Die vraag kan ook op vensters worden betrokken. Houden we de oude vensters, ook als er het nodige aan mankeert, en repareren we ze. Of doen we niet moeilijk en vervangen we ze door nieuwe exemplaren, die veel beter presteren? 21

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7)

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn en Matth van Rooden bron

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren GROEN MOET JE DOEN de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren Afstudeerverslag Bouwtechnologie Mentoren: Ir. F.R. Schnater Dr. ir. M.J. Tenpierik Ir. A. Harsta

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren A.T.G. Hoekstra, MSc, drs. D.A.M. Twisk, A. Stelling, MSc & dr. M. Houtenbos R-2013-12 Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Bouwstenen

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie