Smart Mount en GPS-ontvanger met draadloze Bluetooth -technologie. Garmin Mobile 20 instellen en op weg!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart Mount en GPS-ontvanger met draadloze Bluetooth -technologie. Garmin Mobile 20 instellen en op weg!"

Transcriptie

1 instellen en op weg! Garmin Mobile Smart Mount en GPS-ontvanger met draadloze Bluetooth -technologie 20 a

2 2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel.: Fax: Garmin (Europe) Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, VK Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel.: Fax: Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten. Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Mobile, Garmin Online, mygarmin, nroute en PeerPoints zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. SiRF, SiRFstar and het SiRF-logo zijn geregistreerde handelsmerken van SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII en SiRF Powered zijn handelsmerken van SiRF Technology, Inc. Het merk en de logo s van Bluetooth zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo s is een licentie verkregen. ActiveSync, Windows en Windows Mobile zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Symbian en alle op Symbian gebaseerde merken en logo s zijn handelsmerken van Symbian Limited. PalmSource, Palm OS, Palm Powered, Graffiti, HotSync en bepaalde andere handelsmerken en logo s die hierin zijn opgenomen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PalmSource, Inc. of dochterondernemingen, of diens licentiegever, Palm Trademark Holding Company in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet gebruikt worden in relatie tot producten en diensten die niet behoren bij PalmSource, Inc., of op manieren die verwarrend zijn voor klanten, of op manieren die PalmSource, Inc., diens licentiegever, dochtermaatschappijen of dochterondernemingen in diskrediet brengen. Alle andere merken en handelsmerken die hier gebruikt zijn, zijn of kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren en worden gebruikt om andere producten en diensten van hun respectieve eigenaren te identificeren. Alle rechten voorbehouden. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Juli 2007 Onderdeelnummer Rev. B Gedrukt in Taiwan

3 Inhoud van uw Garmin Mobile 20-pakket Als u uw GPS 20SM via de website Garmin Mobile Buyer s Guide (www.garmin.com/mobilephones) hebt besteld, kan de inhoud van uw pakket afwijken van de bovengenoemde inhoud. Vergelijk in dit geval uw orderbevestiging met de paklijst voor de items in dit pakket. GPS 20SM Smart Mount en GPS-ontvanger met draadloze Bluetooth -technologie. Zuigvoet. Adapterkabels voor het opladen van uw mobiele telefoon. Pootjes voor het vastklemmen van de telefoon. Dashboardschijf voor het monteren van de GPS 20SM op het dashboard in plaats van op de ruit. Gegevenskaart met Garmin Mobile XTnavigatiesoftware en kaartgegevens. (Sommige aangepaste pakketten die zijn gekocht via de website Garmin Mobile Buyer s Guide hebben geen gegevenskaart.) Geel vel met het serienummer en registratienummer van uw unit en de ontgrendelingscode om de gedetailleerde kaarten (indien nodig) te ontgrendelen. Luidspreker Zuigvoet Microfoon Telefoon in houder (telefoon niet inbegrepen) Volume/wieltje voor handsfree bediening (niet weergegeven) Pootjes op schuifbalken Lampje (niet weergegeven) Voedingskabel ➊ Installeer de navigatiesoftware op uw mobiele telefoon Plaats de gegevenskaart in uw telefoon. Selecteer Yes (Ja) als u wordt gevraagd de Garmin Mobile XT-software te installeren. De navigatiesoftware wordt op uw telefoon geïnstalleerd. Beantwoord de vragen om Garmin Mobile XT te configureren.

4 Voor gebruikers van Windows Mobile -smartphones: als de software niet automatisch wordt geïnstalleerd, dient u via de verkenner van de smartphone het bestand Garmin Mobile XT op de kaart te openen om Garmin Mobile XT te installeren. Voor gebruikers van Palm OS -smartphones: als de installatie van de software niet automatisch wordt gestart, opent u de applicatie XT Install op de kaart om Garmin Mobile XT te installeren. Aankopen via de website Garmin Mobile Buyer s Guide: als u een dvd-rom bij uw GPS 20SM hebt gekregen, moet u deze gebruiken om de software op uw mobiele apparaat te installeren. Raadpleeg de configuratiegids in de doos van de dvd-rom voor meer informatie over de installatie. ➋ Bevestig de PSS 20SM Bevestigen van de pootjes Schuif de vier grote pootjes uit het zakje met het opschrift Standard Mount Posts (standaardpootjes) over de verticale schuifbalken van de telefoonhouder. Plaats de twee kleine pootjes op de onderste schuifbalk van de telefoonhouder. 1. Schuif op elke verticale schuifbalk van de telefoonhouder twee grote pootjes. Gebruik de pootjes uit het zakje For use with Larger Mobile Phones (voor gebruik met grotere mobiele telefoons) als u een grote telefoon hebt. 2. Trek een van de verticale schuifbalken los in zijwaartse richting. 3. Schuif de twee kleine pootjes over de onderste schuifbalk. Pootjes ➊ ➊ Verticale schuifbalken ➌ ➋ Onderste schuifbalk 2

5 De GPS 20SM bevestigen Selecteer een locatie voor de GPS 20SM. Plaats de GPS 20SM waar deze een onbelemmerd zicht op de hemel heeft om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De GPS 20SM moet zich binnen 10 meter van uw mobiele telefoon bevinden om te kunnen communiceren. Reinig en droog het gedeelte van de ruit waar u de houder wilt plaatsen. Volume/wieltje voor hands-free bediening ➊ Hendel Adapterkabel voor de telefoon ➌ Voedingskabel voor de GPS 20SM Ruit ➋ Tab 1. Klik de telefoonhouder vast op de zuigvoet. 2. Plaats de zuignap op de ruit. 3. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit. Draai de telefoonhouder zo ver mogelijk naar links of rechts om deze van de zuigvoet los te maken. Blijf drukken totdat de telefoon losschiet van de zuigvoet. Als u de zuigvoet wilt verwijderen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuigvoet naar u toe. Opmerking: u dient de dashboardschijf te gebruiken als landelijke of lokale wetgeving het gebruik van een zuigvoet verbiedt, als uw telefoon verticaal wordt geopend of als uw ruit in een scherpe hoek loopt. Bevestiging op het dashboard Belangrijk: het permanente montagekleefmiddel is zeer moeilijk te verwijderen nadat dit is geïnstalleerd. 1. Kies een plaats op uw dashboard waar de GPS 20SM een onbelemmerd zicht op de hemel heeft. 2. Reinig en droog het gedeelte van het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen. 3. Verwijder de bescherming onderop de schijf. 4. Plaats de schijf op het dashboard. 5. Plaats de zuigvoet op de schijf. Draai de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

6 ➌ Bevestig uw telefoon 1. Selecteer de adapterkabel die op uw telefoon past. Extra adapterkabels zijn verkrijgbaar via 2. Sluit de adapterkabel aan op de aansluiting van uw telefoon en het andere einde op de aansluiting aan de onderzijde van de telefoonhouder. Op deze wijze wordt uw telefoon opgeladen terwijl deze in de houder zit. 3. Trek de schuifbalken voorzichtig van de houder vandaan. 4. Schuif uw telefoon in de houder. 5. Stel de pootjes in zodat deze de telefoon goed in de houder klemmen. Opmerking: sommige telefoons laden niet op buiten een specifiek temperatuurbereik. Als uw telefoon niet oplaadt, dient u de documentatie van de telefoon te raadplegen voor meer informatie. Om de telefoon los te halen, dient u de kabel los te koppelen en de telefoon in zijwaartse richting te draaien. ➍ Sluit de GPS 20SM aan Sluit de GPS 20SM aan op een beschikbare stroomvoorziening in uw voertuig; de GPS 20SM wordt automatisch ingeschakeld. ➎ Breng een koppeling met de GPS 20SM tot stand De draadloze Bluetooth -technologie maakt automatisch verbinding tussen uw mobiele telefoon en de GPS 20SM. Ga naar om te controleren of uw mobiele telefoon compatibel is met de GPS 20SM. De draadloze verbinding tussen uw telefoon en de Bluetooth- GPS wordt automatisch gemaakt. Voor handsfree gebruik van de GPS 20SM dient u een draadloze verbinding tot stand te brengen door de twee apparaten aan elkaar te koppelen. 1. Sluit de Garmin Mobile XT-toepassing. 2. Zorg dat uw mobiele telefoon en de GPS 20SM beide zijn ingeschakeld en niet meer dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd. 3. Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Handsfree. 4. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten. 5. Selecteer de GPS 20SM in de lijst van apparaten. 6. Voer in uw mobiele telefoon de Bluetooth-pincode (1234) van de GPS 20SM in. Raadpleeg de documentatie van uw telefoon voor meer informatie over de koppeling aan andere apparaten.

7 Statuslampjes op de GPS 20SM Het blauwe lampje geeft een verbinding met de Bluetooth- GPS aan. Het groene lampje geeft een handsfree verbinding aan. Blauwe Bluetooth-GPS-statuslampje Blauw knippert: verbinding met Bluetooth-GPS wordt gemaakt Blauw brandt onafgebroken: verbinding met Bluetooth- GPS is gemaakt Blauw en groen branden onafgebroken: GPS- en handsfree verbinding gemaakt (wordt niet door alle telefoons ondersteund) Groene handsfree Bluetooth-statuslampje Groen brandt onafgebroken: handsfree verbinding gemaakt Groen knippert snel: inkomend gesprek Groen knippert: gesprek aan de gang Pieptonen op de GPS 20SM Hoge, korte piep: handsfree verbinding tussen GPS 20SM en telefoon is gemaakt Lage en korte dubbele piep: handsfree verbinding tussen GPS 20SM en telefoon is beëindigd Het volume aanpassen Draai het wieltje aan de rechterzijde van de telefoonhouder omhoog om het volume te verhogen of omlaag om het volume te verlagen. Draai het wieltje omhoog of omlaag en houd het ingedrukt om het volume snel te verhogen of te verlagen. Het handsfree wieltje gebruiken Druk het wieltje aan de rechterzijde van de telefoonhouder in om handsfree functies te activeren: Niet verbonden Verbonden Tijdens een gesprek Inkomend gesprek Druk het wieltje kort in om verbinding te maken met de eerder eraan gekoppelde telefoon spraakgestuurd kiezen te gebruiken (als dit door uw telefoon wordt ondersteund) het gesprek te beëindigen een inkomend gesprek te beantwoorden Druk op het wieltje en houd het ingedrukt om het laatst gekozen nummer te bellen het gesprek door te verbinden naar uw telefoon zodat uw tijdens een gesprek bij de GPS 20SM vandaan kunt lopen een inkomend gesprek te weigeren (De meeste telefoons sturen een geweigerd gesprek door naar uw voic .) Opmerking: u dient eventueel het volume van het oordopje van uw telefoon aan te passen om de audio-uitvoer van de GPS 20SM te maximaliseren. Raadpleeg de documentatie van uw telefoon.

8 GPS-signalen zoeken Open de Garmin Mobile XT-toepassing. Controleer of het blauwe lampje op de GPS 20SM een draadloze verbinding aangeeft door constant te branden. Ga met uw voertuig naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen. Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken in de linkerbovenhoek van het toepassingsvenster geven de satellietsterkte aan. Wanneer deze balken groen zijn, ontvangt uw GPS 20SM satellietsignalen; u kunt nu een bestemming selecteren en ernaartoe navigeren. Opmerking: de Garmin Mobile XTtoepassing kan u om een ontgrendelingscode vragen voor het bekijken van kaarten. Als dit het geval is, voert u de ontgrendelingscode in die op het bijgevoegde gele vel staat. Navigeren met Garmin Mobile XT Ga naar het ingebouwde Help-systeem voor de volledige informatie over het gebruik van Garmin Mobile XT en het oplossen van problemen; selecteer Help op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT. Raadpleeg ook de Garmin Mobile XT Owner s Manual door naar Waarheen: adressen zoeken, interessante locaties (restaurants, hotels, attracties), kruispunten en andere locaties op de gedetailleerde kaart. Kaartweerg.: een kaart van uw huidige locatie bekijken. De kaart beweegt met u mee, zodat u constant uw huidige locatie op het scherm ziet. Afsluiten: de Garmin Mobile XT-toepassing afsluiten. PeerPoints : u hebt een nieuw PeerPoint-bericht. Bericht: u hebt een nieuw bericht van de Garmin Online -server. Tools: hulpmiddelen die nuttig zijn bij het navigeren, zoals Routedetails, PeerPoints en Garmin Online. Instellingen: de instellingen aanpassen. Help: meer informatie over Garmin Mobile XT. Opmerking: om de menu s Tools, Instellingen en Help te kunnen bekijken, dient u eventueel Menu te selecteren.

9 Een bestemming zoeken Het menu Waarheen bevat een aantal categorieën en subcategorieën die u helpen bij het vinden van bestemmingen. U kunt adressen invoeren, locaties opzoeken die u recentelijk hebt gevonden of opgeslagen locaties bekijken. 1. Selecteer Waarheen > Eten, Hotels. 2. Selecteer een categorie. Selecteer Naam spellen om een locatie op naam te zoeken, voer vervolgens de naam of een gedeelte daarvan in en selecteer de locatie die u zoekt. 3. Selecteer een subcategorie of selecteer Alle Categorieën. Er wordt een lijst met alle locaties in de buurt van uw huidige locatie weergegeven. 4. Selecteer de locatie om de informatiepagina van die locatie te openen. 5. Selecteer OK om een route naar deze locatie te maken. Opties voor de informatiepagina Selecteer OK om een route naar deze locatie te maken, selecteer Kaart om de locatie op een kaart te bekijken of selecteer het pictogram Telefoon om de locatie te bellen (indien mogelijk). Selecteer (Menu >) Opties om meer opties te zien: Opslaan bij Mijn locaties: slaat de locatie op in Mijn locaties, een verzameling van uw favoriete locaties. Opslaan bij Contactpersonen: slaat de locatie op in de lijst met contactpersonen in uw telefoon. Als via-punt toevoegen: voegt de locatie toe aan uw huidige route. Locatie verzenden: uw locatie als Garmin Location-bericht verzenden. Weer: voor die locatie worden de huidige weersomstandigheden en een weersvoorspelling voor vijf dagen weergegeven.

10 De route volgen Nadat u een locatie hebt gevonden, selecteert u OK om er een route naar te maken. De kaart wordt automatisch geopend en uw route is gemarkeerd met een lila lijn. Het positiepictogram geeft uw positie op de kaart weer. De aanwijzingen worden boven in het scherm weergegeven. Uw huidige snelheid en geschatte aankomsttijd worden onder in het scherm weergegeven. Als u geen actieve route volgt, worden uw huidige snelheid en richting onder in het scherm weergegeven. Als u de kaart weer wilt bekijken nadat u deze hebt gesloten, selecteert u Kaartweerg. op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT. Selecteer Stoppen om de actieve route te stoppen. Opmerking: bij het genereren van routes wordt verkeer standaard vermeden. Selecteer (Menu >) Instellingen > Routebep. > Te vermijden instell. Garmin Online gebruiken Download via Garmin Online informatie die relevant is voor een locatie, zoals hotel- en brandstofprijzen (alleen VS), weersomstandigheden en verkeersgegevens. U kunt ook flitspaalinformatie (alleen Europa) downloaden. Op sommige plaatsen zijn bepaalde diensten niet beschikbaar. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (Menu >) Tools > Garmin Online. Kies een item dat u wilt bekijken, zoals verkeer, weer, hotels en brandstofprijzen. Uw Garmin Online-account wordt op de meeste telefoons automatisch geactiveerd. Uw telefoon moet een gegevenskabel en een abonnement met datalimiet hebben om toegang te krijgen tot Garmin Online. De meeste informatie van Garmin Online is gratis, maar voor de telefoon gelden de normale kosten voor internet en gegevensoverdracht. Elke keer dat u een route volgt, heeft Garmin Mobile XT verbinding met Gamin Online om na te gaan of er verkeersproblemen op uw route zijn. Als er een verkeersprobleem is, vermijdt Garmin Mobile XT deze verkeerssituatie bij het genereren van de route.

11 Uitleg over PeerPoints Opmerking: de functie PeerPoints is niet op alle mobiele telefoons beschikbaar. Met behulp van PeerPoints kunt u informatie over uw huidige locatie naar andere gebruikers van SMS-tekstberichten verzenden. Op deze functie is het normale tarief voor tekstberichten van toepassing. 1. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (Menu >) Tools > PeerPoints. 2. Selecteer Contactpersonen en vervolgens een contactpersoon. Selecteer (Menu >) Kaart. 3. Kies Selecteren > Verzend PeerPoint > Verzenden om het bericht te verzenden. Kies Selecteren > PeerPoint verz. > Verzoeken om een PeerPointsbericht van deze contactpersoon op te vragen. Garmin Mobile XT-gebruikers ontvangen het bericht als PeerPoint en kunnen de locatie en bijbehorende route opslaan. Garmin Mobile XT aanpassen 1. Selecteer op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT (Menu >) Instellingen. 2. Selecteer een categorie om de instellingen daarvan te wijzigen. 3. Selecteer een instelling die u wilt wijzigen, selecteer een nieuwe optie en druk op Gereed. De instellingen van uw telefoon aanpassen Gebruik de Bluetooth-instellingen van uw telefoon om de GPS 20SM te machtigen automatisch een handsfree verbinding met uw telefoon te maken als ze minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. U kunt uw telefoon ook instellen om automatisch oproepen te beantwoorden als deze een handsfree verbinding heeft. Daarnaast kunt u de instellingen voor automatisch uitschakelen en andere instellingen voor energiebeheer aanpassen aan uw voorkeuren.

12 Specificaties Afmetingen: BxHxD = 7,0x 10,7 x 5,9 cm Gewicht: 186 g Behuizing: sterk, maar niet waterdicht Temperatuurbereik: -30 C tot 70 C Voeding: voedingskabel geschikt voor 12 V DC Verbruik: 15 W 13,8 V DC Draadloze interface: maakt verbinding via draadloze Bluetooth-technologie (Klasse 2) met een mobiele telefoon met Windows Mobile -software, Symbian software of Palm OS -software die draadloze Bluetooth-technologie bevatten Bluetooth-bereik: 10 meter GPS-ontvanger: SiRFstarIII GPS-ontvanger met een hoge gevoeligheid; geschikt voor WAAS Ga voor een complete lijst met specificaties naar Productregistratie Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen! Ga naar onze website op Meer informatie/contact opnemen met Garmin Ga naar het ingebouwde Help-systeem voor de volledige informatie over het gebruik van Garmin Mobile XT; selecteer (Menu >) Help op de hoofdpagina van Garmin Mobile XT. Raadpleeg ook de Garmin Mobile XT-gebruikershandleiding op Ga voor veelgestelde vragen naar Voer Bluetooth in en klik op Search. Als u een naar Garmin Productondersteuning wilt sturen, gaat u naar Neem in de VS contact op met Garmin Product Support op telefoonnummer of , van maandag tot en met vrijdag, tot uur Central Time. Neem in Europa contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) (buiten het VK) of (alleen VK). 10

13 Waarschuwingen Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Bevestig het apparaat bij installatie in een voertuig zodanig dat het zicht van de bestuurder op de weg niet wordt belemmerd en de bediening van het voertuig middels bijvoorbeeld het stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook, niet wordt gehinderd. Plaats het apparaat niet voor of op een airbag. Vergelijk tijdens het Niet bevestigen waar het zicht van de bestuurder wordt belemmerd. navigeren de informatie die wordt weergegeven op uw mobiele telefoon met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatieborden langs de weg, overige visuele waarnemingen en kaarten. Los eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voordat u verdergaat met uw reis en houd rekening met wegwijzers. Bedien het voertuig altijd op een veilige manier. Zorg dat u tijdens het rijden niet wordt afgeleid door uw mobiele telefoon en blijf u volledig bewust van alle rij-omstandigheden. Kijk tijdens het rijden niet te lang op het scherm van uw mobiele telefoon en maak gebruik van spraakaanwijzingen wanneer dat mogelijk is. Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in, wijzig geen instellingen en maak geen gebruik van functies waarvoor u de eenheid wat langer nodig hebt. Stop op een veilige en geoorloofde manier voordat u overgaat tot dit soort handelingen. De Garmin Mobile XT-software is ontworpen voor het geven van routesuggesties. Het is niet ontworpen om de bestuurder te ontheffen van de plicht attent te blijven op afgesloten wegen, de toestand van het wegdek, verkeersdrukte, weersomstandigheden of andere factoren die de veiligheid tijdens het rijden kunnen beïnvloeden. Niet bevestigen in een ruimte waar een airbag zich moet kunnen ontvouwen. Niet los op het dashboard van het voertuig plaatsen. Waarschuwing: dit product, de verpakking en de onderdelen ervan bevatten chemische stoffen waarvan de staat Californië heeft vastgesteld dat deze kanker, aangeboren afwijkingen bij baby s en schade aan voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Deze waarschuwing wordt vermeld in overeenstemming met Proposition 65 van Californië. Zie voor meer informatie. Belangrijke informatie Informatie over de kaartgegevens: een van Garmins doelstellingen is om klanten een zo volledig en nauwkeurig mogelijke cartografie te leveren die voor ons beschikbaar is tegen een redelijke prijs. We gebruiken een combinatie van overheids- en privégegevensbronnen die we kenbaar maken aan de klant in productliteratuur en copyrightberichten. Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar. WAARSCHUWING met betrekking tot bevestiging op de voorruit; speciale waarschuwing voor bestuurders in Californië en Minnesota: het is bestuurders in de staten Californië en Minnesota verboden montagesteunen met een zuigvoet aan de voorruit te gebruiken terwijl ze een motorvoertuig besturen. Zoek uit of er vergelijkbare regels zijn voor dit apparaat in het land waarin u verblijft. In deze staten dient u andere Garmin-montageopties (voor op het dashboard of verstelbare montageopties) te gebruiken. Garmin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor boetes, straffen of schade die wordt geleden als gevolg van het geen gehoor geven aan deze waarschuwing of als gevolg van enige andere regeling omtrent het gebruik van de eenheid. (Zie de California Vehicle Code sectie 26708(a); Minnesota Statutes 2005, sectie ) De California Electronic Waste Recycling Act uit 2003 vereist recycling van bepaalde elektronische componenten. Zie voor meer informatie of deze wet op dit product van toepassing is.

14 Conformiteitsverklaring Hierbij verklaart Garmin dat dit GPS 20SM-product voldoet aan de essentiële vereisten van en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EC. Voor de volledige conformiteitsverklaring verwijzen we u naar de Garmin-website: Klik op Manuals en selecteer vervolgens Declaration of Conformity. Voldoen aan FCC-regelgeving Dit product is getest en voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels over storingsgevoeligheid voor digitale apparaten van Klasse B voor thuisgebruik en zakelijk gebruik. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijkere bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving, en zijn strikter dan eisen voor gebruik in de open lucht. Bediening van het apparaat is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, ook als dat ten koste gaat van de werking van het apparaat. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijkerwijs radiofrequente energie uit en kan schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken wanneer het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie op te heffen door een van de volgende maatregelen te nemen: Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op een andere positie. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan het GPS-apparaat. Roep de hulp in van de dealer of een ervaren radio/tv-monteur. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Alle reparaties dienen te worden verricht door een erkende serviceafdeling van Garmin. Reparaties en wijzigingen van het apparaat, uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot blijvende schade aan het apparaat, de garantie doen vervallen en het recht dit apparaat te gebruiken conform de regels van Deel 15 te niet doen. FCC-regelgeving met betrekking tot de blootstelling aan radiofrequentie (RF)- energie Deze apparatuur voldoet aan de FCC-regelgeving met betrekking tot de blootstelling aan straling in een niet-beheersbare omgeving. Volg de specifieke bedieningsinstructies om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie. Deze zender moet niet worden gebruikt in de buurt van of in combinatie met een andere antenne of zender. Overeenstemming met Canadese regelgeving Radiocommunicatieapparaten van categorie I voldoen aan de Industry Canada Standard RSS-210. Radiocommunicatieapparaten van categorie II voldoen aan de Industry Canada Standard RSS-310. Beperkte garantie Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Verkeerd gebruik, een ongeval of niet-geautoriseerde veranderingen of reparaties van het product zijn van de garantie uitgesloten. 12

15 DE GENOEMDE GARANTIES EN HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. In bepaalde staten is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het systeem of de software te repareren of te vervangen of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD. Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinstructies en een RMAtrackingnummer. Verpak het systeem deugdelijk en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de buitenkant van de verpakking. Verzend het systeem naar een garantieservicestation van Garmin. De vrachtkosten moeten vooruit zijn betaald. Aankopen via online veilingen: producten die worden aangekocht via online veilingen komen niet in aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van Garmin. Bevestigingen van online veilingen worden niet geaccepteerd als bewijs dat u recht hebt op garantie. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een online veiling. Internationale aankopen: internationale distributeurs leveren een aparte garantie op apparaten die buiten de Verenigde Staten zijn gekocht. Deze garantie wordt verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het apparaat verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie is bedoeld. Apparaten die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan. Garmin Mobile - licentieovereenkomst voor eindgebruikers BELANGRIJK LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ( OVEREENKOMST ) VOOR EINDGEBRUIKERS NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U ENIGE HARDWARE, SOFTWARE, TECHNOLOGIE OF DATAPLANNEN VAN GARMIN MOBILE DOWNLOADT, INSTALLEERT, GEBRUIKT OF U OP ANDERE WIJZE ABONNEERT, ZIJ HET VIA EEN LOS MOBIEL HARDWAREPRODUCT VAN GARMIN ( HOST PRODUCT ), VIA EEN MOBIELE TELEFOON OF VIA EEN ONLINE VERSIE VAN EEN TOEPASSING VAN GARMIN (HIERNA COLLECTIEF MOBIELE TECHNOLOGIE VAN GARMIN GENOEMD ). DOOR U TE ABONNEREN OP DE GARMIN MOBIELE TECHNOLOGIE OF DEZE TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF ANDERSZINS VOOR UZELF TOEGANKELIJK TE MAKEN, ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN TEN MINSTE 18 JAAR OF OUDER BENT.

16 ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DEZE PAGINA ONMIDDELLIJK TE VERLATEN ZONDER GARMIN MOBILE TE DOWNLOADEN EN/OF ER EEN ABONNEMENT OP TE NEMEN. ALS DE GARMIN MOBILE- TECHNOLOGIE ONDERDEEL UITMAAKT VAN EEN PAKKET MET EEN STAND-ALONE HOST PRODUCT VAN GARMIN, DIENT U, OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR VOLLEDIGE RESTITUTIE, HET VOLLEDIGE HOST PRODUCT BINNEN 10 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U HET HEBT AANGESCHAFT TE RETOURNEREN AAN: (1) DE DEALER WAARVAN U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT; (2) GARMIN INTERNATIONAL. INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 E. 151ST STREET, OLATHE, KS 66062, VS; (3) GARMIN (EUROPE) LTD. CUSTOMER SERVICE, UNIT 5, THE QUADRANGLE, ABBEY PARK INDUSTRIAL ESTATE, ROMSEY, HAMPSHIRE SO51 9DL, VERENIGD KONINKRIJK; OF (4) GARMIN CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2ND ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN. Licentieverlening: onderhevig aan de genoemde voorwaarden verlenen Garmin International, Inc. en/of haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als Garmin ) u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en niet-onderverdeelbaar beperkt recht om de Garmin Mobile-technologie te bekijken en te gebruiken voor (i) het downloaden van kaarten, (afslagvoor-afslag) routegegevens, tekst, afbeeldingen, graphics, audio en andersoortig beeldmateriaal en om (ii) tekst, afbeeldingen, graphics, foto s, audio- en videomateriaal, en andersoortig beeldmateriaal van andere gegevensleveranciers dan Garmin (hierna gegevens van derde partijen genoemd) te downloaden, inclusief gegevens met betrekking tot brandstofprijzen, weersomstandigheden, hotels, en/of verkeer voor gebruik op uw mobiele telefoon of enig ander apparaat ondersteund door Garmin Mobile, uitsluitend te uwer informatie en voor direct persoonlijk, individueel en niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u geen auteursrechtelijke en eigendomsrechtelijke aanduidingen in de navigatiegegevens en/of gegevens van derde partijen die van toepassing zijn op Garmin of een derde partij verwijdert. Alle niet-expliciet genoemde rechten zijn onder voorbehoud van Garmin en alle geïmpliceerde licenties worden door Garmin van de hand gewezen. Zonder beperking van het voorgaande verklaart u dat u de Garmin Mobile-technologie of enig deel daarvan in welke vorm ook, inclusief de gegevens van derde partijen: (i) niet aan reverse engineering of reverse compiling onderwerpt, decompileert, gebruikt voor compilaties of afgeleide werken, vertaalt, wijzigt of deassembleert; (ii) niet kopieert of reproduceert; (iii) niet publiceert, exposeert, verstrekt, verkoopt, verhuurt, least, opslaat, uitleent, distribueert, publiekelijk tentoonstelt, gebruikt voor co-branding, gebruikt als frame, of de Garmin Mobile-technologie of enig deel daarvan, inclusief gegevens van derde partijen, openstelt voor overige derde partijen; (iv) niet toewijst, in sublicenties onderverdeelt, overdraagt, als onderpand gebruikt of anderszins de volgens de Overeenkomst verleende rechten en licenties hindert; (v) niet gebruikt op een wijze die inbreuk kan maken op een patent, copyright, handelsmerk, handelsgeheim of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht van Garmin, derde partijen van Garmin die gegevens leveren of enige andere derde partij; (vi) niet direct of indirect gebruikt, uitzendt of verspreidt met behulp van televisie, radio, internet, telefoons of telematica zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Garmin; (vii) niet aan overheden beschikbaar stelt; of (viii) een verbintenis met een derde partij aangaat die op enigerlei wijze de mogelijkheid van Garmin belemmert om dergelijke derde partijen te voorzien van de Garmin Mobile-technologie of andere producten en diensten van Garmin. Kosten: u bent voor uw toegang tot de Garmin Mobile Technology en de verstrekte licentie verantwoordelijk voor de betaling van de abonnementskosten van de Garmin Mobile-technologie die specifiek op u van toepassing is, zoals bepaald en eventueel gewijzigd door Garmin Indien u op enigerlei wijze niet voldoet aan de betaling van de abonnementskosten van de Garmin Mobile-technologie, is Garmin gerechtigd de Overeenkomst direct te beëindigen. Daarbij bent u verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten die u eventueel moet maken om verbinding te kunnen maken met de Garmin Mobile-technologie. 14

17 Eigendom van technologie: u erkent en gaat ermee akkoord dat Garmin eigenaar is van alle rechten, aanspraak, belangen en, indien van toepassing, licenties op de Garmin Mobile-technologie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle handelsmerken, gegevens en inhoud, met uitzondering van gegevens van derde partijen voor zover deze het eigendom zijn van de respectieve derde partij. Verwijzingen naar producten, diensten, processen, koppelingen naar derde partijen of naar andere gegevens door middel van handelsnamen, handelsmerken, fabrikant- of leveranciersnamen of op enige andere wijze duiden niet noodzakelijkerwijs op een endossement, sponsorschap of aanbeveling door Garmin of haar licentiehouders. De individuele verkoper is volledig verantwoordelijk voor de product- en service-informatie. Termijn: deze Overeenkomst blijft van kracht totdat, indien van toepassing op uw specifieke Garmin Mobile-technologie, (i) uw abonnement wordt beëindigd (door u of Garmin) of verloopt of totdat (ii) de Overeenkomst wordt beëindigd op een andere wijze in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst ( Termijn ). Als uw Host Product van Garmin Mobile Technology wordt geleverd met een levenslang abonnement, heeft de term levenslang betrekking op de bruikbare levensduur van uw specifieke Host Product. Garmin kan de Overeenkomst om elke reden beëindigen, ook, maar niet alleen, wanneer Garmin van mening is dat u zich niet hebt gehouden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Daarnaast wordt deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd na beëindiging van de overeenkomst tussen Garmin en iedere derde partij waarvan Garmin een licentie heeft voor het gebruik van gegevens als onderdeel van de Garmin Mobile-technologie. In een dergelijk geval, waarbij de overeenkomst wordt beëindigd tussen Garmin en een derde partij van Garmin die gegevens levert, en u derhalve niet langer toegang hebt tot (een gedeelte van) de Garmin Mobile-technologie, is uw enige herstelmogelijkheid een eventuele teruggave van een ongebruikt gedeelte van de abonnementskosten die van toepassing zijn op specifieke voorwaarden van uw abonnement. Dergelijke teruggaven zijn niet van toepassing op levenslange abonnementen op Host-producten van de Garmin Mobiletechnologie. Alle bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, schadeloosstellingen, eigendomsrechten en niet-openbaarmaking blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. Alle andere rechten en verplichtingen van de betrokken partijen komen na beëindiging te vervallen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle verstrekte licenties. Vertrouwelijkheid: u dient gedurende de Termijn en daarna alle Vertrouwelijke Informatie van Garmin en die van derde partijen van Garmin die gegevens leveren vertrouwelijk te houden en niet direct of indirect openbaar te maken noch te gebruiken in uw eigen voordeel of dat van andere personen of entiteiten. Onder Vertrouwelijke Informatie worden alle handelsgeheimen of vertrouwelijke of gedeponeerde informatie verstaan, zij het geschreven, digitaal, mondeling of in enige andere vorm, die uniek of vertrouwelijk is of eigendom is van Garmin of van derde partijen van Garmin die gegevens leveren, inclusief, maar niet beperkt tot, de Garmin Mobiletechnologie en ieder ander materiaal of informatie met betrekking tot de (zakelijke) activiteiten van Garmin die niet algemeen bekend zijn bij anderen met gelijksoortige ondernemingen of activiteiten. U dient alle Vertrouwelijke Informatie te retourneren op verzoek van Garmin of bij beëindiging van deze Overeenkomst. Beperkte rechten: als dit product is aangeschaft door of voor de regering van de Verenigde Staten, hun instellingen of bemiddelaars, wordt het geleverd met Beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de. regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule The Rights in Technical Data and Computer Software van DFARS of de subparagrafen (c)(1) en (2) van Commercial Computer Software - Restricted Rights bij 48 CFR , of clausule (d) van de aanvulling van NASA op de FAR, indien van toepassing. De leverancier/ producent is Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, VS. U stemt ermee in de Garmin Mobile-technologie of een Host Product niet te exporteren of te herexporteren naar enig land dat de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schendt.

18 Schadeloosstelling: u gaat ermee akkoord Garmin, zijn licentiehouders en leveranciers (inclusief, maar niet beperkt tot, hun respectieve gevolmachtigden en dochtermaatschappijen en hun respectieve medewerkers, managers, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers) te verdedigen in, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, verwondingen, eisen, rechtszaken, onkosten of claims van iedere aard, inclusief, maar niet beperkt tot, proceskosten die voortvloeien uit of in verband staan met uw gebruik van of abonnement op de Garmin Mobile-technologie. Beperkte garantie: DE GARMIN MOBILE-TECHNOLOGIE WORDT GELEVERD OP EEN AS IS - EN AS AVAILABLE - BASIS. GARMIN EN HAAR LEVERANCIERS, INCLUSIEF DERDE PARTIJEN VAN GARMIN DIE GEGEVENS LEVEREN, WIJZEN ALLE GARANTIES, ZIJ HET EXPLICIET OF STILZWIJGEND, WETTELIJK, VOORTVLOEIEND UIT HANDELSGEBRUIKEN OF GEWOONTEN, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERE EXPLICIETE OF STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID VAN INFORMATIE, AANSPRAAK, NIET- INBREUKMAKENDHEID OF ANDERE SOORTEN GARANTIE DIE BETREKKING HEBBEN OP DE GARMIN MOBILE-TECHNOLOGIE EN PRESTATIES. Beperking van aansprakelijkheid: U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE RISICO S DIE HET GEBRUIK VAN DE GARMIN MOBILE-TECHNOLOGIE MET ZICH MEEBRENGT EN GARMIN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIG VERLIES, LETSEL OF SCHADE DAT OF DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE GARMIN MOBILE-TECHNOLOGIE. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM ZORGVULDIG MET DE GARMIN MOBILE-TECHNOLOGIE OM TE GAAN EN OM STRAATNAMEN, STRAATNAAMBORDEN, WEGWIJZERS EN WEERS- EN VERKEERSOMSTANDIGHEDEN VISUEEL TE BEOORDELEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN GARMIN OF HAAR LEVERANCIERS, INCLUSIEF DERDE PARTIJEN VAN GARMIN DIE GEGEVENS LEVEREN, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE COMPENSATOIRE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF EXEMPLAIRE SCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING OP INDIRECTE, DIRECTE, BIJZONDERE OF EXEMPLAIRE SCHADE OF ALS SCHADEVERGOEDING OPGELEGDE BOETES VOOR HANDELSVERLIES, DERVING VAN WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF HET VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE GARMIN MOBILE- TECHNOLOGIE, ZELFS ALS GARMIN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. ONDERHAVIG AAN HET VOORGAANDE ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GARMIN EN HAAR LEVERANCIERS MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF DE GARMIN MOBILE-TECHNOLOGIE NIET HOGER ZIJN DAN $1,00. IN BEPAALDE STATEN EN LANDEN IS DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Overig: deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen (met uitzondering van licentieovereenkomsten voor eindgebruikers zoals eventueel vereist door derde partijen van Garmin die gegevens leveren, die samen met deze overeenkomst in acht zullen worden genomen) en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Indien Garmin het 16

19 uitoefenen of afdwingen van rechten of bepalingen uitstelt of hierin faalt, wordt dit geenszins als een verklaring van afstand beschouwd. Uit geen enkele verklaring van afstand kan een blijvende of volgende verklaring van afstand voortkomen. Geen enkele verklaring van afstand, wijziging of amendement van een bepaling kan tegen Garmin worden gebruikt tenzij deze door Garmin is ondertekend. U mag uw rechten of verplichtingen niet overdragen (ook niet in het geval van bestuursoverdracht) zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Garmin. Onderhavig aan het voorgaande bindt deze Overeenkomst de opvolgers van de partijen en de aangewezen rechthebbenden en komt aan hen ten goede. Deze licentie valt onder en wordt opgesteld in overeenstemming met de wetgeving in de staat Kansas en is niet onderworpen aan conflicterende wetsregels of in strijd met de Uniform Computer Information Transaction Act. De partijen zijn overeengekomen dat de staatsrechtbanken van Kansas exclusieve rechtsbevoegdheid hebben en dat iedere deelnemende partij hierbij afstand doet van het recht op een openbaar proces middels een jury. Als een bepaling in deze Overeenkomst of de toepassing ervan voor bepaalde personen of in bepaalde situaties ongeldig, illegaal of onafdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling, voor zover wettelijk (en niet anderszins) is toegestaan, uit de Overeenkomst worden verwijderd zonder dat de overige voorwaarden worden beïnvloed. De partijen gaan akkoord een dergelijke voorwaarde te vervangen door een geldig substituut dat qua intentie en bruikbaarheid het origineel zo dicht mogelijk benadert. De partijen van deze Overeenkomst zijn onafhankelijke contractanten. Garmin is bij verzuim de verplichtingen volgens deze Overeenkomst na te komen niet aansprakelijk jegens u indien omstandigheden de naleving, naar redelijkheid, onmogelijk maken. Mededelingen met betrekking tot deze Overeenkomst mogen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dienen via aangetekende post met bewijs van ontvangst, een vooraf betaalde koeriersdienst of per fax met telefonische bevestiging van ontvangst naar het adres van iedere deelnemende partij te worden verzonden. Traffic.com -licentieovereenkomst voor eindgebruikers De voorwaarden van de Traffic.com-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (en eventuele aanpassingen door Traffic.com) staan op en zijn via deze verwijzing in deze licentieovereenkomst opgenomen.

20 U ontvangt deze Nederlandstalige versie van de Engelstalige handleiding bij de Garmin Mobile 20 (Garmin-onderdeelnummer , revisie C) om het u gemakkelijk te maken. Raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige handleiding voor het bedienen en gebruiken van de Garmin Mobile 20. Voor de laatste gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten, bezoekt u de Garmin-website op Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Garmin (Europe) Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, VK Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Onderdeelnummer Rev. B 18

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan

nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan nüvi 30/40/50 gebruikershandleiding Augustus 2011 190-01336-35_0A Gedrukt in Taiwan 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag

Nadere informatie

Mazda NB1 Documentatiegids

Mazda NB1 Documentatiegids Mazda NB1 Documentatiegids Inhoud Lees mij eerst 4 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 4 Installatie... 4 GPS-ontvangst... 4 Navigatiesysteem start niet op... 5 Verzorging van je navigatiesysteem...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2011 Alle rechten voorbehouden Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A500 Eerste uitgave: 03/2011 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop:

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4 Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding 2009 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel.: (913) 397.8200 of (800) 800.1020

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

BlackBerry Messenger SDK

BlackBerry Messenger SDK BlackBerry Messenger SDK Versie: 1.0 Overzicht functies en techniek Gepubliceerd: 2011-07-28 SWD-1546966-0728100804-006 Inhoudsopgave 1 Overzicht van de BlackBerry Messenger SDK... 2 2 Functies... 3 Peer-to-peerverbindingen...

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 3 3.1. Drivers installeren... 3 3.1.1. Installatie onder Windows Vista / 7... 4 3.1.2. Installatie onder Windows XP...

Nadere informatie

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry 6.0 Gebruikershandleiding Versie: 5.2 SWD-1249466-0314092451-006 Inhoudsopgave De basis... 2 Informatie over de BlackBerry MVS Client...

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 2 3.1. Eerste installatie... 2 3.2. DJ Control MP3 en de geluidskaart van uw computer... 4 4. PRESENTATIE... 4 4.1. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad My Book Studio II Gebruikshandleiding Extern bureaublad Inhoudsopgave 1 WD-service en -ondersteuning..................1 Het WD-product registreren................................. 2 2 Voordat u aan de

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie