KENNIS EN TOEPASSING EENVOUDIG WEERGEGEVEN BROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNIS EN TOEPASSING EENVOUDIG WEERGEGEVEN BROCHURE"

Transcriptie

1 Duurzame droogmaking van muren KENNIS EN TOEPASSING EENVOUDIG WEERGEGEVEN BROCHURE Edition Nr /2013 ZERTIFIZIERT ZERTIFIZIERTER EN ISO 9001 PROZESS ZERTIFIKAT NR ZERTIFIKAT NR. TA TÜV AUSTRIA CERT GMBH TÜV AUSTRIA CERT GMBH De weg naar droge muren en een goede leefomgeving Aquapol-brochure 1

2 Voorwoord door oprichter van het bedrijf Schema van toepassingen, waarbij AQUAPOL geheel of gedeeltelijk als oplossing kan dienen Geachte klant! Geachte belangstellende voor Aquapol! Hartelijk gefeliciteerd! Het is mij een genoegen, dat u belangstelling heeft of reeds besloten heeft voor het droogmaken van uw gebouwen volgens een methode die werkelijk milieuvriendelijk en innovatief is, en die zichzelf reeds lange tijd heeft bewezen. Het Aquapol-systeem dat door mij na jarenlang onderzoek is ontwikkeld, kan binnen Europa reeds bogen op ca geïnstalleerde apparaten (maart 2013), die in een groot aantal landen met veel resultaat functioneren. De referentieobjecten zijn duidelijke voorbeelden hiervan, gezien de talrijke internationale onderscheidingen, die wij voor de Aquapol-methode ontvingen. Voor zover mij bekend bestaat er geen enkele onderneming, die zoveel waarde hecht aan het aanschouwelijk maken door middel van afbeeldingen van de complexe processen die zich voordoen bij het droog maken van muren. De reden hiervan is simpel en voor de hand liggend: toen ik als onderzoeker op het gebied van alternatieve energiebronnen vele jaren geleden aan mijn eerste prototype werkte voor het droog maken van muren, was er vrijwel geen geschikt aanschouwelijk materiaal beschikbaar, dat meer begrip van dit onderwerp zou kunnen bieden. Daarom wilde ik heel graag, dat het Aquapol-systeem en de verbazingwekkende werking ervan voor niemand geheim zou zijn. uitgave), maakt voor u de verschillende vormen en oorzaken van ongewenst vocht in muren op aanschouwelijke wijze duidelijk. In deze brochure wordt de belangrijkste oorzaak van vochtige muren bij oude gebouwen behandeld. Er worden enkele pagina s gewijd aan het op eenvoudige wijze uitleggen hoe ons systeem werkt en wat de toepassingsmogelijkheden ervan zijn, want het systeem kent natuurlijk ook zijn beperkingen, aangezien er geen enkel systeem bestaat, dat alle soorten muurvocht zou kunnen verwijderen. Indien u nog meer over het Aquapol-systeem zou willen weten, kunt u informeren naar ons handboek De aanpak van oude gebouwen, dat ik voor huiseigenaren en gebruikers heb geschreven. Verder verwijzen de deskundige adviseurs en technici van Aquapol u met plezier naar overige wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Met deze brochure voorzien wij u van de noodzakelijke basisinformatie. Het zou ons een genoegen zijn, indien u voor herstel of behoud van uw gebouw zou willen kiezen voor Aquapol. A S Opstijgend grondvocht Geologisch veroorzaakt storend vocht SW E KA A C A I Bouwvocht H Chemisch veroorzaakt storend vocht K KB B E SR G Opspattend water Slagregens aan de windzijde G A Ondergrondse waterader Condensatievocht A D unterirdische Wasserader Wij beschouwen het droog maken van elk individueel gebouw een taak die in samenwerkingsverband met de klant en Aquapol dient te geschieden. Daarom is het noodzakelijk, dat voor elke partner duidelijk is, wat met het Aquapol-systeem kan worden bereikt. Onze onderneming is de eerste in Europa, die, met talrijke foto s, video s, DVD s en grafische afbeeldingen, uitvoerig de verschillende oorzaken van muurvocht duidelijk maakt. De brochure die u nu in handen heeft (nu reeds de 11e Hoogachtend, Ing. Wilhelm Mohorn Grondlegger van Aquapol Binnendringend vocht vanaf de zijkant Condensatievocht B Met kracht stromend water onder druk Hygroscopisch vocht Beschadigde installaties Vocht van slagregens Lekkagevocht Naar mijn mening herkent men een bonafide onderneming aan de kwaliteit van uitleg over de toepassingsmogelijkheden, inclusief de beperkingen ervan! Aquapol kan een oplossing zijn Aquapol kan gedeeltelijk een oplossing zijn Aquapol kan geen oplossing zijn, het probleem is echter wel oplosbaar met begeleidende maatregelen en saneringstechnieken. Aanwijzing: deze Aquapol-brochure is onderdeel van de informatiegarantie (zie het garantie-certificaat). Impressum: redactie, uitgeverij, verantwoordelijk voor de inhoud: AQUAPOL Ges.m.b.H., 2651 Reichenau, Schneedörflstraβe 23, 11e druk , Österreich 2013 AQUAPOL Ges.m.b.H. Alle rechten voorbehouden. Onze gratis muurvochtanalyse verschaft duidelijkheid over de Aquapol-toepassing die bij uw situatie past. 2 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 3

3 Oorzaken en soorten vocht in muren Oorzaken en soorten vocht in muren A H E 1. Capillair opstijgend grondvocht Opstijgend vocht komt uit de bodem. Bij een ontbrekende of defecte horizontale afdichting, kunnen poreuze bouwmaterialen door het capillaire systeem bodemvocht omhoog trekken, tegen de werking van de zwaartekracht in. 2. Hygroscopisch vocht Opstijgend vocht transporteert hygroscopische (vocht-aantrekkende) bodemzouten uit de bodem. Als dit vocht verdampt, blijven de zouten achter (op muren, pleisterwerk, behang, verf). In de loop der jaren kunnen zich aanzienlijke hoeveelheden bodemzout in de muur en aan het oppervlak verzamelen. Doordat de bodemzouten hygroscopisch zijn, trekken deze vocht uit de omgevingslucht aan. Hierdoor kan het oppervlak van de muur vochtig blijven, ook nadat de oorzaak van het opstijgende vocht is weggenomen. Bij verschillende klimatologische omstandigheden kan men de vochtplekken zien veranderen, bij een hogere luchtvochtigheid zijn ze duidelijker waar te nemen. De minimumeisen bij het droog maken liggen vast in ÖNORM B Na het uitvoeren van alle begeleidende maatregelen, het verwijderen van de overige oorzaken van vocht en het verrichten van de juiste renovatietechnieken dient bij een droog gemaakte muur de vochtpenetratie maximaal 20% te bedragen. Hierbij mag de hoeveelheid schadelijke zouten niet te groot zijn (zie de uittreksels uit de ÖNORM, bladzijde 22 paragraaf f). 3. Zijwaarts binnendringend vocht Bij een ontbrekende of defecte verticale isolatie, zoals bij keldermuren die met de grond van de bodem in contact staan, kan het vocht vanaf de zijkant het capillair binnendringen of zelfs door de gehele muur stromen. Bij dikkere muren en minder zijwaarts binnendringend vocht functioneert het Aquapol-systeem effectiever. Als ook nog de juiste renovatietecnieken worden toegepast zoals Aquapol die heeft aanbevolen, kan men volledig droge muren krijgen. 4. Hellingwater onder druk Van de zijkant opstuwend water van een helling, of (tijdelijk) grondwater met een hoog peil, zoekt onder druk zijn weg door het stenen muurwerk heen en wordt gedeeltelijk omhoog gestuwd in het capillaire systeem van de muur (hydrostatische druk). 5. Opspattend water Bij te gladde oppervlakken van het terrein naast de buitenmuur zoals bij betonplaten, asfalt, straattegels, enz., spat de regen op tegen de plint aan. Lelijke gedeeltes die met mos zijn bedekt zijn een kenmerk van opspattend water. 6. Vocht ten gevolge van technische constructiefouten en installatiefouten Dit vocht ontstaat door onvoldoende of zelfs ontbrekende afscherming tegen het binnendringen van regenwater (beschadigde dakbedekking of beschadigde materialen, onvoldoende afscherming van schoorstenen, ontbrekende schoorsteenpotten bij ongebruikte haarden, ontbrekende dakafvoeren, enz.) of defecte afvoeren (goten, regenpijpen, overige pijpen, verstopte afvoeren, enz.). 7. Vocht als gevolg van slagregens Aan de zijde die aan het weer is blootgesteld, dringt de regen de poreuze beraping binnen of dringt, indien er geen beraping is aangebracht dringt het regen door in de metselwerk. 8. Oppervlaktewater dat door de bodem sijpelt Oppervlaktewater dat door regen is veroorzaakt, sijpelt ongehinderd door de openingen tussen de bodem en de muur. Hierdoor wordt vooral het metselwerk onder het niveau van de bodem (kelderniveau) erg nat. D S I SR SW B G KA KB 9. Bouwvocht, vocht van nieuwe beraping Bouwvocht is vocht dat is ingebouwd bij de constructie van de muren. Dit vocht verdampt langzaam binnen een termijn van 1,5 tot 3 jaar. Verder hangt de natuurlijke verdamping van vocht van nieuw pleisterwerk af van het gebruikte materiaal en de dikte van het pleisterwerk. De duur hiervan is 1 tot 2 jaar. Het volledige droogmakingsproces van de muur wordt hierdoor met deze tijd verlengd. 10. Vocht door geologische storingsvelden Deze storingsvelden worden veroorzaakt door ondergrondse bronnen, snel stromende ondergrondse wateraders, tektonische breuken in de aardkorst, enz. 11. Condensatievocht (water door condensatie of dooi) A) Warme en vochtige lucht condenseert op koudere oppervlaktes of muren. Dit veroorzaakt condensatievocht. Dit is vaak het geval bij gebrek aan warmte-isolatie bij te dunne buitenmuren (koude-warmte-brug), overmatig vocht in vertrekken met veel vochtontwikkeling (badkamers, keukens, slaapkamers, aquaria, bij veel planten, enz.), in afgesloten vertrekken waar het vocht niet kan ontsnappen (door luchtdichte ramen), ontbrekende ventilatie, wijze van badverwarming of bij toepassing van organische verfsoorten (emulsieverf) die een broedplaats voor schimmels zijn. B) Natte muren hebben in de winter slechte warmteisolerende eigenschappen, doordat de luchtporiën met water zijn gevuld. Op de koude muur ontstaat condensatiewater, waardoor het pleister en de muur nog vochtiger worden. 12. Chemisch veroorzaakt vocht Bouwmaterialen bestaan uit verschillende chemische componenten en kwaliteiten, bijvoorbeeld als een oude bakstenen muur licht zuur is en de beraping sterk alkalisch (verschil in ph-waardes). Door deze eigenschappen ontstaat een elektrochemisch transport van vocht in de muur en wordt er extra vocht aangetrokken, of wordt het vochtniveau vanwege chemische redenen hoog gehouden. Roestende metalen (stalen buizen, ijzeren deurstijlen, enz.) hebben een overeenkomstig effect op vocht in muren. Volledige dehydratie van muren is alleen mogelijk na het verwijderen van deze chemische storingsfactoren. Volledig toepassingsgebied voor Aquapol Gedeeltelijk toepassingsgebied voor Aquapol C Geen toepassingsgebied voor Aquapol, echter wel oplosbaar met extra begeleidende maatregelen en renovatietechnieken. 4 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 5

4 Het capillaire effect 1) Opstijgend vocht in oude huizen Het capillaire effect van oud metselwerk met ontbrekende / defecte horizontale vochtscheiding Vergrößerung Uitvergroting van des Bereiches de grens van der het Durchfeuchtungsgrenze vochthoudende gedeelte Kapillare Capillaire Steighöhe stijging Baksteen Ziegel Ter illustratie Glasröhrchen Glazen buis Wat hebben metselwerk en de bodem met elkaar gemeen? Beide hebben een poreus capillair systeem. Woonruimte }Verdampingszone Vochtspiegel (hoogte) Bouwmateriaal met poriën Baustoff die gedeeltelijk mit teilweise met wassergefüllten water zijn gevuld Poren Bak Wasserwanne met water Wasserspiegel Waterpeil Uitvergroting van het capillaire systeem in muren van metselwerk en in de bodem Poreus metselwerk Opstijgend vocht uit de grond Ontbrekende of defecte horizontale vochtscheiding Aantrekkingskracht Anziehungskräfte tussen water zwischen de Wasser wanden van und het den capillair Kapillarwänden Uitvergroting Vergrößerung van einer een Kapillare capillair Absorberende bodem Penetrerend vocht in het metselwerk vanuit de bodem Bouwmateriaal Baustoff Wasser Water Hoe water andere stoffen bevochtigd Water heeft, naast andere eigenschappen, het vermogen om de meeste materialen vochtig te maken, in het bijzonder bouwmaterialen. De aantrekkende krachten (adhesie-krachten) tussen de verschillende moleculen (zoals water en bouwmateriaal) veroorzaken een capillair effect (aantrekking van het water). Glas 1) Definitie van capillair: Haarvat; = haarbuis, smalle, holle ruimte, vast lichaam van of als een haar, in het bijzonder een buis van kleine diameter. Afkomstig van (bijv. naamw.) - lat. capillaris met betrekking tot haar ; tot capillus haar Wist u dat... de bodem tot wel 700 liter water /m3 op kan nemen?... metselwerk van baksteen tot wel 500 liter water per m3 op kan nemen?... het vocht uit de bodem ongeveer 1 cm per dag kan stijgen?... per m3 metselwerk 5 liter vocht per dag kan verdampen?... oude culturen al capillaire scheidingsmaterialen gebruikten (minder poreuze steensoorten) in de fundering en het gedeelte van de plint, en een droge bouwwijze (zonder cementvoegen) toepasten, om het capillaire effect te voorkomen? Bijna alle bouwmaterialen zijn poreus en hebben dus een capillaire structuur. Bijna alle bouwmaterialen die met water in contact komen, trekken het vocht omhoog door het vochtigmakende effect (capillair effect, ook capillair opzuigeffect). Boven de grond dringt het grondvocht de poreuze muren binnen als de horizontale afscheiding ontbreekt of defect is. Dit is het gevolg van het capillaire effect. 6 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 7

5 Droog maken en droog houden van muren Het werkingsprincipe van Aquapol Verdampings- en ontvochtigingsfase Magnetokinetisch droogmakingsproces Droog maken Droog houden Het naar beneden gaande vocht in het capillaire systeem van de muur Aquapolapparaat Resterend, natuurlijk restvocht in de muur Verdampingsfase Vochtige muur Bodemvocht Droog maken Veld van het apparaat Droog houden Droge muur Beschadigingen in de verdampingszone aan het pleisterwerk of aan het verfwerk Droogmakingsfase De verdampingsfase vindt plaats in het bovenste gedeelte van de muur. Zout in wateroplossing verplaatst zich door het capillaire systeem van de muur naar de zone van het pleisterwerk. Het verdampen duurt ongeveer 3-12 maanden. Het oude pleisterwerk fungeert in dit geval als buffer; men zou kunnen zeggen, dat het zich opoffert als zoutslachtoffer. Zogenaamde blokkerende beraping en extra afsluitende lagen werken de verdampingsfase tegen en dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd. Het naar beneden gaande vocht in het capillaire systeem van de muur Veld van het apparaat Aquapolapparaat Resterend, natuurlijk restvocht in de muur Vorstschade Uitvergroting van het capillaire systeem van de muur De ontvochtigingsfase vindt plaats in het onderste gedeelte van de muur. Het zout dat in water is opgelost, vloeit door het capillaire systeem terug in de grond van de bodem, waar het vandaan kwam. De fase van het droog maken vindt in de regel plaats binnen een tijdsbestek van 12 tot 36 maanden. Vochtige muur Droge muur Legenda: Bodemvocht Zout (voornamelijk zout uit de grond) opgelost in water Een exact gedefinieerd, natuurlijk veld dat lijkt op een elektromagnetisch veld veroorzaakt een neerwaartse beweging (kinese) van het vocht in de muren. Het vocht gaat uiterst langzaam terug de grond in, waar het vandaan kwam. De muren worden binnen de invloedsfeer van het Aquapol-apparaat droog en worden droog gehouden, tot het niveau van het resterende natuurlijke vochtgehalte. (Uittreksel uit de werkingsthese van 1992, Ing. W. Mohorn) Wist u dat uitgekristalliseerd zout een druk van maximaal 2 ton/cm2 kan uitoefenen? chemische reactiekrachten een volumevergroting kunnen veroorzaken van maximaal 1400%? de explosieve krachten die bij vorst optreden een volumevergroting betekenen van ca.10%? Met het verwijderen van oud pleisterwerk dat door zout is aangetast dient op zijn vroegst te worden begonnen na de verdampingsfase. 8 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 9

6 Droogmaken het resultaat Het begin drooghouden Lijst van verschijnselen die een aanwijzing zijn dat de muur droog wordt 1) HIER VOLGT EEN LIJST VAN verschijnselen DIE ZICH BIJ HET DROGEN VOOR KUNNEN DOEN, ALS RESULTAAT VAN OBSERVATIE EN ONDERZOEK NA JARENLANGE PRAKTIJKERVARING BIJ DE DIVERSE OBJECTEN VAN KLANTEN. DEZE LIJST IS NIET VOLLEDIG MAAR GEEFT SLECHTS DE VOORNAAMSTE verschijnselen BIJ HET DROGEN, ZOALS DEZE WORDEN AANGETROFFEN IN DE PRAKTIJK. Grootste pleisterof verfschade in de verdampingszone na de verdampingsfase Hygroscopisch pleistervocht Restvocht Legenda: De pleister en de verf lijken in de verdampingszone vaak vochtiger te zijn dan bij het begin van het droog maken. Het is logisch dat het zout dat uit de muur komt een hogere zoutconcentratie in het pleister of de verf veroorzaakt. Zouten trekken vocht aan uit de lucht (hygroscopisch) en houden dit vast. Droge muren zullen altijd restvocht bevatten. Dit is afhankelijk van het materiaal van de muur, het zoutgehalte van het materiaal en het omgevingsklimaat. Bij een buitenmuur aan de noordkant bijvoorbeeld kan het restvocht in de winter plaatselijk veel hoger zijn dan in de zomer (extra condensatievocht). Storende factoren 1) kunnen een grote invloed hebben op het restvocht en moeten worden geëlimineerd om aan de droogwaarde volgens de ÖNORM 2) te kunnen voldoen.... uitgekristalliseerd zout... zout met gebonden vochtmoleculen (hydraten)... luchtvochtmolecuul A. Optische verschijnselen bij het drogen Geheel of gedeeltelijk zichtbaar lichter worden van kleur (bij geringe zoutbelasting aan het oppervlak) Vorming van vochtvlekken door toegenomen binnendringen van zouten (vooral in het bovenste gedeelte van de muur bij de verdampingszone) Toegenomen afzetting van buitenkomende zouten vooral in de bovenste verdampingszone Gering stijgen van het vochtniveau in de verf of het fijne pleister (1-3 cm bij sterkere, vaak onzichtbare zoutconcentratie) Loslaten van minerale verflagen (zoals kalk) bij de bovenste verdampingszone van het pleister Toename van loskomend pleister door de druk van de zoutkristallisatie Ontstaan van krimpscheuren door uitdrogend pleister Loslaten van de wand van vochtig behang doordat het droogt Vochtiger lijken van het behang vooral in de bovenste verdampingszone door de verhoogde zoutconcentratie B. Verschijnselen van geur bij het drogen Afname of volledig verdwijnen van de vaak onaangename rottingsgeur (afhankelijk van de rottingsbronnen, zoals oud hout) C. Meetbare verschijnselen bij het drogen Daling van de relatieve luchtvochtigheid bij muren die door capillaire werking vochtig zijn geworden (het beste meetbaar in kelders) Mogelijke stijging van de temperatuur van de wand door het droog worden (betere warmte-isolatie) Afname van stookkosten D. Tastbare verschijnselen bij het drogen Gemakkelijk verkruimelen van minerale verflagen bij aanraking Gemakkelijk verzanden van het fijne pleister bij aanraking Hol klinken van het pleister na verloop van tijd Het pleister kan het beste worden hersteld na voltooiing van de droogmaakfase. Bij herstelwerkzaamheden na droogmaakactiviteiten dient onder andere rekening te worden gehouden met het zoutgehalte en de ph-waarde van de muur (zie ÖNORM B 3355). 1) Definitie van storende factoren in verband met het droog maken: storende factoren zijn chemische en/of fysische mechanismen, die in het algemeen droogmaakprocessen geheel of gedeeltelijk dwarsbomen. 2) Oostenrijkse norm, uitgegeven door het Austrian Standards Institute ASI. 1) Dit soort verschijnselen bij het drogen komen bij het capillaire droogproces vooral in het eerste jaar voor. 10 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 11

7 Toepassingsvoorbeeld 1 Een huis met een volledige kelder Toepassingsvoorbeeld 2 Een huis met een gedeeltelijke kelder Het probleem Zonder verticale afdichting Vochtige muren en hoge luchtvochtigheid Met verticale afdichting Het probleem Zonder verticale afdichting Vochtige muren en hoge luchtvochtigheid Zijwaarts binnendringend vocht Zijwaarts binnendringend vocht Hoge luchtvochtigheid Minder zijwaarts binnendringend vocht ERDREICH Capillair opstijgend vocht Capilliar opstijgend vocht De oplossing met Aquapol De oplossing met Aquapol Droge muren en normale luchtvochtigheid Droge muren en normale luchtvochtigheid De muren zijn volledig droog of droger verbeterde luchtvochtigheid Normale luchtvochtigheid De muren zijn volledig droog of droger Verbeterde luchtvochtigheid... Gedefinieerd, gegarandeerd afdichtingsvlak... Gedefinieerd, gegarandeerd afdichtingsvlak... Bodem... Capillair-onder-... Hygrometer... Vloer brekende laag... Velddruk van het apparaat... Bewegingsdruk van het vocht Aquapolapparaat met veld... Bodem... Capillair-onder-... Hygrometer... Vloer brekende laag... Velddruk van het apparaat... Bewegingsdruk van het vocht Aquapolapparaat met veld 12 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 13

8 Toepassingsvoorbeeld 3 Een huis zonder kelder Toepassingsvoorbeeld 4 Een huis op een helling Zonder verticale afdichting Het probleem Zonder verticale afdichting Het probleem Met verticale afdichting Hoge luchtvochtigheid Hoge luchtvochtigheid Hoge luchtvochtigheid Vochtige muren Water onder druk Vochtige muren Muren volledig doordrenkt ondanks drainering Capillair opstijgend vocht Capillair opstijgend vocht Oplossing met Aquapol Gedeeltelijke oplossing met Aquapol Normale luchtvochtigheid Verbeterde luchtvochtigheid Normale luchtvochtigheid Droge muren Normale luchtvochtigheid Vochtige muren Droge muren... Gedefinieerd, gegarandeerd afdichtingsvlak... Bodem... Vloer... Hygrometer... Velddruk van het apparaat... Bewegingsdruk van het vocht Aquapolapparaat met veld... Gedefinieerd, gegarandeerd afdichtingsvlak... Capillair-onderbrekende laag... Hydrostatische vochtdruk... Bodem... Vloer... Velddruk van het apparaat... Hygrometer... Bewegingsdruk van het vocht Aquapolapparaat met veld 14 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 15

9 Voorbeelden van chemische storende factoren Geldt voor alle droogactiviteiten zie ÖNORM B 3355 Voorbeelden van fysische storende factoren Geldt voor alle droogactiviteiten zie ÖNORM B 3355 Vochtspiegel Bakstenen muur ~280mV Kalk-cementpleister Gedaalde vochtspiegel Sokkelpleister op basis van cement Opstijgend bodemvocht Cementpleister ph-waarde: 13 Bakstenen muur ph-waarde: 8 Door de verschillende ph-waarden tussen pleister en muur (zie voorbeeld) ontstaat een (1) elektrochemisch potentiaalverschil in ons geval ca. 280mV waardoor het muurvocht dat zich er direct achter bevindt, omhoog wordt gehouden. Aardesluitingen: dakgoten gekoppeld aan bliksemafleidingen (verhogen ook de capillaire werking); ongeïsoleerde aardingsband voor aarding van het huis, die in het pleister is verwerkt; ongeïsoleerde waterleiding die in het pleister is verwerkt; corrosieprocessen: in de onderste delen van roestende metalen deurlijsten; muren belast met sterke elektrosmog: de regenpijp fungeert als antenne en geleidt de elektrosmog via de ankers beter de muur in. Voorbeeld 1: vochthoudend pleister. Vocht bevorderende eigenschappen van de muur door overmatige ph-verschillen tussen pleister en muur Vocht in de lucht wordt door de zouten aangetrokken. Sterk verzout pleister 1 Verzoute muur Pleister ~220mv Bakstenen muur ph-waarde: 12 ph-waarde: Verschillende ph-waarden tussen extreem verzout pleister en verzoute muur. Vorming van een potentiaalverschil. Hierbij stroomt het vocht altijd van + naar -. Treedt ook op door verschillen in zoutconcentraties Vochttransport dat hiervan het gevolg is. Door de bovengenoemde elektrochemische werkingen kan het vochtgehalte van de muur licht stijgen en in stand worden gehouden. Vochtwiggen die in stand blijven na het magnetofysische droogproces. De oplossing Vaak kunnen deze storende factoren effectief door het treffen van zeer eenvoudige begeleidende maatregelen worden opgeheven, zodat de muren bij het magnetofysische droogmaakproces verder kunnen drogen. De technicus van Aquapol kan u hier verder over informeren. Voorbeeld 2: Vocht aantrekkend, sterk verzout pleister. Kritieke verschillen van ph-waarden en zoutconcentraties tussen pleister en muur. Chemisch storende factoren, zoals vochtafstotend pleister, sterk verzout pleister en dergelijke kunnen het droogproces vertragen of in kritieke gevallen zelfs verhinderen. Dit geldt voor alle soorten droogactiviteiten (zie ÖNORM B 3355). Wist u dat metalen dakgoten als antennes voor elektrosmog kunnen fungeren, waardoor het muurvochtgehalte kan stijgen? roestende ijzeren lijsten, buizen, enz. in vochtige muren vocht aantrekken en in stand houden? Fysische storende factoren, zoals geaarde metalen leidingen die ongeïsoleerd in het pleister van de muren zijn verwerkt (sluiting met aarde), kunnen het droogproces plaatselijk verhinderen. Dit geldt voor alle soorten droogactiviteiten (zie de ÖNORM). 16 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 17

10 Voorbeelden van fysische storende factoren Geldig voor alle droogactiviteiten zie ÖNORM B3355 De holistische methode van de Aquapol-technologie -3 C Tweepersoons slaapkamer / overdag Noordelijke zijde C 50% rlv* Ontbrekende warmte-isolatie en/of ontbrekende plintverwarming leiden tot te koude muur in het onderste gedeelte. 40% rlv* Oppervlaktetemperatuur wand Hermetisch gesloten energiebesparend raam, waarbij in gesloten toestand de benodigde ventilatie totaal ontbreekt. Organische verf als chemisch storende factor (zoals emulsieverf). Verhoogde luchtvochtigheid door ca. 0,3 liter ademvocht per persoon per nacht leidt tot verhoogde lucht vochtstroming naar de te koude muur, waardoor condensatievocht ontstaat, eerst aan de oppervlakte, later ook dieper in de muur. Schimmelvorming, aangezien schimmel bij organische voedingsbodems (zoals emulsieverf) en vocht goed gedijt. -10 C 60% rlv* s Morgens vroeg 1 15 C 80% rlv* Ontvochtigingstechniek Renovatietechniek Begeleidende maatregelen Condensatievochtbelasting 3-10 C 14 s Morgens vroeg 3 16 C 60% rlv* 5 De oplossing Verwarming, bijvoorbeeld plintverwarming. Minerale, desinfecterende verf (zoals kalk). 60% rlv* Ventilatieopeningen (bijvoorbeeld door gedeeltelijk de raamafdichtingen te verwijderen). Warmte-isolatie in de sokkel en onder het aardniveau. Geringe condensatiebelasting door warmere muuroppervlakte en ventilatie. * rlv = relatieve luchtvochtigheid: is de hoeveelheid vocht in de lucht gedeeld door de maximale mogelijke hoeveelheid vocht in de lucht bij die temperatuur. Gebrekkige verwarming en ventilatie van ruimtes en dergelijke kunnen vooral in de wintermaanden een toegenomen muurvochtgehalte tot gevolg hebben. Dit geldt voor alle droogactiviteiten! De holistische benadering van Aquapol leidt tot langdurige resultaten! 18 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 19

11 De eis aan horizontale vochtafdichting (volgens ÖNORM B 3355) en Renovatietechniek vochtmeting volgens de DARR-methode1 VOORDAT U MET DE RENOVATIE, ZOALS HET AANBRENGEN VAN NIEUW PLEISTERWERK, BEGINT, ZORGT ONZE BEVOEGDE AQUAPOL-TECHNICUS ERVOOR, DAT U ALS KLANT DE DOOR ONS OPGESTELDE AQUAPOLRENOVATIECONCEPT-controlelijst ONTVANGT. DEZE controlelijst BEVAT DE RENOVATIEVOORSTELLEN DIE VOOR UW PROJECT VAN TOEPASSING ZOUDEN ZIJN. BIJ DEZE RENOVATIEVOORSTELLEN WORDT MET NAME REKENING GEHOUDEN MET HOUDBAARHEID, ECONOMISCHE OVERWEGINGEN EN BOUWBIOLOGISCHE PRINCIPES. DE MINIMALE EISEN VOOR HET DROGEN ZIJN VASTGELEGD IN ÖNORM B NADAT ALLE BEGELEIDENDE MAATREGELEN ZIJN GENOMEN, ALLE OVERIGE VOCHTOORZAKEN ZIJN VERWIJDERD EN EEN CORRECTE SANERINGSTECHNIEK IS TOEGEPAST, DIENT BIJ EEN DROOG GEMAAKTE MUUR EEN VOCHTPENETRATIEGEHALTE VAN MAXIMAAL 20% TE WORDEN BEREIKT, WAARBIJ ALS SCHADELIJKE ZOUTBELASTING STAP 2 VAN DE 3 MOGELIJKE ZOUTBELASTINGSSTAPPEN NIET MAG WORDEN OVERSCHREDEN. Het vochtpenetratiegehalte van een bouwmateriaal 1m3 baksteen 1600 kg 1900 kg 30 Vol.% lucht 1 m3 vaste stof van baksteen heeft ongeveer een droog gewicht van 1600 kg. Ca. 30% van het volume bestaat uit luchtporiën. 300 liter water De luchtporiën zijn volledig met water gevuld! Hier spreekt men van een vochtpenetratiegehalte van 100% kg 1750 kg 150 liter water De luchtporiën zijn voor 50% met water gevuld! Het vochtpenetratiegehalte bedraagt hier 50%. 60 liter water De luchtporiën zijn voor 20% met water gevuld! Hier bedraagt het vochtpenetratiegehalte 20%. Referentie: ÖNORM B , uitgave , effectiviteit van alle uitgevoerde maatregelen Het op locatie bepalen van het vochtgehalte van muren volgens de DARR-methode 1 2 Kundenfilme Afbeeldingen 1 en 2: de technicus neemt een boormonster op een meetlocatie die vooraf samen met de klant is bepaald. ZERTIFIZIERTER PROZESS Afbeelding 3: het verwijderde boorpoeder wordt in het bakje van de elektronische Sartoriusprecisieweegschaal geplaatst. Het boormonster wordt nu nauwkeurig gemeten, vervolgens verwarmd tot 105 C totdat al het vocht in het monster volledig is verdampt, en opnieuw gewogen. Het verschil wordt aangegeven in gewichtsprocenten water. ZERTIFIKAT NR. TA TÜV AUSTRIA CERT GMBH Seit 1985 eiden Ohne Schn ie Ohne Chem Ohne Strom Raadpleeg onze technicus voor meer informatie over renovatietechnieken. AQUAPOL International Schneedörflstraße Reichenau a. d. Rax Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) AQUAPOL in Europa: Überreicht durch: Aquapol is a registered and protected trademark Gesamtlaufzeit: 46 min 21 sec Version De Aquapol-renovatieconcept-controlelijst gecombineerd met de vele bladen uit de renovatietechniek-serie vormt een ideale ondersteuning voor de aannemer. Diese Filme sind eine Produktion von Aquapol International 2010 by Aquapol 1. Die Gefahren einer Putzsanierung (13:28) 2. Die intelligente Auapol-Sanierungstechnik (21:45) 3. Die maschinelle Entsalzung von Putzen (8:00) 4. Der Thermosockel (03:08) Een goede renovatie-aanbeveling gaat uit van een lange levensduur en houdt rekening met optimale economische omstandigheden! Inhalt Kundenfilme 20 Aquapol-brochure 3 4 Afbeelding 4: bij de DARR-methode wordt het vochtgehalte als gewichtsdeel in procenten weergegeven. Het hier afgebeelde monster bevat 1,3 gewichtsprocent water. 1) In de ÖNORM B 3355 wordt de DARR-methode als de enige methode genoemd, die het in de muur gebonden vocht precies kan meten. Aquapol-brochure 21

12 Uittreksels uit de ÖNORM B Uittreksels uit de ÖNORM B Uittreksels uit de ÖNORM met de vriendelijke toestemming van het Oostenrijkse normeringsinstituut. Deze normuittreksels maken deel uit van het verkoopcontract. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de magnetokinesemethode volgens Aquapol niet in de norm is vastgelegd en dat om wetenschappelijke en methodische redenen alleen onderdelen van de norm worden genoemd. De totale normtekst is verkrijgbaar via het Oostenrijkse normeringsinstituut, 1020 Wenen, Heinestraβe 38, Österreich (tel , fax , ÖNORM B / uitgave: Droogmaken van vochtige muren / gebouwdiagnostiek en planningprincipes Na het bewaren in water dient het granulaat overeenkomstig te worden gedroogd tot de massaconstante Vochtpenetratiegehalte I Het vochtpenetratiegehalte I wordt uit het vochtgehalte V en de maximale wateropname W max als volgt berekend en geeft aan, welk percentage van het totale volume van toegankelijke poriën met water is gevuld: V P = x 100 (in procenten) W max Op verzoek van de klant kunnen de onder punten en aangegeven metingen als bijlage bij het standaard voorzieningenpakket worden toegevoegd. 3.2 Het nemen van monsters Monsterlocaties en meetposities In principe dient het nemen van monsters met betrekking tot het toegepaste bouwmateriaal, de staat van het gebouw en het schadebeeld op representatieve wijze te geschieden [ ]. Voor controlemetingen dienen de monsters te worden genomen uit muurgedeeltes zonder storingsfactoren, bij voorkeur minimaal 10 cm diep in de muur, en op een hoogte van ongeveer 30 cm boven het gedefinieerde afdichtingsoppervlak. Voor controlemetingen overeenkomstig dienen bij voorkeur de posities te worden gekozen die overeenkomen met de posities op de plattegrond van de oorspronkelijk genomen monsters Soort en tijdstip van het nemen van monsters Het nemen van een monster kan geschieden door te boren (boorpoeder ) of [ ]. Contact van de monsters met vocht dient te worden vermeden. Bij het nemen van monsters voor het bepalen van het vochtgehalte mag het gereedschap waarmee het monster wordt genomen op de plaats van contact niet warmer zijn dan handwarm [ ] Documentatie voor het nemen van monsters De positie, hoogte en diepte van de locatie van de monstername dienen te worden vastgelegd. Verder dient het materiaal van het monster, de soort en het tijdstip, klimatologische omstandigheden en de datum van de monstername, objectaanduiding, [ ] te worden vermeld Vochtgehalte F Voor het bepalen van het vochtgehalte dienen volgens de genomen monsters in de vorm van boorpoeder [ ] te worden gebruikt. Het vaststellen van het vochtgehalte dient te geschieden volgens de methode van Darr: de monsters worden gewogen, bij 105 C gedroogd totdat de massaconstante is bereikt en opnieuw gewogen [ ]. F = m v m dr X 100 (in procenten van de massa). m dr m v = de massa van het monster voor het drogen (gram) m dr = de massa van het monster na het drogen (gram) Maximale wateropname W max Voor het bepalen van de maximale wateropname dient een granulaat van 4/16 mm te worden toegepast [ ] De bepaling dient 48 uur na opslag in water bij atmosferische druk (onderdompelingshoogte minimaal 2 cm) te geschieden. Er dient ionenvrij water te worden toegepast. 4 Saneringsplanning De onderstaande vereiste maatregelen voor het droog maken van muren dienen te worden aangegeven. (Zie de controlelijst met begeleidende maatregelen van Aquapol of de Aquapol saneringstechniek-serie) 5.3 Effectiviteit van de maatregelen [ ] Het nemen van monsters dient te geschieden overeenkomstig (zie de tekst op de eerste bladzijde) Effectiviteit bij het bestrijden van capillair opstijgend vocht De effectiviteitsnorm van de maatregelen ter voorkoming of beperking van het capillair stijgen van [ ] is bereikt, als het vochtpenetratiegehalte van de droog gemaakte muur ten hoogste nog slechts 20% bedraagt. (= Dit is het restvocht in de muur). Bij extreem verzoute boormonsters dient indien nodig eerst het referentievochtgehalte te worden bepaald bij 20 C/85% luchtvochtigheid en de effectiviteit te worden berekend volgens de formule in paragraaf (Invloeden door condensatievocht, zwerfvocht, oppervlaktewater en dergelijke dienen te worden geëlimineerd.) Effectiviteit van alle uitgevoerde maatregelen Alle uitgevoerde maatregelen kunnen effectief worden genoemd, als binnen een omschreven tijdsbestek het geplande doel is bereikt. ÖNORM EN ISO / uitgave: Warmte- en vochtgedrag van bouwmaterialen en bouwproducten Bepaling van het vochtgehalte door drogen bij verhoogde temperatuur Tabel 1: droogtemperaturen Bouwmateriaal Droogtemperatuur C Bouwmaterialen waarvan de structuur 105 ± 2 C bij 105 C niet verandert, zoals minerale bouwmaterialen en hout Bouwmaterialen waarbij tussen 70 C en 70 ± 2 C 105 C de structuur kan wijzigen, zoals bij bepaalde schuimkunststoffen 1) Bouwmaterialen, waar bij hogere temperaturen 40 ± 2 C kristalwater vrijkomt of celgassen kunnen worden beïnvloed, zoals bij gips of bepaalde schuimkunststoffen 1) 1) Bijvoorbeeld warmte-isolerende kalk met gipstoevoegingen, schuimplastickorrels en dergelijke Schuingedrukte teksten betreffen aanwijzingen van Aquapol 22 Aquapol-brochure Aquapol-brochure 23

13 Onze service is ongekend. Onze extra service voor u De gratis analyse van muurvocht en bespreking op locatie met onze specialist Meer informatie (zie bijgesloten antwoordkaart) Wat wij leveren Het droog maken van muren Het droog houden van muren Objectieve vochtgehaltemeting volgens de DARR-methode overeenkomstig ÖNORM B (TÜV-gecertificeerd) Garantie op succes overeenkomstig de garantiebepalingen Bespreking van begeleidende maatregelen Diagnostisch onderzoek van het metselwerk Supervisie na installatie Op verzoek: het uitwerken van een renovatieconcept Aquapol Holland B.V. Burg. van Nispen van Sevenaerstraat KE Laren Tel.: +31 (0) Aquapol-brochure Sinds 1985 vakbekwaam droog maken van muren zonder hak- en breekwerk, zonder chemicaliën of elektriciteit. Zodat u meer kennis en begrip krijgt Bestel meer informatief materiaal bij uw Aquapol-vertegenwoordiging of bij een van onze partners, zoals onderstaand vermeld Specialized Films Vol. 1 Meer dan 150 afbeeldingen, spreadsheets, tabellen, Internationale partners Oost-Duitsland Tel.: +49 (0) Zuid-Afrika Nederland Denemarken Zwitserland Noord-Italië Midden- en Zuid-Italië Frankrijk Engeland/Midlands Litouwen DVD Gespecialiseerd deel I Inhoud: 1. De intelligente Aquapoltechnologie 2. Symptomen van opstijgend vocht 3. Meting van de effecten 4. Test voor het aantonen van effectiviteit 5. Gevaren bij herstel van het pleisterwerk Hoe u uw huis kunt redden Referentieboek Doelwit: oude gebouwen Het probleem doorgronden van vochtige oude gebouwen met toepasbare praktische hulpmiddelen, zoals contrlelijsten van symptomen voor onmiddellijke evaluatie van de diverse soorten vocht. Rusland USA Canada Australië Taiwan Tsjechië Polen Slowakije Hongarije Roemenië Griekenland

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

Duurzame oplossingen die generaties meegaan

Duurzame oplossingen die generaties meegaan Duurzame oplossingen die generaties meegaan Isotechniek Nederland B.V. Segment 3 6921 RC Duiven Tel Fax Email 0313-42 24 22 0313-42 08 50 post@isotechniek.nl Bank nr. IBAN BIC 1295.88.830 NL66RABO0129588830

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

Bouwen met of zonder kruipruimte?

Bouwen met of zonder kruipruimte? s tichting ouw esearch Bouwen met of zonder kruipruimte? N E o ~ Q opp. c=jc::::jc=:jc::::::j-~"""""""'~ it : peonverzadigde ~ -_I-=oa--:.!~O-+Y~\~/~Ä~\~~~ - - -. Q ani. ~ ~ I " ~ I verzadigde I I I I

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 SCHADE AAN GEVELS Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. SCHADE AAN GEVELS DOOR SCHEURVORMING... 3 3. ONDERGRONDSE OORZAKEN... 4 3.1 Scheurvorming

Nadere informatie

Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie.

Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie. Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie. Sven Vonck Promotor: prof. dr. ir. Arnold Janssens Begeleider: ir.-arch. Joachim Rummens Scriptie ingediend tot het

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren www.archidat.nl Voorwoord Renoveren kan sneller, slimmer en duurzamer Jarenlang is geroepen dat de bestaande bouw belangrijker wordt dan de

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

HoofdkussenKrant Uw hoofdkussen is erg belangrijk voor een goede nachtrust!

HoofdkussenKrant Uw hoofdkussen is erg belangrijk voor een goede nachtrust! Ban allergische reacties uit de slaapkamer Vezeltechnologie voor hoofdkussens Gezond slapen met natuurlijke grondstoffen Rust in je actieve leven Alle vulmaterialen op een rij 2 3 5 7 4 Hoofdkussens voor

Nadere informatie

Voorwoord Deze uitgave een onderdeel van het project Metallicity gesubsidieerd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap

Voorwoord Deze uitgave een onderdeel van het project Metallicity gesubsidieerd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap Voorwoord Deze ontwerpwijzer biedt u als ontwerper handige informatie om het bijzondere materiaal aluminium toe te passen in uw ontwerp. Met deze fiches krijgen ontwerpers een goed overzicht met informatie

Nadere informatie

Gebruik van regenwater

Gebruik van regenwater Gebruik van regenwater ewuaqua ewuaqua 50% waterbesparing door het gebruik van regenwater; dan is het weer zo slecht nog niet! Over ons ewuaqua De firma iwater Wassertechnik GmbH & Co. KG is dé specialist

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie