OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER"

Transcriptie

1 OPSTIJGEND VOCHT TECHNISIL MS ECO TECHNISIL MS TECHNISIL MS HYBRIDE TECHNICURE CS TECHNIPLATRE TECHNIMIX +

2 2 OPSTIGEND VOCHT INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 OPSTIJGEND VOCHT A. Algemene principes 1. Oorsprong van opstijgend vocht (ook capillaire opzuiging genoemd) 2. Schade veroorzaakt door opstijgend vocht 3. Vastgestelde pathologische verschijnselen & tekenen van vroegere interventies 4. De verschillende interventietechnieken voor behandeling van opstijgend vocht B. Behandeling van capillaire opzuiging met het TECHNICHEM procedé 1. Definitie van het procedé 2. Kenmerken van de producten en keuze van een TECHNICHEMproduct 3. Diagnose 4. De meetapparaten 5. Toepassing van het procedé 6. Injectiemateriaal HOOFDSTUK 2 HYGROSCOPISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE ZOUTEN IN DE MATERIALEN A. Inleiding B. Remedies C. Keuze van een TECHNICHEMproduct Het belang van de hygroscopische zouten in metselwerk dat te lijden heeft van opstijgend vocht is een voldoende reden om het lezen van deze hele benadering aan te bevelen, met andere woorden ook van de hoofdstukken 1 en 2. HOOFDSTUK 3 TECHNISCHE FICHES HOOFDSTUK 1 OPSTIJGEND VOCHT A. ALGEMENE PRINCIPES 1. Oorsprong van opstijgend vocht (ook capillaire opzuiging genoemd) Wanneer aan de basis van een muur geen of een defect dichtheidsmembraan aanwezig is, zullen de bouwmaterialen die in aanraking komen met water of met de vochtige bodem met capillaire opzuiging te maken krijgen. De migratie van water door capillaire opstijging wordt gekenmerkt door een maimaal waterpercentage bij de bron (onderkant van de muur), met geleidelijke daling van dit watergehalte van beneden naar boven, om een minimumwaarde (evenwichtswaarde) te bereiken op een hoogte van ongeveer één meter. De omvang van de capillaire opzuiging van water in een muur hangt af van: de betrokken materialen, de dikte van de muren en hun gehalte aan zouten, de totale porositeit, het potentiële verdampingsvermogen. Alle materialen die in metselwerk worden gebruikt (baksteen, stenen of mortel) bevatten inderdaad in de massa kleine holten, poriën genoemd. Het totale volume van deze poriën vormt de totale porositeit van de materialen. Alle traditionele metselwerken die in directe aanraking komen met de bodem, zijn aan dit fenomeen onderworpen, zelfs als ze bestaan uit breuksteen of uit blokken van zeer weinig poreus materiaal (blauwe hardsteen, porfier, silicaatachtige keien ). In deze gevallen is het de mortel die dienst doet als transportmiddel. Capillaire opzuiging kan eves voorkomen in scheidingswanden en binnenmuren die rusten op een ondervloer van cement of op vochtig beton. WATERWEREND MEMBRAAN WATER ZONDER MEMBRAAN FOUT IN HET MEMBRAAN VOCHT + OPLOSBARE MINERALE ZOUTEN FUNDERING

3 3 OPSTIGEND VOCHT Metselwerk dat in aanraking komt met een waterbron werkt als een pomp, een vloeipapier! 2. Schade veroorzaakt door opstijgend vocht De veroorzaakte schade is onder andere: esthetisch (vervuiling, loskomen of beschadiging van de bekleding); energetisch (thermische isolatie); allergisch (schimmels). 3. Vastgestelde pathologische verschijnselen & tekenen van vroegere interventies 3.1. Pathologische verschijnselen Opstijgend vocht herkent men het vaakst aan: beschadiging van voegen, mortel en bakstenen onderin de muren; aanwezigheid van mossen onderaan de buitenzijde van de muren; een hoge algemene vochtigheid binnen in de woning; de aanwezigheid van schimmels en/of zwammen (zwarte of gekleurde vlekken) onderin de muren; de aanwezigheid van witte zouten op de muren en/of het loskomen van behangpapier en bekleding (onderaan de muren); loskomen van de pleisterlagen onderop de muren (holle klank); de vochtigheid van de meeste muren tot een hoogte van 0,5 tot 1,5 meter. 3.2 Tekenen van vroegere ingrepen Opstijgend vocht in oude huizen wordt ook verraden door de aanwezigheid van: ondermuren die geteerd en/of ingesmeerd zijn; lambrisering of buitenbepleistering met cement; cementering en/of behang van lood of aluminiumfolie aan de binnenzijde. 4. De verschillende interventietechnieken voor behandeling van opstijgend vocht Uittreksel uit de TV 210 van het W.T.C.B. (Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor het Bouwbedrijf) van december 1998: overzichtstabel van de interventietechnieken. INTERVENTIETECHNIEK WERKINGSPRINCIPE DOELTREFFENDHEID VAN DE OPMERKINGEN DROOGMAKING Aanbrengen van een dichtheidsmembraan Blokkering van opstijgend vocht Uitstekend Moeilijk toe te passen in dikke muren, muren met stabiliteits gebreken, metselwerk van Injectie van vochtafstotende producten Bedekking van metselwerk boven het grondniveau Buitenbescherming van ondergronds metselwerk, interne bekuiping Blokkering van opstijgend vocht Verticale barrière, belet de verdamping Verticale bescherming van ondergronds metselwerk Uitstekend voor producten van het type siliconen, beperkt voor siliconaten Voorkomt opstijging van vocht niet Voorkomt opstijging van vocht niet breuksteen Voor producten in een solventfase moet rekening gehouden worden met de verdamping van de organische oplosmiddelen in het geval van bewoonde gebouwen. Indien alleen gebruikt kan dit vochtproblemen boven het interventieniveau versterken; eventueel te gebruiken als aanvulling bij een bewerking om opstijgend vocht te blokkeren. Boven het grondniveau aan te vullen met een behandeling om opstijgend vocht te blokkeren. Elektroosmose Passief of actief Wisselvallig In ons land praktisch niet toegepast, wegens de onzekere resultaten. Elektroforese Bevordert de migratie van geïnjecteerde producten, met behulp van een potentiaalverschil Weinig bekend Weinig werfervaring in ons land. Elektromagnetisch systeem Interferentie van elektromagnetische velden Weinig bekend Weinig werfervaring in ons land. Deze tabel vat de lessen samen die kunnen getrokken worden uit een dertigtal jaren opzoeking, werfopvolging en contacten met de betrokken middens in België en in het buitenland. Zij toont duidelijk de hogere doeltreffendheid aan van oplossingen op basis van siloanen in organische solventen, in vergelijking met waterige oplossingen van siliconaten, vooral in het geval van: zeer vochtige muren; hoge concentraties aan zouten; dik metselwerk Doeltreffendheid van injecteerbare samenstellingen Uittreksel uit de TIN 210 van het W.T.C.B. (Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor het Bouwbedrijf) van december 1998: doeltreffendheid van enkele samenstellingen die kunnen ingespoten worden in vochtig metselwerk van baksteen van gebakken aarde. SAMENSTELLINGEN Alkalische silicaten en mengsels van alkalische silicaten en siliconaten Synthetische harsen (epoyharsen of polyurethanen) CONCEN DOELTREF EFFECT TRATIE (%) FENDHEID ± 25 Laag Poriënvullend 5 tot 20 Middelmatig Poriënvullend Acrylamidegel ± 20 Middelmatig Poriënvullend Kaliumsiliconaten 7,5 tot 15 Middelmatig Hydrofoob Siliconenharsen, gefluoreerde copolymeren, aluminiumstearaten 0,5 tot 13 Goed Hydrofoob Alkoypolysiloanen (oligomere siliconen) 5 tot 10 Zeer goed Hydrofoob

4 4 OPSTIGEND VOCHT Producten op basis van poriënvullers migreren moeilijk in vochtige materialen, ze hebben nadelige neveneffecten en/of bieden onvoldoende prestaties. Producten met een waterafstotend (hydrofoob) karakter hebben daarentegen de neiging de oppervlakteenergie van de poriën en capillairen in de materialen te verlagen en ze daardoor waterafstotend te maken. De injectie van een waterwerend product in de massa veroorzaakt een afname van de oppervlaktespanning van de ondergrond en zorgt zo voor een waterafstotend effect. B. BEHANDELING VAN CAPILLAIR OPSTIJGEND VOCHT VIA HET TECHNICHEM PROCEDÉ Dit procedé bestaat erin over de hele dikte van de muren een anticapillaire onderbreking te vormen door injectie. De behandelde zone van de muren (de voet van de muren) wordt hierdoor definitief waterwerend en ze blokkeert volledig de migratie van water van beneden naar boven door capillaire werking. De doeltreffendheid van de behandeling wordt mee bepaald door: de kwaliteit van de boringen (plaats, tussenafstanden en diepte van de boringen); de kwaliteit van de ingespoten producten; de beheersing van het inspuiten (controle van de geïnjecteerde hoeveelheden met behulp van een doorstroommeter); de continuïteit van de anticapillaire barrière. Sedert 20 jaar is TECHNICHEM fabrikant en voorstander van producten voor het bestrijden van problemen met capillair opstijgend vocht in metselwerk, via het procedé van inspuiting van hydrofobe harsen. 1. Definitie van het procedé Wij raden uitsluitend de interventietechniek Injectie van hydrofobe producten aan (zie de bovenstaande tabel van het W.T.C.B., Interventietechnieken voor de behandeling van opstijgend vocht). 2. Kenmerken van de producten en keuze van een Technichemproduct Als injectieproducten fabriceren wij uitsluitend oligomere siliconen, zoals vermeld in de hiervoor vernoemde W.T.C.B.tabel. Kenmerken TECHNISIL M.S. ECO TECHNISIL M.S. TECHNISIL M.S. HYBRIDE Aangeraden voor: (keuze van het injectieproduct) Alle gevallen (sterk aanbevolen voor bewoonde ruimten, dankzij het reukloze karakter) Alle gevallen Alle gevallen (sterk aanbevolen voor bewoonde ruimten, dankzij het reukloze karakter) Uitzicht: Fluorescerende groene vloeistof Fluorescerende rode vloeistof Melkachtig troebele blauwe vloeistof Actieve bestanddelen (%) 80 (K.I.K.rapport) Vlampunt ( C) Hoger dan 100 C Hoger dan 60 C Viscositeit (cps) Lager dan 100 Lager dan cps Dichtheid bij 25 C 0,80 0,80 1,1 Verdunningsmiddel Paraffinisch vloeibaar hars Gedearomatiseerd solvent water Geur Inde 3 Inde 28 Types harsen RSi/ROAl/C RSi/ROAl RSi/ROAl/C Toepassingen Bewoonde ruimten Bewoonde ruimten Bewoonde ruimten Verpakkingen Kwaliteitscontrole BUtgb (SECO CTBP + (MS ECO) Metaal ( l) Actief bestanddeel Geur Kleur Stabiliteit Metaal ( l) Actief bestanddeel Geur Kleur Stabiliteit PE ( l) Actief bestanddeel Geur Kleur Stabiliteit Aantal polymeren 4 4 3

5 5 OPSTIGEND VOCHT 3. Diagnose De vaststellingen en de metingen die tot doel hebben het voorkomen van vocht in een gebouw te lokaliseren en kwantitatief te bepalen, mikken direct op de diagnose van de mogelijke oorzaken en op de bepaling van de meest geschikte behandeling. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste elementen vermeld, waarmee rekening moet gehouden worden bij het opnemen van de mogelijke oorzaken van de vastgestelde schade. VROEGERE INGREPEN PATHOLOGIE VROEGERE INGREPEN PATHOLOGIE VASTSTELLINGEN Condensatie Hygroscope eigenschappen Slagregen Lokale lekken Opstijgend vocht Pathologische zouten Bouwvochtigheid Ondermuren die geteerd en/of ingesmeerd zijn; Oude woning met lambrisering of eterne cementbekleding Cementering en/of behang van lood of aluminiumfolie aan de binnenzijde Oude woning die reeds het voorwerp was van isolatiewerkzaamheden (verbetering van de dichting, vervanging van deur of raamkozijnen, plaatsing van dubbele beglazing of etra ramen, isolatie van de zolder of van de muren ) Beschadigde voegen, mortel en bakstenen onderin de muren Aanwezigheid van mossen onderaan de buitenzijde van de muren Hoge algemene luchtvochtigheid binnenin de woning Voorkomen van schimmels en/of zwammen (zwarte of gekleurde vlekken): in de hoeken onderin de muren rond de ramen Voorkomen van witte zouten op de muren en/of het loskomen van behangpapier en bekleding (onderaan de muren) Loskomende pleisterlagen onderop de muren (holle klank) Vochtigheid van de meeste muren tot een hoogte van 0,5 à 1,5 meter. Natte buitenmuren, vooral naar het zuiden en/of westen Natte buitenmuren, vooral naar het noorden en/of RISICO S OF OORZAKEN VAN VOCHT oosten Natte muren, vooral in de hoeken Lokale vochtige zones Vochtige muren, hoofdzakelijk in nietverwarmde ruimten (slaapkamers, bergplaatsen...) 4. De meetapparaten Meetapparaten maken het mogelijk problemen snel te onderzoeken en ze zijn het onmisbare gereedschap voor elke diagnose. Alhoewel de waarden, gemeten met deze apparaten, vaak relatieve waarden zijn, zijn ze zeer doeltreffend voor het stellen van een diagnose en voor het opvolgen van de uitdroging van de muur. De migratie van water door capillaire opstijging wordt gekenmerkt door een maimaal waterpercentage bij de bron (voet van de muur), met geleidelijke daling van dit watergehalte van onder naar boven, om een minimumwaarde (evenwichtswaarde) te bereiken op een hoogte van ongeveer één meter. Wanneer er grote hoeveelheden zouten aanwezig zijn in de muren, kunnen we hoge waarden meten in het bovenste front van het capillair opgestegen vocht. Deze apparaten zijn complementair en ze hebben elk hun specifieke eigenschappen. Hygrometer Mini Meting van het % water door elektrische weerstandsmeting; Dit apparaat is eenvoudig, stevig en goedkoop; De methode is niet destructief en snel; De metingen worden beinvloed door het zoutgehalte en ze zijn vooral vergelijkend. Hygromaster Meting van het dauwpunt/ condensatie

6 6 OPSTIGEND VOCHT Hygrometer Surveymaster SM Meting van het % water door elektrische weerstandsof capaciteitsmeting; Het apparaat is eenvoudig en stevig; De methode is niet destructief en snel; De metingen worden beinvloed door het zoutgehalte en ze zijn vooral vergelijkend. Carbidbom Meting via een chemische reactie tussen calciumcarbid en het vocht in het genomen staal; Eenvoudige, bijzonder nauwkeurige methode, aangeraden voor moeilijke werven en voor opvolging van de uitdroging van de muren. 5. Toepassing van het procedé 5.1 Voorbereiding van de te injecteren muren Het deel van de muur waar moet geïnjecteerd worden vrijmaken; Plinten, radiatoren en sanitaire elementen die het werk kunnen storen wegnemen; Vloeren, muren en andere elementen die kunnen vervuild worden door het injectieproduct afdekken; Het is aangeraden de binnenbepleistering te verwijderen, waardoor de muur sneller kan drogen en het deel van de bepleistering dat het sterkst is beladen met zouten wordt verwijderd (zie hoofdstuk 2). In dit geval moet de bepleistering worden verwijderd tot cm boven de vochtgrens; Aangetast metselwerk behandelen en herstellen. OPMERKING Wanneer de aangetaste bepleistering niet wordt verwijderd, kan die tijdens de droogperiode loskomen en van de muur vallen; Bovendien maakt de aanwezigheid van zouten in deze bepleistering ze zeer hygroscopisch; dit doet vochtige zones ontstaan wanneer het relatieve vochtgehalte van de lucht hoog is, en dit ondanks de volledige blokkering van het opstijgende vocht in de massa van de muren. Zie hoofdstuk Uitvoering van de injecties De injecties moeten altijd worden uitgevoerd op een niveau dat hoger is dan of gelijk aan het niveau van de aarde die in aanraking komt met het metselwerk en boven het niveau van de afgewerkte binnenvloer; Men moet er altijd op letten dat de bepleistering de vloer niet raakt. Als er contact is tussen de bepleistering en de vloer, kan de barrière overbrugd worden door water, dat door de bepleistering gaat migreren en opnieuw schade zal veroorzaken; 48 uur na de injectie is de barrière werkzaam. Na de behandeling zal het vocht dat al in de muren aanwezig was geleidelijk verdampen, gedurende 6 tot 12 maanden of meer, afhankelijk van het vochtgehalte, de porositeit en de dikte van de muren, van het type verwarming en ventilatie en van de weersomstandigheden. Gedurende de droogfase zal er meer zout tevoorschijn komen Algemeen geval Onderin de muur horizontale of lichtjes schuine gaten boren, met een diameter van 12 tot 14 mm, op tussenafstanden van 10 tot 15 cm en met een diepte van 3/4 tot 4/5 van de dikte van de muur; De gaten bij voorkeur boren in de voegen (mortel), min of meer op een horizontale lijn; Het product onder lage druk inspuiten met behulp van de Doorstroommeter, zodanig dat 1,5 tot 2,5 liter per strekkende meter en per 10 cm muurdikte uniform wordt verdeeld; Injecteren bij een zo laag mogelijke druk, en als het debiet van het injectieproduct onvoldoende is, de druk geleidelijk opvoeren Bijzondere gevallen Dikke muren Voor muren die dikker zijn dan 60 cm, moeten boringen uitgevoerd worden langs de beide zijden. Voor de behandeling van één enkele zijde, worden het boren en het inspuiten uitgevoerd in twee fasen. Gedeeltelijk ondergrondse muren (het niveau van de aarde buiten is hoger dan het vloerniveau binnen) De horizontale barrière moet aangebracht worden op 10 cm boven het niveau van de aarde; Onder de horizontale barrière moet de muur die in aanraking komt met de aarde in de massa verzadigd worden, door alternerend (zigzagsgewijs) gaten te boren met tussenafstanden van cm en 1,5 tot 2,5 liter injectieproduct per m2 en per 10 cm muurdikte te verdelen.

7 7 OPSTIGEND VOCHT Let op! Door een ondergrondse muur in de massa te injecteren wordt hij waterwerend, maar dit voorkomt waterinsijpeling via gaten, barsten enz. niet. Daarom wordt meestal aangeraden het ondergrondse deel van de muur af te bikken, de voegen te herstellen, een omzetting van de hygroscopische zouten uit te voeren en uiteindelijk een laag epoyhars aan te brengen ( lichte bekuiping ). Voor nadere informatie over de behandeling van ondergrondse muren raadpleegt u ons dossier Behandeling van ondergrondse muren. Binnenmuren met kelder of geventileerde sanitaire ruimten De blokkeerzone tegen opstijgend vocht kan op drie verschillende niveaus aangebracht worden, afhankelijk van de muren die men wenst te beschermen (het laagst mogelijke niveau kiezen, in functie van de toegangsmogelijkheden en het niveau van de aarde aan de buitenzijde). Muren van natuursteen In het geval van zeer harde breuksteen, moeten de gaten geboord worden in de voegen, zo dicht mogelijk bij de grond. Voor wat zachtere breuksteen en steenblokken boort men de gaten op een horizontale lijn. 5.3 Te injecteren hoeveelheid product Over het algemeen moet tussen 1,5 en 2,5 liter per strekkende meter (lineair) en per 10 cm muurdikte ingespoten worden. Muren van baksteen De boringen moeten uitgevoerd worden in de eerste horizontale voeg boven de grond, op tussenafstanden van ma. 10 tot 15 cm. Bijvoorbeeld Voor een muur met een lengte van 1 m en een dikte van 40 cm, moet (1,5 à 2,5 liter 4) = 6 à 10 liter product ingespoten worden. Als u een gat boort om de 10 cm, moet u 0,6 tot 1 liter per boring inspuiten. 6. Injectiematerieel Het injectiematerieel voor het TECHNICHEMprocedé bestaat uit: een systeem om het injectieproduct onder druk te zetten: hetzij met behulp van een kuip, hetzij met een membraan of een zuigerpomp (druk tussen 0,5 en 1,5 bar); een doorstroommeter, waarmee de ingespoten hoeveelheden direct kunnen worden afgelezen, zowel per boring als op het einde van het werk; een speciaal inspuitstuk met een spuitmond die de dichtheid garandeert en terugvloeiing van het product voorkomt. Behandelde muur in contact met een nietbehandelde muur Een verticale barrière vormen tussen de behandelde en de nietbehandelde muur, tot een hoogte van 1,5 à 2 meter.

8 8 OPSTIGEND VOCHT HOOFDSTUK 2 HYGROSCOPISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE ZOU TEN IN DE MATERIALEN B. REMEDIES Na de volledige opdrogingsperiode van de muur moet dus ook, vóór het aanbrengen van nieuwe bepleistering, een behandeling voorzien worden van de hygroscopische zouten op het oppervlak van het metselwerk en in bepaalde gevallen (bij zeer hoge zoutconcentraties) een behandeling in de massa van het metselwerk. Bepleistering (gips of cementlagen) die verontreinigd is door zouten, zal inderdaad zeer moeilijk volledig opdrogen. Een bepleistering die verontreinigd is met zouten is ziek, en de meest doeltreffende en de goedkoopste remedie is ze volledig te vervangen. Vóór de vervanging van de bepleistering is het echter belangrijk een voorafgaande behandeling van de muren te voorzien door: 1 Ofwel een volledige verzadiging van de zouthoudende zones door injectie en/of verstuiving van een zoutomvormer, die hun nadelige werking teniet doet (chemische behandeling) en door aan de nieuwe bepleistering een vochtwerend additief toe te voegen. A. INTRODUCTIR De hygroscopische zouten (nitraten chloriden) die in de bouwmaterialen en in de bodem voorkomen, kunnen migreren in de vochtige muren en in de bepleistering. Ze hebben een niet te verwaarlozen invloed op het metselwerk en op de bepleistering. Ze kunnen inderdaad het vocht uit de omgevingslucht opnemen en zo de normale uitdroging van het metselwerk beletten. Deze eigenschap het vocht uit de omgevingslucht op te vangen wordt trouwens benut in de vochtvreters op basis van zouten, die in de handel beschikbaar zijn. Deze nadelige invloed van de zouten kan nog verergerd worden wanneer het metselwerk in contact staat of kwam met zoutbronnen, afkomstig van industriële activiteiten (chloriden) of landbouwactiviteiten (nitraten). In dergelijke omstandigheden kan men, ondanks een totale blokkering van het capillair opstijgend vocht via het injectieprocedé (zie hoofdstuk 1), de hygroscopische werking van de zouten niet voorkomen. De zouten die voorkomen in de pleisterlagen houden dus lokaal het vocht vast aan het oppervlak, alhoewel de muur volledig droog is in de massa. Naast de sterk hygroscopische chloriden en nitraten, kunnen ook sulfaten problemen met vochtabsorptie veroorzaken, als ze voorkomen in hoge concentraties en het vochtgehalte van de omgevingslucht hoog is. Het aanbrengen van een zoutomzetter gebeurt door verstuiving in twee lagen, met tussenpozen van ± 24 uur, tot verzadiging van de ondergrond (verbruik: ± 1 tot 1,5 l/m2). In etreme gevallen, met zeer hoge zoutconcentraties, kan de zoutomvormer in de massa ingespoten worden. Diameter van de boringen: 12 tot 14 mm; Diepte van de boringen: 10 cm; In te spuiten hoeveelheid: 1,5 tot 2,5 l/m2; Tussenafstand tussen de boringen: 15 tot 30 cm. Met MERCKOQUANTstrips kunt u snel een analyse van de zouten doorvoeren, zowel wat betreft hun concentratie als hun aard. 2 Ofwel door het aanbrengen van een noppenticfolie tussen de muur en de nieuwe bepleistering = fysische of mechanische behandeling. De hiernavolgende tabel (uittreksel uit de TIN 210 van het W.T.C.B.) vermeldt ter informatie de verschillende zoutfamilies en het al dan niet hygroscopisch karakter van de types die het vaakst voorkomen in de bouw.

9 9 OPSTIGEND VOCHT Formules Sulfaten MgSO4.7H2O CaSO4.2H2O Na2SO4 Na2SO4.10H2O K2SO4 Nitraten Mg(NO3)2.6H2O Ca(NO3)2.4H2O 5Ca(NO3)2 4NH4NO3 10H2O NaNO3 KNO3 Chloriden CaCl2.6H2O NaCl Carbonaten Na2CO3.7H2O Na2CO3.10H2O K2CO3.2H2O Zouten Benaming Magnesiumsulfaat (Epsomzout, bitterzout) Calciumsulfaat (Gips) Natriumsulfaat (Thenardiet) Natriumsulfaat (Mirabiliet) Kaliumsulfaat Magnesiumnitraat (Nitromagnesiet) Calciumnitraat (Nitrocalciet) Calciumsalpeter Natriumnitraat (nitratiet) Kaliumnitraat Calciumchloride (Antarticiet) Natriumchloride (Haliet) Natriumcarbonaat Natriumcarbonaat (natriet) Kaliumcarbonaat Hygroscopisch gedrag in normale thermohygrometrische omstandigheden middelmatig ja ja ja ja ja middelmatig ja Relatieve luchtvochtigheid bij 20 C in evenwicht met de verzadigde zoutoplossing (%) (24,5 C) Bij het overlopen van deze tabel (uittreksel uit de TV 210 van het W.T.C.B.), kan men vaststellen dat de nitraten en chloriden (laagste waarden in de laatste kolom) de meest hygroscopische zijn en dat die het vocht dat in normale thermohygrometrische omstandigheden in de lucht aanwezig is opvangen. C. KEUZE VAN EEN TECHNICHEMPRODUCT TECHNICURE CS neutralisatie & omzetting van hygroscopische zouten TECHNIPLATRE waterwerend additief voor bepleistering met gips TECHNIMIX + waterwerend additief voor bepleistering met cement Voor uw lastenboeken, technische fiches, technisch advies: Tel

10 10 OPSTIGEND VOCHT

11 11 OPSTIGEND VOCHT

12 12 OPSTIGEND VOCHT

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie.

Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie. Kwaliteit van na-isolatie van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie. Sven Vonck Promotor: prof. dr. ir. Arnold Janssens Begeleider: ir.-arch. Joachim Rummens Scriptie ingediend tot het

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Duurzame oplossingen die generaties meegaan

Duurzame oplossingen die generaties meegaan Duurzame oplossingen die generaties meegaan Isotechniek Nederland B.V. Segment 3 6921 RC Duiven Tel Fax Email 0313-42 24 22 0313-42 08 50 post@isotechniek.nl Bank nr. IBAN BIC 1295.88.830 NL66RABO0129588830

Nadere informatie

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 SCHADE AAN GEVELS Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. SCHADE AAN GEVELS DOOR SCHEURVORMING... 3 3. ONDERGRONDSE OORZAKEN... 4 3.1 Scheurvorming

Nadere informatie

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid modulair handboek centrale verwarming MODULE 4.1A warmteverlies berekenen theoretische uitwerking 2 Depotnummer: D/2013/1698/05 module 4: Boekdeel 1A Voorwoord

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren

Na-isolatie van spouwmuren Olivier Lesage en Roger Vanparys Onderzoek Na-isolatie van spouwmuren het overwegen waard De spouwmuren van een woning achteraf inspuiten met isolatie is een relatief eenvoudige en goedkope ingreep, met

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32

INHOUD. 5 De verplichtingen van alle partijen 27. 6 De uitvoering van de werken 32 INHOUD 5 Voorwoord 9 1 Een bouwkavel vinden 11 Bouwen of HERbouwen: een bewuste keuze 11 Hoe vind je de juiste locatie? 12 5 De verplichtingen van alle partijen 27 De bouwheer 27 De architect en de interieurarchitect

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Spouwmuren. Technisch productblad T A K I N G C A R E O F C O M F O R T PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Spouwmuren. Technisch productblad T A K I N G C A R E O F C O M F O R T PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Halfharde en veerkrachtige isolatieplaat, samengesteld uit recycleerbare rotswolvezels. De plaat heeft uitstekende thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen.

Nadere informatie

Spouwmuren en vliesgevels

Spouwmuren en vliesgevels PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Halfharde en veerkrachtige rotswolplaat (± 40 kg/m 3 ). De plaat heeft uitstekende thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. De plaat is sterk waterafstotend

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover Renovatie en na-isolatie Comfortabel isoleren met Isover Isolatie en ons klimaat De gevolgen van een veranderend klimaat De zeespiegel stijgt, de ijskap van de Noordpool is kleiner geworden en de gemiddelde

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie