OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER"

Transcriptie

1 OPSTIJGEND VOCHT TECHNISIL MS ECO TECHNISIL MS TECHNISIL MS HYBRIDE TECHNICURE CS TECHNIPLATRE TECHNIMIX +

2 2 OPSTIGEND VOCHT INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 OPSTIJGEND VOCHT A. Algemene principes 1. Oorsprong van opstijgend vocht (ook capillaire opzuiging genoemd) 2. Schade veroorzaakt door opstijgend vocht 3. Vastgestelde pathologische verschijnselen & tekenen van vroegere interventies 4. De verschillende interventietechnieken voor behandeling van opstijgend vocht B. Behandeling van capillaire opzuiging met het TECHNICHEM procedé 1. Definitie van het procedé 2. Kenmerken van de producten en keuze van een TECHNICHEMproduct 3. Diagnose 4. De meetapparaten 5. Toepassing van het procedé 6. Injectiemateriaal HOOFDSTUK 2 HYGROSCOPISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE ZOUTEN IN DE MATERIALEN A. Inleiding B. Remedies C. Keuze van een TECHNICHEMproduct Het belang van de hygroscopische zouten in metselwerk dat te lijden heeft van opstijgend vocht is een voldoende reden om het lezen van deze hele benadering aan te bevelen, met andere woorden ook van de hoofdstukken 1 en 2. HOOFDSTUK 3 TECHNISCHE FICHES HOOFDSTUK 1 OPSTIJGEND VOCHT A. ALGEMENE PRINCIPES 1. Oorsprong van opstijgend vocht (ook capillaire opzuiging genoemd) Wanneer aan de basis van een muur geen of een defect dichtheidsmembraan aanwezig is, zullen de bouwmaterialen die in aanraking komen met water of met de vochtige bodem met capillaire opzuiging te maken krijgen. De migratie van water door capillaire opstijging wordt gekenmerkt door een maimaal waterpercentage bij de bron (onderkant van de muur), met geleidelijke daling van dit watergehalte van beneden naar boven, om een minimumwaarde (evenwichtswaarde) te bereiken op een hoogte van ongeveer één meter. De omvang van de capillaire opzuiging van water in een muur hangt af van: de betrokken materialen, de dikte van de muren en hun gehalte aan zouten, de totale porositeit, het potentiële verdampingsvermogen. Alle materialen die in metselwerk worden gebruikt (baksteen, stenen of mortel) bevatten inderdaad in de massa kleine holten, poriën genoemd. Het totale volume van deze poriën vormt de totale porositeit van de materialen. Alle traditionele metselwerken die in directe aanraking komen met de bodem, zijn aan dit fenomeen onderworpen, zelfs als ze bestaan uit breuksteen of uit blokken van zeer weinig poreus materiaal (blauwe hardsteen, porfier, silicaatachtige keien ). In deze gevallen is het de mortel die dienst doet als transportmiddel. Capillaire opzuiging kan eves voorkomen in scheidingswanden en binnenmuren die rusten op een ondervloer van cement of op vochtig beton. WATERWEREND MEMBRAAN WATER ZONDER MEMBRAAN FOUT IN HET MEMBRAAN VOCHT + OPLOSBARE MINERALE ZOUTEN FUNDERING

3 3 OPSTIGEND VOCHT Metselwerk dat in aanraking komt met een waterbron werkt als een pomp, een vloeipapier! 2. Schade veroorzaakt door opstijgend vocht De veroorzaakte schade is onder andere: esthetisch (vervuiling, loskomen of beschadiging van de bekleding); energetisch (thermische isolatie); allergisch (schimmels). 3. Vastgestelde pathologische verschijnselen & tekenen van vroegere interventies 3.1. Pathologische verschijnselen Opstijgend vocht herkent men het vaakst aan: beschadiging van voegen, mortel en bakstenen onderin de muren; aanwezigheid van mossen onderaan de buitenzijde van de muren; een hoge algemene vochtigheid binnen in de woning; de aanwezigheid van schimmels en/of zwammen (zwarte of gekleurde vlekken) onderin de muren; de aanwezigheid van witte zouten op de muren en/of het loskomen van behangpapier en bekleding (onderaan de muren); loskomen van de pleisterlagen onderop de muren (holle klank); de vochtigheid van de meeste muren tot een hoogte van 0,5 tot 1,5 meter. 3.2 Tekenen van vroegere ingrepen Opstijgend vocht in oude huizen wordt ook verraden door de aanwezigheid van: ondermuren die geteerd en/of ingesmeerd zijn; lambrisering of buitenbepleistering met cement; cementering en/of behang van lood of aluminiumfolie aan de binnenzijde. 4. De verschillende interventietechnieken voor behandeling van opstijgend vocht Uittreksel uit de TV 210 van het W.T.C.B. (Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor het Bouwbedrijf) van december 1998: overzichtstabel van de interventietechnieken. INTERVENTIETECHNIEK WERKINGSPRINCIPE DOELTREFFENDHEID VAN DE OPMERKINGEN DROOGMAKING Aanbrengen van een dichtheidsmembraan Blokkering van opstijgend vocht Uitstekend Moeilijk toe te passen in dikke muren, muren met stabiliteits gebreken, metselwerk van Injectie van vochtafstotende producten Bedekking van metselwerk boven het grondniveau Buitenbescherming van ondergronds metselwerk, interne bekuiping Blokkering van opstijgend vocht Verticale barrière, belet de verdamping Verticale bescherming van ondergronds metselwerk Uitstekend voor producten van het type siliconen, beperkt voor siliconaten Voorkomt opstijging van vocht niet Voorkomt opstijging van vocht niet breuksteen Voor producten in een solventfase moet rekening gehouden worden met de verdamping van de organische oplosmiddelen in het geval van bewoonde gebouwen. Indien alleen gebruikt kan dit vochtproblemen boven het interventieniveau versterken; eventueel te gebruiken als aanvulling bij een bewerking om opstijgend vocht te blokkeren. Boven het grondniveau aan te vullen met een behandeling om opstijgend vocht te blokkeren. Elektroosmose Passief of actief Wisselvallig In ons land praktisch niet toegepast, wegens de onzekere resultaten. Elektroforese Bevordert de migratie van geïnjecteerde producten, met behulp van een potentiaalverschil Weinig bekend Weinig werfervaring in ons land. Elektromagnetisch systeem Interferentie van elektromagnetische velden Weinig bekend Weinig werfervaring in ons land. Deze tabel vat de lessen samen die kunnen getrokken worden uit een dertigtal jaren opzoeking, werfopvolging en contacten met de betrokken middens in België en in het buitenland. Zij toont duidelijk de hogere doeltreffendheid aan van oplossingen op basis van siloanen in organische solventen, in vergelijking met waterige oplossingen van siliconaten, vooral in het geval van: zeer vochtige muren; hoge concentraties aan zouten; dik metselwerk Doeltreffendheid van injecteerbare samenstellingen Uittreksel uit de TIN 210 van het W.T.C.B. (Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor het Bouwbedrijf) van december 1998: doeltreffendheid van enkele samenstellingen die kunnen ingespoten worden in vochtig metselwerk van baksteen van gebakken aarde. SAMENSTELLINGEN Alkalische silicaten en mengsels van alkalische silicaten en siliconaten Synthetische harsen (epoyharsen of polyurethanen) CONCEN DOELTREF EFFECT TRATIE (%) FENDHEID ± 25 Laag Poriënvullend 5 tot 20 Middelmatig Poriënvullend Acrylamidegel ± 20 Middelmatig Poriënvullend Kaliumsiliconaten 7,5 tot 15 Middelmatig Hydrofoob Siliconenharsen, gefluoreerde copolymeren, aluminiumstearaten 0,5 tot 13 Goed Hydrofoob Alkoypolysiloanen (oligomere siliconen) 5 tot 10 Zeer goed Hydrofoob

4 4 OPSTIGEND VOCHT Producten op basis van poriënvullers migreren moeilijk in vochtige materialen, ze hebben nadelige neveneffecten en/of bieden onvoldoende prestaties. Producten met een waterafstotend (hydrofoob) karakter hebben daarentegen de neiging de oppervlakteenergie van de poriën en capillairen in de materialen te verlagen en ze daardoor waterafstotend te maken. De injectie van een waterwerend product in de massa veroorzaakt een afname van de oppervlaktespanning van de ondergrond en zorgt zo voor een waterafstotend effect. B. BEHANDELING VAN CAPILLAIR OPSTIJGEND VOCHT VIA HET TECHNICHEM PROCEDÉ Dit procedé bestaat erin over de hele dikte van de muren een anticapillaire onderbreking te vormen door injectie. De behandelde zone van de muren (de voet van de muren) wordt hierdoor definitief waterwerend en ze blokkeert volledig de migratie van water van beneden naar boven door capillaire werking. De doeltreffendheid van de behandeling wordt mee bepaald door: de kwaliteit van de boringen (plaats, tussenafstanden en diepte van de boringen); de kwaliteit van de ingespoten producten; de beheersing van het inspuiten (controle van de geïnjecteerde hoeveelheden met behulp van een doorstroommeter); de continuïteit van de anticapillaire barrière. Sedert 20 jaar is TECHNICHEM fabrikant en voorstander van producten voor het bestrijden van problemen met capillair opstijgend vocht in metselwerk, via het procedé van inspuiting van hydrofobe harsen. 1. Definitie van het procedé Wij raden uitsluitend de interventietechniek Injectie van hydrofobe producten aan (zie de bovenstaande tabel van het W.T.C.B., Interventietechnieken voor de behandeling van opstijgend vocht). 2. Kenmerken van de producten en keuze van een Technichemproduct Als injectieproducten fabriceren wij uitsluitend oligomere siliconen, zoals vermeld in de hiervoor vernoemde W.T.C.B.tabel. Kenmerken TECHNISIL M.S. ECO TECHNISIL M.S. TECHNISIL M.S. HYBRIDE Aangeraden voor: (keuze van het injectieproduct) Alle gevallen (sterk aanbevolen voor bewoonde ruimten, dankzij het reukloze karakter) Alle gevallen Alle gevallen (sterk aanbevolen voor bewoonde ruimten, dankzij het reukloze karakter) Uitzicht: Fluorescerende groene vloeistof Fluorescerende rode vloeistof Melkachtig troebele blauwe vloeistof Actieve bestanddelen (%) 80 (K.I.K.rapport) Vlampunt ( C) Hoger dan 100 C Hoger dan 60 C Viscositeit (cps) Lager dan 100 Lager dan cps Dichtheid bij 25 C 0,80 0,80 1,1 Verdunningsmiddel Paraffinisch vloeibaar hars Gedearomatiseerd solvent water Geur Inde 3 Inde 28 Types harsen RSi/ROAl/C RSi/ROAl RSi/ROAl/C Toepassingen Bewoonde ruimten Bewoonde ruimten Bewoonde ruimten Verpakkingen Kwaliteitscontrole BUtgb (SECO CTBP + (MS ECO) Metaal ( l) Actief bestanddeel Geur Kleur Stabiliteit Metaal ( l) Actief bestanddeel Geur Kleur Stabiliteit PE ( l) Actief bestanddeel Geur Kleur Stabiliteit Aantal polymeren 4 4 3

5 5 OPSTIGEND VOCHT 3. Diagnose De vaststellingen en de metingen die tot doel hebben het voorkomen van vocht in een gebouw te lokaliseren en kwantitatief te bepalen, mikken direct op de diagnose van de mogelijke oorzaken en op de bepaling van de meest geschikte behandeling. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste elementen vermeld, waarmee rekening moet gehouden worden bij het opnemen van de mogelijke oorzaken van de vastgestelde schade. VROEGERE INGREPEN PATHOLOGIE VROEGERE INGREPEN PATHOLOGIE VASTSTELLINGEN Condensatie Hygroscope eigenschappen Slagregen Lokale lekken Opstijgend vocht Pathologische zouten Bouwvochtigheid Ondermuren die geteerd en/of ingesmeerd zijn; Oude woning met lambrisering of eterne cementbekleding Cementering en/of behang van lood of aluminiumfolie aan de binnenzijde Oude woning die reeds het voorwerp was van isolatiewerkzaamheden (verbetering van de dichting, vervanging van deur of raamkozijnen, plaatsing van dubbele beglazing of etra ramen, isolatie van de zolder of van de muren ) Beschadigde voegen, mortel en bakstenen onderin de muren Aanwezigheid van mossen onderaan de buitenzijde van de muren Hoge algemene luchtvochtigheid binnenin de woning Voorkomen van schimmels en/of zwammen (zwarte of gekleurde vlekken): in de hoeken onderin de muren rond de ramen Voorkomen van witte zouten op de muren en/of het loskomen van behangpapier en bekleding (onderaan de muren) Loskomende pleisterlagen onderop de muren (holle klank) Vochtigheid van de meeste muren tot een hoogte van 0,5 à 1,5 meter. Natte buitenmuren, vooral naar het zuiden en/of westen Natte buitenmuren, vooral naar het noorden en/of RISICO S OF OORZAKEN VAN VOCHT oosten Natte muren, vooral in de hoeken Lokale vochtige zones Vochtige muren, hoofdzakelijk in nietverwarmde ruimten (slaapkamers, bergplaatsen...) 4. De meetapparaten Meetapparaten maken het mogelijk problemen snel te onderzoeken en ze zijn het onmisbare gereedschap voor elke diagnose. Alhoewel de waarden, gemeten met deze apparaten, vaak relatieve waarden zijn, zijn ze zeer doeltreffend voor het stellen van een diagnose en voor het opvolgen van de uitdroging van de muur. De migratie van water door capillaire opstijging wordt gekenmerkt door een maimaal waterpercentage bij de bron (voet van de muur), met geleidelijke daling van dit watergehalte van onder naar boven, om een minimumwaarde (evenwichtswaarde) te bereiken op een hoogte van ongeveer één meter. Wanneer er grote hoeveelheden zouten aanwezig zijn in de muren, kunnen we hoge waarden meten in het bovenste front van het capillair opgestegen vocht. Deze apparaten zijn complementair en ze hebben elk hun specifieke eigenschappen. Hygrometer Mini Meting van het % water door elektrische weerstandsmeting; Dit apparaat is eenvoudig, stevig en goedkoop; De methode is niet destructief en snel; De metingen worden beinvloed door het zoutgehalte en ze zijn vooral vergelijkend. Hygromaster Meting van het dauwpunt/ condensatie

6 6 OPSTIGEND VOCHT Hygrometer Surveymaster SM Meting van het % water door elektrische weerstandsof capaciteitsmeting; Het apparaat is eenvoudig en stevig; De methode is niet destructief en snel; De metingen worden beinvloed door het zoutgehalte en ze zijn vooral vergelijkend. Carbidbom Meting via een chemische reactie tussen calciumcarbid en het vocht in het genomen staal; Eenvoudige, bijzonder nauwkeurige methode, aangeraden voor moeilijke werven en voor opvolging van de uitdroging van de muren. 5. Toepassing van het procedé 5.1 Voorbereiding van de te injecteren muren Het deel van de muur waar moet geïnjecteerd worden vrijmaken; Plinten, radiatoren en sanitaire elementen die het werk kunnen storen wegnemen; Vloeren, muren en andere elementen die kunnen vervuild worden door het injectieproduct afdekken; Het is aangeraden de binnenbepleistering te verwijderen, waardoor de muur sneller kan drogen en het deel van de bepleistering dat het sterkst is beladen met zouten wordt verwijderd (zie hoofdstuk 2). In dit geval moet de bepleistering worden verwijderd tot cm boven de vochtgrens; Aangetast metselwerk behandelen en herstellen. OPMERKING Wanneer de aangetaste bepleistering niet wordt verwijderd, kan die tijdens de droogperiode loskomen en van de muur vallen; Bovendien maakt de aanwezigheid van zouten in deze bepleistering ze zeer hygroscopisch; dit doet vochtige zones ontstaan wanneer het relatieve vochtgehalte van de lucht hoog is, en dit ondanks de volledige blokkering van het opstijgende vocht in de massa van de muren. Zie hoofdstuk Uitvoering van de injecties De injecties moeten altijd worden uitgevoerd op een niveau dat hoger is dan of gelijk aan het niveau van de aarde die in aanraking komt met het metselwerk en boven het niveau van de afgewerkte binnenvloer; Men moet er altijd op letten dat de bepleistering de vloer niet raakt. Als er contact is tussen de bepleistering en de vloer, kan de barrière overbrugd worden door water, dat door de bepleistering gaat migreren en opnieuw schade zal veroorzaken; 48 uur na de injectie is de barrière werkzaam. Na de behandeling zal het vocht dat al in de muren aanwezig was geleidelijk verdampen, gedurende 6 tot 12 maanden of meer, afhankelijk van het vochtgehalte, de porositeit en de dikte van de muren, van het type verwarming en ventilatie en van de weersomstandigheden. Gedurende de droogfase zal er meer zout tevoorschijn komen Algemeen geval Onderin de muur horizontale of lichtjes schuine gaten boren, met een diameter van 12 tot 14 mm, op tussenafstanden van 10 tot 15 cm en met een diepte van 3/4 tot 4/5 van de dikte van de muur; De gaten bij voorkeur boren in de voegen (mortel), min of meer op een horizontale lijn; Het product onder lage druk inspuiten met behulp van de Doorstroommeter, zodanig dat 1,5 tot 2,5 liter per strekkende meter en per 10 cm muurdikte uniform wordt verdeeld; Injecteren bij een zo laag mogelijke druk, en als het debiet van het injectieproduct onvoldoende is, de druk geleidelijk opvoeren Bijzondere gevallen Dikke muren Voor muren die dikker zijn dan 60 cm, moeten boringen uitgevoerd worden langs de beide zijden. Voor de behandeling van één enkele zijde, worden het boren en het inspuiten uitgevoerd in twee fasen. Gedeeltelijk ondergrondse muren (het niveau van de aarde buiten is hoger dan het vloerniveau binnen) De horizontale barrière moet aangebracht worden op 10 cm boven het niveau van de aarde; Onder de horizontale barrière moet de muur die in aanraking komt met de aarde in de massa verzadigd worden, door alternerend (zigzagsgewijs) gaten te boren met tussenafstanden van cm en 1,5 tot 2,5 liter injectieproduct per m2 en per 10 cm muurdikte te verdelen.

7 7 OPSTIGEND VOCHT Let op! Door een ondergrondse muur in de massa te injecteren wordt hij waterwerend, maar dit voorkomt waterinsijpeling via gaten, barsten enz. niet. Daarom wordt meestal aangeraden het ondergrondse deel van de muur af te bikken, de voegen te herstellen, een omzetting van de hygroscopische zouten uit te voeren en uiteindelijk een laag epoyhars aan te brengen ( lichte bekuiping ). Voor nadere informatie over de behandeling van ondergrondse muren raadpleegt u ons dossier Behandeling van ondergrondse muren. Binnenmuren met kelder of geventileerde sanitaire ruimten De blokkeerzone tegen opstijgend vocht kan op drie verschillende niveaus aangebracht worden, afhankelijk van de muren die men wenst te beschermen (het laagst mogelijke niveau kiezen, in functie van de toegangsmogelijkheden en het niveau van de aarde aan de buitenzijde). Muren van natuursteen In het geval van zeer harde breuksteen, moeten de gaten geboord worden in de voegen, zo dicht mogelijk bij de grond. Voor wat zachtere breuksteen en steenblokken boort men de gaten op een horizontale lijn. 5.3 Te injecteren hoeveelheid product Over het algemeen moet tussen 1,5 en 2,5 liter per strekkende meter (lineair) en per 10 cm muurdikte ingespoten worden. Muren van baksteen De boringen moeten uitgevoerd worden in de eerste horizontale voeg boven de grond, op tussenafstanden van ma. 10 tot 15 cm. Bijvoorbeeld Voor een muur met een lengte van 1 m en een dikte van 40 cm, moet (1,5 à 2,5 liter 4) = 6 à 10 liter product ingespoten worden. Als u een gat boort om de 10 cm, moet u 0,6 tot 1 liter per boring inspuiten. 6. Injectiematerieel Het injectiematerieel voor het TECHNICHEMprocedé bestaat uit: een systeem om het injectieproduct onder druk te zetten: hetzij met behulp van een kuip, hetzij met een membraan of een zuigerpomp (druk tussen 0,5 en 1,5 bar); een doorstroommeter, waarmee de ingespoten hoeveelheden direct kunnen worden afgelezen, zowel per boring als op het einde van het werk; een speciaal inspuitstuk met een spuitmond die de dichtheid garandeert en terugvloeiing van het product voorkomt. Behandelde muur in contact met een nietbehandelde muur Een verticale barrière vormen tussen de behandelde en de nietbehandelde muur, tot een hoogte van 1,5 à 2 meter.

8 8 OPSTIGEND VOCHT HOOFDSTUK 2 HYGROSCOPISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE ZOU TEN IN DE MATERIALEN B. REMEDIES Na de volledige opdrogingsperiode van de muur moet dus ook, vóór het aanbrengen van nieuwe bepleistering, een behandeling voorzien worden van de hygroscopische zouten op het oppervlak van het metselwerk en in bepaalde gevallen (bij zeer hoge zoutconcentraties) een behandeling in de massa van het metselwerk. Bepleistering (gips of cementlagen) die verontreinigd is door zouten, zal inderdaad zeer moeilijk volledig opdrogen. Een bepleistering die verontreinigd is met zouten is ziek, en de meest doeltreffende en de goedkoopste remedie is ze volledig te vervangen. Vóór de vervanging van de bepleistering is het echter belangrijk een voorafgaande behandeling van de muren te voorzien door: 1 Ofwel een volledige verzadiging van de zouthoudende zones door injectie en/of verstuiving van een zoutomvormer, die hun nadelige werking teniet doet (chemische behandeling) en door aan de nieuwe bepleistering een vochtwerend additief toe te voegen. A. INTRODUCTIR De hygroscopische zouten (nitraten chloriden) die in de bouwmaterialen en in de bodem voorkomen, kunnen migreren in de vochtige muren en in de bepleistering. Ze hebben een niet te verwaarlozen invloed op het metselwerk en op de bepleistering. Ze kunnen inderdaad het vocht uit de omgevingslucht opnemen en zo de normale uitdroging van het metselwerk beletten. Deze eigenschap het vocht uit de omgevingslucht op te vangen wordt trouwens benut in de vochtvreters op basis van zouten, die in de handel beschikbaar zijn. Deze nadelige invloed van de zouten kan nog verergerd worden wanneer het metselwerk in contact staat of kwam met zoutbronnen, afkomstig van industriële activiteiten (chloriden) of landbouwactiviteiten (nitraten). In dergelijke omstandigheden kan men, ondanks een totale blokkering van het capillair opstijgend vocht via het injectieprocedé (zie hoofdstuk 1), de hygroscopische werking van de zouten niet voorkomen. De zouten die voorkomen in de pleisterlagen houden dus lokaal het vocht vast aan het oppervlak, alhoewel de muur volledig droog is in de massa. Naast de sterk hygroscopische chloriden en nitraten, kunnen ook sulfaten problemen met vochtabsorptie veroorzaken, als ze voorkomen in hoge concentraties en het vochtgehalte van de omgevingslucht hoog is. Het aanbrengen van een zoutomzetter gebeurt door verstuiving in twee lagen, met tussenpozen van ± 24 uur, tot verzadiging van de ondergrond (verbruik: ± 1 tot 1,5 l/m2). In etreme gevallen, met zeer hoge zoutconcentraties, kan de zoutomvormer in de massa ingespoten worden. Diameter van de boringen: 12 tot 14 mm; Diepte van de boringen: 10 cm; In te spuiten hoeveelheid: 1,5 tot 2,5 l/m2; Tussenafstand tussen de boringen: 15 tot 30 cm. Met MERCKOQUANTstrips kunt u snel een analyse van de zouten doorvoeren, zowel wat betreft hun concentratie als hun aard. 2 Ofwel door het aanbrengen van een noppenticfolie tussen de muur en de nieuwe bepleistering = fysische of mechanische behandeling. De hiernavolgende tabel (uittreksel uit de TIN 210 van het W.T.C.B.) vermeldt ter informatie de verschillende zoutfamilies en het al dan niet hygroscopisch karakter van de types die het vaakst voorkomen in de bouw.

9 9 OPSTIGEND VOCHT Formules Sulfaten MgSO4.7H2O CaSO4.2H2O Na2SO4 Na2SO4.10H2O K2SO4 Nitraten Mg(NO3)2.6H2O Ca(NO3)2.4H2O 5Ca(NO3)2 4NH4NO3 10H2O NaNO3 KNO3 Chloriden CaCl2.6H2O NaCl Carbonaten Na2CO3.7H2O Na2CO3.10H2O K2CO3.2H2O Zouten Benaming Magnesiumsulfaat (Epsomzout, bitterzout) Calciumsulfaat (Gips) Natriumsulfaat (Thenardiet) Natriumsulfaat (Mirabiliet) Kaliumsulfaat Magnesiumnitraat (Nitromagnesiet) Calciumnitraat (Nitrocalciet) Calciumsalpeter Natriumnitraat (nitratiet) Kaliumnitraat Calciumchloride (Antarticiet) Natriumchloride (Haliet) Natriumcarbonaat Natriumcarbonaat (natriet) Kaliumcarbonaat Hygroscopisch gedrag in normale thermohygrometrische omstandigheden middelmatig ja ja ja ja ja middelmatig ja Relatieve luchtvochtigheid bij 20 C in evenwicht met de verzadigde zoutoplossing (%) (24,5 C) Bij het overlopen van deze tabel (uittreksel uit de TV 210 van het W.T.C.B.), kan men vaststellen dat de nitraten en chloriden (laagste waarden in de laatste kolom) de meest hygroscopische zijn en dat die het vocht dat in normale thermohygrometrische omstandigheden in de lucht aanwezig is opvangen. C. KEUZE VAN EEN TECHNICHEMPRODUCT TECHNICURE CS neutralisatie & omzetting van hygroscopische zouten TECHNIPLATRE waterwerend additief voor bepleistering met gips TECHNIMIX + waterwerend additief voor bepleistering met cement Voor uw lastenboeken, technische fiches, technisch advies: Tel

10 10 OPSTIGEND VOCHT

11 11 OPSTIGEND VOCHT

12 12 OPSTIGEND VOCHT

TECHNISCH DOSSIER. www.technichem.be www.facabelle.be / Mei 2013 OPSTIJGEND VOCHT. Algemene principes

TECHNISCH DOSSIER. www.technichem.be www.facabelle.be / Mei 2013 OPSTIJGEND VOCHT. Algemene principes TECHNISCH DOSSIER OPSTIJGEND VOCHT Algemene principes Oorsprong van opstijgend (ook capillaire opzuiging genoemd) Wanneer aan de basis van een muur geen of een defect dichtheidsmembraan aanwezig is, zullen

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding OPSTIJGEND VOCHT Rewah nv Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding Diagnose: opstijgend vocht! - Vlekvorming - Geurhinder - Vochtig pleisterwerk - Schimmels - Zoutuitbloeiingen

Nadere informatie

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 Hoogwaardig injectieproduct voor de behandeling van opstijgend vocht in muren Enkel te gebruiken na raadpleging van onze technische

Nadere informatie

Rewah nv OPSTIJGEND VOCHT. Nabehandeling. Hebt u nog vragen? Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding

Rewah nv OPSTIJGEND VOCHT. Nabehandeling. Hebt u nog vragen? Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding Nabehandeling Wat na het injecteren? Na het injecteren moet het product de tijd krijgen om in te dringen in de poriën van de mortel en de steen, alsook om te polymeriseren, dus uit te harden en de waterafstotende

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Injecteren tegen opstijgend vocht

Injecteren tegen opstijgend vocht Injecteren tegen opstijgend vocht Basisprincipes Capillair opstijgend grondvocht = vocht dat uit de bodem langs deporiën in de muur opstijgt Dit kan enkel bij een ideale poriëndiameter (zoals bvb in baksteen).

Nadere informatie

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN Beschrijving RC

Nadere informatie

GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN

GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN NATRIC DRYGEL 74 GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN Beschrijving Eigenschappen DRYGEL 74 is

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid!

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! WILLCO Dry Wall Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! SNEL Niet boren en injecteren in stappen, bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging. Met WILLCO Dry Wall krijgt u veel

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

STOP OPSTIJGEND VOCHT!

STOP OPSTIJGEND VOCHT! STOP OPSTIJGEND VOCHT! SNEL EENVOUDIG DOELTREFFEND SUPERSNEL & EENVOUDIG Boren, injecteren en klaar GEBRUIKSVRIENDELIJK Solventvrij, niet bijtend & reukloos PROPER Geen risico op morsen dankzij de precieze

Nadere informatie

DIGEST. Injectie van metselwerk tegen opstijgend vocht. wtcb.be. Een goede diagnose stellen

DIGEST. Injectie van metselwerk tegen opstijgend vocht. wtcb.be. Een goede diagnose stellen WTCB wtcb.be DIGEST Injectie van metselwerk tegen opstijgend vocht Vocht is het meest voorkomende schadebeeld in de bouw. Het treedt niet alleen op in oude gebouwen, maar soms ook in recentere bouwwerken.

Nadere informatie

Humabloc Plus. Geavanceerde geltechnologie. Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling

Humabloc Plus. Geavanceerde geltechnologie. Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling Humabloc Plus Geavanceerde geltechnologie Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling Optrekkend vocht Bij optrekkend vocht gaat het meestal om muren waar sprake is van grote vochtopname als

Nadere informatie

INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT INJECTIEPROCEDURE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT MF-PRODUCTS: INJECTIEPROCEDURE TER BEHANDELING VAN OPSTIJGEND VOCHT. MILIEUVRIENDELIJK DOELTREFFEND 1 ENKELE BEHANDELING! Opstijgend vocht is een vaak voorkomend

Nadere informatie

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving Productinformatieblad Editie 23/08/2011 Identificatie nummer 02 07 01 01 003 0 000002 Versie NL: 03-02-2014 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Nadere informatie

Vochtproblemen. Condensatie - infiltratie. Ilse De Pot WTCB - Departement Technisch Advies en Consultancy

Vochtproblemen. Condensatie - infiltratie. Ilse De Pot WTCB - Departement Technisch Advies en Consultancy Vochtproblemen Condensatie - infiltratie Ilse De Pot WTCB - Departement Technisch Advies en Consultancy Inhoud Inleiding Vochtproblemen te wijten aan vocht in de lucht Vochtproblemen te wijten aan infiltraties

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Binnenhuispolluenten: hoe ze te beperken? Leefmilieu Brussel Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine HERINCKX CSTC - WTCB Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine Herinckx - 2014

Nadere informatie

TECHNISCH DOSSIER. Mogelijke gevolgen van doorsijpeling van water. Oplossingen. Samenstelling van de ingegraven wanden. Inleiding

TECHNISCH DOSSIER. Mogelijke gevolgen van doorsijpeling van water. Oplossingen. Samenstelling van de ingegraven wanden. Inleiding TECHNISCH DOSSIER Deze technische voorlichting beperkt zich tot kleine en middelgrote gebouwen met volledig of gedeeltelijk ingegraven ruimtes (kelders, woon- of werkruimtes) op een beperkte diepte (tot

Nadere informatie

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht snel eenvoudig doeltreffend milieuvriendelijk Snel Niet boren en injecteren in stappen Bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging Het metselwerk

Nadere informatie

DryStone Gel. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied

DryStone Gel. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool of worstpistool in boorgaten

Nadere informatie

Chemical. CE-27 (W) / CE-27 W Gel / CE-35 (W) met 3 tot 5 polymeren (97 % efficiëntie na 10 jaar)

Chemical. CE-27 (W) / CE-27 W Gel / CE-35 (W) met 3 tot 5 polymeren (97 % efficiëntie na 10 jaar) Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals Reaxyl

Nadere informatie

Hydrosec, vochtexpert in dienst van uw comfort.

Hydrosec, vochtexpert in dienst van uw comfort. Hydrosec, vochtexpert in dienst van uw comfort. Gespoten PUR-isolatie: Hoogste isolatiewaarde Lagere energiefactuur Meer com fort 10 jaar waarborg Vochtwerende gevelbehandeling: W aterdicht Zelfreinigend

Nadere informatie

Vochtbestrijding in gebouwen. Diagnose en behandeling

Vochtbestrijding in gebouwen. Diagnose en behandeling Vochtbestrijding in gebouwen Diagnose en behandeling Samuel Dubois 21-02-2017 Inleiding Inleiding Pathologieën die te wijten zijn aan de aanwezigheid van vocht en zouten 1. Capillaire opstijging 2. Zoutkristallisatie

Nadere informatie

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht

doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht snel eenvoudig doeltreffend milieuvriendelijk Internationaal getest door Optrekkend vocht De gevolgen van optrekkend vocht manifesteren zich als volgt: verwering

Nadere informatie

Installatieinstructies

Installatieinstructies Installatieinstructies Algemeen Zorg ervoor dat u de instructies aandachtig leest en begrijpt alvorens met de installatie te beginnen. Simfofit moet steeds gebruikt worden met een gipskartonplaat van minstens

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel

Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel ISOLATIE VAN MUREN BIJ RENOVATIE Pierre DEMESMAECKER Institut de Conseil et d Etudes en Développement

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

TECHNISCHE DOSSIER DAKRENOVATIE

TECHNISCHE DOSSIER DAKRENOVATIE DAKRENOVATIE TECHNICLEAN DAKEN TECHNICIDE + TECHNICIDE + CONCENTRAAT TECHNICIDE XL TECHNIROC AQUA DUO TECHNIROC AQUA TECHNIROC DUO TECHNICIDE TRIO 2 DAKRENOVATIE INHOUDSOPGAVE 1STE FASE SCHOONMAKEN (ONTMOSSEN)

Nadere informatie

5 Bouwfysische aspecten 5.05 Voorkomen en bestrijden van optrekkend vocht door: ir. J.A. Kooren, architect bna

5 Bouwfysische aspecten 5.05 Voorkomen en bestrijden van optrekkend vocht door: ir. J.A. Kooren, architect bna 5 Bouwfysische aspecten 5.05 Voorkomen en bestrijden van optrekkend vocht door: ir. J.A. Kooren, architect bna Doel Deze informatie geeft inzicht in de omstandigheden waaronder optrekkend vocht kan optreden

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

Materiaaltechnische sanering van metselwerk, ter voorbereiding van een energetische renovatie

Materiaaltechnische sanering van metselwerk, ter voorbereiding van een energetische renovatie Materiaaltechnische sanering van metselwerk, ter voorbereiding van een energetische renovatie Yves Vanhellemont Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Waarom? Een energetische renovatie

Nadere informatie

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering.

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. binnen toepassen Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. Nee Bestaat de ondergrond uit baksteen, betonsteen of betonblokken? Ja Ja Pas weber.dry inject toe. A Controleer

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: kelderafdichting Zelfklevend waterdichtingsmembraan op rol, voor een snelle en efficiënte realisatie van de verticale afdichting. Conform EN 13969 en DIN 18195-4.

Nadere informatie

ANTIGRAFFITI TECHNISCHE DOSSIER TECHNIFOND TECHNIGUARD+ TECHNICLEAN GEL

ANTIGRAFFITI TECHNISCHE DOSSIER TECHNIFOND TECHNIGUARD+ TECHNICLEAN GEL ANTIGRAFFITI TECHNIFOND TECHNIGUARD+ TECHNICLEAN GEL 2 ANTIGRAFFITI INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Doel van een preventieve antigraffiti behandeling Hoofdstuk 3 Graffiti en ondergronden

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

VOCHT. (1) vocht al dan niet met. (2) schimmelvorming. insijpelend doorslaand opstijgend condensatie bouwvocht occasioneel

VOCHT. (1) vocht al dan niet met. (2) schimmelvorming. insijpelend doorslaand opstijgend condensatie bouwvocht occasioneel (1) vocht al dan niet met insijpelend doorslaand opstijgend condensatie bouwvocht occasioneel (2) schimmelvorming Insijpelend Fenomenen : concentrische en kringvormige verkleuring van het oppervlak effectieve

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Kleurkeuze van de Stuc?

Kleurkeuze van de Stuc? Wat is het verbruik van Stuc? Het verbruik wordt bepaald door de ondergrond en de gebruikte techniek. Voor gladde ondergrond 1 laag en dan nat in nat afwerken: < 1 mm laagdikte : +- 1 kg/m² verbruik Voor

Nadere informatie

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg INHOUD INHOUD Restauratie en renovatie zijn duurzaam maximaal behoud en gebruik van (historisch)

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN Bouwheer: Dhr. Manu Jouret & Mevr. Els Vandenhoute Luxembrugstraat 96, 9890 Gavere Architect: Jacobs Architectenbureau Kerkstraat 114, 9890 Gavere Inleiding: De term "koudebrug"

Nadere informatie

Beperkt warmteverliezen. Beschermt tegen wateroverlast

Beperkt warmteverliezen. Beschermt tegen wateroverlast Stopt regendoorslag Beperkt warmteverliezen Beschermt tegen wateroverlast Stormdry beschermende crème voor metselwerk Wanneer metselwerk nat wordt, wordt het koud en koude muren betekenen koude gebouwen,

Nadere informatie

Chemical CO². Negative

Chemical CO². Negative Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten REAXYL Bouwchemie Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals

Nadere informatie

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid Leginstructies VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren

Nadere informatie

RUWBOUW - DICHTING PRODUCT VOOR DE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT HUMABLOC PLUS. Geldig van 08/08/2011 tot 07/08/2014.

RUWBOUW - DICHTING PRODUCT VOOR DE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT HUMABLOC PLUS. Geldig van 08/08/2011 tot 07/08/2014. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie RUWBOUW - DICHTING Goedkeurings- en Certificatie-operator PRODUCT VOOR DE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT HUMABLOC PLUS ATG 11/2856 Geldig van 08/08/2011

Nadere informatie

WATERWEREND MAKEN TECHNISCHE DOSSIER

WATERWEREND MAKEN TECHNISCHE DOSSIER TECHNISIL TECHNISIL ECO TECHNISIL ECO + VERHARDER TECHNIFUGE TECHNILANE TECHNISIL HYDRO TECHNISIL HYDRO PLUS (KLASSE A) TECHNIGUARD + TECHNISIL AQUA TECHNIROC R.F. TECHNIROC HYDRO 2 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

basis college bouwkunde bok5

basis college bouwkunde bok5 basis college bouwkunde bok5 lesweek 7 gevels Instituut Bouwkunde & Civiele Techniek docent: ir.m.marynissen beëindiging gemetselde muren muurafdekker met minimaal 40mm overstek en voorzien van een waterhol

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina).

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina). Perfectino ClayStone instructies INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... 2 Producttoepassing... 2 Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Diagnosetools voor renovatie Leefmilieu Brussel Diagnose van de isolatie van de gebouwschil Gauthier KEUTGEN ICEDD Doelstelling(en) van de presentatie De aandacht vestigen op

Nadere informatie

Vocht, schimmels & gezondheid

Vocht, schimmels & gezondheid Vocht, schimmels & gezondheid Ongeveer 15 procent van de woningen in Nederland is vochtig. Te veel vocht vermindert de kwaliteit van de binnenlucht. Dit kan luchtweg- en andere gezondheidsklachten bij

Nadere informatie

NC 2K Clearcoat. Toepassingen: - Aluminium gevel beplating - Gepoedercoate oppervlakten - Stalen ondergronden - Trespa gevelbeplating

NC 2K Clearcoat. Toepassingen: - Aluminium gevel beplating - Gepoedercoate oppervlakten - Stalen ondergronden - Trespa gevelbeplating NC 2K Clearcoat Omschrijving : NC 2k Clearcoat 2 component-polysiloxan-epoxy eenlaags veredeling is een transparante 2 componenten coating gebaseerd op nanotechnologie. Voorwerpen behandeld met NC 2k Clearcoat

Nadere informatie

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden.

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. P R E V E N T I E V E W A T E R D I C H T I N G WATERDICHTE MUURKRAAG RONDO TOEPASSING Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

2C Anti Graffiti Coat

2C Anti Graffiti Coat 2C Anti Graffiti Coat Omschrijving 2C Anti Graffiti Coat is een transparant, 2 componenten, permanent oppervlakte beschermingssysteem tegen graffiti vandalisme gebaseerd op nanotechnologie. Voorwerpen

Nadere informatie

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior 1 - Voorbereiding Om een goede chemische binding tussen Guardon SelfClean en het te behandelen oppervlak te waarborgen dient het oppervlak grondig

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

3+ 5+7+ De Akoestische Vloerisolatie. De oplossing tegen contactgeluiden. www.insulit.be ALVEOLIT

3+ 5+7+ De Akoestische Vloerisolatie. De oplossing tegen contactgeluiden. www.insulit.be ALVEOLIT 3+ 5+7+ ALVEOLIT De Akoestische Vloerisolatie www.insulit.be De oplossing tegen contactgeluiden Ontdekt is een polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur, vertakt door een fysica procédé zonder chemischetoeslagstof.

Nadere informatie

Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren

Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren Labo Hygrothermie Hygrothermisch ontwerp van wanden DEEL 2 23 maart 2017 Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren 23/03/2017 1 van 16 Hygrothermisch ontwerp van buitenmuren

Nadere informatie

Condensatie op mijn ramen

Condensatie op mijn ramen 1-5 De vorming van condensatie op je ramen is niet altijd te wijten aan een fout aan je ramen, het kan het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen. Hoe ontstaat condensatie? Lucht kan, volgens zijn temperatuur,

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Heeft luchtdicht bouwen wel zin? copyright: Innoceal bvba

Heeft luchtdicht bouwen wel zin? copyright: Innoceal bvba Heeft luchtdicht bouwen wel zin? HEEFT LUCHTDICHT BOUWEN WEL ZIN? WAAROM? - Europees streven naar energieneutrale gebouwen tegen 2020 - bouwregelgeving volgt en verlaagt gestaag het toegelaten E-peil -

Nadere informatie

Claystone instructies 2017

Claystone instructies 2017 Claystone instructies 017 INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... Producttoepassing... Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels Het gelijkmaken

Nadere informatie

RUWBOUW DICHTING PRODUCT VOOR DE BEHANDELING VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT REWAGEL INJECT A. Geldig van 24/02/2015 tot 23/02/2018.

RUWBOUW DICHTING PRODUCT VOOR DE BEHANDELING VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT REWAGEL INJECT A. Geldig van 24/02/2015 tot 23/02/2018. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie RUWBOUW DICHTING Goedkeurings- en Certificatie-operator PRODUCT VOOR DE BEHANDELING VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT ATG 15/2844 REWAGEL INJECT A Geldig

Nadere informatie

A. Hacquebord 1, B.A. Lubelli 1,2, R.P.J. van Hees 1,2

A. Hacquebord 1, B.A. Lubelli 1,2, R.P.J. van Hees 1,2 Optrekkend vocht: een woud van bestrijdingsmiddelen, -methoden en ervaringen A. Hacquebord 1, B.A. Lubelli 1,2, R.P.J. van Hees 1,2 1 TNO, Delft & 2 MIT, TU Delft Inleiding Metselwerk kan zwaar te lijden

Nadere informatie

RUWBOUW DICHTING PRODUCT VOOR DE BEHANDELING VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT HUMABLOC PLUS. Geldig van 08/01/2015 tot 07/01/2018.

RUWBOUW DICHTING PRODUCT VOOR DE BEHANDELING VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT HUMABLOC PLUS. Geldig van 08/01/2015 tot 07/01/2018. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie RUWBOUW DICHTING Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 15/2856 PRODUCT VOOR DE BEHANDELING VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT HUMABLOC PLUS Geldig van

Nadere informatie

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak!

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Jörg Wijnants fdeling Technisch dvies WTCB Inleiding Infiltraties 54 % schimmel (// vocht) condensatie (inwendige) condensatie

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen.

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen. Leempleisters van Wanlin Samenstelling van de pleistermaterialen Zand, zuivere leem van Wanlin, gehakseld stro. Verpakking en opslag Het pleistermateriaal Argibase is verkrijgbaar in twee varianten: Argibase-D

Nadere informatie

SILRES BS SMK 550 ATG 2836. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Geldig van 10/11/2015 tot 09/11/2020

SILRES BS SMK 550 ATG 2836. Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Geldig van 10/11/2015 tot 09/11/2020 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en certificatieoperator PRODUCT VOOR DE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT SILRES BS SMK 550 ATG 2836 Goedkeuringshouder: WACKER AG Hanns-Seidel-Platz

Nadere informatie

Vocht en schimmel in uw woning. Hoe pakt u dit aan?

Vocht en schimmel in uw woning. Hoe pakt u dit aan? Tips om vocht en schimmel te vermijden Zet de ramen van een kamer een beetje open als er veel mensen in de kamer zijn. Doe de deur van de keuken dicht als u kookt. Zet altijd de dampkap aan als u kookt.

Nadere informatie

van krachtig isolatiemateriaal

van krachtig isolatiemateriaal Een compleet gamma van krachtig isolatiemateriaal BENELUX 5B rue Saint Roch B - 5640 BIESME Tel.: 0032 (0)71 741 610 Fax: 0032 (0)71 741 710 www.ati-isol.com info@ ati-isol.com www.ati-isol.com Impression

Nadere informatie

STABILITEIT. scheuren in gebouwen

STABILITEIT. scheuren in gebouwen STABILITEIT scheuren in gebouwen Uit analyse van de TV s (2011, zelfstandige woningen): - 27 % van de onderzochte niet-conforme woningen minstens 1 ernstig of zeer ernstig stabiliteitsprobleem; - 7 % met

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Baseclean. Reaxyl. Cruysberghs. Gevelreinigers. Chemical

Baseclean. Reaxyl. Cruysberghs. Gevelreinigers. Chemical Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals Reaxyl

Nadere informatie

Reinigingsinstructies

Reinigingsinstructies Reinigingsinstructies ROMEX is een producent van industriële vloeren uit kunsthars. Deze zijn in principe eenvoudig te reinigen, maar moeten regelmatig onderhouden worden om hun jarenlange esthetische

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Handleiding Pure & Original Kalei Calx

Handleiding Pure & Original Kalei Calx Handleiding Kalei Calx Inhoud Algemene informatie over Kalei Calx...1 Gebruikersinformatie voor Kalei Calx...1 Benodigde materialen...1 aanbrengen...3 Reinigen producten...3 Droogtijd en overschilderbaar...3

Nadere informatie

MUURINJECTIE. De kunst om optrekkend vocht duurzaam te blokkeren

MUURINJECTIE. De kunst om optrekkend vocht duurzaam te blokkeren MUURINJECTIE De kunst om optrekkend vocht duurzaam te blokkeren FUNCTIONERENDE HORIZONTALE AFDICHTING Muurinjectie tegen optrekkend vocht Muurinjectie tegen capillair optrekkend vocht vormt een horizontale

Nadere informatie

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com Een Uniek concept. 1. Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend Thys Ready Door classic plaatsklare deur en deurkast plaatsbaar - scharniert op 6 zichtbare

Nadere informatie

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard )

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Hiernavolgend vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende herstellingswerken lastens Eigen Haard. Bij vragen hieromtrent

Nadere informatie

Opleiding. Duurzaam gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL. Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL

Opleiding. Duurzaam gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL. Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL Opleiding Duurzaam gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL Presentatie van het project 2 Presentatie van het project 3 Presentatie van het project 4 Presentatie

Nadere informatie

Bouwpathologie, renovatie en onderhoud

Bouwpathologie, renovatie en onderhoud Bouwpathologie, renovatie en onderhoud Individuele taak Docent: Dirk Gijsemans Louise Aers Vastgoed Makelaardij 2B Faculteit Natuur en Techniek Campus Schoonmeersen Academiejaar 2015-2016 Voorwoord Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

SPUITKURK. Heidelaan Zelzate Tel: 0472/

SPUITKURK. Heidelaan Zelzate Tel: 0472/ SPUITKURK Heidelaan 61 9060 Zelzate Tel: 0472/ 33 85 42 email: namira@elfinastyle.be www.elfinastyle.be Liquid-Kurk spuitkurk is akoestisch isolerend, dampopen, waterdicht en brandwerend multi-toepasbaar

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Gepubliceerd door SB SOLUTIONS BVBA Drie Sleutelstraat 74, B9300 Aalst Tel: +32 53 41 70 13 fax: + 32 53 41 70

Nadere informatie

235 Parketnadenlijm. Product. Volumes. Eigenschappen

235 Parketnadenlijm. Product. Volumes. Eigenschappen Product Snel afbindende, gebruiksklare nadenlijm met hoge kleefkracht op PVAc-basis voor het verlijmen van vlottend parket, zowel in hout als in laminaat, ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

AUTEUR TECHNISCH DEPARTEMENT

AUTEUR TECHNISCH DEPARTEMENT 1/7 BESCHRIJVING: Watergedragen polyurethaan vrij van broeikasgassen Het product TECNOFOAM G-2040 is een twee componenten systeem (polyol en isocyanaat).bij de verwerking ontstaat er een schuim met een

Nadere informatie

Bijlage 6 Toetsingscriteria grondwaterstanden stedelijk gebied 1. Hoogst toelaatbare grondwaterstand onder bebouwing met kruipruimte Als toetsingscriterium voor bebouwing met kruipruimte wordt een hoogst

Nadere informatie

Testen Meten Inspecteren

Testen Meten Inspecteren Testen Meten Inspecteren Thema s Zoutmetingen Stoftest Straalreinheid Laagdikte 1 Zoutmetingen Beoordeling van in water oplosbare zouten! Oorzaken: Maritiem klimaat/zilte lucht, vervuilde hergebruikte

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

Vochtproblemen in zwembaden

Vochtproblemen in zwembaden Technische Kennis Dag 2014 Vochtproblemen in zwembaden Bart Folkerts Vochtproblemen in zwembaden Wat gaan we behandelen? Vocht in constructies Optrekkend & doorslaand vocht Dampdifussie & damptransport

Nadere informatie

HOUTEN SCHUIFDEUREN. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

HOUTEN SCHUIFDEUREN. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com Een Uniek concept. THYS SLIDING deurblad : - Deurblad schuift in aluminium rail, voor de muur of tussen 2 muren. - 2 deurhanghouders met wielgeleiders voorzien van kogellager zorgen voor een stille, bijna

Nadere informatie

DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7

DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7 www.teknos.com DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7 11 01.02.2008 Epoxy Primer VERF TYPE TEKNOPLAST PRIMER 7 is een oplosmiddeldragende epoxy primer in twee delen met een lage inhoud oplosmiddel. GEBRUIK

Nadere informatie

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond CATEGORIE TOEPASSINGEN DRAAGPLAAT OPPERVLAKTESTRUCTUUR AFWERKING Breedbandige naadloze geluidsabsorptie Koeling en verwarming d.m.v. capilair systeem Naadloze,

Nadere informatie

ROOFFLEX 2 COMPONENTEN 1/1 POLYURETHAAN MEMBRAAM VOOR WATERAFDICHTING EN PROTECTIE VOOR NIET BLOOTGESTELD GEBRUIK

ROOFFLEX 2 COMPONENTEN 1/1 POLYURETHAAN MEMBRAAM VOOR WATERAFDICHTING EN PROTECTIE VOOR NIET BLOOTGESTELD GEBRUIK ROOFFLEX 2 COMPONENTEN 1/1 POLYURETHAAN MEMBRAAM VOOR WATERAFDICHTING EN PROTECTIE VOOR NIET BLOOTGESTELD GEBRUIK Beschrijving Roofflex is een sneldrogend 2 componenten vloeibaar bitumen polyurethaan.

Nadere informatie

Praktijktest CASOL Anti-schimmel systeem

Praktijktest CASOL Anti-schimmel systeem Praktijktest CASOL Anti-schimmel systeem Periode: 24 mei tot en met 3 september 2012 1. Het produkt: CASOL anti-schimmelsysteem Reinigt bestaande schimmels en voorkomt schimmelvorming, op 100 % biologische

Nadere informatie

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID 5 METHODEN VAN ONDERZOEK 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID Auteur: T. van Daal 1987 Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen

Nadere informatie