Open source leerplatform opende nieuwe perspectieven voor de Vrije Universiteit Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open source leerplatform opende nieuwe perspectieven voor de Vrije Universiteit Brussel"

Transcriptie

1 Open source leerplatform opende nieuwe perspectieven voor de Vrije Universiteit Brussel Frederik Questier Onderwijstechnoloog, VUB Onderwijsvernieuwing en Onderwijs Service Centrum 1. Blackboard : stap vooruit, maar drang naar meer Een kritische blik op open source leerplatformen 3. Een vlekkeloze migratie 4. Conclusie 5. Literatuur Contactgegevens : 8 questier.com ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & 203

2 Krachtlijnen In 2004 besliste de Vrije Universiteit Brussel, na een grondige evaluatie, het leerplatform dat ze tot dan toe hadden gebruikt, Blackboard, door Dokeos te vervangen. De beslissende factor voor deze keuze was het vrije en open source karakter van Dokeos. Dit open, vrije karakter laat immers iedereen toe de software te wijzigen, naar eigen wensen en in functie van de specifieke situatie, maar ook om contribuerend lid te worden van de ontwikkelaarsgemeenschap. Samengevat blijkt dit door en voor gebruikers ontwikkeld model al snel te leiden tot een grotere tevredenheid bij zowel beheerders als gebruikers (docenten en studenten). 204 & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

3 & 1. Blackboard : stap vooruit, maar drang naar meer... competentiegericht leren in flexibel onderwijs het elektronische leerplatform Blackboard In 2000 koos de Vrije Universiteit Brussel (VUB, 8 voor een vernieuwd onderwijsconcept dat in het teken staat van competentiegericht leren in flexibel onderwijs. Vertrekkende van het mission statement van de VUB, waarin het vrij onderzoek, kritische vorming en in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid centraal staan, werd gekozen voor studentgericht en activerend onderwijs, zelfstandig en permanent leren en verwerven van academische competenties. Hiermee trad een verdere verschuiving op van de rol van de docent als kennisoverdrager naar een begeleidende rol. In dat kader startte het VUB Onderwijsvernieuwing en Onderwijs Service Centrum (OSC, 8 osc.vub.ac.be), samen met enkele faculteiten, in het academiejaar proefprojecten m.b.t. het elektronische leerplatform Blackboard. Een jaar later werd dit leerplatform instellingsbreed ingezet, centraal beheerd en pedagogisch ondersteund door het Onderwijs Service Centrum. In maakte al 60 % van de studenten gebruik van het leerplatform. Een surveyonderzoek wees op een grote tevredenheid onder studenten en docenten. Uit deze studie kwam evenwel ook naar voren dat studenten en docenten veel nuttige ideeën en tips hadden om het platform te verbeteren. De beheerders waren minder gelukkig. Zij zaten al langer met de wens om het programma te kunnen aanpassen. Enerzijds ging het om kleine aanpassingen in de gebruikersinterface om vaak voorkomend repetitief beheerwerk te versnellen. Anderzijds wilden zij koppelingen maken met administratieve databanken en andere systemen die al langer in de instelling in gebruik waren. De Blackboard full version was aangekocht vanuit de veronderstelling dat dit deze uitbreidingen en koppelingen mogelijk zou maken. Maar na evaluatie van zogenaamde Building Blocks, developers licenties en offertes voor koppelingen, kwamen de beheerders tot de vaststelling dat aanpassing van de software niet alleen duur, maar ook moeilijk tot onmogelijk was, voornamelijk vanwege het gesloten karakter van Blackboard (geen broncode beschikbaar). Overtuigende garanties dat de zware investeringen voor de aanpassingen niet grotendeels voor toekomstige Blackboard-versies zouden moeten worden herhaald, konden ook niet gegeven worden. & 2. Een kritische blik op open source leerplatformen vrije software Dat de VUB niet blind bleef voor het belang van vrije en open software, bleek duidelijk in 2003, toen een eredoctoraat werd uitgereikt aan Richard Stallman, de stichter en bezieler van de vrije-softwarebeweging (8 De basisrechten van de vrije software houden in, het recht op : n gebruik voor elk doel; ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & 205

4 n DEEL 4 & MIGRATIE VAN GESLOTEN NAAR OPEN SOFTWARETOEPASSINGEN evaluatiestudie van verschillende leerplatformen n bestuderen hoe het programma werkt; wijzigen van het programma; n verspreiden van het programma en de wijzigingen. Uit deze basisrechten vloeien principes voort die gelijken op die van de academische wereld : disseminatie en open implementaties van nieuwe kennis gebouwd op kennis van anderen, openheid en peer review. Openheid en peer review van de broncode werkt net zoals in de academische wereld bevorderend voor de kwaliteit. Ook werd het toen steeds duidelijker dat open source leerplatformen de in universitaire middens gewenste aanpassingsmogelijkheden bieden, zonder onder te moeten doen voor de gesloten en commerciële leerplatformen. Daarom startte het Onderwijs Service Centrum in 2003 een evaluatiestudie, waarbij Blackboard vergeleken werd met andere leerplatformen, zowel open source aanbiedingen als closed source/commerciële pakketten. Een uitgebreide behoefteanalyse werd gemaakt op basis van o.a. het OSC-actieonderzoek Blackboard en onderwijsvernieuwing, interviews met docenten, ervaringen met e-learningcursussen voor docenten, de input vanwege de helpdesk en het administratieve en technische beheer. Door middel van een functionaliteitenanalyse, waarbij werd gekeken naar o.a. platformonafhankelijkheid, schaalbaarheid, aanpasbaarheid, koppelbaarheid en communicatiemogelijkheden, werd een extensieve lijst van leerplatformen gereduceerd tot een kortere lijst van leerplatformen die in een tweede ronde effectief werden geïnstalleerd en getest. Dit betrof Blackboard, Moodle en Dokeos. Als praktijkexperiment werd een cursus uit Blackboard volledig in Dokeos geherimplementeerd, wat als beste platform uit de bus kwam. Belangrijkste factoren voor de keuze voor Dokeos (8 waren (1) de grote gebruiksvriendelijkheid en de relatief vertrouwd overkomende interface voor Blackboard-gebruikers, (2) het open source karakter, wat de beste garanties bood voor de evoluerende behoeftes in het onderwijs en de koppelingsnoden en (3) de sterke ontwikkelaarsgemeenschap in België. Een financiële analyse toonde dat men voor de licentieprijs van Blackboard een fulltime Dokeos-ontwikkelaar kan aanstellen. Dat betekent dat men voor hetzelfde bedrag meer krijgt, namelijk aanpassingen op maat, de gewenste koppelingen met de curriculumdatabanken en andere systemen, maar ook nieuwe functionaliteiten naar wens. & 3. Een vlekkeloze migratie implementatie Dokeos Het Dokeos-implementatieplan werd in de lente van 2004 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VUB, met dien verstande dat werd gevraagd één semester Dokeos en Blackboard parallel te laten draaien, zodat docenten ruimschoots de tijd zouden krijgen om hun cursussen te migreren. 206 & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

5 grote tevredenheid over Dokeos In een eerste fase werden Dokeos-informatiesessies, -cursussen en een testserver voor docenten opgestart. Een migratietool werd ontwikkeld die Blackboard-cursussen in Dokeos-cursussen omzet. De koppelingen met de paswoorden en administratieve databanken (waardoor iedereen met zijn bestaand paswoord kan inloggen en steeds automatisch aan de correcte vakken gelinkt is) werden verwezenlijkt in minder dan één maand tijd, wat aanzienlijk sneller en goedkoper was dan wat Blackboard voor dezelfde ontwikkeling budgetteerde. Bij niet-vrije software wordt dergelijk maatwerk inderdaad vaak aangerekend aan een prijs die erg dicht staat bij de prijs voor een implementatie vanaf nul, terwijl dat maatwerk vaak grotendeels bestaat uit werk dat al voordien meermaals verkocht is. Bovendien beschikken de gebruikers dan niet over de implementatiedetails en moet men voor updates weer outsourcen. Bij vrije software staat er ook niets in de weg opdat gebruikers elkaar bij dergelijke aanpassingen zouden helpen. Waar men op de VUB vroeger sprak van de Blackboard-server, werd voor het nieuwe leerplatform gekozen voor een eigen naam, PointCarré, naar de wiskundige en wetenschapsfilosoof Henri Poincaré, die een van de grondleggers was van het vrij onderzoek, het basisprincipe van de Vrije Universiteit Brussel. Een dergelijke zelfgekozen naam laat niet alleen toe problemen te vermijden wanneer men ooit van gebruikte software zou veranderen, maar laat ook toe verschillende onderdelen onder één portaal te brengen. Een zelfgekozen naam past ook perfect bij een project waar men zelf aan werkt. Nadat gedurende een semester Blackboard/Dokeos parallel draaide, waarbij docenten zelf het moment van migratie konden kiezen, werd de migratie vlekkeloos afgerond in februari Ondertussen lijken de studenten en docenten zonder gemelde uitzondering meer tevreden te zijn met het nieuwe leerplatform. Dit is een voorzichtige bevinding die zal worden nagegaan in het academiejaar door middel van een enquêteonderzoek. De personeelsleden van het Onderwijs Service Centrum die instaan voor het onderhoud en de ondersteuning van het leerplatform, vinden in elk geval meer voldoening in hun werk : waar men bij de niet-vrije software tot ten minste de volgende te koop aangeboden update moest leren leven met de problemen en onvolmaaktheden, kan men met het vrije leerplatform de vrijgekomen tijd, die niet langer moet worden besteed aan afstompend repetitief werk, besteden aan het wegwerken van de problemen of onvolmaaktheden zelf. Bij closed source software daarentegen, kan de installatie van nieuwe updates telkens weer onvoorziene risico s inhouden, waardoor dergelijke gesloten leerplatformen tijdens het productie draaien typisch niet zullen worden geüpdatet. Op universiteiten betekent dit wachten tot het begin van de zomervakantie. Terwijl bij closed source software test of failover servers beperkt worden door de licenties of een meerprijs inhouden, staat er bij vrije software niets in de weg om dergelijke extra ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & 207

6 servers te draaien. Bijgevolg kunnen updates beter getest worden en kunnen bugfixes of zelfs nieuwe functionaliteiten het hele jaar door geïnstalleerd worden. Nieuwe Dokeos-releases worden twee maal per jaar uitgebracht, maar de laatste bugfixes en nieuwe functionaliteiten zijn voor iedereen dagelijks te vinden in de CVS (Central Versioning System) code database. Momenteel hebben 24 gevalideerde ontwikkelaars (waaronder één van de VUB) ook rechtstreekse schrijftoegang tot de CVS. Andere ontwikkelaars reiken codes meestal aan via het Dokeos.com-forum, waarna het al dan niet door de gevalideerde ontwikkelaars opgenomen wordt. De VUB heeft ook gedurende het hele academiejaar kleinere updates doorgevoerd en tijdens de zomer van 2005 de nieuwe grote Dokeos-release 1.6 geïnstalleerd. De meeste uitbreidingen die op de VUB werden ontwikkeld, zijn ook in deze release terug te vinden, zoals de mogelijkheid voor docenten om hun soortgelijke cursussen te combineren (bv. identieke vakken gedoceerd aan verschillende opleidingen). Andere ontwikkelingen waarop wordt gefocust, zijn o.a. het doorzoekbaar maken van curriculuminformatie (iets dat al beschikbaar was in een losstaande VUB-applicatie), integratie met het e-portfolio dat in huis werd ontwikkeld (gebaseerd op het Open Source Plone/ Zope), functionaliteiten voor content management en een permissiesysteem waardoor cursussen en in de toekomst ook afzonderlijke documenten voor de hele instelling of voor de hele wereld selectief kunnen worden gesloten of opengesteld. Het Onderwijs Service Centrum wenst namelijk open inhoud te stimuleren in het kader van vakoverstijgend onderwijs en samenwerking tussen verschillende docenten. In september 2005 werd bij informaticadocenten aan de VUB een oproep gelanceerd om, in navolging van de stageprojecten aan Hogeschool Gent, een VUB-ontwikkelaarsgemeenschap op te zetten, waarbij studenten of onderzoekers hun thesisprojecten e.d. in Dokeos/PointCarré kunnen implementeren. Een aantal projecten werden door het Onderwijs Service Centrum voorgesteld, zoals een peer-evaluatiesysteem, waarbij studenten elkaar kunnen beoordelen, een reservatiesysteem voor de mondelinge examens en integratie met het messengerprotocol XMPP/Jabber van Open Source. & 4. Conclusie open source beter dan closed source voor leerplatform De ervaring opgedaan aan de Vrije Universiteit Brussel toont aan dat men voor zoiets centraals en cruciaals als een leerplatform beter niet closed source/commerciële software kan gebruiken. Functioneel gezien staan de beste open source leerplatformen op hetzelfde niveau. Doordat ze door en voor de gebruikers gemaakt worden, zijn ze zelfs beter afgestemd op de modus operandi en wensen van de gebruikers. In de academische wereld zijn er tal van mensen die schitterende ideeën hebben over e-learning en onderwijs- 208 & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

7 eigen ontwikkelaars of out of the box vernieuwing. Dergelijke ideeën of programmeerprojecten uit het eigen onderwijs of onderzoek kunnen perfect in het gebruikte open source leerplatform geïntegreerd worden. Grote onderwijsinstellingen kunnen de uitgespaarde licentiekosten beter aan eigen ontwikkelaars besteden, wat niet alleen kan leiden tot een betere implementatie op maat, maar ook tot samenwerkingsverbanden tussen verschillende onderwijsinstellingen. Bij kleinere onderwijsinstellingen zijn de uitgespaarde licentiekosten misschien niet van die aard dat men die aan een ontwikkelaar kan besteden. Open leerplatformen kunnen evenwel ook, net zoals closed source platformen out of the box gebruikt worden, zonder eigen ontwikkeling. Voor hosting, supportcontracten of (kleine) aanpassingen op maat kan men dan terecht bij bijvoorbeeld 8 Dokeos.com of (voor scholen secundair onderwijs) bij de Hogeschool Gent. The most fundamental way of helping other people is to teach people how to do things better, to tell people things that you know that will enable them to better their lives. For people who use computers, this means sharing the recipes you use on your computer, in other words the programs you run. Richard Stallman, stichter van de Free Software Foundation & 5. Literatuur Blackboard, http ://www.blackboard.com, Blackboard is een geregistreerd handelsmerk van Blackboard Inc. Deprez, I., Derks, T., Questier, F., Van Achter, S. en Vanmeerbeek, K., Van Blackboard naar PointCarré, Rapport Keuze en implementatie teleleerplatform VUB, april 2004, http ://osc.vub.ac.be/documenten/data/rapport_van_blackboard_naar_pointcar re.pdf. Deprez, I., Questier, F. en Embrechts, R., Choice for Dokeos : Strategic choice for and implementation of an open source e-learning platform, Proceedings of Third International Conference on Open and Distance Learning (ICODL 2005), Greece, Vol. B, pp Dokeos, http ://www.dokeos.com. Questier, F., Meeus, W. en Derks, T., Ontwikkeling en implementatie van een instellingsbreed elektronisch studentenportfolio, inict en onderwijsvernieuwing, 6 (2004), p Vanmeerbeek, K., Deprez, I. en Derks, T., Vrije Universiteit Brussel kiest resoluut voor Open Source teleleerplatform Dokeos, 2004, http ://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/ ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & 209

8 210 & OPEN BRON, OPEN INHOUD, OPEN LEREN & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction Common Traps, Implementation and Satisfaction Auteur: Dominic van den Ende E-mail: dominic.vandenende@os3.nl Auteur: Yanick de Jong E-mail: yanick.dejong@os3.nl Supervisor: Jaap van Ginkel Versie: 1.0

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe Game development met Unity3d Mike Hergaarden Jos Hoebe Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wat is Unity3D?...3 Onze invalshoek...4 Unity3D...6 Graphics...7 Community en Documentation...9 Deployment

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Opschaling van het e-portfolio: voor wie van bergen, dalen en klimmen houdt

Opschaling van het e-portfolio: voor wie van bergen, dalen en klimmen houdt Opschaling van het e-portfolio: voor wie van bergen, dalen en klimmen houdt Marion Keiren (HAN, redactie en samenstelling) SURF werkgroep Opschaling Portfolio, maart 2010 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Een

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

SuccesvolpublicerenmetWordPress

SuccesvolpublicerenmetWordPress Ditiseenpreview vanhetboek SuccesvolpublicerenmetWordPress Zievoormeerinformatie:http://wp-boek.nl Succesvol publiceren met WordPress Rogier Mostert Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0 : Een inventariserend onderzoek versie 1.0 Projecttitel: ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek Projectcode: 2004-2005 Faculteit: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Projectperiode: 1

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Eindrapport Nahnisim 2013-2014 Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 2 VOORWOORD Deze analyse is gemaakt in het kader van het vak Businessproject

Nadere informatie

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software Praktische handvatten voor het kiezen van de juiste enterprise e-commerce software SCALE YOUR ONLINE BUSINESS WITH

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie