Veel gestelde vragen over het RIK en antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel gestelde vragen over het RIK en antwoorden"

Transcriptie

1 Reglement Interne Kwaliteitscontrole Veel gestelde vragen over het RIK en antwoorden RIK ALGEMEEN Ik heb een handelsbedrijf in Groningen, dat niet is aangesloten bij het KCB. Ik heb uitsluitend afnemers in het binnenland en in landen binnen de EU. Ik heb, tot heden, zelden of nooit een KCB- of PD-controleur in mijn bedrijf gezien. Wat voor (financiële) voordelen zijn er voor mijn bedrijf verbonden aan de deelname aan het RIK? Op dit moment zijn er voor u geen financiële voordelen verbonden aan deelname aan het RIK. Mijn bedrijf heeft meerdere vestigingen. Wordt per vestiging bekeken of voldaan wordt aan gemiddeld minder dan 10% afkeuringen of worden de controleresultaten van alle vestigingen bij elkaar genomen? Voor de beoordeling of uw bedrijf voldoet aan gemiddeld minder dan 10% afkeuringen over het laatste half jaar wordt naar de controleresultaten van het totale bedrijf (lees: rechtspersoon) gekeken. Een algemene voorwaarde bij deelname is dat mijn bedrijf gedurende een half jaar een afkeuringspercentage heeft van minder dan 10%. Over welke periode wordt dit vastgesteld? Vanaf de dag van ontvangst van het aanvraagformulier voor deelname wordt een half jaar teruggerekend. Eén van de toelatingseisen voor het RIK is dat voldaan moet worden aan een afkeuringspercentage <10% gemiddeld over een half jaar. De controle-instelling neemt echter geen representatieve steekproef uit alle partijen die in mijn bedrijf staan. Deze eis vind ik dan ook veel te zwaar. Kan deze eis niet geschrapt worden? Nee. Deze eis kan niet uit het RIK gehaald worden omdat hij voortvloeit uit Europese regelgeving en het ministerie van LNV erop staat dat hij in het RIK is opgenomen. Het klopt dat de controle-instelling geen representatieve steekproef neemt uit alle producten die op een bedrijf aanwezig zijn. Het beleid van het KCB is dat kwaliteitscontroles vooral gericht moeten zijn op die producten die op dat moment (waarschijnlijk) van mindere kwaliteit zijn. Als bijvoorbeeld de verwachting is dat zich bij de komkommers kwaliteitsproblemen voordoen en dat de tomaten van onberispelijke kwaliteit zijn, richten we ons uitsluitend op de komkommers. Een dergelijke werkwijze mag en kan ook van een RIK-bedrijf worden verwacht. Immers, een RIKbedrijf heeft competente kwaliteitscontroleurs in dienst en een zorgsysteem voor productkwaliteit. Hoe is de afhandeling van een afgekeurde partij door het KCB bij een RIK-bedrijf? Er verandert niets in de afhandeling van een afgekeurde partij door het KCB. De partij wordt voorzien van een afkeuringsverklaring en het bedrijf moet de partij terugmelden wanneer deze in overeenstemming met de norm is gebracht. Versie 2.0 1

2 Wat voor invloed heeft een afkeuring door het KCB als ik eenmaal ben toegelaten tot het RIK? Kan ik bijvoorbeeld uitgesloten worden als mijn gemiddelde afkeuringspercentage boven de 10% komt? Een afkeuring door het KCB moet u afhandelen als een afwijking/klacht. Als de afkeuring als ernstige overtreding kan worden aangemerkt, kan dit voor het KCB grond zijn u uit te sluiten van verdere deelname aan het RIK. Voor het overige hebben afkeuringen door het KCB geen invloed. Dus ook niet als het gemiddelde percentage afgekeurde partijen boven de 10% komt. Mijn bedrijf voldoet niet aan de algemene voorwaarde van minder dan 10% afkeuringen over het laatste half jaar. Hierover heb ik een brief gehad van het KCB. Wanneer kan ik mij weer aanmelden voor deelname aan het RIK? U kunt weer een aanvraagformulier voor deelname aan het RIK indienen bij het KCB wanneer u denkt wel te kunnen voldoen aan die algemene toelatingsvoorwaarde. U kunt uw controleresultaten zelf bijhouden door per bezoek van de controle-instelling uw resultaten te registreren, of u kunt navaag doen bij het hoofdkantoor of het bijkantoor van het KCB. Voor het opnieuw aanmelden is geen termijn vastgesteld. Bij mijn aanmelding voor deelname is gebleken dat er geen controleresultaten van mijn bedrijf beschikbaar zijn. Ik kan nu onder voorbehoud deelnemen aan het RIK. Wat betekent dat? Het onder voorbehoud deelnemen aan het RIK is een constructie waarbij uw bedrijf wel al van de voordelen van het RIK gebruik kan maken, maar waarbij de check op de hoogte van het afkeuringspercentage een half jaar wordt uitgesteld. In dit halve jaar wordt uw bedrijf gemonitoord om de controleresultaten te verzamelen voor de beoordeling of uw bedrijf voldoet aan de algemene toelatingseis van een afkeuringspercentage lager dan 10%. Wanneer een bedrijf in aanmerking komt om onder voorbehoud deel te nemen aan het RIK, dan zal hierover goed contact zijn tussen het KCB en het betreffende bedrijf om dit te regelen. Komen er nog steeds PD én KCB controleurs over de vloer om te monitoren? Nee, in principe hebben KCB en PD de bedrijven verdeeld. Een bedrijf met overwegend derde landen product krijgt monitorcontroles van de PD en een bedrijf met overwegend NL product door het KCB. Waarom moet er nog twee keer per jaar een monitorcontrole plaatsvinden bij een RIKbedrijf? De EU-controleverordening eist dat op alle bedrijven een vorm van toezicht wordt toegepast. Twee maal per jaar een monitorcontrole is een minimum. Kunnen productiebedrijven ook deelnemen aan het RIK? Bedrijven zullen zelf moeten nagaan of het interessant voor hen is. Wanneer men niet exporteert of importeert, zal het over het algemeen niet interessant zijn. Men zal ook moeten kijken in hoeverre in het verleden controle heeft plaatsgevonden: Wanneer dit in het verleden incidenteel heeft plaatsgevonden, zal het over het algemeen niet interessant zijn om deel te nemen aan de RIK regeling. De RIK regeling zal met name van toepassing zijn op bedrijven waar product bij elkaar komt zoals veilingen, handelsorganisaties en sorteer- en pakstations. Wij hebben rechtstreekse verladingen vanaf telers. Kunnen deze telers meedoen aan het RIK? Ja, alle bedrijven in de groenten en fruit sector kunnen in principe meedoen aan het RIK wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen. Het voordeel van het verladen van zendingen vanaf RIK-telers (of welk ander RIK-bedrijf dan ook) is dat hiermee rekening gehouden kan worden bij de inrichting van kwaliteitscontroles door het bedrijf uit wiens naam de rechtstreekse verladingen plaatsvinden. Versie 2.0 2

3 Hoe kan een ander bedrijf weten dat wij meedoen met het RIK? In ieder geval weten het KCB en de PD welke bedrijven meedoen aan het RIK. Wellicht komt er een openbaar register met deelnemende bedrijven. RIK-bedrijven moeten hiervoor wel toestemming geven omdat we met privacywetgeving te maken hebben. Ook is er de mogelijkheid een Europees logo te voeren. Echter er kleven ook nadelen hieraan: in de dozen met EU-logo mogen alleen EU-genormeerde producten worden verpakt en wanneer het bedrijf uit het RIK zou gaan moeten alle logo s van de dozen verdwijnen. Eigenlijk controleert het KCB dus haar eigen regels? Nee, het RIK is een regeling die voortkomt uit Europese regelgeving en het RIK is goedgekeurd door het ministerie van LNV. In het KCB is het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Het KCB heeft de Europese regels vertaalt naar de Nederlandse situatie en is tevens belast met de uitvoering van de regels. Het KCB huurt voor het uitvoeren van de audits vooralsnog specialisten van AQS in. RIK EN IMPORT Welk voordeel heb ik als importeur om mee te doen aan het RIK? Door mee te doen aan het RIK komt u in aanmerking voor een vast laag niveau van importinspecties door de PD. U heeft maximaal voordeel van de verlaagde controlefrequenties voor fytosanitaire controles waardoor er minder logistieke verstoring is als gevolg van controles. Welke groenten en fruit vallen onder fytosanitaire inspecties en welke onder kwaliteitscontroles? Zie hiervoor het overzicht op de webpagina van de PD onder kwaliteit groenten en fruit. Wat zijn erkende derde landen? Deze landen hebben een erkenning van de EU om zelf, voorafgaand aan export op kwaliteitsnormen te controleren en het bij invoer in de EU noodzakelijke controlecertificaat, af te geven. Slechts in 5% van het aantal zendingen wordt bij invoer in de EU nog een fysieke controle uitgevoerd. Worden producten uit erkende derde landen ook fytosanitair geïnspecteerd? De status van erkend derde land heeft geen invloed op fytosanitaire steekproeven. Het kan zijn dat groenten en fruit uit erkende derde landen toch volledig een fytosanitaire inspectie moeten ondergaan. Welke landen zijn erkend? India, Zwitserland, Marokko, Zuid-Afrika, Israël en voor appelen, peren en kiwi Nieuw-Zeeland. Hoe worden de controlepercentages van de importcontroles bepaald? De afkeuringpercentages van een product - land van herkomst combinatie over het afgelopen jaar worden berekend en zijn de basis om de nieuwe controlepercentages te bepalen. Zijn de resultaten slecht geweest dan wordt er het komende jaar intensief gecontroleerd. Met welke regelmaat worden de import inspectiepercentages bijgesteld? Het is de bedoeling om aan het eind van het seizoen een nieuw percentage voor het nieuwe seizoen vast te stellen. Daarnaast kan er aanleiding toe zijn om gedurende het seizoen intensiever te gaan inspecteren. Omdat het bedrijfsleven moet weten hoe dergelijke beslissingen genomen gaan worden, gaat de PD hiervoor een procedure opstellen. Versie 2.0 3

4 Hoe weet ik welke inspectiepercentages bij import van toepassing zijn voor de verschillende producten? De percentages staan op de webpagina van de Plantenziektenkundige Dienst. Niet alle product-land van herkomst combinaties staan in het overzicht van inspectiepercentages, waarom niet? Alleen de product - land van herkomst combinaties die in aanmerking komen voor een lager controle percentage staan in het overzicht. De overige krijgen 100% controle. Kan de PD ook besluiten intensiever bij een RIK bedrijf te gaan controleren? Ja, import kan meedoen in het RIK omdat de PD er vertrouwen in heeft dat deelnemers ervoor zorgen dat er geen partijen ingevoerd worden die niet aan de handelsnormen voldoen. Als uit de overblijvende controles blijkt dat er onvoldoende basis is voor dit vertrouwen kan dit leiden tot intensievere controles. Daarnaast kan er sprake zijn van ernstige overtredingen waarop sancties staan. Wat wordt er in het RIK bedoeld met zelf controleren? Partijen die niet worden ingevoerd hoeven niet aan EU handelsnormen te voldoen. Een importeur die wel wil invoeren moet daarom eerst controleren of de partij wel voldoet. De 10% controles van de PD zijn bedoeld om te controleren of het RIK-bedrijf zelf de controles wel goed uitvoert. Met andere woorden als een partij niet aan de normen voldoet mag je deze niet ter keuring aanbieden en dus niet invoeren. Mag ik partijen voordat ik ze voor kwaliteitscontrole aanbied uitsorteren e.d.? Ja, mits de fytosanitaire controle is uitgevoerd en is afgerond met een vrijgave. Mag ik een zending voorafgaand aan een gecombineerde fytosanitaire en kwaliteitscontrole zelf controleren? Nee, in principe niet. Alleen bedrijven die erkend zijn als fytosanitaire importlocatie kunnen hiervoor toestemming aanvragen. De handelingen die aan een partij voorafgaand aan de fytosanitaire inspectie worden gedaan moeten geregistreerd zijn. Worden importpartijen die ik in C LIENT ter keuring aanbied altijd automatisch voor fyto en kwaliteit geïnspecteerd? Het is altijd verplicht partijen aan te bieden die fytosanitair inspectieplichtig zijn. U kunt ervoor kiezen de kwaliteitscontrole uit te stellen tot bijvoorbeeld kort voor daadwerkelijk invoer of nadat de partij in overeenstemming met de normen is gebracht. Wanneer partijen niet gelijktijdig aangeboden worden dan is het mogelijk dat de partij in CLIENT voor de tweede maal geselecteerd wordt voor inspectie. Worden partijen die fytosanitair geïnspecteerd worden ook altijd op kwaliteit gecontroleerd? Ja, partijen die fytosanitair geïnspecteerd worden en bovendien aan de EU handelsnormen moeten voldoen worden ook beoordeeld op de kwaliteit. Tenzij -bijvoorbeeld een RIK-bedrijf- uitsluitend een fytosanitaire controle aanvraagt. Wat gebeurt er met partijen die niet aan de kwaliteitsnormen voldoen? Op deze partijen wordt een maatregel gelegd en mogen pas worden ingevoerd als ze opnieuw zijn beoordeeld en aan de normen voldoen. Ik heb een import bedrijf. Hoe werkt het nou eigenlijk bij import met alle verschillende inspectiepercentages? Bij import worden alle partijen in CLIENT ingebracht. Binnen dit systeem wordt bekeken of een Versie 2.0 4

5 partij een kwaliteitskeuring en/of een fytosanitaire inspectie moet ondergaan. Dit is afhankelijk van de inspectiepercentages die zijn vastgesteld voor de verschillende producten bij kwaliteit en bij fyto. Bij kwaliteit geldt voor RIK-bedrijven altijd een inspectiepercentage van 10% en voor erkende derde landen altijd een inspectiepercentage van 5%. Voor alle andere situaties zijn inspectiepercentages vastgesteld die op kunnen lopen tot 100%. Het hoogste inspectiepercentage vastgesteld voor kwaliteit en fyto voor een bepaald product wordt aangehouden. Het is dus belangrijk voor elk bedrijf afzonderlijk na te gaan of deelname aan het RIK een voordeel betekent bij import. Hierbij is het belangrijk op te merken dat een bedrijf mee kan doen aan het RIK zonder import. RIK EN EXPORT Ik ben exporteur. Welk voordeel heb ik bij deelname aan het RIK? Vanaf 1 januari 2006 worden alle (100%) exportzendingen onderworpen aan een kwaliteitscontrole. De daarmee gepaard gaande kosten brengt de controle-instelling dan in rekening bij u. Bedrijven die meedoen aan het RIK zijn uitgezonderd van 100% controle: bij deze bedrijven wordt slechts 5% van de exportzendingen gecontroleerd, zoals momenteel het geval is. Ik ben een exporteur van Hollands fruit o.a. naar derde landen. Ik koop uitsluitend klasse I product. De producten worden maximaal twee of drie dagen bewaard in mijn bedrijf. Ik heb in het verleden zelden of nooit een afkeuring van het KCB gehad. Tot heden heb ik mijn kwaliteitscontrole-verrichtingen niet geregistreerd, omdat ik daarvan de noodzaak niet zag. Ik verkoop alleen betrouwbare top-kwaliteit. Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor deelname aan het RIK? Het voldoen aan de eis van een afkeuringspercentage van 10% of lager zal voor u waarschijnlijk geen probleem zijn. U zult waarschijnlijk wel enige zaken moeten doen om te kunnen voldoen aan de KCB-kwaliteitscode. Zo zult u voor uw bedrijf moeten nagaan in hoeverre uw processen overeenstemmen met wat wordt gevraagd in de KCB-kwaliteitscode en deze hierop aanpassen. De processen moet u vastleggen in procedures. U moet zelf minimaal één keer per jaar uw procedures toetsen (auditen) aan de KCB-kwaliteitscode. Eén van de eisen van de KCB-kwaliteitscode is dat kwaliteitscontroles moeten worden geregistreerd. Ik ben bureauexporteur en exporteer naar derde landen. De producten worden fysiek niet verladen op mijn eigen adres. Toch wil ik deelnemen aan het RIK. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking? U kunt meedoen met het RIK, maar u moet wel voldoen aan alle eisen die in het RIK zijn gesteld. Hoe aan de eisen voldaan kan worden, hangt voor een groot deel af van uw bedrijfsvoering. Als u altijd via dezelfde leverancier(s) handelt zal dit makkelijker zijn dan wanneer u veel handelt via wisselende leveranciers. Een algemene eis voor een RIK-bedrijf is dat een zorgsysteem garandeert dat een goede productkwaliteit wordt verhandeld. Een bureau-exporteur moet daar ook aan voldoen. De meest eenvoudige methode voor een bureau-exporteur om aan de eisen te voldoen is ervoor te zorgen dat altijd producten gekocht en verladen worden bij bedrijven die al deelnemen aan het RIK. Maar een andere oplossing kan zijn om (een) eigen of ingehuurde kwaliteitscontroleur(s) kwaliteitscontroles te laten uitvoeren op de te verzenden producten bij de bedrijven waar de verladingen plaatsvinden. Welke vorm u ook keist, de procedures en bevoegdheden moeten helder in een zorgsysteem zijn vastgelegd. Versie 2.0 5

6 Ik heb een exportbedrijf en wil meedoen met het RIK. Hoe voorkom ik dat het KCB de producten op het exportcertificaat gaat controleren terwijl ik zelf nog een kwaliteitscontrole moet uitvoeren op die producten? Bij exportbedrijven die meedoen aan het RIK controleert de controle-instelling nog 5% van het aantal certificaten. Deze controles zijn steekproefsgewijs en worden niet van te voren aangekondigd. Het is dus van belang om pas exportcertificaten te laten waarmerken wanneer u er zeker van bent dat uw eigen kwaliteitscontrole op die producten heeft plaatsgevonden. Wanneer de controle-instelling een exportcertificaat van een RIK-bedrijf ter waarmerking krijgt aangeboden gaat zij er namelijk van uit dat het RIK-bedrijf zich ervan vergewist heeft dat deze producten voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften. RIK EN DE KCB-KWALITEITSCODE Ik ben al in het bezit van een BRC-certificaat en/of ISF-certificaat en/of HACCPcertificaat. Wat moet ik doen / aanpassen / verbeteren om te kunnen voldoen aan de KCBkwaliteitscode behorend bij het RIK? De meeste voorschriften in de KCB-kwaliteitscode zijn doelvoorschriften. Dit is gedaan om rekening te houden met de specifieke bedrijfssituatie. Hoe het ene bedrijf iets invult, betekent nog niet dat het ander bedrijf dit ook zo moet doen. Een consequentie van het werken met doelvoorschriften is wel dat u zelf moet nagaan en bepalen wat er aangepast, verbeterd of aangevuld moet worden aan al bestaande procedures van zorgsystemen binnen uw bedrijf. Wel is het zo dat bepaalde onderdelen van de KCB-kwaliteitscode (onderhoud en schoonmaak en kalibratie van keur- en meetmiddelen) bij de bedrijfsaudit niet gecheckt worden wanneer uw bedrijf al in het bezit is van certificaten, waarbij die onderdelen zijn gecertificeerd. Bepaalde eisen in de KCB-kwaliteitscode komen overeen met bestaande zorgsystemen als HACCP, BRC en IFS. Worden deze eisen nogmaals gecheckt tijdens de audit? Nee, als een onderdeel uit de KCB-kwaliteitscode identiek is aan een onderdeel uit bijvoorbeeld HACCP, BRC, IFS en/of ISO 9001 zal dat niet nogmaals worden geaudit. Wel wordt in dat geval geëist dat het bedrijf een geldig certificaat heeft voor HACCP. BRC, IFS en/of ISO Ik heb kwaliteitscontroleurs in dienst met verschillende opleidingen, namelijk middelbare tuinbouwschool, AGF-ondernemersopleiding, keurmeesterscursus en Hogere Agrarische School. Voldoe ik hiermee aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteitscontroleurs? De KCB-kwaliteitscode schrijft geen specifieke opleiding voor aan kwaliteitscontroleurs. Maar om producten goed te kunnen beoordelen moeten de kwaliteitscontroleurs natuurlijk voldoende kwalificaties, opleiding en/of ervaring hebben en een toereikende kennis van de kwaliteitsvoorschriften bezitten. Per slot van rekening moet een kwaliteitscontroleur op een juiste wijze een kwaliteitscontrole doen en de productkwaliteit beoordelen. Het bedrijf legt de eisen die gesteld worden aan een kwaliteitscontroleur vast in een functieomschrijving. Wanneer een kwaliteitscontroleur niet voldoet aan deze eisen moet het bedrijf een opleidingsplan hebben om ervoor te zorgen dat hij/zij wel het gewenste niveau bereikt. Het opleidingsplan moet ook voorzien in het up-to-date houden van kennis. Mag ik mijn kwaliteitscontroleurs een interne opleiding geven en hun zo kwalificeren voor het keuringswerk? Ja, een interne opleiding kan een oplossing zijn, als dit maar is vastgelegd en de uitkomst is dat de controleurs de controles goed uitvoeren. De persoon die de interne cursus geeft moet natuurlijk wel zelf ergens die kennis hebben opgedaan en dit moet ook zijn vastgelegd. Versie 2.0 6

7 Kan ik de kwaliteitskeuringen ook door een extern bureau laten uitvoeren? Ja, dat kan. Deze externe of ingehuurde kwaliteitscontroleurs moeten natuurlijk aan alle eisen voldoen die in de KCB-kwaliteitscode gesteld worden aan kwaliteitscontroleurs en hun opleiding. Waarom is vastgesteld dat ik 3 collo moet controleren om een partij goed te keuren? Bij het uitvoeren van een controle is het nodig dat er een representatieve steekproef wordt genomen van een partij. Een kwaliteitscontroleur kan niet op basis van het beoordelen van één monster een goede uitspraak doen over de kwaliteit van een partij. Het KCB vindt daarom dat het minimum aantal monsters drie moet zijn. Echter, afhankelijk van de partijgrootte en/of de uitkomst van de risico-analyse moeten dit er misschien meer zijn. Maar dit is ter bepaling door het bedrijf. Hoe moeten wij binnen de risicoanalyse omgaan met afkeuringen? Wanneer uit de controleresultaten blijkt dat bepaalde producten vaker dan verwacht afgekeurd moeten worden, dan moet dit product meer controles krijgen. Andersom geldt dat ook: producten die minder vaak dan verwacht afgekeurd worden kunnen minder controles krijgen. Producten die worden afgekeurd moeten natuurlijk in overeenstemming worden gebracht met de norm voordat ze verhandeld kunnen worden. Mijn bedrijf heeft meerdere vestigingen. Hoe verloopt de bedrijfsaudit? Bij het toelatingsonderzoek worden alle vestigingen bezocht en geaudit. Alle vestigingen moeten voldoen aan de KCB-kwaliteitscode. Bij vervolgaudits kan het zijn dat niet alle vestigingen bezocht worden. Hoe lang duurt de bedrijfsaudit? De bedrijfsaudit duurt ongeveer 3 uur. Hoe wordt de bedrijfsaudit uitgevoerd? Tijdens de bedrijfsaudit zal in eerste instantie gekeken worden naar de vereiste documentatie en registraties. Daarna zal tijdens een rondgang door het bedrijf de uitvoering in de praktijk beoordeeld worden. Om vast te stellen of de werkwijze bekend is, is het mogelijk dat er met enkele medewerkers gesproken wordt. De auditor maakt gebruik van een checklijst. Komen de eisen die bij de KCB-kwaliteitscode gesteld worden aan de keuringsmiddelen overeen met de eisen die gesteld worden aan een inspectielocatie voor fytosanitaire keuringen? Nee, maar dat komt omdat de eisen zijn toegespitst op verschillende dingen, zij bijten elkaar niet. In de toekomst zal gekeken worden op welke punten kwaliteitszaken en fytosanitaire zaken met elkaar kunnen worden gecombineerd. Wij registreren op dit moment wel de afkeuringen, maar niet de goedkeuringen bij kwaliteitscontroles. Kunnen wij dit zo blijven doen bij deelname aan het RIK? Nee, alle kwaliteitscontroles die worden uitgevoerd moeten worden geregistreerd. De registraties zijn van belang voor het aantonen dat het controleplan (uitgangscontroles of procescontroles met risicoanalyse) ook wordt uitgevoerd. Tevens kunnen de registraties gebruikt worden om uitgevoerde kwaliteitskeuringen later te beoordelen. In dat kader is het ook van belang dat de bekeken monstercolli gemerkt worden. Het registreren van uitgevoerde kwaliteitscontroles is overigens een eis uit de Europese controleverordening. Versie 2.0 7

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor nul-meting

Aanvraagformulier voor nul-meting A Aanvraagformulier voor nul-meting Bedrijfsnaam: Reg.nr. (in te vullen door KCB) Contactpersoon: Functie: Bezoek/ activiteiten adres: Postcode: Plaats: Postadres: Postcode: Plaats: Telefoon: Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor deelname

Aanvraagformulier voor deelname A Aanvraagformulier voor deelname Bedrijfsnaam: Reg.nr. (in te vullen door KCB) Contactpersoon: Functie: Bezoek/ activiteiten adres: Postcode: Plaats: Postadres: Postcode: Plaats: Telefoon: Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

KCB Kwaliteitscode. Behorende bij het RIK-Reglement

KCB Kwaliteitscode. Behorende bij het RIK-Reglement KCB Kwaliteitscode Behorende bij het RIK-Reglement Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Lijst van Definities... 4 3. Protocol... 7 3.1 Kwaliteitscontroles... 7 3.2 Kwaliteitscontroleurs en opleiding... 8

Nadere informatie

Informatiesheet Export van groenten & fruit naar de Russische Federatie

Informatiesheet Export van groenten & fruit naar de Russische Federatie Informatiesheet Export van groenten & fruit naar de Russische Federatie Aanleiding Met de Russische Federatie (RF) is overeenstemming bereikt over een keuringsaanpak die de export van groenten en fruit

Nadere informatie

RIK Reglement. Bijlagen KCB Kwaliteitscode Algemene werkwijze bedrijfsaudit Handhavingsdocument

RIK Reglement. Bijlagen KCB Kwaliteitscode Algemene werkwijze bedrijfsaudit Handhavingsdocument RIK Reglement Bijlagen KCB Kwaliteitscode Algemene werkwijze bedrijfsaudit Handhavingsdocument Inleiding Het Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB) kan marktdeelnemers toelaten tot het Reglement Interne

Nadere informatie

Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet het onderhavige reglement vastgesteld.

Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet het onderhavige reglement vastgesteld. Reglement KCB tarieven kwaliteitscontrole Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet het onderhavige reglement vastgesteld. Artikel 1 In dit reglement

Nadere informatie

Systematiek structureel toezicht

Systematiek structureel toezicht Systematiek structureel toezicht Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Database marktdeelnemers groenten en fruit... 2 2A. Invullen en wijzigen registratieformulier door marktdeelnemer... 2 2B. Controleren

Nadere informatie

Het uitvoeren van controles op transporten is onderdeel van de door u verkregen erkenning van de NVWA als verwerker sapderogatie.

Het uitvoeren van controles op transporten is onderdeel van de door u verkregen erkenning van de NVWA als verwerker sapderogatie. Bijlage: Werkwijze controle op transporten Citrus uitsluitend bestemd voor industriële verwerking tot sap (sapderogatie) en de bijbehorende kosten / tarieven. Toelichting op controle op transporten Citrus

Nadere informatie

Slim Fruit. Groenten -en fruitkeuringen op een nieuwe manier

Slim Fruit. Groenten -en fruitkeuringen op een nieuwe manier Slim Fruit Groenten -en fruitkeuringen op een nieuwe manier Het project Slim Fruit is totstandgekomen in samenwerking met: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plantenziektenkundige Dienst

Nadere informatie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie NL Europese Gemeenschap Derde landen Elektronisch aanmelden (CLIENT) NL NL Invoer in NL NL NL Entrepot in NL NL lidstaat Invoer / Entrepot

Nadere informatie

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn Plantenziektenkundige Dienst Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn 1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische vooraanmelding. Indien de vooraanmelding

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Noodprocedure CLIENT Export pagina 2 van 6 pagina 3 van 6 pagina 4 van 6 Inhoud Doel: Het kunnen waarmerken van exportzendingen zaaizaden als het CLIENT Export systeem door een storing niet

Nadere informatie

Skal-Tarievenblad 2016

Skal-Tarievenblad 2016 Skal-Tarievenblad 2016 Dit reglement is door het bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 24 maart 2016, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 19 mei 2016 en treedt in werking

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten Agenda Introductie CLIENT-Export programma Exportketen Grondplaat Demo webapplicatie Berichtenboek Implementatieplanning

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Skal-Tarievenblad 2017

Skal-Tarievenblad 2017 Skal-Tarievenblad 2017 Dit reglement is door het bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 19 december 2016, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 23 december 2016 en treedt in

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Vraag en antwoord KR medium

Vraag en antwoord KR medium Algemeen De testomgeving wordt elke zondag ververst. Is het mogelijk om dit voor een bepaalde exporteur uit te zetten? Het is niet mogelijk om dit per exporteur te doen. Dit kan alleen voor alle exporteurs

Nadere informatie

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN RISKPLAZA, DÉ TOEGANG TOT UP-TO-DATE DATA VOOR RISICOANALYSE VAN GRONDSTOFGEVAREN Riskplaza is een systeem voor de borging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie

Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie Ministerie LNV Uitgave: Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen Wageningen, oktober 2006 Colofon Dit rapport werd opgesteld door de. 2006,, Ministerie LNV.

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Verpakkingshoutinspecties in Nederland (import)

Verpakkingshoutinspecties in Nederland (import) Verpakkingshoutinspecties in Nederland (import) Inleiding Inspectie Programmas Inspectie proces Resultaten Ontwikkelingen Thorwald Geuze Teamleider Toezichtontwikkeling Fytosanitair Divisie Landbouw en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.2.2017 L 32/35 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/204 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

Fytosanitaire wet- en regelgeving; import in EU

Fytosanitaire wet- en regelgeving; import in EU Fytosanitaire wet- en regelgeving; import in EU Huidig wettelijk kader Aanstaande veranderingen Thorwald Geuze Teamleider Toezichtontwikkeling Fytosanitair Divisie Landbouw en Natuur NVWA Wettelijk kader

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Pompidoe Putten (GOB) Bekestere WB PUTTEN Registratienummer:

Inspectierapport Gastouderbureau Pompidoe Putten (GOB) Bekestere WB PUTTEN Registratienummer: Inspectierapport Gastouderbureau Pompidoe Putten (GOB) Bekestere 10 3882WB PUTTEN Registratienummer: 504137396 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: PUTTEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Haarlemmermeer Plaats : Hoofddorp Gemeentenummer : 0394 Onderzoeksnummer : 280136 Datum onderzoek : 16 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ronald Jansen - Warehouse manager 30 November 2010

Ronald Jansen - Warehouse manager 30 November 2010 Ronald Jansen - Warehouse manager 30 November 2010 Ronald Jansen 25 jaar ervaring in de groente en Fruit als operationele man 20 jaar ervaring in de im-, export van AGF en laatste 3 jaar bij Hispa Voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen In het aangifteprogramma bevindt zich ook een uitgebreide Handleiding. (Klik hieronder met uw linker muisknop op een categorie/vraag) Veelgestelde vragen over stap 1 Voorregistratie stammen Veelgestelde

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht 6 2614GT Delft Registratienummer 121964334 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 10-08-2016

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1

Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1 Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1 Introductie (1) Hoofdlijn presentatie Introductie Basisbegrippen Harmonisatie en optimalisatie Voorbeelden Vragen Bruggen slaan 2 Introductie

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Siemen van Berkum en Gerben Jukema, LEI Wageningen UR, 17 december 2014 Deze notitie geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 23555

STAATSCOURANT. Nr. 23555 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23555 20 augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 augustus 2013, nr. WJZ/13139623,

Nadere informatie

Hoe maak ik de eerste order aan? Overzicht hoofdmenu. Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag

Hoe maak ik de eerste order aan? Overzicht hoofdmenu. Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag Overzicht hoofdmenu Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag Hier kunt u alle gemaakte aanvragen bekijken Hier kunt u alle inspectie aanvragen bekijken Hier

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2016 Henk van Vliet Jaarverslag 2016 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV.

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV. Pilot kennisindustrie Bijgaand treft u aan informatie over de pilot kennisindustrie, de relevante wet- en regelgeving en het speciale meldingsformulier. Relevante wet- en regelgeving In het kader van de

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19790 14 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 december 2010,

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor over de aanvullende maatregelen BOSKOOP

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor over de aanvullende maatregelen BOSKOOP Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen Postbus 9102 6700 HC Wageningen www.minlnv.nl/aziatischeboktor Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor over de aanvullende maatregelen BOSKOOP Contactpersoon Het LNV-Loket

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Huizen. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Huizen. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Huizen Dit is een publicatie van: 13.0008696 Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer: 136524175

Nadere informatie

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen?

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Welke invloed heeft u op uw toeleveringsketen? En hoe kunt u invloed uitoefenen om uw (in)directe toeleveranciers maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Referentie PCCB/S1/LSW/1352788 Datum 03/03/2016

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Reglement Zekerheid in Veilig Voedsel

Reglement Zekerheid in Veilig Voedsel Reglement Zekerheid in Veilig Voedsel Door: Marcel Kappert Functie: Senior Adviseur Datum: 25 februari 2016 Versie: 15 D 1. Wie zijn wij? Eurofins Food Testing NL is een onafhankelijk voedingslaboratorium

Nadere informatie

Concept Inspectierapport GOB PerfectMatch (GOB) Leguaanstraat HB ALMERE Registratienummer:

Concept Inspectierapport GOB PerfectMatch (GOB) Leguaanstraat HB ALMERE Registratienummer: Concept Inspectierapport GOB PerfectMatch (GOB) Leguaanstraat 5 1338 HB ALMERE Registratienummer: 176198830 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 07-11-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst 405 7328TK APELDOORN Registratienummer: 188640617 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Henegouwenlaan RX STADSKANAAL Registratienummer

Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Henegouwenlaan RX STADSKANAAL Registratienummer Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Henegouwenlaan 21 9501RX STADSKANAAL Registratienummer 121034306 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Stadskanaal Datum inspectie: 12-07-2016 Type

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De APK, de Algemene Periodieke Keuring, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer:

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer: Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE URK Registratienummer: 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: URK Datum inspectiebezoek: 05-08-2013 Type onderzoek: Regulier

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE URK Registratienummer 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Urk Datum inspectie: 18-08-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan 35 2273DX VOORBURG Registratienummer 386145313 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie:

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland . Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland Organisatie Hoe is Fair Produce Nederland opgebouwd? De Stichting Fair Produce Nederland is opgericht door de vereniging voor groothandelaren in groenten

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie