Dashboard GBKZ Haarlemmerliede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dashboard GBKZ Haarlemmerliede"

Transcriptie

1

2 Dashboard GBKZ Haarlemmerliede I. Aantallen Activiteit Onderwerp % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffen Biljetten Bezwaren Invordering Dwanginvordering Kwijtschelding Aantal biljetten combikohier % opgelegd binnen heffingsjaar Aantal biljetten overig kohier Toeristenbelasting 5 Totaal aantal biljetten % opgelegd binnen heffingsjaar Retour gekomen en vervangend gemaakte aanslagen ,44% 0,5% van het aantal aanslagen Totaal aantal heffingsbezwaarschriften De bezwaren zijn weergegeven per bezwaardossier en niet per bezwaarregel. Bezwaren zijn excl. automatisch gegenereerde- en ambtshalve afgehandelde bezwaren Afgedaan Niet afgedaan Gegrond Ongegrond Aantal aanmaningen Tijdigheid aanmaningen: Aanmaningen < maand na vervaldatum ,00% 100 % binnen 10 dagen, uiterlijk 1 maand na laatste vervaldatum Aanmaningen > maand na vervaldatum Aantal dwangbevelen Tijdigheid dwangbevelen: Dwangbevelen < maand na vervaldatum ,00% 100 % binnen 10 dagen, uiterlijk 1 maand na laatste vervaldatum Dwangbevelen > maand na vervaldatum Aantal kwijtscheldingsverzoeken (per biljet) Totaal Toegewezen Gedeeltelijk toegewezen 3 0 Afgewezen Nog in behandeling Afgehandeld < 4 maanden ,25% Afgehandeld > 4 maanden 15 0 Automatische kwijtscheldingen Openstaande posten Opgelegd in jaar Openstaande posten per Aantal Totaalbedrag en debiteurenstand Openstaande posten per Openstaand bedrag: Heffingsjaar Afhandeling 90% binnen 4 maanden na dagtekening biljet. Resterende 10% binnen 5 maanden. Bij ontvangst in dwanginvorderingfase afhandeling binnen 1 maand De kwijtscheldingen worden per 1 oktober in het dashboard weergegeven per biljet en niet per regel. Verder is er een splitsing gemaakt tussen automatische kwijtscheldingen en handmatig. C:\Program Files (x86)\neevia\document Converter\temp\DSPDF_4092_ XLS Pag. 5 HLE aantallen

3 Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Activiteit Onderwerp % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffingsjaar Heffingsjaar Totaal openstaand % openstaand 0,76% 3,88% 53,08% Aantal openstaande posten: Heffingsjaar Heffingsjaar Heffingsjaar Totaal aantal openstaand Ouderdom openstaande posten 2009 < 3 maanden 3-6 maanden > 6 maanden Totaal openstaand Verloop ontvangsten grote kohier 2010 Opgelegd kohier Ontvangen 1 mei % April 50% Ontvangen 1 december 2010 Augustus 95% Ontvangen 1 januari 2011 December 99% Oninbaar 0,5% van alle in betr. belastingjaar opgelegde aanslagen Waarderen WOZ-objecten Aantal WOZ objecten (Bron:StufCAP) Woningen Niet-woningen Beschikkingen % verzonden per 28 februari Herwaardering 35% 90% gereed op 1 oktober en 100% per 1 december Bezwaren Aantal WOZ-bezwaarschriften % bezwaren 3,63% 3,01% 2,98% Gegrond Ongegrond Afgedaan Nog niet afgedaan Blokkeringen Blokkeringen ,59% 1 maart max. 3%, 1 mei max. 1%, 0% op 1 juni Beleid Beroepszaken Aantal beroepszaken 2 8 WOZ 1 7 Heffingen 0 1 Kwijtschelding 1 0 Afgedaan 2 7 Aantal nog in behandeling 0 1 Resultaten procedures ingediend in 2009 C:\Program Files (x86)\neevia\document Converter\temp\DSPDF_4092_ XLS Pag. 6 HLE aantallen

4 Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Activiteit Onderwerp % Norm/doel Toelichting/conclusie beroep door belanghebbende ingetrokken beroep gegrond 1 beroep gegrond; bestreden besluit in stand beroep gegrond; compromis ter zitting beroep ingetrokken op verzoek; beroep om kostenveroordeling afgewezen beroep is ingetrokken; compromis in mediation beroep niet-ontvankelijk beroep niet-ontvankelijk tegen niet-tijdige uitspraak; voor het overige ongegrond beroep ongegrond 1 beroep op verzoek ingetrokken compromis ter zitting verzet tegen niet-ontvankelijkheid is ongegrond Verweer ingediend nog geen uitspraak 5 C:\Program Files (x86)\neevia\document Converter\temp\DSPDF_4092_ XLS Pag. 7 HLE aantallen

5 Financiën 2009 GBKZ Haarlemmerliede II Financiën Opbrengst combikohier incl. verminderingen Raming 2010 Verschil % Norm/doel Toelichting conclusie Afvalstoffenheffing % Opbrengst 95% na grote kohier, daarna 99% Rioolbelasting eigenaar woningen Rioolbelasting eigenaar nietwoningen Rioolbelasting gebruik woningen Rioolbelasting gebruik nietwoningen Totaal Rioolbelastingen % Opbrengst 95% na grote kohier, daarna 99% Prognose opbrengst kohier Prognose opbrengst kohier OZB eigenaar woningen OZB eigenaar niet-woningen OZB gebruik niet-woningen Totaal OZB % Opbrengst 95% na grote kohier, daarna 99% Opbrengst overig kohier incl. verminderingen RRB eigenaar % Opbrengst 95% na grote kohier, daarna 99% Hondenbelasting % Opbrengst 95% na grote kohier, daarna 99% Reclamebelasting % Opbrengst conform raming Toeristenbelasting % Opbrengst conform raming Totaal Prognose opbrengst kohier Kwijtschelding Raming 2010 Verschil % Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Rioolbelasting gebruik woningen OZB gebruik niet-woning 6 0 Totaal Pag. 8 HLE financiën

6

7 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Marap I 2010 Mei 2010 Corsa reg.nr

8 Inhoudsopgave 1 Inleiding Resultaten Heffing Tijdige en volledige aanslagoplegging Tijdige afhandeling bezwaarschriften Invordering Tijdige en volledige dwanginvordering van openstaande belastingschulden Tijdige en volledige afhandeling van verzoeken om kwijtschelding WOZ / Waardering WOZ-beschikkingen en gegevenslevering aan derden WOZ-bezwaarschriften Overige ontwikkelingen WOZ Beleid en Applicatiebeheer Tijdige indiening van verweerschriften Applicatiebeheer Bedrijfsvoering Formatie en bezetting Ziekteverzuim Opleidingsplan Communicatie en overleg Financiën Financieel overzicht Overig Klachtenadministratie Telefoon Bijlage 1 Dashboard januari t/m april

9 1 Inleiding Dit document is de eerste Marap van de Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid over het jaar 2010 De eerste Marap 2010 geeft de verantwoording weer over de periode januari tot en met april Managementsamenvatting De combikohieren zijn met dagtekening 28 februari 2010 verzonden. Nakohieren, ook van de jaren 2008 en 2009 worden met dagtekening 31 mei 2010 verzonden. Het aantal binnengekomen bezwaren is inmiddels bekend. Het aantal heffingsbezwaren is meegevallen. Dit komt mogelijk omdat er veel zaken telefonisch afgedaan zijn in de periode na de verzending van de aanslagen eind februari. Voor de afhandeling van de bezwaren is begin 2010 CORSA ingericht zodat alle bezwaardossiers digitaal beschikbaar zijn. De inrichting van de bezwaarmodule van GouwIT is verder verbeterd. De bezwaarafhandeling loopt op dit moment. Bij het team invordering worden de aanmaningen regulier verzonden. Ook de dwangbevelen kunnen volgens planning betekend worden. In het verleden zijn er technische problemen geweest met de verzending van de aanmaningen. Hierdoor staan er nog de nodige posten open uit 2008 en Hiervoor is vooraf aan een eventuele aanmaning een herrinneringsbrief aan de belastingplichtigen verzonden, waardoor men in de gelegenheid gesteld wordt het openstaande bedrag zonder kosten te voldoen. Voor de betekening van dwangbevelen is een contract afgesloten met een nieuwe deurwaarder: PB Overheden. De contracten met Invoned en Cannock Chase zijn per 1 januari 2010 beëindigd. De reden dat er voor een andere deurwaarder is gekozen, is een aanzienlijke kostenbesparing. Kwijtscheldingen 2010 worden binnen de gestelde termijn van vier maanden na binnenkomst afgehandeld. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van geautomatiseerde kwijtschelding (toetsing inkomen via het landelijke Inlichtingenbureau) en automatische kwijtschelding voor personen met een uitkering. Er is inmiddels zicht op het aantal binnengekomen WOZ bezwaarschriften. Deze worden evenals de heffingsbezwaren via CORSA en GouwIT afgehandeld. Voor de afhandeling van een gedeelte van de WOZ bezwaarschriften is een overeenkomst afgesloten met Geotax. De overige bezwaren worden door de vaste medewerkers afgehandeld. In de maanden januari en februari 2010 is de herwaardering 2010 afgerond. De Waarderingskamer heeft goedkeuring verleend om te beschikken. Begin 2010 is tijd geïnvesteerd in een uitwisseling van taxaties tussen 4WOZ en GouwIT. Of een geautomatiseerde koppeling tussen deze twee systemen mogelijk is wordt in 2010 onderzocht. Per 1 mei 2010 is de vacature voor taxateur ontstaan. Voorts staat er een vacature open voor de senior medewerker heffen De sollicitatieprocedure voor een medewerker GIB (Geo informatiebeheer) is afgerond. Per 1 juli 2010 is er een nieuwe medewerker GIB aangesteld. De andere twee vacatures worden in juni 2010 opengesteld. 3

10 2 Resultaten 2.1 Heffing Tijdige en volledige aanslagoplegging Tijdigheid: De combikohieren van alle gemeenten zijn verzonden met de dagtekening 28 februari Inmiddels is er bekend hoeveel bezwaarschriften er binnen zijn. De aantallen en de voortgang van afhandeling hiervan zijn weergegeven in bijlage 1 (Dashboard) bij deze Marap. Stand van zaken: Aanslagoplegging In bijlage 1 (Dashboard) bij deze Marap is de verantwoording opgenomen van de aanslagoplegging. Met dagtekening 31 mei 2010 worden de nakohieren over de jaren 2008, 2009 en 2010 verzonden. Een prognose van de opbrengst van het nakohier 2010 is opgenomen in bijlage 1. Retour gekomen aanslagen De aantallen retour gekomen aanslagen zitten bij alle gemeenten rond de toegestane marge. Oorzaken voor het retour komen van deze biljetten: Verhuizing vlak voor of tijdens de aanslagoplegging Subjecten die in onderzoek zijn bij de afdeling Burgerzaken (verhuisd zonder afmelding, etc.) en via GouwIT een aanslag hebben ontvangen In Zandvoort komen ook veel biljetten retour die aan buitenlandse belastingplichtigen gezonden zijn De oplossing is per aanslagbiljet onderzoeken op welk adres de belastingplichtige de aanslag moet ontvangen en retour gekomen aanslagen naar het betreffende huisadres zenden. Stuf-BG De stuf-bg behoeft nog de nodige aandacht. Op dit moment zijn er verschillende koppelmethoden in gebruik. In 2010 zullen hier in overleg met GouwIT verdere verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Verder zal er een upgrade naar Stuf versie 2.05 plaatsvinden. Controle hondenbelasting In 2007 is er een driejarig contract afgesloten met het bedrijf Legitiem voor een jaarlijkse controle hondenbelasting. Per jaar wordt een derde van de gemeenten gecontroleerd. De controle op de hondenbelasting is eind april 2010 gestart. In de volgende Marap zullen de aantallen aangiften hondenbelasting naar aanleiding van de controle opgenomen worden Tijdige afhandeling bezwaarschriften Tijdigheid: De heffingsbezwaren moeten binnen het lopende belastingjaar zijn afgehandeld, dan wel na uiterlijk zes weken als de bezwaartermijn doorloopt in het volgende jaar. Stand van zaken: De afhandeling van de bezwaarschriften gebeurt digitaal via CORSA en GouwIT. Begin 2010 is CORSA hiervoor ingericht. Ook de inrichting van de bezwaarmodule in GouwIT is verder verbeterd. De doelstelling voor de heffingsbezwaren is om 90% van de bezwaarschriften af te doen binnen vier maanden na dagtekening van het kohier. Dit betekent dat de hieruit voortvloeiende correcties kunnen worden meegenomen in de vervolgkohieren. In bijlage 1 bij deze Marap zijn de aantallen heffingsbezwaren weergegeven. Bezwaren tegen de onroerend zaakbelasting zijn in deze aantallen niet meegenomen. Ook de automatisch gegenereerde bezwaren als gevolg van verhuizingen en ambtshalve bezwaren zitten niet in de telling. 4

11 Uit de cijfers blijkt dat het team Heffen volop bezig is met de afhandeling van de heffingsbezwaren. Gedurende het jaar zullen er nog bezwaren binnenkomen naar aanleiding van nakohieren en kohieren met optionele heffingen. 2.2 Invordering Tijdige en volledige dwanginvordering van openstaande belastingschulden Stand van zaken: Veel oude zaken zijn weggewerkt. De gemeente Bloemendaal heeft twee grote posten die betrekking hebben op Precariobelasting. In deze zaken loopt een beroepsprocedure. Stand van zaken oude openstaande posten van vóór 2007 in aantallen: Oude posten Bloemendaal Zandvoort Situatie per Naheffing Toeristenbelasting Blokkades bezwaar/beroep 2 67 Betalingsregelingen 0 5 Aanmaning/Adresonderzoeken /faillissementen Totaal Totaal bedragen van oude posten , ,43 Waarvan Precario ,00 0 De stand van de openstaande posten in GouwIT is opgenomen in bijlage 1 bij deze Marap. De hoogte van het openstaande bedrag te ontvangen belastinggelden wordt veroorzaakt doordat: een deel van de belastingplichtigen niet betaalt (veelal zonder uitstel van betaling te vragen) als hun bezwaarschrift nog in behandeling is; In het openstaande bedrag komen ook de posten voor waarvan de vervaltermijn nog niet is verstreken. Zandvoort heeft een hoog openstaand percentage posten. Dit wordt tevens veroorzaakt doordat er veel oude zaken zijn opgelegd. Hiervan zijn er veel retour afzender gestuurd die nu nog in onderzoek zijn en weer opgelegd kunnen worden. Aanslagen waarvan de termijn voor opleggen is verstreken, worden voor oninbaar voorgedragen. Herinneringen: Door technische problemen in het verleden zijn aanmaningen voor openstaande posten uit 2008 en 2009 niet tijdig verzonden. Begin mei is voor deze oude posten een herinneringsbrief verzonden om de belastingplichtigen in de gelegenheid te stellen de vordering, zonder kosten alsnog te voldoen. Aanmaningen: Momenteel worden er maandelijks aanmaningen verstuurd. Dwangbevelen: Dwangbevelen worden sinds medio 2009 volgens planning verzonden. Deurwaarder: Vanaf 1 januari 2010 is er een contract afgesloten met een nieuwe deurwaarder: PB Overheden. PB overheden kost op jaarbasis ca minder dan de vorige deurwaarders, uitgaande van 4000 dwangbevelen. De samenwerking verloopt tot op heden zeer naar wens. De contracten met Invoned en Cannock Chase zijn per 1 januari 2010 beëindigd. I.v.m. met het aankomend pensioen van de heer Cozijnsen is afgesproken dat hij de dwangbevelen vanuit het kohier 2009 nog wel volledig gaat afwikkelen. 5

12 Parkeerbelastingen: Naast het invorderen van alle overige belastingsoorten heeft PB Overheden ook de oplegging, invordering en bezwaarafhandeling van parkeerbelastingen aan buitenlanders voor haar rekening genomen. Bij de contractbesprekingen is er met PB Overheden een slagingspercentage van 85% afgesproken. Wanneer dit slagingspercentage niet wordt gehaald, wordt dit in de financiële afhandeling met PB Overheden verrekend. Met Cannock Chase was twee jaar geleden eenzelfde afspraak gemaakt, maar dan met 80% slagingspercentage die ook steeds gehaald werd Tijdige en volledige afhandeling van verzoeken om kwijtschelding Tijdigheid:: Alle kwijtscheldingsverzoeken die in 2010 binnenkomen worden tijdig afgehandeld. Stand van zaken: Geautomatiseerde kwijtschelding Met ingang van 2008 is geautomatiseerde kwijtschelding mogelijk. Het inlichtingenbureau voert een gegevensuitwisseling uit tussen de gemeente en verschillende instanties zoals U.W.V., R.D.W. en Belastingdienst. Op basis van de gegevensuitwisseling kan worden ingeschat of de betalingscapaciteit van een huishouden sinds een eerder individuele toets al dan niet ongewijzigd is gebleven. Wanneer dit het geval is, kan automatische kwijtschelding worden verleend. Eén van de criteria is wel dat al eerder kwijtschelding is aangevraagd en toegewezen. Sinds 2009 maakt GBKZ gebruik van deze mogelijkheid waardoor, die inwoners die ons hebben gemachtigd geen kwijtscheldingsformulier meer hoeven in te vullen. Dit maakt het traject korter voor GBKZ en klantvriendelijker voor de inwoners. Automatische kwijtschelding Bewoners die niet hebben gereageerd op de toegestuurde machtiging en een WWB uitkering genieten (en in het geval van Zandvoort een AOW uitkering genieten) hebben nog altijd recht op automatische kwijtschelding mits er al één keer eerder kwijtschelding met een formulier is aangevraagd. Eén keer in de drie jaar in Heemstede en één keer in de vier jaar in Zandvoort zal het inkomen en vermogen van deze bewoners opnieuw getoetst worden. In Bloemendaal en Haarlemmerliede hebben automatische kwijtschelding voor personen met een WWB uitkering. Er vindt in deze gemeenten geen toetsing van inkomen en vermogen plaats. Op aanvraag Buiten de (ge)automatiseerde kwijtschelding is het nog altijd mogelijk om kwijtschelding aan te vragen via het kwijtscheldingsformulier. 6

13 2.3 WOZ / Waardering WOZ-beschikkingen en gegevenslevering aan derden Tijdigheid: De WOZ beschikkingen zijn verzonden met dagtekening 28 februari De aanleveringen van gegevens aan Rijnland, CBS en belastingdienst zijn conform planning. Stand van zaken: In maart en april 2010 is een groot aantal geblokkeerde objecten gewaardeerd. De waarden van deze objecten worden met de eerstvolgende nakohieren op 31 mei 2010 beschikt WOZ-bezwaarschriften Tijdigheid: De WOZ bezwaren moeten binnen het lopende belastingjaar zijn afgehandeld, dan wel na uiterlijk zes weken als de bezwaartermijn doorloopt in het volgende jaar. Stand van zaken: In bijlage 1 bij deze Marap zijn de aantallen binnengekomen WOZ bezwaren weergegeven. De afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften gebeurt via Corsa en GouwIT. Eind april is gestart met de afhandeling van de bezwaarschriften. De doelstelling voor bezwaren tegen de WOZ waarde is om 50% van de bezwaarschriften binnen vier maanden na binnenkomst van het bezwaar af te doen, vervolgens 80% na acht maanden en de overige 20% voor 31 december. Voor de afhandeling van een deel van de meer eenvoudige bezwaren zal vanaf mei extern ingehuurd worden. De kosten hiervan zijn gedekt door het reguliere budget voor inhuur. De medewerkers van het team WOZ zullen de overige en meer complexe bezwaren voor hun rekening nemen Overige ontwikkelingen WOZ Stand van zaken: In de maanden januari en februari is de herwaardering voor 2010 afgerond. Hiervoor is ondersteuning van externe taxateurs ingeschakeld. De kosten voor deze externe taxateurs zijn gedekt uit de extra bijdrage van van de deelnemende gemeenten. Van deze bijdrage is reeds verrekend met de deelnemende gemeenten. De Waarderingskamer heeft begin 2010 goedkeuring verleend om te beschikken. Uit bijlage 1 blijkt dat er nog objecten zijn geblokkeerd. Dit als gevolg van lopende bezwaar- en beroepsprocedures, bouwvergunningen (nieuwbouw, objectwijzigingen etc.) en de fusie Bloemendaal- Bennebroek. 7

14 2.4 Beleid en Applicatiebeheer Tijdige indiening van verweerschriften In alle procedures bij de belastingrechter welke voor zijn gestart, d.w.z. vóór de samenwerking, is een uitspraak gedaan. Van de in 2007 aangevangen 126 procedures is in alle procedures het verweerschrift ingediend. Twee procedures zijn nog niet beëindigd. In 2008 zijn 113 procedures gestart waarvan voor 9 procedures nog geen verweer is ingediend. Er zijn in totaal 19 procedures die nog niet beëindigd zijn. In 2009 zijn er 181 procedures begonnen. Dit is een stijging ten opzichte van De oorzaak hiervan is dat er in 2009 veel extra bezwaren zijn afgehandeld uit 2008 en Uit deze uitspraken zijn weer beroepszaken voortgekomen. Er zijn in totaal nog 73 procedures die nog niet beëindigd zijn. In bijlage 1 is een specificatie inzake de afhandeling van die beroepszaken opgenomen. In 2010 zijn er 37 procedures gestart. In zes daarvan is inmiddels het verweerschrift ingediend. Drie procedures zijn inmiddels beëindigd Applicatiebeheer Stand van zaken ICT Om de WOZ-waarden te kunnen beschikken hebben de applicatiebeheerders in het begin van het jaar de nodige tijd gestoken in de uitwisseling van de taxaties tussen 4WOZ en GouwIT. Hiervoor is nog geen bestaande koppeling. Deze komt er in De databases van alle gemeenten zijn in april 2010 bijgewerkt naar versie 5.6 van GouwIT. De bezwaarschriftenmodule van GouwIT is verder geoptimaliseerd. Met ingang van 2010 zijn de bezwaarschriften geregistreerd in CORSA. Dit betekent dat de bezwaarschriften nu digitaal beschikbaar zijn. De afhandeling van de bezwaren gebeurt via een workflow welke is ingericht in CORSA. Hierdoor is er zicht op het afhandelingsproces. Jaarrekening en Dashboard 2009 Begin 2010 is de accountant geweest voor de rechtmatigheidscontrole. Deloitte heeft een goedkeurende verklaring voor de aanslagoplegging afgegeven. De applicatiebeheerders onderhouden contact met de accountant tijdens de rechtmatigheidscontrole en hebben begin 2010 de jaarrekening van GBKZ opgesteld. AO/IC Op initiatief van de gemeente Bloemendaal is een project zaakgericht werken gestart. Binnen de gemeente Bloemendaal loopt er op elke afdeling een pilot project om een proces volgens eenzelfde methodiek te ontwikkelen. Bij GBKZ is dit het proces afhandeling bezwaarschriften. Het afdelingshoofd GBKZ is opdrachtgever en één van de applicatiebeheerders is trekker van dit project. De bedoeling is om het bestaande proces afhandeling bezwaarschriften verder te verbeteren. Dezelfde methodiek kan ook op andere processen worden toegepast. 8

15 3 Bedrijfsvoering Formatie en bezetting Bij team WOZ is er door vertrek van een medewerker een vacature voor 1 fte ontstaan voor een taxateur. Deze vacature wordt binnenkort opengesteld. Door vertrek van de adviseur informatiebeheer begin januari 2009 is een vacature ontstaan bij het team Beleid en applicatiebeheer. De werkzaamheden van de adviseur informatiebeheer zijn verdeeld over de applicatiebeheerders. De functies van de applicatiebeheerders worden met terugwerkende kracht vanaf 2009 aangepast. Dit gebeurt budgetneutraal. De formatie van de adviseur informatiebeheer wordt ingevuld door de voormalige senior heffen. Deze medewerker is ingedeeld bij het team Beleid en applicatiebeheer en zal gaan ondersteunen bij de complexe bezwaarschriften en de beroepszaken. Als gevolg van deze ontwikkeling is er een vacature van 1fte ontstaan voor een senior heffen. Deze vacature zal in 2010 ingevuld worden. Bij het team GIB is een vacature voor een medewerker GIB. De sollicitatieprocedure hiervoor is afgerond. Per 1 juli 2010 start de nieuw medewerker GIB. Zowel voor het team Heffingen als voor het team Invordering zijn per 1 januari 2010 respectievelijk een medewerker (1ftte) en een part-time medewerker (0,5fte) met aan tijdelijk contract voor een half jaar aangesteld. Formatie GBKZ 2010 fte fte werkelijk Manager C 1 1 Team Beleid en Applicatiebeheer Beleidsmedewerker D 0,89 0,89 Beleidsmedewerker C 1 1 Vakspecialist C 1 1 Vakspecialist C 1 1 Team WOZ Administratief Medewerker B 0,56 0,56 Vakspecialist B 1 1 Vakspecialist B 1 1 Vakspecialist B 1 1 Vakspecialist B 1 0 Vacature Team Heffingen Vakspecialist B 1 0 Vacature Administratief Medewerker B 1 1 Administratief Medewerker B 0,5 0,5 Administratief Medewerker B 1 1 Administratief Medewerker B 1 1 Administratief Medewerker C 1 1 Team Invordering Vakspecialist B 1 1 Administratief Medewerker B 1 1 Administratief medewerker B 0,89 0,89 Totale formatie Belastingen 17,84 15,84 9

16 Team GIB Vakspecialist B 1 1 Vakspecialist C 0,89 0,89 Totale formatie GIB 1,89 1 Totale formatie GBKZ 19,73 17, Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in de periode januari tot en met april 2010 lag bij GBKZ op gemiddeld 8,75%. Dit is inclusief langdurig verzuim. Eén medewerker is langdurig ziek geweest. Het streefpercentage van Bloemendaal is maximaal 5% Opleidingsplan Eén medewerker is bezig met het 2 e jaar van de HALO Communicatie en overleg Het afdelingshoofd heeft maandelijks overleg met ieder team. Verder is er maandelijks een senioren overleg. Drie à vier keer per jaar of indien nodig wordt er een algemeen werkoverleg gehouden De Projectgroep en de Stuurgroepvergaderingen vergaderen beiden drie maal per jaar. Met bijna alle medewerkers is in de periode november tot en met december 2009 een functioneringsgesprek gevoerd. Met de medewerkers die in 2009 nog niet aan de beurt waren geweest zijn begin 2010 een functioneringsgesprekken gehouden. 10

17 3.2 Financiën Financieel overzicht Financieel overzicht GBKZ per 1 mei 2010 Vrije ruimte Verplichtingen Vrije ruimte na verplichtingen Begroting Werkelijk Inhuur ext. pers. Belastingen , , , , ,15 Geotax Bijdrage Herwaardering ,00 Gedeelte inhuur WOZ = bijdrage herwaardering Proces-/griffiekst.Belastingen 450,00 565,00-115,00 0,00-115, Proces-/griffiekst. WOZ 5.000,00 409, ,55 0, , Inhuur extern pers. invorderin 9.360, , , ,00 69, Automatisering incl wijz VJN , , , , ,78 Licentie 4WOZ + koppeling 4WOZ Overige kosten ,00 0, ,00 0, , Kosten heffingen 3.400,00 159, ,40 0, , Kosten WOZ 1.800,00 170, ,71 0, , , , , , ,07 11

18 3.3 Overig Klachtenadministratie In 2010 zijn er geen klachten geregistreerd. Er is wel schriftelijk een aantal vragen binnengekomen die niet direct als klacht aangemerkt worden. De medewerkers van het team Beleid hebben deze vragen beantwoord Telefoon In 2010 is geen gebruik meer gemaakt van een extern callcenter. Voor de telefoongesprekken naar aanleiding van het grote kohier heeft het team Automatisering van de gemeente Bloemendaal een intern callcenter ingericht. Er is één centraal telefoonnummer met hierachter een keuzemenu voor de betreffende teams. Na deze keuze krijgt men direct een medewerker aan de lijn. Alle telefoongesprekken naar aanleiding van het grote kohier zijn intern door de medewerkers van GBKZ beantwoord. De ervaringen hiermee zijn zeer positief, bovendien worden met deze werkwijze de kosten van een extern callcenter bespaard. In de maanden maart en april is naar aanleiding van de aanslagoplegging een piek geweest in het telefoonverkeer. Na april zijn de telefoongesprekken weer terug op de reguliere aantallen. Aantal telefoongesprekken periode maart en april 2010: Team Aantal Heffingen 531 WOZ 808 Invordering 821 Totaal aantal

19 Bijlage 1 Dashboard januari t/m april

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. Marap I 2013. periode: 1 januari tot 30 april 2013

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. Marap I 2013. periode: 1 januari tot 30 april 2013 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Marap I periode: 1 januari tot 30 april Ontwikkelen naar een stabiele en efficiënte uitvoeringsorganisatie door optimale samenwerking in de keten Gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Jaarrekening Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen.

Jaarrekening Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen. Jaarrekening 2015 Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultatenrekening 2015... 4 2.1 Jaarrekening 2015... 4 2.2 Verschillenanalyse... 5 2.3 Eindafrekening...

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Borsele

Jaarrapportage 2012 Borsele 0 Jaarrapportage 2012 Borsele Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling SaBeWa waarin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 maart 1999 Rapportnummer: 1999/113

Rapport. Datum: 18 maart 1999 Rapportnummer: 1999/113 Rapport Datum: 18 maart 1999 Rapportnummer: 1999/113 2 Klacht Op 10 november 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Roermond, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken:

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken: > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Uw brief d.d. 4 november 2016 Datum Betreft Wob-verzoek over

Nadere informatie

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Rapport Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Een onderzoek naar het door de Belastingdienst overgaan tot dwanginvordering nadat de belastingaanslag is verminderd en naar de informatieverstrekking

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013 COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert; gelet op artikel 231 en 255 van de Gemeentewet, alsmede de Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008; overwegende

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2013 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso...4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen...4 Artikel 4.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Doorontwikkelen naar een stabiele en efficiënte uitvoeringsorganisatie

BEDRIJFSPLAN GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Doorontwikkelen naar een stabiele en efficiënte uitvoeringsorganisatie Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid BEDRIJFSPLAN 2011 GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Doorontwikkelen naar een stabiele en efficiënte uitvoeringsorganisatie Status: Versie 0.1 Datum: 13 december

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen 4.1.1 Inleiding In de Jaarrekening 2010 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2010. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Voortgangsrapportage juni 2014

Voortgangsrapportage juni 2014 Voortgangsrapportage juni 2014 Op basis verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbevelingen op een rij 1. INLEIDING

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Raadsbrief. Aanleiding. Toelichting

Raadsbrief. Aanleiding. Toelichting Raadsbrief Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling : Burgerzaken & Belastingen Behandelend ambtenaar : Danny de Jonge Onderwerp : Actuele stand van zaken werkzaamheden cluster belastingen Aan de leden

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015 GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID

BEDRIJFSPLAN 2015 GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID BEDRIJFSPLAN 2015 GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Een moderne, efficiënte en flexibele uitvoeringsorganisatie gericht op optimale samenwerking en kwaliteit van dienstverlening Status: Versie 1.0

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2014 GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID

BEDRIJFSPLAN 2014 GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid BEDRIJFSPLAN 204 GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Een moderne, efficiënte en flexibele uitvoeringsorganisatie gericht op optimale samenwerking en verbetering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-11-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Zaaknummer AWB 08/5062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

Resultaten bestandsanalyse

Resultaten bestandsanalyse Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ maart 2012 Rekenkamer Amsterdam Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ Dit document bevat enkele resultaten van onze bestandsanalyse Bezwaren WOZ die wij begin

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Verzoekformulier 2015

Verzoekformulier 2015 Verzoekformulier 2015 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Postbus 200 7270 HA BORCULO T 0545-250 250 E info@gemeenteberkelland.nl 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam Adres Postcode en

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Gegevens van de aanvrager Burgerservicenummer (bsn) Achternaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie