Programmeer handleiding. Informer Pro. P2000 alarmontvanger Software versie V1.10 USB Hardware versie V12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeer handleiding. Informer Pro. P2000 alarmontvanger Software versie V1.10 USB Hardware versie V12"

Transcriptie

1 Infrmer Pr P2000 alarmntvanger Sftware versie V1.10 USB Hardware versie V12

2 Inhudspgave: Inleiding.. 2 Sftware installatie... 3 De Pager in de prgrammeer unit plaatsen.. 4 Scherm 1 - Cde and Features Scherm....5 Scherm 2 - Alert & Status Scherm 3 - Prmpts Edit 12 Scherm 4 - Surce Prmpts Scherm 5 - Music&Tne. 15 Prblemen die kunnen ntstaan tijdens het prgrammeren 17 Pagina 1

3 Inleiding Het is belangrijk m bij het eerste gebruik de file die vanuit de fabriek in de pager staat te bewaren. Omdat de gegevens via een prgrammeer unit wrden vergedragen is het mgelijk dat er in een uitznderlijk geval een bitje mvalt. Mcht uw pager na het prgrammeren bijvrbeeld tekst verkeerd weergeven, dan kunt u te allen tijde uw rsprnkelijke file vanuit de fabriek weer terugschrijven in de pager. Bewaren: F3 Uitlezen van de pager File (bvenin) Save UwEigenNaam Herstellen: File (bvenin) Open Klikken p UwEigenNaam F4 m terug te schrijven naar de pager Hiernder een krte uitleg van de menu pties. Drpdwn menu: Dr p deze functie te klikken vuwt het menu zich uit en wrden de andere pties zichtbaar. Vinkje: Dr het aanvinken van deze ptie wrdt deze functie ingeschakeld in de pager. Het uitvinken schakelt de betreffende ptie uit. Tekst: In dit veld kunt u uw eigen teksten inveren die de pager dan laat zien p het mment dat deze functie actief is. De pager heeft 6 knppen: 1. Pijltje naar bven/nder (cursr verplaatsen, preview bericht, 2. Pijltje naar links/rechts instellen CAP cdes) 3. Menu tets (prepen, selecteren en bevestigen menu) 4. Read tets (aanzetten, bericht lezen, menu annuleren) Pagina 2

4 Sftware installatie Op de bijgeleverde CD treft u de sftware aan vr de installatie p uw PC. Vr de installatie van de prgrammeersftware dient u de setup te draaien welke te vinden is nder de map SOFTWARE, na installatie dien de PC pnieuw te wrden pgestart. De sftware kan nu wrden pgestart nder Start, Prgramma s, Gld Apll. Paswrd Bij het pstarten van de sftware zal wrden gevraagd m een paswrd, dit is : AC0601 LET OP: Het is van belang dat eerst de sftware wrdt geïnstalleerd vrdat het prgrammeerset wrdt aangeslten p de PC. Pagina 3

5 De Pager in de prgrammeer unit plaatsen De Infrmer Pr met als vlgt in de prgrammeer unit geplaatst wrden: zie afbeelding. Tijdens het prgrammeren dient de batterij in de pager te blijven zitten, daarbij is het wel aan te raden m de pager uit te schakelen. Pagina 4

6 Scherm 1 - Cde and Features Scherm Range f frequency (drp dwn) : Hier kunt u instellen in welke band u wilt ntvangen, dit is gekppeld aan de hardware van de pager. (default : Mhz) Frequency f pager (tekst) : Hier kunt u instellen p welke frequentie de pager met ntvangen. Vr het landelijke P2000 FLEX netwerk is dit Mhz. (default : ) CAPCODE (tekst: numeriek) : In dit veld kunt u de capcdes inveren. Bij grepsberichten (wanneer er meerdere capcdes wrden gealarmeerd bij een enkele prep) is de vlgrde van prgrammeren tevens de pririteiten hgte van het af te geven alert geluid. Bijvrbeeld: wanneer er tegelijk een duikersgrep en OVD grep wrdt gealarmeerd en de duikersgrep staat p de hgste plaats van prgrammering zal de pager het geluid behrend bij de duikersgrep afgeven. (default : ) EN (vinkje) : Om de betreffende capcde aan f uit te schakelen. Deze ptie crrespndeert met de functie n/ff in het menu van de pager wanneer u deze handmatig prgrammeert. (default : EN aangevinkt) PRI (vinkje) : Als u deze functie aanvinkt zal de betreffende capcde te allen tijde geluid geven bij een alarm. Hiermee wrdt een eventueel ingestelde nachtstand f tril verrulled. (default : uitgevinkt) FIL (vinkje) : Als u deze functie aanvinkt zullen de berichten die binnenkmen p deze capcde gescand wrden p de ingestelde tekst. (Ingesteld bij Filter Match Wrd) (default: aangevinkt) Persnal/Maildrp (drpdwn) : Persnal: De tekstberichten wrden direct afgebeeld p het scherm en er wrdt alarm gegeven vlgens de ingestelde tijdsduur en het ingstelde alarmsignaal. (default : Persnal) Maildrp: De tekstberichten wrden pgeslagen in het maildrp geheugen, de berichten verschijnen niet direct in beeld maar wrden verzameld in het geheugen. Grup: De tekst berichten kmen direct in beeld, alle grup berichten hebben één vaste alarm tn. Pagina 5

7 Mail Alert (vinkje & drpdwn) : Bij het inschakelen van deze functie kunt u een maildrp bericht een geluid meegeven f tril als de pager p trillen staat ingesteld. U kunt kiezen uit: Disable (geen geluid bij maildrp) Beep (krt piepje bij maildrp) 1 secnde (piepje van 1 secnde bij maildrp) 16 secnde (piepje van 16 secnden bij maildrp) (default : uitgevinkt) Aut Increase 1 After Write (vinkje) : Na het schrijven van de pager (F4) wrdt de eerste capcde met 1 cijfer verhgd. Deze ptie wrdt gebruik bij het prgrammeren van grte aantallen pagers. (default : uitgevinkt) R/W Passwrd (tekst) : Hiermee kunt u het passwrd wijzigen vr het sftwarematig prgrammeren. Wanneer is ingesteld wrdt er geen paswrd gebruikt. (default ) Pagina 6

8 Scherm 2 - Alert & Status Lwcell Alert Cntrl (vinkje) : Bij het inschakelen van deze ptie geeft de pager een signaal indien de batterij leeg begint te raken. (default : aangevinkt)` Vibrate like beep (vinkje) : Bij het inschakelen van deze ptie gaat de pager trillen in het ritme van de alarm tn. Bij het uitschakelen van deze ptie trilt de pager in een cntinu ritme. (default : aangevinkt) Reminder Duratin Cntrl (drpdwn) : Hiermee kunt u instellen f de pager een alarm met geven nadat de pgegeven tijd verstreken is van een ngelezen bericht. Deze functie is bedeld m het alarm te herhalen indien u het eerste alarm gemist heeft. De pager blijft een herinneringsalarm geven ttdat u het bericht gelezen en bevestigd heeft via de Read knp. Disable (uitschakelen) 30 secnden (m de 30 secnde) 1 minuut (m de 1 minuut) 2 minuten (m de 2 minuten) 10 minuten (m de 10 minuten) 60 minuten (m het uur) (default : 30 secnden ) Persnal Alert Length (drpdwn) : Hiermee kunt u de tijdsduur van het Persnal alarm instellen. (default : 32 secnden) Out f Service cntrl (vinkje) : Als deze functie is ingeschakeld, zal de pager indien deze buiten bereik van het netwerk is een antenne weergeven aan de linkerzijde van het scherm. Zdra de pager weer binnen bereik van het netwerk is zal de antenne verdwijnen. (default : aangevinkt) Out f Service alert (drpdwn) : Als deze functie is ingeschakeld, zal de pager indien deze buiten bereik van het netwerk is een melding in het scherm weergeven BUITEN BEREIK Zdra de pager weer binnen bereik van het netwerk is zal de melding verdwijnen. Disable (uitschakelen) 1 minuut 2 minuten (Instelling te gebruiken bij P2000) 3 minuten (default : disabled) Pagina 7

9 Menu f pager (vinkje) : Met deze ptie kunt u aangeven dat de aangevinkte nderdelen niet meer in het menu van de pager wrden weergegeven. Dit maakt het mgelijk de pager sneller te bedienen. (default aangevinkt: set time Off en Cap. Pririty Mdificatin) Manual Write: Met deze ptie kunt u aangeven welke pties gebruikt kunnen wrden met het handmatig prgrammeren. Manual Write Enable (vinkje) : Als deze functie is aangevinkt kunt u de pager handmatig prgrammeren. Met handmatig prgrammeren kunt u de belangrijkste pties handmatige p de pager instellen (default: aangevinkt) Passwrd Mdificatin (vinkje) : Hiermee kunt u aangeven f het mgelijk is het passwrd vr handmatig prgrammeren k handmatig gewijzigd kan wrden. (default : uitgevinkt) Alert Length Mdificatin (vinkje) : Hiermee kunt u de lengte van het alarm handmatig wijzigen. (default: aangevinkt) Passwrd Required (vinkje) : Of er een passwrd met wrden ingegeven bij het handmatig prgrammeren van de pager. (default: uitgevinkt) Reminder Mdificatin (vinkje): Hiermee kunt u de instelling van de reminder handmatig wijzigen. (default: aan) Filter Match Mdificatin (vinkje): Het handmatig prgrammeren van de wrdherkenning is hiermee in te schakelen. (default: aangevinkt) Passwrd 0000 (Tekst): Hiermee kunt u het passwrd wijzigen vr het handmatig prgrammeren. (default : 0000) Filter Fr Each Capcde (vinkje): Hiermee is te activeren dat de wrdherkenning p alle capcdes plaats vind. (default: uitgevinkt) Pagina 8

10 Paging Display Mde (drpdwn) : Hiermee kan aangegeven wrden f het bericht direct leesbaar in het display kmt f alleen maar bijgevegd wrdt in het berichten verzicht. Direct (kmt direct zichtbaar in het display) Cunt (kmt in het verzicht te staan, het bericht is niet direct te lezen) (default : Direct) Direct shw lamp n (vinkje) : Bij het inschakelen van deze functie wrdt de achtergrndverlichting direct ingeschakeld als er een alarm wrdt ntvangen. Daarbij kan k de verlichtingstijd wrden aangeven (default : aangevinkt) 10 secnde 30 secnde 60 secnde (default) 120 secnde Direct shw until press key (vinkje): Hier geeft u aan f de verlichting met blijven branden nadat een alarm is ntvangen, tdat het bericht bevestigd is via de Read knp. (default : uitgevinkt) Bat. Gauge Level-High (Med-Lw) (drpdwn) : Hiermee kunt u de vltages instellen waarbij de batterij meter in het display van de pager met wijzigen. Level-High (default : 1.39) Level-Medium (default : 1.29) Level-Lw (default : 1.19) Read time ut (drpdwn) : Hier kunt u aangeven he lang het bericht leesbaar met zijn p het display. Indien de functie Direct shw until press key is geactiveerd blijft het bericht cntinu leesbaar na een alarm. 08 secnden (het display gaat na 8 secnden na het bericht weer in rust) 14 secnden 20 secnden 30 secnden (default : 8 secnden) Screen cntrast (slider) : Hier stelt u het cntrast van het scherm in 1 is licht en 8 is dnker. (default : 4-5) Pagina 9

11 Sequential Lckut (drpdwn) : Hiermee geeft u aan f de pager, binnen de pgegeven tijd, een dubbel bericht met negeren. Deze tijd kunt u naar wens instellen. 60 secnden 120 secnden (default : disabled) Time Aut Update Het P2000 FLEX netwerk stuurt de huidige tijd en datum mee. Met deze ptie kunt u aangeven f de pager de tijd uit het netwerk met vernemen f dat u zelf de tijd en datum instelt. (default : aangevinkt) Keylck enable (vinkje) : Met deze functie is de keylck functinaliteit te activeren. (default : aangevinkt) Discard Errr Message (vinkje) : Bij het inschakelen van deze functie negeert de pager slecht ntvangen f verminkte berichten (default : uitgevinkt) Push key lamp n enable (vinkje) : Hier geeft u aan f bij het aanraken van een willekeurige tets p de pager de achtergrndverlichting autmatisch met inschakelen. Let p de navlgende 2 functies werken alleen als u deze functie heeft ingeschakeld. (default : aangevinkt) RD key delete enable (vinkje) : Als u de Read knp hudt ingedrukt tijdens het lezen van een bericht kmt de ptie bericht wissen? in beeld, ngmaals drukken wist daadwerkelijk het bericht. (default : aangevinkt) RD key switch alert (vinkje) : Bij het lang indrukken van de Read key schakelt de pager ver van trillen naar piepen f van piepen naar trillen. (default : aangevinkt) Cunter Out Enable (vinkje) : Hiermee kunt u aangeven f elk bericht een uniek nummer meekrijgt p vlgrde van binnenkmst. Deze nummers ziet u dan linksbven vr de bericht tekst. (default : aangevinkt) Vibrate & Alert At Pririty (vinkje): Capcdes die p pririty staan geven altijd zwel een piep als een tril signaal als deze ptie is aangevinkt. Date Display Methd (drpdwn) : Hiermee geeft u aan f de datum in het Eurpese f Amerikaanse frmaat met wrden weergegeven. dd-mm-year (Eurpees) mm-dd-year (Amerikaans) (default : dd-mm-year) Pagina 10

12 Filter Match As Pririty (vinkje) : Als deze functie is geactiveerd wrden berichten die aan de tekst filter vlden autmatisch als pririteit bericht behandeld. In deze wil dat zeggen dat het geluid van de filter wrdt afgespeeld k als de pager p stil staat. Filter t Maildrp (vinkje): Als deze functie is geactiveerd wrden berichten die aan de tekst filter vlden autmatisch in de maildrp geplaatst. Filter Match Wrd (1-3) (tekst): De teksten (3 maal) die hierin zijn ingevuld wrden gebruikt in de tekst herkenning. Als een van deze teksten in een ntvangen melding vrkmt wrdt het betreffende bericht speciaal behandeld. Als unieke ptie heeft de Infrmer Pr de mgelijkheid m cmbinaties van tekstdelen te herkennen. Wanneer er een bepaalde tekst in een bericht vrkmt, geeft de pager en apart geluid waarbij de melding k ng als pririteit wrdt behandeld. Dit is dus ideaal als u alleen geattendeerd wilt wrden p specifieke meldingen. De ptie is k ng eens per capcde te activeren, dit kunt u den bij het instellen van de capcde: Filter activeren. Er zijn 3 filter wrden mgelijk met hun eigen geluidsinstelling. De Wrd Lenght geeft de lengte van het te filteren wrd f wrddeel aan. Als Wrd Length=0 dan is het filter daadwerkelijk leeg. Middels het symbl kunnen tekstdelen gecmbineerd wrden. tekstdeel 1 tekstdeel 2 geeft een filter match indien tekstdeel 1 f tekstdeel 2 in het bericht staan. Symbl & geeft een filter match als zwel tekstdeel 1 als zwel tekstdeel 2 in het bericht staan. Pagina 11

13 Scherm 3 - Prmpts Edit Prmpts Edit (tekst) : Hier kunt u zelf aangeven welke tekst een bepaalde handeling met weergeven in het display van de pager. (default : Nederlands) Pagina 12

14 Scherm 4 - Surce Prmpts Pwer Up Lg: Hier kunt u de pstart tekst invullen die u wenst te zien bij het inschakelen van de pager. Met de knp Allign L,C,R kunt u de test Links, Midden f Rechts uitlijnen in het display. (default : Infrmer Pr) Prmpt Language Type (drpdwn) : Hiermee kunt u de taal instellen vr het menu van de pager. English (Default) Spanish French Prtuguese Align (knp) : Hiermee kunt u de pstart tekst van de pager Links, Midden f Rechts in het display laten zien. (default : C is Midden) Lg Fnt (drpdwn) : Hiermee geeft u aan f de pstart tekst van de pager een grt f een klein lettertype heeft. (default : Large Fnt) Multiple Surce Prmpt (Vinkje): Als deze funtie is ingeschakeld, zal de pager, indien er meerdere capcdes uit uw pager tegelijk alarm krijgen, de tekst labels van alle capcdes weergeven bij het bericht. (default : aangevinkt) Vrbeeld: u bent benieuwd f de duikers mee gealarmeerd zijn dan ziet u <Blusgrep> en <Duikers> nder het bericht staan Prmpt Cntrl (drpdwn) : Hier kunt u aangeven f de TekstLabels wilt zien bij de dr u ingeverde capcdes. (default : Backward) Aut Cap (laat de capcde zien als tekst label <123456>) Frward (laat het tekst label vr het bericht zien) Backward (laat het tekst label na het bericht zien) Disable (laat GEEN tekst labels zien) Bij het gebruik van Frward en Backward blijven de labels behuden na het handmatig prgrammeren. Bij AutCap wrden de labels standaard p capcde gezet na het handmatig prgrammeren. Manual Write (Vinkje): Hier kunt u instellen dat de tekstlabels handmatig in te prgrammeren zijn. (default: aangevinkt) Pagina 13

15 Cap cde #1 (vinkje & tekst) : Hier kunt u de weergave vr één f meerdere specifieke capcdes aan en uit schakelen. In het tekstveld kunt u de tekstlabels invullen die u wilt zien bij de betreffende capcdes. (default : aangevinkt en tekst naar eigen ingave) Pagina 14

16 Scherm 5 - Music&Tne User CAP music Enable (vinkje) : Hier geeft u aan dat de pager gebruik met maken van de verschillende alarmtnen bij de verschillende capcdes. (default : aangevinkt) CAP #01 music Type (drpdwn) : Hier geeft u aan wat vr geluid u wilt hren bij elke capcde als er alarm is gegeven vr de betreffende capcde. User (geeft de userpiep bij alarm bijvrbeeld) Tne 1 (geeft de standaard muziek meldie nr 1) Tne 7 (geeft de standaard muziek meldie nr 7) Vibratin (geeft alleen tril signaal) Flash Only (geeft alleen verlichting aan) Discrete (Geeft alleen een krte piep) (default : User) CAP #01 music Type (tekst) : Hier kunt u aangeven he de alarmtn per CAP cde met klinken. 1 is piep en 0 is uit. (1111 is dus een lange piep) Let wel p dat p de pager de alarm instelling met staan p de eerste pstie van de Music reeks. (default : 16 verschillende tnen) Multiple tne (vinkje) : Bij het inschakelen van deze ptie geeft de pager een alarm tn met meerdere tnhgtes. De kleine letters zijn hge tnen de HOOFD letters zijn lage tnen. Beschikbaar zijn a,b,c,d,e,f,g, A,B,C,D,E,F,G deze tnen zijn gebaseerd p de tnladder d re mi fa s la etc (default : uitgevinkt) Always Vibrate (Vinkje): Als deze ptie staat aangevinkt staat de pager altijd ingesteld p trillen en piepen. NB: Het alert menu p de pager wrdt hiermee uitgeschakeld. (default : uitgevinkt) Manual Write (Vinkje): Met het inschakelen van deze ptie zijn de alarmtnen per capcde k handmatig te wijzigen. (default : aangevinkt) Preview / Stp (knp) : Hier kunt u het alarm geluid wat bij de betreffende capcde samengesteld is afluisteren p de speaker van de PC. Filter Match Sund Type (1-3) (drpdwn) : Hier geeft u aan wat vr geluid u wilt hren wanneer er een filter match is. Vr ieder filter wrd kan een eigen geluid ingegeven. Pagina 15

17 Reminder Select Tne (vinkje) : Hier kunt u de geluidstn van ngelezen berichten activeren. (default : aangevinkt) Reminder Tne Type (vinkje) : Hier geeft u aan wat vr geluid u wilt hren wanneer er ngelezen berichten zijn. Pagina 16

18 Prblemen die kunnen ntstaan tijdens het prgrammeren_ Prbleem: Sftware geeft Read/Write Errr: Oplssing: Pager ngmaals in de prgrammeer unit drukken Prbleem: Sftware geeft Read Passwrd errr in the pager: Oplssing: - Pager ngmaals in het prgrammeer unit drukken Prbleem: Pager geeft Eeprm errr Oplssing: Oplssing riginele tbl bestand naar de pager schrijven en batterij eruit en erin te den Prbleem: Sftware geeft Bard is nt respnding Oplssing: - Prgrammeer aansluiting cntrleren p de PC - Cntrleer f er geen printer pdrachten naar de parallelle prt staan, verwijder eventueel de printer installatie - Als dit prbleem zich vrdet tijdens het prgrammeren met de pager gereset wrden, dr de batterij eruit en erin te den. Prbleem: Pager is Engelstalig gewrden na het prgrammeren, geeft vreemde tekens aan f functineert niet meer crrect Oplssing: Op de bijgeleverde CD treft u een bestand aan: Infrmer Prxxx.tbl*, hierin staat de basis cnfiguratie van de pager. U kunt deze inladen via de prgrammeersftware: file -> pen en daarna direct schrijven (F4). Mcht het prbleem ng niet verhlpen zijn kunt u het beste cntact met ns pnemen. *xx = versie nummer Pagina 17

19 Infrmer Pr P2000 alarmntvanger Pagina 18

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Handleiding. Filterbox installatie

Handleiding. Filterbox installatie Handleiding Filterbx installatie Inhudspgave 1. Aansluiten van de Kliksafe filterbx 2 2. Instellen van de Kliksafe filterbx ruter 3 3. Algemeen 3 4. Online! 4 Handleiding Filterbx installatie - mei 2014

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Inhoudsopgave D D. Contactgegevens. LCD Bediendeel. Naam Klant: Relatienummer: Monteur Datum Werkzaamheden

Inhoudsopgave D D. Contactgegevens. LCD Bediendeel. Naam Klant: Relatienummer: Monteur Datum Werkzaamheden O Monteur atum Werkzaamheden Contactgegevens Naam Klant: Relatienummer: Website: www.weesveilig.nl Telefoonnummer: 088 750 00 00 E-mailadres: info@weesveilig.nl Meldkamer: 088-750 00 75 Inhoudsopgave LC

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit TCP WRAPPER, een tl vr het bewaken van netwerkactiviteit Wietse Venema Wiskunde en Infrmatica Technische Universiteit Eindhven wietse@wzv.win.tue.nl ABSTRACT Dit verhaal presenteert aan de hand van praktijkvrbeelden

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Practicumopdracht: handleiding Fluke123

Practicumopdracht: handleiding Fluke123 Practicumopdracht: handleiding Fluke123 Benodigd materiaal: - PC - Fluke123 Virtual Demo Doel van de opdracht: - Fluke 123 op de juiste manier kunnen bedienen en aflezen Opdracht 1, inleiding Om alle (het

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI)

Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Handleiding Skicentrum & Klanten Informatiesysteem (SKI) Wessels Application Development versie 2012-1 Wessels Application Development Julianalaan 297, 2015 BN Haarlem T: +31 23 55 11 911 M: +31 6 51495293

Nadere informatie