Gebruiks handleiding. GROSENS Maakt precisie-irrigatie mogelijk. Smartbox.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiks handleiding. GROSENS Maakt precisie-irrigatie mogelijk. Smartbox. www.grodan.nl/grosens"

Transcriptie

1 Gebruiks handleiding Smartbox GROSENS Maakt precisie-irrigatie mogelijk

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inloggen Wachtwoord vergeten? Startpagina Hulppagina Navigatie 5 2 Dashboard Grafiekweergave Grafieknavigatie Grafiekinstellingen Cursor en grafiekgegevens Statusoverzicht van kraanvak Waarschuwingen Selectie van grafieken per kraanvak 9 3 GroSens Smartbox configuratie Teeltinstellingen Overzicht Smartbox-update Grafiekinstellingen Configuratie waarschuwingen 13

4 1 Inleiding Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de diverse mogelijkheden van de GroSens Smartbox en het gebruik hiervan. De GroSens Smartbox kan met behulp van een webapplicatie via iedere moderne webbrowser benaderd worden. De GroSens Smartbox ondersteunt Internet Explorer 9 en 10, maar werkt ook met de laatste versies van Google Chrome, Safari en Mozilla Firefox. De optimale schermresolutie voor het gebruik van de webapplicatie is 1280x Inloggen Log in op de router of netwerkswitch aangesloten computer via een ethernetkabel. Ga naar het op het LCD-display van de Smartbox aangegeven IP-adres (bijv. Het laden van het inlogscherm neemt ongeveer 20 seconden in beslag. Op de startpagina kunt u uw voorkeurstaal instellen via het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek. De GroSens Smartbox is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnamen en wachtwoorden worden door GRODAN verstrekt en ingesteld tijdens het installeren. Door Keep me logged in (Laat mij ingelogd blijven) aan te vinken blijft de sessie actief. Indien u dit vakje niet aanvinkt, wordt de sessie na 20 minuten inactiviteit beëindigd en moet u opnieuw inloggen. Wij raden aan om het vakje aan te vinken. Door op Log in (Inloggen) te klikken wordt u doorgestuurd naar de homepage. 1.2 Wachtwoord vergeten? Indien u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op click here to reset your password (Klik hier om uw wachtwoord te resetten). Het volgende dialoogvenster verschijnt dan: Vul uw gebruikersnaam en adres in (zoals tijdens registratie). Er wordt nu een nieuw wachtwoord aangemaakt en naar u verzonden. U kunt uw wachtwoord vervolgens wijzigen in het scherm voor de gebruikersconfiguratie. 4

5 This screenshot should replace the one in Startpagina De startpagina geeft u toegang tot diverse mogelijkheden van de Smartbox (zie onderstaande schermafbeelding). Hieronder staat de functionaliteit kort beschreven. U kunt meer details vinden in de volgende hoofdstukken. Het dashboard geeft u toegang tot de grafieken met meetresultaten. Hiermee kunt u de instellingen van de GroSens Smartbox beheren. Door op sign out (Uitloggen) te klikken wordt de sessie afgesloten. 1.4 Hulppagina Iedere pagina van de GroSens Smartbox webinterface heeft een eigen hulppagina. Deze kan worden geopend door op Help te klikken in de rechterbovenhoek. De Help -link staat op iedere pagina op dezelfde plek. Het hulpbestand bevat korte beschrijvingen van de knoppen en velden op de pagina. This screenshot shout replace the bar in Navigatie Als u de startpagina verlaat, verschijnt er een navigatiebalk aan de bovenkant van de pagina. Met deze navigatiebalk kunt u binnen het systeem navigeren zonder terug te gaan naar de startpagina. Wanneer u op een item klikt, verschijnt er een vervolgkeuzemenu. 5

6 2 Dashboard Het dashboard is de belangrijkste pagina met meetinformatie van het GroSens-systeem. Hiermee kunt u huidige en eerdere meetresultaten bekijken en doorlopen. De functies van het dashboard staan hieronder beschreven. 2.1 Grafiekweergave Functie Lijngrafieken De grafiek laat de lijngrafieken zien voor de meting voor de geselecteerde dag(en). De lijnen tonen het volgende: Gemeten WG (blauw in het bovenstaande voorbeeld) Instelwaarde WG (grijs in het bovenstaande voorbeeld) Gemeten EC (rood het in bovenstaande voorbeeld) Instelwaarde EC (grijs in het bovenstaande voorbeeld) Temperatuur (groen in het bovenstaande voorbeeld) De kleuren van de lijnen kunnen worden aangepast in de configuratie-instellingen (zie hoofdstuk 4). As met datum en tijd As met waarden Indicatoren voor zonsopkomst en zonsondergang Zoom Afhankelijk van de zichtbare tijdsperiode toont de as diverse data en tijden in het formaat weekdagdatum en tijd. De as met waarden heeft verschillende schalen voor WG, EC en T. Per meetdag toont de grafiek twee verticale lijnen. Deze geven de tijden van zonsopkomst en zonsondergang aan voor de gekozen dag. De grafiek heeft een interactieve zoomfunctie: Inzoomen: Selecteer een rechthoekig gebied in de grafiek. De lijngrafieken worden automatisch opnieuw getekend met alleen het geselecteerde gedeelte. Uitzoomen: Dubbelklik op de grafiek. Let op: na het herladen van de pagina moet het zoomen opnieuw worden toegepast. 6

7 2.2 Grafieknavigatie Select Date (Datum selecteren) Show (Laten zien) Previous / Next day (Vorige / Volgende dag) U kunt een datum selecteren waarvoor metingen moeten worden weergegeven. De datum kan met een interactieve kalender worden gekozen. U kunt elke willekeurige datum selecteren. Als er geen gegevens voor de geselecteerde datum zijn, wordt er geen grafiek weergegeven. In plaats daarvan ziet u een dialoogvenster dat u waarschuwt dat er gegevens ontbreken. Door op Show (Laten Zien) te klikken wordt de pagina opnieuw geladen en wordt de grafiek voor de geselecteerde datum getoond. Met Previous day (Vorige dag) en Next day (Volgende dag) kan de grafiek een dag achteruit of vooruit in de tijd worden verplaatst. Door hierop te klikken wordt de pagina opnieuw geladen en wordt de grafiek voor de gewijzigde datum getoond. Let op: Als de geselecteerde dag de huidige dag is, wordt de knop voor Volgende dag gedeactiveerd. Met Previous day en Next day wordt de grafiek altijd een dag verplaatst, ongeacht of 1, 2 of 7 dagen is gekozen voor de weergaveperiode. 1/2/7 days (1/2/7 dagen) Select section (Vak selecteren) U kunt 1, 2 of 7 dagen aan metingen selecteren in de grafiek. De periode eindigt altijd met de geselecteerde datum. Een grafiek voor 7 dagen toont dus de geselecteerde datum en de 6 dagen ervoor. De grafiek geeft slechts één kraanvak tegelijk weer. U kunt dit vak selecteren uit een drop-down menu met alle beschikbare vakken. Let op: De vakselectie wordt opgeslagen om in een volgende sessie opnieuw te worden gebruikt. 2.3 Grafiekinstellingen Min/Max invoer Legenda Save (Opslaan) Hiermee wordt de minimale en maximale waarde voor iedere lijngrafiek ingesteld. De instellingen voor WG en EC gelden voor de gemeten waarden en de instelwaarden. Let op: Als de grafieken waarden bevatten die buiten de opgegeven schaal liggen, worden de grafieken afgeknot. De kleuren in de grafiekinstellingen duiden de verschillende waarden aan. De kleuren kunnen worden aangepast in de configuratie-instellingen (zie hoofdstuk 4). De grafiekinstellingen worden opgeslagen en blijven bewaard om ze in een volgende sessie opnieuw te gebruiken. Na het opslaan wordt de grafiek opnieuw getekend/geladen en met de nieuwe schalen weergegeven. 7

8 This screenshot should be included as 2.4 : Pointer and chart details 2.4 Cursor en grafiekgegevens Door de cursor op een grafieklijn te plaatsen, worden gedetailleerde gegevens over de meetpunten zichtbaar in het vak onder de grafiekinstellingen. Op ieder meetpunt worden de bijbehorende gegevens getoond. 2.5 Statusoverzicht van kraanvak Het dashboard biedt een overzicht van de GroSens Sensoren in het geselecteerde vak. Functie Status GroSens Sensor Row (Rij) Offset In Average (Binnen gemiddelde) Er is een groene stip zichtbaar als de gegevens van de GroSens Sensor in de GroSens Smartbox ontvangen zijn. Er is een rode stip zichtbaar als de Sensor in de laatste 10 minuten geen gegevens heeft geleverd. Deze kolom toont de naam van de GroSens Sensor. Deze kolom toont de rij waarin de GroSens Sensor zich bevindt. Deze kolom toont de offset die is ingevoerd in de positieconfiguratie van de GroSens Sensor. Deze kolom geeft aan of de gegevens uit de Gro- Sens Sensor gebruikt worden bij het berekenen van het/de gemiddelde WG, EC en T voor het vak 2.6 Waarschuwingen De werking van de GroSens Smartbox en GroSens Sensor wordt bewaakt door verschillende softwarecomponenten die een waarschuwing genereren als er iets fout is. Waarschuwingen worden als volgt weergegeven in het dashboard: Functie Source (Bron) Time (Tijd) Message (Melding) Het (sub)systeem dat de bron is van de waarschuwing Datum en tijd waarop de waarschuwing werd gegenereerd Het waarschuwingsbericht 8

9 This screenshot should be implemented as 2.5: selec;on of graphs per irriga;on sec;on 2.7 Selectie van grafieken per kraanvak Per gedefinieerd kraanvak wordt een gemiddelde grafiek getoond op basis van de aanwezige Sensoren in het kraanvak. Rechtsboven op het scherm, kunt u selecteren welke irrigatie wordt gepresenteerd. Als er geen Sensoren worden toegevoegd aan een kraanvak, worden ook geen grafieken weergegeven. This screenshot should be implemented as 2.5: selec;on of graphs per irriga;on sec;on 9

10 3 GroSens Smartbox configuratie U kunt de GroSens Smartbox instellen vanaf de hoofdinstellingenpagina, die opgesplitst is in drie onderdelen: Teeltinstellingen This screenshot Grafiekinstellingen should be implemented as 4.0 Grosens smart box configura;on main subscreen. Configuratie waarschuwingen De verschillende onderdelen worden hieronder beschreven. 3.1 Teeltinstellingen Op de pagina Manage greenhouse sections kunnen nieuwe vakken worden ingesteld. Als u op een veld in de tabel klikt, wordt er een pop-upvenster geopend waarin u de waarde van het veld kunt aanpassen. Section De naam van het vak kan worden aangepast via het pop-upvenster. Slab type (Soort mat) De matsoort kan gekozen worden uit het vervolgkeuzemenu. 10

11 Length (Lengte) U kunt de juiste matlengte selecteren uit het vervolgkeuzemenu. Height (Hoogte) U kunt de juiste mathoogte selecteren voor ieder vak. Converter U kunt een GroSens Converter selecteren uit het vervolgkeuzemenu en deze aan het vak toewijzen. Add Section (Vak toevoegen) Er wordt een nieuw venster geopend waarin u de naam van het vak kunt invullen. Remove Section (Vak verwijderen) Er wordt een nieuw venster geopend. U kunt hier selecteren welk vak verwijderd moet worden. 11

12 Grower sedngs - overview Overzicht In het overzichtsscherm wordt de technische werking van het totale systeem weergegeven. Het presenteert: welke kraanvakken gedefinieerd zijn welke Sensoren bij welke kraanvakken horen de status van de Sensoren (pictogrammen in voor de Sensor) de status van de batterij van de Sensor de recente waarden van ieder Sensor (WG, EC, Temp) de locatie in de kas van ieder Sensor (indien gedefinieerd): in welke rij het wordt geplaatst en op welke offset op een rij (bijvoorbeeld bij welke paal in de rij) of de Receiver actief is of de Converter actief is en de meest recente alerts zullen op de bovenkant van de pagina worden getoond Smartbox-update Deze optie zoekt automatisch naar nieuwe updates. Als er een nieuwe update gevonden wordt, kan deze geïnstalleerd worden. 3.2 Grafiekinstellingen Knop Font size Title (Fontgrootte titel) Font size Axis labels (Fontgrootte aslabels) Font size Axis values (Fontgrootte aswaarden) Color line WC (Kleur lijn WG) Color line EC (Kleur lijn EC) Color line T (Kleur lijn T) Color line WC target (Kleur lijn WG-doel) Color line EC target (Kleur lijn EC-doel) Color line Sunrise Sunset (Kleur lijn zonsopkomst/zonsondergang) Grootte van de titel. Grootte van de aslabels. Grootte van de aswaarden. De kleur van de WG-lijn in de grafiek. De kleur van de EC-lijn in de grafiek. De kleur van de T-lijn in de grafiek. De kleur van de WG-streefwaardelijn in de grafiek. De kleur van de EC-streefwaardelijn in de grafiek. De kleur van de lijn voor de zonsopkomst/zonsondergang in de grafiek 12

13 3.3 Configuratie waarschuwingen Waarschuwingen kunnen via naar één of meer personen verstuurd worden. U kunt de instellingen voor deze optie hier wijzigen. Zodra dit ingesteld is, wordt elke waarschuwing vanuit het systeem per verzonden. SMTP Host (SMTPhost) SMTP Host Port (SMTP-hostpoort) SMTP Host User (SMTP hostgebruiker) SMTP Host Password (SMTP-hostwachtwoord) Use SSL (SSL gebruiken) to address (Ontvangend adres) from address (Zenden adres) Het hostadres van de mailserver De hostpoort van de mailserver De gebruikersnaam om verbinding te maken met de mailserver Het wachtwoord om verbinding te maken met de mailserver Gebruik een beveiligde verbinding met de mailserver De adres(sen) waarnaartoe waarschuwingsberichten verstuurd moeten worden Het adres van waar de waarschuwingsberichten worden verstuurd 13

14 Notities 14

15 15

16 De GRODAN Groep levert innovatieve en duurzame steenwolsubstraatoplossingen aan de professionele tuinbouw. Deze oplossingen, die gebaseerd zijn op het Precision Growingprincipe, worden vooral toegepast in de groente- en bloementeelt. Om Precision Growing te ondersteunen levert GRODAN naast steenwolsubstraten ook op maat advies en tools. Dit maakt een duurzame productie van gezonde, veilige en smakelijke versproducten voor de consument mogelijk. Meer informatie over het GroSens System is te vinden op Onze informatie wordt met de grootst mogelijke zorg en naar de laatste stand van de techniek samengesteld doch zijn te allen tijde vrijblijvend november 2013 ROCKWOOL B.V. GRODAN Industrieweg 15 Postbus 1160, 6040 KD Roermond Nederland T +31 (0) F +31 (0) GRODAN is een geregistreerd handelsmerk van ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. GroSens is een geregistreerd handelsmerk van ROCKWOOL B.V. ROCKWOOL B.V. GRODAN Alle rechten voorbehouden.

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1 thinknx configurator Handleiding Configurator handleiding 1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Dowload software... 4 IP Changer... 5 Aansluitingen... 6 thinknx Configurator... 6 Knoppen omschrijving... 8 Het

Nadere informatie

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8 GSM 2 Datamanager Handleiding Datamanager-Versie 2.2.8 Index 1 Infrastructuur... 3 2 MySQL... 4 2.1 Download... 4 2.2 Installeren van de Database Server (Windows)... 4 2.3 Test... 5 2.4 MySQL GUI Tools

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender voor Microsoft Outlook Uitgegeven Monday, 15. February 2010 v.6.14 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD LIVING Environment Systems MELCloud Gebruikershandleiding Mobiele app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD MELCloud Inhoud 1 Toegang tot MELCloud 03 1.1 Toegang tot MELCloud via app of mobiel internet

Nadere informatie

[HANDLEIDING MAGENTO]

[HANDLEIDING MAGENTO] Pagina 0 Inhoudsopgave: 1. Introductie van het beheerderspaneel... 2 2. Uw catalogus opzetten... 9 3. Promoties... 43 4. Bestellingen en klanten beheren... 63 5 Beheren van door de klanten ontwikkelde

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Dit is een publicatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Deze publicatie

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Boardroom - User Manual

Boardroom - User Manual Boardroom - User Manual v1.0 13/05/2014 THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie